Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula"

Transkriptio

1 Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä Erja Koivula

2 Asiakkaan kokema palvelun laatu Imago Odotettu laatu Koettu kokonaislaatu Koettu laatu Markkinointiviestintä Myynti Imago Suullinen viestintä Suhdetoiminta Asiakkaiden tarpeet ja arvot Tekninen laatu = miten Imago Toiminnallinen laatu = mitä J. Grönroos

3 Integroitu ja personoitu markkinointiviestintä Markkinointistrategiaan perustuvan markkinointiviestinnän tehtävänä on kertoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä palveluista valitulle kohderyhmälle Markkinointiviestintä ei ole pelkästään mainontaa, vaan se käsittää mainonnan lisäksi myynninedistämistä, tiedotusta sekä PR- ja suhdetoimintaa Markkinointiviestintä voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Personoidulla markkinointiviestinnällä tarkoitetaan asiakasryhmä/segmenttikohtaista tapaa viestiä Integroitu markkinointiviestintäsuunnitelma on hyvä rakentaa myynnin vuosikelloajattelun ja valittujen asiakassegmenttien pohjalta: Tavoitteet Kohderyhmät Kilpailija-analyysi, SWOT Vuositason integroitu toimenpidesuunnitelma Toimenpiteiden toteutus Seuranta ja raportointi Jatkuva yhteydenpito ja palaute

4

5 Markkinointiviestinnän päätavoitteet Laadulliset tavoitteet tunnettuus mielikuva asiakastyytyväisyys Määrälliset tavoitteet (markkinointiviestinnän konversio) myynnin kasvu ja kannattavuus asiakasmäärän kehitys uudet B2B-asiakkaat uudet kanta-asiakkaat internetsivujen kävijämäärän ja online-varausten positiivinen kehitys reklamaatioiden minimointi Toiminnalliset tavoitteet viestinnän laatu - viestinnän yhdenmukaisuus (sisältö, ulkoasu, aikataulu) eri kanavissa synergiaetu eri asiakassegmenttien välillä markkinointiviestintätoimenpiteiden synnyttämät liidit, kontaktit, tarjoukset

6 Markkinointiviestinnän tarkoitus 1. Kertoa yrityksen ja sen tuotteiden sekä palveluiden olemassaolosta 2. Saada asiakas kiinnostumaan tuotteesta 3. Saada asiakas tiedostamaan tarvitsevansa tuotteen 4. Saada asiakas ostamaan tuotteen /kokeilemaan tuotetta 5. Saada asiakas ostamaan uuden tuotteen tai liitännäistuotteita 6. Saada asiakas suosittelemaan tuotetta/palvelua 7. Saada asiakas käyttämään tuotetta/palvelua uudelleen

7 Markkinointiviestinnän strategiakartta Näkökulma Kenelle Mitä Miksi Miten Asiakas tunnettuus mielikuva Olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat B2C B2B Tuotteet ja palvelut Monimediahallinta Sidosryhmä sitouttaminen informaatio omistajat rahoittajat yhteistyökumppanit Talous Yritys Tuotekehitys Palvelut Tiedotus Henkilökohtaiset kontaktit Työyhteisö vaikutus asenteisiin informaatio nykyinen henkilöstö potentiaalinen henkilöstö Tuotteet Palvelut Kampanjat Tilannekatsaus Toimintamallit Sisäiset kohtaamiset Tiedotus Koulutus Intranet

8 Monimediahallinnan osalta markkinointiviestinnän muodot jaetaan kolmeen pääluokkaan Mediamarkkinointi: ilmoitukset sanoma- ja aikakausilehdissä televisiomainonta elokuvamainonta radiomainonta ulko- ja liikennemainonta verkkomainonta mobiilimainonta hotelli, kylpylä ja leirintäalue fyysisenä mediana Suoramarkkinointi: osoitteellinen suoramarkkinointi osoitteeton suoramarkkinointi Muu markkinointi: yritysesittelymateriaalit toimipaikkamainonta/markkinointi markkinointi hakemistoissa ja luetteloissa messuilla tapahtuva markkinointi markkinointi tapahtumissa ja tilaisuuksissa sponsorointiin liittyvä markkinointi mainoslahjat

9 Markkinointiviestinnän mittaaminen Mittarit on syytä kohdistaa niin, että mittaamisen avulla saadaan riittävä informaatio organisaation olemassaolon tueksi ja menestyksen aikaansaamiseksi: auttaa tunnistamaan heikot signaalit ja asiakastarpeet oman toiminnan kehittäminen markkinoinnin ja viestinnän todentaminen toimii päätöksenteon tukena

10 Markkinointiviestinnän mittaaminen

11 Mainonta Mainonta on maksettua, yleensä samanaikaisesti suurelle kohderyhmälle suunnattua tavoitteellista viestintää, jota mainostava organisaatio välittää erilaisten joukkoviestinten tai muiden kanavien välityksellä ostamiseen suostuttelu tiedottaminen erottautuminen kilpailijoista

12 Mainonnan erityispiirteet mainos on tunnistettava mainokseksi maksaja on käytävä mainoksesta ilmi mainonnassa ei synny henkilökohtaista kontaktia sanoman lähettäjän ja vastaanottajan välille on oltava totuudenmukaista, eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan

13 Informointi, suostuttelu ja muistuttaminen Informointi: Informoinnin tavoitteena on vaikuttaa siihen, millaista tietoa kohderyhmällä on kyseisestä yrityksestä tai sen tuotteesta/palvelusta Suostuttelu: Suostuttelun tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan hänen saamastaan edusta/hyödystä Muistuttaminen: Muistuttamisen tavoitteena on aktivoida asiakkaan ostokäyttäytymistä. Lisäksi B2B -markkinoinnissa mainonta nähdään erityisesti myyntityötä tukevana keinona

14 Mainonnan vaikutusprosesseihin ja tasoihin liittyvät tavoitteet 1. Kognitiiviset eli tiedolliset tavoitteet tunnettuuden luominen tunnettuuden lisääminen tuotteiden tai yrityksen tarjoamien hyötyjien ja ominaisuuksien esilletuominen tuoteryhmästä kertominen yrityksen uudesta toiminnosta, tuotantotavasta tai sijainnista informoiminen yrityksen ajankohtaisista toimenpiteistä kertominen tuotteen tai toiminnan haittojen esilletuominen

15 Mainonnan vaikutusprosesseihin ja tasoihin liittyvät tavoitteet 2. Affektiiviset tavoitteet eli tunteisiin vetoaminen mielikuvien aikaansaaminen, muuttaminen tai vahvistaminen tuotteisiin ja yrityksiin liittyvien tunteiden ja mielleyhtymien aikaansaaminen tuotteen saaminen kuluttajien harkintaryhmään ostokiinnostuksen aikaansaaminen ja vahvistaminen asenteiden muokkaaminen

16 Mainonnan vaikutusprosesseihin ja tasoihin liittyvät tavoitteet 3. Konatiiviset eli käyttäytymistavoitteet asiakkaan yhteydenotto yritykseen tuote- tai yrityskokeilu ostopäätöksen synnyttäminen ja nopeuttaminen uusintaoston aikaansaaminen merkki- tai yritysuskollisuuden vahvistaminen toimiminen tiettyjen käyttäytymistavan vähentäminen tai poistaminen

17 Mainonnan vaikutusprosessit Viestintäympäristö Mainossanomapäätökset ÄRSYKE Vastaanottajan Altistuminen Mediapäätökset altistumisarvo huomioarvo Tarkkaavaisuus huomioarvo tulkinta-arvo Prosessointi tulkinta-arvo

18 Mainonnan vaikutusprosessit Mainosärsyke koostuu kahdesta osatekijästä: sanoma- ja mediapäätöksistä Kuluttajan sisäiset ja ulkoiset tekijät (viestintäympäristö) vaikuttavat myös mainonnan suunnitteluun Tehokkaalta mainonnalta vaaditaan: altistumisarvo huomioarvo tulkinta-arvo

19 Markkinointiviestinnän suunnittelu Mainonta Viestintä Digimedia Telemarkkinointi Promo Tapahtumat Muut toimenpiteet Tuotteet/palvelut Argumentit Hinnoittelu Lisäedut Referenssit Kilpailijatietoisuus Muut taustatiedot Myynnin kasvu Asiakasuskollisuuden vahvistaminen Oikean potentiaalin löytäminen Oikeaa tietoa päätöksenteon pohjaksi Yrityskuvan paraneminen Tunnettuuden kasvu

20 Mainossanoman suunnittelu Mainossanomaan liittyvät päätökset (sanomastrategia): mitä sanotaan (sanoman sisältö) miksi sanotaan miten sanotaan (sanoman muoto) Mediaan liittyvät päätökset (mediastrategia) mitä viestimiä käytetään miksi ko. valitaan miten viestimiä käytetään Mainossanoman suunnitteluun liittyy sekä sanoman sisällön että muodon suunnittelu Sisällön suunnittelussa kyse on argumenttien, painopiste tai vetoomusten valinnasta Mainossanoman muotoilussa kyse on tehokeinojen valinnasta

21 Argumenttien valinta Konsepti: idea, jonka ympärille mainos rakentuu konsepti konkretisoituu siinä, millaisia argumentteja mainoksessa käytetään argumentit ovat niitä asioita, joihin mainostaja vetoa /esim. hyötyjä; kilpailuetuja jne.) Unique selling proposition- ainutlaatuinen myyntivaltti Mainoksessa voidaan käyttää: rationaalisia tai emotionaalisia argumentteja hard and soft sell ROI (Relevance, Originality, Impact)

22 Tehtävä 1. Nimeä tärkeimmät kohderyhmät 2. Mikä on yrityksesi asiakaslupaus (hyöty asiakkaalle) 3. Miten yrityksesi erottautuu edukseen vastaavista kilpailijoista? (liiketoiminnassa, markkinointiviestinnässä, mainonnassa) 4. Miten seuraat markkinointiviestinnän/mainonnan toimivuutta & tehoa?

23 KIITOS!

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ 1 yrityksen sisäinen viestintä Viestinnän tehtävä yrityksen sisällä Yrityksen johtaminen ja toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen läpivienti sekä yrityskulttuurin

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN Helsinki Amsterdam Basel Riga Tallinn Yhteenveto Sisältö Näkyvyys Googlessa on monien yritysten Internet-toiminnan elinehto. Hakukonelöydettävyyteen voidaan

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 1. OLE HUOMION ARVOINEN...32. Miten internet voi tukea strategiasi toteuttamista?...35

SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 1. OLE HUOMION ARVOINEN...32. Miten internet voi tukea strategiasi toteuttamista?...35 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 3 JOHDANTO... 14 Onko yksisuuntaisen markkinoinnin aika ohi?... 14 Massamarkkinoinnin kypsyys ja kriisi...14 Kuoleeko yksisuuntainen markkinointi?... 15 Markkinoinnin uudet mahdollisuudet

Lisätiedot

Ostajan Opas. Näin ostat viestintäpalveluita

Ostajan Opas. Näin ostat viestintäpalveluita Ostajan Opas Näin ostat viestintäpalveluita Markkinointiviestinnän toimistojen liitto MTL ry. www.mtl.fi/palvelujen_ostajille/viestinnän_ostajan_opas Tämä opas löytyy myös sähköisenä osoitteesta: www.mtl.fi/palvelujen_ostajille/viestinnan_ostajan_opas

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet Tampereen teknillinen yliopisto MATHM- 47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto Ryhmä Kenkäsuutarit: KONSEPTISUUNNITELMA Kenkäkaupan verkkopalvelu Marjaana Putro Kati Pollari Kimmo Keinonen Antti Sartjärvi

Lisätiedot

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää Susanna Solajoki Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2011 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot