Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön"

Transkriptio

1 Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN TAVOITTEET VALVONTAVIRANOMAISET YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTAOHJELMA (EHO) SEUDULLINEN VALVONTAYKSIKKÖ Voimavarat ja henkilöstön pätevyys Työajan jakaantuminen Voimavarojen riittävyys Delegoinnit ja hallinnolliset pakkokeinot Henkilöstön koulutussuunnitelma KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Tarkastuksen sisältö Tarkastuksiin käytettävä aika Valvontakohdetyyppien riskinarviointi ja riskiluokitus sekä valvontakohdetyyppien tarkastustiheys Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OHJAUS- JA ARVIOINTIKÄYNTI YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN TAKSAT LAATUJÄRJESTELMÄ VARAUTUMINEN ERITYISTILANTEISIIN VIESTINTÄ TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN KUTI/YHTI Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset YLLI RAPORTOINTI VALVONNAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 17

3 18 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Säädösperusta Yleistä Kohteet Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely Tarkastus Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheydet Laitosvalvontasuunnitelma Ensisaapumisvalvonta Näytteenotto ja projektit Seurantaohjelmat Terveysvaaratilanteet ja takaisinvedot Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittäminen Elintarvikevalvonnan priorisointi Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset painopistealueet vuonna Raision valvontayksikön elintarvikevalvonnan painopistealueet ja suunnitellut tarkastukset vuonna Raportointi TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA Säädösmuutokset Ilmoitusten ja hakemusten käsittely Säännöllinen ja suunnitelmallinen valvonta Muu valvontatyö Tarkastuksen sisältö Valvontakohteiden riskinarviointi, riskiluokitus ja tarkastustiheys Talousvesi Uimavesi Sisäilmatyöryhmä Kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten saniteettitodistukset Terveydensuojelun valtakunnalliset painopistealueet ohjelmakaudella Raision valvontayksikön valvonnan painopistealueet vuonna Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Raportointi TUPAKKALAIN JA NIKOTIINIVALMISTEIDEN VALVONTASUUNNITELMA Tupakkalain mukaiset kunnan valvontatehtävät Nikotiinivalmisteiden myynti ja valvonta Valvonta Tarkastus ja tarkastuksen sisältö Valvontakohteiden riskinarviointi, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika Tupakkalain valtakunnalliset valvonnan painopisteet vuonna Raision valvontayksikön valvonnan painopisteet vuonna Raportointi KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN SUUNNITELMA Valvontaviranomaiset ja työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa... 49

4 21.2 Ilmoitusvelvollisuus Turvallisuusasiakirja Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopistealueet Tarkastus ja tarkastuksen sisältö Tarkastuksen tekeminen kotirauhan piiriin kuuluvaan kohteeseen Omavalvonnan tarkastaminen kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheydet sekä tarkastusten vaatima aika Erityistilanteet Hallinnolliset pakkokeinot Vuosien teema ja tavoitteet kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Valvonnan tarve Raision valvontayksikössä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan resurssien varmistaminen Tukesin ja aluehallintoviraston projektit Valvontaan käytettävä työaika vuonna Raportointi Liitteet eivät ole julkisia. LIITE 1: Ensisaapumisvalvonnan tarkastuskohteet ja tarkastusten määrä LIITE 2: Elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma LIITE 3: Elintarvikevalvonnan kohdekohtainen tarkastussuunnitelma LIITE 4: Terveydensuojelunlain mukaisten tarkastusten sisältö LIITE 5: Terveydensuojelulain mukaisten kohteiden tarkastussuunnitelma LIITE 6: Terveydensuojelulain mukaisten kohteiden viisivuotissuunnitelma LIITE 7: Raision ja Naantalin vesilaitosten näytteenottosuunnitelma LIITE 8: Talousvesien näytteenottosuunnitelma LIITE 9: Raision uima-altaiden näytteenottosuunnitelma LIITE 10: Uimarantavesien näytteenottosuunnitelma LIITE 11: Tupakkavalvonnan tarkastuslomake LIITE 12: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastusten sisältö kohderyhmittäin LIITE 13: Muistilista toimenpiteistä kuluttajapalveluiden turvallisuuteen liittyvässä erityistilanteessa LIITE 14: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastussuunnitelma LIITE 15: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan viisivuotissuunnitelma

5 1 1 JOHDANTO Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma siten, että valvonta on vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Valvontasuunnitelma tulisi perustua valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Ympäristöterveysvalvonnan on oltava suunnitelmallista, oikein kohdennettua, tehokasta ja eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Näiden vaatimusten lisäksi valvonnan tulee olla hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista (hallintolaki) ja sille tulee varata riittävät voimavarat. Raision kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköön kuuluvat Raisio, Naantali ja Rusko. Asukkaita alueella on (lokakuu 2014). Valvontayksikkö on toiminut elokuusta 2007 alkaen ja kuntien yhteinen terveysvalvontajaosto vuoden 2009 alusta alkaen. Valvontayksikön koko on vuonna 2015 n. 11 henkilötyövuotta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki syksyllä 2014 arviointi- ja ohjauskäynnin Raision valvontayksikköön. Käynnillä viranhaltijat saivat hyvää palautetta työstään. Viranhaltijoilla on myönteinen ote työhön ja toiminnan kehittämiseen. Koska yksikön koko on pieni ja kaikki työskentelevät samoissa toimitiloissa, on yhteistyö helppoa. Eläinlääkintähuoltolaissa edellytetään, että kunta laatii suunnitelman valvontatehtävien hoitamisesta ja järjestämistään eläinlääkäripalveluista. Suunnitelma tuli laatia ensimmäisen kerran vuonna Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma on laadittu erikseen omana suunnitelmanaan. 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE Elintarvikelaki, EL (23/2006) 47 Kuluttajaturvallisuuslaki, KuTuL (920/2011) 20 Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi, TupL (693/1976) 14 Terveydensuojelulaki, TsL (763/1994) 4a Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta(665/2006) Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisesta valvontaohjelmasta (664/2006) 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT Terveydensuojelulaki (763/1994) Elintarvikelaki (23/2006) ja sen muutos 352/2011 Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) Lääkelaki (395/1987, muutos 22/2006) Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990) Kansanterveyslaki (66/1972) Kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi myös eläintautilakiin (55/1980), eläinsuojelulakiin (247/1996) sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettuun lakiin (1100/1994).

6 2 4 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN TAVOITTEET Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, sitä tehdään riittävin voimavaroin ja se on oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnalla varmistetaan ympäristöterveydenhuollon lakien noudattaminen toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla, tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä, antamalla lausuntoja ja varautumalla erityistilanteisiin. Valvontaviranomaisen on myös seurattava, että toimija poistaa epäkohdat. Tarvittaessa valvontaviranomainen ryhtyy hallinnollisiin pakkokeinoihin epäkohtien korjaamiseksi. Valvontaviranomaisen toimien tulee olla hyvän hallinnon mukaisesti suhteessa epäkohtiin eikä tuotteiden tai palveluiden tarjoamista tule rajoittaa enempää kuin on tarpeen. Toimijalle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi hallintolaissa esitetyllä tavalla. Valvontakeinot ja valvonnan kohdentaminen valitaan siten, että valvonta on mahdollisimman vaikuttavaa. Erityisesti suunnitelmallista valvontaa on kohdennettava riskiperusteisesti. 5 VALVONTAVIRANOMAISET Elintarvikelainsäädännön valvonnan ylimmästä johdosta vastaavat ministeriöt. Eläinlääkintähuollosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Terveydensuojelu- ja tupakkalaista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja kuluttajaturvallisuuslainsäädännöstä vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö. Ministeriöiden alaiset keskushallinnon valvontaviranomaiset eli keskusviranomaiset suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat ympäristöterveydenhuoltoa valtakunnallisesti omilla toimialueillaan seuraavasti: Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira): elintarvikelaki, eläinlääkintähuoltolaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira): terveydensuojelulaki, tupakkalaki, elintarvikelaki (alkoholijuomat). Aluehallintovirastot (AVIt) suunnittelevat ja ohjaavat alueellista terveysvalvontaa. Paikallinen terveysvalvonta kuuluu kuntien tehtäviin. Raisiossa toimii kuntien yhteinen kuusijäseninen terveysvalvontajaosto. Jaostoon Raisio valitsee kolme jäsentä, Naantali kaksi ja Rusko yhden jäsenen sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajuus jaostossa on Raisiolla, 1. varapuheenjohtajan nimeää Naantali ja 2. varapuheenjohtajan Rusko. Esittelijänä jaostossa toimii terveysvalvonnan vastuuhenkilö.

7 6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA 3 Evira, Tukes ja Valvira ovat laatineet yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille Yhteinen valvontaohjelma sisältää valvonnan yhteiset periaatteet ja sen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää keskusvirastojen ohjausta kunnille ja muille valvontaviranomaisille sekä lisätä valvonnan vaikuttavuutta, suunnitelmallisuutta ja laatua. Tämä tapahtuu ohjaamalla viranomaisia valvontasuunnitelman laatimisessa, valvonnan järjestämisessä ja toteutuksessa. Tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa. Yhteisen ohjelman avulla selkeytetään vastuita ja tehtäviä keskus-, alue- ja paikallistasolla sekä eri toimialoilla toimivien valvontaviranomaisten kesken. Tällä tavoin edistetään eri valvontaviranomaisten keskinäistä sekä valvontaviranomaisten ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten yhteiset periaatteet valvonnalle. Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annetaan tarkempia ohjeita muun muassa eri lakien perusteella tehtävien tarkastusten sisällöstä ja tarkastukseen käytettävästä ajasta. Aikaisemmin valvontaohjelmassa olleet elintarvikevalvontaohjelma ja eläinlääkintähuollon ohjelma ovat nyt osa VASUa (Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma). Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman on tarkoitus olla nelivuotinen ja seurata hallituskautta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on vuosien yhteinen valvontaohjelma laadittu poikkeuksellisesti viisivuotiseksi. Yhteinen osa pysyy lähtökohtaisesti samanlaisena koko ohjelmakauden ajan. Ohjelmakauden teemana on valvonnan vaikuttavuus. Ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valvontaohjelmaan kirjatut tavoitteet on huomioitava koko ympäristöterveydenhuollon valvonnassa. Valvontatoimien vaikuttavuutta voidaan tarkastustoiminnan ohella lisätä tehostamalla muita valvontaa tukevia toimia, kuten kouluttamista, tiedottamista sekä niitä toimia, jotka kannustavat toiminnanharjoittajia huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä. Valvontaa tukevien muiden toimintamuotojen käyttämisessä on huomioitava toimialakohtaiset eroavaisuudet. Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmassa valvonnan vaikuttavuutta edistetään tällä ohjelmakaudella seuraavia tavoitteita toteuttamalla: o valvonnan riskiperusteisuuden ja tehokkaan kohdentamisen varmistaminen o arviointi- ja ohjauskäyntien käyttöön ottaminen o valvonnan maksullisuuden edistäminen o tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen o valvonnan näkyvyyden varmistaminen. Keskusviranomaisilla voi olla toimialakohtaisia painopisteitä valvontaohjelmakauden eri vuosille. Nämä kuvataan toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa. 7 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTAOHJELMA (EHO) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on laatinut valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) vuosille

8 Sen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa. Ohjelma sisältää lisäksi eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet. EHO on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa ja (EY) N:o 882/2004 valvonta-asetuksen mukaista elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU). Uusi eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan Siinä edellytetään, että kunta laatii suunnitelman valvontatehtävien hoitamisesta ja järjestämistään eläinlääkäripalveluista viimeistään kahden vuoden sisällä lain voimaantulosta. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Kunnan on suunnitelmassaan osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on järjestetty eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tarjoamat palvelut. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. Raision valvontayksikössä eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma laaditaan erikseen omana suunnitelmanaan. Suunnitelma päivitetään Eviran eläinlääkintähuollon valtakunnallista suunnitelmaa noudattaen vuosille SEUDULLINEN VALVONTAYKSIKKÖ 4 Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) tuli voimaan Laissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Lain mukaan kunnalla tai yhteistoiminta-alueella tulee olla tehtävän järjestämiseksi käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit tapahtuneiden kuntaliitosten myötä Merimasku, Rymättylä ja Velkua yhdistyivät Naantalin kaupunkiin ja Vahdon kunta yhdistyi Ruskon kanssa Ruskon kunnaksi. Maskun kunnasta Livonsaari siirtyi Naantalin kaupungille Alueelta tuli Raision valvontayksikköön muutamia valvontakohteita lisää. Tällä hetkellä Raision kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköön kuuluvat kunnat ovat Raisio, Naantali ja Rusko. Valvontayksikön alueella asuu noin asukasta (lokakuu 2014). 8.1 Voimavarat ja henkilöstön pätevyys Valvontaviranomaisella on oltava palveluksessaan tai sopimuksen perusteella käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja riittävän kokemuksen omaavaa henkilöstöä. Jos voimavarat eivät vastaa valvonnan tarvetta, tulee valvontasuunnitelmassa olla selostus siitä, miten valvontavelvoitteet aiotaan hoitaa. Tarvittaessa esitetään toimenpiteet lisähenkilöstön hankkimiseksi. Ympäristöterveysvalvonnassa työskentelee tällä hetkellä 5 terveystarkastajaa, 2 eläinlääkäriä, pieneläinhoitaja, toimistosihteeri ja terveysvalvonnan johtaja. Lisäksi on palkattuna pieneläinhoitajan oppisopimuskoulutustyöntekijä ajalle 3/ /2015. Terveysvalvonnan johtajana toimii ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluiden johtaja. Valvontayksikön vastuuhenkilönä toimii yksi terveystarkastajista.

9 Raision valvontayksikössä työskentelee pätevää ja riittävän kokemuksen omaavaa henkilökuntaa. Suuremmalla osalla henkilökuntaa on vähintään ammattikorkeakoulututkinto. Lounais-Suomen aluehallintoviraston syksyllä 2014 tekemän arviointi- ja ohjauskäynnillä viranhaltijat saivat hyvää palautetta työstään. Viranhaltijoilla on myönteinen ote työhön ja toiminnan kehittämiseen. Koska yksikön koko on pieni ja kaikki työskentelevät samoissa toimitiloissa, on yhteistyö helppoa. Pieneläinpäivystyksen hoitaa valvontayksikön alueella yksityinen yritys. Raision yhteistoiminta-alue maksaa tästä palvelusta 10 % eli henkilötyövuosiin sen vaikutus on 0,1 htv. Raision kaupunki on Turun kaupungin kanssa perustanut yhteisen valvontaeläinlääkärin viran. Virka täytettiin Valvontaeläinlääkärin yhtenä tehtävänä on huolehtia eläinsuojeluvalvonnasta. Valvontatehtävien siirto yhteiselle valvontaeläinlääkärille vapauttaa Raision yhteistoiminta-alueen molempien eläinlääkäreiden työpanosta enemmän varsinaiseen laitosvalvontaan sekä eläinlääkintähuoltoon. Raision osuus virasta on 30 % (0,30 htv). Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa tehtiin sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Sopimus astui voimaan Sopimuksen mukaan Uusikaupunki järjestää Raision kaupungineläinlääkärien sijaistuksen virka-aikana. Raisio ostaa Uudeltakaupungilta sijaistuksen, mukaan lukien hyötyeläinpäivystyksen kuukausittaisten lepoaikojen aiheuttamat vapaat, yhteensä 80 päivää vuodessa. Naantalin ja Raision kaupunkien talousveden viranomaisvalvonnan näytteet ottaa Lounais- Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Terveydensuojelulain mukainen näytteenotto (erityisesti talous-, uima- ja allasvesien osalta) voi olla järjestetty terveysvalvonnan ulkopuolisen tahon toimesta ja voidaan laskea mukaan terveysvalvonnan resurssiin (Sosiaalija terveysministeriön ohje ; STM092:00/2007). Näytteenottoon kuluu aikaa arviolta n. 15 htpv vuodessa. Sijaisuusjärjestelyt voidaan hyväksyä yhteistoiminta-aluelain (410/2009) mukaisiin henkilövoimavaroihin, koska ne ovat vakiintuneita ja niiden avulla varmistetaan henkilöresurssien pysyminen samalla tasolla joka vuosi (Lounais-Suomen aluehallintoviraston raportti LSAVI/2681/ /2014). Eläinlääkäreiden sijaisuusjärjestelyiden lisäksi valvontayksikössä on ollut vakituisen henkilökunnan lisäksi kesäisin terveystarkastajien sijainen/harjoittelija (0,36 htv). Koko valvontayksikön henkilöresurssit Raision valvontayksikössä on yhteensä 2394 henkilötyöpäivää (htpv) = n. 11 henkilötyövuotta (htv). Tästä on valvontatyötä tekevien osuus noin 5,5 henkilötyövuotta. Erikoistuminen Ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaampi toimeenpano edellyttää ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden erikoistumista ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueisiin. Jotta erikoistuminen olisi tarkoituksenmukaista ja tehokasta, kunnalla tai yhteistoiminta-alueella tulee olla riittävä määrä henkilöstöä ympäristöterveydenhuollon tehtävissä. Raision valvontayksikön viranhaltijat ovat jakaneet tehtäviään erikoistumalla tiettyihin tehtäviin. Nykyinen tehtävänjako näkyy taulukosta 1. Tehtävänjakoa tarkistetaan tarpeen mukaan. 5

10 TAULUKKO 1. Terveystarkastajien ja eläinlääkäreiden alustava vastuualuejako ja terveysvalvonnan käytössä olevat henkilöresurssit Virkanimike Erityisosaaminen/vastuualue htpv / (htv) 6 Ympäristön ja rakennusvalvontapalveluiden johtaja, terveysvalvonnan johtaja Eläinlääkäri (Raisio, Rusko) Eläinlääkäri (Naantali) Terveystarkastaja Terveystarkastaja Terveystarkastaja Terveystarkastaja Terveystarkastaja (vastuuhenkilö) Hallinto Virkaeläinlääkärin tehtävät (pieneläimet), alkutuotantopaikat, ensisaapumisvalvonta, laitosten valvonta Virkaeläinlääkärin tehtävät (tuotantoeläimet sekä pieneläimet), alkutuotantopaikat, ensisaapumisvalvonta, laitosten valvonta, laivatarkastukset. Terveydensuojelu (sisäilma-asiat, asunnot, huoneistomelu). Naantalin ja Ruskon koulut, päiväkodit, vanhainkodit, palvelukodit, (terv.suoj..). Nuorten tilat ja majoitustilat. Kauneushoitolat, uimahallit, liikuntatilat. Elintarvikevalv. (koulut, päiväkodit, vanhainkodit Nli, Rusko), myymälät, myyntipaikat, grillit, pikaruokapaikat. Kontaktimateriaalit. Luontaistuotteet. Terveys- ja ravitsemusväitteet. Pakkausmerkinnät Raision ja Velkuan koulut, päiväkodit, vanhankodit, palvelukodit, (terv.suoj. + elint.). Nuorten tilat ja majoitustilat. Leipomot, pitopalvelut, ravintolat ja tarjoilupaikat ( MM, Velkua, Raisio). Tuhohyönteiset. Kuluttajaturvallisuusvalvonta, uimarannat, perhepuistot. Työpaikkaruokalat, leirikeskukset, saaristossa sijaitsevat kohteet, ravintolat ja tarjoilupaikat (Raisio, Rusko), kuljetusliikkeet, siirrettävät elintarvikehuoneistot, yleisötilaisuudet. Vastuuhenkilön tehtävät. Talousvedet. Tupakan ja nikotiinivalm. myyntiluvat. 66 htpv (0,30 htv) 220 htpv (1 htv) (hygieenikon tehtävien osuus 16 h/vko = 0,43 htv) 220 htpv (1 htv) (hygieenikon tehtävien osuus 110 htpv = 0,5 htv) 220 htpv (1 htv) 220 htpv (1 htv) 220 htpv (1 htv) 220 htpv (1 htv) 122 htpv (0,554 htv) Pieneläinhoitaja Eläinlääkäreiden avustaja 220 htpv (1htv) Pieneläinhoitajaharjoittelija Eläinlääkäreiden avustaja 183 htpv (0,83 htv) Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelutehtävät 66 htpv (0,30 htv) Pieneläinpäivystys Suomen Pieneläinklinikat Oy 22 htpv (0,1 htv) Eläinlääkärin sijaisuuksien Uudenkaupungin 80 htpv (0,36 htv)

11 7 järjestäminen ympäristöterveydenhuolto Toimistosihteeri Toimistotehtävät, laskutus, tietojen kirjaukset TerveKuulle, esityslistan kokoaminen ym. 220 htpv (1 htv) Määräaikaiset Terveystarkastajien sijainen 80 htpv (0,36 htv) Näytteenotto Yhteensä Htpv = henkilötyöpäivä (=7,5 h) Htv = henkilötyövuosi (=220 htpv) Suunnitelman mukaiset verkostovesinäytteet (Lsvsy) 15 htpv (0,07 htv) 2394 htpv (10,88htv) 11 htv Valvontayksikön vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu oman toimialan (terveystarkastaja) tehtävien ja jaoston esittelijä- ja sihteeritehtävien lisäksi seuraavia tehtäviä: toiminnan kehittäminen tarpeen mukaan esim. o laatukäsikirjan päivitys o erityistilanteiden oppaan laatiminen ja päivitys o ohjeistus esim. omavalvontanäytteiden ottoon o terveydensuojelujärjestyksen laatiminen ja päivitys tarvittaessa toiminnan koordinointi valvontasuunnitelmien laatiminen ja niiden raportointi aluehallintovirastolle koulutustilaisuuksien järjestäminen yrittäjille tarvittaessa riskinarviointiin liittyvät kannanotot projektien suunnittelu tiedotusvastuu ympäristöterveydenhuollon osalta esim. Eviran ja aluehallintoviraston kyselyihin vastaaminen tulojen ja menojen seuranta. 8.2 Työajan jakaantuminen Jäljempänä ympäristöterveydenhuollon eri toimialojen valvontasuunnitelmissa on tarkemmin esitetty suunnitelmalliseen valvontaan käytettävää työpanosta. Taulukossa 2 on esitetty henkilöresurssit yksilöityinä ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueille. TAULUKKO 2. Työajan jakaantuminen toimialoittain Terveydensuojelun valvonta - suunnitellut tarkastukset - näytteenotto - muu valvontatyö (mm. asunnontarkastukset, uudet huoneistot / toim. vaihtuminen, lausuntojen antaminen, saniteettitodistukset, tarkastuksiin kuluva matka-aika, toimistotyöt) Yht. Elintarvikevalvonta - suunnitellut tarkastukset - ensisaapumisvalvonta - muu valvontatyö, matka-ajat, ilmoitusten käsittely, toimistotyöt ym. henkilötyöpäiviä (htpv) , henkilötyövuosia (htv)

12 8 Yht ,0 Kuluttajaturvallisuus - painopistealueet - muut tarkastukset, hallinnollinen työ, matkaaika ym Yht. Tupakkalain valvonta - suunnitelmalliset tarkastukset - muu valvontatyö Nikotiinivalmisteiden myyntiluvat ja valvonta 67 0, Yht. Eläinlääkäripalvelut ja kaupungin eläinlääkärin tehtävät (ell, pieneläinhoitajat, sijaisuudet) 20 0, ,26 Pieneläinpäivystys 22 0,10 Valvontaeläinlääkärin tehtävät 66 0,30 Yhteensä ,88 Valvontasuunnitelman laatimiseen on kulunut aikaa noin 15 ja raportointiin 10 henkilötyöpäivää. Vastuuhenkilönä toimivan terveystarkastajan työajasta kuluu vastuuhenkilön tehtävien hoitamiseen arviolta noin 100 htpv. Koulutuksiin kuluu vuonna 2015 arviolta 35 htpv. Lisäksi ympäristöterveydenhuollossa on tehtäviä, joita ei voida ennakoida esim. epidemiat ja muut yllättävät tilanteet sekä ohjaus ja neuvonta, jotka vievät runsaasti työaikaa ja joiden tekemiseen on varattava aikaa. 8.3 Voimavarojen riittävyys Nykyisillä henkilöstöresursseilla pystytään hoitamaan valvontatehtävät lähes keskusviranomaisten edellyttämällä tavalla, mutta toiminnan kehittämiseen ei riitä resursseja. Työtehtävien jaolla (erikoistumisella) työtehtävät hoituvat aiempaa tehokkaammin. Työssä joutuu kuitenkin aina priorisoimaan tehtäviä esim. akuutit asiat, kuten epidemiat ja muut yllättävät tilanteet, hoidetaan aina ensisijaisesti. Myös uusien huoneistojen ja toimijan vaihtumiseen liittyvät tarkastukset ja päätökset/todistukset tehdään mahdollisimman nopeasti niiden tultua vireille. 8.4 Delegoinnit ja hallinnolliset pakkokeinot Raisiossa toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä on siirretty viranhaltijoille. Viranhaltijoille delegoidut tehtävät on tarkastettu kaupunginvaltuustossa /183. Johtosääntö astui voimaan Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien myöntäminen delegoitiin viranhaltijoille toukokuussa 2009 (Ympäristölautakunta / 56 ). Elintarvikelain muutoksen (352/2011) ja uuden kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) johdosta delegoinnit on päivitetty näiden osalta ympäristölautakunnassa Päivitetyssä johtosäännössä terveystarkastajille on delegoitu elintarvikelain, terveydensuojelulain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaisten ilmoitusten käsittely sekä tupakkaja nikotiinilupien myöntäminen. Terveystarkastajilla on tarkastus-, näytteenotto- ja tiedonsaantioikeus tupakka-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja elintarvikelain

13 mukaisesti. Lisäksi on delegoitu pakkokeinojen käyttöä kuten, määräysten ja kieltojen antamista, elintarvikkeiden/kulutus-tavaroiden markkinoilta poistamista, haltuunottoa sekä elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskevia päätöksiä. Eläinlääkäreille on delegoitu eläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden tuotantolaitosten hyväksyminen. Lisäksi on delegoitu eläimistä peräisin olevien elintarvikkeita koskeva tarkastus-, tiedonsaanti- ja näytteenotto-oikeus sekä lihantarkastukseen ja siihen liittyvä valvonta. Myös pakkokeinojen käyttö elintarvikelain osalta on delegoitu. Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään silloin, kun toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin määräysten täyttämiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet toimijan velvoittamiseksi noudattamaan määräyksiä ole riittäviä. Pakkokeinoja ovat mm. erilaiset määräykset ja kiellot, uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka, haltuunotto sekä esim. elintarvikehuoneiston hyväksynnän peruuttaminen. Päätöksistä ja pakkokeinojen käytöstä menee tieto jaostolle Henkilöstön koulutussuunnitelma Jatkuva lainsäädännön muuttuminen asettaa lähtökohdan jatkuvalle kouluttautumiselle. Raision valvontayksikössä on varattu rahaa henkilöstön koulutukseen. Valvontayksikössä on käytäntönä, että joku työyhteisöstä käy koulutuksessa ja jakaa tietoa muille. Koulutuksissa käydään säännöllisesti tarpeen, kiinnostuksen ja erikoistumisen mukaan. Käydyistä koulutuksista pidetään kirjaa. Suunnitelmaa laadittaessa ei ollut vielä tietoa kaikista vuoden 2015 koulutuksista. Evira järjestää koulutusta Oiva-järjestelmän muutoksista. Oiva-järjestelmään liittyvät koulutukset ovat tärkeitä ja niihin osallistuvat kaikki elintarvikevalvontaa tekevät viranhaltijat. Valvira kouluttaa tarvittaessa YHTI-järjestelmän muutoksista. Näihin koulutuksiin osallistuvat kaikki viranhaltijat, joille kuuluu terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- tai tupakkavalvonnan tehtäviä. Koulutussuunnitelma laaditaan ja se tarkentuu sitä mukaa kun tietoon tulee lisää vuoden aikana järjestettäviä koulutuksia. Koulutuksiin on arvioitu kuluvan noin 35 henkilötyöpäivää. 9 KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) mukaan kunnan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään: 1) tarkastuksen sisällön määrittelyn; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheyden; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan; 4) kunnan toimesta tapahtuvan näytteenoton ja näytteiden tutkimisen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin. Toimialakohtaisten valvontaohjelmien vähimmäissisällöstä ja ohjelmien toteutumisen arvioinnista säädetään toimialakohtaisissa säädöksissä (EL 47, KuTuL 20, TsL 4a ja TupL 14 ) ja valvontaohjelma-asetuksen 5 :ssä. Kunnan valvontasuunnitelmaan on tarkoituksenmukaista sisällyttää myös eläinlääkintähuollon tehtäväksi säädetty eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä valvonta, jota koskeva

14 10 eläinlääkintähuoltolaki tuli voimaan Lain mukaan eläinlääkintähuoltoa koskeva alueellinen valvontasuunnitelma tuli laatia ja kunnan suunnitelma mennessä. Tähän Raision ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön valvontasuunnitelmaan vuosille on sisällytetty ympäristöterveydenhuollon toimialojen (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan) valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelma on laadittu viisivuotiseksi kuten valtakunnallinen valvontaohjelmakin. Valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarvittavin osin, ainakin valvontayksikön painopisteet ja suunnitelman mukaiset tarkastukset määritetään vuosittain tehtävällä päivityksellä. Aluehallintovirasto suoritti elintarvikevalvonnan sekä terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan arviointi- ja ohjauskäynnin (ent. auditointi) Raision valvontayksikköön vuonna Arviointi- ja ohjauskäynnillä esille tulleet asiat on otettu huomioon valvontasuunnitelmaa laadittaessa. Kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma aluehallintovirastolle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä. 9.1 Tarkastuksen sisältö Valvontasuunnitelmaan kirjataan tarkastukset joko valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien mukaan. Valvontasuunnitelmaan kirjatut tarkastukset ovat valvontayksikön säännöllistä tarkastustoimintaa. Tarkastuksen sisältö määräytyy sen mukaan, minkä lain perusteella se tehdään. Joihinkin kohteisiin saattaa olla tarkoituksenmukaista tehdä tarkastus samanaikaisesti useamman lain perusteella. Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisällään koko kohteen tarkastuksen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. Pelkkä näytteenottokäynti ei ole tarkastus. Tarkastusten yksityiskohtaiset sisällöt on määritetty toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa ja/tai keskusvirastojen antamissa ohjeissa tai käytetään valvontayksikön omia ohjeita. Oheisessa taulukossa on esitetty tarkastuksen yleinen sisältö eri toimialoilla. TAULUKKO 3. Tarkastuksen yleinen sisältö eri toimialoilla Elintarvikevalvonta Terveydensuojelun valvonta Kuluttajaturvallisuus -valvonta Tupakkalain valvonta Tarkastuksen yleinen sisältö Minkä tahansa näkökohdan tutkiminen sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta vaatimusten mukainen Pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta Yksi tarkastus ei yleensä voi kattaa koko yrityksen toimintaa, kohdistuu johonkin tiettyyn osaan. Selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen (aistinvaraista tarkastelua ja arviointia, usein mittauksia ja näytteenottoa) Tarkastuksen tarkoitus selvittää, että tarjottu palvelu ei aiheuta vaaraa Yleensä tarkastuksista ilmoitetaan ennakkoon. Tavoite tarkastaa kohteen toiminnan ja tilojen vaatimustenmukaisuus.

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot