EURAJOEN KUNTA. Hiekkatekonurmi. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNTA. Hiekkatekonurmi. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24393. Turku 3.2.2011"

Transkriptio

1 EURAJOEN KUNTA Hiekkatekonurmi Maanrakennustöiden työselostus Työ: E24393 Turku PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ YHTEISET TYÖT TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija Katselmukset Alku- ja loppukatselmus Räjäytys- ja tärinäkatselmukset Pohjavesitarkkailu Luvat TOIMINNAN JÄRJESTELY Liikennejärjestelyt ja suojaustoimenpiteet Väliaikainen vedenjakelu Työnaikaiset viemäriveden ohipumppaukset TYÖMAAN HUOLTO Työturvallisuus ja terveydenhoito MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA Mittaustyöt ja maaperätutkimukset Maaperätutkimukset Työnaikaiset mittaukset Työmäärien mittaukset Kenttä- ja aluetöiden laadunvalvonta Johtotöiden laadunvalvonta Mittaukset ja tarkepiirustukset YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY ALUSTAVAT TYÖT Kasvillisuuden ja pintamaan poisto ja raivaus Johtojen ja rakenteiden suojaus, siirto ja purku Kasvillisuuden suojaus KENTTÄ- JA ALUETYÖT MAALEIKKAUS KALLIOLEIKKAUS KUIVATUS- JA RUMPUTYÖT Salaojat Rummut PENGERRYS Maapenger PÄÄLLYSRAKENNETYÖT Kuitukangas Jakava kerros Kantava kerros Kantava kerros murskeesta Kulutuskerros VIIMEISTELYTYÖT JA ERIKOISLAITTEET Vihertyöt Nurmetus Aita VALAISTUS... 13

3 30000 VESIHUOLLON MAATYÖT MAAKAIVANNON TEKEMINEN KALLIOKAIVANNON TEKEMINEN TUENTA PUTKILINJAN PERUSTAMINEN TÄYTTÖ- JA PENGERRYSTYÖT Asennusalusta Alkutäyttö Lopputäyttö VIIMEISTELY VIEMÄRITYÖT HULEVESIPUTKET VIEMÄRIKAIVOT JA TARKASTUSPUTKET LIITTEET: RT-Kortti aita Sv-kaivannon periaatepiirustus Kaivokortit A MUUTOS VALMIS / HAR / HAR / MIN LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset

4 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 4/17 EURAJOEN KUNTA HIEKKATEKONURMI MAANRAKENNUSTÖIDEN TYÖSELOSTUS Työ: E24393 YLEISTÄ Rakennuskohde käsittää Eurajoen kunnan liikuntakeskuksen nykyiselle hiekkakentälle suunnitellun tekonurmipintaisen jalkapallo-/pesäpallokentän rakentamisen kuivatuksineen ja laitteineen. Työn suorittamisessa noudatetaan sitä varten laadittuja työselostuksia ja piirustuksia, rakentamista koskevia yleisiä työselityksiä ja normaalimääräyksiä, lakeja, asetuksia sekä rakentamista ja työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä sekä mm. seuraavia yleisiä työselityksiä: Suomen Kuntaliitto: - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 2002, KT02 - Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 Suomen kuntatekniikan yhdistys: - Katusuunnittelun ja rakentamisen ohjeet, KATU 2002 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.; - Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL90 - Pohjarakennusohjeet, RIL121 - Asfalttinormit, PANK ry. Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisut; - Hiekkatekonurmiopas, 62 - Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät, 72 - Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas, 82 Viherympäristöliitto ry; - Viherrakentamisen työselitys, VRT 01 - Viheralueiden hoidon työselitys, VRT 05 InfraRYL Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet Suomen Pesäpalloliitto ry - Pesäpallokentän tekonurmipinnoitteen vaatimukset

5 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 5/ YHTEISET TYÖT TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Nimi: Eurajoen kunta / Tekninen toimi Osoite: Kalliotie Eurajoki Yhteyshenkilö: Kunnaninsinööri Katja Niemelä Puhelin: Sähköposti: Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija Katselmukset Nimi: Eurajoen kunta / Tekninen toimi Osoite: Kalliotie Eurajoki Yhteyshenkilö: Kunnaninsinööri Katja Niemelä Puhelin: Sähköposti: Nimi: Osoite: PL 669 (Uudenmaankatu 19 A) TURKU Yhteyshenkilöt: Toimialajohtaja Heikki Armio Puhelin Suunnittelija Mikko Närvä Puhelin Faksi: Sähköposti: Viheralueiden kasvuunlähtökatselmus pidetään heti, kun kasvuunlähtö on silmämääräisesti todettavissa. Syystöiden osalta katselmus pidetään seuraavana keväänä kasvuunlähdön jälkeen. Takuuajantarkastus pidetään takuuajan päättyessä kahden vuoden kuluttua vastaanottotarkastuksesta. Viheralueiden takuuajan hoidossa noudatetaan Viherympäristöliiton julkaisua Viheralueiden hoito (VHT 05). Muiden katselmusten osalta noudatetaan yleistä työselostusta KT Alku- ja loppukatselmus Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatselmus. Katselmuksissa todetaan työalueen kunto sekä työalueella ja rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella olevan kasvillisuuden, rakennusten, ra-

6 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 6/17 kenteiden ja laitteiston kunto sekä sovitaan niitä koskevista toimenpiteistä. Aloituskatselmuksessa sovitaan työalueet ja varastointialueet Räjäytys- ja tärinäkatselmukset Pohjavesitarkkailu Luvat Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava riskialueella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma. Ennen töiden aloittamista on selvitettävä työalueella ja rakennustyön todennäköisellä vaikutusalueella olevien pohjavesikaivojen sijainti ja suoritettava kaivojen veden määrän ja laadun tarkkailu noudattaen yleisessä työselostusta KT 02 annettuja ohjeita. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan tulee noudattaa em. lupien ehtoja. Noudatetaan yleistä työselostusta KT TOIMINNAN JÄRJESTELY Liikennejärjestelyt ja suojaustoimenpiteet Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija hakee luvan kunnalta Väliaikainen vedenjakelu Käytössä olevia vesijohtolinjoja ei saa sulkea ilman valvojan lupaa. Liitostöitä tehtäessä tai vesijohtolinjoja suljettaessa on vesihuoltolaitoksen edustajan oltava mukana. Lisäksi linjoja suljettaessa on oltava yhteydessä hankkeen valvojaan. Urakoitsijan on vähintään 1 vrk aikaisemmin ilmoitettava vesijohtolinjojen sulkemisesta kiinteistöjen omistajille Työnaikaiset viemäriveden ohipumppaukset Käytössä olevia viemärilinjoja ei saa sulkea ilman valvojan lupaa. Liitostöitä tehtäessä tai viemärilinjoja suljettaessa on vesihuoltolaitoksen edustajan oltava mukana. Lisäksi linjoja suljettaessa on oltava yhteydessä hankkeen valvojaan.

7 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 7/17 Urakoitsijan on vähintään 1 vrk aikaisemmin ilmoitettava viemärilinjojen sulkemisesta kiinteistöjen omistajille TYÖMAAN HUOLTO Työturvallisuus ja terveydenhoito Urakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelman ja hyväksyttää se tilaajalla MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA Mittaustyöt ja maaperätutkimukset Suunnitelmissa on käytetty N-60 korkeusjärjestelmää. Tasokoordinaattijärjestelmä on KKJ. Maastomittaukset on tehty :n toimesta. Mittaukset on tehty VRS RTK GPS -laitteistolla ja robottitakymetrillä. Mittaus perustuu Maanmittauslaitoksen kehittämään affiiniseen koordinaattimuunnokseen. Työn yhteydessä ei saa tuhota alueella olevia raja-merkkejä. Urakoitsijan tulee ennakkoon todeta rakennuttajan asettaman valvojan kanssa mitkä rajamerkit tuhoutuvat tai ovat vaarassa tuhoutua suunnitelmien johdosta. Muut ennakkoon toteamattomat tuhotut rajamerkit urakoitsija on velvollinen korvaamaan Maaperätutkimukset Alueen maaperää ei ole tutkittu. Nykyisen pelikentän pohjamaan odotetaan soveltuvan rakentamiseen hyvin Työnaikaiset mittaukset Urakoitsija huolehtii kaikista työn läpiviemiseen tarvittavista mittauksista. Suunnittelijalta saa numeerista mittaustietoa Työmäärien mittaukset Noudatetaan yleistä työselostusta KT Kenttä- ja aluetöiden laadunvalvonta Urakoitsija laatii laatusuunnitelman ja hyväksyttää sen tilaajalla.

8 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 8/ Johtotöiden laadunvalvonta Urakoitsija laatii laatusuunnitelman ja hyväksyttää sen tilaajalla Mittaukset ja tarkepiirustukset Urakoitsija tekee tarkemittaukset ja niiden perusteella loppupiirustukset. Urakoitsija tekee korjaukset suunnitelmien DWG tiedostoihin. Tarkemittaukset tehdään yleisen työselostuksen KT 02 ohjeiden mukaisesti YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY Rakenteisiin kelpaamattomat tai muuten ylimääräiset massat siirretään rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Tasaus läjitysalueella kuuluu urakoitsijalle ALUSTAVAT TYÖT Työn aikana tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta vähäisiä, siirtotöistä aiheutuvia katkoksia Kasvillisuuden ja pintamaan poisto ja raivaus Alueella oleva pintamaan multa läjitetään tarkoitukseen osoitetulle paikalle. Multa voidaan käyttää alueen viimeistelytöihin, mikäli se täyttää asetetut vaatimukset. Olemassa olevat pintakerrokset poistetaan siten, että rakennekerrosten ja kasvualustojen vahvuudet pystytään toteuttamaan suunnitelmien mukaisiksi. Hyötypuuksi kelpaamaton puusto, pensaat ym. aluskasvillisuus, metsänkaatojätteet ja raivausjätteet kuljetetaan kaatopaikalle tai poltetaan paloviranomaisen luvalla. Alueelta poiskuljetettavista massoista vastaa urakoitsija Johtojen ja rakenteiden suojaus, siirto ja purku Ennen kaivutöiden aloittamista on pyydettävä kaapelinäyttö sähköyhtiöltä sekä puhelinyhtiöltä. Urakoitsija selvittää alueella mahdollisesti olevat kaapelit. Johtojen ja kaapelien osalta tapahtuvat siirrot ja purut on sovittava laitteiden omistajien kanssa. Kentän Kirkkotien puoleisessa päädyssä kulkevaa rakennettua paineviemäriä 140 PEH-10 on varottava. Mikäli paineviemäri tulee kentän kaivuutöiden yhteydessä esille, pitää sen lämpöeristämisestä sopia rakennuttajan asettaman valvojan kanssa.

9 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 9/ Kasvillisuuden suojaus Olemassa olevan kasvillisuuden suojauksessa noudatetaan yleistä työselostusta KT 02. Tarvittavista suojaustoimenpiteistä sovitaan tarkemmin työn aloituskatselmuksessa KENTTÄ- JA ALUETYÖT MAALEIKKAUS Maanleikkauksia tehdään tekonurmikentällä siten että kentän vaatimat perustamistyöt ja rakennekerrokset voidaan toteuttaa suunnitelmissa vaaditun syvyisiksi. Maanleikkaustöistä saatavat tasalaatuiset, eloperäisiä aineksia sisältämättömät maat läjitetään rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Läjittämisvaiheessa karkeammat ja hienojakoisemmat ainekset läjitetään omille alueilleen. Tekonurmikentän pohjamaa tasataan ja muotoillaan valmiin pinnan muotoon kuitenkin siten, että sitä kallistetaan 2 %:n kaltevuudella aina lähintä salaojaa kohti. Muotoillun pohjamaan yläpinnan korkeuden keskimääräinen poikkeama suunnitelman mukaisesta tasosta saa olla enintään 50 mm ja suurin sallittu yksittäinen poikkeama 100 mm. Ennen pohjan peittämistä kerroksilla on työ hyväksytettävä rakennuttajan valvojalla KALLIOLEIKKAUS Noudatetaan yleistä työselostusta KT 02. Kalliolouhintaa ei oleteta olevan. Jos kalliolouhintaa esiintyy, korvataan se yksikköhinnan mukaan yhteisen mittauksen perusteella. Määrät tarkistetaan Suomen kuntaliiton julkaisun Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 (KM 02) mukaan. Kallioleikkauskohdissa tehdään yleisen työselostuksen KT 02 mukaiset siirtymäkiilat KUIVATUS- JA RUMPUTYÖT Kentät ja piha-alueet kuivatetaan sadevesi- ja salaojaputkijärjestelmää sekä ojapainanteita käyttäen.

10 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 10/ Salaojat Rummut PENGERRYS Maapenger Vaurioituneet rummut korjataan alkuperäiseen kuntoon. Betonirummut voidaan korvata maantierummuiksi tarkoitetuilla vastaavankokoisella muoviputkella, lujuusluokka SN8. Tekonurmikenttä kuivatetaan sadevesi- ja salaojaputkijärjestelmää käyttäen. Kentän reunoille asennetaan kokoojasalaojat 110/95, johon liitetään keskikentältä tulevat 110/95 salaojaputket. Kokoojasalaojat rakennetaan 0,5 %:n kaltevuuteen ja keskikentän salaojat 0,7 %:n kaltevuuteen. Keskikentältä tulevien salaojien päät taivutetaan n. 1 m ennen liitosta kokoojasalaojaa kohti ja liitetään siihen suunnitelman mukaisessa korkeudessa. Keskellä kenttää salaojien latvojen päät taivutetaan ylöspäin, ja tulpataan metallihatuilla 200 mm kentän pinnan tason alapuolella. Kokoojasalaojat liitetään sadevesikaivoihin suunnitelman mukaisesti. Salaojat rakennetaan kuivatuspiirustuksen 03 mukaisesti. Salaojaputkien asennustyöt tehdään KT02:n mukaisesti. Työssä käytetään SN8 luokan putkia. Putkimateriaalina käytetään 110/95 tupla salaojaputkea tai vastaavaa. Työssä käytetään SN8 luokan putkia. Rummut perustetaan 20 cm:n sora-arinan varaan noudattaen rumpujen asennusohjeita KT02:n mukaisesti. Vanhat kenttärakenteiden alle jäävät ojat täytetään viereistä perusmaata vastaavalla materiaalilla PÄÄLLYSRAKENNETYÖT Päällysrakenteiden rakennekerrokset ilmenevät suunnitelman leikkauspiirustuksista. Tekonurmipintainen jalkapallokenttä muotoillaan keskeltä reunoille päin viettäväksi 0,7 %:n kaltevuudella piirustuksen mitat ja korkeudet 02 mukaisesti.

11 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 11/ Kuitukangas Jakava kerros Kantava kerros Tekonurmikentän rakennekerrokset ovat: Suodatinkerros Salaojakerros Suodatinkangas N3 Salaojasora mm Jakava kerros KaM mm Kantava kerros KaM mm Tasauskerros KaM mm Kivituhkakerros KaM mm Tekonurmi Kerrokset yhteensä Siirtymäkiilat tehdään KT 02 mukaan mm mm Suodatinkangasta käytetään suunnitelmapiirustuksissa osoitetuissa paikoissa. Suodatinkankaan käyttöluokka on tekonurmikentällä N3. Asennus KT 02:n ja valmistajan ohjeiden mukaan. Tekonurmikentän jakavan kerroksen paksuus ilmenee suunnitelmista. Jakavan kerroksen materiaali on kalliomurske KaM Jakavan kerroksen materiaalin on täytettävä KT 02:n kuvassa esitetyt rakeisuusvaatimukset. Jakavan kerroksen mittavaatimukset ja laaduntoteaminen KT 02 mukaisesti. Urakoitsija tekee mittaukset omalla kustannuksellaan Kantava kerros murskeesta Kentän kantavan kerroksen materiaali on KaM Kantavan kerroksen paksuus ilmenee suunnitelmista. Kantavan kerroksen materiaalin on täytettävä KT 02:n kuvassa esitetyt laatu- ja rakeisuusvaatimukset. Kantavan kerroksen mittavaatimukset ja laaduntoteaminen KT 02 mukaisesti. Kantavasta kerroksesta tehdään 10 levykantavuuskoetta rakennuttajan määräämistä kohdista. Urakoitsija tekee em. mittaukset omalla kustannuksellaan.

12 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 12/ Kulutuskerros Kentän kantavan kerroksen pinta tasataan kalliomurskeella KaM 0-11, kerroksen paksuus 50 mm. Kerroksen mittavaatimukset ja laaduntoteaminen KT 02 mukaisesti. Tekonurmikentän tasauskerroksen päälle tehdään 30 mm paksu kerros kivituhkasta 0-6 mm. Kivituhkakerros tiivistetään koneellisesti ja kasteltuna Kunnallisteknisten töiden yleisen työselityksen taulukon sivu 60 mukaan. Poikkeama suunnitellusta tasosta saa olla korkeintaan 10 mm ja tasaisuusvaatimus kaikkiin suuntiin 5 m:n oikolaudalla mitattuna on 10 mm. Tekonurmipinnoitteen tekniset vaatimukset: Nukkapituus mm Nukkatiheys >14000 iskua/m 2 Dtex >8800 dtex Raaka-aine Polyeteeni Nukkarivien määrä/m (5/16 ) Nukan paino >990 g/m 2 Kuidun vahvuus micron Hiekan määrä/m 2 45 kg/m 2 Asennus Keinonurmen nukkamatto asennetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Keinonurmen tulee soveltua sekä jalkapallo- että pesäpallokäyttöön. Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä käytettävän nukkamaton tyyppi ja täyttöehdotus. Keinonurmen nukkamaton ohjeellinen rakenne: nukanpituus mm, täyttö pyöreärakeista hiekkaa mm (esim. kvartsihiekka). Maton täyttötyössä on käytettävä valmistajan erikoiskalustoa ja työhön erikoistunutta henkilökuntaa. Mattoon kudotaan jo tehtaalla valmiiksi rakennuttajan toiveiden mukaiset pelikenttien rajaviivat. Kentän reuna-alueen rakennekerroksina käytetään pallokentän kerroksia, mutta kivituhkakerroksen päälle tehdään 30 mm paksu asfaltti AB 16/100. Päällystystyössä noudatetaan julkaisua PANK ry: "Asfalttinormit 2000". Ennen päällystystyön aloittamista tehtävien töiden ja tarkastusten osalta noudatetaan julkaisun "Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02" kohdan mittavaatimuksia ja työohjeita.

13 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 13/ VIIMEISTELYTYÖT JA ERIKOISLAITTEET Vihertyöt Nurmetus Aita VALAISTUS Luiskien kasvualusta tehdään nurmetusluokan A2 (Käyttö- ja katunurmi) mukaisesti 200 mm paksuna. Työn aikana rikkoutuneet viheralueet korjataan alkuperäistä vastaavaan kuntoon, kasvualusta tehdään nurmetusluokan A2 (Käyttö- ja katunurmi) mukaisesti 200 mm paksuna, nurmetus luokan A2 mukaisesti. Noudatetaan yleistä työselostusta KT 02. Noudatetaan VRT 01: 5.1 Nurmikkoalueet tehdään kylvönurmikkona. Nurmikkoalueet rakennetaan ja hoidetaan nurmetusluokan A2 Käyttönurmikko mukaisesti. Nurmikkosiemenien on täytettävä siemenkauppalain 233/93 ja sen perusteella annettujen säädösten vaatimukset. Käytettävän siemenen tulee olla Siementarkastuslaitoksen tarkastamaa, vakuustodistuksellista laatua. Tekonurmikentän lounaisreunalle, Koulutien vierelle rakennetaan 2 m korkea aita suunnitelmaan merkittyyn paikkaan. Aita tehdään elementeistä, jotka ovat kuumasinkittyä ja pulverimaalattua terästä. Elementtien lankavahvuutena tulee olla vaakalangoissa 8 mm ja pystylangoissa 6 mm. Aitapylväät 40 mm x 60 mm valetaan erillisiin n. 2,5 m:n välein sijoitettuihin betoniperustuksiin. Aitatyyppinä käytetään liitteenä olevan RT-kortin mukaista NYLOFOR 2D tai vastaavaa. Aidan pinnoitteen väri on vihreä. Aitaan rakennetaan huolto- ja kulkuportti suunnitelmapiirustuksissa esitettyyn paikkaan. Valaistus rakennetaan erillisen suunnitelman mukaan VESIHUOLLON MAATYÖT Aiemmin rakennetuilla tiealueilla tehtävien kaivuutöiden jälkeen teiden kerrosrakenteet korjataan alkuperäistä vastaaviksi.

14 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 14/17 Kaivannon kuivana pito Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiviyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Talvityöt Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Alkutäyttöön käytettävä savi ei saa jäätyä MAAKAIVANNON TEKEMINEN Kaivantosuunnitelma Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman. Kaivannon teossa noudatetaan työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot". Tukemattoman ja tuetun kaivannon vähimmäismitat on esitetty sv-kaivannon periaatepiirustuksessa. Mittavaatimukset Kaivojen, palopostien ja muiden laitteiden kohdalla kaivanto tehdään laajempana siten, että kaivannon seinämät tulevat vähintään 400 mm:n etäisyydelle kaivoista ja laitteista. Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannon alaosa kaivetaan varovaisesti, jotta alapuolista maaperää ei tarpeettomasti häiritä. Valmiiksi kaivettu kanavan pohja tasoitetaan ja siitä poistetaan kivet ja lohkareet. Kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kaivannon seinämän sortumista eivätkä putoa kaivantoon tai vaaranna työturvallisuutta KALLIOKAIVANNON TEKEMINEN Kaivantosuunnitelma Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman. Kaivannon teossa noudatetaan työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot". Tukemattoman ja tuetun kaivannon vähimmäismitat on esitetty sv-kaivannon periaatepiirustuksessa. Mittavaatimukset Kaivojen, palopostien ja muiden laitteiden kohdalla kaivanto tehdään laajempana siten, että kaivannon seinämät tulevat vähintään 400 mm:n etäisyydelle kaivoista ja laitteista. Liikalouhintaa tulee välttää. Louhe poistetaan tasauskerroksen verran putken alareunaa syvemmältä. Pohja tasataan murskeella tai soralla ja tiivistetään. Asennusalustan alle asennetaan suodatinkangas. Suodatinkankaan käyttöluokka on N3.

15 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 15/ TUENTA Kalliolouhintaa ei oleteta olevan. Mikäli louhintaa esiintyy, mitataan louhittava kalliomassa teoreettisena kiintokalliona ja korvataan yksikköhinnan mukaan. Määrät tarkistetaan Suomen kuntaliiton julkaisun Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 (KM 02) mukaan. Lisäksi noudatetaan KT 02 esitettyjä ohjeita. Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista tehdä riittävän loivina. Tukemistapa valitaan rakennuspaikan työnaikaisten pohjasuhteiden ja kaivannon mittojen perusteella. Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maaperän siirtymiä työn aikana. Urakoitsija laatii tarkemmat kaivantojen tuentasuunnitelmat. Soveltuvin osin noudatetaan VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonantoja 29/77 "Johtokaivantojen tukemisohjeet" ja 28/77 "Pienten kaivantojen tukeminen", sekä työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot. Lisäksi noudatetaan KT 02 esitettyjä ohjeita PUTKILINJAN PERUSTAMINEN Putkilinjat perustetaan asennusalustan varaan. Jos kaivantojen pohja kuitenkin osoittautuu heikosti kantavaksi, perustetaan putket (ja asennusalustat) arinarakenteen varaan. Arinarakenteet tehdään KT 02 yleistyöselityksen mukaan TÄYTTÖ- JA PENGERRYSTYÖT Asennusalusta Kaivannon pohjalle tai arinan päälle tehdään putken seinämän pinnasta mitattuna vähintään 150 mm:n paksuinen asennusalusta. Toimilaitteet, kuten kaivot ja venttiilit perustetaan asennusalustalle. Asennuskerros tiivistetään 90 % tiiviysasteeseen. Perusmaa ja asennusalusta eivät saa olla jäässä. Kun olosuhteet ovat sellaiset, että asennusalustan hienoaines voi jäätyä, tasauskerros tehdään sepelistä tai sorasepelistä, jonka suurin raekoko on ohjeiden mukainen ja josta puuttuvat alle # 8 mm:n rakeet. Venttiilit, kaivot ja yms. toimilaitteet perustetaan aina asennusalustan varaan.

16 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 16/ Alkutäyttö Lopputäyttö VIIMEISTELY VIEMÄRITYÖT Putkien alkutäyttö tehdään pääsääntöisesti hiekasta, sorasta tai murskeesta, joka täyttää putken tasauskerrosmateriaalille esitetyt vaatimukset ja tiivistetään vaadittuun tiiviyteen. Alkutäyttömateriaalin on täytettävä samat vaatimukset mitä asennusalustamateriaalinkin (kts ). Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Kaivannossa mahdollisesti oleva lumi ja jää poistetaan. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensimmäinen täyttökerros tehdään enintään putken puolivälin korkeuteen. Täytekerroksen tulee olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa likimain samalla korkeudella. Alkutäyttö ulotetaan lopputäyttömateriaalin suurimman lohkarekoon verran, kuitenkin vähintään 300 mm, ylimmän putken yläpuolelle. Vettä pidättävä pato Kaivannon ollessa huonosti vettä läpäisevässä maalajissa tulee veden virtaus estää tasauskerroksessa ja täyttömateriaalissa rakentamalla linjalle savisulkuja noin 50 metrin välein. Vettä pitävä pato eli savisulku rakennetaan savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä silttimoreenista. Pato tulee perustaa koko kaivannon leveydelle kaivannon pohjaan saakka. Padon harjan on ulotuttava vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Pato tiivistetään mahdollisimman tiiviiksi alkutäytön tiiviysvaatimusten mukaisesti. Padon tulee olla noin yhden (1) metrin pituinen. Tuetun kaivannon lopputäyttö tehdään tukirakenteiden poistamisen edetessä siten, ettei kaivanto pääse sortumaan, tiivistetty kaivantotäyte löyhtymään tai putket siirtymään. Työn aikana rikkoutuneet viheralueet korjataan alkuperäistä vastaavaan kuntoon, kasvualusta tehdään nurmetusluokan A2 (käyttö- ja katunurmi) mukaisesti 200 mm paksuna, nurmetus luokan A2 mukaisesti. Noudatetaan yleistä työselostusta KT HULEVESIPUTKET Viettoviemärin putkina käytetään Nordic Poly Mark laatumerkittyjä voimassa olevien INSTA-CERT sertifiointijärjestelmän (SBC 1401, SBC 1852) mukaisia poly-

17 Eurajoen kunta E24393 Hiekkatekonurmi 17/17 eteeniputkia (PE- ja PEH-putkia), polypropeeniputkia (PP-putkia) sekä näiden yhteitä, luokka SN8. Käytettävät putkikoot ilmenevät suunnitelmista. Viettoviemärin putkien liitostapana käytetään kumitiivisteistä muhviliitosta tai puskuhitsausliitosta. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Materiaalivaatimukset Noudatetaan yleistä työselostusta KT 02. Asennus Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäisyyden kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm, ellei suunnitelmissa ole esitetty muuta. Putkien peittosyvyys Viettoviemärit asennetaan suunnitelmien mukaiseen syvyyteen VIEMÄRIKAIVOT JA TARKASTUSPUTKET Viemärin tarkistuskaivoina käytetään 400 mm PEH -muovisia teleskooppikaivoja suunnitelmien mukaisesti (kts. kaivokortit). Kaivojen kansistojen lujuusluokan tulee olla 40 t. Kannet ovat ritiläkansia. Kannen laatu on merkitty kaivokortteihin. Kansistot valmistavalla yrityksellä tulee olla voimassa olevat ISO-9001 ja ISO standardien mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, jotka kattavat tuotteet ja myynnin. Kansistot valmistetaan EN-124 standardin mukaan. Turussa, 3. päivänä helmikuuta 2011 Heikki Armio toimialajohtaja Ins. Mikko Närvä suunnittelija Rkm.

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS

PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS 804 JUANKOSKEN KAUPUNKI PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 11.08.2014 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483, 369 4481 Oy 2 Sisältö 1 YLEISET

Lisätiedot

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Valtatien 20

Lisätiedot

04 I 2009 51014. U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät

04 I 2009 51014. U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A P A I N E P U T K i j ä r j e s t e l m ät 04 I 2009 51014 163 Uponor-yhdyskuntatekniikan paineputkijärjestelmät 6.1 Johdanto................................................

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E24139. Turku 21.4.2011

EURAJOEN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E24139. Turku 21.4.2011 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi Työ: E24139 Turku 21.4.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE D1 TAUSTAVALLIEN ERISTYS BENTONIITILLA JOHDANTO Tässä mallityöselityksessä on kuvattu ampumaradan taustavallin eristerakenteen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma Turvallisuusasiakirja Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Urakkaohjelma. Työ: E23428. Turku 5.3.2012

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Urakkaohjelma. Työ: E23428. Turku 5.3.2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI TULKKILANPUISTON TEKONURMIKENTTÄ Työ: E23428 Turku 5.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen 2 Sisällys 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITUSLUPA... 5 3. KATUTYÖLUPA JA TYÖ- / KAIVUILMOITUS

Lisätiedot

12.11.2013. Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla. Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot

12.11.2013. Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla. Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot 12.11.2013 Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 3 1.YLEISTÄ... 3 2. SIJOITTAMISLUPA (maksuton)... 3 3. KATULUPA

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009 UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Turvallisuusasiakirja Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA

LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA 2 1. YLEISTÄ 1.1. Ohjeiden velvoittavuus 1.2. Ilmoitus työstä Näitä ohjeita tulee noudattaa työskenneltäessä

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 maanrakennustyöt Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ 19651 Joutsa Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA Sähköposti: tanellrasmus(äjoutsa.fi Puhelin: 0400 646 848 0.2

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot