POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019"

Transkriptio

1 Joensuun ympäristöterveydenhuollon jaosto POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo

2 Valvontasuunnitelma Sivu 2 /60 LYHENTEET AVI CLP EU Evira EY HACCP htv htpv Komissio KT-tiedote KTM KUTI Aluehallintovirasto CLP-asetus, kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevalla asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Euroopan unioni Elintarviketurvallisuusvirasto Euroopan yhteisö (Hazard Analysis and Critical Control Points) Elintarvikealan standardi turvalliseen elintarvikkeiden käsittelyyn Henkilötyövuosi = 220 henkilötyöpäivää Henkilötyöpäivä = 7,5 tuntia Euroopan yhteisön komissio Käyttöturvallisuustiedote Kauppa- ja teollisuusministeriö Elintarvikevalvonnan kuntatietojärjestelmähanke KuTuL Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Tukes MMM MMMa Oiva ovv STM TerveKuu TSE Valvira Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä Omavalvonnan valvonta Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristön- ja terveydensuojelun tiedonhallintajärjestelmä Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

3 Valvontasuunnitelma Sivu 3 /60 VASU Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma Valvontaohjelma - Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista asetus valvontaohjelmista (664/2006) Valvontasuunnitelma - Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaasetus suunnitelmasta (665/2006) vov VYHA YHTI Viranomaisvalvonta Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA (aiemmin Valvontayksikkörekisteri VYR) Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä terveydensuojelun, kuluttajaturvallisuuden ja tupakkalain mukaisten toimialojen valvontakohteille ja valvontatiedoille

4 Valvontasuunnitelma Sivu 4 /60 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TAUSTAA VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA VOIMAVARAT HENKILÖSTÖN KOULUTUS VALVONTAKOHDEREKISTERI JA TIETOJÄRJESTELMÄT KUTI/YHTI Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA Ympäristöterveydenhuollon muut tietojärjestelmät VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI, TARKASTUSTIHEYS JA TARKASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN TARKASTUSSUUNNITELMA VUOSILLE HYVÄKSYTYT LABORATORIOT, JOIHIN VALVONTA TUKEUTUU VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIESTINTÄ VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI RAPORTOINTI VALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN ELINTARVIKEVALVONTA VUOSINA Tarkastusten sisällön määrittely Suunnitelmallinen valvonta Valvonnan tavoitteet ja painopisteet Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely, valvontakohdetietojen päivittäminen ja riskinarviointi Eviran valvontasuunnitelmaan (VASU) sisältyvä valvonta Naudanlihan merkitseminen Laitosten tuotanto-olosuhteet Maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset Vuosittain tehtävät suunnitelmalliset tarkastukset Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Eviran valvontasuunnitelmaan (VASU) sisältyvä näytteenotto Laitoksista otettavat näytteet Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontahanke lounaspöytäsalaattien laadusta Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontahanke kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallipitoisuuksista Muu valvonta Elintarvike-epidemioiden ja asiakasvalitusten käsittely Hyväksymis- ja ilmoitusvelvoitteen ulkopuolelle jäävät valvontakohteet Alkutuotantopaikat Elintarvikevalvontaan liittyvä muu työ KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONTA VUOSINA Tarkastuksen sisältö... 28

5 Valvontasuunnitelma Sivu 5 / Suunnitelmallinen valvonta Teema ja tavoitteet vuosille Tavoitteiden toteuttamistavat Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaprojektit Muu valvonta ja näytteet TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA VUOSINA Tarkastusten tavoitteet Tarkastusten sisällön määrittely Suunnitelmallinen valvonta Suunnitelmallisen valvonnan kohteet Terveydensuojelun painopistealueet Talousveden laadun sekä vesilaitosten valvonta Ihoa läpäisevien toimintojen valvonta Terveydellisten olojen valvonta Sidosryhmät Muu suunnitelmallinen valvonta Kokoontumishuoneistot, joita lapset ja nuoret käyttävät (kerhotilat, nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipaikat) ja niiden valvonta Majoitushuoneistot Sosiaalihuollon palvelut ja niiden valvonta Uimaveden laadun valvonta Uimahallien ja kylpylöiden sekä uimarantojen valvonta Yleiset saunat Urheiluhallit, kuntosalit ja muut yleiset liikuntatilat Valvontayksikön omat valvontahankkeet Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Talousvesi Uima-allasvesi Uimarantavesi Muut näytteet Muu valvonta Häiriötilanteiden ja asiakasvalitusten käsittely Asumisterveysasioiden käsittely TUPAKKALAIN VALVONTA VUOSINA TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Tarkastusten tavoitteet Tarkastusten sisällön yleinen määrittely Suunnitelmallinen valvonta Tupakan myyntipaikkojen tarkastus Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta Tupakointitilalliset ravitsemisliikkeet Valvontaprojektit Muu valvonta Yllättävät valvontatapaukset Lupakäsittelyt ja neuvonta Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja tutkiminen LÄÄKELAIN VALVONTA VUOSINA

6 Valvontasuunnitelma Sivu 6 / Suunnitelmallinen valvonta Muu valvonta Yllättävät valvontatapaukset Lupakäsittelyt ja neuvonta Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja tutkiminen KUNNALLINEN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA Painopistealueet Valvonnan toimeenpano Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja -tapaukset ja eläintautien ilmoittaminen Pakollinen ja vapaaehtoinen terveysvalvonta Maedi-visna Scrapie Pakollinen salmonellavalvonta Tarhattujen hirvieläinten terveysvalvontaohjelma Vapaaehtoinen terveysvalvonta kalojen BKD:n varalta Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta MUU ELÄINTAUTIVALVONTA...45 Eläinnäyttelyt...45 Eläinten keinollinen lisääntyminen Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Eläinten lääkitsemisen valvonta Sisämarkkinakauppa, vienti ja tuonti Sisämarkkinakauppa...47 Sisämarkkinavienti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Tuonti EU:n ulkopuolelta ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus ELÄIMISTÄ SAATAVAT SIVUTUOTTEET Sivutuotteita käyttävät toimijat Sivutuotteiden hautaaminen TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN VALVONTA VIERASAINEVALVONNAN NÄYTTEIDEN OTTO MUUT ELÄINTAUTIVALVONNAN NÄYTTEET Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen Peruseläinlääkäripalvelu Sisältö Tuotantoeläinten terveydenhuolto Yksityinen palveluntarjonta Kiireellinen eläinlääkäriapu Saatavuus- ja laatutavoitteet Vastaanottojen tilat ja varustelu Perustason ylittävät palvelut Potilaskontaktit... 60

7 Valvontasuunnitelma Sivu 7 / Lähitulevaisuuden näkymät LIITTEET Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet Liite 3. Viranomaisnäytteiden näytteenottosuunnitelma vuodelle 2015 Liite 4. Eläinlääkintähuollon resurssitarkastelu

8 Valvontasuunnitelma Sivu 8 /60 1 JOHDANTO Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, sitä tehdään riittävin voimavaroin ja se on oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnalla varmistetaan ympäristöterveydenhuollon lakien noudattaminen toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla, tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä, antamalla lausuntoja ja varautumalla erityistilanteisiin. Valvontaviranomaisen on myös seurattava, että toimija poistaa epäkohdat. Tarvittaessa valvontaviranomainen ryhtyy hallinnollisiin pakkokeinoihin epäkohtien korjaamiseksi. Valvontaviranomaisen toimien tulee olla hyvän hallinnon mukaisesti suhteessa epäkohtiin eikä tuotteiden tai palveluiden tarjoamista tule rajoittaa enempää kuin on tarpeen. Toimijalle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi hallintolaissa esitetyllä tavalla. Valvontakeinot ja valvonnan kohdentaminen valitaan siten, että valvonta on mahdollisimman vaikuttavaa. Erityisesti suunnitelmallista valvontaa on kohdennettava riskiperusteisesti. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (664/2006) edellyttävät kuntia laatimaan säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma hyväksytään Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaostossa ja toimitetaan tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa otetaan huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen toimialakohtaiset valvontaohjelmat, ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sekä valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) edellyttämä sisältö. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman on tarkoitus olla nelivuotinen ja seurata hallituskautta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on vuosien yhteinen valvontaohjelma laadittu poikkeuksellisesti viisivuotiseksi, joten Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma on laadittu saman periaatteen mukaisesti. Kuitenkin alueellinen valvontasuunnitelma tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein. Valvontasuunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttä on muodostunut erittäin laajaksi ja samalla vaativaksi toteuttaa käytössä olevilla resursseilla. Varsinaisen valvontatyön ohella viranhaltijoiden työhön kuuluvat monet lupa-, ilmoitus-, raportointi-, suunnittelu- ja lausunnonantotehtävät sekä valitusasioiden käsittely. Valvontasuunnitelman keskeinen tarkoitus on priorisoida ympäristöterveydenhuollon säännöllisen valvonnan tehtävät niin, että ne ovat oikeassa suhteessa voimavaroihin. Priorisoinnin keskeinen työväline on riskinarviointi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto pystyy hahmottamaan valvonnan tason/riittävyyden verrattuna ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määriteltyyn valvontatarpeeseen. Tarvittaessa jaosto lisää valvonnan resurssia tai

9 Valvontasuunnitelma Sivu 9 /60 suuntaa (priorisoi) valvontaa katsomallaan tavalla niin, että valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritelty valvonnan tarve toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa toteutetaan yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Ilomantsin, Juuan, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Valtimon kunnat sekä Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupungit. Suunnitelma sisältää elintarvike-, kuluttajaturvallisuusvalvonnan, terveydensuojelun sekä tupakka- ja lääkelain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä suunnitelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta ja kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista. Suunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta peritään toimijoilta ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymän taksan mukainen maksu. Maksuista saadut tulot käytetään ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon kehittämiseen yhteistoimintaalueen vastuualueilla. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2014 ympäristöterveydenhuollosta Valtiontalouden tarkastuskertomuksessa on kuvattu ympäristöterveydenhuollon nykytila varsin hyvin ja tarkastuskertomuksessa on kiinnitetty mm. huomiota valvontayksiköiden resurssipuutteisiin, joista mainitaan seuraavaa: RESURSSIPUUTTEISTA HUOLIMATTA PAIKALLISTASON VALVONTA EI VAIKUTA KRIISIYTYNEELTÄ, SILLÄ PAIKALLISESTI LAADITUT RISKIPERUSTEISET VALVONTASUUNNITELMAT KYETÄÄN TOTEUTTAMAAN KOHTUULLISEN HYVIN. VALTAKUNNALLISEN OHJAUKSEN VOIDAANKIN NÄHDÄ IRRONNEEN JOSSAIN MÄÄRIN KUNTASEKTORIN KÄYTÄNNÖISTÄ JA RESURSSEISTA. Tarkastusviraston suositukset: 1. Ympäristöterveydenhuollon organisoinnin ja järjestämisvastuun kysymykset tulee kytkeä tiiviisti kuntarakenteen sekä valtion keskus- ja aluehallinnon uudistuslinjauksiin. Valtioneuvoston tulee olla aloitteellinen asiassa ja vastuuministeriöiden (STM, MMM, TEM) tulee aktiivisesti tukea tätä tavoitetta. 2. Kuntauudistuksesta riippumatta valtioneuvoston tulee selvittää ympäristöterveydenhuollon keskushallinnon johtosuhteet sekä aluehallintotason tarpeellisuus. 3. Vastuuministeriöiden ja keskusvirastojen tulee yhteistyössä varmistaa, että ympäristöterveydenhuollon eri toimialueiden riskit kartoitetaan yhteismitallisesti ja toimintaa ohjataan tämän perusteella. 4. Vastuuministeriöiden ja keskusvirastojen tulee varmistaa, että kunnille annetut valvontavelvoitteet ja niiden käytössä olevat voimavarat ovat tasapainossa. 5. Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmissä tulee päästä aidosti yhteisiin järjestelmiin, joissa huomioidaan sekä keskusvirastojen että paikallishallinnon tarpeet. Keskusvirastojen tulee olla aloitteellisia asiassa.

10 Valvontasuunnitelma Sivu 10 /60 6. Elintarvikevalvonnan ja harmaan talouden torjunnan yhteistyömahdollisuuksia tulisi selvittää harmaan talouden toimintaohjelmaa täydennettäessä. Parempi tuotteiden jäljitettävyys parantaisi elintarvikkeiden turvallisuutta ja samalla ehkäisisi harmaan talouden toimintamahdollisuuksia ravintola-alalla. Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmassa vuosille on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan annetut suositukset. 2 TAUSTAA Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluviksi laeiksi on säädetty kuuluvaksi seuraavat lait: Terveydensuojelulaki (763/1994) Elintarvikelaki (23/2006) Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Tupakkalaki (693/1976) Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) Edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy myös seuraaviin lakeihin: Eläintautilaki (55/1980) Eläinsuojelulaki (247/1996) Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki (1100/1994) Lääkelaki (395/1987) Säteilylaki (592/1991) Ulkoilulain mukaiset leirintäalueiden viranomaistehtävät (606/1973) Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa on esitettävä valvonnan painopistealueet ja otettava huomioon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma, että toimialakohtaiset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne huomioiden. Suunnitelmassa on oltava varaus yllättäen ilmenevien valvonta-asioiden hoitamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi terveysvaaratilanteiden, epidemiaselvitysten tai ruokamyrkytysten

11 Valvontasuunnitelma Sivu 11 /60 aiheuttamat toimenpiteet. Lisäksi on varauduttava sellaisten valvontatehtävien hoitamiseen, joita ei voida ennalta suunnitella, kuten uusien huoneistojen hyväksyntä, asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, asiakkaiden ilmoitukset sekä niihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Keskushallinto suosittelee, että valvontasuunnitelmaan sisällytetään myös muita valvonnan kannalta oleellisia asioita, kuten voimavarojen suunnittelu, asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana toimiminen, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, viestintä, tiedotus ja raportointitehtävät. Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :ssä määritellään, että kunnan valvontasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat asiat: 1. tarkastuksen sisällön määrittely 2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 3. tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 5. valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Kunnan on toimitettava hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma aluehallintovirastolle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä (valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) 8 ). Kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tarjoamat palvelut. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma, ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. (Eläinlääkintähuoltolaki 10 ). Kunnan on suunnitelmassaan kuvattava miten kunnaneläinlääkärille määrättyjen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävien hoito on alueella järjestetty. Suunnitelmassa on esitettävä valvontakohteet, hyväksymismenettelyt, tarkastusten suunnittelut ja toteutus, näytteenotto, hallinnolliset pakkokeinot sekä valvonnan toteutumisen seuranta ja raportointi. Eläinlääkintähuollon soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa (488/1960), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997) ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013). Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhdetta muihin valvontaohjelmiin ja -suunnitelmiin on kuvattu kaaviossa 1.

12 Valvontasuunnitelma Sivu 12 /60 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA Ympäristöterveydenhuollon yhteiset asiat, toimintaympäristön muutokset, ympäristöterveydenhuollon lait, yhteiset periaatteet ja toimintatavat Evira + Tukes + Valvira TOIMIALAKOHTAISET VALTAKUNNALLISET VALVONTAOHJELMAT Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, sis. eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaohjelma Terveydensuojelun valvontaohjelma Tupakkalain valvontaohjelma Evira Tukes Valvira Valvontaviranomaisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kaavio 1. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suhde toimialakohtaisiin valtakunnallisiin valvontaohjelmiin sekä kuntien, aluehallintovirastojen ja muiden valvontaviranomaisten valvontasuunnitelmiin.

13 Valvontasuunnitelma Sivu 13 /60 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma on laadittu ja siinä ovat mukana kaikki Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yhteistoiminta-alueen kunnat. Suunnitelma sisältää elintarvike-, kuluttajaturvallisuusvalvonnan, terveydensuojelun, tupakkalain ja lääkelain valvontasuunnitelman sekä suunnitelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta ja kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista. Tavoitteena on, että työ on hyvin suunniteltua, tehokasta, kattavaa, tasapuolista ja oikein kohdennettua. Suunnitelma tukee ja yhtenäistää yhteistoiminta-alueen suorittamaa valvontaa sekä edistää valvonnan vaikuttavuutta. Suunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen ja riskiluokitukseen sekä lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. 4 VOIMAVARAT Yhteistoiminta-alue käsittää koko Pohjois-Karjalan maakunnan. Yhteistoiminta-alueen kunnissa on yhteensä asukasta ja kuntien yhteinen pinta-ala on noin km 2. Terveysvalvontaa alueella suorittaa 18 terveystarkastajaa (17,5 htv) ja terveysvalvonnan vastuualueen esimiehenä toimii terveysvalvonnan päällikkö (1 htv). Terveysvalvonnan toimipaikat sijaitsevat Ilomantsissa, Joensuussa, Juuassa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa ja Outokummussa. Terveysvalvonnan vastuualueella pyritään toteuttamaan hanketoimintaa ulkoisen rahoituksen ja voimavarojen turvin. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu on esitetty liitteessä 1. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden eläinlääkintähuollon palveluksessa on 19 kaupungineläinlääkäriä (18 htv) ja 3 valvontaeläinlääkäriä (2 htv). Ympäristöterveydenhuollon johtaja (1 htv) toimii tulosalueen johtajana ja eläinlääkintähuollon vastuualueen esimiehenä, sekä suorittaa asetuksen EY 853/2004 (eläinperäisiä elintarvikkeita koskeva hygienia) soveltamisalaan kuuluvaa valvontaa. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden palveluksessa on kaksi toimistosihteeriä (1,5 htv). Kaupungineläinlääkärit hoitavat alueillaan eläinten peruseläinlääkäripalvelut, kiireellisen eläinlääkäriavun sekä osan eläinlääkäreille määrätyistä valvontatehtävistä. Osa kaupungineläinlääkäreistä toimii myös Eviran palkkioperusteisina eläinlääkäreinä suorittaen lihantarkastusta ja valvontaa pienteurastamoissa Eviran vakituisen tarkastuseläinlääkärin poissa ollessa. Kaupungineläinlääkärit hoitavat maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset niin, että valvontaa suorittaa jäävitön eläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärit suorittavat valtion maksamia valvontatehtäviä. Myös kaupungineläinlääkärit suorittavat valtion maksamia valvontatehtäviä osin itsenäisesti ja osin valvontaeläinlääkärien kanssa. Viisi kaupungineläinlääkäriä sekä

14 Valvontasuunnitelma Sivu 14 /60 ympäristöterveydenhuollon johtaja suorittavat asetuksen EY 853/2004 (eläinperäisiä elintarvikkeita koskeva hygienia) soveltamisalaan kuuluvaa valvontaa. Kaupungineläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin tulee olla laillistettu eläinlääkäri ja perehtynyt virkaan kuuluviin tehtäviin. Jos eläinlääkäri on valmistunut muussa EU/ETA-maassa kuin Suomessa, tulee eläinlääkärillä lisäksi olla Eviran myöntämä todistus kelpoisuudesta kunnaneläinlääkärin virkaan Suomen lainsäädäntöön tutustumisen osalta. Jos kyseiset kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä ei ole saatavilla, voidaan yksittäistapauksessa ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen henkilö, jolla ei ole edellä mainittua Eviran myöntämää todistusta. Kaupungineläinlääkärin sijaiseksi voidaan palkata myös eläinlääketieteen kandidaatti, jolla on oikeus toimia eläinlääkärin sijaisena. Edellä mainittujen kelpoisuusehtojen täyttyminen varmistetaan ennen virkamääräyksen antamista. Pätevyys varmistetaan Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisteristä. Yksikön resurssien jakautuminen 2015 Henkilö\Valvontalaji Terveydensuojelu Elintarvike Kuluttajaturva Nikotiini Tupakka Ulkoilulaki Hallinto Eläinlääkintähuolto Yhteensä Yhteensä 8,78 7,20 1,22 0,20 0,54 0,06 3,53 19,50 41,03 Eläinlääkintähuollon valvonta- ja palvelutarve on arvioitu liitteessä 4. Terveysvalvonnan valvontakohteet ja resurssitarkastelu vuosille on esitetty liitteessä 1. 5 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti sekä yhteiskoulutuksiin että erityisosaamisalueiden koulutuksiin. Koulutusta suunnataan erityisosaamisalueiden mukaisesti niin, että alueella olisi pääsääntöisesti ainakin kaksi erityisosaajaa kullakin osaamisalueella. Aluehallintoviraston järjestämiin alueellisiin maksuttomiin koulutuksiin osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan kaikki viranhaltijat, joiden erityisosaamisaluetta koulutus koskee. Tiimivastaavien koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota niin, että heillä olisi aina ajantasainen tieto lainsäädännöstä ja tulevista lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka koskeva ao. tiimiä. Koulutukseen osallistuvat viranhaltijat antavat palautetta saamastaan koulutuksesta tiimipalavereissa ja videoneuvotteluyhteyksien kautta. Talousarvioon varataan riittävästi määrärahaa koulutusta varten. Koulutuksista, joista tehdään päätös, pidetään koulutusrekisteriä. Vakituiset kaupungineläinlääkärit sekä pitkäaikaiset sijaiset voivat osallistua määrärahojen puitteissa yhteen tai enintään kahteen työhön liittyvään maksulliseen koulutukseen vuodessa (esim. eläinlääkäripäivät). Lisäksi viranhaltijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan aluehallintoviraston ja Eviran järjestämiin maksuttomiin koulutuksiin kuten kunnaneläinlääkärien neuvottelupäiville, tarttuvien tautien päivään ja lääkepäivään. Valvontaeläinlääkärit osallistuvat aluehallintoviraston kustannuksella eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja

15 Valvontasuunnitelma Sivu 15 /60 valvontatyöhön liittyvään koulutukseen. Kaupungineläinlääkäreille myönnetään tämän lisäksi palkallista virkavapaata omaehtoisiin, työhön liittyviin koulutuksiin.

16 Valvontasuunnitelma Sivu 16 /60 Henkilökunnan suositellaan pääsevän ammatilliseen koulutukseen kahdeksana päivänä vuodessa. 6 VALVONTAKOHDEREKISTERI JA TIETOJÄRJESTELMÄT Keväällä 2009 koko maakunnan yhteiseksi ohjelmaksi valittiin Terakuu Oy:n TerveKuu-ohjelma. Syksyllä 2010 ohjelma otettiin käyttöön koko Pohjois-Karjalan alueella. Ympäristöterveydenhuollon keskitetyt tietojärjestelmät KUTI/YHTI ja VYHA korvaavat aiemmin käytössä olleet keskusvirastojen tietojenkeruulomakkeet. 6.1 KUTI/YHTI Keskusvirastot ovat antaneet määräykset, joiden mukaan yhteistoiminta-alueen on ilmoitettava kohde- ja valvontatiedot sähköisesti käyttäen KUTI/YHTI -järjestelmää. Tiedot syötetään järjestelmiin KUTI- ja YHTIluokitusten mukaisesti. Elintarviketurvallisuusvirasto antoi määräyksen (3091/0900/2013, ns. KUTI -määräys) elintarvikevalvontaviranomaisen tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistamisesta. Määräyksen mukaan kunnan on ilmoitettava Eviralle Eviran ylläpitämiin rekistereihin valvonnan piiriin kuuluvien elintarvikehuoneistojen kohde- ja valvontatiedot sähköisesti käyttäen KUTI - järjestelmää. Tukes ja Valvira antoivat määräyksen YHTI:n käyttöön ottoon liittyen (9691/06.01/2013;11922/62/2013, ns. YHTI -määräys). Määräyksen mukaisesti kunnan kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomaisen on ilmoitettava valvontaa koskevat tiedot sähköisesti käyttäen YHTI -järjestelmän kanssa yhteensopivaa tietojärjestelmää alkaen vuoden 2014 valvontakohteista ja -tiedoista. Valvontayksikön tietojärjestelmän on täytettävä YHTI -järjestelmän (kulloinkin voimassa olevat) tekniset vaatimukset, jotka on esitetty YHTI -järjestelmän teknisissä asiakirjoissa. Sähköinen tiedonkeruu (KUTI/YHTI) on vielä suhteellisen uusi asia. Niinpä keskusvirastojen ylläpitämän rekisterin ja kuntajärjestelmien yhteistoiminnassa on ollut ongelmia. Muutoksiin perehtyminen ja valvontatietojen vienti järjestelmään on ottanut kohtuuttoman osan valvontaresursseista. Asiasta on mainittu myös valtiontalouden tarkastusviraston ympäristöterveydenhuoltoa koskevassa tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 7/2014. Toimiva valvontatietojen kirjaaminen saataneen aikanaan järjestelmien kehittyessä ja kerättävän tiedon rajautuessa olennaiseen. Meneillään on mm. selvitystyö, jossa tutkitaan mahdollisuutta käyttää valtakunnallisesti yhtä raportointijärjestelmää. 6.2 Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA

17 Valvontasuunnitelma Sivu 17 /60 VYHAn avulla keskusvirastot hallinnoivat ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietoja. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden arvioimiseen käytetty järjestelmä kehittyy siten, että järjestelmää voi käyttää KUTI/YHTI-järjestelmästä puuttuvien, valvontaa ja valvontayksikköä koskevien tietojen keräämiseen. Näitä ovat mm. henkilöresurssit, valvontasuunnitelma ja sen toteuman sanallinen arviointi. 6.3 Ympäristöterveydenhuollon muut tietojärjestelmät Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä yritystoimintaan liittyvä julkisten tieto- ja asiointipalveluiden sähköistämistä edistävä hankekokonaisuus. Tavoitteena on koota yrityksille suunnatut sähköistetyt asiointipalvelut helposti saataville ns. yhden luukun -periaatteen mukaisesti Yritys-Suomi -verkkopalveluun. Tällä hankkeella toteutetaan osaltaan hallituksen esityksen (99/2010vp) tavoitetta ilmoitustoiminnan sähköistämisestä. Ympäristöterveydenhuollon lupa- ja ilmoitusasioiden sähköistämistä varten on perustettu ns. YLLI-hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa sähköistetyt asiointipalvelut ympäristöterveydenhuollon osalta. Lisäksi terveystarkastajilla on luku- ja muokkausoikeuksia erityyppisiin viranomaisvalvonnan kannalta tarpeellisiin valtakunnallisiin ja kuntakohtaisiin tietojärjestelmiin. Kaikessa tietojärjestelmäyhteistyössä kiinnitetään erityistä huomiota tietojärjestelmien käytettävyyteen valvontayksikön kannalta ja siihen, että valtakunnallisiin/alueellisiin tietojärjestelmiin syötetään valvonnan kannalta vain olennainen tieto, joka on tarpeellisilta osilta myös Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden käytössä. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys varaa henkilöresurssia tietojärjestelmätyöhön valvontaohjelmakaudella. Kaupungineläinlääkärien käytössä on Provet -eläinlääkintäohjelma, joka sisältää asiakasrekisterin ja lääkekirjanpidon. Eläinlääkäreillä on yhteys Joensuun kaupungin tietoverkkoon, intranetiin ja ympäristöterveydenhuollon yhteiselle verkkoasemalle. Eläinlääkintähuollon tietojärjestelmä (Elvi) on valtakunnallinen hallinnon alan perusjärjestelmä, jonka ensimmäiset osat on otettu Evirassa ja AVI:ssa käyttöön vuonna Elvi otetaan valvontayksikössä käyttöön sitten kun ohjelma tulee kuntien käyttöön (vuoden 2015 aikana, painopistealue). Elvissä on eläinlääkäri-, eläinkuljettaja-, eläinvälittäjä ja lääkevalmisterekisterit. Lisäksi Elviin tullaan tallentamaan virkatoimituksia, eläintautitapauksia, tautivastustusohjelmat (MV, CAE, Scrapie), luvan- ja ilmiotuksenvaraiset eläinten pitopaikat sekä rajoittavat määräykset. TRACES (Trade Control and Expert System) -järjestelmää käyttävät valvontaeläinlääkärit sekä kaupungineläinlääkärit. TRACES on komission ylläpitämä, internetissä toimiva järjestelmä mm. elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden jäljitettävyyden ja valvonnan varmistamiseksi EU:n jäsenvaltioiden välisissä siirroissa (sisämarkkinakauppa) sekä tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Järjestelmässä laaditaan sisämarkkinakaupassa vaadittavat terveystodistukset. TRACES- järjestelmän avulla voidaan seurata ja jäljittää lähetyksiä ja eri osapuolet saavat tietoa lähetyserää koskevista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Kartturi-sovelluksella hallinnoidaan helposti leviävien eläintautien vastustustoimenpiteitä. Kartturisovelluksella piirretään karttapohjalle rajoitusvyöhykkeet sekä haetaan vyöhykkeiltä tilat, joilla on taudille herkkiä eläinlajeja. Kartturilla voi tehdä raportteja ja listoja tietyn alueen eläintenpitopaikoista esimerkiksi

18 Valvontasuunnitelma Sivu 18 /60 kunnan resurssitarpeen kartoitusta varten. Käyttöoikeuksia on alkaen voitu myöntää myös kunnaneläinlääkäreille. Kartturi sovellus on ympäristöterveydenhuollon johtajan ja valvontaeläinlääkärien käytössä. Muut kaupungineläinlääkärit voivat halutessaan hakea tunnuksia. Eläintenpitäjärekisteri on Eviran omistama eläintenpitäjien ja pitopaikkojen rekisteröintiin tarkoitettu tietojärjestelmä. Valvontaeläinlääkäreillä, terveystarkastajilla ja ympäristöterveydenhuollon johtajalla on selausoikeudet eläintenpitäjärekisteriin. Valvontaeläinlääkärillä on päivitysoikeus eläinpitäjärekisteriin haaskaruokintapaikkojen osalta. Vesiviljelyrekisteri on Eviran omistama vesiviljelyeläinten pitäjien ja pitopaikkojen rekisteröintiin tehty sovellus. Sovelluksella rekisteröidään kaikki kalojen, rapujen ja simpukoiden pitäjät lukuun ottamatta sellaisia koristevesieläinten pitäjiä, joiden eläimet pidetään suljetuissa pitopaikoissa, joista ei ole vesiyhteyttä luonnonvesiin. Vesiviljelyrekisterin pitopaikat ovat valvontaeläinlääkärien käytettävissä Kartturissa. Valvonnan viranomaisekstranet eli Eviranet on vain viranomaisille suunnattu, suljettu verkkopalvelu, joka tehostaa Eviran toimialan viranomaisten välistä viestintää. Eviranetissä jaetaan mm. ohjeita ja tulkintoja ja siellä on myös virtuaalisia työryhmätiloja viranomaisten yhteistyötä varten. Julkinen Evira.fi -internetsivusto palvelee erityisesti kuluttajia, toiminnanharjoittajia ja yrittäjiä, kun pelkästään valvojille suunnattu materiaali on Eviranetissä. Eviranetin käyttöoikeuden ovat ympäristöterveydenhuollon johtajalla, valvontaeläinlääkäreillä sekä elintarvikevalvontaa suorittavilla terveystarkastajilla. Suunnitelmakauden aikana Eviranet otetaan kaupungineläinlääkärien käyttöön. Naseva ja Sikava- tietojärjestelmiä käyttävät terveydenhuoltokäyntejä tekevät kaupungineläinlääkärit. Eläintenpitokieltorekisterin tietoihin on pääsy valvontaeläinlääkäreillä ja ko. valvontaa suorittavilla terveystarkastajilla. 7 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI, TARKASTUSTIHEYS JA TARKASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA Riskinarviointi suoritetaan Tervekuu -ohjelman mukaisesti. Riskinarvioinnissa merkittävinä tekijöinä on otettu huomioon: toiminnanharjoittajan asiantuntemus ja toimintatavat (hygieniatuntemus, omavalvonta, käyttötarkkailu, aiemmat ongelmat, yleinen asennoituminen jne.) huoneiston tai tilan olosuhteet, rakenteet ja kalusto (varustelutaso, rakenteiden kunto jne.) altistavan tekijän vaarallisuus ja toteutumisen todennäköisyys (taudinaiheuttaja, myrkyllisyys) altistuvien ihmisten määrä ja käyttäjäryhmät (lapset, nuoret, vammaiset, sairaat) altistuksen kesto ja / tai toistuvuus (vakituinen ja tilapäinen oleskelu). valvonnan vaikuttavuus Valitustapauksiin liittyvä valvonta tehdään ensisijaisesti ja vasta tämän jälkeen suunnitelmallinen valvonta. Valvontaa tukeva toiminta voi myös korvata suunnitelmallista valvontaa, jos toiminnan vaikuttavuus arvioidaan korkeaksi.

19 Valvontasuunnitelma Sivu 19 /60 Yhteistoiminta-alueen viranhaltijoista koostuvat tiimit (elintarviketiimi ja terveydensuojelutiimi) ovat määritelleet kunnissa suoritettuun kohdekohtaiseen riskinarviointiin perustuen eri valvontakohdetyypeille vuosittaisen tarkastuskäyntien määrän sekä tarkastuksiin tarvittavan ajan (liite 1). Elintarvikehuoneistojen valvontatarpeen määrittelyssä on käytetty aikaisemmin ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille liitettä 3 Valvontakohteiden riskiluokitus, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika. Muiden valvontasektoreiden osalta on noudatettu suunnitelmakauden ohjeistusta (liite 1). Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä on otettu huomioon suunnittelu, tarkastuksen valmistelutyöt ja tarkastukseen kuluva aika sekä tarkastuskertomuksen laatiminen, kirjaukset, laskutus ja muut jälkityöt. Matka-aikaa ei ole sisällytetty tarkastukseen käytettävään aikaan, mutta se on otettu huomioon voimavarojen suunnittelussa. Tarkastukseen käytettävän ajan arvioinnissa on käytetty valtakunnallisesti annettuja ohjeellisia aikoja, joita on tarvittaessa muutettu paikalliseen riskinarviointiin, kokemukseen ja resursseihin perustuen. Valvontakohdetyyppien tarkastukseen käytettävä aika (liite 1). 8 ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yhteistoiminta-alueen kunnille on laadittu yhteinen terveydensuojelulain (763/1994) 8 :n ja elintarvikelain (23/2006) 46 :n mukainen Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelma, jossa on otettu huomioon mm. ruokamyrkytysten, elintarvike- ja juomavesiepidemioiden sekä kuluttajaturvallisuuteen liittyvien erityistilanteiden selvittäminen. Suunnitelma kohdennetaan/tarkennetaan tarvittavilta osin kuhunkin yhteistoiminta-alueen kuntaan soveltuvaksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti kuntiin on nimetty työryhmät, joiden tehtävänä on ruokamyrkytysten sekä elintarvike- ja juomavesiepidemioiden selvittäminen. Työryhmä voi olla myös useamman kunnan yhteinen, jos se katsotaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys varautuu talousarviossaan ruokamyrkytysten, elintarvike- ja juomavesiepidemioiden sekä muiden vaaratilanteiden selvitystyöstä mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin. 9 TARKASTUSSUUNNITELMA VUOSILLE Resurssien niukkuudesta johtuen valvontaa kohdennetaan pääasiassa paikalliseen riskinarviointiin ja toissijaisesti valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuen tietyille painopistealueille. Elintarvike- ja terveydensuojelutiimi ovat suunnitelleet painopistealueille valvontahankkeina toteutettavia tarkastuksia ja näytteenottoa, joita toteutetaan yhtenevästi kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Kohdetyypeittäin suunnitellut valvontahankkeet perustuvat yhteistoiminta-alueella tehtyyn kohdekohtaiseen riskinarviointiin ja käytössä oleviin resursseihin. Valvontahankkeille on nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia hankkeen käytännön yksityiskohtien yhteensovittamisesta. Vastuuhenkilöt huolehtivat yhteenvedon laatimisesta. Valvontahankkeista pyritään laatimaan yhteenveto myös tiedotusvälineille. Näin tehdään valvontaa ja valvonnan tuloksena saatua tietoa tunnetuksi kuntalaisille, päättäjille ja toimijoille.

20 Valvontasuunnitelma Sivu 20 /60 Tavoitteena on, että valvonta toteutuu mahdollisimman yhtenevästi kaikissa Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yhteistoiminta-alueen kunnissa. Mikäli resurssit eivät riitä jonkin valvontahankkeen toteutukseen suunnitelman mukaisesti, elintarvike- tai terveydensuojelutiimi päättää hankkeen ajoituksen muuttamisesta tai hankkeesta luopumisesta. Suunnitelmakauden teema on valtakunnallisen ohjelmakauden mukaisesti valvonnan vaikuttavuus. Valvontatoimien vaikuttavuutta voidaan tarkastustoiminnan ohella lisätä tehostamalla muita valvontaa tukevia toimia, kuten kouluttamista, tiedottamista sekä niitä toimia, jotka kannustavat toiminnanharjoittajia huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä. Valvontaa tukevien muiden toimintamuotojen käyttämisessä huomioidaan toimialakohtaiset eroavaisuudet. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet on esitetty liitteessä HYVÄKSYTYT LABORATORIOT, JOIHIN VALVONTA TUKEUTUU Viranomaisnäytteiden tutkimukset sekä tutkimukset, joiden tekemisestä on säädetty lainsäädännössä, tutkitaan elintarvikelain 37 :n, eläintautilain 77 ja terveydensuojelulain 49a :n mukaisissa laboratorioissa. Laboratorio, johon suunnitelman mukainen valvonta tukeutuu, on pääasiassa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy tai jokin muu hyväksytty laboratorio. 11 VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys perii toiminnanharjoittajalta hyväksytyn taksan mukaisen maksun: 1. Valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista. 2. Valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta, kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. 3. Lainsäädännössä maksullisiksi määriteltyjen hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä tai muusta toiminnasta, josta lainsäädännön perusteella on perittävä maksu. Valvonnan maksullisuutta pyritään ohjelmakaudella kehittämään ja erityisesti kiinnitetään huomiota ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksen mukaisesti siihen, että ympäristöterveydenhuollon vastuualueiden keräämät maksut voidaan käyttää täysimääräisesti ko. vastuualueen valvonnan kehittämiseen ( , ympäristöterveydenhuollon jaosto). Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksan hyväksyy Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto. Maksutaksaan sisältyvät myös eläinlääkintähuollon maksulliset suoritteet. Kaupungineläinlääkärit noudattavat kunnalliseläinlääkäritaksaa eläinlääkäripalveluissa. Klinikkamaksua ei ole käytössä. Maksullisen päivystyspuhelimen käyttöönottoa selvitetään suunnitelmakauden aikana.

21 Valvontasuunnitelma Sivu 21 /60 12 VIESTINTÄ Viestinnän toteuttamisessa noudatetaan Joensuun kaupungin viestinnästä annettuja ohjeita. Viestintään kuuluu asiakaspalvelu, tiedotus, kohderyhmien neuvonta ja opastus. Erityistilanteissa viestinnän toteuttamisessa otetaan käyttöön Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelman mukainen tiedottaminen. Eläinlääkintähuollon tiedottamisesta vastaa ympäristöterveydenhuollon johtaja. Normaalioloissa kaupungineläinlääkärit ja valvontaeläinlääkärit voivat antaa toimialaansa koskevia tietoja tiedotusvälineille ja yleisölle. Lakisääteisesti vastustettavien eläintautien osalta tiedotusvastuu on Eviralla tai läänineläinlääkärillä. 13 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :n mukaisesti vähintään seuraavien tekijöiden osalta: tarkastusten ja näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin tarkastusten kattavuus näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Toteutunutta valvontaa verrataan valvontasuunnitelmaan vuosittain. Arvioinnissa tarkastellaan, kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja siten suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet. Valvonnan kattavuus arvioidaan valvontakohdetyypeittäin. Tarvittaessa kerrotaan syyt tai perustelut mahdollisten toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta (vertaa vaikuttavuus) tai mahdolliset poikkeamat sekä mainitaan mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä (esim. päätökset, resurssitarpeet, toiminnan muuttuminen, painopisteiden tarkentaminen), jotta tavoitteisiin päästäisiin seuraavalla tarkastelujaksolla. Arviointimenetelmiä kehitetään tietojärjestelmien kehittämisen yhteydessä niin, että ne ovat kiinteä osa yksikön tietojärjestelmiä (yhden kirjauksen periaate). Toteutumista käsitellään seudullisissa ympäristöterveydenhuollon työkokouksissa, joihin tiimit valmistelevat asian. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi hyväksytään Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Eläinlääkintähuollon suunnitelma hyväksytään ympäristöterveydenhuollon jaostossa osana ympäristöterveydenhuollon yhteistä valvontasuunnitelmaa. Suunnitelman päivitystarve arvioidaan vuosittain ja suunnitelma päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Päivitetty suunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain toimintavuoden päätyttyä. Arviointiraportti käsitellään ympäristöterveydenhuollon jaostossa osana yhteisen valvontasuunnitelman toteutumisen arviointia. Raportti lähetetään aluehallintovirastolle maaliskuun loppuun mennessä. Seurantaa hyödynnetään valvonnan kehittämisessä ja valvonnan jatkuvuuden varmistamisessa sekä valvontasuunnitelman päivittämisessä.

22 Valvontasuunnitelma Sivu 22 /60 14 RAPORTOINTI Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille lähetetään tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle kalenterivuoden loppuun mennessä. Vuosittain päivitetystä valvontasuunnitelmasta toimitetaan tieto aluehallintovirastolle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä (valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) 8 ). Ympäristöterveydenhuollon jaostossa käsitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimitetaan VYHA:n kautta aluehallintovirastolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedot raportoidaan vuosittain Eviran edellyttämällä tavalla. EU-vesilaitosten ja ns. EU-uimarantojen näyte- ja laatutiedot raportoidaan vuosittain keskusvirastojen edellyttämällä tavalla. Keskushallinnon valtakunnallisista sekä aluehallintoviraston alueellisista valvontaprojekteista raportoidaan kunkin valvontaprojektin yhteydessä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksia, sairaskäyntejä, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja ja valvontaa koskevia muita tietoja ilmoitetaan pyydettäessä keskushallinnolle ja aluehallintovirastolle. 15 VALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Tämä valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain siten, että suunnitelma saadaan Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksyttäväksi ennen vuoden loppua. Päivitystyö aloitetaan heti kun valvontaa ohjaavien keskusvirastojen toimialakohtaiset valvontaohjelmat on saatu valvontayksikköön. Päivitys tarkistetaan elintarvike-, eläinlääkintähuolto- ja terveydensuojelutiimin kokouksissa. Mikäli päivityksessä suunnitelmaan ei tule olennaisia muutoksia, sitä ei hyväksytä vuosittain ympäristöterveydenhuollon jaostossa, vaan suunnitelma toimitetaan tällöin tiedoksi jaostolle. Valvontasuunnitelma kuitenkin tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein.

23 Valvontasuunnitelma Sivu 23 /60 16 ELINTARVIKEVALVONTA VUOSINA Tarkastusten sisällön määrittely Elintarvikevalvonnan tarkastukset perustuvat EU-säädöksiin, elintarvikelakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin sekä Eviran ohjeisiin. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti Oiva-järjestelmällä. Tarkastukset pyritään tekemään ennalta ilmoittamatta silloin, kun valvontakohteessa on toimintaa. Tarvittaessa suoritetaan seurantatarkastuksia ja käytetään elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja. Tarvittaessa tarkastajat tekevät Oiva-järjestelmän ulkopuolisia tarkastuksia sekä asiakirjatarkastuksia virkapaikallaan. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, joka toimitetaan toimijalle tai tämän edustajalle. Tarkastuskertomukseen merkitään selkeästi, minkä lain mukaisia ja mitä toimenpiteitä tehty tarkastus sisältää. Tarkastaja voi sopia elintarvikealan toimijan tai tämän edustajan kanssa neuvottelutilaisuudesta. Neuvottelussa käydään läpi esim. toiminnassa tapahtuvia muutoksia ja omavalvontasuunnitelman päivitystä, keskustellaan tarkastusten yhteydessä havaittujen epäkohtien korjaamistavoista ja -aikatauluista, annetaan toimijalle ohjeita ja neuvoja sekä tarvittaessa keskustellaan viranomaisen jatkotoimenpiteistä ja neuvotellaan niihin liittyvistä määräajoista. Neuvottelusta laaditaan muistio, joka toimitetaan toimijalle tai tämän edustajalle. Omavalvonnan toimivuuden arvioimiseksi valvontakohteista otetaan näytteitä tarkastusta suorittavan viranhaltijan riskinarviointiin perustuen. Näytteenotto voidaan toteuttaa myös ennen tarkastuskäyntiä esimerkiksi kouluttamalla tähän tehtävään harjoittelijana toimiva opiskelija tai ostamalla palvelu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Tutkimustulokset ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet käsitellään varsinaisen viranomaistarkastuksen yhteydessä. Valvontatiedot raportoidaan kuntajärjestelmän kautta valtakunnalliseen valvontatietorekisteriin. Valvontatulokset julkaistaan Oiva-järjestelmällä Suunnitelmallinen valvonta Valvonnan tavoitteet ja painopisteet Elintarvikevalvonnan teemana vuosien aikana on valvonnan vaikuttavuus. Valvonnan tavoitteet ja painopisteet ovat: Oiva-järjestelmän käyttöönotto. Valvonnan yhdenmukaistaminen Oiva-järjestelmän käyttöönotolla. Valvontakohteiden toiminnan parantuminen Oiva-järjestelmällä tehtyjen tarkastusten myötä. Jäljitettävyyden parantuminen.

24 Valvontasuunnitelma Sivu 24 / Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely, valvontakohdetietojen päivittäminen ja riskinarviointi Hyväksymismenettelyä edellyttävissä valvontakohteissa suoritetaan tarkastus ennen hyväksymispäätöksen tekoa. Hyväksymispäätös tehdään 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Hyväksynnän jälkeen valvontakohde kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Käsittelyn yhteydessä suoritetaan valvontakohteen alustava riskinarviointi, johon perustuen kohteen ensimmäinen suunnitelmallinen tarkastus suoritetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen käsittelystä. Elintarvikelain 13 :n mukaisista huoneistoista, joista ei ole tehty hyväksymishakemusta tai ilmoitusta, kehotetaan tekemään hakemus tai ilmoitus. Hyväksynnän tai todistuksen antamisen jälkeen valvontakohde kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Elintarvikelain 21a :n (kontaktimateriaalit) ja 22 :n (alkutuotanto) mukaisia toimijoita, jotka eivät ole ilmoittaneet toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta, kehotetaan tekemään ilmoitus. Ilmoituksen käsittelyn ja toimijalle lähetetyn saapumisilmoituksen jälkeen valvontakohde kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin. TerveKuu -ohjelmalla tehdyn riskinarvioinnin, tarkastajan paikallistuntemuksen ja Eviran antaman ohjeistuksen perusteella suunnitelmallisen valvonnan piiriin tulleelle valvontakohteelle määritellään tarkastustiheys ja tarkastukseen tarvittava aika. Valvontakohdetiedot siirretään kuntajärjestelmän kautta valtakunnalliseen rekisteriin. Aiempina vuosina valvontakohteista tehtyjä selvityksiä ja arviointeja päivitetään. Päivitetyt tiedot siirretään kuntajärjestelmän kautta valtakunnalliseen rekisteriin. Valvontakohteiden riskinarviointia ja tietojen päivittämistä suoritetaan tarkastusten yhteydessä Eviran valvontasuunnitelmaan (VASU) sisältyvä valvonta Varaudutaan osallistumaan Eviran vuosittaisiin valvontatoimenpiteisiin, jotka on esitetty liitteessä 2. Mikäli Eviralta tai joltakin muulta taholta tulee muita valvontapyyntöjä, käytännön järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti Naudanlihan merkitseminen Valvotaan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 434/2008 mukaisesti kauppojen ja tukkujen omavalvontasuunnitelmien tarkastusten yhteydessä. Valvonnassa huomioidaan Eviran ohje naudanlihan merkitsemisestä ja jäljitettävyydestä numero 16024/1.

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE PÄIVITYS VUODELLE 2017

POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE PÄIVITYS VUODELLE 2017 Siun sote Ympäristöterveydenhuollon jaosto 2.1.2017 3 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2017 Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE PÄIVITYS VUODELLE 2018

POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE PÄIVITYS VUODELLE 2018 Siun sote Ympäristöterveydenhuollon jaosto 7.12.2017 40 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2018 Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVON- TASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVON- TASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymp.jaosto 18.12.214, 35 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVON- TASUUNNITELMA VUOSILLE 215 219 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI... 1 3 VALVONTA... 2 3.1 Tarkastukset... 2 3.2 Tarkastusohjeet/

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet

Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, marras-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

Päivitys vuodelle 2018

Päivitys vuodelle 2018 Ymp.jaosto 18.12.2017, 37, Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTA- SUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Päivitys vuodelle 2017

Päivitys vuodelle 2017 Ymp.jaosto 15.12.2016, 41 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTA- SUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ARVIOINTI- JA OHJAUSKÄYNTI VALVONTA- YKSIKKÖÖN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ARVIOINTI- JA OHJAUSKÄYNTI VALVONTA- YKSIKKÖÖN Kirje 1 (6) ESAVI/3033/05.14.01/2017 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 13.6.2017 Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302 53101

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ELINTARVIKELAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontayksikön tulee laatia säännöllistä valvontaa

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen Täällä on kaikki. Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen 5.9.2017 Johanna Mäkinen Terveydenhuoltolaki 21 Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset 1 / 13 Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset LIITE 2 Loppuraportin liite 2 Maria Närhinen Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. YMPÄRISTÖTERVEYDEN PERUSTASO... 3 3. KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin Uusi eläintautilaki Tarttuvatautipäivä 21.5.2013 Kajsa Hakulin Aikataulu Laki hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 23.4.2013 esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2014 Taustaa Uusi perustuslaki edellyttää keskeisten

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (9) Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (9) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot