Talvivaara Projekti Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaara Projekti Oy"

Transkriptio

1 9M Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu

2 9M Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 1 Sisältö 1 TARKKAILUN TOTEUTUS 1 2 TULOKSET Sähkönjohtavuus ja ph Kiintoaine Metallit 4 3 VIITTEET 7 Liitteet Liite 1 Liite 2 Pölytarkkailun havaintopaikat Pölytarkkailun tulokset Pöyry Environment Oy Tuija Hilli, MMM Yhteystiedot PL 20, Tutkijantie 2 A Oulu puh sähköposti

3 9M TARKKAILUN TOTEUTUS Talvivaaran kaivosalueella ja sen lähiympäristössä tarkkailtiin pölylaskeuman määrää ja laatua kaikkiaan 16 kohteessa, joista kuusi sijaitsi kaivospiirin alueella ja loput kymmenen eripuolilla kaivospiiriä (liite 1). Pölylaskeuman tarkkailu tehtiin standardin SFS 3865 mukaisesti. Keräyslaitteistoina ja keräysastioina käytettiin standardin mukaisia laitteistoja ja astioita. Keräimiä oli kussakin tarkkailukohteessa kaksi rinnakkaista, joiden sisällöt yhdistettiin ennen määrityksiä. Mikäli keräysastioiden vaihdon yhteydessä toinen astioista todetaan epäluotettavaksi, voidaan määritykset tehdä vain toisesta astiasta. Keräinten sijoittelussa otettiin huomioon standardissa SFS 3865 esitetyt keräyspaikkaa koskevat vaatimukset. Tarkkailu aloitettiin toukokuussa ja se jatkui keskeytyksettä koko loppuvuoden ajan. Keräysjakson pituus oli noin 30 vrk. Keräysastioihin lisättiin veden lisäksi levä- ja bakteerikasvua ehkäisevää lisäainetta (etanoli, 5 %:n liuos). Keräysastioista poistettiin suurimmat roskat (mm. neulasia, lehtiä ja kuolleita hyönteisiä) ennen määrityksiä. Tarkkailusuunnitelman mukaisesti osasta keräimiä (Taattola, Myllyniemi, Sorsala, Lahnasjärven metsästysmaja ja Tuhkakylän koulu) määritetään vain kiintoainepitoisuus ja kiintoaineen hehkutushäviö. Heinäkuusta lähtien kuitenkin myös näistä keräimistä määritettiin kaikki muuttujat (ph, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kiintoaineen hehkutushäviö, Ni, Co, Cu ja Zn). Alkuperäiset tulokset on esitetty liitteenä 2. Keräysastioihin laitettiin inhimillisen erehdyksen vuoksi normaalia verkostovettä, mikä kävi ilmi vasta tulosten raportointivaiheessa. Verkostovesi sisältää aina pieniä määriä metalleja, joten astioihin olisi pitänyt laittaa ionisoitua (puhdistettua) vettä. Verkostoveden metallipitoisuudet määritettiin helmikuussa. Verkostoveden metallipitoisuudet olivat: nikkeli 0,2 µg/l, kupari 18 µg/l, koboltti 0,15 µg/l ja sinkki 4,0 µg/l. Erityisesti kuparia vedessä oli runsaasti. Kaikkien metallien pitoisuudet pölytarkkailutuloksissa olivat ajoittain erittäin pieniä, joten verkostoveden pienilläkin metallipitoisuuksilla on vaikutusta metallilaskeumaan. Pölytarkkailun metallipitoisuuksista vähennettiin laskennallisesti verkostoveden metallipitoisuudet, jotta voitiin poistaa pönttöihin lisätyn veden mukana joutunut metallimäärä. Tämä aiheuttaa epävarmuutta pölytarkkailun metallilaskeuman tuloksiin. Todellisia metallilaskeumia on mahdotonta saada jälkikäteen selville. Jatkossa pölypönttöihin käytetään puhdistettua vettä, jolloin saadaan todelliset laskeumat selville. Tarkkailujakson säätila on esitetty Talvivaaran kaivoksen tarkkailuraportin osassa I (Tarkkailun taustatiedot). 2 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 2.1 Sähkönjohtavuus ja ph Sähkönjohtavuuden ja ph:n määrittäminen käytetyllä menetelmällä laskeuma-astioista sisältää useita tuloksiin vaikuttavia tekijöitä. Käytetty säilöntäaine voi vaikuttaa ph-tasoon ja sähkönjohtavuuteen ja lisäksi astioihin lisätty vesi määrittelee ph:n lähtötason. Voimakas haihdunta vaikuttaa erityisesti sähkönjohtavuuteen. Lisäksi ph voi muuttua keräysjakson, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Keräysastioissa ei ollut havaittavissa kaivoksen aiheuttamaa happamoitumista, vaan ph vaihteli keräysastioissa neutraalin tuntumassa (taulukko 1). Mitatut ph-arvot olivat poikkeuksellisen

4 9M korkeita verrattuna sadeveden tavanomaiseen ph-tasoon, mikä on tyypillisesti alle ph 6. Ilmeisesti käytetty säilöntäaine ja astioihin lisätty vesi on vaikuttanut ph-tasoon. Sähkönjohtavuus oli kaikissa keräimissä koholla ensimmäisellä keräysjaksolla (taulukko 2), jolloin haihtuminen oli selvästi suurempaa kuin muilla jaksoilla. Ensimmäisen jakson lopussa keräimissä oli vettä noin 2,5 4,7 l, kun muiden keräysjaksojen lopussa vettä oli useimmiten noin 10 l. Myös jaksolla vettä oli keskimääräistä vähemmän ja sähkönjohtavuuden arvot olivat koholla verrattuna muihin loppuvuoden keräysjaksoihin. Kesällä, erityisesti heinä-elokuussa sähkönjohtavuudet vaihtelivat keräinten välillä huomattavasti enemmän kuin loppuvuodesta. Sähkönjohtavuus oli selvästi koholla keräimessä 15 (Juuso) sekä Molemmilla keräysjaksoilla Juuson keräimeen kertynyt kiintoaine oli kokonaisuudessaan orgaanista (eloperäistä) ainetta (kuva 2), sillä kiintoaineen hehkutushäviö oli sama kuin kiintoainepitoisuus. Myös muissa näytteissä, joissa sähkönjohtavuus oli suuri, kiintoaine oli suurelta osin orgaanista ainetta. Sähkönjohtavuuden avulla ei voida havaita kaivoksen vaikutusta, vaan vaihtelu näyttää selittyvän lähinnä sääolosuhteilla ja muilla kaivostoiminnasta riippumattomilla tekijöillä (orgaaninen aines). Kesällä lähes kaikissa näytteissä oli neulasia, lehtiä, hyönteisiä ym., joista on saattanut liueta sähkönjohtavuutta nostavia ioneja. Taulukko 1 Keräimien ph eri keräysjaksoilla ja vuonna 2008 keskimäärin. Havaintoasema keskiarvo Tehdasalue pöly 1 7,4 6,8 6,6 6,6 7,0 6,9 5,9 7,7 6,9 Pappila pöly 2 7,4 6,6 6,2 6,5 7,1 7,0 6,2 7,4 6,8 Pirttimäki pöly 3 6,7 6,6 6,8 6,1 6,6 6,7 6,3 7,3 6,6 Taattola pöly 4 7,3 6,8 7,0 7,0 6,5 7,8 7,1 Metsäpirtti pöly 5 7,6 6,7 6,8 6,4 7,1 7,0 6,1 7,4 6,9 Myllyniemi pöly 6 6,8 6,5 6,5 6,7 6,4 7,6 6,8 Sorsala pöly 7 6,9 6,2 6,7 7,1 6,5 7,4 6,8 Lahnasjärven metsästysm pöly 8 6,3 6,2 6,5 6,7 6,4 7,3 6,6 Tuhkakylän koulu pöly 9 7,0 6,3 6,7 6,9 6,5 7,5 6,8 Kipsisakka-allas NE pöly 10 6,7 6,8 6,4 6,5 6,6 7,2 6,3 7,6 6,8 Kipsisakka-allas NE pöly 11 6,8 6,8 6,8 6,4 6,6 7,0 6,4 7,4 6,8 Liuotusalue E pöly 12 7,5 7,0 6,7 6,9 7,1 7,2 6,5 8,1 7,1 Liuotusalue E pöly 13 7,4 6,8 6,8 6,7 6,6 7,0 6,5 7,6 6,9 Kuusilammen louhos NE pöly 14 7,5 6,6 6,8 6,6 7,0 7,2 6,7 7,4 7,0 Juuso pöly 15 6,9 6,5 6,7 6,0 6,5 6,9 6,7 7,1 6,7 Kalliojärvi pöly 16 6,7 6,6 6,7 6,1 6,6 6,8 6,7 7,3 6,7 Taulukko 2 Keräimien sähkönjohtavuus eri keräysjaksoilla ja vuonna 2008 keskimäärin. Havaintoasema keskiarvo ms/m ms/m ms/m ms/m ms/m ms/m ms/m ms/m ms/m Tehdasalue pöly 1 20,3 8,3 11,4 9,1 16,5 6,0 5,9 7,4 10,6 Pappila pöly 2 24,0 17,3 10,7 8,4 15,9 5,6 6,2 6,2 11,8 Pirttimäki pöly 3 33,8 11,2 12,1 7,3 14,7 5,7 6,3 5,9 12,1 Taattola pöly 4 13,5 8,0 16,0 6,2 6,5 7,6 9,6 Metsäpirtti pöly 5 34,7 17,5 25,7 10,4 14,6 5,0 6,1 6,6 15,1 Myllyniemi pöly 6 16,6 7,5 15,5 6,6 6,4 6,9 9,9 Sorsala pöly 7 33,5 7,6 14,0 5,5 6,5 6,2 12,2 Lahnasjärven metsästysm pöly 8 11,0 8,3 17,4 6,3 6,4 6,0 9,2 Tuhkakylän koulu pöly 9 12,5 7,8 16,3 5,4 6,5 7,1 9,3 Kipsisakka-allas NE pöly 10 27,5 7,4 12,2 10,3 14,5 5,4 6,3 7,3 11,4 Kipsisakka-allas NE pöly 11 20,2 7,7 12,2 8,4 13,7 5,2 6,4 5,9 10,0 Liuotusalue E pöly 12 26,4 8,8 11,8 8,7 16,8 6,4 6,5 9,7 11,9 Liuotusalue E pöly 13 24,6 8,6 11,3 8,5 16,4 6,2 6,5 8,0 11,3 Kuusilammen louhos NE pöly 14 30,4 5,2 36,5 9,2 13,1 6,0 6,7 6,3 14,2 Juuso pöly 15 20,5 33,4 42,9 7,9 16,2 5,9 6,7 5,7 17,4 Kalliojärvi pöly 16 30,5 8,3 18,8 8,4 13,5 5,1 6,7 6,1 12,2 Käytetyllä menetelmällä ei saada luotettavaa kuvaa laskeuman ph:sta ja sähkönjohtavuudesta, mistä johtuen ph ja sähkönjohtavuus esitetään poistettavaksi määritysvalikosta. Mikäli haluttaisiin saada selville sadeveden ph ja sähkönjohtavuus, tulisi silloin tutkia nimenomaan sadeveden arvoja. Kaivoksen tarkkailussa on kuitenkin tärkeämpi saada selville

5 9M kiintoainelaskeuma, josta puolestaan sadeveden tutkimuksessa tulisi esille vain märkälaskeuma, joka on päästölähteen läheisyydessä usein kuivalaskeumaa vähäisempi. 2.2 Kiintoaine Kiintoainelaskeumat vaihtelivat välillä 0,1 17 g/m 2 /kk (kuva 1). Selvästi suurimmat laskeumat mitattiin keräimestä 15 (Juuso) kesällä, jolloin kiintoainelaskeuma oli kokonaan orgaanista ainetta (kuva 2). Myös muut kaivosalueen ulkopuolelta mitatut kohonneet laskeumat olivat pääasiassa orgaanista alkuperää. Ainoastaan keräimessä 9 (Tuhkakylän koulu) epäorgaanisen aineen laskeumat olivat ajoittain koholla (kuva 2), mikä johtui läheisen tietyömaan vaikutuksesta. Kaivosalueella suurimmat kiintoainelaskeumat mitattiin keräimestä 14 (avolouhoksen pohjoispuoli), keräimestä 12 (1. vaiheen liuotusalueen itäpuoli) ja keräimestä 10 (kipsisakka-altaan pohjoispuoli) sekä keräimestä 1 (tehdasalueen pohjoispuoli). Lähinnä keräimissä 12 ja 13 epäorgaanisen laskeuman osuus oli kesäaikana suuri (kuva 2). Muissa kaivosalueellakin sijaitsevissa keräimissä kiintoaine oli lähinnä orgaanista alkuperää. Syksyllä ja talvella orgaanisen aineen merkitys laskeumassa on pienempi. Kiintoainelaskeumalle ei nykyisin ole olemassa raja- tai ohjearvoja. Aikaisemmin viihtyvyyshaittarajana käytettiin 10 g/m 2 /kk, mutta tämä raja on kumottu jo 80 luvulla. Todennäköisesti nykyisin huomattavasti pienemmätkin laskeumat koetaan viihtyvyyshaittaa alentavana. Talvivaaran kaivoksen pölytarkkailussa useimmiten havaitut laskeumat olivat pieniä, alle 2 g/m 2 /kk (kuva 1), ja johtuvat erityisesti kesäaikana muista tekijöistä kuin kaivostoiminnasta, mitä kuvastaa laskeuman orgaaninen alkuperä. kiintoaine g/m 2 /kk kaivosalue pöly 1 pöly 10 pöly 11 pöly 12 pöly 13 pöly 14 ympäristö pöly 2 pöly 3 pöly 4 pöly 5 pöly 6 pöly 7 pöly 8 pöly 9 pöly 15 pöly 16 Kuva 1 Kiintoainelaskeumat vuonna 2008.

6 9M laskeuma g/m 2 /kk epäorgaaninen orgaaninen pöly 1 pöly 2 pöly 3 pöly 4 pöly 5 pöly 6 pöly 7 pöly 8 pöly 9 pöly 10 pöly 11 pöly 12 pöly 13 pöly 14 pöly 15 pöly 16 Kuva 2 Orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen osuus kiintoainelaskeumasta kesällä. 2.3 Metallit Laskeumakeräimistä määritettiin nikkelin, kuparin, koboltin ja sinkin pitoisuudet. Nikkelilaskeumat olivat pääosin pienempiä kuin 1 mg/m 2 /kk. Selvästi suurempia laskeumia mitatiin keräimistä 1 (tehdasalueen pohjoispuoli ja keräimessä 14 avolouhoksen pohjoispuoli. Keräimissä 1, 14 ja 6 (Myllyniemi) nikkelilaskeuma lisääntyi loppuvuotta kohden. Muissa keräimissä ajallinen vaihtelu oli epäsäännöllisempää, mutta useissa keräimissä nikkelilaskeuma oli lievästi koholla marraskuussa (kuva 3). Keräimessä 9 (Tuhkakylän koulu) ajoittain koholla olleet metallipitoisuudet johtuvat ilmeisesti tietyömaan pölyämisestä. Kuormittamattomilla alueilla nikkelilaskeumat ovat olleet vuosina noin µg/m 2. Kuormitetulla alueella Harjavallassa nikkelilaskeuma oli kesällä 2002 tasoa 5 mg/m 2 /kk ja Torniossa yhtä mittausjaksoa (0,6 mg/m 2 /kk) lukuun ottamatta ajanjaksolla 5/03 1/04 noin 0,2 mg/m 2 /kk (Alaviippola, ym. 2007). Kolmisopen havaintopaikalla talviaikainen nikkelilaskeuma vuosina on ollut 18 µg/m 2 /kk mitattuna lumen ainepitoisuutena (Soveri & Peltonen 1996). Talvivaaran alueella nikkelilaskeumat olivat pääasiassa samaa tasoa tai pienempiä kuin Torniossa, mutta keräimissä 1 ja 14 laskeumat olivat suurempia ollen suurimmillaan samaa tasoa kuin Harjavallassa. Keräinten tai keräysjaksojen välillä vaihtelu nikkelilaskeumassa oli pääasiassa jokseenkin pientä.

7 9M nikkeli mg/m 2 /kk 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, kaivosalue pöly 1 pöly 10 pöly 11 pöly 12 pöly 13 pöly 14 ympäristö pöly 2 pöly 3 pöly 4 pöly 5 pöly 6 pöly 7 pöly 8 pöly 9 pöly 15 pöly 16 Kuva 3 Nikkelilaskeumat vuonna Kuparilaskeumat olivat pääasiassa hyvin pieniä, mutta yksittäisiä kohonneita laskeuma-arvoja havaittiin eripuolilla tarkkailualuetta (kuva 4). Selvästi suurimmat laskeumat mitattiin keräimestä 13 (1. vaiheen liuotusalueen itäpuoli) marraskuussa ja keräimestä 10 (kipsisakkaaltaan pohjoispuoli) elo-syyskuussa (kuva 4). kupari mg/m 2 /kk 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, kaivosalue pöly 1 pöly 10 pöly 11 pöly 12 pöly 13 pöly 14 ympäristö pöly 2 pöly 3 pöly 4 pöly 5 pöly 6 pöly 7 pöly 8 pöly 9 pöly 15 pöly 16 Kuva 4 Kuparilaskeumat vuonna Kolmisopen havaintopaikalla talviaikainen kuparilaskeuma vuosina on ollut 99 µg/m 2 /kk mitattuna lumen ainepitoisuutena (Soveri & Peltonen 1996). Kuparilaskeumat ovat olleet kuormittamattomilla alueilla vuositasolla vuosina Lapissa noin

8 9M µg/m 2 (Mähönen 2002). Yksittäisiä kohonneita laskeuma-arvoja lukuun ottamatta kuparilasekumat olivat kuormittamattomien alueiden tasoa. Koboltin laskeuman alueellinen ja ajallinen jakauma (kuva 5) oli varsin samankaltainen kuin nikkelilaskeuman jakauma (kuva 3). Suurimmat kobolttilaskeumat mitattiin kaivosalueelta keräimistä 1 (tehdasalueen pohjoispuoli) ja 14 (avolouhoksen pohjoispuoli). Lisäksi kobolttilaskeuma oli koholla keräimessä 9 (Tuhkakylän koulu) saman aikaisesti kohonneen kiintoainelaskeuman (kuva 1) kanssa. koboltti mg/m 2 /kk 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, kaivosalue pöly 1 pöly 10 pöly 11 pöly 12 pöly 13 pöly 14 ympäristö pöly 2 pöly 3 pöly 4 pöly 5 pöly 6 pöly 7 pöly 8 pöly 9 pöly 15 pöly 16 Kuva 5 Kobolttilaskeumat vuonna Sinkkilaskeumassa (kuva 6) keräinten välinen vaihtelu oli selvästi suurempaa kun muiden metallien laskeuman vaihtelut (kuvat 3 5). Suurimmat laskeumat mitattiin kuitenkin samaan aikaan ja samoista keräimistä kuin suurimmat nikkelin ja koboltin laskeumat. Kesällä sinkkilaskeuma oli koholla erityisesti keräimissä 15, 3, 2 ja 5 samoina ajankohtina, jolloin laskeuma oli kokonaan tai lähes kokonaan orgaanista alkuperää (kuva 2). Kolmisopen havaintopaikalla talviaikainen sinkkilaskeuma vuosina on ollut 190 µg/m 2 /kk mitattuna lumen ainepitoisuutena (Soveri & Peltonen 1996). Raahessa sinkkilaskeuma vaihteli eri havaintopaikoilla vuonna 2000 välillä 4 35 mg/m 2 /a (Korpela 2000), mikä on kuukausien määrällä jaettuna 0,3 2,9 mg/m 2 /kk. Talvivaaran alueella sinkkilaskeumat olivat pääosin samaa tasoa kuin Raahessa.

9 9M sinkki mg/m 2 /kk 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, kaivosalue pöly 1 pöly 10 pöly 11 pöly 12 pöly 13 pöly 14 ympäristö pöly 2 pöly 3 pöly 4 pöly 5 pöly 6 pöly 7 pöly 8 pöly 9 pöly 15 pöly 16 Kuva 6 Sinkkilaskeumat vuonna Kaivostoiminnan vaikutuksesta metallilaskeumat kohosivat loppuvuodesta keräimissä 1 (tehdasalueen pohjoispuoli) ja 14 (avolouhoksen pohjoispuoli). Myös Myllyniemen keräimen (6) metallilaskeumat kohosivat selvästi loppuvuotta kohden, mikä voi johtua kaivostoiminnan vaikutuksesta. Lievemmin metallilaskeumat kohosivat loppuvuodesta kerämessä 7 (Sorsala). 3 VIITTEET Alaviippola, B., Pietarila, H., Hakola, H., Hellén, H. & Salmi, T Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa arseeni, kadmium, nikkeli, elohopea ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (=PAH-yhdisteet). Ilmatieteen laitos. Korpela, A Ilmanlaadun mittaukset Raahen alueella v Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. Mähönen, O. (toim.) AMP II Lapin ympäristön tila ja ihmisen terveys. Suomen ympäristö 581. Soveri, J. & Peltonen, K Lumen ainepitoisuudet ja talviaikainen laskeuma Suomessa vuosina Suomen ympäristö 6.

10 Pöly 9 Pöly 5 ja a rin r ii osp Kaiv a inj tol Pa Kolmisopen avolouhos Pöly 16 Pöly 7 Sivukiven läjityslue 2. vaiheen liuotusalue ( Kolmisoppi ) Pöly 6 Pöly 11 Pöly 14 Pöly 4 Pölylaskeuma Pohjoinen jälkikäsittely-yksikkö Pöly 10 Kipsisakka-altaat 1:50 000valumavesien Puhtaiden 2. vaiheen liuotusalue ( Kuusilampi ) Pöly 1 käsittely-yksikkö Tehdasalue Pöly 12 Kuusilammen avolouhos Sivukiven läjitysalue Pöly 13 Pöly 2 Pöly 3 Pöly 8 1. vaiheen liuotusalue Sivukiven läjitysalue ivo Ka Eteläinen jälkikäsittely-yksikkö in iir sp ja ra Pölylaskeuma Pöly 15 Osa IV f Liite 1 1:50 000

11 Talvivaaran kaivos Pölylaskeumatarkkailu vuonna 2008 Keräysjakso: 28 d keräimet 3, 8 ja d keräimet 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja d keräimet 4, 5, 6 ja 7 Sähkönjohtavuus Havaintoasema ph Kiintoaine Hehkutushäviö Ni Cu Co Zn ms/m mg/l g/m 2 g/m 2 kk mg/l g/m 2 g/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk Tehdasalue pöly 1 7,4 20,3 34 1,3 1,5 20 0,8 0,9 1,3 0,05 0,06 < 0,1 0,00 0,00 0,2 0,01 0, ,2 1,3 Pappila pöly 2 7,4 24,0 28 0,9 1,0 18 0,6 0,7 0,9 0,03 0,03 2,0 0,07 0,07 0,1 0,00 0, ,5 0,6 Pirttimäki pöly 3 6,7 33, ,4 6, ,6 6,0 2,7 0,11 0,11 < 0,1 0,00 0,00 0,8 0,03 0, ,5 1,6 Taattola pöly ,1 1,1 25 0,6 0,7 Metsäpirtti pöly 5 7,6 34,7 47 1,1 1,1 34 0,8 0,8 0,6 0,01 0, ,22 0,24 0,3 0,01 0, ,6 0,6 Myllyniemi pöly ,4 1,5 35 1,1 1,2 Sorsala pöly ,3 1,4 28 1,0 1,0 Lahnasjärven metsästysm pöly ,9 3,1 59 2,1 2,3 Tuhkakylän koulu pöly ,1 2,3 30 0,9 1,0 Kipsisakka-allas NE pöly 10 6,7 27, ,3 4,8 75 3,2 3,6 2,7 0,12 0,13 < 0,1 0,00 0,00 0,6 0,02 0, ,9 1,0 Kipsisakka-allas NE pöly 11 6,8 20,2 43 2,1 2,3 31 1,5 1,6 < 0,2 0,01 0,01 < 0,1 0,00 0,01 < 0,05 0,00 0, ,5 0,5 Liuotusalue E pöly 12 7,5 26, ,8 7,6 44 1,3 1,4 15 0,43 0,48 1,0 0,03 0,03 2,3 0,06 0, ,7 0,8 Liuotusalue E pöly 13 7,4 24,6 72 2,4 2,7 30 1,0 1,1 3,1 0,10 0,12 < 0,1 0,00 0,00 0,2 0,01 0, ,4 0,4 Kuusilammen louhos NE pöly 14 7,5 30,4 37 1,0 1,1 23 0,6 0,7 1,2 0,03 0,04 < 0,1 0,00 0,00 0,2 0,01 0, ,3 0,3 Juuso pöly 15 6,9 20,5 37 1,8 1,9 31 1,5 1,6 0,7 0,03 0,04 6,0 0,28 0,30 0,1 0,00 0, ,7 1,8 Kalliojärvi pöly 16 6,7 30, ,6 6, ,4 6,0 1,3 0,06 0,06 < 0,1 0,00 0,00 0,1 0,01 0, ,8 0,9 Määritykset Nab Labs Oy Oulussa , korjatut tulokset Pöyry Environment Oy MMM Tuija Hilli Liite 2.1

12 Talvivaaran kaivos Pölylaskeumatarkkailu vuonna 2008 Keräysjakso: 29 d keräimet 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja d keräimet 4, 5, 6 ja 7 Sähkönjohtavuus Havaintoasema ph Kiintoaine Hehkutushäviö Ni Cu Co Zn ms/m mg/l g/m 2 g/m 2 kk mg/l g/m 2 g/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk Tehdasalue pöly 1 6,8 8,3 15 1,4 1,5 12 1,1 1,2 2,2 0,21 0,22 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0, ,3 1,4 Pappila pöly 2 6,6 17,3 55 5,0 5,2 50 4,5 4,7 1,5 0,14 0,14 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0, ,1 2,2 Pirttimäki pöly 3 6,6 11,2 30 3,1 3,2 23 2,4 2,5 3,2 0,33 0,35 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0, ,3 3,5 Taattola pöly 4 4 0,4 0,4 3 0,3 0,3 Metsäpirtti pöly 5 6,7 17,5 43 4,4 4,6 41 4,2 4,4 0,6 0,06 0,06 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0, ,9 1,9 Myllyniemi pöly 6 3 0,3 0,3 3 0,3 0,3 Sorsala pöly ,2 1,2 9 1,0 1,0 Lahnasjärven metsästysm pöly ,1 7,3 60 6,4 6,6 Tuhkakylän koulu pöly ,6 3,7 27 2,3 2,3 Kipsisakka-allas NE pöly 10 6,8 7,4 13 1,4 1,4 10 1,0 1,1 0,3 0,03 0,03 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 4 0,4 0,4 Kipsisakka-allas NE pöly 11 6,8 7,7 3 0,3 0,3 3 0,3 0,3 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 4 0,4 0,4 Liuotusalue E pöly 12 7,0 8,8 19 1,6 1,7 5 0,5 0,5 0,6 0,05 0,05 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 5 0,4 0,5 Liuotusalue E pöly 13 6,8 8,6 11 1,0 1,0 4 0,4 0,4 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 4 0,4 0,4 Kuusilammen louhos NE pöly 14 6,6 5,2 8 0,6 0,6 7 0,5 0,5 0,5 0,03 0,04 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0, ,7 0,7 Juuso pöly 15 6,5 33, ,3 13, ,3 13,8 0,9 0,10 0,10 2,0 0,22 0,23 < 0,05 0,01 0, ,6 3,7 Kalliojärvi pöly 16 6,6 8,3 9 1,1 1,1 6 0,7 0,8 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,5 0,5 Määritykset Nab Labs Oy Pitoisuuden alittaessa määritysrajan laskennassa käytetty määritysrajaa, jolloin laskeumat todellisuudessa ovat pienempiä kuin yllä taulukossa esitetty. Useimmissa näytteissä hyönteisiä, jotka poistettu ennen määrityksiä. Oulussa , korjatut tulokset Pöyry Environment Oy MMM Tuija Hilli Liite 2.2

13 Talvivaaran kaivos Pölylaskeumatarkkailu vuonna 2008 Keräysjakso: 30 d d keräimet 8 ja 15 Sähkönjohtavuus Havaintoasema ph Kiintoaine Hehkutushäviö Ni Cu Co Zn ms/m mg/l g/m 2 g/m 2 kk mg/l g/m 2 g/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk Tehdasalue pöly 1 6,6 11,4 36 2,8 2,8 23 1,8 1,8 8,1 0,64 0,64 < 0,1 0,01 0,01 0,38 0,03 0, ,8 2,8 Pappila pöly 2 6,2 10,7 69 5,6 5,6 61 4,9 4,9 0,4 0,03 0,03 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 9 0,7 0,7 Pirttimäki pöly 3 6,8 12,1 16 1,7 1,7 9,0 1,0 1,0 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 4 0,4 0,4 Taattola pöly 4 7,3 13,5 1,0 0,1 0,1 1,0 0,1 0,1 < 0,2 0,01 0,01 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 5 0,3 0,3 Metsäpirtti pöly 5 6,8 25,7 84 6,5 6,5 73 5,6 5,6 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0, ,2 1,2 Myllyniemi pöly 6 6,8 16,6 21 1,4 1,4 14 0,9 0,9 0,2 0,01 0,01 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 < 4 0,3 0,3 Sorsala pöly 7 6,9 33, ,4 8,4 96 7,2 7,2 < 0,2 0,01 0,01 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0, ,4 1,4 Lahnasjärven metsästysm pöly 8 6,3 11,0 42 3,4 3,5 39 3,2 3,3 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 5 0,4 0,4 Tuhkakylän koulu pöly 9 7,0 12,5 69 5,5 5,5 13 1,0 1,0 6,4 0,51 0,51 < 0,1 0,01 0,01 1,3 0,10 0,10 9 0,7 0,7 Kipsisakka-allas NE pöly 10 6,4 12,2 44 3,7 3,7 34 2,9 2,9 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 < 4 0,3 0,3 Kipsisakka-allas NE pöly 11 6,8 12,2 8,0 0,7 0,7 3,0 0,3 0,3 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 < 4 0,4 0,4 Liuotusalue E pöly 12 6,7 11,8 31 2,2 2,2 7,0 0,5 0,5 < 0,2 0,01 0,01 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 < 4 0,3 0,3 Liuotusalue E pöly 13 6,8 11,3 16 1,3 1,3 5,0 0,4 0,4 1,5 0,12 0,12 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 < 4 0,3 0,3 Kuusilammen louhos NE pöly 14 6,8 36, ,7 9, ,6 8,6 2,7 0,22 0,22 < 0,1 0,01 0,01 0,11 0,01 0, ,8 1,8 Juuso pöly 15 6,7 42, ,7 0,06 0, ,85 0,87 < 0,05 0,00 0, ,3 3,4 Kalliojärvi pöly 16 6,7 18,8 55 4,7 4,7 48 4,1 4,1 0,8 0,07 0,07 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 8 0,7 0,7 Määritykset Nab Labs Oy Pitoisuuden alittaessa määritysrajan laskennassa käytetty määritysrajaa, jolloin laskeumat todellisuudessa ovat pienempiä kuin yllä taulukossa esitetty. Useimmissa näytteissä hyönteisiä, jotka poistettu ennen määrityksiä. Tuhkakylän koulun (pöly 9) havaintopaikan vieressä tietyömaa. Oulussa , korjatut tulokset Pöyry Environment Oy MMM Tuija Hilli Liite 2.3

14 Talvivaaran kaivos Pölylaskeumatarkkailu vuonna 2008 Keräysjakso: d d keräimet 8 ja 15 Sähkönjohtavuus Havaintoasema ph Kiintoaine Hehkutushäviö Ni Cu Co Zn ms/m mg/l g/m 2 g/m 2 kk mg/l g/m 2 g/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk Tehdasalue pöly 1 6,6 9,1 9,5 1,1 1,2 3,6 0,4 0,5 11 1,3 1,4 < 0,1 0,01 0,01 0,24 0,03 0, ,2 1,4 Pappila pöly 2 6,5 8,4 4,0 0,5 0,5 4,0 0,5 0,5 0,4 0,05 0,05 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 7 0,8 0,9 Pirttimäki pöly 3 6,1 7,3 8,7 1,1 1,2 8,7 1,1 1,2 0,4 0,05 0,06 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 7 0,9 1,0 Taattola pöly 4 6,8 8,0 1,6 0,2 0,2 1,6 0,2 0,2 0,3 0,03 0,04 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,5 0,5 Metsäpirtti pöly 5 6,4 10,4 7,6 0,8 0,9 7,6 0,8 0,9 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,4 0,5 Myllyniemi pöly 6 6,5 7,5 8,7 1,0 1,1 8,0 0,9 1,0 0,8 0,09 0,10 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,5 0,5 Sorsala pöly 7 6,2 7,6 11 1,4 1,5 11 1,4 1,5 < 0,2 0,02 0,03 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,5 0,6 Lahnasjärven metsästysm pöly 8 6,2 8,3 18 2,1 2,2 18 2,1 2,2 < 0,2 0,02 0,03 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0, ,3 2,6 Tuhkakylän koulu pöly 9 6,3 7,8 7,8 0,9 1,0 5,6 0,7 0,7 0,2 0,02 0,03 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 5 0,5 0,6 Kipsisakka-allas NE pöly 10 6,5 10,3 23 2,4 2,7 17 1,8 2,0 0,2 0,02 0, ,5 3,9 < 0,05 0,01 0, ,7 3,0 Kipsisakka-allas NE pöly 11 6,4 8,4 5,5 0,6 0,7 5,5 0,6 0,7 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,4 0,5 Liuotusalue E pöly 12 6,9 8,7 3,9 0,4 0,5 1,9 0,2 0,2 3,3 0,35 0,39 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,4 0,5 Liuotusalue E pöly 13 6,7 8,5 5,8 0,7 0,7 3,1 0,4 0,4 2,7 0,31 0,35 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 6 0,7 0,7 Kuusilammen louhos NE pöly 14 6,6 9,2 4,7 0,6 0,6 4,0 0,5 0,5 0,7 0,08 0,09 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,5 0,5 Juuso pöly 15 6,0 7,9 12 1,5 1,6 12 1,5 1,6 0,3 0,04 0,04 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0, ,2 1,3 Kalliojärvi pöly 16 6,1 8,4 12 1,3 1,4 12 1,3 1,4 < 0,2 0,02 0,02 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,4 0,5 Määritykset Nab Labs Oy Pitoisuuden alittaessa määritysrajan laskennassa käytetty määritysrajaa, jolloin laskeumat todellisuudessa ovat pienempiä kuin yllä taulukossa esitetty. Useimmissa näytteissä neulasia, lehtiä ja/tai hyönteisiä, jotka poistettu ennen määrityksiä. Tuhkakylän koulun (pöly 9) havaintopaikan vieressä tietyömaa. Oulussa , korjatut tulokset Pöyry Environment Oy MMM Tuija Hilli Liite 2.4

15 Talvivaaran kaivos Pölylaskeumatarkkailu vuonna 2008 Keräysjakso: d keräimet 1, 6, 7, 9, 12, 13 ja d keräimet 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15 ja 16 Sähkönjohtavuus Havaintoasema ph Kiintoaine Hehkutushäviö Ni Cu Co Zn ms/m mg/l g/m 2 g/m 2 kk mg/l g/m 2 g/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk Tehdasalue pöly 1 7,0 16, ,6 5,6 98 4,9 4,9 72 3,6 3,6 27 1,4 1,4 3,8 0,19 0, ,4 6,4 Pappila pöly 2 7,1 15,9 10 0,5 0,5 3,2 0,2 0,2 2,7 0,1 0,1 < 0,1 0,00 0,01 < 0,05 0,00 0,00 6 0,3 0,3 Pirttimäki pöly 3 6,6 14,7 23 1,3 1,3 2,1 0,1 0,1 2,5 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0, ,6 1,7 Taattola pöly 4 7,0 16,0 11 0,5 0,5 5,6 0,3 0,3 5,4 0,3 0,3 < 0,1 0,00 0,00 0,14 0,01 0, ,6 0,6 Metsäpirtti pöly 5 7,1 14,6 7,6 0,4 0,4 3,4 0,2 0,2 1,5 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 4 0,2 0,2 Myllyniemi pöly 6 6,5 15,5 33 1,8 1,8 13 0,7 0,7 5,8 0,3 0,3 8,0 0,43 0,43 0,31 0,02 0, ,9 0,9 Sorsala pöly 7 6,7 14,0 10 0,6 0,6 < 0,01 0,0 0,0 3,6 0,2 0,2 6,0 0,34 0,34 0,07 0,00 0, ,8 0,8 Lahnasjärven metsästysm pöly 8 6,5 17,4 42 2,1 2,2 < 0,01 0,0 0,0 1,5 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 0,12 0,01 0, ,4 4,5 Tuhkakylän koulu pöly 9 6,7 16, ,1 6, ,1 5,1 8,0 0,4 0,4 < 0,1 0,01 0,01 2,6 0,13 0, ,5 1,5 Kipsisakka-allas NE pöly 10 6,6 14,5 42 1,9 1,9 34 1,5 1,6 3,8 0,2 0,2 < 0,1 0,00 0,00 0,17 0,01 0, ,4 0,5 Kipsisakka-allas NE pöly 11 6,6 13,7 13 0,7 0,7 4,1 0,2 0,2 3,1 0,2 0,2 < 0,1 0,01 0,01 0,08 0,00 0, ,6 0,6 Liuotusalue E pöly 12 7,1 16,8 18 0,8 0,8 15 0,7 0,7 10 0,5 0,5 < 0,1 0,00 0,00 0,53 0,02 0, ,5 0,5 Liuotusalue E pöly 13 6,6 16,4 8,9 0,4 0,4 5,6 0,3 0,3 13 0,6 0,6 < 0,1 0,00 0,00 0,50 0,02 0,02 8 0,4 0,4 Kuusilammen louhos NE pöly 14 7,0 13,1 22 0,8 0,8 18 0,7 0,7 20 0,8 0,8 2,0 0,07 0,07 1,1 0,04 0, ,0 1,0 Juuso pöly 15 6,5 16,2 18 0,9 1,0 < 0,04 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0, ,2 2,3 Kalliojärvi pöly 16 6,6 13,5 12 0,7 0,7 1,1 0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0, ,6 0,6 Määritykset Nab Labs Oy Pitoisuuden alittaessa määritysrajan laskennassa käytetty määritysrajaa, jolloin laskeumat todellisuudessa ovat pienempiä kuin yllä taulukossa esitetty. Useimmissa näytteissä neulasia, lehtiä ja hyönteisiä, jotka poistettu ennen määrityksiä. Tuhkakylän koulun (pöly 9) havaintopaikan vieressä tietyömaa. Oulussa , korjatut tulokset Pöyry Environment Oy MMM Tuija Hilli Liite 2.5

16 Talvivaaran kaivos Pölylaskeumatarkkailu vuonna 2008 Keräysjakso: d keräimet 1, 6, 7, 9, 12, 13 ja d keräimet 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15 ja 16 Sähkönjohtavuus Havaintoasema ph Kiintoaine Hehkutushäviö Ni Cu Co Zn ms/m mg/l g/m 2 g/m 2 kk mg/l g/m 2 g/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk Tehdasalue pöly 1 6,9 6,0 11 1,3 1,5 6,0 0,7 0,8 7,8 0,9 1,1 < 0,1 0,01 0,01 0,36 0,04 0, ,4 2,8 Pappila pöly 2 7,0 5,6 2,8 0,4 0,4 1,8 0,2 0,3 < 0,2 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 6 0,8 0,9 Pirttimäki pöly 3 6,7 5,7 6,6 0,8 0,9 5,3 0,7 0,7 < 0,2 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 6 0,8 0,8 Taattola pöly 4 7,0 6,2 5,0 0,6 0,6 2,6 0,3 0,3 2,4 0,3 0,3 < 0,1 0,01 0,01 0,05 0,01 0, ,2 1,3 Metsäpirtti pöly 5 7,0 5,0 2,0 0,3 0,3 1,8 0,3 0,3 1,2 0,2 0,2 < 0,1 0,01 0,02 < 0,05 0,01 0,01 6 0,9 1,0 Myllyniemi pöly 6 6,7 6,6 13 1,5 1,8 11,0 1,3 1,5 3,4 0,4 0,5 < 0,1 0,01 0,01 0,09 0,01 0, ,5 1,8 Sorsala pöly 7 7,1 5,5 3,6 0,5 0,6 2,6 0,3 0,4 0,5 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,02 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,5 0,6 Lahnasjärven metsästysm pöly 8 6,7 6,3 9,1 1,0 1,2 5,3 0,6 0,7 < 0,2 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0, ,4 1,5 Tuhkakylän koulu pöly 9 6,9 5,4 14 1,9 2,1 4,3 0,6 0,7 0,7 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,02 0,10 0,01 0,02 7 0,9 1,1 Kipsisakka-allas NE pöly 10 7,2 5,4 2,4 0,3 0,4 1,6 0,2 0,2 < 0,2 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 8 1,1 1,2 Kipsisakka-allas NE pöly 11 7,0 5,2 6,6 0,9 1,0 3,9 0,5 0,6 0,5 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,02 < 0,05 0,01 0,01 8 1,1 1,2 Liuotusalue E pöly 12 7,2 6,4 3,3 0,4 0,4 1,2 0,1 0,2 1,0 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 4 0,4 0,5 Liuotusalue E pöly 13 7,0 6,2 6,0 0,7 0,8 3,9 0,4 0,5 0,8 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 8 0,9 1,0 Kuusilammen louhos NE pöly 14 7,2 6,0 11 1,3 1,5 2,2 0,3 0,3 8,1 1,0 1,1 < 0,1 0,01 0,01 0,33 0,04 0, ,0 2,3 Juuso pöly 15 6,9 5,9 3,6 0,4 0,5 3,1 0,4 0,4 < 0,2 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 <0,05 0,01 0,01 6 0,7 0,8 Kalliojärvi pöly 16 6,8 5,1 4,6 0,6 0,7 3,5 0,5 0,5 < 0,2 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,02 < 0,05 0,01 0,01 6 0,8 0,9 Määritykset Nab Labs Oy Pitoisuuden alittaessa määritysrajan laskennassa käytetty määritysrajaa, jolloin laskeumat todellisuudessa ovat pienempiä kuin yllä taulukossa esitetty. Myllyniemen (pöly 6) keräimessä lehtikuusen neulasia, jotka poistettu ennen määritystä. Oulussa , korjatut tulokset Pöyry Environment Oy MMM Tuija Hilli Liite 2.6

17 Talvivaaran kaivos Pölylaskeumatarkkailu vuonna 2008 Keräysjakso: d keräimet 1, 2, 3, 8, 14 ja d keräimet 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ja 16 Sähkönjohtavuus Havaintoasema ph Kiintoaine Hehkutushäviö Ni Cu Co Zn ms/m mg/l g/m 2 g/m 2 kk mg/l g/m 2 g/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk Tehdasalue pöly 1 5,9 5,9 10 0,9 0,9 1,5 0,1 0,1 14 1,2 1,3 < 0,1 0,01 0,01 0,53 0,05 0, ,2 1,3 Pappila pöly 2 6,2 6,2 1,9 0,2 0,2 1,0 0,1 0,1 1,0 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 5 0,5 0,5 Pirttimäki pöly 3 6,3 6,3 4,9 0,5 0,5 1,8 0,2 0,2 7,5 0,7 0,8 2,0 0,19 0,20 0,19 0,02 0, ,0 1,1 Taattola pöly 4 6,5 6,5 7,3 0,6 0,6 1,1 0,1 0,1 17 1,3 1,4 23 1,8 1,8 0,81 0,06 0, ,0 3,1 Metsäpirtti pöly 5 6,1 6,1 3,6 0,3 0,4 2,0 0,2 0,2 2,3 0,2 0,2 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 4 0,4 0,4 Myllyniemi pöly 6 6,4 6,4 10 0,6 0,7 3,1 0,2 0,2 14 0,9 0,9 < 0,1 0,01 0,01 0,71 0,04 0, ,2 1,2 Sorsala pöly 7 6,5 6,5 4,9 0,4 0,5 1,1 0,1 0,1 5,8 0,5 0,5 < 0,1 0,01 0,01 0,18 0,02 0, ,0 1,0 Lahnasjärven metsästysm pöly 8 6,4 6,4 3,2 0,3 0,3 2,5 0,2 0,3 0,6 0,1 0,1 3,0 0,29 0,31 <0,05 0,00 0,01 5 0,5 0,5 Tuhkakylän koulu pöly 9 6,5 6,5 26 2,4 2,4 4,4 0,4 0,4 3,2 0,3 0,3 < 0,1 0,01 0,01 0,15 0,01 0,01 6 0,5 0,5 Kipsisakka-allas NE pöly 10 6,3 6,3 5,0 0,5 0,5 1,0 0,1 0,1 1,6 0,1 0,2 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 6 0,6 0,6 Kipsisakka-allas NE pöly 11 6,4 6,4 28 3,0 3,1 1,4 0,2 0,2 4,5 0,5 0,5 < 0,1 0,01 0,01 0,26 0,03 0, ,5 1,6 Liuotusalue E pöly 12 6,5 6,5 7,5 0,5 0,5 0,9 0,1 0,1 7,4 0,5 0,5 < 0,1 0,01 0,01 0,17 0,01 0, ,8 0,8 Liuotusalue E pöly 13 6,5 6,5 7,9 0,6 0,6 0,8 0,1 0,1 10 0,8 0,8 92 6,9 7,1 0,28 0,02 0, ,0 4,1 Kuusilammen louhos NE pöly 14 6,7 6,7 18 1,6 1,7 0,9 0,1 0,1 45 3,9 4,2 6,0 0,52 0,56 2,3 0,20 0, ,8 6,2 Juuso pöly 15 6,7 6,7 2,3 0,2 0,2 1,6 0,1 0,2 1,0 0,1 0,1 3,0 0,28 0,30 <0,05 0,00 0,00 5 0,4 0,5 Kalliojärvi pöly 16 6,7 6,7 2,4 0,3 0,3 0,7 0,1 0,1 1,8 0,2 0,2 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,01 0,01 < 4 0,4 0,4 Määritykset Nab Labs Oy Pitoisuuden alittaessa määritysrajan laskennassa käytetty määritysrajaa, jolloin laskeumat todellisuudessa ovat pienempiä kuin yllä taulukossa esitetty. Oulussa , korjatut tulokset Pöyry Environment Oy MMM Tuija Hilli Liite 2.7

18 Talvivaaran kaivos Pölylaskeumatarkkailu vuonna 2008 Keräysjakso: d keräimet 1, 2, 3, 8, 14 ja d keräimet 10, 11 ja d keräimet 4, 5, 6, 7, 9,12 ja 13 Sähkönjohtavuus Havaintoasema ph Kiintoaine Hehkutushäviö Ni Cu Co Zn ms/m mg/l g/m 2 g/m 2 kk mg/l g/m 2 g/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk µg/l mg/m 2 mg/m 2 kk Tehdasalue pöly 1 7,7 7,4 15 0,8 0,9 0,8 0,04 0, ,0 2,3 < 0,1 0,01 0,01 1,3 0,07 0, ,9 3,2 Pappila pöly 2 7,4 6,2 1,3 0,1 0,1 0,3 0,02 0,02 0,6 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 0,05 0,00 0,00 7 0,4 0,5 Pirttimäki pöly 3 7,3 5,9 2,1 0,1 0,1 1,5 0,10 0,11 1,7 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 0,07 0,00 0, ,7 0,8 Taattola pöly 4 7,8 7,6 3,7 0,2 0,2 0,9 0,04 0,05 4,9 0,2 0,3 < 0,1 0,00 0,01 0,16 0,01 0, ,6 0,7 Metsäpirtti pöly 5 7,4 6,6 3,1 0,2 0,2 0,8 0,05 0,05 5,1 0,3 0,3 < 0,1 0,01 0,01 0,16 0,01 0, ,9 1,0 Myllyniemi pöly 6 7,6 6,9 9,2 0,5 0,5 1,3 0,07 0, ,9 1,0 < 0,1 0,01 0,01 0,52 0,03 0, ,4 1,5 Sorsala pöly 7 7,4 6,2 4,1 0,2 0,3 0,6 0,04 0,04 9,1 0,6 0,6 < 0,1 0,01 0,01 0,30 0,02 0, ,2 1,3 Lahnasjärven metsästysm pöly 8 7,3 6,0 <1,0 0,03 0,04 0,6 0,04 0,04 0,6 0,0 0,0 5 0,3 0,4 < 0,05 0,00 0, ,1 1,3 Tuhkakylän koulu pöly 9 7,5 7,1 5,7 0,3 0,3 <0,1 0,00 0,00 4,6 0,2 0,3 10 0,5 0,6 0,23 0,01 0, ,5 0,6 Kipsisakka-allas NE pöly 10 7,6 7,3 4,6 0,2 0,3 0,8 0,04 0,05 2,3 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 0,09 0,00 0, ,5 0,6 Kipsisakka-allas NE pöly 11 7,4 5,9 3,0 0,2 0,2 0,2 0,01 0,02 4,9 0,3 0,4 < 0,1 0,01 0,01 0,16 0,01 0, ,9 1,0 Liuotusalue E pöly 12 8,1 9,7 4,6 0,2 0,2 1,0 0,04 0,04 8,0 0,3 0,3 < 0,1 0,00 0,00 0,32 0,01 0, ,9 1,0 Liuotusalue E pöly 13 7,6 8,0 3,9 0,2 0,2 0,4 0,02 0,02 6,4 0,3 0,3 < 0,1 0,00 0,01 0,28 0,01 0, ,0 1,1 Kuusilammen louhos NE pöly 14 7,4 6,3 22 1,4 1,5 0,5 0,03 0, ,9 4,3 7 0,4 0,5 2,2 0,13 0, ,0 6,7 Juuso pöly 15 7,1 5,7 <1,0 0,03 0,04 1,0 0,07 0,08 0,2 0,0 0,0 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 7 0,5 0,5 Kalliojärvi pöly 16 7,3 6,1 1,6 0,1 0,1 0,5 0,03 0,04 1,6 0,1 0,1 < 0,1 0,01 0,01 < 0,05 0,00 0,00 6 0,4 0,4 Määritykset Nab Labs Oy Pitoisuuden alittaessa määritysrajan laskennassa käytetty määritysrajaa, jolloin laskeumat todellisuudessa ovat pienempiä kuin yllä taulukossa esitetty. Oulussa , korjatut tulokset Pöyry Environment Oy MMM Tuija Hilli Liite 2.8

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 23.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV d Pölylaskeuman tarkkailu 9M609005 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV d Pölylaskeuman tarkkailu Sisältö

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÖLYLASKEUMAN TARKKAILU 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa IV c Pölylaskeuman tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa IV c Pölylaskeuman tarkkailu 2012

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÖLYLASKEUMAN TARKKAILU 211 16WWE993 29.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa IV c Pölylaskeuman tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa IV c Pölylaskeuman tarkkailu 211 1 Sisältö

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M608035 26.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV e Biologinen tarkkailu maa-alueilla 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV e Biologinen tarkkailu

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2014 Päivämäärä 27.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA IX: TALVIVAARAN KAIVOKSEN PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2015 Päivämäärä 10.2.2016 TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015 TERRAFAME OY KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA X: PÖLYLASKEUMA

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA IX: PÖLYLASKEUMA. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA IX: PÖLYLASKEUMA. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 9.5.2017 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA IX: PÖLYLASKEUMA TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 26.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV e Biologinen tarkkailu maa-alueilla Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV e Biologinen tarkkailu maa-alueilla 1

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 25.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Yhteenveto Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Yhteenveto 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN TAUSTATIEDOT JA TOTEUTUS 1 3 KÄYTTÖTARKKAILU

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE0242 28.1.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa IV d Biologinen tarkkailu maa-alueilla 16WWE0242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa IV d Biologinen tarkkailu

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 19.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa II Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 6.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV d Pohjavedet Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV d Pohjavedet 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Alueen hydrogeologiset

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.9 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8, Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 VOIMASSA OLEVAT

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 18.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa II

Lisätiedot

9M Talvivaara Sotkamo Oy

9M Talvivaara Sotkamo Oy 25.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 0 Yhteenveto 1 Osa I: Tarkkailun taustatiedot 2 Osa II: Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 3 Osa III: Päästötarkkailu

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen 17.1.212 7.11.212 28.11.212 19.12.212 9.1.213 3.1.213 2.2.213 13.3.213 3.4.213 24.4.213 15.5.213 5.6.213 Laboratorion esimies Henna Mutanen 16.7.213 Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE242 28.1.211 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 16WWE242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi

PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi Mittausraportti_1196 /2012/OP 1(10) Tilaaja: Endomines Oy Henna Mutanen Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012 Mittausaika:

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA VIII: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA VIII: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 11.4.2017 Viite 1510023730 ja 1510024164 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA VIII: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Hulevesien haitta aineet VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Heli Vahtera 10.11.2016 1 Projektin tausta ja tavoitteet Taajamien laajentuessa hulevesien määrä Vantaanjokeen, Tuusulanjärveen, Valkjärveen

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 29.3.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Yhteenveto Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010, Yhteenveto 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN TAUSTATIEDOT JA TOTEUTUS 1 3

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

YHTEENVETO Vesistökuormitusta Ilmapäästöjen vesistöihin

YHTEENVETO Vesistökuormitusta  Ilmapäästöjen vesistöihin YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2012 tarkkailusuunnitelman ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten sekä kaivoksen teettämien lisäselvitysten mukaisesti. Tavanomaiseen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 24.2.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 211 16WWE993 14.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE242 2.3.211 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa IV c Pohjavedet 16WWE242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa IVc Pohjavedet 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Alueen hydrogeologiset

Lisätiedot

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kaupunkipurojen haitta aineet Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin kaupungin ympäristökeskus Purojen seuranta Helsingissä Seurataan 35 puron veden laatua keväisin Lisäksi intensiivisiä

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta 2014

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta 2014 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 12.12.2014 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 18.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV c Biologinen tarkkailu maa-alueilla 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IVc Biologinen tarkkailu

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M607035 24.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M607035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 10.12.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 27.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Yhteenveto Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Yhteenveto 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN TAUSTATIEDOT JA TOTEUTUS 1 3

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Vastuuvapauslauseke Työ on suoritettu normaalilla perusteellisuudellamme ja ammattitaidollamme pätevien ja

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISAMMALTEN METALLIPITOISUUDET 16X170583 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVb_4 Vesisammalten metallipitoisuudet Talvivaaran kaivoksen alapuolisten virtavesien

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2011 16WWE0993 30.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 1 Yhteenveto 2 Osa I: Tarkkailun taustatiedot 3 Osa II a: Käyttötarkkailu 4 Osa II b: Rakentamisvaiheen tarkkailu

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

16WWE Talvivaara Sotkamo Oy

16WWE Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE0242 29.3.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 0 Yhteenveto 1 Osa I: Tarkkailun taustatiedot 2 Osa II: Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 3 Osa III:

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1 HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka 1 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää huleveden yleistä laatua Helsingissä Arvioida huleveden puhdistustarvetta Vertailla huleveden

Lisätiedot

Hulevesien haitta aineet

Hulevesien haitta aineet Hulevesien haitta aineet VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Heli Vahtera Heli Vahtera 1 Tietoa tarvitaan Hulevesien määrä kasvaa Lisäävätkö hulevedet vesistöjen ravinnekuormaa, heikentävätkö käyttökelpoisuutta

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Yhteenvetoraportti Päivämäärä 30.3.2015 Viite 1510010636 006 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot