VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus"

Transkriptio

1 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille, mikäli kaivutöiden valvojan kanssa ei muuta sovita. Aitauksen sisäpuolella ei saa liikkua työkoneilla tai muilla ajoneuvoilla, eikä saa käyttää rakennusmateriaalien, maa-aineksen varastointialueena tai pysäköintialueena. Suojaukset tehdään InfraRYL 2006 mukaan. Vaurioiden korjaus Rakennustöiden yhteydessä syntyneet vauriot korjataan paikkakylvöillä. Vauriokohtien maanpinta jyrsitään 15 cm:n syvyydeltä ja korjataan kylvönurmikon ohjeen mukaan. Nurmikon teko ja alkuhoito Kylvönurmikko Nurmikon alusrakennekerrokset tasataan ja niiden päälle levitetään kasvualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla tiivistettynä 200 mm. Kasvualustana käytetään peruslannoitettua ja kalkittua multaseosta, joka täyttää InfraRYL 2006 kohdassa esitetyt laatu ja materiaalivaatimukset. Kasvualusta tasataan ja tiivistetään jyräämällä esimerkiksi verkkojyrällä, jonka paino on noin 80 kg. Nurmikon siemeniä kylvetään 2-3 kg/aari. Kylvön jälkeen siemenet mullataan haravoimalla kevyesti noin sentin syvyyteen. Multauksen jälkeen kylvetty alue jyrätään vielä kertaalleen. Siirtonurmikko Keskeisillä alueilla nurmikon kunnostustyö edellytetään tehtävän siirtonurmella. Siirtonurmikkoa voidaan käyttää koko kasvukauden ajan. Käytetty siirtonurmikko tulee olla siirtonurmikoksi kasvatettua nurmikkoa. Siirtonurmikko pitää asentaa viimeistään kahden päivän kuluttua niiden nostosta. Jos siirtonurmirullia ei voida asentaa heti toimituspäivänä, tulee ne siirtää varjoisaan paikkaan ja tarvittaessa kasteltava, niitä ei saa peittää tiiviisti. Kasvualustana käytetään valmiiksi lannoitettua ja kalkittua multaseosta, joka täyttää InfraRYL 2006 kohdassa esitetyt laatu ja materiaalivaatimukset. Kasvualustan tulee olla pohjattu, tasattu ja tiivistetty (katso kylvönurmikko) sekä kasteltu ennen siirtonurmenasennusta. Asennuksen jälkeen siirtonurmikko jyrätään kevyesti, saumat tiivistetään sekä kastellaan hyvin, nurmimaton alapinnan tulee kastua läpi. Siir-

2 2 tonurmikon sekä kasvualustan kastelusta tulee huolehtia päivittäin juurtumisvaiheen ajan (3 viikkoa). Siirtonurmikon laatu ja materiaalivaatimuksissa noudatetaan InfraRYL 2006:sta. Siirtonurmialueiden peittävyys on oltava yli 90 % ja ne on kertaalleen leikatut. Kylvönurmialueilla on kahden vuoden takuuaika PENSAAT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävät pensaat suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) pensasalueen ympärille, mikäli kaivutöiden valvojan kanssa ei muuta sovita. Aitauksen sisäpuolella ei saa liikkua työkoneilla tai muilla ajoneuvoilla. Eikä saa käyttää rakennusmateriaalien tai maa-aineksen varastointialueena eikä pysäköintialueena. Suojaukset tehdään InfraRYL 2006:n mukaan. Pensaan/pensaiden poisto ja väliaikainen siirto Pensaan/pensaiden poistosta ja siirrosta on aina sovittava erikseen kaivutöiden valvojan kanssa. Pääsääntöisesti pensaat vaihdetaan uusiin, samaa lajia oleviin pensaisiin(kaivualueella olevat). Vanhat viedään pois ja kaivuluvan saaja istuttaa kustannuksellaan uudet pensaat välittömästi kaivutöiden valmistuttua. Kaivutyön tapahtuessa talvella maan ollessa jäässä kaivuluvan saaja sopii kaivutöiden valvojan kanssa, mihin päivämäärään mennessä keväällä pensaiden tulee olla istutettuna. Pensaita ei voida siirtää Ko. ajanjaksona tehtäviin istutuksiin on käytettävä uusia taimia. Tämän ajanjakson ulkopuolella siirroista on sovittava kaivutöiden valvojan kanssa. Pensaiden uusinta ja uudelleen istutus Pensasalueen alusrakennekerrokset tasataan ja niiden päälle levitetään kasvualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla 500 mm. Kasvualustana käytetään peruslannoitettua ja kalkittua multaseosta, joka täyttää InfraRYL 2006 kohdassa esitetyt laatu ja materiaalivaatimukset. Uusittavien pensaiden tulee, olla taimityypiltään astiataimia. Niiden tulee täyttää Infra- RYL 2006:ssa esitetyt laatu ja materiaalivaatimukset. Pensaat istutetaan takaisin entisille etäisyyksille toisistaan ja entiseen syvyyteensä niin, että juuret peittyvät maan alle. Pensaita ei saa istuttaa liian syvään eli maan pinta tulee olla juurenniskan tasolla. Kasvualusta tiivistetään pensaan ympäriltä kevyesti polkien, istutusalue tasataan haravalla. Istutuksen jälkeen pensaat kastellaan hyvin (n. 10 l vettä/pensas). Istutusalueelle asennetaan 7 cm:n paksuinen kuorikatekerros riippumatta siitä onko alueella aikaisemmin ollut kuorikatetta. Katteena käytettävän puunkuoren on

3 3 täytettävä InfraRYL 2006:ssa esitetyt suositukset katekuoren laatuvaatimuksiksi. Sepelikatealueilla noudatetaan InfraRYL 2006:ssa annettuja ohjeita. Takuuaika on 2 vuotta jona aikana luvansaaja huolehtii riittävästä kastelusta. Kolhujen ja vaurioiden korjaaminen Kaivuluvan saaja poistaa rakennustöiden yhteydessä vaurioituneet ja kuolleet versot leikkaamalla. Mikäli pensas on pahoin vaurioitunut, se tulee uusia samaa lajia olevalla pensaalla. Taimityyppi astiataimi. PUUT Puun poisto / siirto Puun kaataminen on ehdottomasti kielletty! Mikäli työn suorittaminen vaatii puun kaatamista on se mainittava lupaa haettaessa. Tarvittaessa luvansaaja hankkii kustannuksellaan maisematyöluvan. Puiden siirrosta on sovittava kaivutyön valvojan kanssa. Puita ei voida siirtää Ko. ajanjaksona tehtäviin istutuksiin on käytettävä uusia taimia. Huomioitava on myös luonnonpuut, jotka jäävät vaarallisen lähelle kaivannon reunaa tai jos kaivetaan olemassa olevan metsän reunassa. Rakennusaikainen suojaus Yksittäiset puut Latvus Oksia ei saa poistaa, katkoa tai sitoa kiinni. Mikäli latvuksen alla ei ole riittävästi liikkumatilaa työkoneille, on otettava yhteyttä kaivutöiden valvojaan. Runko Rungon suojaustavasta päätetään kaivuluvan myöntämisen yhteydessä. Puun runko voidaan suojata kahdella tavalla: Rakennetaan tukeva aita puun ympärille latvuksen reunoihin asti. Suojataan puun runko yhtenäisellä laudoituksella. Laudoitus ulotetaan puun alimpiin oksiin saakka, enintään neljän metrin korkeudelle InfraRYL 2006:n mukaan. Juuristo Kaivutöitä ei saa tehdä latvuksen laajuisella alueella (juuristoalue= latvuksen leveys), ilman kaivutöiden valvojan lupaa. Puiden juurien vaurioituminen johtaa usein vakaviin lahovaurioihin puussa. Jos tätä ei pystytä noudattamaan on kaivun tapahduttava sivulta, rungosta kohtisuoraan poispäin. Kaikki katkenneet tai repeytyneet juuret on siistittävä vauriokohdan vierestä leikkaamalla tai sahaamalla, ennen kaivannon täyttämistä. Mikäli kaivutöissä paljastuu halkaisijaltaan yli 4 cm:n paksuisia juuria, on otettava yhteys kaivutöiden valvojaan. Maisemallisesti arvokkaan puun lähellä ei konekaivu ole sallittua. Talvella paljastuneet juuret suojataan välittömästi peittämällä ne säkkikankaalla tai juurimatolla. Kesällä juuret tulee välittömästi suojata auringolta ja kuivumiselta, juuret tulee kastella heti, mikäli ne ovat päässeet kuivumaan.

4 4 Mikäli rakennustöiden yhteydessä joudutaan liikkumaan puun juuristoalueella, pitää juuristo suojata rakentamalla juuristoalueelle kantava suojakerros (juuristoalue = latvuksen leveys). Olemassa olevan maan päälle levitetään suodatinkangas N 3. Suodatinkankaan päälle tehdään kerros sorasta (raekoko 0-64mm). Kerroksen paksuuden tulee olla vähintään 250 mm InfraRYL 2006 kuva 11113:K2. Rakennustöiden valmistuttua suojaus poistetaan. Suojauksen poistaminen ei saa aiheuttaa vaurioita puun juurille, rungolle tai latvukselle. PUURYHMÄT Rakennusaikainen suojaus Säilytettävät puuryhmät suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) puuryhmän ympärille, mikäli kaivutöiden valvojan kanssa ei muuta sovita. Aitauksen sisäpuolella ei saa liikkua työkoneilla tai muilla ajoneuvoilla. Eikä saa käyttää rakennusmateriaalien tai maa-aineksen varastointialueena eikä pysäköintialueena. Suojaukset tehdään InfraRYL 2006:n mukaan. Puiden vauriot Kaivuluvan saaja on velvollinen ilmoittamaan syntyneistä vaurioista välittömästi kaivutöiden valvojalle. Vaurioituneet puuistutukset on palautettava ennalleen. Kaivuluvan saaja korjaa syntyneet vauriot ja uusii vaurioituneet puut kustannuksellaan. Kaupunki soveltaa vaurioihin kasvillisuuden arvonmäärityslaskentamallia (KAM 07). Aiheutuneiden vaurioiden osalta kaupunki perii kustannukset kaivuluvan saajalta. Kaivutöiden valvojan kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Puuistutuksen alusrakennekerrokset tasataan ja niiden päälle levitetään kasvualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla mm, riippuen kasvupaikasta ja käytettävästä puulajista. Kasvualustana käytetään peruslannoitettua ja kalkittua multaseosta, joka täyttää InfraRYL 2006 kohdassa esitetyt laatu ja materiaalivaatimukset. Käytettävästä taimimateriaalista ja istuttamisesta on sovittava aina erikseen kaivutöiden valvojan kanssa. Kaivuluvan saajan on huolehdittava riittävästä puun kastelusta takuuaikana joka on 2 vuotta. Uusittaville puille tehdään asianmukaiset tuennat InfraRYL 2006 kuva 23311:K2. Istutusalueelle asennetaan 7 cm:n paksuinen kuorikatekerros riippumatta siitä onko alueella aikaisemmin ollut kuorikatetta. Katteena käytettävän puunkuoren on täytettävä InfraRYL 2006:ssa esitetyt suositukset katekuoren laatuvaatimuksiksi. Sepelikatealueilla noudatetaan InfraRYL 2006:ssa annettuja ohjeita. LOPPUSIIVOUS Todetaan silmämääräisesti. Viikon kuluttua huomautuksesta kaupunki siivoaa alueen kaivuluvan saajan kustannuksella.

5 5 YHTEYSTIETOJA Lisätietoja vihertöistä antaa: Aija Schukov puhelin: (09) Outi Asikainen puhelin: (09)

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013 Voimaantulo 1.9.2013

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

LIFE09 ENV FI 000570 LCA

LIFE09 ENV FI 000570 LCA LIFE09 ENV FI 000570 LCA in Landscaping Elinkaarianalyysin soveltaminen kesta va a n, kierra tysmateriaaleja hyo dynta va a n viherrakentamiseen Työpaketti 1: Erilaisten koristenurmikoiden rakentamisen

Lisätiedot

Piharakentamisen opas peltotontille

Piharakentamisen opas peltotontille Piharakentamisen opas peltotontille Sisältö Sisältö...2 1 Yleistä...2 2 Kasvillisuus...3 Kasvillisuuden merkitys pihapiirissä...3 Puut...4 Pensaat...6 Pensasaidat...7 Perennat...7 Nurmialueet...8 Suositeltavia

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010 1540 LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauh- tuminen, alijäähtynyt

Lisätiedot

www.pihakivi.com Pihan kunnostusopas

www.pihakivi.com Pihan kunnostusopas www.pihakivi.com Pihan kunnostusopas SISÄLLYS Kunnostussuunnitelman laatiminen 4 Nykytilanteen kartoittaminen 4 Kuntoarvio helpottaa päätöksiä 4 Rakennusjärjestys ohjeistaa 6 Luonnostele ja ideoi 6 Töiden

Lisätiedot

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 SISÄLLYS 1. PALSTA... 6 2. KASVILLISUUS PALSTALLA... 7 3. RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA... 8 3.1 RAKENNUSLUVAN

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito 5 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

VIHERKATON SUUNNITTELUOHJE

VIHERKATON SUUNNITTELUOHJE VIHERKATON SUUNNITTELUOHJE 1. VIHERKATTOTYYPIT...1 2. VIHERKATON KALTEVUUDET...2 3. VESIHUOLLON PERIAATTEET...2 4. VIHERIX-KATON RAKENNE...4 5. SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT...5 6. VIHERKATTORAKENTEET...6 7.

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS

ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS Postiosoite/Postadress Käyntiosoite/Besöksadress Puhelin/Telefon Fax Sähköposti/E-post Kotisivu/Hemsida PL 185, 00101 Helsinki Keskuskatu 8, 7 krs. (09) 5840

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8

Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8 Sisältö Esipuhe...7 Lukijalle...8 Osa 1 Viheralueiden suunnittelu Johdanto... 10 1 Suunnitelmapiirustukset ja piirustusmerkinnät 11 1.1 Pihan yleissuunnitelma... 11 1.2 Pihan toteutusasiakirjat... 12 1.3

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Toivotamme kaikille asiakkaillemme onnistumisen iloa ja mukavia hetkiä kasvien ihmeellisessä maailmassa. Kodin Kukkien väki

Hyvä asiakkaamme, Toivotamme kaikille asiakkaillemme onnistumisen iloa ja mukavia hetkiä kasvien ihmeellisessä maailmassa. Kodin Kukkien väki Kasvatusohjeet 1 Hyvä asiakkaamme, pitelet käsissäsi Kodin Kukat Kasvatusohjeet -ohjevihkoa. Ohjevihko on kirjoitettu asiakkaidemme opastukseksi ja ohjeistukseksi, ja toivomme, että tämän ohjevihkon avulla

Lisätiedot

ICOPAL GREEN Viherkattojen suunnitteluohjeet loiville katoille Icopal Oy

ICOPAL GREEN Viherkattojen suunnitteluohjeet loiville katoille Icopal Oy 10.11.2010 ICOPAL GREEN Viherkattojen suunnitteluohjeet loiville katoille Icopal Oy Sivu 1/28 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 2 Viherkattotyypit... 3 2.1 Luonnonmukainen Icopal Green-viherkatto... 3 2.2

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä

ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä 2.11.2010 ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä VTT:n sertifikaatti nro 156/01 RT-kortti 37708 -järjestelmä Tuote kosteutta vastaan Tuonti, markkinointi ja tekninen neuvonta: Muottikolmio

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS. VTT:n sertifikaatti nro 156/01. Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ

ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS. VTT:n sertifikaatti nro 156/01. Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ 16.7.2002 ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS VTT:n sertifikaatti nro 156/01 Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ Tekninen neuvonta: Osmo Semberg Puh / fax 02 421370,

Lisätiedot