Espoon ja Länsiväylän joukkoliikenteen matkustaja-informaatiojärjestelmän vaikutustutkimus, II-vaihe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon ja Länsiväylän joukkoliikenteen matkustaja-informaatiojärjestelmän vaikutustutkimus, II-vaihe"

Transkriptio

1 LIIKENNEMINISTERIÖ Espoon ja Länsiväylän joukkoliikenteen matkustaja-informaatiojärjestelmän vaikutustutkimus, II-vaihe Aikana-tutkimus

2 ISBN... ISSN...

3 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Raine Hautala, Anne Vehmas, Petteri Katajisto Viatek Oy Julkaisun laji Tutkimus Toimeksiantaja Liikenneministeriö, Espoon kaupunki, YTV Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Espoon ja Länsiväylän joukkoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmän vaikutustutkimus, II-vaihe Aikana-tutkimus Julkaisun osat Tiivistelmä Joukkoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmää kehitetään pääkaupunkiseudulla vaiheittain. Tämän tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää järjestelmän kehittämisessä ja investointien kohdentamisessa. Espoossa toteutettiin bussiliikenteen reaaliaikainen matkustajainformaatiojärjestelmä ELMI vuosina Järjestelmän vaikutukset tutkitaan kolmessa vaiheessa: ennen informaatiojärjestelmän toteuttamista, pian käyttöönoton jälkeen ja 1 2 vuoden kuluttua käyttöönotosta reaaliaikaisten bussien osuuden ollessa noin 100 %. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla matkustajia pysäkeillä, kuvaamalla matkustajien pysäkkikäyttäytymistä sekä selvittämällä kuljettajien ja liikennöitsijöiden mielipiteet. Tässä raportissa tarkastellaan pian informaatiojärjestelmän käyttöönoton jälkeen syksyllä 1998 tehdyn tutkimuksen II-vaiheen tuloksia. Matkustajat suhtautuvat ELMI:in pääosin myönteisesti ja järjestelmän hyväksyttävyys on kasvanut merkittävästi verrattuna ennen järjestelmän toteuttamista syksyllä 1996 tehdyn tutkimuksen I- vaiheen tuloksiin. ELMI:n käyttöönoton jälkeen haastatelluista matkustajista 78 % piti järjestelmää hyvänä tai erittäin hyvänä, päinvastaista mieltä oli vain 5 %. Järjestelmän laajentamista kannatti 78 % ja vastusti 22 % haastatelluista. Pysäkillä olevia sähköisiä infotauluja käytetään enemmän kuin paperisia aikatauluja ennen järjestelmän toteuttamista. Bussin lähtöajan etukäteen selvittävien matkustajien osuus on vähentynyt ja matkustajien kokema bussien odotusaikojen pituuden vaihtelu on tasoittunut verrattuna tutkimuksen I-vaiheen tuloksiin. ELMI:stä saatu kriittinen palaute kohdistui pääasiassa infotauluissa näkyvien bussien odotusaikojen epäluotettavuuteen. Tulos oli odotettu, sillä tässä vaiheessa vielä noin 90 % infotauluissa ja monitoreissa näkyvistä odotusajoista perustuu vuoden 1995 ajoaikamittausten perusteella arvioituihin bussien ohitusaikoihin. Lopulliset päätelmät ja arviot matkustajainformaatiojärjestelmän vaikutuksista voidaan tehdä vasta tutkimuksen III-vaiheen tulosten analysoinnin jälkeen. Avainsanat (asiasanat) matkustajainformaatio, telematiikka, joukkoliikenne, bussi, vaikutukset Muut tiedot Sarjan nimi Liikenneministeriön mietintöjä ja muistioita Kokonaissivumäärä Jakaja Liikenneministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Liikenneministeriö ISBN Luottamuksellisuus julkinen

4

5 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body; name,chairman and secretary of the body) Type of publication Assigned by Date when body appointed Name of the publication Parts of the publication Abstract Keywords Miscellaneous Serial name Publications of the Ministry of Transport and Communications Pages, total Distributed by Edita Ltd Language Finnish ISSN Price ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

6 6

7 7 ESIPUHE Espoossa toteutettiin vuosina bussiliikenteen tosiaikaiseen seurantaan perustuva matkustajainformaatiojärjestelmä ELMI. Tämä tutkimus on toinen vaihe kolmivaiheisesta ennenaikana-jälkeen tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on selvittää ELMI:n vaikutukset järjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmän suunnittelussa ja mahdollisessa laajennuksessa. Työ on tehty liikenneministeriön, Espoon kaupungin ja YTV:n toimeksiannosta. Työtä ovat ohjanneet Marja Rosenberg Espoon joukkoliikennekeskuksesta (työryhmän puheenjohtaja), Kari Korpela liikenneministeriöstä ja Anne Herneoja YTV:stä. Työstä ovat vastanneet Raine Hautala, Anne Vehmas ja Petteri Katajisto Viatek Oy:stä. Huhtikuussa 1999 Ylitarkastaja Kari Korpela Liikenneministeriö

8 8 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO TUTKIMUSASETELMA TUTKIMUKSEN II-VAIHEEN TOTEUTUS, AIKANA-TUTKIMUS Matkustajahaastattelut Kysymykset Haastatellut Seurantaryhmän postikysely Pysäkkihavainnot, videokuvaus TUTKIMUKSEN TULOKSET Matkustajien toiminta pysäkeillä Bussin lähtöaikojen selvittäminen Infotaulujen käyttö Infotaulujen tietojen ymmärtäminen Bussien odotusaikojen kokeminen Mielipiteet matkustajainformaatiojärjestelmästä Mielipiteet bussiliikenteestä TULOSTEN YHTEENVETO...23 LIITTEET: 1. Pysäkkihaastattelulomake 2. Seurantaryhmän kyselylomake

9 9 1 JOHDANTO Joukkoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmää kehitetään pääkaupunkiseudulla vaiheittain. Eri vaiheissa tehtävien vaikutustutkimusten tuloksia pyritään hyödyntämään järjestelmän kehittämisessä ja investointien kohdentamisessa. Espoon matkustajainformaatiojärjestelmän suunnittelu aloitettiin vuonna 1992 ja rakentaminen vuonna Järjestelmä on Espoon kaupungin, Tielaitoksen ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) yhteinen rakennushanke, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu myös liikenneministeriö. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa vuonna 1998 kuudelle pysäkille asennettiin sähköiset informaatiotaulut ja pysäkkien odotustiloihin monitorit (10 monitoria). Informaatiotauluissa matkustajille näytetään seuraavien pysäkille saapuvien bussien odotusajat ja sisätiloissa olevista monitoreista matkustajat saavat aikataulutietoa jo ennen pysäkille menoa. Järjestelmässä seurataan 60 bussilinjaa Tapiolan ja Länsiväylän suunnalla. Järjestelmän toiminta perustuu bussien satelliittipaikannukseen (DGPS) sekä radiotiedonsiirtoon bussien ja ohjauskeskuksen välillä. Ajoneuvolaitteet asennetaan kaikkiaan noin 300 bussiin. Kuva 1. Matkustajainformaatiojärjestelmän kohdepysäkit. Tässä tutkimuksen II-vaiheessa selvitetään matkustajainformaatiojärjestelmän vaikutuksia pian järjestelmän käyttöönoton jälkeen syksyllä 1998, jolloin informaatiotaulut ja monitorit olivat käytössä kaikilla kuudella kohdepysäkillä. Noin 30 bussiin oli asennettu ajoneuvolaitteet, jotka mahdollistavat bussien reaaliaikaisen seurannan. Suurin osa, %, informaatiotauluissa ja monitoreissa näkyvistä bussien odotusajoista perustuu vielä tässä vaiheessa vuoden 1995 ajoaikamittausten perusteella arvoituihin bussien ohitusaikoihin. Pysäkkihaastattelut päästiin tekemään myöhemmin syksyllä kuin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 1996 Tapiolan Stockmannin rakennustöiden viivästymisen takia. Tämän takia pysäkkihaastattelujen osalta olosuhteet olivat talvisemmat kuin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Lisäksi Sampokujan pysäkkien ympäristö oli vielä keskeneräinen Stockmannin rakennustyömaan jäljiltä.

10 10 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe tehtiin ennen järjestelmän käyttöönottoa syksyllä Tuloksiin liittyvää oheismateriaalia ja tarkennustietoja säilytetään Espoon joukkoliikennekeskuksessa. 2 TUTKIMUSASETELMA Tutkimuksen I-vaihe tehtiin ennen informaatiojärjestelmän käyttöönottoa syksyllä 1996 ja IIvaihe pian käyttöönoton jälkeen syksyllä Tutkimuksen viimeinen vaihe on tarkoitus tehdä 1 2 vuoden kuluttua ELMI:n käyttöönotosta reaaliaikaisten bussien osuuden ollessa noin 100 %. Informaatiotauluilla ja monitoreilla varustettavien bussipysäkkien matkustajien näkemyksiä verrataan järjestelmän ulkopuolelle jäävien matkustajien käsityksiin, jotta saadaan selville järjestelmän vaikutus bussien käytön tai matkustajien mielipiteiden muutoksista. ELMI-pysäkkien matkustajahaastattelut ja videokuvaukset matkustajien pysäkkikäyttäytymisen havainnoimiseksi tehdään tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Vertailupysäkkien matkustajahaastattelut sekä kuljettajien ja liikennöitsijöiden mielipidekyselyt tehdään tutkimuksen I- ja III-vaiheessa. Lisäksi yksittäisten matkustajien mielipiteiden kehitys selvitetään pitkittäistutkimuksen avulla tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. 3 TUTKIMUKSEN II-VAIHEEN TOTEUTUS, AIKANA-TUTKIMUS 3.1 Matkustajahaastattelut Matkustajien mielipiteet selvitettiin pysäkkihaastatteluilla niillä pysäkeillä, joilla on käytössä informaatiotaulut ja monitorit. Nämä pysäkit ovat Sampokuja, Hanasaari, Westendinasema ja Tapiolansolmu. Kaikkiaan haastateltiin noin 800 matkustajaa. Haastatteluja tehtiin melko kattavasti eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä ja välisenä aikana, taulukko 1. Haastateltavaksi pyydettiin kaikkia haastatteluaikoina pysäkille saapuvia, joita haastattelijat ehtivät tavoittaa. Tavoitteena oli haastatella monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä: molempia sukupuolia, eri ikäisiä, myös koululaisia ja vanhuksia sekä erilaisia matkustajaryhmiä kuten vammaiset ja satunnaiskäyttäjät.

11 11 Taulukko 1. Haastattelujen aikajakauma syksyllä 1998 (pysäkeille saapuvat matkustajat). Sampokuja Hanasaari 1) West- Tapiolan Pysäkit yhteensä Helsinkiiseekiiseen Espoo- Helsin- Espoo- endin- solmu asema kpl % Aamu % Keskipäivä % Iltapäivä % Ilta % Maanantai % Tiistai % Keskiviikko % Torstai % Perjantai % Lauantai % Sunnuntai % Yht % 1) Espoon kaupungin Hanasaaren pysäkeillä torstaina tekemän selvityksen tuloksia pysäkkien matkustajamääristä ja bussien odotusajoista: Espoon suuntaan Helsingin suuntaan Matkustaja- Bussien keskim. Matkustaja- Bussien keskim. määrät odotusajat määrät odotusajat Klo ,2 min ,0 min ,2 min. 21 3,7 min ,6 min. 86 2,0 min ,5 min. 84 1,8 min Kysymykset Haastattelussa kyseltiin matkustajien pysäkkikäyttäytymistä ja bussien käyttöä sekä mielipiteitä matkustajainformaatiojärjestelmästä ja bussiliikenteestä yleensä, liite 1. Yhdessä kysymyksessä haastateltavalle annettiin nähtäväksi arviointiasteikko. Muissa kohdissa hän sai vastata omin sanoin. Lomakkeessa oli vastausvaihtoehtoja haastattelijan työn nopeuttamiseksi, mutta niitä ei näytetty haastateltavalle, jotteivät ne olisi ohjanneet hänen vastaustaan. Haastattelu katsottiin tehdyksi, jos ennen bussin saapumista ehdittiin käydä läpi 18 ensimmäistä kysymystä. Vähäisempi vastausmäärä hylättiin ja tilalle otettiin toinen haastateltava Haastatellut Haastatelluista 62 % oli naisia, mikä vastaa hyvin bussimatkustajien sukupuolijakaumaa. Alle 20- ja yli 60-vuotiaita on tarkasteltu omina ryhminä. Muut ikäryhmät on jaettu 10 vuoden jaksoihin, taulukko 2.

12 12 Taulukko 2. Haastateltujen sukupuoli ja ikä. Ikä Nainen Mies Yhteensä % % % % % % Yht. 471 (62 %) 293 (38 %) % Haastateltujen ammattiasemassa näkyy toimihenkilö- ja opiskelijapainotteisuus, taulukko 3. Haastateltavien koulutusaste on korkeahko, mikä on tyypillistä Espoossa. Taulukko 3. Haastateltujen koulutus ja ammattiasema. Ammattiasema Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä Työntekijä Toimihenkilö Yrittäjä, työnantaja Koulul., opiskelija Kotiäiti, -isä Eläkeläinen Työtön % 34 % 7 % 31 % 4 % 10 % 2 % Yhteensä 77 (15 %) 328 (65 %) 99 (20 %) % Valtaosa haastatelluista matkustaa bussilla lähes päivittäin ja satunnaiskäyttäjiä on erittäin vähän, taulukko 4. Naiset, koululaiset ja opiskelijat, kotiäidit ja -isät sekä nuoret käyttävät eniten bussia. Taulukko 4. Bussin käyttötiheys. Bussin käyttötiheys Nainen Mies Yht. Lähes päivittäin 74 % 61 % 68 % Pari kertaa viikossa 19 % 24 % 21 % Pari kertaa kuukaudessa 7 % 11 % 8 % Harvemmin 1% 4 % 2 % Hieman alle puolet vastaajista pääsee määräpaikkaansa vain yhdellä linjalla, taulukko 5. Reilu kolmannes vastaajista voi valita samanarvoisista linjoista ensin saapuvan. Taulukko 5. Vaihtoehtoiset kulkutavat. Voisiko tehdä matkan jollain muulla bussilla tai joukkoliikennevälineellä? Lkm % Ei, pääsee vain yhdellä linjalla määräpaikkaan % Menee ensin saapuvalla sopivalla bussilla (monta samanarvoista linjaa) % Voisi valita toisen bussilinjan, muttei pääsisi sillä yhtä lähelle/nopeasti 70 14% Ei tiedä, ei tunne muita joukkoliikenneyhteyksiä 12 2% Yhteensä %

13 Seurantaryhmän postikysely Seurantaryhmä koostuu matkustajista, jotka lupautuivat tutkimuksen I-vaiheessa mukaan tutkimuksen jatko-osiin (pitkittäistutkimus). 172 lähetetystä kysymyslomakkeesta palautettiin 100 kpl. Tutkimuksen II-vaiheessa vastanneista lähes puolet on vuotiaita. Koulutustaso on tutkimusryhmää korkeampi, korkea-asteen koulutuksen saaneita on 34 %. Bussia lähes päivittäin käyttävien osuus on 76 % ja satunnaiskäyttäjien osuus vain 3 %. Naisten osuus on suurempi kuin tutkimusryhmässä, 76 %. 3.3 Pysäkkihavainnot, videokuvaus Matkustajien pysäkkikäyttäytymistä selvitettiin Tapiolassa Sampokujan pysäkeillä myös videokuvauksin. Kuvaukset tehtiin aamu- ja iltaruuhkan sekä päiväliikenteen aikana. Kuvausjaksoja oli kaikkiaan kuusi, kunkin pituus 25 minuuttia. Kuvausten avulla havainnoitiin 157 henkilön pysäkkikäyttäytyminen. 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET Tässä luvussa esitetään tutkimuksen II-vaiheen oleelliset tulokset ja erot I-vaiheen pysäkkihaastattelujen tuloksiin. II-vaiheen haastattelujen tuloksia on tarkasteltu taustamuuttajaryhmien kesken. I ja II vaiheiden haastattelujen tuloksia on vertailtu ELMI-pysäkkien matkustajien osalta. I- vaiheen aineistosta on poistettu Leppävaaran pysäkkien matkustajat, joten tässä raportissa esitetyt I-vaiheen kuvaajat poikkeavat hieman I-vaiheen raportin kuvaajista. I ja II vaiheiden vertailun yhteydessä on tehty tilastolliset tarkastelut. Jos erot ovat tilastollisesti merkitseviä, mainitaan se tekstissä. Yksittäisten matkustajien mielipiteiden muutoksia (pitkittäistutkimuksen seurantaryhmä) ja videokuvausten avulla tehtyjä havaintoja matkustajien pysäkkikäyttäytymisestä on vertailtu pysäkkihaastattelujen tuloksiin, mutta tilastollisia tarkasteluja ei ole tehty. 4.1 Matkustajien toiminta pysäkeillä Bussin lähtöaikojen selvittäminen Alle puolet matkustajista selvittää bussin saapumisajan etukäteen, kuva 2. Miehet tulevat naisia useammin pysäkille odottamaan selvittämättä lähtöaikaa. Westendinasemalla haastatellut ja Hanasaaresta Espooseen päin matkustavat selvittivät lähtöajan useimmin etukäteen. Pysäkille vain odottamaan tulevien osuus oli suurin Hanasaaresta Helsinkiin päin matkustavista.

14 14 I-vaihe, ennen (N=788) Yht Tapiolan solmu Westend Hanasaari, Espooseen Hanasaari, Helsinkiin Sampokuja, Espooseen Sampokuja, Helsinkiin % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % II-vaihe, aikana (N=797) Yht Tapiolan solmu Westend Hanasaari, Espooseen Hanasaari, Helsinkiin Sampokuja, Espooseen Sampokuja, Helsinkiin % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tiedän lähtöajan etukäteen Molempia yhtä paljon / En osaa sanoa Tulen pysäkille odottamaan Kuva 2. Bussin saapumisajan selvittäminen etukäteen tutkimuksen I- ja II-vaiheissa. Bussin saapumisajan etukäteen selvittävien matkustajien osuus on vähentynyt ja pysäkille odottamaan tulevien osuus kasvanut verrattuna tutkimuksen I-vaiheeseen. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Seurantaryhmän tulokset poikkeavat tutkimusryhmän tuloksista siten, että lähtöajan etukäteen selvittävien osuudessa ei ole tapahtunut yhtä voimakasta vähenemistä. I-vaiheessa lähtöajan etukäteen selvittäneistä seurantaryhmän vastaajista vain 6 % ilmoittaa nyt tulevansa pysäkille odottamaan.

15 Infotaulujen käyttö Infotaulun oli huomannut haastatelluista 93 %, kuva 3. Yli 60-vuotiaista vain 73 % oli huomannut infotaulun, mikä on selvästi vähemmän kuin muilla ikäryhmillä. II-vaihe, aikana (N=781) Kyllä Ei Yht % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 3. Infotaulun huomanneet matkustajat. Sampokujalla sijaitsevat monitorit oli huomannut Sampokujan pysäkeillä Helsinkiin päin matkustavista 66 % ja Espooseen päin matkustavista 60 %. Westendinasemalla sijaitsevat monitorit oli huomannut 33 % kyseisellä pysäkillä haastatelluista. Tulos oli odotettu, koska Sampokujan monitorien kautta pysäkeille kulkevien matkustajien osuus on huomattavasti suurempi kuin Westendinaseman kioskin kautta kulkevien matkustajien osuus. Matkustajista 49 % käyttää infotaulua säännöllisesti ja 40 % silloin tällöin, kuva 4. Haastatelluista vain 11 % kertoi, ettei käytä lainkaan infotaulua. Infotaulun käyttö vähenee iän kasvaessa. Infotaulujen käytössä on pieniä pysäkkikohtaisia eroja. Suurin infotaulun käyttäjien osuus on Hanasaaren Espoon suunnan pysäkillä ( 93 %), ja pienin Westendinaseman pysäkillä (85 %). Muita pysäkeillä olevia aikataulutietoja käyttää 70 % haastatelluista. Eniten näitä paperisia aikataulutietoja käyttävät Sampokujan pysäkkien Espoon suuntaan matkustavat haastatellut (77 %). Opiskelijat, koululaiset sekä kotiäidit ja isät käyttävät infotauluja jonkin verran enemmän kuin muut. Säännöllisimmin infotaulua käyttävät useasti bussilla matkustavat haastatellut, joitakin kertoja vuodessa tai harvemmin bussilla matkustavat käyttävät infotauluakin pysäkillä odottaessaan vähiten.

16 16 I-vaihe, ennen (N=788) Kyllä Ei Yht % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % II-vaihe, aikana (N=730) Yht % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Säännöllisesti Silloin tällöin Ei lainkaan Kuva 4. Pysäkkiaikataulujen käyttö I vaiheessa ja infotaulujen käyttö II vaiheessa. Infotauluja käyttävien osuus on selvästi suurempi kuin mitä paperiaikatauluja käyttäneiden osuus oli tutkimuksen I-vaiheessa. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Myös seurantaryhmän tulokset tukevat pysäkkihaastattelujen havaintoa, että infotaulut ovat lisänneet aikataulutietojen käyttöä. 76 % seurantaryhmän niistä matkustajista, jotka eivät käyttäneet paperiaikatauluja tutkimuksen I-vaiheessa, ilmoitti käyttävänsä nykyään infotauluja. Paperiaikatauluja aiemmin käyttäneistä 16 % ei käytä infotauluja.

17 17 Yleisimmät syyt infotaulujen käyttämättä jättämiseen ovat, ettei tarvitse ko. tietoa ja että tieto on epäluotettavaa tai odotusajat eivät pidä paikkaansa, kuva 5. Taulujen huonoa näkyvyyttä ei mainittu syynä käyttämättä jättämiseen. Haastatelluilla oli mahdollisuus kertoa useita eri syitä, jos he eivät käyttäneet infotauluja. II vaihe, aikana (N=76) Prosenttia haastatelluista Sampokuja, Helsinkiin Sampokuja, Espooseen Hanasaari, Helsinkiin Hanasaari, Espooseen Westend Tapiolan solmu Yht En tarvitse Odotusajat eivät pidä paikkaansa / Info on epäluotettavaa Tieto on vaikeasti ymmärrettävää Muu syy Kuva 5. Syyt siihen, ettei käytä infotauluja. Sampokujan pysäkeillä tehtyjen videokuvausten perusteella suurin osa matkustajista katsoi pysäkille tullessaan infotaulusta bussin saapumisajan ja jäi ulos odottamaan bussia. Niiden matkustajien osuus, jotka eivät lainkaan katsoneet infotaulua, oli kaikkien yksittäisten kuvausjaksojen aikana enintään noin neljäsosa havainnoiduista matkustajista. Taulukossa 6 on yhteenveto pysäkkikäyttäytymisestä kuvanauhoituksen perusteella. Kuvauspäivinä oli hieman pakkasta, ja osa matkustajista meni odottamaan takaisin sisälle vilkaistuaan ensin infotaulusta bussin saapumisajan. Melko usein matkustajia saapui pysäkille juuri bussin tullessa. Oletettavasti osa näistä oli matkustajia, jotka olivat katsoneet bussinsa saapumisajan aikaisemmin monitorista tai näyttötaulusta ja poistuneet pysäkiltä välillä esim. ostoksille. Osa on myös voinut odottaa bussiaan pysäkin viereisissä sisätiloissa. Etenkin Espooseen menevistä matkustajista melko moni vaihtoi saman suunnan toiselle pysäkille katsottuaan tätä ennen bussien saapumisajat ensisijaisesti käyttämänsä pysäkin infotaulusta. Kuvausten tulokset tukevat pysäkkihaastattelujen tuloksia. Infotaulujen käyttö on yleisempää kuin paperisten pysäkkiaikataulujen käyttö tutkimuksen I-vaiheessa.

18 18 Taulukko 6. Pysäkkikäyttäytyminen Sampokujan pysäkeillä videokuvauksen perusteella. Mitä ihmiset tekevät bussia odottaessaan? Helsingin suuntaan Espoon suuntaan Yhteensä (N=70) (N=87) (N=157) Katsovat infotaulua: yht. 81 % yht. 86 % yht. 83 % jäävät ulos odottamaan 79 % 66 % 71 % menevät sisälle 1 % 10 % 6 % menevät toiselle pysäkille 1 % 10 % 6 % Eivät katso infotaulua, vaan: yht. 19 % Yht. 14 % yht. 17% seisovat vain ja odottavat 4 % 6 % 5 % puhuvat puhelimessa 0 % 2 % 1 % keskustelevat 13 % 2 % 7 % istuvat ja odottavat 0 % 1 % 1 % lukevat 1 % 2 % 2 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Infotaulujen tietojen ymmärtäminen Haastatelluista 91 % ymmärsi oikein infotaulussa näkyvät ajat, eli pysäkille saapuvien bussien odotusajat minuutteina. Iän kasvaessa osuus laskee niin, että yli 60-vuotiaista 82 % ymmärsi infotaulussa näkyvien aikojen sanoman oikein. Infotaulussa näkyvän bussisymbolin merkityksen (odotusaika alle 2 minuuttia) tiesi 62 % vuotiaista alle puolet ja yli 60-vuotiaista vain 29 % tiesi bussisymbolin merkityksen. Aamulla ja illalla haastatellut henkilöt ymmärsivät bussisymbolin paremmin kuin muina aikoina haastatellut. Vinoneliön merkityksen ymmärsi vain 38 % haastatelluista. Symboli tarkoittaa vuoden 1995 ajoaikamittausten perusteella arvioitua bussin ohitusaikaa, ei reaaliaikaista odotusaikaa. Yli 60-vuotiaista vain 16 % ymmärsi vinoneliön merkityksen. Vinoneliönkin ymmärsivät parhaiten aamulla ja illalla haastatellut henkilöt. Infotauluissa näkyvien symbolien ymmärtämisessä oli selviä pysäkkikohtaisia eroja. Parhaiten bussisymboli ymmärrettiin Hanasaaren Espoon suunnan pysäkeillä ( 85 %) ja huonoiten Sampokujan Espoon suunnan pysäkeillä (34 %). Sampokujan pysäkeillä sekä Hanasaaren Helsingin suunnan pysäkillä vinoneliön ymmärsi vain % haastatelluista. Muilla pysäkeillä vinoneliön ymmärsi hieman yli puolet haastatelluista.

19 Bussien odotusaikojen kokeminen Tutkimuksen II-vaiheessa haastatelluista 31 % kokee bussin odotusajan pitkäksi ja 30 % lyhyeksi, kuva 6. Lyhimmäksi odotusajan kokivat Westendinasemalla ja Tapiolansolmun pysäkillä haastatellut. Pisimmäksi odotusajan kokivat Sampokujan pysäkillä Espooseen päin matkustavat haastatellut. I-vaihe, ennen (N=788) Yht Tapiolan solmu Westend Hanasaari, Espooseen Hanasaari, Helsinkiin Sampokuja, Espooseen Sampokuja, Helsinkiin % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % II-vaihe, aikana (N=784) Yht Tapiolan solmu Westend Hanasaari, Espooseen Hanasaari, Helsinkiin Sampokuja, Espooseen Sampokuja, Helsinkiin % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yleensä (tosi) lyhyt monesti lyhyt joskus lyhyt, joskus pitkä monesti pitkä yleensä (todella) pitkä Kuva 6. Matkustajien kokema bussin odotusajan pituus tutkimuksen I ja II vaiheissa. Pysäkeillä koettujen odotusaikojen vaihtelu on tasoittunut verrattuna tutkimuksen I-vaiheen tuloksiin. Erittäin lyhyiksi ja erittäin pitkiksi koettujen odotusaikojen osuus on vähentynyt.

20 20 Seurantaryhmän matkustajien keskuudessa on tapahtunut muutoksia odotusaikojen pituuden kokemisessa. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut kaikissa suunnissa, eikä selvää suuntausta lyhyemmäksi tai pitemmäksi kokemiseen ole havaittavissa. Koettujen odotusaikojen vaihtelu on kuitenkin tasoittunut kuten tutkimusryhmässäkin. 4.2 Mielipiteet matkustajainformaatiojärjestelmästä Haastatelluista 78 % piti reaaliaikaista informaatiojärjestelmää hyvänä tai erittäin hyvänä, kuva 7. Vain 5 % piti järjestelmää huonona tai erittäin huonona. Positiivisimmin järjestelmään suhtautuivat vuotiaat, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet sekä kotiäidit ja isät. Yli 60-vuotiaiden ikäryhmässäkin, jossa suhtautuminen oli vähiten positiivista, 60 % piti järjestelmää hyvänä. Kielteisin suhtautuminen informaatiojärjestelmään oli itsenäisillä yrittäjillä ja työnantajilla. Verrattuna tutkimuksen I-vaiheeseen on järjestelmää hyvänä pitävien osuus kasvanut 57 %:sta 78 %:iin ja huonona pitävien osuus laskenut 26 %:sta 5 % :iin. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Reaaliaikaisten tietojen eduista mainittiin useimmin, että tieto on luotettavampaa (45 % vastaajista) ja tieto siitä, ettei bussi ole vielä mennyt (19 % vastaajista). Haastatelluista 25 % mielestä reaaliaikaisista tiedoista ei ole mitään etua. Infotaulun eduista paperiaikatauluun verrattuna mainittiin useimmin parempi näkyvyys, jonka mainitsi haastatelluista 73 %. Infotaulujen paremman sijainnin mainitsi eduksi 20 % haastatelluista. Haastatelluista 8 % oli sitä mieltä, ettei infotauluista ole mitään etua paperiaikatauluihin verrattuna. Haastatelluista 9 % olisi noussut ilman informaatiojärjestelmän tietoja ensimmäisenä tulevaan bussiin, mutta jäi nyt odottamaan sopivampaa bussia. Haastatelluista 88 % arvioi, ettei järjestelmän puuttuminen olisi vaikuttanut mitenkään heidän matkaansa. Järjestelmän laajentamista kannatti haastatelluista 78 % ja vastusti 22 %. Haastatelluista 37 % uskoi järjestelmän lisäävän joukkoliikenteen käyttöä. Haastatelluista 60 %:lla ei omasta mielestään ollut mitään ongelmia infotaulujen käytössä. Haastatelluista 29 % mainitsi, että tauluissa näkyvät odotusajat eivät pidä paikkaansa tai että tieto on epäluotettavaa. Haastatelluista 9 % oli havainnut infotaulujen olleen joskus epäkunnossa. Seurantaryhmän tulokset tukevat tutkimusryhmän mielipiteissä havaittuja muutoksia. Järjestelmää huonona pitäneistä lähes yhdeksän kymmenestä pitää sitä nyt hyvänä. Päinvastaiseen suuntaan mieltään muuttaneita on varsin vähän.

21 21 I-vaihe, ennen (N=788) Yht % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % II-vaihe, aikana (N=777) Yht % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin huono Huono En osaa sanoa Hyvä Erittäin hyvä Kuva 7. Mielipiteet reaaliaikaisesta informaatiojärjestelmästä I ja II vaiheessa.

22 Mielipiteet bussiliikenteestä Tutkimuksen II-vaiheessa matkustajista yli 2/3 arvioi turvallisuuden pysäkeillä ja matkustamisen miellyttävyyden hyväksi, kuva 8. Liikenteen täsmällisyydelle ja pysäkkien kunnolle ja siisteydelle antoi hyvän arvosanan hieman alle puolet matkustajista. Vuorovälin ja vaihtojen sujuvuuden arvioi hyväksi vain noin kolmannes matkustajista. I-vaihe, ennen Pysäkkien kunto/ siisteys Vuoroväli Vaihtojen sujuvuus Turvallisuus pysäkillä Matkustamisen miellyttävyys Liikenteen täsmällisyys % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % II-vaihe, aikana Pysäkkien kunto/ siisteys Vuoroväli Vaihtojen sujuvuus Turvallisuus pysäkillä Matkustamisen miellyttävyys Liikenteen täsmällisyys % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin huono Huono Ei huono, ei hyvä Hyvä Erittäin hyvä Kuva 8. Mielipiteet bussiliikenteestä I ja II vaiheessa. Pysäkkien kunto ja siisteys sekä matkustamisen miellyttävyys saivat parempia arvosanoja bussia usein käyttäviltä kuin harvemmin käyttäviltä. Illalla haastatellut matkustajat arvioivat liikenteen täsmällisyyden paremmaksi kuin muina aikoina haastatellut. Huonoimmaksi liikenteen täsmällisyyden arvioivat iltapäivällä haastatellut matkustajat.

23 23 Yli 60-vuotiaat pitivät liikenteen täsmällisyyttä muita parempana, heistä 71 % arvioi sen hyväksi. Matkustamisen miellyttävyyttä pitivät parhaimpana alle 20-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat. Pysäkkien turvallisuudesta annetut arvosanat laskevat hieman iän kasvaessa. Vaihtojen sujuvuutta pitivät huonoimpana vuotiaat ja parhaimpana yli 60-vuotiaat. Vaihtojen sujuvuus arvioitiin tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi kuin tutkimuksen I- vaiheessa. Pysäkkien kunnosta ja siisteydestä, vuoroväleistä ja matkustamisen miellyttävyydestä annettujen arvosanojen keskiarvo on pysynyt suunnilleen samana. Sen sijaan pysäkkien turvallisuudesta ja liikenteen täsmällisyydestä annettujen arvosanojen keskiarvo on pudonnut tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Haastateltujen kokemaan liikenteen täsmällisyyden huononemiseen on osaltaan vaikuttanut se, että syksyllä 1998 ajamattomien vuorojen osuus Etelä-Espoossa oli tavanomaista suurempi. Myös liikenne- ja matkustajamäärien kasvu on hidastanut bussiliikennettä, eivätkä arvioidut odotusajat ole niin täsmällisiä kuin vuonna 1996, koska ne perustuvat vuoden 1995 ajoaikamittauksiin. Muita selittäviä tekijöitä oli II-vaiheen haastattelujen ajankohta, jolloin huonot sää- ja keliolosuhteet haittasivat liikenteen sujuvuutta (poikkeuksellisen aikaiset ja runsaat lumisateet) sekä reaaliaikaisten bussien pieni osuus (10 20 %) infotauluissa näkyvistä odotusajoista. Tutkimuksen I-vaiheessa mukana olleiden seurantaryhmän vastaajien mielipiteet vuoroväleistä sekä pysäkkien kunnosta ja siisteydestä ovat muuttuneet II-vaiheessa negatiivisempaan suuntaan. Muita selviä muutoksia bussiliikenteestä ei seurantaryhmän mielipiteissä havaittu. 5 TULOSTEN YHTEENVETO Tutkimuksen II-vaiheen tulosten perusteella matkustajat suhtautuvat matkustajainformaatiojärjestelmään pääosin myönteisesti. Järjestelmän hyväksyttävyys on kasvanut selvästi huolimatta infotauluissa ja monitoreissa näkyvien reaaliaikaisten odotusaikojen pienestä osuudesta sekä II-vaiheen haastattelujen ajankohdasta (Sampokujan pysäkkiympäristön työmaa, talvisemmat olosuhteet kuin I-vaiheen haastatteluissa). Tätä taustaa vasten tutkimukseen osallistuneiden matkustajien mielipiteet ELMI:stä ovat ehkä yllättävänkin positiivisia. Järjestelmää hyvänä pitävien haastateltujen osuus on kasvanut tutkimuksen I-vaiheen (ennen järjestelmän toteuttamista) 57 %:sta 78 %:iin ja huonona pitävien osuus laskenut 26 %:sta 5 %:iin. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Järjestelmän laajentamista kannatti 78 % ja vastusti 22 % haastatelluista. Pysäkeillä olevia sähköisiä infotauluja käytetään selvästi enemmän kuin paperisia aikatauluja ennen järjestelmän toteuttamista. Yli 2/3 haastateltujen mainitsemista infotaulujen eduista koski aikataulutietojen parempaa näkyvyyttä ja noin 1/5 niiden parempaa sijaintia verrattuna paperisiin aikatauluihin. Infotaulujen aikataulutiedot koettiin oikeammaksi kuin paperisten aikataulujen tiedot. Etuna mainittiin myös se, että infotauluissa näkyvien aikataulutietojen perusteella voi valita itselleen sopivamman bussin (linjan) ensimmäisen pysäkille saapuvan bussin sijasta.

24 24 Informaatiojärjestelmään liittyvä kriittinen palaute kohdistui pääasiassa infotauluissa näkyvien odotusaikojen paikkansapitämättömyyteen. Tulos oli odotettu, sillä tässä vaiheessa vielä noin 90 % infotauluissa näkyvistä odotusajoista perustuu arvioituihin ohitusaikoihin, eikä bussien todellisen sijainnin perusteella laskettaviin tuloaikoihin. Lisäksi ei-reaaliaikaisista odotusajoista kertovan symbolin merkityksen tiesi vain 38 % haastatelluista. Infotauluissa näkyvien aikojen ja symbolien merkityksen ymmärsivät parhaiten vuotiaat ja huonoiten yli 60- vuotiaat haastatellut. Tutkimuksen I ja II vaiheiden perusteella tehty yksittäisten matkustajien informaatiojärjestelmää koskevien mielipiteiden muutosten tarkastelu sekä matkustajien pysäkkikäyttäytymisen havainnointi videokuvausten avulla antoivat samansuuntaisia tuloksia kuin pysäkeillä tehdyt matkustajahaastattelut.

25 Pysäkkihaastattelulomake 1998 Haastattelija Lomake nro LIITE Haastatteluaika 2. Viikonpäivä 3. Haastattelupaikka 4. Sukupuoli 1 Aamu (7-10) 1 Maanantai 1 Sampokuja, Helsinkiin 1 Nainen 2 Keskipäivä (10-14) 2 Tiistai 2 Sampokuja, Espooseen 2 Mies 3 Iltapäivä (14-18) 3 Keskiviikko 3 Hanasaari, Helsinkiin 4 Ilta (18-21) 4 Torstai 4 Hanasaari, Espooseen 5 Perjantai 5 Westend 6 Lauantai 6 Tapiolan solmu 7 Sunnuntai Esittely Olen X X, Viatekista. Haastattelen matkustajia selvittääkseni mielipiteitä bussiliikenteen kehittämisestä. Voisitteko vastata muutamaan kysymykseen odotellessanne? (Se vie noin 5 minuuttia.) Kysymykset (Vastausvaihtoehdot vain haastattelijan työn nopeuttamiseksi, niitä ei luetella haastateltavalle) 5. Selvitättekö yleensä bussin saapumisajan etukäteen vai tuletteko vain pysäkille odottamaan? 1 Tiedän lähtöajan etukäteen 2 Tulen pysäkille odottamaan (esim. vaihto) 3 Molempia yhtä paljon / En osaa sanoa 6. Oletteko huomannut tällä pysäkillä odotusajoista kertovaa infotaulua? 1 Kyllä 2 En (jos ei, niin siirry kysymyksen 8 jälkeen kysymykseen 13) 7. Voitteko kertoa kuinka pian infotaulun mukaan bussi x saapuu tälle pysäkille? 1 Vastaus oikein 2 Vastaus väärin (Kysy vain jos bussisymboli näkyy Mitä merkitsee ensimmäisenä näkyvä symboli? 1 Vastaus oikein 2 Vastaus väärin) 8. Minkä (taulussa näkyvien) bussien odotusajat perustuvat reaaliaikaiseen paikannukseen? 1 Vastaus oikein 2 Vastaus väärin (näkyvissä reaaliaik. bussia) 9. Käytättekö infotaulua? 1 Säännöllisesti 2 Silloin tällöin 3 En lainkaan. Miksi ette? 1 En tarvitse 2 Odotusajat eivät pidä paikkaansa / Info on epäluotettavaa 3 Näkyvyys on huono (taulun katselukulma, korkeus, sijainti, heijastukset) 4 Tieto on vaikeasti ymmärrettävää 5 Muu syy, mikä? (Siirry kysymykseen 13) 10. Mitä etua on infotaulusta verrattuna 11. Mitä etua on todellisista odotusaikatiedoista? pysäkin paperiaikatauluun? 1 Parempi näkyvyys (isommalla, pimeällä) 1 Tieto on luotettavampaa 2 Tieto on oikeampaa/ luotettavampaa 2 Odotusaika tuntuu lyhyemmältä 3 Taulun sijainti on parempi 3 Tiedän ettei bussi ole vielä mennyt 4 Odotusaika parempi kuin kellonaika 4 Voin valita sopivimman bussin 5 Taulussa on oikea aikaväli valmiina 5 Voin käydä ostoksilla, asioilla tms. 6 Yläreunan tiedotteet ovat hyödyllisiä 6 Voin mennä sisätiloihin odottamaan 7 Jotain muuta, mitä? 7 Jotain muuta, mitä? 8 Ei mitään 8 Ei mitään 12. Onko teillä ollut ongelmia infotaulun käytössä? 1 Odotusajat eivät pidä paikkaansa / Info on epäluotettavaa 2 Näkyvyys on huono (taulun katselukulma, korkeus, sijainti, heijastukset) 3 Infotaulu on ollut epäkunnossa 4 Tieto on vaikeasti ymmärrettävää 5 Muuta, mitä? 6 Ei ongelmia

26 LIITE Oletteko huomannut odotusajoista kertovia monitoreja Sampokujalla? 1 Kyllä 2 En Entä Westendin asemalla? 1 Kyllä 2 En 14. Mitä mieltä olette tällaisesta bussin odotusajan kertovasta järjestelmästä? 1 Erittäin huono turha, tuhlausta 2 Huono ei tarvita 3 En osaa sanoa ei väliä, en tarvitse, mutta muut käyttäkööt 4 Hyvä käyttökelpoinen 5 Erittäin hyvä tarpeellinen, odotettu 15. Olisiko informaatiojärjestelmän puuttuminen vaikuttanut jotenkin matkaanne? 1 Ei mitenkään 2 Olisin noussut ensimmäisenä tulevaan bussiin 3 Olisin tehnyt matkan jollain toisella kulkuvälineellä 4 En olisi matkustanut lainkaan 5 Jotenkin muuten, miten 16. Pitäisikö järjestelmää laajentaa myös muille pysäkeille? 1 Kyllä 2 Ei 17. Uskotteko, että tällainen informaatiojärjestelmä lisää joukkoliikenteen käyttöä? 1 Kyllä 2 En usko 18. Tuntuuko bussin odotusaika yleensä lyhyeltä vai pitkältä? 1 Odotusaika tuntuu yleensä (tosi) lyhyeltä 2 Odotusaika tuntuu monesti lyhyeltä 3 Vaihtelee, odotusaika tuntuu joskus lyhyeltä, joskus pitkältä / En osaa sanoa 4 Odotusaika tuntuu monesti pitkältä 5 Odotusaika tuntuu yleensä (todella) pitkältä 19. Mitä mieltä olette seuraavista asioista bussiliikenteessä? (Vaihtoehdot annetaan haastateltavalle nähtäväksi. Vastaajan mahdolliset lisäkommentit kirjataan ylös.) Erittäin Ei huono, Erittäin Kommentit huono Huono ei hyvä Hyvä hyvä Liikenteen täsmällisyys Matkustamisen miellyttävyys Turvallisuus pysäkillä Vaihtojen sujuvuus Vuoroväli Pysäkkien kunto / siisteys Käytättekö muita pysäkillä olevia aikataulutietoja? 21. Kuinka usein käytätte bussia? 1 Kyllä 1 Lähes päivittäin / 4-5 krt/vko 2 En 2 Pari kertaa viikossa / 2-3 krt/vko 3 Pari kertaa kuukaudessa / 1-2 krt/kk 4 Joitakin kertoja vuodessa tai harvemmin 22. Voisitteko tehdä tämän matkan jollain muulla bussilla tai joukkoliikennevälineellä? 1 En, pääsen vain yhdellä linjalla määräpaikkaani 2 Menen ensin saapuvalla sopivalla bussilla (monta samanarvoista linjaa) 3 Voisin valita toisen bussilinjan, mutten pääsisi sillä yhtä lähelle/nopeasti (reitti/aikataulu huonompi) 5 En tiedä, en tunne muita joukkoliikenneyhteyksiä 23. Päätoiminen ammattiasemanne? 24. Koulutus 1 Työntekijä 1 Peruskoulu / kansakoulu 2 Toimihenkilö (alempi / ylempi) 2 Keskiasteen koulutus / ylioppilas 3 Itsenäinen yrittäjä, työnantaja 3 Korkeamman asteen koulutus 4 Koululainen, opiskelija, varusmies 5 Kotiäiti, -isä, -rouva 25. Syntymävuotenne? 6 Eläkeläinen 7 Työtön (Noin) 19 KIITOS!

27 Espoon ja Länsiväylän matkustajainformaatio (ELMI) Mielipidekysely vuoden 1996 syksyllä haastatelluille LIITE 2 Vastaajan nimi: Vastatkaa kysymyksiin ympäröimällä valitsemanne vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus viivalle. Voitte kirjoittaa myös annettuihin vaihtoehtoihin lisäselityksiä tai kommentteja. 1. Selvitättekö yleensä bussin saapumisajan etukäteen vai menettekö vain pysäkille odottamaan? 1 Tiedän lähtöajan etukäteen 2 Menen pysäkille odottamaan 3 Molempia yhtä paljon / En osaa sanoa 2. Oletteko huomannut Tapiolan keskustan, Westendinaseman tai Hanasaaren pysäkeillä odotusajat näyttävää infotaulua? 1 Kyllä 2 En ole huomannut infotauluja (siirtykää kysymykseen 8) 3 En enää käytä näitä pysäkkejä (siirtykää kysymykseen 8) 3. Käytättekö infotauluja? 1 Säännöllisesti 2 Silloin tällöin 3 En lainkaan. Miksi ette? 1 En tarvitse 2 Odotusajat eivät pidä paikkaansa, koska vain osa on reaaliaikaisia 3 Taulun tiedot ovat epäluotettavia 4 Taulun näkyvyys on huono (sijainti, heijastukset, katselukulma, korkeus) 5 Tieto on vaikeasti ymmärrettävää 6 Muu syy, mikä? (Jos ette käytä infotauluja, siirtykää kysymykseen 8) 4. Mitä etua on infotaulusta verrattuna pysäkin paperiaikatauluun? 1 Taulun tiedot näkyvät paremmin (isompi teksti) 2 Taulun tiedot näkyvät myös pimeällä 3 Taulun sijainti on parempi 4 Taulusta näkee suoraan, montako minuuttia pitää odottaa (jos ei tiedä, mitä kello on) 5 Taulussa näkyy valmiina vain seuraavaksi tulevien bussien tiedot (ei koko päivän tietoja) 6 Yläreunan tiedotteet ovat hyödyllisiä 7 Jotain muuta, mitä? 8 Ei mitään 5. Mitä etua on bussien reaaliaikaisista odotusaikatiedoista? 1 Tieto on luotettavampaa 2 Odotusaika tuntuu lyhyemmältä 3 Tiedän ettei bussi ole vielä mennyt 4 Voin valita sopivimman bussin 5 Voin hyödyntää odotusajan käymällä ostoksilla, asioilla tms. 6 Voin mennä sisätiloihin odottamaan 7 Jotain muuta, mitä? 8 Ei mitään

28 6. Onko teillä ollut ongelmia infotaulun käytössä? 1 Odotusajat eivät pidä paikkaansa, koska vain osa on reaaliaikaisia 2 Taulun tiedot ovat epäluotettavia 3 Taulun sijainti on huono 4 Taulun näkyvyys on huono (katselukulma, korkeus, heijastukset) 5 Taulu on ollut epäkunnossa 6 Tieto on vaikeasti ymmärrettävää 7 Muuta, mitä? 8 Ei ole ollut ongelmia LIITE 2 7. Mitä yleensä teette, jos infotaulu kertoo odottamanne bussin tulevan 10 minuutin kuluttua? 1 Menen toisella bussilla 2 Odotan pysäkillä 3 Kävelen seuraavalle pysäkille tai määränpäähän 4 Käyn ostoksilla, asioilla tms. 5 Menen sisätiloihin odottamaan 8 Jotain muuta, mitä? 8. Oletteko huomannut odotusajoista kertovia monitoreja Sampokujalla? 1 Kyllä 2 En Westendin aseman kioskissa? 1 Kyllä 2 En 9. Mitä mieltä olette tällaisesta bussien odotusajat kertovasta informaatiojärjestelmästä? 1 Erittäin huono 2 Huono 3 En osaa sanoa 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä 10. Vaikuttaisiko informaatiojärjestelmän puuttuminen jotenkin matkustamiseenne? 1 Ei mitenkään 2 Nousisin muuten ensimmäisenä tulevaan bussiin 3 Matkustaisin jollain toisella kulkuvälineellä 4 En matkustaisi lainkaan 5 Jotenkin muuten, miten 11. Pitäisikö järjestelmää laajentaa myös muille pysäkeille? 1 Kyllä 2 Ei 12. Uskotteko, että tällainen informaatiojärjestelmä lisää joukkoliikenteen käyttöä? 1 Kyllä 2 En usko 13. Olisitteko valmis maksamaan matkasta enemmän, jotta vastaava informaatiojärjestelmä saataisiin joka pysäkille? 1 En yhtään enempää 2 Kyllä, paljonko enemmän? 14. Käytättekö infotaulupysäkeillä myös paperiaikatauluja? 1 Kyllä 2 En

29 15. Tuntuuko bussin odotusaika yleensä lyhyeltä vai pitkältä? 1 Odotusaika tuntuu yleensä (tosi) lyhyeltä 2 Odotusaika tuntuu monesti lyhyeltä 3 Vaihtelee, odotusaika tuntuu joskus lyhyeltä, joskus pitkältä / En osaa sanoa 4 Odotusaika tuntuu monesti pitkältä 5 Odotusaika tuntuu yleensä (todella) pitkältä LIITE Mitä mieltä olette seuraavista asioista bussiliikenteessä? Erittäin Ei huono, Erittäin Kommentit huono Huono ei hyvä Hyvä hyvä Liikenteen täsmällisyys Matkustamisen miellyttävyys Turvallisuus pysäkillä Vaihtojen sujuvuus Vuoroväli Pysäkkien kunto / siisteys Mitkä ovat mielestänne bussilla liikkumisen edut henkilöautoon verrattuna? 18. Entä bussilla liikkumisen haitat tai ongelmat henkilöautoon verrattuna? Taustatiedot 19. Kuinka usein käytätte bussia? 1 Lähes päivittäin (yli 4 krt / vko) 2 Pari kertaa viikossa 3 Pari kertaa kuukaudessa 4 Joitakin kertoja vuodessa tai harvemmin 20. Syntymävuotenne? Koulutuksenne? 1 Peruskoulu / kansakoulu 2 Keskiasteen koulutus / ylioppilas 3 Korkeamman asteen koulutus 22. Mikä on päätoiminen ammattiasemanne? 1 Työntekijä 2 Toimihenkilö 3 Itsenäinen yrittäjä, työnantaja 4 Koululainen, opiskelija, varusmies 5 Kotiäiti, -isä, -rouva 6 Eläkeläinen 7 Työtön KIITOS!

LIIKENNEMINISTERIÖ. Espoon ja Länsiväylän joukkoliikenteen matkustaja-informaatiojärjestelmän vaikutustutkimus, I-vaihe.

LIIKENNEMINISTERIÖ. Espoon ja Länsiväylän joukkoliikenteen matkustaja-informaatiojärjestelmän vaikutustutkimus, I-vaihe. LIIKENNEMINISTERIÖ Espoon ja Länsiväylän joukkoliikenteen matkustaja-informaatiojärjestelmän vaikutustutkimus, I-vaihe Ennen-tutkimus Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 7/2002. Reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän (ELMI) vaikutusten ja yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointi

FITS-julkaisuja 7/2002. Reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän (ELMI) vaikutusten ja yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 7/2002 Reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän (ELMI) vaikutusten ja yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 7/2002 Reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 17:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 17:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. 10:15 Työskentely puutarha-alalla

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003 Yhteenveto Pääsy mediaan, eli mahdollisuus nähdä taksimainontaa riippuu selkeästi vastaajien asuinpaikasta, iästä sekä ammattiryhmästä Suurin mahdollisuus

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. Ajoissa Pysäkillä Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. "Todelliset aikataulut paperilla, ei vain suunnitellut." Tero Piirainen, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Tuhat suomalaista 11/1 Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Marraskuu 1 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 11/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus teh=in interne=ssä IROResearch Oy:n

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Liikennevaloetuudet ja Matkustajainformaatio

Liikennevaloetuudet ja Matkustajainformaatio Helsingin joukkoliikenteen Liikennevaloetuudet ja Matkustajainformaatio Liikennelaitos Liikennesuunnitteluosasto 1999 HeLMi - JOUKKOLIIKENTEEN TELEMATIIKKA Paikannus Pysäkki-informaatio Pysäkillä Vaunussa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutus Suomessa , AMKE, Cabriella

Ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutus Suomessa , AMKE, Cabriella Ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutus Suomessa erkki.laukkanen@sak.fi 24.3.2011, AMKE, Cabriella Mitä me tiedämme? 1990-luvulla kirjallisuudessa ihmeteltiin korkeita amerikkalaisia tuottoja. Myöhemmin

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. Timo Liljamo

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. Timo Liljamo Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin Timo Liljamo timo.liljamo@tut.fi Tutkimuksen sisältö 1. Kirjallisuuskatsaus 2. Kansalaiskyselytutkimus 3. Työpaja Kirjallisuuskatsaus Matkojen pituuden

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 TAUSTATIEDOT Kysely toteutettiin Webropolkyselynä 4 viikon aikana päättyen 1.12.2014. Vastauksia saatiin 445 kpl (vuonna 2013 vastauksia oli

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys selvitti, säästävätkö

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HSL:n satamatutkimuksen tulokset syksyltä 2015

HSL:n satamatutkimuksen tulokset syksyltä 2015 HSL:n satamatutkimuksen tulokset syksyltä 2015 2016 Sampo Kantele Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Satamien henkilöliikennetutkimus 2015 Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä haastatteluaineistoa mistä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi Ronkainen

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot