Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto"

Transkriptio

1 Houtskarin lautakunta Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto 564/02.00/2013 Houtskarin lautakunta 30 Valmistelija ja esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde arvids.norrgard(at)gmail.com Kaupunginhallitus käsitteli Paraisten kaupungin toimenpideohjelmaehdotusta. Kaupunginhallitus merkitsi ehdotuksen tiedoksi ja pyytää kaikilta luottamuselimiltä sekä yhteistyötoimikunnalta ehdotuksesta lausuntoa, josta käy ilmi niiden arviot toimenpiteiden todellisista kustannussäästöistä ja vaikutuksista. Lausunnot on annettava kaupunginhallitukselle viimeistään elokuun aikana. Houtskarin osalta ehdotetaan päiväkodin siirtämistä Träskin kouluun. Asunnot muutetaan päiväkodiksi. Päiväkoti myydään. Kirjasto siirretään aluekonttoriin ja kirjastorakennus myydään. Vaihtoehtoisesti ehdotetaan aluekonttorin ja kirjaston siirtämistä päiväkotiin ja aluekonttorin ja kirjaston myymistä tai päiväkodin säilyttämistä, mutta muun toiminnan siirtämistä osaan päiväkodista. Mossalan lainausasema lakkautetaan. Lääkärivastaanotto Houtskarissa pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa. Houtskarin terveydenhuollon ja Fridhemin välistä yhteistyötä kehitetään. Selvitetään Korppoon kanssa yhteistä sairaanhoitajaa, joka toimisi sekä terveysasemalla että Fridhemissä. Terveydenhuollolle rakennetaan uudet tilat Fridhemiin. Nykyinen terveystalo myydään. Houtskarista lakkautetaan vesihuoltolaitoksen yövarallaolo arkisin. Jo mainittujen kiinteistöjen lisäksi myös Mossalan koulua ja Telehusetia ehdotetaan myytäviksi. Liitteet 1-2 Houtskarin terveysaseman henkilökunnan kirjelmä Perustiedot kiinteistöistä Oheismateriaali: Kaupunginhallituksen päätös Toimenpideohjelma liitteineen Muistio keskustelutapaamisesta Kaupunginhallitukselle osoitettu kirjelmä koskien kirjastoa (Mustelin) Nauvon ja Korppoon lautakuntien lausunnot Ehdotus Houtskarin lautakunta esittää toimenpideohjelmaa koskevana lausuntonaan seuraavaa: Päiväkoti

2 Houtskarin päiväkoti toimii päiväkotitoimintaan suunnitellussa ja varustetussa rakennuksessa. Päiväkoti on rakennettu 1986, ja sitä on laajennettu 1993 ja Päiväkoti sijaitsee Houtskarin keskustassa Näsbyssä, lähellä kylän tuntumassa ja kävelyetäisyydellä muun muassa kirjastosta, Fridhemistä, kirkolta sekä lähellä rantaa ja metsää. Myös päiväkodin piha on tarkoituksenmukainen ja hyvin varusteltu. Vielä kahden viime vuoden aikana Paraisten kaupunki on satsannut paljon rahaa, suuruusluokassa euroa, rakennuksen ja pihan sopeuttamiseen edelleen toimintaan. Päiväkoti ja sen toiminta on monissa yhteyksissä nostettu esille hyvänä esimerkkinä ja inspiraation lähteenä. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii päiväkodin lisäksi esikoulu ja iltapäivätoiminta. Jos päiväkoti siirrettäisiin Träskin kouluun noin kolmen kilometrin päähän Näsbystä, hyvä yhteys lähiyhteisöön katkeaisi. Kolme kunnallista asuntoa pitäisi korjata ja varustaa päiväkotitoimintaan. Kaikki asunnot ovat vuokralla eikä vaihtoehtoisia asuntoja ole tarjolla. Noin euron vuosittaiset vuokratulot jäisivät saamatta. Myös piha tulisi rakentaa ja varustaa uudelleen. Nykyiseen päiväkotikiinteistöön tehdyt investoinnit menisivät hukkaan. Päiväkodin siirtämisestä Träskiin saatavat synergiaedut eivät ole niin suuret, että toimenpiteitä voisi perustella niillä millään tavoin. Päiväkoti säilyy paikallaan, säästetään muutosrakentamisesta ja rakennuksen sopeuttamisesta aiheutuvat suuret kustannukset (Träskin investointien arvioidaan olevan euroa, päiväkodin myynnistä arvioidaan saatavan euroa). Träskin koulun kolmesta vuokra-asunnosta saadaan edelleen vuokratuloja. Osa päiväkodista voidaan vuokrata muuhun joko sisäiseen tai ulkoiseen toimintaan. Kirjasto Kirjastorakennus on ostettu 1988 ja peruskorjattu 1990 kirjaston tarpeisiin. Sijainti on erinomainen ja kirjastoon on helppo tulla. Kirjasto toimii myös kulttuuritalona, jossa on järjestetty usein näyttelyitä tai muita vastaavia. Myös vapaa-ajan asukkaat arvostavat kirjastoa suuresti, ja kirjasto on nostettu usein esille myönteisissä yhteyksissä. Houtskarin kulttuurikillalla on käytössään tilat rakennuksen kellarissa, ja tiloihin on sijoitettu muun muassa Houtskarin paikallishistoriallinen kuva-arkisto. Kellarissa on ollut kosteusvahinko, mutta kellari on tyhjennetty ja pesty talven jälkeen. Rakennus on salaojitettava (arviolta euroa). Kulttuurikilta on halukas vastaamaan kellaritilojen korjauksesta ja tilojen vuokraamisesta toimintaansa varten. Jos kirjasto siirretään aluekonttoriin, aluekonttorin yläkerros on rakennettava uusiksi ja taloon on asennettava hissi. Muutostyöt ovat kalliita ja aluekonttorin toimivuus heikentyisi. Rakennuksessa tarvitaan kokous- ja työtiloja. Kirjasto pienenisi huomattavasti. Päiväkotirakennuksessa ei myöskään ole tarpeeksi isoja tiloja kirjastoa varten. Toimenpideohjelmaehdotuksessa mainitut käyttökustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin todelliset kulut, ja sisäinen vuokra on laskettu liian suuren pinta-alan mukaan (ks. liite kiinteistöjen perustiedoista). Kirjastoa ei siirretä. Säästetään muutostöistä aiheutuvat suuret kustannukset.

3 Kirjastoon perustetaan saariston kirjavarasto, koska varastoa ei ole Korppoossa eikä Nauvossa. Käyttökustannuksia pienennetään esimerkiksi lämpöpumppujen avulla. Kellarikerros annetaan vuokralle Houtskarin kulttuurikillalle, joka on myös halukas vastaamaan tilojen korjaamisesta. Mossalan lainausasema lakkautetaan. Aluekonttorin kokoustilaa käyttäviltä ulkopuolisilta tahoilta voidaan periä vuokraa. Terveystalo Nykyinen terveystalo on rakennettu 1952, ja sitä on korjattu ja laajennettu Rakennuksessa on lääkärin, hammaslääkärin ja terveydenhoitajien vastaanottotilat, lasten- ja äitiysneuvola, toimenpidehuone, fysioterapia ja laboratorio. Rakennuksessa on myös viisi asuntoa sekä sauna, pesutupa ja varastotilat kellarissa. Sijainti Vitteluddissa Näsbyssä on hyvä, paikalle on helppo tulla autolla, linja-autolla, veneellä ja helikopterilla. Rakennuksessa voi olla mahdollisia kosteus- ja homevaurioita, aiemmin havaitut kosteusvahingot on korjattu. Kosteus- ja hometutkimuksista tehdyt raportit ovat vaikeaselkoisia, ongelma vaikuttaisi olevan suurin fysioterapian yläpuolella olevassa asunnossa. Työntekijät sanovat, ettei kenelläkään heistä ole oireita, ja he haluavat jäädä taloon. Ehdotus uuden terveysaseman rakentamisesta Fridhemin alueelle on herättänyt myönteistä vastakaikua lähinnä Fridhemin läheisyyden ansiosta. Viimeisin ehdotus ei ole hyväksyttävissä, tilat ovat liian pienet toiminnan kannalta, hammaslääkärin vastaanotolle ei ole tilaa ja huonejako on epätarkoituksenmukainen. Terapiassa ja kuntoutuksessa käytettävä ns. askarteluhuone ja alueen asukkaiden käytössä oleva sauna häviävät. Sisäänkäynnin sijoittaminen vaikuttaisi lähistön eläkeläisasuntojen asukkaisiin häiritsevästi, kun taas odotustilan ja vastaanottoapulaisen sijoittaminen palvelurakennuksen ruokasalin yhteyteen ei todellakaan ole hyväksyttävissä. Erillinen rakennus Fridhemin tuntumaan olisi parempi vaihtoehto. Mikäli terveystalo myydään, suuren ongelman muodostaa viiden asunnon häviäminen. Houtskariin on suunnitteilla (?) rivitalo, mutta näitä asuntoja tarvitaan Houtskarissa jo nyt olevien kunnallisten asuntojen lisäksi. Lääkärillä on oltava vastaanotto vähintään kolmena päivänä kahden viikon ajanjaksona ja hammaslääkärivastaanoton on jatkuttava nykyisenlaajuisena. Perusterveyshuoltoa ei saa heikentää, sillä se johtaa siihen, että kallista erikoissairaanhoitoa tullaan tarvitsemaan enenevässä määrin. Viikonloppupäivystys tulee säilyttää vähintään nykyisenlaisena muun muassa pitkien etäisyyksien ja yöliikenteen puuttumisen takia. Päivystys on suuri turvallisuustekijä. Kiiruhdetaan hitaasti ja odotetaan vielä ennen uuden terveysaseman rakentamista. Vuokrataan esimerkiksi fysioterapiahuone yrittäjille niinä aikoina, jolloin huone on tyhjillään. Vuokrataan entinen kahvihuone, johon on oma sisäänkäynti.

4 Lisätään puhelin- ja videokonsultaatioiden käyttöä. Muista kunnista tulevat kävijät käyttävät kesäisin runsaasti terveydenhoitajien palveluja akuuttikäyntejä varten. Sen tutkiminen, voiko terveydenhuoltopalvelujen käytöstä periä maksua. Fysioterapian yläpuolella sijaitsevan asunnon korjaaminen, niin että asunnon voi turvallisesti antaa vuokralle (vuokratuloja kaikista viidestä asunnosta yhteensä noin euroa vuodessa). Ovien ja ikkunoiden tiivisteiden tarkastaminen ennen talvea tarpeettoman lämpöhukan vähentämiseksi. Kiinteistöjen myynti Houtskarin lautakunta kyseenalaistaa korjausvelkojen ja arvioitujen myyntivoittojen laskelmat. Useissa ehdotuksissa myyntivoitot kuluvat muutostöihin ja korjauksiin, joita on tehtävä toimintojen muuttaessa toisiin rakennuksiin. Ensisijaisesti tulee myydä kiinteistöjä, jotka eivät ole kunnan käytössä, kuten esimerkiksi Hyppeisten koulu. Toimenpideohjelmaehdotuksessa ilmoitetut käyttökustannukset ovat korkeammat kuin todelliset kulut, mikä käy ilmi perustietoja koskevasta liitteestä. Asunnot Jos terveystalo ja yrittäjätalo myydään ja päiväkoti siirretään Träskin koululle, Houtskarista häviää yhdeksän kunnallista asuntoa ja noin euroa jää saamatta vuokratuloina vuodessa. Suunnitteilla oleva 3-4 asunnon rivitalo, joka mahdollisesti tullaan rakentamaan, on tarkoitettu houkuttelemaan uusia asukkaita. Jos terveystalo myydään ja/tai Träskin koulun asunnot muutetaan päiväkodiksi, tämä tavoite jää saavuttamatta. Tontit Houtskarin kaavatontteja tulisi markkinoida paremmin. Tällä hetkellä Näsbyn vanhalla rakennuskaava-alueella sijaitsevia tontteja ei markkinoida. Vålnäsin alueen kaavoitus tulisi saada valmiiksi, niin että myös nämä tontit tulisivat myyntiin. Työpaikat Lautakunta ehdottaa, että kaupunki tutkii, mitkä työtehtävät voitaisiin sijoittaa saaristoon kompensoimaan saaristosta poistuneita työpaikkoja. Kaupunki voi toimia edelläkävijänä ja esimerkkinä yrityksille ja viranomaisille ja hyödyntää etäratkaisuja myös sitä kautta Saariston työtilat voidaan täyttää ja samalla voidaan päästä eroon Paraisten keskustasta vuokratuista työtiloista. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carl-Gustaf Öhman ja Jenni Öhman. Saaristolisä Lautakunta haluaa vielä kiinnittää huomion siihen, että kuntaliitoksessa koko kaupunki sai saaristokunnan statuksen, mikä merkitsee sitä, että kaupunki saa huomattavia summia rahaa saaristolisänä (4,8 miljoonaa euroa vuonna 2012). Kaupunki saa saaristolisää juuri sitä tarkoitusta varten, että se voi ylläpitää saariston palveluja siitä huolimatta, että palvelut tulevat

5 mahdollisesti kalliimmiksi. Tarkasteltaessa toimenpideohjelmaehdotusta yleisesti sen huomaa iskevän kovaa saaristo-osiin. Työpaikkojen viemisellä Korppoosta Nauvoon ja Paraisille on vaikutusta myös Houtskariin. Työpaikkojen, asuntojen ja palvelujen on pysyttävä nykyisellä tasolla, jotta pystymme säilyttämään elinvoimaisen ja elävän yhteisön ympärivuotisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kaupunginhallitus

Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i

Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä R a p o r t t i Kesäkuu 2014 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTA... 4 3 KIINTEISTÖT... 4 3.1 KOULUT... 5 3.2 PÄIVÄKODIT... 5 3.3 VANHUSTENHUOLTO...

Lisätiedot

Toimenpideohjelma 2013

Toimenpideohjelma 2013 Kaupunginhallitus 142 10.06.2013 Kulttuurilautakunta 70 14.08.2013 Toimenpideohjelma 2013 564/02.00/2013 Kaupunginhallitus 10.06.2013 142 Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh.

Lisätiedot

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa.

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa. Houtskarin lautakunta 17 11.05.2015 Lausunto perusterveydenhuollon tasosta Houtskarin kunnanosassa 1881/05.00/2015 Houtskarin lautakunta 11.05.2015 17 Valmistelija Esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde Puheenjohtaja

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Sivistyslautakunta 16 16.04.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Lisätiedot

Kaupungin toimenpideohjelma

Kaupungin toimenpideohjelma Kaupungin toimenpideohjelma 564/02.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.06.2013 74 Beredare/föredragande: Social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola, tfn 040 736 0116 förnamn.efternamn@pargas.fi

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 1/2012 1 TID - AIKA 23.01.2012 klo 15:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3 Pargas Ax Oy:n

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella 973/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226 6/2015 223 Kaupunginhallitus TID - AIKA 20.04.2015 kl./klo 15:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

7.2.2014. Illan juontaja Jukka Laukkanen toivotti runsaslukuisen osallistujajoukon tervetulleeksi asukastilaisuuteen.

7.2.2014. Illan juontaja Jukka Laukkanen toivotti runsaslukuisen osallistujajoukon tervetulleeksi asukastilaisuuteen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio 7.2.2014 Monipalvelupisteiden valmistelu, Säynätsalon asukastilaisuus Aika: 5.2.2014 klo 18 20 Paikka: Säynätsalon kunnantalo Osallistujat: noin 120 asukasta ja 15 monipalvelupisteiden

Lisätiedot

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon 42 2010 1 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon Katso sivu 3 " Saaristomme valittiin kotimaan Helmeksi Matkamessuilla Lue lisää sivulta 5 Huom! Kaupunki pyytää

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013

PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013 PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 Porvoon päiväkotiverkkoselvitys Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN LAATIMINEN... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Työryhmä... 4 1.3 Lähtökohta

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf AITOMÄEN KEHITTYVÄN KYLÄN FAKTAT ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Borgå stad 1 (5)

Porvoon kaupunki Borgå stad 1 (5) 1 (5) Kaupunginjohtaja Marcus Henricsonille ja Porvoon kaupunginhallitukselle Kaupunginjohtaja Slotten nimeämä toimitilaratkaisuja selvittävä työryhmä on tehnyt oheisen kaupungin virastotalohankkeen toteutuksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/05 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 18.00 - Läsnä Jäsenet Augustuson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kokousaika 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rautava, Risto Bryggare, Arto Ylikahri, Ville puheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Tekninen lautakunta 21.05.2014 AIKA 21.05.2014 18:00-19:55 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta

Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta Kouvolan kaupunki, maankäyttö 25.3.2014 Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta SF-Caravan Kouvolan seutu ry teki esityksen tekniselle lautakunnalle 12.10.2012 alueen

Lisätiedot

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK 20.5.2014 48 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden

Lisätiedot

Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka siirretään Kultavuoren kouluun.

Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka siirretään Kultavuoren kouluun. KUNTALAISTEN MIELIPITEITÄ ORIVEDEN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMASTA 2014 Lähettäjä: Johanna Pyykkö 20.9.2014 Hei! Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot