SIJOITUSEHDOTUS LUUMÄEN KUNTA. Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSEHDOTUS 24.6.2014 LUUMÄEN KUNTA. Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia"

Transkriptio

1 SIJOITUSEHDOTUS LUUMÄEN KUNTA Ehdotuksen johdanto ja tausta-ajatuksia Luumäen kunnan hallintojohtaja on pyytänyt Suomen Pankkiiriliike Oy:ltä ehdotusta 3 miljoonan euron sijoittamiseksi kunnan sijoitusstrategian mukaisesti ottaen huomioon myös jo aiemmin tehdyt sijoitukset. Tavoitteena on jatkaa tasapainoisen ja hyvin hajautetun salkun rakentamista. Lähtökohtaisesti sijoitusten riskin maltillisuuteen on kiinnitetty tässä ehdotuksessa edelleen suurta huomiota. Hallintojohtajan kanssa käydyn keskustelun perusteella ehdotan kunnalle sijoitusratkaisua, missä pääpaino on edelleen yhdistelmä- ja korkorahastosijoituksissa. Näiden valinnassa käytämme hyväksi oman tietämyksemme lisäksi Suomen Sijoitustutkimus Oy:n puolueettoman vertailun tuloksia. Rahastosijoitusten ohella ehdotus sisältää uutena sijoitustuotteena sijoituksen yrityslainaan. Yrityslainojen vuosittainen korkotuotto on ennalta määritelty ns. kuponkituotto. Ehdotettava yrityslainasijoitus tehdään tässä tapauksessa ns. jälkimarkkinoilla tarjolla olevaan suomalaisen pörssiyrityksen lainaan, jonka efektiivinen tuotto (tuotto ostohinta huomioon otettuna) on vähintään 3 % p.a. Kuntasektorille tarjoamamme yrityslainat ovat parhaimman etusijaluokan ns. senior-lainoja. Lainan juoksuajasta riippumatta lainat ovat ns. jälkimarkkinakelpoisia eli myytävissä kesken juoksuajan markkinahintaan. Rahastojen valinnassa on otettu lähtökohdaksi hyvä tuotto-/riskisuhde. Tämän vuoksi on jouduttu pääosin ehdottamaan jo kunnan aiemminkin käyttämien rahastoyhtiöiden rahastoja. Rahastojen itsellisestä juridisesta asemasta huolimatta maksimisijoitukset yhtiötä kohden on kuitenkin haluttu rajoittaa enintään yhteen miljoonaan euroon.

2 Luumäen kunnanhallituksen toukokuun lopulla tekemät sijoitusratkaisut ovat siinä määrin tuoreita, että ehdotan osan sijoitettavaksi tulleesta varallisuudesta laitettavaksi vielä lyhyeen määräaikaiseen talletukseen paikalliseen rahalaitokseen. Tällä tavalla voimme varmistaa hyvän ajallisen hajautuksen sijoituksille ja samalla seurata markkinatilanteen muutoksia ydinkesän ylitse. Samalla tulee aikaa seurata markkinoilla verraten uusien asunto- ja kiinteistörahastojen kehittymistä. Nämä voisivat olla varteenotettavia hyvää tuottoa tarjoavia vaihtoehtoja jatkosijoittamiselle. Kyseiset rahastot ottavat sitä paitsi merkintöjä vastaan yleensä vuosineljänneksittäin eli seuraavan kerran syyskuussa. 1. Sijoitus Aktia Secura B rahastoon euroa Aktia Secura on yhdistelmärahasto, jossa varat sijoitetaan kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Normaalitilanteessa osakepohjaisten ja korkopohjaisten sijoitusten osuudet ovat yhtä suuria. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin aina valtioiden ja yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Toukokuussa suurimmat sijoitukset kohdistuivat osakepuolella Koneeseen ja korkopuolella Suomen valtioon. B-osuudet ovat kasvuosuuksia, joiden tuotto lisätään suoraan pääomaan. Rahaston tuotto kulujen jälkeen viimeisen 10 vuoden ajalta on 6,0 % p.a., 3 vuodelta 6,1 % p.a. ja 12 kk:lta 9,1 %.. Rahasto on perustettu v. 1987, joten sillä on pitkä menestyksekäs historia taustanaan. 2. Sijoitus eq EuroInvestment Grade 1 T -rahastoon euroa Rahasto kuuluu luokaltaan pitkän koron rahastoihin. Rahasto sijoittaa euromääräisiin yritysten hyvän tai keskitason luottoluokituksen joukkolainoihin. Rahasto pyrkii mahdollisimman tasaiseen tuottoon ja pieniin arvonvaihteluihin. Tässä mielessä mm. yritysten sektorivalintaan kiinnitetään suurta huomiota. Tämän hetken suurimpien sijoitusten joukossa ovat mm. Fortum ja Sampo. T-osuudet ovat tuotto-osuuksia ja tarjoavat näin ollen vuosittaista kassavirtaa.

3 Rahaston tuotto kulujen jälkeen viimeisen 10 vuoden ajalta on ollut 5,1 % p.a., 3 vuodelta 7,3 % p.a. ja 12 kuukaudelta 6,3 %. Rahasto on aloittanut toimintansa vuonna Sijoitus FIM Tuotto rahastoon euroa FIM Tuotto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille, pääosin kuitenkin Euroopan alueelle sekä euroalueen korkomarkkinoille. Sijoitusten painopistettä muutetaan suhdanne- ja markkinatilanteen mukaan parhaan tuoton aikaansaamiseksi. Korkosijoitukset ovat enemmistössä, keskimäärin 60 %. Osakesijoitusten valinnassa päähuomio on yhtiöiden kasvussa ja kannattavuudessa. Korkosijoituksia tehdään sekä valtioiden että yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Suurimmat yksittäiset sijoitukset kohdistuvat Euroopan valtioiden joukkovelkakirjalainoihin. FIM Tuotto rahastolla on vain kasvuosuuksia, joten tuotot kartuttavat suoraan pääomaa. Rahaston tuotto kulujen jälkeen on ollut viimeiseltä 10 vuodelta 6,0 % p.a, 3 vuodelta 7,6 % p.a. ja 12 kuukaudelta 9,8 %. Rahasto on perustettu vuonna Sijoitus Ålandsbanken Premium 30 rahastoon euroa Ålandsbankenin Premium 30 rahasto on varovainen varainhoitorahasto, joka sijoittaa kansainvälisesti korkoa tuottaviin arvopapereihin sekä osakkeisiin. Varovaisuudesta huolimatta rahasto noudattaa sijoituksissaan aktiivista sijoitusstrategiaa. Suurimmat yksittäiset sijoitukset kohdistuvat yrityslainoihin ja muihin korkopainotteisiin rahastoihin. Normaalitilanteessa varoista 70 % sijoitetaan korkoihin ja 30 % osakkeisiin. Rahasto on erityisesti tarkoitettu niille sijoittajille, joiden intressissä ei ole omakohtaisesti aktiivisesti seurata markkinoiden liikkeitä. Rahastotyyppinsä mukaisesti sijoituskohteiden tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.

4 Rahaston tuotto kulujen jälkeen on ollut viimeiseltä 5 vuodelta 5,7 % p.a., 3 vuodelta 2,3 % p.a. ja 12 kuukaudelta 6,7 %. Rahasto on aloittanut toimintansa vuonna Sijoitus Sanoma Oyj:n yrityslainaan euroa Jälkimarkkinoilla on tarjolla Sanoma Oyj:n erääntyvää yrityslainaa. Yrityslainasta maksetaan siihen sijoittaneelle 5,0 %:n vuotuinen kuponkituotto. Kupongin maksu tapahtuu kerran vuodessa. Yrityslainan hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaisesti. Tämän ehdotuksen laadintahetkellä lainan markkinahinta on 105. Hinta huomioon otettuna sijoituksesta jää n. 3,1 %:n vuosituotto laskettuna lainan eräpäivään. Hinnan kohoaminen yli sadan prosentin kuvastaa markkinoiden luottoa yhtiöön. Yrityslainan saatavuus ja hinta on tarkistettava sijoituspäivänä. Ehdotukseni on, että sijoitus toteutetaan vain, jos todellinen vuosituotto sijoitusta tehtäessä on vähintään 3 %. Muutoin ehdotettu rahamäärä yhdistetään ehdotettavaan määräaikaistalletukseen. 6. Sijoitus kahden kuukauden määräaikaistalletukseen euroa Ehdotuksen alussa oleviin perusteluihin viitaten ehdotan määräaikaistalletuksen tekemistä paikalliseen rahalaitokseen. Sijoitus otetaan uudelleen tarkasteluun syyskuussa yhdessä mahdollisesti sen edellä uudelleensijoitukseen vapautuvan pääoman kanssa. Perustelut sijoittaa ehdotuksen mukaisesti: 1. Ehdotuksen mukaisella sijoittamisella jatketaan kunnan uuden sijoitusstrategian toteuttamista. 2. Strategian tarjoamista mahdollisuuksista hyödynnetään vähäriskisempiä, mutta samalla kuitenkin kohtuullista tuottoa tarjoavia vaihtoehtoja. 3. Tämän ehdotuksen pitkäaikainen realistinen tuottotavoite (ilman pankkitalletusta) on 4,0 5,0 % p.a. 4. Sijoitusten voimakasta hajautusta on edelleen jatkettu riskin pitämiseksi pienenä.

5 5. Sijoitusallokaatiossa pääpaino on edelleen korkosijoituksissa 6. Kunnan sijoitusten allokaatio on kokonaisuudessaan tämän ehdotuksen toteuttamisen jälkeen seuraava (ilman pankkitalletuksia): Osakesijoitukset 26,9 % Korkosijoitukset 60,3 % Muut 12,8 % 7. Osa sijoituksista antaa mahdollisuuden vuosittaiseen kassavirtaan, osa kartuttaa suoraan pääomaa. Annan mielelläni lisätietoja. SUOMEN PANKKIIRILIIKE Oy Esko Hinkkanen Partneri, sidonnaisasiamies

6 Vastuunrajoitus Tässä esityksessä mainitut tiedot on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan omaan käyttöön. Sitä ei saa kopioida, siteerata eikä antaa eteenpäin ilman Suomen Pankkiiriliike Oy:n lupaa. Esityksen informaatio perustuu sijoitustuotteen liikkeeseenlaskijan / tarjouksen tekijän julkiseen materiaaliin, eikä Suomen Pankkiiriliike Oy takaa niiden oikeellisuutta, eikä muutoinkaan vastaa tiedoista tai niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Suomen Pankkiiriliike Oy on sijoitustuotteiden markkinoija ja välittäjä, jonka vastuu sijoitustuotteiden osalta rajoittuu siihen, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus saada käyttöönsä liikkeeseenlaskijaa koskeva liikkeeseenlaskuun liittyvä julkistettu informaatio. Sijoitustuotteiden merkintä toimitetaan suoraan liikkeeseenlaskijalle / tarjouksen tekijälle. Esityksessä mahdollisesti esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseemme ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tämä esitys ei ole täydellinen kuvaus sijoitustuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Sijoitustuotteiden osalta on huomattava, että aikaisempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulisi tutustua huolellisesti sijoitustuotteesta asiakkaalle luovutettuun materiaaliin kokonaisuudessaan. Esityksessä annettuja tietoja ei tule pitää sijoittajakohtaisena yksilöllisenä neuvona tai yksittäistä sijoitustuotetta koskevana yksilöllisenä suosituksena, ellei kirjallisesti toisin nimenomaisesti Suomen Pankkiiriliike Oy:n puolesta niin todeta, eivätkä ne liity kenenkään yksittäisen asiakkaan tai vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen taikka erityistarpeisiin. Mikäli asiakas ei ymmärrä annettuja tietoja tai sijoitustuotteen oikeudellista luonnetta, tulee asiakkaan tämä ilmaista selvästi. Suomen Pankkiiriliike Oy tarjoaa sijoitustuotteisiin liittyviä sijoitusneuvontapalveluita. Suomen Pankkiiriliike Oy vastuu sijoitusneuvontapalveluiden osalta rajoittuu siihen, että Suomen Pankkiiriliike Oy toimeksiannossa täyttää lainsäädännössä sille asetetut selonotto ja tiedoksiantovelvollisuudet sekä muut velvoitteensa palvelun tarjoajana. Asiakas tekee aina itsenäisesti sijoituspäätöksensä, eikä Suomen Pankkiiriliike Oy vastaa sijoituksesta aiheutuvista veroseuraamuksista tai tappioista. Suomen Pankkiiriliike Oy vastaa vain sellaisesta vahingosta, joka voidaan osoittaa johtuneen toimeksiannon huolimattomasta taikka asiantuntemattomasta hoitamisesta. Suomen Pankkiiriliike Oy ei anna sijoitustuotteiden vero tai oikeudellista neuvontaa.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Keskustelualoite 2/2011 Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Mikko Spolander Toukokuu 2011 Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten välttämättä vastaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosi 2009 lyhyesti Ålandsbanken Abp on kauden aikana ostanut osia Kaupthing Bank Sverige AB:stä, nykyisin Ålandsbanken Sverige AB, (käsittäen Kaupthing

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot