Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen"

Transkriptio

1 Teemu Santonen, Minna Zechner, Tapio Myllymaa & Pirja Fagerlund Tämä raportti kokoaa yhteen satojen työelämän asiantuntijoiden näkemykset vaihtoehtoisista tulevaisuuden kuvista ja niihin liittyvistä koulutuksen kehittämisideoista, joiden avulla näitä haasteita voidaan koulutusjärjestelmän osalta lähteä ratkomaan. LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS ISSN ISBN (online) Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen. Ideoita koulutuksen kehittämiseen Vuosina toteutettu pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin ForeMassi2025-verkostohanke kohdentui ikäihmisten kotona asumista tukeviin hyvinvointipalveluihin sekä turvallisuusalaan. Juuri nyt koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi on erityisen tärkeää, koska ikärakenteen ja taloudellisen tilanteen muutoksen johdosta Suomi on suurien haasteiden edessä. Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen Ideoita koulutuksen kehittämiseen

2 iaroea JriKAISrT iaroea mrbiicatilks ON qeemupantonenijinnawechneriqapiojyllymaacmirjacaäerlund Ikäihmistenbkotonabasumistabtukevab osaaminenb fdeoitakoulutuksenkehitt miseen iaureajammattikorkeakoulu O0N4 Vantaa

3 CopyriÄht qekij t jaiaureajammattikorkeakoulu fppkoo4ojroor fp_kvtujvrnjtvvjppmjo

4 b Sisällysb N eyvinvointiyhteiskuntahaasteidenedess KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV O corejassiomorjhankekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknm OKN corejassiomorennakoiosaamistarpeitakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknm OKO eankkeenhy dynt j tjahy dytkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknn OKP eankkeenvaiheetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkno OK4 eankkeentuottamatmuutjulkaisutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknp P qulevaisuudennelj skenaariotakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknr PKN pkenaarioitam rittelev ttoimijatkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknr PKO qulevaisuudennelj skenaariotajaniihinliittyv tosaamistarpeetkkkkkkkkkkkkknr 4 pkenaarioistakoulutuksenkehitt misideoiksikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknu 4KN qutkimuksenteoreettinenviitekehyskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknu 4KO eaastateltavientaustakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknv 4KP fdeoidenluontijadokumentointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkom 4K4 fdeoidenanalysointijaluokittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkon 4KR fdeoidenedelleenty st minenjalopullinenluokittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoo 4KS houlutusasiantuntijoidenhaastattelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkop R houlutuksenkehitt misenideatteemoittainkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko4 RKN bnsimm inenteemawjonikulttuurisuusjakielikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko4 RKNKN hansainv lisetvaihdotjavierailutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkor RKNKO hulttuurientuntemuskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkos RKNKP qy skentelyjopuomessaolevienmaahanmuuttajienkanssakkkkkot RKNK4 hielitaitokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkou RKO qoinenteemawlppimisymp rist tkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkov RKOKN lppilaitoksenulkopuolisetkouluttajatkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpm RKOKO qy harjoittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpm RKOKP vhteysty muidenkuinoppilaitostenkanssakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpo RKOK4 lppilaitostenv linenyhteisty KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP RKP holmasteemawjuuttuvatoimintaymp rist KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP4 RKPKN jarkkinal ht isyyskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkp4 RKPKO vritt jyysjaerilaisetyritysmuodotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkps RKPKP Asiakkuusjapalveluj rjestelm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPS

5 RKPK4 malveluj rjestelm javalvontakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpt RK4 kelj steemawrudenteknoloäiankehitt minenja teknoloäiaosaaminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpu RK4KN rudenkehitt minenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpv RK4KO qeknoloäianhy dynt minenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4m RK4KP qeknoloäiajaymp rist toppimisessakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4n RKR siidesteemawjonialainenjaelinik inenoppiminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4o RKRKN jonialaisettutkinnotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4p RKRKO iis koulutuskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk44 RKRKP vksil llisetoppimispolutjahyv ksiluvutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4r RKRK4 rudetammatitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4s RKS huudesteemawsuorovaikutusjakommunikointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4s RKSKN hommunikaatiotaidotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4t RKSKO AsenneKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4V RKSKP oyhmienohjaaminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrm RKT peitsem steemawiyhytkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrm RKTKN eoitojahoivakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrn RKTKO hurssitkansalaisillekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkro RKTKP g rjest toimintaanliittyv tkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrp RKTK4 qy llisyytt edist v tkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrp S heskusteluahavainnoistakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrr SKN eaastateltavientaustanvaikutusideoihinkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrr SKO pkenaarioidenvaikutustuotettuihinideoihinkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrt SKP eavaintojaseitsem st teemastakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrt SKPKN jonikulttuurisuusjakielikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkru SKPKO lppimisymp rist tkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkksn SKPKP juuttuvatoimintaymp rist KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS4 SKPK4 rudenteknoloäiankehitt minenjateknoloäiaosaaminenkkkkkkkkksr SKPKR jonialainenjaelinik inenoppiminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkst SKPKS suorovaikutusjakommunikointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkksu SKPKT iyhytkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktm T gohtop t kset KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTO i hteetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktr iiitteetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktu

6 Esipuheb hansallisellajamaakunnallisellaennakoinnillaonpuomessapitk tperinteetkq h n jatkumoonliittyynytkoulutuksenjaosaamistarpeidenennakointihankecorejassiomori jonkatuloksienavullatuotetaanjulkishallinnolleiyrityksillejakolmannensektorin toimijoilleosaavia hyvinvointij jaturvallisuusalanty ntekij it I jotkakykenev t vastaamaantulevaisuudenhaasteisiinkguurinytkoulutusjjaosaamistarpeidenennakointi onerityisent rke Ikoskaik rakenteenjataloudellisentilanteenmuutoksenjohdosta puomionsuurien haasteidenjapakkoratkaisuidenedess Klnselv Iett hyvinvointij rjestelm mmeeijatkunykyisenkaltaisenakqulevaisuudensuhteenyhdeksi kantavaksiajatukseksionkinasetettuiett vanhuksetasuisivatkotonaanmahdollisimman pitk nkq m navullaj rjestelm nkustannuksiavoidaanalentaajaparhaimmassa tapauksessamy sel m nlaatuavanhuudenosaltaparantaaverrattunanykyiseen j rjestelm nkq m onkuitenkinmahdollistavainijoskotonaannettavathoivajja turvallisuuspalvelutvastaavatvanhustentarpeitajaniit tuottavatosaavatammattilaisetk q m raporttikokoaa yhteen satojen ty el m n asiantuntijoidenn kemykset vaihtoehtoisistatulevaisuudenkuvistajaniihinliittyvist koulutuksenkehitt misideoistai joidenavullaedell kuvattuahaastettavoidaankoulutusj rjestelm nosaltal hte ratkomaankfdeanmuuntamineninnovaatioksiedellytt kuitenkinainaonnistunutta t yt nt npanoakq m njohdostatoivontulevinavuosinaoppilaitoksiltaaktiivistaotetta tuotettujenideoidenedelleenkehitt miseenjaniidenlaajamittaiseenk ytt nottoonk corejassiomorjhankkeenvastuuhenkil n haluankiitt erityisestihankkeentoimintaan osallistuneitaty el m nedustajiaijotkaomistakiireist nhuolimattaantoivatarvokkaan panoksensasuomalaisenhyvinvointijjaturvallisuusalankoulutuksenkehitt miseksik ealuanmy skiitt osatoteuttajinasek maakunnallisentoiminnankoordinaattoreina toimineitapatakunnanipein joeniqampereenjaqurunammattikorkeakoulujaijotka merkitt v stiedesauttoivatmaakunnallistenn kemystenkartoittamisessakpuurikiitos my s muille iaureajammattikorkeakoulun corejassiomorjprojektitiimin j senillek corejassiomorjhanketta rahoitettiin jannerjpuomen valtakunnallisen bpojohjelman ty markkinoiden toimintaaedist vien osaamisji innovaatiojjapalveluj rjestelmien kehitt minenjtoimintalinjastaijonkarahoittavanaviranomaisenatoimiilpetushallituskln selv Iett ilmanammattikorkeakoulujenulkopuolistarahoitustat m nkaltaisethankkeet t ss mittakaavassaj isiv ttoteutumattak qeemupantonen vliopettajaihqq R

7 Tiivistelmäb suosinaomnnjomnptoteutettupitk naikav linlaadullisenennakoinnincorejassiomorj verkostohankekohdentuiik ihmistenkotonaasumistatukeviinhyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaank eankkeeseen sis ltyneen valtakunnallisen ja maakunnallisen skenaarioprosessintuloksenam ritettiinseuraavatnelj skenaariotaijotkatoistuivatl hes samanlaisinavaltakunnallisessajamaakunnallisessatarkastelussawnfeyvinvointiaja turvallisuuttateknoloäiallaiofhansalaisyhteiskunnannousuipfjarkkinoidenehdoillaja4f hokonaisvaltainen hyvinvointik haikissa skenaariossa havaittiin teknoloäiaani liiketoimintaanjavuorovaikutustaitoihinliittyv tosaamistarpeetijotkaesiintyiv tosin hiemaneripainoarvoinkaikissanelj ss edell mainitussatulevaisuudenkuvassak m tuloksenaancorejassiomorjhanketuottisatojakoulutuksenkehitt misideoitaijotka teemoiteltiinseuraaviinseitsem np teemaanwnfjonikulttuurisuusjakieliiof lppimisymp rist tipfjuuttuvatoimintaymp rist I4FrudenteknoloÄiankehitt minenja teknoloäiaosaaminenirfjonialainenjaelinik inenoppiminenisfsuorovaikutusja kommunikointisek TFiyhytkurssitKk ihinideoihinliittyeneritoimijoidenn kemykset erosivatjonkinverrantoisistaansek aloittainett maakunnittainkjy sl ht kohtana toimineillaskenaarioillatodettiinolevanmerkityst koulutuksenkehitt miseenliittyvien ideoidensynnyss Kq m njohdostakoulutuksenkehitt misess tulisikinkattavasti kuunnellaeritoimijoitaihuomioidaomanmaakunnanerityispiireist nousevattarpeetja tulevaisuudenkuvaijohonoppilaitoksenkoulutusstrateäiasidotaank saikka corejassiomorjhankekohdistuikin ik ihmisten kotonaasumista tukeviin hyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaani voidaan monia hankkeen tuottamia kehitt misenteemojasoveltaamy smuihinkoulutusaloihinkk inollenn ytt silt Iett koulutuksenkehitt misenhaasteettulevaisuudessaliittyv tenemm nyleisemp n yhteiskunnalliseen ja teknoloäiseen muutokseeni kuin alakohtaiseen spesifiseen ammattiosaamiseenkeankkeentuloksena tuotettujaideoitavoidaankuitenkin pit enemm ninkrementaalisinakuinradikaaleinaideoinaikoskamerkitt v osaehdotetuista ideoistaolijototeutettutaisuunniteltutoteutettavaksioppilaitoksissakhoulutuksen radikaalimpikehitt minenedellytt kinoppilaitoksiltaaktiivistajaomajaloitteistaotetta esimerkiksirohkeidenkokeilujenmuodossaisensijaaniett odotetaann ilt osinvastausta ty el m nedustajiltaksainkuuntelemallaty el m nasiantuntijoitajatyydytt m ll heid n tarpeitaani p dyt n todenn k isemmin nykyisen koulutusj rjestelm n vaiheittaisiin pienparannuksiinijotkapidemm ll aikav lill eiv tkuitenkaanole v ltt m tt riitt v keinovarmistaapuomenkilpailukyky K qy el m nasiantuntijoidenehdottamatideatosaamisenkehitt miseksiovateitt m tt relevanttejajakertovatosaltaanoppilaitostenheikostavasteajastatuottaauusiaosaajia ty markkinoillejaltaiheikkoudestaesitell alantoimijoillemit koulutuksentulevaisuuteen kuuluukq m njohdostanopeammanvasteajansaavuttamiseksiratkaisuaolisikinehk haettava markkinaehtoisestalis Jjat ydennyskoulutuksestaijotkamahdollistavat joustavammattoteutuksetjatodentavataidontarpeenk S

8 Abstractb qhekordicandcinnishwelfaremodelisfacinäasiänificantchallenäeduetheaäeinä populationandithasbeencommonlyaräuedthattheexistinäcinnishhealthcaresystemis notabletomeetthefuturechallenäeswithoutsiänificanttransitionandinnovationsk corejassiomor alonäjtermnetworkprojectonforesiähtofqualitativeskillsinthe wellbeinäandsecurityfields wascarriedoutfromomnntoomnpkcirsttheprojectwas ÄeneratinÄnationalandreÄionallevelfuturescenariosEaKkKafuturemanuscriptsFand defininäfuturejorienteddemandandchanäeneedsandcompetenceprofilesrelatinäto thesescenarioskqhenonthesecondphaseiäeneratinäandproposinäpractical improvementideasrelatinätoeducationalcontentsandstructuresk AsaresultofnationalandreÄionalmultiJclientand phasedparticipatoryactionscenario processesi followinä four future scenarios were definedw NF telfare and pecurity on qechnoloäyiofoiseofthecivicpocietyipflnthejarkets qermsand4fcomprehensive tellbeinäkabitsurprisinälyisiänificantdifferencesinreäionalvsknationallevelscenario comparisonwerenotidentifiedkjoreoveriforallfourscenariosfollowinäthreeäenericskill needswereidentifiedwnfqechnoloäyiof_usinessandpfpocialskillskeoweveriitwas noticedthattheimportanceandweiähtofthesethreeskillsvariedsomewhatfromone scenariotoanotherk AsanoutcomeofpractitionersinterviewsIhundredsofideasclassifiedintofollowinÄseven mainthemeswereäeneratedwnfjultijculturalandlanäuaäeiofiearninäenvironmentsipf ChanÄinÄoperationalenvironmentI4FaevelopmentandtechnoloÄicalknowJhowIRF jultidisciplinaryandlifejlonälearninäisffnteractionandcommunicationandtfphortterm courseskfnterestinälyiintervieweeheteroäeneityintermsofprovinceandindustrytypewas somewhatinfluencinätheproposedideasiwhilealsothefourscenarioswereleadinäto differentkindsofideaskqhereforeiasuccessfuleducationalsystemdevelopmentcallsout heteroäenicinformantsipayinäattentiontothespecificeconomicanddemoäraphicfeatures oftheäivenprovinceandfinallyasolidfuturevisioninwhichtheeducationstrateäyis attachedk bvenifcorejassiomorjprojectwasfocusinäontheindependentlivinäandtherelated wellbeinäandsecurityservicesiitappearedthatmanyofthesuääestedideascanalsobe appliedtootherfieldsofstudykasaresultitseemsthatthechallenäesrelatinätothe educationaldevelopmentarelinkedtothemoreäenericsocietalandtechnoloäicalchanäei thansomeindustryspecificprofessionalskillskeoweveriitalsoappearedthatourapproach whichwasstronälyrelyinäonthepractitionersparticipationwasleadinämoreorlesson incrementalimprovementstotheexistinäeducationalofferinäinsteadofradicalreform suääestionskfnpracticemanyofthesuääestedideaswerealreadyappliedorbeinäplanned withineducationalinstitutesk T

9 qhusiforeducationalinstitutesboldexperimentationsaresuääestedasatooltofoster radicaleducationalideasinsteadoffocusinäonlyonthepractitionersmoreorless incrementalsuääestionskanyhowitheproposedideaswererelevantandindicateexistinä systemsweaknesstoproducenewskilledworkforcefastenouähforthelabormarketor inabilitytocommunicatewhattheexistinäeducationalsystemisallaboutkasaresultitis proposedthatinordertoachievefastertimejtojmarketandabilitytoverifyäenuine demandiamarketdrivenadditionalandcontinuinäeducationshouldbeemphasizedwhich providesmoreflexibilitythanslowerphaseddeäreeeducationk U

10 u Hyvinvointiyhteiskuntab haasteidenbedessäb s est nik ntyminenonsuurihaastesuomalaisellejalaajemminkinpohjoismaiselle hyvinvointiyhteiskunnalleeandersenymkommtfkkykyisenkaltaisellahyvinvointivaltiollaon vaikeuksiavastatat m nhetkenipuhumattakaantulevaisuudenvanhusv est ntarpeisiin Eoyyn nenymkomm4ikordenomnmfkpuomessav est nik rakennemuuttuunopeammin kuinmonissamuissamaissaeiainecjaiv liiomnmfijotenpuomiontavallaanpakotettu toimimaan suunnann ytt j n vanhustenhuollon uusia ratkaisuja etsitt ess K qoimintamallienkopiointimuiltaeiv ltt m tt olemahdollistajapuomenonosinhaettava omatyksil llisetratkaisutkjarraskuussaomnpjulkaistunhallituksenrakenneohjelman mukaan normaalinkaantalousjjaty llisyyskehityksenoloissajulkisentaloudentuloteiv t riit ilmankorvaaviatoimiarahoittamaannykyperusteinm r ytyv tiv est nik rakenteen muutoksenmy t nopeastikasvavatjulkisetmenotsiteniett julkisentalouden velkaantuminenpysyisihallinnassakoakennepoliittisenohjelmanteht v n onkorjatat m rahoitusvajejasitenturvatatulevatetuudetjapalvelutk Eeallituksenp t s OMNPFK sastauksena esitettyyn taloudelliseen onäelmaan hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassaesitet nuseitas st kohteitaja keinojak p st tkoskettavatmy svanhuksillesuunnattujapalveluitajasuuntanaonetenkin laitoshoidonv hent mineneeallituksenp t s OMNPFKkykyist j rjestelm pidet n liianlaitospainotteisenaerityisestimuistisairaidensuhteenkjuistisairaidenmakuuttaminen kuntouttamisensijaanonkallishoitomuotoesauramoomnpfkhansainv lisiss vertailuissa suomalainenvanhustenpitk aikaishoitoeiyll kustannuksiltaanedesburoopanunionin keskikastiinkhustannuksetovatmatalammatkuinmuissamohjoismaissajal hemp n fsoj _ritannianjapaksankustannustentasoaeeuberymkommvfkhasvavakysynt tarkoittaa kuitenkinsit Iett vanhustenhuoltoaonkehitett v jaontodenn k ist ett pienet muutokset eiv t riit I vaan tarvitaan laajempia uudistuksiakheskeinen osa vanhustenhuollonuudistustaonjatkaajoaiemminvalittuasuuntaustaijonkamukaan vanhuksetasuvatkotonaanmahdollisimmanpitk nkgottat m onmahdollistaionkotiin annettavien hoivaj ja turvallisuuspalveluiden vastattava vanhusten tarpeitak malveluj rjestelm onmuutoksessamy ssilt osiniett yh useammissakunnissajulkisia palveluitatuottavatkunnatiyrityksetjaj rjest tkjy syksityinenpalvelutuotantoon lis ntynytvarsinkinsuurissakaupunäeissakmalveluj rjestelm nmuutoksetsek vanhusten kotonaasumisenlis ntyminenasettavatuusiavaatimuksiaty voimanosaamisellejan in syntyytarvetarkastellahyvinvointijjaturvajalojenkoulutustauudestan k kulmastakln t rke kysy Imillaistaosaamistatulevaisuudessatarvitaankunvanhuksetyh pidemp n jayh heikkokuntoisempinaasuvatkodeissaan?q h nkysymykseenoncorejassiomorj hankepyrkinytvastaamaank 9

11 v ForeMassivtvöphankeb vru ForeMassivtvöbennakoibosaamistarpeitab suosinaomnnjomnptoteutettucorejassiomoronpitk naikav linlaadullisenennakoinnin verkostohankeijokasis ll llisestikohdentuiik ihmistenkotonaasumista tukeviin hyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaankcorejassiomorjhankerahoitettiinjannerj puomenvaltakunnallisenbpojohjelmanty markkinoidentoimintaaedist vienosaamisji innovaatiojjapalveluj rjestelmienkehitt minenjtoimintalinjastaijonkarahoittavana viranomaisenatoimiilpetushallitusk eankkeentuloksenatuotettiinkansallisellajamaakunnallisellatasollahyvinvointijja turvallisuusalan skenaarioitaelierilaisiamahdollisiatulevaisuudenk sikirjoituksiak pkenaariotlaadittiinmarkkinajiyhteiskuntajjateknoloäial ht isestijaniidenpohjalta tehtiin k yt nn n ehdotuksia koulutuksen sis lt jen kehitt miseksi huomioiden tulevaisuudenkasvavapalvelujenkysynt jalaadullinenmuutoslaitoshoidostakohden kotihoitoakqarkoituksenaolikiinnitt my shuomiovanhustenhuollonmuuttuviin rakenteisiinjaosaamistarpeidenmuutoksiinkeankkeenvisionmukaanw?qulevaisuudenpuomessajasenerialueillaonturvattuosaajiensaanti hyvinvointijjaturvallisuusalallaniiniett ihmisetvoivatel kokoel m ns tasapainoisestijaturvallisestik? corejassiomorjhankkeessa tehtiin ennakointitutkimustai joka on tulevaisuuden vaihtoehtoistenimahdollisten vaikkaeiv ltt m tt todenn k isten kehityskulkujeni tapahtumienjatrendientunnistamistajaniidenvaikutustenarvioimistakqarkasteluaikaoli vuoteenomorsaakkakqavoitteenaolisaadaselvillemy sep todenn k isi ja nykyn kemyksenmukaanmahdottomaltatuntuviavaihtoehtojaijotkavaativatuusien ratkaisujenjatoimintatapojenkehitt mist jak ytt nottoak bnnakointionprosessiijokaliitt tulevaisuuttakoskevantiedonosaksistrateäista p t ksentekoakptrateäiaty ntarkoituksenaonuudistaaomaatoimintaavastaamaan tulevaisuudentoimintaymp rist nvaatimuksiakhunstrateäiaty h nliitet nennakointii mukaantuleepaitsisopeutuminentulevaisuudenhaasteisiinmy saktiivinenhaasteisiin vastaaminenjaaitotulevaisuudentekeminenelitoteutuvaantulevaisuuteenvaikuttaminen omilla valinnoilla ja teoillak corejassiomorjhankkeessa ennakoinnilla pyrittiin tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita hyvinvointij ja turvallisuusaloillak pkenaarioihinpohjautuvallatarkastelullavarmistetaanietteit m nhetkenn kymist vedet johtop t ksi tulevaisuudenosaamistarpeistaivaanotetaanhuomioonmy s yll tystenja killistenkinmuutostenmahdollisuusk lsaamistarpeisiinvastaaminenjakoulutuksenuudelleensuuntaaminenonaikaaviev prosessiijotentulevaisuuteenvarautuminenonensiarvoisent rke KcorejassiOMORJ NM

12 hankkeessaolimukanatoimijoitai jotka tuntevathyvinvointijjaturvajalojen osaamistarpeetjatoimialanmuutoksetiennakointiinerikoistuneitatutkijoitaikoulutuksen tarjoajiajakehitt ji sek strateäistenlinjaustenvet ji Kq ll pyrittiintakaamaaniett tunnistetutosaamistarpeetjohtavatk yt nn ntoimiink vrv Hankkeenbhyödyntäjätbjabhyödytb corejassiomorjhankejasentuottamattuloksetonensisijaisestisuunnattuniilletahoillei joillaonn kemyst hyvinvointijjaturvallisuusalanosaamistarpeistanytjatulevaisuudessa sek niilleijoillaonmahdollisuustehd strateäisiaratkaisujakoulutuksensuunnittelussaja toimeenpanossajokooppilaitoksissaimaakunnallisestitaikansallisestik Ammattikorkeakouluthy dynt v thankkeentuloksiakoulutuksensuunnittelussaja strateäiaty ss Kiaajapohjaisenverkostonkanssak ytyylimaakunnallinenvuoropuhelu auttaaoppilaitoksiamuodostamaanomanyksil llisenprofiilinsasuhteessamuihin toimijoihinjav hent tulevaisuudessap llekk ist koulutustarjontaakeankkeessaolivat mukana patakunnani pein joeni qampereen jaqurun ammattikorkeakoulutja koordinaattorinatoimiiaureajammattikorkeakoulukjy smuutammattikorkeakoulutovat jatkossa tervetulleita hy dynt m n hankkeen tuloksiak eankkeen v lillisen kohderyhm n voidaanpit ammatillistakouluastettajayliopistojaikoskahankkeen tuloksenasyntyisis ll llisi jarakenteellisiasuosituksiaijotkakoskevatmy sn it toimijoitak vritystenkannaltahankkeeseenosallistuminentuottituorettatietoahyvinvointijja turvallisuusalantulevaisuudenkehityssuunnistakk it yrityksetvoivathy dynt omassa strateäiaty ss jaliiketoiminnanuudistamisessakjy hemminhankkeentuloksistavoidaan tuottaaoikeanlaistaosaamistajaosaajiayritystentarpeisiink vritystenjaopetuksellistentoimijoidenlis ksihankkeenkohderyhm nkuuluvat maakuntaliittojenm r llisenkoulutuksenennakointiinliittyv ttahotkjaantieteellisesti hankkeellaolitoimintaarudenmaanisarsinaisjpuomenipatakunnanimirkanmaanjabtel J mohjanmaanmaakunnissakhoskaoppilaitostenstrateäistenlinjaustentaustaoletukset tulivatmaakuntaliittojensaatavillejoprosessinalkuvaiheessaiauttavatn m liittoja muodostamaan nykyist paremmin omat m r lliset tavoitteensa suhteessa valtakunnalliseenkokonaistilanteeseenkjaakuntaliittojenlis ksijulkisenjakolmannen sektorinoräanisaatioilletarjottiinmahdollisuusvaikuttaaomantoimialueensatulevaan koulutustarjontaanjoennenkoulutuksentoteutumistak saltakunnallisenkohderyhm nmuodostavatopetushallitukseni opetusministeri nja valtionhallinnonvirkamiehetijoidentoimenkuvaansis ltyv thankkeenteemajalueetk q llaisiaovatetenkinkoulutuksenperusennakointisek valtioneuvostonkoulutuksenja tutkimuksenkehitt missuunnitelmanehbprfvalmisteluty K corejassiomortarjosierihankkeeseenosallistuvilletoimijoillemahdollisuudenk yd aktiivistavuoropuheluaijonkatulostentulisiviranomaistenvalmisteluty nkauttaheijastua NN

13 oppilaitostenjamaakuntienstrateäioissakqavoitteenaonsiisiett oppilaitosteniyritysten jamaakuntienn kemyksethyvinvointijjaturvajalojenosaamisensuhteenn kyv t virkamiestentuottamissauusissalinjauksissak eankkeentavoitteetjahy dytvoidaankintiivist seuraavastiw corejassiomorjhankkeen tulosten avulla tuotetaan julkishallinnollei yrityksillejakolmannensektorintoimijoilleosaaviahyvinvointijja turvallisuusalanty ntekij it Ijotkakykenev tvastaamaantulevaisuuden haasteisiink vry Hankkeenbvaiheetb m piirteiss n corejassiomorjhanke toteutettiin seuraavastik hev ll OMNN hanketoimintaaloitettiinijolloinhankkeestatiedotettiinmahdollisimmanlaajastija rakennettiinsidosryhm verkostokeankkeenydintoimijoidenielieriammattikorkeakoulujen edustajienkanssaitoteutettiinty pajaijossamuodostettiinyhteinenvisiokiis ksirajattiin tarkemminhyvinvointijjaturvallisuusalanosajalueetijoihinhankkeessakeskityttiinkk it olivatik ihmistenkotonaasumistatukevatpalvelutjatoimetk pyksynomnnaikanatutkijaj jaty pajaty skentely vuorottelemalla m ritettiin vaihtoehtoisettulevaisuusskenaariotmarkkinajiyhteiskuntajjateknoloäian k kulmistak k m skenaariot esitell n luvussa kolmek qy pajoja edelsi ja seurasi verkkoty skentelyosuusi jossa hy dynnettiin jassideakoräjverkkoyhteis K saltakunnallisettulevaisuudenn kemyksetkoottiinyhteenensimm isess v liraportissaw jerist IqKIquohimaaIeKIiaitinenIgKImiril IjKIEOMNOFeyvinvointiJja turvallisuusalantulevaisuusitsen isenkotonaasumisenn k kulmastak corejassiomorjskenaariraporttikiaureaiomnok suonnaomnototeutettiinjoukkomaakunnallisiaty pajojaijoissam ritettiinja tunnistettiinmaakunnallisetjaammattikorkeakoulukohtaisethaasteetimahdollisuudetja toimenpidesuosituksetk qoimenpidesuositukset pohjautuivat edellisess vaiheessa tuotettuihintulevaisuudenskenaarioihinjan iss tunnistettuihinosaamisprofiileihinkbri maakuntienv list keskusteluak ytiinjassideakoräjverkkoyhteis ss Kpyntyneettulokset julkaistiinhankkeentoisessav liraportissak iaitinenigkijerist IqKCquohimaaIeKEtoimKFEOMNPFeyvinvoinninja turvallisuudentulevaisuudenosaaminenmaakunnissaitsen isenkotona selviytymisenn k kulmastajcorejassiomorjskenaarioraporttifkiaureakbj reportk suodenomnpty skentelypohjautuivuosienomnnjaomnoskenaarioty skentelyynk vksil iden ja ryhmien luovuutta hy dynt en luotiin skenaarioiden pohjalta tulevaisuusl ht isi koulutuksenkehitt misideoitakq m niteratiivisenkehitt misprosessin NO

14 tuloksetjulkaistaant ss corejassiomorjhankkeenloppuraportissakiis ksivuonnaomnp toteutettiinjohtavienkansainv listenturvallisuustutkijoidenhaastattelujaijoidenavulla syvennettiinn kemyksi turvallisuusalankoulutuksenkehitystarpeistakk m tulokseton julkaistuerikseenoheisessajulkaisussak pantoneniqkeomn4fk kemyksi turvallisuusalanmarkkinoistaikoulutuksestaja tutkimuksestakiaureakbjreportk vrä Hankkeenbtuottamatbmuutbjulkaisutb q m nloppuraportinlis ksicorejassiomorjhankeesessaontuotettuseuraavatjulkaisutw jerist IqKIquohimaaIeKIiaitinenIgKImiril IjKIEOMNOFIeyvinvointiJja turvallisuusalantulevaisuusitsen isenkotonaasumisenn k kulmastak corejassiomorjskenaariraporttikiaureaiomnok jerist IqKIiaitinenIgKCquohimaaIeKEOMNOFIpcenariocilterjodelasan fnnovationcatalystkqhemroceedinäsoftherthfpmfjfnnovation pymposiumipeoulihoreajvjnoaecemberomnok pantoneniqkimaasonenigkeomnoionlineversionfibvaluatinämrivatepecurity pectorjarketmerceptionsincinlandipecuritygournalklnlineversion availableathttpwllwwwkpaläravejjournalskcomlsjlidoiwnmknmrtlsjkomnok4s iaitinenigkijerist IqKCquohimaaIeKEtoimKFEOMNPFIeyvinvoinninja turvallisuudentulevaisuudenosaaminenmaakunnissaitsen isenkotona selviytymisenn k kulmastajcorejassiomorjskenaarioraporttifkiaureakbj reportk pantoneniqkijerist IqKIiaitinenIgKEOMNPFIcuturefnnovationsfor fndependentiivinäwaefininänewcompetencesandprofessionsiineuizinähi hkokbkiconnipkiqorkkeliijkipchneideripki_itranifkebdskfkmrockofqhe uufsfpmfjconference fnnovatinäindlobaljarketswchallenäesfor pustainabledrowthinsjnvguneieelsinkiicinlandk paarelaijkipantoneniqkiqikkaneniqkieomnpficojcreationofinnovations betweenhiähereducationandactorsinpubliciprivateandthethirdsectoriin mrockofqheqripleeelixconferenceomnp qhefnnovativemracticesintorki lräanisationandoeäionalaevelopmentjmroblemsandmrospectsi iink pinäipwedenonnojn4guneomnpk maasonenigkipantoneniqkimaasoneniikeomnpfvksityisenturvallisuusalan toimijoidenn kemyksi alankoulutusj rjestelm nlaadustakfnwqurpeineni skebdkfjahdollisuuksienmaa ty ss jakoulussalaadukastaoppimistak gyv skyl nammattikorkeakoulunjulkaisujaomnpippksv VSK NP

15 pantoneniqkieomnpficoresiähtandparticipantheteroäeneityabilitytofoster radicaleducationalideasinmrockofqhesthfpmfjfnnovationpymposium fnnovationintheasiancentury jelbourneiaustraliaonujnniaecember OMNPK pantoneni qk EOMN4FI k kemyksi turvallisuusalan markkinoistai koulutuksestajatutkimuksestakiaureakbjreportk lsayll mainituistajulkaisuistaonladattavissacorejassiomorjhankkeenverkkopalvelusta osoitteestahttpwllwwwkmassideakorälforemassiomorkjuidenjulkaisujenosaltapyydet n ottamaanyhteytt kyseisenjulkaisunkirjoittajiink N4

16 y Tulevaisuudenbneljäb skenaariotab yru Skenaarioitabmäärittelevätbtoimijatb corejassiomorjhankkeessa toteutettiin vuosina OMNN ja OMNO laajamittainen skenaarioty pajaty skentelyk q ss loppuraportissa kuvaamme tiivistetysti skenaarioty skentelynvaiheetjatuloksetk qarkemmat tuloksetjatutkimuksen toteuttamisenvaiheetovatluettavissasuomeksijerist ymkeomnobfjaiaitinenymkeomnpf sek enälanniksijerist ymkeomnoafjapantonenymkeomnpfk suonnaomnnskenaarioty skentelyynsis ltyikolmevaltakunnallistaty pajaaijotkaoli suunnattukaikillehankkeeseenosallistuvilletahoillekiis ksivuonnaomnototeutettiin viisitoistamaakunnallistaty pajaaikolmekussakinviidess hankkeeseenosallistuvassa maakunnassakeankkeeseenpyrittiinottamaanmukaanerilaisiamaakuntiaimutta eurooppalaisittain tarkasteltunal hes kaikkiapuomenmaakuntiavoidaanpit maaseutumaisinaekivalaineniommpfkpuomalaisenluokituksenmukaanrudenmaani mirkanmaanjasarsinaisjpuomenmaakuntienvoitiinkatsoakuitenkinsis ltyv nsuureen kaupunkiseutumaiseenseutuunkpensijaankaksimuutahankkeeseenosallistunutta maakuntaa patakuntajaerityisestibtel Jmohjanmaaovatpikemminkintaajamiaja maaseutumaistaasutusaluettaejinistryofaäricultureandcorestryiommsfkq m n johdostan idenmaakuntienvoitiinolettaaeroavanmerkitt v stitoisistaansek v est ni taloudellisenkehityksenett osaamistarpeidensuhteenk pkenaarioty pajoihinosallistuiyliprmhenkil erilaisiltahyvinvointiinjaturvallisuuteen liittyvilt toimialoiltasis lt enjulkisenjayksityisensektorintoimijoitasek asiantuntijoita j rjest ist ja yhdistyksist K qosinlukum r isesti merkitt v osa ty pajoihin osallistuneistahenkil ist olioppilaitoksenopettajiataiopiskelijoitak yrv Tulevaisuudenbneljäbskenaariotabjabniihinbliittyvätb osaamistarpeetb pkenaarioprosessintuloksenam ritettiinnelj skenaariotaijotkakuvaavatvaihtoehtoisia tulevaisuuksiaik ihmistenkotonaasumisenjaturvallisuudenkannaltakpkenaariot nimettiinseuraavastiw NF eyvinvointiajaturvallisuuttateknoloäialla OF hansalaisyhteiskunnannousu PF jarkkinoidenehdoilla NR

Tulevaisuus turvassa!

Tulevaisuus turvassa! Anneli Manninen, Tarja Meristö & Jukka Laitinen T ärkeimmiksi muutosvoimiksi nousevat teknologian avaamat uudet mahdollisuudet sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö. Turvallisuusalan osaamistarpeista

Lisätiedot

Hanna Tuohimaa, Tarja Meristö, Mirkka Pirilä (toim.) Häiriö polulla NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla

Hanna Tuohimaa, Tarja Meristö, Mirkka Pirilä (toim.) Häiriö polulla NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla Hanna Tuohimaa, Tarja Meristö, Mirkka Pirilä (toim.) Häiriö polulla NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla iaroea JrihAISrT iaroea mrbiicatilks NV eannaquohimaaiqarjajerist

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

2. Kokouksen j rjest ytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Doepel, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen.

2. Kokouksen j rjest ytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Doepel, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen. PKC GROUP II,, P yt kirja 112012 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTI KOKOUS Aika: Paikka: L sn : 4.4.2012, klo13.00 P rssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Kokouksessa olivat l sn kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto ry on vastaanottanut liikenne- ja viestint ministeri n l hett m n lausuntopyynn n ja lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto ry on vastaanottanut liikenne- ja viestint ministeri n l hett m n lausuntopyynn n ja lausuu asiasta seuraavaa: Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto Lausunto 1 (5) 28.8.20 1 1 VALTIONEUVOSTO Liikenne- ja viestint ministeri PL 31 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi laura.north@lvm.fi LVM lausuntopyynt 8.8.2011,

Lisätiedot

Kirjastostartti, Kauppatieteet , informaatikko Maarit Putous. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Kirjastostartti, Kauppatieteet , informaatikko Maarit Putous. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, Kauppatieteet 5.9.2012, informaatikko Maarit Putous Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä Yliopiston toiminta perustuu tieteelliseen tietoon,

Lisätiedot

ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2011 1 (6) Y-tunnus 0841066-1 VARSINAINEN YHTI KOKOUS. Aika ja paikka. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen j rjest ytyminen

ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2011 1 (6) Y-tunnus 0841066-1 VARSINAINEN YHTI KOKOUS. Aika ja paikka. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen j rjest ytyminen ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2011 1 (6) VARSINAINEN YHTI KOKOUS Aika ja paikka L sn 29.4.2011 klo 13.00, Finlandia-talo osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki niluetteloon (liite 1) merkityt osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut. Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä

Asiantuntijapalvelut. Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä Asiantuntijapalvelut Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä Asiantuntijapalvelujen henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti

Lisätiedot

Mobiilikortin käyttöohjeet

Mobiilikortin käyttöohjeet Lisenssit vuonna 2015, Liite 1. Mobiilikortin käyttöohjeet 1. Saat tekstiviestin matkapuhelimeesi missä on kortin latauslinkki 2. Avaa linkki jolloin matkapuhelimesi lataa kortin. Joissakin puhelimissa

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU 22.6.2014.v3.1 LASKUVARJOURHEILUN SM-KILPAILUT 2014

KILPAILUKUTSU 22.6.2014.v3.1 LASKUVARJOURHEILUN SM-KILPAILUT 2014 KILPAILUKUTSU 22.6.2014.v3.1 LASKUVARJOURHEILUN SM-KILPAILUT 2014 Alavuden Ilmailukerho ry (AIK) j rjest laskuvarjourheilun avoimet SM-kilpailut. J rjestelyt toteutetaan Suomen Ilmailuliitto ry:n (SIL)

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

MetsДiset yhteydet Vantaalla. Tilannekatsaus vuoden 2013 ilmakuvien perusteella

MetsДiset yhteydet Vantaalla. Tilannekatsaus vuoden 2013 ilmakuvien perusteella MetsДiset yhteydet Vantaalla Tilannekatsaus vuoden 2013 ilmakuvien perusteella MetsДiset yhteydet Vantaalla - Tilannekatsaus vuoden 2013 ilmakuvien perusteella ISBN 978-952-443-495-9 (PDF) Sarja: Vantaan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Seuraavien 25 vuoden keskeinen haaste on puolittaa maailman k yhyys.

Seuraavien 25 vuoden keskeinen haaste on puolittaa maailman k yhyys. 952948_FI 04-08-2003 09:28 Pagina 2 Seuraavien 25 vuoden keskeinen haaste on puolittaa maailman k yhyys. Me t h n pyrkiv t aikuiset emme varmastikaan n e toimintamme lopputulosta, vaan lastemme on jatkettava

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija.

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 12.10.2011 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija Holmberg

Lisätiedot

ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2010 1 (8) Y-tunnus 0841066-1

ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2010 1 (8) Y-tunnus 0841066-1 ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2010 1 (8) VARSINAINEN YHTI KOKOUS Aika ja paikka L sn 29.4.2010 klo 13.00, Finlandia-talo osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki niluetteloon (liite 1) merkityt osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Totta vai tarua? Kysy m yksi ä j a v ast a uksi a solunsalp a a j a h oid ost a : Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Ta ustatutkimukse n te hnyt ja kirjase n kirjoitta

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty. mistyön. TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu

Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty. mistyön. TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty mistyön lähtökohtana TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu Professori Kaija Saranto & Professori Kerttu Tossavainen,

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Suomella on ilo ja etuoikeus saada esitt yty nyt k ynnistyvien Frankfurtin. Kirjamessujen teemamaana. Olemme enemm n kuin innoissamme

Suomella on ilo ja etuoikeus saada esitt yty nyt k ynnistyvien Frankfurtin. Kirjamessujen teemamaana. Olemme enemm n kuin innoissamme 1 TASAVALLAN PRESIDENTIN PUHE FRANKFURTIN KIRJAMESSUJEN AVAJAISISSA 7.10.2014 Rouva komissaari, Arvoisat ministerit ja ylh isyydet, Herra osavaltiop ministeri, Herra ylipormestari, Herra puheenjohtaja

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Verkkokaupan asiakaslähtöinen kehittäminen: Case Decanter Oy

Verkkokaupan asiakaslähtöinen kehittäminen: Case Decanter Oy Verkkokaupan asiakaslähtöinen kehittäminen: Case Decanter Oy Ristimäki, Erik 2015 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Verkkokaupan asiakaslähtöinen kehittäminen: Case Decanter Oy Erik Ristimäki

Lisätiedot

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Kilpailutyö Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Salla Hautaviita & Eetu Koskinen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ulvila 29.5.2012 Sisällys Saatteeksi... 3 Menu... 4 Perustelut... 5 Ravintosisältö...

Lisätiedot

BOGEY PRKL EMAX 2009 OLLI MONTONEN. Poika tuli kotiin! YrittДjyysviikko. Muistoja sekд niiden puutetta pжrssilдisyydestд

BOGEY PRKL EMAX 2009 OLLI MONTONEN. Poika tuli kotiin! YrittДjyysviikko. Muistoja sekд niiden puutetta pжrssilдisyydestд BOGEY PRKL Poika tuli kotiin! EMAX 2009 YrittДjyysviikko OLLI MONTONEN Muistoja sekд niiden puutetta pжrssilдisyydestд MikД ihmeen treidari? 18 ON SITд RAKKAUTTA JAETTU NIIN ILOKIVEN VESSOISSA KUIN 10

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka Suomi tiedote

Sisällys. Ruoka Suomi tiedote 1 2005 Ruoka Suomi tiedote Sisällys Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan kehitt misty st. Tiedote ilmestyy vuonna 2005 nelj kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosm - r on 1900 kpl. Jakelulistalla

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA Tampereen kaupungin raittius ja päihdeasiain neuvottelukunta Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Elokuu 2000 Lukijalle Käsissäsi on laajaa aihepiiriä

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Sis llys. Internet ja WWW. Kone Internet-verkossa. IP-osoite. Johdatus Linuxiin/UNIXiin: Osa 2

Sis llys. Internet ja WWW. Kone Internet-verkossa. IP-osoite. Johdatus Linuxiin/UNIXiin: Osa 2 Sis llys Johdatus Linuxiin/UNIXiin: Osa 2 Internet ja WWW S hk posti Uutisryhm t Selaimet Hakukoneet Reijo Siven Tietojenk sittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Linux/UNIX osa 2 2 Internet ja WWW Uusi

Lisätiedot

Kuntoutussuunnittelijan näkemyksiä työeläkekuntoutuksena toteutettavasta työkokeilusta

Kuntoutussuunnittelijan näkemyksiä työeläkekuntoutuksena toteutettavasta työkokeilusta Kuntoutussuunnittelijan näkemyksiä työeläkekuntoutuksena toteutettavasta työkokeilusta Teija Hietala Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen

Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen Jetta Joensuu Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen Case: JOE Palvelut Oy:n aputoiminimi JOE Rakentaminen Opinnäytetyö Syksy 2015 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 8 VATT-RESEARCH REPORTS Marja Riihel Risto Sullstr m TULOEROT JA ERIARVOISUUS SUURALUEILLA PITK LL AIKAV LILL 1971-1998 JA ERITYISESTI 199-LUVULLA VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (14) 22. liittokokous

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (14) 22. liittokokous METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (14) Kari Niininen (Kaakkois-Suomen vaalipiiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät liittokokouksen osanottajat. Porvarihallitus on istunut vajaan vuoden ja saanut maan asiat

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Pohjanmaan kautta. Talviaktiviteetit Kulttuuri ja tapahtumat Majoitus ja ruokailu Perhe ja hyvinvointi Kokous

Pohjanmaan kautta. Talviaktiviteetit Kulttuuri ja tapahtumat Majoitus ja ruokailu Perhe ja hyvinvointi Kokous Talviaktiviteetit Kulttuuri ja tapahtumat Majoitus ja ruokailu Perhe ja hyvinvointi Kokous Talvi 2006-2007 Tervetuloa Pohjan maalle! Tule Sinäkin Pohjanmaalle! Kulttuuria ja hemmottelua Perhelomat Talviloma

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ Talonrakentajan tutkinto * Kiinteistönhoitajan tutkinto * Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma/rakennusmestari

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

VIII-IX VI-VIII VIII. Brahenkatu. vr k VII. hotelli. tr k III. (at kulku) maanal. at BRAHENKATU B-B VII. Eerikinkatu 6.6. kt II EERIKINKATU B-B

VIII-IX VI-VIII VIII. Brahenkatu. vr k VII. hotelli. tr k III. (at kulku) maanal. at BRAHENKATU B-B VII. Eerikinkatu 6.6. kt II EERIKINKATU B-B BRAHENKATU ERIKINKATU TUOIOKIRKKOSILTA 0 0 0 0 S=000 S=00 S=000 S=000 S=000 S=00 S=00 S=000 S=00 0.00. 0....... 0........... S=000 S=00 S=000 S=000 S=000 S=00 S=00 S=000 S=00 0 00 00 00 00 00 00 RADAN

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

SAY KUUKAUSIKOKOUS

SAY KUUKAUSIKOKOUS SAY KUUKAUSIKOKOUS 22.5.2014 Paikka: Mandatum Life Lauri Saraste, pj OHJELMA Yleisasioita SAY foorumin perustaminen kuolevuusasioille SAY jäsenkyselyn 2014 läpikäynti ICA2014 Kuolevuus ja pitkäikäisyys,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Alkeispelastuksen sa a nno t 2015 2015-01-13

Alkeispelastuksen sa a nno t 2015 2015-01-13 Alkeispelastuksen sa a nno t 2015 2015-01-13 Oleelliset muutokset vuoden 2014 sa a nto ihin: 1.5 Hidasteet osa on päivitetty. 2.3 Rakentaminen osa on pa ivitetty. Muita muutoksia ei ole. Johdanto Alue

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Salmiranta. Jyväskylän katulähetys RY

Salmiranta. Jyväskylän katulähetys RY Salmiranta Jyväskylän katulähetys RY Sisällysluettelo Tervetuloa.....3 Jyväskylän Katulähetys Ry.....4 Salmirantakoti....5 Henkilökunta...6 Toiminta....7 Muutto ja vuokra...8 Asukkaan vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA 1:7500

KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA 1:7500 KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA 1:7500 Osayleiskaavan luonnoskartta on esitetty 1:7 500 mittakaavaisella 10.5.2011p ivitetyll pohjakartalla. Yleiskaavamerkint jen pohjana on k ytetty ymp rist

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

ChiNet. Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa. Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

ChiNet. Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa. Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ChiNet Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ChiNet-verkosto Ammatillisten oppilaitosten Chinet-verkosto

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

mets keskus Toimiva mets hankkeen vuosiraportti ajalta 1.1.-31.12.2011 Dnro 4022 / 3560-2008

mets keskus Toimiva mets hankkeen vuosiraportti ajalta 1.1.-31.12.2011 Dnro 4022 / 3560-2008 mets keskus 1? ymprist ke utrflven maata ouabasto keskus Eurooppa nvo1oi rnaeutuatuets in Dnro 4022 / 3560-2008 Toimiva mets hankkeen vuosiraportti ajalta 1.1.-31.12.2011 Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana

Lisätiedot

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen vuosi 2011 Ennakointitiedon tuottaja OPH 2011:24 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

SISÄISTEN VUOKRIEN LASKUTUS Laskutuskuukaudel Vuokra-ajalta 1.1.-31 122014

SISÄISTEN VUOKRIEN LASKUTUS Laskutuskuukaudel Vuokra-ajalta 1.1.-31 122014 Hallinto 5320 _ SISÄISTEN VUOKRIEN LASKUTUS Laskutuskuukaudel -ajalta 1.1.-31 2014 20 14 KUNNANVIRASTO 5320 5309 3470-999 5320'. TA;n 2014 muk Jako-% Kust. Laskutus ajalta [kuukaudet 1.1-31..2014-111151

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 1 TYTTÖKULTTUURI. Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston 10-vuotisjuhlaseminaari

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 1 TYTTÖKULTTUURI. Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 1 TYTTÖKULTTUURI Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Kustannusliike Susi Kansi: Lauri Voutilainen Tekijät ja Eduskunnan

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen

Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen Toiminnan kehittäminen KYSin silmätautien poliklinikalla 1 KYSin apteekki valmistaa tilauksesta potilaskohtaisia erikoissilmätippoja, joita ei saa kaupallisina

Lisätiedot

Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet

Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Ympäristö ja yrittäjyys -signaalisessio Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Yritysfuturologi, KTT Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea Lohja 13.3.2013 Sparrausfoorum III Motto: Maailman pelastamisesta

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Logomo 12.3.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.3.2012 1 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1473/alueelliset_talousnakymat_1_2012_web.pdf

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Esa Tikkanen Toteutus TEM / korkeakouluharjoittelija Mari Linna, Turun Yliopisto

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ LAINA 02/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT. Sopimusehdot

TAALERITEHDAS OYJ LAINA 02/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT. Sopimusehdot TAALERITEHDAS OYJ LAINA 02/2014 LAINAKOHTAISET EHDOT Sopimusehdot Nämä Lainakohtaiset ehdot on laadittu EU:n esitedirektiivin (2003/71/EC) 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja niitä tulee lukea yhdessä 14.3.2014

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

SATHY Uutiset. Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest

SATHY Uutiset. Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest SATHY Uutiset SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2002 numero 2/2002 6,50 Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest T ss

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI

KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI Ilpo Hanhijoki KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI Tulevaisuuden osaamisperustan rakentaminen 11.6.2014 Opetushallituksen tehtävät ennakoinnissa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi (määrällinen

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Janne Marniemi Suvi Koskela Tilaisuuden ohjelma Klo 8.30-9.00 - Aamukahvi, järjestäjien tervehdyssanat 9.00-10.00 - Nuorisotyöttömyyden menneisyys, nykytila ja

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT

KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT Olavi Manninen Hyvinvoivat osaajat luovat menestyksen - seminaari 28.2.27 Tampere Työel elämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla - verkostot KOETTU

Lisätiedot

Vaasan turvallisuustyön tehostaminen

Vaasan turvallisuustyön tehostaminen Vaasan turvallisuustyön tehostaminen Vaasan turvallisuustyön n koordinaattori Seppo MäenpM enpää Vaasan turvallisuus ja rikoksen torjuntayhteistyön n suunnitelma 2001 Pohjana kansallinen RT ohjelma 1999

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot