ALKUPERÄISTUTKIMUS. Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUPERÄISTUTKIMUS. Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio"

Transkriptio

1 ALKUPERÄISTUTKIMUS Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio Jyrki T. Mäkelä, Seppo T. Laitinen ja Jarmo A. Salo Väkevän emäksisen liuoksen nauttiminen voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan yläosaan vaikean syöpymävaurion, joka saattaa olla hengenvaarallinen ja vaatia vaikeimmissa tapauksissa päivystysluonteisia toimenpiteitä. Aikuiset nauttivat viemärinpuhdistusliuosta yleensä vain itsemurhatarkoituksessa, mikä vaikeuttaa vaurioita ja voi viivästyttää hoitoon hakeutumista. Kuvaamme yhdeksän potilasta, joille kehittyi maha-suolikanavan yläosan syöpymävaurio heidän nautittuaan itsemurhatarkoituksessa viemärin avaamiseen käytettävää emäksistä liuosta. Koska varhainen diagnoosi sekä oikein suunniteltu ja ajoitettu hoito antavat parhaan mahdollisen lopputuloksen, on tämän vakavan vammatyypin esittely lääkärikunnalle perusteltua. Syövyttävän aineen nauttiminen aiheuttaa ruoansulatuskanavan yläosaan etenevän vaurion, jonka vaikeusaste riippuu ratkaisevasti nautitun aineen määrästä, laadusta, pitoisuudesta ja vaikutusajasta limakalvolla (Dantas ja Mamede 1996). Emäksiset aineet aiheuttavat länsimaissa valtaosan näistä limakalvovaurioista, kun taas suolahappo ja rikkihappo ovat tavallisempia aiheuttajia vähemmän kehittyneissä maissa (Zargar ym. 1989). Voimakkaasti syövyttävä emäksinen aine aiheuttaa limakalvon nekroosin ja voimakkaan tulehdusreaktion. Vaikeimmillaan nekroosi voi edetä ruokatorven submukoosan ja lihaskerroksen läpi ja jopa liuottaa ruokatorven seinämän ja vahingoittaa viereisiä elimiä. Useat viemärin avaamiseen käytettävät liuotusaineet sisältävät runsaasti joko natriumhydroksidia tai natrium- ja kaliumhydroksidia, mikä tekee niiden aiheuttamista syöpymävaurioista erityisen vaikeahoitoisia ja vaarallisia. Ensihoidon mahdollisuudet ovat kovin rajalliset, joten potilas on syytä lähettää pikaisesti kirurgisen hoidon arvioon. Ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävauriot luokitellaan ihon palovammaluokitusta mukaillen (Chen ym. 1988). Ensimmäisen asteen syöpymävauriossa nähdään endoskopiassa hyperemiaa, limakalvon ödeemaa ja pinnallisia limakalvovaurioita. Toisen asteen vauriossa todetaan paikallisia nekroosialueita ja syviä ulseraatioita, ja kolmannen asteen vauriota luonnehtivat laajat nekroosialueet, läpi seinämän ulottuvat syöpymät sekä vaurion ulottuminen seinämän läpi viereisiin kudoksiin ja elimiin. Vaurion laadun tarkka ja nopea selvitys ja hoidon oikea valinta ovat onnistuneen hoidon perusedellytyksiä. Tästä syystä olemme keränneet tiedot yhdeksästä potilaasta, jotka saivat ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurion nautittuaan itsemurhatarkoituksessa viemärin avaamiseen käytettävää emäksistä ainetta. Duodecim 114: 47 51,

2 Potilaat ja menetelmät Kaikkiaan yhdeksän potilasta lähetettiin vuosien 1987 ja 1996 välisenä aikana HYKS:aan (potilaat 1 6) tai OYS:aan (potilaat 7 9) heidän nautittuaan itsemurhatarkoituksessa viemärinpuhdistusainetta. Kahdeksan heistä oli nauttinut väkevää natriumhydroksidia sisältävää Kodin Putkimiestä ja yksi väkevää kalium- ja natriumhydroksidiliuosta sisältävää Tube Openia. Vahingossa viemärinpuhdistusainetta nauttineita ei näissä sairaaloissa ole hoidettu. Nautitun ainemäärän tarkka arviointi jälkeenpäin ei ollut olosuhteiden epäselvyyden vuoksi mahdollista. Viisi potilaista sairasti psykoositasoista mielenterveyden häiriötä, mutta kukaan heistä ei ollut tapahtumahetkellä akuutissa psykoosissa. Potilaista neljä oli miehiä ja viisi naisia. Heidän keski-ikänsä oli 36 vuotta (vaihteluväli v). Endoskooppinen tutkimus tehtiin 24 tunnin kuluessa vamman jälkeen kuudelle potilaalle yliopistollisessa sairaalassa ja kolmelle paikallisessa sairaalassa. Aika aineen nauttimisesta yliopistolliseen sairaalaan tuloon vaihteli 12 tunnista 12 kuukauteen. Potilaiden keskeinen taudinkuva ja kliiniset löydökset on kuvattu taulukossa 1. Yhdelläkään potilaalla ei esiintynyt hengenahdistusta mahdollisen hengitystievamman oireena sairaalaan tullessa. Erityistä syöpymävaurion ensiapua ei kukaan potilaista saanut. Vaurion vaikeusaste määritettiin endoskooppisen ja kliinisen löydöksen perusteella. Endoskopia suoritettiin ensisijaisena tutkimuksena (taulukko 1), ja endoskopian jälkeen neljälle potilaalle tehtiin perforaatioepäilyn herättäneen voimakkaan rintakivun vuoksi ruokatorven varjoaineröntgenkuvaus. Varjoainekuvauksessa kaikilla neljällä potilaalla todettiin ruokatorven puhkeama, ja näistä potilaista kahdella oli endoskooppisesti kolmannen asteen syöpymävaurio, yhdellä toisen ja yhdellä ensimmäisen (potilas 1). Viimeksi mainitulla todettiin peritoniitin ja mediastinitiitin kliiniset oireet, mutta vain kuusi tuntia emäsliuoksen nauttimisen jälkeen tehty endoskopia antoi vielä vaikutelman ensimmäisen asteen vauriosta. Normaali endoskopialöydös viivästytti jatkotutkimuksia, ja vasta kaksi vuorokautta myöhemmin tehty varjoaineröntgenkuvaus osoitti ruokatorven puhkeaman. Kun potilaalla ei todettu röntgenkuvauksessa ruokatorven puhkeamaan viittaavaa löydöstä, selvitettiin vaurion laajuus ensin abdominaalisesti yläkeskiviillosta. Jos varjoainekuvauksessa todettiin ruokatorven puhkeama, leikkaus aloitettiin torakotomialla. Erityisesti selvitettiin, oliko mahalaukku vaurioitunut vai soveltuiko se käytettäväksi rekonstruktioon. Vain potilaan 1 mahalaukun proksimaaliosa oli selvästi nekroottinen. Kahdelle potilaalle oli tehtävä samalla kerralla oikeanpuoleinen torakotomia todetun hengitysteiden syöpymävaurion vuoksi. Ruokatorvi poistettiin kahdeksalta potilaalta, ja rekonstruktiivinen leikkaus tehtiin samalla kertaa viidelle potilaalle ja kolmelle potilaalle myöhemmin. Potilaalle 3 ei tehty kirurgisia toimenpiteitä. Myöhäisrekonstruktiot tehtiin vasta, kun fyysiset ja psyykkiset ongelmat oli saatu hallintaan. Tulokset Potilaat 1 ja 4 kuolivat sairaalahoidon aikana. Potilaalla 1 ei esiintynyt hengenahdistusta keskussairaalaan tullessa, vaan hänelle kehittyi hengityselimiin ulottuva vaikea syöpymävaurio ruokatorven seinämän läpi. Potilas lähettiin kirurgiseen hoitoon yliopistolliseen sairaalaan viisi vuorokautta sen jälkeen, kun hän oli nauttinut noin 250 millilitraa Kodin Putkimiestä, ja hänelle suoritettiin päivystysleikkaus samana päivänä. Leikkauksessa täysin nekroottinen ruokatorvi ja mahalaukun yläosa poistettiin ja henkitorven ja oikean pääbronkuksen defektit korjattiin perikardiumsiirteellä. Potilaalle kehittyi septinen sokki yhdeksäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä. Bronkoskopiassa todettiin laaja bronkiaalinen nekroosi, eikä uusia korjausleikkauksia pidetty enää mahdollisina. Potilas menehtyi seuraavana päivänä. Potilas 4 lähetettiin yliopistolliseen sairaalaan leikkausta varten 36 vuorokautta Tube Open -liuoksen nauttimisen jälkeen. Kolmantenatoista nauttimisen jälkeisenä päivänä potilaalle oli kehittynyt esofagobronkiaalinen fisteli keskussairaalan teho-osastolla ja sen seurauksena vaikea keuhkokuume. Ennen leikkausta suoritetussa gastroskopiassa todettiin, että ruokatorvi oli turvonnut tukkoon ja sen seurauksena kaikki sylki valui vasempaan pääbronkukseen. Potilaalle kehittyi jo leikkausta edeltävässä vaiheessa vaikea keuhkokuumeesta johtuva hengitysvajaus. Potilaan ruokatorvi poistettiin, bronkuksen defekti suljettiin ja suoritettiin välitön ruokatorven rekonstruktio poikittaista koolonia käyttäen, mutta potilas kuoli monielinvaurioon kolme päivää leikkauksen jälkeen. Tämän potilaan leikkaussaumat olivat ruumiinavauksessa ehyet. Potilaat 2 ja 7, joilla myös oli kolmannen asteen syöpymävaurio, hoidettiin yliopistollisen sairaalan kirurgisessa yksikössä heti vaurion synnyn jälkeen. Potilas 2 leikattiin heti, kun kolmannen asteen syöpymävaurio oli todettu (taulukko 2). Potilasta 7 hoidettiin alkuun konservatiivisesti, mutta hänelle kehittyi kolme viikkoa myöhemmin ruokatorven ahtauma. Ahtauman laajentaminen jäykillä Eder Puestowin tyyppisillä dilataattoreilla johti ruokatorven puhkeamiseen, ja 48 J. T. Mäkelä ym.

3 T a u l u k k o 1. Potilaiden kliiniset löydökset. Potilas Suku- Ikä, Krooninen Tähystyksessä Aikaväli Vaurioitunut Kuollut puoli v mielisairaus todettu vaurion vaurioista elin aste leikkaukseen 1 Mies 22 + I 1 5 vrk Ruokatorvi, + mahalaukku, henkitorni, bronkus 2 Mies 43 III 4 vrk Ruokatorvi 3 Nainen 29 + I Ruokatorvi 4 Nainen 60 + III 1 kk Ruokatorvi, + bronkus 5 Mies 33 + II 4 kk Ruokatorvi 6 Mies 27 + II 5 kk Ruokatorvi 7 Nainen 17 III 1 kk Ruokatorvi, mahalaukku 8 Nainen 42 II 12 kk Ruokatorvi 9 Nainen 47 II 12 kk Ruokatorvi 1 Todellisuudessa kolmannen asteen vaurio tämän takia ruokatorvi oli poistettava päivystystoimenpiteenä. Molemmat potilaat leikattiin kaksivaiheisesti. Potilaan 7 mahalaukkua ei poistettu laparotomian yhteydessä, koska gastroskopiassa oli todettu vain toisen asteen limakalvovaurio mahalaukussa. Potilaalle tehtiin ensimmäisen leikkauksen yhteydessä gastrostooma, jonka kautta ravinnonanto onnistui kolmen viikon ajan. Tämän jälkeen potilaalle kehittyi mahanportin ahtauma syöpymävaurion seurauksena, ja tämä esti ruokinnan gastrostooman kautta ja teki mahalaukun rekonstruktioon soveltumattomaksi. Ne potilaat, joilla alkuvaiheessa todettiin toisen asteen syöpymävaurio, leikattiin vasta ruokatorven ahtauman kehittymisen jälkeen, ja kaikille tehtiin yksivaiheinen leikkaus. Potilas 6 on leikattu myöhemmin uudelleen kiinnikkeiden aiheuttaman suolitukoksen vuoksi. Potilaille 2 ja 9 on suoritettu ruokatorven yläosan leikkaussauman ahtauman vuoksi leikkaussauman laajennuksia. Molemmilla todettiin jo alkuvaiheessa korkea, nieluun saakka ulottuva limakalvovaurio. Tätä nykyä molemmat voivat hyvin, mutta potilaalla 9 on esiintynyt ajoittaisia nielemishäiriöitä. Pohdinta Nestemäinen emäsliuos aiheuttaa ruokatorven vaikean syöpymävaurion, mutta onneksi suun alue vaurioituu yleensä vähemmän. Ruokatorvivaurion oireina esiintyy nielemisvaikeutta ja kovaa polttavaa rintakipua, ja epigastriset kivut ja verioksennukset ovat tavallisimpia mahalaukkuperäisiä oireita. Mahalaukun huuhtelu ja potilaan oksennuttaminen ovat tässä tilanteessa vasta-aiheisia, koska syövyttävää ainetta voi tällöin joutua uudelleen ruokatorveen. Maidon ja veden juottamista on suositeltu, mutta niiden tehoa ei ole voitu osoittaa (Gumaste ja Dave 1992). Kun todetaan kovaa rinta-ylävatsakipua ja ylävatsalla vatsanpeitteiden jännitystä, on epäiltävä mediastiniittia tai peritoniittia ja lähetettävä potilas jatkohoitoon kirurgiseen yksikköön. Mahan natiivi- ja thoraxröntgenkuvauksella voidaan todeta mahdolliset selvät puhkeamat, mutta ruokatorven ja mahalaukun varhainen endoskooppinen tutkimus on syöpymävaurion diagnoosin perusta (Thompson 1987) ja ensisijainen tutkimus. Syöpymävaurion endoskopia on turvallinen toimenpide, mutta endoskopistin on oltava kokenut, sillä tähystimen ylimääräisiä liikkeitä ja liiallista ilmanpainetta on syytä varoa. Koko ruoansulatuskanavan yläosan tutkiminen on ehdottoman tärkeää, jotta koko vaurioitunut alue tulee tarkastetuksi. Tähystyksessä pyritään määrittämään vaurioituneen alueen laajuus ja vaurion aste. Tähystys on syytä suorittaa 48 tunnin kuluessa vaurion synnystä (Schild 1985), joskin kovin Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio 49

4 T a u l u k k o 2. Potilaille suoritetut kirurgiset toimenpiteet. Potilas Vaurion Primaari- Myöhempi aste toimenpide toimenpide 1 I 1 Ruokatorven ja maha- laukun resektio, trakean rekonstruktio gastrostomia 2 III Ruokatorven transhia- Ruokatorven taalinen resektio, korvaus oikeangastrostomia puoleisella 3 I 4 III Ruokatorven resektio, vasemman pääbronkuksen rekonstruktio, ruokatorven korvaus poikittaisella 5 II Ruokatorven transhia- korvaus poikittaisella 6 II Ruokatorven transhia- korvaus poikittaisella 7 III Ruokatorven transhia- Ruokatorven taalinen resektio, korvaus vasemmangastrostomia puoleisella 8 II Ruokatorven transhia- korvaus mahalaukusta tehdyllä putkella 9 II Ruokatorven transhia- korvaus mahalaukusta tehdyllä putkella 1 Todellisuudessa kolmannen asteen vaurio varhainen endoskopia voi antaa väärän kuvan vaurion vaikeudesta (Cardona ja Daly 1971), kuten ilmeisesti tapahtui potilaamme 1 tapauksessa. Tästä syystä ruokatorven röntgentutkimus vesiliukoisella varjoaineella on syytä tehdä aina, kun herää epäily ruokatorven puhkeamasta osoittipa endoskopia mitä tahansa. Endoskopialla ei nähdä ruokatorven ulkopuolisia vaurioita, joista voidaan saada tarkempi selvyys tietokonetomografialla (Oakes 1995). Kaksi potilaistamme, joilla oli läpi ruokatorven seinämän ulottuva vaurio, menehtyi pitkällisen hoidon jälkeen. Leikkauksen ajoitus on ongelmallista, koska kliiniset löydökset eivät välttämättä korreloi vaurion vakavuuden kanssa, mutta pitkittynyt passiivinen seuranta voi johtaa huonoon lopputulokseen. Kun todetaan koko ruokatorven tai mahalaukun seinämän läpi ulottuva syöpymävaurio, on potilaan ennuste parannettavissa vain kaiken nekroottisen kudoksen poistavalla määrätietoisella kirurgisella hoidolla (Estrera ym. 1986). Endoskopiassa todettua laajaa kolmannen asteen syöpymävauriota on myös pidettävä leikkausaiheena (Meredith ym. 1988, Jeng ym. 1994). Ruokatorven tai mahalaukun puhkeama voi syntyä kahden ensimmäisen viikon aikana, ja leikkaus olisi tehtävä ennen tätä, jotta sepsiksen tai monielinvaurion aiheuttamat kuolemantapaukset voidaan välttää. Potilaat 4 ja 7 olisi jälkikäteen arvioiden pitänyt hoitaa toisin. Potilas 4 lähetettiin yliopistolliseen sairaalaan vasta 36 vuorokautta Tube Open -liuoksen nauttimisen jälkeen, jolloin potilaalla oli jo esofagobronkiaalinen fisteli ja leikkaus oli auttamattomasti myöhässä. Potilaalla 7 oli toisen asteen vaurio, ja hänelle kehittyi ruokatorven ahtauma, jota hoidettiin liian pitkään toistuvin laajennuksin. Varhaisempi leikkaus olisi vähentänyt potilaan kärsimyksiä. Aineistomme kahden potilaan tapauksessa leikkauksella ei enää voitu keskeyttää kuolemaan johtavaa vaikeaa sairausprosessia, koska elinvauriot olivat jo liian laajat. Kolmannen asteen syöpymävaurioissa on syytä käyttää kaksivaiheista leikkausta ja tehdä rekonstruktiot vasta potilaan yleistilan ja psyykkisen tilan vakaannuttua. Myöhäiskonstruktioissa voidaan käyttää joko isoperistalttista vasemmanpuoleista (Huang ym. 1989) tai poikittaista koolonia (Salo ym. 1995). Valinta on järkevintä tehdä paikallisen verenkierron perusteella (Isolauri 1995). Toisen asteen vaurioissa voidaan rekonstruktio tehdä myös transhiataalisesti mahalaukusta muotoiltua putkea käyttäen (Orringer ym. 1993), kunhan mahalaukku vain on varmasti terve. Syöpymävaurioiden tärkein komplikaatio on ruokatorven ahtauma, joka kehittyy kolmesta viikosta vuoteen syövyttävän aineen nauttimisen jäl- 50 J. T. Mäkelä ym.

5 keen (Gumaste ja Dave 1992). Jos syöpymävaurio ei johda puhkeamaan, ahtauma on odotettavissa joka tapauksessa yli 90 %:lla kolmannen asteen vaurion ja %:lla toisen asteen vaurion saaneista potilaista, mutta ensimmäisen asteen syöpymävaurion jälkeen ei ahtaumia yleensä ilmene (Gumaste ja Dave 1992). Ahtauman välttämiseksi proksimaalinen anastomoosi on tehtävä mahdollisimman ylös, tarvittaessa hypofarynksiin saakka. Ruokatorven ahtauman ehkäisyssä ei metyyliprednisolonista ole osoitettu olevan hyötyä (Anderson ym. 1990). Sen käytöstä voi olla jopa haittaa, koska steroidit heikentävät inflammatorista vastetta (Oakes ym. 1995). Preventiivisistä ruokatorven laajennuksista ei myöskään ole hyötyä, mutta todetun ahtauman pneumaattista laajennusta on aina syytä yrittää ensin, joskin emäksisen aineen aiheuttamat ahtaumat ovat usein pitkiä ja fibroottisia ja voivat vaatia Eder Puestowin tyyppisten jäykkien laajentimien käyttöä. Jos toistuvista laajennuksista ei ole pysyvää apua, on syytä lähettää potilas leikkaushoidon arvioon. Aineistossamme ei ollut yhtään sellaista erityishoitoa tarvinnutta potilasta, jonka vaurio olisi ulottunut ruokatorvesta pohjukaissuoleen saakka tai käsittänyt koko nielun ja ruokatorven alueen. Yhdellä potilaistamme oli vain ensimmäisen asteen limakalvovaurio, eikä hänelle toistaiseksi ole annettu mitään kirurgista hoitoa. Koska emäksisen aineen aiheuttaman ruokatorven limakalvovaurion jälkeen ruokatorven syöpäriski on tuhatkertainen (Isolauri ja Markkula 1989), on tämänkin potilaan säännöllinen endoskooppinen seuranta sytologisine näytteineen ja biopsioineen paikallaan. Useimmat näistä syövistä kehittyvät henkitorven harjun tasolle (Appelqvist ja Salmo 1980), ja näiden potilaiden ennuste on parempi kuin ruokatorven syöpää potevien keskimäärin. Emäksisen liuoksen aiheuttama maha-suolikanavan yläosan syöpymävaurio ei ole kovin harvinainen. Aineistomme perusteella esitämme, että kolmannen asteen syöpymävamma hoidettaisiin aina tehokkaalla kirurgisella hoidolla, useimmiten kaksivaiheisesti. Toisen asteen syöpymävaurioita tulee seurata aktiivisesti tähystyksin, alkuun 2 3 viikon välein, ja jos kehittyy ahtauma, sitä laajennetaan muutaman kerran. Jos laajennushoito ei helpota potilaan oireita pysyvästi, hoidetaan vaurio yksivaiheisella leikkauksella. Jos ahtaumaa ei kehity, seuranta voidaan tältä osin lopettaa, mutta emäksisen liuoksen aiheuttama syöpymävaurio vaatii aina endoskooppisen seurannan parin vuoden välein ruokatorven karsinooman suurentuneen vaaran vuoksi. Kirjallisuutta Anderson K D, Rouse T M, Randolph J G. A controlled trial of corticosteroids with corrosive injury of the esophagus. N Engl J Med 1990; 323: Appelqvist P, Salmo M. Lye corrosion carcinoma of the esophagus. Cancer 1980; 45: Cardona J C, Daly J F. Current management of corrosive esophagitis: an evaluation of 239 cases. Ann Otol Rhinol Laryngol 1971; 80: Chen H-C, Tang Y-B, Shief M-J, ym. Early reconstruction of pharynx and esophagus following corrosive injury with radial forearm flap in preparation for colon interposition. Ann Thorac Surg 1992; 45: Dantas R O, Mamede R C M. Esophageal motility in patients with esophageal caustic injury. Am J Gastroenterol 1996; 91: Estrera A, Taylor W, Mills L J, Platt M R. Corrosive burns of the esophagus and stomach: a recommendation for aggresive surgical approach. Ann Thorac Surg 1986; 41: Gumaste V V, Dave P B. Ingestion of corrosive substances in adults. Am J Gastroenterol 1992; 87: 1 5. Huang M-H, Sung C-Y, Hsu H-K, ym. Reconstruction of the esophagus with left colon. Ann Thorac Surg 1989; 48: Isolauri J. Oesophageal substitution. Ann Chir Gyn 1994; 83: Isolauri J, Markkula H. Lye ingestion and carcinoma of the esophagus. Ann Chir Scand 1989; 155: Jeng L-B B, Chen H-Y, Chen S-C, ym. Upper gastrointestinal tract ablation for patients with extensive injury after ingestion of strong acid. Arch Surg 1994; 129: Meredith J W, Kon N D, Thompson J N. Management of injuries from liquid lye ingestion. J Trauma 1988; 28: Oakes D D. Reconsidering the diagnosis and treatment of patients following ingestion of liquid lye. J Clin Gastroenterol 1995; 21: Orringer M B, Marshall B, Stirling Mc. Transhiatal esophagectomy for benign and malignant disease. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105: Salo J A, Nemlander T, Rämö O J. Special considerations of oesophageal surgery. Strategies of treatment for oesophageal perforations. Ann Chir Gyn 1995; 84: Schild J A. Caustic ingestion in adult patients. Laryngoscope 1985; 95: Thompson J N. Corrosive esophageal injuries I. A study of nine cases of concurrent accidental caustic ingestion. Laryngoscope 1987; 97: Zargar S A, Kochhar R, Nagy B, ym. Ingestion of corrosive acid. Gastroenterology 1989; 97: JYRKI T. MÄKELÄ, dosentti, apulaisopettaja SEPPO T. LAITINEN, dosentti, osastonylilääkäri OYS:n kirurgian klinikka Kajaanintie 50, Oulu JARMO A. SALO, dosentti, erikoislääkäri HYKS:n kirurgian klinikka Haartmaninkatu 4, Helsinki Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio 51

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Komplisoitumaton Komplisoitunut diver tikuliitti = akuutti diver tikuliitti, johon liittyy absessi, fistelöinti, suolitukos tai vapaa puhkeama. Prevalenssi

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

Kroonisen haimatulehduksen komplikaatioiden endoskooppinen hoito

Kroonisen haimatulehduksen komplikaatioiden endoskooppinen hoito Endoskopia Leena Kylänpää, Marianne Udd ja Jorma Halttunen Kroonisen haimatulehduksen komplikaatioiden endoskooppinen hoito Krooninen pankreatiitti on haimaa arpeuttava tauti, joka kehittyy akuuttien haimatulehdusten

Lisätiedot

Zenkerin divertikkelin hoito ja potilaiden tyytyväisyys

Zenkerin divertikkelin hoito ja potilaiden tyytyväisyys Tuomas Klockars, Eero Sihvo, Heikki Rihkanen, Jarmo Salo ja Antti Mäkitie KATSAUS Zenkerin divertikkelin hoito ja potilaiden tyytyväisyys Zenkerin divertikkeli on alanielun pullistuma, jonka syntymekanismi

Lisätiedot

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Päivystyksessä Paljon potilaita Paljon infektioita Harvalla paha tauti Usein kiire Usein hoito ennen

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Laparoskooppinen kirurgia lastenkirurgin näkökulma. Antti Koivusalo Lastenklinikka HUS, Helsinki

Laparoskooppinen kirurgia lastenkirurgin näkökulma. Antti Koivusalo Lastenklinikka HUS, Helsinki Laparoskooppinen kirurgia lastenkirurgin näkökulma Antti Koivusalo Lastenklinikka HUS, Helsinki Lasten ja aikuisten laparoskopian ja torakoskopian eroja Vatsaontelon / rintaontelon pieni tilavuus pienet

Lisätiedot

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Heikki Huhtinen, LT TYKS, vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Gastroenterologiayhdistyksen syyskokous 20.9.2013, Kuopio Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta

Lisätiedot

GE-komplikaatiot gynekologisessa kirurgiassa. Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala

GE-komplikaatiot gynekologisessa kirurgiassa. Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala gynekologisessa kirurgiassa Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala Tapausselostus no 1 : 35-v Operoitu kahdesti endometrioosin takia aikaisemmin resekoitu rektoktovaginaalista endometrioosia rakkoresektio

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Paksusuolen divertikuloosi

Paksusuolen divertikuloosi Katsaus Jyrki Mäkelä on länsimaissa yleinen sairaus, jonka esiintyvyys kasvaa iän myötä. Divertikuloosi sinänsä ei juuri koskaan ole leikkauksen aihe, vaan sen oireita pyritään hallitsemaan runsaskuituisella

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

GKS koulutuspäivät 13.10.2011 Marjaleena Setälä, EL 1. Fossa Douglas on endometrioosipesäkkeiden yleisin sijaintipaikka kuoppaa verhoava peritoneum sakrouteriiniset ligamentit peräsuoli 2. Endometrioosi

Lisätiedot

Gastroesofageaalisen refluksitaudin pahanlaatuinen komplikaatio: ruokatorven ja mahansuun rauhassyöpä. Eero Sihvo ja Jarmo Salo

Gastroesofageaalisen refluksitaudin pahanlaatuinen komplikaatio: ruokatorven ja mahansuun rauhassyöpä. Eero Sihvo ja Jarmo Salo Refluksitauti Gastroesofageaalisen refluksitaudin pahanlaatuinen komplikaatio: ruokatorven ja mahansuun rauhassyöpä Eero Sihvo ja Jarmo Salo Ruokatorven adenokarsinooma eli rauhassyöpä on gastroesofageaalisen

Lisätiedot

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää LEIKOPÄIKILYHKI Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014 Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää Ulla Keränen Sidonnaisuudet: HUS - Hyvinkää - Operatiivisen tulosyksikön

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia Ruokatorvisyöpä Ruokatorvisyöpä 2013 Eero Sihvo Dos KSKS Nielemisvaikeus Suomessa vajaa 300/v 14. yleisin ca >20. yleisin ca 2 histologista päätyyppiä Distaalinen ruokatorvi 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla?

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 29.9.2017 Alueellinen koulutus Yleistä suoliston mikrobistosta Noin 1000 bakteerilajia

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Palleatyräleikkauksen komplikaatiot

Palleatyräleikkauksen komplikaatiot KATSAUS Tuomo Rantanen Onnistuessaan palleatyräleikkaus eli fundoplikaatio parantaa oireisen refluksipotilaan elämänlaatua merkittävästi. Fundoplikaation jälkeiset komplikaatiot ovat varsin harvinaisia,

Lisätiedot

Ruokatorven refluksitauti (gastro-esophageal

Ruokatorven refluksitauti (gastro-esophageal KATSAUS Refluksiesofagiitin uudistuva hoito Jari Ovaska Refluksitaudin hoito voidaan aina aloittaa konservatiivisesti, mutta sairauden kroonisen luonteen vuoksi joudutaan usein turvautumaan joko pitkäaikaiseen

Lisätiedot

Ruoansulatuskanavan palliatiivinen kirurgia

Ruoansulatuskanavan palliatiivinen kirurgia TEEMA: PALLIATIIVINEN HOITO Juha Saarnio, Heikki Huhtinen ja Juha Grönroos 418 Palliatiivisella kirurgialla viitataan parantumattomasti syöpäsairaan oireita lievittäviin ja usein myös elämänlaatua parantaviin

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan. Lääkäri

Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan. Lääkäri Tieto lisää turvallisuutta: Vahingoista oppia toimintaan Lääkäri 2018 12.1.2018 Prosessikatkokset potilasvahinkoina Hoitovastuu ja sen siirtyminen kenelle? Eero Hirvensalo prof., ortopedian ja traumatologian

Lisätiedot

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto Kiistelty aihe Paljon eriäviä mielipiteitä Hyvin erilaisia toimintatapoja Leikkaustekniikka vaikuttaa poistetaanko

Lisätiedot

Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi

Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi Jyrki Tuulari 8.2.2012 psykologi Välittäjä 2013/Pohjanmaa-hanke Itsemurhayritys Itsemurhayritykseen päätyy jossakin elämänvaiheessa ainakin 3-5 % väestöstä Riski on

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Akuutti vatsa ensihoidossa ja päivystyspoliklinikalla

Akuutti vatsa ensihoidossa ja päivystyspoliklinikalla Akuutti vatsa ensihoidossa ja päivystyspoliklinikalla Juhani Tavasti Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoidon erityispätevyys Akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri Ensihoidon osastonylilääkäri,

Lisätiedot

LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009. Kari Haukipuro, yl, tyj

LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009. Kari Haukipuro, yl, tyj LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009 Kari Haukipuro, yl, tyj 21: LeTe 3 vastuualuetta 210 Tutkimus- ja kehitys Infektiontorjunta Tietopalvelut Kokeellinen kirurgia 211 Anestesia Anestesia (koko talon anestesia

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa Keuhkoahtaumatauti Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa keuhkoahtaumatauti on sairaus, jolle on tyypillistä hitaasti etenevä pääosin palautumaton hengitysteiden

Lisätiedot

Akuutti vatsa raskauden aikana. Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka

Akuutti vatsa raskauden aikana. Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka Akuutti vatsa raskauden aikana Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka Akuutti vatsa Äkillisesti alkanut tai voimistuva tunteja tai päiviä kestävä vatsakipu Tila saattaa vaatia

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

Urologiset vammat. Hanna Vasarainen HUS Urologian klinikka 5.2.2010

Urologiset vammat. Hanna Vasarainen HUS Urologian klinikka 5.2.2010 Urologiset vammat Hanna Vasarainen HUS Urologian klinikka 5.2.2010 Munuaisvammat Kaikista vammoista munuaisen osuus on 1 5 % Vatsavammojen yhteydessä munuaisvamma 10 20 %:lla 30 50 % virtsa- ja sukuelinvammoista

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni EBV-infektio VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ I SUURENTUNEET IMUSOLMUKKEET KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ II KATTEISET NIELURISAT NIELUN VERENPURKAUMAT KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ III

Lisätiedot

Koska refluksitaudin todellisia syitä ei täysin

Koska refluksitaudin todellisia syitä ei täysin Refluksitauti Tuula Kiviluoto Refluksitaudin primaarihoito ovat elämäntapaohjeet ja lääkitys. Vain osa potilaista tarvitsee leikkausta. Hyvä leikkaustulos edellyttää potilaiden huolellista valintaa ja

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA. Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia

VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA. Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia Näkökulmani aiheeseen 38 vuotta terveyskeskuslääkärinä 24 vuotta Lääkintöhallituksen,

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Lea Pulliainen, LL, plastiikkakirurgi Erkki Tukiainen, professori,

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle. Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS

Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle. Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus on yleinen ongelma, joka jää usein diagnosoimatta Kehittyneissä

Lisätiedot

Refluksitaudin toteaminen. Martti Färkkilä

Refluksitaudin toteaminen. Martti Färkkilä Refluksitauti Martti Färkkilä Refluksitaudin diagnoosi pohjautuu oireisiin, lääkehoitovasteeseen, endoskopiaan ja ruokatorven ph-rekisteröintiin, mutta sen toteamiseen ei ole kultaista standardia. Närästys

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 DRG:n perusteet ja logiikka 10.12.2013 Page 2

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

NEGLECT-POTILAAN POLKU KUNTOUTTAVAAN ARKEEN

NEGLECT-POTILAAN POLKU KUNTOUTTAVAAN ARKEEN NEGLECT-POTILAAN POLKU KUNTOUTTAVAAN ARKEEN Riitta Luukkainen-Markkula Kl. Neuropsykologi, PsT Neuron AVH-päivät 2012; AVH ja arki 24.10.2012 Neglect-oireessa on kysymys vaikeudesta tulla tietoiseksi vasemmalta

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS 19.3.2014 Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia Tehtävän suoritus Palautuksia: 51 Tiivistelmien keskipituus 97 sanaa hyvä! OTSIKOT Otsikko tutkimuksen

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Mistä iäkkäiden hoitopaikkasiirrot kertovat ja voidaanko niihin vaikuttaa?

Mistä iäkkäiden hoitopaikkasiirrot kertovat ja voidaanko niihin vaikuttaa? YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Mistä iäkkäiden hoitopaikkasiirrot kertovat ja voidaanko niihin vaikuttaa? Jaakko Valvanne Geriatrian professori 31.8.2015 Miksi hoitopaikkasiirroista keskustellaan? Tamperelaiset

Lisätiedot

Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa

Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa Ruuansulatuskanavan ja virtsateiden alueen läpivalaisututkimukset 4.12.2009 Karoliina Paalimäki-Paakki Luentokerrat 4.12. klo 8.15-10.30 yleistä 7.12. klo

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus?

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Kausi-influenssarokotus on tehokas keino ehkäistä influenssan leviämistä Henkilökunnan influenssarokotuksille on vahvat perusteet Henkilökunta on merkittävä

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Akuutit suolisto-ongelmat: ongelmat:

Akuutit suolisto-ongelmat: ongelmat: 2013 Akuutin vatsan radiologiaa / natiivimaha-rtg kuvantulkintaharjoitus Ryhmäopetus V1 Radiologian oppikirjassa sivut 259-284 ja 292-314 liittyvät aihepiiriin Akuutit suolisto-ongelmat: ongelmat: Lama

Lisätiedot

Rintakehän vammat. Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS

Rintakehän vammat. Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS Rintakehän vammat Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS Anatomia Thoraxvammat Kuolinsyy 20-25%:ssa trauman aiheuttamista kuolemista Hiluksen, suurten suonien tai sydämen vamma: 50% kuolee heti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Ruokatorven tauteja. Ruokatorven patologiaa. Ari Ristimäki. Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB

Ruokatorven tauteja. Ruokatorven patologiaa. Ari Ristimäki. Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB Ruokatorven patologiaa Ari Ristimäki Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB Ruokatorven tauteja Kehitysvirheet Motoriikan häiriöt Ahtaumat Divertikkelit Herniat Esofagiitti Barrett-esofagus

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Olli Kampman,, LT, apulaisopettaja TaY,, lääl ääketieteen laitos EPSHP psykiatrian toiminta-alue alue Kaksoisdiagnoosi (dual diagnosis,, DD) Vakava

Lisätiedot

Koulutussairaalat ja kouluttajat:

Koulutussairaalat ja kouluttajat: 2009-2011 SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIA Vastuuhenkilö: Prof. Ari Harjula KLL/Thorax- ja verisuonikirurgia, Haartmaninkatu 4, PL 340, 00029 HUS Puh. (09) 471 72290, ari.harjula@hus.fi Sydän- ja rintaelinkirurgian

Lisätiedot

Itsestään laajenevien metallisten verkkoputkien

Itsestään laajenevien metallisten verkkoputkien Endoskopia Paulina Salminen ja Heikki Huhtinen Maha-suolikanavan stentit Metallisten verkkoputkien eli stenttien käyttö ruoansulatuskanavassa on viime vuosien aikana yleistynyt merkittävästi ja stenttihoidon

Lisätiedot

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Liisa Laitinen sh, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti NACS KYS 16.10.2011 1 Seksuaalisuudesta vaginan

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN TYÖST STÄ Heikki J. JärvinenJ HYKS, kirurgian klinikka Valviran asiantuntijasymposium, Biomedicum 16.4. 2013 VALVIRA:lle

Lisätiedot

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Status epilepticus ja EEG:n merkitys sen diagnostiikassa ja hoidossa. Tehtävänsiirtoihin liittyviä näkökohtia Keski-Suomen keskussairaalan hanke Ensimmäisen

Lisätiedot

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Perusasiaa Tartuntatapa Esiintyy iholla ja nielussa Pisara- ja kosketustartunta

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (eriytyvä koulutus 80 tuntia + runkokoulutus 60 tuntia)

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (eriytyvä koulutus 80 tuntia + runkokoulutus 60 tuntia) 2009 11 GASTROENTEROLOGINEN KIRURGIA Vastuuhenkilö: dos. Pauli Puolakkainen Vatsaelinkirurgian klinikka, Meilahden sairaala, PL 340, 00029 HUS tai Helsingin yliopisto/ii kirurgian klinikka, PL22, 00014

Lisätiedot

ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA 2009-2011 ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA Vastuuhenkilö: Prof. Ilkka Kiviranta Töölön sairaala, Topeliuksenkatu 5, PL 266, 00029 HUS Puh. (09) 4711, ilkka.kiviranta@hus.fi Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Kolorektaalisyövän leikkaushoidon tulokset Mikkelin keskussairaalassa. Hannu Paajanen ja Niilo Härkönen

Kolorektaalisyövän leikkaushoidon tulokset Mikkelin keskussairaalassa. Hannu Paajanen ja Niilo Härkönen Alkuperäistutkimus Kolorektaalisyövän leikkaushoidon tulokset Mikkelin keskussairaalassa Hannu Paajanen ja Niilo Härkönen Vuosina 1985 94 Mikkelin keskussairaalassa todettiin 341 kolorektaalisyöpää, joista

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Virtsatiekomplikaatiot. Päivi Härkki GKS päivät 14.10.2011

Virtsatiekomplikaatiot. Päivi Härkki GKS päivät 14.10.2011 Virtsatiekomplikaatiot Päivi Härkki GKS päivät 14.10.2011 diagnostisissa laparoskopioissa riski olematon LH:ssa 0.3% dg peroperatiivisesti vain 10% poltto suurin syyllinen Uretervaurio LH:n uretervauriot

Lisätiedot

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Nuoren kipeä kives miten toimin Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Yleistä Kiveksen kiertymä on äkillisen kiveskivun yleinen syy lapsuus-

Lisätiedot