Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...47 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...54 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...54 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...55 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...58 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...112

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) SISTERS (730) JC AB, Borås, Borås, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25 (111) (210) T (220) (730) SUPERIOR ELECTRONICS CORPORATION, Taipei, Taipei, TW (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LU JAFFA (730) GENERALE BISCUIT, Rungis, Rungis, FR (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) AQUA BLUE (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Hoffmanco Sirius (730) HOFFMANCO KOMMANDIITTIYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (320) (330) CH (310) 10212/2000 NEW BABY

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (740) Kolster Oy Ab (511) 16 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) JAFFA (730) LU SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) LU SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea ja keltainen. - Märket utförs i färgerna brunt och gult. (511) 30 (111) (210) T (220) ALTIMA

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALTIMA INTERNATIONAL LIMITED, Georgetown, Georgetown, KY (740) Kolster Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) (730) MARKKULA, LARS, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, musta, valkoinen, oranssi ja punainen. - Märket utförs i färgerna blått, ljusblått, svart, vitt, orange och rött. (511) 33 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FONECTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat punainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, grått och vitt. (511) 9, 16, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) MINI JAFFA (730) LU SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Husköparskola

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ÅLANDSBANKEN ABP, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) PPA360 (730) THIEL, KAY-JULIUS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) POHJOISMAIDEN MEDIAKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 24 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BAYER HEALTHCARE LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 5, 10 (111) (210) T (220) ZIPIC (730) ZIPIC OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Taisto Nieminen (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) OY MOVETEC AB, Espoo, Esbo, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) SUPER ICE

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY VALKOINEN RISTI - VITA KORSET AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Koiruuksia (730) LEHTONEN, MARIKA TERHI TELLERVO, TOIMINIMEN KERAMIIKKAPAJA KOIRUUKSIA HALTIJANA, Asikkala, Asikkala, FI (511) 21, 24, 41 (111) (210) T (220) Magia (730) BIOTAIMI OY, Juankoski, Juankoski, FI (511) 29, 31 (111) (210) T (220) VITALA (730) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FISU (730) KOMULAINEN, JYRKI TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Wild taiga (730) KUHMON KAUPUNKI, Kuhmo, Kuhmo, FI (511) 20, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) F. K. TRUBE OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja kulta. - Märket utförs i färgerna brunt och guld. (511) 30 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) F. K. TRUBE OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja kulta. - Märket utförs i färgerna brunt och guld. (511) 30 (111) (210) T (220) Fantti (730) HERKKUMAA OY (2), Tuulos, Tuulos, FI (511) 29, 32 (111) (210) T (220) Foofbag (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 15, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ILMATIETEEN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI, TIELIIKELAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEIMAN-SUVISAARI, FRANCISCA, Helsinki, Helsingfors, FI, VAAHTERANOKSA, TUOMO, Helsinki, Helsingfors, FI, SUVISAARI, MIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 41, 44 (111) (210) T (220) FILTRON (730) WIX-FILTRON SP. Z O.O., Gostyn, Gostyn, PL (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 7, 16 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Sellon Sembalot (730) KIINTEISTÖ OY KAUPPAKESKUS SELLO, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) JABA DABA DUU OY, Pori, Björneborg, FI (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registreringen medför inte ensamrätt till texten i märket. (511) 35, 41

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 29 (111) (210) T (220) WINNEX (730) STORA ENSO AB, Falun, Falun, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 16, 21 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LIHATUKKU VEIJO VOTKIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, oranssi, valkoinen ja musta. - Märket utförs i färgerna rött, blått, orange, vitt och svart. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) REMIX (730) CLOETTA FAZER SUKLAA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 30 (111) (210) T (220) DIABOLI (730) ILVESPAKKA, PETRI ANTERO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) JALOTERVA (730) OPR OY POLARMALLAS, Oulu, Uleåborg, FI (511) 33 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IDEATOIMISTO PUTKINEN & ROSSI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KOPONEN, KYÖSTI VILHO, Leppävirta, Leppävirta, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) P & J - MUOTI OY, Pälkäne, Pälkäne, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) (730) RIITTA'S MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) DictaBase (730) SCANDO OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 37 (111) (210) T (220) Jääkivi (730) KIRJAPAINOX KY VEIKKO HALLIKAINEN, Vihti, Vichtis, FI (511) 19, 28, 41 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SPIROK (730) OUTOKUMPU TECHNOLOGY OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 40, 42 (111) (210) T (220) Visage (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 15, 38 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN POSTI OYJ (FINLAND POST CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna orange, blått och vitt. (511) 9, 16, 35, 38, 39, 42 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning WinElmer (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) OZOOM (730) HT COMPPANY OY, Loppi, Loppis, FI (511) 9, 25, 35 (111) (210) T (220) Ryhti (730) LAHTINEN, TIMO HEIMO, Vihti, Vichtis, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) RESTEAM OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 8, 18, 21, 41, 44

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, hopea ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna gult, orange, silver och vitt. (511) 3, 41, 44 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAHTI, OLLI PEKKA, Helsinki, Helsingfors, FI, HONKANEN, MARIKA HANNELE, Kerava, Kervo, FI (511) 9, 16, 28, 38 (111) (210) T (220) VirCoil (730) YAZKA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5, 30 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ÖRUM OY AB, Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) LEIVONMÄKI, RITVA MARKETTA, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i färgerna rött och svart. (511) 23, 24, 25 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning la Pirouette (730) PIRUETTI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) Bactoster (730) GASTRONOMI EXPERT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 40 (111) (210) T (220) (730) BACK TO THE SIXTIES EDISTÄMISYHDISTYS RY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 9, 16, 25, 41 (111) (210) T (220) SIMCASTOR

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) (320) (330) CH (310) 00412/2006 VELISMEX (730) GALDERMA S.A., Cham, Cham, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (320) (330) CH (310) 00413/2006 STREXOR (730) GALDERMA S.A., Cham, Cham, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) CLEANGUARD (730) CARL FREUDENBERG KG, Weinheim, Weinheim, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 27

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LYYLI (730) ESAN KIRJAPAINO OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) NÄSIN OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 8 (111) (210) T (220) (730) JOKINEN, HANNU, TOIMINIMEN SUURKEITTIÖPALVELU HANNU JOKINEN HALTIJANA, Savitaipale, Savitaipale, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Helkama LifeCord (730) HELKAMA BICA OY, Hanko, Hangö, FI (740) Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy (511) 6, 9, 17 (111) (210) T (220) WebZ (730) ASCIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) OOPS (730) BLISSFUL CENTANY INTERNATIONAL LIMITED, Port Louis, Port Louis, MU (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) WINNEX (730) STORA ENSO AB, Falun, Falun, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 16

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NETONNET AB, Borås, Borås, SE (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 11, 35 (111) (210) T (220) KAIVUULUURI (730) PAAVILAINEN, REIJO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) Iron Dragon (730) PRODUCTION HOUSE OY FINLAND (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) TROUTER

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PUULAN PUUVENE OY, Hirvensalmi, Hirvensalmi, FI (511) 12, 22, 25 (111) (210) T (220) (730) DIGITA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38 (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) MASTERCARD WORLDWIDE (730) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) (730) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 42

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HEILA (730) ESAN KIRJAPAINO OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) DSX (730) PA-RI YRITYSPALVELUT OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 1, 2, 3, 4 (111) (210) T (220) DS6 (730) PA-RI YRITYSPALVELUT OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 1, 2, 3, 4 (111) (210) T (220) Steel Devil (730) TERÄS-KARI OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 6

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Piru (730) TERÄS-KARI OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 6 (111) (210) T (220) Kulttuurifestivaali Kipinä Kuopio (730) KUOPIO FESTIVALS YHDISTYS RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAHTINEN, MATTI, Suomusjärvi, Suomusjärvi, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 10, 25 (111) (210) T (220) LUOVA LUOKKA (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 25, 28 (111) (210) T (220) MATUBA (730) MATUBA WINES (PROPRIETARY) LIMITED, Paarl, Western Cape, Paarl, Western Cape, ZA (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (210) T (220) KEVENTÄJÄT (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 35, 38, 41, 44

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LUONTOARPA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 16, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) IKIVIREÄ-VITAL OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna gult och grönt. (511) 35 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY PRACTIA AB, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) ANC OY, Paimio, Pemar, FI (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i färgerna svart och rött. (511) 35 (111) (210) T (220) LIVE. LOVE. LIME. (730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) Koodarin Unelma (730) SIILI SOLUTIONS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Dinu Design (730) KOIVUMÄKI, ANU KAROLIINA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 24, 25, 27 (111) (210) T (220) Kampi - kansainvälistymispalvelut (730) KUOPION KAUPPAKAMARI RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ÖSTERHOLM, THERESE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RADUST OY, Hanko, Hangö, FI (511) 35, 40, 42 (111) (210) T (220) NOKIAN HAKKAPELIITTA (730) NOKIAN RENKAAT OYJ (NOKIAN TYRES PLC), Nokia, Nokia, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) AAMUMILLIT (730) ILTA-SANOMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) PÄIVÄMILLIT

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ILTA-SANOMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) ILTAMILLIT (730) ILTA-SANOMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) TÄHTIMILLIT (730) ILTA-SANOMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) AQUAFASAD (730) TEKNOS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AQUAGRUND (730) TEKNOS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220) AQUAGLOSS (730) TEKNOS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ErgoBin (730) LASSILA & TIKANOJA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 39, 40 (111) (210) T (220) ZOTAD (730) TAD PHARMA GMBH, Cuxhaven, Cuxhaven, DE (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) PAPIINA OY, Jyväskylän mlk, Jyväskylä lk, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) Kodin paikka. (730) KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 16, 35, 41

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Putseri (730) LAKECLEANER OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 11 (111) (210) T (220) (730) SOKOTEL OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AV-MARKKINOINTI STUDIOT 2001 OY, Pori, Björneborg, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) KyläKelpaa! (730) KESKI-SUOMEN KYLÄT RY, Korpilahti, Korpilax, FI (511) 35, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) Innopaja (730) INNOSPA CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Oivaltava organisaatio (730) INNOSPA CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OULUN KAUPUNKI, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna svart, vitt och grönt. (511) 42 (111) (210) T (220) GlansPower (730) KONE-GLANS OY, Salo, Salo, FI (511) 7, 11, 12 (111) (210) T (220) OSAAN LUKEA AJATUKSIASI!

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) 20Q.NET INC, Ottawa, Ottawa, CA (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) OilPro (730) OILON OY (2), Lahti, Lahtis, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) CondensPro (730) OILON OY (2), Lahti, Lahtis, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) (730) POLA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Z-lehti (730) SEKSUAALINEN TASAVERTAISUUS - SEXUELLT LIKABERÄTTIGANDE-SETA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) PENTTILÄ, PAULA, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 25 (111) (210) T (220) COOLEDGE

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire, Swindon, Wiltshire, GB (740) Berggren Oy (511) 4 (111) (210) T (220) (730) OULU INNOVATION OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) HYNYNEN, ARVO RAIMO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) CERAMENT

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BONE SUPPORT AB, Lund, Lund, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) REEF (730) SOUTH CONE, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Leitzinger Oy (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 21084, 55139, 55140, , , , , (730) NOVEON, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) MELIA OY, Raisio, Reso, FI (111) 33370, 91390, 92291, 92434, (730) SEB S.A., Ecully, Ecully, FR (111) 34212, (730) COGNIS IP MANAGEMENT GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) 35278, (A) (730) INDOOR GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) BSN MEDICAL GMBH & CO. KG, Hampuri, Hamburg, DE

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) 44638, , (730) EASTMAN KODAK COMPANY, New Jersey, New Jersey, US (111) (730) MIT TRADING INTERNATIONAL LTD., Tortola, Tortola, VG (111) (730) CHEMTURA USA CORPORATION, New Jersey, New Jersey, US (111) 52543, (730) THE DOW CHEMICAL COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) MIXOL-PRODUKTE DIEBOLD GMBH, Kirchheim-Teck, Kirchheim-Teck, DE (111) (730) MARIE CLAIRE NETHERLANDS B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) 57780, (730) IMATION IRELAND LIMITED, Dublin, Dublin, IE (111) 59790, (730) PERRY ELLIS INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS, LTD., Nassau, Nassau, BS (111) (730) CENTRO LEASING S.P.A., Firenze, Florens, IT (111) (730) BECKMAN COULTER, INC., Delaware, Delaware, US (111) 66644, 66645, , , , (730) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) THE MEOW MIX COMPANY, Delaware, Delaware, US

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) 71627, , (730) KONTRON AG, Eching, Eching, DE (111) (730) THE WIGGINS TEAPE GROUP LIMITED, Manchester, Manchester, GB (111) (730) FLÄKT WOODS AB, Jönköping, Jönköping, SE (111) 83517, , , , (730) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (111) 88097, (730) BIOFARM OY, Karkkila, Högfors, FI (111) (730) IITTALA OY AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) KONEKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LANDIS+GYR AG, Zug, Zug, CH (111) 96631, 96632, (730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Pully, Pully, CH (111) (730) F&L P/S, Søborg, Søborg, DK (111) (730) MARTINSON GROUP AB, Bygdsiljum, Bygdsiljum, SE (111) (730) AXA, Pariisi, Paris, FR

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ALLERGAN, INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) TEXTRON INNOVATIONS INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) GENZYME CORPORATION, Massachusetts, Massachusetts, US (111) (730) CANONAIS, S.L., Las Rozas de Madrid, Las Rozas de Madrid, ES (111) (730) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein, DE (111) (730) PERNOD RICARD FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AMAG ALUTEAM EXTRUSION GMBH, Mayen, Mayen, DE (111) , , , , (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PROFIL-COMPONENT FINLAND AVOIN YHTIÖ, Jämijärvi, Jämijärvi, FI (111) (730) BERGMAN SWEDEN AB, Borås, Borås, SE (111) , (730) NORDIC BAKE-OFF AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) BR IP HOLDER LLC, Delaware, Delaware, US

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) SANTA MARIA AB, Mölndal, Mölndal, SE (111) , , (730) PIRELLI TYRE S.P.A., Milano, Milano, IT (111) (730) TRAFOTEK OY (2), Kaarina, S:t Karins, FI (111) (730) COSMOPOLITAN COSMETICS S.R.L., Milano, Milan, IT (111) (730) BELVEDERE, Beaune, Beaune, FR (111) (730) POLMOS ZYRARDOW SP. ZO.O., Zyrardów, Zyrardów, PL (111) (730) CESAB CARRELLI ELEVATORI S.P.A. (2), Bologna, Bologna, IT (111) (730) TEREOS, Origny Sainte-Benoite, Origny Sainte-Benoite, FR (111) (730) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-SAMPO, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RONSON INCORPORATED LIMITED, Long Buckby, Long Buckby, GB (111) (730) KANNUSTALO OY (2), Kannus, Kannus, FI (111) (730) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, FR

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) T & A MOBILE PHONES SAS, Colombes, Colombes, FR (111) (730) JC AKTIEBOLAG, Mölnlycke, Mölnlycke, SE (111) , (730) GLOBALSTAR, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE INDUSTRIELLE, Chenove, Chenove, FR (111) , , (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , (730) WIENERBERGER OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CLARCOR AIR FILTRATION PRODUCTS, INC., Kentucky, Kentucky, US (111) (730) GFN ENUSA NUCLEAR FUEL, S.A., Madrid, Madrid, ES (111) (730) HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RAVOLTA HOTELLIT JA RAVINTOLAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , (730) TÄHTI OPTIKKO GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) COSMETIC WARRIORS LIMITED, Poole, Dorset, Poole, Dorset, GB (111) (730) MULTIPRINT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PARIKKALAN KUNTA, Parikkala, Parikkala, FI (111) (730) PM-INTERNATIONAL AG, Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) GLENFIELD S.R.L., Quinto di Treviso, Quinto di Treviso, IT (111) (730) KYRÖNMAAN JUUSTOMESTARIT OY, Isokyrö, Storkyro, FI (111) (730) THOUSANDLAKEZ OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) SALORA INTERNATIONAL B.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (111) (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (111) (730) SEPRACOR, INC., Massachusetts, Massachusetts, US (111) , (730) SALMELA, MARITA HANNELE, Raahe, Brahestad, FI (111) (730) HESS GROUP AG, Liebefeld-Bern, Liebefeld-Bern, CH

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) A.PALOJOKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY MALLASKOSKI AB, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (111) (730) TOP COACHING FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ONNINEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AFONDO KUOPIO OY, Kuopio, Kuopio, FI TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (C) (730) SKODA HOLDING A/S, Plzen, Plzen, CZ (511) 6, 7, 8, 9,11,12 (111) (B) (730) CENTRO LEASING S.P.A., Firenze, Florens, IT (511) 12 TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (B) (A) (B)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) RENAULT S.A.S., Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt, FR (511) 12 (111) (151) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (511) 1, 33 (111) (151) (730) MAN TURBO AG, Oberhausen, Oberhausen, DE (511) 7

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) MONTRES CORUM SARL, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, CH (511) 3, 18 (111) (151) (730) BROUWERIJ BOSTEELS N.V., Buggenhout, Buggenhout, BE (511) 32 (111) A (151) MAVRIK (730) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V., Leusden, Leusden, NL (511) 5 (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KNAUS TABBERT GROUP GMBH, Jandelsbrunn, Jandelsbrunn, DE (511) 11, 12, 20, 22 (111) (151) (730) U.R.M.A. ROLLS S.A.S. DI FRANCO FENOCCHIO & C., Torino, Torino, IT (511) 7 (111) (151) (730) H20 GMBH PROCESS WATER ENGINEERING, Steinen, Steinen, DE (511) 7, 11 (111) (151) (730) LABORATOIRES SVR, SOCIETE ANONYME, Bondoufle, Bondoufle, FR (511) 3, 5 (111) (151) (730) AGFA-GEVAERT N.V., Mortsel, Mortsel, BE (511) 1, 9, 10

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) LABORATOIRES SVR, SOCIETE ANONYME, Bondoufle, Bondoufle, FR (511) 3 (111) (151) (730) LABORATOIRES SVR, SOCIETE ANONYME, Bondoufle, Bondoufle, FR (511) 3, 5 (111) (151) (730) INTERQUELL GMBH, Wehringen, Wehringen, DE (511) 31 (111) (151) (730) CAFÉS VALIENTE, S.L., Paterna, Valencia, Paterna, Valencia, ES (511) 29, 30, 33

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) LABORATOIRES SVR, SOCIETE ANONYME, Bondoufle, Bondoufle, FR (511) 3, 5 (111) (151) (730) KAVO B.V., Apeldoorn, Apeldoorn, NL (511) 7, 12 (111) (151) (730) ALOIS PÖSCHL GMBH & CO KG, Geisenhausen, Geisenhausen, DE (511) 34 (111) (151) (730) ZINO DAVIDOFF SA, Fribourg, Fribourg, CH (511) 3 (111) (151)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PRADA S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3, 9, 18, 25 (111) (151) LAVENIA (730) VORWERK INTERNATIONAL AG, Wollerau, Wollerau, CH (511) 3 (111) (151) SEKATOR (730) BAYER CROPSCIENCE GMBH, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (511) 5 (111) (151)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRADE SUPPORT GMBH, Baar, Baar, CH (511) 30 (111) (151) (730) FORMULA ONE LICENSING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 4, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42 (111) (151) (730) STEEL MATE CO., LTD, Guangdong, Guangdong, CN (511) 12

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) OBERTHUR CARD SYSTEMS SA, Pariisi, Paris, FR (511) 9, 16, 42 (111) (151) (730) REFORZO SYLVIE ET SLUCKI CYRIL, Marseille, Marseille, FR (511) 9, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "RUSSKAYA VINO-VODOCHNAYA KOMPANIA -KHOLDING", Moskova, Moskva, RU (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (511) 33

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) ACAROGULLARI TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Merter/istanbul, Merter/istanbul, TR (511) 25 (111) (151) SERVITRAX (730) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE, Pariisi, Paris, FR (511) 35 (111) (151) (730) GT LINE S.R.L., Crespellano (Bo), Crespellano (Bo), IT (511) 6, 18, 20

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) BULL BOYS (730) STEFCOM S.P.A., Lammari, Lucca, Lammari, Lucca, IT (511) 16, 18, 25, 28 (111) (151) ALPENGUT (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (511) 29 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) PM-INTERNATIONAL AG, Luxemburg, Luxemburg, LU (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5, 18, 32

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) Taroscope (730) TAROSCOPE PRODUCTIONS B.V., Gorinchem, Gorinchem, NL (511) 28, 41 (111) (151) (730) DRINKS UNION A.S., Usti nad Labem, Usti nad Labem, CZ (511) 32 (111) (151) (320) (330) CH (310) WINSTON (730) HARRY WINSTON S.A., Geneve, Geneve, CH (511) 14

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) SCHIRNHOFER GESELLSCHAFT M.B.H., Kaindorf, Kaindorf, AT (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 29, 30 (111) (151) KTP (730) ALCHIMIE FOREVER SARL, Geneve, Genève, CH (511) 3, 44 (111) (151) (730) SKYEUROPE AIRLINES, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (511) 12, 36, 37 (111) (151)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SKYEUROPE AIRLINES, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 12, 36, 37 (111) (151) Q-switch (730) ALCHIMIE FOREVER SARL, Geneve, Genève, CH (511) 3, 44 (111) (151) (320) (330) BX (310)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VASCO INTERNATIONAL S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (591) Merkin värit ovat valkoinen, ruskea, punainen, keltainen, vihreä ja vaaleanpunainen. - Märket är utfört i vitt, brunt, rött, gult, grönt och ljusrött. (511) 33 (111) (151) TRIZONE (730) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire, Swindon, Wiltshire, GB (511) 4 (111) (151) (730) HJEM-IS EUROPA A/S, Esbjerg, Esbjerg, DK (740) Berggren Oy Ab (556) Äänimerkki - Ljudmärke (511) 29, 30, 35 (111) (151) PORELESS

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) COSMETIC DERMATOLOGY, INC., Florida, Florida, US (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) /38 TETRA BOS (730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 35, 38, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /12 (730) MARINETECH EDELSTAHLHANDEL GMBH & CO. KG, Bremen, Bremen, DE (511) 6, 12 (111) (151)

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HJEM-IS EUROPA A/S, Esbjerg, Esbjerg, DK (740) Berggren Oy Ab (556) Äänimerkki - Ljudmärke (511) 29, 30, 35 (111) (151) (730) HJEM-IS EUROPA A/S, Esbjerg, Esbjerg, DK (740) Berggren Oy Ab (556) Äänimerkki - Ljudmärke (511) 29, 30, 35

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SE (310) 2004/05812 APTUS (730) APTUS ELEKTRONIK AB, Västra Frölunda, Västra Frölunda, SE (511) 6, 37, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 Bellevue (730) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT, Mettlach, Mettlach, DE (511) 11, 20, 21 (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 Capacity (730) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT, Mettlach, Mettlach, DE (511) 11, 20 (111) (151)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (511) 34 (111) (151) (320) (330) CH (310) ARMANI (730) GA MODEFINE S.A., Mendrisio, Mendrisio, CH (511) 43 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 (730) HUBERT BURDA MEDIA HOLDING GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, München, München, DE (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket är utfört i rött, vitt och svart. (511) 16, 41 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 596/2005 POLARIZED (730) ROBERT PRODINGER, Linz, Linz, AT (511) 25

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) UNION DIAMANTES Y JOYERIA, S.L., Madrid, Madrid, ES (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) NORGES STATSBANER AS, Oslo, Oslo, NO (511) 12, 16, 25, 37, 39, 41, 43 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 2984/2005

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FRITZ EGGER GESELLSCHAFT M.B.H. & CO, St. Johann In Tirol, St. Johann In Tirol, AT (511) 17, 19, 20 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 Top-pits (730) COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, Minden, Minden, DE (511) 6, 16, 21 (111) (151) NYDA (730) G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO. KG, Hohenlockstedt, Hohenlockstedt, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) PENSATOR (730) HAUTE VOLTIGE PRODUCTIONS SA, Cormondreche, Cormondreche, CH (511) 16, 41

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) IDEALE AUDIENCE INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (511) 9, 41 (111) (151) (320) (330) FR (310) VENPLICA (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) VAPNAR (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) EVURNA

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) NICOPAUSE (730) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Boulogne, Boulogne, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) NICOSTAT (730) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Boulogne, Boulogne, FR (511) 5 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LES EAUX MINERALES D'OULMES, Casablanca, Casablanca, MA (511) 32 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) AHOLD COFFEE COMPANY B.V., Zaandam, Zaandam, NL (591) Merkin värit ovat punainen, oranssi, musta, purppura, vaaleansininen, valkoinen. - Märket är utfört i färgerna rött, orange, svart, purpur, ljusblått, vitt. (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310)

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOCIETE PUYOLAISE D'ARTICLES CHAUSSANTS, Puyoô, Puyoô, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 10, 25 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) GA MODEFINE S.A., Mendrisio, Mendrisio, CH (511) 43 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 REAL MATCH (730) COTY DEUTSCHLAND GMBH, Mainz, Mainz, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) MA (310)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GROUPE ABROUN-VISION NORD SARL, Temara, Temara, MA (591) Merkin värit ovat keltainen ja harmaa. - Märket är utfört i gult och grått. (511) 9, 11 (111) (151) (730) SAMEER INVESTMENTS LIMITED, Nairobi, Nairobi, KE (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 35 (111) (151) (320) (330) US (310) (320) (330) US (310) HEAD TO CHRIST

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BRIAN WELCH C/O LAW OFFICE OF ROBERT L. POWLEY, P.C., New York, New York, US (511) 25, 41 (111) (151) (730) ZAIMOGLU HOLDING ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (511) 6, 7, 9 (111) (151) (320) (330) SK (310) ALCOHOL KILLER (730) ING. IVAN DUCKO, Bratislava, Bratislava, SK (511) 32 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 4939/2005 ECONOMY PLUS (730) PEWAG AUSTRIA GMBH, Graz, Graz, AT (511) 12

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 MULINO DESIGN (730) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3, 16, 21, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3 (111) (151)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, Rudolstadt, Rudolstadt, DE (591) Merkin värit ovat oranssi, valkoinen ja vaaleanharmaa. - Märket är utfört i orange, vitt och ljusgrått. (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2005/08676

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GULD VIVA AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 14 (111) (151) (730) LIHIT LAB. INC. (KABUSHIKI KAISHA LIHIT LAB.), Osaka, Osaka, JP (511) 16, 18, 22 (111) (151) NUTREXIN (730) NUTREXIN AG, Zürich, Zürich, CH (511) 3, 5 (111) (151) (730) RIBATEK TEKSTIL SANAYI VE IHRACAT ANONIM SIRKETI, Sisli-istanbul, Sisli-istanbul, TR (511) 24 (111) (151) (320) (330) DE (310) /39

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet

Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet Eija Ailasmaa s. 1950, Suomen kansalainen Hallituksen jäsen alkaen: 22.3.2004 Hallituksen valiokunnat: tarkastusvaliokunnan jäsen Koulutus: valtiotieteen maisteri

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 Pika- ja aitajuoksuissa (100 400 metriä sekä pika- ja aitaviestit) virallisiksi ennätyksiksi hyväksytään vain sähköisellä ajanotolla tehdyt tulokset. Lisäksi pikamatkoilla

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Belgia Belgia GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke OPI LISÄÄ ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN PUHELUPAINIKE Puheluun vastaaminen tai puhelun lopetus (1 painallus) Uudelleenvalinta (2 napautusta) Puhelimen ääniohjaustoiminnon

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

MERENKULKULAITOKSEN TYYPPIHYVÄKSYMÄT MERKKILYHDYT JA ÄÄNIMERKINANTOLAITTEET

MERENKULKULAITOKSEN TYYPPIHYVÄKSYMÄT MERKKILYHDYT JA ÄÄNIMERKINANTOLAITTEET 1.1 Alle 12 metrin alukset, pohjoismaiden sisäiset kulkuvedet Hella Marine Oy Maritim Ab Hella Fahrzeugteile Austria Hellamarine 2492 Valkoinen 360 valo 12/1983 3/2006 12/2010 Hellamarine 3562 Mastovalo

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

M /W A A VIESTINTAMINISTERIO

M /W A A VIESTINTAMINISTERIO 1 LIIKENNE" JA Lausuntopyyntö 1(5) M /W A A VIESTINTAMINISTERIO Tieto-osasto / tietoliiketoimintayksikkö LVM/1996/13/2015 27.1.2016 Jakelun mukaan Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 15.04.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2015 09/2014 (%) (%) 1-09/2015 1-09/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 513 8 402 1,3

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2015 02/2014 (%) (%) 1-02/2015 1-02/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 7 989 8 180-2,3

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 Osakkeenomistajien ehdotus Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER Kommun (den slutliga förfrågan enligt kommunindelningen i Fastlandsfinland per 1.1.2016) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekis Esbo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Haapajärvi

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot