Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009"

Transkriptio

1 Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy

2

3 Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 HSL Helsingin seudun liikenne

4 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL, HSL puhelin (09) Lisätietoja: Sami Aherva, puhelin (09) Kansikuva: HSL / Tiina Mäkinen Edita Prima Oy Helsinki 2010

5 Esipuhe Tämän laaturaportin tiedot on kerätty syksyn 2009 bonuskauden aikana. Raportin tietojen keräämistä on koordinoinut ja tiedoista vastannut HKL:n laatutiimi. Tietojen keruuseen on osallistunut mittava joukko joukkoliikenteen ammattilaisia. Päätepysäkkipalvelujen seurantaa ovat suorittaneet laatutiimin liikennetarkastajat Elise Kettukangas, Timo Palosaari, Arto Huotari ja Jari Mäkilä. HKL:n matkalippujentarkastajat ovat keränneet kaluston siisteyttä mittaavan havaintoaineiston matkalipuntarkastamisen ohessa. HKL:n taloustiimi on tuottanut ajamattomien lähtöjen ja kalustomuutosten tausta-aineiston, Elise Kettukangas on tehnyt raportin kaaviot. Laaturaportin on laatinut HSL:n Infra/laadunvalvontaryhmän ryhmäpäällikkö Sami Aherva. Raportin on taittanut Tiina Mäkinen Laaturaporttia koskevat lisätiedot numerosta: Helsingissä Sami Aherva

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne Tekijät: Sami Aherva ja Elise Kettukangas Päivämäärä Julkaisun nimi: Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 Rahoittaja / Toimeksiantaja: HSL Tiivistelmä: HSL seuraa joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa määriteltyä laatua. Tässä raportissa tarkastellaan Helsingin sisäisen joukkoliikenteen vuoden 2009 syksyn bonuskauden kertymätuloksia. HSL:n laatutiimi seuraa raitio- ja bussilinjojen päätepysäkkialueilla liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun tasoa sekä ohjaa ja koordinoi matkalipuntarkastajien suorittamaa kaluston siisteyden seurantaa linja-autoissa, raitiovaunuissa ja metrojunissa. LINJA-AUTOLIIKENNE Bussiliikenteen kaikkien liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun pisteiden keskiarvo oli bonuskauden laadunseurantajakson päättyessä 4,84. Parhaan liikennöintikohteen päätepysäkkipalvelun laatupisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 5,00. Bussiliikenteen kaikkien liikennöintikohteiden siisteyden laatupisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 4,14. Parhaan liikennöintikohteen pisteiden keskiarvo oli 4,74. Linja-autoliikenteen ajamattomien linjakilometrien prosenttimäärät vaihtelivat syksyllä 2009 marraskuun 0,09 % ja joulukuun 0,13 % välillä. RAITIOLIIKENNE Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelun laatupisteiden keskiarvo oli syksyn bonuskauden tarkastelujakson päättyessä 5,00. Raitioliikenteen siisteyspisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 4,36. Raitioliikenteen vuoden syksyllä ajettujen lähtöjen toteutumisprosentti on vaihdellut elokuun 98,49 % ja joulukuun 99,26 % välillä. METROLIIKENNE Metroliikenteen siisteyspisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 4,51. Metroliikenteen toteutumisprosentti on vaihdellut syksyllä 2009 marraskuun 99,866 % ja heinäkuun % välillä. Avainsanat: joukkoliikenne, laatu, päätepysäkkipalvelu, siisteys, ajamattomat lähdöt Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja 1/2010 ISSN (nid.) ISBN (nid.) Kieli: Suomi Sivuja: 28 ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsingin seudun liikenne PL, HSL puhelin (09) ,

8 Sammandragssida Utgivare: HRT Helsingforsregionens trafi k Författare: Sami Aherva och Elise Kettukangas Datum Publikationens titel: Kvalitetsrapport om Helsingfors kollektivtrafi k, hösten 2009 Finansiär / Uppdragsgivare: HRT Sammandrag: HRT bevakar att kollektivtrafi ken uppfyller de kvalitetskrav som ställs i trafi keringsavtal. Denna rapport beskriver de kumulativa resultaten från höstens bonusperiod i Helsingfors lokaltrafi k år HRT:s kvalitetsteam bevakar servicens kvalitet på ändhållplatserna på spårvägs- och busslinjerna samt styr och organiserar bevakningen av renlighet i bussar, spårvagn och metrotåg. Bevakningen utförs av kontrollörer. BUSSTRAFIK För alla busslinjer var medelvärde för servicen på ändhållplatserna 4,84 i slutet av bonus-perioden. För det bästa konkurrensutsatta objektet var medelvärdet 5,00. Medelvärde för renlighet var 4,14 på alla busslinjer. Det bästa konkurrensutsatta objektet hade ett medel-värde på 4,74. Andelen inställda linjekilometer varierade mellan 0,09 % i november 2009 och 0,13 % i december SPÅRVÄGSTRAFIK För alla spårvägslinjer var medelvärdet för servicen på ändhållplatserna 5,00 i slutet av bonusperioden. Medelvärdet för renlighet på alla spårvägslinjer var 4,36 i slutet av bonus-perioden. Procentantal körda avgångar i spårvägstrafi k varierade mellan 98,49 % i augusti och 99,26 % i december. METROTRAFIK Medelvärdet för renlighet i metron var 4,51 i slutet av bonusperioden. Procentantal körda avgångar i metrotrafi ken varierade mellan 99,866 % i november och 10 % i juni. Nyckelord: kollektivtrafi k, kvalitet, servicen på ändhållplatserna, renlighet, inställda turer Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 1/2010 ISSN (nid.) ISBN (nid.) Språk: Finska Sidantal: 28 ISSN (pdf) ISBN (pdf) HRT Helsingforsregionens trafi k, PB, HRT telefon (09) ,

9 Abstract page Published by: HSL Helsinki Region Transport Author: Sami Aherva and Elise Kettukangas Date of publication Title of publication: Helsinki public transport quality report, autumn 2009 Financed by / Commissioned by: HSL Abstract: HSL monitors the quality of public transport services in the region. The quality criteria have been set out in transport service contracts. This report reviews the cumulative results for Helsinki internal public transport services for the autumn 2009 bonus period. The quality monitoring team of HSL monitors the level of service at bus and tram termini, as well as directs and coordinates monitoring of the cleanliness of buses, trams and metro trains carried out by ticket inspectors. BUS SERVICES Bus services received an average score of 4.84 for services provided at the termini. The quality score of the best group of bus routes averaged 5.00 at the end of the bonus period. The average score for cleanliness for all bus services was 4.14, with the best group of bus routes receiving an average score of The number of cancelled departures varied between 0.09% in November and 0.13% in December TRAM SERVICES Tram services received an average score of 5.00 for services provided at the termini. The average score for cleanliness was The percentage of tram service operated as scheduled varied between 98.49% in August and 99.26% in December METRO SERVICES The Metro received an average score of 4.36 for cleanliness. The percentage of metro services operated as scheduled varied between.00% in July and % in November Keywords: public transport, quality, services at termini, cleanliness, cancelled departures Publication Series title and number: HSL publications 1/2010 ISSN (nid.) ISBN (nid.) Language: Finnish Pages: 28 ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsinki Region Transport P.O.Box, HSL, phone (09) ,

10

11 Sisällysluettelo 1. Johdanto Päätepysäkkipalvelu Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu päätepysäkkipalvelun muutos kevään bonuskauden aikana Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Siisteys Bussiliikenteen siisteys Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu siisteyden muutos kevään bonuskauden aikana Metro- ja raitioliikenteen siisteys Vertailu päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehityksestä liikennöitsijöittäin ja suhteessa kaikkien liikennöitsijöiden keskiarvoon Concordia Bus Finland Oy Ab / Nobina Finland Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab Toteutunut liikenne Huonomman kaluston käyttö...28 Kuvat Kuva 1. Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelun pisteet...13 Kuva 2. Muutos bussiliikenteen päätepysäkkipalvelussa bonuskauden aikana...15 Kuva 3. Bussiliikenteen siisteyspisteet...16 Kuva 4. Muutos bussiliikenteen siisteydessä bonuskauden aikana...18 Kuva 5. Päätepysäkkipalvelun kehitys CBF/NOF...19 Kuva 6. Siisteyden kehitys CBF/NOF...19 Kuva 7. Päätepysäkkipalvelun kehitys...20 Kuva 8. Siisteyden kehitys...20 Kuva 9. Päätepysäkkipalvelun kehitys PL...21 Kuva 10. Siisteyden kehitys PL...21 Kuva 11. Bussiliikenteen ajamattomuusprosentti Kuva 12. Bussiliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti Kuva 13. Raitioliikenteen ajamattomat linjakilometrit prosentteina ajalta Kuva 14. Raitioliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Kuva 15. Raitioliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Kuva 16. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Kuva 17. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Kuva 18. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Kuva 19. Huonomman kaluston käyttö bussiliikenteessä prosentteina

12 10 Taulukot Taulukko 1. Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Taulukko 2. Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset päätepysäkkipalvelun keskiarvot...15 Taulukko 3. Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Taulukko 4. Bussiliikenteen siisteys Taulukko 5. Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset siisteyden keskiarvot...18 Taulukko 6. Raideliikenteen siisteys Taulukko 7. Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot CBF/NOF...19 Taulukko 8. Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot...20 Taulukko 9. Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot PL...21 Taulukko 10. Bussiliikenteen ajamattomuus...22 Taulukko 11. Bussiliikenteen lähtöjen toteutuminen...23 Taulukko 12. Raideliikenteen ajamattomuus...23 Taulukko 13. Raideliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti...24 Taulukko 14. Raideliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti...25 Taulukko 15. Metroliikenteen toteutuneiden lähtöjen osuus...26 Taulukko 16. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti...26 Taulukko 17. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti...27 Taulukko 18. Huonomman kaluston käytön osuus...28

13 11 1. Johdanto Tässä dokumentissa tarkastellaan Helsingin sisäisen joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa määriteltyä mitattua laatua vuoden 2009 syksyn bonuskaudelta, eli aikaväliltä Tähän laaturaporttiin on koottu ne mitattavat laatutekijät joita ei ole esitelty joukkoliikenteen matkustajatyytyväisyyttä käsittelevissä dokumenteissa. Joukkoliikenteen laaturaportti julkaistaan puolivuosittain bonuskausien päättyessä. Tässä raportissa käytetään arvosteluasteikkoa 1 5 aikaisemman asteikon 4-10 sijaan. Helsingin sisäisen joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa on määritelty maksettavaksi laatubonus hyvin hoidetusta liikenteestä. Linja-autoliikenteessä laatukannuste maksetaan liikennöintikohteittain liikennöitsijän saamien arvosanojen ja bussiliikennejärjestelmän vertailun perusteella. Raitioliikenteessä ja metroliikenteessä laatukannustetta maksetaan arvosanan 3,67 ylittävistä arvosanoista. Metron ja raitioliikenteen laatukannuste määräytyy toteutuneen liikenteen ja maksettujen liikennekorvausten perusteella. Laatubonuksen suuruuteen vaikuttaa matkustajahaastattelujen ja laadunseurannan lisäksi ajamatta jäänyt liikenne sekä sopimuksenvastaisella kalustolla liikennöinti. Liikenteen tilaajan toteuttamaa joukkoliikenteen laadunseurantaa on toteutettu koko bussiliikenteen kilpailuttamisen ajan. Tämä on järjestyksessään kolmas julkaistu laaturaportti. Aikaisemmat laaturaportit ovat ilmestyneet Helsingin sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä aiemmin vastanneen HKL:n julkaisusarjassa. Jatkossa laaturaportti käsittelee koko HSL:n toimialueella järjestettävää joukkoliikennettä. Liikennöinnin laatua arvioidaan liikennöitsijöille säännöllisesti lähetettävissä viikko- ja kuukausiraporteissa sekä liikennöintikorvausten raportoinnin yhteydessä. Joukkoliikenteen laatua seurataan HSL:n laatutiimin suorittaman laadunvalvonnan sekä HSL:n matkalipuntarkastajien suorittaman siisteystarkkailun keinoin. Laadunseurantaa suoritetaan kaikilla bussi-, raitio- ja metrolinjoilla. Päätepysäkillä toteutettavaa systemaattista laadunseurantaa on tehty tarkastelujaksolla Helsingin sisäisessä linja-autoliikenteessä 1039 kertaa ja raitioliikenteessä 44 kertaa. Siisteyden seurantaa on tarkastelujakson aikana tehty linja-autoliikenteessä 1108 kertaa, metroliikenteessä 251 kertaa ja raitioliikenteessä 150 kertaa. Dokumentin lopussa tarkastellaan bussiliikenteen ajamattomien linjakilometrien osuutta sekä raitioliikenteen ja metroliikenteen lähtöjen toteutumista. Laaturaportin lopussa tarkastellaan linja-autoliikenteen liikennöintisopimuksissa määritellystä poikkeavan kaluston kuukausittaisten muutosten määrää. Helsingin linja-autoliikenteen laatubonus koostuu 60 % painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 20 % painotuksella päätepysäkkiseurannasta, 10 % painotuksella kaluston siisteysseurannasta ja 10% painotuksella ajamattomista lähdöistä sekä sopimuksenvastaisella kalustolla liikennöinnistä. Helsingin sisäisessä linja-autoliikenteessä maksettiin bonusta syksyn laatubonuskaudelta yhteensä (kevät ). Linja-autoliikenteen yksittäisen liikennöintikohteen saama suurin laatubonus oli Pohjolan kaupunkiliikenne Oy:n liikennöimälle kohteelle H52 maksettu (Keväällä 2009 parhaalle liikennöintikohteelle (kohde H78) maksettiin )

14 12 Raitioliikenteen laatubonus koostuu 70 % painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 10 % painotuksella päätepysäkkiseurannasta, 10 % painotuksella siisteystarkkailusta ja 10 % painotuksella ajamattomista lähdöistä. Raitioliikenne ei ylittänyt bonuskynnystä, joten raitioliikenteelle ei maksettu bonusta kevään eikä syksyn laatubonuskausilta. Metroliikenteen laatubonus koostuu 75 % painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 15 % painotuksella siisteystarkkailun arvosanoista ja 10 % painotuksella ajamattomista lähdöistä. Metroliikenne sai syksyn laatubonuskaudelta bonusta yhteensä (kevät/09, ). Linja-autoliikennöitsijöistä on raportissa käytetty seuraavia lyhenteitä: NOF = Nobina Finland Oy Ab = Helsingin Bussiliikenne Oy PL = Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab VEO = Veolia Transport Vantaa Oy

15 13 2. Päätepysäkkipalvelu Päätepysäkkipalvelulla tarkoitetaan sellaisia laadunseurannassa tarkasteltavia yksittäisen linja-auton tai raitiovaunun ennen ajoon lähtöä tapahtuvia toimintoja, jotka vaikuttavat matkustajalle tarjottavan joukkoliikennepalvelun laatuun, saatavuuteen ja viihtyisyyteen. Laadunseuranta perustuu liikennöintisopimuksissa määriteltyyn ja päätepysäkkialueella suoritettavaan kenttähavainnointiin. Päätepysäkkipalvelun pisteytyksen perustana oleva laatutaso on määritelty etukäteen. Kenttähavainnointi on ennalta suunniteltua ja koskee järjestelmällisesti kaikkia bussiliikenteen ja raitioliikenteen liikennöintikohteita. Tähän raporttiin on koontitietona kerätty kevään bonuskauden havaintojen kumulatiiviset keskiarvot. Koontiraportin tietolähteenä on laatubonuskauden aikana kerättävä kenttähavaintoaineisto. Havaintoaineistoa käytetään liikennöitsijöiden tuottaman palvelunlaadun kehittämiseen sekä laatubonuksen määrittelyyn. Kerätyt kenttähavainnot toimitetaan liikennöitsijöiden käyttöön kerran viikossa. Päätepysäkkipalvelun seurannasta vastaa joukkoliikennepalvelujen laatua valvova HSL:n laatutiimi Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Helsingin sisäisen linja-autoliikenteen liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun laatuarvosanojen keskiarvo oli vuoden 2009 syksyn bonuskauden päättyessä 4,84. Laadunseurannan perusteella päätepysäkkipalvelun osalta paras liikennöintikohde oli Pohjolan kaupunkiliikenne Oy:n liikennöimä liikennöintikohde 72. Liikennöintikohteen laatupisteet olivat 5,00. 5,00 4,50 4,00 PL PL PL PL NOF NOF NOF NOF NOF NOF KESKIM Kuva 1. Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelun pisteet

16 14 Taulukko 1. Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Kohde Tarkas- Tavoite Kilvitys Palveluaikaikkointi Lähtö- Tupa- Laatupisteet tuksia yht. Liikennöitsijä Linjat PL ,00 5,00 5,00 5,00 5, ,00 4,96 5,00 5,00 4,99 52 PL 50,58,58B, ,97 4,97 5,00 5,00 4,98 53 PL 64,64N ,00 4,93 4,97 5,00 4, ,00 4,83 5,00 5,00 4, ,67X ,97 4,83 4,97 5,00 4, ,75 5,00 5,00 5,00 4, ,54B ,76 4,94 5,00 5,00 4, ,70T,70V ,78 4,91 5,00 5,00 4, ,43, ,74 4,97 4,97 5,00 4, ,72 5,00 4,93 5,00 4,91 58 PL ,00 4,80 4,83 5,00 4, ,61 5,00 5,00 5,00 4,90 62 NOF 75A,76A,76B,77A ,60 5,00 5,00 5,00 4, ,63 4,93 5,00 5,00 4, ,80N,81,81B,82,82B ,00 4,58 4,94 5,00 4, ,83 4,70 4,97 5,00 4,88 55 NOF 15,15A,15V ,87 4,80 4,80 5,00 4, V,65A,65N,66,66A ,53 4,87 5,00 5,00 4, ,90,90A,90B,90N,96,96N,98,98A ,50 4,89 5,00 5,00 4, ,74N ,57 4,80 4,97 5,00 4, ,68X,71,71V ,00 4,50 4,83 5,00 4, , ,87 4,53 4,93 5,00 4, ,52,52A ,63 4,78 4,91 5,00 4, , ,56 4,75 5,00 5,00 4,83 60 NOF 73,73N ,47 4,80 5,00 5,00 4, ,14B ,20 4,93 4,97 5,00 4, ,39A, ,81 4,68 4,61 5,00 4, ,20N,24, ,10 4,97 4,90 5,00 4, ,85,85N,86,86B,86N,87,88, ,64 4,42 4,81 5,00 4,72 73 NOF 92,92N,94,94A,94B,94N,94V,95,95N,97,97V,97N ,31 4,67 4,86 5,00 4,71 70 NOF 55,55A,55K,55AK ,13 4,70 4,87 5,00 4, ,67 4,83 5,00 5,00 4,63 69 NOF 11, ,33 4,54 4,58 5,00 4, ,56 4,64 4,80 5,00 4,50 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 4,64 4,81 4,93 5,00 4,84

17 Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu päätepysäkkipalvelun muutos kevään bonuskauden aikana Vuoden 2009 syksyn laatubonuskauden aikana kaikkien Helsingin sisäisessä liikenteessä liikennöivien liikennöitsijöiden päätepysäkkipalvelusta annetut toteutuneilla linjakilometreillä painotetut bonuspisteet vaihtelivat 4,84 ja 4,87 välillä. Taulukko 2. Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset päätepysäkkipalvelun keskiarvot. Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-elokuu Heinä-joulukuu Heinä-lokakuu Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-joulukuu Heinä-joulukuu muutos muutos muutos CBF/NOF 4,75 4,85 0,10 4,77-0,08 0,02 4,85 4,87 0,02 4,85-0,02 PL 4,97 4,91-0,06 4,97 0,06 KESKIM. 4,84 4,87 0,03 4,84-0,03 5,00 4,50 4,00 CBF/NOF PL KESKIM. Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-joulukuu Kuva 2. Muutos bussiliikenteen päätepysäkkipalvelussa bonuskauden aikana Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelun keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 5,00. Raitioliikenteen ainoat aikaisemmat vähäiset laatupoikkeamat olivat liittyneet raitiovaunujen linjakilpiin. Taulukko 3. Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Kohde Liikennöitsijä tuksia yht. aika aika kointi pisteet Linjat Tarkas- Tavoite Kilvitys Palvelu- Lähtö- Tupa- Laatu Raitio HKL-RL 1, 3B, 3T, 4, 6, 7A, 7B, 8, 9, ,00 5,00 5,00 5,00 5,00

18 16 3. Siisteys Siisteydellä tarkoitetaan yksittäisen linja-auton, raitiovaunun tai metrojunan laadunseurannassa tarkasteltavia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat matkustajalle tarjottavan joukkoliikennepalvelun laatuun ja viihtyisyyteen. Siisteyden laadunseuranta perustuu liikennöintisopimuksissa määriteltyyn ja kaluston sisällä suoritettavaan kenttähavainnointiin. Siisteyden pisteytyksen perustana oleva laatutaso on ennalta määritelty. Kenttähavainnointi koskee kaikkia bussiliikenteen liikennöintikohteita, raitioliikennettä sekä metroliikennettä. Tähän raporttiin on kerätty kevään bonuskauden kenttähavaintojen keskiarvot. Havaintoaineistoa käytetään liikennöitsijän tuottaman palvelunlaadun kehittämiseen sekä laatubonuksen määrittelyyn. Kenttähavainnot toimitetaan liikennöitsijöiden käyttöön kerran viikossa. Kenttähavaintojen keräämisestä vastaavat HSL:n matkalipuntarkastajat ja tiedonkeruuta ohjaa ja koordinoi sekä raportoinnista vastaa HSL:n laatutiimi Bussiliikenteen siisteys Helsingin sisäisen linja-autoliikenteen liikennöintikohteiden siisteyden laatuarvosanojen keskiarvo oli vuoden 2009 jälkimmäisen bonuskauden päättyessä 4,14. Laadunseurannan perusteella siisteydeltään paras liikennöintikohde oli Pohjolan kaupunkiliikenne Oy:n liikennöimä liikennöintikohde 58. Kohteen 58 siisteyden laatupisteet olivat bonuskauden päättyessä 4,74. Keskimäärin bussiliikenteen liikennöintikohteiden siisteyspisteet olivat bonuskauden päättyessä 4, PL PL PL PL NOF NOF NOF NOF NOF NOF KESKIM Kuva 3. Bussiliikenteen siisteyspisteet.

19 17 Taulukko 4. Bussiliikenteen siisteys Kohde Liikennöitsijä Linjat Tarkas- Tavoite Infor- Ulkoinen Istuimet Katot Laatu- tuksia yht. maatiot ilme Lattiat Seinät pisteet PL ,00 4,90 4,37 4,70 4,74 52 PL 50,58,58B, ,91 4,94 4,52 4,58 4,73 72 PL ,57 4,93 4,50 4,71 4,68 53 PL 64,64N ,67 4,83 4,40 4,50 4, ,90 4,87 3,94 3,97 4,42 70 NOF 55,55A,55K,55AK ,81 4,58 4,00 4,13 4, ,72 4,47 4,13 4,03 4, ,68X,71,71V ,65 4,79 3,97 3,82 4, , ,79 4,76 3,63 3,97 4, ,57 4,61 3,74 3,96 4, , ,47 4,72 3,56 4,00 4, ,85,85N,86,86B,86N,87,88, ,59 4,92 3,59 3,59 4, ,90,90A,90B,90N,96,96N,98,98A ,00 4,75 3,98 3,96 4,17 73 NOF 92,92N,94,94A,94B,94N,94V,95,95N,97,97V,97N ,12 4,56 3,54 4,29 4, ,75 4,41 3,56 3,78 4, V,65A,65N,66,66A ,79 4,47 3,58 3,65 4, ,65 4,29 3,61 3,90 4, ,43, ,58 4,48 3,48 3,85 4, ,50 4,36 3,64 3,77 4, ,44 4,89 3,33 3,56 4, ,14B ,61 4,28 3,50 3,72 4,03 60 NOF 73,73N ,71 4,46 3,26 3,63 4, ,79 4,64 3,27 3,33 4, ,52,52A ,45 4,67 3,64 3,27 4, ,80N,81,81B,82,82B ,18 4,85 3,26 3,71 4, ,74N ,52 4,52 3,26 3,68 3, ,39A, ,61 4,48 3,42 3,42 3, ,54B ,29 4,41 3,62 3,59 3,98 62 NOF 75A,76A,76B,77A ,82 4,06 3,29 3,53 3,93 55 NOF 15,15A,15V ,47 4,00 3,47 3,75 3, ,21 4,54 3,54 3,29 3, ,70T,70V ,49 4,43 3,26 3,34 3, ,20N,24, ,36 4,58 3,27 3,15 3,84 69 NOF 11, ,68 4,05 3,09 3,32 3, ,67X ,29 4,38 3,06 3,29 3,76 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 4,56 4,56 3,63 3,79 4, Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu siisteyden muutos kevään bonuskauden aikana Vuoden 2009 ensimmäisen laatubonuskauden aikana Helsingin sisäisessä liikenteessä liikennöivien liikennöitsijöiden toteutuneiden linjakilomerien mukaan painotetut siisteyspisteet heikkenivät heinä joulukuun välisenä aikana 0,04 pistettä. Suurin muutos oli Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy:n liikennöintikohteiden keskimääräinen bonuskauden muutos 0,17 pistettä.

20 18 Taulukko 5. Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset siisteyden keskiarvot. Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-elokuu Heinä-joulukuu Heinä-lokakuu Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-joulukuu Heinä-joulukuu muutos muutos muutos CBF/NOF 3,90 4,00 0,10 4,04 0,04 0,14 4,05 4,13 0,08 4,10-0,03 0,05 PL 4,66 4,72 0,06 4,70-0,02 0,04 KESKIM. 4,07 4,16 0,09 4,13-0,03 0,06 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 CBF/NOF PL KESKIM. Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-joulukuu Kuva 4. Muutos bussiliikenteen siisteydessä bonuskauden aikana Metro- ja raitioliikenteen siisteys Helsingin kilpailuttamattoman raideliikenteen siisteyden pisteiden keskiarvo oli vuoden toisena bonuskautena 4,43. Metroliikenteen siisteydestä annettujen pisteiden keskiarvo oli 4,51. Raitioliikenteen siisteyden pisteiden keskiarvo oli 4,36. Taulukko 6. Raideliikenteen siisteys Kohde Liikennöitsijä Linjat Tarkas- Tavoite Infor- Ulkoinen Istuimet Katot Laatu- tuksia yht. maatiot ilme Lattiat Seinät pisteet Metro HKL-ML Metro ,00 4,90 3,86 4,29 4,51 Raitio HKL-RL 1, 3B, 3T, 4, 6, 7A, 7B, 8, 9, ,00 4,73 3,91 3,77 4,36 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 5,00 4,82 3,88 4,03 4,43

21 19 4. Vertailu päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehityksestä liikennöitsijöittäin ja suhteessa kaikkien liikennöitsijöiden keskiarvoon Tässä luvussa vertaillaan yksittäisen linja-autoliikennöitsijän päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehitystä suhteessa kaikkiin liikennöitsijöihin. Vertailussa tarkastellaan kaikkien laatuarvosanojen muutosta vuoden 2006 jälkeen. Vertailussa on yhdistetty liikennöitsijän kaikkien liikennöintikohteiden tiedot yhdeksi liikennöitsijän päätepysäkkipalvelua ja siisteyttä kuvaavaksi laatubonuskohtaiseksi keskiarvoksi Concordia Bus Finland Oy Ab / Nobina Finland Oy Taulukko 7. Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot CBF/NOF. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS CBF NOF Muutos edelliseen Muutos edelliseen 1\2006 9,78 9,68 2\2006 9,91 0,13 9,72 0,04 1\2007 9,74-0,17 9,77 0,05 2\2007 9,85 0,11 9,74-0,03 1\2008 9,84-0,01 9,81 0,07 2\2008 9,77-0,07 9,78-0,03 1\2009 4,83 4,86 2\2009 4,77-0,06 4,84-0,02 CBF NOF Muutos edelliseen Kaikki liikennöitsijät Kaikki liikennöitsijät Muutos edelliseen 8,76 8,79 9,33 0,57 9,08 0,29 9,23-0,10 9,25 0,17 8,96-0,27 9,00-0,25 8,80-0,16 8,91-0,09 8,69-0,11 8,78-0,13 4,06 4,10 4,04-0,02 4,13 0,03 * Arvosana-asteikon muutoksen takia vuoden 2009 arvosanoja ei ole verrattu edellisten bonuskausien arvosanoihin 1 5 9,90 9,80 4,9 9,70 9,60 4,8 9,50 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 4,7 1\2009 2\2009 CBF NOF Kaikki liikennöitsijät Kuva 5. Päätepysäkkipalvelun kehitys CBF/NOF ,70 4,8 9,40 4,6 9,10 4,4 8,80 4,2 8,50 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\ \2009 2\2009 CBF NOF Kuva 6. Siisteyden kehitys CBF/NOF. Kaikki liikennöitsijät

22 Helsingin Bussiliikenne Oy Taulukko 8. Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot -. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS Muutos Kaikki liiken- Muutos edelliseen nöitsijät edelliseen 1\2006 9,65 9,68 2\2006 9,72 0,07 9,72 0,04 1\2007 9,75 0,03 9,77 0,05 2\2007 9,70-0,05 9,74-0,03 1\2008 9,79 0,09 9,81 0,07 2\2008 9,77-0,02 9,78-0,03 1\2009 4,86 4,86 2\2009 4,85-0,01 4,84-0,02 Muutos Kaikki liiken- Muutos edelliseen nöitsijät edelliseen 8,72 8,79 8,98 0,26 9,08 0,29 9,19 0,21 9,25 0,17 8,94-0,25 9,00-0,25 8,85-0,09 8,91-0,09 8,73-0,12 8,78-0,13 4,07 4,10 4,10 0,03 4,13 0,03 * Arvosana-asteikon muutoksen takia vuoden 2009 arvosanoja ei ole verrattu edellisten bonuskausien arvosanoihin 1 5 9,90 9,80 4,9 9,70 9,60 4,8 9,50 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 4,7 1\2009 2\2009 Kaikki liikennöitsijät Kuva 7. Päätepysäkkipalvelun kehitys ,70 4,8 9,40 4,6 9,10 4,4 8,80 4,2 8,50 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\ \2009 2\2009 Kaikki liikennöitsijät Kuva 8. Siisteyden kehitys..

23 Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab Taulukko 9. Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - PL. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS PL Muutos Kaikki liiken- Muutos PL Muutos Kaikki liiken- Muutos edelliseen nöitsijät edelliseen edelliseen nöitsijät edelliseen 1\2006 9,90 9,68 9,33 8,79 2\2006 9,85-0,05 9,72 0,04 9,71 0,38 9,08 0,29 1\2007 9,93 0,08 9,77 0,05 9,82 0,11 9,25 0,17 2\2007 9,94 0,01 9,74-0,03 9,71-0,11 9,00-0,25 1\2008 9,94 9,81 0,07 9,60-0,11 8,91-0,09 2\2008 9,97 0,03 9,78-0,03 9,70 0,10 8,78-0,13 1\2009 4,96 4,86 4,52 4,10 2\2009 4,97 0,01 4,84-0,02 4,70 0,18 4,13 0,03 * Arvosana-asteikon muutoksen takia vuoden 2009 arvosanoja ei ole verrattu edellisten bonuskausien arvosanoihin 1 5 9,90 9,80 4,9 9,70 9,60 4,8 9,50 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 4,7 1\2009 2\2009 PL Kaikki liikennöitsijät Kuva 9. Päätepysäkkipalvelun kehitys PL ,70 4,8 9,40 4,6 9,10 4,4 8,80 4,2 8,50 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\ \2009 2\2009 PL Kaikki liikennöitsijät Kuva 10. Siisteyden kehitys PL.

24 22 5. Toteutunut liikenne Bussiliikenteen ajamattomien linjakilometrien määrä vaihtelee vuoden 2009 syksyn aikana. Bussiliikenteen ajamattomuus oli vähäisintä marraskuussa, jolloin 0,09 % kaikista linja-autojen lähdöistä jäi ajamatta. Eniten ajamattomia lähtöjä oli joulukuussa, jolloin 0,13 % kaikista bussiliikenteen lähdöistä jäi toteutumatta. Taulukko 10. Bussiliikenteen ajamattomuus Ajamattomien linjakilometrien osuus prosentteina Nobina Finland Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan Kaup.liikenne Ab Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy Tammi 0,51 0,20 0,10 Helmi 0,45 0,15 0,13 Maalis 0,11 0,15 0,09 0,11 Huhti 0,16 0,09 0,08 0,12 Touko 0,19 0,09 0,04 0,07 Kesä 0,18 0,11 0,13 Heinä 0,12 0,10 0,06 0,04 Elo 0,13 0,12 0,08 0,08 Syys 0,15 0,12 0,08 0,15 Loka 0,13 0,10 0,10 0,05 Marras 0,11 0,09 0,06 0,12 Joulu 0,14 0,13 0,11 0,16 Kaikki yhteensä 0,24 0,20 0,14 0,10 0,11 0,12 0,10 0,12 0,12 0,11 0,09 0,13 % 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nobina Finland Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan Kaup.liikenne Ab Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy Kaikki yhteensä Kuva 11. Bussiliikenteen ajamattomuusprosentti

25 23 Taulukko 11. Bussiliikenteen lähtöjen toteutuminen. Toteutuneiden lähtöjen osuus prosentteina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nobina Finland Oy Helsingin Bussiliikenne Oy 99,33 99,82 99,50 99,85 99,89 99,85 99,81 99,91 99,75 99,91 99,82 99,90 99,89 99,91 99,88 99,89 99,86 99,88 99,89 99,91 99,92 99,92 99,87 99,88 Oy Pohjolan Kaup.liikenne Ab Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy 99,89 99,89 99,92 99,86 99,93 99,90 99,97 99,95 99,87 99,95 99,96 99,94 99,91 99,93 99,91 99,91 99,95 99,95 99,91 99,91 99,81 Kaikki yhteensä 99,71 99,78 99,87 99,89 99,88 99,88 99,91 99,89 99,88 99,90 99,92 99,88 % 10 99,90 99,80 99,70 99,50 99,40 99,30 99,20 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nobina Finland Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan Kaup.liikenne Ab Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy Kaikki yhteensä Kuva 12. Bussiliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti Taulukko 12. Raideliikenteen ajamattomuus. Ajamattomien linjakilometrien osuus prosentteina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Raitioliikenne 0,607 0,609 0,744 0,393 0,997 0,662 1,002 1,837 1,420 0,997 0,763 0,686

26 24 2,000 1,600 1,200 0,800 0,400 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Raitioliikenne Kuva 13. Raitioliikenteen ajamattomat linjakilometrit prosentteina ajalta Taulukko 13. Raideliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti. Toteutuneiden lähtöjen osuus prosentteina HKL-Raitioliikenne / kaikki Tavoite Tammi 99,40 Helmi 99,32 Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 99,16 99,59 98,99 99,27 99,00 97,98 98,49 98,96 99,13 99, ,20 98,80 98,40 98,00 97,60 97,20 96,80 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Rai / kaikki Tavoite Kuva 14. Raitioliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta

27 25 Raitioliikenteen tavoitteellinen lähtöjen toteutumisprosentti oli 99,6 %. Raitioliikenteessä tavoitetta ei saavutettu bonuskauden aikana. Jos havaintoja tarkastelee raitioliikenteestä johtumattomien syiden vähentämisen jälkeen, niin raitioliikenne ylitti joulukuussa sille liikennöintisopimuksessa asetetun lähtöjen toteutumisprosentin. Taulukko 14. Raideliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti. Toteutuneiden lähtöjen osuus prosentteina HKL-Raitioliikenne / kaikki / RAI:n syy Tammi 99,40 99,64 Helmi 99,32 99,62 Maalis Huhti Touko 99,16 99,59 98,99 99,45 99,78 99,40 Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 99,27 99,00 98,60 98,49 99,28 97,98 99,07 98,96 99,13 99,26 99,45 99,53 99,79 Tavoite 10 99,20 98,80 98,40 98,00 97,60 97,20 96,80 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Rai / kaikki HKL-Rai / rain syy Tavoite Kuva 15. Raitioliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta

28 26 Taulukko 15. Metroliikenteen toteutuneiden lähtöjen osuus. Toteutuneiden lähtöjen osuus prosentteina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Metroliikenne 0,022 0,018 0,043 0,068 0, ,050 0,144 0,156 0,154 0,032 % 0,160 0,120 0,080 0,040 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Metroliikenne Kuva 16. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Metron liikennöinti on vuodesta toiseen hyvin luotettavaa. Metroliikenne ylitti liikennesopimuksessa määritellyn tavoitetason 99,90 marraskuuta lukuun ottamatta kaikkina tarkastelujakson kuukausina.. Marraskuussa metroliikenteen aikataulunmukaisista lähdöistä ajettiin 99,92 %. Heikomman toteutuman syynä oli marraskuussa Rautatientorilla sattunut runkovesijohdon rikkoutuminen ja vesivahingon aiheuttama vakava liikennehäiriö. Lähtöjen toteutumisprosentti oli korkein heinäkuussa, jolloin metro liikennöi % kaikista aikataulunmukaisista lähdöistä. Taulukko 16. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti. Toteutuneiden lähtöjen osuus prosentteina HKL-Metroliikenne Tavoite Tammi 99,972 99,900 Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 99,985 99,945 99,900 99,900 99,936 99,972 99,900 99,900 99,900 99,900 99,938 99,972 99,900 99,900 99,980 99,866 99,979 99,900 99,900 99,900

29 ,98 99,96 99,94 99,92 99,90 99,88 99,86 99,84 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Metroliikenne Tavoite Kuva 17. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Taulukko 17. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti. Toteutuneiden lähtöjen osuus prosentteina HKL-Metroliikenne / kaikki / metrol. syy Tammi 99,972 99,972 Helmi 99,985 99,985 Maalis Huhti Touko 99,945 99,936 99,972 99,945 99,936 99,972 Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 99,938 99,972 99,938 99,972 99,980 99,866 99,979 99,980 99,866 99,979 Tavoite 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,980 99,960 99,940 99,920 99,900 99,880 99,860 99,840 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Met / kaikki HKL-Met / met syy Tavoite Kuva 18. Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta

30 28 6. Huonomman kaluston käyttö Vuoden 2009 toisen bonuskauden aikana bussiliikennöitsijät korvasivat sopimuksissa määriteltyä heikoimmalla kalustolla melko tasaisesti. Heinäkuussa kaikista bussiliikenteen toteutuneista lähdöistä ajettiin 0,49 % sopimustenvastaisilla linja-autoilla. Syksyn bonuskauden paras tilanne oli joulukuussa, jolloin 0,22 % kaikesta bussiliikenteestä ajettiin sopimuksista poikkeavalla linja-autokalustolla. Taulukko 18. Huonomman kaluston käytön osuus. Huonomman kaluston käytön osuus prosentteina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nobina Finland Oy Helsingin Bussiliikenne Oy 3,74 1,04 2,34 1,29 0,13 0,87 0,28 0,37 0,62 0,41 0,54 0,44 0,64 0,51 0,61 0,20 0,43 0,36 0,26 0,29 0,20 0,48 0,18 0,23 Oy Pohjolan Kaup.liikenne Ab Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy 0,79 0,80 0,62 1,23 0,61 0,06 0,70 0,73 0,28 0,25 0,31 Kaikki yhteensä 1,47 1,41 0,88 0,41 0,46 0,43 0,49 0,30 0,40 0,28 0,41 0,22 % 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nobina Finland Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan Kaup.liikenne Ab Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy Kaikki yhteensä Kuva 19. Huonomman kaluston käyttö bussiliikenteessä prosentteina

31

32 HSL:n julkaisuja 1/2010 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6A, Helsinki PL, HSL puh. (09) HRT Helsingforsregionens trafik Semaforbron 6 A, Helsingfors PB, HRT tfn (09)

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 1/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.2.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 7/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.8.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 17 1.3.2011 Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 www.hsl.fi Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet.

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet. 25 3.10.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet 1 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 19 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Liiteosio: Laatukannusteet HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus 7 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus syksy 2012 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus syksy 2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus. Kevät 2013

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus. Kevät 2013 19 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus Kevät 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus Kevät 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2013

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2013 4 2014 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2013 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

6 15.2.2011 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL joukkoliikenneosasto

HSL joukkoliikenneosasto LIITE A KILPAILUKIERROKSEN 41/2017 TARJOTUT KOHTEET LIIKENNÖITSIJÖITTÄIN 228 229 230 231 232 Yht. Linjat 38, 321, 322, 335, 614, 615, 617, 313, 432, 434, 444, 588 411, 415, 421, Tarjoaja 345, 435, 566,

Lisätiedot

18 18.10.2010 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Tarjoaja 207 a 208 209b 210 211 212 213a 214 215. Leiniön LiikenneOy x x x 3 Nobina Finland Oy x x x x x x x x 8

Tarjoaja 207 a 208 209b 210 211 212 213a 214 215. Leiniön LiikenneOy x x x 3 Nobina Finland Oy x x x x x x x x 8 LIITE B KILPAILUKIERROKSEN 37/2015 TARJOTUT KOHTEET LIIKENNÖITSIJÖITTÄIN Tarjoaja 207 a 207b 208 209a 209b 210 211 212 213a 213b 214 215 Bus Travel Åbergin Linja Oy x 1 Helsingin Bussiliikenne Oy x x x

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 SUY Marko Vihervuori B: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 SUY Marko Vihervuori B: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Laatinut: B: 1/2004 Suunnitteluyksikkö Seppo Haataja Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 SUY Marko Vihervuori B: 13/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.12.2009

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2014

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2014 6 2015 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2014 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet.

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet. 14 15.6.2010 HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2010 Tulosraportti ja liitteet www.hsl.fi HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2010 Tulosraportti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat:

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat: Hallitus 164 08.12.2015 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 37/2015 RATKAISU 280/07.71.711/2015 Hallitus 164 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230;

Lisätiedot

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet.

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet. 1 25.1.2011 HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 Tulosraportti ja liitteet www.hsl.fi HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 Tulosraportti

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT

LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT Vuonna 2014 Lappeenrannan maaseudun palvelulinjoilla kuljetettiin 1.525 matkustajaa 1.092 lähdöllä. Matkustajamäärä oli keskimäärin

Lisätiedot

HSL. LINJA-AUTOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 37/2015 - tarjousten arviointikehikko. kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N

HSL. LINJA-AUTOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 37/2015 - tarjousten arviointikehikko. kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N Nobina Finland Oy 84,00 12,69 96,69 5 721 583 parhaat pisteet! Transdev Espoo Oy 81,33 14,01 95,34 5 909 434 Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab 82,20 13,85 96,04 5 847

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 16/215 [1] Syntyneet Vuonna 215 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

30.12.2011. www.hsl.fi

30.12.2011. www.hsl.fi 36 30.12.2011 Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 www.hsl.fi Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 16 3.9.2010 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 www.hsl.fi Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/216 [1] Syntyneet Vuonna 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 1.1. - 5.6.2016 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 14/216 [1] Syntyneet Tammi-marraskuussa 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 19.6. - 13.8.2017 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

12.11.2010. www.hsl.fi

12.11.2010. www.hsl.fi 26 12.11.2010 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2009 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt hieman vähemmän

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 44 Raitio- ja metroliikenteen kansainvälinen toimialavertailu HEL 2016-002281 T 08 00 02 Päätös päätti merkitä asian tiedoksi. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 26 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta.

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 (3. 19.9.2012) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Kevät 2014

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Kevät 2014 15 2014 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Kevät 2014 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Kevät 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/215 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt hieman enemmän lapsia kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Bussiliikenteen tarjouskilpailu 35/2014

Bussiliikenteen tarjouskilpailu 35/2014 Hallitus 169 18.11.2014 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 35/2014 RATKAISU 340/07.71.711/2014 Hallitus 169 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230,

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Huhtikuu 2017 ( )

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Huhtikuu 2017 ( ) YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT Huhtikuu 2017 (10.4.-9.5.2017) 1 11.5.2017 Tutkimuksen toteutus: Tilaaja Toteuttaja YLE Uutiset Taloustutkimus Oy Tiedonkeruun ajankohta 10.4.-9.5.2017 Kohde Tiedonkeruumenetelmä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tavoitetila 2025 HSL Strategia teoiksi Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää joukkoliikennettä työssä ja vapaa-aikana. Tarjoamme asiakkaille

Lisätiedot

BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 37/2015 JÄRJESTÄMINEN JA KILPAILUEHTOJEN TARKENNUS

BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 37/2015 JÄRJESTÄMINEN JA KILPAILUEHTOJEN TARKENNUS Hallitus 109 18.08.2015 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 37/2015 JÄRJESTÄMINEN JA KILPAILUEHTOJEN TARKENNUS 280/07.71.711/2015 Hallitus 109 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt JATin vierailu HSL:ään 18.3.2014 Sari Kotikangas, tiedotuspäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2 Miksi varaudumme? HSL:n perustehtävä Asiakkaalla on oikeus

Lisätiedot

HKL-LIIKELAITOS 1 TAVOITEOHJELMA

HKL-LIIKELAITOS 1 TAVOITEOHJELMA HKL-LIIKELAITOS 1 HKL:n TAVOITTEET VUODELLE 2015 JA TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISVALINNAT VUOSILLE 2010-2015 Miksi HKL on olemassa? Mikä on HKL:n perustehtävä? HKL edistää Helsingin seudun toimivuutta, elinvoimaa

Lisätiedot

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Tiedustelut Pirjo Ylöstalo, puh. 020 434 1390 14.2.2002 s-posti pirjo.ylostalo@kela.memonet.fi ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Joulu- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. joulukuusta 2001 2001 kuusta,%

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-elokuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 (29.3.-4.4.2017) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013 Työttömyyden kehityksestä maalis 2013 Vuodet 2007-2012 ja 2013 Työttömyyden kehitys 17 työttömyys % 15 13 11 9 7 työttömyys % vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 20 15 10 5 0 työttömyys % 07 työtömyys % 08

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 17 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 9 2017 Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot