Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen"

Transkriptio

1 Teemu Santonen, Minna Zechner, Tapio Myllymaa & Pirja Fagerlund Tämä raportti kokoaa yhteen satojen työelämän asiantuntijoiden näkemykset vaihtoehtoisista tulevaisuuden kuvista ja niihin liittyvistä koulutuksen kehittämisideoista, joiden avulla näitä haasteita voidaan koulutusjärjestelmän osalta lähteä ratkomaan. LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS ISSN ISBN (online) Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen. Ideoita koulutuksen kehittämiseen Vuosina toteutettu pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin ForeMassi2025-verkostohanke kohdentui ikäihmisten kotona asumista tukeviin hyvinvointipalveluihin sekä turvallisuusalaan. Juuri nyt koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi on erityisen tärkeää, koska ikärakenteen ja taloudellisen tilanteen muutoksen johdosta Suomi on suurien haasteiden edessä. Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen Ideoita koulutuksen kehittämiseen

2 iaroea JriKAISrT iaroea mrbiicatilks ON qeemupantonenijinnawechneriqapiojyllymaacmirjacaäerlund Ikäihmistenbkotonabasumistabtukevab osaaminenb fdeoitakoulutuksenkehitt miseen iaureajammattikorkeakoulu O0N4 Vantaa

3 CopyriÄht qekij t jaiaureajammattikorkeakoulu fppkoo4ojroor fp_kvtujvrnjtvvjppmjo

4 b Sisällysb N eyvinvointiyhteiskuntahaasteidenedess KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV O corejassiomorjhankekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknm OKN corejassiomorennakoiosaamistarpeitakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknm OKO eankkeenhy dynt j tjahy dytkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknn OKP eankkeenvaiheetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkno OK4 eankkeentuottamatmuutjulkaisutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknp P qulevaisuudennelj skenaariotakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknr PKN pkenaarioitam rittelev ttoimijatkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknr PKO qulevaisuudennelj skenaariotajaniihinliittyv tosaamistarpeetkkkkkkkkkkkkknr 4 pkenaarioistakoulutuksenkehitt misideoiksikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknu 4KN qutkimuksenteoreettinenviitekehyskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknu 4KO eaastateltavientaustakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknv 4KP fdeoidenluontijadokumentointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkom 4K4 fdeoidenanalysointijaluokittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkon 4KR fdeoidenedelleenty st minenjalopullinenluokittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoo 4KS houlutusasiantuntijoidenhaastattelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkop R houlutuksenkehitt misenideatteemoittainkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko4 RKN bnsimm inenteemawjonikulttuurisuusjakielikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko4 RKNKN hansainv lisetvaihdotjavierailutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkor RKNKO hulttuurientuntemuskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkos RKNKP qy skentelyjopuomessaolevienmaahanmuuttajienkanssakkkkkot RKNK4 hielitaitokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkou RKO qoinenteemawlppimisymp rist tkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkov RKOKN lppilaitoksenulkopuolisetkouluttajatkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpm RKOKO qy harjoittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpm RKOKP vhteysty muidenkuinoppilaitostenkanssakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpo RKOK4 lppilaitostenv linenyhteisty KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP RKP holmasteemawjuuttuvatoimintaymp rist KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP4 RKPKN jarkkinal ht isyyskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkp4 RKPKO vritt jyysjaerilaisetyritysmuodotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkps RKPKP Asiakkuusjapalveluj rjestelm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPS

5 RKPK4 malveluj rjestelm javalvontakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpt RK4 kelj steemawrudenteknoloäiankehitt minenja teknoloäiaosaaminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpu RK4KN rudenkehitt minenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpv RK4KO qeknoloäianhy dynt minenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4m RK4KP qeknoloäiajaymp rist toppimisessakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4n RKR siidesteemawjonialainenjaelinik inenoppiminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4o RKRKN jonialaisettutkinnotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4p RKRKO iis koulutuskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk44 RKRKP vksil llisetoppimispolutjahyv ksiluvutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4r RKRK4 rudetammatitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4s RKS huudesteemawsuorovaikutusjakommunikointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4s RKSKN hommunikaatiotaidotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4t RKSKO AsenneKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4V RKSKP oyhmienohjaaminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrm RKT peitsem steemawiyhytkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrm RKTKN eoitojahoivakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrn RKTKO hurssitkansalaisillekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkro RKTKP g rjest toimintaanliittyv tkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrp RKTK4 qy llisyytt edist v tkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrp S heskusteluahavainnoistakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrr SKN eaastateltavientaustanvaikutusideoihinkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrr SKO pkenaarioidenvaikutustuotettuihinideoihinkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrt SKP eavaintojaseitsem st teemastakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrt SKPKN jonikulttuurisuusjakielikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkru SKPKO lppimisymp rist tkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkksn SKPKP juuttuvatoimintaymp rist KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS4 SKPK4 rudenteknoloäiankehitt minenjateknoloäiaosaaminenkkkkkkkkksr SKPKR jonialainenjaelinik inenoppiminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkst SKPKS suorovaikutusjakommunikointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkksu SKPKT iyhytkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktm T gohtop t kset KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTO i hteetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktr iiitteetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktu

6 Esipuheb hansallisellajamaakunnallisellaennakoinnillaonpuomessapitk tperinteetkq h n jatkumoonliittyynytkoulutuksenjaosaamistarpeidenennakointihankecorejassiomori jonkatuloksienavullatuotetaanjulkishallinnolleiyrityksillejakolmannensektorin toimijoilleosaavia hyvinvointij jaturvallisuusalanty ntekij it I jotkakykenev t vastaamaantulevaisuudenhaasteisiinkguurinytkoulutusjjaosaamistarpeidenennakointi onerityisent rke Ikoskaik rakenteenjataloudellisentilanteenmuutoksenjohdosta puomionsuurien haasteidenjapakkoratkaisuidenedess Klnselv Iett hyvinvointij rjestelm mmeeijatkunykyisenkaltaisenakqulevaisuudensuhteenyhdeksi kantavaksiajatukseksionkinasetettuiett vanhuksetasuisivatkotonaanmahdollisimman pitk nkq m navullaj rjestelm nkustannuksiavoidaanalentaajaparhaimmassa tapauksessamy sel m nlaatuavanhuudenosaltaparantaaverrattunanykyiseen j rjestelm nkq m onkuitenkinmahdollistavainijoskotonaannettavathoivajja turvallisuuspalvelutvastaavatvanhustentarpeitajaniit tuottavatosaavatammattilaisetk q m raporttikokoaa yhteen satojen ty el m n asiantuntijoidenn kemykset vaihtoehtoisistatulevaisuudenkuvistajaniihinliittyvist koulutuksenkehitt misideoistai joidenavullaedell kuvattuahaastettavoidaankoulutusj rjestelm nosaltal hte ratkomaankfdeanmuuntamineninnovaatioksiedellytt kuitenkinainaonnistunutta t yt nt npanoakq m njohdostatoivontulevinavuosinaoppilaitoksiltaaktiivistaotetta tuotettujenideoidenedelleenkehitt miseenjaniidenlaajamittaiseenk ytt nottoonk corejassiomorjhankkeenvastuuhenkil n haluankiitt erityisestihankkeentoimintaan osallistuneitaty el m nedustajiaijotkaomistakiireist nhuolimattaantoivatarvokkaan panoksensasuomalaisenhyvinvointijjaturvallisuusalankoulutuksenkehitt miseksik ealuanmy skiitt osatoteuttajinasek maakunnallisentoiminnankoordinaattoreina toimineitapatakunnanipein joeniqampereenjaqurunammattikorkeakoulujaijotka merkitt v stiedesauttoivatmaakunnallistenn kemystenkartoittamisessakpuurikiitos my s muille iaureajammattikorkeakoulun corejassiomorjprojektitiimin j senillek corejassiomorjhanketta rahoitettiin jannerjpuomen valtakunnallisen bpojohjelman ty markkinoiden toimintaaedist vien osaamisji innovaatiojjapalveluj rjestelmien kehitt minenjtoimintalinjastaijonkarahoittavanaviranomaisenatoimiilpetushallituskln selv Iett ilmanammattikorkeakoulujenulkopuolistarahoitustat m nkaltaisethankkeet t ss mittakaavassaj isiv ttoteutumattak qeemupantonen vliopettajaihqq R

7 Tiivistelmäb suosinaomnnjomnptoteutettupitk naikav linlaadullisenennakoinnincorejassiomorj verkostohankekohdentuiik ihmistenkotonaasumistatukeviinhyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaank eankkeeseen sis ltyneen valtakunnallisen ja maakunnallisen skenaarioprosessintuloksenam ritettiinseuraavatnelj skenaariotaijotkatoistuivatl hes samanlaisinavaltakunnallisessajamaakunnallisessatarkastelussawnfeyvinvointiaja turvallisuuttateknoloäiallaiofhansalaisyhteiskunnannousuipfjarkkinoidenehdoillaja4f hokonaisvaltainen hyvinvointik haikissa skenaariossa havaittiin teknoloäiaani liiketoimintaanjavuorovaikutustaitoihinliittyv tosaamistarpeetijotkaesiintyiv tosin hiemaneripainoarvoinkaikissanelj ss edell mainitussatulevaisuudenkuvassak m tuloksenaancorejassiomorjhanketuottisatojakoulutuksenkehitt misideoitaijotka teemoiteltiinseuraaviinseitsem np teemaanwnfjonikulttuurisuusjakieliiof lppimisymp rist tipfjuuttuvatoimintaymp rist I4FrudenteknoloÄiankehitt minenja teknoloäiaosaaminenirfjonialainenjaelinik inenoppiminenisfsuorovaikutusja kommunikointisek TFiyhytkurssitKk ihinideoihinliittyeneritoimijoidenn kemykset erosivatjonkinverrantoisistaansek aloittainett maakunnittainkjy sl ht kohtana toimineillaskenaarioillatodettiinolevanmerkityst koulutuksenkehitt miseenliittyvien ideoidensynnyss Kq m njohdostakoulutuksenkehitt misess tulisikinkattavasti kuunnellaeritoimijoitaihuomioidaomanmaakunnanerityispiireist nousevattarpeetja tulevaisuudenkuvaijohonoppilaitoksenkoulutusstrateäiasidotaank saikka corejassiomorjhankekohdistuikin ik ihmisten kotonaasumista tukeviin hyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaani voidaan monia hankkeen tuottamia kehitt misenteemojasoveltaamy smuihinkoulutusaloihinkk inollenn ytt silt Iett koulutuksenkehitt misenhaasteettulevaisuudessaliittyv tenemm nyleisemp n yhteiskunnalliseen ja teknoloäiseen muutokseeni kuin alakohtaiseen spesifiseen ammattiosaamiseenkeankkeentuloksena tuotettujaideoitavoidaankuitenkin pit enemm ninkrementaalisinakuinradikaaleinaideoinaikoskamerkitt v osaehdotetuista ideoistaolijototeutettutaisuunniteltutoteutettavaksioppilaitoksissakhoulutuksen radikaalimpikehitt minenedellytt kinoppilaitoksiltaaktiivistajaomajaloitteistaotetta esimerkiksirohkeidenkokeilujenmuodossaisensijaaniett odotetaann ilt osinvastausta ty el m nedustajiltaksainkuuntelemallaty el m nasiantuntijoitajatyydytt m ll heid n tarpeitaani p dyt n todenn k isemmin nykyisen koulutusj rjestelm n vaiheittaisiin pienparannuksiinijotkapidemm ll aikav lill eiv tkuitenkaanole v ltt m tt riitt v keinovarmistaapuomenkilpailukyky K qy el m nasiantuntijoidenehdottamatideatosaamisenkehitt miseksiovateitt m tt relevanttejajakertovatosaltaanoppilaitostenheikostavasteajastatuottaauusiaosaajia ty markkinoillejaltaiheikkoudestaesitell alantoimijoillemit koulutuksentulevaisuuteen kuuluukq m njohdostanopeammanvasteajansaavuttamiseksiratkaisuaolisikinehk haettava markkinaehtoisestalis Jjat ydennyskoulutuksestaijotkamahdollistavat joustavammattoteutuksetjatodentavataidontarpeenk S

8 Abstractb qhekordicandcinnishwelfaremodelisfacinäasiänificantchallenäeduetheaäeinä populationandithasbeencommonlyaräuedthattheexistinäcinnishhealthcaresystemis notabletomeetthefuturechallenäeswithoutsiänificanttransitionandinnovationsk corejassiomor alonäjtermnetworkprojectonforesiähtofqualitativeskillsinthe wellbeinäandsecurityfields wascarriedoutfromomnntoomnpkcirsttheprojectwas ÄeneratinÄnationalandreÄionallevelfuturescenariosEaKkKafuturemanuscriptsFand defininäfuturejorienteddemandandchanäeneedsandcompetenceprofilesrelatinäto thesescenarioskqhenonthesecondphaseiäeneratinäandproposinäpractical improvementideasrelatinätoeducationalcontentsandstructuresk AsaresultofnationalandreÄionalmultiJclientand phasedparticipatoryactionscenario processesi followinä four future scenarios were definedw NF telfare and pecurity on qechnoloäyiofoiseofthecivicpocietyipflnthejarkets qermsand4fcomprehensive tellbeinäkabitsurprisinälyisiänificantdifferencesinreäionalvsknationallevelscenario comparisonwerenotidentifiedkjoreoveriforallfourscenariosfollowinäthreeäenericskill needswereidentifiedwnfqechnoloäyiof_usinessandpfpocialskillskeoweveriitwas noticedthattheimportanceandweiähtofthesethreeskillsvariedsomewhatfromone scenariotoanotherk AsanoutcomeofpractitionersinterviewsIhundredsofideasclassifiedintofollowinÄseven mainthemeswereäeneratedwnfjultijculturalandlanäuaäeiofiearninäenvironmentsipf ChanÄinÄoperationalenvironmentI4FaevelopmentandtechnoloÄicalknowJhowIRF jultidisciplinaryandlifejlonälearninäisffnteractionandcommunicationandtfphortterm courseskfnterestinälyiintervieweeheteroäeneityintermsofprovinceandindustrytypewas somewhatinfluencinätheproposedideasiwhilealsothefourscenarioswereleadinäto differentkindsofideaskqhereforeiasuccessfuleducationalsystemdevelopmentcallsout heteroäenicinformantsipayinäattentiontothespecificeconomicanddemoäraphicfeatures oftheäivenprovinceandfinallyasolidfuturevisioninwhichtheeducationstrateäyis attachedk bvenifcorejassiomorjprojectwasfocusinäontheindependentlivinäandtherelated wellbeinäandsecurityservicesiitappearedthatmanyofthesuääestedideascanalsobe appliedtootherfieldsofstudykasaresultitseemsthatthechallenäesrelatinätothe educationaldevelopmentarelinkedtothemoreäenericsocietalandtechnoloäicalchanäei thansomeindustryspecificprofessionalskillskeoweveriitalsoappearedthatourapproach whichwasstronälyrelyinäonthepractitionersparticipationwasleadinämoreorlesson incrementalimprovementstotheexistinäeducationalofferinäinsteadofradicalreform suääestionskfnpracticemanyofthesuääestedideaswerealreadyappliedorbeinäplanned withineducationalinstitutesk T

9 qhusiforeducationalinstitutesboldexperimentationsaresuääestedasatooltofoster radicaleducationalideasinsteadoffocusinäonlyonthepractitionersmoreorless incrementalsuääestionskanyhowitheproposedideaswererelevantandindicateexistinä systemsweaknesstoproducenewskilledworkforcefastenouähforthelabormarketor inabilitytocommunicatewhattheexistinäeducationalsystemisallaboutkasaresultitis proposedthatinordertoachievefastertimejtojmarketandabilitytoverifyäenuine demandiamarketdrivenadditionalandcontinuinäeducationshouldbeemphasizedwhich providesmoreflexibilitythanslowerphaseddeäreeeducationk U

10 u Hyvinvointiyhteiskuntab haasteidenbedessäb s est nik ntyminenonsuurihaastesuomalaisellejalaajemminkinpohjoismaiselle hyvinvointiyhteiskunnalleeandersenymkommtfkkykyisenkaltaisellahyvinvointivaltiollaon vaikeuksiavastatat m nhetkenipuhumattakaantulevaisuudenvanhusv est ntarpeisiin Eoyyn nenymkomm4ikordenomnmfkpuomessav est nik rakennemuuttuunopeammin kuinmonissamuissamaissaeiainecjaiv liiomnmfijotenpuomiontavallaanpakotettu toimimaan suunnann ytt j n vanhustenhuollon uusia ratkaisuja etsitt ess K qoimintamallienkopiointimuiltaeiv ltt m tt olemahdollistajapuomenonosinhaettava omatyksil llisetratkaisutkjarraskuussaomnpjulkaistunhallituksenrakenneohjelman mukaan normaalinkaantalousjjaty llisyyskehityksenoloissajulkisentaloudentuloteiv t riit ilmankorvaaviatoimiarahoittamaannykyperusteinm r ytyv tiv est nik rakenteen muutoksenmy t nopeastikasvavatjulkisetmenotsiteniett julkisentalouden velkaantuminenpysyisihallinnassakoakennepoliittisenohjelmanteht v n onkorjatat m rahoitusvajejasitenturvatatulevatetuudetjapalvelutk Eeallituksenp t s OMNPFK sastauksena esitettyyn taloudelliseen onäelmaan hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassaesitet nuseitas st kohteitaja keinojak p st tkoskettavatmy svanhuksillesuunnattujapalveluitajasuuntanaonetenkin laitoshoidonv hent mineneeallituksenp t s OMNPFKkykyist j rjestelm pidet n liianlaitospainotteisenaerityisestimuistisairaidensuhteenkjuistisairaidenmakuuttaminen kuntouttamisensijaanonkallishoitomuotoesauramoomnpfkhansainv lisiss vertailuissa suomalainenvanhustenpitk aikaishoitoeiyll kustannuksiltaanedesburoopanunionin keskikastiinkhustannuksetovatmatalammatkuinmuissamohjoismaissajal hemp n fsoj _ritannianjapaksankustannustentasoaeeuberymkommvfkhasvavakysynt tarkoittaa kuitenkinsit Iett vanhustenhuoltoaonkehitett v jaontodenn k ist ett pienet muutokset eiv t riit I vaan tarvitaan laajempia uudistuksiakheskeinen osa vanhustenhuollonuudistustaonjatkaajoaiemminvalittuasuuntaustaijonkamukaan vanhuksetasuvatkotonaanmahdollisimmanpitk nkgottat m onmahdollistaionkotiin annettavien hoivaj ja turvallisuuspalveluiden vastattava vanhusten tarpeitak malveluj rjestelm onmuutoksessamy ssilt osiniett yh useammissakunnissajulkisia palveluitatuottavatkunnatiyrityksetjaj rjest tkjy syksityinenpalvelutuotantoon lis ntynytvarsinkinsuurissakaupunäeissakmalveluj rjestelm nmuutoksetsek vanhusten kotonaasumisenlis ntyminenasettavatuusiavaatimuksiaty voimanosaamisellejan in syntyytarvetarkastellahyvinvointijjaturvajalojenkoulutustauudestan k kulmastakln t rke kysy Imillaistaosaamistatulevaisuudessatarvitaankunvanhuksetyh pidemp n jayh heikkokuntoisempinaasuvatkodeissaan?q h nkysymykseenoncorejassiomorj hankepyrkinytvastaamaank 9

11 v ForeMassivtvöphankeb vru ForeMassivtvöbennakoibosaamistarpeitab suosinaomnnjomnptoteutettucorejassiomoronpitk naikav linlaadullisenennakoinnin verkostohankeijokasis ll llisestikohdentuiik ihmistenkotonaasumista tukeviin hyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaankcorejassiomorjhankerahoitettiinjannerj puomenvaltakunnallisenbpojohjelmanty markkinoidentoimintaaedist vienosaamisji innovaatiojjapalveluj rjestelmienkehitt minenjtoimintalinjastaijonkarahoittavana viranomaisenatoimiilpetushallitusk eankkeentuloksenatuotettiinkansallisellajamaakunnallisellatasollahyvinvointijja turvallisuusalan skenaarioitaelierilaisiamahdollisiatulevaisuudenk sikirjoituksiak pkenaariotlaadittiinmarkkinajiyhteiskuntajjateknoloäial ht isestijaniidenpohjalta tehtiin k yt nn n ehdotuksia koulutuksen sis lt jen kehitt miseksi huomioiden tulevaisuudenkasvavapalvelujenkysynt jalaadullinenmuutoslaitoshoidostakohden kotihoitoakqarkoituksenaolikiinnitt my shuomiovanhustenhuollonmuuttuviin rakenteisiinjaosaamistarpeidenmuutoksiinkeankkeenvisionmukaanw?qulevaisuudenpuomessajasenerialueillaonturvattuosaajiensaanti hyvinvointijjaturvallisuusalallaniiniett ihmisetvoivatel kokoel m ns tasapainoisestijaturvallisestik? corejassiomorjhankkeessa tehtiin ennakointitutkimustai joka on tulevaisuuden vaihtoehtoistenimahdollisten vaikkaeiv ltt m tt todenn k isten kehityskulkujeni tapahtumienjatrendientunnistamistajaniidenvaikutustenarvioimistakqarkasteluaikaoli vuoteenomorsaakkakqavoitteenaolisaadaselvillemy sep todenn k isi ja nykyn kemyksenmukaanmahdottomaltatuntuviavaihtoehtojaijotkavaativatuusien ratkaisujenjatoimintatapojenkehitt mist jak ytt nottoak bnnakointionprosessiijokaliitt tulevaisuuttakoskevantiedonosaksistrateäista p t ksentekoakptrateäiaty ntarkoituksenaonuudistaaomaatoimintaavastaamaan tulevaisuudentoimintaymp rist nvaatimuksiakhunstrateäiaty h nliitet nennakointii mukaantuleepaitsisopeutuminentulevaisuudenhaasteisiinmy saktiivinenhaasteisiin vastaaminenjaaitotulevaisuudentekeminenelitoteutuvaantulevaisuuteenvaikuttaminen omilla valinnoilla ja teoillak corejassiomorjhankkeessa ennakoinnilla pyrittiin tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita hyvinvointij ja turvallisuusaloillak pkenaarioihinpohjautuvallatarkastelullavarmistetaanietteit m nhetkenn kymist vedet johtop t ksi tulevaisuudenosaamistarpeistaivaanotetaanhuomioonmy s yll tystenja killistenkinmuutostenmahdollisuusk lsaamistarpeisiinvastaaminenjakoulutuksenuudelleensuuntaaminenonaikaaviev prosessiijotentulevaisuuteenvarautuminenonensiarvoisent rke KcorejassiOMORJ NM

12 hankkeessaolimukanatoimijoitai jotka tuntevathyvinvointijjaturvajalojen osaamistarpeetjatoimialanmuutoksetiennakointiinerikoistuneitatutkijoitaikoulutuksen tarjoajiajakehitt ji sek strateäistenlinjaustenvet ji Kq ll pyrittiintakaamaaniett tunnistetutosaamistarpeetjohtavatk yt nn ntoimiink vrv Hankkeenbhyödyntäjätbjabhyödytb corejassiomorjhankejasentuottamattuloksetonensisijaisestisuunnattuniilletahoillei joillaonn kemyst hyvinvointijjaturvallisuusalanosaamistarpeistanytjatulevaisuudessa sek niilleijoillaonmahdollisuustehd strateäisiaratkaisujakoulutuksensuunnittelussaja toimeenpanossajokooppilaitoksissaimaakunnallisestitaikansallisestik Ammattikorkeakouluthy dynt v thankkeentuloksiakoulutuksensuunnittelussaja strateäiaty ss Kiaajapohjaisenverkostonkanssak ytyylimaakunnallinenvuoropuhelu auttaaoppilaitoksiamuodostamaanomanyksil llisenprofiilinsasuhteessamuihin toimijoihinjav hent tulevaisuudessap llekk ist koulutustarjontaakeankkeessaolivat mukana patakunnani pein joeni qampereen jaqurun ammattikorkeakoulutja koordinaattorinatoimiiaureajammattikorkeakoulukjy smuutammattikorkeakoulutovat jatkossa tervetulleita hy dynt m n hankkeen tuloksiak eankkeen v lillisen kohderyhm n voidaanpit ammatillistakouluastettajayliopistojaikoskahankkeen tuloksenasyntyisis ll llisi jarakenteellisiasuosituksiaijotkakoskevatmy sn it toimijoitak vritystenkannaltahankkeeseenosallistuminentuottituorettatietoahyvinvointijja turvallisuusalantulevaisuudenkehityssuunnistakk it yrityksetvoivathy dynt omassa strateäiaty ss jaliiketoiminnanuudistamisessakjy hemminhankkeentuloksistavoidaan tuottaaoikeanlaistaosaamistajaosaajiayritystentarpeisiink vritystenjaopetuksellistentoimijoidenlis ksihankkeenkohderyhm nkuuluvat maakuntaliittojenm r llisenkoulutuksenennakointiinliittyv ttahotkjaantieteellisesti hankkeellaolitoimintaarudenmaanisarsinaisjpuomenipatakunnanimirkanmaanjabtel J mohjanmaanmaakunnissakhoskaoppilaitostenstrateäistenlinjaustentaustaoletukset tulivatmaakuntaliittojensaatavillejoprosessinalkuvaiheessaiauttavatn m liittoja muodostamaan nykyist paremmin omat m r lliset tavoitteensa suhteessa valtakunnalliseenkokonaistilanteeseenkjaakuntaliittojenlis ksijulkisenjakolmannen sektorinoräanisaatioilletarjottiinmahdollisuusvaikuttaaomantoimialueensatulevaan koulutustarjontaanjoennenkoulutuksentoteutumistak saltakunnallisenkohderyhm nmuodostavatopetushallitukseni opetusministeri nja valtionhallinnonvirkamiehetijoidentoimenkuvaansis ltyv thankkeenteemajalueetk q llaisiaovatetenkinkoulutuksenperusennakointisek valtioneuvostonkoulutuksenja tutkimuksenkehitt missuunnitelmanehbprfvalmisteluty K corejassiomortarjosierihankkeeseenosallistuvilletoimijoillemahdollisuudenk yd aktiivistavuoropuheluaijonkatulostentulisiviranomaistenvalmisteluty nkauttaheijastua NN

13 oppilaitostenjamaakuntienstrateäioissakqavoitteenaonsiisiett oppilaitosteniyritysten jamaakuntienn kemyksethyvinvointijjaturvajalojenosaamisensuhteenn kyv t virkamiestentuottamissauusissalinjauksissak eankkeentavoitteetjahy dytvoidaankintiivist seuraavastiw corejassiomorjhankkeen tulosten avulla tuotetaan julkishallinnollei yrityksillejakolmannensektorintoimijoilleosaaviahyvinvointijja turvallisuusalanty ntekij it Ijotkakykenev tvastaamaantulevaisuuden haasteisiink vry Hankkeenbvaiheetb m piirteiss n corejassiomorjhanke toteutettiin seuraavastik hev ll OMNN hanketoimintaaloitettiinijolloinhankkeestatiedotettiinmahdollisimmanlaajastija rakennettiinsidosryhm verkostokeankkeenydintoimijoidenielieriammattikorkeakoulujen edustajienkanssaitoteutettiinty pajaijossamuodostettiinyhteinenvisiokiis ksirajattiin tarkemminhyvinvointijjaturvallisuusalanosajalueetijoihinhankkeessakeskityttiinkk it olivatik ihmistenkotonaasumistatukevatpalvelutjatoimetk pyksynomnnaikanatutkijaj jaty pajaty skentely vuorottelemalla m ritettiin vaihtoehtoisettulevaisuusskenaariotmarkkinajiyhteiskuntajjateknoloäian k kulmistak k m skenaariot esitell n luvussa kolmek qy pajoja edelsi ja seurasi verkkoty skentelyosuusi jossa hy dynnettiin jassideakoräjverkkoyhteis K saltakunnallisettulevaisuudenn kemyksetkoottiinyhteenensimm isess v liraportissaw jerist IqKIquohimaaIeKIiaitinenIgKImiril IjKIEOMNOFeyvinvointiJja turvallisuusalantulevaisuusitsen isenkotonaasumisenn k kulmastak corejassiomorjskenaariraporttikiaureaiomnok suonnaomnototeutettiinjoukkomaakunnallisiaty pajojaijoissam ritettiinja tunnistettiinmaakunnallisetjaammattikorkeakoulukohtaisethaasteetimahdollisuudetja toimenpidesuosituksetk qoimenpidesuositukset pohjautuivat edellisess vaiheessa tuotettuihintulevaisuudenskenaarioihinjan iss tunnistettuihinosaamisprofiileihinkbri maakuntienv list keskusteluak ytiinjassideakoräjverkkoyhteis ss Kpyntyneettulokset julkaistiinhankkeentoisessav liraportissak iaitinenigkijerist IqKCquohimaaIeKEtoimKFEOMNPFeyvinvoinninja turvallisuudentulevaisuudenosaaminenmaakunnissaitsen isenkotona selviytymisenn k kulmastajcorejassiomorjskenaarioraporttifkiaureakbj reportk suodenomnpty skentelypohjautuivuosienomnnjaomnoskenaarioty skentelyynk vksil iden ja ryhmien luovuutta hy dynt en luotiin skenaarioiden pohjalta tulevaisuusl ht isi koulutuksenkehitt misideoitakq m niteratiivisenkehitt misprosessin NO

14 tuloksetjulkaistaant ss corejassiomorjhankkeenloppuraportissakiis ksivuonnaomnp toteutettiinjohtavienkansainv listenturvallisuustutkijoidenhaastattelujaijoidenavulla syvennettiinn kemyksi turvallisuusalankoulutuksenkehitystarpeistakk m tulokseton julkaistuerikseenoheisessajulkaisussak pantoneniqkeomn4fk kemyksi turvallisuusalanmarkkinoistaikoulutuksestaja tutkimuksestakiaureakbjreportk vrä Hankkeenbtuottamatbmuutbjulkaisutb q m nloppuraportinlis ksicorejassiomorjhankeesessaontuotettuseuraavatjulkaisutw jerist IqKIquohimaaIeKIiaitinenIgKImiril IjKIEOMNOFIeyvinvointiJja turvallisuusalantulevaisuusitsen isenkotonaasumisenn k kulmastak corejassiomorjskenaariraporttikiaureaiomnok jerist IqKIiaitinenIgKCquohimaaIeKEOMNOFIpcenariocilterjodelasan fnnovationcatalystkqhemroceedinäsoftherthfpmfjfnnovation pymposiumipeoulihoreajvjnoaecemberomnok pantoneniqkimaasonenigkeomnoionlineversionfibvaluatinämrivatepecurity pectorjarketmerceptionsincinlandipecuritygournalklnlineversion availableathttpwllwwwkpaläravejjournalskcomlsjlidoiwnmknmrtlsjkomnok4s iaitinenigkijerist IqKCquohimaaIeKEtoimKFEOMNPFIeyvinvoinninja turvallisuudentulevaisuudenosaaminenmaakunnissaitsen isenkotona selviytymisenn k kulmastajcorejassiomorjskenaarioraporttifkiaureakbj reportk pantoneniqkijerist IqKIiaitinenIgKEOMNPFIcuturefnnovationsfor fndependentiivinäwaefininänewcompetencesandprofessionsiineuizinähi hkokbkiconnipkiqorkkeliijkipchneideripki_itranifkebdskfkmrockofqhe uufsfpmfjconference fnnovatinäindlobaljarketswchallenäesfor pustainabledrowthinsjnvguneieelsinkiicinlandk paarelaijkipantoneniqkiqikkaneniqkieomnpficojcreationofinnovations betweenhiähereducationandactorsinpubliciprivateandthethirdsectoriin mrockofqheqripleeelixconferenceomnp qhefnnovativemracticesintorki lräanisationandoeäionalaevelopmentjmroblemsandmrospectsi iink pinäipwedenonnojn4guneomnpk maasonenigkipantoneniqkimaasoneniikeomnpfvksityisenturvallisuusalan toimijoidenn kemyksi alankoulutusj rjestelm nlaadustakfnwqurpeineni skebdkfjahdollisuuksienmaa ty ss jakoulussalaadukastaoppimistak gyv skyl nammattikorkeakoulunjulkaisujaomnpippksv VSK NP

15 pantoneniqkieomnpficoresiähtandparticipantheteroäeneityabilitytofoster radicaleducationalideasinmrockofqhesthfpmfjfnnovationpymposium fnnovationintheasiancentury jelbourneiaustraliaonujnniaecember OMNPK pantoneni qk EOMN4FI k kemyksi turvallisuusalan markkinoistai koulutuksestajatutkimuksestakiaureakbjreportk lsayll mainituistajulkaisuistaonladattavissacorejassiomorjhankkeenverkkopalvelusta osoitteestahttpwllwwwkmassideakorälforemassiomorkjuidenjulkaisujenosaltapyydet n ottamaanyhteytt kyseisenjulkaisunkirjoittajiink N4

16 y Tulevaisuudenbneljäb skenaariotab yru Skenaarioitabmäärittelevätbtoimijatb corejassiomorjhankkeessa toteutettiin vuosina OMNN ja OMNO laajamittainen skenaarioty pajaty skentelyk q ss loppuraportissa kuvaamme tiivistetysti skenaarioty skentelynvaiheetjatuloksetk qarkemmat tuloksetjatutkimuksen toteuttamisenvaiheetovatluettavissasuomeksijerist ymkeomnobfjaiaitinenymkeomnpf sek enälanniksijerist ymkeomnoafjapantonenymkeomnpfk suonnaomnnskenaarioty skentelyynsis ltyikolmevaltakunnallistaty pajaaijotkaoli suunnattukaikillehankkeeseenosallistuvilletahoillekiis ksivuonnaomnototeutettiin viisitoistamaakunnallistaty pajaaikolmekussakinviidess hankkeeseenosallistuvassa maakunnassakeankkeeseenpyrittiinottamaanmukaanerilaisiamaakuntiaimutta eurooppalaisittain tarkasteltunal hes kaikkiapuomenmaakuntiavoidaanpit maaseutumaisinaekivalaineniommpfkpuomalaisenluokituksenmukaanrudenmaani mirkanmaanjasarsinaisjpuomenmaakuntienvoitiinkatsoakuitenkinsis ltyv nsuureen kaupunkiseutumaiseenseutuunkpensijaankaksimuutahankkeeseenosallistunutta maakuntaa patakuntajaerityisestibtel Jmohjanmaaovatpikemminkintaajamiaja maaseutumaistaasutusaluettaejinistryofaäricultureandcorestryiommsfkq m n johdostan idenmaakuntienvoitiinolettaaeroavanmerkitt v stitoisistaansek v est ni taloudellisenkehityksenett osaamistarpeidensuhteenk pkenaarioty pajoihinosallistuiyliprmhenkil erilaisiltahyvinvointiinjaturvallisuuteen liittyvilt toimialoiltasis lt enjulkisenjayksityisensektorintoimijoitasek asiantuntijoita j rjest ist ja yhdistyksist K qosinlukum r isesti merkitt v osa ty pajoihin osallistuneistahenkil ist olioppilaitoksenopettajiataiopiskelijoitak yrv Tulevaisuudenbneljäbskenaariotabjabniihinbliittyvätb osaamistarpeetb pkenaarioprosessintuloksenam ritettiinnelj skenaariotaijotkakuvaavatvaihtoehtoisia tulevaisuuksiaik ihmistenkotonaasumisenjaturvallisuudenkannaltakpkenaariot nimettiinseuraavastiw NF eyvinvointiajaturvallisuuttateknoloäialla OF hansalaisyhteiskunnannousu PF jarkkinoidenehdoilla NR

TIIVISTELM ZEFTERA-VALMISTEEN TIETEELLISEST ARVIOINNISTA

TIIVISTELM ZEFTERA-VALMISTEEN TIETEELLISEST ARVIOINNISTA TIETEELLISET JOHTOP T KSET Zeftera sis lt keftobiprolimedokariilia, vaikuttavan osan, keftobiprolin, aihiol kett, joka on kehitetty rajallisen liukenevuuden vuoksi. Keftobiprolimedokariili muuttuu keftobiproliksi

Lisätiedot

Valmentaja ja ohjaajakoulutus Suomen Miekkailuliitossa

Valmentaja ja ohjaajakoulutus Suomen Miekkailuliitossa Valmentaja ja ohjaajakoulutus Suomen Miekkailuliitossa Suomen Miekkailuliiton koulutusty öryhm ä 2008 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Versio...5 2 Valmentajakoulutus Suomessa...6 3 Koulutuksen laajuus,

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Teknologiakatsaus 199/2007 Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Kuopion yliopisto Teknologiakatsaus 199/2007 Helsinki

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö

Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 17 TUULA JORONEN Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö Kuva: Tiina Madisson. Kansainvälinen Kulttuurikeskus Caisa Verkkojulkaisu ISSN

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Annina Takala Tekniikan yhteistyöryhmä ekniikan Akateemisten Liitto TEK atavartijankatu 2, 00520 Helsinki uhani Mykkänen / Punkmedia Oy lina Minn

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI Loppuraportti 30.12.2009 SULEVI KOMULAINEN Iisalmen Nuorison Tuki ry Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvitystyön tavoitteet ja tehtävät... 6 3 Välityömarkkinat...

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot