ALKUPERÄISTUTKIMUS. Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUPERÄISTUTKIMUS. Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio"

Transkriptio

1 ALKUPERÄISTUTKIMUS Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio Jyrki T. Mäkelä, Seppo T. Laitinen ja Jarmo A. Salo Väkevän emäksisen liuoksen nauttiminen voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan yläosaan vaikean syöpymävaurion, joka saattaa olla hengenvaarallinen ja vaatia vaikeimmissa tapauksissa päivystysluonteisia toimenpiteitä. Aikuiset nauttivat viemärinpuhdistusliuosta yleensä vain itsemurhatarkoituksessa, mikä vaikeuttaa vaurioita ja voi viivästyttää hoitoon hakeutumista. Kuvaamme yhdeksän potilasta, joille kehittyi maha-suolikanavan yläosan syöpymävaurio heidän nautittuaan itsemurhatarkoituksessa viemärin avaamiseen käytettävää emäksistä liuosta. Koska varhainen diagnoosi sekä oikein suunniteltu ja ajoitettu hoito antavat parhaan mahdollisen lopputuloksen, on tämän vakavan vammatyypin esittely lääkärikunnalle perusteltua. Syövyttävän aineen nauttiminen aiheuttaa ruoansulatuskanavan yläosaan etenevän vaurion, jonka vaikeusaste riippuu ratkaisevasti nautitun aineen määrästä, laadusta, pitoisuudesta ja vaikutusajasta limakalvolla (Dantas ja Mamede 1996). Emäksiset aineet aiheuttavat länsimaissa valtaosan näistä limakalvovaurioista, kun taas suolahappo ja rikkihappo ovat tavallisempia aiheuttajia vähemmän kehittyneissä maissa (Zargar ym. 1989). Voimakkaasti syövyttävä emäksinen aine aiheuttaa limakalvon nekroosin ja voimakkaan tulehdusreaktion. Vaikeimmillaan nekroosi voi edetä ruokatorven submukoosan ja lihaskerroksen läpi ja jopa liuottaa ruokatorven seinämän ja vahingoittaa viereisiä elimiä. Useat viemärin avaamiseen käytettävät liuotusaineet sisältävät runsaasti joko natriumhydroksidia tai natrium- ja kaliumhydroksidia, mikä tekee niiden aiheuttamista syöpymävaurioista erityisen vaikeahoitoisia ja vaarallisia. Ensihoidon mahdollisuudet ovat kovin rajalliset, joten potilas on syytä lähettää pikaisesti kirurgisen hoidon arvioon. Ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävauriot luokitellaan ihon palovammaluokitusta mukaillen (Chen ym. 1988). Ensimmäisen asteen syöpymävauriossa nähdään endoskopiassa hyperemiaa, limakalvon ödeemaa ja pinnallisia limakalvovaurioita. Toisen asteen vauriossa todetaan paikallisia nekroosialueita ja syviä ulseraatioita, ja kolmannen asteen vauriota luonnehtivat laajat nekroosialueet, läpi seinämän ulottuvat syöpymät sekä vaurion ulottuminen seinämän läpi viereisiin kudoksiin ja elimiin. Vaurion laadun tarkka ja nopea selvitys ja hoidon oikea valinta ovat onnistuneen hoidon perusedellytyksiä. Tästä syystä olemme keränneet tiedot yhdeksästä potilaasta, jotka saivat ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurion nautittuaan itsemurhatarkoituksessa viemärin avaamiseen käytettävää emäksistä ainetta. Duodecim 114: 47 51,

2 Potilaat ja menetelmät Kaikkiaan yhdeksän potilasta lähetettiin vuosien 1987 ja 1996 välisenä aikana HYKS:aan (potilaat 1 6) tai OYS:aan (potilaat 7 9) heidän nautittuaan itsemurhatarkoituksessa viemärinpuhdistusainetta. Kahdeksan heistä oli nauttinut väkevää natriumhydroksidia sisältävää Kodin Putkimiestä ja yksi väkevää kalium- ja natriumhydroksidiliuosta sisältävää Tube Openia. Vahingossa viemärinpuhdistusainetta nauttineita ei näissä sairaaloissa ole hoidettu. Nautitun ainemäärän tarkka arviointi jälkeenpäin ei ollut olosuhteiden epäselvyyden vuoksi mahdollista. Viisi potilaista sairasti psykoositasoista mielenterveyden häiriötä, mutta kukaan heistä ei ollut tapahtumahetkellä akuutissa psykoosissa. Potilaista neljä oli miehiä ja viisi naisia. Heidän keski-ikänsä oli 36 vuotta (vaihteluväli v). Endoskooppinen tutkimus tehtiin 24 tunnin kuluessa vamman jälkeen kuudelle potilaalle yliopistollisessa sairaalassa ja kolmelle paikallisessa sairaalassa. Aika aineen nauttimisesta yliopistolliseen sairaalaan tuloon vaihteli 12 tunnista 12 kuukauteen. Potilaiden keskeinen taudinkuva ja kliiniset löydökset on kuvattu taulukossa 1. Yhdelläkään potilaalla ei esiintynyt hengenahdistusta mahdollisen hengitystievamman oireena sairaalaan tullessa. Erityistä syöpymävaurion ensiapua ei kukaan potilaista saanut. Vaurion vaikeusaste määritettiin endoskooppisen ja kliinisen löydöksen perusteella. Endoskopia suoritettiin ensisijaisena tutkimuksena (taulukko 1), ja endoskopian jälkeen neljälle potilaalle tehtiin perforaatioepäilyn herättäneen voimakkaan rintakivun vuoksi ruokatorven varjoaineröntgenkuvaus. Varjoainekuvauksessa kaikilla neljällä potilaalla todettiin ruokatorven puhkeama, ja näistä potilaista kahdella oli endoskooppisesti kolmannen asteen syöpymävaurio, yhdellä toisen ja yhdellä ensimmäisen (potilas 1). Viimeksi mainitulla todettiin peritoniitin ja mediastinitiitin kliiniset oireet, mutta vain kuusi tuntia emäsliuoksen nauttimisen jälkeen tehty endoskopia antoi vielä vaikutelman ensimmäisen asteen vauriosta. Normaali endoskopialöydös viivästytti jatkotutkimuksia, ja vasta kaksi vuorokautta myöhemmin tehty varjoaineröntgenkuvaus osoitti ruokatorven puhkeaman. Kun potilaalla ei todettu röntgenkuvauksessa ruokatorven puhkeamaan viittaavaa löydöstä, selvitettiin vaurion laajuus ensin abdominaalisesti yläkeskiviillosta. Jos varjoainekuvauksessa todettiin ruokatorven puhkeama, leikkaus aloitettiin torakotomialla. Erityisesti selvitettiin, oliko mahalaukku vaurioitunut vai soveltuiko se käytettäväksi rekonstruktioon. Vain potilaan 1 mahalaukun proksimaaliosa oli selvästi nekroottinen. Kahdelle potilaalle oli tehtävä samalla kerralla oikeanpuoleinen torakotomia todetun hengitysteiden syöpymävaurion vuoksi. Ruokatorvi poistettiin kahdeksalta potilaalta, ja rekonstruktiivinen leikkaus tehtiin samalla kertaa viidelle potilaalle ja kolmelle potilaalle myöhemmin. Potilaalle 3 ei tehty kirurgisia toimenpiteitä. Myöhäisrekonstruktiot tehtiin vasta, kun fyysiset ja psyykkiset ongelmat oli saatu hallintaan. Tulokset Potilaat 1 ja 4 kuolivat sairaalahoidon aikana. Potilaalla 1 ei esiintynyt hengenahdistusta keskussairaalaan tullessa, vaan hänelle kehittyi hengityselimiin ulottuva vaikea syöpymävaurio ruokatorven seinämän läpi. Potilas lähettiin kirurgiseen hoitoon yliopistolliseen sairaalaan viisi vuorokautta sen jälkeen, kun hän oli nauttinut noin 250 millilitraa Kodin Putkimiestä, ja hänelle suoritettiin päivystysleikkaus samana päivänä. Leikkauksessa täysin nekroottinen ruokatorvi ja mahalaukun yläosa poistettiin ja henkitorven ja oikean pääbronkuksen defektit korjattiin perikardiumsiirteellä. Potilaalle kehittyi septinen sokki yhdeksäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä. Bronkoskopiassa todettiin laaja bronkiaalinen nekroosi, eikä uusia korjausleikkauksia pidetty enää mahdollisina. Potilas menehtyi seuraavana päivänä. Potilas 4 lähetettiin yliopistolliseen sairaalaan leikkausta varten 36 vuorokautta Tube Open -liuoksen nauttimisen jälkeen. Kolmantenatoista nauttimisen jälkeisenä päivänä potilaalle oli kehittynyt esofagobronkiaalinen fisteli keskussairaalan teho-osastolla ja sen seurauksena vaikea keuhkokuume. Ennen leikkausta suoritetussa gastroskopiassa todettiin, että ruokatorvi oli turvonnut tukkoon ja sen seurauksena kaikki sylki valui vasempaan pääbronkukseen. Potilaalle kehittyi jo leikkausta edeltävässä vaiheessa vaikea keuhkokuumeesta johtuva hengitysvajaus. Potilaan ruokatorvi poistettiin, bronkuksen defekti suljettiin ja suoritettiin välitön ruokatorven rekonstruktio poikittaista koolonia käyttäen, mutta potilas kuoli monielinvaurioon kolme päivää leikkauksen jälkeen. Tämän potilaan leikkaussaumat olivat ruumiinavauksessa ehyet. Potilaat 2 ja 7, joilla myös oli kolmannen asteen syöpymävaurio, hoidettiin yliopistollisen sairaalan kirurgisessa yksikössä heti vaurion synnyn jälkeen. Potilas 2 leikattiin heti, kun kolmannen asteen syöpymävaurio oli todettu (taulukko 2). Potilasta 7 hoidettiin alkuun konservatiivisesti, mutta hänelle kehittyi kolme viikkoa myöhemmin ruokatorven ahtauma. Ahtauman laajentaminen jäykillä Eder Puestowin tyyppisillä dilataattoreilla johti ruokatorven puhkeamiseen, ja 48 J. T. Mäkelä ym.

3 T a u l u k k o 1. Potilaiden kliiniset löydökset. Potilas Suku- Ikä, Krooninen Tähystyksessä Aikaväli Vaurioitunut Kuollut puoli v mielisairaus todettu vaurion vaurioista elin aste leikkaukseen 1 Mies 22 + I 1 5 vrk Ruokatorvi, + mahalaukku, henkitorni, bronkus 2 Mies 43 III 4 vrk Ruokatorvi 3 Nainen 29 + I Ruokatorvi 4 Nainen 60 + III 1 kk Ruokatorvi, + bronkus 5 Mies 33 + II 4 kk Ruokatorvi 6 Mies 27 + II 5 kk Ruokatorvi 7 Nainen 17 III 1 kk Ruokatorvi, mahalaukku 8 Nainen 42 II 12 kk Ruokatorvi 9 Nainen 47 II 12 kk Ruokatorvi 1 Todellisuudessa kolmannen asteen vaurio tämän takia ruokatorvi oli poistettava päivystystoimenpiteenä. Molemmat potilaat leikattiin kaksivaiheisesti. Potilaan 7 mahalaukkua ei poistettu laparotomian yhteydessä, koska gastroskopiassa oli todettu vain toisen asteen limakalvovaurio mahalaukussa. Potilaalle tehtiin ensimmäisen leikkauksen yhteydessä gastrostooma, jonka kautta ravinnonanto onnistui kolmen viikon ajan. Tämän jälkeen potilaalle kehittyi mahanportin ahtauma syöpymävaurion seurauksena, ja tämä esti ruokinnan gastrostooman kautta ja teki mahalaukun rekonstruktioon soveltumattomaksi. Ne potilaat, joilla alkuvaiheessa todettiin toisen asteen syöpymävaurio, leikattiin vasta ruokatorven ahtauman kehittymisen jälkeen, ja kaikille tehtiin yksivaiheinen leikkaus. Potilas 6 on leikattu myöhemmin uudelleen kiinnikkeiden aiheuttaman suolitukoksen vuoksi. Potilaille 2 ja 9 on suoritettu ruokatorven yläosan leikkaussauman ahtauman vuoksi leikkaussauman laajennuksia. Molemmilla todettiin jo alkuvaiheessa korkea, nieluun saakka ulottuva limakalvovaurio. Tätä nykyä molemmat voivat hyvin, mutta potilaalla 9 on esiintynyt ajoittaisia nielemishäiriöitä. Pohdinta Nestemäinen emäsliuos aiheuttaa ruokatorven vaikean syöpymävaurion, mutta onneksi suun alue vaurioituu yleensä vähemmän. Ruokatorvivaurion oireina esiintyy nielemisvaikeutta ja kovaa polttavaa rintakipua, ja epigastriset kivut ja verioksennukset ovat tavallisimpia mahalaukkuperäisiä oireita. Mahalaukun huuhtelu ja potilaan oksennuttaminen ovat tässä tilanteessa vasta-aiheisia, koska syövyttävää ainetta voi tällöin joutua uudelleen ruokatorveen. Maidon ja veden juottamista on suositeltu, mutta niiden tehoa ei ole voitu osoittaa (Gumaste ja Dave 1992). Kun todetaan kovaa rinta-ylävatsakipua ja ylävatsalla vatsanpeitteiden jännitystä, on epäiltävä mediastiniittia tai peritoniittia ja lähetettävä potilas jatkohoitoon kirurgiseen yksikköön. Mahan natiivi- ja thoraxröntgenkuvauksella voidaan todeta mahdolliset selvät puhkeamat, mutta ruokatorven ja mahalaukun varhainen endoskooppinen tutkimus on syöpymävaurion diagnoosin perusta (Thompson 1987) ja ensisijainen tutkimus. Syöpymävaurion endoskopia on turvallinen toimenpide, mutta endoskopistin on oltava kokenut, sillä tähystimen ylimääräisiä liikkeitä ja liiallista ilmanpainetta on syytä varoa. Koko ruoansulatuskanavan yläosan tutkiminen on ehdottoman tärkeää, jotta koko vaurioitunut alue tulee tarkastetuksi. Tähystyksessä pyritään määrittämään vaurioituneen alueen laajuus ja vaurion aste. Tähystys on syytä suorittaa 48 tunnin kuluessa vaurion synnystä (Schild 1985), joskin kovin Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio 49

4 T a u l u k k o 2. Potilaille suoritetut kirurgiset toimenpiteet. Potilas Vaurion Primaari- Myöhempi aste toimenpide toimenpide 1 I 1 Ruokatorven ja maha- laukun resektio, trakean rekonstruktio gastrostomia 2 III Ruokatorven transhia- Ruokatorven taalinen resektio, korvaus oikeangastrostomia puoleisella 3 I 4 III Ruokatorven resektio, vasemman pääbronkuksen rekonstruktio, ruokatorven korvaus poikittaisella 5 II Ruokatorven transhia- korvaus poikittaisella 6 II Ruokatorven transhia- korvaus poikittaisella 7 III Ruokatorven transhia- Ruokatorven taalinen resektio, korvaus vasemmangastrostomia puoleisella 8 II Ruokatorven transhia- korvaus mahalaukusta tehdyllä putkella 9 II Ruokatorven transhia- korvaus mahalaukusta tehdyllä putkella 1 Todellisuudessa kolmannen asteen vaurio varhainen endoskopia voi antaa väärän kuvan vaurion vaikeudesta (Cardona ja Daly 1971), kuten ilmeisesti tapahtui potilaamme 1 tapauksessa. Tästä syystä ruokatorven röntgentutkimus vesiliukoisella varjoaineella on syytä tehdä aina, kun herää epäily ruokatorven puhkeamasta osoittipa endoskopia mitä tahansa. Endoskopialla ei nähdä ruokatorven ulkopuolisia vaurioita, joista voidaan saada tarkempi selvyys tietokonetomografialla (Oakes 1995). Kaksi potilaistamme, joilla oli läpi ruokatorven seinämän ulottuva vaurio, menehtyi pitkällisen hoidon jälkeen. Leikkauksen ajoitus on ongelmallista, koska kliiniset löydökset eivät välttämättä korreloi vaurion vakavuuden kanssa, mutta pitkittynyt passiivinen seuranta voi johtaa huonoon lopputulokseen. Kun todetaan koko ruokatorven tai mahalaukun seinämän läpi ulottuva syöpymävaurio, on potilaan ennuste parannettavissa vain kaiken nekroottisen kudoksen poistavalla määrätietoisella kirurgisella hoidolla (Estrera ym. 1986). Endoskopiassa todettua laajaa kolmannen asteen syöpymävauriota on myös pidettävä leikkausaiheena (Meredith ym. 1988, Jeng ym. 1994). Ruokatorven tai mahalaukun puhkeama voi syntyä kahden ensimmäisen viikon aikana, ja leikkaus olisi tehtävä ennen tätä, jotta sepsiksen tai monielinvaurion aiheuttamat kuolemantapaukset voidaan välttää. Potilaat 4 ja 7 olisi jälkikäteen arvioiden pitänyt hoitaa toisin. Potilas 4 lähetettiin yliopistolliseen sairaalaan vasta 36 vuorokautta Tube Open -liuoksen nauttimisen jälkeen, jolloin potilaalla oli jo esofagobronkiaalinen fisteli ja leikkaus oli auttamattomasti myöhässä. Potilaalla 7 oli toisen asteen vaurio, ja hänelle kehittyi ruokatorven ahtauma, jota hoidettiin liian pitkään toistuvin laajennuksin. Varhaisempi leikkaus olisi vähentänyt potilaan kärsimyksiä. Aineistomme kahden potilaan tapauksessa leikkauksella ei enää voitu keskeyttää kuolemaan johtavaa vaikeaa sairausprosessia, koska elinvauriot olivat jo liian laajat. Kolmannen asteen syöpymävaurioissa on syytä käyttää kaksivaiheista leikkausta ja tehdä rekonstruktiot vasta potilaan yleistilan ja psyykkisen tilan vakaannuttua. Myöhäiskonstruktioissa voidaan käyttää joko isoperistalttista vasemmanpuoleista (Huang ym. 1989) tai poikittaista koolonia (Salo ym. 1995). Valinta on järkevintä tehdä paikallisen verenkierron perusteella (Isolauri 1995). Toisen asteen vaurioissa voidaan rekonstruktio tehdä myös transhiataalisesti mahalaukusta muotoiltua putkea käyttäen (Orringer ym. 1993), kunhan mahalaukku vain on varmasti terve. Syöpymävaurioiden tärkein komplikaatio on ruokatorven ahtauma, joka kehittyy kolmesta viikosta vuoteen syövyttävän aineen nauttimisen jäl- 50 J. T. Mäkelä ym.

5 keen (Gumaste ja Dave 1992). Jos syöpymävaurio ei johda puhkeamaan, ahtauma on odotettavissa joka tapauksessa yli 90 %:lla kolmannen asteen vaurion ja %:lla toisen asteen vaurion saaneista potilaista, mutta ensimmäisen asteen syöpymävaurion jälkeen ei ahtaumia yleensä ilmene (Gumaste ja Dave 1992). Ahtauman välttämiseksi proksimaalinen anastomoosi on tehtävä mahdollisimman ylös, tarvittaessa hypofarynksiin saakka. Ruokatorven ahtauman ehkäisyssä ei metyyliprednisolonista ole osoitettu olevan hyötyä (Anderson ym. 1990). Sen käytöstä voi olla jopa haittaa, koska steroidit heikentävät inflammatorista vastetta (Oakes ym. 1995). Preventiivisistä ruokatorven laajennuksista ei myöskään ole hyötyä, mutta todetun ahtauman pneumaattista laajennusta on aina syytä yrittää ensin, joskin emäksisen aineen aiheuttamat ahtaumat ovat usein pitkiä ja fibroottisia ja voivat vaatia Eder Puestowin tyyppisten jäykkien laajentimien käyttöä. Jos toistuvista laajennuksista ei ole pysyvää apua, on syytä lähettää potilas leikkaushoidon arvioon. Aineistossamme ei ollut yhtään sellaista erityishoitoa tarvinnutta potilasta, jonka vaurio olisi ulottunut ruokatorvesta pohjukaissuoleen saakka tai käsittänyt koko nielun ja ruokatorven alueen. Yhdellä potilaistamme oli vain ensimmäisen asteen limakalvovaurio, eikä hänelle toistaiseksi ole annettu mitään kirurgista hoitoa. Koska emäksisen aineen aiheuttaman ruokatorven limakalvovaurion jälkeen ruokatorven syöpäriski on tuhatkertainen (Isolauri ja Markkula 1989), on tämänkin potilaan säännöllinen endoskooppinen seuranta sytologisine näytteineen ja biopsioineen paikallaan. Useimmat näistä syövistä kehittyvät henkitorven harjun tasolle (Appelqvist ja Salmo 1980), ja näiden potilaiden ennuste on parempi kuin ruokatorven syöpää potevien keskimäärin. Emäksisen liuoksen aiheuttama maha-suolikanavan yläosan syöpymävaurio ei ole kovin harvinainen. Aineistomme perusteella esitämme, että kolmannen asteen syöpymävamma hoidettaisiin aina tehokkaalla kirurgisella hoidolla, useimmiten kaksivaiheisesti. Toisen asteen syöpymävaurioita tulee seurata aktiivisesti tähystyksin, alkuun 2 3 viikon välein, ja jos kehittyy ahtauma, sitä laajennetaan muutaman kerran. Jos laajennushoito ei helpota potilaan oireita pysyvästi, hoidetaan vaurio yksivaiheisella leikkauksella. Jos ahtaumaa ei kehity, seuranta voidaan tältä osin lopettaa, mutta emäksisen liuoksen aiheuttama syöpymävaurio vaatii aina endoskooppisen seurannan parin vuoden välein ruokatorven karsinooman suurentuneen vaaran vuoksi. Kirjallisuutta Anderson K D, Rouse T M, Randolph J G. A controlled trial of corticosteroids with corrosive injury of the esophagus. N Engl J Med 1990; 323: Appelqvist P, Salmo M. Lye corrosion carcinoma of the esophagus. Cancer 1980; 45: Cardona J C, Daly J F. Current management of corrosive esophagitis: an evaluation of 239 cases. Ann Otol Rhinol Laryngol 1971; 80: Chen H-C, Tang Y-B, Shief M-J, ym. Early reconstruction of pharynx and esophagus following corrosive injury with radial forearm flap in preparation for colon interposition. Ann Thorac Surg 1992; 45: Dantas R O, Mamede R C M. Esophageal motility in patients with esophageal caustic injury. Am J Gastroenterol 1996; 91: Estrera A, Taylor W, Mills L J, Platt M R. Corrosive burns of the esophagus and stomach: a recommendation for aggresive surgical approach. Ann Thorac Surg 1986; 41: Gumaste V V, Dave P B. Ingestion of corrosive substances in adults. Am J Gastroenterol 1992; 87: 1 5. Huang M-H, Sung C-Y, Hsu H-K, ym. Reconstruction of the esophagus with left colon. Ann Thorac Surg 1989; 48: Isolauri J. Oesophageal substitution. Ann Chir Gyn 1994; 83: Isolauri J, Markkula H. Lye ingestion and carcinoma of the esophagus. Ann Chir Scand 1989; 155: Jeng L-B B, Chen H-Y, Chen S-C, ym. Upper gastrointestinal tract ablation for patients with extensive injury after ingestion of strong acid. Arch Surg 1994; 129: Meredith J W, Kon N D, Thompson J N. Management of injuries from liquid lye ingestion. J Trauma 1988; 28: Oakes D D. Reconsidering the diagnosis and treatment of patients following ingestion of liquid lye. J Clin Gastroenterol 1995; 21: Orringer M B, Marshall B, Stirling Mc. Transhiatal esophagectomy for benign and malignant disease. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105: Salo J A, Nemlander T, Rämö O J. Special considerations of oesophageal surgery. Strategies of treatment for oesophageal perforations. Ann Chir Gyn 1995; 84: Schild J A. Caustic ingestion in adult patients. Laryngoscope 1985; 95: Thompson J N. Corrosive esophageal injuries I. A study of nine cases of concurrent accidental caustic ingestion. Laryngoscope 1987; 97: Zargar S A, Kochhar R, Nagy B, ym. Ingestion of corrosive acid. Gastroenterology 1989; 97: JYRKI T. MÄKELÄ, dosentti, apulaisopettaja SEPPO T. LAITINEN, dosentti, osastonylilääkäri OYS:n kirurgian klinikka Kajaanintie 50, Oulu JARMO A. SALO, dosentti, erikoislääkäri HYKS:n kirurgian klinikka Haartmaninkatu 4, Helsinki Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi Väkevän viemärinpuhdistusaineen aiheuttama ruoansulatuskanavan yläosan syöpymävaurio 51

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia Ruokatorvisyöpä Ruokatorvisyöpä 2013 Eero Sihvo Dos KSKS Nielemisvaikeus Suomessa vajaa 300/v 14. yleisin ca >20. yleisin ca 2 histologista päätyyppiä Distaalinen ruokatorvi 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus?

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Kausi-influenssarokotus on tehokas keino ehkäistä influenssan leviämistä Henkilökunnan influenssarokotuksille on vahvat perusteet Henkilökunta on merkittävä

Lisätiedot

LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009. Kari Haukipuro, yl, tyj

LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009. Kari Haukipuro, yl, tyj LeTe Leikkaus- ja tehohoito 2009 Kari Haukipuro, yl, tyj 21: LeTe 3 vastuualuetta 210 Tutkimus- ja kehitys Infektiontorjunta Tietopalvelut Kokeellinen kirurgia 211 Anestesia Anestesia (koko talon anestesia

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN TYÖST STÄ Heikki J. JärvinenJ HYKS, kirurgian klinikka Valviran asiantuntijasymposium, Biomedicum 16.4. 2013 VALVIRA:lle

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa.

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klooriheksidiiniglukonaatti 2 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Nuoren kipeä kives miten toimin Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Yleistä Kiveksen kiertymä on äkillisen kiveskivun yleinen syy lapsuus-

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Naisen yliaktiivisen rakon hoito

Naisen yliaktiivisen rakon hoito Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi

Lisätiedot

Rintakehän vammat. Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS

Rintakehän vammat. Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS Rintakehän vammat Martin Maaroos, sydän ja rintaelinkirurgi KYS Anatomia Thoraxvammat Kuolinsyy 20-25%:ssa trauman aiheuttamista kuolemista Hiluksen, suurten suonien tai sydämen vamma: 50% kuolee heti

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa

Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa Ruuansulatuskanavan ja virtsateiden alueen läpivalaisututkimukset 4.12.2009 Karoliina Paalimäki-Paakki Luentokerrat 4.12. klo 8.15-10.30 yleistä 7.12. klo

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP } KENELLE? } Potilaille joilla toistuvia ja hankalaoireisia takykardioita Lääkehoito ei tehoa Potilas ei halua pitkäaikaista lääkehoitoa } Presynkopee tai

Lisätiedot

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala SO WHAT!? YLEISIMMÄT VAMMATYYPIT KNK-LÄÄKÄRIN OSUUS, HOIDOT ENSIHOITO HOIDON KIIREELLISYYS? KASVOVAMMAT Suomessa

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2 Keskitetyt palvelut Taustamateriaalia 10.5.2016 - työpaja 2 Aineisto Tarkastelujakso 2014-2015 Rovaniemi PTH Kontaktit & osastojaksot (A1,A2,K3) LKS Kontaktit & osastojaksot Kontaktit sisältävät kaikki

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjauskansio. sh Hanna Määttä, LSHP Osasto 4B, 2013

Rintasyöpäpotilaan ohjauskansio. sh Hanna Määttä, LSHP Osasto 4B, 2013 Rintasyöpäpotilaan ohjauskansio sh Hanna Määttä, LSHP Osasto 4B, 2013 1. Johdanto 2. Hoito osastolla 3. Hoito leikkauksen jälkeen 4. Fysioterapeutti hoidossa mukana 5. Oman hoidon merkitys 6. Rintaproteesiasiaa

Lisätiedot

Bariatrisista ja kirurgisista haavoista yleisesti

Bariatrisista ja kirurgisista haavoista yleisesti Bariatrisista ja kirurgisista haavoista yleisesti Antti Rahko Vatsaelinkir. EL 20.9.2016 LSHP:n haavakoulutuspäivä Kirurgian ala, jossa ruoansulatuskanavaa muokkaamalla, pyritään ehkäisemään tai hoitamaan

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät lääketieteellisen tiedekunnan Leena

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Astmaatikon alkuverryttely

Astmaatikon alkuverryttely Astmaatikon alkuverryttely LT, dosentti Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasema Allergian ja astman esiintyvyys Allergia- ja astmadiagnoosit ovat yleistymässä. Lapsista ja nuorista 15 25 % saa siitepölyaikana

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Tunnistaa tärkeimmät alkoholin aiheuttamat neurologiset oireet ja sairaudet Hallitsee nikotiiniriippuvuuden hoidon Tunnistaa ja osaa hoitaa alkoholin vieroitusoireet (ml.

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Kuuluuko potilaan ääni tehohoidossa?

Kuuluuko potilaan ääni tehohoidossa? Kuuluuko potilaan ääni tehohoidossa? Reino Pöyhiä Dosentti, osaston ylilääkäri ATEK, HYKS Kivunhoidon, sydänanestesian ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyydet Suomi: historia 1982 lääkintöhallitus:

Lisätiedot

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Uudenlaisen kriisityön alkuvaihe Ajoittuu 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun alkupuolelle

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL Changes in the cause of death among HIV positive subjects

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Esittelysivut 2010 Ylilääkäri Matti Kotila 4.11.2009 Sisätautien erikoissairaanhoito EPSHP:ssä Valtaosa sisätautien erikoissairaanhoidosta tuotetaan

Lisätiedot

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa 21.1.2016 Marko Sallisalmi osastonlääkäri Vaasan keskussairaala Lyhyt kuvaus vuosina 2013-2015 toteutetusta lasten akuutin kivunhoidon laatuprojektista

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 4.6.2010 Dnro 486/4/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LAPSIPOTILAS EI SAANUT LAADULTAAN HYVÄÄ TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOA

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

IÄKÄS POTILAS SYDÄNLEIKKAUKSESSA. Vesa Anttila Sydän- ja thoraxkirurgian ylilääkäri Vastuualuejohtaja Sydänkeskus TYKS

IÄKÄS POTILAS SYDÄNLEIKKAUKSESSA. Vesa Anttila Sydän- ja thoraxkirurgian ylilääkäri Vastuualuejohtaja Sydänkeskus TYKS IÄKÄS POTILAS SYDÄNLEIKKAUKSESSA Vesa Anttila Sydän- ja thoraxkirurgian ylilääkäri Vastuualuejohtaja Sydänkeskus TYKS Yleistä Yli 80-vuotiaiden 5-vuotiselossaoloennuste on 73 % (Tilastokeskus) Sairauksien

Lisätiedot

Ilkka Kantonen

Ilkka Kantonen Ilkka Kantonen 5.2.2016 Ilmaantuvuus elektiivisissä leikkauksissa 0,2-2% (keskimäärin 1,6%) RAAA:ssa jopa 7,5% Kuolleisuus infektiossa jopa 20-40% Syitä infektioon kontaminaatio leikkaustilanteessa veriteitse

Lisätiedot

Koulutus koostuu varsinaisesta lastentautialan koulutuksesta ja lasten gastroenterologian erikoiskoulutuksesta.

Koulutus koostuu varsinaisesta lastentautialan koulutuksesta ja lasten gastroenterologian erikoiskoulutuksesta. Päivitetty 12.5.2015 TDKN E 2 a Lasten gastroenterologian koulutusohjelma Helsingin yliopisto/ Lastenklinikka, HYKS Johdanto Koulutusohjelma on ESPGHANin(European Society of Paediatric Gastroenterology,

Lisätiedot