Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa."

Transkriptio

1 Houtskarin lautakunta Lausunto perusterveydenhuollon tasosta Houtskarin kunnanosassa 1881/05.00/2015 Houtskarin lautakunta Valmistelija Esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde Puheenjohtaja Sune Linde arvids.norrgard(at)gmail.com Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarviokäsittelyssä :ssä 112, että sosiaali- ja terveydenhuollon tulee vuoden 2015 aikana päättää perusterveydenhuollon tasosta Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta asetti , 6, työryhmän, johon nimettiin neljä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsentä: Mikaela Luoma, Kim Lindstedt, Johanna Tengström ja Regina Koskinen, sekä seuraavat viranhaltijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, ylilääkäri Katariina Korhonen ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmälle annettiin tehtäväksi perusterveydenhuollon tason määrittäminen. Työryhmän on esitettävä raporttinsa marraskuussa Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa. Työryhmä kerää kannanottoja perusterveydenhuollon tasosta laaja-alaisesta näkökulmasta, ja tästä syystä ryhmä pyytää aluelautakunnilta sekä vanhus- ja vammaisneuvostolta lausuntoa siitä, mitä perusterveydenhuollon palveluja tulisi tarjota Iniön, Houtskarin, Korppoon, Nauvon ja Paraisten kunta-alueilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa , 41, ja pyytää nyt aluelautakunnilta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta lausuntoa siitä, mitä perusterveydenhuollon palveluja tulisi tarjota Iniön, Houtskarin, Korppoon, Nauvon ja Paraisten kunta-alueilla. Lausuntoon toivotaan mielipiteitä mm. taloudellisista haasteista, rekrytointihaasteista, tilaratkaisuista sekä tulevaisuuden näkymistä. Lausunnot tulee toimittaa työryhmälle viimeistään Oheismateriaali Sosiaali- ja terveyslautakunta , 41, Lausuntopyyntö perusterveydenhuollon tasosta Nauvon ja Iniön lautakuntien lausunnot perusterveydenhuollon tasosta Vahvistettaessa Houtskarin kunnanosan palvelutaso on tärkeä huomioida Houtskarin erityisolosuhteet: ensisijaisesti ajallisesti pitkät etäisyydet, harvat lauttayhteydet ja öisin ajettavien lauttavuorojen puuttuminen sekä rajallinen joukkoliikenne. Kaupungin saaristo-osien terveydenhuollon mitoituksessa tulee ottaa huomioon

2 osa-aikaisen asumisen lisääntyminen. Lisäksi tulee noudattaa saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (saaristolaki) määräyksiä, yhdistymissopimusta ja Paraisten kaupungin strategiaa. Houtskarin kunta-alueella tulee olla seuraavat palvelut: Lääkärinvastaanotto vähintään nykyisessä laajuudessa = 1 ½ päivää viikossa. Ajoittain voidaan tarvita enemmän lääkäriresursseja Fridhemin tilanteesta riippuen. Tämän lisäksi hoitohenkilökunnalla tulee olla mahdollisuus konsultoida lääkäriä puhelimitse. Terveydenhoitajan vastaanotto, johon sisältyy äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, viitenä päivänä viikossa. Laboratoriovastaanotto kahtena päivänä viikossa. Kouluterveydenhuolto Fysioterapia Fysioterapiapalvelut ovat nykytilanteessa riittämättömät, eikä sijaisjärjestelyjä ole, jolloin voi kulua pitkiä aikoja ilman fysioterapiapalveluita. Kuntouttavaa ja ehkäisevää toimintaa ei ole, samoin vammaisille ja sotaveteraaneille suunnatut palvelut puuttuvat. Kotikäyntejä ei tehdä eikä Fridhemissä anneta hoitoja. Myös arviointeja tarvitaan. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä paikallisen hierojan kanssa silloin, kun nimenomaisesti tarvitaan hierojan palveluja. Palveluja täydentämään haetaan yksityistä fysioterapeuttia, joka voi vuokrata kaupungin fysioterapiatilat. Terveydenhuollon viikonloppuvarallaolo Vuosien kuluessa on kehittynyt toimiva, Houtskarin olosuhteisiin mukautunut järjestelmä. Varallaolon vaihtoehtoiset järjestämistavat: - Aikaisempien järjestelyjen mukaan - Ahvenanmaan mallin mukaan (ks. liite). Terveydenhoitajan varallaolo viikonloppuisin ja kaikkina arki-iltoina klo 24 asti. Mahdollisesti kaksi terveyden- tai sairaanhoitajaa, jotka huolehtivat terveydenhoitajan vastaanotosta ja varallaolosta vuoroviikoin. - Fridhemin sairaanhoitaja, työskentelee kaikkina päivinä ja pitää sairaanhoitajan vastaanottoa viikonloppuisin sillä edellytyksellä, että Fridhemiin rakennetaan tilat terveydenhuoltoa varten. Tällöin Fridhemiin tarvitaan lisäresursseja. Perustelut terveydenhoidon varallaolon tarpeeseen: - Ajallisesti pitkien etäisyyksien, harvojen lauttavuorojen, yöliikenteen puuttumisen ja vähäisen joukkoliikenteen johdosta hoitoon hakeutuminen toisille paikkakunnille on aikaa vievää ja kallista. - Ambulanssin tuleminen Houtskariin kestää, apua voidaan tarvita

3 odotusaikana. Jos ambulanssi tulee Houtskariin vähäisten vammojen tähden, jotka terveydenhoitaja pystyisi hoitamaan, ambulanssi ei ole käytettävissä akuutteihin kuljetuksiin muissa kunnanosissa moneen tuntiin. - Jos Fridhemissä on viikonloppuisin akuutteja tilanteita, voi varallaolosta vastaava terveydenhoitaja tarvittaessa olla avuksi. - Sairaat ihmiset voivat olla kotihoidossa tai Fridhemissä, jos terveydenhoitaja on saatavilla myös viikonloppuisin. - Terveydenhoitaja voi esim. yhteispäivystyksen lääkäriä konsultoituaan antaa kivunlievennystä tai lääkkeiden päivystyspakkauksen. - Varallaolosta vastaava terveydenhoitaja säästää rahaa, kun vältettävissä olevat turhat hälytysajot jäävät pois. - Terveydenhoitaja voi antaa luotettavan arvioinnin siitä, täytyykö potilaan lähteä yhteispäivystykseen tai akuutille vastaanotolle. Arvioinnin tueksi voidaan ottaa esim. CRP, EKG, virtsanäyte tai hoitaja voi tutkia potilaan palpaatiolla. - Tiivistettynä: Varallaolo on suuri turvallisuustekijä. Kotihoito ja kotisairaanhoito Kotihoidon ja kotisairaanhoidon resurssit ovat riittämättömät. Jotta kotihoitoa voitaisiin kehittää, tarvitaan lisää resursseja. Hammashoito Koko sotien jälkeisen ajan Houtskarissa on aina ollut tarjolla jonkinasteista hammashoitoa, ensi alkuun liikkuvien ratkaisujen avulla ja sittemmin oman hammaslääkärinvastaanoton myötä. Hammashoitoa tulee olla Houtskarissa myös tulevaisuudessa: joko hammaslääkärin tuolin tulee jäädä Houtskariin tai mobiileja ratkaisuja tulee kehittää. Miten lasten ja vanhusten hammashoito on järjestettävä? Jos Houtskarissa ei ole resursseja kunnallisen hammashoidon järjestämiselle, luulisi jonkun yksityisen hammaslääkärin olevan kiinnostunut potilaiden vastaanottamisesta, kuten aikaisempina vuosina on ollut. Tämä edellyttää sitä, että Houtskarin kunnan aikanaan hankkima hammaslääkärin tuoli saa jäädä paikoilleen. Tilaratkaisut Fridhemin tilaratkaisuista on tehty suunnitelmia ja piirustuksia jo pidemmän aikaa, ja vuoden 2016 taloussuunnitelmaan on varattu euroa Fridhemin terveydenhoidon tiloja varten. Mahdolliset vaihtoehdot - Kaupunki rakentaa uudet terveydenhuollon tilat Fridhemin välittömään yhteyteen. - Kaupunki rakentaa erillisen rakennuksen terveydenhuoltoa varten Fridhemin alueelle. - Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf rakentaa terveydenhuollolle tilat jonkin Fridhemin alueella sijaitsevan rivitalon yhteyteen. Edellytyksenä sille, että yhdistys voi vastata tiloista, on pitkäaikainen, vähintään 10 vuoden vuokrasopimus.

4 Taloudelliset haasteet Lähellä asukkaita oleva, toimiva perusterveydenhuolto, jossa panostetaan ennaltaehkäisyyn ja myös kuntoutukseen, vähentää kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Henkilökunnan sijoituspaikan tulisi olla Houtskari, koska työajalla tehtävät matkat lyhentävät tehokasta työaikaa. Ajalliset etäisyydet Houtskarista ovat pitkät, lauttavuorot harvat ja mahdollisuus joukkoliikenteen käyttämiseen on vähäinen. Matka Turkuun akuutin sairaanhoidon vastaanotolle kestää noin 2,5 tuntia edellyttäen, että lauttoja ei tarvitse odottaa. Ambulanssin kestää kauan tulla perille. Siksi perusterveydenhuollon toimimattomuus Houtskarissa tulee kalliiksi sekä yksilölle, työnantajille että yhteiskunnalle. Kansantaloudellisesti taksilla, ambulanssilla ja helikopterilla tehtävät matkat tulevat kalliiksi. Toimiva perusterveydenhuolto on tärkeä Houtskarin turvallisuuden ja tulevaisuuden uskon kannalta, mikä kävi ilmi myös Houtskarissa kesällä 2014 tehdyssä kyselytutkimuksessa. Kauppojen ohella selvästi tärkeimpinä palvelumuotoina pidettiin sairaanhoitoa ja vanhustenhuoltoa. Väestönkehitys on tärkeää koko kaupungille ja kaikkia asukkaita tarvitaan. Houtskarissa kolmas sektori vastaa eläkeläisasunnoista (17 kpl), mikä vähentää kaupungin rahoituksellista taakkaa. Kolmas sektori vastaa myös vanhusten terapia- ja päivätoiminnasta ilman, että siitä koituisi kustannuksia kaupungille. Rekrytointihaasteet Houtskarissa ei ole aiemmin ollut rekrytointiongelmia, kun on haettu tekijöitä vakinaisiin työsuhteisiin, ei edes silloin, kun työsuhteisiin liittyi varallaolo. Lyhyet sijaisuudet, joiden hakuaika on lyhyt, eivät houkuttele, vaan tarvitaan vakautta. Tarvitaan riittävät pitkät hakuajat. Rekrytointiprosessia on tarkasteltava ja siihen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Saaristo-olosuhteissa kaupunki voisi ehkä auttaa asunnon löytämisessä tai muulla tavoin joustaa työsuhdeajoissa ja muissa järjestelyissä. Eri kunnanosissa voidaan tarvita erityisratkaisuja, koska kunnanosat ovat niin erilaisia keskenään. Kaikki eivät mene samaan muottiin. Tärkeää on myös huolehtia henkilöstöstä ja pyrkiä panostamaan henkilöstön viihtyvyyteen. Visio Houtskarin lautakunnan vision mukaan kunta-alueella on tulevaisuudessa toimiva terveydenhuolto, joka on asetetaan etusijalle. Terveydenhoitoa annetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa Fridhemin alueella tiiviissä ja joustavassa yhteistyössä Fridhemin, terveydenhuollon, kotihoidon ja kotisairaanhoidon työntekijöiden kesken. Ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa fysikaalista hoitoa annetaan riittävässä laajuudessa, ja ainakin lasten ja vanhusten hampaat hoidetaan Houtskarissa. Apua on saatavilla akuuteissa tilanteissa sekä arviointeja ja akuuttia lääkitystä varten myös viikonloppuisin. Räätälöidyt ratkaisut asetetaan etusijalle, jotta eri kunta-alueille saataisiin toimiva järjestelmä. Haemme ratkaisuja ongelmien sijaan.

5 Liite 3 Ahvenanmaan malli terveydenhuollon varallaoloa varten Päätös Tiedoksianto hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta Työryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon, Nauvon ja Paraisten kunnanosissa

Kaupungin toimenpideohjelma

Kaupungin toimenpideohjelma Kaupungin toimenpideohjelma 564/02.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.06.2013 74 Beredare/föredragande: Social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola, tfn 040 736 0116 förnamn.efternamn@pargas.fi

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Heini Kapanen, Anne Leinonen Kokemusarviointi Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Hoitoon ohjautuminen, hoito ja avohoitoon siirtyminen Kokemusarvioijat:

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana 2 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Superlautakunta paljon vartijana ILMOITUSLIITE Katso sivu 4 Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010 Lue lisää sivulta

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot