Helsingin joukkoliikenne 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin joukkoliikenne 2009"

Transkriptio

1 SUY D: 8/2009

2 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa on tarkasteltu Helsingin joukkoliikenteen nykytilaa ja verrattu sitä aiempiin vuosiin. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus moottoriajoneuvoliikenteestä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Joukkoliikenteen osuudet olivat vuonna 2008 niemen rajalla ruuhka-aikana 71,9 % ja poikittaisliikenteessä 15,0 %. Matkustajamäärien huippu saavutettiin vuonna 2001, jolloin Helsingin joukkoliikennevälineitä käytti 200,5 miljoonaa matkustajaa. Tämän jälkeen matkustajamäärät alkoivat pienentyä, mutta kääntyivät 2007 nousuun ja kasvoivat 2008 jo huomattavasti. Vuonna 2008 Helsingin joukkoliikennevälineitä käytti 194 miljoonaa matkustajaa. Metro- ja raitioliikennettä laajennetaan voimakkaasti. Raitioliikenteessä avattiin vuonna 2008 uusi linja 9 ja laajennuksia on suunnitteilla mm. Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Laajasaloon. Metroliikenteen automatisointi tapahtuu noin vuonna 2013, ja Länsimetron liikenteen Matinkylään asti arvioidaan alkavan vuonna Metron laajentamista suunnitellaan myös mm. Töölöön, Pasilaan, Viikkiin ja lentokentän/hyrylän suuntaan sekä idässä Östersundomiin. *** HKL on vuodesta 1945 lähtien vastannut Helsingin sisäisen liikenteen järjestämisestä. HKL tilaa bussi-, metro-, raitio- ja lauttaliikenteen ja tuottaa metro- ja raitioliikenteen. Lisäksi se vastaa metro- ja raitioliikenteeseen liittyvästä infrasta. HKL:n suunnitteluyksikkö vastaa Helsingin sisäisen joukkoliikenteen suunnittelusta, tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttamisesta. Helsingin sisäinen joukkoliikenne on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää, johon sisältyy yhteinen lippujärjestelmä. Kuntien rajat ylittävän seutuliikenteen sekä Espoon, Vantaan, Keravan ja Kirkkonummen sisäisen liikenteen suunnittelusta ja kilpailuttamisesta vastaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV, joka on perustettu Vuoden 2010 alusta lähtien HKL tulee toimimaan metro- ja raitioliikenteen tuottajana sekä huolehtimaan Helsingin raideliikenneinfrasta. HKL:n suunnittelu- ja tilaajatoiminnot yhdistyvät YTV:n liikenneosaston kanssa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymäksi. Avainsanat (asiasanat) joukkoliikenne, Helsinki, pääkaupunkiseutu Muut tiedot taitto: Tarja Jääskeläinen Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja D: 8/2009 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi 34 1

3 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) edited by Tarja Jääskeläinen Name of publication Public transport in Helsinki 2009 Abstract This report examines the current situation of Helsinki s public transport system and compares it to earlier years. The share of overall motor vehicle traffic handled by the public transport system has been increasing over the last few years. In 2008, the public transport system handled 71.9% of all peak-time traffic at the border of the Helsinki peninsula and 15.0% of cross-town traffic. The number of passengers reached an all-time high in 2001, when Helsinki s public transport system served million passengers. The annual volume of passengers began to decrease after this, but started to rise once again in 2007, and this trend continued in That year, some 194 million passengers utilised the public transport system of Helsinki. The metro and tram services are being expanded substantially. A new tram route, the number 9, commenced service in 2008 and new expansions are being planned in, for example, Jätkäsaari, Kalasatama and Laajasalo. Automisation of metro traffic is forecast to be completed in about 2013, and service on the western expansion of the metro network up to Matinkylä, Espoo, should commence in Expansions to the metro are being planned in, among other places, Töölö, Pasila, Viikki and the airport/hyrylä direction as well as Östersundom in the east. Helsinki City Transport HKL has been responsible for organising Helsinki s internal public transport services since HKL purchases bus, metro, tram and ferry transport services and produces metro and tram transport services. In addition to this, HKL is responsible for the infrastructure of the metro and tram services. HKL s planning unit is responsible for the planning, research and development functions of Helsinki s internal public transport services as well as for organising the tendering process for internal bus services in Helsinki. The internal public transport services of Helsinki are a part of the metropolitan area s mass transit system, which includes a joint ticket scheme. The planning and tendering functions of regional transport services that cross municipal boundaries and of the internal transport services of Espoo, Vantaa, Kerava and Kirkkonummi are the responsibility of the Helsinki Metropolitan Area Council YTV, which was established in From the beginning of 2010 HKL will produce metro and tram traffic and take care of infrastructure of rail traffic. HKL s planning and purchasing functions will merge with the transport department of YTV to form a new public transport authority for the entire Helsinki region. Key words public transport, Helsinki, Helsinki Metropolitan Area Other information layout: Tarja Jääskeläinen Serie number ISSN number ISBN number HKL series D: 8/2009 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish 34 2

4 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Asiakkaat 6 3. Joukkoliikenteen kilpailukyky 9 4. Matkat Infra Palvelun laatu Talous Kalusto Ympäristö Kehittämishankkeet Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 34 3

5 4

6 1. Johdanto Helsingin seudun 14 kunnan alueella asuu 1,3 miljoonaa ihmistä, eli lähes 25 % koko maan väestöstä. Helsingissä asuu puolestaan yli 40 % seudun väestöstä eli noin ihmistä. Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat tärkeitä työllistäjiä, mikä kasvattaa kaupungin liikennemääriä. Pääkaupunkiseudulla käy töissä noin alueen ulkopuolella asuvaa. Joukkoliikennettä tarvitaan, jotta liikenne toimii sujuvasti. Pääkaupunkiseutu ja sen työssäkäyntialue kasvaa ja laajentuu. Vuonna 2030 Helsingin seudulla arvioidaan asuvan jo 1,6 miljoonaa ihmistä. Kasvun seurauksena on entistä tärkeämpää kytkeä maankäyttö ja liikennesuunnittelu tiiviisti toisiinsa niin, että uudet alueet ja toimipaikat sijoitetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kuten raideliikenteen, varteen. Helsingin seudulla on jo pitkään noudatettu joukkoliikennettä suosivaa liikennepolitiikkaa. Helsingin seudun ja työmatkasukkuloinnin kasvun myötä joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen on entistä tärkeämpää. Toimiva joukkoliikennejärjestelmä vähentää liikenteen aiheuttamia haittoja, kuten ruuhkia ja päästöjä, sekä pienentää väyläinvestointien tarvetta. Yrityselämälle, kuten kaupan ja teollisuuden kuljetuksille, toimiva liikennejärjestelmä tuottaa selkeää rahaa. Ilmastonmuutoksen myötä ympäristön hyvinvointia edistävät toimenpiteet ovat korostuneet entisestään. Niin valtion kuin pääkaupunkiseudun kuntien keskuudessa on laadittu erilaisia ohjelmia liikenteen haittojen vähentämiseksi ja niissä joukkoliikenteen rooli on merkittävä. Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos on vastannut vuodesta 1945 lähtien Helsingin joukkoliikennepalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Sitä ennen kaupunkilaisia kuljetti hevosomnibusliikenne (alkaen 1888), hevosraitioliikenne (1891), sähköraitioliikenne (1900) ja bussiliikenne (1936). Metro alkoi liikennöidä 1982 ja kilpailutettu bussiliikenne käynnistyi Johdinautoliikennettä pyöritettiin Nyt HKL on nostanut johdinautoliikenteen uudestaan tapetille ja selvittää, miten nykytekniikalla toteutetut trolleybussit sopisivat Helsingin liikenteeseen. HKL vastaa sekä metro- että raitioliikenteen operoinnista. Metroliikenne halkoo eteläistä Helsinkiä Ruoholahden ja Mellunkylän/Vuosaaren välillä luvun puolivälissä se tulee ulottumaan Helsingin rajojen ulkopuolelle Espoon Matinkylään asti. Raitioliikenne käsittää 12 linjaa, joista uusin on Kolmikulmasta Itä-Pasilaan ulottuva linja 9. Vuodesta 2005 lähtien HKL:llä ei ole ollut omaa bussiliikennetuotantoa, kun bussiliikenneyksikkö irrotettiin HKL:stä ja yhdistettiin Suomen Turistiauto Oy:n kanssa kaupungin omistamaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:ksi. HKL:n kilpailuttamia Helsingin sisäisiä bussilinjoja on 109 ja niitä ajavat Helsingin Bussiliikenne Oy, Concordia Bus Finland Oy Ab, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Veolia Transport Oy ja Taksikuljetus Oy. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on vuodesta 1970 lähtien vastannut pääkaupunkiseudun kuntarajat ylittävien seudullisten joukkoliikennepalveluiden suunnittelusta ja tilaamisesta. Espoon ja Vantaan joukkoliikennesuunnittelu siirtyi YTV:lle vuonna 2005 ja vastaavasti Keravan ja Kirkkonummen vuonna YTV:n tehtävänä on ollut myös pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Vuonna 2010 HKL:n ja YTV:n suunnittelu- ja tilaajatoiminnot yhdistyvät uudeksi seudulliseksi joukkoliikenteen viranomaisorganisaatioksi. Uuden organisaation nimeksi tulee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL. HSL tulee aluksi vastaamaan kuuden omistajakuntansa joukkoliikennesuunnittelusta, mutta tavoitteena on, että muutkin Helsingin seudun kunnat liittyisivät siihen. HSL:n tehtäviin kuuluu myös Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta. 5

7 2. Asiakkaat Helsingin joukkoliikenteen palveluja käyttävät lähes kaikki kaupunkilaiset ja kaupungissa kävijät. Joukkoliikennevälineillä liikkumisessa on eroja iän, sukupuolen, sosiaalisen aseman ja työssäkäynnin suhteen. Naiset ovat innokkaampia joukkoliikenteen käyttäjiä kuin miehet. Nuoret ja seniorit puolestaan käyttävät joukkoliikennettä enemmän kuin keski-ikäiset. Tätä selittää etenkin nuorten osalta se, että heillä ei usein ole muuta kulkumuotoa käytettävissä. Toisaalta nuoret ovat usein ympäristötietoisempia kuin vanhempi sukupolvi ja haluavat elämäntapavalinnoillaan tukea kestävää kehitystä. Ilmastonmuutoksen myötä ihmisten joukkoliikennemyönteisyys on vahvistunut. Vuoden 2009 BEST-tutkimuksessa helsinkiläiset antoivat joukkoliikenteen yhteiskunnalliselle merkitykselle arvosanaksi 89 pistettä (maksimi 100), mikä on korkein arvosana, jonka helsinkiläiset ovat kyseiselle ominaisuudelle BEST-tutkimuksessa antaneet. Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Muutaman kerran viikossa Päivittäin Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Muutaman kerran viikossa Päivittäin Miehet Naiset % Kuva 1. Joukkoliikenteen käytön säännöllisyys kaikkien helsinkiläisten sekä naisten ja miesten keskuudessa (BEST-tutkimus 2009). 80+ Ei koskaan muu Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuussa eläkkeellä Harvemmin kuin kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Muutaman kerran viikossa Päivittäin opiskelija töissä osaaikaisena töissä täyspäiväisenä Muutaman kerran kuussa Muutaman kerran viikossa Päivittäin % % Kuva 2. Joukkoliikenteen käytön säännöllisyys helsinkiläisten keskuudessa ikäryhmittäin ja sosiaalisen aseman mukaan (BEST-tutkimus 2009). 6

8 Väestö Helsingissä asui vuoden 2009 alussa asukasta, yli 11 % Suomen väestöstä. Kaupungin väkiluku on lisääntynyt viimeisten neljän vuoden ajan 2000-luvun alussa olleen tasannevaiheen jälkeen. Viimeisen vuoden aikana väestö kasvoi yli hengellä. Tästä noin tuli Sipoon läntisten osien (2 046) ja ns. Vantaan kiilan alueen (22) liitoksen seurauksena. Sipoon kunnasta siirtyi Helsinkiin noin 30 km²:n kokoinen alue, joka kattaa Itäsalmen sekä osat Immersbystä ja Majvikistä. Vuoden 2009 väestön kasvuksi ennakoidaan 4 400, minkä jälkeen vuosikasvu vaihtelee kolmesta neljään tuhanteen. On arvioitu, että Helsingin väkiluku saavuttaa asukkaan rajan vuonna Helsingin aikuisväestöstä kolmannes ja asuntokunnista puolet on yksinasuvia. Yksinasuvien osuus on tällä vuosikymmenellä ollut hitaassa kasvussa. Lapsiperheitä on 18,5 prosenttia asuntokunnista. Osuus on laskenut 2000-luvun alusta pari prosenttiyksikköä. Lapsiperheistä suurin osa on kahden huoltajan perheitä. Helsinki on kuitenkin Suomen yksinhuoltajavaltaisin kunta ja yli neljännes alle 18-vuotiasta lapsista asuu yksinhuoltajaperheissä. Ulkomaalaistaustainen väestö on ollut kasvussa viimeisten neljän vuoden ajan. Vuoden 2005 alusta vieraskielisen väestön määrä on kasvanut hengellä. Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli Helsingissä vuoden 2008 lopussa yli Eri vieraskielisistä ryhmistä suurimmat ovat venäjänkieliset, joita asui vuoden 2008 lopussa Helsingissä yli Vironkielisiä oli ja somalinkielisiä Muita suuria kieliryhmiä ovat englanti, arabia ja kiina. EU-maiden kansalaisia asui Helsingissä vuoden 2008 lopussa yli Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Kuva 3. Pääkaupunkiseudun kuntien asukasmäärät ovat kasvussa. 7

9 Otantatutkimus Oy teki vuonna 2007 Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle tutkimuksen, jossa selvitettiin Helsingin asukkaiden ja yrityselämän edustajien mielipiteitä kaupungin liikennejärjestelmästä (Liikennebarometri 2007). Tutkimuksen tuloksia on verrattu pääosin samanlaisena vuonna 2004 tehtyyn tutkimukseen. Liikennebarometri antaa yleiskäsityksen siitä, millaisina asukkaat ja yrittäjät kokevat Helsingin liikenneolosuhteet. Tutkimuksessa selvä enemmistö sekä asukkaista (78 %) että yritysten edustajista (69 %) pitää joukkoliikenteen toimivuutta Helsingissä erittäin tai melko hyvänä. Asukkaiden mielipiteet ovat pysyneet melko samana vuodesta 2004, mutta yritysten edustajat kokevat joukkoliikenteen toimivan vähän paremmin kuin aiemmin. Joukkoliikenteen suosiminen on ollut yhtenä Helsingin kaupungin liikennepoliittisena tavoitteena. Iso enemmistö sekä asukkaista (94 %) että yritysten edustajista (88 %) kannattaa ta- Kuva 4. 8 voitetta ja kannatus on selvästi noussut vuodesta Naiset suosivat joukkoliikennettä voimakkaammin kuin miehet. Samoin päivittäin joukkoliikennettä tai pyörää käyttävät ovat voimakkaasti joukkoliikenteen puolesta, kun taas henkilöautoilijat ovat tätä mieltä keskimääräistä vähemmän. Kantakaupungin muissa osissa kuin niemellä ja lännessä ollaan voimakkaasti joukkoliikenteen puolesta keskimääräistä useammin. Keskimääräistä vähemmän joukkoliikenteen voimakas suosiminen saa kannatusta paitsi päivittäiset matkat henkilöautolla tekevissä, myös pohjoisessa/koillisessa ja kaakkois-/itä-helsingissä/kulosaaressa asuvissa. Tutkimuksessa haastateltiin 900 asukasta, jotka oli valittu sukupuoli- ja ikäkiintiöintiä noudattavalla satunnaispoiminnalla. Yritysten edustajia haastateltiin 100. Yritysten valinta oli tehty toimiala- ja kokoluokkajakaumien mukaan niin, että otos edustaisi alueellisesti koko Helsinkiä. Enemmistö helsinkiläisistä kannattaa joukkoliikennettä suosivaa politiikkaa.

10 3. Joukkoliikenteen kilpailukyky Helsingin kaupunginvaltuusto on asettanut vuoteen 2012 ulottuvat joukkoliikenteen kulkumuoto-osuustavoitteet. Helsinginniemen rajan ylittävässä moottoriajoneuvoilla kulkevassa henkilöliikenteessä joukkoliikenteen osuus tulisi ruuhka-aikana olla 73 % ja poikittaisliikenteessä 17 %. Vuonna 2008 syysarkipäivänä niemen rajan ylitti henkilöä joukkoliikennevälineillä ja henkilöautoilla. Joukkoliikenteen osuudet olivat niemen rajalla ruuhka-aikana 71,9 % ja poikittaisliikenteessä 15,0 %. Henkilöautotiheys eli rekisteröityjen henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohti oli vuonna 2008 Helsingissä 384. Autokanta kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta. Liikennekäytössä olevia autoja oli prosentti vähemmän kuin edellisvuonna. Pääkatuverkossa oli liikennettä vajaa kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka henkilöautojen määrä on Helsingissä kasvanut, joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet ja henkilöautoliikenne ainakin hetkellisesti vähentynyt. Niin säteittäisessä kuin poikittaisessa liikenteessä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on kasvanut selvästi yli yhden prosenttiyksikön vuoden 2008 aikana. Kyseessä on huomattava muutos. Joukkoliikenteen menestykseen ovat vaikuttaneet viime vuoden korkea bensan hinta ja lukuisat henkilöautoliikennettä haitanneet katutyöt. Toisaalta katutyöt ovat haitanneet melkoisesti myös joukkoliikennettä. Taloustilanteella on ollut oma roolinsa. Merkittävä tekijä joukkoliikenteen osuuden kasvussa on ollut sen eteen tehty pitkäjänteinen kehitystyö. Myös poliittiset päätöksentekijät ovat panostaneet joukkoliikenteeseen vuosi vuodelta enemmän rahaa. HKL on toteuttanut lukuisia joukkoliikenteen kehittämishankkeita, parantanut linjastoa ja lisännyt tarjontaa. Joukkoliikenne on parantanut asemiaan suhteessa henkilöautoon erityisesti poikittaisessa liikenteessä, jossa matkustus on kasvanut eniten ja jossa joukkoliikenteen kilpailukyky on tähän asti ollut melko heikko. 74 % 72 % 70 % 68 % 66 % 64 % 62 % 60 % 58 % 56 % 54 % 71,9 % 70,2 % 69,4 % 69,5 % 64,8 % 63,0 % 60,6 % 60,9 % Niemen raja, ruuhka-aika Niemen raja, koko päivä Kuva 5. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus Helsinginniemen rajalla. 9

11 (31.12.) 2005 (31.12.) (30.9.) Kuva 6. Henkilöautojen määrä Helsingin seudun kunnissa. Taulukko 1. Paikkakilometrit (milj. km) Bussit Ratikat Metro Yhteensä Huom! Vuonna 2008 otettiin käyttöön uuden suunnitteluohjeen mukaiset paikkamäärät. Taulukossa esiintyvien aiempien vuosien paikkakilometrit on laskettu vertailtavuuden vuoksi uudestaan uusilla paikkamäärillä. Taulukko 2. Matkustajakilometrit (milj. km) Bussit Ratikat Metro Yhteensä

12 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% 22,2 % 1990 Kuva 7. Kuva 8. 23,4 % ,5 % ,8 % 2008 Kysynnän ja tarjonnan suhde Helsingin sisäisessä liikenteessä. Luvut on laskettu uuden suunnitteluohjeen mukaisilla paikkamäärillä. Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys valmistui kesäkuussa 2009, jonka jälkeen se lähti lausuntokierrokselle. HKL toteaa lausunnossaan ruuhkamaksun olevan selvästi tehokkain keino joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Ruuhkamaksusta laaditaan lisäselvitykset liikenne- ja viestintäministeriön johdolla vuoden 2010 loppuun mennessä. Erityisesti tarkastellaan ruuhkamaksun vaikutuksia elinkeinoelämälle, yhdyskuntarakenteelle ja sosiaaliselle tasa-arvolle. Lisäksi halutaan selkiyttää ruuhkamaksun tavoitteet ja oikeudellinen asema (vero/maksu). 11

13 4. Matkat Helsingin sisäisien bussilinjojen matkustajamäärät on saatu vuodesta 2005 lähtien matkakorttijärjestelmästä, joka rekisteröi koko vuoden liikennöinnin matkustajamäärät. Sitä ennen tiedot tuotettiin manuaalilaskennoilla. Metron luvut perustuvat jatkuvasti toimiviin automaattisiin laskentoihin ja raitioliikenteen luvut manuaalilaskentoihin. Matkustajamäärien huippu saavutettiin vuonna 2001, jolloin Helsingin joukkoliikennevälineitä käytti 200,5 miljoonaa matkustajaa. Tämän jälkeen matkustajamäärät vähenivät, mutta on huomattava, että osa bussiliikenteen matkustajista siirtyi lähijunaliikenteeseen. Matkustajamäärät kääntyivät 2007 jälleen nousuun ja kasvoivat 2008 jo huomattavasti. Vuonna 2008 Helsingin sisäisiä joukkoliikennematkoja tehtiin 193,9 miljoonaa. Kasvua edellisvuoteen oli 2,3 %. Jos mukaan lasketaan myös seutubussilinjoilla ja VR:n lähijunaliikenteessä tehdyt Helsingin sisäiset matkat, niin sisäisiä matkoja tehtiin yhteensä 224,9 miljoonaa eli samoin 2,3 % enemmän kuin vuonna Liikennemuodoittain tarkasteltuna raitioliikenteen matkustajamäärä nousi 2,1 %, bussiliikenteen 2,3 % ja metroliikenteen 2,4 % edellisvuoteen verrattuna. Seutubussiliikenteessä tehtiin Helsingin sisäisiä matkoja 8,2 % enemmän, mutta lähijunaliikenteessä 0,4 % vähemmän kuin vuonna Pidemmällä aikavälillä metroliikenteen käyttö on kasvanut, bussiliikenteen laskenut. Suomenlinnan lautta 1,1 1,1 1,4 1,5 Metro Ratikat Bussit Kuva 9. Matkustajamäärät (milj.) Helsingin sisäisessä liikenteessä. 12

14 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % työ koulu, opiskelu työasia ostos, asiointi vierailu mökki muu vapaa-aika puuttuva tieto Keskimäärin muu 1 % 0 % 4 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % henkilöauto,matkustaja 4 % 9 % 6 % 6 % 13 % 51 % 9 % 0 % 7 % henkilöauto, kuljettaja 31 % 3 % 55 % 20 % 24 % 49 % 14 % 0 % 22 % taksi 1 % 1 % 3 % 0 % 1 % 0 % 2 % 0 % 1 % metro 12 % 9 % 3 % 5 % 8 % 0 % 6 % 0 % 7 % juna 6 % 4 % 1 % 2 % 3 % 0 % 1 % 0 % 3 % raitiovaunu 6 % 4 % 4 % 6 % 7 % 0 % 7 % 0 % 6 % linja-auto 19 % 22 % 7 % 9 % 11 % 0 % 9 % 0 % 12 % polkupyörä 6 % 7 % 1 % 3 % 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % kävely 15 % 42 % 15 % 49 % 27 % 0 % 46 % 100 % 37 % Kuva 10. Kulkutapajakauma matkan tarkoituksen mukaan Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä, keskivuorokausi ma su (Henkilöliikennetutkimus ). 13

15 ,3 8,7 9,2 10,1 10, Kuva 11. Helsingin sisäiset matkat (milj.) seudullisessa bussiliikenteessä ,7 20,0 19,9 20,2 20, Kuva 12. Helsingin sisäiset matkat (milj.) lähijunaliikenteessä. 14

16 83 57 % % Matkat yhteensä: Joukkoliikenne: Henkilöauto: JL-osuus: 43 % % Henkilöautomatkat Kaikki matkat (1000/vrk) Joukkoliikenteen %-osuus Kuva 13. Joukkoliikenteellä ja henkilöautolla tehtyjen matkojen suuntautuminen pääkaupunkiseudulla 2007 (YTV, Laaja liikennetutkimus 2008). 97 milj. Helsingin sisäiset matkat 225 milj. YTV-tariffialueen matkat ilman Helsingin sisäisiä matkoja Kuva 14. Helsingin sisäiset joukkoliikennematkat muodostivat vuonna 2008 noin 70 % kaikista YTV:n tariffialueen (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa ja seutuliikenne) matkoista. 15

17 5. Infra HKL:n rakennusyksikkö vastaa liikennelaitoksen kiinteistöistä ja radoista sekä niihin liittyvistä suunnittelu-, huolto- ja rakennuttamistöistä. Rakennusyksikkö rakennuttaa raitioradat joko HKL:n raitioliikenneyksiköllä tai ulkopuolisella rakentajalla. Raitioliikenneyksikkö puolestaan vastaa ratojen ylläpidosta ja liikennöinnistä. Metroradat ja muun infran rakennusyksikkö rakennuttaa ulkopuolisilla rakentajilla. HKL:n metroliikenneyksikkö vastaa metroratojen ylläpidosta ja liikennöinnistä. Bussipysäkkien ja liityntäpysäköintipaikkojen rakentamisesta vastaa rakennusvirasto. Pysäkki- ja ratasuunnittelu tehdään suunnitteluyksikön, rakennusyksikön ja kaupunkisuunnitteluviraston (ksv) yhteistyönä. Suunnitteluyksikkö osallistuu myös liityntäpysäköintipaikkojen suunnitteluun yhdessä ksv:n ja YTV:n kanssa. Pääkaupunkiseudulla on kattava verkosto junaja metroasemille sekä bussireittien varteen sijoitettuja liityntäpysäköintipaikkoja. Kaikkiaan liityntäpysäköintipaikkoja on vajaat paikkaa henkilöautoille ja yli telinepaikkaa pyörille. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintipaikkojen käyttöaste on autopaikoilla keskimäärin 75 % ja pyöräpaikoilla 56 %. Liityntäpysäköinnin kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa kaikkialla. Etenkin radanvarsipaikat ovat usein täynnä. Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen laajeneminen edellyttää liityntäpysäköinnin kehittämistä pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla. Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman mukaan liityntäpysäköintipaikkoja rakennetaan pääkaupunkiseudulla vuoteen 2020 mennessä lisää noin paikkaa autoille ja paikkaa pyörille. Tällöin pääkaupunkiseudulla olisi lähes henkilöautojen ja pyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Joukkoliikenteen käyttäjille tarkoitettu pysäköinti on ilmaista lukuun ottamatta Malmin (1 euro/ 12 h), Ruoholahden (2 euroa/12 h), Leppävaaran (1 euro/klo 6 16) ja Velodromin (50 senttiä/tunti) liityntäpysäköintipaikkoja. 19 % 14 % 4 % 72 % 9 % Metro Bussi Juna 82 % Metro Bussi Juna Kuva 15. Liityntäpysäköintimatkojen osuudet kulkumuodoittain vuonna 2007: vasemmalla autoilijat ja oikealla pyöräilijät (YTV, Liityntäpysäköintitutkimus 2008). Vuoden 2009 suurimmat raitioratatyöt ovat olleet Helsinginkadun, Läntisen Brahenkadun ja Porvoonkadun ratojen uusiminen sekä Bulevardin ja Fredrikinkadun raideristeyksien uusiminen. Metroinfran korjaukset vuonna 2009 ovat olleet etupäässä metroasemien liukuportaiden ja hissien perusparannuksia Itäkeskuksen, Sörnäisten, Hakaniemen ja Rautatientorin asemilla. Isoja korjausurakoita ovat olleet Mellunmäen länsipään lippuhallin ja sosiaalitojen peruskorjaaminen sekä Itäkeskuksen ja Siilitien välisten metrosiltojen tukipilareiden vahvistaminen. Lisäksi on laadittu suunnitelmat Kulosaaren, Siilitien ja Myllypuron asemien perusparannustöistä. 16

18 Metron laajentaminen sai vauhtia, kun Espoo teki päätöksen metron jatkamisesta Ruoholahdesta Matinkylään toukokuussa Tämän lisäksi metrolle suunnitellaan jatkoa myös Töölön, Pasilan, lentokentän, Viikin, Laajasalon ja Sipoon suunnalle. Näiden laajennushankkeiden lisäksi on käynnissä metron automatisointiprojekti, joten 27-vuotias metro on ennätysmäisen vauhdikkaassa kehitysvaiheessa. Metron automatisointi tuli ajankohtaiseksi, kun kulunvalvontajärjestelmä kaipasi uudistusta. Automatisointi kilpailutettiin vuonna 2007 ja sopimus allekirjoitettiin Siemensin kanssa joulukuussa Projekti alkoi välittömästi sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Vuosi 2009 on kulunut suunnittelun parissa. Sopimukseen liittyvän Länsimetro-option käytöstä päätettiin helmikuussa Optio sisältää automatisoinnin jatkamisen Länsimetron alueelle. Automaation osalta Länsimetro rakennetaan mahdollisimman samanlaiseksi kuin Helsingin metro: esimerkiksi opastimet ja raidevirtapiirit rakennetaan poikkeusliikenteen varalle myös Länsimetroon. Näkyvä ero tulee olemaan laituriovien korkeus: Helsingissä ne ovat 170 cm korkeita porttityyppisiä ja Länsimetrossa täyskorkeita ovia. Automatisoitu metroliikenne alkanee vuosien vaihteessa. Metroyhteyden jatkaminen Espooseen on ollut esillä Helsingin metron avaamisesta lähtien. Länsimetro suunnitellaan niin, että nykyisellä kalustolla voidaan liikennöidä myös Länsimetroa. Junat tulevat ajamaan linjoilla Matinkylä Mellunmäki ja Tapiola Vuosaari. Uusia asemia 14 kilometrin pituisen radan varteen tulee seitsemän. Länsimetron rakentaminen alkoi Ruoholahdesta marraskuussa Ruoholahdessa on jo olemassa huoltotunneli, jota kautta Länsimetron louhintaa jatketaan kohti Salmisaarta. Espoon puolella tunneleiden louhinta käynnistyy vuonna Länsimetro on tarkoitus avata liikenteelle syksyllä Metro Junaraide Kevytraide Nykyratikka Kuva 16. Raideliikenneverkko saattaa näyttää tältä vuonna 2050 (HKL, Pääkaupunkiraiteita 2009). 17

19 Taulukko 3. HKL:n infra- ja muun omaisuuden kirjanpitoarvo vuoden 2008 lopussa oli yhteensä 422,7 miljoonaa euroa. Taulukon luvut ovat miljoonissa euroissa. Infra: radat asemat / pysäkit muu Vaunukalusto Muu omaisuus Yhteensä Metroliikenne Raitioliikenne Muu 81,2 62,5 106,1 6,1 12,5 1) 44,3 68,6 0,3 2,9 38,2 2) 231,9 140,1 50,7 1) Sisältää mm. lautta- ja junainfran sekä infojärjestelmät. 2) Sisältää mm. varikot. HKL:n p ysäkit s Helsingin hankepä joukkoliikenne infraa ko ätöksiä skevia Metro n Länsim automatisointi 110 M Jätkäs etro 714 M aaren rait (Hki 144 Jokeri ioradat M ) 2 25 M 48 M (Hki 44 M ) yksyllä Pysäk kejä yhte ensä 3 1 Rait 00 io (kato vaunupysäkkejä 260 k Bus selliset 210) sipysäkk ejä (kato Pysäk kselliset 1 075) k Raitio ikorotuksia 248 radasta v iherrataa 5,6 kilom etriä Kuva 17. Kamppiin ja linjalle 9 rakennettiin uutta raitiorataa kaikkiaan 6,8 kilometriä vuosina 2007 ja Kuvassa Mannerheimintien ja Kaivokadun risteysurakka. 18

20 6. Palvelun laatu HKL mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin ympärivuotisella matkustajatyytyväisyystutkimuksella. Kysely tehdään kaikilla raitio- ja bussilinjoilla, joilla on päivittäin vähintään matkustajaa, sekä metrossa ja VR:n lähiliikenteessä. Vuonna 2008 kyselyyn vastasi yhteensä matkustajaa. Matkustajat antoivat vuonna 2008 Helsingin joukkoliikenteen yleisarvosanaksi (raitiovaunu-, metro- ja bussiliikenne) 4,03 asteikolla 1 5. Edellisvuoden vastaava arvosana oli 4,14. Vuoden 2009 ensimmäisellä puolivuotiskaudella (kevät) yleisarvosana oli 4,05. Kulkumuotokohtaisissa yleisarvosanoissa vuonna 2008 oli aiempiin vuosiin verrattuna havaittavissa pientä laskua lähijunaliikennettä lukuun ottamatta. Raitioliikenteen kuljettajien toiminta on arvosanojen valossa huonontunut erityisesti neuvontakyvyn ja palvelun osalta. Myös aikataulussa pysyminen oli aiempaa heikompaa. Bussiliikenteessä vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen heikkeni vuonna 2008 selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja aikataulussa pysymisen osalta trendi on ollut laskeva jo nelisen vuotta. Metroliikenteessä aikataulussa pysymisen koettiin selvästi heikentyneen edellisestä vuodesta. Asemien siisteyden arvosana on muita tekijöitä selvästi alemmalla tasolla. Raitioliikenteessä järjestelmää mittaavista laatutekijöistä matkustusväljyys, matkan sujuvuus ja aikataulussa pysyminen olivat keväällä 2009 asiakkaiden mielestä parantuneet, mutta vaihtaminen toiseen liikennevälineeseen ja odottaminen pysäkillä olivat heikentyneet. Raitioliikenteessä arvosanojen vaihtelu on ollut viime vuosina melko voimakasta. Positiivista kehitystä on kuitenkin nähtävissä matkan sujuvuuden ja matkustusväljyyden osalta. Raitioliikenteen yleisarvosana vuonna 2008 oli 4,02. Kevään 2009 arvosana oli 4,06. Bussiliikenteessä arvosana matkan sujuvuudelle on ollut hitaassa nousussa. Vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen on koettu parin vuoden takaista tasoa alemmaksi, mutta näyttäisi keväällä 2009 muuttuneen paremmaksi. Aikataulussa pysymisen pitkään jatkunut negatiivinen trendi näyttäisi taittuneen. Muiden arvosanojen osalta ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Bussiliikenteen yleisarvosana vuonna 2008 oli 3,98. Kevään 2009 arvosana oli 4,01. Metroliikenteen arvosanat ovat pysyneet korkealla tasolla. Aikataulussa pysymisen osalta pari vuotta jatkunut heikkenevä trendi näyttäisi taittuneen. Asemien siisteyden arvosana on muita tekijöitä selvästi alemmalla tasolla ja laski entisestään keväällä Metroliikenteen yleisarvosana vuonna 2008 oli 4,12 ja keväällä ,11. VR:n lähiliikenteen arvosanat ovat olleet selvästi metron vastaavia alempia. Arvosanoissa on tapahtunut vuosittain heilahteluja, mutta keväällä 2009 kaikki arvosanat kehittyivät positiiviseen suuntaan. Lähijunaliikenteen yleisarvosana vuonna 2008 oli 4,04 ja keväällä ,05. Liikennöitsijää kuvaavissa laatutekijöissä kuljettajien palvelu ja neuvontakyky ovat heikentyneet useamman vuoden ajan sekä bussi- että raitioliikenteessä. Bussiliikenteen asiakaspalvelun kehittämiseksi HKL:n suunnitteluyksikkö käynnisti vuonna 2008 kuljettajien asiakaspalvelukoulutukset. Kuljettajat saavat vuosittain yhden perustason ylittävän koulutuspäivän viisivuotisen liikennöintijakson aikana. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa ja toteutetaan HKL:n resursseilla. Myös raitioliikenneyksikkö on kehittänyt omia asiakaspalvelukoulutuksiaan. Tavoitteena on, että koulutuksen vaikutukset näkyisivät muutaman vuoden kuluttua asiakastyytyväisyysarvosanojen parantumisena. 19

OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013

OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013 ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 31.8.2013...

Lisätiedot

26.9.2011. www.hsl.fi

26.9.2011. www.hsl.fi 22 26.9.2011 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Sisällys Tämä on HSL 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden varrelta 8 Asiakkaat 14 Henkilöstö 16 Ympäristö 20 Joukkoliikenne

Lisätiedot

29.12.2010. Matkalippujen myynti liikennevälineissä. www.hsl.fi

29.12.2010. Matkalippujen myynti liikennevälineissä. www.hsl.fi 34 29.12.2010 Matkalippujen myynti liikennevälineissä www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Pirkko Lento,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa

Lisätiedot

Joukkoliikenne nousuun!

Joukkoliikenne nousuun! LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2004 Liikenne Työryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.9.2004 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE HELSINKI 2008 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi www.visili.fi PULTTI Ajankohtaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2011. HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 2/2011. HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 2/2011 HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUS... 2 1.1 TOIMINTATULOT... 2 1.2 TOIMINTAMENOT... 2 1.3 RAHOITUSTUOTOT

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi 19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Ville Lepistö,

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu SUY WSP Finland Oy C: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-Liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 16.2.2009

Lisätiedot

Metroasemien rakennus- ja käyttökustannukset

Metroasemien rakennus- ja käyttökustannukset Metroasemien rakennus- ja käyttökustannukset 0,25 0,20 Metroasemien vuosittaiset käyttömenot matkaa kohti euroa 0,15 0,10 0,05 0,00 Ruoholahti Kamppi Rautatientori Kaisaniemi Hakaniemi Sörnäinen Kalasatama

Lisätiedot

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma 29 2013 Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007 Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.3.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Julkaisuja 17/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007. Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007. Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007 Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.3.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

EKOLOGINEN VEROUUDISTUS

EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Kari Aarnos EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Ympäristöverot energian kulutuksen ja liikenteen ohjauskeinona EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Kari Aarnos EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Ympäristöverot energian kulutuksen ja liikenteen

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014 HKL:n henkilöstölehti 2 2014 Yhteistyössä on voimaa Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja assistentti Terttu Jukola Pelastuslaitos on tärkeä kumppani Hommat Reilassa! Liisa Joensuu Sisältö 2/2014 Dreamstime

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot