Pyöräilybarometri 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyöräilybarometri 2014"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä : Pyöräilybarometri

2

3 PYÖRÄILYBAROMETRI HELSINKI Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto Otantatutkimus Oy Juha Marttila Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen vuodesta A partner in ISS-Otantatutkimus Oy / Fredrikinkatu B / Helsinki / puh. / / Y-tunnus: - / Kotipaikka: Helsinki

4 Pyöräilybarometri SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmät, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus.... Aineistonkeruu.... Tulosten luotettavuus... AINEISTON RAKENNE... YHTEENVETO... TULOKSET.... Suhtautuminen pyöräilyn edistämiseen Helsingissä.... Pyöräilyn useus lumettomana aikana.... Tyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkina.... Pyöräilyn sujuvuus Helsingissä.... Pyöräilyn turvallisuus Helsingissä.... Tyytyväisyys pyöräilyyn liittyviin asioihin Helsingissä.... Parannukset jotka saisivat pyöräilemään enemmän.... Yleisin matkan tarkoitus pyöräillessä.... Pääasiallinen syy pyöräilyyn.... Pääasiallinen syy miksi ei pyöräile.... Onko autoliikenteen määrä ongelma... KUVIOT TAUSTARYHMITTÄIN... - LIITTEET Taulukot Luotettavuusrajataulukko Haastattelulomake

5 Pyöräilybarometri TIIVISTELMÄ Pyöräilybarometrissa selvitetään asukkaiden asennetta pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilijöiden käsityksiä pyöräilyolosuhteista ja pyöräilyn laadusta Helsingissä. Barometri toteutettiin nyt ensimmäisen kerran ja se on määrä toistaa kahden vuoden välein. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin syyskuussa ja näyte edustaa - vuotiaita helsinkiläisiä. Haastatteluja tehtiin yhteensä. Tutkimuksen toteutti Otantatutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta. Helsinkiläiset kannattavat pyöräilyn edistämistä. Asenne on myönteinen myös niiden asukkaiden keskuudessa, jotka eivät pyöräile. Helsinki saa siten asukkailta vahvan tuen tavoitteelleen edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Tutkimuksen mukaan lähes % Helsingin aikuisväestöstä pyöräilee vähintään kerran viikossa lumettomana aikana. Yleisin matkan tarkoitus pyöräillessä on työ- tai opiskelumatka. Pyöräilyn pääasiallisena motiivina mainittiin yhtä usein kätevyys liikkumistapana ja myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen. Pyöräilemättömyyttä tai vähäistä pyörän käyttöä perusteltiin useimmiten sillä, ettei pyörää ole saatavilla tai terveydentilalla/korkealla iällä. Valtaosa pyörää käyttävistä asukkaista on tyytyväisiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina. Pyöräilyn sujuvuudessa ja etenkin turvallisuudessa on kuitenkin parannettavaa. Lähes joka kolmas pyöräilijä kokee turvattomuutta pyöräillessään Helsingissä. Pyöräilyn turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyvät asiat aiheuttavat tyytymättömyyttä etenkin kantakaupungin asukkaissa. Merkittävä osa polkupyörää käyttävistä asukkaista ( %) on tyytymättömiä siihen miten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väylät on erotettu toisistaan. Lähes yhtä moni on tyytymätön pyöräilyyn soveltuvien reittien määrään kantakaupungissa. Tärkein yksittäinen asia, jolla pyöräilyä voitaisiin lisätä, olisi asukkaiden mielestä nykyistä kattavampi ja yhtenäisempi pyörätieverkko. Pyörää käyttäviä asukkaita on kaikissa tuloryhmissä ja koulutusluokissa. Merkittävä osa pyöräilevistä asukkaista on korkeakoulutettuja ja hyvätuloisia. Lumettomana aikana päivittäin pyöräilevissä on myös autoa ja etenkin joukkoliikennettä päivittäin käyttäviä. Esimerkiksi kolmannes päivittäin pyöräilevistä käyttää myös joukkoliikennettä päivittäin.

6 Pyöräilybarometri JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Otantatutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta.. Tutkimuksen tarkoitus Barometrin tarkoituksena on mitata pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyn laatua Helsingissä sekä saada taustatietoa pyöräilevistä helsinkiläisistä. Tutkimus on osa laajempaa pyöräilyn seurannan kokonaisuutta. Nyt toteutettu pyöräilybarometri on ensimmäinen ja tutkimus on tarkoitus toistaa samansisältöisenä kahden vuoden välein. Näin pyöräilyolosuhteiden laadun kehitystä voidaan luotettavasti seurata.. Tutkimuksen kohderyhmät, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin vuotta täyttänyt väestö. Kyselyn painopiste oli kuitenkin pyöräilijöissä niin, että valtaosa kysymyksistä kohdistettiin vain pyöräilijöille. Pyöräilijän määritelmä on vähintään kerran viikossa tai useammin lumettomana aikana pyöräilevä kaupunkilainen. Asukkaita haastateltiin yhteensä. Näyte muodostettiin satunnaispoimintana puhelinnumeromassasta postinumeroalueittain. Haastatteluja tehtäessä noudatettiin otoskehikkoa, jossa oli määritelty haastattelumäärät sukupuolen ja ikäryhmän mukaan alueittain. Aluekiintiöinä oli jako kantakaupunkiin ja esikaupunkialueeseen. Taulukoinnissa aineisto laajennettiin vastaamaan Helsingin väestöä ( -vuotiaat asukkaat). Asukkaiden todellinen väestöosuus on N= mainitussa ikäryhmässä. Tavoitteena oli, että vähintään puolet vastaajista olisi polkupyörää käyttäviä asukkaita. Vastaajista täytti pyöräilijän määritelmän, osuus vastaajista on %. Polkupyörää käyttävien helsinkiläisten todellinen väestöosuus on N=. Otosten jakaumat taustojen mukaan on esitetty seuraavalla sivulla.. Aineistonkeruu Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin tietokoneohjatun Cati-ohjelmiston avulla viikoilla. Haastattelun kesto oli keskimäärin noin minuuttia. henkilön haastattelemiseksi tehtiin noin numerovalintaa (soittoyritystä). Ylimääräiset numerovalinnat johtuivat pääosin siitä, että numero ei vastannut/vastaaja, jouduttiin sopimaan uusi haastatteluaika tai kiintiöryhmä oli täynnä. Noin kolmannes tavoitetuista asukasnäytteeseen kuuluvista henkilöistä kieltäytyi haastattelusta.. Tulosten luotettavuus Raportti sisältää tiivistelmän tuloksista, kuviot ja taulukoinnit. Lomakkeen avoimet vastaukset on luokiteltu ja sisällytetty taulukointiin. Vaikka näytteet ovat tilastollisesti edustavia, tulokset ovat näytteen avulla saatuja estimaatteja, joihin saattaa sisältyä tiettyä satunnaistekijöiden aiheuttamaa virhettä. Virhemarginaalin suuruus riippuu näytteen tai osanäytteen koosta ja tulokseksi saadusta %-luvusta. Koko näytteessä (N= asukasta) virhemarginaali on enimmil-

7 Pyöräilybarometri lään ±. %-yksikköä ja polkupyörää käyttävien asukkaiden osalta (N=) ±. %-yksikköä. Tämä tutkimus on tehty SFS-ISO laatustandardin mukaisesti.

8 Pyöräilybarometri AINEISTON RAKENNE POLKUPYÖRÄÄ ASUKKAAT KÄYTTÄVÄT ASUKKAAT Sukupuoli N % N % Nainen % % Mies % % Ikäryhmä vuotta % % vuotta % % vuotta % % vuotta % % vuotta % % Alue Kantakaupunki % % Esikaupunki % % Koulutus Peruskoulu % % Toisen asteen koulutus % % Alempi korkeakoulututkinto % % Ylempi korkeakoulututkinto % % Talouden bruttotulot edeltävänä vuotena Alle % % % % % % Yli % % Ei vastausta % % Pyöräileminen lumettomana aikana Päivittäin tai lähes päivittäin % % - krt / vko % % krt / vko % % Harvemmin tai ei koskaan % Taloudessa auto Kyllä % % Ei % % Kouluikäisiä lapsia Kyllä % % Ei % % Käyttää joukkoliikennettä Päivittäin tai lähes päivittäin % % - krt / vko % % krt / vko % % Harvemmin / Ei koskaan % % Kuinka usein autoilee Päivittäin tai lähes päivittäin % % - krt / vko % % krt / vko % % Harvemmin % % Ei koskaan % % Työssä käynti Työssä % % Työtön tai lomautettu % % Opiskelija % % Eläkeläinen % % Työelämän ulkopuolella % %

9 Pyöräilybarometri YHTEENVETO Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Asukkaiden mielestä kaupunki on oikealla asialla, sillä vain alle % suhtautuu kielteisesti pyöräilyn edistämiseen. Huomionarvoista on, että noin % ei-pyöräilijöistäkin suhtautuu asiaan myönteisesti. Pyöräilyolot koskettavat suurta joukkoa, sillä Helsingin aikuisväestöstä lähes % pyöräilee vähintään kerran viikossa lumettomana aikana. Yleisin matkan tarkoitus pyöräillessä on työ- tai opiskelumatka. Useimmat pyöräilijät ovat melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina. Tyytymättömienkin osuus on kuitenkin merkittävä, noin %. TYYTYVÄISYYS HELSINKIIN PYÖRÄILYKAUPUNKINA, PYÖRÄILYN SUJUVUUS JA TURVALLISUUS HELSINGISSÄ ) Miten tyytyväinen olette Helsinkiin pyöräilykaupunkina? ) Miten sujuvaksi koette pyöräilyn Helsingissä? ) Miten turvalliseksi koette pyöräilyn Helsingissä? % pyöräilijöistä (n= / N=) Keskiarv o: ( - ) TYYTYVÄISYYS Helsinkiin PYÖRÄILYKAUPUNKINA, Pyöräilyn SUJUVUUS Helsingissä, Pyöräilyn TURVALLISUUS Helsingissä % % % % % % Tyytyväinen/ Sujuva/ Turvallinen () Melko tyytymätön/ Melko huonosti sujuva/ Melko turvaton () Melko tyytyväinen/ Melko sujuva/ Melko turvallinen () Tyytymätön/ Huonosti sujuva/ Turvaton () Ei osaa sanoa T / - Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Tällä hetkellä pyöräilijöitä huolettaa eniten pyöräilyn turvallisuus. Lähes joka kolmas pyöräilijä kokee turvattomuutta pyöräillessään Helsingissä. Myös sujuvuudessa on parantamisen varaa. Pyöräilyn turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyvät asiat aiheuttavat tyytymättömyyttä etenkin kantakaupungin asukkaissa. Kantakaupungissa asuvat ovat esikaupungeissa asuvia tyytymättömämpiä mm. opastukseen, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väylien erottamiseen sekä pyöräilyyn sopivien reittien määrään. Pyöräilyn pääasiallisena motiivina mainittiin yhtä usein kätevyys liikkumistapana ja myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen. Tärkein yksittäinen asia, jolla pyöräilyä voitaisiin lisätä, olisi asukkaiden mielestä nykyistä kattavampi ja yhtenäisempi pyörätieverkko. Kokonaisuutena katsoen pyöräilyä voitaisiin lisätä samoilla keinoilla sekä pyöräilijöiden että ei-pyöräilijöiden keskuudessa. Kysyttäessä, onko autoliikenteen määrä Helsingissä ongelma, mielipiteet jakautuivat niin, että noin joka toinen autoilija piti määrää ongelmana.

10 Pyöräilybarometri TULOKSET. Suhtautuminen pyöräilyn edistämiseen Helsingissä Helsinkiläiset kannattavat pyöräilyn edistämistä. Asenne on myönteinen myös niiden asukkaiden keskuudessa, jotka eivät pyöräile. Ei-pyöräilijöistä % suhtautuu asiaan myönteisesti. SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko... % vastaajista Keskiarv o: ( - ) (n=), Pyöräilijät (n=), Ei-pyöräilijät (n=), % % % % % % Puolesta () Jonkin verran puolesta () Ei osaa sanoa Jonkin verran vastaan () Vastaan () T / a Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Taustaryhmittäin tarkasteltuna asenteissa ei ole kovin suuria eroja. Myönteisimmin pyöräilyn edistämiseen Helsingissä suhtautuvat naiset, -vuotiaat ja korkeasti koulutetut. Joukkoliikennettä käyttävien asenne on jonkin verran myönteisempi kuin autoilijoiden. Sen sijaan kantakaupungissa ja esikaupungeissa asuvien asenteissa ei ole merkitsevää eroa.

11 Pyöräilybarometri. Pyöräilyn useus lumettomana aikana Helsingin aikuisväestöstä useampi kuin joka neljäs pyöräilee päivittäin tai lähes päivittäin lumettomana aikana. Kaiken kaikkiaan pyöräilijöitä ts. vähintään kerran viikossa pyöräileviä on %. PYÖRÄILYN USEUS (LUMETTOMANA AIKANA) ) Kuinka usein pyöräilette lumettomana aikana? % KAIKISTA vastaajista (n= / N=) Ei koskaan % % Päivittäin tai lähes päivittäin Harvemmin % % % - kertaa viikossa Kerran viikossa T / Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Työssäkäyvistä ja opiskelijoista noin % pyöräilee päivittäin lumettomana aikana. Eläkeläisten keskuudessa osuus on %. Päivittäin joukkoliikennettä käyttävistä joka viides ja päivittäin autoilevista % myös pyöräilee päivittäin lumettomana aikana. Naiset ja miehet pyöräilevät jokseenkin yhtä paljon. Ikäryhmittäin katsottuna ahkerimmin pyöräilevät -vuotiaat, vähiten yli -vuotiaat. Päivittäin pyöräileviä on suhteessa enemmän kantakaupungissa ( %) kuin esikaupungeissa ( %).

12 Pyöräilybarometri. Tyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkina Noin viidennes polkupyörää käyttävistä asukkaista on tyytyväisiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina. Lisäksi suuri joukko pyöräilijöistä ( %) on melko tyytyväisiä. Melko tyytyväisten osuuden voi tulkita niin, että pyöräilyoloissa on vielä puutteita ja parannettavaa. % vastaajista on tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä, ja kaupungilta odotetaan selkeästi enemmän parannuksia pyöräilyoloihin. TYYTYVÄISYYS HELSINKIIN PYÖRÄILYKAUPUNKINA ) Miten tyytyväinen olette Helsinkiin pyöräilykaupunkina? % pyöräilijöistä (n= / N=) Melko tyytymätön () Tyytymätön () Tyytyväinen () Ei osaa sanoa % % % % % Keskiarv o (-):, Melko tyytyväinen () T / Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Esikaupungeissa ollaan jonkin verran tyytyväisempiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina kuin kantakaupungissa. Alle -vuotiaat, opiskelijat, korkeasti koulutetut ja päivittäin joukkoliikennettä käyttävät näyttäisivät olevan hieman keskimääräistä tyytymättömämpiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina.

13 Pyöräilybarometri. Pyöräilyn sujuvuus Helsingissä Pyöräilyä Helsingissä luonnehditaan yleensä melko sujuvaksi ( %). % kokee pyöräilyn sujuvaksi. Vastakkaisiakin mielipiteitä on, viidennes kokee että pyöräily sujuu melko huonosti. PYÖRÄILYN SUJUVUUS HELSINGISSÄ ) Miten sujuvaksi koette pyöräilyn Helsingissä? % pyöräilijöistä (n= / N=) Melko huonosti sujuvaksi () Huonosti sujuvaksi () Sujuvaksi () Ei osaa sanoa % % % % % Keskiarv o (-):, Melko sujuvaksi () T / Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Kantakaupungissa ollaan pyöräilyn sujuvuuteen tyytymättömämpiä kuin esikaupungeissa. Myös opiskelijoiden ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa on keskimääräistä enemmän tyytymättömyyttä.

14 Pyöräilybarometri. Pyöräilyn turvallisuus Helsingissä Pyöräilyn turvallisuudessa nähdään jonkin verran enemmän parannettavaa kuin sujuvuudessa. Lähes joka kolmas polkupyörää käyttävä asukas kokee turvattomuutta pyöräillessään Helsingissä. Noin % kokee pyöräilyn turvalliseksi ja noin % melko turvalliseksi. PYÖRÄILYN TURVALLISUUS HELSINGISSÄ ) Miten turvalliseksi koette pyöräilyn Helsingissä? % pyöräilijöistä (n= / N=) Turvattomaksi () Turvalliseksi () Melko turvattomaksi () % % % Ei osaa sanoa % T / % Melko turvalliseksi () Keskiarv o (-): Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Eniten turvattomuutta on kantakaupungissa asuvien pyöräilijöiden keskuudessa ( %). Myös esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneissa on hieman keskimääräistä enemmän turvattomuutta tuntevia ( %).

15 Pyöräilybarometri. Tyytyväisyys pyöräilyyn liittyviin asioihin Helsingissä Kun käsityksiä pyöräilyolosuhteista mitattiin konkreettisten asioiden kautta, tyytymättömien osuus oli korkeahko, etenkin verrattaessa kokonaistyytyväisyyden tasoon Helsingistä pyöräilykaupunkina. Eniten tyytymättömyyttä herättää se, miten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väylät on erotettu toisistaan ( % tyytymättömiä) sekä pyöräilyyn soveltuvien reittien määrä kantakaupungissa ( %). Tyytyväisimpiä ollaan pyöräteiden hoitoon muina vuodenaikoina kuin talvella sekä pyöräteiden ajomukavuuteen. TYYTYVÄISYYS PYÖRÄILYYN LIITTYVIIN ASIOIHIN HELSINGISSÄ - ) Miten tyytyväinen olette...? % pyöräilijöistä (n= / N=) Keskiarvo: ( - ) Miten pyöräilij öiden j a j alankulkij oiden v äylät on erotettu toisistaan Pyöräilyyn sov eltuv ien reittien määrään kantakaupungissa, Polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin asemilla Polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin muissa j ulkisissa kohteissa Mahdollisuuksiin yhdistää pyöräilyä j a j oukkoliikennettä samalla matkalla Pyöräilyn opastukseen Helsingissä Pyöräteiden aj omukav uuteen Helsingissä Pyöräteiden talv ihoitoon Helsingissä, Pyöräteiden hoitoon muina v uodenaikoina Helsingissä, Pyöräilystä tiedottamiseen % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / -p Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

16 Pyöräilybarometri Kantakaupungissa ollaan useissa asioissa jonkin verran tyytymättömämpiä kuin esikaupungeissa. Tyytymättömämpiä ollaan mm. opastukseen, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väylien erottamiseen sekä reittien määrään. Nuoret -vuotiaat ovat useimmissa pyöräilyyn liittyvissä asioissa keskimääräistä tyytyväisempiä. Miesten ja naisten kokemuksissa ei ole juurikaan eroa, tosin miesten keskuudessa ollaan hieman tyytyväisempiä pysäköintimahdollisuuksiin asemilla ja muissa julkisissa kohteissa. Tyytyväisyys pyöräilyyn liittyviin asioihin on pääsääntöisesti samaa tasoa riippumatta siitä miten usein pyöräilee viikossa. Kriittisyys pyöräilyyn soveltuvien reittien määrään kantakaupungissa näyttäisi kuitenkin olevan sitä suurempaa mitä useammin pyöräilee. Päivittäin autoilevien ja päivittäin joukkoliikennettä käyttävien keskuudessa tyytyväisyys pyöräilyyn liittyviin asioihin on keskimääräistä tasoa kaikissa mitatuissa asioissa.

17 Pyöräilybarometri. Parannukset jotka saisivat pyöräilemään enemmän Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa muutamiin pyöräilyyn liittyviin parannusehdotuksiin. Parannusten kannustavuutta kysyttiin sekä pyöräilijöiltä että ei-pyöräilijöiltä. Kaikkein tärkeimpänä pyöräilyä lisäävänä asiana pidettäisiin nykyistä kattavampaa ja yhtenäisempää pyörätieverkkoa ( %). Seuraavaksi tärkeimmäksi asiaksi nousi pyöräilyn turvallisuus ( %). Kokonaisuutena katsoen, pyöräilyä voidaan lisätä samoilla keinoilla sekä pyöräilijöiden että ei-pyöräilijöiden keskuudessa. PARANNUKSET JOTKA SAISIVAT PYÖRÄILEMÄÄN ENEMMÄN ) Luettelen seuraavaksi pyöräilyyn liittyviä parannuksia. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn? KYLLÄ vastanneet, % vastaajista Jos pyörätieverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi Jos pyöräily olisi turvallisempaa Jos pyörätiet pidettäisiin paremmassa kunnossa Jos pyörien pysäköintipaikat ja -alueet olisivat laadukkaampia Jos pyöräteiden opastus olisi paremmin järjestetty Jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihkut ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet (n=) Pyöräilijät (n=) Ei-pyöräilijät (n=) % T / Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Kattavampi ja yhtenäisempi pyörätieverkko nähtiin parhaiten omaa pyöräilyä kannustavana asiana vastaajan taustasta riippumatta. Turvallisuuteen liittyvillä parannuksilla voidaan vaikuttaa etenkin paljon pyöräilevien, naisten, nuorten ja kantakaupungissa asuvien pyöräilemiseen. Laadukkaammilla pysäköintipaikoilla ja -alueilla sekä paremmilla suihku- ja vaatteiden säilytysmahdollisuuksilla voitaisiin lisätä etenkin opiskelijoiden ja nuorten pyöräilyä. Pyöräteiden parempi kunnossapito nähdään tärkeänä etenkin päivittäin pyöräilevien keskuudessa. Paremmalla opastuksella vaikutettaisiin parhaiten nuoriin ja päivittäin pyöräileviin. Kaiken kaikkiaan esitettyihin parannusehdotuksiin suhtautuivat suopeimmin nuoret, nihkeimmin eläkeläiset ja ei koskaan pyöräilevät.

18 Pyöräilybarometri. Yleisin matkan tarkoitus pyöräillessä Helsinkiläisten pyöräily liittyy yleensä tarpeeseen liikkua paikasta toiseen. Matkan tarkoitus on useimmiten työ- tai opiskelumatka. Vajaat viidennes pyöräilee yleensä kuntoilutarkoituksessa. YLEISIN MATKAN TARKOITUS PYÖRÄILLESSÄ ) Mikä on yleisin matkan tarkoitus pyöräillessänne? % pyöräilijöistä (n= / N=) Työ- tai opiskelumatka Kuntoilu pyöräillen Matka harrastuksiin tai vapaa-ajan matka Asiointi- tai ostosmatka Lasten kuljettaminen Muu Ei osaa sanoa % T / Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Päivittäin pyöräilevillä matkan tarkoitus on yleensä työ- tai opiskelumatka ( %). Kaksi tai kolme kertaa viikossa pyöräilevillä työ- ja opiskelumatkojen osuus on %. Kerran viikossa pyöräilevien keskuudessa osuus on jo selkeästi pienempi ( %). Työssäkäyvistä ja opiskelijoista (pyöräilijöistä) runsaat % mainitsi, että matkan tarkoitus on yleensä työ- tai opiskelumatka. Korkeakoulutaustaisilla pyöräilijöillä osuus oli hieman alle puolet. Päivittäin joukkoliikennettä käyttävien pyöräilijöiden keskuudessa osuus oli %. Työ ja opiskelumatkojen osuus oli selvästi pienempi ( %) niiden pyöräilijöiden keskuudessa, jotka autoilevat päivittäin. Kun pyöräilymatkan tarkoitusta tarkastellaan ikäryhmittäin, työ- tai opiskelumatkan osuus on suurin -vuotiaiden keskuudessa. Myös muissa ikäryhmissä työ- /opiskelumatkat saivat eniten mainintoja, poikkeuksena yli -vuotiaat. Eläkeläisten ja yli -vuotiaiden pyöräily liittyy yleensä kuntoiluun pyöräillen tai asiointiin/ostosmatkoihin. Pyöräilevillä naisilla työ- opiskelumatkojen sekä asiointiin/ostoksilla käyntiin liittyvien matkojen osuus on suurempi kuin miesten keskuudessa. Vastaavasti pyöräilevien

19 Pyöräilybarometri miesten keskuudessa harrastuksiin liittyvät matkat ja etenkin kuntoilu pyöräillen ovat suuremmassa roolissa. Kantakaupungissa asuvista pyöräilijöistä noin joka toisella pyöräily on yleensä työ- tai opiskelumatkantekoa. Esikaupungeissa osuus on jonkin verran pienempi ( %).

20 Pyöräilybarometri. Pääasiallinen syy pyöräilyyn Pyöräilyn pääasiallisena motiivina mainittiin yhtä usein kätevyys liikkumistapana ja myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen. Runsaat % pyöräilee pääasiassa ulkoilu- ja virkistystarkoituksessa. Sen sijaan esimerkiksi rahan säästö, ympäristösyyt tai riippumattomuus aikatauluista ovat vain harvoin pääasiallisia syitä pyöräilyyn. PÄÄASIALLINEN SYY PYÖRÄILYYN ) Mikä on pääasiallinen syy pyöräilyynne? (spontaani, ei luetella) % pyöräilijöistä (n= / N=) Kätevä tapa liikkua Myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen Ulkoilu ja virkistys Taloudellinen edullisuus Ympäristösyyt Riippumattomuus aikatauluista Muu Ei osaa sanoa % T / Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Nuoremmissa ikäryhmissä pyöräillään, koska se on kätevä tapa liikkua. Iän myötä pyöräilyn myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen nousevat selvästi suurempaan rooliin. Kantakaupungissa asuville liikkumisen kätevyys on selvästi tärkeämpi syy pyöräillä kuin esikaupungeissa asuville. Esikaupungeissa pyöräilijöitä motivoivat parhaiten myönteiset terveysvaikutukset. Liikkumisen kätevyys on tärkein syy pyöräillä myös opiskelijoiden, päivittäin pyöräilevien, ylemmän korkeakoulun käyneiden sekä päivittäin joukkoliikennettä käyttävien keskuudessa. Pyöräilyn kätevyys liikkumismuotona sai vähiten mainintoja pyöräilevien eläkeläisten, -vuotiaiden sekä päivittäin autoilevien keskuudessa. Näissä taustaryhmissä myönteiset terveysvaikutukset nähtiin tärkeimmäksi syyksi pyöräillä.

21 Pyöräilybarometri.. Pääasiallinen syy miksi ei pyöräile Pyöräilemättömyyttä tai vähäistä pyörän käyttöä perusteltiin useimmiten sillä ettei pyörää ole saatavilla tai terveydentilalla/korkealla iällä. Noin joka kymmenes mainitsi syyksi mukavuudenhalun tai turvattomuuden liikenteessä. Myös mm. liian pitkä välimatka ja muun liikkumistavan kokeminen mieluisampana saivat mainintoja. PÄÄASIALLINEN SYY MIKSI EI PYÖRÄILE ) Mikä tekijä on eniten vaikuttanut pyöräilemättä jättämiseen/ pyöräilyyn harvoin? (ei luetella) % ei-pyöräilevistä (n= / N=) Ei pyörää saatav illa Oma terv eys / (korkea ikä) Mukav uudenhalu Turv attomuuden tunne liikenteessä Liian pitkä v älimatka Muu liikkumistapa mieluisampi (j oukkoliikenne / auto / käv ely)* Aj an puute Katkeav a tai epälooginen pyöräreitti Ei mieluinen tapa liikkua / ei tarv etta / ei kiinnosta Pyöräv arkaudet / pelkää että pyörä v arastetaan Lyhyet v älimatkat / asuu keskustassa Matkaan liittyv ä muu asiointi / (tarv itsee autoa) Kaikki kulj etettav a ei mahdu mukaan pyörällä Hikoilu tai suihkumahdollisuuden puute Ei säilytystiloj a pitää pyörää / hankala säilyttää Sää Päällysteen kunto tai muu epätasaisuus * - käyttää mieluummin joukkoliikennettä (%) - mieluummin autoa (%) - kävelee mieluummin (%) T / p Muu v astaus Ei osaa sanoa % Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

22 Pyöräilybarometri. Onko autoliikenteen määrä ongelma Vastaajilta kysyttiin mielipidettä onko autoliikenteen määrä ongelma. Mielipiteet jakautuivat niin, että noin joka toinen helsinkiläinen autoilija kokee asian ongelmana. Autoilevia on jokseenkin saman verran pyöräilijöissä ja ei-pyöräilijöissä. Polkupyörää käyttävien asukkaiden keskuudessa autoliikenteen määrän ongelmaksi kokevia on kuitenkin suhteessa selvästi enemmän kuin ei-pyöräilijöissä. ONKO AUTOLIIKENTEEN MÄÄRÄ ONGELMA ) Jos autoilette, onko autoliikenteen määrä mielestänne ongelma? % vastaajista (n=) Pyöräilijät (n=) Ei-pyöräilijät (n=) % % % % % % Kyllä Ei Ei autoile T / Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri Taustaryhmittäin tarkasteltuna, autoliikenteen määrän ongelmaksi kokevien osuus jäi selvästi pienemmäksi eläkeläisten, päivittäin autoilevien, alle -vuotiaiden, miesten ja harvoin tai ei koskaan pyöräilevien keskuudessa. Päivittäin autoilevista % kokee autoliikenteen määrän ongelmaksi, % ei. Päivittäin pyöräilevistä autoliikenteen määrää pitää ongelmallisena %, % ei ja % ei autoile. Päivittäin joukkoliikennettä käyttävien keskuudessa autoliikenteen määrän ongelmaksi kokevia oli vain hieman enemmän kuin vastakkaista mielipidettä olevia. Kantakaupungissa ja esikaupungeissa mielipiteet asiasta jakautuivat jokseenkin tasan. Samoin työssäkäyvien ja opiskelijoiden keskuudessa.

23 Pyöräilybarometri LIITE / KUVIOT TULOKSET TAUSTARYHMITTÄIN

24 Pyöräilybarometri SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko... % KAIKISTA vastaajista Kes kiarvo: ( - ) (n= ), (n= ) (n= ) Naiset Miehet,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,,,,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,,,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset,,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan,,,,, (n= ) autoilev at, (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät, % % % % % % Puolesta () Jonkin v erran puolesta () Ei osaa sanoa Jonkin v erran v astaan () Vastaan () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

25 Pyöräilybarometri PYÖRÄILYN USEUS (LUMETTOMANA AIKANA) ) Kuinka usein pyöräilette lumettomana aikana? % KAIKISTA vastaajista (n= ) (n= ) Naiset (n= ) Miehet (n= ) --v uotiaat (n= ) --v uotiaat (n= ) --v uotiaat (n= ) --v uotiaat (n= ) --v uotiaat (n= ) Kantakaupunki (n= ) Esikaupunki Ko u lu tu s: (n= ) Peruskoulu (n= ) Toisen asteen (n= ) Alempi korkeakoulu (n= ) Ylempi korkeakoulu (n= ) Työssäkäyv ät (n= ) Opiskelij at (n= ) Eläkeläiset (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Päiv ittäin tai lähes päiv ittäin - kertaa v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

26 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS HELSINKIIN PYÖRÄILYKAUPUNKINA ) Miten tyytyväinen olette Helsinkiin pyöräilykaupunkina? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ), (n= ) (n= ) Naiset Miehet,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,,,,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,,,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset,,, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa,,, (n= ) autoilev at, (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät, % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

27 Pyöräilybarometri PYÖRÄILYN SUJUVUUS HELSINGISSÄ ) Miten sujuvaksi koette pyöräilyn Helsingissä? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ), (n= ) (n= ) Naiset Miehet,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,,,,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset,, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa,,, (n= ) autoilev at, (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät, % % % % % % Suj uv aksi () Melko suj uv aksi () Ei osaa sanoa Melko huonosti suj uv aksi () Huonosti suj uv aksi () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

28 Pyöräilybarometri PYÖRÄILYN TURVALLISUUS HELSINGISSÄ ) Miten turvalliseksi koette pyöräilyn Helsingissä? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa, (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Turv alliseksi () Melko turv alliseksi () Ei osaa sanoa Melko turv attomaksi () Turv attomaksi () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

29 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS SIIHEN MITEN PYÖRÄILIJÖIDEN JA JALANKULKIJOIDEN VÄYLÄT ON EROTETTU TOISISTAAN ) Miten tyytyväinen olette siihen, miten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väylät on erotettu tois is taan? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa, (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

30 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS PYÖRÄILYYN SOVELTUVIEN REITTIEN MÄÄRÄÄN KANTAKAUPUNGISSA ) Miten tyytyväinen olette pyöräilyyn soveltuvien reittien määrään kantakaupungissa? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ), (n= ) (n= ) Naiset Miehet, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset,, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa, (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät, % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

31 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS POLKUPYÖRIEN PYSÄKÖINTIMAHDOLLISUUKSIIN ASEMILLA ) Miten tyytyväinen olette polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin asemilla? Pysäköintimahdollisuuksilla tarkoitetaan pysäköintipaikkojen määrää ja laadullisia tekijöitä. % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa, (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

32 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS POLKUPYÖRIEN PYSÄKÖINTIMAHDOLLISUUKSIIN MUISSA JULKISISSA KOHTEISSA (KUIN ASEMILLA) ) Miten tyytyväinen olette polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin muissa julkisissa kohteissa Pysäköintimahdollisuuksilla tarkoitetaan pysäköintipaikkojen määrää ja laadullisia tekijöitä. % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

33 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS MAHDOLLISUUKSIIN YHDISTÄÄ PYÖRÄILYÄ JA JOUKKOLIIKENNETTÄ SAMALLA MATKALLA ) Miten tyytyväinen olette mahdollisuuksiin yhdistää pyöräilyä ja joukkoliikennettä s amalla matk alla? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset,, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

34 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS PYÖRÄILYN OPASTUKSEEN HELSINGISSÄ ) Miten tyytyväinen olette pyöräilyn opastukseen Helsingissä? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset,, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

35 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS PYÖRÄTEIDEN AJOMUKAVUUTEEN HELSINGISSÄ ) Miten tyytyväinen olette pyöräteiden ajomukavuuteen Helsingissä? Ottakaa arviossanne huomioon päällysteen kunto, reunakivet ja muut ajomukavuuteen vaikuttavat tekijät. % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa,, (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät, % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

36 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS PYÖRÄTEIDEN TALVIHOITOON HELSINGISSÄ ) Miten tyytyväinen olette pyöräteiden talvihoitoon Helsingissä? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ), (n= ) (n= ) Naiset Miehet,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,,,,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,,,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset,,, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa,,, (n= ) autoilev at, (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät, % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

37 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS PYÖRÄTEIDEN HOITOON MUINA VUODENAIKOINA (KUIN TALVELLA) HELSINGISSÄ ) Miten tyytyväinen olette pyöräteiden hoitoon muina vuodenaikoina Helsingissä? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ), (n= ) (n= ) Naiset Miehet,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,,,,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki,, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,,,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset,,, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa,,, (n= ) autoilev at, (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät, % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

38 Pyöräilybarometri TYYTYVÄISYYS PYÖRÄILYSTÄ TIEDOTTAMISEEN ) Miten tyytyväinen olette pyöräilystä tiedottamiseen? % pyöräilijöistä Kes kiarvo: ( - ) (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat,,, (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki, (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu,, (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset, (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa, (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät, % % % % % % Tyytyv äinen () Melko tyytyv äinen () Ei osaa sanoa Melko tyytymätön () Tyytymätön () T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

39 Pyöräilybarometri PARANNUKSET JOTKA SAISIVAT PYÖRÄILEMÄÄN ENEMMÄN (/) ) Luettelen seuraavaksi pyöräilyyn liittyviä parannuksia. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn? Jos pyörätieverkko olisi kattavampi j a yhtenäisempi Saisi pyöräilemään enemmän/aloittamaan pyöräilyn, % KAIKISTA vastaajista (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % T /. Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

40 Pyöräilybarometri PARANNUKSET JOTKA SAISIVAT PYÖRÄILEMÄÄN ENEMMÄN (/) ) Luettelen seuraavaksi pyöräilyyn liittyviä parannuksia. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn? Jos pyöräteiden opastus olisi paremmin j ärj estetty Saisi pyöräilemään enemmän/aloittamaan pyöräilyn, % KAIKISTA vastaajista (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % T /. Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

41 Pyöräilybarometri PARANNUKSET JOTKA SAISIVAT PYÖRÄILEMÄÄN ENEMMÄN (/) ) Luettelen seuraavaksi pyöräilyyn liittyviä parannuksia. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn? Jos pyörätiet pidettäisiin paremmassa kunnossa Saisi pyöräilemään enemmän/aloittamaan pyöräilyn, % KAIKISTA vastaajista (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % T /. Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

42 Pyöräilybarometri PARANNUKSET JOTKA SAISIVAT PYÖRÄILEMÄÄN ENEMMÄN (/) ) Luettelen seuraavaksi pyöräilyyn liittyviä parannuksia. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn? Jos pyöräily olisi turvallisempaa Saisi pyöräilemään enemmän/aloittamaan pyöräilyn, % KAIKISTA vastaajista (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % T /. Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

43 Pyöräilybarometri PARANNUKSET JOTKA SAISIVAT PYÖRÄILEMÄÄN ENEMMÄN (/) ) Luettelen seuraavaksi pyöräilyyn liittyviä parannuksia. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn? Jos pyörien pysäköintipaikat j a -alueet olisivat laadukkaampia Saisi pyöräilemään enemmän/aloittamaan pyöräilyn, % KAIKISTA vastaajista (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % T /. Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

44 Pyöräilybarometri PARANNUKSET JOTKA SAISIVAT PYÖRÄILEMÄÄN ENEMMÄN (/) ) Luettelen seuraavaksi pyöräilyyn liittyviä parannuksia. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn? Jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihkut ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet Saisi pyöräilemään enemmän/aloittamaan pyöräilyn, % KAIKISTA vastaajista (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % T /. Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

45 Pyöräilybarometri YLEISIN MATKAN TARKOITUS PYÖRÄILLESSÄ ) Mikä on yleisin matkan tarkoitus pyöräillessänne? % pyöräilijöistä (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % T / b Työ- tai opiskelumatka Asiointi- tai ostosmatka Matka harrastuksiin tai v apaa-aj an matka Kuntoilu pyöräillen Lasten kulj ettaminen Muu Ei osaa sanoa Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

46 Pyöräilybarometri PÄÄASIALLINEN SYY PYÖRÄILYYN ) Mikä on pääasiallinen syy pyöräilyynne? (spontaani, ei luetella) % pyöräilijöistä (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Kätev ä tapa liikkua Ulkoilu j a v irkistys Ympäristösyyt Myönteiset v aikutukset fyysiseen kuntoon j a terv eyteen Taloudellinen edullisuus Riippumattomuus aikatauluista Muu T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

47 Pyöräilybarometri ONKO AUTOLIIKENTEEN MÄÄRÄ ONGELMA ) J os autoilette, onk o autoliik enteen määrä mieles tänne ongelma? % KAIKISTA vastaajista (n= ) (n= ) (n= ) Naiset Miehet (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat --v uotiaat (n= ) (n= ) Kantakaupunki Esikaupunki (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Ko u lu tu s: Peruskoulu Toisen asteen Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu (n= ) (n= ) (n= ) Työssäkäyv ät Opiskelij at Eläkeläiset (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) (n= ) Pyö räilee lu metto man a aikan a: - krt v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin Ei koskaan (n= ) autoilev at (n= ) j oukkoliikennettä käyttäv ät % % % % % % Kyllä Ei En autoile T / b Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

48 Pyöräilybarometri AINEISTON RAKENNE (/) % KAIKISTA vastaajista, pyöräilijöistä ja ei-pyöräilijöistä Nainen Mies --v uotias --v uotias --v uotias --v uotias --v uotias Asuu kantakaupungissa Asuu esikaupungissa Alue: Niemi Muu kantakaupunki Läntinen esikaupunkialue j a Lauttasaari Pohj oinen j a koillinen esikaupunkialue Kaakkoinen j a itäinen esikaupunkialue j a Kulosaari j a Östersundom % KAIKISTA v astaaj ista (n=) Pyöräilij öistä (n=) Ei-pyöräilij öistä (n=) T / A Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

49 Pyöräilybarometri AINEISTON RAKENNE (/) % KAIKISTA vastaajista, pyöräilijöistä ja ei-pyöräilijöistä Koulutus: Peruskoulu Toisen asteen koulutus Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto On tällä hetkellä: T alouden bruttotulot vuodessa: Muu Työssä Työtön tai lomautettu Opiskelij a Eläkeläinen Muuten työelämän ulkopuolella Alle milj. Yli milj. Ei osaa / ei halua sanoa % KAIKISTA v astaaj ista (n=) Pyöräilij öistä (n=) Ei-pyöräilij öistä (n=) T / A Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

50 Pyöräilybarometri AINEISTON RAKENNE (/) % KAIKISTA vastaajista, pyöräilijöistä ja ei-pyöräilijöistä Etäisyys päivittäiseen aktiviteettiin: Käyttää joukkoliikennettä: Kuinka usein autoilee: Kuinka monta autoa taloudes s a: Alle km - km - km Yli km Päiv ittäin tai lähes päiv ittäin - kertaa v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin En koskaan Päiv ittäin tai lähes päiv ittäin - kertaa v iikossa Kerran v iikossa Harv emmin En koskaan Ei ole autoa Yksi auto Kaksi autoa Enemmän kuin kaksi autoa On kouluikäisiä lapsia Ei ole % KAIKISTA v astaaj ista (n=) Pyöräilij öistä (n=) Ei-pyöräilij öistä (n=) T / A Helsingin kaupunki - Pyöräilybarometri

51 Pyöräilybarometri

52 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä : Sarjassa aiemmin julkaistu : Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna : Citylogistiikka - Toimenpideohjelma ISSN -

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Espoon kaupungin toimeksiannosta. Kantar

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Vantaan kaupungin toimeksiannosta. Kantar TNS

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Pyöräilybarometri. Pyöräilymetropoli.fi

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Pyöräilybarometri. Pyöräilymetropoli.fi Pyöräilybarometri Pyöräilymetropoli.fi Sisällys Tiivistelmä Sammanfattning Summary. Johdanto. Tutkimuksen tarkoitus. Tutkimuksen kohderyhmät, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus. Aineistonkeruu. Tulosten

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. LIIKENNEBAROMETRI

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

Pyöräilybarometri 2016 Turku. Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, Suunnitteluyksikkö

Pyöräilybarometri 2016 Turku. Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, Suunnitteluyksikkö Pyöräilybarometri Turku Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, Suunnitteluyksikkö Turun kaupungin ympäristöjulkaisuja / ECCENTRIC Pyöräilybarometri on yksi seurantamittari kansainvälisessä Horizon rahoitteisessa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2004 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2004 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. OTANTATUTKIMUS OY Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO. Liikennebarometri Taloustutkimus Oy

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO. Liikennebarometri Taloustutkimus Oy HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Liikennebarometri Taloustutkimus Oy Tuomo Turja/Lotta Engdahl 16.08. Liikennebarometri 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista 1. Vastaajan sukupuoli 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Mies Nainen 2. Vastaajan asuinalue 0 10 20 30 40 50 60 70

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Lomakkeen palautus sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu.palaute@tampere.fi Asuinkunta A. Asuinkunta 1. Missä kunnassa asut? - 1. Kangasala - 2. Lempäälä

Lisätiedot

OPISKELIJAN KAUPUNKI

OPISKELIJAN KAUPUNKI OPISKELIJAN KAUPUNKI Ideoita, uhkia ja mahdollisuuksia kaupunkikehittämiseen Tutkimusraportti Maria Rytkönen & Juhani Saari Esityksen tulokset Juhani Saari Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennebarometri 2016 www.hel.fi/ksv SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1 Tutkimuksen tarkoitus... 2 1.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus...

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 33 vastaajaa 23 kaupunginvaltuutettua 10 muuta luottamushenkilöä Eri lautakuntien edustus Lasten

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Perusraportti Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Kysely toteutettiin Webropol kyselytyökalun avulla ajanjaksolla15.8.-1.9.2016. Vastaajia oli 311. 1. Vastaajan sukupuoli 2. Vastaajan

Lisätiedot

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. Timo Liljamo

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. Timo Liljamo Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin Timo Liljamo timo.liljamo@tut.fi Tutkimuksen sisältö 1. Kirjallisuuskatsaus 2. Kansalaiskyselytutkimus 3. Työpaja Kirjallisuuskatsaus Matkojen pituuden

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 04 Taloustutkimus Oy Marraskuu 04 Tuomo Turja 8..04 Markus Mervola SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003 Yhteenveto Pääsy mediaan, eli mahdollisuus nähdä taksimainontaa riippuu selkeästi vastaajien asuinpaikasta, iästä sekä ammattiryhmästä Suurin mahdollisuus

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE I Asukaskyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE I Asukaskyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE I Asukaskyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 1/2 116 vastaajaa 110 vastaajaa asuu vakituisesti Orivedellä 3 vastaajista on kesäasukkaita 2 vastaajista

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

UKKO.fi käyttäjäkysely 2017

UKKO.fi käyttäjäkysely 2017 UKKO.fi käyttäjäkysely 2017 UKKO.fi kevytyrittäjien käyttäjäprofiili Tämän vuotisen käyttäjäkyselyn tavoitteena oli kartoittaa UKKO.fi laskutuspalvelun kautta kevytyrittäjinä itsensä työllistävien ammattilaisten

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE II Asukastyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE II Asukastyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE II Asukastyöpajan tulokset Työpaja asukkaille Työpaja pidettiin 10.11. klo 17.30-19.00 Työpajaan osallistui 17 henkilöä Työpajan tavoitteet Saada orivesiläiset

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Helsinkiläisten liikkumistottumukset Helsinkiläisten liikkumistottumukset 206 www.hel.fi/ksv Sisällys. JOHDANTO. Tutkimuksen tarkoitus.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.3 Aineiston keruu.4 Tulosten luotettavuus

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen

Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen Matkaohjelma, Kööpenhamina- Odensen 1.6.2015 Vierailu Kööpenhaminan kaupungilla. Esityksiä

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2010 Taloustutkimus Oy Marraskuu 2010 Tuomo Turja 29.11.2010 Lotta Engdahl 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

Pyöräilyn edistäminen Hämeenlinnassa Ismo Hannula

Pyöräilyn edistäminen Hämeenlinnassa Ismo Hannula Pyöräilyn edistäminen Hämeenlinnassa 21.11.2017 Ismo Hannula Kuvaaja: Tuntematon Miksi edistämisohjelma? Keskeistä pyöräilyolosuhteiden kehittämisessä eri puolilla Eurooppaa ovat olleet: Olemassa oleva

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot