Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI"

Transkriptio

1 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI Kesäkuu 2014

2 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Nykytilanne Nauvon ja Korppoon vuosiluokat Nauvon ja Korppoon sosiaali- ja terveydenhuolto Vaihtoehdot Vaihtoehto Vaihtoehto 1 A Vaihtoehto Vaihtoehto 2 A Vaihtoehto 2 B Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehdoista riippumattomat toimenpiteet Yhteenveto eri vaihtoehdoista Taulukko eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista Liitteet: Luonnospiirustukset... 19

3 2 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto päätti :ssä 162 ja 163 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi asettaa sivistysosaston ja sosiaali- ja terveysosaston edustajista koostuvan työryhmän selvittämään, miten ruotsinkielisen koulutoimen vuosiluokkien 7 9 opetus ja miten terveydenhuolto Nauvossa ja Korppoossa järjestetään. Työryhmän tehtävänä oli tutkia erilaisia tilaratkaisuja ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita eivätkä johda merkittäviin uusinvestointeihin. Lautakunnille on tiedotettu työn kulusta. Kommentteja ei ole tullut. Työryhmän oli määrä antaa raportti hallitukselle ja valtuustolle toukokuussa Kaupunginjohtaja on antanut työlle lisäaikaa, niin että raportti tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Työryhmä ehdottaa, että asiassa kuullaan seuraavia lautakuntia: sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta ja sen jaostot, palvelutoimintojaosto sekä Nauvon, Korppoon ja Houtskarin aluelautakunnat. Kaupunginhallitus nimitti :ssä 6 seitsemästä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään eri vaihtoehtoja vuosiluokkien 7 9 opetuksen sekä terveydenhuollon järjestämiseksi Nauvossa ja Korppoossa sekä tähän liittyviä tilakysymyksiä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Ted Bergman Eskil Engström Merja Fredriksson Dan-Peter Henriksson Sverker Karlsson Helena Särkijärvi Nina Söderlund Seppo Pihl Ulrika Lundberg Ann-Helen Saarinen Annukka Koskinen puheenjohtaja kiinteistöpäällikkö opetuspäällikkö hoitotyön päällikkö työryhmän sihteeri Työryhmän tehtävänä on - analysoida eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia ja esitellä vaihtoehtoisia malleja olemassa olevien rakennusten käytön optimoimiseksi - arvioida yhtäältä eri vaihtoehtoja, jotka perustuvat vuosiluokkien 7 9 opetuksen keskittämiseen yhteen kouluun ja ratkaisuun, jossa terveydenhuolto pitkälti keskitetään yhdelle terveysasemalle, sekä toisaalta vaihtoehtoja, jotka edellyttävät vähäisempiä muutoksia toimintaan.

4 3 Työryhmä on harkinnut eri vaihtoehtoja ja lähtenyt arvioinnissa toiminnallisista näkökohdista. Eri vaihtoehdoista on arvioitu sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia ja seurauksia arvioitaessa on huomioitu myös tunnepitoisia seikkoja. Työryhmä on todennut, ettei vaihtoehto, jossa Korppoon vuosiluokat 7 9 siirrettäisiin Nauvoon, ole mahdollinen, koska Houtskarissa asuvien oppilaiden päivittäinen koulumatka kestäisi tuolloin yli kolme tuntia, joka on enimmäisaika, jonka koulumatka saa perusopetuslain 32 :n mukaan kestää. Taloudellisen laskelman lähtökohdan muodostaa kustannusten kokonaisvaikutus koko kaupungille, ei niiden vaikutus yksittäisten yksiköiden kustannuksiin. Summat ovat arvioita ja niitä tulee pitää ohjeellisina. Taloudellisissa laskelmissa on huomioitu ainoastaan ne kiinteistöt, joita vaihtoehdot koskevat. Yleisesti voidaan todeta, että pitkällä aikavälillä henkilöstökustannusten vähentäminen tuo huomattavasti enemmän säästöä kuin kiinteistökannan pienentäminen. Eri vaihtoehdoilla ei kuitenkaan ole vaikutusta saaristossa työskentelevään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstörakenteeseen, koska kohderyhmä kasvaa lähivuosina ja etenkin vanhusten määrä lisääntyy. Etenkin kiinteistökustannuksiin tehtävät säästöt voivat vaikuttaa talouteen. Eri vaihtoehdoilla on sen sijaan huomattava vaikutus paikalliseen palvelutasoon. Kaikissa vaihtoehdoissa on palveluasumisen osalta käytetty teoreettisena vertailuarvona kustannuksia seitsemästä palveluasunnosta. Eri vaihtoehtoihin sisältyvät piirustukset ovat ohjeellisia ja niissä kuvataan lähinnä tilojen jakautuminen eri yksiköiden kesken. Lopullinen huonejako viimeistellään yhteistyössä asianomaisten tahojen kanssa ennen mahdollista toteuttamista. 2. Nykytilanne 2.1 Nauvon ja Korppoon vuosiluokat 7 9 Lukuvuonna Kyrkbackenin koulussa on 90 ja Skärgårdshavetin koulussa 63 vuosiluokkien 1 9 oppilasta. Lukuvuoteen asti ulottuvan oppilasennusteen mukaan saaristoalueen koulujen oppilasmäärä on laskussa. Korppoossa oppilasmäärä näyttää vähenevän tasaisesti, Nauvossa vuosittainen vaihtelu on suurempaa. Korppoon kehitykseen vaikuttaa myös Houtskarin vähenevä oppilasmäärä, joka pienenee nykyisestä 32 oppilaasta 19 oppilaaseen lukuvuoteen mennessä. Kehitys on pitkällä aikavälillä huolestuttava laadullisesti korkeatasoisen opetuksen säilyttämisen kannalta. Ennusteen mukaan Korppoon Ulkosaariston koulun oppilasmäärä tulee pysymään nykyisellä tasollaan, vajaassa 20 oppilaassa.

5 4 Oppilasmäärä Ennuste Kyrkbackens skola Vuosiluokat Vuosiluokat Simonkylän koulu 9 10 vuosiluokat 1 6 Skärgårdshavets skola Vuosiluokat Vuosiluokat Ulkosaariston koulu Vuosiluokat Vuosiluokat Yhteensä Vuosiluokat Vuosiluokat Nauvon ja Korppoon koulukiinteistöjen pinta-alat ja vuosikustannukset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Korppoossa toimii samassa rakennuksessa Ulkosaariston koulu, päiväkoti ja kirjasto. Kiinteistö Pinta-ala, m 2 Vuokra, /2014 Siivous, /2014 Kyrkbackens skola, vuosiluokat Kyrkbackens skola, vuosiluokat Skärgårdshavets skola (koko kiinteistö) Tilatehokkuus, m2/oppilas (Trellum Consulting Oy 2013) Kyrkbackens skola, ala- ja yläkoulu 18,94 Korppoon koulukeskus 28,76 Kyrkbackens skolan ja Skärgårdshavets skolan henkilöstö Kyrkbackens skola 1 rehtori 1 esikoulunopettaja 1 rehtori Skärgårdshavets skola 3 luokanopettajaa 2 luokanopettajaa 3 lehtoria 3 lehtoria 2 lehtoria (toinen Skärgårdshavets skolan ja toinen 1 lehtori (yhteinen Kyrkbackens skolan kanssa) Sarlinska skolanin kanssa yhteinen) 1 erityisopettaja 1 erityisopettaja 2 päätoimista tuntiopettajaa (yhteiset Skärgårdshavets 5 päätoimista tuntiopettajaa (kaksi yhteistä skolan kanssa) Kyrkbackens skolan kanssa) 2 sivutoimista tuntiopettajaa 3 sivutoimista tuntiopettajaa 4 koulunkäyntiavustajaa 2 koulunkäyntiavustajaa Tulevaisuuden koulu Syksyllä 2016 otetaan käyttöön uusi perusopetuksen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perusteluonnoksessa (www.oph.fi) korostetaan arvoperustaa, toimintaedellytyksiä, kuten toimintaympäristöä, työtapoja ja laaja-alaista osaamista. Oppimisympäristöstä todetaan, että tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa oppimisympäristöä ja

6 5 teknologiaa on käytettävä monipuolisesti. Luonnoksessa puhutaan opetuksen eheyttämisestä ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Osaamisen osa-alueista mainitaan ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen. 2.2 Nauvon ja Korppoon sosiaali- ja terveydenhuolto Saariston terveysasemien (Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö) talousarvio vuonna 2014 on yhteensä euroa. Vakinaisen henkilöstön palkkakulut (mukaan lukien 30 % sivukuluja) ovat kahden lääkärinviran osalta euroa ja hoitohenkilöstön osalta (11,5 henkilötyövuotta) noin euroa. Saariston hammashoidon (Iniö, Houtskari, Korppoo ja Nauvo) vuoden 2014 kokonaisnettotalousarvio on euroa. 1,5 hammaslääkärin palkkakulut ovat sivukuluineen noin euroa vuodessa. Saariston hammashoitajan ja suuhygienistien (2,5 henkilötyövuotta) palkkakulut ovat yhteensä noin euroa. Kiinteistö Pinta-ala, m 2 Vuokra, /2014 Siivous, /2014 Nauvon terveysasema Korppoon terveysasema Houtskarin terveysasema Iniön terveysasema Sisäiset vuokrat ja siivouskulut rasittavat saariston terveysasemia yhteensä eurolla vuodessa. Summa vastaa 13,49 prosenttia toiminnasta. Toimenpideohjelman tarkoituksena on ollut näiden kustannusten vähentäminen. Korppoon ja Nauvon terveydenhuoltohenkilöstö Nauvon henkilöstö Korppoon henkilöstö Lääkäri Lääkäri 40 % (kahtena päivänä viikossa) Sairaanhoitaja/diabeteshoitaja Sairaanhoitaja/diabeteshoitaja Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Vastaanottohoitaja Vastaanottohoitaja Fysioterapeutti 75 % Fysioterapeutti (60 % Korppoossa, 40 % Houtskarissa) Hammaslääkäri 50 % Hammaslääkäri 50 % suuhygienisti, 50 % hammashoitaja Hammashoitaja Suuhygienisti (50 %, yhdessä Houtskarin kanssa) Saariston terveysasemilla on kaksi yhteistä lääkäriä. Asukkaita saaristossa on vajaat Paraisilla on kahdeksan lääkäriä hoitamassa asukkaan avohoitoa ja lisäksi yksi erikoistuva lääkäri. Voimme siis todeta, että kaupungilla on Paraisilla päivystystä hoitavan lääkärin lisäksi yksi lääkäri asukasta kohden jaettuna tasaisesti koko kaupungin alueelle. Tällä hetkellä odotusaika kiireettömään lääkärinhoitoon on 3 4 viikkoa kaikilla vastaanotoilla Houtskaria lukuun ottamatta. Paraisilla on kaiken kaikkiaan yhdeksän hammaslääkäriä, joista yksi työskentelee Korppoossa/Houtskarissa ja toinen Nauvossa osa-aikaisena (50 %)

7 6 ja johtavana hammaslääkärinä. Suuhygienistejä on kolme (kaksi Paraisilla ja yksi Korppoossa/Houtskarissa [50 %] ja Nauvossa [50 %]). Saariston hammashoitajaresurssi vastaa 1,5 henkilötyövuotta ja Paraisten hammashoitolassa 7,5 työsuhdetta. Käytännössä eniten terveysasemia kuormittavan vanhusväestön osuus tulee kasvamaan tulevina vuosina. Asukasmääriä koskevat tilastot osoittavat, että vuotiaita eläkeläisiä asuu Korppoossa tällä hetkellä 72 ja Nauvossa vuotiaiden ikäluokassa olevia eläkeläisiä asuu Korppoossa tällä hetkellä 107 ja Nauvossa 211. Luvut osoittavat, että vuotiaita tulevia eläkeläisiä asuu Korppoossa tällä hetkellä 163 ja Nauvossa 257. Lähimpien 20 vuoden aikana vanhustenhuollon ja terveydenhuollon asiakasmäärät eivät näytä laskevan saaristossa, vaan asukkaiden hoidontarve tulee lisääntymään. Tavoitteena on hoitaa tulevia vanhuksia mahdollisimman pitkään avohoidossa, koska heidän kotinsa ovat usein hyvässä kunnossa ja koska he sairauksista huolimatta säilyttävät toimintakykynsä useimmiten pitkälle vanhuuteen asti edellyttäen, että terveydenhuolto ja vanhustenhuolto pitävät välttämättömän ehkäisevän ja ylläpitävän hoidon helposti saavutettavana. 3. Vaihtoehdot 3.1 Vaihtoehto 1 - Nykytilanne säilyy ennallaan Korppoon ja Nauvon terveydenhoidon sekä tilojen että henkilökunnan vahvuuden osalta. Sekä Nauvossa että Korppoossa on vuosiluokkien 1 9 yhtenäiskoulut, mutta kouluilla on yhteinen rehtori. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Myyntiohjelman mukaisia säästöjä jää saavuttamatta. Käyttömenojen ja korjausvelan pienentäminen ei myöskään toteudu. - Teoreettinen vertailuarvo: Palveluasumista (7 palveluasuntoa) lisättäisiin Grannasin laajennuksella (piirustus VE1). Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Vuosiluokkien 7 9 opetus säilyy lähipalveluna sekä Nauvossa että Korppoossa, minkä ansiosta nauvolaisten oppilaiden koulumatkat ja työpäivät pysyvät lyhempinä. Hallintoa voidaan tehostaa, jos kouluissa on yhteinen rehtori. Useiden opettajien on jatkossa pakko työskennellä molemmissa kouluissa täyttääkseen opetusvelvollisuutensa. Samasta syystä muutaman opettajan voi olla pakko työskennellä osaksi jossain koulussa Paraisilla. Yhteiset opettajat eivät kuitenkaan tuo säästöä tuntikehykseen. Useammassa koulussa työskentelevien opettajien rekrytointi voi olla haastavaa pitkistä etäisyyksistä johtuen. Useammassa koulussa opettavan opettajan opetusvelvollisuutta on huojennettu, mikä merkitsee lisäkustannusta työnantajalle. Lisäksi siirtymiset koulusta toiseen aiheuttavat lisäkustannuksia. Näitä ylimääräisiä kustannuksia ei ole otettu huomioon taloudellisissa vaikutuksissa.

8 7 Monipuolisen erityisopetuksen järjestäminen vaikeutuu ja tulee kalliiksi pienissä opetusryhmissä. Myös oppilashuoltoresurssit hajautuvat. Etäopetusta voidaan kehittää, etenkin valinnaisaineiden ja vieraiden kielten kohdalla pienten ryhmien ansiosta. Etäopetusta on tarkasteltava täydentävänä opetusmuotona eikä se voi korvata luokkaopetusta etenkään alemmilla vuosiluokilla. Simonkylän koulun siirtäminen samaan kiinteistöön ruotsinkielisen koulun kanssa antaa mahdollisuudet parantaa koulujen ja kieliryhmien välistä yhteistyötä. Simonkylän koulu pääsee käyttämään useampia erikoistiloja sekä nykyistä isompaa ja paremmin varusteltua koulunpihaa. Lisäksi opettaja saa kollegiaalista tukea tekemällä yhteistyötä ruotsinkielisen koulun opettajien kanssa. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Mallissa on myönteistä läheisyys asiakkaisiin ja hyvää palvelua antava, osaava hoitohenkilöstö molemmilla terveysasemilla, joiden tilat ovat tarkoituksenmukaiset. Henkilöstö on tällä hetkellä täystyöllistetty myös Korppoossa vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä toteutettujen työtehtävien uudelleenjärjestelyjen jälkeen; esimerkkinä voidaan mainita, että Korppoon fysioterapeutti vastaa Houtskarin fysioterapiasta ja käy viikoittain Houtskarissa ja että Korppoon terveydenhoitaja tekee papa-seulontakokeita Nauvossa. Korppoosta käsin hoidetaan osa kaikkien saaristoasemien kansliatoiminnoista. Kuntaliitoksen jälkeen lääkärin työskentelypäiviä Korppoossa on vähennetty neljästä kahteen päivään viikossa. Valvira on kesäkuussa 2014 myöntänyt Korppoon sairaanhoitajalle ja terveydenhoitajalle luvan itsenäisen potilasvastaanoton pitämiseen ja lääkemääräysten antamiseen yksinkertaisissa tapauksissa. Tämä nostaa Korppoon terveysaseman palvelutasoa tuntuvasti. Vaihtoehdon 1 heikkoutena on lääkäreiden rekrytointi saaristoon, lääkäreiden pitkät matkustusajat Paraisilta ja tilakustannukset. Nuoret lääkärit tuntevat itsensä epävarmoiksi työskennellessään saaristossa ilman kollegiaalista tukea. Matkustusaika esimerkiksi Paraisilta Korppooseen on 3 tuntia työpäivää kohti (kuusi potilaskäyntiä). On myös syytä pitää mielessä, että Nauvon nykyinen lääkäri siirtyy eläkkeelle syksyllä Telelääketiedeyhteyden kehittämiseen Paraisten ja saariston lääkäreiden välillä on hyvät edellytykset, koska tässä vaihtoehdossa henkilöstö pysyy molemmissa terveysasemissa. Grannasin mahdollinen laajennus vanhustenhuollon tarpeisiin on toiminnallisesti onnistunut ratkaisu, koska tuolloin tilat rakennettaisiin ja suunniteltaisiin nimenomaan vanhusten tarpeiden pohjalta. Nauvon vanhustenhuollossa tarvitaan tiloja myös lääkkeiden jakoa ja kansliatoimintoja varten. Edellä mainittu ei kuitenkaan ratkaise koko Furubo-problematiikkaa. Grannasin nykyisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan myös kevyemmin varusteltu, vammaisille soveltuva asumismuoto, jossa ei kuitenkaan tarvita yöhenkilökuntaa. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 1 Palveluasunnot uudisrakennuksena Nauvoon Näiden sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) /vuosi

9 8 3.2 Vaihtoehto 1 A - Sekä Nauvossa että Korppoossa jatkaa vuosiluokkien 1 9 yhtenäiskoulut, mutta kouluilla on yhteinen rehtori. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Nauvon terveysasemaa muutetaan niin, että saadaan työskentelytilat kahdelle lääkärille. - Korppoossa toteutetaan terveyspiste esikuntatalolle ja samaan yhteyteen perustetaan myös neuvola. - Korppoon hammaslääkärin vastaanotto sijoitetaan samalla paikalla toimivaan koulurakennukseen. - Teoreettinen vertailuarvo: seitsemän palveluasunnon palveluasumisyksikkö toteutetaan uudisrakennuksena (seitsemän asuntoa). Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehto 1 Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Kyseisessä vaihtoehdossa vahvistetaan Nauvon terveysasemaa, sillä vaihtoehdossa potilaita voi ottaa vastaan kaksi lääkäriä. Vaihtoehdossa Korppoon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta sekä äitiys- ja lastenneuvola. Korppoossa käyntien aikana lääkäri työskentelee vastaanottohuoneessa, joka muina viikonpäivinä on sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän työhuone. Telelääketiede antaa mahdollisuuden yhteydenottoon Paraisilla ja Nauvossa toimiviin lääkäreihin myös niinä päivinä, jolloin lääkäri ei ole paikalla. Esikuntatalon terveyspisteelle tulee tässä vaihtoehdossa hyvin tiiviit tilat. Vaihtoehto edellyttää huolellista suunnittelua, koska useampi toiminta käyttää samoja työhuoneita eikä esimerkiksi varastotiloja ole. Vaihtoehdon vahvuudet ovat siinä, että molemmilla paikkakunnilla on tarjolla hyvät peruspalvelut. Mahdollinen laajennus vanhustenhuollon tarpeisiin on toiminnallisesti onnistunut ratkaisu, koska tuolloin tilat rakennettaisiin ja suunniteltaisiin nimenomaan vanhusten tarpeiden pohjalta. Tulee kuitenkin panna merkille, että tehostetun palveluasumisen asuntojen lisäksi Nauvon vanhustenhuolto tarvitsee myös tarkoituksenmukaiset tilat lääkkeiden jakoa varten, kotihoidolle (mukaan lukien kotisairaanhoito) työskentelytilat sekä toimisto- ja kokoustilaa. Edellä mainittu ei kuitenkaan ratkaise koko Furuboproblematiikkaa. Grannasin nykyisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan myös kevyemmin varusteltu, vammaisille soveltuva asumismuoto, jossa ei kuitenkaan tarvita yöhenkilökuntaa. Taloudelliset vaikutukset (+ = säästö, = investointi) Kiinteistöt:

10 9 Nauvon palveluasuntojen uudisrakennukset ja terveysaseman muutostyöt Sisäiset kustannukset (palveluasuntojen vuokra ja siivous) /vuosi Korppoon terveysaseman myyminen (keskimäärin ) Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Korppoon esikuntatalon muutostyöt (keskimäärin ) Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö Investoinnit Vaihtoehto 2 - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto, luodaan Saariston terveyskeskus Nauvoon siten, että uudet tilatarpeet sijoitetaan Nauvon yläkouluun, jolloin puolet toisesta kerroksesta tulee terveyskeskuksen käyttöön. Nykyinen terveyskeskus muutetaan siten, että vastaanottolääkärihuoneita on kaksi. Vanhustenhuollon kotisairaanhoitajat siirtyvät nykyiseen terveyskeskuksen fysioterapeutin tilaan. Loput yläkoulun tiloista jää koulun käyttöön. - Korppoon terveysasema myydään. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoitetaan Korppoon esikuntatalon toisen kerroksen tiloihin, jossa fysioterapia, sairaanhoitaja, lääkäri ja neuvola. Toiminnallisina muutoksina 89 m² koskien 5 huonetta, jotka muodostavat terveydenhuollonpisteen yhdessä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Korppooseen luodaan mahdollisuus lääkäripalvelutoimintaan etälääkärin välityksellä. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa käyttöön esikuntatalon ensimmäisen kerroksen tila, mitä ei ole huomioitu kustannusarviossa. - Korppoon hammashoitola sijoitetaan Korppoon koulun yhteyteen. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoittuu nykyiseen esikuntataloon elinkeinosektorin tiloihin. Osa elinkeinosektorin toiminnoista siirtyisi Nauvon aluekonttoriin. - Teoreettinen vertailuarvo: Palveluasumista (7 asuntoa) lisättäisiin Grannasin laajennuksella. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Nauvolaisten vuosiluokkien 7 9 oppilaiden keskittäminen Skärgårdshavets skolaan Korppooseen on yksi tapa turvata vahva yhtenäiskoulu saaristoon. Koulun kehittäminen kansallisten normien mukaan on helpompaa isommassa yksikössä, jossa on enemmän opettajia, jotka voivat osallistua kehittämistyöhön. Opettajat voivat erikoistua yksittäisiin kehittämisalueisiin, kaikkien ei tarvitse paneutua kaikkeen. Ks. lähemmin luku 2.1 alaotsikko Tulevaisuuden koulu. Aineenopettajilla on virkaehtosopimuksen mukaan oikeus opetustuntiin viikossa (opetusvelvollisuus). Tuntimäärä edellyttää tavallisesti 5 6 opetusryhmää aineesta riippuen, ja oppilaiden keskittäminen antaa tähän paremmat mahdollisuudet.

11 10 Yhdistämällä vuosiluokat 7 9 voidaan tuntikehyksessä saada aikaan säästöjä noin 80 tuntia (lukuvuoteen verrattaessa). Houtskarin Träsk skolassa ei ole opetusta vuosiluokille 7 9, vaan nämä oppilaat käyvät koulua Korppoossa. Edestakainen päivittäinen koulumatka Houtskarista Korppooseen kestää juuri alle kolme tuntia, joka on enimmäisaika, jonka koulumatka saa lain mukaan kestää. Vuosiluokkien 7 9 keskittämisellä on myös kielteisiä seurauksia. Oppilaiden koulumatka pitenee, varsinkin niiden oppilaiden osalta, jotka eivät asu Nauvon pääsaarilla. Pitkät koulupäivät voivat väsyttää ja vaikuttaa mahdollisuuksiin jaksaa ja ehtiä vapaa-ajan harrastuksiin etenkin siinä tapauksessa, että nämä järjestetään Paraisilla. Nauvossa tarjottavat vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet voivat mahdollisesti supistua. Osa nauvolaisista oppilaista tulee todennäköisesti valitsemaan Skärgårdshavets skolan sijaista Sarlinska skolanin Paraisilla. Tämä heikentää Skärgårdshavets skolan mahdollisuuksia kehittyä mahdollisimman vahvaksi yksiköksi. Sarlinska skolan voi ottaa vastaan nauvolaisia oppilaita, ilman että sillä olisi vaikutusta perusopetusryhmien määrään. Koululla on jo nyt 5 6 perusopetusryhmää vuosiluokkaa kohti, ikäluokan koosta riippuen. Jo nyt muutama Nauvossa asuva oppilas valitsee koulukseen Sarlinska skolanin. Skärgårdshavets skolan tilat eivät edellytä suuria muutoksia. Koululla on aiemminkin ollut jaetut perusryhmät luokilla, ja ryhmät ovat mahtuneet koulun tiloihin nykyisen huonejaon mukaisesti. Suunnitelmissa on nykyisestä tietokoneluokasta luopuminen, mikä mahdollistaa luokkahuoneen käytön muuhun opetukseen. Erikoisluokkahuoneita voidaan käyttää aiempaa suuremmassa laajuudessa myös muuhun opetukseen. Rehtoreilla tulee olemaan haasteita lukujärjestysten laatimisessa. Vastaavanlainen liikkuvampi järjestelmä on tavallinen useissa yläkouluissa ja se tarjoaa mahdollisuuden tilojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Oppilasennusteen mukaan Skärgårdshavets skolan esikoulun ja luokkien perusryhmien määrä tulee todennäköisesti laskemaan syksystä 2015 alkaen, minkä ansiosta yksi opetustila vapautuu. Mikäli Kyrkbackens skolan luokat siirretään Skärgårdshavets skolaan ja Nauvoon jätetään ainoastaan esikoulu ja luokat, molempien koulujen tuntikehystarve on yhteensä 428,50 vuosiviikkotuntia. Tuntikehyksessä voidaan siten säästää 80 tuntia. Kyrkbackens skolan yhden vuosiviikkotunnin hinta on euroa. Kyrkbackens skolan opetushenkilökunnan kustannukset on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöksen ja lukuvuoden vuosiviikkotuntimäärän pohjalta. Tuntikehysten kustannuksissa säästetään siten yhteensä euroa. Siirrettäessä luokan oppilaat Skärgårdshavets skolaan koulukuljetuksen saavien oppilaiden lukumäärä kasvaa, koska kaikki luokan oppilaat olisivat tuolloin oikeutettuja koulukuljetukseen. Kyrkbackens skolan ja Skärgårdshavets skolan välinen etäisyys on 21 km. Oppilaat voivat käyttää aamun ja iltapäivän linja-autovuoroja. Sivuteiden syöttöliikenne Saaristotielle hoidettaisiin jatkossakin taksikuljetuksilla. Koulukuljetuskustannukset on laskettu vuoden 2013 linja-autokustannusten perusteella, ja kustannusten odotetaan nousevan eurolla, jos kaikki oppilaat kulkevat linja-autolla Korppooseen. Taksiliikenteen kustannukset eivät sisälly laskelmaan, sillä niiden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla, eikä laskelmassa ei ole huomioitu myöskään vesillä tehtävien koulukuljetusten kustannuksia. Mikäli Nauvossa asuvat oppilaat anovat oikeutta käydä muuta koulua kuin lähikoulua ja heille tämä oikeus myönnetään, vastaavat he itse kuljetuskustannuksista. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle:

12 11 Kyseisessä vaihtoehdossa vahvistetaan Nauvon terveysasemaa, sillä vaihtoehdossa potilaita voi ottaa vastaan kaksi lääkäriä. Vaihtoehdossa Korppoon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta sekä äitiys- ja lastenneuvola. Korppoossa käyntien aikana lääkäri työskentelee vastaanottohuoneessa, joka muina viikonpäivinä on sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän työhuone. Telelääketiede antaa mahdollisuuden yhteydenottoon Paraisilla ja Nauvossa toimiviin lääkäreihin myös niinä päivinä, jolloin lääkäri ei ole paikalla. Esikuntatalon terveyspisteelle tulee tässä vaihtoehdossa hyvin tiiviit tilat. Vaihtoehto edellyttää huolellista suunnittelua, koska useampi toiminta käyttää samoja työhuoneita eikä esimerkiksi varastotiloja ole. Vaihtoehdon vahvuudet ovat siinä, että molemmilla paikkakunnilla on tarjolla hyvät peruspalvelut. Nauvon terveysaseman toiminta jaetaan kahteen eri tilaan, mikä ei ole optimaalista ja johtaa siihen, että asiakkaat ja henkilökunta joutuvat liikkumaan talon osasta toiseen hoitaakseen asioitaan ja tehdäkseen yhteistyötä. Toisessa tilassa toimitaan todennäköisesti ilman vastaanottohoitajaa, minkä asiakkaat kokevat yleisesti huonona palveluna. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 2 Kiinteistöt: Yläkoulurakennuksen muutostyöt ja terveysasemalla tehtävät muutokset Nauvon palveluasunnot ml. nykyisen rakennuksen muutostyöt Sisäiset kustannukset (palveluasuntojen vuokra ja siivous) /vuosi Korppoon terveysaseman myyminen Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Korppoon esikuntatalon muutostyöt Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehto 2 A - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto, luodaan Saariston terveyskeskus Nauvoon siten, että vanhustenhuollon tarpeet (palveluasuminen 7 kpl) sijoitetaan Nauvon yläkouluun toiseen kerrokseen. - Nauvon yläkouluun toiseen kerrokseen sijoitetaan vanhustenhuollon kotisairaanhoidon työhuoneet.

13 12 - Nykyiseen terveyskeskukseen tehdään toiminnallisia muutoksia siten, että tarvitaan yksi huone lisää, vastaanottohuone. - Nykyisen terveyskeskuksen fysioterapeutin tilat säilyvät ennallaan. - Korppoon terveysasema myydään. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoitetaan Korppoon esikuntatalon toisen kerroksen tiloihin, jossa fysioterapia ja sairaanhoitaja, lääkäri sekä mahdollisesti vastaanottoapulaisen työpiste. Korppooseen luodaan mahdollisuus lääkäripalvelutoimintaan etälääkärin välityksellä. Toiminnallisina muutoksina siten, että muodostetaan terveydenhuollonpiste, yhdessä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoittuu nykyiseen esikuntataloon elinkeinosektorin tiloihin. Osa elinkeinosektorin toiminnoista siirtyisi Nauvon aluekonttoriin. - Korppoon koulukeskuksen yhteyteen sijoitetaan hammashoitola. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehdot 1 ja 2. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Kyseisessä vaihtoehdossa vahvistetaan Nauvon terveysasemaa, sillä vaihtoehdossa potilaita voi ottaa vastaan kaksi lääkäriä. Vaihtoehdossa Korppoon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta sekä äitiys- ja lastenneuvola. Korppoossa käyntien aikana lääkäri työskentelee vastaanottohuoneessa, joka muina viikonpäivinä on sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän työhuone. Telelääketiede antaa mahdollisuuden yhteydenottoon Paraisilla ja Nauvossa toimiviin lääkäreihin myös niinä päivinä, jolloin lääkäri ei ole paikalla. Nauvon terveysasemalle ja esikuntatalon terveyspisteelle tulee tässä vaihtoehdossa hyvin tiiviit tilat. Vaihtoehto edellyttää huolellista suunnittelua, koska useampi toiminta käyttää esikuntatalossa samoja työhuoneita eikä esimerkiksi varastotiloja ole. Vaihtoehdon vahvuudet ovat siinä, että molemmilla paikkakunnilla on tarjolla hyvät peruspalvelut. Vanhustenhuollon tilojen sijoittaminen Nauvon yläkoulun yläkerrokseen toimii hyvin edellyttäen, että koululta rakennetaan suora yhteys Grannasiin. Vanhustenhuollon nykyiset tilat ovat ahtaat ja yläkouluun voitaisiin toteuttaa kaikki vanhustenhuollon nyt kaipaamat tilat, kuten palveluasunnot, kotihoidon kanslia, lääkehuone, keskusteluhuone ja vanhustyön ohjaajan toimistotilat. Etäisyys Grannasin muista asumisyksiköistä palveluasuntoihin on pitkä, mikä merkitsee sitä, ettei henkilöstöresursseja voida käyttää yhtä tehokkaasti kuin nyt, vaan lisäksi olisi pakko palkata yöhenkilökuntaa. Lisämaksu yhdestä hoitajasta kaikkina öinä on noin euroa vuodessa. Edellä mainittu ei kuitenkaan ratkaise koko Furubo-problematiikkaa. Täydennykseksi tarvitaan myös kevyemmin varusteltuja, vammaisille soveltuvia asumismuotoja. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 2 A

14 13 Kiinteistöt: Yläkoulurakennuksen muuttaminen palveluasunnoiksi ja terveysaseman muutostyöt ml. käytävän rakentaminen Sisäiset kustannukset, palveluasuntojen vuokra ja siivous Ei muutosta Korppoon terveysaseman myyminen Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Korppoon esikuntatalon muutostyöt Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehto 2 B - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto, luodaan Saariston terveyskeskus Nauvoon siten, että Nauvon terveyskeskuksen koko toiminta sijoitetaan Nauvon yläkouluun toiseen kerrokseen. - Nykyiseen terveyskeskukseen tehdään toiminnallisia muutoksia siten, että vanhustenhuollon kotisairaanhoitajat sijoitetaan nykyisen fysioterapiatiloihin. - Nauvon nykyiseen terveyskeskukseen sijoitetaan palveluasuminen (7 palveluasuntoa). - Korppoon koulukeskuksen yhteyteen sijoitetaan hammashoitopiste. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoitetaan Korppoon esikuntatalon toisen kerroksen tiloihin, jossa fysioterapia ja sairaanhoitaja, neuvola sekä mahdollisesti vastaanottoapulaisen työpiste. Toiminnallisina muutoksina siten, että muodostetaan terveydenhuollonpiste, yhdessä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. - Korppoon terveysasema myydään. - Korppooseen luodaan lääkäripalvelutoiminta etälääkärin välityksellä. - Korppoon terveydenhuoltopiste sijoittuu nykyiseen esikuntataloon elinkeinosektorin tiloihin. Osa elinkeinosektorin toiminnoista siirtyisi Nauvon aluekonttoriin. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehdot 1 ja 2. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle:

15 14 Yläkoulun tilat soveltuvat Nauvon terveysaseman toimintaan. Sisäänkäynti ja pysäköintialue ovat maanpinnan tasalla ja kaikki toiminnot synergiaetuineen on keskitetty saman katon alle. Kyseisessä vaihtoehdossa vahvistetaan Nauvon terveysasemaa, sillä vaihtoehdossa potilaita voi ottaa vastaan kaksi lääkäriä. Vaihtoehdossa Korppoon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta sekä äitiysja lastenneuvola. Korppoossa käyntien aikana lääkäri työskentelee vastaanottohuoneessa, joka muina viikonpäivinä on esimerkiksi sosiaalityöntekijän työhuone. Esikuntatalon terveyspisteelle tulee tässä vaihtoehdossa hyvin tiiviit tilat. Vaihtoehto edellyttää huolellista suunnittelua, koska useampi toiminta käyttää samoja työhuoneita eikä esimerkiksi varastotiloja ole. Vaihtoehdon vahvuudet ovat siinä, että molemmilla paikkakunnilla on tarjolla hyvät peruspalvelut. Hammaslääkärin vastaanotto sijoitetaan Korppoon koulurakennukseen. Tämä tarjoaa houtskarilaisille ja korppoolaisille mahdollisuuden saada hammaslääkärinpalvelunsa Korppoosta. Vaihtoehdossa Grannasista vapautuu tiloja vanhustenhuollon käyttöön. Entisestä fysioterapeutin tilasta tulee työtila kotihoitoa varten ja loput entisen terveysaseman tiloista rakennetaan tehostetun palveluasumisen asunnoiksi, joihin tulee oma kylpyhuone jokaiseen asuntoon. Vanhustyön ohjaajan toimisto ja lääkehuone mahtuu myös saman katon alle Grannasin kiinteistöön. Vanhustenhuollon on helpompaa koordinoida henkilöstöresurssinsa ja toimintansa tässä vaihtoehdossa verrattuna yläkoulun tiloihin välimatkan takia. Edellä mainittu ei kuitenkaan ratkaise koko Furubo-problematiikkaa. Kevyemmin varusteltu asumismuoto tarvitaan myös tulevaisuudessa. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 2 B Kiinteistöt: Yläkoulurakennuksen muuttaminen terveysasemaksi ja terveysaseman muuttaminen palveluasunnoiksi Sisäiset kustannukset, palveluasuntojen vuokra ja siivous Ei muutosta Korppoon terveysaseman myyminen Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Korppoon esikuntatalon muutostyöt Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehto 3 - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen.

16 15 - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto Korppooseen, luodaan Saariston terveyskeskus nykyiseen Korppoon terveysasemalle. Lääkäripalvelut sijaitsevat Korppoossa. Tässä vaihtoehdossa Houtskarin asukkaiden lähin lääkäri- ja hammaslääkäripalvelu toimisi Korppoossa. Paine Paraisten lääkärinvastaanotolle kasvaa kun nauvolaiset todennäköisesti kääntyvät sen puoleen ainakin osittain. - Nauvon terveyskeskukseen sijoitetaan terveydenhuollonpiste, vanhustenhuollon kotisairaanhoitajat, fysioterapia, kahvihuone, ja vastaanotto. Nauvossa ei ole lääkärinvastaanottoa. - Nauvon terveyskeskuksen tiloihin sijoitetaan 2 uutta palveluasuntoa. - Nauvon yläkoulun toiseen kerrokseen rakennetaan 5 kpl palveluasuntoa. - Nauvon yläkoulun toisessa kerroksessa luokkahuonetila koulun käyttöön. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehdot 1 ja 2. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Vaihtoehdossa 3 Korppoossa olisi lääkäri paikalla kaikkina päivinä. Väestöpohja olisi todennäköisesti asukasta (Korppoo 808 ja Houtskari 552). Emme voi ohjata nauvolaisia (1 402) Korppooseen, koska asukkailla on oikeus valita terveysasemansa itse. Riskinä on Paraisten terveysaseman lisääntynyt käyttö, koska Paraisilla mm. laboratorio ja röntgen ovat toiminnassa päivittäin. Paraisten vastaanotolla ei ole ylimääräistä kapasiteettia tällä hetkellä, mutta vaihtoehdon mukaan Nauvon lääkäri voisi työskennellä osaksi Paraisilla. Korppoon nykyisen terveysaseman toimipiste toimisi hyvin ja se sijaitsee maantieteellisesti keskellä saaristoa (jos Iniö jätetään pois laskuista). Korppoon terveysaseman kiinteistö ei edellytä toimenpiteitä. Kaikki toiminnot jäisivät Korppoon terveysasemalle, myös hammaslääkäri. Vaihtoehdossa Nauvon palvelutaso pysyy kuitenkin ennallaan potilaiden usein toistuvia tarpeita koskevien palvelujen osalta, kuten laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, diabetesneuvonta, fysioterapia sekä äitiys- ja lastenneuvola. Sekä Korppoon että Nauvon hammaslääkärit jatkavat nykyisissä tiloissaan. Lääkäri tekee fyysisiä käyntejä Nauvoon yksinomaan neuvolan, koulun ja vanhustenhuollon tarpeita varten. Lääkärillä ei ole tavanomaista vastaanottoa. On syytä huomata, että Nauvossa ei tässä vaiheessa ole koulutettuja reseptihoitajia. Vaihtoehdon 3 heikkoutena on lääkäreiden rekrytointi Korppooseen, lääkäreiden pitkät matkustusajat Paraisilta ja tilakustannukset. Nuoret lääkärit tuntevat itsensä epävarmoiksi työskennellessään saaristossa ilman kollegiaalista tukea. Matkustusaika Paraisilta on 3 tuntia työpäivää kohti (kuusi potilaskäyntiä). Nauvon nykyinen lääkäri siirtyy eläkkeelle syksyllä Grannasin ahtaus jatkuu tässä vaihtoehdossa, vanhustenhuollon nykyinen tilanpuute pysyy osaksi ennallaan. Riskinä on myös, että lääkärinvastaanoton puuttumisella on kielteinen vaikutus Nauvoon suuntautuvaan muuttoliikkeeseen. Näin siitä huolimatta, että Nauvo on muutoin kunnanosa, jolla on kasvupotentiaalia.

17 16 Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 3 Kiinteistöt: Yläkoulun ja terveysaseman muuttaminen palveluasunnoiksi ja terveysaseman muuttaminen ns. terveydenhuoltopisteeksi Sisäiset kustannukset, palveluasuntojen vuokra ja siivous Ei muutosta Korppoon terveysaseman muutostyöt Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehto 4 - Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. - Nauvon alakouluun muuttaa Simonkylän suomenkielinen alakoulu. Rakennetaan yhdyskäytävä, jotta luokkahuoneiden läpi ei tarvitsisi kulkea. - Korppoon terveysasema suljetaan kokonaan. - Keskitetään sosiaali- ja terveydenhuolto, luodaan Saariston terveyskeskus Nauvoon. - Nauvon terveysasema siirretään Nauvon yläkoulun toiseen kerrokseen. Vanhustenhuolto ottaa entisen Nauvon terveysaseman käyttöön (7 asuntoa ja kotisairaanhoidon tilat). - Korppoon terveysasema myydään. - Korppoon terveysaseman henkilökunta siirtyy Nauvoon, paitsi hammaslääkäri, joka saa uudet tilat Korppoon koulukeskuksesta. Toiminnalliset vaikutukset koulutoimelle: Ks. vaihtoehdot 1 ja 2. Toiminnalliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollolle: Perustettaessa saariston terveysasema Nauvoon terveysasema muuttaa yläkoulun yläkertaan, jotta sillä olisi tarpeeksi huoneita myös Korppoosta siirtyvälle henkilöstölle. Tila soveltuu hyvin hoitohenkilöstön työtilaksi. Asiakkaiden on helppo tulla tiloihin ja pysäköintipaikat ovat riittävät. Nauvossa on kahden lääkärin vastaanotto, ja näin nuoremmat lääkärit saavat kollegiaalista tukea. Korppoon lähipalvelut kärsivät huomattavasti, kun kunta-alueelle jää ainoastaan hammaslääkäri. Taksitilanne ja saarten väliset lautat jonoineen kesäkaudella vaikeuttavat asukkaiden mahdollisuuksia tulla

18 17 Korppoosta Nauvon terveysasemalle muun muassa laboratoriokokeita, haavanhoitoa ja fysioterapiaa varten. Taloudelliset vaikutukset, vaihtoehto 4 Kiinteistöt: Yläkoulurakennuksen muuttaminen terveysasemaksi ja terveysaseman muuttaminen palveluasunnoiksi Sisäiset kustannukset, palveluasuntojen vuokra ja siivous Ei muutosta Korppoon terveysaseman myyminen Sisäisten kustannusten pieneneminen /vuosi Hammaslääkärin tilat Korppoon koululle Koulut: Tuntikehys Koulukuljetukset /vuosi /vuosi Taloudelliset vaikutukset yhteensä Käyttö /vuosi Investoinnit Vaihtoehdoista riippumattomat toimenpiteet Kyrkbackens skolan ja Skärgårdshavets skolan yhteinen rehtori ja paikkavastaava, säästö noin /vuosi. Simonkylän koulun siirtäminen Kyrkbackens skolan tiloihin, säästö /vuosi. Etäopetuksen kehittäminen, säästö /vuosi. Tehostettujen palveluasuntojen lisääminen Nauvoon voi lisätä tarvetta kahteen yöhoitajaan tulevaisuudessa, lisäkustannus on arviolta /vuodessa. Lisääntynyt tarve riippuu lopullisesta etäisyydestä Grannaksen ja uusien asuntojen välillä sekä asuntojen lopullisesta lukumäärästä. Telelääketieteen käyttö alkaa syyskuussa 2014, ensimmäiset käyttäjät ovat Korppoon terveysasema ja Sateenkaaren vanhusten asumisyksikkö. Yhteys Paraisten terveysaseman lääkäriin luodaan Videran laitteiston avulla. Yhdyskäytävä alakoulurakennukseen. 5. Yhteenveto eri vaihtoehdoista Taloudelliset vaikutukset:

19 18 Käyttökustannukset, Investoinnit, säästö /vuosi Vaihtoehto Vaihtoehto 1 A Vaihtoehto Vaihtoehto 2 A Vaihtoehto 2 B Vaihtoehto Vaihtoehto Vuotuinen suuri säästö saadaan opettajaresurssista ja koulukuljetuksista, /vuosi (1,1 miljoonaa 10 vuodessa). Investointi seitsemään palveluasuntoon, noin Keskittäminen kolmeen kiinteistöön Korppoossa, investoinnit ja myyntitulot kumoavat toisensa, säästö käyttötaloudessa noin /vuosi. Työryhmä ei suosittele vaihtoehtoja 3 ja 4. Muilta osin työryhmä on ollut erimielinen eikä ota kantaa siihen, mikä vaihtoehto tulisi valita.

20 19 Taulukko eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista Toimenpide Hyvät puolet Huonot puolet Vuosiluokat 7 9 säilyvät sekä Nauvossa että Korppoossa. Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin. Kyrkbackens skolan vuosiluokat 7 9 siirretään Skärgårdshavets skolaan Korppooseen. Simonkylän koulu siirtyy Kyrkbackens skolan tiloihin. Läheisyys oppilaisiin Kielirajat ylittävä yhteistyö Tuntikehyksessä säästetään ryhmäkoon ansiosta Paremmat mahdollisuudet oppilashuoltoon ja erityisopetukseen Oppilaiden sosiaaliset piirit laajenevat Yläkoulurakennuksen tilat vapautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön Resurssien tehoton käyttö Epätarkoituksenmukaiset opetusryhmät Nauvossa asuvien oppilaiden matkustusajat ja päivät pitenevät Skärgårdshavets skolasta ei tule niin vahvaa yksikköä kuin mihin olisi mahdollisuus, koska osa Nauvossa asuvista oppilaista voi hakeutua Sarlinska skolaniin Mahdollinen kielteinen vaikutus Nauvoon suuntautuvaan muuttoliikkeeseen Nauvon ja Korppoon terveysasemat säilyvät ennallaan nykyisissä tiloissaan molemmilla paikkakunnilla. Saariston pääterveysasema perustetaan Nauvoon. Saariston pääterveysasema perustetaan Korppooseen. Korppoon terveysasemasta tulee pääterveysasema ja Nauvon terveysasema lakkautetaan kokonaan. Nauvon terveysasemasta tulee pääterveysasema ja Korppoon terveysasema lakkautetaan kokonaan. Läheisyys asiakkaisiin Korkealaatuista palvelua antava, osaava hoitohenkilöstö molemmilla terveysasemilla Korppoon asukkaat voivat saada osan palveluista omalla alueellaan siitä huolimatta, että lääkärinvastaanotto olisi Nauvossa, koska Korppoon sairaanhoitajilla on oikeus määrätä lääkkeitä On helpompaa rekrytoida lääkäreitä Nauvoon kuin Korppooseen Lääkäriyhteisö, mahdollisuus käyttää vasta valmistuneita / harjoittelussa olevia lääkäreitä Haavoittuvuus pienenee Lääkäreiden matkustusajat Paraisilta lyhenevät Mahdollinen myönteinen vaikutus Nauvoon suuntautuvaan muuttoliikkeeseen Korppoon kiinteistökustannukset laskevat Maantieteellisesti keskeinen sijainti (Houtskari, Korppoo, Nauvo) Tilavat toimitilat Nauvon lääkäreiden vastaanottohuoneet vapautuisivat vanhustenhuollon tarpeisiin Nauvon vanhustenhuolto saisi toivomaansa lisätilaa terveysaseman lakkauttamisen myötä Korppoon terveysaseman kiinteistö voitaisiin myydä. Lääkäreiden rekrytointi vaikeaa Lääkäreiden matkustusajat Paraisilta ovat pitkät Lääkäreillä ei ole kollegiaalista tukea Houtskarilaisten ja korppoolaisten matkustusajat lääkäriin pitenevät Nauvon lääkärinvastaanotolle tulisi rakentaa lisähuone ja tietokonevarustusta olisi siirrettävä Asiakkaiden voi olla vaikeaa saada taksia terveysasemalle suuntautuviin matkoihin Matkoihin kuluu runsaasti työaikaa Mahdollinen Korppoosta pois suuntautuva muuttoliike Vaikea myydä kiinteistöjä Korppoosta Riskinä on Paraisten terveysaseman lisääntynyt käyttö, koska mm. laboratorio ja röntgen ovat Paraisilla Jos lääkäri tulee Paraisilta, matkoihin kuluu enemmän työaikaa ja matkakustannukset lisääntyvät Mahdollinen kielteinen vaikutus Nauvoon suuntautuvaan muuttoliikkeeseen Riskinä on Paraisten terveysaseman käytön lisääntyminen Nauvolaisten perusterveydenhuoltopalvelut olisivat noin 1,5 tunnin edestakaisen matkan päässä Korppoolaisten perusterveydenhuoltopalvelut olisivat noin 1,5 tunnin edestakaisen matkan päässä Liitteet: Luonnospiirustukset

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista.

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista. 5 11.03.2015 40 16.04.2015 18 11.05.2015 69 11.06.2015 29 25.11.2015 8 04.02.2016 15 21.03.2016 Houtskarin hammashoito 1770/05.08.01/2014 11.03.2015 5 Lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto pienensi

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa.

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa. Houtskarin lautakunta 17 11.05.2015 Lausunto perusterveydenhuollon tasosta Houtskarin kunnanosassa 1881/05.00/2015 Houtskarin lautakunta 11.05.2015 17 Valmistelija Esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde Puheenjohtaja

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 123 19.11.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22 10.03.2016 Kaupunginhallitus 89 25.04.2016 Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa selvittänyt työryhmä RAPORTTI Elokuu 2014

Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa selvittänyt työryhmä RAPORTTI Elokuu 2014 Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa selvittänyt työryhmä RAPORTTI Elokuu 2014 (Käännös) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Paraisten kaupungin kouluverkko... 2 3. Yleistä selvityksen kohteena

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Kaupungin toimenpideohjelma

Kaupungin toimenpideohjelma Kaupungin toimenpideohjelma 564/02.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.06.2013 74 Beredare/föredragande: Social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola, tfn 040 736 0116 förnamn.efternamn@pargas.fi

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto

Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto Houtskarin lautakunta 30 20.08.2013 Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto 564/02.00/2013 Houtskarin lautakunta 30 Valmistelija ja esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde arvids.norrgard(at)gmail.com

Lisätiedot

Entisen Vuolijoen kunnan alue

Entisen Vuolijoen kunnan alue 1 Entisen Vuolijoen kunnan alue Entisen Vuolijoen kunnan alueella sijaitsee kaksi koulua: Otanmäen koulu ja Vuolijoen koulu. Otanmäen koulu, luokat 1 9 Tilanne syksyllä 2015: Otanmäen yläkoulun aineenopetus

Lisätiedot

Nuorisotyo oppitunneilla

Nuorisotyo oppitunneilla Nuorisotyo oppitunneilla Mitä oppituntien aiheita? Kauanko kestää? Missä toteutetaan? Miten toteutetaan? Työmenetelmiä? Keitä pari- tai yhteistyössä? Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet 1. Ajattelu ja oppimaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 157 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 38 17.05.2017 TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 2063/58/2014 KH

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00.

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00. Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolan- taustaa Koululla pitkät historialliset perinteet Oppilasmäärä on ollut viime vuosina laskeva,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunnan suomenkielinen Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan suomenkielinen 14 13.03.2017 jaosto Sivistyslautakunta 29 11.04.2017 Kaupunginhallitus 96 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 38 09.05.2017 Storgårdin koulun ja Paraistenseudun koulun yhdistäminen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kohti kuntouttavaa arkea. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa

Kohti kuntouttavaa arkea. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Kohti kuntouttavaa arkea Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Oppimisen ja kasvun tuen päivät Jyväskylä 22.9.2016 Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri VALTERI on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennus peruskorjataan kesäkuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Vuosiluokkien

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Hallintosääntöön ehdotetut muutokset Lisäykset merkitty keltaisella Poistuva teksti merkitty yliviivauksella 2 Hallinnollinen jako ja luottamuselimet Kaupungin toiminnot on jaettu osastoihin ja palvelutoimialoihin.

Lisätiedot

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii!

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Minna Koirikivi, Centria-ammattikorkeakoulu Reetta Leppälä, Centria-ammattikorkeakoulu Mari Myllylä, Alavieskan kunta Paula Santapakka, Centria-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä,

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Taustaa Launeen ja Liipolan peruskoulujen hallinnolliselle yhdistämiselle aluepäällikkö Mika Silvennoinen mika.silvennoinen@lahti.fi Lähtökohtana Talousohjelma

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

1983 vp. -- IIE n:o 89 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1983 vp. -- IIE n:o 89 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1983 vp. -- IIE n:o 89 liallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi peruskoululain ja lukiolain sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitykseen sisältyvät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma

Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma 1 Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma Kouluverkko-ohjausryhmän kannanotto 13.12.2010 LÄHTÖKOHTA Tulevaisuuden palveluverkko ja tuotanto rakennetaan niin pedagogisesti kuin rakenteellisestikin laadukkaasti

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i

Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä R a p o r t t i Kesäkuu 2014 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTA... 4 3 KIINTEISTÖT... 4 3.1 KOULUT... 5 3.2 PÄIVÄKODIT... 5 3.3 VANHUSTENHUOLTO...

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kouluverkon tiivistäminen alkaen

Kouluverkon tiivistäminen alkaen Kunnanhallitus 295 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 63 10.12.2013 Kouluverkon tiivistäminen 1.8.2014 alkaen Kunnanhallitus 02.12.2013 295 303/12.00.00/2013 Kunnanhallitus antoi elokuussa 2013 asettamassaan raamissa

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala KAARINAN KAUPUNKI 1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015 1. Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot