LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2"

Transkriptio

1 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen Eläinlääketieteellinen Farmas ia JY,6,4,,8,6,4, Humanis tinen Y hteis kuntatieteellinen Kauppatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Liikuntatieteellinen Terv ey s tieteellinen

2 LY,6,4,,8,6 O ike u s tie te e llin e n Yh te is ku n ta tie te e llin e n K a s va tu s tie te e llin e n,4, Kesken tarkasteluperiodin perustettu kauppatieteellinen ei ole mukana vertailussa Taideteollinen ei ole mukana vertailussa,6 TaY,4,,8,6,4, H u m a n is tin e n Yh te is ku n ta tie te e llin e n K a u p p a tie te e llin e n P s yko lo g ia K a s va tu s tie te e llin e n L u o n n o n tie te e llin e n L ä ä ke tie te e llin e n Te rve ys tie te e llin e n Teatteri- ja tanssiala ei ole mukana vertailussa

3 VY,6,4,,8,6,4, Hum anis tinen Yhteis kuntatieteellinen K auppatieteellinen T eknillis tieteellinen JoY,6,4,,8,6,4, Teologinen Humanis tinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Kesken tarkasteluperiodin perustettu kauppatieteellinen ei ole mukana vertailussa

4 KY,6,4,,8,6,4, Y hteis k untatieteellinen Lääk etieteellinen Tervey s tieteellinen F arm as ia Kesken tarkasteluperiodin perustetut kauppa- ja teknillistieteelliset eivät ole mukana vertailussa OY,6,4,,8,6,4, H um anis tinen K auppatieteellinen K as vatus tieteellinen Tek nillis tieteellinen Lääk etieteellinen H am m as lääk etieteellinen Tervey s tieteellinen

5 TY,6,4,,8,6,4, H u m a n is tin e n O ike u s tie te e llin e n Yh te is ku n ta tie te e llin e n P s yko lo g ia K a s va tu s tie te e llin e n L u o n n o n tie te e llin e n L ä ä ke tie te e llin e n Te rve ys tie te e llin e n Kesken tarkasteluperiodin perustettu teknillisitieteellinen ja uudelleen käynnistetty hammaslääketieteellinen eivät ole mukana vertailussa ÅA,6,4,,8,6,4, T eologinen Hum anis tinen Yhteis kuntatieteellinen K auppatieteellinen P s ykologia K as vatus tieteellinen T eknillis tieteellinen T erveys tieteellinen Oikeustieteellinen ja farmasia eivät ole mukana vertailussa, koska niissä voi suorittaa vain alemman korkeakoulututkinnon

6 HKKK,6,4,,8,6,4, Kauppatieteellinen TuKKK,3,,,,9,8,7,6, K auppatieteellinen

7 LTY,6,4,,8,6,4, K auppatieteellinen Tek nillis tieteellinen SHH,6,4,,8,6,4, K auppatieteellinen

8 TKK,6,4,,8,6,4, Tek nillis tieteellinen TTY,6,4,,8,6,4, Tek nillis tieteellinen

9 LIITE 6 HY,5,5,5 Teologinen Humanistinen Oikeustieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Psykologia Kasvatustieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Eläinlääketieteellinen Farmasia Työllistym inen S isäänpääsyaste P erustutkinnot V aihto-opiskelijat U lk oinen rahoitus Y ritysrahoitus Eläinlääketieteellisen pisteet aina, koska sille ei ole vertailukohtaa,5 JY,5,5 Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Kauppatieteellinen Psykologia Kasvatustieteellinen Liikuntatieteellinen Terveystieteet

10 LY,5,5,5 O ik eus tieteellinen Y hteis k untatieteellinen K as vatus tieteellinen TaY,5,5,5 Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Kauppatieteellinen Psykologia Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Terveystieteet

11 VY,5,5,5 Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Kesken tarkasteluperiodin aloitettu teknillistieteellinen ei ole mukana vertailussa,5 HKKK,5,5 K auppatieteellinen

12 TuKKK,5,5,5 K auppatieteellinen LTY,5,5,5 K auppatieteellinen Tek nillis tieteellinen

13 JoY,5,5,5 Teologinen Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Psykologia Kasvatustieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Koulutusyksikkö Kesken tarkasteluperiodin aloittettu kauppatieteellinen puuttuu kuvasta,5 KY,5,5 Yhteiskuntatieteellinen Lääketieteellinen Terveystieteet Farmasia Kesken tarkasteluperiodin aloittettu teknillistieteellinen ei ole mukana vertailussa 3

14 OY,5,5,5 Humanistinen Kauppatieteellinen Kasvatustieteellinen Teknillistieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Terveystieteet TY,5,5,5 Humanistinen Oikeustieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Psykologia Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Terveystieteet Kesken tarkasteluperiodin aloitettu teknillistieteellinen ja uudelleen aloitettu hammaslääketieteellinen eivät ole mukana vertailussa 4

15 ÅA,5,5,5 Teologinen Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Kauppatieteellinen Psykologia Kasvatustieteellinen Teknillistieteellinen Terveystieteet Oikeustieteellinen ja farmasia eivät ole mukana vertailussa, koska niissä voi suorittaa vain alemman korkeakoulututkinnon,5 SHH,5,5 K auppatieteellinen 5

16 TKK,5,5,5 Tek nillis tieteellinen TTY,5,5,5 Tek nillis tieteellinen 6

17 LIITE 7 Farmasia,5,5,5 H Y K Y Väitelleet opettajat t ÅA:n koulutusyksikkö ei ole mukana vertailussa, koska siellä voi suorittaa vain alemman korkeakoulututkinnon,5 Humanistinen,5,5 HY Jo Y JY O Y T a Y T Y V Y Å A Väitelleet opettajat 7

18 Kasvatustieteellinen,5,5,5 Väitelleet opettajat H Y JoY JY LY O Y TaY TY Å A Oikeustieteellinen,5,5 H Y LY TY,5 Väitelleet opettajat ÅA:n koulutusyksikkö ei ole mukana vertailussa, koska siellä voi suorittaa vain alemman korkeakoulututkinnon 8

19 Teknillistieteellinen,5,5,5 O Y Å A TK K LTY TTY Väitelleet opettajat Kesken tarkasteluperiodin aloitetut yksiköt (KY, TY ja VY) eivät ole mukana vertailussa Terveystieteellinen,5,5,5 JY K Y O Y TaY TY Å A Väitelleet opettajat 9

20 Yhteiskuntatieteellinen,5,5,5 H Y JoY JY K Y LY TaY TY V Y Å A Kauppatieteellinen,5,5,5 Väitelleet opettajat O Y TaY V Y Å A H K K K S H H TuK K K LTY Kesken tarkasteluperiodin aloitetut yksiköt (KY, JoY ja LY) eivät ole mukana vertailussa

21 ,5,5,5 Väitelleet opettajat H Y JoY JY K Y O Y TaY TY Å A Lääketieteellinen,5,5,5 H Y K Y O Y TaY TY Väitelleet opettajat

22 Psykologia,5,5,5 H Y JoY JY TaY TY Å A Väitelleet opettajat Teologinen,5,5,5 H Y JoY Å A Väitelleet opettajat

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus

Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus ieteellisen toiminnan tuloksellisuus ieteenaloittainen analyysi Osmo Kivinen & Juha edman 26 Yliopistojen ja tieteenalojen tuloksellisuuden arvioinnit tuntuvat herättävän joillakin tahoilla ärtymystä.

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100

201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100 201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7 Vastausp rosentti 100 1 opettaneet 100 Kes ken jätt äneet 0 Eivät osallistuneet

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Jäse ntie dote 1/2005

Jäse ntie dote 1/2005 Jäse ntie dote 1/2005 Nyt ajank oh taise n ns. M artin k olm ion tontin Itäise n Rantak adun suuntaine n e m pire puutalo tule e nyk yiste n k aavailuje n m uk aan säilym ään. (Kuva: Jouni Liuk e ) Kok

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

EP O EL Y L ikenne. Tilannekats au s 1/20 15

EP O EL Y L ikenne. Tilannekats au s 1/20 15 EP O EL Y L ikenne Tilannekats au s 1/20 15 Tilannekats au s EP O EL Y: n tilanne ja tu levais u u s näkymiä L ikenneverko la tapahtu u lähivu os ina K-P alu ee la L ikenneverkon rahoitu ks en tu levais

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta K o ntek sti 1/20 0 6 L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i

Lisätiedot

Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Suomalaiset julkaisuarkistot vuonna 2010 Kirjastoverkkopäivät, DSpace-sessio, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuarkistot, rajanvetoa OpenDoar (http://www.opendoar.org) org) listaa

Lisätiedot