Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4"

Transkriptio

1 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

2 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu oheisessa liitteessä esitetyistä Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2008 asetettavista tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta. Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2008 Eero Lavonen Resurssipoliittisen osaston päällikkö Pekka Salojärvi Johtaja

3 3 PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut. Rakennuslaitoksen toimintalinjana on asiantuntijaroolin kasvattaminen, kiinteistöpalvelujen markkinaehtoistaminen omaa palvelutuotantoa supistamalla sekä oman palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen. Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat sopineet laitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle I) Vaikuttavuustavoitteet 1. Sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen Rakennuslaitoksen suorituskykyä sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa on lisätty. a) Valmiuden taso sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään Yhteiskunnan tukeminen Rakennuslaitoksen suorituskykyä tukea puolustusvoimia virka-avun antamisessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi on lisätty. a) Valmiuden taso yhteiskunnan häiriötilanteiden varalta. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään Kansainvälinen yhteistoiminta ja sotilaallinen kriisinhallintakyky Rakennuslaitoksen kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalalla on ylläpidetty osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja työryhmiin. a) Yhdyskunta- ja ympäristöalan kansainvälisen osaamisen ja yhteistyön taso. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään 3,5. Rakennuslaitoksen kykyä tukea puolustusvoimien toimintaa sotilaallisessa kriisinhallinnassa on lisätty määrittämällä Rakennuslaitoksen tehtävät ja yhteistyön toimintamalli sotilaallisessa kriisinhallinnassa. a) Suorituskyky sotilaallisen kriisinhallinnan tukemisessa. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään 3.

4 4 II) Toiminnalliset tulostavoitteet Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä. 1. Toiminnallinen tehokkuus Tulostavoite Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. t: Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: Tunnusluku 2006 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu Hoito /htm 2 /kk (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) Hoito m 2 /htv Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu Siivouspalvelut /sm 2 /kk Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Tekniset palvelut Vuosikorjaukset /htm 2 /kk Teknisten palveluiden ulkoistamisaste Asuntotoimi Vuokrattavat asunnot kpl/htv toteutuma -2,7 % 0, ,0 % 0,74 20 % 0,44 61 % 2007 ennakoitu -2,0 % 0, ,0 % 0,76 24 % 0,45 62 % 2008 tavoite -2,0 % 0, ,0 % 0,76 30 % 0,45 65 % Energiapalvelut Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L 39,1 39,2 39,0 Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S 13,7 13,0 13,0 Veden ominaiskulutus l/rm 3 L Henkilötyövuosien kehitys toteutuma arvio tavoite Henkilötyövuodet Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1000 euroa) TP TA TAE Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) Kustannusvastaavuus, %

5 5 2. Tuotokset ja laadunhallinta Tunnusluku 2006 toteutuma 2007 ennakoitu 2008 tavoite Kiinteistöpalvelut Huoneistoala htm Rakennustilavuus rm Lämmitetty rakennustilavuus Siivouspalvelut Siivousala sm Tekniset palvelut Vuosikorjausprojektit kpl Erillistilausprojektit kpl Pieninvestointiprojektit kpl Energiapalvelut Toimitettu lämpö MWh Toimitettu sähkö MWh Toimitettu vesi 1000 m Rakennuttamispalvelut Valmistuneet hankesuunnitelmat kpl Valmistuneet hankkeet kpl Hallinto (sisäinen palvelukeskus) Ostolaskut kpl Myyntilaskut kpl Matkalaskut kpl Palkansaajien määrä lkm Asiakastyytyväisyys 3,78 3,84 3,8 3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoite Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Työilmapiiritutkimus. Työtyytyväisyyden tavoitearvo on 3,70 asteikolla 1 5. Tulosmittarit toteutuma arvio tavoite Työtyytyväisyys (1 5) 3,57 3,7 3,7

6 6 III) Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta 1. Kuukausiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan tilanteesta. Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot: - Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluista ja muista tuloslaskelman eristä koko Rakennuslaitoksen osalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. - Graafisena esityksenä (PowerPoint) muuttuvat kulut toimialoittain kuluvalta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. 2. Osavuosiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii tilanteesta osavuosiraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle mennessä. Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista: - Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta. - Koko Rakennuslaitosta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkastelu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. - Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion toteutumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleelliset johtopäätökset. - Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat keskeiset havainnot. 3. Vuosiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuosiraportointi vuodelta 2008 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousarvioasetuksen 63 :n ja 65 :n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita ja puolustusministeriön osavuosiraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Asiakirjat toimitetaan puolustusministeriölle mennessä. Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota Rakennuslaitoksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin. 4. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra) Valtion talousarvioasetuksen mukaan tilivirastojen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä siirrytään vuonna 2008

7 Valtiokonttorin määräyksen ( , Dnro 207/63/2006) mukaisiin aikatauluihin. Valtiokonttorin antaman ohjeen mukaan vuoden 2008 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viimeistään

8 8 LIITE Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnuslukujen kuvaus Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu Kiinteistönhoidon hintakehitys markkinoilla (kh-indeksi) suhteessa Rakennuslaitoksen hintojen kehitykseen (elinkustannusindeksi). Hoito /htm 2 /kk Kiinteistönhoidon kustannusten keskiarvo koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät (sisältää myös teknisen huollon) Hoito m 2 /htv Hoidettavat neliömetrit/henkilötyövuosi Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu Siivouspalvelujen hintakehitys markkinoilla (kh-indeksi) suhteessa Rakennuslaitoksen hintojen kehitykseen (elinkustannusindeksi). Siivouspalvelut /sm 2 /kk Siivouspalvelukustannusten keskiarvo siivottavaa neliömetriä kohden ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta Vuosikorjaukset Vuosikorjaukset /htm 2 /kk Teknisten palvelujen ulkoistamisaste Asuntotoimi Vuokrattavia asuntoja kpl Lämpö, sähkö, vesi Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S Veden ominaiskulutus l/rm 3 L Vuosikorjauskustannusten keskiarvo huoneistoneliömetriä kohden koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta Vuokrattavien asuntojen määrä per asuntoasioiden hoitoon käytetty htv Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa, lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon 5053 Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Sisäasiainministeriö 1 (13) 24.1.201 3 SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL 26 00023 Val tioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012

SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö Tulossopimus id7001707 6.2.2012 02.02 SMDno/2011/1169 1 (20)...... SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL26 00023 Valtioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus 2015 2019. MMM Dnro19/031/2015 Mavi Dnro 75/20/2015

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus 2015 2019. MMM Dnro19/031/2015 Mavi Dnro 75/20/2015 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus 2015 2019 MMM Dnro19/031/2015 Mavi Dnro 75/20/2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TOIMIALAN JA

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE Helmikuu 0 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1 (11) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.20885 1061/2110/2007 15.1.2008 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...3 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2008 Sisällysluettelo 1 MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET...1

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010 1 (10) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2010-140 19/20.01.01/2009-13.1.2010 ja ulkoasiainministeriön päätös nro HEL7498-1 14.1.2010 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO-

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2015-1271 1063/20.05.00/ 1 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilinpäätöksistä vuodelta 2011 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2012-119 1178/20.05.00/ 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2014 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus..

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

Puolustushallinnon kumppanuus

Puolustushallinnon kumppanuus Osastrategia Puolustushallinnon kumppanuus Kumppanuus osastrategia 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 1 Tavoitetila... 3 2 Kumppanuusstrategian tarkoitus... 4 3 Tukitoimintojen luokittelu... 5 4 Tukitoimintojen

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKATSAUS 2 1.1 Puolustusministerin katsaus 2 1.2 Puolustusministeriön toimiala ja hallinnonalan virastojen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2010 2 3 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 5 LIIKENTEEN

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 SLHK dnro 148/20/11 OKM dnro OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 Tulosneuvottelu opetus- ja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 SMDno/2008/605 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2011 Sisäasiainministeriö Monistamo Helsinki 2011 ISSN 1236-2840 ISBN 978-952-491-670-7 (nid.) ISBN

Lisätiedot