Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011"

Transkriptio

1 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys ja turvallisuustavoitteiden sekä työkalujen kehitystä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Ympäristö, työterveys ja turvallisuusraportointi aloitettiin Cargotecissa konsernitasolla vuonna Raportointia kehitettiin pääosin kokoonpanoyksiköissä, koska kyseisillä yksiköillä nähtiin olevan eniten ympäristövaikutuksia niiden koosta ja toiminnoista johtuen. Mitattavat tunnusluvut valittiin yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa: paikallinen laadun ja ympäristönhallinta, globaali riskinhallinta, paikallinen työterveys ja turvallisuushallinta sekä liiketoimintaalueiden edustajat. Koska toiminta on säilynyt vuosien varrella hyvin samanlaisena, tarve raportoinnin perustunnuslukujen muuttamiseen on ollut vähäistä. Tunnuslukuja analysoidaan jatkuvasti yhdessä paikallisen ja globaalin johdon kanssa, jotta voidaan ymmärtää ja hallita toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia. Cargotecin ympäristötunnusluvut raportoidaan vuosittain ulkoisesti samalta aikajaksolta kuin taloudelliset tunnusluvut. Raportointi perustuu kansainväliseen laajalti käytettyyn vastuullisuusraportointiohjeistoon Global Reporting Initiative (GRI). Tämän raportin lukuihin on laskettu mukaan 18 kokoonpanoyksikköä. Tampereen yksikkö ei enää sisälly lukuihin, sillä siitä tuli osaamiskeskus eikä se enää ole kokoonpanoyksikkö. Intiassa sijaitseva kokoonpanoyksikkö ei vielä ole mukana raportoinnissa, sillä yksikön raportointia harmonisoidaan parhaillaan vastaamaan konsernin raportointistandardeja. Osaa aiemmin raportoiduista luvuista on tarkennettu päästökerrointen päivityksen sekä raportointivirheiden korjaamisen vuoksi, mutta näillä ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia kehitystrendeihin. Lisätietoja Cargotecin ympäristö, työterveys ja turvallisuusasioiden hallinnasta löytyy Cargotecin vuosikertomuksesta (http://annualreport2011.cargotec.com/fi/liiketoiminta/kestava_kehitys) ja kotisivuilta (http://www.cargotec.com/fifi/cargotec/kestavatoiminta). Cargotec

2 2 (6) Energia Käytetyn energian määrä vaikuttaa suoraan Cargotecin toiminnan tuottamiin kasvihuonekaasuihin. Useimmille Cargotecin kokoonpanoyksiköille on asetettu energiansäästötoimenpiteitä ympäristötavoitteiksi. Tarkoituksena on kehittää konkreettisia mittareita saavutettujen energiansäästötasojen seurantaan. Suurin osa Cargotecin energiantarpeesta aiheutuu sisäisistä kuljetuksista, lämmityksestä, sähkönkäytöstä ja valmiiden tuotteiden testaamisesta. Suora energian käyttö tarkoittaa energiaa, joka ostetaan kohteeseen sellaisenaan. Epäsuora energian käyttö tarkoittaa energiaa, joka ostetaan kaukolämpönä tai sähkönä. Tärkeimmät suoran ja epäsuoran energian käyttöön vaikuttavat tekijät ovat tuotannon ja tarvittavien tilojen määrä. Kuvassa 1 esitetään suoran energian käyttö primäärienergian lähteiden mukaan. Tilojen lämmitykseen käytettävä maakaasu on käytetyin polttoaine. Dieseliä käytetään pääasiassa sisäiseen kuljetukseen ja testaukseen. Suoran energian kokonaiskäyttömäärä vuonna 2011 oli noin MWh Maakaasu Nestekaasu Kevyt polttoöljy Raskas polttoölju Bensiini Diesel Hiili Kuva 1. Suoran energian käyttö megawattitunteina (MWh) Epäsuoran energian kokonaiskäyttömäärä laski hieman verrattuna edellisvuoteen. Epäsuoran energian kokonaiskäyttömäärä vuonna 2011 oli noin MWh Cargotecin kokoonpanoyksiköissä, mikä on melkein kaksinkertainen määrä verrattuna suoran energian käyttöön.

3 3 (6) Kaukolämpö Sähkö Kuva 2. Epäsuoran energian käyttö megawattitunteina (MWh) Vesi Veden käyttö oli yhteensä noin m³ vuonna Vettä käytetään pääasiassa valmiiden tuotteiden pesemiseen, tilojen siivoamiseen ja henkilöstön tarpeisiin. Useimmat yksiköt on liitetty julkiseen vesi ja viemärijärjestelmään, mutta yhdellä yksiköllä on oma kaivonsa Veden käyttö Kuva 3. Veden käyttö kuutiometreinä (m 3 )

4 4 (6) Kasvihuonekaasupäästöt Cargotecin aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja päästökertoimiin. Laskennat on rakennettu kansainvälisen GHGprotokollan mukaisesti. Tietyt muuntokertoimet ja primäärienergiajakaumat perustuvat Suomen Tilastokeskuksen ja Global Reporting Initiativen antamiin tietoihin. Vuonna 2011 Cargotecin kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä oli noin tonnia (CO2 eqv.t). Kasvihuonekaasut lasketaan sekä epäsuorasta että suorasta energian käytöstä Suora Epäsuora Kuva 4. Kasvihuonepäästöt energiankäyttötyypin mukaan CO 2 eqv. t Vuonna 2008 Cargotec alkoi seurata liikematkoista syntyviä kasvihuonepäästöjä. Ensi vaiheessa seurataan ainoastaan lentomatkoista syntyviä kasvihuonepäästöjä koskien noin 65 prosenttia Cargotecin henkilöstön tekemistä matkoista. Lentomatkustuksen tuottamat kasvihuonepäästöt olivat noin tonnia vuonna Tämän perusteella voidaan arvioida, että kaikkien Cargotecin lentojen yhteenlasketut kasvihuonepäästöt olisivat noin tonnia. Lentomatkustuksen kasvihuonekaasujen laskentamalli perustuu brittiläisen Defran (Department for Environment, Food and Rural Affairs) ohjeistukseen vuodelta 2008.

5 5 (6) Muut päästöt ilmaan Muut päästöt ilmaan sisältävät haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), typen oksidit (NOx), rikkidioksidin (SO2), hiilivedyn ja pienhiukkaset (PM). VOC ja NOxpäästöt muodostavat 99 % muista päästöistä ilmaan. Vuonna 2011 VOCpäästöjen määrä oli 62 tonnia, NOxpäästöjä oli ainoastaan 3 tonnia. Rikkidioksidi ja pienhiukkaspäästöjen osuus on alle yksi prosentti muista päästöistä ilmaan. Paikalliset ja kansalliset viranomaiset rajoittavat usein näiden ns. perinteisten ilmapäästöjen määrää. Tässä raportissa ilmapäästölukuihin sisältyvät päästöt, joihin tarvitaan viranomaisten seuraama ympäristölupa tai vastaava. Osan päästöistä tuottavat Cargotecin työmailla työskentelevät Cargotecin alihankkijat. Esimerkiksi maalaus ostetaan useissa yksiköissä alihankintana. Cargotec on valmis ottamaan vastuuta siitä, miten sen alihankkijat toimivat. Siksi tähän raporttiin on laskettu mukaan myös Cargotecin yksiköissä toimivien alihankkijoiden päästöt Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Typen oksidit (NOx) 20 0 Kuva 5. VOC ja NOxpäästöt tonneina Jäte Jätteen kokonaismäärä vuonna 2011 oli noin tonnia. Suurin osa jätteestä on kierrätettävää. Jätteenkäsittelytavat vaihtelevat kunkin yksikön sijaintimaan jätesäädöksistä riippuen. Cargotec tekee yhteistyötä ammattimaisten jätteenkäsittelykumppaneiden kanssa kehittääkseen jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen mahdollisimman tehokkaalle ja järkevälle tasolle kaikissa Cargotecin yksiköissä.

6 6 (6) Ongelmajäte Sekajäte Kierrätettävä jäte Kuva 6. Jätteet jätetyypeittäin tonneina Työtapaturmat Työtapaturmien määrä laski edelleen ja oli 16 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti vuonna Yhteensä kokoonpanoyksiköissä oli 113 työtapaturmaa. Koska työtapaturmalukuja ei vielä raportoitu yhtenäisten konsernin standardien mukaisesti, niitä ei ole laskettu mukaan tähän raporttiin epäjohdonmukaisten lukujen välttämiseksi. Työterveys ja turvallisuuslukujamme ollaan parhaillaan yhdenmukaistamassa IIFR Kuva 7. Työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti (IIFR) 1 Työtapaturmien tilastointiin ei ole otettu mukaan toimistotyöntekijö

Ympäristö ja turvallisuus

Ympäristö ja turvallisuus CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 1 Ympäristö ja turvallisuus Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut raportoidaan vuosittain samalta ajanjaksolta kuin talousluvut.

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Valmetin raportit 2014. Sisällysluettelo

Valmetin raportit 2014. Sisällysluettelo GRI-LIITE 2014 Valmetin toiminta ja kestävä kehitys 2014 Valmet GRI-liite Valmet on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja ja -kehittäjä. Ammattilaisemme

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Päivitetty 28.8.2014 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ja ympäristö 1 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA JA YMPÄRISTÖ

Päivittäistavarakauppa ja ympäristö 1 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA JA YMPÄRISTÖ Päivittäistavarakauppa ja ympäristö 1 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA JA YMPÄRISTÖ Katsaus päivittäistavarakaupan ympäristövaikutuksiin vuonna 2003 2 Päivittäistavarakauppa ja ympäristö SISÄLTÖ Kestävä kehitys

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua ruokaa pellolta pöytään

Vastuullisesti tuotettua ruokaa pellolta pöytään Vastuullisesti tuotettua ruokaa pellolta pöytään Elintarviketalouden ympäristövastuun raportoinnin käsikirja Elintarviketeollisuusliitto ry Sisältö Esipuhe...3 Käsitteet ja lyhenteet...4 Johdanto...5 Elintarviketalouden

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 3. 2. Kasvihuoneilmiö 4. 3. Ilmastositoumukset 5

Sisällys. 1. Johdanto 3. 2. Kasvihuoneilmiö 4. 3. Ilmastositoumukset 5 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Kasvihuoneilmiö 4 3. Ilmastositoumukset 5 4. Tulokset 5 4.1 Lämmitys 8 4.2 Sähkönkulutus 9 4.3 Liikenne 11 4.4 Teollisuus 12 4.5 Muu polttoaineiden käyttö ja maataloustuotanto

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1 YMPÄRISTÖ- RAPORTTI 214 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04737-10

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04737-10 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04737-10 Hirsitalotoimialan ekokilpailukyky tarkastelu - hirsitalomallin puumateriaalien elinkaariarviointi käsittäen hiilijalanjäljen, energiataseen ja päästöt Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 SISÄLLYS Sisällys Julkaisu- ja yhteystiedot 2 Gasum lyhyesti 3 Vuoden kohokohtia 5 Vastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 6 Muuttuva toimintaympäristö 10 Olennaisten asioiden

Lisätiedot

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 SISÄLLYS Sisällys Julkaisu- ja yhteystiedot 2 Gasum lyhyesti 3 Vuoden kohokohtia 5 Vastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 6 Muuttuva toimintaympäristö 10 Olennaisten asioiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

GRI-tunnusluvut. Materiaalien käyttö, EN1. Kierrätysmateriaalien käyttö, EN2. Välitön energiankulutus, EN3. VASTUURAPORTTI 2013 / Ympäristövastuu

GRI-tunnusluvut. Materiaalien käyttö, EN1. Kierrätysmateriaalien käyttö, EN2. Välitön energiankulutus, EN3. VASTUURAPORTTI 2013 / Ympäristövastuu GRI-tunnusluvut Materiaalien käyttö, EN1 Tekstiilipalvelujen materiaalitehokkuus perustuu tuotteen - kuten työvaatteiden tai mattojen- pitkään käyttöikään ja koko elinkaaren hallintaan. Kaikessa toiminnassa

Lisätiedot

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 %

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 % R A I S I O Y H T Y M Ä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I 2 0 0 0 SISÄLTÖ Raisio Yhtymä... Raportin kattavuus ja muutokset konsernirakenteessa... Pääjohtajan katsaus... Ympäristöjohtajaminen... Ympäristöpolitiikka...

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2011 Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti

Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti 21 3.5.211 SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Ilmastofoorumin toiminta vuonna 21...2 3. Vuosittain seurattavat mittarit...3 I. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä...3

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot