OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto"

Transkriptio

1 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET 0 Marraskuu 0 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Otantatutkimus Oy Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen vuodesta 8 A partner in ISS-Otantatutkimus Oy / Fredrikinkatu 0 B / 000 Helsinki / puh / fax / / Y-tunnus: 658- / Kotipaikka: Helsinki

2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 SISÄLLYS JOHDANTO... AINEISTON RAKENNE... TULOKSET Tehtyjen matkojen määrä Tehtyjen matkojen kulkutapa Tehtyjen matkojen tarkoitus HSL:n matkakortin käyttäminen Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Talouden käytössä olevat henkilöautot Joukkoliikenteen käyttäminen....8 Polkupyörän käyttäminen... LIITTEET ATK-TAULUKOT HAASTATTELULOMAKE

3 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Otantatutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin Helsingissä asuvien Helsingin sisäisiä matkoja yhden vuorokauden aikana klo 0:00 :5 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, miten helsinkiläiset liikkuvat jalan, pyöräillen, autolla, joukkoliikennevälineillä. Kulkutavan lisäksi tutkimuksessa selvitettiin matkojen määrä ja tarkoitus. Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja näytteenmuodostus Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin -vuotias väestö. Haastatteluja tehtiin yhteensä 00. Alle 5-vuotiaiden kohderyhmässä lapsen tekemiä matkoja koskevat tiedot kerättiin haastattelemalla lapsen huoltajaa. Vanhempia lapsia haastateltiin kysymällä ensin huoltajalta lupa. Näyte muodostettiin satunnaispoimintana Helsingin asukkaiden puhelinnumeroista. Haastateltavien valinnassa noudatettiin sukupuoli-, ikä- ja aluekiintiöintiä. Aluekiintiönä oli jako kantakaupunkiin ja esikaupunkiin. Aineiston keruu Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin ohjatusti ja valvotusti tietokoneavusteisella puhelinhaastatteluohjelmalla (CATI). Haastattelut tehtiin viikoilla Tulosten luotettavuus Tutkimuksen tulokset ovat tutkimusotoksen avulla saatuja estimaatteja, joihin saattaa sisältyä tiettyä satunnaistekijöiden aiheuttamaa virhettä. Virhemarginaalin suuruus riippuu otoksen tai osaotoksen koosta ja tulokseksi saadusta prosenttiluvusta. Tutkimuksen koko aineistossa (n=00) virhemarginaali on suurimmillaan ±. -yksikköä. Seuraavassa on esitetty virhemarginaalit vastaajaryhmän suuruuden mukaan. Luotettavuusrajataulukko 5-tasolle Ryhmän suuruus n= Saatu tulos tai 0 ± 6.0 ±. ±.5 ±. ±. 0 tai 80 ± 8.0 ± 5. ±.6 ±.6 ±.5 0 tai 0 ±. ± 6.5 ± 5. ±. ±. 0 tai 60 ±.8 ±.0 ± 5. ±. ±. 50 tai 50 ±0.0 ±. ± 5.8 ±.5 ±. Tämä tutkimus on tehty SFS-ISO 05 laatustandardin mukaisesti.

4 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 AINEISTON RAKENNE Tutkimusta varten poimittiin väestörekisteristä satunnaisotannalla 58 henkilön perusotos helsinkiläisistä. Otos sisälsi vastaajien syntymävuoden, sukupuolen, postinumeron ja kuntakoodin. -vuotiaita tavoiteltiin heidän vanhempiensa kautta, joten otokseen poimittiin myös tieto -vuotiaiden lasten lukumäärästä. Alle 5-vuotiaiden haastattelut toteutettiin niin, että ensiksi soitettiin lapsen huoltajalle ja pyydettiin lupa haastatteluun. Seuraavaksi kysyttiin pystyykö vanhempi vastaamaan lapsen puolesta vai tulisiko haastattelijan soittaa suoraan lapselle. Haastattelut kiintiöitiin vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja aluejaon mukaan. Vastaajamäärät toteutuivat lähes tavoitellun mukaisesti. Lopulliset tulokset painotettiin vastaamaan kohderyhmän väestömäärää. Oheisessa taulukossa on esitetty vertailu väestöstä ja vastaajajoukosta asuinalueen, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Haastateltavien jakauma oli sama kuin Helsingin väestössä kaikissa kiintiöryhmissä. Taustamuuttuja Väestö Vastaajat N=56 65 n=00 Alue Kantakaupunki.5 Esikaupunki Sukupuoli Nainen Mies 6. 6 Ikäluokka vuotta vuotta. 0 vuotta. 5 6 vuotta vuotta 6.8 Lähtöotoksen koko oli 58 henkilöä Väestörekisteristä poimittuna. Puhelinnumeroista käytettiin 5. Haastatteluja tehtiin yhteensä 00. Tavoitetuista 6 kieltäytyi haastattelusta. Keskeytyneitä haastatteluja oli 5. Vääriä puhelinnumeroja oli 56.

5 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 5 TULOKSET. Tehtyjen matkojen määrä Tutkimuksessa matkalla tarkoitettiin siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Vastaajia pyydettiin kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänsä matkat aamusta kello.00:sta yöhön klo.5 asti sen kulkutavan mukaan, jolla tehtiin kilometreissä pisin matka. Mukaan otettiin vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Tutkimusajankohtana matkoja tehtiin kaiken kaikkiaan kappaletta. Keskimäärin tehtiin,6 matkaa päivässä. Kantakaupungissa (,) matkoja tehtiin hieman enemmän kuin esikaupungissa (,5). Vuoteen 00 verrattuna tehtyjen matkojen määrä oli hieman pienempi. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät tehneet Helsingin sisäisiä matkoja, oli hieman suurempi kuin vuonna 00. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkat keskiarvoina kulkutavoittain ja matkojen lukumäärinä. Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5 Keskiarv o,6, 0,,5,0 0,6 0,8,,5,0 0,,0 0, 0, 0, 0,5 0, 0, 0,5 Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

6 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 6 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 00 ja 0 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,0 Keskiarv o,8 0,8,6 0,6,8 0,,0, 0,,,8 0,,5 0,8,5 0,,0 0, 0, 0,,0 0,5 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,0,5,0,5,0 0,5 Keskiarv o,, 0, 0,,8 0,8,,,,6,6 0, 0,,, 0,, 0,6 0,5 0, 0, 0,8, 0,5,0,8 0,8,0 0, 0,,,, 0, 0,8,0,0 0,6 0,8, 0, 0, 0,,5 0, 0, 0,5 0, 0,5, 0, 0, 0,6 0, 0, 0, 0,5 0,6 0, 0,8 0, 0, 0,5 0,8 Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen - v. 8 - v. 0 - v. 5-6 v v. Yht. OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

7 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 00 ja 0 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa,0,5,0,5,0,5,0 0,5 Keskiarv o,, 0,, 0,5 0,6,8,8,8,,,,6,6 0, 0, 0,5 0,,0,, 0, 0,6,, 0,,0 0, 0, 0,6,0 0,8 0,,,,5 0, 0, 0,6, 0,6 0, 0,6 0,8 0, 0, 0,8 0, 0,5 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5, 0, 0, 0,,, 0, 0,8,0 0,6 0,8 0,5 0,6 0, 0,8 0,8 0, v. 8 - v. 0 - v. 5-6 v v. Mies Nainen OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

8 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 8. Tehtyjen matkojen kulkutapa Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely (6 tehdyistä matkoista). Seuraavaksi useimmin matkoja tehtiin bussilla (8 ) ja henkilöautolla kuljettajana ( ). Polkupyörällä tehtiin matkoista, metrolla, raitiovaunulla, henkilöautolla matkustajana 6, junalla, taksilla ja joillain muilla kuin edellä mainituilla tavoilla. Vuorokauden aikana tehdyistä matkoissa keskimäärin 8 käytettiin joukkoliikennettä, henkilöautoa, 6 matkoista käveltiin ja pyöräiltiin. Kun tarkastellaan vain henkilöauton käyttöä ja joukkoliikennettä, niin joukkoliikenteen osuus oli 6 ja henkilöauton. Kantakaupungissa asuvilla kulkutavoissa korostuvat kävely (5 ) ja raitiovaunu (8 ), henkilöauton ja bussin käyttö on selvästi vähäisempää kuin esikaupungissa asuvilla. Esikaupungissa asuvilla käytetyimmät kulkumuodot ovat henkilöautolla kuljettajana ( ), kävely ( ) ja bussi (0 ). Vuoteen 00 verrattuna kävely ja henkilöauton käyttö näyttäisi hieman vähentyneen. Bussin, polkupyörän, metron ja junan käyttö näyttäisi sen sijaan hieman lisääntyneen. Polkupyörän käyttö työmatkoihin näyttäisi hieman kasvaneen, joukkoliikenteen ja henkilöauton käyttö hieman vähentyneen. Opiskelu- ja koulumatkoissa joukkoliikenteen osuus näyttäisi hieman kasvaneen vuoteen 00 verrattuna. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen jakautuminen matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä. Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa Kävely¹ Bussi² Henkilöautolla kuljettajana Polkupyörä Metro Raitiovaunu Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa päivän aikana tehdyistä matkoista KAIKKI vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO

9 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely¹ Bussi² Henkilöautolla kuljettajana Polkupyörä Metro Raitiovaunu Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely¹ Raitiovaunu Bussi² Polkupyörä Henkilöautolla kuljettajana Metro Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

10 0 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Henkilöautolla kuljettajana Kävely¹ Bussi² Polkupyörä Metro Henkilöautolla matkustajana Juna Raitiovaunu Taksilla Muu kulkutapa ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

11 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa Kävely¹ Bussi² Henkilöautolla kuljettajana Polkupyörä Metro Raitiovaunu Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa Päivän aikana tehdyt matkat Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, matkaa rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyt matkat Kävely¹ Bussi² Henkilöautolla kuljettajana Polkupyörä Metro Raitiovaunu Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, matkaa rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

12 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Kävely¹ Raitiovaunu Bussi² Polkupyörä Henkilöautolla kuljettajana Metro Henkilöautolla matkustajana Juna Taksilla Muu kulkutapa KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, matkaa rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Henkilöautolla kuljettajana Kävely¹ Bussi² Polkupyörä Metro Henkilöautolla matkustajana Juna Raitiovaunu Taksilla Muu kulkutapa ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) ¹ my ös juoksu, potkukelkka, py örätuoli, rollaattori, matkaa rullaluistimet, rullasukset ² my ös palv elulinja, koulukuljetus Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

13 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa päivän aikana tehdyistä matkoista, N = Muu kulkutapa Henkilöauto Kävely Henkilöauto 6 8 Polkupyörä 6 Joukkoliikenne Joukkoliikenne OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 5 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Työmatkojen pääasiallinen kulkutapa päivän aikana tehdyistä työmatkoista, N =8 000 Muu kulkutapa Kävely Henkilöauto 6 8 Polkupyörä Henkilöauto Joukkoliikenne Joukkoliikenne OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 6 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

14 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Opiskelu- ja koulumatkojen pääasiallinen kulkutapa päivän aikana tehdyistä opiskelu-/koulumatkoista, N =8 000 Henkilöauto Muu kulkutapa Kävely Henkilöauto 6 Joukkoliikenne Polkupyörä 8 Joukkoliikenne OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

15 5 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa Kaikki matkat 0 (N= 000) 00 0 (N= ) Työmatkat (N=5 000) (N=8 000) Opiskelu- ja koulumatkat (N=05 000) (N=8 000) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 8. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00 ja 0 joukkoliikenteellä ja henkilöautolla päivän aikana tehdyistä matkoista Joukkoliikenne Henkilöauto Kaikki matkat 0 (N=88 000) (N= ) 0 6 Työmatkat (N=66 000) 00 6 (N= 000) Opiskelu- ja koulumatkat (N= 000) 00 8 (N=00 000) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 8. Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

16 6 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0. Tehtyjen matkojen tarkoitus Yli kolmasosa ( ) matkoista on työ-, koulu- tai opiskelumatkoja niin, että oli työmatkoja ja matkoja kouluun tai opiskelupaikkaan. Kolmasosa ( ) matkoista oli vapaa-ajan matkoja. Päivän aikana tehdyistä matkoista ostoksilla käyntejä oli 5, asiointimatkoja (esim. lääkäriin, pankkiin, lounaalle), työasioiden hoitoon liittyviä matkoja oli, toisen henkilön kyyditsemisiä ja jotain muita matkoja kuin edellä mainittuja. Kantakaupungissa asuvat tekevät hieman enemmän vapaa-ajan matkoja, työmatkoja ja työasioiden hoitoon liittyviä matkoja, mutta hieman vähemmän koulu/opiskelumatkoja kuin esikaupungissa asuvat. Vastaajan ikä vaikuttaa luonnollisesti paljon siihen, minkälaisia matkoja tehdään. Nuorimpien, -vuotiaiden matkoista 55 on koulu/opiskelumatkoja ja vapaa-ajan matkoja. Nuorilla aikuisilla 0 matkoista on vapaa-ajan matkoja, työmatkoja ja 8 koulu-/ opiskelumatkoja. Työmatkojen osuus on suurin 0 -vuotiaiden (6 ) ja 5 6-vuotiaiden ( ) keskuudessa. Yli 65-vuotiaiden tekemistä matkoista noin puolet on vapaa-ajan matkoja (8 ). Myös ostosmatkojen (0 ) ja asiointimatkojen () osuus on tässä ikäryhmässä keskimääräistä suurempi. Vuoteen 00 verrattuna tehtyjen matkojen tarkoituksessa ei ole juurikaan eroa. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen jakautuminen matkan pääasiallisen tarkoituksen mukaan sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä. Tehtyjen matkojen tarkoitus päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ 6 8 Ostoksilla käynti¹ 5 6 Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka 0 Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO

17 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ 5 Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² 0 Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka 0 KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

18 8 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 8 Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ 5 6 Asiointimatka² 6 Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

19 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO matkaa Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 0.

20 0 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 0. Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka³ Ostoksilla käynti¹ Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 0.

21 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Tehtyjen matkojen tarkoitus päivän aikana tehdyistä matkoista Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan 5 Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

22 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka³ 5 Työmatka* 6 Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² 0 0 Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka 0 KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² 6 Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

23 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Vapaa-ajan matka³ OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Tehtyjen matkojen tarkoitus Päivän aikana tehdyt matkat * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Kaikki vastaajat (N= ) Kantakaupunki (N=5 000) Esikaupunki (N= 000) matkaa Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KAIKKI VASTAAJAT, päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KAIKKI VASTAAJAT 00 (N= 000) 0 (N= ) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

24 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 KANTAKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka KANTAKAUPUNKI 00 (N=6 000) 0 (N=5 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO. Tehtyjen matkojen tarkoitus 00 ja 0 ESIKAUPUNKI, päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka³ Työmatka* Ostoksilla käynti¹ Koulu/opiskelu- matka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka² Työasioiden hoitoon liittyvä matka Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka ESIKAUPUNKI 00 (N= ) 0 (N= 000) * y leensä kodin ja ty öpaikan v älinen, ¹ kauppa, kioski matkaa ² lääkäri, pankki, lounas, ³ liikunta, harrastus, kulttuuri, v ierailut Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO.

25 5 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0. HSL:n matkakortin käyttäminen Kaikista vastaajista 8 :lla on käytössään HSL:n matkakortti. Erityisen yleinen kortti on 8 -vuotiailla, joista ilmoittaa omistavansa matkakortin. Matkakortin käyttäjiä on kantakaupungissa (8 ) jonkin verran enemmän kuin esikaupungissa (8 ). Matkakorttia käytetään pääsääntöisesti lataamalla siihen arvoa ja maksamalla jokainen matka erikseen (6 käyttää). Helsingin sisäisenä kausilippuna korttia käyttää vastaajista. käyttää matkakorttia jonain muuna kausilippuna, käyttää sitä koululaislippuna ja jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna. Taustaryhmittäin tarkasteltuna 8 -vuotiaat käyttävät korttia keskimääräistä enemmän Helsingin sisäisenä kausilippuna, kun taas yli 65-vuotiaat käyttävät korttia keskimääräistä enemmän lataamalla siihen arvoa. HSL:n matkakortin käyttäjien osuus on hieman suurempi kuin vuonna 00 (80 ), käyttäjien osuus on kasvanut etenkin kantakaupungissa ( 8 ). Vuoteen 00 verrattuna, arvon lataaminen matkakorttiin, on nyt yleisempää (5 6 ). Matkakorttia Helsingin sisäisenä kausilippuna käyttävien osuus on laskenut kantakaupungissa, esikaupungeissa osuus on pysynyt ennallaan. Onko teillä HSL:n matkakortti vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 0 (n=08) (n=00) Kantakaupunki (n=) 00 (n=6) 0 8 Esikaupunki (n=0) (n=685) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

26 6 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti...? vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa Helsingin sisäisenä kausilippuna 0 Jonain muuna kausilippuna 5 Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna Kaikki vastaajat (n=88) Kantakaupunki (n=) Esikaupunki (n=565) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti...? KAIKKI VASTAAJAT, vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa 5 6 Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna KAIKKI VASTAAJAT 00 (n=8) 0 (n=88) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

27 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti...? KANTAKAUPUNKI, vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa 5 6 Helsingin sisäisenä kausilippuna 0 Jonain muuna kausilippuna 5 Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna KANTAKAUPUNKI 00 (n=58) 0 (n=) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti...? ESIKAUPUNKI, vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa 5 6 Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna 6 Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna ESIKAUPUNKI 00 (n=56) 0 (n=565) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

28 8 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0.5 Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä vastaajista 6 oli liikkunut tutkimusajankohtana ammatissaan henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita. Osuus oli lähes sama kantakaupungissa ja esikaupungissa. Henkilöauton ammattikäyttäjien osuus on jokseenkin sama kuin vuonna 00 (5 ). Liikuitteko eilen (tutkimuspäivänä) ammatissanne henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita? yli 8-vuotiaista vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 0 (n=) (n=0) 0 6 Kantakaupunki (n=06) 00 6 (n=8) Esikaupunki (n=6) 00 6 (n=605) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 5 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0.6 Talouden käytössä olevat henkilöautot Vastaajista 6 :lla oli taloudessaan käytössä vähintään yksi henkilöauto. Kantakaupungissa asuvista huomattavalla osalla, 5, ei ole käytössään autoa. Esikaupungit ovat selvästi autoistuneempia, siellä asuvista autottomia talouksia on. Autoja on tavallisimmin yksi (). vastaajista mainitsi, että taloudessa on kaksi autoa, mainitsi autojen määräksi kolme tai useampia. Autoista oli työsuhdeautoja (0 yksi, kaksi tai useampia työsuhdeautoja). 8 vuotta täyttäneiltä vastaajilta, joiden taloudessa on auto, kysyttiin myös auton käyttämisen useutta. vastasi käyttävänsä autoa päivittäin, muutaman kerran viikossa ja kerran viikossa. Kerran, pari kuukaudessa autoa käyttäviä on ja sitä harvemmin käyttäviä. Noin joka kymmenes vastaaja sanoi, ettei käytä taloudessa olevaa autoa koskaan itse. Kantakaupungissa autoa käyttää päivittäin 6, esikaupungissa vastaajista, joiden taloudessa on auto. Muutenkin kantakaupungissa auton käyttö on vähäisempää kuin esikaupungissa. Kantakaupungissa käyttää autoa kerran pari kuukaudessa (esikaupungissa 5 ) ja 5 tätäkin harvemmin (esikaupungissa ).

29 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Valtaosalla autotalouksista on vakinainen pysäköintipaikka autolle kotona (86), mutta työpaikalla vain joka neljännellä. Kantakaupungissa vakituinen pysäköintipaikka kotona on 65 :lla, kun esikaupungissa osuus on selvästi suurempi. Vuoteen 00 verrattuna autottomien talouksien osuus on jonkin verran suurempi ( 8 ). Osuus on kasvanut hieman sekä kantakaupungissa että esikaupungissa. Auton käytön useudessa on myös muutoksia. Autoa päivittäin käyttävien osuus on laskenut, samalla kun talouden autoa muutaman kerran viikossa käyttävien ja ei koskaan käyttävien osuus on kasvanut. Kuinka monta henkilöautoa taloudellanne on vakituisessa käytössä? vastaajista + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 0 (n=08) 00 5 (n=00) 0 8 Kantakaupunki (n=) (n=6) Esikaupunki (n=0) (n=685) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 6 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

30 0 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Kuinka monta näistä on työsuhdeautoja? vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä + Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 0 (n=6) (n=66) Kantakaupunki (n=6) 00 8 (n=6) Esikaupunki (n=55) (n=0) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0 Onko teillä vakinainen pysäköintipaikka...? vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä Kotona Työpaikalla Kaikki vastaajat (n=66) 5 86 Kantakaupunki (n=6) 65 Esikaupunki (n=0) 5 OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

31 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Käytättekö itse taloutenne käytössä olevaa autoa? yli 8-vuotiaista vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan Kaikki vastaajat 0 (n=556) 00 6 (n=5) 0 Kantakaupunki (n=) (n=5) Esikaupunki (n=) 00 8 (n=8) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

32 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0. Joukkoliikenteen käyttäminen Lähes kaikki vastaajat käyttävät joukkoliikennettä ainakin joskus. Päivittäin joukkoliikennettä käyttää 5 ja muutaman kerran viikossa 8 vastaajista. Kerran viikossa joukkoliikennettä käyttäviä on 0, kerran-pari kuukaudessa käyttäviä 5 ja sitä harvemmin käyttäviä. vastaajista ei käytä joukkoliikennettä koskaan. Naiset käyttävät joukkoliikennettä päivittäin selvästi useammin kuin miehet. Joukkoliikenteen käyttämisen useus on pysynyt jokseenkin samana kuin vuonna 00. Esikaupungissa joukkoliikennettä päivittäin tai muutaman kerran viikossa käyttävien osuus on hieman kasvanut. Käytättekö itse joukkoliikennettä (bussi, juna, metro, raitiovaunu)? vastaajista Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan Kaikki vastaajat 0 (n=08) (n=00) Kantakaupunki (n=) 00 6 (n=6) 0 5 Esikaupunki (n=0) 00 0 (n=685) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO 0 Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

33 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0.8 Polkupyörän käyttäminen Noin kolmella neljäsosalla helsinkiläisistä on käytössään polkupyörä. Vastaajista 6 :lla on pyörä käytettävissä aina tai melkein aina, :lla on käytettävissä pyörä silloin tällöin. 6 vastaajista sanoi, ettei heillä ole käytössä lainkaan polkupyörää. Osuudet ovat samat kuin vuoden 00 tutkimuksessa. Pyöriä on käytössä samassa suhteessa sekä kantakaupungissa että esikaupungissa. Talouksissa on polkupyöriä seuraavasti: aikuisten 8, lasten 0, potkupyörä/kickbike, muu polkupyörä 5, ei polkupyöriä lainkaan. Talouksissa on keskimäärin.6 aikuisten pyörää, 0. lasten pyörää, 0. potkupyörää/kickbikea ja 0. muita polkupyöriä. Onko teillä käytettävissänne polkupyörä? vastaajista Aina tai melkein aina Silloin tällöin Ei Kaikki vastaajat 0 (n=08) (n=00) Kantakaupunki (n=) (n=6) 0 6 Esikaupunki (n=0) (n=685) OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

34 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Aikuisten Mitä polkupyöriä taloudessa on...? vastaajista 8 8 Keskiarvo: (pyörää/ talous),6,5, Lasten 5 0 0, 0, 0, Potkupyörä eli kickbike 5 0, 0, 0, Jokin muu polkupyörä Ei polkupyöriä lainkaan Kaikki vastaajat (n=00) Kantakaupunki (n=6) Esikaupunki (n=685) 0, 0, 0, OTANTATU TK I M U S OY T06 / KUVIO Tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista 0

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET Asutteko... LUETTELE omakotitalossa 52 1 maatalossa 2 paritalossa 3 rivitalossa 4 kerrostalossa 5 asuntolassa/laitoksessa 6 muu asumismuoto

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Liikkumistutkimuksen tulokset

Liikkumistutkimuksen tulokset Liikkumistutkimuksen tulokset Lehdistötilaisuus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Sara Lukkarinen, Motiva Oy Arkiliikunnan olosuhdeseminaari 6.11.2014 OSTOS- JA ASIOINTIMATKAT Reilu kolmannes suomalaisten matkoista on ostos- ja asiointimatkoja, niistä

Lisätiedot

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti

Yhteenveto. Liikenteen nykytila Oulun seudulla. Oulun seudun liikennetutkimus 2009. Yhteenvetoraportti Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Oulun seudun liikennetutkimus 2009 Yhteenvetoraportti Liikenteen nykytila Oulun seudulla Yhteenveto 1 2 3 Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke Helsingin kaupungin henkilöstölle (n. 40.000) suunnattu poikkihallinnollinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen

JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen HLJ 2011 JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Mikä on JULKI? 6 Palvelut

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 27.3.2013 Hanna Kalenoja, Terhi Luukkonen, Harri Rauhamäki TTY, Liikenteen tutkimuskeskus Verne Kati Kiiskilä, Johanna Hätälä SITO Oy Kimmo

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät

Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa Ympäristösi parhaat tekijät Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN Liikkumisen ohjaus

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Lapsia liikuttava kaupunki

Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Anna Broberg, tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus 9.4.2010 Sijoitusrahastotutkimus Sijoitusrahastotutkimus SISÄLTÖ Johdanto 2 Sijoitusrahastot Suomessa 3 Rahastosijoittajien säästö- ja sijoituskohteet 5 Rahastosijoitusten valintakriteerit ja tietolähteet

Lisätiedot

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella projektinjohtaja Reijo Sandberg Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala www.vantaa.fi/marja-vantaa Marja- Vantaa city ASUNTOMESSUT 2015 KESKUSTA

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com Kävijäprofiili 12 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 11. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke)

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke) 1 Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke) Raportti: http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201142-v-liikkuminen_vapaa-ajalla.pdf Tekijöiden yhteystiedot:

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Ilmastoindikaattorit Kymenlaakson tuloksia

Ilmastoindikaattorit Kymenlaakson tuloksia Ilmastoindikaattorit Kymenlaakson tuloksia Ilmasto- ja energiastrategia työpaja Kotka 20.5.2011 Marja Jallinoja Ilmastoindikaattorit Liikenne Julkisen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuus (% matkakilometreistä)

Lisätiedot

LIIKKUVUUSVERTAILU 15 KAUPUNGISSA 2014

LIIKKUVUUSVERTAILU 15 KAUPUNGISSA 2014 1 (5) LIIKKUVUUSVERTAILU 15 KAUPUNGISSA 2014 Rooma, Italia Vertailu tehtiin Roomassa kesäkuun lopulla mopolla, moottoripyörällä, autolla ja joukkoliikenteellä (bussi, metro, raitiovaunu). Kaikki vertailuun

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ Koko Kohdealue

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT

LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT Tavoitteet: Oppilaat perehtyvät liikkumistapoihin, joita käytettiin isoisän aikaan ja nyt, huomioiden myös kuljettavat etäisyydet, liikkumismuodon valintamahdollisuudet ja niiden

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA)

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA) 1 Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA) EKOTULI ja LINTU -seminaari 28.4.2010 TkL Kati Kiiskilä, SITO kati.kiiskila@sito.fi p. 020 747 6696 2 VAPAALLA -projekti

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003 Yhteenveto Pääsy mediaan, eli mahdollisuus nähdä taksimainontaa riippuu selkeästi vastaajien asuinpaikasta, iästä sekä ammattiryhmästä Suurin mahdollisuus

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013 Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi HEAT-työkalun käyttö Riikka Kallio 17.4.2013 16.4.2013 Liikunnan terveysvaikutuksista ja liikkumattomuudesta Liikkumattomuus (physical inactivity) on suurin

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa Talouskriisin seuranta Pietarissa TALOUSTUTKIMUS OY Kari Niklander Kari Niklander Tutkimusjohtaja 16.3.2010 CATI OMNIBUS Markkinatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin venäläisen kuluttajan käyttäytymistä

Lisätiedot

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja? Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari 19.4.2011 Anna Ruskovaara, ympäristöasiantuntija Helsingin

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA NÄE, KUULE, HAISTA, MAISTA Kävellessäsi tai pyöräillessäsi Näet enemmän ja tarkemmin: kasvit, eläimet, lumen, taivaan. Huomaat rakennusten

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 2.8.2000 AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 01 Nukkuminen 010 Erittelemätön nukkuminen 011 Nukkuminen 012 Valvominen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

IT-ura -tutkimus 2009

IT-ura -tutkimus 2009 IT-ura -tutkimus 2009 A. Palkkaus 1. Yhteenveto IT-ammattilaisten peruspalkat ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, mutta kokonaisansiot ovat nousseet vuodessa 5%. Keskimääräinen peruspalkka on nyt 3

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Viranomainen

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma www.ylojarvi.fi 1 Eppukin pyöräilee Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen polkee tahdin lisäksi polkupyörällä hyvää kuntoa: Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Liikkumistutkimukset ja liikenne- ennusteet tulevaisuuden

Liikkumistutkimukset ja liikenne- ennusteet tulevaisuuden Liikkumistutkimukset ja liikenne- ennusteet tulevaisuuden muutosten t haastamina Millaisia edellytyksiä nykyiset liikkumistutkimukset ja liikennemallit t arj oavat tu l evai suud en liikkumii smuot o j

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKKUMISEN OHJAUS Yleistä Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä. Keinovalikoimassa mm. Neuvonta, tiedottaminen

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Väliseminaari 18.1.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Kuvaus palvelumalleista Tampereen teknillinen

Lisätiedot

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009 (ESITYS) Aikuisten lippuja myydään HSL:n Aikuisen lippu, seutulippualueella* 17 vuotta Aikuinen subventoitu hinta täyttäneille henkilöille (ei edellytetä vakinaista HSL-kuntalaiselle asumista) kaarimallissa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Tariffipolitiikan vaikutukset liikkujaryhmiin Helsingissä

Tariffipolitiikan vaikutukset liikkujaryhmiin Helsingissä Tariffipolitiikan vaikutukset liikkujaryhmiin Helsingissä JOUKKOLIIKENTEEN KANTA-ASIAKKAAT 25 % TYÖMATKALAISET 25 % LÄHILIIKKUJAT 15 % MONIPUOLISET 15 % AUTOILIJAT 15 % E I K Ä Y T Ä J O U K K O L I I

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti. Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013 Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.fi Kestävän matkailun kyselytutkimuksen taustaa Kestävä matkailu on

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Päätösseminaari 21.9.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Tampereen teknillinen yliopisto Hanna

Lisätiedot