Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/2014 1(24) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) THL Varapuheenjohtaja Palotie-Heino Tiina (x) THL Jäsen Varajäsen Organisaatio Eronen Marianne (x) Helminen Sari (-) Kela Hartikainen Kauko (x) Savolainen Tuija (-) Suomen Kuntaliitto Häkkinen Pirjo (x) Räikkönen Outi (-) THL/Tieto-osasto Härkönen Sampo (-) Lääkärikeskus Aava Oy Junttila Kristiina (-) Vinkanharju Anne (-) HUS, Hoitotyö Kaskinen Timo (x) Mykkänen Juha (-) HL7 Finland ry. Kopra Kyösti (-) Lukander Maisa (-) HUS Kälviä Minna (x) Marttinen Paula (-) Eksote, Sosiaalityö Leinonen Kirsiliina (-) Kallio Leea (x) Helsingin kaupunki, terv.huolto Lindgren Marina (-) Toivola Kari (x) Kela, Kanta-palveluyksikkö Mettovaara Vesa (-) Toiviainen Hanna (-) Valvira Oikarinen Tommi (-) Heikkinen Jani (-) VM Porrasmaa Jari (-) STM Pouta Anneli (-) Salo Jarmo (-) THL/ sosiaali- ja terveyspalvelu Räsänen Maija (-) Kantola Christian (-) Vaasan sairaanhoitopiiri Siipola Anne (x) Väinälä Anna (-) Helsingin kaupunki, sos.huolto Siponen Tiina (x) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Virkkunen Heikki (x) Laaksonen Maarit (-) THL/OPER Virtanen Martti (x) Lukander Maisa (-) Nordic Casemix Center Witick Tanja (-) Andtbacka Marjo (x) Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi Ylönen Saija (-) Kaukonen Essi (-) Tilastokeskus Koodistopalvelutiimi Ailio Erja THL (-) Eerola Johanna THL (-) Härkönen Mikko THL (x) Kalliokuusi Virpi THL (x) Kärki Jarmo THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Lehtonen Santeri THL (x) Mäkelä-Bengs Päivi THL (-) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Volmanen Petri THL (x) Vuokko Riikka THL (-) Esittelijät: Kontio Tuula SOCOM (x) Ilkka Lasse THL (x)

2 Pöytäkirja 8/2014 2(24) YHTEENVETO KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ 2. Hyväksyttäväksi Sosiaalihuollon taloudelliset luokitukset sisältäen 2.a Sosiaalihuolto-Asiakkaan tulon laji, 2.b Sosiaalihuolto-Asiakkaan menon laji, 2.c Sosiaalihuolto-Asiakkaan varallisuuden laji, 2.d Sosiaalihuolto-Asiakkaan velan laji (Kaikki avattu ) Puheenjohtajan esitys: Puhenjohtaja esitti, että Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji hyväksytään. Täydennetäänluokituksen käyttötarkoituskuvaus, tarkistetaan eläkkeitä koskevia käsitteitä ja tapa, jolla hierarkiaa käytetään. Varallisuuden laji- luokitus hyväksytään Koodistopalvelun johtoryhmän osalta. Valtuutetaan laaturyhmä hyväksymään luokitus siten, että on tarkennettu luokituksen kuvausta. Sen lisäksi tarkistetaan vapaa-ajan asunnon suhde sekä osakehuoneistoon että kiinteistöön. Menon laji -luokitus hyväksytään, mutta jatkovalmistelussa tarkistetaan käyttötarkoituskuvaus ja huomioidaan mahdollisen uuden toimeentulotukilain mukaiset käsitteet ja kuvaukset. Asiakkaan velan laji hyväksytään niin, että tarkistetaan käyttötarkoituskuvausta. Lisäksi tarkistetaan, mihin luokkaan rahoitussopimus kuuluu. Luokan kuvausta voidaan esimerkiksi täsmentää niin, että tähän luokkaan kuuluvat rahoitussopimukset. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 3. Valmisteluhankkeen päättäminen (Avattu ) Hyväksyttiin Sosiaalihuolto-Asumismuoto luokituksen valmistelun päättäminen. 4. Avattavaksi Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon peruste Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että luokituksen hankevalmistelu voidaan avata. Jatkovalmistelussa tulee huomioida erityisesti käsitteiden sisältöjen tarkistukset ja määrittelyt. Jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon keskustelun aikana tulleet kommentit. Myös yhteistyö tilasto- ja rekisterihenkilöiden kanssa tulee varmistaa. Kiireellisyysluokka 3. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 5. Hyväksyttäväksi THL-Ensihoidon luokitukset (avattu ja ) Hyväksyttiin 78 kpl THL - Ensihoidon koodistoa julkaistavaksi koodistopalvelimella. Jatkovalmistelussa tulee huomioida käyty keskustelu. Hyväksyttiin, että luokitusten EHK24 Sydänpysähdys, EHK26 Elvytystapa, EHK83 Laboratoriokoe, EHK100 Lääkemäärän yksikkö,

3 Pöytäkirja 8/2014 3(24) EHK103 Potilaan hoito / kuljetus, EHK70 Sykkeen tasaisuus, EHK118 Ensihoitoyksikön varausaste, EHK120 Hälytysviive, EHK122 Sykkeen säännöllisyys hankevalmistelu päättyy. 6. Avattavaksi THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi Hyväksyttiin THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi -luokituksen avaus hankevalmisteluun. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon suoritteisiin, päätöksenteon tekijän rooliin ja lääkärin rooliin ja vastuuseen liittyvät huomiot erityisesti lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. 7. Avattavaksi THL - Maistraatit ja mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa kokouksessa Hyväksyttiin julkaistavaksi THL - Maistraatit koodisto koodistopalvelimella. 8. Hyväksyttäväksi Kela/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto (Avattu ) Hyväksyttiin Kela/Lomake-Lääkemääräystietojen luovutuskielto-lomakerakenne julkaistavaksi koodistopalvelimella. 9. Valmisteluhankkeen päättäminen (avattu ) Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että Käyttötarkoitusluokitus luokituksen valmistelu päätetään ja se poistetaan hankevalmistelulistalta. Hyväksyttiin esitys. 10. Linjaratkaisu koodiston nimen alkutunnuksen muuttamisesta vastaamaan nykytilannetta Puheenjohtaja esitti käydyn keskustelun lopputulokseksi sen, että annamme arvon historialliselle tilanteelle, missä koodisto on syntynyt ja säilytetään koodistojen nimien alkuosat nykyisessä muodossa. Nykyiset organisaatiot eivät ole ikuisesti samoilla alkukirjaimilla, joten tämä aiheuttaa jatkuvaa päivitystarpeita. Koodistopalvelun johtoryhmä neuvoo olemaan muuttamatta koodistojen nimien alkuosia.

4 Pöytäkirja 8/2014 4(24) 1. Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin läsnäolijat, hyväksyttiin asialista. Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja. Se voidaan julkaista thl.fi-sivuilla. 2. Hyväksyttäväksi Sosiaalihuollon taloudelliset luokitukset sisältäen 2.a Sosiaalihuolto-Asiakkaan tulon laji, 2.b Sosiaalihuolto-Asiakkaan menon laji, 2.c Sosiaalihuolto-Asiakkaan varallisuuden laji, 2.d Sosiaalihuolto-Asiakkaan velan laji (Kaikki avattu ) Kehittämispäällikkö Jarmo Kärki THL:stä esitti hyväksyttäväksi sosiaalihuollon taloudelliset luokitukset. Luokitukset käsiteltiin kokouksessa yksi kerrallaan. Tietoa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta Sosiaalihuollossa tarvitaan sosiaalipalvelujen ja taloudellisen tuen järjestämiseksi tietoa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. Asiakkaan taloudellista tilannetta selvitetään esimerkiksi myönnettäessä toimeentulotukea, vahvistettaessa lapsen elatusapua, ratkaistaessa sosiaalista luottoa ja määriteltäessä erilaisia asiakasmaksuja. Tuen, avun, luoton tai maksun määrä voi perustua asiakkaan tuloihin tai rahassa arvioitavaan omaisuuteen. Asiakkaan taloudellisesta tilanteesta kerättävistä ja sosiaalihuollossa tallennettavista tiedoista on muodostettu neljä luokitusta: Asiakkaan tulon laji Asiakkaan menon laji Asiakkaan varallisuuden laji Asiakkaan velan laji. Luokitukset ovat osa kansallista sosiaalihuollon asiakastietomallia, ja niiden kehittäminen aloitettiin jo Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) vuosina Luokitusten avaushanke Koodistopalvelun joryssä Asia 6. Tikesos: Taloudelliset tiedot-luokitus: Valmisteluhankkeen avaus Sosiaalihuollon kansalliset luokitukset: 1. Tuloluokitus 2. Varallisuusluokitus 3. Menoluokitus 4. Velkaluokitus Hyväksytään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset: 1. Tuloluokitus, 2. Varallisuusluokitus, 3. Menoluokitus ja 4. Velkaluokitus valmisteluhankkeeksi seuraavin huomautuksin: hankkeessa on otettava huomioon Kelan etuusterminologia luokitusten tulee olla asiakkaalle helposti ymmärrettävä

5 Pöytäkirja 8/2014 5(24) oleellista on myös se, että kaikki toimijat käyttävät samaa terminologiaa. Yhdenmukainen määrittely eri käyttötarkoituksiin Taloudellisten luokitusten tavoitteena on taloudellisen tiedon yhdenmukainen kerääminen, laskeminen ja tallentaminen. Tästä syystä luokitukset kuvaavat tuloja, menoja, varallisuutta ja velkoja yleisellä tasolla. Kun luokituksia sovelletaan eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä yksittäisen luokan merkitys tarkentuu sen mukaan, millaiset tiedot ovat tarpeellisia juuri kyseisen sosiaalipalvelun tai taloudellisen tuen järjestämiseksi. Esimerkiksi henkilön asumismenojen huomioon ottaminen vaihtelee sovellettavan lainsäädännön mukaan. Myös sosiaalihuollon asiakkaan perusmenoihin sisällytettävät menot lasketaan eri tavalla eri palvelutehtävissä, ja perusmenoihin viitataan eri palvelutehtävissä eri nimityksilläkin. Luokituksista käytetään vain asiakkaan tilanteen ja palvelun myöntämisessä tarvittavia luokkia, ei koskaan kaikkia luokkia yhdellä kertaa. Käytetään hierarkiatasoltaan sitä luokkaa, mikä on tilanteen ja palvelun vaatimusten kannalta mielekkäin. Erilaiset laitosten tai asumispalvelujen asiakkaille tai rikosseuraamuksia suorittaville vangeille maksettavat käyttörahat eivät esiinny luokituksissa, koska ne ovat luokitusten käytön näkökulmasta tuloja saavalle asiakkaalle palvelumaksun ja muiden vähennysten jälkeen laskelmassa jätettäviä tuloja tai tulottomalle asiakkaalle maksettavia tukia. Luokitusten kehittäminen v THL ja Sanastokeskus TSK aloittivat Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanaston laatimisen loppuvuonna Sanaston tavoitteena on selventää luokituksissa käytettäviä termejä terminologisen sanastotyön avulla ja varmistaa luokkien tarpeellisuus. Termien ja määritelmien lähdeaineistona on käytetty pääasiassa aiempien taloudellisten luokitusten luonnoksia, Suomen lainsäädäntöä, ministeriöiden oppaita, Kelan terminologista sanastoa (erityisesti etuuksien osalta) ja sosiaalihuollon asiantuntijoita. Määrittelyn rajauksia: Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto sisältää yleisiä talouteen liittyviä käsitteitä, jotka on määritelty erityisesti sosiaalihuollon käyttötarpeisiin. Etuuksista on käsitelty ainoastaan rahana saatavia etuuksia. Määrittelyssä on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös muita käyttötarpeita, kuten vastaavuudet Kelan tai Verohallinnon tietojen kanssa. Sanastosta pyydettiin marras joulukuussa 2013 lausuntoja sosiaalihuollon ja kielenhuollon asiantuntijatahoilta. Kommentteja saatiin 24 eri taholta ja käsitekohtaisia kommentteja 115. Saatua palautetta hyödynnettiin sanaston viimeistelyssä.

6 Pöytäkirja 8/2014 6(24) Yli 200 käsitettä sisältävä sanasto valmistui kesällä a Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisia tulolähteitä. Tulotietojen perusteella voidaan eritellä asiakkaan rahatilannetta ja arvioida hänen oikeuttaan sosiaalihuollon taloudelliseen tukeen tai hänen kykyään maksaa asiakasmaksua. Viisitasoinen luokitus sisältää 120 luokkaa. Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji -luokituksessa tulojen päätyypit jaetaan ansiotuloihin, pääomatuloihin, etuuksiin ja muihin tuloihin. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Tulo-tietokomponentissa. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Todettiin, että valmistelun aikana on sanastotyön osalta tehty yhteistyötä Kelan ja Sanastokeskus TSK:n kanssa. Todettiin, että on tärkeää käyttää yhteistä sanastoa. Tiedusteltiin vanhuuseläkkeen käsitteellisestä päällekkäisyydestä kansaneläkkeen tai työeläkkeen kanssa. Kun kansalainen menee hakemaan toimeentulotukea, hän ei välttämättä tiedä, mistä eri eläkkeistä hänen oma eläkekokonaisuutensa koostuu. Vastauksena todettiin, että toimeentulotukihakemuksessa kansalainen voi ilmoittaa kokonaiseläkkeensä määrän eläke-kooditasolla. Vanhuuseläke tarkoittaa tietyn ikärajan ylittäneelle henkilölle maksettavaa kansaneläkettä tai työeläkettä. Todettiin, että eläkekäsitteet voidaan vielä tarkistaa jatkovalmistelun aikana. Todettiin, että luokituksen kuvauksessa tulisi kertoa, missä luokitusta käytetään, koska ei ole vielä Kansa-järjestelmää. Nyt kuvauksessa kerrotaan, vain että tätä käytetään asiakastietomallissa mutta ei kerrota mihin asiakastietomallia käytetään. Tiedusteltiin, missä tarkoituksessa luokitusta käytetään asiakastietojen kirjauksissa. Vastauksena todettiin, että sitä käytetään tietyissä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. Tiedusteltiin luokituksen hierarkiatasosta. Ehdotettiin, että ylimmäiselle hierarkiatasolle ei kirjata tietoja, vaan se merkitään lehtisolmuksi. Tämä on sovittavissa luokituskohtaiseksi. Todettiin, että jos sovitaan käytettäväksi lehtisolmuja, niin ainoastaan niitä alemmille hierarkiatasoille voi kirjata. Todettiin, että jos valitaan lehtisolmurakenne, niin kaikilla valittavissa olevilla hierarkiatasoilla tulee olla myös yksi määrittämätön luokka. Todettiin, että hierarkiatoimivuus tulee tarkistaa ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. Todettiin, että asiasisällöllisesti tulee pystyä kirjaamaan sille tasolle, mikä on järkevää ja tämä vaihtelee luokituksen käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi toimeentulotuen laskelmassa ja toimeentulotuen hakemuksessa luokitusta voidaan käyttää eri tarkkuustasoilla.

7 Pöytäkirja 8/2014 7(24) 2.b Sosiaalihuolto - Asiakkaan varallisuuden laji Sosiaalihuolto Varallisuuden laji -luokitusta käytetään erittelemään sosiaalihuollon asiakkaan rahanarvoista omaisuutta. Sosiaalihuollossa arvioidaan henkilön käytettävissä ja realisoitavissa olevaa varallisuutta. Sosiaalihuollossa henkilön varallisuus otetaan huomioon esimerkiksi toimeentulotukea myönnettäessä, vanhemman elatuskykyä arvioitaessa ja sosiaalisen luoton takaisinmaksukykyä arvioitaessa. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Varallisuus-tietokomponentissa. Kaksitasoinen, 23 luokkaa sisältävä luokitus. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Tiedusteltiin, miksi vapaa-ajan asunto ja kiinteistö on erikseen omina koodeinaan, vaikka usein kiinteistöjä ovat myös vapaa-ajan asunnot. Tiedusteltiin, miten tulkitaan, mikä on vapaa-ajan asunto. Vastauksena todettiin, että luokituksessa kiinteistö lainsäädäntöön perustuen on jaettu tonttiin, rakennukseen, metsään, maatalousmaahan sekä muuhun kiinteistöön liittyvään varallisuuteen. Vapaa-ajanasunto määrittyy puolestaan asumisen tarkoituksen perusteella. Siltä osin kuin vapaa-ajanasunto on merkitty kiinteistörekisteriin, on luokituksessa mahdollisuus valita vapaa-ajanasunnolle kumpikin luokka. Tiedusteltiin, mihin tietoa asiakkaan varallisuudesta tarvitaan. Vastauksena todettiin, että jos asiakas hakee toimeentulotukea, niin silloin tarvitaan varallisuustietoa. Myös asiakasmaksun suuruutta määriteltäessä voidaan tarvita varallisuustietoa. Tiedusteltiin tilanteesta kuolinpesä, jos ei ole avioehtoa ja puoliso omistaa tietyn osan. Mihin tätä luokitusta silloin tarvitaan? Vastauksena todettiin, että tätä tarvitaan toimeentulotukiasioissa. Siellä katsotaan, jos on omistusosuus kuolinpesässä. 2.c Sosiaalihuolto - Asiakkaan menon laji Luokituksen kuvaus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan menon laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisia menotyyppejä. Sosiaalihuollossa menotietojen perusteella voidaan eritellä asiakkaan rahatilannetta ja arvioida hänen oikeuttaan sosiaalihuollon taloudelliseen tukeen tai hänen kykyään maksaa asiakasmaksua. Kyseessä on kolmitasoinen, 66 luokkaa sisältävä luokitus. Sosiaalihuolto - Asiakkaan menon laji -luokituksessa menojen päätyypit jaetaan aikuisen perusmenoihin, asumismenoihin, terveydenhoitomenoihin, lapsen menoihin ja muihin menoihin. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Meno-tietokomponentissa. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että valmisteilla on toimeentulotukilain uudistus, josta on määrä antaa hallituksen esitys eduskunnalle tällä hallituskaudella. Jos laki säädetään, pitäisi tarkistaa myös uuden

8 Pöytäkirja 8/2014 8(24) lainsäädännön sisältö ja varmistaa, että luokituksen määrityksissä ei ole ristiriitoja sen kanssa. Asiat säilyvät samanlaisena, mutta käsitteet tai tuen myöntöperusteet voivat muuttua. - Todettiin, että käyttötarkoituskuvaus tulee tarkistaa ennen julkaisutoimikunnan käsittelyä. Sosiaalihuolto - Asiakkaan velan laji Sosiaalihuolto - Asiakkaan velan laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan velan tyyppiä. Velka on velvoite suorittaa rahaa tietylle taholle. Sosiaalihuollossa velaksi katsotaan sekä velkojan ja velallisen välisen sopimuksen mukaisesti ajallaan maksettavia velvoitteita, kuten lainoja, että maksujen laiminlyönnistä syntyneitä velvoitteita. Sosiaalihuollossa henkilön velat otetaan huomioon esimerkiksi sosiaalisen luoton takaisinmaksukykyä arvioitaessa ja joissain tapauksissa toimeentulotukea myönnettäessä ja vanhemman elatuskykyä arvioitaessa. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Velka-tietokomponentissa. Luokitus on kolmitasoinen, 14 luokkaa sisältävä luokitus. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Todettiin, että rahoitussopimukset kuuluisivat kohtaan muu velka. - Todettiin, että autolaina voidaan ajatella olevan osa kulutusluottoa. Määritelmässä tulisi olla tarkennus tästä. - Hyväksytään niin, että tarkistetaan käyttötarkoituskuvausta, lisäksi tarkistetaan mihin luokkaan kuuluvat rahoitussopimukset. Kyseisen luokan kuvausta voidaan täsmentää niin, että tähän kuuluvat myös rahoitussopimukset. Puheenjohtajan esitys: Puhenjohtaja esitti, että Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji hyväksytään. Täydennetään luokituksen käyttötarkoituskuvaus, tarkistetaan eläkkeitä koskevia käsitteitä ja tapa, jolla hierarkiaa käytetään. Varallisuuden laji- luokitus hyväksytään Koodistopalvelun johtoryhmän osalta. Valtuutetaan laaturyhmä hyväksymään luokitus siten, että on tarkennettu luokituksen kuvausta. Sen lisäksi tarkistetaan vapaa-ajan asunnon suhde sekä osakehuoneistoon että kiinteistöön. Menon laji -luokitus hyväksytään, mutta jatkovalmistelussa tarkistetaan käyttötarkoituskuvaus ja huomioidaan mahdollisen uuden toimeentulotukilain mukaiset käsitteet ja kuvaukset. Asiakkaan velan laji hyväksytään niin, että tarkistetaan käyttötarkoituskuvausta. Lisäksi tarkistetaan, mihin luokkaan rahoitussopimus kuuluu. Luokan kuvausta voidaan esimerkiksi täsmentää niin, että tähän luokkaan kuuluvat rahoitussopimukset. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

9 Pöytäkirja 8/2014 9(24) 3. Valmisteluhankkeen päättäminen (Avattu ) Kehittämispäällikkö Jarmo Kärki THL:stä esitti päätettäväksi koodiston Sosiaalihuolto- Asumismuoto valmisteluhankkeen. Hankevalmistelu oli avattu Koodistopalvelun johtoryhmän kokouksessa Asumismuodolle ei löytynyt riittävän yksiselitteisiä luokitusperiaatteita (toimipiste, asuinkumppanit, asumistilanne, asumisen tuen tarve jne). Luokitukselle ei myöskään löytynyt sisäisesti eheitä ja toisensa poissulkevia luokkia (palveluasuminen, asuntola, laitos, yhteisöasuminen, tuettu asuminen, ryhmäkoti jne.). Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä esitti luokituksen muuttamista tekstimuodoksi, joten luokitukselle ei ole asiakastietomallissa käyttöä. Luokituksen tarpeiden tutkimiseen ja kehittämiseen on käytetty jo riittävästi resursseja. Tarvittaessa voidaan hyödyntää muita lähiluokituksia. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Tiedusteltiin, miten vailla vakituista asuntoa olevan henkilön asunnottomuus merkitään asiakastietomallin mukaisiin rakenteisiin. Vastauksena todettiin, että se on Asuminen-

10 Pöytäkirja 8/ (24) tietokomponentin rakenteena ja sen esitysmuotona on kytkin (kyllä/ei vaihtoehto). Valmistelussa tämä on nähty selkeimmäksi ratkaisuksi asiakastyön kirjaamisen kannalta. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että luokituksen valmistelua ei jatketa. Aina silloin, jos valmistelun aikana tulee ilmi se, että luokitukselle ei ole käyttötarvetta, voidaan hankevalmistelu päättää. Hyväksyttiin Sosiaalihuolto-Asumismuoto luokituksen valmistelun päättäminen. 4. Avattavaksi Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon peruste Sosiaalihuollon asiakasasiakirjan asiantuntijaryhmä/ Tuula Kontio SOCOMista esitti avattavaksi koodistopalvelun hankevalmisteluun Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireille tulon perustekoodistoa. Luokituksen tarve Lastensuojelulaki 417/2007 Turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 :ssä ja lastensuojeluasian vireille tulo 26 :ssä 417/2007 Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä ja pyrittävä tarjoamaan tarpeellinen apu riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Kunnissa on tärkeää tietää, kuka tekee lastensuojeluilmoituksen/pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi ja mistä syystä. Tieto antaa tukea päätöksentekoon erilaiset syyt erilaiset kustannukset. Tietoa, mitkä tahot eivät ota yhteyttä lastensuojeluun, vaikka tarvetta olisi. Luokitusta käytetään kuvaamaan sitä, minkä asian tai asioiden perusteella lastensuojeluilmoitus, lastensuojeluhakemus tai pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi on tehty Lastensuojeluasia voi tulla vireille myös palvelunjärjestäjän muutoin saaman tiedon perusteella Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään vireille tulleen lastensuojeluasian asiakirjassa Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Todettiin, että kokouksen asialistalla ollut luokituksen nimi on vanhentunut. Uusi nimi on Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon peruste. Tiedusteltiin, mitä tarkoittaa luokka Muu riippuvuus. Tässä pitäisi hioa terminologiaa. Käsitteitä tulisi tarkistaa jatkovalmistelun aikana.

11 Pöytäkirja 8/ (24) Todettiin, että käyttötarkoituskuvauksen tekstiä voidaan vielä selkiyttää. Valviran edustaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen, mutta hän oli toimittanut sihteerille kommentit sähköpostitse: Itselleni pisti silmään luokituksen kuvauksessa mainittu palvelunjärjestäjä (> kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin?). Lastensuojeluasia voi tulla myös vireille palvelunjärjestäjän muutoin saaman tiedon perusteella. Tämä ilmaus on kuitenkin varmaan jo aiemmin päätetty, joten tuskin voi vaikuttaa ilmaisuun. (LsL 25 :ssä säädettyjä ilmoitusvelvollisia tahoja on esitetty laajennettavan sosiaalihuoltolain uudistuksen ja siihen liittyvän lastensuojelulain osittaisuudistuksen yhteydessä.) Vastauksena todettiin, että luokitus on ajateltu vain lastensuojeluilmoituksia vastaanottavan sosiaalityöntekijän tai vastaavan kunnan viranhaltijan käyttöön. Tästä syystä käytetään termiä palvelunjärjestäjä. Tiedusteltiin, miten on tehty yhteistyötä lastensuojeluun liittyvän tilasto- ja rekisteritoimen henkilöiden kanssa. Vastauksena todettiin, että luokitusta on valmisteltun yhdessä heidän kanssaan. Todettiin että tilastotoiminnan kannalta on kaksi tärkeää asiaa: lastensuojeluasian käsittelyaika ja vireilletulon syy. Tiedonkeruu käsittelyajasta on käynnistymässä ja julkaistaan ensikerran ennen vuoden loppua. Käsitteistö tulee olla yksiselitteinen sen suhteen, mistä lasketaan käsittelyajan alkavan. Todettiin tilastotoiminnan toinen tärkeä asia: lastensuojelun valtakunnallista tilastotiedonkeruuta säätelevässä rekisterilainsäädännössä ei nykyisin ole perusteita kerätä henkilötunnuksellista tietoa siitä, miksi lapsi otetaan suojaan. Tietosisällöt kannattaa määritellä niin, että ne voivat olla tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin kansallisesti hyödynnettävissä. Todettiin,että lastensuojeluilmoitus on kaksiosainen. Ensimmäisen osan täyttää ilmoituksen tekijä ja toisen osan ilmoituksen vastaanottaja. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että luokituksen hankevalmistelu voidaan avata. Jatkovalmistelussa tulee huomioida erityisesti käsitteiden sisältöjen tarkistukset ja määrittelyt. Jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon keskustelun aikana tulleet kommentit. Myös yhteistyö tilasto- ja rekisterihenkilöiden kanssa tulee varmistaa. Kiireellisyysluokka 3. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 5. Hyväksyttäväksi THL-Ensihoidon luokitukset (avattu ja ) Asiantuntijalääkäri Lasse Ilkka THL:stä esitti hyväksyttäväksi THL-Ensihoidon luokitukset Koodistopalvelun johtoryhmä Ensihoidon valmisteluhanke on avattu 2008 (koodistopalvelun johtoryhmän kokous ), mutta ei edennyt, koska valmisteluresursseja ei silloin ollut. Kyseessä on siis uudelleen avaamishanke.

12 Pöytäkirja 8/ (24) Hyväksyttiin uudelleen avaushankkeeksi hanke ensihoidon tietosisältöjen ja tietorakenteiden määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle. Koodistopalvelun johtoryhmä Esitys: avataan hanke ensihoidon uusien luokitusten määrittelyiden tuottamiseksi koodistopalvelimelle EHK taulukkoesityksen mukaisesti ensihoidon luokitusten saamiseksi koodistopalvelimelle. Jatkovalmistelun aikana tulee varmistaa puheenjohtajan esittämät näkökohdat. Koodistopalvelun johtoryhmä Esitys Avataan esiteltyjen ensihoidon uusien luokitusten määrittelyjen tuottaminen koodistopalvelimelle Lopetetaan lopetettavaksi esiteltyjen luokitusten määrittelyjentuottaminen koodistopalvelimelle (tarpeettomina) Hyväksytään määritellyt ensihoidon tietosisältöjen tietorakenteet Ensihoidon tietosisältöjen edellyttämien uusien luokitusten hyväksymiskäsittely on erikseen syksyllä Päätös THL-Ensihoito tietosisältömääritykset hyväksytään esityksen mukaisesti. Kelan lomaketiimin edustaja pyydetään johtoryhmän kokoukseen keskustelemaan SV210-lomakkeen käyttötarpeesta. Avataan uudet ensihoidon luokitukset, poistetaan esityksen mukaisesti osa aikaisemmin hankevalmisteluun avatuista ensihoidossa tarpeettomina olevista luokituksista sekä hyväksytään esitetyt muutokset. Päivitetään toimenpideluokitusta poliklinikoiden päivystäjien ja perusterveydenhuollon asiantuntijoiden näkemykset huomioidaan riittävästi. Esitys Esitetään erillisen listan mukaisesti luokitukset hyväksyttäviksi EHK 90 toimenpideohjeen muoto päätettiin poistaa , mutta nyt esitetään luokitus hyväksyttäväksi uudella nimellä: EHK90 Hoito-ohjeen muoto Esitetään poistettaviksi tarpeettomina Sydänpysähdys EHK24 Elvytystapa EHK26 Laboratoriokoe EHK83 Lääkemäärän yksikkö EHK100 Potilaan hoito / kuljetus EHK103 Sykkeen tasaisuus EHK70 Ensihoitoyksikön varausaste EHK118 Hälytysviive EHK120 Sykkeen säännöllisyys EHK122 Muun ensihoidon määrittelyn jatkotyöstäminen

13 Pöytäkirja 8/ (24) Tietosisältö: on tulossa käsittelyyn KP julkaisutoimikunnassa / laaturyhmässä Toiminnallinen dokumentti: 1. käsittely on painotuotteiden julkaisutoimikunnassa Muun kuin varsinaisen potilastiedon arkistoiminen Kantaan (asiakastietolaki) THL projektiryhmän seuraava kokous Toimenpideohjeen muoto ehdotetaan otettavaksi mukaan uudella nimellä Hoito-ohjeen muoto. Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Todetttiin, että tietosisällön excel-esitysmuodossa on mukana varsinaiset kuvaukset. Valmistelun aikana on huomattu, että osaa luokituksista ei tarvita ja on tullut uusia luokituksia. Todettiin, että lista on mahdollisimman vakiintunut niiltä osin, mitkä luokitukset ovat lopullisessa listassa mukana. Käytiin läpi listan kohdat Todettiin, että tehtävän kiireellisyys on luokituksissa mukana kaksi kertaa. Esityksen aikana korjattiin EHK9 oikeaan muotoon. Käytiin läpi listan kohdat EHK113- EHK124. Todettiin, että näistä luokituksista ei ole tiedusteltavaa tai kommentoitavaa. Todettiin, että nyt hyväksytään 78 ensihoidon tietosisältöön kuuluvaa luokitusta. Todettiin, että Valviralta on tullut sähköpostitse kommentti tietosisällön laajuudesta ja että esiteltävä tietosisältö on uusi kokonaisuus, johon on vaikeaa tällä aikataululla ja tietämyksellä ottaa kantaa. Todettiin, että varsinainen käytännön ensihoitokertomuksen sovellus näyttää aikanaan, miten luokituksia sovelletaan ja miten niiden sisältö ehkä elää ja muuttuu. Todettiin, että KEJO-järjestelmässä rakennetaan luokituksia hyödyntävä sähköinen ensihoitokertomuksen sovellus. Tiedusteltiin, minkälainen ohjeistus luokitusten käyttöön on tulossa. Vastauksena todettiin, että Rakenteisen kirjaamisen opas on tulossa. Tulisiko ensihoitokertomuksen kirjauksista jotain mukaan kyseiseen oppaaseen. Toiminnalliset kuvaukset on tulossa käsittelyyn painotuotteiden julkaisutoimikuntaan. Ensihoitokertomuksen kirjaamisen käytännön opas tarvitaan, ja se olisi osa rakenteisen kirjaamisen oppaan osaa 2. Tiedusteltiin ammattinimikkeistä. Vastauksena todettiin, että EHK2 Ensihoidon pätevyys perustuu virallisiin luokitukseen ja NEMSIS-luokitukseen. Luokituksessa mainitut koodit perustuvat terveydenhoitolakiin ja STM:n asetukseen. Todettiin, että jatkovalmistelun aikana on päädytty esittämään yhdeksän avattujen koodistojen hankevalmistelu. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Ensihoidon koodistot (78 kpl) hyväksytään. Jatkokehittämisessä huomioidaan käyty keskustelu. Hyväksyttiin, että hankevalmistelun päättämiseksi esitettyjen koodistojen valmistelua ei jatketa.

14 Pöytäkirja 8/ (24) Hyväksyttiin 78 kpl THL - Ensihoidon koodistoa julkaistavaksi koodistopalvelimella. Jatkovalmistelussa tulee huomioida käyty keskustelu. Hyväksyttiin, että luokitusten EHK24 Sydänpysähdys, EHK26 Elvytystapa, EHK83 Laboratoriokoe, EHK100 Lääkemäärän yksikkö, EHK103 Potilaan hoito / kuljetus, EHK70 Sykkeen tasaisuus, EHK118 Ensihoitoyksikön varausaste, EHK120 Hälytysviive, EHK122 Sykkeen säännöllisyys hankevalmistelu päättyy. Hyväksytyt luokitukset ovat seuraavat: 1. Hyväksyttäviksi esitettävät uudet luokitukset, jotka avattiin KP johtoryhmässä (70 luokitusta) Muuttuja KP jory käsittelyssä 11/2013 Koodisto viittaus Luokituksen lopullinen nimi (sinisellä 6/2014 KP joryn jälkeen tarkennettu) Muuttujan nimi KP jory käsittelyssä 6/2014 Työntekijän ensihoidon pätevyys EHK2 ENSIH - Ensihoidon pätevyys ENSIH - Työntekijän ensihoidon pätevyys Yksikön jäsenen rooli EHK3 ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana ENSIH - Yksikön jäsenen rooli Tehtäväkiireellisyys EHK4 ENSIH - Tehtäväkiireellisyys ENSIH - Tehtäväkiireellisyys Kohteen tavoittamisviiveen syy EHK5 ENSIH - Syy poikkeuksellisen pitkälle kohteen tavoittamisajalle Kohteessaolon viiveen syy EHK6 ENSIH - Syy poikkeuksellisen pitkälle kohteessaoloajalle ENSIH - Kohteen tavoittamisen viive ENSIH - Kohteessaolon viive Kuljetuksen viiveen syy EHK7 ENSIH - Syy poikkeuksellisen pitkälle potilaan kuljetusajalle ENSIH - Kuljetuksen viive Potilaan luovuttamisen viiveen syy EHK8 ENSIH - Syy poikkeuksellisen pitkälle ajalle potilaan luovuttamisessa tai ensihoitoyksikön valmiuteen palaamisessa ENSIH - Potilaan luovuttamisen / valmiuteen palaamisen viive Kohteen kuvaus EHK9 ENSIH - Kohteen kuvaus ENSIH - Kohteen kuvaus Toimintakykyä kuvaava luokitus EHK13 ENSIH - Potilaan toimintakyky ENSIH - Toimintakyky Hoidon toteuttamisen erityisongelmat Pääasiallisen oireen anatominen sijainti EHK14 ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet ENSIH - Hoidon toteuttamisen erityisongelmat EHK18 ENSIH - Ensisijaisen oireen anatominen sijainti ENSIH - Pääoireen anatominen sijainti Vammamekanismi EHK20 ENSIH - Vammamekanismi ENSIH - Vammamekanismi Hoidon syyn kiireellisyys EHK23 ENSIH - Hoidon kiireellisyys ENSIH - Hoidon kiireellisyys Arvio sydänpysähdyksen syystä EHK25 ENSIH - Potilaan elottomuuden syy ENSIH - Sydänpysähdyksen syy Sydänpysähdyksen havaitsija EHK27 ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija ENSIH - Elottomuuden havaitsija Maallikkoelvytyksen antaja EHK29 ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä ENSIH - Peruselvytyksen toteuttaja

15 Pöytäkirja 8/ (24) Defibrilloinnin suorittaja EHK31 ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä peruselvytyksessä ENSIH - AED-käyttäjä peruselvytyksessä Ensihoidon antaman elvytyshoidon tapa EHK32 ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus Primaarirytmi EHK34 ENSIH - Primaarirytmi ENSIH - Primaarirytmi Oman verenkierron palautuminen EHK35 ENSIH - Spontaanin verenkierron palautuminen ENSIH - Spontaanin verenkierron palautuminen Elvytyksen lopettamisen syy EHK36 ENSIH - Elvytyksen lopettamisen syy ENSIH - Elvytyksen lopettamisen syy Rytmi luovutettaessa potilasta EHK37 ENSIH - EKG-löydös ENSIH - EKG-löydös Elvytystapahtuman lopputulos EHK38 ENSIH - Potilaan elvytyksen lopettamisen syy ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos Onnettomuuden suuren riskin tekijät Potilaan istumapaikka onnettomuusautossa EHK39 ENSIH - Vammautumisen riskitekijät ENSIH - Vammautumisen riskitekijät EHK40 ENSIH - Potilaan paikka ajoneuvossa ENSIH - Potilaan paikka ajoneuvossa Käytetyt turvavälineet EHK41 ENSIH - Potilaan käyttämät turvavälineet ENSIH - Potilaan käyttämät turvavälineet Turvatyynyn laukeaminen EHK42 ENSIH - Turvatyynyt ENSIH - Turvatyynyt Ihon löydökset EHK43 ENSIH - Ihon löydös ENSIH - Ihon löydös Pään löydökset EHK44 ENSIH - Pään löydös ENSIH - Pään löydös Kasvojen löydökset EHK45 ENSIH - Kasvojen löydös ENSIH - Kasvojen löydös Kaulan löydökset EHK46 ENSIH - Kaulan löydös ENSIH - Kaulan löydös Rintakehän ja keuhkojen löydökset EHK47 ENSIH - Rintakehän ja keuhkojen löydös ENSIH - Rintakehän ja keuhkojen löydös Sydämen löydökset EHK48 ENSIH - Sydämen kuuntelulöydös ENSIH - Sydämen kuuntelulöydös Vatsan löydösten sijainti EHK49 ENSIH - Vatsan löydöksen sijainti ENSIH - Vatsan löydöksen sijainti Vatsan löydökset EHK50 ENSIH - Vatsan löydös ENSIH - Vatsan löydös Lantion ja sukuelinten löydökset EHK51 ENSIH - Lantion ja sukuelinten löydös ENSIH - Lantion ja sukuelinten löydös Selän ja selkärangan löydösten EHK52 ENSIH - Selän ja selkärangan löydöksen sijainti ENSIH - Selän ja selkärangan sijainti löydöksen sijainti Tuliko tehtävä hätäkeskuksesta EHK53 ENSIH - Tehtävän antaja ENSIH - Tehtävän antaja Selän ja selkärangan arviointi EHK54 ENSIH - Selän ja selkärangan löydös ENSIH - Selän ja selkärangan löydös Raajojen löydösten sijainti EHK55 ENSIH - Raajan löydöksen sijainti ENSIH - Raajan löydöksen sijainti Raajojen arviointi EHK56 ENSIH - Raajan löydös ENSIH - Raajan löydös Silmän löydösten sijainti EHK57 ENSIH Silmän löydöksen sijainti ENSIH Silmän löydöksen sijainti

16 Pöytäkirja 8/ (24) Silmän arviointi EHK58 ENSIH - Silmän löydös ENSIH - Silmän löydös Psyykkisen tilan arviointi EHK59 ENSIH - Psykiatrinen status ENSIH - Psykiatrinen status Neurologinen arviointi EHK60 ENSIH - Neurologinen status ENSIH - Neurologinen status Alkoholin ja huumeiden käyttö EHK63 ENSIH - Päihteiden vaikutus ENSIH - Alkoholin ja huumausaineiden käyttö Raskaus EHK64 ENSIH - Raskaus ENSIH - Raskaus Verenpaineen mittaustapa EHK68 ENSIH - Verenpaineen mittaustapa ENSIH - Verenpaineen mittaustapa Sykemittauksen tapa EHK69 ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa ENSIH - Syketaajuuden mittaustapa EKG tyyppi EHK72 ENSIH - EKG-kytkennät ENSIH - EKG-kytkennät EKG tulkinnan tapa EHK73 ENSIH - EKG-tulkinta ENSIH - EKG-tulkinta Hengitystyö EHK74 ENSIH - Hengitystyö ENSIH - Hengitystyö GCS - vaikuttavia tekijöitä EHK78 ENSIH - GCS:n arvioon vaikuttavat tekijät ENSIH - GCS vaikuttavia tekijöitä Lämmön mittausmenetelmä EHK80 ENSIH - Kehon lämpötilan mittauspaikka ENSIH Lämpötilan mittausmenetelmä Kuvantamistutkimustyyppi EHK84 ENSIH - Kuvantamistutkimus ENSIH - Kuvantamismenetelmä Toimenpiteen komplikaatio EHK88 ENSIH - Ensihoitotoimenpiteiden komplikaatiot ENSIH - Hoidon komplikaatio Toimenpideohjeen muoto ** EHK90 ENSIH - Hoito-ohjeen muoto ENSIH - Hoito-ohjeen muoto Suoniyhteyden sijainti EHK91 ENSIH - Nesteensiirtoreitti ENSIH - Nesteensiirtoreitti Hengitystien toimenpiteen syy EHK92 ENSIH - Hengitystiehallinnan syy ENSIH - Hengitystietoimenpiteen syy Hengitystievälineen tyyppi EHK93 ENSIH - Käytetty hengitystieväline ENSIH - Käytetty hengitystieväline Hengitysvälineen varmistamistapa EHK94 ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistamistapa Hengitysvälineen varmistaja EHK95 ENSIH - Hengitystievälineen sijainnin varmistaja ENSIH - Hengitystievälineen varmistamistapa ENSIH - Hengitystievälineen varmistaja Hengitystiehallinnan komplikaatio EHK96 ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaatio ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaatio Hengitystiehallinnan epäonnistuminen EHK97 ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaation syy ENSIH - Hengitystiehallinnan komplikaation syy Kuljetusasento EHK104 ENSIH - Potilaan kuljetusasento ENSIH - Kuljetusasento Kuljetusväline EHK105 ENSIH - Potilaan kuljetusväline ENSIH - Kuljetusväline Kuljetuskohteen tyyppi EHK108 ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi ENSIH - Kuljetuskohteen tyyppi Mihin potilas luovutettiin sairaalassa EHK109 ENSIH - Sairaalan yksikkö ENSIH - Sairaalan yksikkö Ei-kuljetettavalle potilaalle annetut ohjeet EHK112 ENSIH - Ohjeet potilaalle ENSIH - Ohjeet potilaalle

17 Pöytäkirja 8/ (24) ** esitettiin poistettavaksi KP joryssä 2. Hyväksyttäviksi esitettävät uudet luokitukset, jotka avattiin KP johtoryhmässä (9 luokitusta) Muuttuja KP jory käsittelyssä 11/2013 Koodistoviittaus Luokituksen lopullinen nimi (sinisellä 6/2014 KP joryn jälkeen tarkennettu) Muuttujan nimi KP jory käsittelyssä 6/2014 Ei-kuljetettu -syyt EHK113 ENSIH - Ei-kuljetettu -syyt ENSIH - Ei-kuljetettu - syyt Lääkärin rooli ensihoitopalvelussa EHK114 ENSIH - Lääkärin rooli ensihoitopalvelussa ENSIH - Lääkärin rooli ensihoitopalvelussa Hoitoelvytyksen toteuttaminen EHK115 ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen ENSIH - Hoitoelvytyksen toteuttaminen Ilmoitus muille viranomaisille EHK116 ENSIH - Ilmoitus muille viranomaisille ENSIH - Ilmoitus muille viranomaisille Potilasmäärä EHK117 ENSIH - Monipotilastilanteen luokka ENSIH - Potilasmäärä Käytetty kirjallinen hoito-ohje EHK119 ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje ENSIH - Käytetty kirjallinen hoito-ohje Pääoireen elinjärjestelmä EHK121 ENSIH - Ensisijaisen oireen elinjärjestelmä ENSIH - Pääoireen elinjärjestelmä Elottomuus EHK123 ENSIH - Potilaan elottomuus AED-käyttäminen peruselvytyksessä EHK124 ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttö peruselvytyksessä 6. Avattavaksi THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi Ylilääkäri Heikki Virkkunen THL:stä esitti hyväksyttäväksi hankevalmisteluun THL- Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi luokituksen. Kokonaislääkityksen tarkistusmerkintä Oma Tiedonhallintapalvelun tietosisältö THL/Tietosisältö Kokonaislääkityksen tarkistusmerkintä, joka määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavan kokonaislääkityksen tarkistusmerkinnän rakenteisen kirjauksen tietosisällön. Koskee valtakunnallisen Lääkityslistaan perustuvia kokonaislääkityksen tarkistuksia ja arviointeja THL/Tietosisältö Lääkemerkintä sisältää lisäksi tietokentät lääkekohtaisen lääkityksen ajantasaisuuden ja asianmukaisuuden tarkistuksille Luokitus THL Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi perustuu STM:n Lääkepolitiikka 2020 linjauksessa kuvatun lääkehoidon tarkistuksen ja arvioinnin kanssa

18 Pöytäkirja 8/ (24) Lääkityksen tarkistaminen Lääkitystiedon ylläpitoon käytetään Tiedonhallintapalvelun Lääkityslistaa Lääkityksestä voidaan tarkistaa Lääkityslistan ajantasaisuutta Kuka tahansa periaatteessa myös potilas itse Lääkityslistan asianmukaisuutta Arvioinnin voi tehdä koulutettu ammattihenkilö Muuttaa voi vain lääkäri* * Tietyiltä osin myös lääkkeenmääräämiseen oikeutettu hoitaja Luokituksen käyttötarkoituskuvaus THL Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi käytetään rakenteisissa potilasasiakirjamerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa kokonaislääkityksen tarkistusmerkinnässä ilmaisemaan lääkityksen tarkistuksen tai arvioinnin laajuutta. Luokituksen sisältö Luokka Luokan kuvaus Lääkehoidon tarkistus ammattilaisen (lääkäri, sairaanhoitaja, proviisori, farmaseutti) tekemä yksittäisen potilaan lääkityksen tarkistus, jossa tarkistetaan, että lääkkeiden annostukset ja antoajankohdat vastaavat hyväksyttyä hoitokäytäntöä, sekä kartoitetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet, mutta joka ei sisällä lääkehoidon tarpeen tai indikaation arviointia Huom. Voidaan tehdä myös apteekissa itsehoitolääkkeen osalta. Lääkehoidon arviointi Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin tarvittaessa muun terveydenhuoltohenkilökunnan (kliinisen farmakologin, erityiskoulutetun proviisorin tai farmaseutin tai muun erityiskoulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön) avustamana tekemä yksittäisen potilaan lääkityksen, sen tarpeen sekä tarkoituksenmukaisuuden arviointi osana potilaan hoitoa yhteistyössä kliinisten asiantuntijoiden ja/tai moniammatillisen ryhmän kanssa tapahtuva lääkehoidon ongelmien ratkaiseminen, joka tapahtuu hoitavan lääkärin aloitteesta ja lääkehoidon arvioinnin pohjalta ja joka sisältää lääkehoidon perusteellisen kartoituksen lisäksi tarvittavat toimenpideehdotukset Pohdintaa Tulisiko luokkia jakaa vielä lisää (lääkäri, hoitaja/muu) toimijan roolin, käyttöoikeuksien ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden vuoksi?

19 Pöytäkirja 8/ (24) Riittääkö erotteluun lisätieto Edellyttää toimenpiteitä? Potilaskertomusmerkinnän kannalta tarvitaan myös Lääkelistan ajantasaisuuden tarkistaminen Keskustelu: Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: Tiedusteltiin, onko lääkityksen tietosisältöön tulossa päivityksiä.vastauksena todettiin, että kyllä, mutta ne ovat lääkekohtaisia.tämä on erillinen luokitus. Tiedusteltiin, miksi tämä kirjaus tehdään. Vastauksena todettiin, että ajatuksena on saada lääkelistalle tieto siitä, milloin lääkelistaa on arvioitu. Siitä voidaan päätellä, onko lääkitys todennäköisesti ajantasalla vai täytyykö lääkitystä tarkistaa. Viimeisten vuosien aikana on lisääntynyt tietoisuus siitä, että potilaan lääkitykselle tehdään normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä tehtäviä tarkistuksia laajempia tarkistuksia. Näille laajoille lääkityksen tarkistuksille ei ole ollut yhtenäisesti sovittua kirjaamisalustaa, vaan niitä on kirjattu hajanaisesti eri näkymille. Kokonaislääkityksen tarkistusmerkinnällä myös laajojen tarkistusten kirjaukset kootaan yhteen paikkaan, LÄÄ-näkymälle. Tätä käytetään terveydenhuollossa, apteekeissa tämä ei ole mahdollista, koska apteekeilla ei ole oikeutta Potilastiedon arkistoon. Todettiin, että tämä luokitus liittyy lääkityssisältöön. Kysyttiin, miten tämä luokitus linkitetään toimenpiteisiin. Ehdotetaan, että tämä olisi suorite toimenpiteen mukaisesti. Vastauksena todettiin, että se voisi kirjattu tarkistus voisi tuottaa suoritemerkinnän suoritteita tilastoivaan järjestelmään. Tällä ei ole kuitenkaan merkitystä potilaan kannalta, eikä se sinällään kuulu potilaskertomukseen. Tiedusteltiin, olisiko kokonaisvaltainen arvio soveltuva muunlaisiin arviointeihin. Tuleeko tästä viittausta päätöksentekoon. Vastauksena todettiin, että tästä voisi tehdä huomautuksen. Terveys- ja hoitosuunnitelmaa voisi käyttää kokonaisarviointiin. Todettiin, että on eritasoisia tarkistuksia. Jos lääkäri tekee tarkistuksen, voiko hän eettisesti tehdä muita kuin kokonaistarkistuksia? Todettiin, että Valvirasta on tullut kommentti ennen kokousta. Hei kaikki, olen lukenut kohtaa 6. Siinä on ensimmäisenä luokka, jossa lääkehoidon tarkistus sisältää lääkehoidon annostuksen ja antoajankohdan, mutta ei esim. lääkityksen indikaatiota. Indikaation tarkistus on seuraavassa kohdassa lääkehoidon arviointi. Kuitenkin myös lääkäri voisi tehdä ensimmäiseen luokkaan kuuluvan tarkistuksen. Omien oppieni mukaan lääkärin on aina lähdettävä siitä, että hän tarkistaa lääkityksen syyn ja aiheellisuuden, ennen kuin hän tekee muuta. - Vastauksena kommenttiin todettiin näkökulma, että kun lääkäri määrää lääkkeitä, tulee hänen katsoa lääkityksen kokonaisuutta. - Vastauksena indikaatioista todettiin, että nämä ovat STM:n indikaatiot, joten ne tulevat suoraan sieltä. Luokitus on nyt vasta avauskäsittelyssä, ja kommentti huomioidaan valmistelussa. - Jos erikoislääkäri katsoo vain osan lääkkeistä sen mukaan, mikä on hänen erityisalansa, lääkekohtainen tarkistus on tarpeellinen, jotta se lääkäri, joka arvioi kokonaislääkitystä pystyy nojautumaan eri erikoislääkäreiden osa-arvioihin. Esim. jos silmälääkäri on

20 Pöytäkirja 8/ (24) tarkistanut silmälääkityksen ja neurologi epilepsilääkityksen n. 1kk aiemmin, voi tk omalääkäri turvallisemmin mielin tarkistaa lääkityksen kokonaisuutena, luottaen silmälääkityksen ja epilepsialääkityksen olevan näiden sairauksien suhteen optimoitu. - Todettiin, että tämä rakenne mahdollistaa sen, että erikoislääkäri tarkistaa oman osaalueensa mukaiset lääkitykset. Todettiin, että lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistaminen on tärkeää ja että tästä on menossa pilottiprojekteja. Ne ovat eri aspekteja, koska potilaat ottavat lääkkeitä eri tavalla kuin mitä lääkemääräyksissä on määrätty. Yksi aspekti olisi, että lääkelistan ajantasaisuuden tarkistaminen olisi mukana luokituksessa. Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja esitti, että THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi -luokitus avataan hankevalmisteluun. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon suoritteisiin, päätöksenteon tekijän rooliin ja lääkärin rooliin ja vastuuseen liittyvät huomiot erityisesti lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Kiireellisyysluokka 1. Hyväksyttiin THL - Kokonaislääkityksen tarkistuksen tyyppi -luokituksen avaus hankevalmisteluun. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon suoritteisiin, päätöksenteon tekijän rooliin ja lääkärin rooliin ja vastuuseen liittyvät huomiot erityisesti lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. 7. Avattavaksi THL - Maistraatit ja mahdollisesti hyväksyttäväksi samassa kokouksessa Erikoissuunnittelija Jari Lehtonen esitti hyväksyttäväksi avaushankevalmisteluun THL-Maistraatit koodistoa. Maistraatit Oikeuslääketieteen tietojärjestelmässä (OLT) käsiteltävissä lomakkeiden tietosisällöissä (THL/Lomake - Kuolintodistuslomakkeet) viitataan vainajan maistraattiin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Tämän tiedon rakenteistamiseksi ja konekäsiteltävyyden parantamiseksi tarvitaan maistraattien koodittamista Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä tai terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä voi tulla tarve myös viitata maistraatteihin koodilla. Maistraattien yksilöimisen yleiskäyttöisyyden varmistamiseksi Ehdotetaan THL Maistraatti luokitusta koodistopalvelimelle Käyttötarkoitus THL - Maistraatit luokitusta käytetään yksilöimään virasto ja laitos tunnuksella Suomessa toimivat maistraatit. Käytetään oikeuslääketieteen järjestelmän kuolinsyytodistusten lomakerakenteissa yksilöimään maistraatit. Luokituksen sisältö

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 11/2013 1(29) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Iso neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Kehittämispäällikkö Arto Vuori, THL Tietovarantopalvelut Tietoarkiston ja ATT-hankkeen seminaari, Tampereen yliopisto 17.3.2016 17.3.2016 1 SOTE-TIETO

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 20.01.2015 klo 09:30-10:15 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2013 1 Työsuojelutoimikunta 25.11.2013 Aika 25.11.2013 klo10:30-12:30 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie 11,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 10:00-15:05 Paikka Lootholma, Kustavi Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki Parempi Arki Seminaarikierros 3 1.6.2016 Seinäjoki Tervetuloa! Päivän ohjelma: 12.00 Kuulumiskierros 12.15 Kotitehtävien purku (Kaksi ryhmää: 4 tiimiä/ryhmä) 14.15 Kahvi, kotitehtävien yhteenveto, velvoittavat

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Lingsoft. Tiedon hallinnan sanastotyö - asiantuntijoiden infotilaisuus. Täyden palvelun kielitalo. Katri Haverinen,

Lingsoft. Tiedon hallinnan sanastotyö - asiantuntijoiden infotilaisuus. Täyden palvelun kielitalo. Katri Haverinen, Lingsoft Täyden palvelun kielitalo Tiedon hallinnan sanastotyö - asiantuntijoiden infotilaisuus Katri Haverinen, 12.1.2017 Lingsoft Oy Taustaa Tavoitteita Prosessin mukainen tapa toteuttaa sanastotyötä

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai klo 10:00 15:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Päärakennus, Sali 11 Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus KOKOUSMUISTIO 8/2011 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen päivittäminen Paikka: Kuntatalo, Toinen linja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut

Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehnyt: Johtava konsultti Timo Siira, Salivirta & Partners Tietojärjestelmien valmiuksien kartoitus Eri järjestelmien

Lisätiedot