OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto"

Transkriptio

1 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET 0 Marraskuu 0 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Otantatutkimus Oy Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen vuodesta 8 A partner in ISS-Otantatutkimus Oy / Fredrikinkatu 0 B / 000 Helsinki / puh / fax / / Y-tunnus: 658- / Kotipaikka: Helsinki

2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 SISÄLLYS JOHDANTO... AINEISTON RAKENNE... TULOKSET Tehtyjen matkojen määrä Tehtyjen matkojen kulkutapa Tehtyjen matkojen tarkoitus HSL:n matkakortin käyttäminen Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Talouden käytössä olevat henkilöautot Joukkoliikenteen käyttäminen....8 Polkupyörän käyttäminen... LIITTEET ATK-TAULUKOT HAASTATTELULOMAKE

3 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Otantatutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin Helsingissä asuvien Helsingin sisäisiä matkoja yhden vuorokauden aikana klo 0:00 :5 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, miten helsinkiläiset liikkuvat jalan, pyöräillen, autolla, joukkoliikennevälineillä. Kulkutavan lisäksi tutkimuksessa selvitettiin matkojen määrä ja tarkoitus. Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin -vuotias väestö. Haastatteluja tehtiin yhteensä 00. Alle 5-vuotiaiden kohderyhmässä lapsen tekemiä matkoja koskevat tiedot kerättiin haastattelemalla lapsen huoltajaa. Vanhempia lapsia haastateltiin kysymällä ensin huoltajalta lupa. Näyte muodostettiin satunnaispoimintana Helsingin asukkaiden puhelinnumeroista. Haastateltavien valinnassa noudatettiin sukupuoli-, ikä- ja aluekiintiöintiä. Aluekiintiönä oli jako kantakaupunkiin ja esikaupunkiin. Aineiston keruu Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin ohjatusti ja valvotusti tietokoneavusteisella puhelinhaastatteluohjelmalla (CATI). Haastattelut tehtiin viikoilla Tulosten luotettavuus Tutkimuksen tulokset ovat tutkimusotoksen avulla saatuja estimaatteja, joihin saattaa sisältyä tiettyä satunnaistekijöiden aiheuttamaa virhettä. Virhemarginaalin suuruus riippuu otoksen tai osaotoksen koosta ja tulokseksi saadusta prosenttiluvusta. Tutkimuksen koko aineistossa (n=00) virhemarginaali on suurimmillaan ±. -yksikköä. Seuraavassa on esitetty virhemarginaalit vastaajaryhmän suuruuden mukaan. Luotettavuusrajataulukko 5-tasolle Ryhmän suuruus n= Saatu tulos tai 0 ± 6.0 ±. ±.5 ±. ±. 0 tai 80 ± 8.0 ± 5. ±.6 ±.6 ±.5 0 tai 0 ±. ± 6.5 ± 5. ±. ±. 0 tai 60 ±.8 ±.0 ± 5. ±. ±. 50 tai 50 ±0.0 ±. ± 5.8 ±.5 ±. Tämä tutkimus on tehty SFS-ISO 05 laatustandardin mukaisesti.

4 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 AINEISTON RAKENNE Tutkimusta varten poimittiin väestörekisteristä satunnaisotannalla 58 henkilön perusotos helsinkiläisistä. Otos sisälsi vastaajien syntymävuoden, sukupuolen, postinumeron ja kuntakoodin. -vuotiaita tavoiteltiin heidän vanhempiensa kautta, joten otokseen poimittiin myös tieto -vuotiaiden lasten lukumäärästä. Alle 5-vuotiaiden haastattelut toteutettiin niin, että ensiksi soitettiin lapsen huoltajalle ja pyydettiin lupa haastatteluun. Seuraavaksi kysyttiin pystyykö vanhempi vastaamaan lapsen puolesta vai tulisiko haastattelijan soittaa suoraan lapselle. Haastattelut kiintiöitiin vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja aluejaon mukaan. Vastaajamäärät toteutuivat lähes tavoitellun mukaisesti. Lopulliset tulokset painotettiin vastaamaan kohderyhmän väestömäärää. Oheisessa taulukossa on esitetty vertailu väestöstä ja vastaajajoukosta asuinalueen, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Haastateltavien jakauma oli sama kuin Helsingin väestössä kaikissa kiintiöryhmissä. Taustamuuttuja Väestö Vastaajat N=56 65 n=00 Alue Kantakaupunki.5 Esikaupunki Sukupuoli Nainen Mies 6. 6 Ikäluokka vuotta vuotta. 0 vuotta. 5 6 vuotta vuotta 6.8 Lähtöotoksen koko oli 58 henkilöä Väestörekisteristä poimittuna. Puhelinnumeroista käytettiin 5. Haastatteluja tehtiin yhteensä 00. Tavoitetuista 6 kieltäytyi haastattelusta. Keskeytyneitä haastatteluja oli 5. Vääriä puhelinnumeroja oli 56.

5 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 5 TULOKSET. Tehtyjen matkojen määrä Tutkimuksessa matkalla tarkoitettiin siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Vastaajia pyydettiin kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänsä matkat aamusta kello.00:sta yöhön klo.5 asti sen kulkutavan mukaan, jolla tehtiin kilometreissä pisin matka. Mukaan otettiin vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Tutkimusajankohtana matkoja tehtiin kaiken kaikkiaan kappaletta. Keskimäärin tehtiin,6 matkaa päivässä. Kantakaupungissa (,) matkoja tehtiin hieman enemmän kuin esikaupungissa (,5). Vuoteen 00 verrattuna tehtyjen matkojen määrä oli hieman pienempi. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät tehneet Helsingin sisäisiä matkoja, oli hieman suurempi kuin vuonna 00. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkat keskiarvoina kulkutavoittain ja matkojen lukumäärinä. Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5 Keskiarv o,6, 0,,5,0 0,6 0,8,,5,0 0,,0 0, 0, 0, 0,5 0, 0, 0,5 Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

6 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 6 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 00 ja 0 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,0 Keskiarv o,8 0,8,6 0,6,8 0,,0, 0,,,8 0,,5 0,8,5 0,,0 0, 0, 0,,0 0,5 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,0,5,0,5,0 0,5 Keskiarv o,, 0, 0,,8 0,8,,,,6,6 0, 0,,, 0,, 0,6 0,5 0, 0, 0,8, 0,5,0,8 0,8,0 0, 0,,,, 0, 0,8,0,0 0,6 0,8, 0, 0, 0,,5 0, 0, 0,5 0, 0,5, 0, 0, 0,6 0, 0, 0, 0,5 0,6 0, 0,8 0, 0, 0,5 0,8 Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen - v. 8 - v. 0 - v. 5-6 v v. Yht. OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

7 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 00 ja 0 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,0,5,0,5,0 0,5 Keskiarv o,, 0,, 0,5 0,6,8,8,8,,,,6,6 0, 0, 0,5 0,,0,, 0, 0,6,, 0,,0 0, 0, 0,6,0 0,8 0,,,,5 0, 0, 0,6, 0,6 0, 0,6 0,8 0, 0, 0,8 0, 0,5 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5, 0, 0, 0,,, 0, 0,8,0 0,6 0,8 0,5 0,6 0, 0,8 0,8 0, v. 8 - v. 0 - v. 5-6 v v. Mies Nainen OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

8 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 8. Tehtyjen matkojen kulkutapa Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely (6 tehdyistä matkoista). Seuraavaksi useimmin matkoja tehtiin bussilla (8 ) ja henkilöautolla kuljettajana ( ). Polkupyörällä tehtiin matkoista, metrolla, raitiovaunulla, henkilöautolla matkustajana 6, junalla, taksilla ja joillain muilla kuin edellä mainituilla tavoilla. Vuorokauden aikana tehdyistä matkoissa keskimäärin 8 käytettiin joukkoliikennettä, henkilöautoa, 6 matkoista käveltiin ja pyöräiltiin. Kun tarkastellaan vain henkilöauton käyttöä ja joukkoliikennettä, niin joukkoliikenteen osuus oli 6 ja henkilöauton. Kantakaupungissa asuvilla kulkutavoissa korostuvat kävely (5 ) ja raitiovaunu (8 ), henkilöauton ja bussin käyttö on selvästi vähäisempää kuin esikaupungissa asuvilla. Esikaupungissa asuvilla käytetyimmät kulkumuodot ovat henkilöautolla kuljettajana ( ), kävely ( ) ja bussi (0 ). Vuoteen 00 verrattuna kävely ja henkilöauton käyttö näyttäisi hieman vähentyneen. Bussin, polkupyörän, metron ja junan käyttö näyttäisi sen sijaan hieman lisääntyneen. Polkupyörän käyttö työmatkoihin näyttäisi hieman kasvaneen, joukkoliikenteen ja henkilöauton käyttö hieman vähentyneen. Opiskelu- ja koulumatkoissa joukkoliikenteen osuus näyttäisi hieman kasvaneen vuoteen 00 verrattuna. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen jakautuminen matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä. Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa Kävely¹ Bussi² Henkilöautolla kuljettajana Polkupyörä Metro Raitiovaunu Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa päivän aikana tehdyistä matkoista KAIKKI vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO

9 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely¹ Bussi² Henkilöautolla kuljettajana Polkupyörä Metro Raitiovaunu Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely¹ Raitiovaunu Bussi² Polkupyörä Henkilöautolla kuljettajana Metro Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

10 0 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Henkilöautolla kuljettajana Kävely¹ Bussi² Polkupyörä Metro Henkilöautolla matkustajana Juna Raitiovaunu Taksilla Muu kulkutapa ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

11 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa Kävely¹ Bussi² Henkilöautolla kuljettajana Polkupyörä Metro Raitiovaunu Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa Päivän aikana tehdyt matkat Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, matkaa rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyt matkat Kävely¹ Bussi² Henkilöautolla kuljettajana Polkupyörä Metro Raitiovaunu Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, matkaa rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

12 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Kävely¹ Raitiovaunu Bussi² Polkupyörä Henkilöautolla kuljettajana Metro Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, matkaa rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Henkilöautolla kuljettajana Kävely¹ Bussi² Polkupyörä Metro Henkilöautolla matkustajana Juna Raitiovaunu Taksilla Muu kulkutapa ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, matkaa rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

13 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa päivän aikana tehdyistä matkoista, N = Muu kulkutapa Henkilöauto Kävely Henkilöauto 6 8 Polkupyörä 6 Joukkoliikenne Joukkoliikenne OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 5 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Työmatkojen pääasiallinen kulkutapa päivän aikana tehdyistä työmatkoista, N =8 000 Muu kulkutapa Kävely Henkilöauto 6 8 Polkupyörä Henkilöauto Joukkoliikenne Joukkoliikenne OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 6 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

14 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Opiskelu- ja koulumatkojen pääasiallinen kulkutapa päivän aikana tehdyistä opiskelu-/koulumatkoista, N =8 000 Henkilöauto Muu kulkutapa Kävely Henkilöauto 6 Joukkoliikenne Polkupyörä 8 Joukkoliikenne OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

15 5 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa Kaikki matkat 0 (N= 000) 00 0 (N= ) Työmatkat (N=5 000) (N=8 000) Opiskelu- ja koulumatkat (N=05 000) (N=8 000) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 8. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 joukkoliikenteellä ja henkilöautolla päivän aikana tehdyistä matkoista Joukkoliikenne Henkilöauto Kaikki matkat 0 (N=88 000) (N= ) 0 6 Työmatkat (N=66 000) 00 6 (N= 000) Opiskelu- ja koulumatkat (N= 000) 00 8 (N=00 000) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 8. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

16 6 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0. Tehtyjen matkojen tarkoitus Yli kolmasosa ( ) matkoista on työ-, koulu- tai opiskelumatkoja niin, että oli työmatkoja ja matkoja kouluun tai opiskelupaikkaan. Kolmasosa ( ) matkoista oli vapaa-ajan matkoja. Päivän aikana tehdyistä matkoista ostoksilla käyntejä oli 5, asiointimatkoja (esim. lääkäriin, pankkiin, lounaalle), työasioiden hoitoon liittyviä matkoja oli, toisen henkilön kyyditsemisiä ja jotain muita matkoja kuin edellä mainittuja. Kantakaupungissa asuvat tekevät hieman enemmän vapaa-ajan matkoja, työmatkoja ja työasioiden hoitoon liittyviä matkoja, mutta hieman vähemmän koulu/opiskelumatkoja kuin esikaupungissa asuvat. Vastaajan ikä vaikuttaa luonnollisesti paljon siihen, minkälaisia matkoja tehdään. Nuorimpien, -vuotiaiden matkoista 55 on koulu/opiskelumatkoja ja vapaa-ajan matkoja. Nuorilla aikuisilla 0 matkoista on vapaa-ajan matkoja, työmatkoja ja 8 koulu-/ opiskelumatkoja. Työmatkojen osuus on suurin 0 -vuotiaiden (6 ) ja 5 6-vuotiaiden ( ) keskuudessa. Yli 65-vuotiaiden tekemistä matkoista noin puolet on vapaa-ajan matkoja (8 ). Myös ostosmatkojen (0 ) ja asiointimatkojen () osuus on tässä ikäryhmässä keskimääräistä suurempi. Vuoteen 00 verrattuna tehtyjen matkojen tarkoituksessa ei ole juurikaan eroa. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen jakautuminen matkan pääasiallisen tarkoituksen mukaan sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä. Tehtyjen matkojen tarkoitus päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ 6 8 Ostoksilla käynti¹ 5 6 Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka 0 Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO

17 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ 5 Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² 0 Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka 0 KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

18 8 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 8 Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ 5 6 Asiointimatka² 6 Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

19 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO matkaa Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 0.

20 0 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 0. Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 0.

21 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Tehtyjen matkojen tarkoitus päivän aikana tehdyistä matkoista Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 5 Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

22 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka³ 5 Työmatka* 6 Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² 0 0 Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka 0 KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² 6 Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

23 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Vapaa-ajan matka³ OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Tehtyjen matkojen tarkoitus Päivän aikana tehdyt matkat * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) matkaa Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

24 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

25 5 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0. HSL:n matkakortin käyttäminen Kaikista vastaajista 8 :lla on käytössään HSL:n matkakortti. Erityisen yleinen kortti on 8 -vuotiailla, joista ilmoittaa omistavansa matkakortin. Matkakortin käyttäjiä on kantakaupungissa (8 ) jonkin verran enemmän kuin esikaupungissa (8 ). Matkakorttia käytetään pääsääntöisesti lataamalla siihen arvoa ja maksamalla jokainen matka erikseen (6 käyttää). Helsingin sisäisenä kausilippuna korttia käyttää vastaajista. käyttää matkakorttia jonain muuna kausilippuna, käyttää sitä koululaislippuna ja jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna. Taustaryhmittäin tarkasteltuna 8 -vuotiaat käyttävät korttia keskimääräistä enemmän Helsingin sisäisenä kausilippuna, kun taas yli 65-vuotiaat käyttävät korttia keskimääräistä enemmän lataamalla siihen arvoa. HSL:n matkakortin käyttäjien osuus on hieman suurempi kuin vuonna 00 (80 ), käyttäjien osuus on kasvanut etenkin kantakaupungissa ( 8 ). Vuoteen 00 verrattuna, arvon lataaminen matkakorttiin, on nyt yleisempää (5 6 ). Matkakorttia Helsingin sisäisenä kausilippuna käyttävien osuus on laskenut kantakaupungissa, esikaupungeissa osuus on pysynyt ennallaan. Onko teillä HSL:n matkakortti vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 0 (n=08) (n=00) Kantakaupunki (n=) 00 (n=6) 0 8 Esikaupunki (n=0) (n=685) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

26 6 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti...? vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa Helsingin sisäisenä kausilippuna 0 Jonain muuna kausilippuna 5 Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna Kaikki vastaajat (n=88) Kantakaupunki (n=) Esikaupunki (n=565) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti...? KAIKKI VASTAAJAT, vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa 5 6 Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna KAIKKI VASTAAJAT 00 (n=8) 0 (n=88) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

27 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti...? KANTAKAUPUNKI, vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa 5 6 Helsingin sisäisenä kausilippuna 0 Jonain muuna kausilippuna 5 Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna KANTAKAUPUNKI 00 (n=58) 0 (n=) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti...? ESIKAUPUNKI, vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa 5 6 Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna 6 Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna ESIKAUPUNKI 00 (n=56) 0 (n=565) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

28 8 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0.5 Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä vastaajista 6 oli liikkunut tutkimusajankohtana ammatissaan henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita. Osuus oli lähes sama kantakaupungissa ja esikaupungissa. Henkilöauton ammattikäyttäjien osuus on jokseenkin sama kuin vuonna 00 (5 ). Liikuitteko eilen (tutkimuspäivänä) ammatissanne henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita? yli 8-vuotiaista vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 0 (n=) (n=0) 0 6 Kantakaupunki (n=06) 00 6 (n=8) Esikaupunki (n=6) 00 6 (n=605) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 5 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0.6 Talouden käytössä olevat henkilöautot Vastaajista 6 :lla oli taloudessaan käytössä vähintään yksi henkilöauto. Kantakaupungissa asuvista huomattavalla osalla, 5, ei ole käytössään autoa. Esikaupungit ovat selvästi autoistuneempia, siellä asuvista autottomia talouksia on. Autoja on tavallisimmin yksi (). vastaajista mainitsi, että taloudessa on kaksi autoa, mainitsi autojen määräksi kolme tai useampia. Autoista oli työsuhdeautoja (0 yksi, kaksi tai useampia työsuhdeautoja). 8 vuotta täyttäneiltä vastaajilta, joiden taloudessa on auto, kysyttiin myös auton käyttämisen useutta. vastasi käyttävänsä autoa päivittäin, muutaman kerran viikossa ja kerran viikossa. Kerran, pari kuukaudessa autoa käyttäviä on ja sitä harvemmin käyttäviä. Noin joka kymmenes vastaaja sanoi, ettei käytä taloudessa olevaa autoa koskaan itse. Kantakaupungissa autoa käyttää päivittäin 6, esikaupungissa vastaajista, joiden taloudessa on auto. Muutenkin kantakaupungissa auton käyttö on vähäisempää kuin esikaupungissa. Kantakaupungissa käyttää autoa kerran pari kuukaudessa (esikaupungissa 5 ) ja 5 tätäkin harvemmin (esikaupungissa ).

29 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Valtaosalla autotalouksista on vakinainen pysäköintipaikka autolle kotona (86), mutta työpaikalla vain joka neljännellä. Kantakaupungissa vakituinen pysäköintipaikka kotona on 65 :lla, kun esikaupungissa osuus on selvästi suurempi. Vuoteen 00 verrattuna autottomien talouksien osuus on jonkin verran suurempi ( 8 ). Osuus on kasvanut hieman sekä kantakaupungissa että esikaupungissa. Auton käytön useudessa on myös muutoksia. Autoa päivittäin käyttävien osuus on laskenut, samalla kun talouden autoa muutaman kerran viikossa käyttävien ja ei koskaan käyttävien osuus on kasvanut. Kuinka monta henkilöautoa taloudellanne on vakituisessa käytössä? vastaajista + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 0 (n=08) 00 5 (n=00) 0 8 Kantakaupunki (n=) (n=6) Esikaupunki (n=0) (n=685) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 6 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

30 0 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Kuinka monta näistä on työsuhdeautoja? vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 0 (n=6) (n=66) Kantakaupunki (n=6) 00 8 (n=6) Esikaupunki (n=55) (n=0) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Onko teillä vakinainen pysäköintipaikka...? vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä Kotona Työpaikalla Kaikki vastaajat (n=66) 5 86 Kantakaupunki (n=6) 65 Esikaupunki (n=0) 5 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

31 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Käytättekö itse taloutenne käytössä olevaa autoa? yli 8-vuotiaista vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan Kaikki vastaajat 0 (n=556) 00 6 (n=5) 0 Kantakaupunki (n=) (n=5) Esikaupunki (n=) 00 8 (n=8) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

32 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0. Joukkoliikenteen käyttäminen Lähes kaikki vastaajat käyttävät joukkoliikennettä ainakin joskus. Päivittäin joukkoliikennettä käyttää 5 ja muutaman kerran viikossa 8 vastaajista. Kerran viikossa joukkoliikennettä käyttäviä on 0, kerran-pari kuukaudessa käyttäviä 5 ja sitä harvemmin käyttäviä. vastaajista ei käytä joukkoliikennettä koskaan. Naiset käyttävät joukkoliikennettä päivittäin selvästi useammin kuin miehet. Joukkoliikenteen käyttämisen useus on pysynyt jokseenkin samana kuin vuonna 00. Esikaupungissa joukkoliikennettä päivittäin tai muutaman kerran viikossa käyttävien osuus on hieman kasvanut. Käytättekö itse joukkoliikennettä (bussi, juna, metro, raitiovaunu)? vastaajista Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan Kaikki vastaajat 0 (n=08) (n=00) Kantakaupunki (n=) 00 6 (n=6) 0 5 Esikaupunki (n=0) 00 0 (n=685) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 0 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

33 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0.8 Polkupyörän käyttäminen Noin kolmella neljäsosalla helsinkiläisistä on käytössään polkupyörä. Vastaajista 6 :lla on pyörä käytettävissä aina tai melkein aina, :lla on käytettävissä pyörä silloin tällöin. 6 vastaajista sanoi, ettei heillä ole käytössä lainkaan polkupyörää. Osuudet ovat samat kuin vuoden 00 tutkimuksessa. Pyöriä on käytössä samassa suhteessa sekä kantakaupungissa että esikaupungissa. Talouksissa on polkupyöriä seuraavasti: aikuisten 8, lasten 0, potkupyörä/kickbike, muu polkupyörä 5, ei polkupyöriä lainkaan. Talouksissa on keskimäärin.6 aikuisten pyörää, 0. lasten pyörää, 0. potkupyörää/kickbikea ja 0. muita polkupyöriä. Onko teillä käytettävissänne polkupyörä? vastaajista Aina tai melkein aina Silloin tällöin Ei Kaikki vastaajat 0 (n=08) (n=00) Kantakaupunki (n=) (n=6) 0 6 Esikaupunki (n=0) (n=685) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

34 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Aikuisten Mitä polkupyöriä taloudessa on...? vastaajista 8 8 Keskiarvo: (pyörää/ talous),6,5, Lasten 5 0 0, 0, 0, Potkupyörä eli kickbike 5 0, 0, 0, Jokin muu polkupyörä Ei polkupyöriä lainkaan Kaikki vastaajat (n=00) Kantakaupunki (n=6) Esikaupunki (n=685) 0, 0, 0, OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Helsinkiläisten liikkumistottumukset Helsinkiläisten liikkumistottumukset 206 www.hel.fi/ksv Sisällys. JOHDANTO. Tutkimuksen tarkoitus.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.3 Aineiston keruu.4 Tulosten luotettavuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 04 Taloustutkimus Oy Marraskuu 04 Tuomo Turja 8..04 Markus Mervola SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2010 Taloustutkimus Oy Marraskuu 2010 Tuomo Turja 29.11.2010 Lotta Engdahl 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 3 Julkaisija Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 RAPORTIN NIMI 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 RAPORTIN NIMI 3 Julkaisija

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet-tutkimus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN 10.11.2010 Hyvinkääläiset tekevät syysarkena keskimäärin 3,4. Matkat

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2013 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. LIIKENNEBAROMETRI

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista?

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2004 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto.

OTANTATUTKIMUS OY LIIKENNEBAROMETRI 2004 HELSINKI. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. OTANTATUTKIMUS OY Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Pyöräilybarometri 2014

Pyöräilybarometri 2014 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä : Pyöräilybarometri PYÖRÄILYBAROMETRI HELSINKI Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne Tiikkaja Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Henkilöliikennetutkimus Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Hanna Kalenoja & Hanne

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET Asutteko... LUETTELE omakotitalossa 52 1 maatalossa 2 paritalossa 3 rivitalossa 4 kerrostalossa 5 asuntolassa/laitoksessa 6 muu asumismuoto

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

Lempäälän peruskoulut

Lempäälän peruskoulut Lempäälän peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa talvella (%)

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO. Liikennebarometri Taloustutkimus Oy

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO. Liikennebarometri Taloustutkimus Oy HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Liikennebarometri Taloustutkimus Oy Tuomo Turja/Lotta Engdahl 16.08. Liikennebarometri 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ-BAROMETRI Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä Helsingin seudun 14 kunnan 15 vuotta täyttäneille asukkaille suunnattu mielipidetiedustelu,

Lisätiedot

Liikkumistutkimuksen tulokset

Liikkumistutkimuksen tulokset Liikkumistutkimuksen tulokset Lehdistötilaisuus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset

Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset 6.4.2017 Ville Voltti 6.4.2017 Tutkimuksen perustiedot Tutkimusviikko ma 13.3.- pe 17.3.2017 (kysely auki

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Tampereen luokkien peruskoulut

Tampereen luokkien peruskoulut Tampereen 7.-1. luokkien peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa

Lisätiedot

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke Helsingin kaupungin henkilöstölle (n. 40.000) suunnattu poikkihallinnollinen

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Pääasiallinen liikkumismuoto kesäkaudella (huhti-syyskuu) Mitkä seuraavista ratkaisevat kulkumuodon työmatkalla kesäkaudella (huhti-syyskuu)? * Voit valita useamman kohdan

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

SITO OY INNOLINK RESEARCH OY

SITO OY INNOLINK RESEARCH OY Kajaanin ja Utajärven liikkumiskysely SITO OY INNOLINK RESEARCH OY Kajaanin ja Utajärven liikkumiskysely Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kajaanin kaupunki Utajärven kunta Julkaistu:

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome Kävijäprofiili 01 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa tammi - joulukuussa 011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.69.000 henkeä, 14.448

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Espoon kaupungin toimeksiannosta. Kantar

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016 HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen Tutkimus, kesä 01 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluin (CATI), IROResearch Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Yhteenvetoraportti Liikenteen nykytila Oulun seudulla Yhteenveto 1 2 3 Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Lahden seudun liikennetutkimus 2010 Lahden seudun liikennetutkimus 2010 Lahden seudun liikennetutkimus 2010 Osaraportti 1 Henkilöliikennetutkimus 1 2 3 Uudenmaan ELY-keskus Lahden kaupunki Asikkalan kunta Hollolan kunta Nastolan kunta Orimattilan

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Liikkumistarpeet kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Hanna Kalenoja Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 1 Liikkumistarpeet yksilön näkökulmasta

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Sara Lukkarinen, Motiva Oy Arkiliikunnan olosuhdeseminaari 6.11.2014 OSTOS- JA ASIOINTIMATKAT Reilu kolmannes suomalaisten matkoista on ostos- ja asiointimatkoja, niistä

Lisätiedot

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Työpaikkojen liikkumisenohjaus Marja Tommola Mitä on liikkumisen ohjaus Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot