Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...47 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...54 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...54 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...55 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...58 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...112

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) SISTERS (730) JC AB, Borås, Borås, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25 (111) (210) T (220) (730) SUPERIOR ELECTRONICS CORPORATION, Taipei, Taipei, TW (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LU JAFFA (730) GENERALE BISCUIT, Rungis, Rungis, FR (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) AQUA BLUE (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Hoffmanco Sirius (730) HOFFMANCO KOMMANDIITTIYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (320) (330) CH (310) 10212/2000 NEW BABY

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (740) Kolster Oy Ab (511) 16 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) JAFFA (730) LU SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) LU SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea ja keltainen. - Märket utförs i färgerna brunt och gult. (511) 30 (111) (210) T (220) ALTIMA

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALTIMA INTERNATIONAL LIMITED, Georgetown, Georgetown, KY (740) Kolster Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) (730) MARKKULA, LARS, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, musta, valkoinen, oranssi ja punainen. - Märket utförs i färgerna blått, ljusblått, svart, vitt, orange och rött. (511) 33 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FONECTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat punainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, grått och vitt. (511) 9, 16, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) MINI JAFFA (730) LU SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Husköparskola

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ÅLANDSBANKEN ABP, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) PPA360 (730) THIEL, KAY-JULIUS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) POHJOISMAIDEN MEDIAKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 24 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BAYER HEALTHCARE LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 5, 10 (111) (210) T (220) ZIPIC (730) ZIPIC OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Taisto Nieminen (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) OY MOVETEC AB, Espoo, Esbo, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) SUPER ICE

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY VALKOINEN RISTI - VITA KORSET AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Koiruuksia (730) LEHTONEN, MARIKA TERHI TELLERVO, TOIMINIMEN KERAMIIKKAPAJA KOIRUUKSIA HALTIJANA, Asikkala, Asikkala, FI (511) 21, 24, 41 (111) (210) T (220) Magia (730) BIOTAIMI OY, Juankoski, Juankoski, FI (511) 29, 31 (111) (210) T (220) VITALA (730) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FISU (730) KOMULAINEN, JYRKI TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Wild taiga (730) KUHMON KAUPUNKI, Kuhmo, Kuhmo, FI (511) 20, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) F. K. TRUBE OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja kulta. - Märket utförs i färgerna brunt och guld. (511) 30 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) F. K. TRUBE OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja kulta. - Märket utförs i färgerna brunt och guld. (511) 30 (111) (210) T (220) Fantti (730) HERKKUMAA OY (2), Tuulos, Tuulos, FI (511) 29, 32 (111) (210) T (220) Foofbag (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 15, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ILMATIETEEN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI, TIELIIKELAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEIMAN-SUVISAARI, FRANCISCA, Helsinki, Helsingfors, FI, VAAHTERANOKSA, TUOMO, Helsinki, Helsingfors, FI, SUVISAARI, MIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 41, 44 (111) (210) T (220) FILTRON (730) WIX-FILTRON SP. Z O.O., Gostyn, Gostyn, PL (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 7, 16 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Sellon Sembalot (730) KIINTEISTÖ OY KAUPPAKESKUS SELLO, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) JABA DABA DUU OY, Pori, Björneborg, FI (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registreringen medför inte ensamrätt till texten i märket. (511) 35, 41

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 29 (111) (210) T (220) WINNEX (730) STORA ENSO AB, Falun, Falun, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 16, 21 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LIHATUKKU VEIJO VOTKIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, oranssi, valkoinen ja musta. - Märket utförs i färgerna rött, blått, orange, vitt och svart. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) REMIX (730) CLOETTA FAZER SUKLAA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 30 (111) (210) T (220) DIABOLI (730) ILVESPAKKA, PETRI ANTERO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) JALOTERVA (730) OPR OY POLARMALLAS, Oulu, Uleåborg, FI (511) 33 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IDEATOIMISTO PUTKINEN & ROSSI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KOPONEN, KYÖSTI VILHO, Leppävirta, Leppävirta, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) P & J - MUOTI OY, Pälkäne, Pälkäne, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) (730) RIITTA'S MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) DictaBase (730) SCANDO OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 37 (111) (210) T (220) Jääkivi (730) KIRJAPAINOX KY VEIKKO HALLIKAINEN, Vihti, Vichtis, FI (511) 19, 28, 41 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SPIROK (730) OUTOKUMPU TECHNOLOGY OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 40, 42 (111) (210) T (220) Visage (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 15, 38 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN POSTI OYJ (FINLAND POST CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna orange, blått och vitt. (511) 9, 16, 35, 38, 39, 42 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning WinElmer (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) OZOOM (730) HT COMPPANY OY, Loppi, Loppis, FI (511) 9, 25, 35 (111) (210) T (220) Ryhti (730) LAHTINEN, TIMO HEIMO, Vihti, Vichtis, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) RESTEAM OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 8, 18, 21, 41, 44

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, hopea ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna gult, orange, silver och vitt. (511) 3, 41, 44 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAHTI, OLLI PEKKA, Helsinki, Helsingfors, FI, HONKANEN, MARIKA HANNELE, Kerava, Kervo, FI (511) 9, 16, 28, 38 (111) (210) T (220) VirCoil (730) YAZKA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5, 30 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ÖRUM OY AB, Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) LEIVONMÄKI, RITVA MARKETTA, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i färgerna rött och svart. (511) 23, 24, 25 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning la Pirouette (730) PIRUETTI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) Bactoster (730) GASTRONOMI EXPERT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 40 (111) (210) T (220) (730) BACK TO THE SIXTIES EDISTÄMISYHDISTYS RY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 9, 16, 25, 41 (111) (210) T (220) SIMCASTOR

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) (320) (330) CH (310) 00412/2006 VELISMEX (730) GALDERMA S.A., Cham, Cham, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (320) (330) CH (310) 00413/2006 STREXOR (730) GALDERMA S.A., Cham, Cham, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) CLEANGUARD (730) CARL FREUDENBERG KG, Weinheim, Weinheim, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 27

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LYYLI (730) ESAN KIRJAPAINO OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) NÄSIN OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 8 (111) (210) T (220) (730) JOKINEN, HANNU, TOIMINIMEN SUURKEITTIÖPALVELU HANNU JOKINEN HALTIJANA, Savitaipale, Savitaipale, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Helkama LifeCord (730) HELKAMA BICA OY, Hanko, Hangö, FI (740) Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy (511) 6, 9, 17 (111) (210) T (220) WebZ (730) ASCIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) OOPS (730) BLISSFUL CENTANY INTERNATIONAL LIMITED, Port Louis, Port Louis, MU (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) WINNEX (730) STORA ENSO AB, Falun, Falun, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 16

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NETONNET AB, Borås, Borås, SE (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 11, 35 (111) (210) T (220) KAIVUULUURI (730) PAAVILAINEN, REIJO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) Iron Dragon (730) PRODUCTION HOUSE OY FINLAND (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) TROUTER

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PUULAN PUUVENE OY, Hirvensalmi, Hirvensalmi, FI (511) 12, 22, 25 (111) (210) T (220) (730) DIGITA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38 (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) MASTERCARD WORLDWIDE (730) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) (730) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 42

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HEILA (730) ESAN KIRJAPAINO OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) DSX (730) PA-RI YRITYSPALVELUT OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 1, 2, 3, 4 (111) (210) T (220) DS6 (730) PA-RI YRITYSPALVELUT OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 1, 2, 3, 4 (111) (210) T (220) Steel Devil (730) TERÄS-KARI OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 6

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Piru (730) TERÄS-KARI OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 6 (111) (210) T (220) Kulttuurifestivaali Kipinä Kuopio (730) KUOPIO FESTIVALS YHDISTYS RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAHTINEN, MATTI, Suomusjärvi, Suomusjärvi, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 10, 25 (111) (210) T (220) LUOVA LUOKKA (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 25, 28 (111) (210) T (220) MATUBA (730) MATUBA WINES (PROPRIETARY) LIMITED, Paarl, Western Cape, Paarl, Western Cape, ZA (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (210) T (220) KEVENTÄJÄT (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 35, 38, 41, 44

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LUONTOARPA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 16, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) IKIVIREÄ-VITAL OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna gult och grönt. (511) 35 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY PRACTIA AB, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) ANC OY, Paimio, Pemar, FI (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i färgerna svart och rött. (511) 35 (111) (210) T (220) LIVE. LOVE. LIME. (730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) Koodarin Unelma (730) SIILI SOLUTIONS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Dinu Design (730) KOIVUMÄKI, ANU KAROLIINA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 24, 25, 27 (111) (210) T (220) Kampi - kansainvälistymispalvelut (730) KUOPION KAUPPAKAMARI RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ÖSTERHOLM, THERESE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RADUST OY, Hanko, Hangö, FI (511) 35, 40, 42 (111) (210) T (220) NOKIAN HAKKAPELIITTA (730) NOKIAN RENKAAT OYJ (NOKIAN TYRES PLC), Nokia, Nokia, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) AAMUMILLIT (730) ILTA-SANOMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) PÄIVÄMILLIT

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ILTA-SANOMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) ILTAMILLIT (730) ILTA-SANOMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) TÄHTIMILLIT (730) ILTA-SANOMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) AQUAFASAD (730) TEKNOS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AQUAGRUND (730) TEKNOS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220) AQUAGLOSS (730) TEKNOS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ErgoBin (730) LASSILA & TIKANOJA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 39, 40 (111) (210) T (220) ZOTAD (730) TAD PHARMA GMBH, Cuxhaven, Cuxhaven, DE (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) PAPIINA OY, Jyväskylän mlk, Jyväskylä lk, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) Kodin paikka. (730) KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 16, 35, 41

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Putseri (730) LAKECLEANER OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 11 (111) (210) T (220) (730) SOKOTEL OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AV-MARKKINOINTI STUDIOT 2001 OY, Pori, Björneborg, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) KyläKelpaa! (730) KESKI-SUOMEN KYLÄT RY, Korpilahti, Korpilax, FI (511) 35, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) Innopaja (730) INNOSPA CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Oivaltava organisaatio (730) INNOSPA CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OULUN KAUPUNKI, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna svart, vitt och grönt. (511) 42 (111) (210) T (220) GlansPower (730) KONE-GLANS OY, Salo, Salo, FI (511) 7, 11, 12 (111) (210) T (220) OSAAN LUKEA AJATUKSIASI!

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) 20Q.NET INC, Ottawa, Ottawa, CA (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) OilPro (730) OILON OY (2), Lahti, Lahtis, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) CondensPro (730) OILON OY (2), Lahti, Lahtis, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) (730) POLA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Z-lehti (730) SEKSUAALINEN TASAVERTAISUUS - SEXUELLT LIKABERÄTTIGANDE-SETA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) PENTTILÄ, PAULA, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 25 (111) (210) T (220) COOLEDGE

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire, Swindon, Wiltshire, GB (740) Berggren Oy (511) 4 (111) (210) T (220) (730) OULU INNOVATION OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) HYNYNEN, ARVO RAIMO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) CERAMENT

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BONE SUPPORT AB, Lund, Lund, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) REEF (730) SOUTH CONE, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Leitzinger Oy (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 21084, 55139, 55140, , , , , (730) NOVEON, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) MELIA OY, Raisio, Reso, FI (111) 33370, 91390, 92291, 92434, (730) SEB S.A., Ecully, Ecully, FR (111) 34212, (730) COGNIS IP MANAGEMENT GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) 35278, (A) (730) INDOOR GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) BSN MEDICAL GMBH & CO. KG, Hampuri, Hamburg, DE

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) 44638, , (730) EASTMAN KODAK COMPANY, New Jersey, New Jersey, US (111) (730) MIT TRADING INTERNATIONAL LTD., Tortola, Tortola, VG (111) (730) CHEMTURA USA CORPORATION, New Jersey, New Jersey, US (111) 52543, (730) THE DOW CHEMICAL COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) MIXOL-PRODUKTE DIEBOLD GMBH, Kirchheim-Teck, Kirchheim-Teck, DE (111) (730) MARIE CLAIRE NETHERLANDS B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) 57780, (730) IMATION IRELAND LIMITED, Dublin, Dublin, IE (111) 59790, (730) PERRY ELLIS INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS, LTD., Nassau, Nassau, BS (111) (730) CENTRO LEASING S.P.A., Firenze, Florens, IT (111) (730) BECKMAN COULTER, INC., Delaware, Delaware, US (111) 66644, 66645, , , , (730) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) THE MEOW MIX COMPANY, Delaware, Delaware, US

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) 71627, , (730) KONTRON AG, Eching, Eching, DE (111) (730) THE WIGGINS TEAPE GROUP LIMITED, Manchester, Manchester, GB (111) (730) FLÄKT WOODS AB, Jönköping, Jönköping, SE (111) 83517, , , , (730) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (111) 88097, (730) BIOFARM OY, Karkkila, Högfors, FI (111) (730) IITTALA OY AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) KONEKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LANDIS+GYR AG, Zug, Zug, CH (111) 96631, 96632, (730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Pully, Pully, CH (111) (730) F&L P/S, Søborg, Søborg, DK (111) (730) MARTINSON GROUP AB, Bygdsiljum, Bygdsiljum, SE (111) (730) AXA, Pariisi, Paris, FR

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ALLERGAN, INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) TEXTRON INNOVATIONS INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) GENZYME CORPORATION, Massachusetts, Massachusetts, US (111) (730) CANONAIS, S.L., Las Rozas de Madrid, Las Rozas de Madrid, ES (111) (730) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein, DE (111) (730) PERNOD RICARD FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AMAG ALUTEAM EXTRUSION GMBH, Mayen, Mayen, DE (111) , , , , (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PROFIL-COMPONENT FINLAND AVOIN YHTIÖ, Jämijärvi, Jämijärvi, FI (111) (730) BERGMAN SWEDEN AB, Borås, Borås, SE (111) , (730) NORDIC BAKE-OFF AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) BR IP HOLDER LLC, Delaware, Delaware, US

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) SANTA MARIA AB, Mölndal, Mölndal, SE (111) , , (730) PIRELLI TYRE S.P.A., Milano, Milano, IT (111) (730) TRAFOTEK OY (2), Kaarina, S:t Karins, FI (111) (730) COSMOPOLITAN COSMETICS S.R.L., Milano, Milan, IT (111) (730) BELVEDERE, Beaune, Beaune, FR (111) (730) POLMOS ZYRARDOW SP. ZO.O., Zyrardów, Zyrardów, PL (111) (730) CESAB CARRELLI ELEVATORI S.P.A. (2), Bologna, Bologna, IT (111) (730) TEREOS, Origny Sainte-Benoite, Origny Sainte-Benoite, FR (111) (730) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-SAMPO, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RONSON INCORPORATED LIMITED, Long Buckby, Long Buckby, GB (111) (730) KANNUSTALO OY (2), Kannus, Kannus, FI (111) (730) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, FR

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) T & A MOBILE PHONES SAS, Colombes, Colombes, FR (111) (730) JC AKTIEBOLAG, Mölnlycke, Mölnlycke, SE (111) , (730) GLOBALSTAR, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE INDUSTRIELLE, Chenove, Chenove, FR (111) , , (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , (730) WIENERBERGER OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CLARCOR AIR FILTRATION PRODUCTS, INC., Kentucky, Kentucky, US (111) (730) GFN ENUSA NUCLEAR FUEL, S.A., Madrid, Madrid, ES (111) (730) HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RAVOLTA HOTELLIT JA RAVINTOLAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , (730) TÄHTI OPTIKKO GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) COSMETIC WARRIORS LIMITED, Poole, Dorset, Poole, Dorset, GB (111) (730) MULTIPRINT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PARIKKALAN KUNTA, Parikkala, Parikkala, FI (111) (730) PM-INTERNATIONAL AG, Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) GLENFIELD S.R.L., Quinto di Treviso, Quinto di Treviso, IT (111) (730) KYRÖNMAAN JUUSTOMESTARIT OY, Isokyrö, Storkyro, FI (111) (730) THOUSANDLAKEZ OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) SALORA INTERNATIONAL B.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (111) (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (111) (730) SEPRACOR, INC., Massachusetts, Massachusetts, US (111) , (730) SALMELA, MARITA HANNELE, Raahe, Brahestad, FI (111) (730) HESS GROUP AG, Liebefeld-Bern, Liebefeld-Bern, CH

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) A.PALOJOKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY MALLASKOSKI AB, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (111) (730) TOP COACHING FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ONNINEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AFONDO KUOPIO OY, Kuopio, Kuopio, FI TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (C) (730) SKODA HOLDING A/S, Plzen, Plzen, CZ (511) 6, 7, 8, 9,11,12 (111) (B) (730) CENTRO LEASING S.P.A., Firenze, Florens, IT (511) 12 TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (B) (A) (B)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) RENAULT S.A.S., Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt, FR (511) 12 (111) (151) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (511) 1, 33 (111) (151) (730) MAN TURBO AG, Oberhausen, Oberhausen, DE (511) 7

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) MONTRES CORUM SARL, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, CH (511) 3, 18 (111) (151) (730) BROUWERIJ BOSTEELS N.V., Buggenhout, Buggenhout, BE (511) 32 (111) A (151) MAVRIK (730) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V., Leusden, Leusden, NL (511) 5 (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KNAUS TABBERT GROUP GMBH, Jandelsbrunn, Jandelsbrunn, DE (511) 11, 12, 20, 22 (111) (151) (730) U.R.M.A. ROLLS S.A.S. DI FRANCO FENOCCHIO & C., Torino, Torino, IT (511) 7 (111) (151) (730) H20 GMBH PROCESS WATER ENGINEERING, Steinen, Steinen, DE (511) 7, 11 (111) (151) (730) LABORATOIRES SVR, SOCIETE ANONYME, Bondoufle, Bondoufle, FR (511) 3, 5 (111) (151) (730) AGFA-GEVAERT N.V., Mortsel, Mortsel, BE (511) 1, 9, 10

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) LABORATOIRES SVR, SOCIETE ANONYME, Bondoufle, Bondoufle, FR (511) 3 (111) (151) (730) LABORATOIRES SVR, SOCIETE ANONYME, Bondoufle, Bondoufle, FR (511) 3, 5 (111) (151) (730) INTERQUELL GMBH, Wehringen, Wehringen, DE (511) 31 (111) (151) (730) CAFÉS VALIENTE, S.L., Paterna, Valencia, Paterna, Valencia, ES (511) 29, 30, 33

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) LABORATOIRES SVR, SOCIETE ANONYME, Bondoufle, Bondoufle, FR (511) 3, 5 (111) (151) (730) KAVO B.V., Apeldoorn, Apeldoorn, NL (511) 7, 12 (111) (151) (730) ALOIS PÖSCHL GMBH & CO KG, Geisenhausen, Geisenhausen, DE (511) 34 (111) (151) (730) ZINO DAVIDOFF SA, Fribourg, Fribourg, CH (511) 3 (111) (151)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PRADA S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3, 9, 18, 25 (111) (151) LAVENIA (730) VORWERK INTERNATIONAL AG, Wollerau, Wollerau, CH (511) 3 (111) (151) SEKATOR (730) BAYER CROPSCIENCE GMBH, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (511) 5 (111) (151)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRADE SUPPORT GMBH, Baar, Baar, CH (511) 30 (111) (151) (730) FORMULA ONE LICENSING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 4, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42 (111) (151) (730) STEEL MATE CO., LTD, Guangdong, Guangdong, CN (511) 12

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) OBERTHUR CARD SYSTEMS SA, Pariisi, Paris, FR (511) 9, 16, 42 (111) (151) (730) REFORZO SYLVIE ET SLUCKI CYRIL, Marseille, Marseille, FR (511) 9, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "RUSSKAYA VINO-VODOCHNAYA KOMPANIA -KHOLDING", Moskova, Moskva, RU (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (511) 33

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) ACAROGULLARI TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Merter/istanbul, Merter/istanbul, TR (511) 25 (111) (151) SERVITRAX (730) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE, Pariisi, Paris, FR (511) 35 (111) (151) (730) GT LINE S.R.L., Crespellano (Bo), Crespellano (Bo), IT (511) 6, 18, 20

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) BULL BOYS (730) STEFCOM S.P.A., Lammari, Lucca, Lammari, Lucca, IT (511) 16, 18, 25, 28 (111) (151) ALPENGUT (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (511) 29 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) PM-INTERNATIONAL AG, Luxemburg, Luxemburg, LU (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5, 18, 32

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) Taroscope (730) TAROSCOPE PRODUCTIONS B.V., Gorinchem, Gorinchem, NL (511) 28, 41 (111) (151) (730) DRINKS UNION A.S., Usti nad Labem, Usti nad Labem, CZ (511) 32 (111) (151) (320) (330) CH (310) WINSTON (730) HARRY WINSTON S.A., Geneve, Geneve, CH (511) 14

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) SCHIRNHOFER GESELLSCHAFT M.B.H., Kaindorf, Kaindorf, AT (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 29, 30 (111) (151) KTP (730) ALCHIMIE FOREVER SARL, Geneve, Genève, CH (511) 3, 44 (111) (151) (730) SKYEUROPE AIRLINES, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (511) 12, 36, 37 (111) (151)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SKYEUROPE AIRLINES, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 12, 36, 37 (111) (151) Q-switch (730) ALCHIMIE FOREVER SARL, Geneve, Genève, CH (511) 3, 44 (111) (151) (320) (330) BX (310)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VASCO INTERNATIONAL S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (591) Merkin värit ovat valkoinen, ruskea, punainen, keltainen, vihreä ja vaaleanpunainen. - Märket är utfört i vitt, brunt, rött, gult, grönt och ljusrött. (511) 33 (111) (151) TRIZONE (730) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire, Swindon, Wiltshire, GB (511) 4 (111) (151) (730) HJEM-IS EUROPA A/S, Esbjerg, Esbjerg, DK (740) Berggren Oy Ab (556) Äänimerkki - Ljudmärke (511) 29, 30, 35 (111) (151) PORELESS

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) COSMETIC DERMATOLOGY, INC., Florida, Florida, US (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) /38 TETRA BOS (730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 35, 38, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /12 (730) MARINETECH EDELSTAHLHANDEL GMBH & CO. KG, Bremen, Bremen, DE (511) 6, 12 (111) (151)

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HJEM-IS EUROPA A/S, Esbjerg, Esbjerg, DK (740) Berggren Oy Ab (556) Äänimerkki - Ljudmärke (511) 29, 30, 35 (111) (151) (730) HJEM-IS EUROPA A/S, Esbjerg, Esbjerg, DK (740) Berggren Oy Ab (556) Äänimerkki - Ljudmärke (511) 29, 30, 35

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SE (310) 2004/05812 APTUS (730) APTUS ELEKTRONIK AB, Västra Frölunda, Västra Frölunda, SE (511) 6, 37, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 Bellevue (730) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT, Mettlach, Mettlach, DE (511) 11, 20, 21 (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 Capacity (730) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT, Mettlach, Mettlach, DE (511) 11, 20 (111) (151)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (511) 34 (111) (151) (320) (330) CH (310) ARMANI (730) GA MODEFINE S.A., Mendrisio, Mendrisio, CH (511) 43 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 (730) HUBERT BURDA MEDIA HOLDING GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, München, München, DE (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket är utfört i rött, vitt och svart. (511) 16, 41 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 596/2005 POLARIZED (730) ROBERT PRODINGER, Linz, Linz, AT (511) 25

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) UNION DIAMANTES Y JOYERIA, S.L., Madrid, Madrid, ES (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) NORGES STATSBANER AS, Oslo, Oslo, NO (511) 12, 16, 25, 37, 39, 41, 43 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 2984/2005

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FRITZ EGGER GESELLSCHAFT M.B.H. & CO, St. Johann In Tirol, St. Johann In Tirol, AT (511) 17, 19, 20 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 Top-pits (730) COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, Minden, Minden, DE (511) 6, 16, 21 (111) (151) NYDA (730) G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO. KG, Hohenlockstedt, Hohenlockstedt, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) PENSATOR (730) HAUTE VOLTIGE PRODUCTIONS SA, Cormondreche, Cormondreche, CH (511) 16, 41

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) IDEALE AUDIENCE INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (511) 9, 41 (111) (151) (320) (330) FR (310) VENPLICA (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) VAPNAR (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) EVURNA

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) NICOPAUSE (730) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Boulogne, Boulogne, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) NICOSTAT (730) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Boulogne, Boulogne, FR (511) 5 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LES EAUX MINERALES D'OULMES, Casablanca, Casablanca, MA (511) 32 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) AHOLD COFFEE COMPANY B.V., Zaandam, Zaandam, NL (591) Merkin värit ovat punainen, oranssi, musta, purppura, vaaleansininen, valkoinen. - Märket är utfört i färgerna rött, orange, svart, purpur, ljusblått, vitt. (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310)

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOCIETE PUYOLAISE D'ARTICLES CHAUSSANTS, Puyoô, Puyoô, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 10, 25 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) GA MODEFINE S.A., Mendrisio, Mendrisio, CH (511) 43 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 REAL MATCH (730) COTY DEUTSCHLAND GMBH, Mainz, Mainz, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) MA (310)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GROUPE ABROUN-VISION NORD SARL, Temara, Temara, MA (591) Merkin värit ovat keltainen ja harmaa. - Märket är utfört i gult och grått. (511) 9, 11 (111) (151) (730) SAMEER INVESTMENTS LIMITED, Nairobi, Nairobi, KE (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 35 (111) (151) (320) (330) US (310) (320) (330) US (310) HEAD TO CHRIST

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BRIAN WELCH C/O LAW OFFICE OF ROBERT L. POWLEY, P.C., New York, New York, US (511) 25, 41 (111) (151) (730) ZAIMOGLU HOLDING ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (511) 6, 7, 9 (111) (151) (320) (330) SK (310) ALCOHOL KILLER (730) ING. IVAN DUCKO, Bratislava, Bratislava, SK (511) 32 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 4939/2005 ECONOMY PLUS (730) PEWAG AUSTRIA GMBH, Graz, Graz, AT (511) 12

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 MULINO DESIGN (730) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3, 16, 21, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3 (111) (151)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, Rudolstadt, Rudolstadt, DE (591) Merkin värit ovat oranssi, valkoinen ja vaaleanharmaa. - Märket är utfört i orange, vitt och ljusgrått. (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2005/08676

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GULD VIVA AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 14 (111) (151) (730) LIHIT LAB. INC. (KABUSHIKI KAISHA LIHIT LAB.), Osaka, Osaka, JP (511) 16, 18, 22 (111) (151) NUTREXIN (730) NUTREXIN AG, Zürich, Zürich, CH (511) 3, 5 (111) (151) (730) RIBATEK TEKSTIL SANAYI VE IHRACAT ANONIM SIRKETI, Sisli-istanbul, Sisli-istanbul, TR (511) 24 (111) (151) (320) (330) DE (310) /39

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot