POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019"

Transkriptio

1 Joensuun ympäristöterveydenhuollon jaosto POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo

2 Valvontasuunnitelma Sivu 2 /60 LYHENTEET AVI CLP EU Evira EY HACCP htv htpv Komissio KT-tiedote KTM KUTI Aluehallintovirasto CLP-asetus, kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevalla asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Euroopan unioni Elintarviketurvallisuusvirasto Euroopan yhteisö (Hazard Analysis and Critical Control Points) Elintarvikealan standardi turvalliseen elintarvikkeiden käsittelyyn Henkilötyövuosi = 220 henkilötyöpäivää Henkilötyöpäivä = 7,5 tuntia Euroopan yhteisön komissio Käyttöturvallisuustiedote Kauppa- ja teollisuusministeriö Elintarvikevalvonnan kuntatietojärjestelmähanke KuTuL Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Tukes MMM MMMa Oiva ovv STM TerveKuu TSE Valvira Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä Omavalvonnan valvonta Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristön- ja terveydensuojelun tiedonhallintajärjestelmä Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

3 Valvontasuunnitelma Sivu 3 /60 VASU Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma Valvontaohjelma - Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista asetus valvontaohjelmista (664/2006) Valvontasuunnitelma - Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaasetus suunnitelmasta (665/2006) vov VYHA YHTI Viranomaisvalvonta Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA (aiemmin Valvontayksikkörekisteri VYR) Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä terveydensuojelun, kuluttajaturvallisuuden ja tupakkalain mukaisten toimialojen valvontakohteille ja valvontatiedoille

4 Valvontasuunnitelma Sivu 4 /60 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TAUSTAA VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA VOIMAVARAT HENKILÖSTÖN KOULUTUS VALVONTAKOHDEREKISTERI JA TIETOJÄRJESTELMÄT KUTI/YHTI Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA Ympäristöterveydenhuollon muut tietojärjestelmät VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI, TARKASTUSTIHEYS JA TARKASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN TARKASTUSSUUNNITELMA VUOSILLE HYVÄKSYTYT LABORATORIOT, JOIHIN VALVONTA TUKEUTUU VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIESTINTÄ VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI RAPORTOINTI VALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN ELINTARVIKEVALVONTA VUOSINA Tarkastusten sisällön määrittely Suunnitelmallinen valvonta Valvonnan tavoitteet ja painopisteet Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely, valvontakohdetietojen päivittäminen ja riskinarviointi Eviran valvontasuunnitelmaan (VASU) sisältyvä valvonta Naudanlihan merkitseminen Laitosten tuotanto-olosuhteet Maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset Vuosittain tehtävät suunnitelmalliset tarkastukset Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Eviran valvontasuunnitelmaan (VASU) sisältyvä näytteenotto Laitoksista otettavat näytteet Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontahanke lounaspöytäsalaattien laadusta Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontahanke kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallipitoisuuksista Muu valvonta Elintarvike-epidemioiden ja asiakasvalitusten käsittely Hyväksymis- ja ilmoitusvelvoitteen ulkopuolelle jäävät valvontakohteet Alkutuotantopaikat Elintarvikevalvontaan liittyvä muu työ KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONTA VUOSINA Tarkastuksen sisältö... 28

5 Valvontasuunnitelma Sivu 5 / Suunnitelmallinen valvonta Teema ja tavoitteet vuosille Tavoitteiden toteuttamistavat Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaprojektit Muu valvonta ja näytteet TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA VUOSINA Tarkastusten tavoitteet Tarkastusten sisällön määrittely Suunnitelmallinen valvonta Suunnitelmallisen valvonnan kohteet Terveydensuojelun painopistealueet Talousveden laadun sekä vesilaitosten valvonta Ihoa läpäisevien toimintojen valvonta Terveydellisten olojen valvonta Sidosryhmät Muu suunnitelmallinen valvonta Kokoontumishuoneistot, joita lapset ja nuoret käyttävät (kerhotilat, nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipaikat) ja niiden valvonta Majoitushuoneistot Sosiaalihuollon palvelut ja niiden valvonta Uimaveden laadun valvonta Uimahallien ja kylpylöiden sekä uimarantojen valvonta Yleiset saunat Urheiluhallit, kuntosalit ja muut yleiset liikuntatilat Valvontayksikön omat valvontahankkeet Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Talousvesi Uima-allasvesi Uimarantavesi Muut näytteet Muu valvonta Häiriötilanteiden ja asiakasvalitusten käsittely Asumisterveysasioiden käsittely TUPAKKALAIN VALVONTA VUOSINA TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Tarkastusten tavoitteet Tarkastusten sisällön yleinen määrittely Suunnitelmallinen valvonta Tupakan myyntipaikkojen tarkastus Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta Tupakointitilalliset ravitsemisliikkeet Valvontaprojektit Muu valvonta Yllättävät valvontatapaukset Lupakäsittelyt ja neuvonta Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja tutkiminen LÄÄKELAIN VALVONTA VUOSINA

6 Valvontasuunnitelma Sivu 6 / Suunnitelmallinen valvonta Muu valvonta Yllättävät valvontatapaukset Lupakäsittelyt ja neuvonta Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja tutkiminen KUNNALLINEN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA Painopistealueet Valvonnan toimeenpano Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja -tapaukset ja eläintautien ilmoittaminen Pakollinen ja vapaaehtoinen terveysvalvonta Maedi-visna Scrapie Pakollinen salmonellavalvonta Tarhattujen hirvieläinten terveysvalvontaohjelma Vapaaehtoinen terveysvalvonta kalojen BKD:n varalta Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta MUU ELÄINTAUTIVALVONTA...45 Eläinnäyttelyt...45 Eläinten keinollinen lisääntyminen Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Eläinten lääkitsemisen valvonta Sisämarkkinakauppa, vienti ja tuonti Sisämarkkinakauppa...47 Sisämarkkinavienti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Tuonti EU:n ulkopuolelta ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus ELÄIMISTÄ SAATAVAT SIVUTUOTTEET Sivutuotteita käyttävät toimijat Sivutuotteiden hautaaminen TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN VALVONTA VIERASAINEVALVONNAN NÄYTTEIDEN OTTO MUUT ELÄINTAUTIVALVONNAN NÄYTTEET Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen Peruseläinlääkäripalvelu Sisältö Tuotantoeläinten terveydenhuolto Yksityinen palveluntarjonta Kiireellinen eläinlääkäriapu Saatavuus- ja laatutavoitteet Vastaanottojen tilat ja varustelu Perustason ylittävät palvelut Potilaskontaktit... 60

7 Valvontasuunnitelma Sivu 7 / Lähitulevaisuuden näkymät LIITTEET Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet Liite 3. Viranomaisnäytteiden näytteenottosuunnitelma vuodelle 2015 Liite 4. Eläinlääkintähuollon resurssitarkastelu

8 Valvontasuunnitelma Sivu 8 /60 1 JOHDANTO Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, sitä tehdään riittävin voimavaroin ja se on oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnalla varmistetaan ympäristöterveydenhuollon lakien noudattaminen toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla, tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä, antamalla lausuntoja ja varautumalla erityistilanteisiin. Valvontaviranomaisen on myös seurattava, että toimija poistaa epäkohdat. Tarvittaessa valvontaviranomainen ryhtyy hallinnollisiin pakkokeinoihin epäkohtien korjaamiseksi. Valvontaviranomaisen toimien tulee olla hyvän hallinnon mukaisesti suhteessa epäkohtiin eikä tuotteiden tai palveluiden tarjoamista tule rajoittaa enempää kuin on tarpeen. Toimijalle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi hallintolaissa esitetyllä tavalla. Valvontakeinot ja valvonnan kohdentaminen valitaan siten, että valvonta on mahdollisimman vaikuttavaa. Erityisesti suunnitelmallista valvontaa on kohdennettava riskiperusteisesti. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (664/2006) edellyttävät kuntia laatimaan säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma hyväksytään Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaostossa ja toimitetaan tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa otetaan huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen toimialakohtaiset valvontaohjelmat, ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sekä valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) edellyttämä sisältö. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman on tarkoitus olla nelivuotinen ja seurata hallituskautta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on vuosien yhteinen valvontaohjelma laadittu poikkeuksellisesti viisivuotiseksi, joten Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma on laadittu saman periaatteen mukaisesti. Kuitenkin alueellinen valvontasuunnitelma tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein. Valvontasuunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttä on muodostunut erittäin laajaksi ja samalla vaativaksi toteuttaa käytössä olevilla resursseilla. Varsinaisen valvontatyön ohella viranhaltijoiden työhön kuuluvat monet lupa-, ilmoitus-, raportointi-, suunnittelu- ja lausunnonantotehtävät sekä valitusasioiden käsittely. Valvontasuunnitelman keskeinen tarkoitus on priorisoida ympäristöterveydenhuollon säännöllisen valvonnan tehtävät niin, että ne ovat oikeassa suhteessa voimavaroihin. Priorisoinnin keskeinen työväline on riskinarviointi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto pystyy hahmottamaan valvonnan tason/riittävyyden verrattuna ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määriteltyyn valvontatarpeeseen. Tarvittaessa jaosto lisää valvonnan resurssia tai

9 Valvontasuunnitelma Sivu 9 /60 suuntaa (priorisoi) valvontaa katsomallaan tavalla niin, että valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritelty valvonnan tarve toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa toteutetaan yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Ilomantsin, Juuan, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Valtimon kunnat sekä Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupungit. Suunnitelma sisältää elintarvike-, kuluttajaturvallisuusvalvonnan, terveydensuojelun sekä tupakka- ja lääkelain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä suunnitelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta ja kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista. Suunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta peritään toimijoilta ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymän taksan mukainen maksu. Maksuista saadut tulot käytetään ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon kehittämiseen yhteistoimintaalueen vastuualueilla. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2014 ympäristöterveydenhuollosta Valtiontalouden tarkastuskertomuksessa on kuvattu ympäristöterveydenhuollon nykytila varsin hyvin ja tarkastuskertomuksessa on kiinnitetty mm. huomiota valvontayksiköiden resurssipuutteisiin, joista mainitaan seuraavaa: RESURSSIPUUTTEISTA HUOLIMATTA PAIKALLISTASON VALVONTA EI VAIKUTA KRIISIYTYNEELTÄ, SILLÄ PAIKALLISESTI LAADITUT RISKIPERUSTEISET VALVONTASUUNNITELMAT KYETÄÄN TOTEUTTAMAAN KOHTUULLISEN HYVIN. VALTAKUNNALLISEN OHJAUKSEN VOIDAANKIN NÄHDÄ IRRONNEEN JOSSAIN MÄÄRIN KUNTASEKTORIN KÄYTÄNNÖISTÄ JA RESURSSEISTA. Tarkastusviraston suositukset: 1. Ympäristöterveydenhuollon organisoinnin ja järjestämisvastuun kysymykset tulee kytkeä tiiviisti kuntarakenteen sekä valtion keskus- ja aluehallinnon uudistuslinjauksiin. Valtioneuvoston tulee olla aloitteellinen asiassa ja vastuuministeriöiden (STM, MMM, TEM) tulee aktiivisesti tukea tätä tavoitetta. 2. Kuntauudistuksesta riippumatta valtioneuvoston tulee selvittää ympäristöterveydenhuollon keskushallinnon johtosuhteet sekä aluehallintotason tarpeellisuus. 3. Vastuuministeriöiden ja keskusvirastojen tulee yhteistyössä varmistaa, että ympäristöterveydenhuollon eri toimialueiden riskit kartoitetaan yhteismitallisesti ja toimintaa ohjataan tämän perusteella. 4. Vastuuministeriöiden ja keskusvirastojen tulee varmistaa, että kunnille annetut valvontavelvoitteet ja niiden käytössä olevat voimavarat ovat tasapainossa. 5. Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmissä tulee päästä aidosti yhteisiin järjestelmiin, joissa huomioidaan sekä keskusvirastojen että paikallishallinnon tarpeet. Keskusvirastojen tulee olla aloitteellisia asiassa.

10 Valvontasuunnitelma Sivu 10 /60 6. Elintarvikevalvonnan ja harmaan talouden torjunnan yhteistyömahdollisuuksia tulisi selvittää harmaan talouden toimintaohjelmaa täydennettäessä. Parempi tuotteiden jäljitettävyys parantaisi elintarvikkeiden turvallisuutta ja samalla ehkäisisi harmaan talouden toimintamahdollisuuksia ravintola-alalla. Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmassa vuosille on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan annetut suositukset. 2 TAUSTAA Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluviksi laeiksi on säädetty kuuluvaksi seuraavat lait: Terveydensuojelulaki (763/1994) Elintarvikelaki (23/2006) Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Tupakkalaki (693/1976) Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) Edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy myös seuraaviin lakeihin: Eläintautilaki (55/1980) Eläinsuojelulaki (247/1996) Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki (1100/1994) Lääkelaki (395/1987) Säteilylaki (592/1991) Ulkoilulain mukaiset leirintäalueiden viranomaistehtävät (606/1973) Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa on esitettävä valvonnan painopistealueet ja otettava huomioon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma, että toimialakohtaiset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne huomioiden. Suunnitelmassa on oltava varaus yllättäen ilmenevien valvonta-asioiden hoitamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi terveysvaaratilanteiden, epidemiaselvitysten tai ruokamyrkytysten

11 Valvontasuunnitelma Sivu 11 /60 aiheuttamat toimenpiteet. Lisäksi on varauduttava sellaisten valvontatehtävien hoitamiseen, joita ei voida ennalta suunnitella, kuten uusien huoneistojen hyväksyntä, asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, asiakkaiden ilmoitukset sekä niihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Keskushallinto suosittelee, että valvontasuunnitelmaan sisällytetään myös muita valvonnan kannalta oleellisia asioita, kuten voimavarojen suunnittelu, asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana toimiminen, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, viestintä, tiedotus ja raportointitehtävät. Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :ssä määritellään, että kunnan valvontasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat asiat: 1. tarkastuksen sisällön määrittely 2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 3. tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 5. valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Kunnan on toimitettava hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma aluehallintovirastolle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä (valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) 8 ). Kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tarjoamat palvelut. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma, ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. (Eläinlääkintähuoltolaki 10 ). Kunnan on suunnitelmassaan kuvattava miten kunnaneläinlääkärille määrättyjen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävien hoito on alueella järjestetty. Suunnitelmassa on esitettävä valvontakohteet, hyväksymismenettelyt, tarkastusten suunnittelut ja toteutus, näytteenotto, hallinnolliset pakkokeinot sekä valvonnan toteutumisen seuranta ja raportointi. Eläinlääkintähuollon soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa (488/1960), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997) ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013). Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhdetta muihin valvontaohjelmiin ja -suunnitelmiin on kuvattu kaaviossa 1.

12 Valvontasuunnitelma Sivu 12 /60 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA Ympäristöterveydenhuollon yhteiset asiat, toimintaympäristön muutokset, ympäristöterveydenhuollon lait, yhteiset periaatteet ja toimintatavat Evira + Tukes + Valvira TOIMIALAKOHTAISET VALTAKUNNALLISET VALVONTAOHJELMAT Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, sis. eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaohjelma Terveydensuojelun valvontaohjelma Tupakkalain valvontaohjelma Evira Tukes Valvira Valvontaviranomaisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kaavio 1. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhde toimialakohtaisiin valtakunnallisiin valvontaohjelmiin sekä kuntien, aluehallintovirastojen ja muiden valvontaviranomaisten valvontasuunnitelmiin.

13 Valvontasuunnitelma Sivu 13 /60 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma on laadittu ja siinä ovat mukana kaikki Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yhteistoiminta-alueen kunnat. Suunnitelma sisältää elintarvike-, kuluttajaturvallisuusvalvonnan, terveydensuojelun, tupakkalain ja lääkelain valvontasuunnitelman sekä suunnitelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta ja kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista. Tavoitteena on, että työ on hyvin suunniteltua, tehokasta, kattavaa, tasapuolista ja oikein kohdennettua. Suunnitelma tukee ja yhtenäistää yhteistoiminta-alueen suorittamaa valvontaa sekä edistää valvonnan vaikuttavuutta. Suunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen ja riskiluokitukseen sekä lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. 4 VOIMAVARAT Yhteistoiminta-alue käsittää koko Pohjois-Karjalan maakunnan. Yhteistoiminta-alueen kunnissa on yhteensä asukasta ja kuntien yhteinen pinta-ala on noin km 2. Terveysvalvontaa alueella suorittaa 18 terveystarkastajaa (17,5 htv) ja terveysvalvonnan vastuualueen esimiehenä toimii terveysvalvonnan päällikkö (1 htv). Terveysvalvonnan toimipaikat sijaitsevat Ilomantsissa, Joensuussa, Juuassa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa ja Outokummussa. Terveysvalvonnan vastuualueella pyritään toteuttamaan hanketoimintaa ulkoisen rahoituksen ja voimavarojen turvin. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu on esitetty liitteessä 1. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden eläinlääkintähuollon palveluksessa on 19 kaupungineläinlääkäriä (18 htv) ja 3 valvontaeläinlääkäriä (2 htv). Ympäristöterveydenhuollon johtaja (1 htv) toimii tulosalueen johtajana ja eläinlääkintähuollon vastuualueen esimiehenä, sekä suorittaa asetuksen EY 853/2004 (eläinperäisiä elintarvikkeita koskeva hygienia) soveltamisalaan kuuluvaa valvontaa. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden palveluksessa on kaksi toimistosihteeriä (1,5 htv). Kaupungineläinlääkärit hoitavat alueillaan eläinten peruseläinlääkäripalvelut, kiireellisen eläinlääkäriavun sekä osan eläinlääkäreille määrätyistä valvontatehtävistä. Osa kaupungineläinlääkäreistä toimii myös Eviran palkkioperusteisina eläinlääkäreinä suorittaen lihantarkastusta ja valvontaa pienteurastamoissa Eviran vakituisen tarkastuseläinlääkärin poissa ollessa. Kaupungineläinlääkärit hoitavat maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset niin, että valvontaa suorittaa jäävitön eläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärit suorittavat valtion maksamia valvontatehtäviä. Myös kaupungineläinlääkärit suorittavat valtion maksamia valvontatehtäviä osin itsenäisesti ja osin valvontaeläinlääkärien kanssa. Viisi kaupungineläinlääkäriä sekä

14 Valvontasuunnitelma Sivu 14 /60 ympäristöterveydenhuollon johtaja suorittavat asetuksen EY 853/2004 (eläinperäisiä elintarvikkeita koskeva hygienia) soveltamisalaan kuuluvaa valvontaa. Kaupungineläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin tulee olla laillistettu eläinlääkäri ja perehtynyt virkaan kuuluviin tehtäviin. Jos eläinlääkäri on valmistunut muussa EU/ETA-maassa kuin Suomessa, tulee eläinlääkärillä lisäksi olla Eviran myöntämä todistus kelpoisuudesta kunnaneläinlääkärin virkaan Suomen lainsäädäntöön tutustumisen osalta. Jos kyseiset kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä ei ole saatavilla, voidaan yksittäistapauksessa ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen henkilö, jolla ei ole edellä mainittua Eviran myöntämää todistusta. Kaupungineläinlääkärin sijaiseksi voidaan palkata myös eläinlääketieteen kandidaatti, jolla on oikeus toimia eläinlääkärin sijaisena. Edellä mainittujen kelpoisuusehtojen täyttyminen varmistetaan ennen virkamääräyksen antamista. Pätevyys varmistetaan Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisteristä. Yksikön resurssien jakautuminen 2015 Henkilö\Valvontalaji Terveydensuojelu Elintarvike Kuluttajaturva Nikotiini Tupakka Ulkoilulaki Hallinto Eläinlääkintähuolto Yhteensä Yhteensä 8,78 7,20 1,22 0,20 0,54 0,06 3,53 19,50 41,03 Eläinlääkintähuollon valvonta- ja palvelutarve on arvioitu liitteessä 4. Terveysvalvonnan valvontakohteet ja resurssitarkastelu vuosille on esitetty liitteessä 1. 5 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti sekä yhteiskoulutuksiin että erityisosaamisalueiden koulutuksiin. Koulutusta suunnataan erityisosaamisalueiden mukaisesti niin, että alueella olisi pääsääntöisesti ainakin kaksi erityisosaajaa kullakin osaamisalueella. Aluehallintoviraston järjestämiin alueellisiin maksuttomiin koulutuksiin osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan kaikki viranhaltijat, joiden erityisosaamisaluetta koulutus koskee. Tiimivastaavien koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota niin, että heillä olisi aina ajantasainen tieto lainsäädännöstä ja tulevista lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka koskeva ao. tiimiä. Koulutukseen osallistuvat viranhaltijat antavat palautetta saamastaan koulutuksesta tiimipalavereissa ja videoneuvotteluyhteyksien kautta. Talousarvioon varataan riittävästi määrärahaa koulutusta varten. Koulutuksista, joista tehdään päätös, pidetään koulutusrekisteriä. Vakituiset kaupungineläinlääkärit sekä pitkäaikaiset sijaiset voivat osallistua määrärahojen puitteissa yhteen tai enintään kahteen työhön liittyvään maksulliseen koulutukseen vuodessa (esim. eläinlääkäripäivät). Lisäksi viranhaltijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan aluehallintoviraston ja Eviran järjestämiin maksuttomiin koulutuksiin kuten kunnaneläinlääkärien neuvottelupäiville, tarttuvien tautien päivään ja lääkepäivään. Valvontaeläinlääkärit osallistuvat aluehallintoviraston kustannuksella eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja

15 Valvontasuunnitelma Sivu 15 /60 valvontatyöhön liittyvään koulutukseen. Kaupungineläinlääkäreille myönnetään tämän lisäksi palkallista virkavapaata omaehtoisiin, työhön liittyviin koulutuksiin.

16 Valvontasuunnitelma Sivu 16 /60 Henkilökunnan suositellaan pääsevän ammatilliseen koulutukseen kahdeksana päivänä vuodessa. 6 VALVONTAKOHDEREKISTERI JA TIETOJÄRJESTELMÄT Keväällä 2009 koko maakunnan yhteiseksi ohjelmaksi valittiin Terakuu Oy:n TerveKuu-ohjelma. Syksyllä 2010 ohjelma otettiin käyttöön koko Pohjois-Karjalan alueella. Ympäristöterveydenhuollon keskitetyt tietojärjestelmät KUTI/YHTI ja VYHA korvaavat aiemmin käytössä olleet keskusvirastojen tietojenkeruulomakkeet. 6.1 KUTI/YHTI Keskusvirastot ovat antaneet määräykset, joiden mukaan yhteistoiminta-alueen on ilmoitettava kohde- ja valvontatiedot sähköisesti käyttäen KUTI/YHTI -järjestelmää. Tiedot syötetään järjestelmiin KUTI- ja YHTIluokitusten mukaisesti. Elintarviketurvallisuusvirasto antoi määräyksen (3091/0900/2013, ns. KUTI -määräys) elintarvikevalvontaviranomaisen tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistamisesta. Määräyksen mukaan kunnan on ilmoitettava Eviralle Eviran ylläpitämiin rekistereihin valvonnan piiriin kuuluvien elintarvikehuoneistojen kohde- ja valvontatiedot sähköisesti käyttäen KUTI - järjestelmää. Tukes ja Valvira antoivat määräyksen YHTI:n käyttöön ottoon liittyen (9691/06.01/2013;11922/62/2013, ns. YHTI -määräys). Määräyksen mukaisesti kunnan kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomaisen on ilmoitettava valvontaa koskevat tiedot sähköisesti käyttäen YHTI -järjestelmän kanssa yhteensopivaa tietojärjestelmää alkaen vuoden 2014 valvontakohteista ja -tiedoista. Valvontayksikön tietojärjestelmän on täytettävä YHTI -järjestelmän (kulloinkin voimassa olevat) tekniset vaatimukset, jotka on esitetty YHTI -järjestelmän teknisissä asiakirjoissa. Sähköinen tiedonkeruu (KUTI/YHTI) on vielä suhteellisen uusi asia. Niinpä keskusvirastojen ylläpitämän rekisterin ja kuntajärjestelmien yhteistoiminnassa on ollut ongelmia. Muutoksiin perehtyminen ja valvontatietojen vienti järjestelmään on ottanut kohtuuttoman osan valvontaresursseista. Asiasta on mainittu myös valtiontalouden tarkastusviraston ympäristöterveydenhuoltoa koskevassa tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 7/2014. Toimiva valvontatietojen kirjaaminen saataneen aikanaan järjestelmien kehittyessä ja kerättävän tiedon rajautuessa olennaiseen. Meneillään on mm. selvitystyö, jossa tutkitaan mahdollisuutta käyttää valtakunnallisesti yhtä raportointijärjestelmää. 6.2 Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA

17 Valvontasuunnitelma Sivu 17 /60 VYHAn avulla keskusvirastot hallinnoivat ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietoja. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden arvioimiseen käytetty järjestelmä kehittyy siten, että järjestelmää voi käyttää KUTI/YHTI-järjestelmästä puuttuvien, valvontaa ja valvontayksikköä koskevien tietojen keräämiseen. Näitä ovat mm. henkilöresurssit, valvontasuunnitelma ja sen toteuman sanallinen arviointi. 6.3 Ympäristöterveydenhuollon muut tietojärjestelmät Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä yritystoimintaan liittyvä julkisten tieto- ja asiointipalveluiden sähköistämistä edistävä hankekokonaisuus. Tavoitteena on koota yrityksille suunnatut sähköistetyt asiointipalvelut helposti saataville ns. yhden luukun -periaatteen mukaisesti Yritys-Suomi -verkkopalveluun. Tällä hankkeella toteutetaan osaltaan hallituksen esityksen (99/2010vp) tavoitetta ilmoitustoiminnan sähköistämisestä. Ympäristöterveydenhuollon lupa- ja ilmoitusasioiden sähköistämistä varten on perustettu ns. YLLI-hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa sähköistetyt asiointipalvelut ympäristöterveydenhuollon osalta. Lisäksi terveystarkastajilla on luku- ja muokkausoikeuksia erityyppisiin viranomaisvalvonnan kannalta tarpeellisiin valtakunnallisiin ja kuntakohtaisiin tietojärjestelmiin. Kaikessa tietojärjestelmäyhteistyössä kiinnitetään erityistä huomiota tietojärjestelmien käytettävyyteen valvontayksikön kannalta ja siihen, että valtakunnallisiin/alueellisiin tietojärjestelmiin syötetään valvonnan kannalta vain olennainen tieto, joka on tarpeellisilta osilta myös Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden käytössä. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys varaa henkilöresurssia tietojärjestelmätyöhön valvontaohjelmakaudella. Kaupungineläinlääkärien käytössä on Provet -eläinlääkintäohjelma, joka sisältää asiakasrekisterin ja lääkekirjanpidon. Eläinlääkäreillä on yhteys Joensuun kaupungin tietoverkkoon, intranetiin ja ympäristöterveydenhuollon yhteiselle verkkoasemalle. Eläinlääkintähuollon tietojärjestelmä (Elvi) on valtakunnallinen hallinnon alan perusjärjestelmä, jonka ensimmäiset osat on otettu Evirassa ja AVI:ssa käyttöön vuonna Elvi otetaan valvontayksikössä käyttöön sitten kun ohjelma tulee kuntien käyttöön (vuoden 2015 aikana, painopistealue). Elvissä on eläinlääkäri-, eläinkuljettaja-, eläinvälittäjä ja lääkevalmisterekisterit. Lisäksi Elviin tullaan tallentamaan virkatoimituksia, eläintautitapauksia, tautivastustusohjelmat (MV, CAE, Scrapie), luvan- ja ilmiotuksenvaraiset eläinten pitopaikat sekä rajoittavat määräykset. TRACES (Trade Control and Expert System) -järjestelmää käyttävät valvontaeläinlääkärit sekä kaupungineläinlääkärit. TRACES on komission ylläpitämä, internetissä toimiva järjestelmä mm. elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden jäljitettävyyden ja valvonnan varmistamiseksi EU:n jäsenvaltioiden välisissä siirroissa (sisämarkkinakauppa) sekä tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Järjestelmässä laaditaan sisämarkkinakaupassa vaadittavat terveystodistukset. TRACES- järjestelmän avulla voidaan seurata ja jäljittää lähetyksiä ja eri osapuolet saavat tietoa lähetyserää koskevista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Kartturi-sovelluksella hallinnoidaan helposti leviävien eläintautien vastustustoimenpiteitä. Kartturisovelluksella piirretään karttapohjalle rajoitusvyöhykkeet sekä haetaan vyöhykkeiltä tilat, joilla on taudille herkkiä eläinlajeja. Kartturilla voi tehdä raportteja ja listoja tietyn alueen eläintenpitopaikoista esimerkiksi

18 Valvontasuunnitelma Sivu 18 /60 kunnan resurssitarpeen kartoitusta varten. Käyttöoikeuksia on alkaen voitu myöntää myös kunnaneläinlääkäreille. Kartturi sovellus on ympäristöterveydenhuollon johtajan ja valvontaeläinlääkärien käytössä. Muut kaupungineläinlääkärit voivat halutessaan hakea tunnuksia. Eläintenpitäjärekisteri on Eviran omistama eläintenpitäjien ja pitopaikkojen rekisteröintiin tarkoitettu tietojärjestelmä. Valvontaeläinlääkäreillä, terveystarkastajilla ja ympäristöterveydenhuollon johtajalla on selausoikeudet eläintenpitäjärekisteriin. Valvontaeläinlääkärillä on päivitysoikeus eläinpitäjärekisteriin haaskaruokintapaikkojen osalta. Vesiviljelyrekisteri on Eviran omistama vesiviljelyeläinten pitäjien ja pitopaikkojen rekisteröintiin tehty sovellus. Sovelluksella rekisteröidään kaikki kalojen, rapujen ja simpukoiden pitäjät lukuun ottamatta sellaisia koristevesieläinten pitäjiä, joiden eläimet pidetään suljetuissa pitopaikoissa, joista ei ole vesiyhteyttä luonnonvesiin. Vesiviljelyrekisterin pitopaikat ovat valvontaeläinlääkärien käytettävissä Kartturissa. Valvonnan viranomaisekstranet eli Eviranet on vain viranomaisille suunnattu, suljettu verkkopalvelu, joka tehostaa Eviran toimialan viranomaisten välistä viestintää. Eviranetissä jaetaan mm. ohjeita ja tulkintoja ja siellä on myös virtuaalisia työryhmätiloja viranomaisten yhteistyötä varten. Julkinen Evira.fi -internetsivusto palvelee erityisesti kuluttajia, toiminnanharjoittajia ja yrittäjiä, kun pelkästään valvojille suunnattu materiaali on Eviranetissä. Eviranetin käyttöoikeuden ovat ympäristöterveydenhuollon johtajalla, valvontaeläinlääkäreillä sekä elintarvikevalvontaa suorittavilla terveystarkastajilla. Suunnitelmakauden aikana Eviranet otetaan kaupungineläinlääkärien käyttöön. Naseva ja Sikava- tietojärjestelmiä käyttävät terveydenhuoltokäyntejä tekevät kaupungineläinlääkärit. Eläintenpitokieltorekisterin tietoihin on pääsy valvontaeläinlääkäreillä ja ko. valvontaa suorittavilla terveystarkastajilla. 7 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI, TARKASTUSTIHEYS JA TARKASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA Riskinarviointi suoritetaan Tervekuu -ohjelman mukaisesti. Riskinarvioinnissa merkittävinä tekijöinä on otettu huomioon: toiminnanharjoittajan asiantuntemus ja toimintatavat (hygieniatuntemus, omavalvonta, käyttötarkkailu, aiemmat ongelmat, yleinen asennoituminen jne.) huoneiston tai tilan olosuhteet, rakenteet ja kalusto (varustelutaso, rakenteiden kunto jne.) altistavan tekijän vaarallisuus ja toteutumisen todennäköisyys (taudinaiheuttaja, myrkyllisyys) altistuvien ihmisten määrä ja käyttäjäryhmät (lapset, nuoret, vammaiset, sairaat) altistuksen kesto ja / tai toistuvuus (vakituinen ja tilapäinen oleskelu). valvonnan vaikuttavuus Valitustapauksiin liittyvä valvonta tehdään ensisijaisesti ja vasta tämän jälkeen suunnitelmallinen valvonta. Valvontaa tukeva toiminta voi myös korvata suunnitelmallista valvontaa, jos toiminnan vaikuttavuus arvioidaan korkeaksi.

19 Valvontasuunnitelma Sivu 19 /60 Yhteistoiminta-alueen viranhaltijoista koostuvat tiimit (elintarviketiimi ja terveydensuojelutiimi) ovat määritelleet kunnissa suoritettuun kohdekohtaiseen riskinarviointiin perustuen eri valvontakohdetyypeille vuosittaisen tarkastuskäyntien määrän sekä tarkastuksiin tarvittavan ajan (liite 1). Elintarvikehuoneistojen valvontatarpeen määrittelyssä on käytetty aikaisemmin ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille liitettä 3 Valvontakohteiden riskiluokitus, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika. Muiden valvontasektoreiden osalta on noudatettu suunnitelmakauden ohjeistusta (liite 1). Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä on otettu huomioon suunnittelu, tarkastuksen valmistelutyöt ja tarkastukseen kuluva aika sekä tarkastuskertomuksen laatiminen, kirjaukset, laskutus ja muut jälkityöt. Matka-aikaa ei ole sisällytetty tarkastukseen käytettävään aikaan, mutta se on otettu huomioon voimavarojen suunnittelussa. Tarkastukseen käytettävän ajan arvioinnissa on käytetty valtakunnallisesti annettuja ohjeellisia aikoja, joita on tarvittaessa muutettu paikalliseen riskinarviointiin, kokemukseen ja resursseihin perustuen. Valvontakohdetyyppien tarkastukseen käytettävä aika (liite 1). 8 ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yhteistoiminta-alueen kunnille on laadittu yhteinen terveydensuojelulain (763/1994) 8 :n ja elintarvikelain (23/2006) 46 :n mukainen Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelma, jossa on otettu huomioon mm. ruokamyrkytysten, elintarvike- ja juomavesiepidemioiden sekä kuluttajaturvallisuuteen liittyvien erityistilanteiden selvittäminen. Suunnitelma kohdennetaan/tarkennetaan tarvittavilta osin kuhunkin yhteistoiminta-alueen kuntaan soveltuvaksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti kuntiin on nimetty työryhmät, joiden tehtävänä on ruokamyrkytysten sekä elintarvike- ja juomavesiepidemioiden selvittäminen. Työryhmä voi olla myös useamman kunnan yhteinen, jos se katsotaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys varautuu talousarviossaan ruokamyrkytysten, elintarvike- ja juomavesiepidemioiden sekä muiden vaaratilanteiden selvitystyöstä mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin. 9 TARKASTUSSUUNNITELMA VUOSILLE Resurssien niukkuudesta johtuen valvontaa kohdennetaan pääasiassa paikalliseen riskinarviointiin ja toissijaisesti valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuen tietyille painopistealueille. Elintarvike- ja terveydensuojelutiimi ovat suunnitelleet painopistealueille valvontahankkeina toteutettavia tarkastuksia ja näytteenottoa, joita toteutetaan yhtenevästi kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Kohdetyypeittäin suunnitellut valvontahankkeet perustuvat yhteistoiminta-alueella tehtyyn kohdekohtaiseen riskinarviointiin ja käytössä oleviin resursseihin. Valvontahankkeille on nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia hankkeen käytännön yksityiskohtien yhteensovittamisesta. Vastuuhenkilöt huolehtivat yhteenvedon laatimisesta. Valvontahankkeista pyritään laatimaan yhteenveto myös tiedotusvälineille. Näin tehdään valvontaa ja valvonnan tuloksena saatua tietoa tunnetuksi kuntalaisille, päättäjille ja toimijoille.

20 Valvontasuunnitelma Sivu 20 /60 Tavoitteena on, että valvonta toteutuu mahdollisimman yhtenevästi kaikissa Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yhteistoiminta-alueen kunnissa. Mikäli resurssit eivät riitä jonkin valvontahankkeen toteutukseen suunnitelman mukaisesti, elintarvike- tai terveydensuojelutiimi päättää hankkeen ajoituksen muuttamisesta tai hankkeesta luopumisesta. Suunnitelmakauden teema on valtakunnallisen ohjelmakauden mukaisesti valvonnan vaikuttavuus. Valvontatoimien vaikuttavuutta voidaan tarkastustoiminnan ohella lisätä tehostamalla muita valvontaa tukevia toimia, kuten kouluttamista, tiedottamista sekä niitä toimia, jotka kannustavat toiminnanharjoittajia huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä. Valvontaa tukevien muiden toimintamuotojen käyttämisessä huomioidaan toimialakohtaiset eroavaisuudet. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet on esitetty liitteessä HYVÄKSYTYT LABORATORIOT, JOIHIN VALVONTA TUKEUTUU Viranomaisnäytteiden tutkimukset sekä tutkimukset, joiden tekemisestä on säädetty lainsäädännössä, tutkitaan elintarvikelain 37 :n, eläintautilain 77 ja terveydensuojelulain 49a :n mukaisissa laboratorioissa. Laboratorio, johon suunnitelman mukainen valvonta tukeutuu, on pääasiassa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy tai jokin muu hyväksytty laboratorio. 11 VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys perii toiminnanharjoittajalta hyväksytyn taksan mukaisen maksun: 1. Valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista. 2. Valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta, kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. 3. Lainsäädännössä maksullisiksi määriteltyjen hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä tai muusta toiminnasta, josta lainsäädännön perusteella on perittävä maksu. Valvonnan maksullisuutta pyritään ohjelmakaudella kehittämään ja erityisesti kiinnitetään huomiota ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksen mukaisesti siihen, että ympäristöterveydenhuollon vastuualueiden keräämät maksut voidaan käyttää täysimääräisesti ko. vastuualueen valvonnan kehittämiseen ( , ympäristöterveydenhuollon jaosto). Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksan hyväksyy Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto. Maksutaksaan sisältyvät myös eläinlääkintähuollon maksulliset suoritteet. Kaupungineläinlääkärit noudattavat kunnalliseläinlääkäritaksaa eläinlääkäripalveluissa. Klinikkamaksua ei ole käytössä. Maksullisen päivystyspuhelimen käyttöönottoa selvitetään suunnitelmakauden aikana.

21 Valvontasuunnitelma Sivu 21 /60 12 VIESTINTÄ Viestinnän toteuttamisessa noudatetaan Joensuun kaupungin viestinnästä annettuja ohjeita. Viestintään kuuluu asiakaspalvelu, tiedotus, kohderyhmien neuvonta ja opastus. Erityistilanteissa viestinnän toteuttamisessa otetaan käyttöön Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelman mukainen tiedottaminen. Eläinlääkintähuollon tiedottamisesta vastaa ympäristöterveydenhuollon johtaja. Normaalioloissa kaupungineläinlääkärit ja valvontaeläinlääkärit voivat antaa toimialaansa koskevia tietoja tiedotusvälineille ja yleisölle. Lakisääteisesti vastustettavien eläintautien osalta tiedotusvastuu on Eviralla tai läänineläinlääkärillä. 13 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :n mukaisesti vähintään seuraavien tekijöiden osalta: tarkastusten ja näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin tarkastusten kattavuus näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Toteutunutta valvontaa verrataan valvontasuunnitelmaan vuosittain. Arvioinnissa tarkastellaan, kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja siten suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet. Valvonnan kattavuus arvioidaan valvontakohdetyypeittäin. Tarvittaessa kerrotaan syyt tai perustelut mahdollisten toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta (vertaa vaikuttavuus) tai mahdolliset poikkeamat sekä mainitaan mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä (esim. päätökset, resurssitarpeet, toiminnan muuttuminen, painopisteiden tarkentaminen), jotta tavoitteisiin päästäisiin seuraavalla tarkastelujaksolla. Arviointimenetelmiä kehitetään tietojärjestelmien kehittämisen yhteydessä niin, että ne ovat kiinteä osa yksikön tietojärjestelmiä (yhden kirjauksen periaate). Toteutumista käsitellään seudullisissa ympäristöterveydenhuollon työkokouksissa, joihin tiimit valmistelevat asian. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi hyväksytään Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Eläinlääkintähuollon suunnitelma hyväksytään ympäristöterveydenhuollon jaostossa osana ympäristöterveydenhuollon yhteistä valvontasuunnitelmaa. Suunnitelman päivitystarve arvioidaan vuosittain ja suunnitelma päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Päivitetty suunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain toimintavuoden päätyttyä. Arviointiraportti käsitellään ympäristöterveydenhuollon jaostossa osana yhteisen valvontasuunnitelman toteutumisen arviointia. Raportti lähetetään aluehallintovirastolle maaliskuun loppuun mennessä. Seurantaa hyödynnetään valvonnan kehittämisessä ja valvonnan jatkuvuuden varmistamisessa sekä valvontasuunnitelman päivittämisessä.

22 Valvontasuunnitelma Sivu 22 /60 14 RAPORTOINTI Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille lähetetään tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle kalenterivuoden loppuun mennessä. Vuosittain päivitetystä valvontasuunnitelmasta toimitetaan tieto aluehallintovirastolle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä (valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) 8 ). Ympäristöterveydenhuollon jaostossa käsitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimitetaan VYHA:n kautta aluehallintovirastolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedot raportoidaan vuosittain Eviran edellyttämällä tavalla. EU-vesilaitosten ja ns. EU-uimarantojen näyte- ja laatutiedot raportoidaan vuosittain keskusvirastojen edellyttämällä tavalla. Keskushallinnon valtakunnallisista sekä aluehallintoviraston alueellisista valvontaprojekteista raportoidaan kunkin valvontaprojektin yhteydessä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksia, sairaskäyntejä, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja ja valvontaa koskevia muita tietoja ilmoitetaan pyydettäessä keskushallinnolle ja aluehallintovirastolle. 15 VALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Tämä valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain siten, että suunnitelma saadaan Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksyttäväksi ennen vuoden loppua. Päivitystyö aloitetaan heti kun valvontaa ohjaavien keskusvirastojen toimialakohtaiset valvontaohjelmat on saatu valvontayksikköön. Päivitys tarkistetaan elintarvike-, eläinlääkintähuolto- ja terveydensuojelutiimin kokouksissa. Mikäli päivityksessä suunnitelmaan ei tule olennaisia muutoksia, sitä ei hyväksytä vuosittain ympäristöterveydenhuollon jaostossa, vaan suunnitelma toimitetaan tällöin tiedoksi jaostolle. Valvontasuunnitelma kuitenkin tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein.

23 Valvontasuunnitelma Sivu 23 /60 16 ELINTARVIKEVALVONTA VUOSINA Tarkastusten sisällön määrittely Elintarvikevalvonnan tarkastukset perustuvat EU-säädöksiin, elintarvikelakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin sekä Eviran ohjeisiin. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti Oiva-järjestelmällä. Tarkastukset pyritään tekemään ennalta ilmoittamatta silloin, kun valvontakohteessa on toimintaa. Tarvittaessa suoritetaan seurantatarkastuksia ja käytetään elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja. Tarvittaessa tarkastajat tekevät Oiva-järjestelmän ulkopuolisia tarkastuksia sekä asiakirjatarkastuksia virkapaikallaan. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, joka toimitetaan toimijalle tai tämän edustajalle. Tarkastuskertomukseen merkitään selkeästi, minkä lain mukaisia ja mitä toimenpiteitä tehty tarkastus sisältää. Tarkastaja voi sopia elintarvikealan toimijan tai tämän edustajan kanssa neuvottelutilaisuudesta. Neuvottelussa käydään läpi esim. toiminnassa tapahtuvia muutoksia ja omavalvontasuunnitelman päivitystä, keskustellaan tarkastusten yhteydessä havaittujen epäkohtien korjaamistavoista ja -aikatauluista, annetaan toimijalle ohjeita ja neuvoja sekä tarvittaessa keskustellaan viranomaisen jatkotoimenpiteistä ja neuvotellaan niihin liittyvistä määräajoista. Neuvottelusta laaditaan muistio, joka toimitetaan toimijalle tai tämän edustajalle. Omavalvonnan toimivuuden arvioimiseksi valvontakohteista otetaan näytteitä tarkastusta suorittavan viranhaltijan riskinarviointiin perustuen. Näytteenotto voidaan toteuttaa myös ennen tarkastuskäyntiä esimerkiksi kouluttamalla tähän tehtävään harjoittelijana toimiva opiskelija tai ostamalla palvelu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Tutkimustulokset ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet käsitellään varsinaisen viranomaistarkastuksen yhteydessä. Valvontatiedot raportoidaan kuntajärjestelmän kautta valtakunnalliseen valvontatietorekisteriin. Valvontatulokset julkaistaan Oiva-järjestelmällä Suunnitelmallinen valvonta Valvonnan tavoitteet ja painopisteet Elintarvikevalvonnan teemana vuosien aikana on valvonnan vaikuttavuus. Valvonnan tavoitteet ja painopisteet ovat: Oiva-järjestelmän käyttöönotto. Valvonnan yhdenmukaistaminen Oiva-järjestelmän käyttöönotolla. Valvontakohteiden toiminnan parantuminen Oiva-järjestelmällä tehtyjen tarkastusten myötä. Jäljitettävyyden parantuminen.

24 Valvontasuunnitelma Sivu 24 / Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely, valvontakohdetietojen päivittäminen ja riskinarviointi Hyväksymismenettelyä edellyttävissä valvontakohteissa suoritetaan tarkastus ennen hyväksymispäätöksen tekoa. Hyväksymispäätös tehdään 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Hyväksynnän jälkeen valvontakohde kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Käsittelyn yhteydessä suoritetaan valvontakohteen alustava riskinarviointi, johon perustuen kohteen ensimmäinen suunnitelmallinen tarkastus suoritetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen käsittelystä. Elintarvikelain 13 :n mukaisista huoneistoista, joista ei ole tehty hyväksymishakemusta tai ilmoitusta, kehotetaan tekemään hakemus tai ilmoitus. Hyväksynnän tai todistuksen antamisen jälkeen valvontakohde kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Elintarvikelain 21a :n (kontaktimateriaalit) ja 22 :n (alkutuotanto) mukaisia toimijoita, jotka eivät ole ilmoittaneet toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta, kehotetaan tekemään ilmoitus. Ilmoituksen käsittelyn ja toimijalle lähetetyn saapumisilmoituksen jälkeen valvontakohde kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin. TerveKuu -ohjelmalla tehdyn riskinarvioinnin, tarkastajan paikallistuntemuksen ja Eviran antaman ohjeistuksen perusteella suunnitelmallisen valvonnan piiriin tulleelle valvontakohteelle määritellään tarkastustiheys ja tarkastukseen tarvittava aika. Valvontakohdetiedot siirretään kuntajärjestelmän kautta valtakunnalliseen rekisteriin. Aiempina vuosina valvontakohteista tehtyjä selvityksiä ja arviointeja päivitetään. Päivitetyt tiedot siirretään kuntajärjestelmän kautta valtakunnalliseen rekisteriin. Valvontakohteiden riskinarviointia ja tietojen päivittämistä suoritetaan tarkastusten yhteydessä Eviran valvontasuunnitelmaan (VASU) sisältyvä valvonta Varaudutaan osallistumaan Eviran vuosittaisiin valvontatoimenpiteisiin, jotka on esitetty liitteessä 2. Mikäli Eviralta tai joltakin muulta taholta tulee muita valvontapyyntöjä, käytännön järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti Naudanlihan merkitseminen Valvotaan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 434/2008 mukaisesti kauppojen ja tukkujen omavalvontasuunnitelmien tarkastusten yhteydessä. Valvonnassa huomioidaan Eviran ohje naudanlihan merkitsemisestä ja jäljitettävyydestä numero 16024/1.

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 12.12.2014 0 OSA I Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2012 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 PÄIVITYS 2012 Esipuhe Ympäristöterveydenhuollon keskeinen tavoite on ihmisen terveyden edistäminen ja turvallisen elinympäristön varmistaminen. Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.12.2011 433

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

Liite 1. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323

Liite 1. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323 Liite 1 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323 Sisältö 1. Johdanto... 4 Teemat ja painopisteet valvontaohjelmakaudella

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Ymja 17.12.2009 143 Liite nro 1 Ympäristöpalvelut (Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski 2 (27) Sisältö

Lisätiedot