Metsään ABC -päivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsään ABC -päivä 5.9.2015"

Transkriptio

1 Metsään ABC -päivä Suomen metsäkeskus 1

2 Metsään ABC-päivä Avaus, päivän tavoitteet sekä aikataulut Metsänomistajan oikeuksia ja velvollisuuksia Metsäalan organisaatiot ja toimijat Metsään.fi-palvelun esittely Metsänhoito ja hakkuut Luonnonhoito Kemera-tuki Puukauppa Muutama sana verotuksesta Metsäkeskuksen palvelut sinulle Suomen metsäkeskus

3 METSÄNOMISTAJAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA Suomen metsäkeskus 3

4 Metsänomistajan oikeuksia Sinä päätät itse metsäsi käytöstä. Hakkuu- ja hoitopakkoa ei ole.» Jos hakataan, hakkuissa on noudatettava metsälakia. Metsänhoidon suositukset auttavat omien tavoitteiden saavuttamisessa. Voit liittää metsäsi mukaan metsäsertifiointiin. Oikeus hakea valtion tukea metsän- ja luonnonhoitoon, Kemera-tuki» Tästä lisää myöhemmin tänään. Metsästysoikeus, maankäyttömuodon muuttaminen Suomen metsäkeskus 4

5 Metsänomistajan velvollisuuksia Metsätaloutta säätelevät» metsälaki,» vesilaki,» luonnonsuojelulaki,» laki metsätuhojen torjunnasta,» maankäyttö- ja rakennuslaki,» kaavoitus (maakunta, yleis- ja osayleiskaavat),» jokamiehenoikeudet. Verovelvollisuus» Metsän tuotosta maksetaan veroa myyntitulojen perusteella. Aiemmin on ollut metsänhoitomaksuvelvollisuus.» Viimeinen metsänhoitomaksu maksettu v. 2014, ei vaikuta enää Suomen metsäkeskus 5

6 METSÄALAN ORGANISAATIOT JA TOIMIJAT Suomen metsäkeskus 6

7 Metsäalan organisaatiot ja toimijat Metsäkeskus Maa- ja metsätalousministeriö Ely-keskus Metsähallitus Luonnonvarakeskus (MTT, Metla, RKTL, Tike) OTSO Metsäpalvelut Metsänhoitoyhdistys Kuhmo Oy Metsä Group/Metsäliitto Stora Enso UPM Matin metsuripalvelu Paavo Puunostaja Teemu & pojat metsäpalvelu Suomen metsäkeskus 7

8 METSÄÄN.FI-PALVELU Suomen metsäkeskus 8

9 Metsään.fi-palvelu Metsäkeskuksen ylläpitämä palvelu, josta metsänomistaja löytää perustiedot omasta metsästään. Kartat, ilmakuvat ja tiedot puustosta yhdessä paikassa. Voit etsiä työlle tekijää tai antaa valitsemillesi metsäalan yrityksille luvan nähdä metsäsi tiedot. Maksuton palvelu, kirjautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Suomen metsäkeskus 9

10 Suomen metsäkeskus

11 Suomen metsäkeskus 11

12 Suomen metsäkeskus 12

13 Suomen metsäkeskus

14 Suomen metsäkeskus 14

15 Suomen metsäkeskus 15

16 METSÄNHOITO Suomen metsäkeskus 16

17 Metsänhoidon taustalla biologia Kasvun tekijät: Lämpö, valo, vesi, ravinteet. Suomen puulajit ovat sopeutuneet näihin olosuhteisiin. Metsänhoidolla pyritään edistämään puiden tilavuuskasvua Suomen metsäkeskus 17

18 Metsätaloudessa merkittävät Mänty Kuusi Rauduskoivu» Hieskoivu turve- ja savimailla puulajit Suomen metsäkeskus 18

19 Metsän kiertokulku Suomen metsäkeskus 19

20 Uudistushakkuussa metsässä nyt kasvavat puut otetaan pois ja aukealle alalle laitetaan uusi metsä kasvamaan. Metsä uudistetaan, kun sen kasvu on pienentynyt.» Metsänhoitosuositukset ja metsänomistajan oma päätös Tuo eniten tuloja metsänomistajille metsän kiertoajan aikana. Tehdään nykyään metsäkoneilla. Uudistushakkuu Havupuut yleensä noin vuotiaita, koivut vuotiaita Suomen metsäkeskus 20

21 Metsän uudistaminen Päätehakkuun jälkeen metsä on uudistettava. Mitä nopeammin,» sen helpommin,» kustannustehokkaammin,» paremmin tuloksin. Suunnitelma uudistamisesta kannattaa tehdä ennen hakkuuta. Uudistamismenetelmät: istutus, kylvö, luontainen uudistaminen. Maanmuokkaus tarpeellinen useimmiten Suomen metsäkeskus 21

22 Taimien istutus Varmin uudistamismenetelmä. Sopii kaikille puulajeille. Muokkaus» Laikkumätästys kaivurilla» Äestys Taimia istutetaan kpl/ha. Männyn kasvupaikoilla istutuksen vaihtoehtona kylvö Suomen metsäkeskus 22

23 Luontainen uudistaminen Jos edellytykset ovat suotuisat» Hyvä puiden siemenvuosi» Sopiva maaperä Hakkuussa parhaat puut jätetään siemenpuiksi.» kpl/ha Kevyt maanmuokkaus tarvitaan. Sopii männylle karuilla kasvupaikoilla. Siemenpuut kerättävä pois kun uusi puusukupolvi on syntynyt! Suomen metsäkeskus 23

24 Taimikon varhaishoito Tarkkaile taimikkoa istutusta seuraavina vuosina. Tavoite:» Auttaa pieniä taimia selviytymään kilpailussa muun kasvillisuuden kanssa. Uusi, terve ja tuottoisa puusukupolvi.» Säästää myöhemmissä metsänhoitokustannuksissa. Tarve:» Vaihtelee maapohjan ravinteisuuden ja kosteuden mukaan. Toimenpiteet:» Täydennysistutus, heinäntorjunta, varhaisperkaus Suomen metsäkeskus 24

25 Taimikonharvennus Taimikonharvennuksessa kasvamaan jätetään ne puut, joita kasvatetaan vähintään ensimmäiseen harvennukseen saakka. Kasvatettavien puiden kehitystä haittaavat ja huonolaatuiset puut poistetaan. Tavoitteena» Puulajisuhteiden järjestely haluttuun suuntaan.» Puiden latvusten ja tuottokyvyn säilyttäminen ja kehittäminen.» Puuston terveyden ylläpitäminen ja / tai palauttaminen.» Laadukkaan puuston kasvatus Suomen metsäkeskus 25

26 Muutama neuvo puulajivalintaan Mänty ja koivu tarvitsevat valoa ja tilaa. Kuusi sietää varjostusta muttei lehtipuiden piiskausta. Hallanaroilla paikoilla kuusi tarvitsee suojaa. Koivu kasvaa nuorena havupuita paljon nopeammin. Havupuutaimikoihin jätetään 10-20% lehtipuusekoitus. Säästä jalot lehtipuut, katajat ja pihlajat. Haavanvesakko pois männyntaimikosta Suomen metsäkeskus 26

27 Hoidon jälkeinen kasvatustiheys harvennus ajankohta jäävän puuston tiheys Mänty 3-5 m kpl/ha Kuusi 3-4 m kpl/ha Rauduskoivu 4-7 m 1600 kpl/ha Hieskoivu 5-8 m kpl/ha Tarkista suositustiheydet metsän sijainnin ja maaperän ravinteisuuden mukaan Suomen metsäkeskus 27

28 HAKKUUT Suomen metsäkeskus 28

29 Harvennuksen ajankohta Ensiharvennus Latvus ei saa supistua liian pieneksi. Puut m pitkiä, vaihtelee puulajeittain. Jos puusto kasvanut ylitiheänä, harvennus aikaisemmin ja lievemmin. Ennakkoraivaus ennen harvennusta Suomen metsäkeskus 29

30 Elävä latvus MÄNTY 40 % KOIVU 50 % KUUSI 60 % Suomen metsäkeskus 30

31 Eri-ikäisrakenteisen metsänhoito Pienaukkohakkuu» Metsään hakataan pieniä aukkoja ja jätetään ne uudistumaan luontaisesti. Poimintahakkuu» Poistetaan yksittäisiä puita. Rehevillä alueilla heinittyminen voi olla ongelma Suomen metsäkeskus 31

32 LUONNONHOITO Suomen metsäkeskus 32

33 Luonnonhoito Metsissä elää lähes puolet Suomen uhanalaisista lajeista. Monipuolinen metsä on tuottava metsä. Suojelualueet» Luonnonpuistot, kansallispuistot, erämaa-alueet ja muut valtion omistamat» Yksityiset suojelualueet, Metso-ohjelma» Ennallistaminen, kulotus, lahopuun tuottaminen Luonnonhoito talousmetsissä» Metso-ohjelman vapaaehtoiset keinot: Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet» Metsänhoitosuositukset» Metsäsertifiointi Suomen metsäkeskus 33

34 Luonnonhoito on osa metsätaloutta Jätä taimikonharvennuksessa lehtipuita sekä riistatiheikköjä. Säästä hakkuissa järeät haavat, raidat, katajat, lahopuut sekä kolopuut. Jätä käsittelemättömiä reunavyöhykkeitä Suomen metsäkeskus 34

35 KEMERA-TUKI Suomen metsäkeskus 35

36 Kemera-tuki Virallisesti: Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki ( Uusi Kemera-laki, 34/2015) Yleiset edellytykset» Tarkoituksenmukaisuus» Metsäalan hyvä ammattikäytäntö, esimerkiksi metsänhoidon suositukset.» Toimenpiteiden on oltava niitä koskevan lainsäädännön mukaisia.» Esimerkiksi vesilaki, luonnonsuojelulaki ja yksityistielaki.» Ei toimenpiteeseen, joka laissa säädetään maanomistajan velvollisuudeksi.» Ei toimenpiteeseen, johon myönnetään muuta julkista tukea tai verojärjestelmän kautta myönnettävää tukea Suomen metsäkeskus 36

37 Tuettavat työt Taimikon varhaishoito, v /ha Nuoren metsän hoito, v /ha» Jos kerätään pienpuuta, korotettu tuki yhteensä 450 /ha (v. 2015) Juurikäävän torjunta, 70 /ha Suometsän hoito Terveyslannoitus Metsätien tekeminen ja perusparannus Metsäluonnon hoitohanke ja metsätalouden ympäristötuki Suomen metsäkeskus 37

38 Tuen hakeminen Tukea haetaan kirjallisesti Metsäkeskukselta. Kaikista toimenpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamista. Työt voidaan aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen» Taimikon varhaishoito» Nuoren metsän hoito» Juurikäävän torjunta» Suometsän hoidon hankkeilla piennartien tekeminen. Muissa töissä rahoitushakemukseen pitää liittää suunnitelma työn toteuttamisesta sekä pitää odottaa hakemuksen hyväksyntä ennen töiden aloittamista. Kun työ on saatu kokonaan valmiiksi pitää Metsäkeskukselle toimittaa toteutusselvitys, jonka perusteella tuki maksetaan Suomen metsäkeskus 38

39 MUUTAMA SANA VEROTUKSESTA Suomen metsäkeskus 39

40 Mitä veroja ja milloin? Luovutusvoittovero» Luovuttaessa metsästä» Ei aina lähisukulais-kaupoissa Varainsiirtovero» Ostettaessa metsää Perintö- ja lahjavero» Kuoleman jälkeen tai lahjan saatua Tulovero» Metsätyöstä verovuonna Pääomatulovero» Metsän verotettavasta tulosta verovuonna Arvonlisävero» Vuosittain saaduista alv:stä Suomen metsäkeskus 40

41 Metsätalouden tuloverotus Metsätalouden tulo on pääomatuloa. Kassaperiaate: tulot ja menot kirjataan sen vuoden verotukseen, milloin raha on liikkunut. Tulot ja menot ilmoitetaan kerran vuodessa.» Yleensä helmikuun lopussa. Yksinkertaistettuna:» Tulot - meno = Voitto, josta maksetaan veroa TAI tappio, jonka voi vähentää muussa verotuksessa Suomen metsäkeskus 41

42 Tulot ja menot Kuitit huolella talteen Ajopäiväkirja matkakulujen vähennystä varten Hyväksyttäviä menoja» Kaikki, mikä liittyy metsätalouteen.» Ei käy: kirveen osto, jos kirveellä tehdään polttopuita omaan saunaan. Esimerkiksi: taimet, työkäsineet, metsäalan lehdet, tämä koulutus, metsävakuutus Suomen metsäkeskus 42

43 Arvonlisäverotus Metsänomistajaa kohdellaan arvonlisäveron suhteen samoin kuin yrittäjiä.» Tämä on metsänomistajalle hyvä asia! Kun metsänomistaja ostaa esim. moottorisahan, hän maksaa myyjälle arvonlisäveron. Kun metsänomistaja myy puuta, ostaja maksaa metsänomistajalle arvonlisäveron. Vuoden lopussa nuo arvonlisäverot lasketaan ja maksetaan edelleen verottajalle. Alv on läpikulkuerä. Kannattaa liittyä oma-aloitteisesti alv-velvolliseksi. Pakollinen alv-velvollisuus, jos liikevaihto ylittää kerran euroa Suomen metsäkeskus 43

44 METSÄKESKUKSEN PALVELUT SINULLE Suomen metsäkeskus 44

45 Metsäkeskuksen palvelut sinulle Metsään.fi-palvelu Paljon tietoa verkossa, Koulutukset ja tapahtumat, Metsään Peruskurssi kahdeksalla paikkakunnalla. Metsään Jatkokurssi neljällä paikkakunnalla. Mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan, sovitaan aika erikseen Suomen metsäkeskus 45

46 Lisätietoa YouTube-videot: Metsänhoidon ABC-kanava Asiakastuki Neuvoo metsäasioissa ja opastaa Metsään.fi-palvelun käytössä. puh , asiakastuki(a)metsakeskus.fi Suomen metsäkeskus 46

47 KIITOS! Suomen metsäkeskus Kaisa Laitinen Metsänomistajapalvelujen asiantuntija puhelin kaisa.laitinen(a)metsakeskus.fi Suomen metsäkeskus 47

amatööri ja konkari Rallimiehestä metsätilalliseksi Verkosta saa apua vinkkiä taimen istutukseen Metsään.fi-palvelu tuo metsäsi verkkoon

amatööri ja konkari Rallimiehestä metsätilalliseksi Verkosta saa apua vinkkiä taimen istutukseen Metsään.fi-palvelu tuo metsäsi verkkoon 2013Metsään Metsäkeskuksen JULKISTEN PALVELUJEN asiakaslehti 1 Metsään.fi-palvelu tuo metsäsi verkkoon Verkosta saa apua amatööri ja konkari Rallimiehestä metsätilalliseksi 5 vinkkiä taimen istutukseen

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti 2/2014 6.6.2014 Juhani Krappe JUVA, PUUMALA SULKAVA sivu 3 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenedut sivu 8 Ammattimies tekee tiheästäkin taimikosta metsän sivu 16 Metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot

Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot 1 Puheenaiheet tänään Miksi metsää pitäisi hakata? Viiden kohdan puukauppa Puunmyyntiin liittyvät verot ja vähennykset Pääomatulovero Arvonlisävero Metsätilan

Lisätiedot

40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ]

40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ] 40 KYSYMYSTÄ metsävero ilmoituksesta TEKSTI: JORMA PALOVAARA KUVAT: MARKUS HENTTONEN, JOHANNA KOKKOLA, KARI LINDHOLM JA MATTI SALMI ASIANTUNTIJAT: VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ HELI MUTKALA-KÄHKÖNEN (METSÄNOMISTAJIEN

Lisätiedot

Kannot suojaan. Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut 10 11

Kannot suojaan. Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut 10 11 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 27. ELOKUUTA 2015 Nro 16 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kannot suojaan Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN 1/ 2014 4 8 9 11 3 PEFC/02-21-14

ÖSTERBOTTEN 1/ 2014 4 8 9 11 3 PEFC/02-21-14 MetsänOmistaja Metsänhoitoyhdistys Österbottenin jäsenlehti www.mhy.fi/osterbotten Toukokuu 1/ 2014 Metsänomistajat ÖSTERBOTTEN sivu 4 Neuvoja hyvään metsänhoitoon sivu 8 Metsäkiinteistön luovutus suvussa

Lisätiedot

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen Leimikonsuunnittelu-opas Eero Liinakoski ja Kati Kontinen LEIMIKONSUUNNITTELU-OPAS Eero Liinakoski ja Kati Kontinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 14 1 Tekijä(t)

Lisätiedot

Leikko Metsänomistajat

Leikko Metsänomistajat Leikko Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Kuusamon, Metsänhoitoyhdistys Taivalkosken ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärven jäsenlehti 2/2014 27.5.2014 sivu 2 Puukauppa käy vilkkaasti Koillismaalla sivu 3

Lisätiedot

KotiMetsä. Kasvu vauhtiin. Metsänomistajan tavoitteiden mukainen metsien hoito yhdistyksen omalääkäreiltä

KotiMetsä. Kasvu vauhtiin. Metsänomistajan tavoitteiden mukainen metsien hoito yhdistyksen omalääkäreiltä KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2014 11.4.2014 Metsänomistajan tavoitteiden mukainen metsien hoito yhdistyksen omalääkäreiltä Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola,

Lisätiedot

Kannattavan metsätalouden edellytykset

Kannattavan metsätalouden edellytykset Kannattavan metsätalouden edellytykset Matti Kärkkäinen emeritusprofessori ja puuntuottaja Stora Enson metsänomistajailta Tampereella Tampereen ammattikorkeakoulu tiistaina 15.4.2014 klo 18 21 osoitteessa

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010 Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. MetsäPäijänne KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3 Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiakaslehti 1/7.5.2010 Luonto muutti suunnitelmia Yhdistyksen

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt näiden suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 8. toukokuuta 2014 Metsänhoidon suositukset on

Lisätiedot

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa?

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Sinulla on vapaus: * Jakaa kopioida, levittää, näyttää

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 11.12.2013. Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä

Lisätiedot

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija.

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija. Kuva Seppo Samuli METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 23. HUHTIKUUTA 2015 Nro 8 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 3 Uusi jäsenetu: Mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

henki LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE

henki LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE henki UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 4/2012 Metsäverotuksen KYMMENEN VINKKIÄ Näin otat huomioon RIISTAN ELINOLOT Helsingissä halutaan KOKONAIS- PALVELUA LÄHIPUUTA TUOTANTOLAITOKSILLE UPM:n metsäasiakasvastaava

Lisätiedot

Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010. Koivikot kuntoon. s. 4 Suometsissä on mahdollisuus. s. 16. 1 Harvestia

Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010. Koivikot kuntoon. s. 4 Suometsissä on mahdollisuus. s. 16. 1 Harvestia Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010 Koivikot kuntoon s. 4 Suometsissä on mahdollisuus s. 16 1 Harvestia SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Kevät 2010 Pääkirjoitus Koivikot kuntoon Aikakauslehden

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015 Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015 Tuomas Koski Imatra Lappeenranta, Lemi, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Taipalsaari sivu 3 Raivaussahan terät teräviksi

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi alkuvuonna. Energiapuulla ei kysyntää. Metsänomistajat

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi alkuvuonna. Energiapuulla ei kysyntää. Metsänomistajat 2/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2014 Puukauppa

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET ENERGIAPUUN KORJUUSEEN JA KASVATUKSEEN

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET ENERGIAPUUN KORJUUSEEN JA KASVATUKSEEN HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET ENERGIAPUUN KORJUUSEEN JA KASVATUKSEEN Olli Äijälä Martti Kuusinen Arto Koistinen (toim.) 2 (31) Hyvän metsänhoidon suositukset Toimittaneet Olli Äijälä Martti Kuusinen Arto

Lisätiedot