Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus Mika Happonen, VTML

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML"

Transkriptio

1 Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus Mika Happonen, VTML

2 Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten ja miesten tasa-arvoisesta kohtelusta mm. työoloissa ja työuralla etenemisessä Työnantajalla velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti Samat palvelussuhteen ehdot samasta tai samanarvoisesta työstä sukupuolesta riippumatta Valtion virkamieslaki (1994) ja työsopimuslaki (2001) Henkilöstöä kohdeltava tasapuolisesti eikä ketään saa perusteettomasti asettaa toisiin nähden eri asemaan esim. sukupuolen perusteella Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 2

3 Lähtökohdat VN:n periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta (2001) Arvot: tuloksellisuus, laatu, asiantuntemus, palveluperiaate, avoimuus, luottamus, tasaarvo, puolueettomuus, riippumattomuus ja vastuullisuus Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 3

4 Lähtökohdat VM:n suositus tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa (2/2007) Tasapainoisella henkilöstöjohtamisella tiedot ja taidot tulevat paremmin käyttöön, mikä tukee henkilöstön ja organisaation hyvinvointia Tehtävään valitaan pätevyyden perusteella, naisilla ja miehillä yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä urallaan Yhtäläisillä palvelussuhteen ehdoilla (esim. palkkaus) naisia ja miehiä kannustetaan antamaan parastaan Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 4

5 Lähtökohdat Keskustason VES/TES-sopimus Sopimuskauden keskustason tasaarvotyöryhmä, joka mm. seuraa naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista valtiosektorilla Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 5

6 Tasa-arvon ongelmat Työmarkkinoiden segregoituminen: Naisten ja miesten ammatit ja ammattialat Vertikaalinen ja horisontaalinen segregaatio Palkkaerot: Segregaatiosta ja muista syistä johtuen naiset ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin miehet Samassa tai samanarvoisessa työssä palkkaerot useimmiten pieniä Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 6

7 Naisten ja miesten osuudet virastojen ja laitosten henkilöstöstä , % % nainen mies Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 7

8 Horisontaalinen segregaatio: naisten ja miesten osuus toimialoittain 2007 toimiala/vira stotyyppi mie s na inen yhteensä Yliopistokoulutus 47,3% 52,7% 10 0, 0 % Muut opetus- ja koulutuspalvelut 26,1% 73,9% 10 0, 0 % Tutkimustoiminta 50,5% 49,5% 10 0, 0 % Turvallisuustoiminta 71,8% 28,2% 10 0, 0 % Oikeustoimi 33,5% 66,5% 10 0, 0 % Liikenne ja liike nnepalve lut 59,2% 40,8% 10 0, 0 % Elinkeinotoiminnan palvelut 31,6% 68,4% 10 0, 0 % Valtiovarainhoito sekä vakuutus- ja rahoituspalvelut 26,3% 73,7% 10 0, 0 % Ministeriötason toiminta 36,9% 63,1% 10 0, 0 % tasaammatti: vinouma max. 41%/59% Alue- ja ympäristöpalvelut 37,5% 62,5% 10 0, 0 % Kulttuuripalve lut 36,2% 63,8% 10 0, 0 % Sosiaali- ja työvoimapalvelut 46,1% 53,9% 10 0, 0 % Muut toiminna t 60,6% 39,4% 10 0, 0 % yhteensä 50,2% 49,8% 100,0% Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 8

9 Vertikaalinen segregaatio: naisten ja miesten tehtävät vaativuustasoittain 2007 Tilastollinen approksimaatio valtiolla työskentelevien naisten ja miesten jakautumisesta VPL-vaativuustasoihin vuonna 2007 lokakuussa Lukumäärä matalampi Vaativuustaso korkeampi Miehet Naiset Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 9

10 Naisten osuus johtajista % Ylin johto Johto Muut esimiehet Koko henkilöstö Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 10

11 Naisjohtajuuden ehdot 60 vuotta sitten Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 11

12 Naisten ja miesten keskimääräiset ansiot 2007 Säännöllisen työajan ansio keskimäärin Naiset: 2580 euroa/kk Miehet: 3110 euroa/kk naiset/miehet: 83 % Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 12

13 Naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero ja samapalkkaisuus 2007 % Naisten ansioiden osuus miesten ansioista valtiolla erilaisin keskiarvoin mitattuna vuonna 2007 lokakuussa samapalkkaisuuden periaate huomioitu keskim. palkkaero 96,9 95,0 87,5 83,0 Aritmeettinen keskiarvo (koko aineisto) V + H vakioimatta Painotettu keskiarvo (koko aineisto) segregaation vaikutus: H vakioimatta Aritmeettinen keskiarvo (virastoittain) molemmat vakioitu Painotettu keskiarvo (virastoittain) molemmat vakioitu Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 13

14 Samapalkkaisuus* yksittäisissä virastoissa Samapalkkaisuusindeksi * Naisten ansiot/miesten ansiot, kun tehtävän vaativuus vakioitu Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 14

15 Virastojen ja naisten jakautuminen viraston samapalkkaisuusindeksiluokkiin* 2007 Virastojen lukum äärä Virastot 84,9 85,0 89,9 90,0 94,9 95,0 99,9 100,0 Samapalkkaisuusindeksi Naisten lukum äärä Naiset 84,9 85,0 89,9 90,0 94,9 95,0 99,9 100,0 Samapalkkaisuusindeksi * Naisten ansiot/miesten ansiot, kun tehtävän vaativuus vakioitu Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 15

16 Samapalkkaisuus* tehtävän vaativuuden mukaan Samapalkkaisuusindeksit valtiolla VPL-vaativuustasoittain vuonna 2007 lokakuussa Samapalkkaisuusindeksi ,5 87,5 96,1 95,5 85,6 84, VPL-vaativuustaso * sopimusalan vaikutusta ei vakioitu Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 16

17 Samapalkkaisuus* tehtävän vaativuuden mukaan ikäryhmittäin maaliskuussa Naisten palkat miesten palkoista % Ikäryhmät * sopimusalan vaikutusta ei vakioitu Vaativuustaso 8 Vaativuustaso 7 Vaativuustaso 6 Vaativuustaso 5 Vaativuustaso 4 Vaativuustaso 3 Vaativuustaso 2 Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 17

18 Samapalkkaisuus* valtiolla Samapalkkaisuusindeksien kehitys vuosina (Virastojen aritmeettinen keskiarvo) Samap alkkaisuusindeksi 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 98,5 97,0 97,3 97,5 96,7 97,5 97,9 96,9 96,6 96,2 96,4 96, Vuosi *Naisten ansiot/miesten ansiot sopimusaloilla keskimäärin, kun tehtävän vaativuus vakioitu Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 18

19 Kiitos kiinnostuksesta! Valtion Valtion työmarkkinalaitos, Mika Mika Happonen Happonen 19

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää

valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää Tasa-arvo arvo työpaikkojen valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää äällikkö Katja Uosukainen, HM, projektipää äällikkö Hanna-Leena Autio, HuK, tutkimussihteeri Liisa Huhta,

Lisätiedot

Kohti samapalkkaisuutta

Kohti samapalkkaisuutta Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Uusien kannustavampien palkkausjärjestelmien ottaminen käyttöön on tähän mennessä hyödyttänyt eniten osaavimpia ja kilpailukykyisimpiä naisia miksi?

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista.

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Tarvitsemme toisiamme. www.mil.fi Itsenäisyyttä puolustaen, tasa-arvoisesti toimien. Puolustusvoimien tehtävänä on paitsi maamme alueiden valvonta ja alueellisen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi YHTEINEN EU-TASON TYÖMARKKINAVUOROPUHELU 2009-2011 -OHJELMA EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN YHTEISTUTKIMUS JOUSTOTURVAN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN ROOLI KANSALLINEN SELVITYS SUOMI LAATINUT:

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Sivut 1-96 on PDF-näköispainos paperikirjastani Sivun 96 jälkeen on toiseen painokseen valmisteltuja lisäyksiä / korjauksia / poistoja. Pauli Sumanen VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Tutkimus

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S Julkaisija Valtiovarainministeriö Kustantaja Edita Publishing Oy Tilaukset Edita Publishing

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 5/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa

OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISHANKE TEROKA www.teroka.fi 20.10.2009 1 Sisällysluettelo 1. Miksi terveyseroja pitää kaventaa?

Lisätiedot

NAINEN. +eläke. 3 erää sinun rahoistasi. Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8. Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken?

NAINEN. +eläke. 3 erää sinun rahoistasi. Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8. Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken? Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8 NAINEN +eläke 3 erää sinun rahoistasi I Nainen yhteiskunnassa Oletko sinä hankala tyyppi? II Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken? III Nainen eläkkeellä

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot