Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI"

Transkriptio

1 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI Kesäkuu 2014

2 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Nykytilanne Nauvon ja Korppoon vuosiluokat Nauvon ja Korppoon sosiaali- ja terveydenhuolto Vaihtoehdot Vaihtoehto Vaihtoehto 1 A Vaihtoehto Vaihtoehto 2 A Vaihtoehto 2 B Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehdoista riippumattomat toimenpiteet Yhteenveto eri vaihtoehdoista Taulukko eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista Liitteet: Luonnospiirustukset... 19

3 2 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto päätti :ssä 162 ja 163 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi asettaa sivistysosaston ja sosiaali- ja terveysosaston edustajista koostuvan työryhmän selvittämään, miten ruotsinkielisen koulutoimen vuosiluokkien 7 9 opetus ja miten terveydenhuolto Nauvossa ja Korppoossa järjestetään. Työryhmän tehtävänä oli tutkia erilaisia tilaratkaisuja ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita eivätkä johda merkittäviin uusinvestointeihin. Lautakunnille on tiedotettu työn kulusta. Kommentteja ei ole tullut. Työryhmän oli määrä antaa raportti hallitukselle ja valtuustolle toukokuussa Kaupunginjohtaja on antanut työlle lisäaikaa, niin että raportti tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Työryhmä ehdottaa, että asiassa kuullaan seuraavia lautakuntia: sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta ja sen jaostot, palvelutoimintojaosto sekä Nauvon, Korppoon ja Houtskarin aluelautakunnat. Kaupunginhallitus nimitti :ssä 6 seitsemästä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään eri vaihtoehtoja vuosiluokkien 7 9 opetuksen sekä terveydenhuollon järjestämiseksi Nauvossa ja Korppoossa sekä tähän liittyviä tilakysymyksiä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Ted Bergman Eskil Engström Merja Fredriksson Dan-Peter Henriksson Sverker Karlsson Helena Särkijärvi Nina Söderlund Seppo Pihl Ulrika Lundberg Ann-Helen Saarinen Annukka Koskinen puheenjohtaja kiinteistöpäällikkö opetuspäällikkö hoitotyön päällikkö työryhmän sihteeri Työryhmän tehtävänä on - analysoida eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia ja esitellä vaihtoehtoisia malleja olemassa olevien rakennusten käytön optimoimiseksi - arvioida yhtäältä eri vaihtoehtoja, jotka perustuvat vuosiluokkien 7 9 opetuksen keskittämiseen yhteen kouluun ja ratkaisuun, jossa terveydenhuolto pitkälti keskitetään yhdelle terveysasemalle, sekä toisaalta vaihtoehtoja, jotka edellyttävät vähäisempiä muutoksia toimintaan.

4 3 Työryhmä on harkinnut eri vaihtoehtoja ja lähtenyt arvioinnissa toiminnallisista näkökohdista. Eri vaihtoehdoista on arvioitu sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia ja seurauksia arvioitaessa on huomioitu myös tunnepitoisia seikkoja. Työryhmä on todennut, ettei vaihtoehto, jossa Korppoon vuosiluokat 7 9 siirrettäisiin Nauvoon, ole mahdollinen, koska Houtskarissa asuvien oppilaiden päivittäinen koulumatka kestäisi tuolloin yli kolme tuntia, joka on enimmäisaika, jonka koulumatka saa perusopetuslain 32 :n mukaan kestää. Taloudellisen laskelman lähtökohdan muodostaa kustannusten kokonaisvaikutus koko kaupungille, ei niiden vaikutus yksittäisten yksiköiden kustannuksiin. Summat ovat arvioita ja niitä tulee pitää ohjeellisina. Taloudellisissa laskelmissa on huomioitu ainoastaan ne kiinteistöt, joita vaihtoehdot koskevat. Yleisesti voidaan todeta, että pitkällä aikavälillä henkilöstökustannusten vähentäminen tuo huomattavasti enemmän säästöä kuin kiinteistökannan pienentäminen. Eri vaihtoehdoilla ei kuitenkaan ole vaikutusta saaristossa työskentelevään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstörakenteeseen, koska kohderyhmä kasvaa lähivuosina ja etenkin vanhusten määrä lisääntyy. Etenkin kiinteistökustannuksiin tehtävät säästöt voivat vaikuttaa talouteen. Eri vaihtoehdoilla on sen sijaan huomattava vaikutus paikalliseen palvelutasoon. Kaikissa vaihtoehdoissa on palveluasumisen osalta käytetty teoreettisena vertailuarvona kustannuksia seitsemästä palveluasunnosta. Eri vaihtoehtoihin sisältyvät piirustukset ovat ohjeellisia ja niissä kuvataan lähinnä tilojen jakautuminen eri yksiköiden kesken. Lopullinen huonejako viimeistellään yhteistyössä asianomaisten tahojen kanssa ennen mahdollista toteuttamista. 2. Nykytilanne 2.1 Nauvon ja Korppoon vuosiluokat 7 9 Lukuvuonna Kyrkbackenin koulussa on 90 ja Skärgårdshavetin koulussa 63 vuosiluokkien 1 9 oppilasta. Lukuvuoteen asti ulottuvan oppilasennusteen mukaan saaristoalueen koulujen oppilasmäärä on laskussa. Korppoossa oppilasmäärä näyttää vähenevän tasaisesti, Nauvossa vuosittainen vaihtelu on suurempaa. Korppoon kehitykseen vaikuttaa myös Houtskarin vähenevä oppilasmäärä, joka pienenee nykyisestä 32 oppilaasta 19 oppilaaseen lukuvuoteen mennessä. Kehitys on pitkällä aikavälillä huolestuttava laadullisesti korkeatasoisen opetuksen säilyttämisen kannalta. Ennusteen mukaan Korppoon Ulkosaariston koulun oppilasmäärä tulee pysymään nykyisellä tasollaan, vajaassa 20 oppilaassa.

5 4 Oppilasmäärä Ennuste Kyrkbackens skola Vuosiluokat Vuosiluokat Simonkylän koulu 9 10 vuosiluokat 1 6 Skärgårdshavets skola Vuosiluokat Vuosiluokat Ulkosaariston koulu Vuosiluokat Vuosiluokat Yhteensä Vuosiluokat Vuosiluokat Nauvon ja Korppoon koulukiinteistöjen pinta-alat ja vuosikustannukset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Korppoossa toimii samassa rakennuksessa Ulkosaariston koulu, päiväkoti ja kirjasto. Kiinteistö Pinta-ala, m 2 Vuokra, /2014 Siivous, /2014 Kyrkbackens skola, vuosiluokat Kyrkbackens skola, vuosiluokat Skärgårdshavets skola (koko kiinteistö) Tilatehokkuus, m2/oppilas (Trellum Consulting Oy 2013) Kyrkbackens skola, ala- ja yläkoulu 18,94 Korppoon koulukeskus 28,76 Kyrkbackens skolan ja Skärgårdshavets skolan henkilöstö Kyrkbackens skola 1 rehtori 1 esikoulunopettaja 1 rehtori Skärgårdshavets skola 3 luokanopettajaa 2 luokanopettajaa 3 lehtoria 3 lehtoria 2 lehtoria (toinen Skärgårdshavets skolan ja toinen 1 lehtori (yhteinen Kyrkbackens skolan kanssa) Sarlinska skolanin kanssa yhteinen) 1 erityisopettaja 1 erityisopettaja 2 päätoimista tuntiopettajaa (yhteiset Skärgårdshavets 5 päätoimista tuntiopettajaa (kaksi yhteistä skolan kanssa) Kyrkbackens skolan kanssa) 2 sivutoimista tuntiopettajaa 3 sivutoimista tuntiopettajaa 4 koulunkäyntiavustajaa 2 koulunkäyntiavustajaa Tulevaisuuden koulu Syksyllä 2016 otetaan käyttöön uusi perusopetuksen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perusteluonnoksessa (www.oph.fi) korostetaan arvoperustaa, toimintaedellytyksiä, kuten toimintaympäristöä, työtapoja ja laaja-alaista osaamista. Oppimisympäristöstä todetaan, että tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa oppimisympäristöä ja

6 5 teknologiaa on käytettävä monipuolisesti. Luonnoksessa puhutaan opetuksen eheyttämisestä ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Osaamisen osa-alueista mainitaan ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen. 2.2 Nauvon ja Korppoon sosiaali- ja terveydenhuolto Saariston terveysasemien (Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö) talousarvio vuonna 2014 on yhteensä euroa. Vakinaisen henkilöstön palkkakulut (mukaan lukien 30 % sivukuluja) ovat kahden lääkärinviran osalta euroa ja hoitohenkilöstön osalta (11,5 henkilötyövuotta) noin euroa. Saariston hammashoidon (Iniö, Houtskari, Korppoo ja Nauvo) vuoden 2014 kokonaisnettotalousarvio on euroa. 1,5 hammaslääkärin palkkakulut ovat sivukuluineen noin euroa vuodessa. Saariston hammashoitajan ja suuhygienistien (2,5 henkilötyövuotta) palkkakulut ovat yhteensä noin euroa. Kiinteistö Pinta-ala, m 2 Vuokra, /2014 Siivous, /2014 Nauvon terveysasema Korppoon terveysasema Houtskarin terveysasema Iniön terveysasema Sisäiset vuokrat ja siivouskulut rasittavat saariston terveysasemia yhteensä eurolla vuodessa. Summa vastaa 13,49 prosenttia toiminnasta. Toimenpideohjelman tarkoituksena on ollut näiden kustannusten vähentäminen. Korppoon ja Nauvon terveydenhuoltohenkilöstö Nauvon henkilöstö Korppoon henkilöstö Lääkäri Lääkäri 40 % (kahtena päivänä viikossa) Sairaanhoitaja/diabeteshoitaja Sairaanhoitaja/diabeteshoitaja Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Vastaanottohoitaja Vastaanottohoitaja Fysioterapeutti 75 % Fysioterapeutti (60 % Korppoossa, 40 % Houtskarissa) Hammaslääkäri 50 % Hammaslääkäri 50 % suuhygienisti, 50 % hammashoitaja Hammashoitaja Suuhygienisti (50 %, yhdessä Houtskarin kanssa) Saariston terveysasemilla on kaksi yhteistä lääkäriä. Asukkaita saaristossa on vajaat Paraisilla on kahdeksan lääkäriä hoitamassa asukkaan avohoitoa ja lisäksi yksi erikoistuva lääkäri. Voimme siis todeta, että kaupungilla on Paraisilla päivystystä hoitavan lääkärin lisäksi yksi lääkäri asukasta kohden jaettuna tasaisesti koko kaupungin alueelle. Tällä hetkellä odotusaika kiireettömään lääkärinhoitoon on 3 4 viikkoa kaikilla vastaanotoilla Houtskaria lukuun ottamatta. Paraisilla on kaiken kaikkiaan yhdeksän hammaslääkäriä, joista yksi työskentelee Korppoossa/Houtskarissa ja toinen Nauvossa osa-aikaisena (50 %)

7 6 ja johtavana hammaslääkärinä. Suuhygienistejä on kolme (kaksi Paraisilla ja yksi Korppoossa/Houtskarissa [50 %] ja Nauvossa [50 %]). Saariston hammashoitajaresurssi vastaa 1,5 henkilötyövuotta ja Paraisten hammashoitolassa 7,5 työsuhdetta. Käytännössä eniten terveysasemia kuormittavan vanhusväestön osuus tulee kasvamaan tulevina vuosina. Asukasmääriä koskevat tilastot osoittavat, että vuotiaita eläkeläisiä asuu Korppoossa tällä hetkellä 72 ja Nauvossa vuotiaiden ikäluokassa olevia eläkeläisiä asuu Korppoossa tällä hetkellä 107 ja Nauvossa 211. Luvut osoittavat, että vuotiaita tulevia eläkeläisiä asuu Korppoossa tällä hetkellä 163 ja Nauvossa 257. Lähimpien 20 vuoden aikana vanhustenhuollon ja terveydenhuollon asiakasmäärät eivät näytä laskevan saaristossa, vaan asukkaiden hoidontarve tulee lisääntymään. Tavoitteena on hoitaa tulevia vanhuksia mahdollisimman pitkään avohoidossa, koska heidän kotinsa ovat usein hyvässä kunnossa ja koska he sairauksista huolimatta säilyttävät toimintakykynsä useimmiten pitkälle vanhuuteen asti edellyttäen, että terveydenhuolto ja vanhustenhuolto pitävät välttämättömän ehkäisevän ja ylläpitävän hoidon helposti saavutettavana. 3. Vaihtoehdot 3.1 Vaihtoehto 1 - Nykytilanne säilyy ennallaan Korppoon ja Nauvon terveydenhoidon sekä tilojen että henkilökunnan vahvuuden osalta. Sekä Nauvossa että Korppoossa on vuosiluokkien 1 9 yhtenäiskoulut, mutta kouluilla on yhteinen rehtori. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Myyntiohjelman mukaisia säästöjä jää saavuttamatta. Käyttömenojen ja korjausvelan pienentäminen ei myöskään toteudu. - Teoreettinen vertailuarvo: Palveluasumista (7 palveluasuntoa) lisättäisiin Grannasin laajennuksella (piirustus VE1). Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Vuosiluokkien 7 9 opetus säilyy lähipalveluna sekä Nauvossa että Korppoossa, minkä ansiosta nauvolaisten oppilaiden koulumatkat ja työpäivät pysyvät lyhempinä. Hallintoa voidaan tehostaa, jos kouluissa on yhteinen rehtori. Useiden opettajien on jatkossa pakko työskennellä molemmissa kouluissa täyttääkseen opetusvelvollisuutensa. Samasta syystä muutaman opettajan voi olla pakko työskennellä osaksi jossain koulussa Paraisilla. Yhteiset opettajat eivät kuitenkaan tuo säästöä tuntikehykseen. Useammassa koulussa työskentelevien opettajien rekrytointi voi olla haastavaa pitkistä etäisyyksistä johtuen. Useammassa koulussa opettavan opettajan opetusvelvollisuutta on huojennettu, mikä merkitsee lisäkustannusta työnantajalle. Lisäksi siirtymiset koulusta toiseen aiheuttavat lisäkustannuksia. Näitä ylimääräisiä kustannuksia ei ole otettu huomioon taloudellisissa vaikutuksissa.

8 7 Monipuolisen erityisopetuksen järjestäminen vaikeutuu ja tulee kalliiksi pienissä opetusryhmissä. Myös oppilashuoltoresurssit hajautuvat. Etäopetusta voidaan kehittää, etenkin valinnaisaineiden ja vieraiden kielten kohdalla pienten ryhmien ansiosta. Etäopetusta on tarkasteltava täydentävänä opetusmuotona eikä se voi korvata luokkaopetusta etenkään alemmilla vuosiluokilla. Simonkylän koulun siirtäminen samaan kiinteistöön ruotsinkielisen koulun kanssa antaa mahdollisuudet parantaa koulujen ja kieliryhmien välistä yhteistyötä. Simonkylän koulu pääsee käyttämään useampia erikoistiloja sekä nykyistä isompaa ja paremmin varusteltua koulunpihaa. Lisäksi opettaja saa kollegiaalista tukea tekemällä yhteistyötä ruotsinkielisen koulun opettajien kanssa. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Mallissa on myönteistä läheisyys asiakkaisiin ja hyvää palvelua antava, osaava hoitohenkilöstö molemmilla terveysasemilla, joiden tilat ovat tarkoituksenmukaiset. Henkilöstö on tällä hetkellä täystyöllistetty myös Korppoossa vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä toteutettujen työtehtävien uudelleenjärjestelyjen jälkeen; esimerkkinä voidaan mainita, että Korppoon fysioterapeutti vastaa Houtskarin fysioterapiasta ja käy viikoittain Houtskarissa ja että Korppoon terveydenhoitaja tekee papa-seulontakokeita Nauvossa. Korppoosta käsin hoidetaan osa kaikkien saaristoasemien kansliatoiminnoista. Kuntaliitoksen jälkeen lääkärin työskentelypäiviä Korppoossa on vähennetty neljästä kahteen päivään viikossa. Valvira on kesäkuussa 2014 myöntänyt Korppoon sairaanhoitajalle ja terveydenhoitajalle luvan itsenäisen potilasvastaanoton pitämiseen ja lääkemääräysten antamiseen yksinkertaisissa tapauksissa. Tämä nostaa Korppoon terveysaseman palvelutasoa tuntuvasti. Vaihtoehdon 1 heikkoutena on lääkäreiden rekrytointi saaristoon, lääkäreiden pitkät matkustusajat Paraisilta ja tilakustannukset. Nuoret lääkärit tuntevat itsensä epävarmoiksi työskennellessään saaristossa ilman kollegiaalista tukea. Matkustusaika esimerkiksi Paraisilta Korppooseen on 3 tuntia työpäivää kohti (kuusi potilaskäyntiä). On myös syytä pitää mielessä, että Nauvon nykyinen lääkäri siirtyy eläkkeelle syksyllä Telelääketiedeyhteyden kehittämiseen Paraisten ja saariston lääkäreiden välillä on hyvät edellytykset, koska tässä vaihtoehdossa henkilöstö pysyy molemmissa terveysasemissa. Grannasin mahdollinen laajennus vanhustenhuollon tarpeisiin on toiminnallisesti onnistunut ratkaisu, koska tuolloin tilat rakennettaisiin ja suunniteltaisiin nimenomaan vanhusten tarpeiden pohjalta. Nauvon vanhustenhuollossa tarvitaan tiloja myös lääkkeiden jakoa ja kansliatoimintoja varten. Edellä mainittu ei kuitenkaan ratkaise koko Furubo-problematiikkaa. Grannasin nykyisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan myös kevyemmin varusteltu, vammaisille soveltuva asumismuoto, jossa ei kuitenkaan tarvita yöhenkilökuntaa. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 1 Palveluasunnot uudisrakennuksena Nauvoon Näiden sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) /vuosi

9 8 3.2 Vaihtoehto 1 A - Sekä Nauvossa että Korppoossa jatkaa vuosiluokkien 1 9 yhtenäiskoulut, mutta kouluilla on yhteinen rehtori. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Nauvon terveysasemaa muutetaan niin, että saadaan työskentelytilat kahdelle lääkärille. - Korppoossa toteutetaan terveyspiste esikuntatalolle ja samaan yhteyteen perustetaan myös neuvola. - Korppoon hammaslääkärin vastaanotto sijoitetaan samalla paikalla toimivaan koulurakennukseen. - Teoreettinen vertailuarvo: seitsemän palveluasunnon palveluasumisyksikkö toteutetaan uudisrakennuksena (seitsemän asuntoa). Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehto 1 Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Kyseisessä vaihtoehdossa vahvistetaan Nauvon terveysasemaa, sillä vaihtoehdossa potilaita voi ottaa vastaan kaksi lääkäriä. Vaihtoehdossa Korppoon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta sekä äitiys- ja lastenneuvola. Korppoossa käyntien aikana lääkäri työskentelee vastaanottohuoneessa, joka muina viikonpäivinä on sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän työhuone. Telelääketiede antaa mahdollisuuden yhteydenottoon Paraisilla ja Nauvossa toimiviin lääkäreihin myös niinä päivinä, jolloin lääkäri ei ole paikalla. Esikuntatalon terveyspisteelle tulee tässä vaihtoehdossa hyvin tiiviit tilat. Vaihtoehto edellyttää huolellista suunnittelua, koska useampi toiminta käyttää samoja työhuoneita eikä esimerkiksi varastotiloja ole. Vaihtoehdon vahvuudet ovat siinä, että molemmilla paikkakunnilla on tarjolla hyvät peruspalvelut. Mahdollinen laajennus vanhustenhuollon tarpeisiin on toiminnallisesti onnistunut ratkaisu, koska tuolloin tilat rakennettaisiin ja suunniteltaisiin nimenomaan vanhusten tarpeiden pohjalta. Tulee kuitenkin panna merkille, että tehostetun palveluasumisen asuntojen lisäksi Nauvon vanhustenhuolto tarvitsee myös tarkoituksenmukaiset tilat lääkkeiden jakoa varten, kotihoidolle (mukaan lukien kotisairaanhoito) työskentelytilat sekä toimisto- ja kokoustilaa. Edellä mainittu ei kuitenkaan ratkaise koko Furuboproblematiikkaa. Grannasin nykyisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan myös kevyemmin varusteltu, vammaisille soveltuva asumismuoto, jossa ei kuitenkaan tarvita yöhenkilökuntaa. Taloudelliset vaikutukset (+ = säästö, = investointi) Kiinteistöt:

10 9 Nauvon palveluasuntojen uudisrakennukset ja terveysaseman muutostyöt Sisäiset kustannukset (palveluasuntojen vuokra ja siivous) /vuosi Korppoon terveysaseman myyminen (keskimäärin ) Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Korppoon esikuntatalon muutostyöt (keskimäärin ) Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö Investoinnit Vaihtoehto 2 - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto, luodaan Saariston terveyskeskus Nauvoon siten, että uudet tilatarpeet sijoitetaan Nauvon yläkouluun, jolloin puolet toisesta kerroksesta tulee terveyskeskuksen käyttöön. Nykyinen terveyskeskus muutetaan siten, että vastaanottolääkärihuoneita on kaksi. Vanhustenhuollon kotisairaanhoitajat siirtyvät nykyiseen terveyskeskuksen fysioterapeutin tilaan. Loput yläkoulun tiloista jää koulun käyttöön. - Korppoon terveysasema myydään. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoitetaan Korppoon esikuntatalon toisen kerroksen tiloihin, jossa fysioterapia, sairaanhoitaja, lääkäri ja neuvola. Toiminnallisina muutoksina 89 m² koskien 5 huonetta, jotka muodostavat terveydenhuollonpisteen yhdessä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Korppooseen luodaan mahdollisuus lääkäripalvelutoimintaan etälääkärin välityksellä. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa käyttöön esikuntatalon ensimmäisen kerroksen tila, mitä ei ole huomioitu kustannusarviossa. - Korppoon hammashoitola sijoitetaan Korppoon koulun yhteyteen. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoittuu nykyiseen esikuntataloon elinkeinosektorin tiloihin. Osa elinkeinosektorin toiminnoista siirtyisi Nauvon aluekonttoriin. - Teoreettinen vertailuarvo: Palveluasumista (7 asuntoa) lisättäisiin Grannasin laajennuksella. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Nauvolaisten vuosiluokkien 7 9 oppilaiden keskittäminen Skärgårdshavets skolaan Korppooseen on yksi tapa turvata vahva yhtenäiskoulu saaristoon. Koulun kehittäminen kansallisten normien mukaan on helpompaa isommassa yksikössä, jossa on enemmän opettajia, jotka voivat osallistua kehittämistyöhön. Opettajat voivat erikoistua yksittäisiin kehittämisalueisiin, kaikkien ei tarvitse paneutua kaikkeen. Ks. lähemmin luku 2.1 alaotsikko Tulevaisuuden koulu. Aineenopettajilla on virkaehtosopimuksen mukaan oikeus opetustuntiin viikossa (opetusvelvollisuus). Tuntimäärä edellyttää tavallisesti 5 6 opetusryhmää aineesta riippuen, ja oppilaiden keskittäminen antaa tähän paremmat mahdollisuudet.

11 10 Yhdistämällä vuosiluokat 7 9 voidaan tuntikehyksessä saada aikaan säästöjä noin 80 tuntia (lukuvuoteen verrattaessa). Houtskarin Träsk skolassa ei ole opetusta vuosiluokille 7 9, vaan nämä oppilaat käyvät koulua Korppoossa. Edestakainen päivittäinen koulumatka Houtskarista Korppooseen kestää juuri alle kolme tuntia, joka on enimmäisaika, jonka koulumatka saa lain mukaan kestää. Vuosiluokkien 7 9 keskittämisellä on myös kielteisiä seurauksia. Oppilaiden koulumatka pitenee, varsinkin niiden oppilaiden osalta, jotka eivät asu Nauvon pääsaarilla. Pitkät koulupäivät voivat väsyttää ja vaikuttaa mahdollisuuksiin jaksaa ja ehtiä vapaa-ajan harrastuksiin etenkin siinä tapauksessa, että nämä järjestetään Paraisilla. Nauvossa tarjottavat vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet voivat mahdollisesti supistua. Osa nauvolaisista oppilaista tulee todennäköisesti valitsemaan Skärgårdshavets skolan sijaista Sarlinska skolanin Paraisilla. Tämä heikentää Skärgårdshavets skolan mahdollisuuksia kehittyä mahdollisimman vahvaksi yksiköksi. Sarlinska skolan voi ottaa vastaan nauvolaisia oppilaita, ilman että sillä olisi vaikutusta perusopetusryhmien määrään. Koululla on jo nyt 5 6 perusopetusryhmää vuosiluokkaa kohti, ikäluokan koosta riippuen. Jo nyt muutama Nauvossa asuva oppilas valitsee koulukseen Sarlinska skolanin. Skärgårdshavets skolan tilat eivät edellytä suuria muutoksia. Koululla on aiemminkin ollut jaetut perusryhmät luokilla, ja ryhmät ovat mahtuneet koulun tiloihin nykyisen huonejaon mukaisesti. Suunnitelmissa on nykyisestä tietokoneluokasta luopuminen, mikä mahdollistaa luokkahuoneen käytön muuhun opetukseen. Erikoisluokkahuoneita voidaan käyttää aiempaa suuremmassa laajuudessa myös muuhun opetukseen. Rehtoreilla tulee olemaan haasteita lukujärjestysten laatimisessa. Vastaavanlainen liikkuvampi järjestelmä on tavallinen useissa yläkouluissa ja se tarjoaa mahdollisuuden tilojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Oppilasennusteen mukaan Skärgårdshavets skolan esikoulun ja luokkien perusryhmien määrä tulee todennäköisesti laskemaan syksystä 2015 alkaen, minkä ansiosta yksi opetustila vapautuu. Mikäli Kyrkbackens skolan luokat siirretään Skärgårdshavets skolaan ja Nauvoon jätetään ainoastaan esikoulu ja luokat, molempien koulujen tuntikehystarve on yhteensä 428,50 vuosiviikkotuntia. Tuntikehyksessä voidaan siten säästää 80 tuntia. Kyrkbackens skolan yhden vuosiviikkotunnin hinta on euroa. Kyrkbackens skolan opetushenkilökunnan kustannukset on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöksen ja lukuvuoden vuosiviikkotuntimäärän pohjalta. Tuntikehysten kustannuksissa säästetään siten yhteensä euroa. Siirrettäessä luokan oppilaat Skärgårdshavets skolaan koulukuljetuksen saavien oppilaiden lukumäärä kasvaa, koska kaikki luokan oppilaat olisivat tuolloin oikeutettuja koulukuljetukseen. Kyrkbackens skolan ja Skärgårdshavets skolan välinen etäisyys on 21 km. Oppilaat voivat käyttää aamun ja iltapäivän linja-autovuoroja. Sivuteiden syöttöliikenne Saaristotielle hoidettaisiin jatkossakin taksikuljetuksilla. Koulukuljetuskustannukset on laskettu vuoden 2013 linja-autokustannusten perusteella, ja kustannusten odotetaan nousevan eurolla, jos kaikki oppilaat kulkevat linja-autolla Korppooseen. Taksiliikenteen kustannukset eivät sisälly laskelmaan, sillä niiden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla, eikä laskelmassa ei ole huomioitu myöskään vesillä tehtävien koulukuljetusten kustannuksia. Mikäli Nauvossa asuvat oppilaat anovat oikeutta käydä muuta koulua kuin lähikoulua ja heille tämä oikeus myönnetään, vastaavat he itse kuljetuskustannuksista. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle:

12 11 Kyseisessä vaihtoehdossa vahvistetaan Nauvon terveysasemaa, sillä vaihtoehdossa potilaita voi ottaa vastaan kaksi lääkäriä. Vaihtoehdossa Korppoon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta sekä äitiys- ja lastenneuvola. Korppoossa käyntien aikana lääkäri työskentelee vastaanottohuoneessa, joka muina viikonpäivinä on sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän työhuone. Telelääketiede antaa mahdollisuuden yhteydenottoon Paraisilla ja Nauvossa toimiviin lääkäreihin myös niinä päivinä, jolloin lääkäri ei ole paikalla. Esikuntatalon terveyspisteelle tulee tässä vaihtoehdossa hyvin tiiviit tilat. Vaihtoehto edellyttää huolellista suunnittelua, koska useampi toiminta käyttää samoja työhuoneita eikä esimerkiksi varastotiloja ole. Vaihtoehdon vahvuudet ovat siinä, että molemmilla paikkakunnilla on tarjolla hyvät peruspalvelut. Nauvon terveysaseman toiminta jaetaan kahteen eri tilaan, mikä ei ole optimaalista ja johtaa siihen, että asiakkaat ja henkilökunta joutuvat liikkumaan talon osasta toiseen hoitaakseen asioitaan ja tehdäkseen yhteistyötä. Toisessa tilassa toimitaan todennäköisesti ilman vastaanottohoitajaa, minkä asiakkaat kokevat yleisesti huonona palveluna. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 2 Kiinteistöt: Yläkoulurakennuksen muutostyöt ja terveysasemalla tehtävät muutokset Nauvon palveluasunnot ml. nykyisen rakennuksen muutostyöt Sisäiset kustannukset (palveluasuntojen vuokra ja siivous) /vuosi Korppoon terveysaseman myyminen Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Korppoon esikuntatalon muutostyöt Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehto 2 A - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto, luodaan Saariston terveyskeskus Nauvoon siten, että vanhustenhuollon tarpeet (palveluasuminen 7 kpl) sijoitetaan Nauvon yläkouluun toiseen kerrokseen. - Nauvon yläkouluun toiseen kerrokseen sijoitetaan vanhustenhuollon kotisairaanhoidon työhuoneet.

13 12 - Nykyiseen terveyskeskukseen tehdään toiminnallisia muutoksia siten, että tarvitaan yksi huone lisää, vastaanottohuone. - Nykyisen terveyskeskuksen fysioterapeutin tilat säilyvät ennallaan. - Korppoon terveysasema myydään. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoitetaan Korppoon esikuntatalon toisen kerroksen tiloihin, jossa fysioterapia ja sairaanhoitaja, lääkäri sekä mahdollisesti vastaanottoapulaisen työpiste. Korppooseen luodaan mahdollisuus lääkäripalvelutoimintaan etälääkärin välityksellä. Toiminnallisina muutoksina siten, että muodostetaan terveydenhuollonpiste, yhdessä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoittuu nykyiseen esikuntataloon elinkeinosektorin tiloihin. Osa elinkeinosektorin toiminnoista siirtyisi Nauvon aluekonttoriin. - Korppoon koulukeskuksen yhteyteen sijoitetaan hammashoitola. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehdot 1 ja 2. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Kyseisessä vaihtoehdossa vahvistetaan Nauvon terveysasemaa, sillä vaihtoehdossa potilaita voi ottaa vastaan kaksi lääkäriä. Vaihtoehdossa Korppoon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta sekä äitiys- ja lastenneuvola. Korppoossa käyntien aikana lääkäri työskentelee vastaanottohuoneessa, joka muina viikonpäivinä on sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän työhuone. Telelääketiede antaa mahdollisuuden yhteydenottoon Paraisilla ja Nauvossa toimiviin lääkäreihin myös niinä päivinä, jolloin lääkäri ei ole paikalla. Nauvon terveysasemalle ja esikuntatalon terveyspisteelle tulee tässä vaihtoehdossa hyvin tiiviit tilat. Vaihtoehto edellyttää huolellista suunnittelua, koska useampi toiminta käyttää esikuntatalossa samoja työhuoneita eikä esimerkiksi varastotiloja ole. Vaihtoehdon vahvuudet ovat siinä, että molemmilla paikkakunnilla on tarjolla hyvät peruspalvelut. Vanhustenhuollon tilojen sijoittaminen Nauvon yläkoulun yläkerrokseen toimii hyvin edellyttäen, että koululta rakennetaan suora yhteys Grannasiin. Vanhustenhuollon nykyiset tilat ovat ahtaat ja yläkouluun voitaisiin toteuttaa kaikki vanhustenhuollon nyt kaipaamat tilat, kuten palveluasunnot, kotihoidon kanslia, lääkehuone, keskusteluhuone ja vanhustyön ohjaajan toimistotilat. Etäisyys Grannasin muista asumisyksiköistä palveluasuntoihin on pitkä, mikä merkitsee sitä, ettei henkilöstöresursseja voida käyttää yhtä tehokkaasti kuin nyt, vaan lisäksi olisi pakko palkata yöhenkilökuntaa. Lisämaksu yhdestä hoitajasta kaikkina öinä on noin euroa vuodessa. Edellä mainittu ei kuitenkaan ratkaise koko Furubo-problematiikkaa. Täydennykseksi tarvitaan myös kevyemmin varusteltuja, vammaisille soveltuvia asumismuotoja. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 2 A

14 13 Kiinteistöt: Yläkoulurakennuksen muuttaminen palveluasunnoiksi ja terveysaseman muutostyöt ml. käytävän rakentaminen Sisäiset kustannukset, palveluasuntojen vuokra ja siivous Ei muutosta Korppoon terveysaseman myyminen Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Korppoon esikuntatalon muutostyöt Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehto 2 B - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto, luodaan Saariston terveyskeskus Nauvoon siten, että Nauvon terveyskeskuksen koko toiminta sijoitetaan Nauvon yläkouluun toiseen kerrokseen. - Nykyiseen terveyskeskukseen tehdään toiminnallisia muutoksia siten, että vanhustenhuollon kotisairaanhoitajat sijoitetaan nykyisen fysioterapiatiloihin. - Nauvon nykyiseen terveyskeskukseen sijoitetaan palveluasuminen (7 palveluasuntoa). - Korppoon koulukeskuksen yhteyteen sijoitetaan hammashoitopiste. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoitetaan Korppoon esikuntatalon toisen kerroksen tiloihin, jossa fysioterapia ja sairaanhoitaja, neuvola sekä mahdollisesti vastaanottoapulaisen työpiste. Toiminnallisina muutoksina siten, että muodostetaan terveydenhuollonpiste, yhdessä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. - Korppoon terveysasema myydään. - Korppooseen luodaan lääkäripalvelutoiminta etälääkärin välityksellä. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoittuu nykyiseen esikuntataloon elinkeinosektorin tiloihin. Osa elinkeinosektorin toiminnoista siirtyisi Nauvon aluekonttoriin. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehdot 1 ja 2. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle:

15 14 Yläkoulun tilat soveltuvat Nauvon terveysaseman toimintaan. Sisäänkäynti ja pysäköintialue ovat maanpinnan tasalla ja kaikki toiminnot synergiaetuineen on keskitetty saman katon alle. Kyseisessä vaihtoehdossa vahvistetaan Nauvon terveysasemaa, sillä vaihtoehdossa potilaita voi ottaa vastaan kaksi lääkäriä. Vaihtoehdossa Korppoon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta sekä äitiysja lastenneuvola. Korppoossa käyntien aikana lääkäri työskentelee vastaanottohuoneessa, joka muina viikonpäivinä on esimerkiksi sosiaalityöntekijän työhuone. Esikuntatalon terveyspisteelle tulee tässä vaihtoehdossa hyvin tiiviit tilat. Vaihtoehto edellyttää huolellista suunnittelua, koska useampi toiminta käyttää samoja työhuoneita eikä esimerkiksi varastotiloja ole. Vaihtoehdon vahvuudet ovat siinä, että molemmilla paikkakunnilla on tarjolla hyvät peruspalvelut. Hammaslääkärin vastaanotto sijoitetaan Korppoon koulurakennukseen. Tämä tarjoaa houtskarilaisille ja korppoolaisille mahdollisuuden saada hammaslääkärinpalvelunsa Korppoosta. Vaihtoehdossa Grannasista vapautuu tiloja vanhustenhuollon käyttöön. Entisestä fysioterapeutin tilasta tulee työtila kotihoitoa varten ja loput entisen terveysaseman tiloista rakennetaan tehostetun palveluasumisen asunnoiksi, joihin tulee oma kylpyhuone jokaiseen asuntoon. Vanhustyön ohjaajan toimisto ja lääkehuone mahtuu myös saman katon alle Grannasin kiinteistöön. Vanhustenhuollon on helpompaa koordinoida henkilöstöresurssinsa ja toimintansa tässä vaihtoehdossa verrattuna yläkoulun tiloihin välimatkan takia. Edellä mainittu ei kuitenkaan ratkaise koko Furubo-problematiikkaa. Kevyemmin varusteltu asumismuoto tarvitaan myös tulevaisuudessa. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 2 B Kiinteistöt: Yläkoulurakennuksen muuttaminen terveysasemaksi ja terveysaseman muuttaminen palveluasunnoiksi Sisäiset kustannukset, palveluasuntojen vuokra ja siivous Ei muutosta Korppoon terveysaseman myyminen Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Korppoon esikuntatalon muutostyöt Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehto 3 - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen.

16 15 - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto Korppooseen, luodaan Saariston terveyskeskus nykyiseen Korppoon terveysasemalle. Lääkäripalvelut sijaitsevat Korppoossa. Tässä vaihtoehdossa Houtskarin asukkaiden lähin lääkäri- ja hammaslääkäripalvelu toimisi Korppoossa. Paine Paraisten lääkärinvastaanotolle kasvaa kun nauvolaiset todennäköisesti kääntyvät sen puoleen ainakin osittain. - Nauvon terveyskeskukseen sijoitetaan terveydenhuollonpiste, vanhustenhuollon kotisairaanhoitajat, fysioterapia, kahvihuone, ja vastaanotto. Nauvossa ei ole lääkärinvastaanottoa. - Nauvon terveyskeskuksen tiloihin sijoitetaan 2 uutta palveluasuntoa. - Nauvon yläkoulun toiseen kerrokseen rakennetaan 5 kpl palveluasuntoa. - Nauvon yläkoulun toisessa kerroksessa luokkahuonetila koulun käyttöön. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehdot 1 ja 2. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Vaihtoehdossa 3 Korppoossa olisi lääkäri paikalla kaikkina päivinä. Väestöpohja olisi todennäköisesti asukasta (Korppoo 808 ja Houtskari 552). Emme voi ohjata nauvolaisia (1 402) Korppooseen, koska asukkailla on oikeus valita terveysasemansa itse. Riskinä on Paraisten terveysaseman lisääntynyt käyttö, koska Paraisilla mm. laboratorio ja röntgen ovat toiminnassa päivittäin. Paraisten vastaanotolla ei ole ylimääräistä kapasiteettia tällä hetkellä, mutta vaihtoehdon mukaan Nauvon lääkäri voisi työskennellä osaksi Paraisilla. Korppoon nykyisen terveysaseman toimipiste toimisi hyvin ja se sijaitsee maantieteellisesti keskellä saaristoa (jos Iniö jätetään pois laskuista). Korppoon terveysaseman kiinteistö ei edellytä toimenpiteitä. Kaikki toiminnot jäisivät Korppoon terveysasemalle, myös hammaslääkäri. Vaihtoehdossa Nauvon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta, fysioterapia sekä äitiys- ja lastenneuvola. Sekä Korppoon että Nauvon hammaslääkärit jatkavat nykyisissä tiloissaan. Lääkäri tekee fyysisiä käyntejä Nauvoon yksinomaan neuvolan, koulun ja vanhustenhuollon tarpeita varten. Lääkärillä ei ole tavanomaista vastaanottoa. On syytä huomata, että Nauvossa ei tässä vaiheessa ole koulutettuja reseptihoitajia. Vaihtoehdon 3 heikkoutena on lääkäreiden rekrytointi Korppooseen, lääkäreiden pitkät matkustusajat Paraisilta ja tilakustannukset. Nuoret lääkärit tuntevat itsensä epävarmoiksi työskennellessään saaristossa ilman kollegiaalista tukea. Matkustusaika Paraisilta on 3 tuntia työpäivää kohti (kuusi potilaskäyntiä). Nauvon nykyinen lääkäri siirtyy eläkkeelle syksyllä Grannasin ahtaus jatkuu tässä vaihtoehdossa, vanhustenhuollon nykyinen tilanpuute pysyy osaksi ennallaan. Riskinä on myös, että lääkärinvastaanoton puuttumisella on kielteinen vaikutus Nauvoon suuntautuvaan muuttoliikkeeseen. Näin siitä huolimatta, että Nauvo on muutoin kunnanosa, jolla on kasvupotentiaalia.

17 16 Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 3 Kiinteistöt: Yläkoulun ja terveysaseman muuttaminen palveluasunnoiksi ja terveysaseman muuttaminen ns. terveydenhuoltopisteeksi Sisäiset kustannukset, palveluasuntojen vuokra ja siivous Ei muutosta Korppoon terveysaseman muutostyöt Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehto 4 - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Korppoon terveysasema suljetaan kokonaan. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto, luodaan Saariston terveyskeskus Nauvoon. - Nauvon terveysasema siirretään Nauvon yläkoulun toiseen kerrokseen. Vanhustenhuolto ottaa entisen Nauvon terveysaseman käyttöön (7 asuntoa ja kotisairaanhoidon tilat). - Korppoon terveysasema myydään. - Korppoon terveysaseman henkilökunta siirtyy Nauvoon, paitsi hammaslääkäri, joka saa uudet tilat Korppoon koulukeskuksesta. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehdot 1 ja 2. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Perustettaessa saariston terveysasema Nauvoon terveysasema muuttaa yläkoulun yläkertaan, jotta sillä olisi tarpeeksi huoneita myös Korppoosta siirtyvälle henkilöstölle. Tila soveltuu hyvin hoitohenkilöstön työtilaksi. Asiakkaiden on helppo tulla tiloihin ja pysäköintipaikat ovat riittävät. Nauvossa on kahden lääkärin vastaanotto, ja näin nuoremmat lääkärit saavat kollegiaalista tukea. Korppoon lähipalvelut kärsivät huomattavasti, kun kunta-alueelle jää ainoastaan hammaslääkäri. Taksitilanne ja saarten väliset lautat jonoineen kesäkaudella vaikeuttavat asukkaiden mahdollisuuksia tulla

18 17 Korppoosta Nauvon terveysasemalle muun muassa laboratoriokokeita, haavanhoitoa ja fysioterapiaa varten. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 4 Kiinteistöt: Yläkoulurakennuksen muuttaminen terveysasemaksi ja terveysaseman muuttaminen palveluasunnoiksi Sisäiset kustannukset, palveluasuntojen vuokra ja siivous Ei muutosta Korppoon terveysaseman myyminen Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehdoista riippumattomat toimenpiteet Kyrkbackens skolan ja Skärgårdshavets skolan yhteinen rehtori ja paikkavastaava, säästö noin /vuosi. Simonkylän koulun siirtäminen Kyrkbackens skolan tiloihin, säästö /vuosi. Etäopetuksen kehittäminen, säästö /vuosi. Tehostettujen palveluasuntojen lisääminen Nauvoon voi lisätä tarvetta kahteen yöhoitajaan tulevaisuudessa, lisäkustannus on arviolta /vuodessa. Lisääntynyt tarve riippuu lopullisesta etäisyydestä Grannaksen ja uusien asuntojen välillä sekä asuntojen lopullisesta lukumäärästä. Telelääketieteen käyttö alkaa syyskuussa 2014, ensimmäiset käyttäjät ovat Korppoon terveysasema ja Sateenkaaren vanhusten asumisyksikkö. Yhteys Paraisten terveysaseman lääkäriin luodaan Videran laitteiston avulla. Yhdyskäytävä alakoulurakennukseen. 5. Yhteenveto eri vaihtoehdoista Taloudelliset vaikutukset:

19 18 Käyttökustannukset, Investoinnit, säästö /vuosi Vaihtoehto Vaihtoehto 1 A Vaihtoehto Vaihtoehto 2 A Vaihtoehto 2 B Vaihtoehto Vaihtoehto Vuotuinen suuri säästö saadaan opettajaresurssista ja koulukuljetuksista, /vuosi (1,1 miljoonaa 10 vuodessa). Investointi seitsemään palveluasuntoon, noin Keskittäminen kolmeen kiinteistöön Korppoossa, investoinnit ja myyntitulot kumoavat toisensa, säästö käyttötaloudessa noin /vuosi. Työryhmä ei suosittele vaihtoehtoja 3 ja 4. Muilta osin työryhmä on ollut erimielinen eikä ota kantaa siihen, mikä vaihtoehto tulisi valita.

20 19 Taulukko eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista Toimenpide Hyvät puolet Huonot puolet Vuosiluokat 7 9 säilyvät sekä Nauvossa että Korppoossa. Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin. Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin. Läheisyys oppilaisiin Kielirajat ylittävä yhteistyö Tuntikehyksessä säästetään ryhmäkoon ansiosta Paremmat mahdollisuudet oppilashuoltoon ja erityisopetukseen Oppilaiden sosiaaliset piirit laajenevat Yläkoulurakennuksen tilat vapautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön Resurssien tehoton käyttö Epätarkoituksenmukaiset opetusryhmät Nauvossa asuvien oppilaiden matkustusajat ja päivät pitenevät Skärgårdshavets skolasta ei tule niin vahvaa yksikköä kuin mihin olisi mahdollisuus, koska osa Nauvossa asuvista oppilaista voi hakeutua Sarlinska skolaniin Mahdollinen kielteinen vaikutus Nauvoon suuntautuvaan muuttoliikkeeseen Nauvon ja Korppoon terveysasemat säilyvät ennallaan nykyisissä tiloissaan molemmilla paikkakunnilla. Saariston pääterveysasema perustetaan Nauvoon. Saariston pääterveysasema perustetaan Korppooseen. Korppoon terveysasemasta tulee pääterveysasema ja Nauvon terveysasema lakkautetaan kokonaan. Nauvon terveysasemasta tulee pääterveysasema ja Korppoon terveysasema lakkautetaan kokonaan. Läheisyys asiakkaisiin Korkealaatuista palvelua antava, osaava hoitohenkilöstö molemmilla terveysasemilla Korppoon asukkaat voivat saada osan palveluista omalla alueellaan siitä huolimatta, että lääkärinvastaanotto olisi Nauvossa, koska Korppoon sairaanhoitajilla on oikeus määrätä lääkkeitä On helpompaa rekrytoida lääkäreitä Nauvoon kuin Korppooseen Lääkäriyhteisö, mahdollisuus käyttää vasta valmistuneita / harjoittelussa olevia lääkäreitä Haavoittuvuus pienenee Lääkäreiden matkustusajat Paraisilta lyhenevät Mahdollinen myönteinen vaikutus Nauvoon suuntautuvaan muuttoliikkeeseen Korppoon kiinteistökustannukset laskevat Maantieteellisesti keskeinen sijainti (Houtskari, Korppoo, Nauvo) Tilavat toimitilat Nauvon lääkäreiden vastaanottohuoneet vapautuisivat vanhustenhuollon tarpeisiin Nauvon vanhustenhuolto saisi toivomaansa lisätilaa terveysaseman lakkauttamisen myötä Korppoon terveysaseman kiinteistö voitaisiin myydä. Lääkäreiden rekrytointi vaikeaa Lääkäreiden matkustusajat Paraisilta ovat pitkät Lääkäreillä ei ole kollegiaalista tukea Houtskarilaisten ja korppoolaisten matkustusajat lääkäriin pitenevät Nauvon lääkärinvastaanotolle tulisi rakentaa lisähuone ja tietokonevarustusta olisi siirrettävä Asiakkaiden voi olla vaikeaa saada taksia terveysasemalle suuntautuviin matkoihin Matkoihin kuluu runsaasti työaikaa Mahdollinen Korppoosta pois suuntautuva muuttoliike Vaikea myydä kiinteistöjä Korppoosta Riskinä on Paraisten terveysaseman lisääntynyt käyttö, koska mm. laboratorio ja röntgen ovat Paraisilla Jos lääkäri tulee Paraisilta, matkoihin kuluu enemmän työaikaa ja matkakustannukset lisääntyvät Mahdollinen kielteinen vaikutus Nauvoon suuntautuvaan muuttoliikkeeseen Riskinä on Paraisten terveysaseman käytön lisääntyminen Nauvolaisten perusterveydenhuoltopalvelut olisivat noin 1,5 tunnin edestakaisen matkan päässä Korppoolaisten perusterveydenhuoltopalvelut olisivat noin 1,5 tunnin edestakaisen matkan päässä Liitteet: Luonnospiirustukset

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010

KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010 KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010 Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys 1.6.2010 1(18) Kaakon kaksikon kouluverkkoselvitys Sisällysluettelo Sivu 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kartoitus/lukuvuosi 2009

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA Sisällys TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE 3 JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 20, LIITE no 10 2 Kouluverkko 5 Perusopetus 5 Koulumatka 7 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Lisätiedot

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK 20.5.2014 48 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226 6/2015 223 Kaupunginhallitus TID - AIKA 20.04.2015 kl./klo 15:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOUVOLAN LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

KOUVOLAN LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 KOUVOLAN LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 45101

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3. 2.2 Valtionosuuksien leikkaukset...

Sisältö. 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3. 2.2 Valtionosuuksien leikkaukset... Talouden tervehdyttämisen ja tuottavuuden parantamisen linjaukset 4.6.2015 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3 2.2 Valtionosuuksien

Lisätiedot

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma 2015 2025 - vaihtoehtojen kuvaus

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma 2015 2025 - vaihtoehtojen kuvaus Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma 2015 2025 - vaihtoehtojen kuvaus 1 JOHDANTO Toukokuussa 2014 Hyvinkään opetuslautakunta päätti palauttaa sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi

Lisätiedot

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa.

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa. Houtskarin lautakunta 17 11.05.2015 Lausunto perusterveydenhuollon tasosta Houtskarin kunnanosassa 1881/05.00/2015 Houtskarin lautakunta 11.05.2015 17 Valmistelija Esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Selvitys monipalvelupisteistä

Selvitys monipalvelupisteistä Jyväskylän kaupunki Selvitys monipalvelupisteistä Huhtasuo, Korpilahti, Säynätsalo, Tikkakoski 8.5.2014 Sisällys Yhteenveto... 2 1 Monipalvelupisteiden vaihtoehdot... 2 1.1 Tikkakosken monipalvelupiste...

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot