Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012"

Transkriptio

1 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari Anna Niemelä

2 Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010 toimenpideohjelmaan

3 Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Yksi kehittämisen väline Toiminnan arviointi ja kehittäminen tiedon pohjalta Toteutettiin neljättä kertaa, aiemmat 2006, 2008 ja 2010 Aineisto kerättiin verkkolomakkeella

4 Vastaajamäärä sektoreittain Yleinen kirjasto Yo-kirjasto Amk-kirjasto Erikoiskirjasto Yhteiskirjasto Muu Puuttuu Yhteensä

5 Palveluperiaatteiden toteutuminen Kansalliskirjaston palvelut ovat laadukkaita Palveluja kehitetään innovatiivisesti 3,2 3,2 3,2 3,0 3,2 3,1 Henkilökunta on ammattitaitoista Toiminta on avointa 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3, Toiminta on luotettavaa 3,3 3,3 3,3 Talous on läpinäkyvää 2,5 2,6 2,4 1,0 2,0 3,0 4,0 ei pidä lainkaan paikkansa pitää täysin paikkansa

6 Palveluperiaatteiden toteutuminen Saan ajantasaista tietoa kansallisista kirjastoverkkopalveluista 3,0 2,9 3,2 Kansalliset kirjastoverkkopalvelut on selkeä palvelukokonaisuus 2,7 2,6 2,6 Tiedän, keneen tai mihin tahoon ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa Yhteistyö Kansalliskirjaston ja asiakaskirjastojen välillä toimii hyvin 2,6 2,5 2,9 2,9 2, Kirjastot voivat vaikuttaa kansallisiin kirjastoverkkopalveluihin 2,6 2,6 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut tuntee kirjastojen tarpeet 2,6 ei pidä lainkaan paikkansa pitää täysin paikkansa

7 Palveluperiaatteiden toteutuminen Keskiarvojen valossa arviot ovat saman suuntaisia sektorista riippumatta: KVP on luotettava ja ammattitaitoinen, välittää ajantasaista tietoa selkeydessä, talouden läpinäkyvyydessä, vaikutusmahdollisuuksissa ja kirjastojen tarpeiden tuntemuksessa on kehittämistä. viestinnässä menty eteenpäin, mutta yhä parantamista Ammattikorkeakoulukirjastojen arviot ovat hieman muita sektoreita kriittisempiä lukuun ottamatta henkilökunnan ammattitaitoa Palvelujen innovatiivinen kehittäminen jakaa eniten mielipiteitä

8 Tyytyväisyys palveluja ja hankkeita koskevaan tiedotukseen, keskiarvot Tapahtumat Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot Kansalliset tietokannat Kirjastoverkolle suunnattu koulutus Elektronisten aineistojen hankinta (FinELib) Kirjastoalan formaatit ja standardit Kirjastojärjestelmät (Voyager, Aleph)* Julkaisuarkistopalvelut (Doria ja Theseus)* Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT)* Nelli-portaali* Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 Kansallinen metatietovaranto -hanke UKJ:n valmisteluryhmän toiminta 2,5 2,7 * vain asiakassektorit 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

9 Tyytyväisyys palveluja ja hankkeita koskevaan tiedotukseen Sektorien erot vaihtelevat palvelu- ja hankekohtaisesti Esim. yleisten kirjastojen vastaajat ovat muita sektoreita tyytyväisempiä asiasanastoja koskevaan tiedotukseen, mutta muita tyytymättömämpiä tapahtumista saatuun tietoon Kaikilla sektoreilla vastaajat ovat kuitenkin tyytyväisempiä yhteisten palvelujen tiedotukseen kuin hankkeiden Vain osalle kirjastosektoreista kohdennettujen palvelujen tiedotuksen arviot ovat jonkin verran kriittisempiä kuin kaikille yhteisten

10 Palvelujen tärkeys ja onnistuminen 2012 Arvioitiin asteikolla = ei lainkaan tärkeä ja 4 = erittäin tärkeä 1 = onnistunut huonosti ja 4 = onnistunut erittäin hyvin Molemmissa hienoista laskua verrattuna vuoteen 2010 Kirjastojärjestelmät sekä Lindan palvelut arvioitiin onnistuneemmiksi kuin vuonna 2010 Muiden palvelujen onnistumisen arviot ovat pysyneet samana tai niissä on tapahtunut enemmän tai vähemmän laskua, kun tarkastellaan kaikkia vastaajia Merkityksen väheneminen painottuu palveluihin, jotka sijoittuivat viime kyselyssä vähemmän tärkeisiin

11 Palvelujen kuiluanalyysi Kirjastojärjestelmät (Voyager, Aleph), 315 kpl Nelli-portaali, 444 kpl Elektronisten aineistojen hankinta (FinElib), 258 kpl Verkkoarkisto ja elektroniset vapaakappaleet, 158 kpl Formaattien ja standardien kehittäminen ja koordinointi, 305 kpl Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT), 197 kpl Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot (YSA, Allärs, MUSA ja CILLA), 465 kpl Halti (Elektronisten aineistojen hallintajärjestelmä), 200 kpl Julkaisuarkistopalvelut (Doria ja Theseus), 263 kpl Linda: poimintaluettelointi, 254 kpl Bibliografista kuvailua ohjaavat viralliset suomalaiset luettelointisäännöt (ISBD), 318 kpl Linda: hakukäyttö, 483 kpl Käyttäjäkyselyt, 388 kpl Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN), 277 kpl Fennica: hakukäyttö, 440 kpl Fennica: poimintaluettelointi, 223 kpl Arto: hakukäyttö, 430 kpl Elektra: hakukäyttö, 211 kpl bx -elektronisten aineistojen suosituspalvelu, 78 kpl Mandis: poimintaluettelointi, 71 kpl Mandis: hakukäyttö, 145 kpl Viola: poimintaluettelointi, 78 kpl Viola: hakukäyttö, 197 kpl Arto: poimintaluettelointi, 94 kpl -1,0-0,8-0,8-0,7-0,7-0,6-0,6-0,5-0,5-0,4-0,4-0,4-0,3-0,2-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 max 4 3,7 3,1 3,6 3,2 3,5 3,0 3,6 3,3 3,3 3,4 3,4 3,6 3,2 3,5 3,3 3,2 3,0 2,7 2,3 2,5 2,4 2,5 2,8 2,4

12 Poimintoja avoimesta palautteesta Lisää vuorovaikutusta ja asiakkaiden kuuntelua Viestintään säännöllisyyttä ja tarkoituksenmukaista kohdistamista Verkkosivuille selkeyttä Lisää verkko/ac-koulutusta

13 Mitä seuraavaksi? Raportti ja toimenpideohjelma palvelujen kehittämiseksi julkaistaan verkossa viikolla 23 Toimenpideohjelmaa käsitellään asiakaskirjastojen kanssa mm. sektorikokouksissa ja Kirjastoverkkopäivillä Toimenpideohjelmaa seurataan ja toimenpiteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti

14 Suunnitelma: toimenpideohjelman kokonaisuudet Palvelukokonaisuus, ydinpalvelut ja palveluista viestiminen Palvelukokonaisuuden arviointi Vuorovaikutus ja asiakkaiden osallistaminen Kirjastojärjestelmät Nelli FinELib

15 Toimenpideohjelma kokonaisuutta: Koulutus Viestintä Palvelukokonaisuuden selkiyttäminen ja kirjastojen vaikutusmahdollisuuksista tiedottaminen Kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli Linda KITT

16 Toimenpideohjelman tilannekatsaus, 1/5: koulutus Toimenpiteet Kirjastoverkkopalveluiden järjestämiä tapahtumia ja koulutuksia voi seurata verkon välityksellä kaikissa soveltuvissa tilaisuuksissa Tilanne Toteutettu Kirjastoverkkopalvelut selvittää verkkokoulutusten ja webinaarien järjestämismahdollisuudet vuoden 2011 aikana Ei toteutettu

17 Toimenpideohjelman tilannekatsaus, 2/5: viestintä Toimenpiteet Asiakaslähtöisyyden kehittäminen uuden confluence-ratkaisun käyttöönoton yhteydessä: asiakkaat mukaan viestintään ja kehittämiseen Eri viestintäkanavien kokoaminen www-sivut, wikit ja some-palvelut yhdistämällä Palautteenhallintajärjestelmän (JIRA) käyttöönotto Tarkistetaan etenkin uusien palveluiden minimiperustiedot ruotsiksi, palaute- ja ilmoittautumislomakkeet etc. ruotsiksi Tilanne Työ käynnissä Toteutettu, päivitetään Toteutettu Ei toteutettu

18 Toimenpideohjelman tilannekatsaus, 3/5: Palvelukokonaisuuden selkiyttäminen ja kirjastojen vaikutusmahdollisuuksista tiedottaminen Toimenpiteet Tilanne Sisäisessä organisaatiouudistuksessa huolehditaan asiakkuuksien hallinnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä KVP:n ohjausjärjestelmä uudistetaan yhdessä kirjastoverkon kanssa Työ käynnissä Ohjausjärjestelmän edustuksellisuudesta ja toimintatavasta tiedotetaan kirjastoille

19 Toimenpideohjelman tilannekatsaus, 4/5: Kirjastojärjestelmät, Nelli ja Linda Toimenpiteet Nellin käytettävyyttä parannetaan korvamaalla sen käyttöliittymä KDK-asiakasliittymällä (2011-) Tilanne Asiakasliittymä: työ käynnissä Tomcat-käyttöliittymän käyttöönotto ohjeistetaan ja kirjastoja opastetaan sen käyttöönottamisessa Toteutettu Verkkomaksujärjestelmien rajapintoja testataan Aloitettu, työ jatkuu Tehdään suunnitelma Lindan poimintaluetteloinnin ongelmien ratkaisemisesta Toteutettu

20 Toimenpideohjelman tilannekatsaus, 5/5: Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto KITT Toimepiteet Käynnistetään KITT2:n suunnittelu Tilanne KITT2-hanke on käynnissä Tarpeettomat tunnusluvut karsitaan KITT:stä Vaikuttavuusryhmässä sovitut mittarit otetaan käyttöön niiltä osin kuin KITT ne kykenee laskemaan Rakennetta pyritään kehittämään edelleen siten, että mahdollisimman paljon tietoa pystytään siirtämään tietokantaan automaattiajolla; KITT-Halti-yhteensopivuuden testaus Toteutuu KITT2:n yhteydessä yhteistyössä kirjastojen kanssa Toteutettu Toteutettu Halti2:ssa FinELib-aineistojen lataus-ja hakutietojen osalta, jatkuu Halti3:n kehittämisessä FinELib-aineistojen lisenssimaksujen osalta

21 Kirjastojen käyttäjäkyselyn valmistelu Kaikkien kirjastosektorien yhteinen käyttäjäkysely toteutetaan keväällä 2013 Valmistelusta vastaa työryhmä, jossa on kirjastosektorien ja Kansalliskirjaston edustajat Keväällä 2012 on kerätty palautetta v käytettyihin lomakkeisiin, syksyllä uusi palautekierros Työpaja kyselyn kehittämisestä Helsingissä, tervetuloa!

22

Kirjastojen tulevaisuuden haasteet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 24.9.2010 Kristiina Hormia-Poutanen

Kirjastojen tulevaisuuden haasteet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 24.9.2010 Kristiina Hormia-Poutanen Kirjastojen tulevaisuuden haasteet Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 24.9.2010 Kristiina Hormia-Poutanen Sisältö Tausta Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät RAKE-raportin suositukset Palvelukysely

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010

Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010 Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010 Raporttiin on poimittu kirjastoverkkopalveluja koskevat kohdat Kansalliskirjaston vuosiraportista Käsitelty Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille 2013

Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille 2013 6.5.2014 1 (17) Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille 2013 Kansalliskirjasto ja yleisten kirjastojen keskuskirjasto tuottavat palveluita yleisille kirjastoille. Työnjaoksi on selkeytynyt se,

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Kirjastoverkkopalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2013 LIITE 2 1 (11) Kirjastoverkkopalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Lähtökohtana on Kansalliskirjaston uudistettu toimintasuunnitelmarunko, joka perustuu strategiaan ja jota noudatetaan strategiakauden

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut KVP 2015 Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin Kristiina Kansalliskirjaston strategiakehys 2013-2016 Missio Visio Arvot Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS... 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 2008-04-23 URN:NBN:FI-FE200804221251 KANSALLISKIRJASTO 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 NYKYTILA... 4 2.1 Organisaatio ja talous...

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJAT 3/2013 1 (5) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 12.00 14.00 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki

Lisätiedot

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1.

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 1. Tausta YLIOPISTOUUDISTUS Uusi yliopistolaki astui voimaan 1. tammikuuta

Lisätiedot

UKJ-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2013

UKJ-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 (17) UKJ-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2013 UKJ-HANKKEENPROJEKTISUUNNITELMAVUODELLE2013...1 VERSIOHISTORIA...2 SANASTO...2 YLEISKUVA...3 HANKKEENTAVOITE... HANKKEENVAIHEET... PROJEKTINLOPPUTULOKSET...

Lisätiedot

POIMINTOJA VUODELTA. Digitalkoissa voit poimia lehtileikkeitä

POIMINTOJA VUODELTA. Digitalkoissa voit poimia lehtileikkeitä VUOSIKERTOMUS 2014 POIMINTOJA VUODELTA Digitalkoissa voit poimia lehtileikkeitä digitaalisesta aineistosta. Kokeile, kerää ja jaa aineistoasi sosiaalisessa mediassa. Astu sisään osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi

Lisätiedot

Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti

Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti 5.3.2009 Kysely toteutettiin Helsingin yliopiston E-lomakkeella ajalla 16.2.-2.3.2009. Kyselystä tiedotettiin

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

FinELib-konsortion vuosikatsaus 2009 / Liite 1

FinELib-konsortion vuosikatsaus 2009 / Liite 1 FinELib-konsortion vuosikatsaus 2009 / Liite 1 Kirjastoverkkopalvelutkäyttäjäkyselyn toimenpideohjelma FinELibin palveluiden osalta Tunnettuus Kehittämiskohde Toimenpidesuunnitelma vuonna 2009 Toteuma

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 7 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Nina Hyvönen ja Petri Tonteri, 2009 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Miksi tarvitaan yhteisluettelo?... 7 Vapaa kansalaiskäyttö...

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2008 FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen

Lisätiedot