Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa"

Transkriptio

1 Katsaus Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa Antti Pihakari, Jaakko Rintala, Uula Kitti, Mauno Könönen, Robin Linden, Jaakko Peltola, Seppo Santavirta ja Yrjö T. Konttinen Hammaskuoppaharjanteen luuhun kiinnittyvä endosteaalinen implantti koostuu tekojuuresta, johon kiinnitetään välikappaleen avulla hampaan kruunu, silta tai hammasproteesi. Hammasimplantin käytön tavallisia aiheita ovat yksittäisen hampaan menettäminen urheilutapaturman yhteydessä ja iäkkään ihmisen osittainen tai täydellinen hampaattomuus tai proteesiongelmat. Myyntilukujen perusteella Suomessa asennettiin vuonna 2002 arviolta noin implanttia yli leikkauksessa. Epäonnistunut implantaatio sekä luun vähäinen määrä ja heikko laatu selittänevät varhaiset epäonnistumiset. Luuhun jo kiinnittyneen implantin myöhäinen irtoaminen johtunee liiallisesta purentakuormituksesta ja peri-implantiitista. Implanteista % kestää kymmenen vuoden käytön. Endosteaalinen implantti koostuu tekojuuresta, johon kiinnitetään välikappaleen avulla hampaan kruunu, silta tai hammasproteesi (kiinteä tai irrotettava). Se kiinnittyy luuhun, läpäisee pehmytkudoksia ja on yhteydessä suuonteloon ja sen mikrobeihin (kuva 1) (Laine ja Lindqvist 1996). Sen käytön tavallisia aiheita ovat yksittäisen hampaan menetys urheilu- tai muun tapaturman yhteydessä ja iäkkään ihmisen osittainen tai täydellinen hampaattomuus tai proteesiongelmat. Toista nuoruutta elävä vanheneva väestö ei hevin tyydy hampaattomuuteen ja sen aiheuttamaan psykososiaaliseen ja toiminnalliseen haittaan. Hammasimplantti on luokan IIb lääkinnällinen laite, joka kiinnitetään kirurgisesti ylä- tai alaleukaan luukalvon alle luun pintaan (subperiosteaaliset implantit) tai hammaskaaren luuhun (endosteaaliset implantit). Subperiosteaalinen implantti ei vastaa muodoltaan tai muutenkaan nykyistä endosteaalista hammasimplanttia, vaan kyseessä on kaksi aivan erityyppistä imp Kuva 1. Hammasimplantti koostuu tekojuuresta (istute, fikstuura, 1), johon liitetään välikappale (jatke, distanssi, 2). Vasemmalla on tekojuuren varaan valmistettu kiinteä proteesi. Se koostuu proteesisillasta (6), johon on kiinnitetty jatkokappaleella (3) hampaat (esimerkiksi 4 ja 5). Oikealla tekojuureen on tuettu irrotettava proteesi käyttäen patriisista ja matriisista koostuvaa neppariliitosta. Matriisi on kiinnitetty irrotettavan proteesin runkoon Duodecim 2004;120: A. Pihakari ym.

2 lanttia, joihin proteettinen rekonstruktio tukeutuu. Tapauksissa, joissa hammaskuoppaharjanteet ovat syöpyneet huomattavasti tai alaleuka on surkastunut, on ollut mahdollista käyttää irtoproteesia. Proteesin heikkoa pysymistä parantamaan kehitettiin subperiosteaalinen implanttiverkko tai kehikko. Vastaavaan tarkoitukseen käytetään osseointegroituvaa implanttia. Subperiosteaalisen implantin varaan voitiin rakentaa myös joko kiinteä tai irrotettava proteesi. Nykyään endosteaaliset luuhun kiinnittyvät tekojuuret ovat syrjäyttäneet muut implanttityypit (Pihakari ym. 2001). Tämä katsaus perustuu Hammasimplanttirekisterin tietoihin sekä Heikkilän ym. (2000) selvitykseen hammaslääketieteellisistä biomateriaaleista. Implanttirekisteri Suomessa hammasimplanteilla pitää olla CEmerkintä, joka on EY:n alueella jonkinlainen laadun tai turvallisuuden tae (kuva 2). Tällä merkinnällä varustettuja hammasimplantteja voidaan markkinoida kaikissa Euroopan yhteisön jäsenmaissa ilman erillisiä tarkastuksia kunkin maan rajalla. CE-merkinnän saanut tuote täyttää sille direktiiveissä ja olennaisissa vaatimuksissa asetetut määräykset mm. toimivuuden ja suorituskyvyn osalta. Valmistajan tulee osoittaa, että tuote täyttää nämä vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen varmistaa jokin päteväksi todettu tarkastuslaitos, niin sanottu ilmoitettu laitos (notified body). Viranomainen valvoo näiden laitosten toimintaa, oman maan markkinoita ja kotimaista valmistusta. Suomessa tämän tehtävän hoitaa Lääkelaitos. Suomen ortopediyhdistys aloitti nivelproteesileikkausten rekisteröinnin v Rekisterin ylläpito siirtyi lääkintöhallitukselle, sieltä Stakesille ja sittemmin Lääkelaitoksen laite- ja tuoteturvallisuusyksikölle. Rekisterin laajentaminen hammasimplantteihin oli uusi aluevaltaus. Kyseessä on ensimmäinen valtakunnallinen rekisteri, johon kerätään tiedot asennetuista ja menetetyistä hammasimplanteista. Hammasimplanttirekisteriin oli vuoden 2002 lop- Täydellinen laadunvarmistus EN ISO 9001 EN ISO EY-tarkastus Tuotannon Luokka II b EY-tyyppitarkastus * laadunvarmistus EN ISO 9002 CE EN ISO Tuotteiden laadunvarmistus EN ISO 9003 EN Ilmoitettu laitos valvoo Suunnitteluvaihe Tuotantovaihe *Valmistaja valitsee! Kuva 2. Kaavio CE-merkinnän hakemisesta hammasimplantille, joka on luokan IIb implantti. Niin sanottu ilmoitettu laitos (notified body) tekee joko täydellisen laadunvarmistuksen tai suorittaa tyyppitarkastuksen tuotteen prototyypille ja sen jälkeen valmistajan valinnan mukaan tarkastuksen taikka tuotannon tai tuotteen laadunvarmistuksen. Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa 1475

3 puun mennessä kertynyt tiedot implantista ja sen jälkeen vuoden 2003 loppuun mennessä vielä uuden implantin tiedot, yhteensä siis tiedot yli asennetusta implantista. Niistä 2,0 % on menetetty tai poistettu. Tämän artikkelin luvut perustuvat paljolti Lääkelaitoksen julkaisuun The 2002 Dental Implant Yearbook (Lindén ym. 2003). Rekisterin tarkoituksena on arvioida hammasimplanttien käyttöä, kestävyyttä ja soveltuvuutta. On valitettavaa, että osa asennetuista ja poistetuista implanteista jää ilmoittamatta. Vuosiraportit julkaistaan sarjassa Publications of the National Agency for Medicines, joka on toimitettu maksutta kaikille, jotka ovat tehneet ilmoituksen hammasimplanttirekisteriin. Rekisteri on tarkoitus muuttaa sähköiseen muotoon, jolloin olisi mahdollista verrata omaa toimintaa kansalliseen standardiin ajantasaisesti. Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevassa laissa edellytetään, että terveydenhuollon yksiköllä tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla on luettelo potilaaseen asennetuista implanteista. Implantin tuotenumerotarra tulee liittää sairauskertomukseen. Luettelon tulee mahdollistaa implantin saaneen henkilön jäljittäminen tarvittaessa (Pihakari ym. 2001). Endosteaaliset implantit Suurin osa endosteaalisista ruuvi- ja sylinterimuotoisista implanteista on tehty kudosten sietämästä ja korroosion kestävästä titaanista tai sen seoksista ISO-laatuvaatimusten mukaisesti. Teräs-kromi-nikkeliseoksia ei Pohjoismaissa saa enää käyttää pitkäaikaisiksi tarkoitettuihin limakalvon sisään asennettaviin tukirakenteisiin. Titaanin kimmokerroin on 110 GPa, joten se on kimmoisampaa kuin kobolttipohjaiset seokset ja teräs (Konttinen ym. 2004). Purentavoimien jakautuminen ympäröivään luuhun paranee ja kuormituskato vähenee. Myös implanttien lukumäärällä, implantin asennolla ja proteesilla on tärkeä merkitys purentavoimien välittymisessä luuhun (Warren Bidez ja Misch 1999). Implantin pinnat syöpyvät. Korroosiota aiheuttavat yleinen korroosio, väsymisjännitys (mukana ulkoinen voima), rako-, kuoppa- ja pyyhkiytymiskorroosio (kun implantti on mikroliikkeessä ja syntyy kitkaa) sekä galvaaninen korroosio. Titaani hapettuu (passivoituu) huoneenlämmössä ja kudosnesteissä pääasiassa TiO 2 :ksi. Tämä vähentää korroosiota suojaavan pintakerroksen syntyessä. Implanttipotilaiden kudoksista löytyy vain pieniä titaanipitoisuuksia (Lemons ja Dietch-Misch 1999). Implanttipinnoitteet Osseointegraation parantamiseksi tekojuuria on pinnoitettu titaaniplasmalla (TPS) tai hydroksiapatiitilla ((Ca 2 ) 10 (PO 4 ) 3 OH 2 ) tai käsitelty hiekkapuhalluksella ja hapolla (SLA), titaanioksidilla (TiO 2 ) tai laserpoltolla. Huokoinen µm paksu pinta edistää implantin kiinnittymistä luuhun (mikromekaaninen lukkiutuminen) (Sun ym. 2001). Hydroksiapatiittipinnoite muodostaa luun kanssa ns. luusiteen. Kaulusosa voidaan kiillottaa bakteerien tarttumisen vähentämiseksi. Pinnoitteet voivat liueta ja lisätä plakkiretentiota ja peri-implantiittia, ja ne nostavat implantin hintaa. Implanttien käyttö Suomessa ja muualla Hammasimplantit maksavat enemmän kuin tavanomaiset hammasproteesit, mutta implanttien pitkäaikaiskustannukset ovat pienemmät. Esimerkiksi yksittäisen puuttuvan hampaan korvaaminen sillalla on halvempaa kuin implanttihoito, mutta implanttihoito on onnistuessaan elinikäinen ratkaisu, kun taas sillan keskimääräinen kestävyys on 8 10 vuotta. Vuonna 2001 hammasimplanttimarkkinoiden arvo oli Yhdysvalloissa 120,2 miljoonaa dollaria. Kasvua oli tapahtunut 12,7 % vuoteen 2000 verrattuna. Markkinoiden uskotaan kasvavan yli 90 miljoonalla dollarilla vuoteen 2006 mennessä. Vuonna 2001 Euroopan hammasimplanttimarkkinat olivat arvoltaan 144,4 miljoonaa dollaria. Kasvua oli tapahtunut 12,3 % vuoteen 2000 verrattuna. Markkinoiden arvoksi v on arvioitu 269,8 miljoonaa dollaria. Saksa on Euroopan suurin markkina-alue ja Italia toiseksi suurin A. Pihakari ym.

4 Markkinoita hallitsevat Euroopassa suorat implantit, mutta suippenevat mallit lisännevät tulevaisuudessa markkinaosuuttaan. Suorat implantit tulevat kuitenkin pitämään johtoasemansa. Päällystämättömät implantit hallitsevat markkinoita ja vahvistavat asemaansa entisestään vuoteen 2006 mennessä. Hydroksiapatiittipäällysteiset implantit eivät ole menestyneet Euroopassa yhtä hyvin kuin Yhdysvalloissa. Euroopassa implantoinnit pyritään tekemään lyhyemmässä ajassa. Arvioidaankin, että välittömän kuormituksen käyttö tulee lisääntymään 37 % vuodesta 2002 vuoteen Vuonna 2001 toimenpiteistä 29 % oli yksivaiheisia. Japanissa markkinoita hallitsevat TPS-päällysteiset implantit. Tilanne on siis toinen kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Päällystämättömät implantit kuitenkin vahvistavat asemiaan markkinoilla. Suomessa noin 80 % hammasimplanteista asennetaan yksityisvastaanotoilla. Vuonna 2002 hammasimplantteja asennettiin implanttirekisterin tietojen mukaan yhteensä (kuva 3) (Lindén ym. 2003). Yksityinen sektori vastannee herkemmin väestön kysyntään kuin julkinen terveydenhuolto. Implanttihoito kuuluu vähemmän vaativien hoitojen osalta perushammashoitoon ja vaativien hoitojen osalta erikoishammashoitoon, vaikka avosektori toimii usein toteutuspaikkana. Implanttihoito on vain joissain erikoistapauksissa mielletty toteutettavaksi erikoissairaanhoitona. Yläleukaan asennetaan Julkinen Yksityinen Kuva 3. Implanttileikkaukset julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa Lääkelaitoksen hammasimplanttirekisterin tietojen mukaan. yleensä vain yksi tekojuuri leikkausta kohti, kun taas alaleukaan niistä asennetaan tavallisesti yhdessä leikkauksessa kaksi. Suomessa käytettiin vuonna 2002 yhdeksäätoista eri implanttimerkkiä, joista eniten käytettyjä ovat ITI:n, Astran ja Biocaren implantit. Implanttien asentaminen Yleensä implantti asennetaan paikoilleen muutaman kuukauden kuluttua hampaan poistosta poistokuopan parannuttua. Hampaan poiston jälkeen hammaskuoppaharjanne surkastuu. Tämän vuoksi voidaan joutua käyttämään omaluusiirrettä eli autograftia (598 tapausta vuonna 2002) tai luuta korvaavaa biomateriaalia (159 tapausta vuonna 2002). Toisinaan tukitoimena käytetään kudosten kasvua ohjaavia poistettavia tai liukenevia kalvoja (guided bone regeneration, 26 tapausta vuonna 2002), kondensiomenetelmää (96 tapausta) ja alveoliharjanteen levitystä (kahdeksan tapausta). Samana vuonna poskiontelon pohjan nosto augmentaatiolla tai osteotomialla (sinus lift) tehtiin 46 kertaa ja hermon siirto (hermotransplantaatio) kahdesti. Vuonna 2002 Suomessa asennettiin tekojuuria kaksivaiheisessa ja yksivaiheisessa leikkauksessa (tieto puuttuu kahden leikkauksen osalta). Molemmat hoitotavat ovat toimivia (Esposito ym. 1998a,b). Kaksivaiheisessa leikkauksessa tekojuuren ydinkanava suljetaan peittoruuvilla ja tekojuuri peitetään luu- ja limakalvoläpällä (kuva 4). Osseointegraatioon katsotaan kuluvan kuudesta viikosta kuuteen kuukauteen. Yleisenä käytäntönä oli aikaisemmin, että tekojuuren luutumista odotettiin ennen proteettista kuormitusta kuusi kuukautta yläleuan osalta ja kolme kuukautta alaleuan osalta leikkauksen jälkeen (Payne ym. 2002, Olsson ym. 2003). Tekojuuri ja peitinruuvi joudutaan paljastamaan ns. paljastusleikkauksessa. Jos kruunu tai silta tulee ulkonäön kannalta tärkeälle alueelle, peitinruuvi korvataan suuonteloon ulottuvalla paranemisjatkeella 6 10 päivän ajaksi, jolla saadaan aikaan luonnollisen näköinen ienraja. Paranemisjatketta ei tarvita, jos tekojuuriin kiinnitetään neppari(t) tai Dolderin tai Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa 1477

5 Kuva 4. Kuvasarjan toimenpide suoritettiin Helsingin yliopiston hammasklinikan suun erikoishoidon yksikössä. Potilaan dd 13 ja 14 on korvattu kahdella tekojuurella. A) Potilaalle on asennettu yksivaiheisesti kaksi tekojuurta. Kuvassa näkyy tekojuuriin asennettujen peittoruuvien päät. B) Röntgenkuva osoittaa, että tekojuuret ovat osseointegroituneet. C) Tekojuuriin on liitetty välikappaleet (jatkeet, distanssit), joihin kiinnitetään proteettiset kruunut. D) Hammasteknikko on valmistanut hampaistosta otetusta jäljennöksestä kipsimallin ja sen avulla proteettiset kruunut. Kuvassa näkyvät kipsimalli ja valmiit kruunut. E) Kruunut on kiinnitetty välikappaleisiin. Tässä vaiheessa kruunuja voidaan vielä joutua hiomaan, jotta ne istuvat purennassa. Öhqvistin kisko, jonka päälle tulee peittoproteesi. Yksivaiheisessa leikkauksessa tekojuureen kiinnitetään osseointegraation ajaksi luukalvon ja limakalvon läpäisevä paranemisjatke tai suojaruuvi, jolloin ei tarvita erillistä paljastusleikkausta. Kaksivaiheisessa leikkauksessa tekojuuri ei osseointegraation aikana ole yhteydessä suuonteloon. Yksivaiheisen leikkauksen jälkeen tekojuurta tai -juuria voidaan kuormittaa täysin tai tilapäisesti kevennetysti 1 3 vuorokauden kuluttua leikkauksesta (välitön kuormitus). Varhaisessa kuormituksessa proteesirakenne asennetaan kuuden viikon kuluessa implantin asennuksesta, jolloin osseointegraatio ei vielä ole ehtinyt täydellisesti tapahtua. Välittömästä ja varhaisesta kuormituksesta tarvitaan vielä lisätutkimuksia (Esposito ym. 2003). Tavanomaisessa kuormituksessa odotetaan osseointegraation tapahtumista ennen kuormitusta. Viivästetyssä kuormituksessa (yleensä yläleuan alueella) odotellaan pitempäänkin, esimerkiksi 6 8 kuukautta. Implanttien käyttö vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Implantteja asennetaan eniten vuotiaille, mutta niiden käyttö on lisääntynyt iäkkäämmilläkin. Selkeästi tavallisin hammasimplantin asentamisen syy on yksittäisen hampaan menetys (kuva 5). Sekä ylä- että alaleukaan asennetaan selvästi eniten mm:n pituisia keinojuuria. Lyhyitä 6 9 mm pituisia tekojuuria on menetetty suhteellisesti enemmän kuin pitempiä. Kiinnittymisen parantamiseksi taka-alueella on käytetty myös tavanomaista paksumpaa tekojuurta, jos hammaskuoppaharjanteen leveys sen sallii. Alaleuan taka-alueella alahuulen tuntohermo (n. mandibularis inferior) rajoittaa asennettavan implantin pituutta. Yläleuassa implantteja on asennettu eniten yläetuhammasalueelle, alaleuassa taas taka-alueelle korvaamaan menetettyjä hampaita ja jatkamaan lyhentynyttä hammaskaarta (Pihakari ym. 2001). Kirurginen leikkaustekniikka ja implantit vaikuttavat lopputulokseen, mutta erityisen tärkeää on kokonaishoidon suunnittelu ja yh A. Pihakari ym.

6 Irtoproteesiongelmat Jäännöshampaiston Synnynnäinen puutos riittämättömyys Yksittäisen hampaan menetys Implantin poisto Muu Kuva 5. Tavallisimmat syyt hammasimplantin asentamiseen ovat yksittäisen hampaan menettäminen ja irtoproteesiongelmat. Muita syitä ovat jäännöshampaiston riittämättömyys, synnynnäiset hammaspuutokset, syöpäleikkausten jälkeinen korjausleikkaus ja implantin korvaaminen uudella (Lääkelaitoksen hammasimplanttirekisteri). teistyö kirurgin, leikkaustiimin, proteetikon, hammaslaboratorion, suuhygienistin ja potilaan kesken. Vuonna 2000 implantteja asentavia yksikköjä oli 250 ja leikkauksia suorittavia lääkäreitä 185. Valitettavasti suuri osa implantoivista lääkäreistä asentaa vähemmän kuin viisi implanttia vuodessa (Pihakari ym. 2001). Hammasimplantologian piirissä on kiistelty siitä, kenen oikeastaan pitäisi saada asentaa tekojuuria. Esimerkiksi parodontologit, suukirurgit, proteetikot, ortopedit ja leukakirurgit ovat osoittaneet kiinnostusta. Erikoisala tuskin on tässä tärkeä. Koulutus, kokemus ja moniammatillinen yhteistyökyky lienevät ratkaisevia tekijöitä onnistumisen kannalta. Potilaskohtaiset riskitekijät Hyvät primaari- ja pitkäaikaistulokset saattavat houkutella implantin asentamiseen silloinkin, kun onnistumismahdollisuudet ovat huonot. Ennustetta huonontavat tekijät voidaan jakaa paikallisiin ja yleisiin. Leukojen ja hampaiden purentasuhteiden vuoksi hammasimplanttiin saattaa kohdistua liikaa purentakuormitusta. Luun vähäinen määrä (laajentunut poskiontelo ja surkastunut hammaskaaren luuharjanne) ja heikko laatu (sädehoito, kortisoni) voivat johtaa implantoinnin primaariseen epäonnistumiseen (taulukko) tai implantin varhaiseen purentakuormituksesta johtuvaan irtoamiseen. Irtoamiselle altistanevat hampaattomuus varsinkin yläleuassa. Hampaattomassa leuassa tapahtuu hammas- Taulukko. Primaarikomplikaatiot ja syyt hammasimplantin poistoon ilmoittajien oman arvion mukaan. Tiedot vuoden 2002 hammasimplantti-rekisteristä. Komplikaatio Määrittämätön komplikaatio 22 Implantin epätyydyttävä asento 18 Infektio 4 Hermovaurio 0 Yhteensä 44 Poiston syy Implantin irtoaminen 81 Infektio 49 Implantin asentovirhe 5 Implantin murtuma 5 Ulkoinen trauma 3 Muut syyt 14 Yhteensä 157 Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa 1479

7 kuoppaharjanteen syöpymistä, jolloin joudutaan käyttämään lyhyempiä implantteja tai luusiirteitä. Yläleuan luu ei ole laadultaan yhtä suotuisaa implantoinnille kuin alaleuan luu. Hampaattomassa leuassa purentavoima implanttia kohtaan on suurempi, koska muut hampaat eivät ole jakamassa sitä. Kaikki edellä mainitut tekijät heikentävät implanttien ennustetta. Myös tupakointi, suun kuivuus ja huono suuhygienia altistavat implanttien irtoamiselle (Esposito ym. 1998a,b). Tekojuuri pysäyttää luun kasvun. Tapaturmassa hampaansa menettänyt lapsi tai nuori haluaisi usein implantin heti, mutta toimivan väliaikaisen ratkaisun avulla implantin asentamista voidaan usein lykätä odoteltaessa kasvun päättymistä. Leuka ja kasvot jatkavat kasvuaan jopa 4 5 vuotta yleisen pituuskasvun päättymisen jälkeen. Hammasimplantti jää infraokkluusioon, jälkeen purentatasosta, mikä aiheuttaa etuhammasalueella kosmeettista haittaa. Kontaktiurheilua harjoittaville ja vaikeaa epilepsiaa sairastaville implantteja asennetaan mieluiten vasta aktiivikauden päättymisen tai hyvän hoitovasteen saavuttamisen jälkeen. Psyykkisesti sairaiden ja päihteiden väärinkäyttäjien kotihoito ja jälkiseuranta voivat aiheuttaa ongelmia. Predementiavaiheen implanttiratkaisun pitäisi olla purettavissa, jolloin implantit peitetään suojaruuvein. Raskaus, korkea ikä tai antikoagulanttihoito eivät ole ehdottomia vasta-aiheita implantoinnille. Ehdottomien vasta-aiheiden tilalle on tullut harkittu riskinotto. Hammasimplantin irtoaminen Vuonna 2002 hammasimplantteja menetettiin 217, niistä 45 % vuoden kuluessa implantoinnista. Uusintaleikkauksen selvästi tavallisin aihe on implantin irtoaminen (taulukko). Rekisterissä ei ole erikseen kirjattu potilaan tyytymättömyydestä johtuvia epäonnistumisia, esimerkiksi esteettisesti huonoa lopputulosta, puheen ongelmia tai muusta syystä johtuvaa potilaan tyytymättömyyttä lopputulokseen. Monissa keskuksissa pysyvyys on ollut yli 95 % kymmenen vuoden seurannassa (Buser ym. 1999). Hyvin kiinnittyneen terveen implantin matalassa implanttitaskussa viihtyvät grampositiiviset kokit (Mombelli ja Lang 2000). Implantin pintaan saattaa kertyä bakteeriplakkia, joka aiheuttaa tulehduksen. Implanttia ympäröivä limakalvo alkaa tällöin punoittaa ja implanttitasku syvenee ja vuotaa koettimella tunnusteltaessa verta. Implanttitasku voi myös kolonisoitua anaerobisilla gramnegatiivisilla sauvoilla (esim. Porphyromonas gingivalis tai Actinobacillus actinomycetemcomitans (Leonhardt ym. 1999). Bakteeriviljelyä ei rutiinityössä kuitenkaan tarvita. Alkuun implanttia ympäröiviin pehmytkudoksiin rajoittuva pinnallinen tulehdus eli perimukosiitti etenee ja muuttuu peri-implantiitiksi. Hammaskuoppaharjanteen luu syöpyy implantin ympäriltä ja implantin luinen kiinnittyminen heikkenee, kunnes implantti irtoaa purentakuormituksen seurauksena. Osseointegraation epäonnistuminen tai tulehduksen aiheuttama luukato (peri-implantiitti) (kuva 6) ilmenee kirkastumavyöhykkeenä tekojuuren ympärillä. Lopuksi Kokeneissa käsissä nykyimplanteilla saavutetaan hyvä pitkäaikaistulos. Kädet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös päätä: koulutusta, hoidon porrastusta, eri ammattialojen yhteistyötä ja kokonaishoidon suunnittelua. Tekojuurten implantointi tehdään aina proteesihoidon pohjaksi. Proteettinen suunnitelma pitäisi olla olemassa ennen kuin implantointiin ryhdytään. Suuhygienistin antamaan implanttikiinnitteisten ja omien hampaiden ja tukikudosten hoidon tulisi olla potilaskohtaisesti suunniteltua. Implantointiin voisi harkita liitettäväksi hoitotakuuta ja potilaskohtaista seurantaa, jolloin potilas ei ostaisi tekojuuren asennusta vaan asiakaskeskeisen ja toimivan kokonaisratkaisun, suun parempaa terveyttä. Protetiikka ja seuranta pitäisi suunnitella ennen kuin implantointiin ryhdytään. Hoitoon osallistuvien ammattitaito ja yhteistyö lienevät merkittävimmät tekijät hyvän tuloksen saavuttamisessa. Kansallinen implanttirekisteri parantaa tuoteturvallisuutta ja on vilkastuttanut hammasimplanteista käytävää 1480 A. Pihakari ym.

8 Kuva 6. A) Tammikuussa 1996 otettu panoraamakuva potilaasta, jolta on poistettu d 13. Poistokuoppa on luutunut, mutta luuraja on jäänyt ympäristöään ylemmäksi. B) Osasuurennus kyseisestä alueesta kesäkuussa Potilaalle asennettu tekojuuri on luutunut normaalisti. C) Toukokuussa 2001 otettu seurantakuva. Tekojuureen on asennettu jatkekappaleen avulla kruunuosa. Tekojuuri on edelleen normaalisti kiinni luussa. D) Joulukuussa 2003 potilaalla on esiintynyt kipua tekojuuren alueella. Tekojuuren molemmin puolin on havaittavissa sen puoliväliin ulottuvat, kirkastumana näkyvät luupuutokset (peri-implantiitti). keskustelua. Implantit kehittyvät tulevaisuudessa niin, että kosketukset luuhun, pehmytkudoksiin, implanttitaskuun ja suuonteloon otetaan huomioon. Myös implantaatiomenetelmät kehittyvät. Iäkäskin ihminen haluaa hymyillä kauniisti ja puhua selvästi. Hän ei halua, että tekohampaat irtoavat juhlapuhetta pidettäessä tai että hän joutuisi ennen sukupuolista kanssakäymistä laittamaan tekohampaansa yöpöydälle tai lasiin tai että ruokailuun liittyvät nautinnot rajoittuisivat puuroihin ja velleihin. Tähän viittaa osin vaikeaselkoinen hampaattomuudesta aiheutuva»psykososiaalinen haitta». Hammasimplanttien suosio tulee kasvamaan edelleen. Myös korvauskäytännöstä sietäisi keskustella entistä enemmän, koska joskus tarvitaan lääketieteellisistä syistä kallistakin korvaavaa tai korjaavaa protetiikkaa, joka hinnaltaan saattaa vastata täysin vaikkapa lonkan tekonivelleikkausta. Jos hammasimplantologinen hoito ja suunnittelu keskitettäisiin osaaviin käsiin ja keskuksiin, tulokset ja kustannusvaikuttavuus voisivat olla nykyistä parempia. * * * Suomen Hammaslääkäriliitto Apollonia, Finska Läkaresällskapet, Suomen Akatemian Biomateriaalit ja ohjattu kudoskasvu -huippuryhmäohjelma, Opetusministeriön Biomateriaalit ja Kudosteknologia -tohtorikoulu ja HUS evo TYH 1202 ovat tukeneet tämän katsauksen laadintaa. Kiitämme valokuvaaja Reijo Karppista ja sihteeri Riina Lahtista heidän antamastaan avusta. Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa 1481

9 Kirjallisuutta Buser D, Mericske-Stern R, Dula K, Lang NP. Clinical experience with one-stage, non-submerged dental implants. Adv Dent Res 1999; 13: Esposito M, Hirsch J M, Lekholm U, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants. I. Success criteria and epidemiology. Eur J Oral Sci 1998(a);106: Esposito M, Hirch J M, Lekholm U, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegratede oral implants. II. Etiopathogenesis. Eur J Oral Sci 1998(b);106: Esposito M, Worthington HV, Coulthard P. Interventions for replacing missing teeth: Different times for loading dental implants. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):CD European markets for dental implants 2001: Executive summary. Implant dentistry 2002;11:7 12. Heikkilä J, Konttinen YT, Salonen J, toim. Hammaslääketieteessä, suuja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit. Lääkelaitoksen biomateriaaliselvitys. Saatavilla: (accessed ) Konttinen YT, Sillat T, Saat R, Ma G, Zhao D, Beklen A. Biomaterials in implants and tissue engineered constructs. Kirjassa: Ashammakhi N, Ferretti P, toim. Topics in tissue engineering (painossa). Saatavilla: in_t_e/cover.html Laine P, Lindqvist C. Preproteettinen kirurgia ja implantologia. Kirjassa: Meurman J, Murtomaa H, Le Bell Y ym., toim. Therapia odontologica. Forssa: Academica Kustannus Oy, 1996, s Lemons J E, Dietch-Misch F. Biomaterials for dental implants. Kirjassa: Misch CE, toim. Contemporary implant dentistry. Missouri: Mosby Inc, 1999, s Leonhardt A, Renvert S, Dahlen G. Microbial findings at failing implants. Clin Oral Implants Res 1999;10: Lindén R, Pihakari A, Perälä A, Mäkelä A. The 2002 Dental Implant Yearbook. Finland: Publications of the National Agency for Medicines, 11/2003. Mombelli A, Lang NP. The diagnosis and treatment of peri-implantitis. Periodontology ;17: Olsson M, Urde G, Andersen JB, Sennerby L. Early loading of maxillary fixed cross-arch dental prostheses supported by six or eight oxidized titanium implants: results after 1 year of loading, case series. Clin Implant Dent Relat Res 2003;5(Suppl 1):81 7. Payne AG, Tawse-Smith A, Duncan WD, Kumara R. Conventional and early loading of unsplinted ITI implants supporting mandibular overdentures. Clin Oral Implants Res 2002;13: Pihakari A, Hirvonen J, Nevalainen J, Mäkelä A. The 2000 Dental Implant Yearbook. Finland: Publications of the National Agency for Medicines, 1/2001. Sun L, Berndt CC, Gross KA, Kucuk A. Material fundamentals and clinical performance of plasma-sprayed hydroxyapatite coatings: a review. J Biomed Mater Res 2001;58: The Japanese market for dental implants: Executive summary. Implant dent 2002;11: US markets for dental implants 2001: executive summary. Implant dent 2001;10: Warren Bidez M, Misch CE. Clinical biomechanics in implant dentistry. Kirjassa: Misch CE, toim. Contemporary implant dentistry. St. Louis: Mosby Inc, 1999, s ANTTI PIHAKARI, leukakirurgi, ylihammaslääkäri Lääkelaitos, PL 55, Helsinki ja Helsingin kaupungin terveyskeskus Mannerheimintie 172, Helsinki, JAAKKO RINTALA, HLK UULA KITTI, HLL, lääketieteen opiskelija Biomedicum, invärtes medicin PL 700, HUS MAUNO KÖNÖNEN, professori, ylilääkäri Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, purentaoppi ja protetiikka PL 41, Helsingin yliopisto JAAKKO PELTOLA, HLT, EHL, yliopiston lehtori Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, hammaslääketieteellinen röntgendiagnostiikka PL 41, Helsingin yliopisto SEPPO SANTAVIRTA, professori, ylilääkäri HYKS:n kirurgian klinikka, ortopedia ja traumatologia PL 266, HUS YRJÖ T. KONTTINEN, professori, ylilääkäri HYKS:n sisätautien klinikka / invärtes medicin PL 700, HUS ja Tieteellinen Tutkimus ORTON, Invalidisäätiön ortopedinen sairaala Tenholantie 10, Helsinki ROBIN LINDÉN, LL, EHL, DI, ylitarkastaja Lääkelaitos, PL 55, Helsinki 1482

Hammasimplantit Suomessa 2009 Tandimplantat i Finland 2009

Hammasimplantit Suomessa 2009 Tandimplantat i Finland 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Hammasimplantit Suomessa 29 Tandimplantat i Finland 29 Antti Pihakari +358 4 53 9956 antti.pihakari@fimnet.fi Pekka Kallio + 358 5 559 5536 pekka@kallio.freeserve.co.uk

Lisätiedot

Hammasimplantit Suomessa 2010

Hammasimplantit Suomessa 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Hammasimplantit Suomessa 2010 Tandimplantat i Finland 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Anu Perälä +358 20 610 7362 anu.perala@thl.fi

Lisätiedot

LUMI Implantology Academy

LUMI Implantology Academy Implantology LUMI Implantology Academy Kattava hammasimplantointikoulutus, joka antaa hyvät valmiudet aloittaa implantointi. Koulutuksessa käydään läpi vaihe vaiheelta kaikki implantologiaan liittyvät

Lisätiedot

Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä...

Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä... Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä... Lisätietoja BIOMET 3i -hammasimplanttiratkaisuista Saat lisätietoja hammasimplanteista lukemalla koodin älypuhelimellasi. Suuren rahoitusalan yrityksen

Lisätiedot

Hammasimplanteilla. Esite potilaille

Hammasimplanteilla. Esite potilaille Hammasimplanteilla TURVALLISESTI ESTEETTINEN LOPPUTULOS Esite potilaille Hyvä lukija Hampaiden implanttihoito tehdään noudattaen luonnon esimerkkiä. Omien hampaidesi toiminta palautuu täydellisesti samalla

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja.

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Milloin olet viimeksi puraissut omenaa? Kammoatko julkista esiintymistä huonosti istuvien proteesien vuoksi? Aiheuttaako proteesisi sinulle vaivaa ja epämukavuutta,

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Aivan kuin luonnolliset hampaat

Aivan kuin luonnolliset hampaat Aivan kuin luonnolliset hampaat DENSPLY Implantsilla on pitkät perinteet tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Laaja tieteellinen ja kliininen tutkimusohjelmamme todistaa, että ASTRA TECH Implant System -järjestelmän

Lisätiedot

Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA Erityisasiantuntija Sari Koskinen

Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA Erityisasiantuntija Sari Koskinen Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA 22.11.2016 Erityisasiantuntija Sari Koskinen 23.11.2016 Sidonnaisuudet - Edellinen työnantaja HUS - ei sivutoimia - Karjalohjan aluetoimikunnan vpj.,

Lisätiedot

Hammasimplantit

Hammasimplantit 4 2017 28.2.2017 Hammasimplantit 2013 2014 Päälöydökset Vuonna 2014 implanttirekisteriin ilmoitettiin 16 207 hammasimplantin asennusta. Hammasimplanteista tehtyjen ilmoitusten kattavuus on heikentynyt

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää.

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Oletko menettänyt hampaan etkä tiedä, mitä asialle tekisit? Onko hammaslääkärisi poistanut takahampaasi, etkä näe syytä sen korvaamiselle?

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

HAMMASIMPLANTTIPOTILAAN HOITOPROSESSI

HAMMASIMPLANTTIPOTILAAN HOITOPROSESSI Opinnäytetyö (AMK) Suun terveydenhuollon koulutusohjelma 2011 Elina Laakso, Sanna-Mari A. Lehto & Sanna-Mari S. Lehto HAMMASIMPLANTTIPOTILAAN HOITOPROSESSI Kirjallisten potilasohjeiden ja hammasimplanttihoitoprosessin

Lisätiedot

HUULI- JA SUULAKIHALKIOT

HUULI- JA SUULAKIHALKIOT HUULI- JA SUULAKIHALKIOT halkiotyypit hammashoidon ja oikomishoidon erityispiirteet luunsiirtoleikkaus ortognaattinen kirurgia Dos Arja Heliövaara, HUSUKE HUULI- JA SUULAKIHALKIOT huuli-suulakihalkiot

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Kirurgian alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Matalan erikoistumisen skenaario: Muutos, lkm Korkean erikoistumisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi.

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Vältteletkö hymyilemistä yhden tai useamman puuttuvan hampaan vuoksi? Milloin olet viimeksi puraissut huoletta omenaa? Oletko lakannut tapaamasta

Lisätiedot

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Ihmisen varaosat Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Daidalos ja Ikaros C.P. Landon 1799 Pyhä Kosmas ja Pyhä Damian (t 287 jkr) suorittamassa

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin!

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! -VALMENNUS Hyvinvointia Hampaista -valmennus Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! Onko asiakkaan kohtaaminen ja hoitovaihtoehdoista kommunikointi aika ajoin haasteellista? Onko potilaan motivointi

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus TIEDE Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen ja Suomen Hammaslääkäriseura Unitutkimusseura Apollonia ry:n ry:n asettama työryhmä Unettomuuden hoito Lyhentyneen hammaskaaren

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET Parodontiitti: suomalainen kansansairaus Dos. Päivi Mäntylä 5000 suomalaista HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET TERVEYS 2000- TUTKIMUS Kahdella kolmesta > 30 v. suomalaisesta on parodontiittiin viittaavia

Lisätiedot

Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11

Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11 Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11 A. LAITTEEN KUVAUS Arthrexin olkaluun SuturePlate -levy on matalaprofiilinen lukituslevy- ja ruuvijärjestelmä. SuturePlate-levy on suunniteltu

Lisätiedot

3D tulostus lääketieteessä. Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto

3D tulostus lääketieteessä. Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto 3D tulostus lääketieteessä Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto 3D tulostuksen teolliset sovellutukset Prototyypit Komponentit Työkalut Tuomi J., Vihtonen L., 2007.

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

Väliaikainen implanttikantoinen silta

Väliaikainen implanttikantoinen silta Sini Turunen Väliaikainen implanttikantoinen silta -apuväline lopullisen implanttikantoisen siltatyön valmistukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Hammasteknikko Hammastekniikka Opinnäytetyö 20.10.2014

Lisätiedot

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA Suun omahoito-ohjeet Esteettisen hammashoidon klinikan asiakkaille T E K I J Ä / T : Sannamari

Lisätiedot

Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla

Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla SEHYK:ssä vuosina 2010-2012 hoidettujen potilaiden tutkimus ja tyytyväisyyskysely Sanna-Mari Virta HLK Hammaslääketieteen laitos Helsinki 6.3.2015

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa Suun terveydenhuollon jaoston taustamuistioluonnos ja perusteet neuvostolle hammasprotetiikkaan liittyvän suosituksen antamiseksi Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu 20.10.2017 Hampaiston oikomishoito... 2 Kliininen hammashoito/parodontologia... 3 Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia... 4 Suu- ja leukakirurgia

Lisätiedot

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä TEHTÄVÄ 6. Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä Reg dd. 13, 21 on asetettu fikstuurat, joiden annetaan luutua useita kuukausia. Kun fikstuurat ovat kiinnittyneet lujasti

Lisätiedot

Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana

Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana iomateriaalit PEKKA VALLITTU JA HELENA FORSS Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana Hammaskudosta korvaavien materiaalien on kestettävä kovia purentapaineita, ja niiden on oltava fysikaalisilta

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

Hammastekniikka tutuksi

Hammastekniikka tutuksi Hammastekniikka tutuksi Hammasteknikko on suun terveydenhuollon ammattilainen, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja -kojeita yhteistyössä hammaslääkärin kanssa. Hammasteknisessä

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen Vaaratilanneilmoitusmenettely 26.5.2016 Minna Kymäläinen Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Vaaratilanteista ilmoittaminen

Lisätiedot

Muista vaaratilanneilmoitus

Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilann Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

Straumann Koulutus. Suomi

Straumann Koulutus. Suomi Straumann Koulutus 2015 Suomi Tunne mielihyvää osaamalla enemmän - tule mukaan koulutustoimintaan. Straumannin tavoitteena on auttaa teitä menestymään hammasimplantologian, restoratiivisen hammaslääketieteen

Lisätiedot

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä)

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) POHJOIS- SUOMEN KOHORTTI 1966:N HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) KYSELYLOMAKKEEN VASTAUSOHJEET Vastaa rengastamalla sen vaihtoehdon

Lisätiedot

KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT OSUVAT KITALAKEEN MITÄ TEHDÄ?

KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT OSUVAT KITALAKEEN MITÄ TEHDÄ? Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dip AVDC, Dip EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

Vähemmän on enemmän. on aika haastaa vanhat totuudet

Vähemmän on enemmän. on aika haastaa vanhat totuudet Vähemmän on enemmän on aika haastaa vanhat totuudet Miten saavutat optimaaliset, pitkäikäiset hoitotulokset potilaillesi? Hammasimplanttihoidon onnistumisen standardinormi vuodelta 1986 (1 3)* ei kerro

Lisätiedot

Kliiniset toimenpiteet & tuoteluettelo. Immediate Provisional Implant

Kliiniset toimenpiteet & tuoteluettelo. Immediate Provisional Implant Kliiniset toimenpiteet & tuoteluettelo Immediate Provisional Implant Nobel Biocare AB -yrityksellä ja kaikilla tuotantoyksiköillä on ympäristöjärjestelmien mukainen ISO 14001 -sertifiointi Kaikkia tuotteita

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013. Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013. Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 27 hammaslääkäriasemaa 151

Lisätiedot

AIKUISORTODONTIA. Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY

AIKUISORTODONTIA. Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY AIKUISORTODONTIA 2014 Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY Aikuisten hammashoidon tavoitteet hampaisto ja purenta kestävä terve parodontium hyvä purentafunktio

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013. Toimitusjohtaja Martin Forss

Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013. Toimitusjohtaja Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013 Toimitusjohtaja Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 30 hammaslääkäriasemaa 22 paikkakunnalla

Lisätiedot

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan 26.11.2013 Ossi Riekkinen, tj. Bone Index Oy Osteoporoosi Osteoporoosi = luukato sairaus Luun määrä vähenee ja luun rakenne heikkenee

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntona valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä esitämme:

Pyydettynä lausuntona valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä esitämme: Asia: SHS Apollonian Parodontologian jaoston lausunto STM LAUSUNTOPYYNTÖ; luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä Viite: STM037:00/2017

Lisätiedot

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus vaaratilanneilmoitus 1 Muista vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 23 hammaslääkäriasemaa

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

HELSINKI, Allergiatalo September 5, 2014 PROGRAM BONE AND SOFT TISSUE SYMPOSIUM. In association with:

HELSINKI, Allergiatalo September 5, 2014 PROGRAM BONE AND SOFT TISSUE SYMPOSIUM. In association with: HELSINKI, Allergiatalo September 5, 2014 PROGRAM BONE AND SOFT SYMPOSIUM TISSUE In association with: The home of regenerative dentistry Geistlich Bio-Oss www.bio-oss.com Geistlich Bio-Oss Collagen www.bio-oss.com

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Magneettikuvauksen tarkistuslista MED EL CI- ja ABI-malleille

Magneettikuvauksen tarkistuslista MED EL CI- ja ABI-malleille Magneettikuvauksen tarkistuslista MED EL CI- ja ABI-malleille Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion

Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion yliopistollinen sairaala 1 Tupakointi Tuottaa valtiolle

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Tampere Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Kirjallisuudessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA EHL, HLT Päivi Siukosaari, suugeriatrian erityispätevyys Yliopistohammasklinikka suu on ensimmäinen osa ruuansulatuselintä ruokavaliolla on yhteys suun terveyteen

Lisätiedot

Hankintaohjelma / Hintaliite

Hankintaohjelma / Hintaliite Liite 2. 1 (14) Hankintaohjelma / Hintaliite OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnat sisältävät kaikki seuraavat kulut: tuotteiden kuljetus, toimistomaksu, laskutuslisä, digitaaliseen

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

Palauttaa sen, minkä aika vei. Luonnollinen ulkonäkö pidempään

Palauttaa sen, minkä aika vei. Luonnollinen ulkonäkö pidempään Luonnollinen ulkonäkö pidempään Ihosi iloksi Ajan myötä ihosi menettää täyteläisyyttään, kiinteyttään ja nuorekkuuttaan luonnollisen ikääntymisen vuoksi. Elimistön tuottaman kollageenin määrä alkaa vähentyä

Lisätiedot

Hammastapaturma on yleensä yllättävä.

Hammastapaturma on yleensä yllättävä. Näin hoidan SÁRA KARJALAINEN JA TERO SOUKKA Hammasvammojen ensiapu kuuluu kiireellisen hoidon piiriin. Kaikki tapaturmat tulee tutkia järjestelmällisesti, potilaille pitää antaa ensiapu ja kotihoito-ohjeet

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

SUU- JA LEUKAKIRURGIA

SUU- JA LEUKAKIRURGIA 2009-2011 SUU- JA LEUKAKIRURGIA Vastuuhenkilö: Prof. Christian Lindqvist KLL/Leukakirurgian klinikka, Kirurginen sairaala, Kasarmikatu 11-13, PL 263, 00029 HUS, Puh. (09 )471 88441, christian.lindqvist@hus.fi

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK hoitaa lähetepotilaita, jotka eivät vaadi sairaalaolosuhteita, mutta joiden hammaslääketieteellinen hoito

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Osaston- hammaslääkäri (suu- ja leukakirurgia)

Osaston- hammaslääkäri (suu- ja leukakirurgia) Tähtimerkillä (*) varustetuista sekä vain päivä- ja paikallislehdissä julistetuista viroista on otettava yhteys Suomen Hammaslääkäriliittoon. Kahdella tähdellä (**) varustetut toimet ja virat ovat liittomme

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Hammaslääkärikeskus Apollonia

Hammaslääkärikeskus Apollonia APOLLONIA 1 Hammaslääkärikeskus Apollonia Vuonna 1987 perustettu HML-keskus Apollonia on nimetty hammaslääketieteen suojelupyhimyksen Apollonian mukaan. Vastaanottomme sijaitsee ydinkeskustassa historiallisessa

Lisätiedot

Implanttiabutmenttien valintaan liittyvät haasteet

Implanttiabutmenttien valintaan liittyvät haasteet Emilia Eskola, Päivi Kilponen ja Janiika Määttä Implanttiabutmenttien valintaan liittyvät haasteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Hammasteknikko Hammastekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 20.10.2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen ESH:n palveluseteli Kuusamossa Jonkun on oltava ensimmäinen Palvelusetelin soveltuvuus ja tavoitteet Palvelut tuotteistettuja Palvelujen hinnoista ja laadusta on sekä kunnalla että asiakkaalla riittävästi

Lisätiedot