Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua"

Transkriptio

1 Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

2 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä 2014 yliopistoista vuonna 2009 valmistuneille maistereille sekä päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Kyselyn vastausprosentti oli 41. Kyselyssä olivat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

3 Vastaajien määrä koulutusaloittain KOULUTUSALA N % Teknillistieteellinen % Humanistinen % Kasvatustieteellinen % Yhteiskuntatieteellinen % Kauppatieteellinen % Luonnontieteellinen % Lääketieteellinen % Terveystieteiden % Oikeustieteellinen % Farmasia % Suurimmat koulutusalat ovat teknillistieteellinen, humanistinen ja kasvatustieteellinen ala. Yhdessä nämä kolme koulutusalaa muodostavat yli 50 % osuuden kaikista kyselyyn vastanneista. Taideteollinen 75 2 % Teologia 62 1 % Psykologia 53 1 % Maatalous-metsätieteellinen 43 1 % Liikuntatieteellinen 41 1 % Eläinlääketieteellinen 32 1 % Hammaslääketiede 29 1 % YHTEENSÄ %

4 Farmasian (N=107) Psykologian (N=53) Hammaslääketieteellinen (N=29) Lääketieteellinen (N=181) Terveystieteiden (N=143) Maatalous-metsätiet. (N=43) Teknillistieteellinen (N=1121) Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä Eläinlääketieteellinen (N=32) KAIKKI (N=4339) Kauppatieteellinen (N=409) Oikeustieteellinen (N=119) Työssä Työtön Muu tilanne Yhteiskuntatieteellinen (N=411) Taideteollinen (N=74) Kasvatustieteellinen (N=518) Luonnontieteellinen (N=379) Humanistinen (N=617) Teologian (N=62) Liikuntatieteellinen (N=51) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyselyyn vastanneista oli valmistumishetkellä (2009) ollut työttömänä 20 %. Vastaava luku vuonna 2012 tehdyssä kyselyssä oli 13 % (2007 valmistuneet). Parhaiten työelämään olivat valmistumishetkeen mennessä siirtyneet farmasian, psykologian ja hammaslääketieteen opiskelijat (>90 %) ja huonoiten liikuntatieteellisen teologian ja humanistisen alan valmistuneet (<60 %).

5 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä Teknillistieteellinen (N=1123) Hammaslääketieteellinen (N=29) Terveystieteiden (N=140) Oikeustieteellinen (N=119) Lääketieteellinen (N=181) Kauppatieteellinen (N=408) Liikuntatieteellinen (N=41) KAIKKI (N=4340) Yhteiskuntatieteellinen (N=413) Maatalous-metsätieteellinen (N=43) Psykologia (N=53) Taideteollinen (N=74) Luonnontieteellinen (N=379) Kasvatustieteellinen (N=520) Humanistinen (N=616) Farmasia (N=107) Teologia (N=62) Eläinlääketieteellinen (N=32) Työssä Työtön Muu tilanne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Syksyllä 2014 eli viitisen vuotta valmistumisen jälkeen valmistuneista oli työllisiä (töissä tai perhevapaalla töistä) 89 %, yrittäjänä tai freelancerina toimivia 3 %, työttömiä 3 %, perhevapaalla ilman työsuhdetta 2 %, päätoimisia opiskelijoita 2 % ja apurahalla työskenteleviä 1 %.

6 Vakituinen työsuhde (%) Teknillis Terveystieteiden Kauppa Oikeus Farmasian Taideteollinen KAIKKI Yhteiskunta Eläinlääke Hammaslääke Maatalous-metsä Teologian Kasvatus Humanistinen Luonnon Liikunta Lääke Psykologian 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ensimmäinen työ Nykyinen työ Vastaajista 39 %:lla ensimmäinen työsuhde oli vakituinen. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen vakituisten työsuhteiden osuus oli noussut 77 prosenttiin. Ainoastaan lääketieteelliseltä alalta valmistuneilla määräaikaiset työsuhteet olivat kyselyhetkellä edelleen vakituisia työsuhteita yleisempiä. Parhaiten vakituisiin työsuhteisiin olivat sijoittuneet, teknillistieteellisen, terveystieteiden, kauppatieteiden ja farmasian aloilta valmistuneet.

7 Työttömyyttä valmistumisen jälkeen kokeneet (%) Taideteollinen (N=62) Humanistinen (N=559) Luonnontieteellinen (N=357) Maatalous-metsätieteellinen (N=36) Liikuntatieteellinen (N=33) Kasvatustieteellinen (N=464) Yhteiskuntatieteellinen (N=364) Teologian (N=57) KAIKKI (N=3939) Kauppatieteellinen (N=378) Oikeustieteellinen (N=106) Teknillistieteellinen (N=1052) Psykologian (N=44) Terveystieteiden (N=123) Eläinlääketieteellinen (N=29) Hammaslääketieteellinen (N=25) Farmasian (N=98) Lääketieteellinen (N=152) Vastanneista noin joka kolmas oli ollut työttömänä jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen. Koulutusalojen väliset erot olivat huomattavat: taideteollisella alalla yli puolet kaikista vastanneista ja lääketieteellisellä alalla vain 4 % oli ollut työttömänä. Useimmilla aloilla työttömyyttä kokeneiden osuus on suurempi kuin vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä. Erityisen suurta nousu on ollut taideteollisella, liikuntatieteellisellä ja kauppatieteellisellä alalla. Työttömyyttä kokeneiden osuus on laskenut voimakkaimmin psykologian, teologian ja farmasian aloilla.

8 Osuus kaikista vastaajista, jotka arvioivat seuraavien tekijöiden vaikeuttaneen työllistymistä paljon tai erittäin paljon (%) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eniten työllistymistä vaikeuttaneiksi tekijöiksi koettiin alan heikko työmarkkinatilanne, alueellinen työmarkkinatilanne, sekä työkokemuksen ja suhdeverkostojen puute.

9 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika yliopistollista koulutustasoa vastaavassa työssä (keskiarvo, vuotta) Hammaslääketieteellinen (N=27) Teknillistieteellinen (N=1067) Lääketieteellinen (N=176) Farmasian (N=102) Psykologian (N=49) Oikeustieteellinen (N=109) Liikuntatieteellinen (N=38) Eläinlääketieteellinen (N=30) Kauppatieteellinen (N=376) KAIKKI (N=4021) Kasvatustieteellinen (N=481) Terveystieteiden (N=132) Yhteiskuntatieteellinen (N=366) Luonnontieteellinen (N=355) Maatalous-metsät. (N=41) Humanistinen (N=556) Taideteollinen (N=62) Teologian (N=59) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Vastaajat ovat olleet valmistumisen jälkeen yliopistollista koulutustasoa vastaavassa työssä keskimäärin 4,1 vuotta. Pisimpään koulutustasoa vastaavissa tehtävissä olivat työskennelleet hammaslääketieteellisen alan valmistuneet (5 vuotta) ja lyhimmän aikaa teologian alalta valmistuneet (3,3 vuotta).

10 Työnantajien lukumäärä (keskiarvo) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Noin 70 %:lla vastanneista on ollut valmistumisen jälkeen 1-2 työnantajaa. Eniten eri työnantajia on ollut eläinlääketieteelliseltä ja lääketieteelliseltä alalta valmistuneilla ja vähiten teknillistieteelliseltä ja terveystieteiden alalta valmistuneilla.

11 9 Erillisten työ-/virkasuhteiden lukumäärä valmistumisen jälkeen (keskiarvo) Erillisiä työ-/virkasuhteita valmistuneilla on ollut keskimäärin 4 kappaletta. Noin 40 % vastaajista on ollut valmistumisen jälkeen vain 1-2 työ-/virkasuhdetta. Eniten erillisiä työ-/virkasuhteita on ollut lääketieteellisten alojen vastaajilla (keskimäärin 8 työ-/virkasuhdetta), ja vähiten teknillistieteellisen ja terveystieteiden alan valmistuneilla.

12 Bruttopalkka syyskuussa 2014 (mediaani) Kaikkien vastaajien keskipalkka (mediaanipalkka) oli kyselyhetkellä n /kk. Työttömyyttä kokeneiden keskipalkka oli selvästi pienempi (3287 /kk), kuin työttömyyttä kokemattomien (3900 /kk)*. Myös koulutusalojen välillä on huomattavia eroja: yli 4500 /kk keskipalkkoihin päästiin hammaslääketieteen, lääketieteen ja oikeustieteen aloilla, kun taas kasvatustieteiden, teologian ja farmasian aloilla keskipalkat jäivät alle 3100 /kk.

13 Työnantajasektori: yritys (%) Farmasia Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen Taideteollinen KAIKKI Eläinlääketieteellinen Humanistinen Luonnontieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Lääketieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Liikuntatieteellinen Terveystieteiden Hammaslääketieteellinen Teologia Kasvatustieteellinen Psykologia Ensimmäinen työ Nykyinen työ Suurin työllistäjä on yrityssektori (mukaan lukien valtionyhtiöt ja yrittäjät), jolla kyselyhetkellä työskenteli 45 % kaikista kyselyyn vastanneista. Koulutusaloista teknillistieteelliseltä, kauppatieteelliseltä ja farmasian alalta työllistyttiin selvästi muita aloja useammin yrityssektorille.

14 Työnantajasektori: kunta (%) Hammaslääketieteellinen Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Psykologia Terveystieteiden Liikuntatieteellinen Eläinlääketieteellinen Humanistinen Taideteollinen KAIKKI Yhteiskuntatieteellinen Luonnontieteellinen Teologia Maatalous-metsätieteellinen Farmasia Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Kuntasektori työllistää lähes kolmanneksen kaikkien alojen vastaajista. Kyselyhetkellä kuntasektorilla työskenteli lääketieteellisen alan valmistuneista 85 % ja kasvatustieteellisen alan valmistuneistakin lähes 80 %. Hammaslääketieteen alalta valmistuneista peräti 86 % työskenteli heti valmistumisen jälkeen kuntasektorilla, mutta viiden vuoden kuluttua valmistumisesta osuus oli pudonnut 61 prosenttiin.

15 Työnantajasektori: valtio (%) Oikeustieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Luonnontieteellinen Humanistinen KAIKKI Eläinlääketieteellinen Psykologia Teknillistieteellinen Teologia Kauppatieteellinen Terveystieteiden Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Farmasia Hammaslääketieteellinen Liikuntatieteellinen Taideteollinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Valtiosektorilla valmistuneista työskenteli 7 %. Koulutusaloittain tarkasteltuna oikeustieteilijät olivat selvästi muita useammin töissä valtiosektorilla (kyselyhetkellä peräti 37 %). Hammaslääketieteellisen ja taideteollisen koulutusalan vastaajista yksikään ei työskennellyt valtiosektorilla valmistumis- tai kyselyhetkellä.

16 Työnantajasektori: yliopisto (%) Luonnontieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Teknillistieteellinen Yhteiskuntatieteellinen KAIKKI Psykologia Humanistinen Teologia Kauppatieteellinen Taideteollinen Eläinlääketieteellinen Terveystieteiden Kasvatustieteellinen Farmasia Lääketieteellinen Liikuntatieteellinen Oikeustieteellinen Hammaslääketieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Ensimmäinen työnantaja oli yliopisto 12 prosentilla valmistuneista. Erityisen vahvasti yliopistosektorille olivat uran alkuvaiheessa sijoittuneet luonnontieteilijät sekä maatalous-metsätieteelliseltä alalta valmistuneet. Eläinlääketieteelliseltä alalta valmistuneista vain 6 % ilmoitti ensimmäiseksi työnantajaksi yliopiston, mutta viiden vuoden kuluttua valmistumisesta yliopistoissa työskenteli jo peräti 17 prosenttia alalta valmistuneista vastaajista.

17 Työnantajasektori: muu (%) Teologia Liikuntatieteellinen Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Terveystieteiden Taideteollinen Maatalous-metsätieteellinen Psykologia Oikeustieteellinen KAIKKI Luonnontieteellinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Lääketieteellinen Farmasia Teknillistieteellinen Eläinlääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Jonkin muun työnantajan palveluksessa (tässä järjestöt, seurakunnat, säätiöt, muut yhteisöt ja ammattikorkeakoulut) työskenteli kyselyvaiheessa 8 % vastaajista. Ylivoimaisesti eniten tähän ryhmään kuluu teologeja (60 %), joiden merkittävin työnantaja ovat seurakunnat.

18 Työskentely suurimmilla paikkakunnilla (tilanne syksyllä 2014) Jyväskylä Oulu Turku Tampere Hki, Vantaa, Espoo Noin 40 % vastaajista työskenteli kyselyhetkellä Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Tampereella vastanneista työskenteli n. 10 %, Turussa ja Oulussa molemmissa n. 5 % ja Jyväskylässä 3 %.

19 Työ vastaa vaativuustasoltaan hyvin koulutustasoa, tai on sitä vaativampaa (%) Eläinlääketieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Psykologia Farmasia Liikuntatieteellinen Kasvatustieteellinen Luonnontieteellinen Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen KAIKKI Taideteollinen Teologian Humanistinen Yhteiskuntatieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Terveystieteiden Kauppatieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Valmistuneista 68 % koki, että ensimmäinen valmistumisen jälkeen työ vastasi vaativuustasoltaan hyvin koulutustasoa tai oli sitä vaativampaa. Kyselyhetkellä vastaava osuus oli noussut 85 prosenttiin. Eläinlääketieteellisen, lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen alan vastaajista yli 95 % piti sekä ensimmäisen että nykyisen työnsä vaativuustasoa koulutusta hyvin vastaavana tai sitä vaativampana. Heikoimmaksi nykyisen työnsä vaativuustason suhteessa koulutustasoon kokivat terveystieteellisen (77 %), liikuntatieteellisen (79 %) ja maatalous-metsätieteellisen (79 %) alan valmistuneet.

20 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Hammaslääketieteellinen (N=28) Lääketieteellinen (N=179) Psykologian (N=53) Farmasian (N=104) Oikeustieteellinen (N=117) Kasvatustieteellinen (N=492) Terveystieteiden (N=134) Teknillistieteellinen (N=1079) KAIKKI (N=4051) Taideteollinen (N=64) Maatalous-metsätieteellinen (N=39) Humanistinen (N=549) Luonnontieteellinen (N=334) Eläinlääketieteellinen (N=30) Yhteiskuntatieteellinen (N=370) Kauppatieteellinen (N=385) Liikuntatieteellinen (N=39) Teologian (N=55) Hyödyntää jatkuvasti Hyödyntää jonkin verran Ei pysty hyödyntämään lainkaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Valmistuneista 95 % ilmoitti hyödyntävänsä yliopistossa opittuja asioita työssään jatkuvasti tai vähintään jonkin verran. Parhaiten yliopistossa opittuja asioita katsoivat työssään hyödyntävänsä hammaslääketieteelliseltä, lääketieteelliseltä, eläinlääketieteelliseltä ja psykologian alalta valmistuneet (väh. 85 % vastaajista hyödyntää opittuja asioita työssään jatkuvasti)

21 Työssä tarvittavat taidot koulutusaloittain (1. ei lainkaan tärkeä 6. erittäin tärkä) Oman alan teoreettisen osaaminen Analyyttinen ja systemaattinen ajattelu Tiedonhankinta- taidot Ongelmanratkaisu- taidot Ryhmätyö ym. Sosiaaliset taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallinta- taidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot Suomen kielen viestintätaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Englannin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaitaito Esiintymistaito Opetus-/koulutus-/ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Humanistinen 3,9 4,6 5,2 5,1 5,2 4,7 5,2 2,9 4,4 3,6 2,8 2,5 5,1 5,4 2,8 4,2 2,5 4,9 4,7 4,2 Kasvatustiet. 4,7 4,5 5,0 5,4 5,7 5,4 5,5 3,6 4,3 4,5 2,6 2,0 5,0 5,5 2,1 3,4 1,5 5,2 5,6 4,3 Kauppatiet. 4,2 5,1 4,9 5,3 5,2 4,8 5,2 3,6 4,7 3,9 4,0 4,2 4,9 5,0 2,4 4,7 1,8 4,8 3,9 3,9 Luonnontied. 4,5 5,0 5,1 5,2 5,1 4,5 4,9 3,1 4,2 3,4 2,6 2,3 5,1 4,8 1,9 4,4 1,5 4,8 4,4 4,0 Lääketiet. 5,7 5,4 5,3 5,6 5,2 4,8 4,6 3,8 3,3 4,3 2,4 1,9 4,1 5,2 3,0 3,7 1,8 4,0 3,8 3,6 Oikeustiet. 4,9 5,3 5,4 5,5 4,9 4,9 4,9 3,2 4,2 5,7 2,7 3,8 4,6 5,5 3,2 4,4 1,9 4,9 3,8 3,2 Psykologian 5,2 5,2 5,1 5,5 5,6 5,2 4,9 2,4 3,5 4,4 2,1 2,0 4,5 5,6 2,6 3,4 1,3 4,5 4,5 3,6 Teknillisiet. 4,4 5,2 5,1 5,4 5,0 4,5 4,9 3,6 4,6 3,3 3,4 3,4 4,7 4,7 1,9 4,9 1,8 4,5 3,8 4,0 Teologian 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 4,9 5,1 3,4 4,1 3,8 3,5 2,0 4,9 5,5 3,0 4,0 1,9 5,4 5,2 4,4 Terveystiet. 5,0 5,1 5,2 5,4 5,6 5,3 5,4 4,0 4,6 4,7 3,7 2,9 5,2 5,6 2,6 3,6 1,5 5,4 5,1 3,9 Yhteiskuntatiet. 3,9 4,9 5,2 5,2 5,3 4,9 5,2 3,3 4,5 4,3 3,3 2,7 4,9 5,3 2,6 4,2 1,9 4,9 4,3 3,8 Farmasian 5,1 4,6 5,3 5,1 5,3 4,5 4,3 2,7 3,3 4,9 2,3 2,8 4,8 5,4 3,1 4,2 2,0 4,0 3,8 3,2 Maatalous-metsätiet. 4,5 5,0 5,1 5,2 5,2 4,5 5,2 3,2 4,6 3,5 3,3 3,0 5,1 5,0 2,6 4,8 1,4 4,7 4,3 3,3 Eläinlääketiet. 5,6 5,2 5,4 5,6 5,3 4,9 4,3 3,0 3,0 4,6 2,8 3,4 3,8 5,4 2,6 4,1 1,5 3,8 3,4 2,6 Hammaslääketiet. 5,5 4,9 4,6 5,3 4,5 4,1 4,2 3,8 3,4 4,5 3,1 2,8 4,3 5,3 3,1 4,0 1,6 3,6 3,4 3,0 Liikuntatiet. 4,0 4,2 4,5 5,2 5,5 5,0 5,6 3,8 4,4 4,0 2,9 2,4 4,6 5,0 2,2 3,1 1,5 5,1 5,3 3,9 Taideteollinen 4,4 4,8 5,0 5,4 5,3 5,1 5,3 3,4 5,1 3,6 3,3 3,3 5,1 5,2 2,2 4,5 1,7 4,9 4,5 4,3 Eri koulutusalojen vastaajat olivat varsin yksimieleisiä neljästä tärkeimmästä työelämässä tarvittavasta taidosta. Koulutusalakohtaisia eroja tuli selkeimmin esiin esiintymistaitojen, lainsäädännön tuntemuksen, opetus ja koulutustaitojen sekä yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen osalta.

22 Työssä tavittavat taidot vs. taitojen kehittyminen yliopistossa Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyö ym. Sosiaaliset taidot Suomen kielen viestintätaidot Tiedonhankintataidot Organisointi- ja koordinointitaidot Analyyttinen ja systemaattinen ajattelu Tieto- ja viestintätekniikan taidot Neuvottelutaidot Esiintymistaito Oman alan teoreettisen osaaminen Opetus-/koulutus-/ohjaustaidot Projektinhallintataidot Englannin kielen viestintätaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Ruotsin kielen viestintätaidot Muiden kielten viestintätaitaito 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 yliopisto kehitti merkitys työssä Yliopisto kehitti: 1. erittäin puutteellisesti 6. erinomaisesti Merkitys työssä: 1. ei lainkaan tärkeä. 6. erittäin tärkeä

23 Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta: melko tyytyväinen, tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen (%) Kyselyyn vastanneista 85 % oli tyytyväisiä suorittamaansa yliopistotutkintoon. Tyytyväisimpiä suorittamaansa tutkintoon olivat lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja farmasian aloilta valmistuneet (> 95 %) ja tyytymättömimpiä luonnontieteiden, teologian ja taideteollisen alan valmistuneet (< 76 %).

24 Työura on tavoitteiden mukainen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lääketieteellinen (N=180) Hammaslääketieteellinen (N=27) Liikuntatieteellinen (N=39) Eläinlääketieteellinen (N=30) Psykologian (N=53) Kasvatustieteellinen (N=493) Oikeustieteellinen (N=117) Terveystieteiden (N=136) KAIKKI (N=4063) Humanistinen (N=549) Teologian (N=52) Yhteiskuntatieteellinen (N=375) Maatalous-metsätieteellinen (N=39) Luonnontieteellinen (N=334) Teknillistieteellinen (N=1082) Farmasian (N=104) Taideteollinen (N=64) Kauppatieteellinen (N=389) Samaa tai täysin samaa mieltä Hieman eri tai hieman samaa mieltä Eri tai täysin eri mieltä Valmistuneista 59 % arvioi työuransa tavoitteiden mukaiseksi (samaa tai täysin samaa mieltä). Vajaa kolmannes (31 %) sijoittui mielipiteissään keskivaiheille ja 10 % ei pitänyt työuraansa tavoitteiden mukaisena (eri tai täysin eri mieltä). Koulutusalakohtaiset erot ovat tämän kysymyksen osalta varsin suuria. Hammaslääketieteelliseltä ja lääketieteelliseltä alalta valmistuneet olivat kaikkein tyytyväisimpiä työuraansa: samaa tai täysin samaa mieltä yli 78 % vastanneista ja vain alle 5 % eri tai täysin eri mieltä.

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta. KOTA-seminaari Jyväskylä Juha Sainio, TY

Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta. KOTA-seminaari Jyväskylä Juha Sainio, TY Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta KOTA-seminaari 17.9.2014 Jyväskylä Juha Sainio, TY Uraseurannan tausta Sijoittumisen seurannasta viivästettyyn uraseurantaan yliopistoilla omia valmistuneiden

Lisätiedot

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Uraseuranta 2014 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut Sunna Vainiomaa

Lisätiedot

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016 Juha Sainio Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit yliopistojen työelämäja urapalvelujen sivuille.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Arja Haapakorpi, Jyri Manninen & Paula Paasto Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Vuonna 2001 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi

Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi 11.12.2017, Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en kyllä N % % 1. vuosi 381 97.9 2.1 2.-4. vuosi 838 96.7 3.3 5.-7. vuosi

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 122.1b/1. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) 7 N % % % 1. vuosi 417 61.4 28.3 10.3 2.-4. vuosi 1079 48.2 34.7 17.1 5.-7.

Lisätiedot

Taulukko 122b/1. Omien lasten lukumäärä opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 122b/1. Omien lasten lukumäärä opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 122b/1. Omien lasten lukumäärä opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Ei yhtään 1 lapsi 2 lasta 3 lasta tai enemmä n N % % % % 1. vuosi 379 96.6 1.6 1.8 0.0 2.-4.

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot