Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/2014 1(24) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) THL Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina (x) THL Jäsen Varajäsen Organisaatio Eronen Marianne (x) Helminen Sari (-) Kela Hartikainen Kauko (x) Savolainen Tuija (-) Suomen Kuntaliitto Häkkinen Pirjo (x) Räikkönen Outi (-) THL/Tieto-osasto Härkönen Sampo (-) Lääkärikeskus Aava Oy Junttila Kristiina (-) Vinkanharju Anne (-) HUS, Hoitotyö Kaskinen Timo (x) Mykkänen Juha (-) HL7 Finland ry. Kopra Kyösti (-) Lukander Maisa (-) HUS Kälviä Minna (x) Marttinen Paula (-) Eksote, Sosiaalityö Leinonen Kirsiliina (-) Kallio Leea (x) Helsingin kaupunki, terv.huolto Lindgren Marina (-) Toivola Kari (x) Kela, Kanta-palveluyksikkö Mettovaara Vesa (-) Toiviainen Hanna (-) Valvira Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani (-) VM Porrasmaa Jari (-) STM Pouta Anneli (-) Salo Jarmo (-) THL/ sosiaali- ja terveyspalvelu Räsänen Maija (-) Kantola Christian (-) Vaasan sairaanhoitopiiri Siipola Anne (x) Väinälä Anna (-) Helsingin kaupunki, sos.huolto Siponen Tiina (x) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Virkkunen Heikki (x) Laaksonen Maarit (-) THL/OPER Virtanen Martti (x) Lukander Maisa (-) Nordic Casemix Center Witick Tanja (-) Andtbacka Marjo (x) Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi Ylönen Saija (-) Kaukonen Essi (-) Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi Ailio Erja THL (-) Eerola Johanna THL (-) Härkönen Mikko THL (x) Kalliokuusi Virpi THL (x) Kärki Jarmo THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Lehtonen Santeri THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (-) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Volmanen Petri THL (x) Vuokko Riikka THL (-) Esittelijät: Kontio Tuula SOCOM (x) Ilkka Lasse THL (x)

2 Pöytäkirja 8/2014 2(24) YHTEENVETO KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ 2. Hyväksyttäväksi Sosiaalihuollon taloudelliset luokitukset sisältäen 2.a Sosiaalihuolto-Asiakkaan tulon laji, 2.b Sosiaalihuolto-Asiakkaan menon laji, 2.c Sosiaalihuolto-Asiakkaan varallisuuden laji, 2.d Sosiaalihuolto-Asiakkaan velan laji (Kaikki avattu ) Puheenjohtajan esitys: Puhenjohtaja esitti, että Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji hyväksytään. Täydennetäänluokituksen käyttötarkoituskuvaus, tarkistetaan eläkkeitä koskevia käsitteitä ja tapa, jolla hierarkiaa käytetään. Varallisuuden laji- luokitus hyväksytään Koodistopalvelun johtoryhmän osalta. Valtuutetaan laaturyhmä hyväksymään luokitus siten, että on tarkennettu luokituksen kuvausta. Sen lisäksi tarkistetaan vapaa-ajan asunnon suhde sekä osakehuoneistoon että kiinteistöön. Menon laji -luokitus hyväksytään, mutta jatkovalmistelussa tarkistetaan käyttötarkoituskuvaus ja huomioidaan mahdollisen uuden toimeentulotukilain mukaiset käsitteet ja kuvaukset. Asiakkaan velan laji hyväksytään niin, että tarkistetaan käyttötarkoituskuvausta. Lisäksi tarkistetaan, mihin luokkaan rahoitussopimus kuuluu. Luokan kuvausta voidaan esimerkiksi täsmentää niin, että tähän luokkaan kuuluvat rahoitussopimukset. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 3. Valmisteluhankkeen päättäminen (Avattu ) Hyväksyttiin Sosiaalihuolto-Asumismuoto luokituksen valmistelun päättäminen. 4. Avattavaksi Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon peruste Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että luokituksen hankevalmistelu voidaan avata. Jatkovalmistelussa tulee huomioida erityisesti käsitteiden sisältöjen tarkistukset ja määrittelyt. Jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon keskustelun aikana tulleet kommentit. Myös yhteistyö tilasto- ja rekisterihenkilöiden kanssa tulee varmistaa. Kiireellisyysluokka 3. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 5. Hyväksyttäväksi THL-Ensihoidon luokitukset (avattu ja ) Hyväksyttiin 78 kpl THL - Ensihoidon koodistoa julkaistavaksi koodistopalvelimella. Jatkovalmistelussa tulee huomioida käyty keskustelu. Hyväksyttiin, että luokitusten EHK24 Sydänpysähdys, EHK26 Elvytystapa, EHK83 Laboratoriokoe, EHK100 Lääkemäärän yksikkö,

3 Pöytäkirja 8/2014 3(24) EHK103 Potilaan hoito / kuljetus, EHK70 Sykkeen tasaisuus, EHK118 Ensihoitoyksikön varausaste, EHK120 Hälytysviive, EHK122 Sykkeen säännöllisyys hankevalmistelu päättyy. 6. Avattavaksi THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi Hyväksyttiin THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi -luokituksen avaus hankevalmisteluun. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon suoritteisiin, päätöksenteon tekijän rooliin ja lääkärin rooliin ja vastuuseen liittyvät huomiot erityisesti lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. 7. Avattavaksi THL - Maistraatit ja mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa kokouksessa Hyväksyttiin julkaistavaksi THL - Maistraatit koodisto koodistopalvelimella. 8. Hyväksyttäväksi Kela/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto (Avattu ) Hyväksyttiin Kela/Lomake-Lääkemääräystietojen luovutuskielto-lomakerakenne julkaistavaksi koodistopalvelimella. 9. Valmisteluhankkeen päättäminen (avattu ) Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että Käyttötarkoitusluokitus luokituksen valmistelu päätetään ja se poistetaan hankevalmistelulistalta. Hyväksyttiin esitys. 10. Linjaratkaisu koodiston nimen alkutunnuksen muuttamisesta vastaamaan nykytilannetta Puheenjohtaja esitti käydyn keskustelun lopputulokseksi sen, että annamme arvon historialliselle tilanteelle, missä koodisto on syntynyt ja säilytetään koodistojen nimien alkuosat nykyisessä muodossa. Nykyiset organisaatiot eivät ole ikuisesti samoilla alkukirjaimilla, joten tämä aiheuttaa jatkuvaa päivitystarpeita. Koodistopalvelun johtoryhmä neuvoo olemaan muuttamatta koodistojen nimien alkuosia.

4 Pöytäkirja 8/2014 4(24) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin läsnäolijat, hyväksyttiin asialista. Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja. Se voidaan julkaista thl.fi-sivuilla. 2. Hyväksyttäväksi Sosiaalihuollon taloudelliset luokitukset sisältäen 2.a Sosiaalihuolto-Asiakkaan tulon laji, 2.b Sosiaalihuolto-Asiakkaan menon laji, 2.c Sosiaalihuolto-Asiakkaan varallisuuden laji, 2.d Sosiaalihuolto-Asiakkaan velan laji (Kaikki avattu ) Kehittämispäällikkö Jarmo Kärki THL:stä esitti hyväksyttäväksi sosiaalihuollon taloudelliset luokitukset. Luokitukset käsiteltiin kokouksessa yksi kerrallaan. Tietoa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta Sosiaalihuollossa tarvitaan sosiaalipalvelujen ja taloudellisen tuen järjestämiseksi tietoa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. Asiakkaan taloudellista tilannetta selvitetään esimerkiksi myönnettäessä toimeentulotukea, vahvistettaessa lapsen elatusapua, ratkaistaessa sosiaalista luottoa ja määriteltäessä erilaisia asiakasmaksuja. Tuen, avun, luoton tai maksun määrä voi perustua asiakkaan tuloihin tai rahassa arvioitavaan omaisuuteen. Asiakkaan taloudellisesta tilanteesta kerättävistä ja sosiaalihuollossa tallennettavista tiedoista on muodostettu neljä luokitusta: Asiakkaan tulon laji Asiakkaan menon laji Asiakkaan varallisuuden laji Asiakkaan velan laji. Luokitukset ovat osa kansallista sosiaalihuollon asiakastietomallia, ja niiden kehittäminen aloitettiin jo Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) vuosina Luokitusten avaushanke Koodistopalvelun joryssä Asia 6. Tikesos: Taloudelliset tiedot-luokitus: Valmisteluhankkeen avaus Sosiaalihuollon kansalliset luokitukset: 1. Tuloluokitus 2. Varallisuusluokitus 3. Menoluokitus 4. Velkaluokitus Hyväksytään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset: 1. Tuloluokitus, 2. Varallisuusluokitus, 3. Menoluokitus ja 4. Velkaluokitus valmisteluhankkeeksi seuraavin huomautuksin: hankkeessa on otettava huomioon Kelan etuusterminologia luokitusten tulee olla asiakkaalle helposti ymmärrettävä

5 Pöytäkirja 8/2014 5(24) oleellista on myös se, että kaikki toimijat käyttävät samaa terminologiaa. Yhdenmukainen määrittely eri käyttötarkoituksiin Taloudellisten luokitusten tavoitteena on taloudellisen tiedon yhdenmukainen kerääminen, laskeminen ja tallentaminen. Tästä syystä luokitukset kuvaavat tuloja, menoja, varallisuutta ja velkoja yleisellä tasolla. Kun luokituksia sovelletaan eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä yksittäisen luokan merkitys tarkentuu sen mukaan, millaiset tiedot ovat tarpeellisia juuri kyseisen sosiaalipalvelun tai taloudellisen tuen järjestämiseksi. Esimerkiksi henkilön asumismenojen huomioon ottaminen vaihtelee sovellettavan lainsäädännön mukaan. Myös sosiaalihuollon asiakkaan perusmenoihin sisällytettävät menot lasketaan eri tavalla eri palvelutehtävissä, ja perusmenoihin viitataan eri palvelutehtävissä eri nimityksilläkin. Luokituksista käytetään vain asiakkaan tilanteen ja palvelun myöntämisessä tarvittavia luokkia, ei koskaan kaikkia luokkia yhdellä kertaa. Käytetään hierarkiatasoltaan sitä luokkaa, mikä on tilanteen ja palvelun vaatimusten kannalta mielekkäin. Erilaiset laitosten tai asumispalvelujen asiakkaille tai rikosseuraamuksia suorittaville vangeille maksettavat käyttörahat eivät esiinny luokituksissa, koska ne ovat luokitusten käytön näkökulmasta tuloja saavalle asiakkaalle palvelumaksun ja muiden vähennysten jälkeen laskelmassa jätettäviä tuloja tai tulottomalle asiakkaalle maksettavia tukia. Luokitusten kehittäminen v THL ja Sanastokeskus TSK aloittivat Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanaston laatimisen loppuvuonna Sanaston tavoitteena on selventää luokituksissa käytettäviä termejä terminologisen sanastotyön avulla ja varmistaa luokkien tarpeellisuus. Termien ja määritelmien lähdeaineistona on käytetty pääasiassa aiempien taloudellisten luokitusten luonnoksia, Suomen lainsäädäntöä, ministeriöiden oppaita, Kelan terminologista sanastoa (erityisesti etuuksien osalta) ja sosiaalihuollon asiantuntijoita. Määrittelyn rajauksia: Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto sisältää yleisiä talouteen liittyviä käsitteitä, jotka on määritelty erityisesti sosiaalihuollon käyttötarpeisiin. Etuuksista on käsitelty ainoastaan rahana saatavia etuuksia. Määrittelyssä on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös muita käyttötarpeita, kuten vastaavuudet Kelan tai Verohallinnon tietojen kanssa. Sanastosta pyydettiin marras joulukuussa 2013 lausuntoja sosiaalihuollon ja kielenhuollon asiantuntijatahoilta. Kommentteja saatiin 24 eri taholta ja käsitekohtaisia kommentteja 115. Saatua palautetta hyödynnettiin sanaston viimeistelyssä.

6 Pöytäkirja 8/2014 6(24) Yli 200 käsitettä sisältävä sanasto valmistui kesällä a Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisia tulolähteitä. Tulotietojen perusteella voidaan eritellä asiakkaan rahatilannetta ja arvioida hänen oikeuttaan sosiaalihuollon taloudelliseen tukeen tai hänen kykyään maksaa asiakasmaksua. Viisitasoinen luokitus sisältää 120 luokkaa. Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji -luokituksessa tulojen päätyypit jaetaan ansiotuloihin, pääomatuloihin, etuuksiin ja muihin tuloihin. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Tulo-tietokomponentissa. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Todettiin, että valmistelun aikana on sanastotyön osalta tehty yhteistyötä Kelan ja Sanastokeskus TSK:n kanssa. Todettiin, että on tärkeää käyttää yhteistä sanastoa. Tiedusteltiin vanhuuseläkkeen käsitteellisestä päällekkäisyydestä kansaneläkkeen tai työeläkkeen kanssa. Kun kansalainen menee hakemaan toimeentulotukea, hän ei välttämättä tiedä, mistä eri eläkkeistä hänen oma eläkekokonaisuutensa koostuu. Vastauksena todettiin, että toimeentulotukihakemuksessa kansalainen voi ilmoittaa kokonaiseläkkeensä määrän eläke-kooditasolla. Vanhuuseläke tarkoittaa tietyn ikärajan ylittäneelle henkilölle maksettavaa kansaneläkettä tai työeläkettä. Todettiin, että eläkekäsitteet voidaan vielä tarkistaa jatkovalmistelun aikana. Todettiin, että luokituksen kuvauksessa tulisi kertoa, missä luokitusta käytetään, koska ei ole vielä Kansa-järjestelmää. Nyt kuvauksessa kerrotaan, vain että tätä käytetään asiakastietomallissa mutta ei kerrota mihin asiakastietomallia käytetään. Tiedusteltiin, missä tarkoituksessa luokitusta käytetään asiakastietojen kirjauksissa. Vastauksena todettiin, että sitä käytetään tietyissä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. Tiedusteltiin luokituksen hierarkiatasosta. Ehdotettiin, että ylimmäiselle hierarkiatasolle ei kirjata tietoja, vaan se merkitään lehtisolmuksi. Tämä on sovittavissa luokituskohtaiseksi. Todettiin, että jos sovitaan käytettäväksi lehtisolmuja, niin ainoastaan niitä alemmille hierarkiatasoille voi kirjata. Todettiin, että jos valitaan lehtisolmurakenne, niin kaikilla valittavissa olevilla hierarkiatasoilla tulee olla myös yksi määrittämätön luokka. Todettiin, että hierarkiatoimivuus tulee tarkistaa ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. Todettiin, että asiasisällöllisesti tulee pystyä kirjaamaan sille tasolle, mikä on järkevää ja tämä vaihtelee luokituksen käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi toimeentulotuen laskelmassa ja toimeentulotuen hakemuksessa luokitusta voidaan käyttää eri tarkkuustasoilla.

7 Pöytäkirja 8/2014 7(24) 2.b Sosiaalihuolto - Asiakkaan varallisuuden laji Sosiaalihuolto Varallisuuden laji -luokitusta käytetään erittelemään sosiaalihuollon asiakkaan rahanarvoista omaisuutta. Sosiaalihuollossa arvioidaan henkilön käytettävissä ja realisoitavissa olevaa varallisuutta. Sosiaalihuollossa henkilön varallisuus otetaan huomioon esimerkiksi toimeentulotukea myönnettäessä, vanhemman elatuskykyä arvioitaessa ja sosiaalisen luoton takaisinmaksukykyä arvioitaessa. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Varallisuus-tietokomponentissa. Kaksitasoinen, 23 luokkaa sisältävä luokitus. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, miksi vapaa-ajan asunto ja kiinteistö on erikseen omina koodeinaan, vaikka usein kiinteistöjä ovat myös vapaa-ajan asunnot. Tiedusteltiin, miten tulkitaan, mikä on vapaa-ajan asunto. Vastauksena todettiin, että luokituksessa kiinteistö lainsäädäntöön perustuen on jaettu tonttiin, rakennukseen, metsään, maatalousmaahan sekä muuhun kiinteistöön liittyvään varallisuuteen. Vapaa-ajanasunto määrittyy puolestaan asumisen tarkoituksen perusteella. Siltä osin kuin vapaa-ajanasunto on merkitty kiinteistörekisteriin, on luokituksessa mahdollisuus valita vapaa-ajanasunnolle kumpikin luokka. Tiedusteltiin, mihin tietoa asiakkaan varallisuudesta tarvitaan. Vastauksena todettiin, että jos asiakas hakee toimeentulotukea, niin silloin tarvitaan varallisuustietoa. Myös asiakasmaksun suuruutta määriteltäessä voidaan tarvita varallisuustietoa. Tiedusteltiin tilanteesta kuolinpesä, jos ei ole avioehtoa ja puoliso omistaa tietyn osan. Mihin tätä luokitusta silloin tarvitaan? Vastauksena todettiin, että tätä tarvitaan toimeentulotukiasioissa. Siellä katsotaan, jos on omistusosuus kuolinpesässä. 2.c Sosiaalihuolto - Asiakkaan menon laji Luokituksen kuvaus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan menon laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisia menotyyppejä. Sosiaalihuollossa menotietojen perusteella voidaan eritellä asiakkaan rahatilannetta ja arvioida hänen oikeuttaan sosiaalihuollon taloudelliseen tukeen tai hänen kykyään maksaa asiakasmaksua. Kyseessä on kolmitasoinen, 66 luokkaa sisältävä luokitus. Sosiaalihuolto - Asiakkaan menon laji -luokituksessa menojen päätyypit jaetaan aikuisen perusmenoihin, asumismenoihin, terveydenhoitomenoihin, lapsen menoihin ja muihin menoihin. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Meno-tietokomponentissa. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että valmisteilla on toimeentulotukilain uudistus, josta on määrä antaa hallituksen esitys eduskunnalle tällä hallituskaudella. Jos laki säädetään, pitäisi tarkistaa myös uuden

8 Pöytäkirja 8/2014 8(24) lainsäädännön sisältö ja varmistaa, että luokituksen määrityksissä ei ole ristiriitoja sen kanssa. Asiat säilyvät samanlaisena, mutta käsitteet tai tuen myöntöperusteet voivat muuttua. - Todettiin, että käyttötarkoituskuvaus tulee tarkistaa ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. Sosiaalihuolto - Asiakkaan velan laji Sosiaalihuolto - Asiakkaan velan laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan velan tyyppiä. Velka on velvoite suorittaa rahaa tietylle taholle. Sosiaalihuollossa velaksi katsotaan sekä velkojan ja velallisen välisen sopimuksen mukaisesti ajallaan maksettavia velvoitteita, kuten lainoja, että maksujen laiminlyönnistä syntyneitä velvoitteita. Sosiaalihuollossa henkilön velat otetaan huomioon esimerkiksi sosiaalisen luoton takaisinmaksukykyä arvioitaessa ja joissain tapauksissa toimeentulotukea myönnettäessä ja vanhemman elatuskykyä arvioitaessa. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Velka-tietokomponentissa. Luokitus on kolmitasoinen, 14 luokkaa sisältävä luokitus. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että rahoitussopimukset kuuluisivat kohtaan muu velka. - Todettiin, että autolaina voidaan ajatella olevan osa kulutusluottoa. Määritelmässä tulisi olla tarkennus tästä. - Hyväksytään niin, että tarkistetaan käyttötarkoituskuvausta, lisäksi tarkistetaan mihin luokkaan kuuluvat rahoitussopimukset. Kyseisen luokan kuvausta voidaan täsmentää niin, että tähän kuuluvat myös rahoitussopimukset. Puheenjohtajan esitys: Puhenjohtaja esitti, että Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji hyväksytään. Täydennetään luokituksen käyttötarkoituskuvaus, tarkistetaan eläkkeitä koskevia käsitteitä ja tapa, jolla hierarkiaa käytetään. Varallisuuden laji- luokitus hyväksytään Koodistopalvelun johtoryhmän osalta. Valtuutetaan laaturyhmä hyväksymään luokitus siten, että on tarkennettu luokituksen kuvausta. Sen lisäksi tarkistetaan vapaa-ajan asunnon suhde sekä osakehuoneistoon että kiinteistöön. Menon laji -luokitus hyväksytään, mutta jatkovalmistelussa tarkistetaan käyttötarkoituskuvaus ja huomioidaan mahdollisen uuden toimeentulotukilain mukaiset käsitteet ja kuvaukset. Asiakkaan velan laji hyväksytään niin, että tarkistetaan käyttötarkoituskuvausta. Lisäksi tarkistetaan, mihin luokkaan rahoitussopimus kuuluu. Luokan kuvausta voidaan esimerkiksi täsmentää niin, että tähän luokkaan kuuluvat rahoitussopimukset. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

9 Pöytäkirja 8/2014 9(24) 3. Valmisteluhankkeen päättäminen (Avattu ) Kehittämispäällikkö Jarmo Kärki THL:stä esitti päätettäväksi koodiston Sosiaalihuolto- Asumismuoto valmisteluhankkeen. Hankevalmistelu oli avattu Koodistopalvelun johtoryhmän kokouksessa Asumismuodolle ei löytynyt riittävän yksiselitteisiä luokitusperiaatteita (toimipiste, asuinkumppanit, asumistilanne, asumisen tuen tarve jne). Luokitukselle ei myöskään löytynyt sisäisesti eheitä ja toisensa poissulkevia luokkia (palveluasuminen, asuntola, laitos, yhteisöasuminen, tuettu asuminen, ryhmäkoti jne.). Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä esitti luokituksen muuttamista tekstimuodoksi, joten luokitukselle ei ole asiakastietomallissa käyttöä. Luokituksen tarpeiden tutkimiseen ja kehittämiseen on käytetty jo riittävästi resursseja. Tarvittaessa voidaan hyödyntää muita lähiluokituksia. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Tiedusteltiin, miten vailla vakituista asuntoa olevan henkilön asunnottomuus merkitään asiakastietomallin mukaisiin rakenteisiin. Vastauksena todettiin, että se on Asuminen-

10 Pöytäkirja 8/ (24) tietokomponentin rakenteena ja sen esitysmuotona on kytkin (kyllä/ei vaihtoehto). Valmistelussa tämä on nähty selkeimmäksi ratkaisuksi asiakastyön kirjaamisen kannalta. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että luokituksen valmistelua ei jatketa. Aina silloin, jos valmistelun aikana tulee ilmi se, että luokitukselle ei ole käyttötarvetta, voidaan hankevalmistelu päättää. Hyväksyttiin Sosiaalihuolto-Asumismuoto luokituksen valmistelun päättäminen. 4. Avattavaksi Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon peruste Sosiaalihuollon asiakasasiakirjan asiantuntijaryhmä/ Tuula Kontio SOCOMista esitti avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireille tulon perustekoodistoa. Luokituksen tarve Lastensuojelulaki 417/2007 Turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 :ssä ja lastensuojeluasian vireille tulo 26 :ssä 417/2007 Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä ja pyrittävä tarjoamaan tarpeellinen apu riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Kunnissa on tärkeää tietää, kuka tekee lastensuojeluilmoituksen/pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi ja mistä syystä. Tieto antaa tukea päätöksentekoon erilaiset syyt erilaiset kustannukset. Tietoa, mitkä tahot eivät ota yhteyttä lastensuojeluun, vaikka tarvetta olisi. Luokitusta käytetään kuvaamaan sitä, minkä asian tai asioiden perusteella lastensuojeluilmoitus, lastensuojeluhakemus tai pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi on tehty Lastensuojeluasia voi tulla vireille myös palvelunjärjestäjän muutoin saaman tiedon perusteella Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään vireille tulleen lastensuojeluasian asiakirjassa Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Todettiin, että kokouksen asialistalla ollut luokituksen nimi on vanhentunut. Uusi nimi on Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon peruste. Tiedusteltiin, mitä tarkoittaa luokka Muu riippuvuus. Tässä pitäisi hioa terminologiaa. Käsitteitä tulisi tarkistaa jatkovalmistelun aikana.

11 Pöytäkirja 8/ (24) Todettiin, että käyttötarkoituskuvauksen tekstiä voidaan vielä selkiyttää. Valviran edustaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen, mutta hän oli toimittanut sihteerille kommentit sähköpostitse: Itselleni pisti silmään luokituksen kuvauksessa mainittu palvelunjärjestäjä (> kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin?). Lastensuojeluasia voi tulla myös vireille palvelunjärjestäjän muutoin saaman tiedon perusteella. Tämä ilmaus on kuitenkin varmaan jo aiemmin päätetty, joten tuskin voi vaikuttaa ilmaisuun. (LsL 25 :ssä säädettyjä ilmoitusvelvollisia tahoja on esitetty laajennettavan sosiaalihuoltolain uudistuksen ja siihen liittyvän lastensuojelulain osittaisuudistuksen yhteydessä.) Vastauksena todettiin, että luokitus on ajateltu vain lastensuojeluilmoituksia vastaanottavan sosiaalityöntekijän tai vastaavan kunnan viranhaltijan käyttöön. Tästä syystä käytetään termiä palvelunjärjestäjä. Tiedusteltiin, miten on tehty yhteistyötä lastensuojeluun liittyvän tilasto- ja rekisteritoimen henkilöiden kanssa. Vastauksena todettiin, että luokitusta on valmisteltun yhdessä heidän kanssaan. Todettiin että tilastotoiminnan kannalta on kaksi tärkeää asiaa: lastensuojeluasian käsittelyaika ja vireilletulon syy. Tiedonkeruu käsittelyajasta on käynnistymässä ja julkaistaan ensikerran ennen vuoden loppua. Käsitteistö tulee olla yksiselitteinen sen suhteen, mistä lasketaan käsittelyajan alkavan. Todettiin tilastotoiminnan toinen tärkeä asia: lastensuojelun valtakunnallista tilastotiedonkeruuta säätelevässä rekisterilainsäädännössä ei nykyisin ole perusteita kerätä henkilötunnuksellista tietoa siitä, miksi lapsi otetaan suojaan. Tietosisällöt kannattaa määritellä niin, että ne voivat olla tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin kansallisesti hyödynnettävissä. Todettiin,että lastensuojeluilmoitus on kaksiosainen. Ensimmäisen osan täyttää ilmoituksen tekijä ja toisen osan ilmoituksen vastaanottaja. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että luokituksen hankevalmistelu voidaan avata. Jatkovalmistelussa tulee huomioida erityisesti käsitteiden sisältöjen tarkistukset ja määrittelyt. Jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon keskustelun aikana tulleet kommentit. Myös yhteistyö tilasto- ja rekisterihenkilöiden kanssa tulee varmistaa. Kiireellisyysluokka 3. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 5. Hyväksyttäväksi THL-Ensihoidon luokitukset (avattu ja ) Asiantuntijalääkäri Lasse Ilkka THL:stä esitti hyväksyttäväksi THL-Ensihoidon luokitukset Koodistopalvelun johtoryhmä Ensihoidon valmisteluhanke on avattu 2008 (koodistopalvelun johtoryhmän kokous ), mutta ei edennyt, koska valmisteluresursseja ei silloin ollut. Kyseessä on siis uudelleen avaamishanke.

12 Pöytäkirja 8/ (24) Hyväksyttiin uudelleen avaushankkeeksi hanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Koodistopalvelun johtoryhmä Esitys: avataan hanke ensihoidon uusien luokitusten määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle EHK taulukkoesityksen mukaisesti ensihoidon luokitusten saamiseksi koodistopalvelimelle. Jatkovalmistelun aikana tulee varmistaa puheenjohtajan esittämät näkökohdat. Koodistopalvelun johtoryhmä Esitys Avataan esiteltyjen ensihoidon uusien luokitusten määrittelyjen tuottaminen koodistopalvelimelle Lopetetaan lopetettavaksi esiteltyjen luokitusten määrittelyjentuottaminen koodistopalvelimelle (tarpeettomina) Hyväksytään määritellyt ensihoidon tietosisältöjen tietorakenteet Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämien uusien luokitusten hyväksymiskäsittely on erikseen syksyllä Päätös THL-Ensihoito tietosisältömääritykset hyväksytään esityksen mukaisesti. Kelan lomaketiimin edustaja pyydetään johtoryhmän kokoukseen keskustelemaan SV210-lomakkeen käyttötarpeesta. Avataan uudet ensihoidon luokitukset, poistetaan esityksen mukaisesti osa aikaisemmin hankevalmisteluun avatuista ensihoidossa tarpeettomina olevista luokituksista sekä hyväksytään esitetyt muutokset. Päivitetään toimenpideluokitusta poliklinikoiden päivystäjien ja perusterveydenhuollon asiantuntijoiden näkemykset huomioidaan riittävästi. Esitys Esitetään erillisen listan mukaisesti luokitukset hyväksyttäviksi EHK 90 toimenpideohjeen muoto päätettiin poistaa , mutta nyt esitetään luokitus hyväksyttäväksi uudella nimellä: EHK90 Hoito-ohjeen muoto Esitetään poistettaviksi tarpeettomina Sydänpysähdys EHK24 Elvytystapa EHK26 Laboratoriokoe EHK83 Lääkemäärän yksikkö EHK100 Potilaan hoito / kuljetus EHK103 Sykkeen tasaisuus EHK70 Ensihoitoyksikön varausaste EHK118 Hälytysviive EHK120 Sykkeen säännöllisyys EHK122 Muun ensihoidon määrittelyn jatkotyöstäminen

13 Pöytäkirja 8/ (24) Tietosisältö: on tulossa käsittelyyn KP julkaisutoimikunnassa / laaturyhmässä Toiminnallinen dokumentti: 1. käsittely on painotuotteiden julkaisutoimikunnassa Muun kuin varsinaisen potilastiedon arkistoiminen Kantaan (asiakastietolaki) THL projektiryhmän seuraava kokous Toimenpideohjeen muoto ehdotetaan otettavaksi mukaan uudella nimellä Hoito-ohjeen muoto. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Todetttiin, että tietosisällön excel-esitysmuodossa on mukana varsinaiset kuvaukset. Valmistelun aikana on huomattu, että osaa luokituksista ei tarvita ja on tullut uusia luokituksia. Todettiin, että lista on mahdollisimman vakiintunut niiltä osin, mitkä luokitukset ovat lopullisessa listassa mukana. Käytiin läpi listan kohdat Todettiin, että tehtävän kiireellisyys on luokituksissa mukana kaksi kertaa. Esityksen aikana korjattiin EHK9 oikeaan muotoon. Käytiin läpi listan kohdat EHK113- EHK124. Todettiin, että näistä luokituksista ei ole tiedusteltavaa tai kommentoitavaa. Todettiin, että nyt hyväksytään 78 ensihoidon tietosisältöön kuuluvaa luokitusta. Todettiin, että Valviralta on tullut sähköpostitse kommentti tietosisällön laajuudesta ja että esiteltävä tietosisältö on uusi kokonaisuus, johon on vaikeaa tällä aikataululla ja tietämyksellä ottaa kantaa. Todettiin, että varsinainen käytännön ensihoitokertomuksen sovellus näyttää aikanaan, miten luokituksia sovelletaan ja miten niiden sisältö ehkä elää ja muuttuu. Todettiin, että KEJO-järjestelmässä rakennetaan luokituksia hyödyntävä sähköinen ensihoitokertomuksen sovellus. Tiedusteltiin, minkälainen ohjeistus luokitusten käyttöön on tulossa. Vastauksena todettiin, että Rakenteisen kirjaamisen opas on tulossa. Tulisiko ensihoitokertomuksen kirjauksista jotain mukaan kyseiseen oppaaseen. Toiminnalliset kuvaukset on tulossa käsittelyyn painotuotteiden julkaisutoimikuntaan. Ensihoitokertomuksen kirjaamisen käytännön opas tarvitaan, ja se olisi osa rakenteisen kirjaamisen oppaan osaa 2. Tiedusteltiin ammattinimikkeistä. Vastauksena todettiin, että EHK2 Ensihoidon pätevyys perustuu virallisiin luokitukseen ja NEMSIS-luokitukseen. Luokituksessa mainitut koodit perustuvat terveydenhoitolakiin ja STM:n asetukseen. Todettiin, että jatkovalmistelun aikana on päädytty esittämään yhdeksän avattujen koodistojen hankevalmistelu. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Ensihoidon koodistot (78 kpl) hyväksytään. Jatkokehittämisessä huomioidaan käyty keskustelu. Hyväksyttiin, että hankevalmistelun päättämiseksi esitettyjen koodistojen valmistelua ei jatketa.

14 Pöytäkirja 8/ (24) Hyväksyttiin 78 kpl THL - Ensihoidon koodistoa julkaistavaksi koodistopalvelimella. Jatkovalmistelussa tulee huomioida käyty keskustelu. Hyväksyttiin, että luokitusten EHK24 Sydänpysähdys, EHK26 Elvytystapa, EHK83 Laboratoriokoe, EHK100 Lääkemäärän yksikkö, EHK103 Potilaan hoito / kuljetus, EHK70 Sykkeen tasaisuus, EHK118 Ensihoitoyksikön varausaste, EHK120 Hälytysviive, EHK122 Sykkeen säännöllisyys hankevalmistelu päättyy. Hyväksytyt luokitukset ovat seuraavat: 1. Hyväksyttäviksi esitettävät uudet luokitukset, jotka avattiin KP johtoryhmässä (70 luokitusta) Muuttuja KP jory käsittelyssä 11/2013 Koodisto viittaus Luokituksen lopullinen nimi (sinisellä 6/2014 KP joryn jälkeen tarkennettu) Muuttujan nimi KP jory käsittelyssä 6/2014 Työntekijän ensihoidon pätevyys EHK2 ENSIH - Ensihoidon pätevyys ENSIH - Työntekijän ensihoidon pätevyys Yksikön jäsenen rooli EHK3 ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana ENSIH - Yksikön jäsenen rooli Tehtäväkiireellisyys EHK4 ENSIH - Tehtäväkiireellisyys ENSIH - Tehtäväkiireellisyys Kohteen tavoittamisviiveen syy EHK5 ENSIH - Syy poikkeuksellisen pitkälle kohteen tavoittamisajalle Kohteessaolon viiveen syy EHK6 ENSIH - Syy poikkeuksellisen pitkälle kohteessaoloajalle ENSIH - Kohteen tavoittamisen viive ENSIH - Kohteessaolon viive Kuljetuksen viiveen syy EHK7 ENSIH - Syy poikkeuksellisen pitkälle potilaan kuljetusajalle ENSIH - Kuljetuksen viive Potilaan luovuttamisen viiveen syy EHK8 ENSIH - Syy poikkeuksellisen pitkälle ajalle potilaan luovuttamisessa tai ensihoitoyksikön valmiuteen palaamisessa ENSIH - Potilaan luovuttamisen / valmiuteen palaamisen viive Kohteen kuvaus EHK9 ENSIH - Kohteen kuvaus ENSIH - Kohteen kuvaus Toimintakykyä kuvaava luokitus EHK13 ENSIH - Potilaan toimintakyky ENSIH - Toimintakyky Hoidon toteuttamisen erityisongelmat Pääasiallisen oireen anatominen sijainti EHK14 ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet ENSIH - Hoidon toteuttamisen erityisongelmat EHK18 ENSIH - Ensisijaisen oireen anatominen sijainti ENSIH - Pääoireen anatominen sijainti Vammamekanismi EHK20 ENSIH - Vammamekanismi ENSIH - Vammamekanismi Hoidon syyn kiireellisyys EHK23 ENSIH - Hoidon kiireellisyys ENSIH - Hoidon kiireellisyys Arvio sydänpysähdyksen syystä EHK25 ENSIH - Potilaan elottomuuden syy ENSIH - Sydänpysähdyksen syy Sydänpysähdyksen havaitsija EHK27 ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija ENSIH - Elottomuuden havaitsija Maallikkoelvytyksen antaja EHK29 ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä ENSIH - Peruselvytyksen toteuttaja

15 Pöytäkirja 8/ (24) Defibrilloinnin suorittaja EHK31 ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä peruselvytyksessä ENSIH - AED-käyttäjä peruselvytyksessä Ensihoidon antaman elvytyshoidon tapa EHK32 ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus Primaarirytmi EHK34 ENSIH - Primaarirytmi ENSIH - Primaarirytmi Oman verenkierron palautuminen EHK35 ENSIH - Spontaanin verenkierron palautuminen ENSIH - Spontaanin verenkierron palautuminen Elvytyksen lopettamisen syy EHK36 ENSIH - Elvytyksen lopettamisen syy ENSIH - Elvytyksen lopettamisen syy Rytmi luovutettaessa potilasta EHK37 ENSIH - EKG-löydös ENSIH - EKG-löydös Elvytystapahtuman lopputulos EHK38 ENSIH - Potilaan elvytyksen lopettamisen syy ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos Onnettomuuden suuren riskin tekijät Potilaan istumapaikka onnettomuusautossa EHK39 ENSIH - Vammautumisen riskitekijät ENSIH - Vammautumisen riskitekijät EHK40 ENSIH - Potilaan paikka ajoneuvossa ENSIH - Potilaan paikka ajoneuvossa Käytetyt turvavälineet EHK41 ENSIH - Potilaan käyttämät turvavälineet ENSIH - Potilaan käyttämät turvavälineet Turvatyynyn laukeaminen EHK42 ENSIH - Turvatyynyt ENSIH - Turvatyynyt Ihon löydökset EHK43 ENSIH - Ihon löydös ENSIH - Ihon löydös Pään löydökset EHK44 ENSIH - Pään löydös ENSIH - Pään löydös Kasvojen löydökset EHK45 ENSIH - Kasvojen löydös ENSIH - Kasvojen löydös Kaulan löydökset EHK46 ENSIH - Kaulan löydös ENSIH - Kaulan löydös Rintakehän ja keuhkojen löydökset EHK47 ENSIH - Rintakehän ja keuhkojen löydös ENSIH - Rintakehän ja keuhkojen löydös Sydämen löydökset EHK48 ENSIH - Sydämen kuuntelulöydös ENSIH - Sydämen kuuntelulöydös Vatsan löydösten sijainti EHK49 ENSIH - Vatsan löydöksen sijainti ENSIH - Vatsan löydöksen sijainti Vatsan löydökset EHK50 ENSIH - Vatsan löydös ENSIH - Vatsan löydös Lantion ja sukuelinten löydökset EHK51 ENSIH - Lantion ja sukuelinten löydös ENSIH - Lantion ja sukuelinten löydös Selän ja selkärangan löydösten EHK52 ENSIH - Selän ja selkärangan löydöksen sijainti ENSIH - Selän ja selkärangan sijainti löydöksen sijainti Tuliko tehtävä hätäkeskuksesta EHK53 ENSIH - Tehtävän antaja ENSIH - Tehtävän antaja Selän ja selkärangan arviointi EHK54 ENSIH - Selän ja selkärangan löydös ENSIH - Selän ja selkärangan löydös Raajojen löydösten sijainti EHK55 ENSIH - Raajan löydöksen sijainti ENSIH - Raajan löydöksen sijainti Raajojen arviointi EHK56 ENSIH - Raajan löydös ENSIH - Raajan löydös Silmän löydösten sijainti EHK57 ENSIH Silmän löydöksen sijainti ENSIH Silmän löydöksen sijainti

16 Pöytäkirja 8/ (24) Silmän arviointi EHK58 ENSIH - Silmän löydös ENSIH - Silmän löydös Psyykkisen tilan arviointi EHK59 ENSIH - Psykiatrinen status ENSIH - Psykiatrinen status Neurologinen arviointi EHK60 ENSIH - Neurologinen status ENSIH - Neurologinen status Alkoholin ja huumeiden käyttö EHK63 ENSIH - Päihteiden vaikutus ENSIH - Alkoholin ja huumausaineiden käyttö Raskaus EHK64 ENSIH - Raskaus ENSIH - Raskaus Verenpaineen mittaustapa EHK68 ENSIH - Verenpaineen mittaustapa ENSIH - Verenpaineen mittaustapa Sykemittauksen tapa EHK69 ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa EKG tyyppi EHK72 ENSIH - EKG-kytkennät ENSIH - EKG-kytkennät EKG tulkinnan tapa EHK73 ENSIH - EKG-tulkinta ENSIH - EKG-tulkinta Hengitystyö EHK74 ENSIH - Hengitystyö ENSIH - Hengitystyö GCS - vaikuttavia tekijöitä EHK78 ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät ENSIH - GCS vaikuttavia tekijöitä Lämmön mittausmenetelmä EHK80 ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka ENSIH Lämpötilan mittausmenetelmä Kuvantamistutkimustyyppi EHK84 ENSIH - Kuvantamistutkimus ENSIH - Kuvantamismenetelmä Toimenpiteen komplikaatio EHK88 ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot ENSIH - Hoidon komplikaatio Toimenpideohjeen muoto ** EHK90 ENSIH - Hoito-ohjeen muoto ENSIH - Hoito-ohjeen muoto Suoniyhteyden sijainti EHK91 ENSIH - Nesteensiirtoreitti ENSIH - Nesteensiirtoreitti Hengitystien toimenpiteen syy EHK92 ENSIH - Hengitystiehallinnan syy ENSIH - Hengitystietoimenpiteen syy Hengitystievälineen tyyppi EHK93 ENSIH - Käytetty hengitystieväline ENSIH - Käytetty hengitystieväline Hengitysvälineen varmistamistapa EHK94 ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa Hengitysvälineen varmistaja EHK95 ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja ENSIH - Hengitystievälineen varmistamistapa ENSIH - Hengitystievälineen varmistaja Hengitystiehallinnan komplikaatio EHK96 ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaatio ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaatio Hengitystiehallinnan epäonnistuminen EHK97 ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaation syy ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaation syy Kuljetusasento EHK104 ENSIH - Potilaan kuljetusasento ENSIH - Kuljetusasento Kuljetusväline EHK105 ENSIH - Potilaan kuljetusväline ENSIH - Kuljetusväline Kuljetuskohteen tyyppi EHK108 ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi Mihin potilas luovutettiin sairaalassa EHK109 ENSIH - Sairaalan yksikkö ENSIH - Sairaalan yksikkö Ei-kuljetettavalle potilaalle annetut ohjeet EHK112 ENSIH - Ohjeet potilaalle ENSIH - Ohjeet potilaalle

17 Pöytäkirja 8/ (24) ** esitettiin poistettavaksi KP joryssä 2. Hyväksyttäviksi esitettävät uudet luokitukset, jotka avattiin KP johtoryhmässä (9 luokitusta) Muuttuja KP jory käsittelyssä 11/2013 Koodistoviittaus Luokituksen lopullinen nimi (sinisellä 6/2014 KP joryn jälkeen tarkennettu) Muuttujan nimi KP jory käsittelyssä 6/2014 Ei-kuljetettu -syyt EHK113 ENSIH - Ei-kuljetettu -syyt ENSIH - Ei-kuljetettu - syyt Lääkärin rooli ensihoitopalvelussa EHK114 ENSIH - Lääkärin rooli ensihoitopalvelussa ENSIH - Lääkärin rooli ensihoitopalvelussa Hoitoelvytyksen toteuttaminen EHK115 ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen Ilmoitus muille viranomaisille EHK116 ENSIH - Ilmoitus muille viranomaisille ENSIH - Ilmoitus muille viranomaisille Potilasmäärä EHK117 ENSIH - Monipotilastilanteen luokka ENSIH - Potilasmäärä Käytetty kirjallinen hoito-ohje EHK119 ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje Pääoireen elinjärjestelmä EHK121 ENSIH - Ensisijaisen oireen elinjärjestelmä ENSIH - Pääoireen elinjärjestelmä Elottomuus EHK123 ENSIH - Potilaan elottomuus AED-käyttäminen peruselvytyksessä EHK124 ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö peruselvytyksessä 6. Avattavaksi THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti hyväksyttäväksi hankevalmisteluun THL- Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi luokituksen. Kokonaislääkityksen tarkistusmerkintä Oma Tiedonhallintapalvelun tietosisältö THL/Tietosisältö Kokonaislääkityksen tarkistusmerkintä, joka määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavan kokonaislääkityksen tarkistusmerkinnän rakenteisen kirjauksen tietosisällön. Koskee valtakunnallisen Lääkityslistaan perustuvia kokonaislääkityksen tarkistuksia ja arviointeja THL/Tietosisältö Lääkemerkintä sisältää lisäksi tietokentät lääkekohtaisen lääkityksen ajantasaisuuden ja asianmukaisuuden tarkistuksille Luokitus THL Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi perustuu STM:n Lääkepolitiikka 2020 linjauksessa kuvatun lääkehoidon tarkistuksen ja arvioinnin kanssa

18 Pöytäkirja 8/ (24) Lääkityksen tarkistaminen Lääkitystiedon ylläpitoon käytetään Tiedonhallintapalvelun Lääkityslistaa Lääkityksestä voidaan tarkistaa Lääkityslistan ajantasaisuutta Kuka tahansa periaatteessa myös potilas itse Lääkityslistan asianmukaisuutta Arvioinnin voi tehdä koulutettu ammattihenkilö Muuttaa voi vain lääkäri* * Tietyiltä osin myös lääkkeenmääräämiseen oikeutettu hoitaja Luokituksen käyttötarkoituskuvaus THL Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi käytetään rakenteisissa potilasasiakirjamerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa kokonaislääkityksen tarkistusmerkinnässä ilmaisemaan lääkityksen tarkistuksen tai arvioinnin laajuutta. Luokituksen sisältö Luokka Luokan kuvaus Lääkehoidon tarkistus ammattilaisen (lääkäri, sairaanhoitaja, proviisori, farmaseutti) tekemä yksittäisen potilaan lääkityksen tarkistus, jossa tarkistetaan, että lääkkeiden annostukset ja antoajankohdat vastaavat hyväksyttyä hoitokäytäntöä, sekä kartoitetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet, mutta joka ei sisällä lääkehoidon tarpeen tai indikaation arviointia Huom. Voidaan tehdä myös apteekissa itsehoitolääkkeen osalta. Lääkehoidon arviointi Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin tarvittaessa muun terveydenhuoltohenkilökunnan (kliinisen farmakologin, erityiskoulutetun proviisorin tai farmaseutin tai muun erityiskoulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön) avustamana tekemä yksittäisen potilaan lääkityksen, sen tarpeen sekä tarkoituksenmukaisuuden arviointi osana potilaan hoitoa yhteistyössä kliinisten asiantuntijoiden ja/tai moniammatillisen ryhmän kanssa tapahtuva lääkehoidon ongelmien ratkaiseminen, joka tapahtuu hoitavan lääkärin aloitteesta ja lääkehoidon arvioinnin pohjalta ja joka sisältää lääkehoidon perusteellisen kartoituksen lisäksi tarvittavat toimenpideehdotukset Pohdintaa Tulisiko luokkia jakaa vielä lisää (lääkäri, hoitaja/muu) toimijan roolin, käyttöoikeuksien ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden vuoksi?

19 Pöytäkirja 8/ (24) Riittääkö erotteluun lisätieto Edellyttää toimenpiteitä? Potilaskertomusmerkinnän kannalta tarvitaan myös Lääkelistan ajantasaisuuden tarkistaminen Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Tiedusteltiin, onko lääkityksen tietosisältöön tulossa päivityksiä.vastauksena todettiin, että kyllä, mutta ne ovat lääkekohtaisia.tämä on erillinen luokitus. Tiedusteltiin, miksi tämä kirjaus tehdään. Vastauksena todettiin, että ajatuksena on saada lääkelistalle tieto siitä, milloin lääkelistaa on arvioitu. Siitä voidaan päätellä, onko lääkitys todennäköisesti ajantasalla vai täytyykö lääkitystä tarkistaa. Viimeisten vuosien aikana on lisääntynyt tietoisuus siitä, että potilaan lääkitykselle tehdään normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä tehtäviä tarkistuksia laajempia tarkistuksia. Näille laajoille lääkityksen tarkistuksille ei ole ollut yhtenäisesti sovittua kirjaamisalustaa, vaan niitä on kirjattu hajanaisesti eri näkymille. Kokonaislääkityksen tarkistusmerkinnällä myös laajojen tarkistusten kirjaukset kootaan yhteen paikkaan, LÄÄ-näkymälle. Tätä käytetään terveydenhuollossa, apteekeissa tämä ei ole mahdollista, koska apteekeilla ei ole oikeutta Potilastiedon arkistoon. Todettiin, että tämä luokitus liittyy lääkityssisältöön. Kysyttiin, miten tämä luokitus linkitetään toimenpiteisiin. Ehdotetaan, että tämä olisi suorite toimenpiteen mukaisesti. Vastauksena todettiin, että se voisi kirjattu tarkistus voisi tuottaa suoritemerkinnän suoritteita tilastoivaan järjestelmään. Tällä ei ole kuitenkaan merkitystä potilaan kannalta, eikä se sinällään kuulu potilaskertomukseen. Tiedusteltiin, olisiko kokonaisvaltainen arvio soveltuva muunlaisiin arviointeihin. Tuleeko tästä viittausta päätöksentekoon. Vastauksena todettiin, että tästä voisi tehdä huomautuksen. Terveys- ja hoitosuunnitelmaa voisi käyttää kokonaisarviointiin. Todettiin, että on eritasoisia tarkistuksia. Jos lääkäri tekee tarkistuksen, voiko hän eettisesti tehdä muita kuin kokonaistarkistuksia? Todettiin, että Valvirasta on tullut kommentti ennen kokousta. Hei kaikki, olen lukenut kohtaa 6. Siinä on ensimmäisenä luokka, jossa lääkehoidon tarkistus sisältää lääkehoidon annostuksen ja antoajankohdan, mutta ei esim. lääkityksen indikaatiota. Indikaation tarkistus on seuraavassa kohdassa lääkehoidon arviointi. Kuitenkin myös lääkäri voisi tehdä ensimmäiseen luokkaan kuuluvan tarkistuksen. Omien oppieni mukaan lääkärin on aina lähdettävä siitä, että hän tarkistaa lääkityksen syyn ja aiheellisuuden, ennen kuin hän tekee muuta. - Vastauksena kommenttiin todettiin näkökulma, että kun lääkäri määrää lääkkeitä, tulee hänen katsoa lääkityksen kokonaisuutta. - Vastauksena indikaatioista todettiin, että nämä ovat STM:n indikaatiot, joten ne tulevat suoraan sieltä. Luokitus on nyt vasta avauskäsittelyssä, ja kommentti huomioidaan valmistelussa. - Jos erikoislääkäri katsoo vain osan lääkkeistä sen mukaan, mikä on hänen erityisalansa, lääkekohtainen tarkistus on tarpeellinen, jotta se lääkäri, joka arvioi kokonaislääkitystä pystyy nojautumaan eri erikoislääkäreiden osa-arvioihin. Esim. jos silmälääkäri on

20 Pöytäkirja 8/ (24) tarkistanut silmälääkityksen ja neurologi epilepsilääkityksen n. 1kk aiemmin, voi tk omalääkäri turvallisemmin mielin tarkistaa lääkityksen kokonaisuutena, luottaen silmälääkityksen ja epilepsialääkityksen olevan näiden sairauksien suhteen optimoitu. - Todettiin, että tämä rakenne mahdollistaa sen, että erikoislääkäri tarkistaa oman osaalueensa mukaiset lääkitykset. Todettiin, että lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistaminen on tärkeää ja että tästä on menossa pilottiprojekteja. Ne ovat eri aspekteja, koska potilaat ottavat lääkkeitä eri tavalla kuin mitä lääkemääräyksissä on määrätty. Yksi aspekti olisi, että lääkelistan ajantasaisuuden tarkistaminen olisi mukana luokituksessa. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi -luokitus avataan hankevalmisteluun. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon suoritteisiin, päätöksenteon tekijän rooliin ja lääkärin rooliin ja vastuuseen liittyvät huomiot erityisesti lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Kiireellisyysluokka 1. Hyväksyttiin THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi -luokituksen avaus hankevalmisteluun. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon suoritteisiin, päätöksenteon tekijän rooliin ja lääkärin rooliin ja vastuuseen liittyvät huomiot erityisesti lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. 7. Avattavaksi THL - Maistraatit ja mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa kokouksessa Erikoissuunnittelija Jari Lehtonen esitti hyväksyttäväksi avaushankevalmisteluun THL-Maistraatit koodistoa. Maistraatit Oikeuslääketieteen tietojärjestelmässä (OLT) käsiteltävissä lomakkeiden tietosisällöissä (THL/Lomake - Kuolintodistuslomakkeet) viitataan vainajan maistraattiin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Tämän tiedon rakenteistamiseksi ja konekäsiteltävyyden parantamiseksi tarvitaan maistraattien koodittamista Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä tai terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä voi tulla tarve myös viitata maistraatteihin koodilla. Maistraattien yksilöimisen yleiskäyttöisyyden varmistamiseksi Ehdotetaan THL Maistraatti luokitusta koodistopalvelimelle Käyttötarkoitus THL - Maistraatit luokitusta käytetään yksilöimään virasto ja laitos tunnuksella Suomessa toimivat maistraatit. Käytetään oikeuslääketieteen järjestelmän kuolinsyytodistusten lomakerakenteissa yksilöimään maistraatit. Luokituksen sisältö

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön linjaukset

Lapsi- ja perhetyön linjaukset Lapsi- ja perhetyön linjaukset RIKOSSEURAAMUSLAITOS 2013 ESIPUHE Perhe on jokaiselle tärkeä ja merkityksellinen. Perheyhteyksiä tuetaan, vahvistetaan ja jälleenrakennetaan myös rikosseuraamuksen aikana.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 21.8.2014 Laki sosiaalisesta luototuksesta 1 Sosiaalisen luototuksen tarkoitus Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot