Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen"

Transkriptio

1 Teemu Santonen, Minna Zechner, Tapio Myllymaa & Pirja Fagerlund Tämä raportti kokoaa yhteen satojen työelämän asiantuntijoiden näkemykset vaihtoehtoisista tulevaisuuden kuvista ja niihin liittyvistä koulutuksen kehittämisideoista, joiden avulla näitä haasteita voidaan koulutusjärjestelmän osalta lähteä ratkomaan. LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS ISSN ISBN (online) Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen. Ideoita koulutuksen kehittämiseen Vuosina toteutettu pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin ForeMassi2025-verkostohanke kohdentui ikäihmisten kotona asumista tukeviin hyvinvointipalveluihin sekä turvallisuusalaan. Juuri nyt koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi on erityisen tärkeää, koska ikärakenteen ja taloudellisen tilanteen muutoksen johdosta Suomi on suurien haasteiden edessä. Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen Ideoita koulutuksen kehittämiseen

2 iaroea JriKAISrT iaroea mrbiicatilks ON qeemupantonenijinnawechneriqapiojyllymaacmirjacaäerlund Ikäihmistenbkotonabasumistabtukevab osaaminenb fdeoitakoulutuksenkehitt miseen iaureajammattikorkeakoulu O0N4 Vantaa

3 CopyriÄht qekij t jaiaureajammattikorkeakoulu fppkoo4ojroor fp_kvtujvrnjtvvjppmjo

4 b Sisällysb N eyvinvointiyhteiskuntahaasteidenedess KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV O corejassiomorjhankekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknm OKN corejassiomorennakoiosaamistarpeitakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknm OKO eankkeenhy dynt j tjahy dytkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknn OKP eankkeenvaiheetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkno OK4 eankkeentuottamatmuutjulkaisutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknp P qulevaisuudennelj skenaariotakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknr PKN pkenaarioitam rittelev ttoimijatkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknr PKO qulevaisuudennelj skenaariotajaniihinliittyv tosaamistarpeetkkkkkkkkkkkkknr 4 pkenaarioistakoulutuksenkehitt misideoiksikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknu 4KN qutkimuksenteoreettinenviitekehyskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknu 4KO eaastateltavientaustakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknv 4KP fdeoidenluontijadokumentointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkom 4K4 fdeoidenanalysointijaluokittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkon 4KR fdeoidenedelleenty st minenjalopullinenluokittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoo 4KS houlutusasiantuntijoidenhaastattelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkop R houlutuksenkehitt misenideatteemoittainkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko4 RKN bnsimm inenteemawjonikulttuurisuusjakielikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko4 RKNKN hansainv lisetvaihdotjavierailutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkor RKNKO hulttuurientuntemuskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkos RKNKP qy skentelyjopuomessaolevienmaahanmuuttajienkanssakkkkkot RKNK4 hielitaitokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkou RKO qoinenteemawlppimisymp rist tkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkov RKOKN lppilaitoksenulkopuolisetkouluttajatkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpm RKOKO qy harjoittelukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpm RKOKP vhteysty muidenkuinoppilaitostenkanssakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpo RKOK4 lppilaitostenv linenyhteisty KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP RKP holmasteemawjuuttuvatoimintaymp rist KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP4 RKPKN jarkkinal ht isyyskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkp4 RKPKO vritt jyysjaerilaisetyritysmuodotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkps RKPKP Asiakkuusjapalveluj rjestelm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPS

5 RKPK4 malveluj rjestelm javalvontakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpt RK4 kelj steemawrudenteknoloäiankehitt minenja teknoloäiaosaaminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpu RK4KN rudenkehitt minenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpv RK4KO qeknoloäianhy dynt minenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4m RK4KP qeknoloäiajaymp rist toppimisessakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4n RKR siidesteemawjonialainenjaelinik inenoppiminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4o RKRKN jonialaisettutkinnotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4p RKRKO iis koulutuskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk44 RKRKP vksil llisetoppimispolutjahyv ksiluvutkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4r RKRK4 rudetammatitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4s RKS huudesteemawsuorovaikutusjakommunikointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4s RKSKN hommunikaatiotaidotkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4t RKSKO AsenneKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4V RKSKP oyhmienohjaaminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrm RKT peitsem steemawiyhytkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrm RKTKN eoitojahoivakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrn RKTKO hurssitkansalaisillekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkro RKTKP g rjest toimintaanliittyv tkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrp RKTK4 qy llisyytt edist v tkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrp S heskusteluahavainnoistakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrr SKN eaastateltavientaustanvaikutusideoihinkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrr SKO pkenaarioidenvaikutustuotettuihinideoihinkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrt SKP eavaintojaseitsem st teemastakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrt SKPKN jonikulttuurisuusjakielikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkru SKPKO lppimisymp rist tkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkksn SKPKP juuttuvatoimintaymp rist KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS4 SKPK4 rudenteknoloäiankehitt minenjateknoloäiaosaaminenkkkkkkkkksr SKPKR jonialainenjaelinik inenoppiminenkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkst SKPKS suorovaikutusjakommunikointikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkksu SKPKT iyhytkurssitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktm T gohtop t kset KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTO i hteetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktr iiitteetkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktu

6 Esipuheb hansallisellajamaakunnallisellaennakoinnillaonpuomessapitk tperinteetkq h n jatkumoonliittyynytkoulutuksenjaosaamistarpeidenennakointihankecorejassiomori jonkatuloksienavullatuotetaanjulkishallinnolleiyrityksillejakolmannensektorin toimijoilleosaavia hyvinvointij jaturvallisuusalanty ntekij it I jotkakykenev t vastaamaantulevaisuudenhaasteisiinkguurinytkoulutusjjaosaamistarpeidenennakointi onerityisent rke Ikoskaik rakenteenjataloudellisentilanteenmuutoksenjohdosta puomionsuurien haasteidenjapakkoratkaisuidenedess Klnselv Iett hyvinvointij rjestelm mmeeijatkunykyisenkaltaisenakqulevaisuudensuhteenyhdeksi kantavaksiajatukseksionkinasetettuiett vanhuksetasuisivatkotonaanmahdollisimman pitk nkq m navullaj rjestelm nkustannuksiavoidaanalentaajaparhaimmassa tapauksessamy sel m nlaatuavanhuudenosaltaparantaaverrattunanykyiseen j rjestelm nkq m onkuitenkinmahdollistavainijoskotonaannettavathoivajja turvallisuuspalvelutvastaavatvanhustentarpeitajaniit tuottavatosaavatammattilaisetk q m raporttikokoaa yhteen satojen ty el m n asiantuntijoidenn kemykset vaihtoehtoisistatulevaisuudenkuvistajaniihinliittyvist koulutuksenkehitt misideoistai joidenavullaedell kuvattuahaastettavoidaankoulutusj rjestelm nosaltal hte ratkomaankfdeanmuuntamineninnovaatioksiedellytt kuitenkinainaonnistunutta t yt nt npanoakq m njohdostatoivontulevinavuosinaoppilaitoksiltaaktiivistaotetta tuotettujenideoidenedelleenkehitt miseenjaniidenlaajamittaiseenk ytt nottoonk corejassiomorjhankkeenvastuuhenkil n haluankiitt erityisestihankkeentoimintaan osallistuneitaty el m nedustajiaijotkaomistakiireist nhuolimattaantoivatarvokkaan panoksensasuomalaisenhyvinvointijjaturvallisuusalankoulutuksenkehitt miseksik ealuanmy skiitt osatoteuttajinasek maakunnallisentoiminnankoordinaattoreina toimineitapatakunnanipein joeniqampereenjaqurunammattikorkeakoulujaijotka merkitt v stiedesauttoivatmaakunnallistenn kemystenkartoittamisessakpuurikiitos my s muille iaureajammattikorkeakoulun corejassiomorjprojektitiimin j senillek corejassiomorjhanketta rahoitettiin jannerjpuomen valtakunnallisen bpojohjelman ty markkinoiden toimintaaedist vien osaamisji innovaatiojjapalveluj rjestelmien kehitt minenjtoimintalinjastaijonkarahoittavanaviranomaisenatoimiilpetushallituskln selv Iett ilmanammattikorkeakoulujenulkopuolistarahoitustat m nkaltaisethankkeet t ss mittakaavassaj isiv ttoteutumattak qeemupantonen vliopettajaihqq R

7 Tiivistelmäb suosinaomnnjomnptoteutettupitk naikav linlaadullisenennakoinnincorejassiomorj verkostohankekohdentuiik ihmistenkotonaasumistatukeviinhyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaank eankkeeseen sis ltyneen valtakunnallisen ja maakunnallisen skenaarioprosessintuloksenam ritettiinseuraavatnelj skenaariotaijotkatoistuivatl hes samanlaisinavaltakunnallisessajamaakunnallisessatarkastelussawnfeyvinvointiaja turvallisuuttateknoloäiallaiofhansalaisyhteiskunnannousuipfjarkkinoidenehdoillaja4f hokonaisvaltainen hyvinvointik haikissa skenaariossa havaittiin teknoloäiaani liiketoimintaanjavuorovaikutustaitoihinliittyv tosaamistarpeetijotkaesiintyiv tosin hiemaneripainoarvoinkaikissanelj ss edell mainitussatulevaisuudenkuvassak m tuloksenaancorejassiomorjhanketuottisatojakoulutuksenkehitt misideoitaijotka teemoiteltiinseuraaviinseitsem np teemaanwnfjonikulttuurisuusjakieliiof lppimisymp rist tipfjuuttuvatoimintaymp rist I4FrudenteknoloÄiankehitt minenja teknoloäiaosaaminenirfjonialainenjaelinik inenoppiminenisfsuorovaikutusja kommunikointisek TFiyhytkurssitKk ihinideoihinliittyeneritoimijoidenn kemykset erosivatjonkinverrantoisistaansek aloittainett maakunnittainkjy sl ht kohtana toimineillaskenaarioillatodettiinolevanmerkityst koulutuksenkehitt miseenliittyvien ideoidensynnyss Kq m njohdostakoulutuksenkehitt misess tulisikinkattavasti kuunnellaeritoimijoitaihuomioidaomanmaakunnanerityispiireist nousevattarpeetja tulevaisuudenkuvaijohonoppilaitoksenkoulutusstrateäiasidotaank saikka corejassiomorjhankekohdistuikin ik ihmisten kotonaasumista tukeviin hyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaani voidaan monia hankkeen tuottamia kehitt misenteemojasoveltaamy smuihinkoulutusaloihinkk inollenn ytt silt Iett koulutuksenkehitt misenhaasteettulevaisuudessaliittyv tenemm nyleisemp n yhteiskunnalliseen ja teknoloäiseen muutokseeni kuin alakohtaiseen spesifiseen ammattiosaamiseenkeankkeentuloksena tuotettujaideoitavoidaankuitenkin pit enemm ninkrementaalisinakuinradikaaleinaideoinaikoskamerkitt v osaehdotetuista ideoistaolijototeutettutaisuunniteltutoteutettavaksioppilaitoksissakhoulutuksen radikaalimpikehitt minenedellytt kinoppilaitoksiltaaktiivistajaomajaloitteistaotetta esimerkiksirohkeidenkokeilujenmuodossaisensijaaniett odotetaann ilt osinvastausta ty el m nedustajiltaksainkuuntelemallaty el m nasiantuntijoitajatyydytt m ll heid n tarpeitaani p dyt n todenn k isemmin nykyisen koulutusj rjestelm n vaiheittaisiin pienparannuksiinijotkapidemm ll aikav lill eiv tkuitenkaanole v ltt m tt riitt v keinovarmistaapuomenkilpailukyky K qy el m nasiantuntijoidenehdottamatideatosaamisenkehitt miseksiovateitt m tt relevanttejajakertovatosaltaanoppilaitostenheikostavasteajastatuottaauusiaosaajia ty markkinoillejaltaiheikkoudestaesitell alantoimijoillemit koulutuksentulevaisuuteen kuuluukq m njohdostanopeammanvasteajansaavuttamiseksiratkaisuaolisikinehk haettava markkinaehtoisestalis Jjat ydennyskoulutuksestaijotkamahdollistavat joustavammattoteutuksetjatodentavataidontarpeenk S

8 Abstractb qhekordicandcinnishwelfaremodelisfacinäasiänificantchallenäeduetheaäeinä populationandithasbeencommonlyaräuedthattheexistinäcinnishhealthcaresystemis notabletomeetthefuturechallenäeswithoutsiänificanttransitionandinnovationsk corejassiomor alonäjtermnetworkprojectonforesiähtofqualitativeskillsinthe wellbeinäandsecurityfields wascarriedoutfromomnntoomnpkcirsttheprojectwas ÄeneratinÄnationalandreÄionallevelfuturescenariosEaKkKafuturemanuscriptsFand defininäfuturejorienteddemandandchanäeneedsandcompetenceprofilesrelatinäto thesescenarioskqhenonthesecondphaseiäeneratinäandproposinäpractical improvementideasrelatinätoeducationalcontentsandstructuresk AsaresultofnationalandreÄionalmultiJclientand phasedparticipatoryactionscenario processesi followinä four future scenarios were definedw NF telfare and pecurity on qechnoloäyiofoiseofthecivicpocietyipflnthejarkets qermsand4fcomprehensive tellbeinäkabitsurprisinälyisiänificantdifferencesinreäionalvsknationallevelscenario comparisonwerenotidentifiedkjoreoveriforallfourscenariosfollowinäthreeäenericskill needswereidentifiedwnfqechnoloäyiof_usinessandpfpocialskillskeoweveriitwas noticedthattheimportanceandweiähtofthesethreeskillsvariedsomewhatfromone scenariotoanotherk AsanoutcomeofpractitionersinterviewsIhundredsofideasclassifiedintofollowinÄseven mainthemeswereäeneratedwnfjultijculturalandlanäuaäeiofiearninäenvironmentsipf ChanÄinÄoperationalenvironmentI4FaevelopmentandtechnoloÄicalknowJhowIRF jultidisciplinaryandlifejlonälearninäisffnteractionandcommunicationandtfphortterm courseskfnterestinälyiintervieweeheteroäeneityintermsofprovinceandindustrytypewas somewhatinfluencinätheproposedideasiwhilealsothefourscenarioswereleadinäto differentkindsofideaskqhereforeiasuccessfuleducationalsystemdevelopmentcallsout heteroäenicinformantsipayinäattentiontothespecificeconomicanddemoäraphicfeatures oftheäivenprovinceandfinallyasolidfuturevisioninwhichtheeducationstrateäyis attachedk bvenifcorejassiomorjprojectwasfocusinäontheindependentlivinäandtherelated wellbeinäandsecurityservicesiitappearedthatmanyofthesuääestedideascanalsobe appliedtootherfieldsofstudykasaresultitseemsthatthechallenäesrelatinätothe educationaldevelopmentarelinkedtothemoreäenericsocietalandtechnoloäicalchanäei thansomeindustryspecificprofessionalskillskeoweveriitalsoappearedthatourapproach whichwasstronälyrelyinäonthepractitionersparticipationwasleadinämoreorlesson incrementalimprovementstotheexistinäeducationalofferinäinsteadofradicalreform suääestionskfnpracticemanyofthesuääestedideaswerealreadyappliedorbeinäplanned withineducationalinstitutesk T

9 qhusiforeducationalinstitutesboldexperimentationsaresuääestedasatooltofoster radicaleducationalideasinsteadoffocusinäonlyonthepractitionersmoreorless incrementalsuääestionskanyhowitheproposedideaswererelevantandindicateexistinä systemsweaknesstoproducenewskilledworkforcefastenouähforthelabormarketor inabilitytocommunicatewhattheexistinäeducationalsystemisallaboutkasaresultitis proposedthatinordertoachievefastertimejtojmarketandabilitytoverifyäenuine demandiamarketdrivenadditionalandcontinuinäeducationshouldbeemphasizedwhich providesmoreflexibilitythanslowerphaseddeäreeeducationk U

10 u Hyvinvointiyhteiskuntab haasteidenbedessäb s est nik ntyminenonsuurihaastesuomalaisellejalaajemminkinpohjoismaiselle hyvinvointiyhteiskunnalleeandersenymkommtfkkykyisenkaltaisellahyvinvointivaltiollaon vaikeuksiavastatat m nhetkenipuhumattakaantulevaisuudenvanhusv est ntarpeisiin Eoyyn nenymkomm4ikordenomnmfkpuomessav est nik rakennemuuttuunopeammin kuinmonissamuissamaissaeiainecjaiv liiomnmfijotenpuomiontavallaanpakotettu toimimaan suunnann ytt j n vanhustenhuollon uusia ratkaisuja etsitt ess K qoimintamallienkopiointimuiltaeiv ltt m tt olemahdollistajapuomenonosinhaettava omatyksil llisetratkaisutkjarraskuussaomnpjulkaistunhallituksenrakenneohjelman mukaan normaalinkaantalousjjaty llisyyskehityksenoloissajulkisentaloudentuloteiv t riit ilmankorvaaviatoimiarahoittamaannykyperusteinm r ytyv tiv est nik rakenteen muutoksenmy t nopeastikasvavatjulkisetmenotsiteniett julkisentalouden velkaantuminenpysyisihallinnassakoakennepoliittisenohjelmanteht v n onkorjatat m rahoitusvajejasitenturvatatulevatetuudetjapalvelutk Eeallituksenp t s OMNPFK sastauksena esitettyyn taloudelliseen onäelmaan hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassaesitet nuseitas st kohteitaja keinojak p st tkoskettavatmy svanhuksillesuunnattujapalveluitajasuuntanaonetenkin laitoshoidonv hent mineneeallituksenp t s OMNPFKkykyist j rjestelm pidet n liianlaitospainotteisenaerityisestimuistisairaidensuhteenkjuistisairaidenmakuuttaminen kuntouttamisensijaanonkallishoitomuotoesauramoomnpfkhansainv lisiss vertailuissa suomalainenvanhustenpitk aikaishoitoeiyll kustannuksiltaanedesburoopanunionin keskikastiinkhustannuksetovatmatalammatkuinmuissamohjoismaissajal hemp n fsoj _ritannianjapaksankustannustentasoaeeuberymkommvfkhasvavakysynt tarkoittaa kuitenkinsit Iett vanhustenhuoltoaonkehitett v jaontodenn k ist ett pienet muutokset eiv t riit I vaan tarvitaan laajempia uudistuksiakheskeinen osa vanhustenhuollonuudistustaonjatkaajoaiemminvalittuasuuntaustaijonkamukaan vanhuksetasuvatkotonaanmahdollisimmanpitk nkgottat m onmahdollistaionkotiin annettavien hoivaj ja turvallisuuspalveluiden vastattava vanhusten tarpeitak malveluj rjestelm onmuutoksessamy ssilt osiniett yh useammissakunnissajulkisia palveluitatuottavatkunnatiyrityksetjaj rjest tkjy syksityinenpalvelutuotantoon lis ntynytvarsinkinsuurissakaupunäeissakmalveluj rjestelm nmuutoksetsek vanhusten kotonaasumisenlis ntyminenasettavatuusiavaatimuksiaty voimanosaamisellejan in syntyytarvetarkastellahyvinvointijjaturvajalojenkoulutustauudestan k kulmastakln t rke kysy Imillaistaosaamistatulevaisuudessatarvitaankunvanhuksetyh pidemp n jayh heikkokuntoisempinaasuvatkodeissaan?q h nkysymykseenoncorejassiomorj hankepyrkinytvastaamaank 9

11 v ForeMassivtvöphankeb vru ForeMassivtvöbennakoibosaamistarpeitab suosinaomnnjomnptoteutettucorejassiomoronpitk naikav linlaadullisenennakoinnin verkostohankeijokasis ll llisestikohdentuiik ihmistenkotonaasumista tukeviin hyvinvointipalveluihinsek turvallisuusalaankcorejassiomorjhankerahoitettiinjannerj puomenvaltakunnallisenbpojohjelmanty markkinoidentoimintaaedist vienosaamisji innovaatiojjapalveluj rjestelmienkehitt minenjtoimintalinjastaijonkarahoittavana viranomaisenatoimiilpetushallitusk eankkeentuloksenatuotettiinkansallisellajamaakunnallisellatasollahyvinvointijja turvallisuusalan skenaarioitaelierilaisiamahdollisiatulevaisuudenk sikirjoituksiak pkenaariotlaadittiinmarkkinajiyhteiskuntajjateknoloäial ht isestijaniidenpohjalta tehtiin k yt nn n ehdotuksia koulutuksen sis lt jen kehitt miseksi huomioiden tulevaisuudenkasvavapalvelujenkysynt jalaadullinenmuutoslaitoshoidostakohden kotihoitoakqarkoituksenaolikiinnitt my shuomiovanhustenhuollonmuuttuviin rakenteisiinjaosaamistarpeidenmuutoksiinkeankkeenvisionmukaanw?qulevaisuudenpuomessajasenerialueillaonturvattuosaajiensaanti hyvinvointijjaturvallisuusalallaniiniett ihmisetvoivatel kokoel m ns tasapainoisestijaturvallisestik? corejassiomorjhankkeessa tehtiin ennakointitutkimustai joka on tulevaisuuden vaihtoehtoistenimahdollisten vaikkaeiv ltt m tt todenn k isten kehityskulkujeni tapahtumienjatrendientunnistamistajaniidenvaikutustenarvioimistakqarkasteluaikaoli vuoteenomorsaakkakqavoitteenaolisaadaselvillemy sep todenn k isi ja nykyn kemyksenmukaanmahdottomaltatuntuviavaihtoehtojaijotkavaativatuusien ratkaisujenjatoimintatapojenkehitt mist jak ytt nottoak bnnakointionprosessiijokaliitt tulevaisuuttakoskevantiedonosaksistrateäista p t ksentekoakptrateäiaty ntarkoituksenaonuudistaaomaatoimintaavastaamaan tulevaisuudentoimintaymp rist nvaatimuksiakhunstrateäiaty h nliitet nennakointii mukaantuleepaitsisopeutuminentulevaisuudenhaasteisiinmy saktiivinenhaasteisiin vastaaminenjaaitotulevaisuudentekeminenelitoteutuvaantulevaisuuteenvaikuttaminen omilla valinnoilla ja teoillak corejassiomorjhankkeessa ennakoinnilla pyrittiin tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita hyvinvointij ja turvallisuusaloillak pkenaarioihinpohjautuvallatarkastelullavarmistetaanietteit m nhetkenn kymist vedet johtop t ksi tulevaisuudenosaamistarpeistaivaanotetaanhuomioonmy s yll tystenja killistenkinmuutostenmahdollisuusk lsaamistarpeisiinvastaaminenjakoulutuksenuudelleensuuntaaminenonaikaaviev prosessiijotentulevaisuuteenvarautuminenonensiarvoisent rke KcorejassiOMORJ NM

12 hankkeessaolimukanatoimijoitai jotka tuntevathyvinvointijjaturvajalojen osaamistarpeetjatoimialanmuutoksetiennakointiinerikoistuneitatutkijoitaikoulutuksen tarjoajiajakehitt ji sek strateäistenlinjaustenvet ji Kq ll pyrittiintakaamaaniett tunnistetutosaamistarpeetjohtavatk yt nn ntoimiink vrv Hankkeenbhyödyntäjätbjabhyödytb corejassiomorjhankejasentuottamattuloksetonensisijaisestisuunnattuniilletahoillei joillaonn kemyst hyvinvointijjaturvallisuusalanosaamistarpeistanytjatulevaisuudessa sek niilleijoillaonmahdollisuustehd strateäisiaratkaisujakoulutuksensuunnittelussaja toimeenpanossajokooppilaitoksissaimaakunnallisestitaikansallisestik Ammattikorkeakouluthy dynt v thankkeentuloksiakoulutuksensuunnittelussaja strateäiaty ss Kiaajapohjaisenverkostonkanssak ytyylimaakunnallinenvuoropuhelu auttaaoppilaitoksiamuodostamaanomanyksil llisenprofiilinsasuhteessamuihin toimijoihinjav hent tulevaisuudessap llekk ist koulutustarjontaakeankkeessaolivat mukana patakunnani pein joeni qampereen jaqurun ammattikorkeakoulutja koordinaattorinatoimiiaureajammattikorkeakoulukjy smuutammattikorkeakoulutovat jatkossa tervetulleita hy dynt m n hankkeen tuloksiak eankkeen v lillisen kohderyhm n voidaanpit ammatillistakouluastettajayliopistojaikoskahankkeen tuloksenasyntyisis ll llisi jarakenteellisiasuosituksiaijotkakoskevatmy sn it toimijoitak vritystenkannaltahankkeeseenosallistuminentuottituorettatietoahyvinvointijja turvallisuusalantulevaisuudenkehityssuunnistakk it yrityksetvoivathy dynt omassa strateäiaty ss jaliiketoiminnanuudistamisessakjy hemminhankkeentuloksistavoidaan tuottaaoikeanlaistaosaamistajaosaajiayritystentarpeisiink vritystenjaopetuksellistentoimijoidenlis ksihankkeenkohderyhm nkuuluvat maakuntaliittojenm r llisenkoulutuksenennakointiinliittyv ttahotkjaantieteellisesti hankkeellaolitoimintaarudenmaanisarsinaisjpuomenipatakunnanimirkanmaanjabtel J mohjanmaanmaakunnissakhoskaoppilaitostenstrateäistenlinjaustentaustaoletukset tulivatmaakuntaliittojensaatavillejoprosessinalkuvaiheessaiauttavatn m liittoja muodostamaan nykyist paremmin omat m r lliset tavoitteensa suhteessa valtakunnalliseenkokonaistilanteeseenkjaakuntaliittojenlis ksijulkisenjakolmannen sektorinoräanisaatioilletarjottiinmahdollisuusvaikuttaaomantoimialueensatulevaan koulutustarjontaanjoennenkoulutuksentoteutumistak saltakunnallisenkohderyhm nmuodostavatopetushallitukseni opetusministeri nja valtionhallinnonvirkamiehetijoidentoimenkuvaansis ltyv thankkeenteemajalueetk q llaisiaovatetenkinkoulutuksenperusennakointisek valtioneuvostonkoulutuksenja tutkimuksenkehitt missuunnitelmanehbprfvalmisteluty K corejassiomortarjosierihankkeeseenosallistuvilletoimijoillemahdollisuudenk yd aktiivistavuoropuheluaijonkatulostentulisiviranomaistenvalmisteluty nkauttaheijastua NN

13 oppilaitostenjamaakuntienstrateäioissakqavoitteenaonsiisiett oppilaitosteniyritysten jamaakuntienn kemyksethyvinvointijjaturvajalojenosaamisensuhteenn kyv t virkamiestentuottamissauusissalinjauksissak eankkeentavoitteetjahy dytvoidaankintiivist seuraavastiw corejassiomorjhankkeen tulosten avulla tuotetaan julkishallinnollei yrityksillejakolmannensektorintoimijoilleosaaviahyvinvointijja turvallisuusalanty ntekij it Ijotkakykenev tvastaamaantulevaisuuden haasteisiink vry Hankkeenbvaiheetb m piirteiss n corejassiomorjhanke toteutettiin seuraavastik hev ll OMNN hanketoimintaaloitettiinijolloinhankkeestatiedotettiinmahdollisimmanlaajastija rakennettiinsidosryhm verkostokeankkeenydintoimijoidenielieriammattikorkeakoulujen edustajienkanssaitoteutettiinty pajaijossamuodostettiinyhteinenvisiokiis ksirajattiin tarkemminhyvinvointijjaturvallisuusalanosajalueetijoihinhankkeessakeskityttiinkk it olivatik ihmistenkotonaasumistatukevatpalvelutjatoimetk pyksynomnnaikanatutkijaj jaty pajaty skentely vuorottelemalla m ritettiin vaihtoehtoisettulevaisuusskenaariotmarkkinajiyhteiskuntajjateknoloäian k kulmistak k m skenaariot esitell n luvussa kolmek qy pajoja edelsi ja seurasi verkkoty skentelyosuusi jossa hy dynnettiin jassideakoräjverkkoyhteis K saltakunnallisettulevaisuudenn kemyksetkoottiinyhteenensimm isess v liraportissaw jerist IqKIquohimaaIeKIiaitinenIgKImiril IjKIEOMNOFeyvinvointiJja turvallisuusalantulevaisuusitsen isenkotonaasumisenn k kulmastak corejassiomorjskenaariraporttikiaureaiomnok suonnaomnototeutettiinjoukkomaakunnallisiaty pajojaijoissam ritettiinja tunnistettiinmaakunnallisetjaammattikorkeakoulukohtaisethaasteetimahdollisuudetja toimenpidesuosituksetk qoimenpidesuositukset pohjautuivat edellisess vaiheessa tuotettuihintulevaisuudenskenaarioihinjan iss tunnistettuihinosaamisprofiileihinkbri maakuntienv list keskusteluak ytiinjassideakoräjverkkoyhteis ss Kpyntyneettulokset julkaistiinhankkeentoisessav liraportissak iaitinenigkijerist IqKCquohimaaIeKEtoimKFEOMNPFeyvinvoinninja turvallisuudentulevaisuudenosaaminenmaakunnissaitsen isenkotona selviytymisenn k kulmastajcorejassiomorjskenaarioraporttifkiaureakbj reportk suodenomnpty skentelypohjautuivuosienomnnjaomnoskenaarioty skentelyynk vksil iden ja ryhmien luovuutta hy dynt en luotiin skenaarioiden pohjalta tulevaisuusl ht isi koulutuksenkehitt misideoitakq m niteratiivisenkehitt misprosessin NO

14 tuloksetjulkaistaant ss corejassiomorjhankkeenloppuraportissakiis ksivuonnaomnp toteutettiinjohtavienkansainv listenturvallisuustutkijoidenhaastattelujaijoidenavulla syvennettiinn kemyksi turvallisuusalankoulutuksenkehitystarpeistakk m tulokseton julkaistuerikseenoheisessajulkaisussak pantoneniqkeomn4fk kemyksi turvallisuusalanmarkkinoistaikoulutuksestaja tutkimuksestakiaureakbjreportk vrä Hankkeenbtuottamatbmuutbjulkaisutb q m nloppuraportinlis ksicorejassiomorjhankeesessaontuotettuseuraavatjulkaisutw jerist IqKIquohimaaIeKIiaitinenIgKImiril IjKIEOMNOFIeyvinvointiJja turvallisuusalantulevaisuusitsen isenkotonaasumisenn k kulmastak corejassiomorjskenaariraporttikiaureaiomnok jerist IqKIiaitinenIgKCquohimaaIeKEOMNOFIpcenariocilterjodelasan fnnovationcatalystkqhemroceedinäsoftherthfpmfjfnnovation pymposiumipeoulihoreajvjnoaecemberomnok pantoneniqkimaasonenigkeomnoionlineversionfibvaluatinämrivatepecurity pectorjarketmerceptionsincinlandipecuritygournalklnlineversion availableathttpwllwwwkpaläravejjournalskcomlsjlidoiwnmknmrtlsjkomnok4s iaitinenigkijerist IqKCquohimaaIeKEtoimKFEOMNPFIeyvinvoinninja turvallisuudentulevaisuudenosaaminenmaakunnissaitsen isenkotona selviytymisenn k kulmastajcorejassiomorjskenaarioraporttifkiaureakbj reportk pantoneniqkijerist IqKIiaitinenIgKEOMNPFIcuturefnnovationsfor fndependentiivinäwaefininänewcompetencesandprofessionsiineuizinähi hkokbkiconnipkiqorkkeliijkipchneideripki_itranifkebdskfkmrockofqhe uufsfpmfjconference fnnovatinäindlobaljarketswchallenäesfor pustainabledrowthinsjnvguneieelsinkiicinlandk paarelaijkipantoneniqkiqikkaneniqkieomnpficojcreationofinnovations betweenhiähereducationandactorsinpubliciprivateandthethirdsectoriin mrockofqheqripleeelixconferenceomnp qhefnnovativemracticesintorki lräanisationandoeäionalaevelopmentjmroblemsandmrospectsi iink pinäipwedenonnojn4guneomnpk maasonenigkipantoneniqkimaasoneniikeomnpfvksityisenturvallisuusalan toimijoidenn kemyksi alankoulutusj rjestelm nlaadustakfnwqurpeineni skebdkfjahdollisuuksienmaa ty ss jakoulussalaadukastaoppimistak gyv skyl nammattikorkeakoulunjulkaisujaomnpippksv VSK NP

15 pantoneniqkieomnpficoresiähtandparticipantheteroäeneityabilitytofoster radicaleducationalideasinmrockofqhesthfpmfjfnnovationpymposium fnnovationintheasiancentury jelbourneiaustraliaonujnniaecember OMNPK pantoneni qk EOMN4FI k kemyksi turvallisuusalan markkinoistai koulutuksestajatutkimuksestakiaureakbjreportk lsayll mainituistajulkaisuistaonladattavissacorejassiomorjhankkeenverkkopalvelusta osoitteestahttpwllwwwkmassideakorälforemassiomorkjuidenjulkaisujenosaltapyydet n ottamaanyhteytt kyseisenjulkaisunkirjoittajiink N4

16 y Tulevaisuudenbneljäb skenaariotab yru Skenaarioitabmäärittelevätbtoimijatb corejassiomorjhankkeessa toteutettiin vuosina OMNN ja OMNO laajamittainen skenaarioty pajaty skentelyk q ss loppuraportissa kuvaamme tiivistetysti skenaarioty skentelynvaiheetjatuloksetk qarkemmat tuloksetjatutkimuksen toteuttamisenvaiheetovatluettavissasuomeksijerist ymkeomnobfjaiaitinenymkeomnpf sek enälanniksijerist ymkeomnoafjapantonenymkeomnpfk suonnaomnnskenaarioty skentelyynsis ltyikolmevaltakunnallistaty pajaaijotkaoli suunnattukaikillehankkeeseenosallistuvilletahoillekiis ksivuonnaomnototeutettiin viisitoistamaakunnallistaty pajaaikolmekussakinviidess hankkeeseenosallistuvassa maakunnassakeankkeeseenpyrittiinottamaanmukaanerilaisiamaakuntiaimutta eurooppalaisittain tarkasteltunal hes kaikkiapuomenmaakuntiavoidaanpit maaseutumaisinaekivalaineniommpfkpuomalaisenluokituksenmukaanrudenmaani mirkanmaanjasarsinaisjpuomenmaakuntienvoitiinkatsoakuitenkinsis ltyv nsuureen kaupunkiseutumaiseenseutuunkpensijaankaksimuutahankkeeseenosallistunutta maakuntaa patakuntajaerityisestibtel Jmohjanmaaovatpikemminkintaajamiaja maaseutumaistaasutusaluettaejinistryofaäricultureandcorestryiommsfkq m n johdostan idenmaakuntienvoitiinolettaaeroavanmerkitt v stitoisistaansek v est ni taloudellisenkehityksenett osaamistarpeidensuhteenk pkenaarioty pajoihinosallistuiyliprmhenkil erilaisiltahyvinvointiinjaturvallisuuteen liittyvilt toimialoiltasis lt enjulkisenjayksityisensektorintoimijoitasek asiantuntijoita j rjest ist ja yhdistyksist K qosinlukum r isesti merkitt v osa ty pajoihin osallistuneistahenkil ist olioppilaitoksenopettajiataiopiskelijoitak yrv Tulevaisuudenbneljäbskenaariotabjabniihinbliittyvätb osaamistarpeetb pkenaarioprosessintuloksenam ritettiinnelj skenaariotaijotkakuvaavatvaihtoehtoisia tulevaisuuksiaik ihmistenkotonaasumisenjaturvallisuudenkannaltakpkenaariot nimettiinseuraavastiw NF eyvinvointiajaturvallisuuttateknoloäialla OF hansalaisyhteiskunnannousu PF jarkkinoidenehdoilla NR

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto ry on vastaanottanut liikenne- ja viestint ministeri n l hett m n lausuntopyynn n ja lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto ry on vastaanottanut liikenne- ja viestint ministeri n l hett m n lausuntopyynn n ja lausuu asiasta seuraavaa: Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto Lausunto 1 (5) 28.8.20 1 1 VALTIONEUVOSTO Liikenne- ja viestint ministeri PL 31 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi laura.north@lvm.fi LVM lausuntopyynt 8.8.2011,

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut. Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä

Asiantuntijapalvelut. Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä Asiantuntijapalvelut Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä Asiantuntijapalvelujen henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti

Lisätiedot

Kirjastostartti, Kauppatieteet , informaatikko Maarit Putous. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Kirjastostartti, Kauppatieteet , informaatikko Maarit Putous. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, Kauppatieteet 5.9.2012, informaatikko Maarit Putous Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä Yliopiston toiminta perustuu tieteelliseen tietoon,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Mobiilikortin käyttöohjeet

Mobiilikortin käyttöohjeet Lisenssit vuonna 2015, Liite 1. Mobiilikortin käyttöohjeet 1. Saat tekstiviestin matkapuhelimeesi missä on kortin latauslinkki 2. Avaa linkki jolloin matkapuhelimesi lataa kortin. Joissakin puhelimissa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

MetsДiset yhteydet Vantaalla. Tilannekatsaus vuoden 2013 ilmakuvien perusteella

MetsДiset yhteydet Vantaalla. Tilannekatsaus vuoden 2013 ilmakuvien perusteella MetsДiset yhteydet Vantaalla Tilannekatsaus vuoden 2013 ilmakuvien perusteella MetsДiset yhteydet Vantaalla - Tilannekatsaus vuoden 2013 ilmakuvien perusteella ISBN 978-952-443-495-9 (PDF) Sarja: Vantaan

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 POLIITTISEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA VIESTINTÄ JA JULKAISUT HALLINTO JA TALOUS Toimintasuunnitelma ma a rittelee Eurooppanuorten peruslinjat vuodeksi

Lisätiedot

ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2010 1 (8) Y-tunnus 0841066-1

ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2010 1 (8) Y-tunnus 0841066-1 ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2010 1 (8) VARSINAINEN YHTI KOKOUS Aika ja paikka L sn 29.4.2010 klo 13.00, Finlandia-talo osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki niluetteloon (liite 1) merkityt osakkeenomistajat,

Lisätiedot

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf. Kansainva lisissa yhteyksissa liitosta voidaan ka ytta a nimitysta JEF Finland. Na issa sa a nno

Lisätiedot

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Totta vai tarua? Kysy m yksi ä j a v ast a uksi a solunsalp a a j a h oid ost a : Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Ta ustatutkimukse n te hnyt ja kirjase n kirjoitta

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija.

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 12.10.2011 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija Holmberg

Lisätiedot

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Kilpailutyö Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Salla Hautaviita & Eetu Koskinen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ulvila 29.5.2012 Sisällys Saatteeksi... 3 Menu... 4 Perustelut... 5 Ravintosisältö...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Henkilöstövalmennusten näkökulma 25.9.2014 / Tiina Kuru Henkilöstön näkökulma Työyhteisön jäsenten osallistuminen kehittämistyöhön on olennaista

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

Verkkokaupan asiakaslähtöinen kehittäminen: Case Decanter Oy

Verkkokaupan asiakaslähtöinen kehittäminen: Case Decanter Oy Verkkokaupan asiakaslähtöinen kehittäminen: Case Decanter Oy Ristimäki, Erik 2015 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Verkkokaupan asiakaslähtöinen kehittäminen: Case Decanter Oy Erik Ristimäki

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

BOGEY PRKL EMAX 2009 OLLI MONTONEN. Poika tuli kotiin! YrittДjyysviikko. Muistoja sekд niiden puutetta pжrssilдisyydestд

BOGEY PRKL EMAX 2009 OLLI MONTONEN. Poika tuli kotiin! YrittДjyysviikko. Muistoja sekд niiden puutetta pжrssilдisyydestд BOGEY PRKL Poika tuli kotiin! EMAX 2009 YrittДjyysviikko OLLI MONTONEN Muistoja sekд niiden puutetta pжrssilдisyydestд MikД ihmeen treidari? 18 ON SITд RAKKAUTTA JAETTU NIIN ILOKIVEN VESSOISSA KUIN 10

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Janne Marniemi Suvi Koskela Tilaisuuden ohjelma Klo 8.30-9.00 - Aamukahvi, järjestäjien tervehdyssanat 9.00-10.00 - Nuorisotyöttömyyden menneisyys, nykytila ja

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Esa Tikkanen Toteutus TEM / korkeakouluharjoittelija Mari Linna, Turun Yliopisto

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA Tampereen kaupungin raittius ja päihdeasiain neuvottelukunta Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Elokuu 2000 Lukijalle Käsissäsi on laajaa aihepiiriä

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

SAY KUUKAUSIKOKOUS

SAY KUUKAUSIKOKOUS SAY KUUKAUSIKOKOUS 22.5.2014 Paikka: Mandatum Life Lauri Saraste, pj OHJELMA Yleisasioita SAY foorumin perustaminen kuolevuusasioille SAY jäsenkyselyn 2014 läpikäynti ICA2014 Kuolevuus ja pitkäikäisyys,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

Sis llys. Internet ja WWW. Kone Internet-verkossa. IP-osoite. Johdatus Linuxiin/UNIXiin: Osa 2

Sis llys. Internet ja WWW. Kone Internet-verkossa. IP-osoite. Johdatus Linuxiin/UNIXiin: Osa 2 Sis llys Johdatus Linuxiin/UNIXiin: Osa 2 Internet ja WWW S hk posti Uutisryhm t Selaimet Hakukoneet Reijo Siven Tietojenk sittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Linux/UNIX osa 2 2 Internet ja WWW Uusi

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen

Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen Jetta Joensuu Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteuttaminen Case: JOE Palvelut Oy:n aputoiminimi JOE Rakentaminen Opinnäytetyö Syksy 2015 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016 2020 (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta Tulevaisuuden tekijät korkeasti koulutettujen työmarkkinat -seminaari 11.3.2014 Koulutuksen ja

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

Kuntoutussuunnittelijan näkemyksiä työeläkekuntoutuksena toteutettavasta työkokeilusta

Kuntoutussuunnittelijan näkemyksiä työeläkekuntoutuksena toteutettavasta työkokeilusta Kuntoutussuunnittelijan näkemyksiä työeläkekuntoutuksena toteutettavasta työkokeilusta Teija Hietala Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015. Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data

Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015. Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015 Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data Julkisen hallinnon kannattaa muuttua kansalaisyhteiskunnan mukana Visio 1: Kaupunkilaiset ottavat vähitellen itselleen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI

KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI Ilpo Hanhijoki KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI Tulevaisuuden osaamisperustan rakentaminen 11.6.2014 Opetushallituksen tehtävät ennakoinnissa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi (määrällinen

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (14) 22. liittokokous

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (14) 22. liittokokous METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (14) Kari Niininen (Kaakkois-Suomen vaalipiiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät liittokokouksen osanottajat. Porvarihallitus on istunut vajaan vuoden ja saanut maan asiat

Lisätiedot

KYT2014-tutkimusohjelman loppuseminaari 18.3.2015, Finlandia-talo

KYT2014-tutkimusohjelman loppuseminaari 18.3.2015, Finlandia-talo KYT2014-tutkimusohjelman loppuseminaari 18.3.2015, Finlandia-talo Kehityspäällikkö Kaisa-Leena Hutri, STUK KYT2014-tutkimusohjelman johtoryhmän puheenjohtaja KYT2014-tutkimusohjelmakauden olennaiset piirteet

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Alkoholin vaikutus koulumenestykseen ja/tai koulunkäyntiin

Alkoholin vaikutus koulumenestykseen ja/tai koulunkäyntiin Alkoholin vaikutus koulumenestykseen ja/tai koulunkäyntiin Meri Helisniemi 14B, Aleksanteri Soukka 14A, Anna Backman 14A Lohjan Yhteislyseon Lukio Psykologian tutkimus Opettaja Simo Jouhi 05.02.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto Elintarvikealan TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.3.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Satakurssi hanke (1.12.2015-31.10.2017) alue-ennakoinnin ja edunvalvonnan kehittäminen Tavoitteena Tiivistää maakunnan

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta 20.9.2011 Loppuraportin julkistamistilaisuus Hanna Tuohimaa, Laura Haapola, Pekka Kauppi, Jyrki Kettunen, Susanna Kivelä, Jukka Laitinen ja Tarja Meristö Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Matematiikan pro gradu -ty Marko Vehmas Ryhmien perusominaisuuksista Matematiikan, tilastotieteen ja losoan laitos Matematiikka Hu

TAMPEREEN YLIOPISTO Matematiikan pro gradu -ty Marko Vehmas Ryhmien perusominaisuuksista Matematiikan, tilastotieteen ja losoan laitos Matematiikka Hu Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden laitos VEHMAS, MARKO: Ryhmien perusominaisuuksista Pro gradu -ty, 22 s. Matematiikka Huhtikuu 2002 TIIVISTELM T m n ty n luvussa 2 perehdyt n abstraktin algebran

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden adaptiivinen johtaminen Teemu Reiman, Elina Pietikäinen ja Jouko Heikkilä

Potilasturvallisuuden adaptiivinen johtaminen Teemu Reiman, Elina Pietikäinen ja Jouko Heikkilä Potilasturvallisuuden adaptiivinen johtaminen 29.11.2012 Teemu Reiman, Elina Pietikäinen ja Jouko Heikkilä 2 Potilasturvallisuudessa on ongelmia Potilasturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen on

Lisätiedot

KIIMASSUON ASEMAKAAVA

KIIMASSUON ASEMAKAAVA KIIMASSUON ASEMAKAAVA ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU PISPANM EN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 531-533 SEK KATU- JA SUOJAVIHERALUEITA SEK PIKKU-MUOLAAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 570-574 SEK KATU- JA SUOJAVIHERALUEITA.

Lisätiedot