Helsingin joukkoliikenne 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin joukkoliikenne 2009"

Transkriptio

1 SUY D: 8/2009

2 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa on tarkasteltu Helsingin joukkoliikenteen nykytilaa ja verrattu sitä aiempiin vuosiin. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus moottoriajoneuvoliikenteestä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Joukkoliikenteen osuudet olivat vuonna 2008 niemen rajalla ruuhka-aikana 71,9 % ja poikittaisliikenteessä 15,0 %. Matkustajamäärien huippu saavutettiin vuonna 2001, jolloin Helsingin joukkoliikennevälineitä käytti 200,5 miljoonaa matkustajaa. Tämän jälkeen matkustajamäärät alkoivat pienentyä, mutta kääntyivät 2007 nousuun ja kasvoivat 2008 jo huomattavasti. Vuonna 2008 Helsingin joukkoliikennevälineitä käytti 194 miljoonaa matkustajaa. Metro- ja raitioliikennettä laajennetaan voimakkaasti. Raitioliikenteessä avattiin vuonna 2008 uusi linja 9 ja laajennuksia on suunnitteilla mm. Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Laajasaloon. Metroliikenteen automatisointi tapahtuu noin vuonna 2013, ja Länsimetron liikenteen Matinkylään asti arvioidaan alkavan vuonna Metron laajentamista suunnitellaan myös mm. Töölöön, Pasilaan, Viikkiin ja lentokentän/hyrylän suuntaan sekä idässä Östersundomiin. *** HKL on vuodesta 1945 lähtien vastannut Helsingin sisäisen liikenteen järjestämisestä. HKL tilaa bussi-, metro-, raitio- ja lauttaliikenteen ja tuottaa metro- ja raitioliikenteen. Lisäksi se vastaa metro- ja raitioliikenteeseen liittyvästä infrasta. HKL:n suunnitteluyksikkö vastaa Helsingin sisäisen joukkoliikenteen suunnittelusta, tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttamisesta. Helsingin sisäinen joukkoliikenne on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää, johon sisältyy yhteinen lippujärjestelmä. Kuntien rajat ylittävän seutuliikenteen sekä Espoon, Vantaan, Keravan ja Kirkkonummen sisäisen liikenteen suunnittelusta ja kilpailuttamisesta vastaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV, joka on perustettu Vuoden 2010 alusta lähtien HKL tulee toimimaan metro- ja raitioliikenteen tuottajana sekä huolehtimaan Helsingin raideliikenneinfrasta. HKL:n suunnittelu- ja tilaajatoiminnot yhdistyvät YTV:n liikenneosaston kanssa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymäksi. Avainsanat (asiasanat) joukkoliikenne, Helsinki, pääkaupunkiseutu Muut tiedot taitto: Tarja Jääskeläinen Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja D: 8/2009 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi 34 1

3 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) edited by Tarja Jääskeläinen Name of publication Public transport in Helsinki 2009 Abstract This report examines the current situation of Helsinki s public transport system and compares it to earlier years. The share of overall motor vehicle traffic handled by the public transport system has been increasing over the last few years. In 2008, the public transport system handled 71.9% of all peak-time traffic at the border of the Helsinki peninsula and 15.0% of cross-town traffic. The number of passengers reached an all-time high in 2001, when Helsinki s public transport system served million passengers. The annual volume of passengers began to decrease after this, but started to rise once again in 2007, and this trend continued in That year, some 194 million passengers utilised the public transport system of Helsinki. The metro and tram services are being expanded substantially. A new tram route, the number 9, commenced service in 2008 and new expansions are being planned in, for example, Jätkäsaari, Kalasatama and Laajasalo. Automisation of metro traffic is forecast to be completed in about 2013, and service on the western expansion of the metro network up to Matinkylä, Espoo, should commence in Expansions to the metro are being planned in, among other places, Töölö, Pasila, Viikki and the airport/hyrylä direction as well as Östersundom in the east. Helsinki City Transport HKL has been responsible for organising Helsinki s internal public transport services since HKL purchases bus, metro, tram and ferry transport services and produces metro and tram transport services. In addition to this, HKL is responsible for the infrastructure of the metro and tram services. HKL s planning unit is responsible for the planning, research and development functions of Helsinki s internal public transport services as well as for organising the tendering process for internal bus services in Helsinki. The internal public transport services of Helsinki are a part of the metropolitan area s mass transit system, which includes a joint ticket scheme. The planning and tendering functions of regional transport services that cross municipal boundaries and of the internal transport services of Espoo, Vantaa, Kerava and Kirkkonummi are the responsibility of the Helsinki Metropolitan Area Council YTV, which was established in From the beginning of 2010 HKL will produce metro and tram traffic and take care of infrastructure of rail traffic. HKL s planning and purchasing functions will merge with the transport department of YTV to form a new public transport authority for the entire Helsinki region. Key words public transport, Helsinki, Helsinki Metropolitan Area Other information layout: Tarja Jääskeläinen Serie number ISSN number ISBN number HKL series D: 8/2009 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish 34 2

4 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Asiakkaat 6 3. Joukkoliikenteen kilpailukyky 9 4. Matkat Infra Palvelun laatu Talous Kalusto Ympäristö Kehittämishankkeet Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 34 3

5 4

6 1. Johdanto Helsingin seudun 14 kunnan alueella asuu 1,3 miljoonaa ihmistä, eli lähes 25 % koko maan väestöstä. Helsingissä asuu puolestaan yli 40 % seudun väestöstä eli noin ihmistä. Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat tärkeitä työllistäjiä, mikä kasvattaa kaupungin liikennemääriä. Pääkaupunkiseudulla käy töissä noin alueen ulkopuolella asuvaa. Joukkoliikennettä tarvitaan, jotta liikenne toimii sujuvasti. Pääkaupunkiseutu ja sen työssäkäyntialue kasvaa ja laajentuu. Vuonna 2030 Helsingin seudulla arvioidaan asuvan jo 1,6 miljoonaa ihmistä. Kasvun seurauksena on entistä tärkeämpää kytkeä maankäyttö ja liikennesuunnittelu tiiviisti toisiinsa niin, että uudet alueet ja toimipaikat sijoitetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kuten raideliikenteen, varteen. Helsingin seudulla on jo pitkään noudatettu joukkoliikennettä suosivaa liikennepolitiikkaa. Helsingin seudun ja työmatkasukkuloinnin kasvun myötä joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen on entistä tärkeämpää. Toimiva joukkoliikennejärjestelmä vähentää liikenteen aiheuttamia haittoja, kuten ruuhkia ja päästöjä, sekä pienentää väyläinvestointien tarvetta. Yrityselämälle, kuten kaupan ja teollisuuden kuljetuksille, toimiva liikennejärjestelmä tuottaa selkeää rahaa. Ilmastonmuutoksen myötä ympäristön hyvinvointia edistävät toimenpiteet ovat korostuneet entisestään. Niin valtion kuin pääkaupunkiseudun kuntien keskuudessa on laadittu erilaisia ohjelmia liikenteen haittojen vähentämiseksi ja niissä joukkoliikenteen rooli on merkittävä. Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos on vastannut vuodesta 1945 lähtien Helsingin joukkoliikennepalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Sitä ennen kaupunkilaisia kuljetti hevosomnibusliikenne (alkaen 1888), hevosraitioliikenne (1891), sähköraitioliikenne (1900) ja bussiliikenne (1936). Metro alkoi liikennöidä 1982 ja kilpailutettu bussiliikenne käynnistyi Johdinautoliikennettä pyöritettiin Nyt HKL on nostanut johdinautoliikenteen uudestaan tapetille ja selvittää, miten nykytekniikalla toteutetut trolleybussit sopisivat Helsingin liikenteeseen. HKL vastaa sekä metro- että raitioliikenteen operoinnista. Metroliikenne halkoo eteläistä Helsinkiä Ruoholahden ja Mellunkylän/Vuosaaren välillä luvun puolivälissä se tulee ulottumaan Helsingin rajojen ulkopuolelle Espoon Matinkylään asti. Raitioliikenne käsittää 12 linjaa, joista uusin on Kolmikulmasta Itä-Pasilaan ulottuva linja 9. Vuodesta 2005 lähtien HKL:llä ei ole ollut omaa bussiliikennetuotantoa, kun bussiliikenneyksikkö irrotettiin HKL:stä ja yhdistettiin Suomen Turistiauto Oy:n kanssa kaupungin omistamaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:ksi. HKL:n kilpailuttamia Helsingin sisäisiä bussilinjoja on 109 ja niitä ajavat Helsingin Bussiliikenne Oy, Concordia Bus Finland Oy Ab, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Veolia Transport Oy ja Taksikuljetus Oy. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on vuodesta 1970 lähtien vastannut pääkaupunkiseudun kuntarajat ylittävien seudullisten joukkoliikennepalveluiden suunnittelusta ja tilaamisesta. Espoon ja Vantaan joukkoliikennesuunnittelu siirtyi YTV:lle vuonna 2005 ja vastaavasti Keravan ja Kirkkonummen vuonna YTV:n tehtävänä on ollut myös pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Vuonna 2010 HKL:n ja YTV:n suunnittelu- ja tilaajatoiminnot yhdistyvät uudeksi seudulliseksi joukkoliikenteen viranomaisorganisaatioksi. Uuden organisaation nimeksi tulee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL. HSL tulee aluksi vastaamaan kuuden omistajakuntansa joukkoliikennesuunnittelusta, mutta tavoitteena on, että muutkin Helsingin seudun kunnat liittyisivät siihen. HSL:n tehtäviin kuuluu myös Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta. 5

7 2. Asiakkaat Helsingin joukkoliikenteen palveluja käyttävät lähes kaikki kaupunkilaiset ja kaupungissa kävijät. Joukkoliikennevälineillä liikkumisessa on eroja iän, sukupuolen, sosiaalisen aseman ja työssäkäynnin suhteen. Naiset ovat innokkaampia joukkoliikenteen käyttäjiä kuin miehet. Nuoret ja seniorit puolestaan käyttävät joukkoliikennettä enemmän kuin keski-ikäiset. Tätä selittää etenkin nuorten osalta se, että heillä ei usein ole muuta kulkumuotoa käytettävissä. Toisaalta nuoret ovat usein ympäristötietoisempia kuin vanhempi sukupolvi ja haluavat elämäntapavalinnoillaan tukea kestävää kehitystä. Ilmastonmuutoksen myötä ihmisten joukkoliikennemyönteisyys on vahvistunut. Vuoden 2009 BEST-tutkimuksessa helsinkiläiset antoivat joukkoliikenteen yhteiskunnalliselle merkitykselle arvosanaksi 89 pistettä (maksimi 100), mikä on korkein arvosana, jonka helsinkiläiset ovat kyseiselle ominaisuudelle BEST-tutkimuksessa antaneet. Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Muutaman kerran viikossa Päivittäin Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Muutaman kerran viikossa Päivittäin Miehet Naiset % Kuva 1. Joukkoliikenteen käytön säännöllisyys kaikkien helsinkiläisten sekä naisten ja miesten keskuudessa (BEST-tutkimus 2009). 80+ Ei koskaan muu Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuussa eläkkeellä Harvemmin kuin kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Muutaman kerran viikossa Päivittäin opiskelija töissä osaaikaisena töissä täyspäiväisenä Muutaman kerran kuussa Muutaman kerran viikossa Päivittäin % % Kuva 2. Joukkoliikenteen käytön säännöllisyys helsinkiläisten keskuudessa ikäryhmittäin ja sosiaalisen aseman mukaan (BEST-tutkimus 2009). 6

8 Väestö Helsingissä asui vuoden 2009 alussa asukasta, yli 11 % Suomen väestöstä. Kaupungin väkiluku on lisääntynyt viimeisten neljän vuoden ajan 2000-luvun alussa olleen tasannevaiheen jälkeen. Viimeisen vuoden aikana väestö kasvoi yli hengellä. Tästä noin tuli Sipoon läntisten osien (2 046) ja ns. Vantaan kiilan alueen (22) liitoksen seurauksena. Sipoon kunnasta siirtyi Helsinkiin noin 30 km²:n kokoinen alue, joka kattaa Itäsalmen sekä osat Immersbystä ja Majvikistä. Vuoden 2009 väestön kasvuksi ennakoidaan 4 400, minkä jälkeen vuosikasvu vaihtelee kolmesta neljään tuhanteen. On arvioitu, että Helsingin väkiluku saavuttaa asukkaan rajan vuonna Helsingin aikuisväestöstä kolmannes ja asuntokunnista puolet on yksinasuvia. Yksinasuvien osuus on tällä vuosikymmenellä ollut hitaassa kasvussa. Lapsiperheitä on 18,5 prosenttia asuntokunnista. Osuus on laskenut 2000-luvun alusta pari prosenttiyksikköä. Lapsiperheistä suurin osa on kahden huoltajan perheitä. Helsinki on kuitenkin Suomen yksinhuoltajavaltaisin kunta ja yli neljännes alle 18-vuotiasta lapsista asuu yksinhuoltajaperheissä. Ulkomaalaistaustainen väestö on ollut kasvussa viimeisten neljän vuoden ajan. Vuoden 2005 alusta vieraskielisen väestön määrä on kasvanut hengellä. Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli Helsingissä vuoden 2008 lopussa yli Eri vieraskielisistä ryhmistä suurimmat ovat venäjänkieliset, joita asui vuoden 2008 lopussa Helsingissä yli Vironkielisiä oli ja somalinkielisiä Muita suuria kieliryhmiä ovat englanti, arabia ja kiina. EU-maiden kansalaisia asui Helsingissä vuoden 2008 lopussa yli Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Kuva 3. Pääkaupunkiseudun kuntien asukasmäärät ovat kasvussa. 7

9 Otantatutkimus Oy teki vuonna 2007 Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle tutkimuksen, jossa selvitettiin Helsingin asukkaiden ja yrityselämän edustajien mielipiteitä kaupungin liikennejärjestelmästä (Liikennebarometri 2007). Tutkimuksen tuloksia on verrattu pääosin samanlaisena vuonna 2004 tehtyyn tutkimukseen. Liikennebarometri antaa yleiskäsityksen siitä, millaisina asukkaat ja yrittäjät kokevat Helsingin liikenneolosuhteet. Tutkimuksessa selvä enemmistö sekä asukkaista (78 %) että yritysten edustajista (69 %) pitää joukkoliikenteen toimivuutta Helsingissä erittäin tai melko hyvänä. Asukkaiden mielipiteet ovat pysyneet melko samana vuodesta 2004, mutta yritysten edustajat kokevat joukkoliikenteen toimivan vähän paremmin kuin aiemmin. Joukkoliikenteen suosiminen on ollut yhtenä Helsingin kaupungin liikennepoliittisena tavoitteena. Iso enemmistö sekä asukkaista (94 %) että yritysten edustajista (88 %) kannattaa ta- Kuva 4. 8 voitetta ja kannatus on selvästi noussut vuodesta Naiset suosivat joukkoliikennettä voimakkaammin kuin miehet. Samoin päivittäin joukkoliikennettä tai pyörää käyttävät ovat voimakkaasti joukkoliikenteen puolesta, kun taas henkilöautoilijat ovat tätä mieltä keskimääräistä vähemmän. Kantakaupungin muissa osissa kuin niemellä ja lännessä ollaan voimakkaasti joukkoliikenteen puolesta keskimääräistä useammin. Keskimääräistä vähemmän joukkoliikenteen voimakas suosiminen saa kannatusta paitsi päivittäiset matkat henkilöautolla tekevissä, myös pohjoisessa/koillisessa ja kaakkois-/itä-helsingissä/kulosaaressa asuvissa. Tutkimuksessa haastateltiin 900 asukasta, jotka oli valittu sukupuoli- ja ikäkiintiöintiä noudattavalla satunnaispoiminnalla. Yritysten edustajia haastateltiin 100. Yritysten valinta oli tehty toimiala- ja kokoluokkajakaumien mukaan niin, että otos edustaisi alueellisesti koko Helsinkiä. Enemmistö helsinkiläisistä kannattaa joukkoliikennettä suosivaa politiikkaa.

10 3. Joukkoliikenteen kilpailukyky Helsingin kaupunginvaltuusto on asettanut vuoteen 2012 ulottuvat joukkoliikenteen kulkumuoto-osuustavoitteet. Helsinginniemen rajan ylittävässä moottoriajoneuvoilla kulkevassa henkilöliikenteessä joukkoliikenteen osuus tulisi ruuhka-aikana olla 73 % ja poikittaisliikenteessä 17 %. Vuonna 2008 syysarkipäivänä niemen rajan ylitti henkilöä joukkoliikennevälineillä ja henkilöautoilla. Joukkoliikenteen osuudet olivat niemen rajalla ruuhka-aikana 71,9 % ja poikittaisliikenteessä 15,0 %. Henkilöautotiheys eli rekisteröityjen henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohti oli vuonna 2008 Helsingissä 384. Autokanta kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta. Liikennekäytössä olevia autoja oli prosentti vähemmän kuin edellisvuonna. Pääkatuverkossa oli liikennettä vajaa kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka henkilöautojen määrä on Helsingissä kasvanut, joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet ja henkilöautoliikenne ainakin hetkellisesti vähentynyt. Niin säteittäisessä kuin poikittaisessa liikenteessä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on kasvanut selvästi yli yhden prosenttiyksikön vuoden 2008 aikana. Kyseessä on huomattava muutos. Joukkoliikenteen menestykseen ovat vaikuttaneet viime vuoden korkea bensan hinta ja lukuisat henkilöautoliikennettä haitanneet katutyöt. Toisaalta katutyöt ovat haitanneet melkoisesti myös joukkoliikennettä. Taloustilanteella on ollut oma roolinsa. Merkittävä tekijä joukkoliikenteen osuuden kasvussa on ollut sen eteen tehty pitkäjänteinen kehitystyö. Myös poliittiset päätöksentekijät ovat panostaneet joukkoliikenteeseen vuosi vuodelta enemmän rahaa. HKL on toteuttanut lukuisia joukkoliikenteen kehittämishankkeita, parantanut linjastoa ja lisännyt tarjontaa. Joukkoliikenne on parantanut asemiaan suhteessa henkilöautoon erityisesti poikittaisessa liikenteessä, jossa matkustus on kasvanut eniten ja jossa joukkoliikenteen kilpailukyky on tähän asti ollut melko heikko. 74 % 72 % 70 % 68 % 66 % 64 % 62 % 60 % 58 % 56 % 54 % 71,9 % 70,2 % 69,4 % 69,5 % 64,8 % 63,0 % 60,6 % 60,9 % Niemen raja, ruuhka-aika Niemen raja, koko päivä Kuva 5. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus Helsinginniemen rajalla. 9

11 (31.12.) 2005 (31.12.) (30.9.) Kuva 6. Henkilöautojen määrä Helsingin seudun kunnissa. Taulukko 1. Paikkakilometrit (milj. km) Bussit Ratikat Metro Yhteensä Huom! Vuonna 2008 otettiin käyttöön uuden suunnitteluohjeen mukaiset paikkamäärät. Taulukossa esiintyvien aiempien vuosien paikkakilometrit on laskettu vertailtavuuden vuoksi uudestaan uusilla paikkamäärillä. Taulukko 2. Matkustajakilometrit (milj. km) Bussit Ratikat Metro Yhteensä

12 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% 22,2 % 1990 Kuva 7. Kuva 8. 23,4 % ,5 % ,8 % 2008 Kysynnän ja tarjonnan suhde Helsingin sisäisessä liikenteessä. Luvut on laskettu uuden suunnitteluohjeen mukaisilla paikkamäärillä. Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys valmistui kesäkuussa 2009, jonka jälkeen se lähti lausuntokierrokselle. HKL toteaa lausunnossaan ruuhkamaksun olevan selvästi tehokkain keino joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Ruuhkamaksusta laaditaan lisäselvitykset liikenne- ja viestintäministeriön johdolla vuoden 2010 loppuun mennessä. Erityisesti tarkastellaan ruuhkamaksun vaikutuksia elinkeinoelämälle, yhdyskuntarakenteelle ja sosiaaliselle tasa-arvolle. Lisäksi halutaan selkiyttää ruuhkamaksun tavoitteet ja oikeudellinen asema (vero/maksu). 11

13 4. Matkat Helsingin sisäisien bussilinjojen matkustajamäärät on saatu vuodesta 2005 lähtien matkakorttijärjestelmästä, joka rekisteröi koko vuoden liikennöinnin matkustajamäärät. Sitä ennen tiedot tuotettiin manuaalilaskennoilla. Metron luvut perustuvat jatkuvasti toimiviin automaattisiin laskentoihin ja raitioliikenteen luvut manuaalilaskentoihin. Matkustajamäärien huippu saavutettiin vuonna 2001, jolloin Helsingin joukkoliikennevälineitä käytti 200,5 miljoonaa matkustajaa. Tämän jälkeen matkustajamäärät vähenivät, mutta on huomattava, että osa bussiliikenteen matkustajista siirtyi lähijunaliikenteeseen. Matkustajamäärät kääntyivät 2007 jälleen nousuun ja kasvoivat 2008 jo huomattavasti. Vuonna 2008 Helsingin sisäisiä joukkoliikennematkoja tehtiin 193,9 miljoonaa. Kasvua edellisvuoteen oli 2,3 %. Jos mukaan lasketaan myös seutubussilinjoilla ja VR:n lähijunaliikenteessä tehdyt Helsingin sisäiset matkat, niin sisäisiä matkoja tehtiin yhteensä 224,9 miljoonaa eli samoin 2,3 % enemmän kuin vuonna Liikennemuodoittain tarkasteltuna raitioliikenteen matkustajamäärä nousi 2,1 %, bussiliikenteen 2,3 % ja metroliikenteen 2,4 % edellisvuoteen verrattuna. Seutubussiliikenteessä tehtiin Helsingin sisäisiä matkoja 8,2 % enemmän, mutta lähijunaliikenteessä 0,4 % vähemmän kuin vuonna Pidemmällä aikavälillä metroliikenteen käyttö on kasvanut, bussiliikenteen laskenut. Suomenlinnan lautta 1,1 1,1 1,4 1,5 Metro Ratikat Bussit Kuva 9. Matkustajamäärät (milj.) Helsingin sisäisessä liikenteessä. 12

14 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % työ koulu, opiskelu työasia ostos, asiointi vierailu mökki muu vapaa-aika puuttuva tieto Keskimäärin muu 1 % 0 % 4 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % henkilöauto,matkustaja 4 % 9 % 6 % 6 % 13 % 51 % 9 % 0 % 7 % henkilöauto, kuljettaja 31 % 3 % 55 % 20 % 24 % 49 % 14 % 0 % 22 % taksi 1 % 1 % 3 % 0 % 1 % 0 % 2 % 0 % 1 % metro 12 % 9 % 3 % 5 % 8 % 0 % 6 % 0 % 7 % juna 6 % 4 % 1 % 2 % 3 % 0 % 1 % 0 % 3 % raitiovaunu 6 % 4 % 4 % 6 % 7 % 0 % 7 % 0 % 6 % linja-auto 19 % 22 % 7 % 9 % 11 % 0 % 9 % 0 % 12 % polkupyörä 6 % 7 % 1 % 3 % 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % kävely 15 % 42 % 15 % 49 % 27 % 0 % 46 % 100 % 37 % Kuva 10. Kulkutapajakauma matkan tarkoituksen mukaan Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä, keskivuorokausi ma su (Henkilöliikennetutkimus ). 13

15 ,3 8,7 9,2 10,1 10, Kuva 11. Helsingin sisäiset matkat (milj.) seudullisessa bussiliikenteessä ,7 20,0 19,9 20,2 20, Kuva 12. Helsingin sisäiset matkat (milj.) lähijunaliikenteessä. 14

16 83 57 % % Matkat yhteensä: Joukkoliikenne: Henkilöauto: JL-osuus: 43 % % Henkilöautomatkat Kaikki matkat (1000/vrk) Joukkoliikenteen %-osuus Kuva 13. Joukkoliikenteellä ja henkilöautolla tehtyjen matkojen suuntautuminen pääkaupunkiseudulla 2007 (YTV, Laaja liikennetutkimus 2008). 97 milj. Helsingin sisäiset matkat 225 milj. YTV-tariffialueen matkat ilman Helsingin sisäisiä matkoja Kuva 14. Helsingin sisäiset joukkoliikennematkat muodostivat vuonna 2008 noin 70 % kaikista YTV:n tariffialueen (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa ja seutuliikenne) matkoista. 15

17 5. Infra HKL:n rakennusyksikkö vastaa liikennelaitoksen kiinteistöistä ja radoista sekä niihin liittyvistä suunnittelu-, huolto- ja rakennuttamistöistä. Rakennusyksikkö rakennuttaa raitioradat joko HKL:n raitioliikenneyksiköllä tai ulkopuolisella rakentajalla. Raitioliikenneyksikkö puolestaan vastaa ratojen ylläpidosta ja liikennöinnistä. Metroradat ja muun infran rakennusyksikkö rakennuttaa ulkopuolisilla rakentajilla. HKL:n metroliikenneyksikkö vastaa metroratojen ylläpidosta ja liikennöinnistä. Bussipysäkkien ja liityntäpysäköintipaikkojen rakentamisesta vastaa rakennusvirasto. Pysäkki- ja ratasuunnittelu tehdään suunnitteluyksikön, rakennusyksikön ja kaupunkisuunnitteluviraston (ksv) yhteistyönä. Suunnitteluyksikkö osallistuu myös liityntäpysäköintipaikkojen suunnitteluun yhdessä ksv:n ja YTV:n kanssa. Pääkaupunkiseudulla on kattava verkosto junaja metroasemille sekä bussireittien varteen sijoitettuja liityntäpysäköintipaikkoja. Kaikkiaan liityntäpysäköintipaikkoja on vajaat paikkaa henkilöautoille ja yli telinepaikkaa pyörille. Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintipaikkojen käyttöaste on autopaikoilla keskimäärin 75 % ja pyöräpaikoilla 56 %. Liityntäpysäköinnin kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa kaikkialla. Etenkin radanvarsipaikat ovat usein täynnä. Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen laajeneminen edellyttää liityntäpysäköinnin kehittämistä pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla. Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman mukaan liityntäpysäköintipaikkoja rakennetaan pääkaupunkiseudulla vuoteen 2020 mennessä lisää noin paikkaa autoille ja paikkaa pyörille. Tällöin pääkaupunkiseudulla olisi lähes henkilöautojen ja pyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Joukkoliikenteen käyttäjille tarkoitettu pysäköinti on ilmaista lukuun ottamatta Malmin (1 euro/ 12 h), Ruoholahden (2 euroa/12 h), Leppävaaran (1 euro/klo 6 16) ja Velodromin (50 senttiä/tunti) liityntäpysäköintipaikkoja. 19 % 14 % 4 % 72 % 9 % Metro Bussi Juna 82 % Metro Bussi Juna Kuva 15. Liityntäpysäköintimatkojen osuudet kulkumuodoittain vuonna 2007: vasemmalla autoilijat ja oikealla pyöräilijät (YTV, Liityntäpysäköintitutkimus 2008). Vuoden 2009 suurimmat raitioratatyöt ovat olleet Helsinginkadun, Läntisen Brahenkadun ja Porvoonkadun ratojen uusiminen sekä Bulevardin ja Fredrikinkadun raideristeyksien uusiminen. Metroinfran korjaukset vuonna 2009 ovat olleet etupäässä metroasemien liukuportaiden ja hissien perusparannuksia Itäkeskuksen, Sörnäisten, Hakaniemen ja Rautatientorin asemilla. Isoja korjausurakoita ovat olleet Mellunmäen länsipään lippuhallin ja sosiaalitojen peruskorjaaminen sekä Itäkeskuksen ja Siilitien välisten metrosiltojen tukipilareiden vahvistaminen. Lisäksi on laadittu suunnitelmat Kulosaaren, Siilitien ja Myllypuron asemien perusparannustöistä. 16

18 Metron laajentaminen sai vauhtia, kun Espoo teki päätöksen metron jatkamisesta Ruoholahdesta Matinkylään toukokuussa Tämän lisäksi metrolle suunnitellaan jatkoa myös Töölön, Pasilan, lentokentän, Viikin, Laajasalon ja Sipoon suunnalle. Näiden laajennushankkeiden lisäksi on käynnissä metron automatisointiprojekti, joten 27-vuotias metro on ennätysmäisen vauhdikkaassa kehitysvaiheessa. Metron automatisointi tuli ajankohtaiseksi, kun kulunvalvontajärjestelmä kaipasi uudistusta. Automatisointi kilpailutettiin vuonna 2007 ja sopimus allekirjoitettiin Siemensin kanssa joulukuussa Projekti alkoi välittömästi sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Vuosi 2009 on kulunut suunnittelun parissa. Sopimukseen liittyvän Länsimetro-option käytöstä päätettiin helmikuussa Optio sisältää automatisoinnin jatkamisen Länsimetron alueelle. Automaation osalta Länsimetro rakennetaan mahdollisimman samanlaiseksi kuin Helsingin metro: esimerkiksi opastimet ja raidevirtapiirit rakennetaan poikkeusliikenteen varalle myös Länsimetroon. Näkyvä ero tulee olemaan laituriovien korkeus: Helsingissä ne ovat 170 cm korkeita porttityyppisiä ja Länsimetrossa täyskorkeita ovia. Automatisoitu metroliikenne alkanee vuosien vaihteessa. Metroyhteyden jatkaminen Espooseen on ollut esillä Helsingin metron avaamisesta lähtien. Länsimetro suunnitellaan niin, että nykyisellä kalustolla voidaan liikennöidä myös Länsimetroa. Junat tulevat ajamaan linjoilla Matinkylä Mellunmäki ja Tapiola Vuosaari. Uusia asemia 14 kilometrin pituisen radan varteen tulee seitsemän. Länsimetron rakentaminen alkoi Ruoholahdesta marraskuussa Ruoholahdessa on jo olemassa huoltotunneli, jota kautta Länsimetron louhintaa jatketaan kohti Salmisaarta. Espoon puolella tunneleiden louhinta käynnistyy vuonna Länsimetro on tarkoitus avata liikenteelle syksyllä Metro Junaraide Kevytraide Nykyratikka Kuva 16. Raideliikenneverkko saattaa näyttää tältä vuonna 2050 (HKL, Pääkaupunkiraiteita 2009). 17

19 Taulukko 3. HKL:n infra- ja muun omaisuuden kirjanpitoarvo vuoden 2008 lopussa oli yhteensä 422,7 miljoonaa euroa. Taulukon luvut ovat miljoonissa euroissa. Infra: radat asemat / pysäkit muu Vaunukalusto Muu omaisuus Yhteensä Metroliikenne Raitioliikenne Muu 81,2 62,5 106,1 6,1 12,5 1) 44,3 68,6 0,3 2,9 38,2 2) 231,9 140,1 50,7 1) Sisältää mm. lautta- ja junainfran sekä infojärjestelmät. 2) Sisältää mm. varikot. HKL:n p ysäkit s Helsingin hankepä joukkoliikenne infraa ko ätöksiä skevia Metro n Länsim automatisointi 110 M Jätkäs etro 714 M aaren rait (Hki 144 Jokeri ioradat M ) 2 25 M 48 M (Hki 44 M ) yksyllä Pysäk kejä yhte ensä 3 1 Rait 00 io (kato vaunupysäkkejä 260 k Bus selliset 210) sipysäkk ejä (kato Pysäk kselliset 1 075) k Raitio ikorotuksia 248 radasta v iherrataa 5,6 kilom etriä Kuva 17. Kamppiin ja linjalle 9 rakennettiin uutta raitiorataa kaikkiaan 6,8 kilometriä vuosina 2007 ja Kuvassa Mannerheimintien ja Kaivokadun risteysurakka. 18

20 6. Palvelun laatu HKL mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin ympärivuotisella matkustajatyytyväisyystutkimuksella. Kysely tehdään kaikilla raitio- ja bussilinjoilla, joilla on päivittäin vähintään matkustajaa, sekä metrossa ja VR:n lähiliikenteessä. Vuonna 2008 kyselyyn vastasi yhteensä matkustajaa. Matkustajat antoivat vuonna 2008 Helsingin joukkoliikenteen yleisarvosanaksi (raitiovaunu-, metro- ja bussiliikenne) 4,03 asteikolla 1 5. Edellisvuoden vastaava arvosana oli 4,14. Vuoden 2009 ensimmäisellä puolivuotiskaudella (kevät) yleisarvosana oli 4,05. Kulkumuotokohtaisissa yleisarvosanoissa vuonna 2008 oli aiempiin vuosiin verrattuna havaittavissa pientä laskua lähijunaliikennettä lukuun ottamatta. Raitioliikenteen kuljettajien toiminta on arvosanojen valossa huonontunut erityisesti neuvontakyvyn ja palvelun osalta. Myös aikataulussa pysyminen oli aiempaa heikompaa. Bussiliikenteessä vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen heikkeni vuonna 2008 selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja aikataulussa pysymisen osalta trendi on ollut laskeva jo nelisen vuotta. Metroliikenteessä aikataulussa pysymisen koettiin selvästi heikentyneen edellisestä vuodesta. Asemien siisteyden arvosana on muita tekijöitä selvästi alemmalla tasolla. Raitioliikenteessä järjestelmää mittaavista laatutekijöistä matkustusväljyys, matkan sujuvuus ja aikataulussa pysyminen olivat keväällä 2009 asiakkaiden mielestä parantuneet, mutta vaihtaminen toiseen liikennevälineeseen ja odottaminen pysäkillä olivat heikentyneet. Raitioliikenteessä arvosanojen vaihtelu on ollut viime vuosina melko voimakasta. Positiivista kehitystä on kuitenkin nähtävissä matkan sujuvuuden ja matkustusväljyyden osalta. Raitioliikenteen yleisarvosana vuonna 2008 oli 4,02. Kevään 2009 arvosana oli 4,06. Bussiliikenteessä arvosana matkan sujuvuudelle on ollut hitaassa nousussa. Vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen on koettu parin vuoden takaista tasoa alemmaksi, mutta näyttäisi keväällä 2009 muuttuneen paremmaksi. Aikataulussa pysymisen pitkään jatkunut negatiivinen trendi näyttäisi taittuneen. Muiden arvosanojen osalta ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Bussiliikenteen yleisarvosana vuonna 2008 oli 3,98. Kevään 2009 arvosana oli 4,01. Metroliikenteen arvosanat ovat pysyneet korkealla tasolla. Aikataulussa pysymisen osalta pari vuotta jatkunut heikkenevä trendi näyttäisi taittuneen. Asemien siisteyden arvosana on muita tekijöitä selvästi alemmalla tasolla ja laski entisestään keväällä Metroliikenteen yleisarvosana vuonna 2008 oli 4,12 ja keväällä ,11. VR:n lähiliikenteen arvosanat ovat olleet selvästi metron vastaavia alempia. Arvosanoissa on tapahtunut vuosittain heilahteluja, mutta keväällä 2009 kaikki arvosanat kehittyivät positiiviseen suuntaan. Lähijunaliikenteen yleisarvosana vuonna 2008 oli 4,04 ja keväällä ,05. Liikennöitsijää kuvaavissa laatutekijöissä kuljettajien palvelu ja neuvontakyky ovat heikentyneet useamman vuoden ajan sekä bussi- että raitioliikenteessä. Bussiliikenteen asiakaspalvelun kehittämiseksi HKL:n suunnitteluyksikkö käynnisti vuonna 2008 kuljettajien asiakaspalvelukoulutukset. Kuljettajat saavat vuosittain yhden perustason ylittävän koulutuspäivän viisivuotisen liikennöintijakson aikana. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa ja toteutetaan HKL:n resursseilla. Myös raitioliikenneyksikkö on kehittänyt omia asiakaspalvelukoulutuksiaan. Tavoitteena on, että koulutuksen vaikutukset näkyisivät muutaman vuoden kuluttua asiakastyytyväisyysarvosanojen parantumisena. 19

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (5) 2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2016 (a-asia) HEL 2017-003541 T 08 00 00 Hankenumero 0861_3 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut Yleistä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 1/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.2.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla Puhdasta raideliikennettä Tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan tehokas liikennejärjestelmä, joka liikuttaa suuria ihmisjoukkoja ympäristöä kuormittamatta. Helsingin

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 19 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Liiteosio: Laatukannusteet HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Laatinut: B: 1/2004 Suunnitteluyksikkö Seppo Haataja Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 7/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.8.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HKL-LIIKELAITOS 1 TAVOITEOHJELMA

HKL-LIIKELAITOS 1 TAVOITEOHJELMA HKL-LIIKELAITOS 1 HKL:n TAVOITTEET VUODELLE 2015 JA TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISVALINNAT VUOSILLE 2010-2015 Miksi HKL on olemassa? Mikä on HKL:n perustehtävä? HKL edistää Helsingin seudun toimivuutta, elinvoimaa

Lisätiedot

Liikkumistutkimuksen tulokset

Liikkumistutkimuksen tulokset Liikkumistutkimuksen tulokset Lehdistötilaisuus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 84 Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma HEL 2016-014135 T 08 00 02 Hankenumero 0855_11 Esitys päätti esittää kaupunginhallitukselle Hernesaaren raitiotien

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kumppanuutta ja neuvottelumenettelyjä kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kerkko Vanhanen, HKL-SUY, kehittämispäällikkö Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Heureka

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi

Lisätiedot

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet.

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet. 25 3.10.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari. Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle

Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari. Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle Helsingin Messukeskus, 9.2.2010 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 14.10.2008 Kaupunginjohtaja Jussi

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 1 2 Tiivistelmä Esityksessä raportoidaan HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista Suomenlinnan lauttaliikenteessä kesällä 2017. Suomenlinnan lauttaliikenteen

Lisätiedot

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Tämä on kevyt luonnos Östersundomiin päättyvien ratikkalinjojen suunnitelmaksi sisältäen reitit, matka-ajat, kustannukset, Liikennöintisuunnitelman,

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Juha Saarikoski projektijohtaja, Raide-Jokeri projekti, HKL Raide Jokeri Helsingin ja Espoon yhteinen hanke Itäkeskuksen ja Keilaniemen välinen poikittainen pikaraitiolinja

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 SUY Marko Vihervuori B: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ratikka vai rollikka?

Ratikka vai rollikka? Ratikka vai rollikka? Väärä kysymys ECO 2 liikennefoorumi 5.5.2011 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Tampereen kaupunki Joukkoliikennevälineen valintaopas RASKAS RAIDELIIKENNE KEVYT RAIDELIIKENNE

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut

Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut SUY Vepsäläinen, Vatanen D: 3/2006 Sisältö Johdanto 1 Verkot 2 Ennuste 3 Tulokset 3 Väliasemallinen linjaus 4 Lentoasema 4 Aviapolis 4 Vantaanportti 5 Maunula

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 SUY Marko Vihervuori B: 13/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.12.2009

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri yleisesti KÄSKYNHALTIJANTIE Raide-Jokeri Itäkeskuksen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 1 (5) 412 V Kaj / Vt Kati Peltolan aloite kevyen- ja joukkoliikenteen lisäämisestä Pöydälle HEL 2011-007005 T 08 02 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet 1 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat:

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat: Hallitus 164 08.12.2015 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 37/2015 RATKAISU 280/07.71.711/2015 Hallitus 164 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230;

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 2 LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN RUUHKAMAKSUSELVITYKSESTÄ HKL 2008-355, Khs 2008-1569 / 641, 8.7.2009 EHDOTUS Johtokunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 1 (5) 5 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto hallintomalliselvityksestä HEL 2013-010294 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää antaa HKL:n hallintomalliselvityksestä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta

Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta Lisätietoja: Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunta Sihteeristö Petri Jalasto, puhelin (09) 160 28509, petri.jalasto@mintc.fi

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 11 Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta HEL 2013-000830 T 02 08 02 01 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat RIL VLL 25.9.2015 Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat Yleisasemakaavan 1954 liikenneverkot 25.9.2014 Matti Kivelä 25.9.2014 Matti Kivelä 3 Helsingin kehittyminen

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 17 1.3.2011 Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 www.hsl.fi Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Energiankulutus HSL:n järjestämässä liikenteessä

Energiankulutus HSL:n järjestämässä liikenteessä Hallitus 170 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMINEN 765/07/71/710/2010 hall 170 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 SUY Marko Vihervuori B: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta Galleria Nottbeck

TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta Galleria Nottbeck TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta Galleria Nottbeck 2.12.2015 Tampereen kaupunki Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Tampereen väestökehitys 1989

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma. Esittelykansio

Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma. Esittelykansio Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma Esittelykansio 28.2.2011 Suunnitelmasta Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelmaa laaditaan kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhteistyössä

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot