PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design"

Transkriptio

1 Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Minna Murtonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden Koulutusohjelma Markkinointi Nimeke Perustettavan käsityöyrityksen markkinointisuunnitelma Mur Mur Design Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa markkinointisuunnitelma perustettavalle käsityöalanyritykselle. Yritystä ei ole vielä perustettu, mutta tarkoituksena on, että tutkimuksen tekijä voisi itse perustaa kyseisen yrityksen. Yrityksen nimi on Mur Mur Design. Yritys valmistaa huovutettuja kaula-, ranne- ja rintakoruja. Tutkimuksen pääongelmana on kuinka saadaan aikaan toimiva ja realistinen markkinointisuunnitelma aloittelevalle käsityöalan yritykselle. Teoreettisessa viitekehyksessä keskityn markkinointisuunnitelman eri osiin. Kerron myös käsityöalasta yleisesti ja brandien vaikutuksesta käsityöalaan. Markkinointisuunnitelman avulla yritys asettaa markkinoinnilleen tavoitteita. Mur Mur Designin tavoitteena on tuoda yritys ja tuotteet tunnetuiksi. Yrityksen markkinoinnissa käytetään muuan muassa mainontaa ja suhdetoimintaa. Mur Mur Designin valmis markkinointisuunnitelma koostuu erilaisista lähtökohta-analyyseista, tavoitteiden asettelusta, tuotekehittelystä, myynninedistämisestä, suhdetoiminnasta ja mainonnan muotojen valinnoista. Tämä opinnäytetyö antaa Mur Mur Designille markkinointisuunnitelman, jota yritys pystyy käyttämään hyväkseen, kun yritystä perustetaan. Tämän työn avulla yrityksen on helppo tehdä yritystoiminnan myöhemmässä vaiheessa uusi ja yksityiskohtaisempi markkinointisuunnitelma käyttöönsä. Asiasanat (avainsanat) Markkinointi, käsityöala, huovutus, myyntityö, mainonta Sivumäärä Kieli URN 45 s. + liitt. 5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Markku Järvinen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 19, 2008 Author(s) Minna Murtonen Name of the bachelor's thesis Marketing plan for a handiwork company Case Mur Mur Design Degree programme and option Business Management Marketing Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to process a marketing plan for a handiwork company. The company had not been established yet, but the purpose was that it could be established in the future. The name of the company was Mur Mur Design. The company produced necklaces, wrist jewelry and breast jewelry. The main problem was how to make a functional and realistic marketing plan for a handiwork company which had not been established yet. In the theoretical frame of reference I concentrated on the different parts of marketing plan theory. I also introduced handiwork as a profession and described how brands affect the business. With the help of a marketing plan a company can set aims for marketing. The aims of Mur Mur Designs were to make the company and the products well known. The company used advertising and public relations in the marketing, for example. The final marketing plan for Mur Mur Design contained different kinds of starting point analysises, setting aims, product development, sales promotion, public relations and choosing advertising forms. This Bachelor s thesis gave Mur Mur Design a marketing plan, which can be used well when the company is established. With the help of this survey Mur Mur Design can make a new and more accurate marketing plan in the future. Subject headings, (keywords) Marketing, handiwork, wet-felting, sales, advertising Pages Language URN 45 p. + app. 5 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Markku Järvinen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYKSEN JA TOIMIALAN ESITTELY Perustettava yritys Yrityksen toimiala Brandin vaikutus käsityöyrittäjyyteen MARKKINOINTISUUNNITELMA Lähtökohta-analyysit Tavoitteet segmenteittäin Markkinointistrategiat Tuotteet Tuotepolitiikka Tuotekehitys Hinta Jakelu Viestintä Myyntityö Suhdetoiminta Myynninedistäminen Mainonta Suoramainonta Verkkomainonta Budjetti Riskien hallinta MARKKINOINTISUUNNITELMA MURMUR DESIGNILLE POHDINTA PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Tämän työn tarkoituksena on tuottaa markkinointisuunnitelma käsityöyritykselle nimeltä Mur Mur Design. Yritystä, jolle markkinointisuunnitelman laadin, ei ole vielä perustettu. Yritys on sellainen, jonka minä itse tulevaisuudessa voisin perustaa. Yritys on käsityöalan yritys, joka valmistaa huovutettuja kaula-, ranne- ja rintakoruja. Tutkimuksen pääongelma on kuinka saada aikaan toimiva ja realistinen markkinointisuunnitelma aloittelevalle käsityöalan yritykselle. Työn tavoitteena on rakentaa sellainen markkinointisuunnitelma, joka palvelee yritystä pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa on tarkoitus hyödyntää omia taitoja ja tietoja, joita olen oppinut opiskelun aikana. Opinnäytetyön viitekehyksessä keskityn markkinointisuunnitelman eri osiin. Paneudun myös käsityöalaan ja brandien vaikutukseen käsityöalalla. Markkinointisuunnitelman osista paneudun erityisesti työni kannalta olennaisiin ja minua kiinnostaviin asioihin. Mainontaan perehdyn erityisesti ja siksi se on nostettu omaksi alaluvukseen. Mainosvälineistä perehdyn suoramainontaan ja verkkomainontaan. Markkinointisuunnitelman tekeminen on erittäin tärkeää yrityksille. Markkinointisuunnitelman tekoprosessi saattaa itsessään olla joskus jopa tärkeämpi kuin sen tuloksena saadut suunnitelmat. Markkinointisuunnitelman laatimiseen on monia erilaisia malleja, mutta tärkeintä ei ole jonkun tietyn mallin käyttäminen vaan suunnittelun systemaattisuus ja jatkuvuus. Käsityöllä tarkoitetaan valmistusprosessia, jossa käsin tai apuvälineillä valmistetaan tuotteita. Myös tämän prosessin tuotosta kutsutaan käsityöksi. Käsityöläiselle käsityö tarkoittaa kokonaisvaltaista tuotantoprosessia ja valmistustekniikkaa, jota käytetään esimerkiksi tuotesuunnittelussa ja tuotteen viimeistelyssä. Käsityö on hyvin työvaltainen ala. Suomessa toimii tällä hetkellä noin käsityöalan yritystä. Kaikkiaan nämä yritykset työllistävät lähes ihmistä. Suomessa käsityöllä on suuri merkitys sekä työllistäjänä että kulttuuristen arvojen kantajana. Käsityöyrittäjyys edustaa usein paikallista yrittäjyyttä ja ekologisia tuotanto- ja toimintatapoja. Käsityötuote on hyvin arvostettu lahja ja usein myös uniikki sellainen.

6 2 Suomalaiset käsityöyritykset ovat usein hyvin pieniä kooltaan. Kuitenkin kaikkien käsityöyritysten lähtökohtana on valmistaa laadukkaita tuotteita. Käsityöyrittäjän brandia rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalle annetaan lupaus tuotteesta ja lupaus sitten täytetään, mieluummin vähän yli kuin alle.

7 3 2 YRITYKSEN JA TOIMIALAN ESITTELY Tässä luvussa esittelen ensimmäiseksi perustettavan yrityksen. Seuraavaksi kerron yrityksen toimialasta ja brandin vaikutuksesta käsityöyrittäjyyteen. 2.1 Perustettava yritys Perustettava yritys on käsityöalan yritys, joka valmistaa huovutettuja koruja. Kaula-, ranne ja rintakorut kuuluvat ensimmäiseen yrityksen korumallistoon. Liikeideana on valmistaa uniikkeja, ekologisia ja värikkäitä huopakoruja trenditietoisille, käsityötä ja kierrätystä arvostaville ihmisille. Yrityksen pääkohderyhmänä ovat vuotiaat naiset. Tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä oma korumallisto myös miehille. Korujen materiaaleina käytetään suomalaista lampaanvillaa, josta huovutetaan erilaisia paloja koruihin. Koruihin käytetään myös paperinarua ja erilaisia satiini- ja pitsinauhoja. Myös kierrätysmateriaaleja käytetään, eli esimerkiksi vanhoista helmikoruista puretaan helmiä, joita käytetään huovutuspalojen koristeena. Korut ovat monikäyttöisiä, sillä kaulakoruja voi myös käyttää ranteeseen kiedottuina ja kaulassa kaulakoruja voi pitää useampaa yhtä aikaa. Yritys haluaa toimia kertakäyttöisyyttä vastaan. Yritys tuottaa koruja, jotka kestävät ja joita voi tarpeen tullen uudistaa lisäämällä huovutusta tai koristeita. Yritykseltä voi tilata myös omavalintaisia koruja, joihin asiakas voi itse valita käytettävät materiaalit, mallit ja värit. Perustettavan yrityksen yritysmuoto on toiminimi. Toiminimi on yksinkertainen yritysmuoto, kun halutaan toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Toiminimi on helppoa ja nopeaa hankkia. Päätöksenteko ja vastuu toiminimen asioissa kuuluvat yrittäjälle itselleen. Toiminimellä yrittävä voi myös palkata työntekijöitä samalla tavalla kuin muutkin yritykset. (Infopankki [viitattu ]). Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittajat jaetaan liikkeenharjoittajiin ja ammatinharjoittajiin. Molempien tunnusmerkkejä ovat itsenäinen ja omaan lukuun työskentely. Liikkeenharjoittaja sijoittaa toimintaansa yleensä enemmän pääomaa kuin amma-

8 4 tinharjoittaja. Liikkeenharjoittajalla on usein myös enemmän vierasta työvoimaa kuin ammatinharjoittajalla. Nykyisin kuitenkin raja ammatinharjoittajan ja liikkeenharjoittajan välillä on hämärtynyt. Erolla on käytännön merkitystä vain kirjanpidossa, koska ammatinharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa kun taas liikkeenharjoittajan täytyy pitää kahdenkertaista kirjanpitoa. (Holopainen & Levonen ). Toiminimi on yksinkertaista ja vaivatonta perustaa. Toiminimi soveltuu parhaiten aloittelevalle yksityisyrittäjälle, jolla toiminnan jatko ei välttämättä ole vielä aivan selvää. Toiminimen etuihin kuuluu myös se, että päätöksenteko on yrittäjän omissa käsissä. Toiminimen haittana on se, että yrittäjällä on aina ankara henkilökohtainen vastuu koko omaisuudellaan yrityksestä. (Josek Oy [viitattu ]). Yritys aikoo toimia verkkokauppana. Kun aloitetaan sähköistä kaupankäyntiä, on analysoitava sopiiko tuotekonsepti verkkokauppaan. Tärkeää on se, että voidaanko tuottaa kuluttajille riittävästi lisäarvoa tarjoamalla tuotetta verkkokaupan välityksellä perinteisen jakelukanavan sijaan. Tuotteen täytyy olla myös tunnettu, jotta sitä osataan ostaa verkkokaupasta.(ahola & Koivumäki & Oinas-Kukkonen 2002, 84 85). Sähköisen kaupan etuja ovat globaali tavoitettavuus, kustannusten aleneminen, jakeluketjun paraneminen, jatkuva aukiolo, tuotteiden ja palveluiden parempi räätälöitävyys, markkinoille tulon nopeutuminen, tiedonvälityksen kustannusten aleneminen, asiakassuhteiden kehittyminen ja yrityksen materiaalin ajan tasalla pysyminen. (Koskinen 2004, 80). Yksinkertaisin malli verkkokaupassa on suljettu järjestelmä. Suljetussa järjestelmässä ostaja kirjautuu myyjän järjestelmään ja kauppaa käydään vain heidän välillään. Tämän mallin etuja on asiakaskohtainen palveluntarjonta ja mahdollisesti hyvin toimiva asiakassuhde. Verkkokaupan eniten käytetyimmässä mallissa on monta ostajaa ja yksi myyjä. Tässä mallissa jakelukanavan eri portailta vältytään, kun valmistaja myy tuotteet itse. Näin saavutetaan myös alhaisempi hintataso, mutta silti parempi kate. Todellisesta e-markkinapaikasta puhutaan, kun on kyseessä monta ostajaa ja monta myyjää. Tässä mallissa tilauksen voi tehdä yhdellä alasivulla olevista kaupoista, mutta toimitus tulee erillisinä paketteina. Laskut tulevat myös erillisinä. Tämän mallin haittana on se, että kaikki muu toiminta on täysin erillistä, paitsi yhteiset sivut. (Keskinen 2000, 82 85).

9 5 Yritys sijaitsee Etelä-Karjalassa pienessä kunnassa. Yrityksen sijaintipaikka ei ole oleellinen, koska yritys toimii verkkokauppana, joten myyntiä yrityksen omista tiloista ei harjoiteta. Laitevaatimuksia ei alussa pienellä yrityksellä juurikaan ole. Huovuttamiseen riittävät saippua ja vesi tai huovutusneulat. Tilavat työtilat yrityksellä on oltava, jotta pystytään valmistamaan ja varastoimaan koruja. 2.2 Yrityksen toimiala Käsityö sanana tarkoittaa valmistusprosessia, jossa käsin tai apuvälineitä käyttäen valmistetaan tuotteita tai palveluja. Tämän prosessin tuotosta kutsutaan myös käsityöksi. Asiakkaalle käsityö merkitsee tuotetta, johon valmistus on tuonut merkityksellistä lisäarvoa. Koska käsityö on usein uniikki, erilainen ja persoonallinen, kiehtoo se asiakasta ja näin vahvistaa myös asiakkaan persoonaa. Usein asiakas arvostaa myös paikallista yrittäjyyttä ja ekologisia tuotantotapoja, joita käsityöyrittäjyys juuri edustaa. (Ruohomäki 2000, 74). Käsityö ja käsityöammatit ovat saaneet uutta arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän johtaneita syitä on useita, mutta päällimmäisenä ovat pehmeämpien elämänarvojen suosiminen ja taiteiden sekä käden taitojen arvostus. (Johnsson & Äyväri 1998, 59). Käsityö on suuri työllistäjä Suomessa. Tällä hetkellä käsityön parissa työskentelee noin suomalaista. Käsityöllä on suuri merkitys työllistäjänä sekä kulttuuristen arvojen kantajana. Jokainen käsintehty tuote kertoo oman tarinansa valmistajastaan ja käyttäjästään. Käsityötuotteissa korostuu myös luovuus ja esteettisyys. (Turun Sanomat 2002 [viitattu ]). Käsityöyrittäjät työskentelevät useimmiten yksin ja käsityöyritykset ovat kooltaan pieniä. Pienet yritykset voivat kuitenkin kasvaa ja kansainvälistyä verkostoitumisen kautta. Näin yrittäjä voi yhdistää pienen, itsenäisen ja toimivan yrityksen edut ja yrittäjän oman osaamisen yhteistoiminnan tuomaan voimaan. (Luutonen 2000, 4). Käsityöyritykset kuvastavat usein omistajaansa. Käsityöläisen omat arvot, etiikka- ja moraalikäsitykset ohjaavat myös liiketoimintaa. Käsityöläiset ovat yleensä hyvin yl-

10 peitä käsityöläisyydestään ja omista tuotteistaan, mutta markkinoiden edessä ollaan kuitenkin hyvin anteeksipyytäviä. Luotto muihin käsityöyrittäjiin on tärkeää, sillä yhteistyö, alihankinnat ja erilaiset verkostot ovat avaimia käsityöyrityksen menestymiseen. (Johnsson & Äyväri 1998, 65) Brandin vaikutus käsityöyrittäjyyteen Brandi on organisaatio, yritys, tuote, tuoteryhmä, projekti tai henkilö, jolla on riittävä tunnettavuus halutussa kohderyhmässä. Brandi viestii jostakin ja viestin vastaanottajalle brandi merkitsee lupausta. (Ruohomäki 2000, 108). Brandille ominaista on myös se, että se koostuu monista tekijöistä, joiden perusteella tunnistaminen tapahtuu. Jonkin tuotteen ulkonäkö, tuoksu, maku ja mainonta ovat ominaisuuksia, joista brandi alkaa muodostua. Myös nimi ja tunnus ovat brandin perusasioita. (Ruohomäki 2000, 42). Jotta käsityöyritys pystyy menestymään kansainvälistyvässä taloudessa, on yrittäjän omaksuttava toimintatapoihinsa muutamia uusia malleja. Näitä ovat tuotteistaminen, yhteistyöverkostot ja brandit. Näistä kolmesta käsityöyrittäjälle uusin asia on brandin vaikutus koko yritykseen. Käsityössä brandin perustana on arvoja, jotka ovat olleet itsestäänselvyyksiä jo pitkään. Nämä ovat käsin tekeminen, luonnonmukaisuus, perinteet ja korkea ammattitaito. (Hautamäki 2000, 7). Pienelle yritykselle brandin rakentaminen on merkittävä investointi, mutta välttämätön, jos haluaa yrityksen menestyvän markkinoilla. Brandin rakentaminen vaatii paljon varoja, jos brandia lähdetään rakentamaan mainonnalla ja viestinnällä. Brandia voidaan rakentaa myös halvemmilla keinoilla, kuten asiakkuuksien hoidolla ja viestinnällä. (Ruohomäki 2000, 43 44). Käsityö, hyvät luonnon materiaalit ja suomalainen muotoilu luovat koko käsityöalalle myönteisen kokonaisimagon. Entisestään pitäisi vahvistaa käsityön ja luonnon materiaalien myönteistä vaikutusta. Käsityöyrityksessä esimerkiksi materiaalien valinnoilla voidaan vaikuttaa oman tuotekuvan syntymiseen. Yrityskuva on aina monen tekijän summa, mutta näihin tekijöihin voi suuresti vaikuttaa omilla toimenpiteillä. (Johnsson & Äyväri 1998, 68 69).

11 7 Suomessa on pienet kotimarkkinat, korkeat kustannukset ja korkeat hinnat. Jotta suomalainen yritys pystyy menestymään kovassa kilpailussa, on yritysten opittava perustelemaan tuotteiden korkea hinta. Asiakas haluaa vastinetta rahoilleen ja on siksi valmis maksamaan laadusta. Tuotteen arvo pitää osata myydä asiakkaalle. (Lindroos ym. 2005, 79). 3 MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointisuunnitelman tulisi olla yksinkertainen, täsmällinen, yksityiskohtainen ja reaalinen tavoitteiden ja toteutuksen osalta, jotta se olisi ylipäätään toteuttamiskelpoinen. Markkinointisuunnitelman täytyy olla myös joustava, jotta mahdollisia muutoksia voi tehdä. Kaikkien merkittävien markkinointitekijöiden pitää olla mukana, jotta suunnitelma olisi täydellinen. (Anttila, Iltanen 1998, 365). Markkinointisuunnitelman laatimiseen on monia erilaisia malleja. Tärkeintä ei kuitenkaan ole sen toteuttaminen yhdellä ainoalla tavalla, vaan tärkeintä on, että suunnittelua tehdään systemaattisena ja jatkuvana prosessina. (Rope 2000, 460). Markkinointisuunnitelmien teko on yrityksille välttämätöntä ja itse suunnitteluprosessi saattaa olla tärkeämpi kuin sen tuloksena saadut suunnitelmat. Markkinointisuunnitelman pitäisi sisältää vähintään tilanneanalyysin, markkinoinnin yleiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet, markkinointistrategian, markkinoinnin toimintasuunnitelman ja markkinoinnin valvonnan. (Kotler 1999, ). Timo Rope ( ) esittää viisi seikkaa siihen, mitä pitää ottaa huomioon, kun yritys valitsee omaan markkinointisuunnitelmaansa sopivia suunnitteluprosesseja: 1. Yrityksen koko Pienemmät yritykset pystyvät toteuttamaan suunnittelun huomattavasti nopeammin kuin suuret yritykset. 2. Johtamisjärjestelmien keskittyneisyys Jos johtamisjärjestelmät ovat keskittyneitä, on suunnitteluprosessi nopeampi kuin hajautetulla johtamisjärjestelmällä.

12 8 3. Toimiala Yrityksen toimiala vaikuttaa suunnitteluaikataulutukseen sekä myös siihen mihin vuodenaikaan suunnitelma kannattaisi ajoittaa. 4. Markkina-alue Jos yrityksellä on useita markkina-alueita, pitäisi niille jokaiselle tehdä erillinen suunnitelma. Tämä vaatii taas lisää aikaa. 5. Kokemus suunnittelukäytännöstä Mitä vankempi kokemus yrityksellä on suunnitelmallisesta toiminnasta, sitä sujuvammin ja nopeammin markkinointisuunnitelma saadaan toteutettua. Yrityksen on tunnettava ympäristö- ja kilpailuolosuhteet jotta se pystyy menestymään. Yrityksen täytyy myös osata tehdä markkinoinnin kilpailukeinoja koskevat oikeat strategiset päätökset. Markkinoinnin suunnittelu on keskeinen osa yrityksen suunnittelua. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). 3.1 Lähtökohta-analyysit Lähtökohta-analyysi pitää sisällään nykytila-analyysit ja näkymien tutkailun sellaisissa asioissa, jotka vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen. Lähtökohta-analyysissa on neljä eri osaa. Nämä osat ovat yritys-, markkina-, kilpailija- ja ympäristöanalyysit. Tärkeintä lähtökohta-analyysissa on se, että siinä selvitetään kaikki markkinoinnilliseen tekemiseen vaikuttavat alueet mahdollisimman tarkasti. (Rope 2000, 464). Lähtökohta-analyysissa tulee tarkastella vain omalle yritykselle merkityksellisiä kohteita ja jättää sellaiset kohteet pois, joilla ei ole yrityksen kaupalliseen menestykseen oleellista vaikutusta. Merkittävää on siis se, että analyysikohteista tarkastellaan sekä nykytilanne että myös erikseen liiketoiminnan menestykseen vaikuttavat muutokset tulevaisuuden näkyminä. (Rope 2000, 467). Lähtökohta-analyysissa yrityksen tulisi tehdä näiden neljän eri analyysin pohjalta myös yhteenveto. Jotta kaikki vaikuttavat tekijät voidaan ottaa huomioon, ne tulee

13 koota yhdeksi kokonaisanalyysiksi. SWOT- analyysi on yksinkertainen ja erittäin tehokas tapa tehdä tämä kokonaisanalyysi. (Rope 2000, 469). 9 Yritysanalyysin tarkoituksena on yrityksen sisäisen toimivuuden arviointi. Yritysanalyysiin kuuluu talouden tunnuslukuanalyysi, markkinoinnin toimintojen analyysi, yrityksen profiilin laatiminen, markkinoinnin tavoitteiden asettaminen ja markkinointiohjelman laatiminen. (Lahtinen & Isoviita 1998, 81). Markkina-analyysissa selvitetään alueella olevan potentiaalisen asiakasjoukon suuruus, asiakaskohderyhmien jakauma, asiakkaiden keskiostos, markkinoiden suuruus segmenteittäin, markkinoiden kylläisyysaste ja muutokset markkinoissa edellä mainituissa tekijöissä. (Rope 2000, 466). Kilpailija-analyysissa selvitetään kilpailijat ja heidän markkina-asemansa, kilpailijoiden tuotteiden edut ja haitat omiin tuotteisiin nähden, kilpailijoiden tunnettavuus ja mielikuvaprofiilit, kilpailijoiden markkinointistrategiat, taloudelliset resurssit, toiminnalliset resurssit ja tulevaisuuden suuntautumisvaihtoehdot. (Rope 2000, ). Käsityöyrityksissä harvoin ajatellaan kilpailua huonona asiana, vaan eniten harmitellaan kilpailun epäterveitä piirteitä. Halpatuonti, ilman arvonlisäveroa myyvät myyjät, toritapahtumat ja harrastelijat, jotka eivät tee työtä tosissaan, eivät saa arvostusta käsityöyrittäjiltä. Isot käsityöyritykset ovat sitä mieltä, että pienet yritykset ja harrastelijat vääristävät kokonaistilannetta hinnoittelullaan. Käsityöläisen on kuitenkin helppo erilaistaa tuotteensa niin, että kilpailua voi välttää. (Johnsson & Äyäri 1998, 64). Kilpailussa menestyäkseen yrityksen täytyy tuntea kilpailijansa ja yrittää erottua näistä positiivisesti. Tärkeää on tietää, missä asioissa pyritään ja voidaan olla kilpailijoita parempia. Tuotteiden muotoilulla voidaan korostaa näitä eroja ja tehdä niiden sisältämää lisäarvoa entistäkin selkeämmin havaittavaksi. (Korvenmaa 1998, 64). Yritysten pitää myös tietää mitä kilpailijoiden brandit merkitsevät asiakkaille. Kilpailijoiden brandeja tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon kilpailijoiden toimialan brandien jäsentely, muutokset kilpailijoiden brandeissa ja kilpailevien brandien vahvuudet ja heikkoudet. Jos oman tuotteen brandi ei eroa mitenkään kilpailijoista, miksi asiakas valitsisi juuri sen. (Laakso 1999, 97).

14 10 Yrityksen täytyy reagoida ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, jotta se voi ylläpitää kilpailukykyä. Toimimalla ennakoivan sopeutuvasti yritys valmistuu etukäteen tulevaan kehitykseen. Ympäristöanalyyseja tekemällä yrityksestä tulee joustava ja iskukykyinen, mikä on tärkeää, kun ympäristössä tapahtuu alati muutoksia. (Anttila & Iltanen 1998, 67). Ympäristö-analyysissa selvitetään yhteiskunnan taloudellinen tilanne, lainsäädäntö ja teknologinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys. Ympäristö-analyysissa otetaan myös huomioon työvoiman saatavuus, uudet innovaatiot, kansainvälistyminen ja markkinoilla tapahtuvat muutokset. (Rope 2000, ). 3.2 Tavoitteet segmenteittäin Segmentointi on erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkinoinnin kohteeksi. Segmentti on asiakasryhmä, jonka sisällä kaikilla asiakkaille on jokin tietty piirre. Jotta markkinoita kannattaa segmentoida, on niillä oltava tarpeeksi potentiaalisia asiakkaita. Asiakkailla segmenttien sisällä täytyy myös olla yhteinen piirre tai ominaisuus ja segmenttien on erottava toisistaan. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). Tavoitteet ovat yrityksen toivottuja tuloksia. Niitä voidaan myös kutsua etapeiksi, joiden avulla yritys pääsee lyhyemmällä aikavälillä strategisiin päämääriinsä. Tavoitteilla ilmoitetaan yksityiskohtaisesti mihin markkinoinnilla pyritään. Tavoitteet määrittävät toiminnan suunnan, ovat suunnitelmallisen toiminnan perusta, auttavat eri tehtävissä toimivien henkilöiden työn koordinoinnissa, ovat päätöksenteon sekä toiminnan onnistumisen seurannan perusta ja motivoivat työntekijöitä hyviin suorituksiin. (Rope 2000, 483). Markkinoinnin tavoitteet jaetaan kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat myynti-, puiteja välitavoitteet. Myyntitavoitteet ovat markkinoinnin yleisin tavoite. Ne voidaan ilmoittaa joko absoluuttisina kappalemäärinä tai suhteellisena markkinaosuutena kokonaismarkkinoista. Puitetavoitteet määrittävät rajat, joiden sisällä yritys toimii. Näin varmistetaan, että markkinointi on kannattavaa ja tehokasta ja yritys saavuttaa halutun markkina-aseman. Välitavoitteita ovat tuotepoliittiset, hintapoliittiset, jakelupoliittiset

15 11 ja viestintäpoliittiset tavoitteet. Myynti- ja puitetavoitteet ovat siis markkinoinnin kokonaistavoitteita ja välitavoitteet etappeja edellä mainittujen saavuttamiseksi. (Rope 2000, ). 3.3 Markkinointistrategiat Markkinointistrategioiden avulla yritetään saavuttaa toiminnalle asetetut päämäärät ja tavoitteet. Markkinointistrategia määrittää myös keinot, joilla näihin päämääriin aiotaan päästä. Taktiikka tarkoittaa toimenpiteitä, joita käytetään valitussa strategiassa käytännössä. (Lahtinen & Isoviita 1998, 39). Alkavan yrityksen markkinointistrategian lähtökohtana on liikeidea ja toiminta-ajatus. Liikeidea kertoo yrityksen tavasta menestyä valitulla toiminta-alalla. Liikeidean keskeiset osatekijät ovat asiakkaat, miksi tuotetta ostetaan, miksi tuotetta myydään ja mikä on tuote. Toiminta-ajatus kertoo sen miksi yritys perustetaan. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). Markkinointistrategian sisältö perustuu yritysjohdon näkemykseen yrityksen arvontuotantokyvystä asiakassuhteissa ja muissa verkostosuhteissa. Markkinointistrategian käytännön sisältö yrityksissä vaihtelee liiketoimintatilanteen ja strategisten tavoitteiden mukaan paljonkin. (Tikkanen ym. 2007, 61 62). Ropen (2000, ) mukaan markkinointistrategiat voidaan jakaa kasvu- ja kannattavuusstrategioihin. Yrityksen tulisi pyrkiä mahdollisimman suureen erikoistumisasteeseen tuote- ja markkinaratkaisuissaan, riippumatta siitä kumman kasvu- tai kannattavuusstrategioista yritys valitsee. Kasvustrategiaa voidaan kuvata markkina/tuotematriisilla:

16 12 TUOTE MARKKINAT NYKYISET MARKKINAT UUDET MARKKINAT NYKYISET TUOTTEET MARKKINOIDEN VALTAAMINEN MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN UUDET TUOTTEET TUOTE- KEHITYS MONIPUOLISTA- MINEN Kuvio 1. Kasvustrategian markkina/tuotematriisi. Kasvustrategioissa yrityksellä on valittavanaan vaihtoehtoja, joissa kasvu voidaan suunnata joko nykybusinekselle, markkinalohkokentässä yli nykyisen markkinasegmentin, tuotekentässä nykytuotteiden ulkopuolelle tai sekä markkinalohko- että tuotekentässä nykyliikeidean ulkopuolelle. (Rope 2000, 476) Kannattavuusstrategiat ovat kasvustrategioiden vastakohtia. Kannattavuusstrategioissa pyritään parantamaan liiketoimintaa siten, että etsitään ne ratkaisut, jotka tällä hetkellä ehkäisevät kannattavuutta. Kun yritys valitsee kannattavuusstrategiaansa, on vaihtoehtoina kannattavuus nykybusineksella ja kannattavuus markkinalohkoja tai tuotteita karsimalla. Kannattavuutta voi toteuttaa myös sekä tuote- että markkinalohkoja karsimalla. (Rope 2000, ). 3.4 Tuotteet Liiketoiminta perustuu aina tuotteeseen. Yritys pyrkii tekemään omasta tuotteestaan muista poikkeavan ja paremman, jotta sitä ostettaisiin ja jopa oltaisiin valmiita maksamaan sen tuomasta arvosta lisähintaa. (Kotler 1999, 132). Kannattava tuote on yrityksen asiakas- ja tuotanto-osaamisen tulos. Asiakaskohderyhmien valintaan vaikuttavat oma erityisosaaminen ja tuotantotarve sekä havaittu tarve jossakin kohderyhmässä. On siis mietittävä keitä yritys voi parhaiden palvella. (Äyväri 2000, 40).

17 13 Laadukkaat tuotteet ovat käsityöyrityksen keskeinen menestystekijä. Tuotteiden pitää myös olla yksilöllisiä ja erilaisia. Kuitenkin laadukkuutta miettiessä täytyy muistaa se, että lähestyy asiaa loppukuluttajan, eli asiakkaan kannalta. Asiakkaan laatumielikuvaan vaikuttaa usein eri asiat kuin valmistajan laatumielikuvaan. Pakkaukset, tuotemerkit, henkilö tai yritys voi merkitä asiakkaalle laatua, kun taas valmistustekniikkaa asiakas ei välttämättä edes huomaa. (Johnsson & Äyväri 1998, 66). Käsityöläiset korostavat tuotteissaan omia arvojaan ja näkemyksiään ja myös vapauttaan tuotteiden suunnittelua kohtaan. Tuotesuunnittelussa on otettava huomioon edellisten lisäksi myös asiakkaiden mielipide. Tuotesuunnittelijan on tärkeää pitää kiinni omista tavoistaan ja näkemyksistään, mutta on pysyttävä myös ajassa kiinni, jos haluaa saada aikaan taloudellista tulosta. (Johnsson & Äyväri 1998, 67). Käsityöyrittäjän tuotteet ovat erilaisia kuin muilla tuottajilla, koska tuotteiden sarjat ovat pieniä, tuotteet erottuvat massasta ja tuotteet ovat omaperäisiä. Käsityötuotteen ostaminen tuottaa asiakkaalle iloa ja tyydyttää hemmottelutarvetta. Asiakas voi myös ostamalla käsi- ja taideteollisuustuotteita osoittaa, että hänelle on hyvä maku myös esimerkiksi kodinsisustamisessa. Käsityötuote on haluttu ja avokas lahja, joka osoittaa lahjansaajalle, että häntä arvostetaan. Käsityötuote viestittää myös kestävän kehityksen arvoja ja viestittää myös ympäristön huomioonottamista. (Äyväri 2000, 67). Tuotelupaus kertoo asiakkaalle lyhyesti minkälaista hyötyä hän tuotteen hankkimisesta ja käyttämisestä voi saavuttaa. Kaikki mitä yritys haluaa kertoa asiakkaalle, kiteytyy tuotelupaukseen. Kun tuotelupausta kehittelee, kannattaa miettiä minkälaisella lupauksella asiakkaan kiinnostus herää. Tuotelupaus on vakuutus asiakkaalle kaupan kannattavuudesta. (Äyväri 2000, 53) Tuotepolitiikka Tuotepolitiikka tarkoittaa niitä ratkaisuja, joita yrityksessä käytetään erilaisia tuotepäätöksiä tehdessä. Yritys harjoittaa aktiivista tuotepolitiikkaa, kun se pyrkii jatkuvalla tuotesuunnittelulla ja -kehityksellä löytämään uusia tuotteita. Passiivista tuotepolitiikkaa harjoittava yritys tuo markkinoille lähinnä tuotejäljitelmiä. (Anttila & Iltanen 1993, 144).

18 14 Tuotevalikoima kattaa yhden tuoteryhmän sisällä olevat vaihtoehdot. Tuotelajitelma taas tarkoittaa kaikkia yrityksen markkinoimia tuotteita. Tuotteita voi olla jossakin tuoteryhmässä useita. Ne muodostavat yrityksen tuotevalikoiman esimerkiksi laadun osalta. Tuotelajitelma taas muodostaa eri tuotteiden kokonaisuuden. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). Tuotepolitiikka voi kohdistua joko yksittäiseen tuotteeseen tai tuotelajitelmaan. Yksittäiseen tuotteeseen kohdistuvassa tuotepolitiikassa keinoja ovat laadun parantaminen, tuotesuunnittelu, tutkimus- ja kehitystoiminta, uusien käyttötapojen etsiminen ja tuotteiden vanhentaminen. Tuotelajitelmaan kohdistuvassa tuotepolitiikassa keinoja ovat lajitelman laajentaminen tai karsiminen ja valikoiman laajentaminen tai supistaminen. (Anttila & Iltanen 1998, 144) Tuotekehitys Tuotekehitys tarkoittaa toimintaa, joka tähtää joko kokonaan tai osittain uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille. Tuotesuunnittelu on toimintaa jonka avulla saadaan uusia tuotteita aikaan. Tuotekehityksen tavoitteena on luoda tuotteita, jotta yritys voi toimia kannattavasti, pystyy tuottamaan asiakkaiden vaatimaa laatua ja saa lisää kanta-asiakkaita. Tuotekehityksen avulla yritys voi myös toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja varmistaa toimintansa jatkuvuuden. (Lahtinen & Isoviita 1998, ). Tuotekehityksen tavoitteena on saada aikaan kokonaisuuksia, jotka vastaavat ostajien tarpeita. Ydintuotteeseen panostaminen ei pelkästään riitä, vaan on omaksuttava laajempi markkinoinnillinen näkemys tuotekehityksestä. Tuotekehityksen avulla raakatuotteista tehdään markkinoitava tuote, jolloin asiakkaat pitävät sitä muita parempana ja haluttavampana. Käsite tuotekehitys tarkoittaa sekä täysin uusien tuotteiden kehittämistä että entisten tuotteiden parantelua. (Bergström & Leppänen 2002, 174). Tuotekehittelyä tarvitaan, koska tyydyttymättömät ja muuttuvat tarpeet vaativat uusia tuotteita. Teknologia mahdollistaa myös uudenlaisten tuotteiden kehittelyä ja tuotekehityksellä voidaan löytää myös ratkaisu havaittuun tarpeeseen. Uutuustuotteiden avulla saadaan kilpailuetua, erilaistutaan ja lisätään voittoa. Kilpailu vaatii myös jatkuvaa tuotekehittelyä, koska muuten ei pysytä kilpailussa mukana. Usean tuotteen markki-

19 noinnissa myös riskit ovat pienemmät, joten se on kannattavampaa kuin yhden tuotteen markkinointi. (Bergström & Leppänen 2002, 175). 15 Tuotekehitys on tuotteen laadun ohella yksi käsityöyrityksen menestystekijöistä. Tuotekehityksen täytyy olla järjestelmällistä, jotta kilpailukykyä voi samalla parantaa. Asiakkaan mielipide on aina tärkein, kun uusia tuotteita kehitetään. Myös hintaan ja valmistettavuuteen pitää kiinnittää huomiota tuotesuunnittelussa. (Johnsson & Äyväri 1998, 68). Yrityksen täytyy tuntea hyvin asiakkaansa, jotta yritys tietää minkälaisia tuotteita tekee ja kenelle. Yksi yrityksen menestystekijöistä on innovatiivinen, asiakkaan tarpeet ja ostokriteerit huomioon ottava tuotteiden muotoilu. (Korvenmaa 1998, 64). Yritys voi harjoittaa myös kuluttajalähtöistä tuotekehittelyä. Silloin asiakkailta saadaan ideoita tuotteiden kehittelyyn ja asiakkaat saavat vastalahjaksi haluamansa tuotteen. Kuluttajalähtöisen tuotekehittelyn hyvä puoli on hyvien ideoiden lisäksi asiakassuhteiden parantuminen. (Merisavo ym. 2006, 154). Osa käsityöläisistä toimii vain asiakkaiden tilausten pohjalta valmistaen sitä, mitä asiakkaat toivovat ja tilaavat. Käytännössä tekijät yleensä erikoistuvat joihinkin tuotteisiin. Jotkut tuotteet ovat kysytympiä kuin toiset ja niistä kehittyy yrityksen vakiotuotteita. Mallistoksi kutsutaan yrityksen markkinoille tarjoamien tuotteiden muodostamaa kokonaisuutta. Yrityksen alkuvaiheissa mallisto syntyy usein sattumanvaraisesti, mutta toiminnan tehostuessa malliston suunnittelu on olennainen osa yrityksen kehitystä. (Johnsson 1999, 21) Hinta Hinta määrittelee tuotteen arvon. Hinta määräytyy useista eri asioista. Näitä ovat muun muassa kustannukset, verot ja maksut, yrityksen tavoitteet, asiakkaiden maksukyky, kysynnän määrä ja kilpailijoiden hinnat. Tuotteen ominaisuudet vaikuttavat myös hinnan määräytymiseen, sillä ainutlaatuisesta ja uniikista tuotteesta voi pyytää enemmän kuin vakiotuotteesta. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]).

20 16 Tuotteen hinnoitteluun on useampia erilaisia menetelmiä. Tuotteen hinta voidaan esimerkiksi määrittää kustannusten, asiakkaiden kysynnän tai kilpailijoiden hintojen perusteella. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). Hinta on tuotteen arvon mittari ja muodostaja, joten se määrittää asiakkaalle tuotteen arvon. Jos yritys haluaa luoda tuotteellensa laatumielikuvaa, täytyy sen näkyä hinnassa. Hinta on myös kilpailuun vaikuttava tekijä. Jos tuotteen hinta on korkea, se saattaa rajoittaa tuotteen myyntiä. Mutta jos hinta taas on alhainen, se saattaa ehkäistä kilpailijoiden tuloa alalle, jos he eivät pysty yhtä alhaiseen hintatasoon. Hinta vaikuttaa yleisesti myös kannattavuuteen, koska se vaikuttaa myynnin määriin ja tuottoihin. Hinta vaikuttaa myös tuotteen asemointiin, koska tuotteen hinnan tulee olla kohderyhmälle sopiva. Sekä liian alhainen hinta että liian korkea hinta saattavat rajoittaa tuotteen menekkiä. (Bergström & Leppänen 2002, ). Uuden tuotteen hinnoittelussa on otettava huomioon se, että vastaavanlaista tuotetta ei välttämättä ole vielä markkinoilla. Tällöin tuotteelta puuttuu suoranainen vertailuhinta kilpailijan tuotteeseen. Tällaisessa tapauksessa ensimmäinen tuote määrittelee markkinoiden hintatason. Täysin uuden tuotteen hinnoittelun perustana voi miettiä tuotteen antamaa hyötyä asiakkaalle, onko vastaavia tuotteita esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla, minkälaisen imagotavoitteen yritys on asettanut ja haluaako yritys estää kilpailua. (Rope 2000, 237). Käsityötuotteessa laadun pitää olla oikeassa suhteessa hintaan. Hinta-laatusuhdetta on siis mietittävä tarkkaan. Jos asiakas pitää hinta-laatusuhdetta liian kalliina, jää ostos usein tekemättä. Kuitenkin mielikuvilla on suuri osuus hinnan määrittämisessä. Kallis tuote saattaa merkitä joillekin laatua. (Johnsson & Äyväri 1998, 65). Hinta on tärkeä keino myynninedistämisessä. Vaikka perushinta on tarkoin määritelty, joutuu siitä joskus antamaan alennusta. Hinnanalennuksista ei ole hyötyä, jos ne eivät edistä tavoitteiden saavuttamista. Hinnanalennusten tavoitteita ovat myynnin varmistuminen tai nousu, kannattavuuden parantuminen, maksuvalmiuden parantuminen, varastojen tyhjentyminen ja hinta ja yrityskuvan terävöityminen. (Lahtinen & Isoviita 1998, 191).

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä Erja Koivula Asiakkaan kokema palvelun laatu Imago Odotettu laatu Koettu kokonaislaatu Koettu laatu Markkinointiviestintä Myynti Imago Suullinen viestintä Suhdetoiminta

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti. Competitor Name Summary Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti ing Scheme Lock 13-05-2013 16:45:41 Final Lock 16-05-2013 15:00:24 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot