Liikennebarometri 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennebarometri 2016"

Transkriptio

1 Liikennebarometri 0 Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0

2 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Espoon kaupungin toimeksiannosta. Kantar TNS Oy:llä vastaavana tutkijana toimi tutkimuspäällikkö Kati Valta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteyshenkilö oli liikenneinsinööri Heini Peltonen Tutkimus antaa käsityksen siitä, miten vastaajat arvioivat kaupungin liikenneolosuhteita Tutkimuksen tuloksia verrataan soveltuvin osin vuosina ja 0 tehtyihin aiempiin vastaaviin tutkimuksiin Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin Kantar TNS:n tietokoneohjatun CATIohjelmiston avulla ajalla Tutkimuksen kohderyhmänä olivat - -vuotiaat Espoolaiset, joita haastateltiin yhteensä 0 Kohderyhmää edustava otos poimittiin Väestörekisterin Väestötietojärjestelmästä, ja siihen lisättiin Fonectalla puhelinnumerot Haastateltavien valinnassa noudatettiin alue-, ikä-, ja sukupuolikiintiöitä Lisäksi tulokset painotettiin alueen, iän ja sukupuolen mukaan Painokertoimet laskettiin väestökirjanpidon perusteella siten, että naiset ja miehet, eri ikäryhmiin kuuluvat sekä Espoon eri suuralueilla asuvat saavat aineistossa todelliseen väestöjakautumaan perustuvan painoarvon Tulosten virhemarginaali on enimmillään noin ± % Saman aikaisesti toteutettiin vastaava kysely Vantaalla Liikennebarometri 0

3 Yhteenveto / Autoliikenteen sujumisen sekä joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän toimivuuden suhteen tulokset ovat hieman laskeneet vuodesta 0, mutta ovat edelleen parempia kuin vuonna. Tyytyväisyys pysäköintimahdollisuuksiin omalla alueella on samalla tasolla kuin vuonna 0. Pysäköintimahdollisuuksiin muualla tyytyväisyys on laskenut vuodesta 0, mutta on edelleen korkeampi kuin vuonna. Tyytyväisyys jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisolosuhteisiin on pysynyt ennallaan. Miehet ovat naisia tyytyväisempiä pyöräilyolosuhteisiin niin turvallisuuden kuin pyöräteiden talvihoidon ja asemien pyörien pysäköintimahdollisuuksienkin suhteen. Tärkeimpiä syitä pyöräilyyn ovat myönteiset fyysiset vaikutukset sekä ulkoilu ja virkistys. Vain prosenttia vastaajista pyöräilee siksi, että se on kätevin tapa liikkua. 0 prosenttia vastaajista ei pyöräile ollenkaan. Liian pitkä välimatka ja sää, sekä se, että muu liikkumistapa on mieluisampi ovat suurimpia syitä jättää pyöräily väliin, kun taas parannuksista, jotka lisäisivät pyöräilyä, suosituimpia ovat pyörien pysäköintipaikkojen turvallisuuden, pyörätieverkon kattavuuden sekä kunnossapidon parantaminen. Liikennebarometri 0

4 Yhteenveto / Tyytyväisyys liikennesuunnittelijoiden yhteydenpitoon ja tiedonvaihtoon asukkaiden kanssa on jälleen laskenut, mutta on edelleen suurempi kuin vuonna. Pyöräily ja jalkaisin liikkuminen ovat hieman lisääntyneet joukkoliikennevälineiden kustannuksella päivittäisinä kulkutapoina. Suurin osa vastaajista autoilee vähintään muutaman kerran viikossa. Reilu viidesosa vastaajista on vähentänyt auton käyttöä viimeisen vuoden aikana. Naiset hieman enemmän kuin miehet. Yli puolet autoilua vähentäneistä on siirtynyt käyttämään joukkoliikennettä. Noin neljäsosalla vastaajista on tarkoitus vähentää auton käyttöä seuraavan vuoden aikana. Tätä suunnittelevista suurin osa aikoo siirtyä käyttämään joukkoliikennettä, mutta noin puolet harkitsevat vaihtoehtona myös pyöräilyä. Liikennebarometri 0

5 Aineiston rakenne / ASUKKAAT / N=0 N % Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä - vuotta - vuotta - vuotta 0-0 vuotta - vuotta Ei vastausta 0 0 Alue Suur-Leppävaara Suur-Tapiola/ Mankkaa Suur- Matinkylä/ Olari 00 0 Suur- Espoonlahti Suur- Kauklahti Vanha- Espoo Pohjois- Espoo Ei osaa sanoa / Ei sano Liikennebarometri 0

6 Aineiston rakenne / ASUKKAAT / N=0 N % Ammatti Johtava asema Ylempi toimihenkilö 0 Alempi toimihenkilö 0 Työväestö Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Koululainen tai opiskelija 0 Eläkeläinen Työtön Kotiäiti tai -isä 0 Muu, mikä? Ei halua sanoa 0 0 Liikennebarometri 0

7 Aineiston rakenne / ASUKKAAT / N=0 N % Koulutus Perusasteen koulutus (peruskoulu, kansakoulu) tai alempi Toisen asteen koulutus (ammatillinen, ylioppilas-, opistotut Alempi korkeakoulututkinto (AMK, kandidaatin tutkinto) Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri, diplomi-insinööri) tai korkeampi 0 Elämänvaihe Asutte kotona vanhempien luona Asutte yksin Asutte kaksin puolison kanssa Asutte puolison ja lasten kanssa Olette yksinhuoltaja Ei halua sanoa 0 Liikennebarometri 0

8 Myönteisten ja kielteisten arvioiden erotusten vertailu Tulokset ovat pysyneet ennallaan jalankulkijoiden liikkumisolosuhteiden ja pyöräilijöiden liikkumisolosuhteiden osalta. Tulokset ovat huonontuneet liikennejärjestelmän kokonaistoimivuuden, joukkoliikenteen toimivuuden, autoilijoiden pysäköintimahdollisuuksien muualla kuin omalla alueella, autoliikenteen sujumisen sekä liikennesuunnittelijoiden yhteydenpidon asiakkaiden kanssa osalta. Erityisen paljon tulokset ovat huonontuneet yhteydenpidon osalta, jossa on jälleen menty miinuksen puolelle, ei kuitenkaan yhtä pahasti kuin vuonna. ASUKKAAT 0 0 % % % Joukkoliikenteen toimivuus Jalankulkijoiden liikkumisolosuhteet Autoilijoiden pysäköintimahdollisuudet omalla alueella Autoilijoiden pysäköintimahdollisuudet muualla Espoossa Liikennejärjestelmän toimivuus kokonaisuutena Autoliikenteen sujuminen Pyöräilijöiden liikkumisolosuhteet Liikennesuunnittelijoiden yhteydenpito asukkaiden kanssa Liikennebarometri 0

9 Mielipiteet autoliikenteen sujumisesta Espoossa Liikenteen toimivuus Espoossa Autoliikenne sujuu vastaajien mukaan hieman huonommin kuin 0, mutta kuitenkin edelleen paremmin kuin. Myös tulokset joukkoliikenteen sujuvuuden ja liikennejärjestelmän toimivuuden suhteen ovat hieman laskeneet, mutta ovat silti edelleen huomattavasti vuoden tuloksia parempia. Autoliikenteen sujuminen Espoossa 0 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Joukkoliikenteen toimivuus Espoossa Liikennejärjestelmän toimivuus kokonaisuutena Espoossa erittäin hyvin melko hyvin kohtalaisesti en osaa sanoa melko huonosti erittäin huonosti Liikennebarometri 0

10 Mielipiteet autoliikenteen sujumisesta Espoossa Liikenteen toimivuus Espoossa Työssäkäyvät ovat hieman tyytymättömämpiä niin autoliikenteen sujumiseen, joukkoliikenteen toimivuuteen kuin liikennejärjestelmän toimivuuteen kokonaisuudessakin kuin sellaiset, jotka eivät ole työssä. ESPOO 0 (n=0) Autoliikenteen sujuminen Espoossa 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä On työssä (n=) + Ei työssä (n=) + Joukkoliikenteen toimivuus Espoossa On työssä (n=) 0 + Ei työssä (n=) + Liikennejärjestelmän toimivuus kokonaisuutena Espoossa On työssä (n=) + Ei työssä (n=) + erittäin hyvin melko hyvin kohtalaisesti en osaa sanoa melko huonosti erittäin huonosti Liikennebarometri 0

11 Mielipiteet autoliikenteen sujumisesta Espoossa Autoliikenteen sujuminen Espoossa ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Tyytyväisimpiä autoliikenteen sujuvuuteen ovat nuorimmat vastaajat sekä joukkoliikennettä useimmin päivittäisiin matkoihin käyttävät. Henkilöautolla liikkuvista autoliikenteen sujumista pitää edes melko hyvänä noin puolet. Suur- Espoonlahdessa ja Vanhassa- Espoossa ollaan alueittain tyytyväisimpiä autoliikenteen sujumiseen. Suur-Leppävaaran, Suur-Matinkylän/Olarin sekä Pohjois-Espoon alueilla tyytyväisyys on vähentynyt eniten vuoteen 0 verrattuna. erittäin hyvin melko hyvin kohtalaisesti en osaa sanoa melko huonosti erittäin huonosti Liikennebarometri 0

12 Mielipiteet pysäköintimahdollisuuksista Pysäköintimahdollisuudet Espoossa Autoilijoiden pysäköintimahdollisuuksiin omalla asuinalueella ollaan edelleen tyytymättömämpiä kuin vuonna. Vuodesta 0 tulokset eivät ole laskeneet. Autoilijoiden pysäköintimahdollisuudet omalla asuinalueella Espoossa 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Autoilijoiden pysäköintimahdollisuudet muualla Espoossa erittäin hyvät melko hyvät kohtalaiset en osaa sanoa melko huonot erittäin huonot Liikennebarometri 0

13 Mielipiteet pysäköintimahdollisuuksista Autoilijoiden pysäköintimahdollisuudet omalla asuinalueella Espoossa ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä +0 Vain noin kolmasosa henkilöautolla päivittäisiä matkoja tekevistä pitää pysäköintimahdollisuuksia omalla alueellaan vähintään melko hyvinä. Tyytymättömimpiä pysäköintimahdollisuuksiin omalla alueellaan ovat Suur- Matinkylän/Olarin asukkaat. Heidän tyytyväisyytensä on pudonnut vuodesta 0, jolloin prosentin mielestä mahdollisuudet olivat vähintään melko hyvät. Pohjois-Espoossa tyytyväisyys on lisääntynyt, ja nyt vähintään melko hyvinä mahdollisuuksia pitää puolet vastaajista. erittäin hyvät melko hyvät kohtalaiset en osaa sanoa melko huonot erittäin huonot Liikennebarometri 0

14 Mielipiteet pysäköintimahdollisuuksista Autoilijoiden pysäköintimahdollisuudet muualla Espoossa ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Tyytyväisimpiä pysäköintimahdollisuuksiin muualla Espoossa ovat nuorimmat vastaajat. Miehet ovat hieman tyytyväisempiä kuin naiset. Vain noin neljännes autolla liikkuvista on sitä mieltä, että pysäköintimahdollisuudet muualla ovat vähintään melko hyvät. Alueittain tyytyväisimpiä ollaan Suur-Kauklahdessa, missä tyytyväisyys on lisääntynyt vuodesta 0. Tyytymättömimpiä ovat Pohjois- Espoolaiset, joiden tyytyväisyys on selvästi laskenut. erittäin hyvät melko hyvät kohtalaiset en osaa sanoa melko huonot erittäin huonot Liikennebarometri 0

15 Mielipiteet jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisolosuhteista Tyytyväisyys niin jalankulkijoiden kuin pyöräilijöidenkin liikkumisolosuhteisiin Espoossa on pysynyt käytännössä ennallaan. Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikkumisolosuhteet Espoossa Jalankulkijoiden liikkumisolosuhteet Espoossa 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Polkupyöräilijöiden liikkumisolosuhteet Espoossa erittäin hyvät melko hyvät kohtalaiset en osaa sanoa melko huonot erittäin huonot Liikennebarometri 0

16 Mielipiteet jalankulkijoiden liikkumisolosuhteista Jalankulkijoiden liikkumisolosuhteet Espoossa ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Tyytymättömimpiä jalankulkijoiden liikkumisolosuhteisiin ovat - vuotiaat. Jalkaisin päivittäisiä matkoja tekevistä reilusti suurin osa on sitä mieltä, että jalankulkijoiden liikkumisolosuhteet ovat vähintään melko hyvät. Tyytyväisimpiä jalankulkijoiden liikkumisolosuhteisiin ollaan Suur- Espoonlahdessa. Suur- Tapiolassa/Mankkaalla tytyväisyys on lisääntynyt eniten vuoteen 0 verrattuna, Suur- Kauklahdessa laskenut. erittäin hyvät melko hyvät kohtalaiset en osaa sanoa melko huonot erittäin huonot Liikennebarometri 0

17 Mielipiteet pyöräilijöiden liikkumisolosuhteista Polkupyöräilijöiden liikkumisolosuhteet Espoossa ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Pyöräilijöiden liikkumisolosuhteisiin ovat tyytyväisimpiä miehet sekä 0-0 vuotiaat. Polkupyörällä päivittäisiä matkoja tekevistä suurin osa on pitää pyöräilijöiden liikkumisolosuhteita vähintään melko hyvinä. Alueittain pyöräilyolosuhteisiin ollaan kaikkialla melko tyytyväisiä. Vanhassa-Espoossa ollaan tyytymättömimpiä. Suur- Tapiolassa/Mankkaalla sekä Suur-Matinkylässä/Olarissa tyytyväisyys on laskenut vuodesta 0. Suur- Kauklahdessa ja Pohjois- Espoossa ollaan selvästi entistä tyytyväisempiä. erittäin hyvät melko hyvät kohtalaiset en osaa sanoa melko huonot erittäin huonot Liikennebarometri 0

18 Mielipiteet pyöräilijöiden liikkumisolosuhteista *uusi kysymys vuonna 0 Miten turvalliseksi koette pyöräilyn Espoon kaupungissa? ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% turvalliseksi melko turvalliseksi en osaa sanoa melko turvattomaksi turvattomaksi myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Miehet kokevat pyöräilyn Espoossa turvallisemmaksi kuin naiset. Sekä nuorin ikäryhmä että polkupyörällä päivittäisiä matkoja tekevät kokevat pyöräilyn turvallisimmaksi. Alueittain pyöräily koetaan turvallisimmaksi Suur-Tapiolan/Mankkaan sekä Suur-Kauklahden alueilla. Liikennebarometri 0

19 Mielipiteet pyöräilijöiden liikkumisolosuhteista *uusi kysymys vuonna 0 Miten tyytyväinen olette pyöräteiden talvihoitoon Espoossa? ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0 tyytyväinen melko tyytyväinen en osaa sanoa melko tyytymätön tyytymätön Miehet ovat tyytyväisempiä pyöräteiden talvihoitoon kuin naiset. Lisäksi tyytyväisimpiä ovat polkupyörällä päivittäisiä matkoja tekevät. Tyytymättömimpiä pyöräteiden talvihoitoon ollaan alueista Suur- Espoonlahdessa myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Liikennebarometri 0

20 Mielipiteet pyörien pysäköintimahdollisuuksista asemilla *uusi kysymys vuonna 0 Miten tyytyväinen olette polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin asemilla? ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% tyytyväinen melko tyytyväinen en osaa sanoa melko tyytymätön tyytymätön myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä + + Nuorin vastaajaryhmä on selvästi tyytyväisin pyörien pysäköintimahdollisuuksiin asemilla. Miehet ovat tyytyväisempiä kuin naiset. Myös Vanha-Espoon alueella asuvat vastaajat ovat muiden alueiden vastaajia tyytyväisempiä. Pyörällä liikkuvista vähintään melko tyytyväisiä on yli puolet. Liikennebarometri 0

21 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä on tärkein syy pyöräilyynne? Tärkeimpiä syitä Espoolaisten pyöräilyyn ovat myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen sekä ulkoilu ja virkistys. Toisaalta 0 % vastaajista ei pyöräile ollenkaan. 0% % 0% % 0% % 0% % 0% myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen ulkoilu ja virkistys kätevä tapa liikkua riippumattomuus aikatauluista ei ole mahdollisuutta käyttää autoa taloudellinen edullisuus ympäristösyyt pyöräily on osa identiteettiäni joukkoliikenneyhteydet ovat huonot muu syy en osaa sanoa 0 en pyöräile 0 ESPOO 0 (n=0) Liikennebarometri 0

22 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä on tärkein syy pyöräilyynne? ESPOO 0 (n=0) myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Miehillä se, ettei ole mahdollisuutta käyttää autoa sekä taloudellinen edullisuus ovat hieman useammin syitä kuin naisilla. Miehistä myös pienempi osa kuin naisista ilmoittaa, ettei pyöräile ollenkaan. ulkoilu ja virkistys kätevä tapa liikkua riippumattomuus aikatauluista ei ole mahdollisuutta käyttää autoa taloudellinen edullisuus ympäristösyyt pyöräily on osa identiteettiäni joukkoliikenneyhteydet ovat huonot muu syy en osaa sanoa en pyöräile 0 0 SUKUPUOLI: ESPOO 0 (n=0) Nainen (n=) Mies (n=) Liikennebarometri 0

23 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä on tärkein syy pyöräilyynne? ESPOO 0 (n=0) myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Myönteiset fyysiset vaikutukset ovat selvästi 0-0 vuotiailla selvästi yleisempi syy pyöräilyyn kuin muilla. Toisaalta - vuotiaista keskimääräistä useampi ei pyöräile ollenkaan. - vuotiaat ilmoittavat hieman keskimääräistä useammin syyksi ulkoilun ja virkistyksen, kun taas - vuotiaat kokevat muita useammin pyöräilyn käteväksi tavaksi liikkua. ulkoilu ja virkistys kätevä tapa liikkua riippumattomuus aikatauluista ei ole mahdollisuutta käyttää autoa taloudellinen edullisuus ympäristösyyt pyöräily on osa identiteettiäni joukkoliikenneyhteydet ovat huonot muu syy en osaa sanoa en pyöräile 0 0 IKÄ: ESPOO 0 (n=0) - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) Liikennebarometri 0

24 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä on tärkein syy pyöräilyynne? ESPOO 0 (n=0) myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Polkupyörällä päivittäisiä matkoja tekeville pyöräily on eniten kätevä tapa liikkua. Henkilöautolla liikkuvat pyöräilevät eniten ulkoilun ja virkistyksen sekä fyysisten vaikutusten vuoksi. Jalkaisin matkoja tekevät pyöräilevät kaikkein vähiten. ulkoilu ja virkistys kätevä tapa liikkua riippumattomuus aikatauluista ei ole mahdollisuutta käyttää autoa taloudellinen edullisuus ympäristösyyt pyöräily on osa identiteettiäni joukkoliikenneyhteydet ovat huonot muu syy en osaa sanoa en pyöräile 0 0 PÄIVITTÄISET MATKAT: ESPOO 0 (n=0) Joukkoliikennevälineellä (n=) Jalkaisin (n=) Henkilöautolla (n=) Polkupyörällä (n=) Liikennebarometri 0

25 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä on tärkein syy pyöräilyynne? ESPOO 0 (n=0) myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Suur-Kauklahdessa asuvat pyöräilevät eniten ulkoilun ja virkistyksen takia. Pohjois-Espoossa taas taloudellinen edullisuus on tärkeämpi syy kuin muualla. ulkoilu ja virkistys kätevä tapa liikkua riippumattomuus aikatauluista ei ole mahdollisuutta käyttää autoa taloudellinen edullisuus ympäristösyyt pyöräily on osa identiteettiäni joukkoliikenneyhteydet ovat huonot muu syy en osaa sanoa en pyöräile 0 0 ALUEET: ESPOO 0 (n=0) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Espoonlahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Suur-Leppävaara (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Kauklahti (n=) Pohjois-Espoo (n=) Liikennebarometri 0

26 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä tekijä on eniten vaikuttanut pyöräilemättä jättämiseen/pyöräilyyn harvoin? Tärkein syy jättää pyöräily väliin tai olla pyöräilemättä ollenkaan ovat liian pitkät matkat sekä sää. Toisaalta myös muu tapa voi olla mieluisampi. 0% % 0% % 0% % 0% Liian pitkä välimatka Sää Muu tapa mieluisampi, pyöräily ei mieluinen Mukavuudenhalu Ajan puute Ei pyörää saatavilla Oma terveys/korkea ikä Kaikki kuljetettava ei mahdu mukaan pyörällä Lasten kuljettaminen pyörällä hankalaa Pelkää, että pyörä varastetaan Lyhyet välimatkat/asuu keskustassa Matkaan liittyvä muu asiointi Katkeava tai epälooginen pyöräreitti Turvattomuuden tunne liikenteessä Päällysteen kunto tai muu epätasaisuus Puutteelliset pyörän pysäk.&säilytysmahdoll. Hikoilu tai suihkumahdollisuuksien puute Muu tekijä En osaa sanoa 0 0 ESPOO 0 (n=0) Liikennebarometri 0

27 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä tekijä on eniten vaikuttanut pyöräilemättä jättämiseen/pyöräilyyn harvoin? ESPOO 0 (n=0) Liian pitkä välimatka Sää Muu tapa mieluisampi, pyöräily ei mieluinen Mukavuudenhalu Ajan puute Ei pyörää saatavilla Oma terveys/korkea ikä Kaikki kuljetettava ei mahdu mukaan pyörällä Lasten kuljettaminen pyörällä hankalaa Pelkää, että pyörä varastetaan Lyhyet välimatkat/asuu keskustassa Matkaan liittyvä muu asiointi Katkeava tai epälooginen pyöräreitti Turvattomuuden tunne liikenteessä Päällysteen kunto tai muu epätasaisuus Puutteelliset pyörän pysäk.&säilytysmahdoll. Hikoilu tai suihkumahdollisuuksien puute Muu tekijä En osaa sanoa 0% % 0% % 0% % 0% % 0 0 Miehille mukavuudenhalu, sää ja se, ettei pyörää ole saatavilla ovat suurempia syitä pyöräilemättömyyteen kuin naisilla. Naisilla on miehiä yleisemmin syynä liian pitkä välimatka, oma terveys, matkaan liittyvä muu asiointi, lasten tai liian paljon tavaran kuljettaminen, pelko, että pyörä varastetaan sekä turvattomuuden tunne liikenteessä. SUKUPUOLI: ESPOO 0 (n=0) Nainen (n=) Mies (n=) Liikennebarometri 0

28 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä tekijä on eniten vaikuttanut pyöräilemättä jättämiseen/pyöräilyyn harvoin? ESPOO 0 (n=0) 0% % 0% % 0% % 0% % Erityisesti - vuotiaille liian pitkä välimatka on suuri syy jättää pyöräilemättä. - vuotiaille syynä on muita useammin se, ettei omaa pyörää ole saatavilla, tai ettei se vain ole mieluisa tapa liikkua. Vanhimmalle ikäryhmälle yleisin syy on oma terveys. Liian pitkä välimatka Sää Muu tapa mieluisampi, pyöräily ei mieluinen Mukavuudenhalu Ajan puute Ei pyörää saatavilla Oma terveys/korkea ikä Kaikki kuljetettava ei mahdu mukaan pyörällä Lasten kuljettaminen pyörällä hankalaa Pelkää, että pyörä varastetaan Lyhyet välimatkat/asuu keskustassa Matkaan liittyvä muu asiointi Katkeava tai epälooginen pyöräreitti Turvattomuuden tunne liikenteessä Päällysteen kunto tai muu epätasaisuus Puutteelliset pyörän pysäk.&säilytysmahdoll. Hikoilu tai suihkumahdollisuuksien puute Muu tekijä En osaa sanoa 0 0 IKÄ: ESPOO 0 (n=0) - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) Liikennebarometri 0

29 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä tekijä on eniten vaikuttanut pyöräilemättä jättämiseen/pyöräilyyn harvoin? ESPOO 0 (n=0) 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Päivittäisiä matkoja pyörällä tekeville liian pitkä välimatka ja erityisesti sää ovat suurimmat syyt jättää pyöräilemättä. Jalkaisin liikkuville muita useammin se, ettei pyörää ole saatavilla sekä oma terveys. Liian pitkä välimatka Sää Muu tapa mieluisampi, pyöräily ei mieluinen Mukavuudenhalu Ajan puute Ei pyörää saatavilla Oma terveys/korkea ikä Kaikki kuljetettava ei mahdu mukaan pyörällä Lasten kuljettaminen pyörällä hankalaa Pelkää, että pyörä varastetaan Lyhyet välimatkat/asuu keskustassa Matkaan liittyvä muu asiointi Katkeava tai epälooginen pyöräreitti Turvattomuuden tunne liikenteessä Päällysteen kunto tai muu epätasaisuus Puutteelliset pyörän pysäk.&säilytysmahdoll. Hikoilu tai suihkumahdollisuuksien puute Muu tekijä En osaa sanoa 0 0 PÄIVITTÄISET MATKAT: ESPOO 0 (n=0) Joukkoliikennevälineellä (n=) Jalkaisin (n=) Henkilöautolla (n=) Polkupyörällä (n=) Liikennebarometri 0

30 Syyt pyöräilyyn tai pyöräilemättömyyteen *uusi kysymys vuonna 0 Mikä tekijä on eniten vaikuttanut pyöräilemättä jättämiseen/pyöräilyyn harvoin? ESPOO 0 (n=0) Liian pitkä välimatka Sää Muu tapa mieluisampi, pyöräily ei mieluinen Mukavuudenhalu Ajan puute Ei pyörää saatavilla Oma terveys/korkea ikä Kaikki kuljetettava ei mahdu mukaan pyörällä Lasten kuljettaminen pyörällä hankalaa Pelkää, että pyörä varastetaan Lyhyet välimatkat/asuu keskustassa Matkaan liittyvä muu asiointi Katkeava tai epälooginen pyöräreitti Turvattomuuden tunne liikenteessä Päällysteen kunto tai muu epätasaisuus Puutteelliset pyörän pysäk.&säilytysmahdoll. Hikoilu tai suihkumahdollisuuksien puute Muu tekijä En osaa sanoa 0% % 0% % 0% % 0% % 0 0 Sekä Suur-Kauklahden että Pohjois- Espoon alueilla asuville liian pitkä välimatka on muita suurempi syy jättää pyöräilemättä. Vanhan-Espoon alueella on eniten sellaisia, joilla ei ole pyörää saatavilla. Mukavuudenhalu, ajan puute ja puutteelliset pyörän säilytysmahdollisuudet ovat keskimääräistä suurempia syitä Suur- Kauklahdessa, sää ja pyöräilyn epämieluisuus Vanhassa Espoossa. Myös Suur-Leppävaarassa on hieman keskimääräistä enemmän niitä, joiden mielestä pyöräily ei ole mieluisa liikkumistapa. ALUEET: ESPOO 0 (n=0) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Espoonlahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Suur-Leppävaara (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Kauklahti (n=) Pohjois-Espoo (n=) Liikennebarometri 0

31 Pyöräilyolosuhteisiin tarvittavia parannuksia *uusi kysymys vuonna 0 Parannukset, jotka saisivat pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ehdotetuista parannuksista pyöräilyyn kannustaisi eniten pyörien pysäköintipaikkojen parempi turvallisuus, pyörätieverkkojen parempi kattavuus sekä pyöräteiden parempi kunnossapito. jos pyörien pysäköintipaikat ja -alueet olisivat paremmin turvattu ilkivallalta ja varastamiselta jos pyörätieverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi jos pyörätiet pidettäisiin paremmassa kunnossa jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihkut ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet jos pyöräteiden opastus olisi paremmin järjestetty mikään näistä ei lisäisi pyöräilyäni en osaa sanoa ESPOO 0 (n=0) Liikennebarometri 0

32 Pyöräilyolosuhteisiin tarvittavia parannuksia *uusi kysymys vuonna 0 Parannukset, jotka saisivat pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn ESPOO 0 (n=0) jos pyörien pysäköintipaikat ja -alueet olisivat paremmin turvattu ilkivallalta ja varastamiselta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ehdotetuista parannuksista pyöräilyyn kannustaisi naisten kohdalla enemmän kuin miesten pyörien pysäköintipaikkojen parempi turvallisuus sekä pyörätieverkkojen parempi kattavuus. Miehiä kannustaisi naisia enemmän se, jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat tilat vaatteiden vaihtamiseen ja säilyttämiseen. jos pyörätieverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi jos pyörätiet pidettäisiin paremmassa kunnossa jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihkut ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet jos pyöräteiden opastus olisi paremmin järjestetty mikään näistä ei lisäisi pyöräilyäni en osaa sanoa SUKUPUOLI: ESPOO 0 (n=0) Nainen (n=) Mies (n=) Liikennebarometri 0

33 Pyöräilyolosuhteisiin tarvittavia parannuksia *uusi kysymys vuonna 0 Parannukset, jotka saisivat pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn ESPOO 0 (n=0) jos pyörien pysäköintipaikat ja -alueet olisivat paremmin turvattu ilkivallalta ja varastamiselta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Nuorin ikäryhmä pitää kannustavimpana parannuksena pyörien pysäköintialueiden turvallisuuden parantamista. Myös pyöräteiden opastuksen parempi järjestäminen on heille muita tärkeämpää. Toisaalta vanhimman ikäryhmän kohdalla useampi ilmoittaa, ettei mikään ehdotuksista lisäisi heidän pyöräilyään. jos pyörätieverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi jos pyörätiet pidettäisiin paremmassa kunnossa jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihkut ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet jos pyöräteiden opastus olisi paremmin järjestetty mikään näistä ei lisäisi pyöräilyäni en osaa sanoa IKÄ: ESPOO 0 (n=0) - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) Liikennebarometri 0

34 Pyöräilyolosuhteisiin tarvittavia parannuksia *uusi kysymys vuonna 0 Parannukset, jotka saisivat pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn ESPOO 0 (n=0) jos pyörien pysäköintipaikat ja -alueet olisivat paremmin turvattu ilkivallalta ja varastamiselta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Pyörällä sekä joukkoliikennevälineillä päivittäisiä matkoja tekevien mielestä tärkeimpiä parannuskohteita olisivat pyörien säilytyspaikkojen turvallisuus, pyörätieverkkojen kattavuus, pyöräteiden parempi kunnossapito sekä työ- tai opiskelupaikan paremmat tilat vaatteiden vaihtamiseen. jos pyörätieverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi jos pyörätiet pidettäisiin paremmassa kunnossa jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihkut ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet jos pyöräteiden opastus olisi paremmin järjestetty mikään näistä ei lisäisi pyöräilyäni en osaa sanoa PÄIVITTÄISET MATKAT: ESPOO 0 (n=0) Joukkoliikennevälineellä (n=) Jalkaisin (n=) Henkilöautolla (n=) Polkupyörällä (n=) Liikennebarometri 0

35 Pyöräilyolosuhteisiin tarvittavia parannuksia *uusi kysymys vuonna 0 Parannukset, jotka saisivat pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn ESPOO 0 (n=0) jos pyörien pysäköintipaikat ja -alueet olisivat paremmin turvattu ilkivallalta ja varastamiselta jos pyörätieverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Suur-Kauklahden alueella asuvat kokevat tärkeimmäksi parannettavaksi asiaksi pyörien pysäköintialueiden turvallisuuden parantamisen. Sekä Suur- Kauklahdessa että Pohjois- Espoossa keskimääräistä useampi toivoo pyöräteille parempaa kunnossapitoa sekä parempia mahdollisuuksia vaatteiden vaihtoon työ- tai opiskelupaikalla. Pyöräteiden parempaa opastusta toivotaan keskimääräistä useammin Vanhassa-Espoossa. jos pyörätiet pidettäisiin paremmassa kunnossa jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihkut ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet jos pyöräteiden opastus olisi paremmin järjestetty mikään näistä ei lisäisi pyöräilyäni en osaa sanoa ALUEET: ESPOO 0 (n=0) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Espoonlahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Suur-Leppävaara (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Kauklahti (n=) Pohjois-Espoo (n=) Liikennebarometri 0

36 Mielipiteet joukkoliikenteestä Joukkoliikenteen toimivuus Espoossa ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä + + Nuorimmat vastaajat sekä päivittäisiä matkoja joukkoliikennevälineellä tekevät ovat tyytyväisimpiä Espoon joukkoliikenteeseen. Alueittain tyytyväisimpiä ovat Vanhan- Espoon alueella asuvat. Suur- Kauklahden asukkaat ovat selvästi tyytymättömimpiä. Suur- Kauklahdessa sekä Suur- Leppävaarassa ja Suur- Tapiolassa/Mankkaalla tyytyväisyys on laskenut eniten vuodesta 0. Vanhassa Espoossa ollaan aiempaa tyytyväisempiä. erittäin hyvin melko hyvin kohtalaisesti en osaa sanoa melko huonosti erittäin huonosti Liikennebarometri 0

37 Mielipiteet liikennejärjestelmän toimivuudesta kokonaisuutena Liikennejärjestelmän toimivuus kokonaisuutena Espoossa ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% erittäin hyvin melko hyvin kohtalaisesti en osaa sanoa melko huonosti erittäin huonosti myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Liikennejärjestelmän toimivuuteen tyytyväisimpiä ovat nuorimmat vastaajat. Vanhimmat ovat tyytymättömimpiä. Alueittain tyytyväisimpiä ollaan Suur- Espoonlahdessa. Vuodesta 0 tyytyväisyys on vähentynyt selkeimmin Suur- Tapiolassa/Mankkaalla, Suur- Matinkylässä/Olarissa sekä Vanhassa-Espoossa. Eniten se on lisääntynyt Suur-Espoonlahdessa ja Pohjois-Espoossa. Liikennebarometri 0

38 Mielipiteet liikennesuunnittelijoiden yhteydenpidosta ja tiedonvaihdosta asukkaiden kanssa Liikennesuunnittelijoiden ja asukkaiden välinen yhteydenpito ja tiedonvaihto Espoossa 0% 0% 0% 0% 0% 00% Tyytyväisyys kaupungin liikennesuunnittelijoiden ja asukkaiden väliseen yhteydenpitoon on jälleen laskenut. Mutta se on silti edelleen korkeampi kuin vuonna. Onko kaupungin liikennesuunnittelijoiden ja asukkaiden välinen yhteydenpito ja tiedonvaihto mielestänne riittävää? myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä riittävää jossakin määrin riittävää en osaa sanoa jossakin määrin riittämätöntä riittämätöntä Liikennebarometri 0

39 Mielipiteet liikennesuunnittelijoiden yhteydenpidosta ja tiedonvaihdosta asukkaiden kanssa Onko kaupungin liikennesuunnittelijoiden ja asukkaiden välinen yhteydenpito ja tiedonvaihto mielestänne riittävää? ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% myönteis et miinus kielteiset, % -yksikköä Tyytyväisimpiä yhteydenpitoon ovat nuorimmat vastaajat sekä joukkoliikennevälineellä päivittäisiä matkoja tekevät. Vanhemmissa ikäryhmissä tyytymättömyys kasvaa. Alueittain tyytymättömimpiä ollaan Suur- Tapiolassa/Mankkaalla. Eniten tyytyväisyys on laskenut vuodesta 0 Suur- Leppävaarassa sekä Suur- Tapiolassa/Mankkaalla. riittävää jossakin määrin riittävää en osaa sanoa jossakin määrin riittämätöntä riittämätöntä Liikennebarometri 0

40 Pääasiallinen työmatkojen / opiskelumatkojen kulkutapa Espoo: Yleisimmät päivittäiset kulkutavat 0% 0% 0% 0% 0% 00% Vastaajien yleisimmät päivittäiset kulkutavat eivät ole juuri muuttuneet vuodesta 0. Pyöräily ja jalkaisin liikkuminen ovat hieman lisääntyneet joukkoliikennevälineiden kustannuksella. Millä tavalla kuljette yleisimmin päivittäiset matkanne töihin tai muuhun aktiviteettiin? Jos Teillä ei ole työ- / opiskelumatkoja, niin muut päivittäiset matkanne? Henkilöautolla Polkupyörä Jotenkin muuten Joukkoliikennevälineitä käyttäen Jalkaisin En osaa sanoa Liikennebarometri 0

41 Pääasiallinen työmatkojen / opiskelumatkojen kulkutapa Millä tavalla kuljette yleisimmin päivittäiset matkanne töihin tai muuhun aktiviteettiin? Jos Teillä ei ole työ- / opiskelumatkoja, niin muut päivittäiset matkanne? ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Henkilöautolla Polkupyörä Jotenkin muuten Joukkoliikennevälineitä käyttäen Jalkaisin En osaa sanoa Miehet autoilevat enemmän kuin naiset. Myös -0 vuotiaat autoilevat enemmän kuin muut ikäryhmät. Nuorimmat käyttävät eniten joukkoliikennevälineitä, ja vanhimmat kulkevat eniten jalkaisin. Alueittain henkilöautoa käytetään eniten Pohjois- Espoossa, mutta määrä on vähentynyt huomattavasti vuodesta 0. Sen sijaan se on lisääntynyt Suur-Leppävaarassa. Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt selkeimmin Suur- Leppävaarassa, Suur- Matinkylässä/Olarissa sekä Vanhassa-Espoossa. Liikennebarometri 0

42 Eri kulkutapojen käyttöuseus *uusi kysymys vuonna 0 Eri kulkutapojen käyttö Suurin osa vastaajista liikkuu autolla vähintään pari-kolme kertaa viikossa. Vajaa puolet käyttää yhtä usein joukkoliikennettä. ESPOO 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Kuinka usein kuljette autolla (kuljettajana tai matkustajana)? Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä? Kuinka usein yleensä pyöräilette touko-syyskuussa? 0 Päivittäin tai lähes päivittäin - kertaa viikossa Kerran viikossa Harvemmin En koskaan Liikennebarometri 0

43 Eri kulkutapojen käyttöuseus *uusi kysymys vuonna 0 Eri kulkutapojen käyttö ESPOO 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Työssäkäyvistä autoilee päivittäin tai lähes päivittäin kaksinkertainen määrä työelämän ulkopuolella oleviin verrattuna. Työssä olevat myös pyöräilevät hieman enemmän. Työelämän ulkopuolella olevat käyttävät hieman enemmän joukkoliikennettä kuin työssä käyvät. Kuinka usein kuljette autolla (kuljettajana tai matkustajana)? On työssä (n=) Ei työssä (n=) Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä? On työssä (n=) 0 Ei työssä (n=) 0 0 Kuinka usein yleensä pyöräilette touko-syyskuussa? On työssä (n=) Ei työssä (n=) Päivittäin tai lähes päivittäin - kertaa viikossa Kerran viikossa Harvemmin En koskaan Liikennebarometri 0

44 Eri kulkutapojen käyttöuseus *uusi kysymys vuonna 0 Kuinka usein yleensä pyöräilette touko-syyskuussa? Alueittain pyöräillään eniten päivittäin tai lähes päivittäin Suur-Tapiolan/Mankkaan alueella sekä Suur-Leppävaarassa. Vähiten pyöräillään Suur- Espoonlahdessa. ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Päivittäin tai lähes päivittäin Kerran viikossa En koskaan kertaa viikossa Harvemmin Liikennebarometri 0

45 Eri kulkutapojen käyttöuseus *uusi kysymys vuonna 0 Kuinka usein kuljette autolla (kuljettajana tai matkustajana)? Alueittain Pohjois-Espoossa ja Suur-Kauklahdessa autoillaan eniten päivittäin tai lähes päivittäin. Harvimmin autoillaan Suur-Leppävaaran sekä Suur- Matinkylän/Olarin alueella. 0% 0% 0% 0% 0% 00% ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) Päivittäin tai lähes päivittäin - kertaa viikossa Kerran viikossa Harvemmin En koskaan Liikennebarometri 0

46 Eri kulkutapojen käyttöuseus *uusi kysymys vuonna 0 Kuinka usein käytätte joukkoliikennettä? ESPOO 0 (n=00) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=0) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=0) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Päivittäin tai lähes päivittäin Kerran viikossa En koskaan kertaa viikossa Harvemmin Nuorimmat vastaajat käyttävät joukkoliikennettä useammin kuin muut. Alueittain päivittäin tai lähes päivittäin joukkoliikennettä käytetään eniten Suur- Espoonlahdessa ja Suur- Kauklahdessa. Vanhasta- Espoosta löytyy eniten niitä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä lainkaan. Liikennebarometri 0

47 Muutokset henkilöauton käytössä Reilusti suurimmalla osalla vastaajista on henkilöauto käytössä vähintään harvoin. Espoo: Onko käytettävissä henkilöauto 0% 0% 0% 0% 0% 00% Onko Teillä itsellänne käytettävissä henkilöauto henkilökohtaisiin matkoihinne aina tai melkein aina silloin tällöin harvoin ei ollenkaan Liikennebarometri 0

48 Muutokset henkilöauton käytössä Onko Teillä itsellänne käytettävissä henkilöauto henkilökohtaisiin matkoihinne... ESPOO 0 (n=) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=0) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Miehillä on henkilöauto käytössään useammin kuin naisilla, ikäryhmittäin - vuotiaista on muita suuremmalla osalla henkilöauto käytössä. Alueittain Suur-Tapiolassa/Mankkaalla asuvilla on useimmin henkilöauto käytössä vähintään silloin tällöin. Verrattuna vuoteen 0, Suur- Leppävaaralaisilla ja Suur- Tapiolan/Mankkaan asukkailla on nyt useammin henkilöauto käytössään. Pohjois-Espoossa hieman harvemmin kuin aiemmin. aina tai melkein aina silloin tällöin harvoin ei ollenkaan Liikennebarometri 0

49 Muutokset henkilöauton käytössä Espoo: Henkilöauton käytön muutos viimeisen vuoden aikana Reilu viidesosa on vähentänyt henkilöauton käyttöä viimeisen vuoden aikana, mikä on käytännössä saman verran kuin vuonna 0. (jos auto käytettävissä) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Mikä seuraavista vastaa kohdallanne parhaiten henkilöauton käyttöä viimeisen vuoden aikana? 'vähentänyt' miinus 'lis ännyt', % -yksikköä Olen vähentänyt henkilöauton käyttöä En osaa sanoa Henkilöauton käytössäni ei ole muutosta Olen lisännyt henkilöauton käyttöä Liikennebarometri 0

50 Muutokset henkilöauton käytössä Mikä seuraavista vastaa kohdallanne parhaiten henkilöauton käyttöä viimeisen vuoden aikana? (jos auto käytettävissä) ESPOO 0 (n=) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 'vähentänyt' miinus 0% 0% 0% 0% 0% 00% 'lis ännyt', % -yksikköä Naiset ovat vähentäneet auton käyttöä hieman enemmän kuin miehet. Eniten autoilua on vähennetty Suur- Tapiolan/Mankkaan alueella, ja lisätty Suur-Kauklahdessa. Verrattuna vuoteen 0, Suur- Tapiolassa/Mankkaalla on nyt vähennetty autoilua enemmän. Suur-Espoonlahdessa ja Suur- Kauklahdessa vähemmän. Pohjois- Espoossa on lisätty autoilua nyt vähemmän kuin vuonna 0. Olen vähentänyt henkilöauton käyttöä En osaa sanoa Henkilöauton käytössäni ei ole muutosta Olen lisännyt henkilöauton käyttöä Liikennebarometri 0

51 Henkilöauton korvaaminen muilla liikkumismuodoilla Espoo: Henkilöauton käytön korvaaminen (jos vähentänyt käyttöä) 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% Niistä, jotka ovat vähentäneet auton käyttöä yli puolet on siirtynyt käyttämään joukkoliikennettä, reilu kolmasosa on vaihtanut pyöräilyyn ja noin neljäsosa kävelyyn. Jos olette vähentänyt henkilöauton käyttöä, niin oletteko korvannut henkilöautomatkoja joukkoliikennematkoilla, kävelymatkoilla tai pyörämatkoilla? Kyllä, joukkoliikennematkoilla Kyllä, pyörämatkoilla Kyllä, kävelymatkoilla En ole korvannut En osaa sanoa Liikennebarometri 0

52 Henkilöauton korvaaminen muilla liikkumismuodoilla Jos olette vähentänyt henkilöauton käyttöä, niin oletteko korvannut henkilöautomatkoja joukkoliikennematkoilla, kävelymatkoilla tai pyörämatkoilla? (jos vähentänyt käyttöä) ESPOO 0 (n=) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=0) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=0) Suur-Matinkylä/ Olari (n=) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% Alueittain automatkoja on korvattu joukkoliikenteellä eniten Suur-Espoonlahdessa. Joukkoliikennematkoilla on korvattu nyt vähemmän automatkoja kuin vuonna 0 Suur-Tapiolassa/Mankkaalla, Suur-Kauklahdessa ja Vanhassa Espoossa. Enemmän matkoja on korvattu joukkoliikenteellä Suur-Matinkylässä/Olarissa, Suur-Espoonlahdessa ja Pohjois-Espoossa. Suur- Espoonlahdessa on automatkoja korvattu aiempaa vähemmän pyöräilyllä ja kävelyllä. Suur- Tapiolassa/Mankkaalla on myös autoilua korvattu vähemmän kävelyllä ja Vanhassa-Espoossa pyöräilyllä. Kyllä, joukkoliikennematkoilla Kyllä, pyörämatkoilla Kyllä, kävelymatkoilla En ole korvannut En osaa sanoa Liikennebarometri 0

53 Henkilöauton korvaaminen muilla liikkumismuodoilla Espoo: Henkilöauton käytön muutosaikomukset seuraavan vuoden aikana (jos auto käytettävissä) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Noin neljäsosalla vastaajista on tarkoituksena vähentää henkilöauton käyttöä seuraavan vuoden aikana, mikä on käytännössä saman verran kuin vuonna 0. Onko tarkoituksenne vähentää henkilöauton käyttöä seuraavan vuoden aikana? 'kyllä' miinus 'ei', % -yksikköä Kyllä En osaa sanoa Ei Liikennebarometri 0

54 Henkilöauton korvaaminen muilla liikkumismuodoilla Onko tarkoituksenne vähentää henkilöauton käyttöä seuraavan vuoden aikana? 'kyllä' miinus (jos auto käytettävissä) 0% 0% 0% 0% 0% 00% 'ei', % -yksikköä ESPOO 0 (n=) SUKUPUOLI: - Nainen (n=) - Mies (n=) IKÄ: - - v (n=) v (n=) - v (n=) v (n=) - - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) - Polkupyörällä (n=) 0 - Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) - - Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) 0 - Suur-Matinkylä/ Olari (n=) 0 - Suur-Espoonlahti (n=) - Suur-Kauklahti (n=) - Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) - - Alueittain autoilua aiotaan vähentää eniten Suur-Kauklahdessa ja vähiten Suur-Tapiolassa/Mankkaalla ja Pohjois-Espoossa. Vuoteen 0 verrattuna Suur- Matinkylässä/Olarissa on nyt useammalla suunnitelmissa vähentää autoilua. Sen sijaan Suur- Kauklahdessa harvempi suunnittelee nyt sellaista. Kyllä En osaa sanoa Ei Liikennebarometri 0

55 Henkilöauton korvaaminen muilla liikkumismuodoilla Espoo: Henkilöauton käytön korvaamisaikomukset Niistä, jotka aikovat vähentää autoilua, suurin osa aikoo siirtyä joukkoliikenteeseen. Noin puolet suunnittelee myös pyöräilyä. (jos tarkoitus vähentää käyttöä) 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% 0% 0% Jos tarkoituksenanne on vähentää henkilöauton käyttöä, niin oletteko ajatellut korvata henkilöautomatkoja joukkoliikennematkoilla, kävelymatkoilla tai pyörämatkoilla? Kyllä, käyttämällä joukkoliikennettä Kyllä, tekemällä kävelymatkoja En osaa sanoa Kyllä, tekemällä pyörämatkoja En ole ajatellut korvata Liikennebarometri 0

56 Henkilöauton korvaaminen muilla liikkumismuodoilla Jos tarkoituksenanne on vähentää henkilöauton käyttöä, niin oletteko ajatellut korvata henkilöautomatkoja joukkoliikennematkoilla, kävelymatkoilla tai pyörämatkoilla? ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=0) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=0) Jalkaisin (n=0) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% 0% 0% Niistä, jotka aikovat vähentää autoilua, Suur- Matinkylässä/Olarissa, Suur- Espoonlahdessa ja Pohjois- Espoossa muita suurempi osa aikoo siirtyä käyttämään joukkoliikennettä. Vanhassa- Espoossa aiotaan muita useammin alkaa suosia pyöräilyä ja kävelyä. Vuoteen 0 verrattuna pyöräilyyn siirtymistä suunnitellaan aiempaa enemmän Suur- Tapiolassa/Mankkaalla ja Suur- Matinkylässä/Olarissa. Joukkoliikenteen käyttämiseen siirtymistä suunnitellaan enemmän Suur-Espoonlahdessa ja Suur- Matinkylässä/Olarissa. Pyöräilyä aiotaan aiempaa enemmän lisätä Pohjois-Espoossa. Kyllä, käyttämällä joukkoliikennettä Kyllä, tekemällä kävelymatkoja En osaa sanoa Kyllä, tekemällä pyörämatkoja En ole ajatellut korvata Liikennebarometri 0

57 Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun muutokset Miten seuraavien kulkumuotojen käyttö on kehittynyt kohdallanne viimeisen vuoden aikana? ESPOO 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 00% Eri liikkumismuotojen käyttömäärät ovat lisääntyneet suunnilleen saman verran kuin vuonna 0. Pyöräily on lisääntynyt muita muotoja hieman vähemmän. Joukkoliikenne 'lis ääntynyt' miinus 'vähentynyt', % -yksikköä Pyöräily Kävely Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Vähentynyt Liikennebarometri 0

58 Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun muutokset Miten seuraavien kulkumuotojen käyttö on kehittynyt kohdallanne viimeisen vuoden aikana? Joukkoliikenne ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 'lis ääntynyt' miinus 0% 0% 0% 0% 0% 00% 'vähentynyt', % -yksikköä Nuorimmat sekä Suur- Kauklahden alueella asuvat ovat lisänneet eniten joukkoliikenteen käyttöä. Alueittain joukkoliikenteen käyttäminen on lisääntynyt eniten Suur-Kauklahdessa ja vähentynyt eniten Pohjois-Espoossa. Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Vähentynyt Liikennebarometri 0

59 Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun muutokset Miten seuraavien kulkumuotojen käyttö on kehittynyt kohdallanne viimeisen vuoden aikana? Pyöräily ESPOO 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: - v (n=) - v (n=) - v (n=) 0-0 v (n=) - v (n=) PÄIVITTÄISET MATKAT: Henkilöautolla (n=) Joukkoliikennevälineellä (n=) Polkupyörällä (n=) Jalkaisin (n=) ALUEET: Suur-Leppävaara (n=) Suur-Tapiola/ Mankkaa (n=) Suur-Matinkylä/ Olari (n=00) Suur-Espoonlahti (n=) Suur-Kauklahti (n=) Vanha-Espoo (n=) Pohjois-Espoo (n=) 'lis ääntynyt' miinus 0% 0% 0% 0% 0% 00% 'vähentynyt', % -yksikköä Pyöräily on lisääntynyt eniten Suur-Kauklahden alueella. Vuoteen 0 verrattuna Suur- Matinkylässä/Olarissa ja Pohjois-Espoossa pyöräily on vähentynyt nyt vähemmän. Vanhassa- Espoossa taas enemmän. Suur-Espoonlahdessa pyöräilyä on nyt lisätty aiempaa enemmän. Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Vähentynyt Liikennebarometri 0

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Vantaan kaupungin toimeksiannosta. Kantar TNS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. LIIKENNEBAROMETRI

Lisätiedot

Tutkimusraportti 3.10.2012

Tutkimusraportti 3.10.2012 LIIKENNEBAROMETRI 2012 Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnitteluyksikkö Tutkimusraportti 3.10.2012 Tutkija: Kati Valta Työnro: 220102638 TNS Gallup Oy, Miestentie 9, 02150 Espoo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO. Liikennebarometri Taloustutkimus Oy

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO. Liikennebarometri Taloustutkimus Oy HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Liikennebarometri Taloustutkimus Oy Tuomo Turja/Lotta Engdahl 16.08. Liikennebarometri 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2004 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2004 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. OTANTATUTKIMUS OY Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Pyöräilybarometri 2014

Pyöräilybarometri 2014 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä : Pyöräilybarometri PYÖRÄILYBAROMETRI HELSINKI Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennebarometri 2016 www.hel.fi/ksv SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1 Tutkimuksen tarkoitus... 2 1.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 33 vastaajaa 23 kaupunginvaltuutettua 10 muuta luottamushenkilöä Eri lautakuntien edustus Lasten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

OPISKELIJAN KAUPUNKI

OPISKELIJAN KAUPUNKI OPISKELIJAN KAUPUNKI Ideoita, uhkia ja mahdollisuuksia kaupunkikehittämiseen Tutkimusraportti Maria Rytkönen & Juhani Saari Esityksen tulokset Juhani Saari Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Pyöräilymetropoli 2017

Pyöräilymetropoli 2017 FAKTAA JA FIILIKSIÄ PYÖRÄLIIKENTEESTÄ Valokuva: HSL/Lauri Eriksson Pyöräilykatsaus on pyöräliikenteen kehitystä ja kaupunkilaisten mielipiteitä esittelevä julkaisu Pääkaupunkiseudulla. Sisällys Pyöräilyä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Lomakkeen palautus sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu.palaute@tampere.fi Asuinkunta A. Asuinkunta 1. Missä kunnassa asut? - 1. Kangasala - 2. Lempäälä

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista 1. Vastaajan sukupuoli 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Mies Nainen 2. Vastaajan asuinalue 0 10 20 30 40 50 60 70

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. Timo Liljamo

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. Timo Liljamo Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin Timo Liljamo timo.liljamo@tut.fi Tutkimuksen sisältö 1. Kirjallisuuskatsaus 2. Kansalaiskyselytutkimus 3. Työpaja Kirjallisuuskatsaus Matkojen pituuden

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen 4.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 0087 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 07 Tyytyväisyys

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Perusraportti Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Kysely toteutettiin Webropol kyselytyökalun avulla ajanjaksolla15.8.-1.9.2016. Vastaajia oli 311. 1. Vastaajan sukupuoli 2. Vastaajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Pyöräilybarometri. Pyöräilymetropoli.fi

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Pyöräilybarometri. Pyöräilymetropoli.fi Pyöräilybarometri Pyöräilymetropoli.fi Sisällys Tiivistelmä Sammanfattning Summary. Johdanto. Tutkimuksen tarkoitus. Tutkimuksen kohderyhmät, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus. Aineistonkeruu. Tulosten

Lisätiedot

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ-BAROMETRI Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä Helsingin seudun 14 kunnan 15 vuotta täyttäneille asukkaille suunnattu mielipidetiedustelu,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea

ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea Viisaan liikkumisen verkosto 11.5.2017 Koho Reino 9.05.2017 Mitä saimme aikaan: Väline Asenne CO2 2 Koho Reino Miksi onnistuimme?

Lisätiedot

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Pääasiallinen liikkumismuoto kesäkaudella (huhti-syyskuu) Mitkä seuraavista ratkaisevat kulkumuodon työmatkalla kesäkaudella (huhti-syyskuu)? * Voit valita useamman kohdan

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE II Asukastyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE II Asukastyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE II Asukastyöpajan tulokset Työpaja asukkaille Työpaja pidettiin 10.11. klo 17.30-19.00 Työpajaan osallistui 17 henkilöä Työpajan tavoitteet Saada orivesiläiset

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Helsinkiläisten liikkumistottumukset Helsinkiläisten liikkumistottumukset 206 www.hel.fi/ksv Sisällys. JOHDANTO. Tutkimuksen tarkoitus.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.3 Aineiston keruu.4 Tulosten luotettavuus

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Tuhat suomalaista 11/1 Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Marraskuu 1 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 11/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus teh=in interne=ssä IROResearch Oy:n

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015

Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä. Seurantasuunnitelma 12/2015 Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Mäntsälässä Seurantasuunnitelma 12/2015 1 Työn toteuttaminen Työ toteutettiin osana valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa T&K ohjelmaa 2015. Seurantasuunnitelman

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014 Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa GallupForumissa,

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE I Asukaskyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE I Asukaskyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE I Asukaskyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 1/2 116 vastaajaa 110 vastaajaa asuu vakituisesti Orivedellä 3 vastaajista on kesäasukkaita 2 vastaajista

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015 Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 01 Keva ja Tela Lisätietoja: Keva, työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, puh. 00 0, pauli.forma(at)keva.fi Työeläkevakuuttajat TELA ry, toimitusjohtaja

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot