UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka"

Transkriptio

1

2 UB KORKOSALKKU UB Korkosalkku on aktiivisesti hoidettu rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Tavoitteena on kasvattaa rahasto-osuuden arvoa pitkällä aikavälillä hajauttamalla rahaston varat aina kulloinkin parhaiten tuottaviin korkoluokkiin ja -instrumentteihin. Aktiivinen korkorahasto Yritysten liikkeeseen laskemilla joukkovelkakirjalainoilla voi saavuttaa merkittävästi valtionlainoja tai pankkitalletuksia korkeampaa korkotuottoa. Yrityslainat ovat kuitenkin monen yksityissijoittajan ulottumattomissa, sillä minimisijoitukset ovat usein vähintään euroa. Näin ollen hyvin hajautetun yrityslainasalkun hankkiminen voikin olla sijoittajalle vaikeaa. UB Korkosalkku -rahasto on ratkaisu, jolla sijoittaja pääsee hyötymään tehokkaasti hajautetusta ja aktiivisesti hoidetusta korkosalkusta. UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkun sijoituksissa pääpaino on eurooppalaisten yritysten liik keeseen laskemissa euromääräisissä joukkolainoissa. Sijoituskoh teina voi kuitenkin olla myös muita korkoinstrumentteja, joilla var mistetaan riittävä hajautus. Markkina tilanteesta riippuen rahaston varat voidaan myös sijoittaa kokonaan matalariskisiin korkoinstru mentteihin tai talletuksiin. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitusten pääpaino on vähintään 12 kuukauden mittaisissa korkopapereissa, joten luokittelemme rahaston pitkän koron rahastoksi. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? Joukkovelkakirjat ovat esimerkiksi valtioiden, rahoituslaitosten tai muiden suuryritysten liikkeeseen laskemia velkasitoumuksia, joilla ne hankkivat pitkäaikaista rahoitusta. Liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan lainalle ennalta sovitun suuruista korkoa. Valtioiden ja yritysten velkakirjalainat ovat yleensä kertalyhenteisiä ja useamman vuoden mittaisia. Joukkovelkakirjalainoihin liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Valtionlainoissa tämä riski luokitellaan yleensä hyvin matalaksi. Yrityslainojen riskitasoon vaikuttavat puolestaan esimerkiksi yrityksen luottoluokitus sekä yrityslainan tyyppi. (Voit tutustua tarkemmin eri lainatyyppeihin sanasto-osiossa.) Rahaston sijoitukset jakautuvat lähinnä seuraaviin pääryhmiin: 1) matalariskiset valtioiden joukkovelkakirjalainat, 2) keskimääräistä riskitasoa edustavat vakavaraisten suuryritysten liikkeeseen laskemat senioriluokan yrityslainat (Investment Grade) 3) korkean riskitason High Yield -yrityslainat UB Korkosalkku -rahaston edut: Yksityissijoittajalle hyvin hajautettu pääosin euromääräinen korkosijoitussalkku pienellä kertasummalla saavutetaan instituutiosijoittajan edut sopii myös sijoittajille, jotka eivät voi tai halua ottaa osakeriskiä tavoitteena tili- ja rahamarkkinakorkoja parempi tuotto riskien hallinta (rahasto voi levottomassa markkinatilanteessa siirtyä kokonaan lyhyisiin korkopapereihin) rahasto päivittäin avoinna Yhteisölle aktiivinen korkosijoitusten hoito edullisella palkkiorakenteella tehokas hajautus sijoituskohteita arvioidaan varainhoidon kokonaisstrategiassa riski-tuotto -suhteen optimointi riskien hallinta (rahasto voi levottomassa markkinatilanteessa siirtyä kokonaan lyhyisiin korkopapereihin) sopii myös täydentämään olemassa olevaa korkoallokaatiota rahasto päivittäin avoinna

3 UB Korkosalkku -rahaston hoidosta vastaa UB Omaisuudenhoidon varainhoitotiimi Rahaston salkunhoidosta vastaa tiimi, jonka jäsenillä on kaikilla pitkäaikainen kokemus varainhoidosta. Rahaston sijoituskohteiden valinta on huolellinen prosessi, jossa yhdistyvät markkinatilanteen tunnistaminen sekä kohteiden arviointi osana varainhoidon kokonaisstrategiaa. UB Korkosalkku -rahasto on oiva ratkaisu sijoittajille, jotka etsivät hyvin hajautettua ja aktiivisesti hoidettua korkorahastoa. Tavoitteenamme on rahasto, joka antaa hyvää tuottoa riskien hallintaa unohtamatta. Sijoituskohteiksi valitsemme riski-tuotto -suhteeltaan kiinnostavia lainoja, joita seurataan ja analysoidaan kokonaisvaltaisesti varainhoitomme yhteydessä. Uskomme, että rahaston toimintamalli antaa lisäarvoa niin yksityis- kuin yhteisösijoittajallekin. Turvallinen yhteistyökumppani UB Omaisuudenhoito Oy on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton sijoituspalveluyritys. Olemme osa vakavaraista United Bankers -konsernia. United Bankers on perustettu vuonna Perustajaosakkaat työskentelevät edelleen yhtiössämme. Myös muut UB:n avainhenkilöt ovat yrityksemme osakkaita. Tällä tavoin huolehdimme toimintamme jatkuvuudesta ja henkilökuntamme ammattitaidon säilymisestä korkeana.

4 Tärkeää tietoa rahastosta Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku Minimisijoitus (kertasijoitus) euroa Merkintäpalkkio enintään 0,5 % Lunastuspalkkio enintään 0,5 % Hallinnointipalkkio 0,65 % p.a. Rahasto-osuuden arvonalenemisen riski Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja ei välttämättä saa sijoittamaansa summaa kokonaisuudessaan takaisin. Suositeltu sijoitusaika Suosittelemme sijoitusajaksi UB Korkosalkkuun vähintään kuutta kuukautta. Rahaston merkintä ja lunastus Rahasto on avoinna merkinnöille ja lunastuksille jokaisena pankkipäivänä. Riskitaso ja sijoitusten tyyppi Sijoitusten pääpaino on euromääräisissä yrityslainoissa, joten rahaston tuottotavoite ja riskitaso ovat korkeampia kuin esim. pelkkiin valtioiden liikkeeseen laskemiin arvopapereihin sijoittavissa korkorahastoissa. Rahastoesite, avaintietoesite ja rahaston säännöt ovat saatavilla UB Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. Rahaston hallinnoinnista vastaa UB Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus ). Rahaston salkunhoidosta vastaa UB Omaisuudenhoito Oy. Salkunhoito ja myynti UB Omaisuudenhoito Oy Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki puh faksi Rahaston hallinnointi UB Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki puh faksi

5 Sanasto: Joukkolainat ja niiden eri muodot Joukkovelkakirjalaina, joukkolaina, bondi Julkisen sektorin (valtio, kunta), rahoituslaitosten tai yritysten liikkeeseen laskema velkasitoumus, jolla hankitaan pitkäaikaista rahoitusta suoraan sijoittajilta. Kyseessä on siis vaihtoehto pankkirahoitukselle. Joukkovelkakirjalaina on yli vuoden mittainen ja pääomanpalautuksen lisäksi liikkeeseenlaskija maksaa säännöllisin väliajoin pääomalle kuponkikorkoa (tavallisimmin kerran vuodessa). Seniorilainat Liikkeeseenlaskijan mahdollisessa konkurssitilanteessa seniorilainojen haltijat ovat etusijalla osake- ja debentuurisijoittajiin nähden, kun konkurssipesän varoja jaetaan. Debentuuri Debentuuri on joukkovelkakirja, jonka etuoikeus on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi. Näin ollen esimerkiksi konkurssitilanteessa velallisen omistajat (myös debentuurisijoittajat), ovat oikeutettuja pesän varallisuuteen vasta etusijalla olevien velkavaateiden tultua maksetuksi takaisin. Vaihtovelkakirjalaina Vaihtovelkakirjalaina (VVK) on joukkovelkakirja, jonka haltijalla on oikeus vaihtaa omistamansa velkakirjat liikkeeseenlaskijan osakkeisiin ennalta sovitulla vaihtokurssilla. Perpetuaalilaina Perpetuaalilaina on laina ilman eräpäivää. Siksi lainaa voidaan käsitellä oman pääomanehtoisena. Perpetuaalille maksetaan kuponkikorkoa periaatteessa ikuisesti. Velallisella on kuitenkin oikeus maksaa laina takaisin ns. call-päivänä. Hybridi Hybridilaina on yritysten pääomainstrumentti, joka voi olla useiden lainatyyppien yhdistelmä. Muu sanasto: Tuotto eli yield Tuotto on yhdistelmä joukkolainan hankintahinnan ja eräpäivän arvon välisestä arvonmuutoksesta sekä lainalle maksettavasta kuponkikorosta. Tuotto on kuitenkin eri asia kuin korko, sillä lainan hinta jälkimarkkinoilla vaikuttaa sijoittajan tuottoon. Tuotto on sama kuin kuponkikorko, jos lainaa merkitään suoraan liikkeeseenlaskussa ja pidetään eräpäivään saakka. Jälkimarkkinoilla tehtävän sijoituksen tuotto sen sijaan on yhdistelmä kuponkikorosta ja arvonmuutoksesta, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Nimellisarvo Joukkolainan liikkeeseenlaskuarvo tai eräpäivän arvo, ilmoitetaan tavallisesti arvona 100. Kuponkikorko Kuponkikorko on se korko, jota liikkeeseenlaskija maksaa nimellispääomalle lainaehdoissa sovittuina koronmaksupäivinä. Kuponkikoron taso määräytyy tavallisesti liikkeeseenlaskuhetken markkinatilanteen sekä liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden mukaan. Kuponkikorko voi olla myös vaihtuva, jolloin kuponkikoron määräytymiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi muutokset markkinakoroissa tai liikkeeseenlaskijan luottoluokituksessa. Hinta Yrityslainan jälkimarkkinahinta heijastelee lainan kuponkikoron sekä toisaalta yrityslainan kulloisenkin tuottovaatimuksen suhdetta. Yrityslainan jälkimarkkinahinta ilmoitetaan prosenttilukuna nimellisarvosta ja se voi olla nimellisarvoa (100) korkeampi tai matalampi. Jälkimarkkinoilla joukkolainan hinta nousee yleisen korkotason laskiessa sekä liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden ja arvostuksen parantuessa. Myös jäljellä oleva laina-aika vaikuttaa yrityslainan hintaan jälkimarkkinoilla. Luottoriski Velallisen kyvyttömyys suoriutua maksuvelvoitteistaan kokonaan tai osittain. Luottoluokitus Suurimmat liikkeeseenlaskijat ovat hakeneet riippumattomilta luottoluokituslaitoksilta (Standard & Poor s, Moody s, Fitch IBCA) luokituksen, jonka avulla sijoittajat pystyvät arvioimaan liikkeeseenlaskijaan liittyvää luottoriskiä. Lainat jaotellaan vakavaraiseen Investment Grade -luokkaan sekä korkeamman tuoton ja riskin High Yield -luokkaan. Investment Grade Yrityslaina, jolla on korkea luottoluokitus (vähintään BBB-/Baa3). Yrityksen vakavaraisuuden katsotaan olevan hyvä, jolloin sen lainoihin liittyy alhaisempi riski. Katso myös Luottoluokitus. High Yield High Yieldillä tarkoitetaan korkean tuoton ja riskin yrityslainaa. Näitä ovat esim. alhaisen luottoluokituksen yritysten lainat tai esim. yritysten oman pääomanehtoiset lainat. Katso myös Luottoluokitus.

6 UB OMAISUUDENHOITO 0Y Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki puh , faksi Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Keskustelualoite 2/2011 Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Mikko Spolander Toukokuu 2011 Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten välttämättä vastaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot