Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa"

Transkriptio

1 Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa Kehityspäällikkö, Yritysyhteistyö Kati Malmelin Metsäasiantuntija Panu Kunttu

2 WWF/Päivi Rosqvist Metsäluonnon monimuotoisuus Metsäluonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisten metsäympäristötyyppien, eliöyhteisöjen, ekosysteemien sekä metsissä elävien eliölajien ja niiden geneettisen perimän runsautta ja monipuolisuutta.

3 Suomen metsät Noin 70 % Suomen pinta-alasta on metsien peitossa. Tiukasti suojeltuja metsämaan metsiä on Lapissa 13 % ja Etelä-Suomessa 2 % metsämaan pinta-alasta. Hakkaamattomia luonnonmetsiä on enää muutama prosentti metsistä, eikä näitäkään ole kaikkia suojeltu. Eläin- ja kasvilajeista n. 50 % on metsälajeja. Metsät jakautuvat pohjois-, keski-, eteläja hemiboreaalisiin vyöhykkeisiin

4 Suomen metsäpintaala ja suojelualueet Suomen suojelualueet Suomen metsäpinta-ala

5 Etelä-Suomen metsien suojelu Etelä-Suomen metsät ovat eläin- ja kasvilajistoltaan maamme rikkainta luontoa (mm. lehdot) Etelä-Suomen metsistä 2 % on suojeltu Lähes jokaista Etelä-Suomen metsähehtaaria on viimeisen 60 vuoden aikana käsitelty metsätaloudellisin toimin Muutokset maankäytössä pienentävät metsäalaa ja pirstaloivat yhtenäisiä metsäalueita WWF:n mielestä Etelä-Suomen metsien suojelu on 2000-luvun alun tärkein metsäpoliittinen tavoite Suomessa Etelä-Suomen metsien suojelu edistää myös metsien virkistyskäyttöä ja luontomatkailua 13,7 % 3,7 % 4,4 % 1,9 % Metsien suojelutilanne kasvillisuusvyöhykkeittäin

6 Suojelun tavoitteet 17 % suojeluaste YK:n sopimuksen mukaisesti Monipuoliset metsänkasvatusmenetelmät Metsäenergian käytön vaikutusten selvittäminen ja intensiteetin oikea mitoittaminen Jäljellä olevien luonnonmetsien suojelu koko Suomessa METSO-ohjelman tavoitteiden toteuttaminen Vanhojen suojeluohjelmien toteuttaminen loppuun Parhaimman tutkimustiedon käytäntöön soveltaminen

7 Metsälajien uhanalaisuus Suomen noin eliölajista vain tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuus on pystytty arvioimaan. Uhanalaisista lajeista 36 % elää ensisijaisesti metsissä, varsinkin lehdoissa ja vanhoissa kangasmetsissä. Metsissä elää 814 uhanalaista lajia, 776 silmälläpidettävää, 108 metsälajia on jo hävinnyt Uhanalaisia metsälajeja on mm. seuraavissa lajiryhmissä: Lahottajasienet, epifyyttijäkälät, sammalet, kovakuoriaiset, pistiäiset, kaksisiipiset, linnut Metsien 76 luontotyypistä uhanalaisia oli n. 60 % erityisen uhanalaisia ovat lehdot ja vanhat lehtipuuvaltaiset kangasmetsät (joissa myös suurin osa uhanalaisista lajeista elää)

8 Merkittävimpiä uhanalaistumiseen vaikuttavia syitä ovat olleet mm. Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (voimakas talousmetsien käsittely) Metsärakenteen yksipuolisuus (ei luontaisia pienhäiriöitä) Metsäalueiden pirstoutuminen (mm. metsäteiden ja infrastruktuurin rakentaminen) Soiden ojitus Lahopuun niukkuus Vanhojen metsien vähyys Yksipuulajisuus Tasaikäisyys

9 Metsien suojelua tulee kehittää Keinoja metsien suojelun parantamiseksi Ennallistaminen jäljittelemällä metsien luontaista häiriödynamiikkaa (esim. kulotus, puiden kaato, lahopuun teko) Edistämällä luonnonmukaisempaa metsänhoitoa tukevaa FSCsertifiointia METSO-ohjelma (rahoituksen turvaaminen) Ympäristöhallinnon resurssien lisääminen Laajentamalla pienialaisia ja sirpalemaisia suojeltuja metsiä ja luomalla ekologisia yhteyksiä erillään olevien suojelualueiden välillä -> suojelualueverkostot Turvaamalla vailla suojelua olevien, luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien säilyminen

10 Metsien suojelu ja maisematason suunnittelu Suojeluverkon kehittäminen olemassaoleva suojelualue uusi suojelualue, määräaikainen tai pysyvä talousmetsien hoito (pehmeämmät metsienhoitomenetelmät) Luonnonhoitoalue (ennallistaminen) metsälaki- yms. kohteet lajistonsuojelu luontotyypin suojelu Lähde: Syrjänen et al. Metson seuranta- ja arviointi 2006

11 Talousmetsien monipuolisempi hoito Kolmannes on kiinnostunut painottamaan metsänkasvatuksessaan luonto-, ja maisema-arvoja tai metsän monikäyttöä laajemmin kuin puuntuotantoa Metsien peitteellisyyttä paremmin säilyttäviä pienaukko- ja poimintahakkuita Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus Ylläpidettävä tärkeitä rakenteita, kuten lahopuuta ja järeitä vanhoja puuyksilöitä Metsälakiin tehokkaammat kirjaukset lakikohteiden suojelemiseksi FSC-sertifiointi Kesäaikaisten hakkuiden välttäminen herkillä kohteilla Hoitotoimet huomioisivat metsänomistajan tavoitteita

12 Monitavoitteinen metsänhoito uusia lähestymistapoja metsänhoitoon Monitavoitteisessa metsänhoidossa metsäluontoa hoidetaan ekologiset, sosiaaliset, kulttuurilliset sekä taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen. Se sisältää: metsien suojelun metsien taloudellisen hyödyntämisen riistan- ja maisemanhoidon matkailun ja virkistyskäytön poronhoidon ja muiden metsiin perustuvien elinkeinojen tarpeet. kulttuuri- ja historia-arvot sekä henkinen pääoma

13 Mitä tekee? Edistää Etelä-Suomen metsien suojelua METSO -ohjelman seuranta Valtion omistamien arvometsien suojelu Perintömetsien perustaminen Edistää vastuullista ja kestävää metsänhoitoa Suomessa Metsälain uudistamisen valmistelu Metsänhoidon suositusten uudistamisen valmistelu FSC-sertifiointi Kansallinen metsäohjelma Ennallistaa arvokkaita metsäluontokohteita Talkooleirit, luonnonhoitokohteet Metsälaidun-hanke

14 WWF:n Perintömetsäohjelma Tavoitteena on edistää vapaaehtoista metsien suojelua Suomessa. Perintömetsän voi perustaa kuka tahansa metsää omistava taho Ohjelman suojelukriteerit ovat joustavat, sillä Perintömetsäkohteen arvo voi perustua esimerkiksi sen kauneuteen, tunne- tai perinnearvoihin tai rikkaaseen luontoon. 12 vuoden aikana perintömetsiä on perustettu 115 kpl:ta ympäri Suomea. Perintömetsien yhteinen pinta-ala on yli 1150 hehtaaria Mukana yksityismetsänomistajia, kuntia, seurakuntia ja yhtiöitä Suojelusta ei makseta korvausta

15 KIITOS!, Maija Kaukonen , F2F koulutus

WWF Suomen lausunto metsätuhojen torjuntaa koskevan lain luonnoksesta

WWF Suomen lausunto metsätuhojen torjuntaa koskevan lain luonnoksesta WWF Suomi wwf.fi Lintulahdenkatu 10 info@wwf.fi 00500 HELSINKI puh. 09 7740 100 Maa- ja metsätalousministeriölle Viite: Luonnos hallituksen esitykseksi metsätuhojen torjuntaa koskevaksi laiksi ja eräiksi

Lisätiedot

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia 2011 Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia Toimittajat Annamari Heikkinen, Harri Hänninen ja Elina Antila l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Taitto

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Vapaaehtoista luonnonsuojelua ja -hoitoa Suomessa

Vapaaehtoista luonnonsuojelua ja -hoitoa Suomessa Vapaaehtoista luonnonsuojelua ja -hoitoa Suomessa Metsänomistajien koulutusmatka 25.4.2009, Pärnu Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Luonnonsuojelun historiaa Suomessa Perinteisesti valtiojohtoinen

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 11.12.2013. Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Marjatta Hytönen, Luonnonvarakeskus, PL 18, 01301

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre TAPIO Metsätalous ja uhanalaiset lajit Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Lisätiedot

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Yhteenvetoraportti vuosilta 1996 2000 Lauri Karvonen Kaija Eisto Kirsi-Marja Korhonen Ismo Minkkinen Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40 2001 Tilaukset:

Lisätiedot

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita RAPORTTI 2012 WWF Suomen raportteja 29 Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita 2 Sisällys Esipuhe Johdanto Valtion maat tärkeitä luonnonsuojelulle Uhanalainen

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET - 2014

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET - 2014 LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET - 2014 KARI LAAMANEN SAMI SOININEN Ympäristönsuojelu Lempäälän kunta Monibiotoopit ja vanhat metsät 1. Perimmäinen 2. Tuulivalta 3. Tuulivallan lähdemetsä 4. Kalliojärvi

Lisätiedot

Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006. Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa

Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006. Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006 Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa Mikä ympäristöakatemia? Luontoa koskevia päätöksiä tehdään tasolla, jossa päättäjien tulee luonnonsuojelun

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma Vihreät De Gröna Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 3.4.2011 HUOM: KIELENHUOLTO TEKEMÄTTÄ - RAAKAVERSIO Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA I Ekosysteemien

Lisätiedot

metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.)

metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.) METSOopas metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.) Kirjoittajat TEPPO HUJALA Metsäntutkimuslaitos KATRI KORHONEN Metsäntutkimuslaitos TERHI KOSKELA Metsäntutkimuslaitos HANNA KUMELA

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman. välitarkastus Kausi 2008 2011

Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman. välitarkastus Kausi 2008 2011 Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus Kausi 2008 2011 Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 60 2008 Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus Kausi 2008-2011 Juha S Salmi

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla

FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla 1(17) FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla Tämä standardi sisältää suomenkielisen tekstin Suomen metsäsertifiointistandardista FFCS 1002-1:2003 Ryhmäsertifioinnin

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Ilmastonmuutos Lapissa näkyvätkö muutokset sopeutuuko luonto? Metlan työraportteja 25: 49 53 Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Pertti Itkonen 1 Luonnonsuojelun tilanne Lapissa Lakisääteiset

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla 1(16) FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Tämä standardi sisältää suomenkielisen tekstin Suomen metsäsertifiointistandardista FFCS 1002-2:2003 Ryhmäsertifioinnin

Lisätiedot