LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA"

Transkriptio

1 Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä on, että matkanjärjestäjä myy matkatoimistopalvelun omissa nimissään. Menettelyä ei sovelleta näin ollen välityspalvelun muodossa tapahtuvaan myyntiin. Korkein hallinto-oikeus on antanut vuonna 1998 päätöksen, jossa on käsitelty välitys- ja matkatoimistopalvelujen rajanvetoa (KHO T 2083, ATK). Kyseinen ratkaisu koski tilannetta, jossa arvioitiin matkanjärjestäjäksi IATA-lentolippujen myynnin verokohtelua. Matkatoimisto myi lentolippuja matkustajien haluamiin kohteisiin ja sai lentoyhtiöltä kiinteän suuruisen välityspalkkion. Asiakkaan lentopalvelusta maksama hinta määräytyi lentoyhtiön määräämänä hintana. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että matkatoimisto toimi lippujen myynnin osalta välityspalvelun myyjänä eikä omissa nimissään myyjänä, koska asiakkaan katsottiin saavan lentoliput yhtiön välityksellä suoraan lentoyhtiöltä. Edellä mainitussa päätöksessä on annettu merkitystä muun muassa sille, kuka suorittaa palvelujen hinnoittelun ja asiakkaan tietoisuudelle palvelun tosiasiallisesta myynnistä. Myynnin luokittelua välityspalkkioksi puoltavat seuraavat seikat: - asiakas tietää, kuka on hyödykkeen luovuttaja - vastuu luovutettavasta hyödykkeestä, kuten sen laadusta, on lopulliseen kuluttajaan nähden päämiehellä (hyödykkeen varsinaisella luovuttajalla) - välittäjä saa hyödykkeen myyjältä provisiopohjaisen palkkion ja kirjaa ainoastaan tämän summan tulona kirjanpitoonsa - välittäjällä ei ole oikeutta hinnoitella myytävää hyödykettä eikä oikeutta vaikuttaa myyjän ja ostajan välisiin ehtoihin (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2001) Välittömästi matkustajan hyväksi tulevat palvelut Matkatoimistopalveluina pidetään matkanjärjestäjäksi luokitellun elinkeinonharjoittajan toisilta elinkeinonharjoittajilta ostamia palveluita, jotka tulevat välittömästi matkustajan hyväksi. Toisilta elinkeinonharjoittajilta ostetut matkustajien hyväksi luovutettavat palvelut muodostavat yhden matkatoimistopalveluksi nimitettävän kokonaisuuden. Kokonaisuuden myyntiin sovelletaan yleistä eli 22 % verokantaa, vaikka toisilta elinkeinonharjoittajilta ostetut palvelut ja tavarat olisivat verottomia tai alennetun verokannan alaisia. Marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan ainoastaan matkanjärjestäjän toisilta elinkeinonharjoittajilta ostamien tavaroiden ja palveluiden edelleen myyntiin. Matkanjärjestäjänsä itsensä tuottamat palvelut eivät näin ollen kuulu marginaaliverotuksen piiriin. Tämän kannan on vahvistanut myös korkein hallinto-oikeus. Esimerkiksi matkanjärjestäjän palkkalistoilla olevien oppaiden palvelujen, samoin kuin matkanjärjestäjän itsensä suorittaman kuljetuksen myyntiin on sovellettava lain yleisiä säännöksiä (KHO T 2081, vuosikirja ja KHO T 2243, ATK). Jos elinkeinonharjoittaja on jo ennestään luokiteltu matkanjärjestäjäksi, sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä kaikkiin palveluihin, jotka matkanjärjestäjä ostaa matkustajan hyväksi edelleen luovutettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että marginaaliverotusta myös matkanjärjestäjän yksittäisten palvelujen omissa nimissä tapahtuviin edelleenmyynteihin, vaikka muun kuin matkanjärjestäjän myymänä kysymys ei olisikaan matkatoimistopalvelusta. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003)

2 Matkatoimistoalan soveltamiskäytäntö Suomen matkatoimistoalan (ts. matkailupalvelujen myynnin ja välittämisen) ALV:n soveltamiskäytännön mukaan marginaaliverotusta on noudatettava ainakin seuraavissa tilanteissa: - jos elinkeinonharjoittaja hinnoittelee (toiselta hankkimansa) palvelun itse ja/tai - tarjoaa kyseistä palvelua esitteissään, mainoksissaan tai muutoin omissa nimissään (ei päämiehen nimissä ja lukuun). Lain tarkoittamia marginaaliverotettavia "matkatoimistopalveluja" ovat - kaikki paketoidut matkatuotteet, kuten useamman tuottajan palveluista kootut pakettilomat - kaikki matkat, joiden hintaan sisältyy useampia palveluja välittämättä siitä, onko matka vain muutaman tunnin mittainen järjestetty kohdekäynti tai valmismatkalain kriteerit täyttävä yöpymisen sisältävä matkakokonaisuus - elinkeinonharjoittajan omissa nimissään kokoamat paketit, vaikka paketin palvelut laskutettaisiin erillisillä laskuilla - räätälöidyt ryhmämatkat matkan kestosta riippumatta (vrt. 24 tunnin tai yöpymisen säädös valmismatkalaissa) - loma-asuntojen välitys, jossa mökkivälittäjä omissa nimissään vuokraa asukkaalle toisen omistamissa loma-asunnoissa majoituspalveluja - tilauslennoille myytävät "seat only" -liput (Boxberg, Komppula, Korhonen, Mutka, Matkailutuotteen markkinointi ja jakelukanavat, 2001). Matkailualan palvelujen välittäjäportaan ALV-käytäntöön perehtymisessä auttaa toimitusjohtaja Hannu Hämäläisen toimittama, Suomen matkatoimistoalan liiton vuosittain uusima Matkatoimistoalan ALV-opas. Veron peruste Marginaali, jonka perusteella vero suoritetaan, lasketaan siten, että asiakkaalta perittävästä verottomasta myyntihinnasta vähennetään 82 % myyjän maksamasta ostohinnasta ja tästä erotuksesta suoritetaan 22 %:n verokannan mukainen vero. Vähennys tehdään aina kokonaishinnasta eli jos hinta sisältää veron, vähennys tehdään verollisesta hinnasta ja jos se on veroton, verottomasta hinnasta. Normaalia ostovähennystä ei näistä kustannuksista saa tehdä. Matkanjärjestäjällä on oikeus vähentää 82 % palvelun ostohinnoista silloinkin, kun palvelut luovutetaan matkustajilla toisessa EU:n jäsenvaltiossa, sekä silloin, kun palvelut ostetaan ulkomaalaiselta myyjältä. Jos ulkomaalaiselta myyjältä ostetun palvelun hinta sisältää toisen jäsenvaltion veron, vähennys tehdään toisen jäsenvaltion veron sisältävästä ostohinnasta. Tällöin matkanjärjestäjällä ei ole oikeutta hakea palvelun ostohintaan sisältynyttä toisen jäsenvaltion arvonlisäveroa takaisin ns. ulkomaalaispalautuksena. Arvonlisäverodirektiivin mukainen veronpalautuslaskelma tehdään vähentämällä verottomasta myyntihinnasta ostohinta. Laskelma vastaa AVL:n käytettyjen tavaroiden kauppaan sovellettavaa menettelyä, joka on matkanjärjestäjän myynnin katteen laskemistapaa yksinkertaisempi. Matkatoimistopalvelujen myynteihin sovelletaan edellä selostettua menettelyä niissä tapauksissa, joissa alihankintana edelleen myytäväksi ostetut palvelut on hankittu joko Suomesta tai toisista yhteisömaista. Sen sijaan kolmansissa maissa toisten elinkeinonharjoittajien matkustajien hyväksi luovuttamien palvelujen edelleen myynnistä ei ole suoritettava veroa Suomeen (AVL 71 1 mom. 9 kohta). Näissä tilanteissa matkanjärjestäjällä ei ole mahdollisuutta tehdä ostostaan marginaalivähennystä Suomessa. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus saada Suomessa palautus niistä hankinnoista, jotka on tehty Suomessa kolmansissa maissa matkustajille tapahtuvia palveluluovutuksia varten (AVL mom. 1 kohta). Jos matkustajan hyväksi Yhteisön ulkopuolisissa maissa luovutettaviin palveluihin sisältyy muihin maihin suoritettuja arvonlisäveroja, on mahdollista palautusta haettava siitä maasta, jonka veroa palveluhankinta sisälsi. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003)

3 Alihankintapalvelut Yhteisön alueella Marginaalivero suoritetaan vain koti- ja yhteisömaassa matkustajille alihankintana luovutettavista matkapakettikokonaisuuteen sisältyvistä tavaroista ja palveluista. Matkatoimistopalvelun myyntimaa (ei verottamiseen oikeutettu maa) määräytyy direktiivin edellyttämällä tavalla palvelujen yleisen myyntimaasäännöksen mukaan (ALV 64 ). Matkatoimistopalvelun myynnin vero suoritetaan säännöksen mukaan, jos matkustajalle Suomessa tai toisessa yhteisömaassa luovutettu palvelu myydään myyjän Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai ellei palvelua myydä missään maassa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, jos myyjän kotipaikka on Suomessa. Vaikka näiden palvelujen myyntimaaksi katsottaisiinkin Suomi, ei myynnistä ole suoritettava veroa Suomeen, jos toisilta elinkeinonharjoittajailta ostetut matkatoimistopalvelut luovutetaan matkustajalle Yhteisön ulkopuolella (ALV 71 9 kohta). Vaikka näiden palvelujen myyntimaaksi katsottaisiinkin Suomi, ei myynnistä ole suoritettava veroa Suomeen, jos toisilta elinkeinonharjoittajilta ostetut matkatoimistopalvelut luovutetaan Yhteisön ulkopuolella (AVL 71 9 kohta). Majoitustoiminta Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen on arvonlisäverolain mukaan verotonta (AVL 27 ). Tähän pääsääntöön on kuitenkin säädetty tiettyjä arvonlisäveron direktiivin 13 artiklan B kohdan 1 alakohdan edellyttämiä poikkeuksia. Muun muassa majoituspalvelun ja käyntisataman käyttöoikeudelta on luovuttamisesta suoritettava arvonlisävero. Majoitustoimintana pidetään mm. hotelli- ja leirintäaluetoimintaa sekä niihin verrattavissa majoitustoiminnassa tapahtuvaa huoneiden, leirintäpaikkojen, mökkien ja muiden sellaisten tilojen käyttöoikeuden luovuttamista (ALV 29 1 mom. 3 kohta). Sekä korkein hallinto-oikeus että Euroopan yhteisön tuomioistuin ovat tuoneet esille, että majoitustoimintakäsitettä on tulkittava laajasti. Kaikki toiminta, jonka tarkoituksena voidaan katsoa olevan vapaa-aikaan liittyvän lyhytaikaisen majoituksen tarjoaminen ja jonka voidaan katsoa kilpailevan esim. hotellialan kanssa on luokiteltava majoitustoiminnaksi (ks. KHO T 2240, ATK ja EYTI V-346/95, Elisabeth Blasi). Tällaista toimintaa harjoittavat mm. hotellit, motellit, retkeilymajat, matkustajakodit, täysihoitolat ja lomakeskukset. Majoitustoiminta pidetään myös leirintäaluetoiminnassa tapahtuvaa leirintäpaikkojen ja mökkien käyttöoikeuden luovuttamista sekä muuhun tähän verrattavissa majoitustilan luovuttamista kuten esim. maatilamatkailuun liittyvän tilan luovuttamista. Majoitustilan käyttöoikeuden luovuttamisen on rinnastettu myös veneilijöiden käyttämän käyntisataman (ns. vierassatama) käyttöoikeuden luovuttaminen (AVL 85 a 1:n 1 mom. 2 kohta). Käyntisatamalla tarkoitetaan ympäristöministeriön käyttämän satamaluokituksen mukaista vieras-, palvelu- ja retkisatamaa sekä vieraslaituria. Tarjoilupalvelu Arvonlisäverolainsäädäntö vaikuttaa huomattavasti hotelli- ja ravintola-alan ja muun matkailuelinkeinon kilpailukykyyn. Monet EU:n ulkopuolisista maista eivät peri alv:tä kyseisistä palveluista. Vaikka elintarvikkeiden verokanta on 17 prosenttia, maksetaan tarjoilusta eli ravintolaruoasta yleisen verokannan mukainen 22 prosentin vero. Koska tarjoilupalvelu katsotaan pääasialliseksi myyntituotteeksi, sovelletaan myös aterian (elintarvikkeiden) myyntiin yleistä verokantaa. Samojen elintarvikkeiden myynti mukaan vietäväksi kuuluu sen sijaan alennetun verokannan piiriin. Suomen hotelli- ja ravintolaliiton tavoite on ollut jo pitkään ruokatarjoilun arvonlisäveron alentaminen samalle 17 prosentin tasolle muun elintarvikemyynnin kanssa. Myös MTK kannattaa vaatimuksia laskea ravintolaalan arvonlisävero elintarvikkeiden verokannan tasolle, ja mieluiten lähivuosina myös tuntuvasti alemmas kohti eurooppalaista keskitasoa. MTK pitää ruoan verotuksen keventämistä sosiaalisesti oikeudenmukaisena ja työllisyyttä

4 edistävänä politiikkana. Euroopan maissa, joissa arvonlisäverotus hotelli- ja ravintolapalveluissa ja matkailussa on alhainen, on yleensä alalla korkea työllisyys. Liikuntapalvelut Palvelut, joilla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, on säädetty 8 % verokannan alaisiksi (AVL 85 a 1:n 1 mom. 3 kohta). Alennettua verokantaa sovelletaan mm. liikuntatilojen lyhytaikaiseen luovutukseen. Liikuntapalvelun ALV 8 % (AVK 85 a :n 1 momentin 3 kohta) alennettua verokantaa sovelletaan mm. liikuntatilojen lyhytaikaiseen luovutukseen. Tällaisia tiloja ovat esim. uimahallit, keilahallit, tennishallit, squash-hallit, jäähallit, kuntosalit, golfkentät, tenniskentät ja laskettelurinteet. Esimerkiksi golfkenttien ja pelivuoromaksujen ja laskettelurinteiden hissilippujen myynnistä suoritetaan 8 %:n verokannan mukainen vero (KVL N:103). Jotta ohjattuun liikuntaan voitaisiin soveltaa 8 % verokantaa, tulee palvelun pääasiallisena tarkoituksen kuitenkin olla mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Yleisen verokannan alaisiksi koulutuspalveluiksi on puolestaan katsottava ne palvelukokonaisuudet, joihin sisältyy selkeästi koulutuksellisia elementtejä. KHO on antamassaan ratkaisussa (T 2698, atk) katsonut, että hiihtokoulutoiminta, johon sisältyi laskettelun ja lumilautailun opettamista, oli kokonaisuudessaan täyden 22 % verokannan alaista toimintaa. Kyse oli opetuksesta, jossa samalla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamisen. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing, 2003). Verottomien palvelujen myynti Matkailupalvelujen sekundääriin ryhmään kuuluvat mm. kunnallisten ja valtiollisten kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen laitosten, kuten teatterien, museoiden ja orkestereiden sekä uimahallien ja muiden urheilutilojen palvelut. Ne ovat verottomia palveluja. Näiden palvelujen myynti välittäjän kautta on niin ikään veroton, mutta jos myyjä saa lipun hinnasta komission (myyntiprovision) ja/tai hän ottaa lipun välityksestä asiakkaalta palvelumaksun, on sekä komissio että palvelumaksu 22 %:n ALV:n alainen. (Boxberg, Komppula, Korhonen, Mutka, Matkailutuotteen markkinointi- ja jakelukanavat, 2001) Kulttuuri- ja viihdetilaisuudet Kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien järjestäminen on verollista, jos toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa. Näiden kaupallisten tilaisuuksien pääsymaksuihin sovelletaan alennettua 8 %:n verokantaa (AVL 85 a 1 mom. 4 kohta). Yleishyödyllisille yhteisöille tilaisuuksien järjestäminen on kuitenkin pääsääntöisesti verotonta (AVL 4 ). Alennettua 8 %:n verokantaa sovelletaan teatteri-, sirkus- musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksuihin. Käytännössä alennettua 8 %:n verokantaa sovelletaan kaikkiin kulttuuri- ja huvitilaisuuksiin. (Arvonlisävero 2003, KPMG ja Edita Publishing, 2003). Oman ryhmänsä muodostavat ns. nollaverokannan palvelut, jotka liittyvät ulkomaille suuntautuviin matkoihin. Suorat henkilökuljetukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, samoin Suomesta Euroopan Unionin ulkopuolelle tehtävät pakettimatkat ovat nollaverokannassa. Jos ateriapalvelut kuuluvat matkapaketin hintaan, maksetaan niistä Suomen normaalit ALV:t sekä palvelun tuottajat että jälleenmyyjät ovat ulkomaillekin suuntautuvan matkan katteen osalta velvolliset maksamaan normaaliverokannan (22 %) mukaisen veron.

5 Kotimaassa annettavista matkailupalveluista voi nollaverokannassa olla sellaisia palveluja, jotka sinänsä kuuluvat ALV:n piiriin, mutta palvelun tuottaja on ehdollisesti verosta vapautettu yritystoiminnan vähäisyyden vuoksi. Tällaisia palveluja ovat maaseutumakailussa mm. mökkien vuokraus. Silloin kun se on maatalousryittäjän sellainen sivuelinkeino, ettei siitä kerry tiettyä summaa ylittävää elinkeinotuloa. (Boxberg, Komppula, Korhonen, Mutka, Matkailutuotteen markkinointi- ja jakelukanavat, 2001) Henkilökuljetuspalvelut Alennettua verokantaa sovelletaan kaikkiin Suomessa myytyihin henkilökuljetuspalveluihin, esimerkiksi juna-, linjaauto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin. Tulkintaa syntyy tilanteissa, joissa palvelu liittyy matkailuun, ja on arvioitava ja ratkaistava luokitellaanko se henkilökuljetuspalveluksi vai muuksi matkailuun liittyväksi palveluksi. Alennettua verokantaa sovelletaan mm. pitkähköihin koiravaljakkoajeluihin riippumatta siitä, kuka valjakkoa ohjastaa, sillä edellytyksellä, että mukana on myyjän edustaja ohjaamassa ja valvomassa kyseistä ajelua. Ajelua voidaan myydä yksittäisenä palveluna. Ajelu voi olla myös osa useammista palveluista koostuvaa kokonaisuutta, esim. osa ns. Koiravaljakkosafaria. Tällöin säännöksen tarkoittamaa alennettua verokantaa voidaan soveltaa ainoastaan koiravaljakkoajeluosuuden myyntiin (KHO T 3001, ATK). Henkilökuljetuspalveluja ovat myös risteilyt, joissa ei välillä käydä maissa. Edellytyksenä alemman verokannan soveltuvuudelle on tällöin kuitenkin, että kuljetus kestää pitkähkön ajan. Alennettu verokanta soveltuu vain tilanteisiin, joissa henkilökuljetuspalvelun myy sen tuottaja itse tai palvelu muutoin myydään omissa nimissä (esim. Komissiomyynti, ks. Komissiokaupan tilanteista AVL 19 ). Henkilökuljetuspalvelun välitykseen sovelletaan yleistä verokantaa. On kuitenkin huomattava, että henkilökuljetuspalvelut voivat usein liittyä ns. matkapakettikokonaisuuden myyntiin. Tällöin alennettua verokantaa voi soveltaa ainoastaan henkilökuljetuspalvelun tuottaja. Jos kuljetuspalvelun myyjä myy matkapakettikokonaisuuden omissa nimissään, sovelletaan alihankintana ostettujen matkailupalvelujen (esim. henkilökuljetuspalvelu) myyntiin ns. marginaaliverotusmenettelyä (AVL 80 ). (Arvonlisävero 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003) Valuutan muunto Ulkomaanvaluutat muunnetaan euroiksi käyttäen pääsääntöisesti veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohdan mukaista liikepankin julkaisemaa viimeisintä myyntikurssia. Suomen arvonlisäverotuksen piirissä olevaa verollista kauppaa (ts. Kotimaan kauppaa) käydään usein myös ulkomaan valuutassa. Tällöin myynnistä suoritettavan veron määrä yleensä merkitään laskuun muussa valuutassa kuin euroina. Koska niin myyjän kuin ostajan tulee kuitenkin arvonlisäveroilmoitustaan varten muuntaa veron määrä euroiksi ja ostajan vähennyksen määrä on oltava sama kuin myyjän myynnistä suoritettavan veron määrä, olisi suositeltavaa, että myyjä ilmoittaisi laskulla veron määrän myös euroina AVL 80 a :n mukaisesti muunnettuna. Näin voidaan varmistua, että ostajan vähentämä arvonlisäveron määrä vastaa myyjän myynniltään suorittamaa veron määrää. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003) Matkailijamyynti Verottomasta matkailijamyynnistä eli ns. tax free -myynnistä säädetään AVL 70 b :ssä. Matkailijamyyntisäännösten perusteella matkustajat, joiden kotipaikka on muualla kuin EU:n alueella tai Norjassa, pystyvät hankkimaan matkatavaroissa mukaan otettavia tavaroita ilman lopullista Suomen arvonlisäveroa.

6 Tax free -järjestelmässä matkailija maksaa lentoaseman lähtöhallissa tapahtuvaa myyntiä lukuunottamatta myyjälle aina ensin arvonlisäverollisen hinnan. Tavaran hankintahintaan sisältynyt arvonlisävero palautetaan ostajalle myöhemmin mahdollisilla kuluilla tai provisiolla vähennettynä. Matkailijamyynnin verottomuudelle on asetettu useita edellytyksiä - tavaran ostavan matkustajan kotipaikka ei ole EU:n alueella tai Norjassa - matkustajalta perittävä vastike on vähintään 40 euroa - tavara viedään EU:n ulkopuolelle myyntikuukautta seuraavan kolmen kuukauden aikana - myyjä voi osoittaa, että matkustaja on vienyt tavaran EU:n ulkopuolelle käyttämättömänä (tavarat on sinetöitävä myytäessä). Henkilön kansalaisuudella ei ole merkitystä. Myös suomalainen tai muusta EU:n jäsenvaltiosta oleva henkilö on oikeutettu tax fee -ostoihin, jos hän asuu pysyvästi EU:n tai Norjan ulkopuolella. Matkailijamyynnin edellä selostettu verottomuus koskee Ahvenanmaan maakunnassa, paitsi tavaran myyntiä EU:n ulkopuolella kotipaikan omaaville, myös tavaran myyntiä muissa EU:n jäsenvaltioissa kotipaikan omaaville matkustajille. Myyntiin Manner-Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa kotipaikan omaavalle henkilölle sovelletaan kuitenkin samoja periaatteita kuin Manner-Suomessa sovelletaan myyntiin Norjassa kotipaikan omaavalle henkilölle. Vastaava koskee myös Manner-Suomessa tapahtuvaa myyntiä henkilölle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa. Koska myynnin verottomuuden edellytyksenä on maahantuonnin veron maksaminen kotipaikassa, Pohjoismaista olevat henkilöt eivät tosiasiallisesti pysty hankkimaan tavaroita ilman lopullista verotusrasitusta. (Arvonlisävero 2003, KPMH ja Edita Publishing Oy, 2003) Marginaaliverotuksen soveltaminen Marginaaliverotusta sovelletaan ns. matkatoimistopalvelujen myynteihin. ALV 80 :ssä tarkoitetun marginaaliverotusmenettelyn soveltamisalan piiriin kuuluvia elinkeinoharjoittajia ei voi määritellä sen perusteella, onko nämä merkitty kyseiseen rekisteriin vai ei. Ratkaisu on siis tehtävä valmismatkalainsäädäntöä apuna käyttäen arvonlisäverolain ja sitä koskevan hallituksen esityksen sekä oikeus- ja verotuskäytännön perusteella. Edellä mainitun kannan mukainen on myös EYTI:n asiassa C 308/96 ja C-94/97 /The Howden Court Hotel) antama ratkaisu. Ratkaisun mukaan majoituspalvelun myyjä, joka myi majoituspalvelun ohella asiakkaiden kotipaikkakunnalta majoituspaikkaan suoritettavan kuljetuspalvelun, katsottiin olevan arvonlisäverojärjestelmän tarkoittama matkanjärjestäjä, jonka toimintaan oli sovellettava marginaaliverotus-menettelyä, vaikka majoituspalvelun myyjää ei pidettykään sanan tavanomaisessa merkityksessä matkatoimistona tai turistimatkojen järjestäjänä. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003). Jos valmismatkalainsäädännössä määritellyt matkanjärjestämisen kriteerit täyttyvät, marginaaliverotusta on pakko soveltaa välittämättä siitä, onko järjestäjä tai jälleenmyyjä valmismatkarekisterissä tai ei. Vero on suoritettava marginaalista myös sellaisissa paketeissa, jotka eivät muodosta valmismatkalakien tarkoittamaa valmismatkaa. (Boxberg, Komppula, Korhonen, Mutka: Matkailutuotteen markkinointi- ja jakelukanavat, 2001) Ahvenanmaalla poikkeavat säännökset Ahvenanmaalla toimivan matkanjärjestäjän toimintaan sovellettavat säännökset poikkeavat olennaisesti muualla Suomessa toimivan matkanjärjestäjän toimintaan sovellettavista säännöksistä.

7 Ahvenanmaata ei pidetä arvonlisäveronlain mukaisena matkatoimistopalvelujen luovutuksen osalta kolmantena maana suhteessa Manner-Suomeen (Ahvenamaan erityislaki (1266/1996) 9 ). Koska Ahvenanmaa ei kuulu Yhteisön veroalueeseen, ei Ahvenanmaalta muualle yhteisöön suuntautuneeseen pakettimatkaan voitane soveltaa marginaaliverotusäännöksiä. Sama koskee myös muualta (yhteisömaista ja yhteisön ulkopuolisista maista) kuin Manner-Suomesta Ahvenanmaalle suuntautuvien pakettimatkojen myyntiä. Tämän vuoksi myöskään ALV 71 :n 9 kohta ei soveltune arvioitaessa Ahvenanmaalle sijoittuneen matkanjärjestäjän myynnin verokohtelua tai palautusoikeuden laajuutta silloin, kun tämä myy matkapakettikokonaisuuden, jossa osa palvelusta luovutetaan ulkomailla (joko toisissa yhteisömaissa tai kolmansissa maissa). Sekä myynnin verokohtelua että palautusoikeutta jouduttaneen tällöin ainakin Suomen arvonlisäverolainsäädännön näkökulmasta arvioimaan yksittäisten palvelujen myyntimaasäännöksien nojalla. Jos jonkin kokonaisuuteen kuuluvan palvelun myynnin katsotaan tapahtuneen muualla kuin Suomessa, saa elinkeinonharjoittaja palautuksen tähän myyntiin kohdistuvista Suomessa syntyneistä hankinnoista ALV 131 :n 4 kohdan perusteella. Toisaalta marginaaliverotusmenettelyn soveltumattomuus saattaa tarkoitta myös sitä, että Ahvenanmaalle sijoittautunut matkanjärjestäjä voisi joutua rekisteröitymään huomattavasti useammin muissa kohdemaissa arvonlisäverovelvolliseksi kuin vastaavaa toimintaa Suomessa harjoittava matkanjärjestäjä. Sellainen ulkomaalainen matkanjärjestäjä, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka myy ulkomailla (yhteisömaassa tai kolmannessa maassa) matkapakettinsa osana sellaisia palveluja, jotka luovutetaan matkustajalle Ahvenenmaalla, voi saada Ahvenanmaalla syntyneistä kustannuksista palautuksen AVL 122 :n nojalla. Suomen sisällä tapahtuvaan matkanjärjestäjän matkustajalle luovuttamien alihankintapalvelujen myyntiin sovelletaan sen sijaan SVL 80 1:n mukaisia säännöksiä sekä silloin kun palvelu luovutetaan Ahvenanmaalla, että silloin kun se luovutetaan Manner-Suomessa (Ahvenanmaan erityislaki (1266/1996) 9 ), jos matkapaketin myyjä on sijoittautunut joko manner-suomeen tai maakuntaan. Vähennys matkustajan hyväksi maakunnassa luovutetuista alihankintapalveluista tehdään näin ollen marginaaliverotusmenettelyn mukaisena. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing, 2003) Toimittanut: Mirja Lindgren Lisätietoja: Edita Publishing Oy Ari Niemi puh , faksi

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2

CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2 CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2 Yleinen arvonlisäverokanta on 22 % (1.7.2010 alkaen 23 %). Elintarvikkeista ja rehuista maksetaan 12 prosenttia (1.7.2010 alkaen 13 %) arvonlisäveroa. Kirjat,

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 131997 ALKAEN Sisältö: 1 Yhteisökaupan verojärjestelmä 2 Verorajasta johtuvat poikkeukset arvonlisäverotukseen 3 Vienti ja tuonti 31 Tavaroiden ja niihin liittyvien

Lisätiedot

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit Vuosikirjanumero KHO:2008:57 Antopäivä 13.8.2008 Taltionumero 1868 Diaarinumero 2662/2/07 Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit A Oy:n venäläinen tytäryhtiö

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7. 1.1 Tulovero 8

1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7. 1.1 Tulovero 8 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Tulovero 8 1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 1.3 Indeksit 22 - Indeksin käsite 22

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

TE-100 ALV MUUTOSOHJE 1.7.2010

TE-100 ALV MUUTOSOHJE 1.7.2010 JARI AHOLA OY Palkkatilankatu 1-3, 00240 HELSINKI myynti@jariahola.fi www.jariahola.fi asiakastuki 0600 123 56 (Puhelun hinta 1.90 /min + mpm/pvm. Jonotus mpm/pvm.) Asiakastukemme on avoinna arkisin 09:00-16:00

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 399/2012 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa www.vero.fi sivu / 12 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 TAVAROIDEN KAUPALLINEN VIENTI JA TUONTI 2.1 Vienti 2.2 Tuonti 2.3 Helpotettu menettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI 2 KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN ARVON- LISÄVEROVELVOLLISEKSI Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus esimerkiksi vastiketta tai vuokraa vastaan on säädetty laissa lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi.

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän arvonlisäverotus. Henkilökuljetus?

Matkailuyrittäjän arvonlisäverotus. Henkilökuljetus? 1 Matkailuyrittäjän arvonlisäverotus Oikea verokanta Henkilökuljetus Majoitus Sisäänpääsymaksut ja vastaavat Liikuntapalvelu? Verohallinnon syyskuussa julkaistu ohje Matkatoimistoalan marginaaliverotus

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista HE 108/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tietyt yhteenliittymän

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011 Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä Veroasiantuntija Mika Jokinen Taustaa Käännetty verovelvollisuus otetaan käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 L 686/2010, 16.7.2010 (HE 41/2010) perustana alv -direktiivin

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma.

Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma. Invoice -kaupan käynnistäminen TaxFreen rinnalle. Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma. 26.3.2014 Alexandra Bogolyubova Sisä-Savon seutuyhtymä Tiedon lähte:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni- ja e-kirja

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni- ja e-kirja Vuosikirjanumero KHO:2013:77 Antopäivä 22.4.2013 Taltionumero 1350 Diaarinumero 2088/2/11 Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni-

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 Diaarinumero 1729/2/07 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Valitus arvonlisäverotusta koskevasta ennakkoratkaisusta A

Lisätiedot

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta 1 Liite 2 Esimerkit ostojen kirjaamisesta 2 Laskun loppusumma jossa arvonlisä veroa Laskun veroton arvo Ostolasku 1 Vaihto-omaisuus 5 856,00 1 056,00 4 800,00 Ostolasku

Lisätiedot

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Menestystä yrittämiseen!

Menestystä yrittämiseen! Tähän vihkoseen on koottu vastauksia yrittäjäksi aikovan tai vasta toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuviin yleisimpiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Toivomme oppaamme hel pottavan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Anl. `VERO. Saap -7-05- 2014. AI.p - 7-05- 2014 SKATT. K a u n i a i n e n K v & K h. DNo. G r a n k u l l a S t f & S t s

Anl. `VERO. Saap -7-05- 2014. AI.p - 7-05- 2014 SKATT. K a u n i a i n e n K v & K h. DNo. G r a n k u l l a S t f & S t s `VERO SKATT Verohallinto PL 1094 70111 KUOPIO Kauniaisten kaupunki PL 52 02701 KAUNIAINEN K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Saap -7-05- 2014 Anl. DNo PÄÄTÖS 30.4.2014 Diaarinumero

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja U. Lõhmus sekä tuomarit A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund (esittelevä tuomari),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja U. Lõhmus sekä tuomarit A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund (esittelevä tuomari), Downloaded via the EU tax law app / web 62011CO0220 UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kuudes jaosto) 1 päivänä maaliskuuta 2012 ( * ) Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta Arvonlisäverodirektiivi

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 333.099/9-17 TARKISTUKSET 9-17 Mietintöluonnos (PE 333.099) Olle Schmidt ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin

Lisätiedot

OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle

OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle 1 Varmista vieraiden henkilöllisyys Johdanto Erilaisen kotimajoituksen suosio on viime vuosina kasvanut sähköisten jakelukanavien lisääntymisen myötä. Vaikka kotimajoitus

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 1 1 Millainen on lasku? Laskun sisältövaatimukset - Päiväys (ei tarkemmin määritelty; tulostus, lähetys ym.) - Juokseva tunniste - Myyjän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA TALOUS- JA TILINPÄÄTÖSILTAPÄIVÄ 15.1.2008 KTM Antti Suulamo BDO FinnPartners Oy KIINTEISTÖNLUOVUTUSTEN VEROLLISUUS AVL:n kiinteistökäsite

Lisätiedot

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta Vuosikirjanumero KHO:2013:89 Antopäivä 10.5.2013 Taltionumero 1643 Diaarinumero 406/2/12 Tietoliikennealalla toimiva A Oy oli vuonna 2007 järjestämänsä kampanjan yhteydessä luovuttanut 12 kuukauden määräaikaisen

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot