LUOKITTELUSTA PÄIHDEONGELMAT. HAITALLINEN KÄYTTÖ (F1x.1) PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOKITTELUSTA PÄIHDEONGELMAT. HAITALLINEN KÄYTTÖ (F1x.1) 25.4.2011 PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO"

Transkriptio

1 PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO EL SOILI LAMMINEN KOKKOLA LUOKITTELUSTA ICD-10 ryhmä F10-19 Alko, opi, THC, bzd, amf Omat dg-koodit päihtymys, haitallinen käyttö, riippuvuus, vieroitusoireet, delirium, psykoosi, kogn. jälkioireet, dementia Ihannediagnoosi : ongelmien pääpiirteet, etiologia, auttaa hoidon valintaa, ennuste 3 PÄIHDEONGELMAT HAITALLINEN KÄYTTÖ (F1x.1) Pääpäihde Suomessa alkoholi 4 kohtaa samanaikaisesti: Riskikulutus hlöä Riskiraja: mies > 24 annosta/vk, nainen 16 Annos =11 gr = 4 cl kirkasta tai 0,3 olut/siideri, viini väkevä 8 cl tai mieto 12 cl Sekakäyttö lisääntyy (alko+lääke/huume) Lääkkeet (BZD), THC, amf, opi (subu) Käyttö aih. psyykk/fyys haitan tai myötävaikutti sen syntyyn Haitta määriteltävissä Käyttö kesti > kk tai toistuvasti /12 kk aika Häiriö ei täytä muun saman päihteen käytön mt-kriteerejä (paitsi F1x.0) 2 4 1

2 RIIPPUVUUS (F1x.2) HAVAINTOJA 3 tai >/6 kriteeriä samanaik. kk ajan viim. 12 kk aikana tai toistuvasti (jaksot lyhyitä) Voimakas himo / pakonomainen tarve Käytön hallinnan heikkeneminen Vieroitusoireet Toleranssin kasvu Käyttö elämän keskeinen asia Käyttö jatkuu haitoista huolimatta Alkoholin luotettavin osoitin on alkometri Promillelukema on dokumentoitu tulos Lääkkeet eivät näy tai haise Huumeseula varmennettuna kertoo jotakin Mitään en oo ottanu fraasin arvo? Suora kysymys ja oma kl. arviosi voi olla paras apu (käytös, pupillat, pistosjäljet ) 5 7 MUNA VAI KANA? PERUSASIOITA Johtuvatko oireet aineen käytöstä vai vier. oireista? (ahdistus, unihäiriöt, masennus) Alkoholi masentaa, THC ja amf myös Tautiluokitus: abstinenssiajan 4-6 vk oireet katsotaan käytöstä johtuviksi Alkoholi ja piriste aiheuttaa unihäiriöitä BZD/unilääkeriippuvuus > vier.oire Potilaalla on oikeus hoitoon Ei oikeutta vaatia tiettyä hoitoa/lääkkeitä Lääkäri määrää hoidon (Laki th ah 1994) Riippuvuus ei oikeuta saamaan lääkerec Hoidon haitta versus hyöty Pelisäännöt kaikille Oikeus kiireelliseen akuuttihoitoon 6 8 2

3 MUISTUTUKSIA PÄIHDEONGELMAISEN AHDISTUS Päihdeongelmainen on ihminen Ei tarvitse hyväksyä päihteiden käyttöä, hyväksy ihminen Olet th ah, et poliisi, et sostt tai lakimies Th ah eettiset velvollisuudet Tehtäväsi on th ah tutkia/hoitaa/lievittää Sic! Päihdeongelmaiset kantelevat usein Mua ahdistaa! Mulla on paniikki Miksi tulit?, Mitä on tapahtunut? Asunnottomuus, ero, lapsen huostaanotto Syynä päihteet ja niiden vieroitusoireet? Alkoholi, amfetamiini ja kannabis, bentso- ja opioidivieroitusoireet Sekakäyttö sääntö, ei poikkeus! 9 11 PIKAYLEISOHJEITA LISÄÄ AHDISTUSTA Terve epäluuloisuus ei ole pahasta! Mikä tässä elämässä niin ahdistaa? Lääkkeet määrää lääkäri, ei potilas! Helposti medikalisoidaan syitä Ei PKV-rec tuntemattomille potilaille! Ahdistus kuuluu elämään! Ei PKV-rec päivystyksestä, lääke suuhun Kaikkea ahdistusta ja surua ei voi hoitaa Ei reseptejä katkaisuhoitoon Pienet pakkaukset, harkinta, iter Liiallinen sedaatio estää normaalin surutyön, voi olla alku lääkeongelmille Kuka lopettaa/uusii, jos aloitat?

4 AHDISTUKSEN HOITO BENTSOPOLITIIKASTA Perussyy ja siihen vaikuttaminen? Ei indikaatioita pitkäaikaishoidolle Alko- ym vieroitusoireiden hoito SSRI-lääkkeet (esim. sertraliini, sitalop.) Mirtatsapiini; ketiapiini ja muut neurol. Riippuvuus syntyy nopeasti (lyhytvaik.) Alpratsolaami-koukku vaikeahoitoisin Harkitse ennen kuin aloitat bentsot! Atarax (hydroksitsiini), buspiron, B-salpaus Bentsoriippuvuuden vieroitusoireiden hoito ongelmallista, kouristusten esto akuutisti Onko selkeä psykiatrinen indikaatio? Eivät pidä irti alkoholista > sekakäyttö Alkovieroituksen lyhytaikainen hoito MIELIALALÄÄKKEET MITÄ BENTSOJA? Paniikkihäiriön peruslääke on SSRI Sertraliini, (es)sitalopraami Alkoholivieroitus klopoksidi, diatsepaami Diatsepaami-loudaus vain laitoksessa Duloksetiini, milnasipraani (kipuongelmat) Mirtatsapiini (unihäiriöön 7,5-15 mg/ilta) Venlafaksiini (ei sovi amfet.käyttäjille) Ekvivalenttiannokset, korvaaminen toisella Avokatko alenevin annoksi 1-3 pv Lyhytvaikutteinen oksatsepaami Yhteisvaikutukset kipulääkkeiden kanssa Ei potentteja - midatsolaami, alpratsol. Trisyklisiä varoen päihdeongelmaiselle SIC! Tematsepaamikin on bentso

5 BENTSORIIPPUVUUS BENTSOVIEROITUS Iatrogeeninen tai kadulta Annoksen stabilointi esim. 1x3, ei tarv. Riippuvuus ei oikeuta saamaan reseptiä Vain yksi bentso, pitkävaikutteinen Ehkäisy: Ei reseptejä päivystyksestä Mutta: Kouristukset hoidetaan heti! Hidas tasainen annosalennus (1-2 v!) Laitos 2-3 pv välein, avo 1-4 vk välein Hidas tasainen vieroitus alenevin annoksin Lyhytvaik. siirto pitkävaik. > nollaus Esim. Diapam -5 mg, Riva -0,5 mg/kerta Jos tarpeen, hidasta, älä nosta annosta Tukilääkkeet: SSRI, epil, b-salpaaja BENTSORIIPPUVUUDEN HOITO MILLOIN VOIN LOPETTAA BENTSOJEN KIRJOITTAMISEN? Hankalan potilaan hoitoon sitominen? Bentsomonoterapia yksi laji riittää Apteekkisopimus, resepti määrävälein Esim. oksatsepaami, klopoksidi Suuriannosriippuvuus klonatsep. ad 6 mg Älä käytä alpratsol. tai kympin sinisiä Lääke menee päihdekäyttöön Näyttöä kadulle valumisesta Reseptejä ja lääkkeitä katoaa toistuvasti Päällekkäin useita bentsoja > sievennys Potilas ei suostu apteekkisopimukseen Ei lupaa aiempien tietojen hankintaan Ei tematsepaamia tai midatsolaamia Lääkärin uhkailu, reseptiväärennökset

6 CAVE! PREGABALIINI-ONGELMA Älä lopeta bentsoja seinään! (ellei pakko) Markkinoille 2004, käyttö kasvanut Kouristusriski suuriannoskäyttäjillä Epilepsia, GAD, neuropaattinen kipu, FM Valitusherkkä populaatio Lopetus asteittain esim. viikon välein Apteekkisopimus, iter (?) > valitustapauksessa voit osoittaa hoitaneesi lege artis Kadulla: päihde, vier. oireiden hoito, ahdistus, muiden aineiden tehostaminen Myrkytystilastoissa nousu 2007 alkaen Tarkka harkinta määrättäessä tarpeen Kts. Vuori SL 2009, Joukanen SL 9/ EPILEPSIALÄÄKKEET UNIHÄIRIÖIDEN HOITO Epilepsian hoito Perussyyn hoito: alkoholi, piristeet Vieroituskouristusten estoon? Unihygienian, päivärytmin yms kartoitus Karbamatsepiini, valproaatti, okskarba Mielialahäiriön hoidossa (psykiatria) SSRI-lääkitys aamuun, mirtatsapiini iltaan Ketiapiini, Atarax Neuropaattisen kivun hoito Ei bentsounilääkkeitä Pregabaliini-ongelma Jos pakko Z-linja 1-3 vrk, ei jatkuvasti Unilääkeriippuvuus syntyy nopeasti!

7 KIPU HYVÄ HOITO Nosiseptiivinen = kudosvauriokipu Akuutti kipu hoidetaan tilanteen mukaan Neuropaattinen = hermovauriokipu Päihdeongelmaisella oikeus kivunhoitoon Iskeeminen kipu Idiopaattinen kipu (esim. fibromyalgia) Kipu vieroitusoireena (opioidit) limbinen järjestelmä, locus caeruleus > dysforia Akuuttitilanteen jälkeen vahva lääkitys purettava, ellei indikaatioita ole! Ei pitkäaik. kivun hoitoa lyhytvaik. inj! Arvioitava muut kivun hoidon komponentit Kipuun liittyy aina psyykkinen komponentti CAVE! Pregabaliini, titsanidiini KIVUN HOITO ONGELMIA Porrasteinen kivunhoitomalli Opioidit aiheuttavat nopeasti riippuvuuden NSAID profeenit, parasetamoli jne. Mielihyväkomponentti (dopamiini) Tukilääkkeet antiepileptiset, mieliala Pieniannosriippuvuus yleistä Heikot opioidit tramadoli, kodeiini Lääke jää päälle akuuttitilanteen jälkeen Buprenorfiini ad 3.2 mg sl/ TD-laastari Vahvat opioidit mo, oksikoni, metadoni, fentanyyli (TD, in) Toleranssi kasvaa > vaatimus lisätä annosta, kekseliäisyys Bentsot ja lihasrelaksantit potentoivat

8 SUOSITAN ONGELMATAPAUKSIA? Hoida akuutti kipu adekvaatisti Opioidikorvaushoito (STM 33/2008) Jos ei indikaatioita jatkaa, pura lääkitys! Jos indikaatiot, jatka, apteekkisopimus, tilanne- ja annosarvio usein Jos ongelmia: annos nousee ripeästi, lääkeitä /rec katoaa, uusinta tiheää > arvioi Mieti, kuka todella tarvitsee opioidia! Kipuindikaatiolla metadoni suositeltavin Esim. lukuisat (selkä)leikkaukset, vammat IV-käyttö (bupre, fentanyyli, oksikodoni) Edellyttää osaavaa työryhmää Sitovaa, mutta joskus ainoa vaihtoehto Sosiaalihygieeninen toimenpide OPIOIDIHOIDON OHJEET/FIMEA POTILASTAPAUKSIA Indikaatiot harkittava tarkkaan Kipupoliklinikan konsultaatio (harkiten) Hoidon keskittäminen, apteekkisopimus Esitetään paikan päällä ongelmatapauksia Esimerkkejä onnistuneista ja vähemmän onnistuneista tilanteista ja kivunhoidoista Väärinkäyttöriskin jatkuva arviointi Hoidon uudelleenarviointi herkästi Vaikea purkaa, kun kerran aloitettu (Vrt. BZD-reseptiohjeet!) riippuvuus

9 LOPUKSI KIITOS kuulijoille kiinnostuksesta! Asioita oppii vain tekemällä! Kukaan ei ole seppä syntyessään Kukaan ei ole virheetön, tyhmiä kysymyksiä ei ole Päihdelääkärin tehtävä on auttaa kollegoita jakamalla kokemustaan! 33 KIRJALLISUUTTA Duodecim Käypä Hoito -suositukset (Alkoholiongelma, Huume, Epilepsia jne) Duodecim, Lääkärilehti artikkeleita STM, FIMEA, VALVIRA ohjeistukset Pharmacologically Assisted Treatment of Opioid Dependence (WHO, 2009) (tietopankki, keskustelut) 34 9

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ 1 (20) YLEISTÄ Päihteettömyys on jokaisen potilaan kohdalla hoitotavoitteena. Kuitenkin opioidiriippuvuus on usein niin vaikea, ettei potilas kestä hoidossa vierotushoitojaksoa. Lisäksi tutkimusten mukaan

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Alkoholivieroitusoireiden hoito

Alkoholivieroitusoireiden hoito Solja Niemelä TEEMA: KESÄNUMERO 2011 Kesällä alkoholin kulutus lisääntyy, ja vieroitushoidon tarpeessa olevia on eniten lomakauden päättyessä. Ajoissa toteutettu alkoholivieroitusoireiden hoito auttaa

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin?

Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin? Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin? IkäAkatemia 19.9.2013 Sisko Salo-Chydenius TtM, kehittämiskoordinaattori sisko.salo-chydenius@a-klinikka.fi www.a-klinikka.fi/tietopuu/ika-paihteet-ja-mieli

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön 15.10.2014 Jaana Olsén Kipuhoitaja, palliatiivisen hoitotyön asiantuntija Kognitiivisen lyhytpsykoterapian

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA. TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys

PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA. TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys PÄIHDETYÖ päihteiden käytön ehkäisy päihteiden käyttöön liittyvien riskien, haittojen

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Milloin mielestäsi palliatiivisessa hoidossa kannattaa harkita kipupumppua? 1) Silloin, kun potilaan kuoleman

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot