TASA ARVOSELVITYS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASA ARVOSELVITYS 2009"

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Tasa arvotyöryhmä Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus TASA ARVOSELVITYS

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Palvelussuhteet Tehtävien eriytyminen Palkkaus Yhteenveto

3 1. Johdanto Tasa arvoselvitys on järjestyksessään kaupungin toinen. Ensimmäinen tehtiin vuonna 2004, jolloin Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta eivät olleet vielä yhdistyneet. Tasa arvoselvitys antaa pohjatietoja nykytilanteen kartoittamiseksi ja kaupungin tasa arvosuunnitelman (Ollaan ihmisiksi, Periaatteet tasavertaisuuden ja hyvän kohtelun turvaamiseksi Rovaniemen kaupungin työpaikoilla) päivittämiseksi. Tiedot on koottu pääosin Personec F henkilö ja palkkatietojärjestelmästä tilanteen mukaisena. 3

4 2. Palvelussuhteet Palvelussuhteita oli voimassa 3694 kpl. Henkilöitä oli palveluksessa 3608 eli palvelussuhteita vähemmän johtuen siitä, että osa henkilöstöstä oli tarkasteluajankohtana virkavapaalla/työlomalla vakinaisesta tehtävästään ja hoiti määräaikaisesti jotain muuta kaupungin tehtävää. Taulukko 1. Palvelusuhteet osastoittain/ palvelukeskuksittain palvelussuhteen lajin mukaan Osasto / palvelukeskus Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Naisia Naisia Naisia Naisia Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % HALLINTO ORGANISAATIO 92 48,9 % 19 57,9 % 4 25,0 % ,6 % STRATEGINEN HALLINTO 45 68,9 % 12 58,3 % 2 0,0 % 59 64,4 % TEKNISET PALVELUT 33 21,2 % 4 25,0 % 0 0,0 % 37 21,6 % HYVINVOINTIPALVELUT 14 50,0 % 3 100,0 % 2 50,0 % 19 57,9 % SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO ,5 % ,8 % 44 65,9 % ,7 % PALVELUHALLINTO 9 88,9 % 3 33,3 % 6 66,7 % 18 72,2 % TERVEYDENHUOLTO ,7 % ,4 % 22 59,1 % ,4 % SOSIAALITURVA ,6 % 69 84,1 % 16 75,0 % ,8 % SIVISTYSPALVELUOSASTO ,5 % ,9 % 24 66,7 % ,6 % PÄIVÄHOITO ,3 % ,4 % 9 88,9 % ,5 % KOULUTOIMI ,4 % ,6 % 4 50,0 % ,4 % KULTTUURITOIMI 98 74,5 % 21 71,4 % 9 66,7 % ,4 % LIIKUNTA JA NUORISO 25 68,0 % 33 69,7 % 2 0,0 % 60 66,7 % TEKNINEN TUOTANTO OSASTO ,7 % 78 51,3 % 28 14,3 % ,2 % TEKNINEN HALLINTO 8 75,0 % 1 100,0 % 0 0,0 % 9 77,8 % KIINTEISTÖPALVELUT ,6 % 32 62,5 % 9 0,0 % ,7 % YHDYSKUNTATEKNIIKKA 86 12,8 % 15 20,0 % 15 6,7 % ,9 % MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 19 36,8 % 8 12,5 % 0 0,0 % 27 29,6 % RUOKAPALVELU 94 98,9 % 18 83,3 % 3 100,0 % ,5 % NAPAPIIRIN VESI 52 7,7 % 4 0,0 % 1 0,0 % 57 7,0 % HALLINTOPALVELUOSASTO 49 81,6 % ,0 % 5 80,0 % 66 84,8 % TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 28 92,9 % 10 70,0 % 0 0,0 % 38 86,8 % TILALIIKELAITOS 10 30,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 30,0 % ROVANIEMEN KAUPUNKI ,6 % ,0 % ,4 % ,7 % Palvelussuhteista oli vakinaisia 73,5 % ja erilaisia määräaikaisia siten noin joka neljäs. Määräaikaisissa oli naisten osuus selvästi suurempi kuin vakinaisessa henkilöstössä, työllistetyissä sukupuolten jakauma oli tasaisempi. Määräaikaisia palvelussuhteita oli suhteellisesti eniten liikunta ja nuorisopalvelukeskuksessa (58 %) ja sosiaali ja terveyspalveluosaston palveluhallinnossa (50 %). Pienimmät osuudet olivat tilaliikelaitoksessa (0 %) ja Napapiirin Vedessä (9 %). 4

5 Palvelussuhteista oli päätoimisia 3637, joista naisia 2871 (78,9 %) ja sivutoimisia 57, joista naisia 36 (63,2 %). Eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotta. Vanhemmat ikäryhmät kasvavat jatkuvasti keski iän noustessa. Naisten osuus on suurin alle 25 vuotiaiden ryhmässä, noin 81 %. Taulukko 2. Palvelusuhteet ikäryhmittäin Ikäryhmä Lkm % Naisia % ,2 % 80,7 % ,8 % 77,3 % ,1 % 79,5 % ,4 % 79,9 % ,5 % 76,6 % Yhteensä ,0 % 78,7 % Vuoden 2008 henkilöstöraportin mukaan henkilöstön (pl. työllistetyt) keski ikä oli 46,7 vuotta (naiset 45,8 ja miehet 46,6 vuotta). Korkein keski ikä oli tilaliikelaitoksessa (51,1 vuotta). Nuorinta henkilöstö on liikunta ja nuorisopalvelukeskuksessa, kiinteistöpalveluissa, terveydenhuollossa ja koulutoimessa. 5

6 Taulukko 3. Palvelusuhteet osastoittain/ palvelukeskuksittain sopimusalan mukaan Osasto / palvelukeskus Yleinen Opetusala Muusikot Lääkärisop. Teknisten sop. Naisia Naisia Naisia Naisia Lkm Naisia % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm HALLINTO ORGANISAATIO 81 65,4 % 1 0,0 % 33 12,1 % STRATEGINEN HALLINTO 59 64,4 % TEKNISET PALVELUT 5 80,0 % 32 12,5 % HYVINVOINTIPALVELUT 17 64,7 % 1 0,0 % 1 0,0 % Tuntisop. SOSIAALI JA TERVEYSPALV.OS ,9 % 66 72,7 % 13 76,9 % 15 80,0 % PALVELUHALLINTO 18 72,2 % TERVEYDENHUOLTO ,9 % 66 72,7 % 13 76,9 % SOSIAALITURVA ,1 % 15 80,0 % SIVISTYSPALVELUOSASTO ,2 % ,4 % 22 50,0 % 15 20,0 % PÄIVÄHOITO ,5 % KOULUTOIMI ,1 % ,4 % 9 11,1 % KULTTUURITOIMI ,2 % 22 50,0 % 5 40,0 % LIIKUNTA JA NUORISO 59 67,8 % 1 0,0 % TEKNINEN TUOTANTO OSASTO ,4 % ,8 % 167 3,6 % TEKNINEN HALLINTO 7 100,0 % 2 0,0 % KIINTEISTÖPALVELUT 86 97,7 % 55 12,7 % 37 2,7 % YHDYSKUNTATEKNIIKKA 9 77,8 % 21 14,3 % 86 5,8 % MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 25 32,0 % 2 0,0 % RUOKAPALVELU ,5 % NAPAPIIRIN VESI 4 100,0 % 11 0,0 % 42 0,0 % Naisia % HALLINTOPALVELUOSASTO 62 90,3 % 4 0,0 % TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 28 89,3 % 10 80,0 % TILALIIKELAITOS 1 100,0 % 9 22,2 % ROVANIEMEN KAUPUNKI ,1 % ,4 % 22 50,0 % 77 72,0 % ,7 % 182 9,9 % Noin 70 % henkilöstöstä on Kunnallisen yleisen virka ja työehtosopimuksen piirissä ja opetusalalla työskentelee noin 18 %. 6

7 3. Tehtävien eriytyminen Tehtävien eriytyminen voi ilmetä sekä horisontaalisena että vertikaalisena työnjakona. Horisontaalista eriytymistä on esimerkiksi tehtävien jakautuminen naisten tehtäviin ja miesten tehtäviin sekä edelleen naisvaltaisiin/miesvaltaisiin toimialoihin. Vertikaalista eriytymistä on sukupuolten sijoittuminen tehtävähierarkiassa. Tämä voi ilmetä mm. siten, että naiset ovat miehiä harvemmin johtotehtävissä. Myös miesten ja naisten palkkaero pyrkii kasvamaan mitä korkeampia organisatorisia asemia tarkastellaan. Taulukko 4. Nimikkeiden ja palvelussuhteiden horisontaalinen eriytyminen Osasto / palvelukeskus Nimikkeet Naisia Miehiä Yhteensä Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Täysin eriytyneet naisten nimikkeet (naisia %) % % 63 8 % % Melko eriytyneet naisten nimikkeet (naisia %) % % % % Eriytymättömät nimikkeet (naisia ja miehiä %) 24 6 % 55 2 % 51 6 % % Melko eriytyneet miesten nimikkeet (miehiä %) 10 3 % 17 1 % 59 7 % 76 2 % Täysin eriytyneet miesten nimikkeet (miehiä %) % 1 0 % % % Yhteensä % % % % Tehtävänimikkeitä on lähes neljäsataa ja ne ovat varsin voimakkaasti eriytyneet. Täysin eriytyneitä naisten nimikkeitä oli 197 ja miesten nimikkeitä 122. Eriytymättömiä tasapainonimikkeitä, joissa molempia sukupuolia oli % nimikkeen henkilömäärästä, oli 24 kpl eli vain 6 % nimikemäärästä. Eriytyneisiin naisten nimikkeisiin on sijoittunut 97 % kaikista naisista ja eriytyneisiin miesten nimikkeisiin 51 % kaikista miehistä. Eriytymättömiin nimikkeisiin sijoittuu vain 3 % koko henkilöstöstä. Nimikkeitä, joissa oli vain naisia oli 182 (46 %) ja nimikkeitä, joissa oli vain miehiä oli 121 kpl (31 %). Nimikkeitä, joissa oli molempia sukupuolia, oli vain 91 kpl (23 %). Nimikkeitä, joissa oli vain yksi nainen, oli 130 kpl ja nimikkeitä, joissa oli vain yksi mies, oli 112. Miesten nimikevalikoima oli suhteellisesti huomattavasti laajempi kuin naisten, koska miehistä on vain noin neljäsosa koko henkilöstöstä. Henkilömäärältään suurimmat nimikkeet olivat sosiaali ja terveystoimessa. Naisten osuus seitsemässä kymmenestä oli suurempi kuin henkilöstöstä keskimäärin. Hallinto organisaatiossa osastojen johtajista ja vastuualueiden neljästätoista päälliköstä naisia oli 4 (29 %). He johtivat ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin, konsernihallinnon, koulutus ja aluepalveluiden ja kulttuurin vastuualueita. 7

8 Palveluorganisaation osastojen johtajista ja palvelukeskusten seitsemästätoista palvelupäälliköstä oli naisia 7 (41 %). He johtivat hallintopalvelujen tuotanto osastoa, sosiaalipalvelukeskusta, päivähoidon palvelukeskusta, kulttuuripalvelukeskusta, maanmittaus ja suunnittelupalvelut palvelukeskusta, ruokapalvelukeskusta ja työterveysliikelaitosta. Osastojen johtajien, vastuualueiden päälliköiden ja palvelukeskusten palvelupäälliköiden tehtäväpalkkojen keskiarvo oli 4161 euroa. Naisten ansiosuhde oli 85,4 % eli keskimääräisten alhaisempi. "10 kärjessä" nimikettä Nimike nimi LKM N M N% M% Lastenhoitaja ,2 % 0,8 % Lähihoitaja ,1 % 6,9 % Lastentarhanopettaja ,0 % 6,0 % Peruskoulun luokanopettaja ,9 % 32,1 % Peruskoulun lehtori ,3 % 30,7 % Koulunkäyntiavustaja ,4 % 9,6 % Päiväkotiapulainen ,0 % 0,0 % Perhepäivähoitaja ,0 % 0,0 % Lukion lehtori ,1 % 27,9 % Sairaanhoitaja ,2 % 8,8 % Yhteensä ,2 % 12,0 % Suurista nimikkeistä seitsemässä kymmenestä naisten osuus oli suurempi kuin henkilöstöstä keskimäärin. 4. Palkkaus Työntekijän palkkaus muodostuu usean palkkatekijän perusteella. Tehtäväpalkka perustuu työntekijän tekemiin tehtäviin ja tehtävien vaativuuteen. Henkilökohtaista lisää maksetaan palvelusajan, ammatinhallinnan ja työtulosten perusteella. Lisäksi on muita lisiä ja palkkioita. Eri palkkatekijöiden merkitys on kuntasektorin eri sopimusaloilla jonkin verran erilainen. Kokonaispalkan muodostumiseen voi myös lisä ja ylitöillä olla merkitystä. Tässä yhteydessä palkkatekijöistä tarkastellaan keskeisimpiä: tehtäväpalkkaa ja ammatinhallinnan ja työtulosten perusteella maksettavaa henkilökohtaista lisää. Palkkaustaulukoissa ei ole mukana liikuntatoimen tuntiohjaajia eikä kansalaisopiston ja musiikkiopiston tuntiopettajia. 8

9 Tehtäväpalkat Taulukko 5. Tehtäväpalkat palvelusuhdelajeittain ja naisten ansiosuhde Palvelussuhdelaji Naiset Miehet Yhteensä Erotus Ansiosuhde N M % Vakinaiset % Määräaikaiset % Työllistetyt % Yhteensä % Määräaikaisten palkat ovat keskimäärin 113 euroa alhaisemmat kuin vakinaisilla ja työllistetyillä puolestaan 377 euroa alhaisemmat kuin muilla määräaikaisilla. Määräaikaisten naisten ansiosuhde on parempi kuin vakinaisilla. Työllistetyt naiset ovat keskimäärin paremmin palkattuja kuin miehet. Taulukko 6. Eri suuruisten tehtäväpalkkojen lukumäärä Peruspalkka Lkm % Naisia % ,1 % 75,0 % ,3 % 67,4 % ,2 % 82,3 % ,9 % 80,7 % ,2 % 68,5 % ,1 % 59,3 % ,9 % 44,1 % ,2 % 62,5 % ,1 % 0,0 % Yhteensä ,0 % 78,9 % Kaksi suurinta ryhmää ovat ja euroa ansaitsevat. Näissä ryhmissä on myös naisten osuus suurin. 9

10 Taulukko 7. Tehtäväpalkka osastoittain ja palvelukeskuksittain sukupuolen mukaan Osasto / palvelukeskus Naiset Miehet Yhteensä Erotus Ansiosuhde N M % HALLINTO ORGANISAATIO ,9 % STRATEGINEN HALLINTO ,9 % TEKNISET PALVELUT ,5 % HYVINVOINTIPALVELUT ,5 % SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO ,4 % PALVELUHALLINTO ,5 % TERVEYDENHUOLTO ,4 % SOSIAALITURVA ,2 % SIVISTYSPALVELUOSASTO ,6 % PÄIVÄHOITO ,8 % KOULUTOIMI ,3 % KULTTUURITOIMI ,1 % LIIKUNTA JA NUORISO ,6 % TEKNINEN TUOTANTO OSASTO ,5 % TEKNINEN HALLINTO ,5 % KIINTEISTÖPALVELUT ,8 % YHDYSKUNTATEKNIIKKA ,2 % MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU ,1 % RUOKAPALVELU ,9 % NAPAPIIRIN VESI ,5 % HALLINTOPALVELUOSASTO ,9 % TYÖTERVEYSLIIKELAITOS ,4 % TILALIIKELAITOS ,0 % ROVANIEMEN KAUPUNKI ,9 % Korkeimmat tehtäväpalkat ovat hallinto organisaatiossa ja siellä hyvinvointipalvelujen vastuualueella. Alhaisimmat tehtäväpalkat ovat teknisellä tuotanto osastolla ja etenkin ruokapalvelukeskuksessa. Keskiarvopalkka oli 2060 euroa, naisilla 2012 euroa ja miehillä 2239 euroa. Mediaanipalkka oli 1875 euroa, naisilla 1875 euroa ja miehillä 2026 euroa. Mediaanipalkka tarkoittaa summaa, jota sekä pienempää että suurempaa palkkaa saa yhtä moni henkilö. 10

11 Taulukko 8. Tehtäväpalkka sopimusaloittain ja naisten ansiosuhde sopimusalalla Sopimusala Naiset Miehet Yhteensä Erotus Ansiosuhde N M % Yleinen ,6 % Opetusala ,5 % Muusikot ,1 % Lääkärisopimus ,0 % Teknisten sopimus ,2 % Tuntisopimus ,1 % Opetusalalla ollaan hyvin lähellä samapalkkaisuutta. Teknisten ja muusikkojen sopimusalat ovat lähestymässä opetusalan ansiosuhdetta. Palkkatasojen erot vaihtelevat sopimusaloittain. Naisten ansiosuhde sopimusaloittain ja liitteittäin Taulukko 9. Palvelussuhteiden lukumäärä, naisten osuus ja naisten ansiosuhde sopimusaloittain ja liitteittäin Sopimusala Nimikkeitä Henkilö Naiset Ansiosuhde esimerkkejä Lkm % % Yleinen ves/tes Liite 1 Hallintosihteerit % 73 % Liite 2 Kirjastonhoitajat % 99 % Liite 3 Sairaanhoitajat % 101 % Liite 4 Sosiaalityöntekijät % 97 % Liite 5 Lastentarhanopettajat % 96 % Liite 6 Ruokapalvelutyöntekijät % 104 % Liite 8 Siivoojat % 111 % Opetusala Opettajat % 98 % Muusikot Muusikot % 95 % Lääkärisopimus Liite 1 Väestövastuulääkärit % 82 % Liite 2 Hammaslääkärit % 104 % Liite 3 Sairaalalääkärit 3 33 % 102 % Liite 5 Eläinlääkärit % 100 % Teknisten sopimus Insinöörit % 96 % Tuntipalkkaisten sopimus Sähköasentajat % 91 % Perhepäivähoitajat % 100 % Sopimusalojen ja niiden liitteiden mukaisessa tarkastelussa ansiosuhde oli pääosin korkeampi kuin koko henkilöstön keskimääräinen ansiosuhde (89,9 %). Ansiosuhde oli keskimääräistä alhaisempi KVTES:ssä liitteessä 1 ja Lääkärisopimuksessa liitteessä 1 olevilla. 11

12 Henkilökohtaiset lisät Taulukko 10. Henkilökohtaiset lisät osastoittain/ palvelukeskuksittain Osasto / palvelukeskus HK lisää saaneet HK lisien lkm Naisten osuus % HKlisä Ansiosuhde % Naiset Miehet Hlöstöstä HK lisistä Lkm HALLINTO ORGANISAATIO 34 % % 38 % % STRATEGINEN HALLINTO 15 % % 89 % % TEKNISET PALVELUT 70 % % 15 % % HYVINVOINTIPALVELUT 21 % % 75 % SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 25 % % 85 % % PALVELUHALLINTO 6 % % 0 % TERVEYDENHUOLTO 26 % % 88 % % SOSIAALITURVA 22 % % 72 % % SIVISTYSPALVELUOSASTO 16 % % 88 % % PÄIVÄHOITO 25 % % 98 % % KOULUTOIMI 6 % % 65 % % KULTTUURITOIMI 28 % % 72 % % LIIKUNTA JA NUORISO 7 % % 75 % TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 53 % % 26 % % TEKNINEN HALLINTO 56 % % 60 % KIINTEISTÖPALVELUT 46 % % 27 % % YHDYSKUNTATEKNIIKKA 75 % % 9 % % MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 67 % % 39 % % RUOKAPALVELU 28 % % 94 % % NAPAPIIRIN VESI 74 % % 0 % 69 0 % HALLINTOPALVELUOSASTO 26 % % 65 % % TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 47 % % 89 % % TILALIIKELAITOS 100 % % 30 % % ROVANIEMEN KAUPUNKI 25 % % 66 % % Henkilökohtaisen lisän käyttöön on pisimpään ollut mahdollisuus teknisten sopimusten piirissä olevilla. Tämä näkyy teknisen tuotanto osaston ja hallinto organisaation teknisten palvelujen luvuissa. Koulutoimen alhainen henkilökohtaisen lisän käyttö selittyy sillä, että käyttömahdollisuus tällä alueella on vasta alkanut. Naisten osuus henkilökohtaisista lisistä on pienempi kuin naisten osuus henkilöstön määrästä. Naisilla henkilökohtainen lisä oli keskimäärin 70 euroa ja miehillä 111 euroa. Keskimääräinen lisä oli 84 euroa. 12

13 Taulukko 11. Henkilökohtaiset lisät sopimusaloittain Osasto / palvelukeskus HK lisää HK lisien lkm Naisten osuus % HK lisä Ansiosuhde HKlisistä saaneet % Naiset Miehet Hlöstöstä Lkm Yleinen 22 % % 92 % % Opetusala 4 % % 50 % % Muusikot 18 % % 50 % % Lääkärisopimus 68 % % 69 % % Teknisten sopimus 72 % % 21 % % Tuntisopimus 75 % % 7 % % ROVANIEMEN KAUPUNKI 25 % % 66 % % Naisten korkein ansiosuhde henkilökohtaisen lisän jakautumisessa on muusikoilla ja alhaisin Teknisten sopimuksen piirissä. 5. Yhteenveto Tämän selvityksen tavoitteena on jatkaa tasa arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvän kohtelun kehittämiskeskustelua Rovaniemen kaupungin työyhteisöissä. Aiempi v laadittu tasa arvoselvitys kattoi tarkastelua myös koulutuksen osalta. Kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyessä v henkilöstömäärä kasvoi noin kolmanneksen eikä koulutustietoja ole vielä päivitetty entisen maalaiskunnan henkilöstön osalta. Aiemmankin (v. 2004) selvityksenkin peittävyys jäi 72 % :iin henkilöstöstä. Henkilöstön tasa arvoisen kohtelun seurannan parantamiseksi tasa arvoselvitys laaditaan jatkossa vuosittain. Tasa arvoselvitykseen liitetään tällöin myös työolotiedustelun tulokset, joilla seurataan mm. yhdenvertaisuuden toteutumista. Seuraava tiedustelu tehdään loppuvuonna Lisäksi henkilöstön koulutustietojen päivittäminen tulisi saada valmiiksi vuoden 2010 aikana. 13

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HALLINTO-OSASTO Vuosi Lkm Vuosi Ammattinimike 2015 1 2015 hallintosihteeri 2016 0 2018 keskusarkistonhoitaja 2017 0 2018 toimistosihteeri 2018 2 2022 toimistosihteeri 2019 0 2023 palkanlaskija 2020 0 2028

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

Rovaniemen kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 Rovaniemen kaupunki 2 3 1. Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo...3 2. Johdanto...5 3. Henkilöstöpäällikön katsaus...5 4. Henkilöstön määrä ja rakenne...6 5. Työpanos...12 6. Henkilöstön koulutus...13

Lisätiedot

Henkilökohtaisen lisän uusi järjestelmä

Henkilökohtaisen lisän uusi järjestelmä Henkilökohtaisen lisän uusi järjestelmä L. Sieviläinen 18.10.2016 1 Vanhan ja uuden henkilökohtaisen lisän erot Vanha HKL-järjestelmä HKL annetaan määräaikaisena Ei ole VES/TES:ien mukainen Pisteytysjärjestelmä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys www.kuntatyonantajat.fi Tiedusteluun vastanneet Tiedusteluun vastasi 275 kunnan ja kuntayhtymän palkka-asiamiestä

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkimushankkeen päätösseminaari Valkoinen Sali, 25.04.2008 Reija Lilja (yhteistyössä Rita Asplundin,

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

HALLINTO ORGANISAATIO HALLINTO ORGANISAATIO

HALLINTO ORGANISAATIO HALLINTO ORGANISAATIO HALLINTO ORGANISAATIO 2006 2007 HALLINTO ORGANISAATIO 2006 2007 187 Matti Ansala PERUSPALVELU 18 18 SISÄINEN TARKASTUS SISÄINEN TARKASTUS Martti Anttila TEKNINEN 83 83 KAUPUNGINKANSLIA Kaisa Laitinen 14

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki Väestö 31.12.2007 58.825 as. 12. suurin kaupunki Pinta ala maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki VISIO Lapin pääkaupunki ROVANIEMI kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus Strategiset päämäärät

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (9) KITEEN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (9) KITEEN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 1 (9) KITEEN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1.6.2017 31.12.2019 Yt-toimikunta 16.5.2017 KH 22.5.2017 KV 29.5.2017 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Kunnanhallitus 2.5.2017 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne...

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä 0 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA Ylayhtymä 20.1.2014 1 Sisällys 1 TASA-ARVOLAKI VELVOITTAA TYÖNANTAJAA... 2 1.1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa... 3 1.2 Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Tilastokeskus/Kaisa Weckström www.stat.fi/segregaatio Eri tehtävissä toimivien palkkojen vertailujen

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 30.5.2007 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet...3 1.2 Lainsäädännön edellytykset... 3 2.

Lisätiedot

LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA

LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA LAPIN AMMATTIOPISTO LAPIN LETKA -HANKE Anna Alamattila www.lapinletka.fi LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI.

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Jalasjärven kunta Kunnanhallitus 12.8.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Johdanto Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaan jokaisella

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 2 1 JOHDANTO 2 TASA-ARVOSELVITYS 2.1 Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin 2.2 Palkkakartoitus 2.3 Tasa-arvokysely ja tasa-arvokoulutus

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA KEMPELEEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2007-2009

KEMPELEEN KUNTA KEMPELEEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2007-2009 KEMPELEEN KUNTA KEMPELEEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2007-2009 2 Sisällysluettelo 1. Käsitteitä.. 3 2. Tasa-arvosuunnitelman lähtökohdat...... 4 3. Tasa-arvolaki.. 4 4. Tavoitteet....

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:29:41 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

1. JOHDANTO 1 2. TASA-ARVOLAIN ASETTAMAT VELVOITTEET 2. 2.2 Työnantajan velvollisuus laatia tasa-arvosuunnitelma 2

1. JOHDANTO 1 2. TASA-ARVOLAIN ASETTAMAT VELVOITTEET 2. 2.2 Työnantajan velvollisuus laatia tasa-arvosuunnitelma 2 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016 2018 II Sisällys 1. JOHDANTO 1 2. TASA-ARVOLAIN ASETTAMAT VELVOITTEET 2 2.1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa 2 2.2 Työnantajan velvollisuus laatia

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Rovaniemen kaupunki Paikallisneuvottelupöytäkirja OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Aika 1.4..2008 klo 9.00-11.35 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot