Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua"

Transkriptio

1 Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

2 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä 2014 yliopistoista vuonna 2009 valmistuneille maistereille sekä päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Kyselyn vastausprosentti oli 41. Kyselyssä olivat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

3 Vastaajien määrä koulutusaloittain KOULUTUSALA N % Teknillistieteellinen % Humanistinen % Kasvatustieteellinen % Yhteiskuntatieteellinen % Kauppatieteellinen % Luonnontieteellinen % Lääketieteellinen % Terveystieteiden % Oikeustieteellinen % Farmasia % Suurimmat koulutusalat ovat teknillistieteellinen, humanistinen ja kasvatustieteellinen ala. Yhdessä nämä kolme koulutusalaa muodostavat yli 50 % osuuden kaikista kyselyyn vastanneista. Taideteollinen 75 2 % Teologia 62 1 % Psykologia 53 1 % Maatalous-metsätieteellinen 43 1 % Liikuntatieteellinen 41 1 % Eläinlääketieteellinen 32 1 % Hammaslääketiede 29 1 % YHTEENSÄ %

4 Farmasian (N=107) Psykologian (N=53) Hammaslääketieteellinen (N=29) Lääketieteellinen (N=181) Terveystieteiden (N=143) Maatalous-metsätiet. (N=43) Teknillistieteellinen (N=1121) Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä Eläinlääketieteellinen (N=32) KAIKKI (N=4339) Kauppatieteellinen (N=409) Oikeustieteellinen (N=119) Työssä Työtön Muu tilanne Yhteiskuntatieteellinen (N=411) Taideteollinen (N=74) Kasvatustieteellinen (N=518) Luonnontieteellinen (N=379) Humanistinen (N=617) Teologian (N=62) Liikuntatieteellinen (N=51) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyselyyn vastanneista oli valmistumishetkellä (2009) ollut työttömänä 20 %. Vastaava luku vuonna 2012 tehdyssä kyselyssä oli 13 % (2007 valmistuneet). Parhaiten työelämään olivat valmistumishetkeen mennessä siirtyneet farmasian, psykologian ja hammaslääketieteen opiskelijat (>90 %) ja huonoiten liikuntatieteellisen teologian ja humanistisen alan valmistuneet (<60 %).

5 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä Teknillistieteellinen (N=1123) Hammaslääketieteellinen (N=29) Terveystieteiden (N=140) Oikeustieteellinen (N=119) Lääketieteellinen (N=181) Kauppatieteellinen (N=408) Liikuntatieteellinen (N=41) KAIKKI (N=4340) Yhteiskuntatieteellinen (N=413) Maatalous-metsätieteellinen (N=43) Psykologia (N=53) Taideteollinen (N=74) Luonnontieteellinen (N=379) Kasvatustieteellinen (N=520) Humanistinen (N=616) Farmasia (N=107) Teologia (N=62) Eläinlääketieteellinen (N=32) Työssä Työtön Muu tilanne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Syksyllä 2014 eli viitisen vuotta valmistumisen jälkeen valmistuneista oli työllisiä (töissä tai perhevapaalla töistä) 89 %, yrittäjänä tai freelancerina toimivia 3 %, työttömiä 3 %, perhevapaalla ilman työsuhdetta 2 %, päätoimisia opiskelijoita 2 % ja apurahalla työskenteleviä 1 %.

6 Vakituinen työsuhde (%) Teknillis Terveystieteiden Kauppa Oikeus Farmasian Taideteollinen KAIKKI Yhteiskunta Eläinlääke Hammaslääke Maatalous-metsä Teologian Kasvatus Humanistinen Luonnon Liikunta Lääke Psykologian 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ensimmäinen työ Nykyinen työ Vastaajista 39 %:lla ensimmäinen työsuhde oli vakituinen. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen vakituisten työsuhteiden osuus oli noussut 77 prosenttiin. Ainoastaan lääketieteelliseltä alalta valmistuneilla määräaikaiset työsuhteet olivat kyselyhetkellä edelleen vakituisia työsuhteita yleisempiä. Parhaiten vakituisiin työsuhteisiin olivat sijoittuneet, teknillistieteellisen, terveystieteiden, kauppatieteiden ja farmasian aloilta valmistuneet.

7 Työttömyyttä valmistumisen jälkeen kokeneet (%) Taideteollinen (N=62) Humanistinen (N=559) Luonnontieteellinen (N=357) Maatalous-metsätieteellinen (N=36) Liikuntatieteellinen (N=33) Kasvatustieteellinen (N=464) Yhteiskuntatieteellinen (N=364) Teologian (N=57) KAIKKI (N=3939) Kauppatieteellinen (N=378) Oikeustieteellinen (N=106) Teknillistieteellinen (N=1052) Psykologian (N=44) Terveystieteiden (N=123) Eläinlääketieteellinen (N=29) Hammaslääketieteellinen (N=25) Farmasian (N=98) Lääketieteellinen (N=152) Vastanneista noin joka kolmas oli ollut työttömänä jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen. Koulutusalojen väliset erot olivat huomattavat: taideteollisella alalla yli puolet kaikista vastanneista ja lääketieteellisellä alalla vain 4 % oli ollut työttömänä. Useimmilla aloilla työttömyyttä kokeneiden osuus on suurempi kuin vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä. Erityisen suurta nousu on ollut taideteollisella, liikuntatieteellisellä ja kauppatieteellisellä alalla. Työttömyyttä kokeneiden osuus on laskenut voimakkaimmin psykologian, teologian ja farmasian aloilla.

8 Osuus kaikista vastaajista, jotka arvioivat seuraavien tekijöiden vaikeuttaneen työllistymistä paljon tai erittäin paljon (%) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eniten työllistymistä vaikeuttaneiksi tekijöiksi koettiin alan heikko työmarkkinatilanne, alueellinen työmarkkinatilanne, sekä työkokemuksen ja suhdeverkostojen puute.

9 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika yliopistollista koulutustasoa vastaavassa työssä (keskiarvo, vuotta) Hammaslääketieteellinen (N=27) Teknillistieteellinen (N=1067) Lääketieteellinen (N=176) Farmasian (N=102) Psykologian (N=49) Oikeustieteellinen (N=109) Liikuntatieteellinen (N=38) Eläinlääketieteellinen (N=30) Kauppatieteellinen (N=376) KAIKKI (N=4021) Kasvatustieteellinen (N=481) Terveystieteiden (N=132) Yhteiskuntatieteellinen (N=366) Luonnontieteellinen (N=355) Maatalous-metsät. (N=41) Humanistinen (N=556) Taideteollinen (N=62) Teologian (N=59) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Vastaajat ovat olleet valmistumisen jälkeen yliopistollista koulutustasoa vastaavassa työssä keskimäärin 4,1 vuotta. Pisimpään koulutustasoa vastaavissa tehtävissä olivat työskennelleet hammaslääketieteellisen alan valmistuneet (5 vuotta) ja lyhimmän aikaa teologian alalta valmistuneet (3,3 vuotta).

10 Työnantajien lukumäärä (keskiarvo) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Noin 70 %:lla vastanneista on ollut valmistumisen jälkeen 1-2 työnantajaa. Eniten eri työnantajia on ollut eläinlääketieteelliseltä ja lääketieteelliseltä alalta valmistuneilla ja vähiten teknillistieteelliseltä ja terveystieteiden alalta valmistuneilla.

11 9 Erillisten työ-/virkasuhteiden lukumäärä valmistumisen jälkeen (keskiarvo) Erillisiä työ-/virkasuhteita valmistuneilla on ollut keskimäärin 4 kappaletta. Noin 40 % vastaajista on ollut valmistumisen jälkeen vain 1-2 työ-/virkasuhdetta. Eniten erillisiä työ-/virkasuhteita on ollut lääketieteellisten alojen vastaajilla (keskimäärin 8 työ-/virkasuhdetta), ja vähiten teknillistieteellisen ja terveystieteiden alan valmistuneilla.

12 Bruttopalkka syyskuussa 2014 (mediaani) Kaikkien vastaajien keskipalkka (mediaanipalkka) oli kyselyhetkellä n /kk. Työttömyyttä kokeneiden keskipalkka oli selvästi pienempi (3287 /kk), kuin työttömyyttä kokemattomien (3900 /kk)*. Myös koulutusalojen välillä on huomattavia eroja: yli 4500 /kk keskipalkkoihin päästiin hammaslääketieteen, lääketieteen ja oikeustieteen aloilla, kun taas kasvatustieteiden, teologian ja farmasian aloilla keskipalkat jäivät alle 3100 /kk.

13 Työnantajasektori: yritys (%) Farmasia Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen Taideteollinen KAIKKI Eläinlääketieteellinen Humanistinen Luonnontieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Lääketieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Liikuntatieteellinen Terveystieteiden Hammaslääketieteellinen Teologia Kasvatustieteellinen Psykologia Ensimmäinen työ Nykyinen työ Suurin työllistäjä on yrityssektori (mukaan lukien valtionyhtiöt ja yrittäjät), jolla kyselyhetkellä työskenteli 45 % kaikista kyselyyn vastanneista. Koulutusaloista teknillistieteelliseltä, kauppatieteelliseltä ja farmasian alalta työllistyttiin selvästi muita aloja useammin yrityssektorille.

14 Työnantajasektori: kunta (%) Hammaslääketieteellinen Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Psykologia Terveystieteiden Liikuntatieteellinen Eläinlääketieteellinen Humanistinen Taideteollinen KAIKKI Yhteiskuntatieteellinen Luonnontieteellinen Teologia Maatalous-metsätieteellinen Farmasia Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Kuntasektori työllistää lähes kolmanneksen kaikkien alojen vastaajista. Kyselyhetkellä kuntasektorilla työskenteli lääketieteellisen alan valmistuneista 85 % ja kasvatustieteellisen alan valmistuneistakin lähes 80 %. Hammaslääketieteen alalta valmistuneista peräti 86 % työskenteli heti valmistumisen jälkeen kuntasektorilla, mutta viiden vuoden kuluttua valmistumisesta osuus oli pudonnut 61 prosenttiin.

15 Työnantajasektori: valtio (%) Oikeustieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Luonnontieteellinen Humanistinen KAIKKI Eläinlääketieteellinen Psykologia Teknillistieteellinen Teologia Kauppatieteellinen Terveystieteiden Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Farmasia Hammaslääketieteellinen Liikuntatieteellinen Taideteollinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Valtiosektorilla valmistuneista työskenteli 7 %. Koulutusaloittain tarkasteltuna oikeustieteilijät olivat selvästi muita useammin töissä valtiosektorilla (kyselyhetkellä peräti 37 %). Hammaslääketieteellisen ja taideteollisen koulutusalan vastaajista yksikään ei työskennellyt valtiosektorilla valmistumis- tai kyselyhetkellä.

16 Työnantajasektori: yliopisto (%) Luonnontieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Teknillistieteellinen Yhteiskuntatieteellinen KAIKKI Psykologia Humanistinen Teologia Kauppatieteellinen Taideteollinen Eläinlääketieteellinen Terveystieteiden Kasvatustieteellinen Farmasia Lääketieteellinen Liikuntatieteellinen Oikeustieteellinen Hammaslääketieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Ensimmäinen työnantaja oli yliopisto 12 prosentilla valmistuneista. Erityisen vahvasti yliopistosektorille olivat uran alkuvaiheessa sijoittuneet luonnontieteilijät sekä maatalous-metsätieteelliseltä alalta valmistuneet. Eläinlääketieteelliseltä alalta valmistuneista vain 6 % ilmoitti ensimmäiseksi työnantajaksi yliopiston, mutta viiden vuoden kuluttua valmistumisesta yliopistoissa työskenteli jo peräti 17 prosenttia alalta valmistuneista vastaajista.

17 Työnantajasektori: muu (%) Teologia Liikuntatieteellinen Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Terveystieteiden Taideteollinen Maatalous-metsätieteellinen Psykologia Oikeustieteellinen KAIKKI Luonnontieteellinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Lääketieteellinen Farmasia Teknillistieteellinen Eläinlääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Jonkin muun työnantajan palveluksessa (tässä järjestöt, seurakunnat, säätiöt, muut yhteisöt ja ammattikorkeakoulut) työskenteli kyselyvaiheessa 8 % vastaajista. Ylivoimaisesti eniten tähän ryhmään kuluu teologeja (60 %), joiden merkittävin työnantaja ovat seurakunnat.

18 Työskentely suurimmilla paikkakunnilla (tilanne syksyllä 2014) Jyväskylä Oulu Turku Tampere Hki, Vantaa, Espoo Noin 40 % vastaajista työskenteli kyselyhetkellä Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Tampereella vastanneista työskenteli n. 10 %, Turussa ja Oulussa molemmissa n. 5 % ja Jyväskylässä 3 %.

19 Työ vastaa vaativuustasoltaan hyvin koulutustasoa, tai on sitä vaativampaa (%) Eläinlääketieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Psykologia Farmasia Liikuntatieteellinen Kasvatustieteellinen Luonnontieteellinen Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen KAIKKI Taideteollinen Teologian Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Terveystieteiden Kauppatieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Valmistuneista 68 % koki, että ensimmäinen valmistumisen jälkeen työ vastasi vaativuustasoltaan hyvin koulutustasoa tai oli sitä vaativampaa. Kyselyhetkellä vastaava osuus oli noussut 85 prosenttiin. Eläinlääketieteellisen, lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen alan vastaajista yli 95 % piti sekä ensimmäisen että nykyisen työnsä vaativuustasoa koulutusta hyvin vastaavana tai sitä vaativampana. Heikoimmaksi nykyisen työnsä vaativuustason suhteessa koulutustasoon kokivat terveystieteellisen (77 %), liikuntatieteellisen (79 %) ja maatalous-metsätieteellisen (79 %) alan valmistuneet.

20 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Hammaslääketieteellinen (N=28) Lääketieteellinen (N=179) Psykologian (N=53) Farmasian (N=104) Oikeustieteellinen (N=117) Kasvatustieteellinen (N=492) Terveystieteiden (N=134) Teknillistieteellinen (N=1079) KAIKKI (N=4051) Taideteollinen (N=64) Maatalous-metsätieteellinen (N=39) Humanistinen (N=549) Luonnontieteellinen (N=334) Eläinlääketieteellinen (N=30) Yhteiskuntatieteellinen (N=370) Kauppatieteellinen (N=385) Liikuntatieteellinen (N=39) Teologian (N=55) Hyödyntää jatkuvasti Hyödyntää jonkin verran Ei pysty hyödyntämään lainkaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Valmistuneista 95 % ilmoitti hyödyntävänsä yliopistossa opittuja asioita työssään jatkuvasti tai vähintään jonkin verran. Parhaiten yliopistossa opittuja asioita katsoivat työssään hyödyntävänsä hammaslääketieteelliseltä, lääketieteelliseltä, eläinlääketieteelliseltä ja psykologian alalta valmistuneet (väh. 85 % vastaajista hyödyntää opittuja asioita työssään jatkuvasti)

21 Työssä tarvittavat taidot koulutusaloittain (1. ei lainkaan tärkeä 6. erittäin tärkä) Oman alan teoreettisen osaaminen Analyyttinen ja systemaattinen ajattelu Tiedonhankinta- taidot Ongelmanratkaisu- taidot Ryhmätyö ym. Sosiaaliset taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallinta- taidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaitaito Esiintymistaito Opetus-/koulutus-/ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Humanistinen 3,9 4,6 5,2 5,1 5,2 4,7 5,2 2,9 4,4 3,6 2,8 2,5 5,1 5,4 2,8 4,2 2,5 4,9 4,7 4,2 Kasvatustiet. 4,7 4,5 5,0 5,4 5,7 5,4 5,5 3,6 4,3 4,5 2,6 2,0 5,0 5,5 2,1 3,4 1,5 5,2 5,6 4,3 Kauppatiet. 4,2 5,1 4,9 5,3 5,2 4,8 5,2 3,6 4,7 3,9 4,0 4,2 4,9 5,0 2,4 4,7 1,8 4,8 3,9 3,9 Luonnontied. 4,5 5,0 5,1 5,2 5,1 4,5 4,9 3,1 4,2 3,4 2,6 2,3 5,1 4,8 1,9 4,4 1,5 4,8 4,4 4,0 Lääketiet. 5,7 5,4 5,3 5,6 5,2 4,8 4,6 3,8 3,3 4,3 2,4 1,9 4,1 5,2 3,0 3,7 1,8 4,0 3,8 3,6 Oikeustiet. 4,9 5,3 5,4 5,5 4,9 4,9 4,9 3,2 4,2 5,7 2,7 3,8 4,6 5,5 3,2 4,4 1,9 4,9 3,8 3,2 Psykologian 5,2 5,2 5,1 5,5 5,6 5,2 4,9 2,4 3,5 4,4 2,1 2,0 4,5 5,6 2,6 3,4 1,3 4,5 4,5 3,6 Teknillisiet. 4,4 5,2 5,1 5,4 5,0 4,5 4,9 3,6 4,6 3,3 3,4 3,4 4,7 4,7 1,9 4,9 1,8 4,5 3,8 4,0 Teologian 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 4,9 5,1 3,4 4,1 3,8 3,5 2,0 4,9 5,5 3,0 4,0 1,9 5,4 5,2 4,4 Terveystiet. 5,0 5,1 5,2 5,4 5,6 5,3 5,4 4,0 4,6 4,7 3,7 2,9 5,2 5,6 2,6 3,6 1,5 5,4 5,1 3,9 Yhteiskuntatiet. 3,9 4,9 5,2 5,2 5,3 4,9 5,2 3,3 4,5 4,3 3,3 2,7 4,9 5,3 2,6 4,2 1,9 4,9 4,3 3,8 Farmasian 5,1 4,6 5,3 5,1 5,3 4,5 4,3 2,7 3,3 4,9 2,3 2,8 4,8 5,4 3,1 4,2 2,0 4,0 3,8 3,2 Maatalous-metsätiet. 4,5 5,0 5,1 5,2 5,2 4,5 5,2 3,2 4,6 3,5 3,3 3,0 5,1 5,0 2,6 4,8 1,4 4,7 4,3 3,3 Eläinlääketiet. 5,6 5,2 5,4 5,6 5,3 4,9 4,3 3,0 3,0 4,6 2,8 3,4 3,8 5,4 2,6 4,1 1,5 3,8 3,4 2,6 Hammaslääketiet. 5,5 4,9 4,6 5,3 4,5 4,1 4,2 3,8 3,4 4,5 3,1 2,8 4,3 5,3 3,1 4,0 1,6 3,6 3,4 3,0 Liikuntatiet. 4,0 4,2 4,5 5,2 5,5 5,0 5,6 3,8 4,4 4,0 2,9 2,4 4,6 5,0 2,2 3,1 1,5 5,1 5,3 3,9 Taideteollinen 4,4 4,8 5,0 5,4 5,3 5,1 5,3 3,4 5,1 3,6 3,3 3,3 5,1 5,2 2,2 4,5 1,7 4,9 4,5 4,3 Eri koulutusalojen vastaajat olivat varsin yksimieleisiä neljästä tärkeimmästä työelämässä tarvittavasta taidosta. Koulutusalakohtaisia eroja tuli selkeimmin esiin esiintymistaitojen, lainsäädännön tuntemuksen, opetus ja koulutustaitojen sekä yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen osalta.

22 Työssä tavittavat taidot vs. taitojen kehittyminen yliopistossa Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyö ym. Sosiaaliset taidot Suomen kielen viestintätaidot Tiedonhankintataidot Organisointi- ja koordinointitaidot Analyyttinen ja systemaattinen ajattelu Tieto- ja viestintätekniikan taidot Neuvottelutaidot Esiintymistaito Oman alan teoreettisen osaaminen Opetus-/koulutus-/ohjaustaidot Projektinhallintataidot Englannin kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaitaito 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 yliopisto kehitti merkitys työssä Yliopisto kehitti: 1. erittäin puutteellisesti 6. erinomaisesti Merkitys työssä: 1. ei lainkaan tärkeä. 6. erittäin tärkeä

23 Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta: melko tyytyväinen, tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen (%) Kyselyyn vastanneista 85 % oli tyytyväisiä suorittamaansa yliopistotutkintoon. Tyytyväisimpiä suorittamaansa tutkintoon olivat lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja farmasian aloilta valmistuneet (> 95 %) ja tyytymättömimpiä luonnontieteiden, teologian ja taideteollisen alan valmistuneet (< 76 %).

24 Työura on tavoitteiden mukainen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lääketieteellinen (N=180) Hammaslääketieteellinen (N=27) Liikuntatieteellinen (N=39) Eläinlääketieteellinen (N=30) Psykologian (N=53) Kasvatustieteellinen (N=493) Oikeustieteellinen (N=117) Terveystieteiden (N=136) KAIKKI (N=4063) Humanistinen (N=549) Teologian (N=52) Yhteiskuntatieteellinen (N=375) Maatalous-metsätieteellinen (N=39) Luonnontieteellinen (N=334) Teknillistieteellinen (N=1082) Farmasian (N=104) Taideteollinen (N=64) Kauppatieteellinen (N=389) Samaa tai täysin samaa mieltä Hieman eri tai hieman samaa mieltä Eri tai täysin eri mieltä Valmistuneista 59 % arvioi työuransa tavoitteiden mukaiseksi (samaa tai täysin samaa mieltä). Vajaa kolmannes (31 %) sijoittui mielipiteissään keskivaiheille ja 10 % ei pitänyt työuraansa tavoitteiden mukaisena (eri tai täysin eri mieltä). Koulutusalakohtaiset erot ovat tämän kysymyksen osalta varsin suuria. Hammaslääketieteelliseltä ja lääketieteelliseltä alalta valmistuneet olivat kaikkein tyytyväisimpiä työuraansa: samaa tai täysin samaa mieltä yli 78 % vastanneista ja vain alle 5 % eri tai täysin eri mieltä.

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Uraseuranta 2014 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut Sunna Vainiomaa

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Arja Haapakorpi, Jyri Manninen & Paula Paasto Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Vuonna 2001 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 122.1b/1. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) 7 N % % % 1. vuosi 417 61.4 28.3 10.3 2.-4. vuosi 1079 48.2 34.7 17.1 5.-7.

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK)

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK) Taulukko 143.1b/3. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, (YO) 1. vuosi 265 39.2 60.8 2.-4. vuosi 698 33.7 66.3 5.-7. vuosi 361 39.3 60.7 8.- vuosi 139 30.9 69.1 Pääkaupunkiseutu 516 35.9 64.1

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Tauluo 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaiakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) erittäin hyvin tulin hyvin toimeen tulin toimeen, kun elin säästäväisesti toimeentuloni oli erittäin

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Viiden vuoden jälkeen

Viiden vuoden jälkeen Viiden vuoden jälkeen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 valmistuneiden maistereiden työllistyminen Piia Lavikainen Tutkimusraportti 20.6.2006 Jyväskylän yliopisto Tutkimus- ja rekrytointipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto Taulukko 35.1b/1. Arvio väitteestä Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) N % % % % 1. vuosi 328 47.6 39.9 7.9 4.6 2.-4.

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Asiantuntijana Työmarkkinoille

Asiantuntijana Työmarkkinoille Juha Sainio Asiantuntijana Työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta Tämä julkaisu on tuotettu Aarresaari-verkoston

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 93.1b/1. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Ei Kyllä N % % 1. vuosi 424 2.8 97.2 2.-4. vuosi 1090 4.1 95.9 5.-7. vuosi 620 4.7 95.3 8.-

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Kauppatieteellisen alan valtakunnallinen tapaaminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 19.8.

AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Kauppatieteellisen alan valtakunnallinen tapaaminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 19.8. AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Kauppatieteellisen alan valtakunnallinen tapaaminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 19.8.2013 Ylijohtaja Hannu Sirén Valtiontalouden kehykset vuosille

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) ---------------------------- ---------------------------- Enintään 1-3 Vähintään Enintään

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä SEFEN RAPORTTEJA 5/2011 Viisi vuotta työelämässä Vuonna 2005 KTM-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Antti Raita SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN SEFE & AARRESAARI ERKOSTO Sisältö

Lisätiedot

TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ. Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta

TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ. Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta Juha-Matti Ritvanen Turun yliopiston julkaisusarja 1/2012 TOHTORIT

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3 26.9.2013 opinto-oikeus alkanut 1.8.2012 31.7.2013, suoritukset samalta ajalta (sis. korvaavat suoritukset) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 22,7 Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1 Taulukko 115b/1. Oppimisvaikeudet ja oppimise vaikuttavat sairaudet tai vammat opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) kyllä N % % 1. vuosi 423 96.9 3.1 2.-4. vuosi 1080

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot 42 57 63 54 44 143 % 114 % 11 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot 332 380 361 358 380 95 % 95 % -5 % 4 %

Tohtorin tutkinnot 42 57 63 54 44 143 % 114 % 11 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot 332 380 361 358 380 95 % 95 % -5 % 4 % Asemointitilastot 2015, Lapppeenrannan 1/5 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2013-2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistotutkinnon suorittaneet Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi lähes 6 prosenttia Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ylempiä korkeakoulututkintoja

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Millainen funktio valmennuskursseilla on suomalaiseen korkeakoulutukseen pyrittäessä?

Millainen funktio valmennuskursseilla on suomalaiseen korkeakoulutukseen pyrittäessä? Millainen funktio valmennuskursseilla on suomalaiseen korkeakoulutukseen pyrittäessä? Sonja Kosunen Koulutussosiologian ja politiikan tutkimusyksikkö (KUPOLI) Helsingin yliopisto 2.11.2015 1 Esitys perustuu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu OIKEUSTIEDE (OTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en koskaan tai hyvin harvoin silloin tällöin usein N % % % 1. vuosi 425 2.6 32.0

Lisätiedot

Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh. 0447142670 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali, terveys ja liikunta ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010 Vaasan yliopistossa vuonna 2005 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Sunna

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto

Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto Vuonna 2011 näyttötutkinnon suorittaneet: Verkkokyselyiden toteutustietoja Verkkokyselyt

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä TAMPEREEN YLIOPISTO Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä Vuosina 2006 ja 2007 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) 2013 Urheilijakysely Kyselyyn vastasi 215 suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Näistä 65 %

Lisätiedot

Vuonna 2007 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Vuonna 2007 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuonna 2007 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Uraseuranta 2012 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut Jaana Pulkkinen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY KESÄTYÖ- KYSELY 2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2014 kesätyökysely Internet-tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot