Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄ 6. Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä Reg dd. 13, 21 on asetettu fikstuurat, joiden annetaan luutua useita kuukausia. Kun fikstuurat ovat kiinnittyneet lujasti leukaluuhun, niiden päälle kiinnitetään ikenen lävitse tulevat jatkopalat eli distanssit. Tässä vaiheessa väliaikaset kruunut on kiinnitetty väliaikaisella sementillä. Jäljennökset on otettu ennen sitä ja lähetetty laboratorioon implanttikruunun valmistusta varten. Väri on myös valittu. Sovitetaan pysyvä kruunu ja sementoidaan. Ylimääräinen sementti poistetaan. Uusia implanttihampaita on hoidettava aivan kuin omia hampaita ja ne on säännöllisesti tarkastettava. + kestävä, esteettinen, kuin oma hammas, sopii muoviallergikoille, luu ei resorboidu. - tupakoivalla tai diabeetikoilla huono ennuste. Ei sovi, mikäli potilaalla parodontiitti (->periimplantiitti riski) tai vähän luuta. Ei sovi lapsille, joilla leuan kasvu on vielä kesken. -luutumisaikaa tästä ei voida päätellä -implantit voi väliaikaistaa jo ennen jäljennöstä -pysyvää kruunua ei välttämättä sementoida -yksi tärkeä hyvä puoli on, ettei viereisiä hampaita jouduta hiomaan ja rakenteet pysyvät yksittäisinä, jolloin korjaaminen on helpompaa 3 Tehtävä 5. H4 Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Ryhmä 4F: John Liljestrand, Kristiina Hansson, Suvi Kuha, Klaus Virtanen ja Tove Malmlund

2 Tekeillä on 2 erillistä siltaa eli kiinteää protetiikkaa. Ensimmäinen silta on 5 yksikön silta dd 17-13, josta dd 17,16,13 ovat sillan tukihampaita ja dd 14,15 sillan välihampaita. Toinen silta on neljän yksikön silta dd 24-27, jossa dd 24,25,27 ovat sillan tukihampaita ja d 25 sillan välihammas. Työ on väliaikaisen sillan vaiheessa (väliaikaisen sillan on rakentanut joko hammaslääkäri vastaanotolla tai teknikko suun ulkopuolella). Aiemmin potilaalta on jo otettu kattava anamneesi, alkujäljennökset alginaatilla ja tehty alkumallit. Hoito on suunniteltu käyttämällä alkumalleja hyväksi. Tämän jälkeen potilaan sillan tukihampaat on hiottu tulevien siltojen materiaalin määrittämin menetelmin (esim. kokokeraamiseen siltaan hionnoissa ei teräviä muotoja eikä viisteitä, metallokeraamisissa viisteita saa olla). Kipsimallien hiontojen perusteella päättelisimme, että kyseessä on metallokeraamiset sillat. Väliaikaiset sillat kiinnitetään väliaikaissementillä potilaan suuhun, jotta potilas pärjää kotona. Seuraavalla käyntikerralla väliaikainen silta irrotetaan, tarkistetaan hionta ja hionnoista otetaan teknikon valmistamien yksilöllisten lusikoiden avulla tarkennusjäljennökset ja tulevan valmiin työn hampaiden väri valitaan. Tästä väliaikaisen sillan vaiheesta hoito jatkuu seuraavalla käyntikerralla laboratoriosta tulleen valun sovituksella potilaan suuhun. Jos valu istuu hyvin purentaan ja väri on kohdallaan. Tämän jälkeen teknikko valmistaa metallokeraamiset työt ns. raakapolttoaiheeseen (lopullinen muoto on, mutta pintakiilto puuttuu). Tämän jälkeen tehdään kiiltopoltto, jonka jälkeen työ on valmis sementoitavaksi koekäyttöön potilaan suuhun. Kokokeraamisessa työssä silta sementoidaan lopullisesti saman tien paikoilleen. Valmiin proteesin hyvät ja huonot puolet: Hyvät: + mastikatoriset, foneettiset, psyykkiset ja esteettiset syyt + funktio parempi kuin irtoproteesilla + okklusaalinen stabiliteetti + irtoproteesikammoiselle hyvä vaihtoehto + limakalvoystävällisempi kuin irrotettava proteesi

3 + saadaan purentapaine omille hampaille, jolloin purennan proprioseptiikka säilyy ja vältetään limakalvorasituksen kaltaista alveoliharjanteen resorptiota Huonot: - kalliimpi ratkaisu kuin irtoproteesi - sementoinnin pettäminen mahdollista - siltarungon murtuminen - keramian lohkeaminen - vaikea huoltaminen/puhdistaminen - laaja siltaratkaisu tehdään yleensä iäkkäille ja vanhuuteen liittyvät yleissairaudet ja suumuutokset todennäköisenä osaselittäjänä menetyksiin - oma hammas aina parempi - menetetään omaa hammasta tukihampaiden hionnoissa - menetettyjen hampaiden alveoliluuresorptio oltaisi vältetty implantin laittamisella, jälkeenpäin implantin asentaminen mahdotonta - juurimurtuma, karies- ja parohaitat -Erittäin hyvä vastaus -väri määritetään valuvaiheen tarkastuksen jälkeen -kytkentä voi olla yksi välivaihe varsinkin näin pitkissä silloissa -joko valu- tai raakapolttovaiheessa myös purenta määritetään -laajoja siltarakenteita harvoin tehdään kovin iäkkäille varsinkin jos yleiterveys on heikentynyt 5

4 Tehtävä 8 Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet ryhmätyö Tehtävä 8 Kyseessä on kokoproteesin valmistus hampaattomaan yläleukaan ja tarkasteltavana on kokoproteesin kaavio. Inkisiivit ja kulmahampaat on asetettu. Kaavion avulla rekisteröidään purentakorkeus ja ylä- ja alaleuan välinen horisontaalinen suhde purentakorkeudessa, joka tässä tapauksessa on jo määritetty. Kaaviota on sovitettu jo potilaalle ja tarkasteltu etuhampaiden estetiikkaa. Etuhampaiden mukaan määritetään hammaskaaren leveys. Seuraava työvaihe on premolaarien ja molaarien valinta ja asettelu. Premolaari ja molaarialue vaikuttaa posken lihaksiston asentoon. Hampaiden valinnalla pyritään siihen, että proteesi on tasapainossa ja kaikki mahdolliset purentaliikkeet (protruusio, retruusia, laterotruusio yms.) mahdollistuvat sekä pyritään löytämään neutraalialue proteesitilasta, jolloin hampaisiin kohdistuvat posken ja kielen lihasvoimat ovat tasapainossa keskenään. Hampaat tulee pyrkiä asettamaan niille paikoille, missä omat hampaat alkuperäisesti sijaitsivat, jotta proteesin käyttöön totutaan helpommin. Takahammasalueella hampaiden sijoittelun maamerkkinä voidaan käyttää harjanteella usein näkyvää fibroottista arpijuostetta, joka. Proteesin ulkopinnan muotoilussa pyritään sellaiseen muotoon, joka edistää proteesin paikallaan pysymistä, retentiota sekä sen lihashallintaa. Kokoproteesin avulla potilas pystyy syömään, puhumaan sekä ilmeilemään paremmin. Sen avulla palautuu oleellinen osa kasvojen estetiikkaa. Kavojen korkeus pystytään säilyttämään, sillä puuttuvaa kudosta korvataan. Proteesilla voidaan estää vaurioita, kuten suussa jäljellä olevien omien hampaiden kuluminen, kallistuminen ja voimakkaalle purentarasitukselle altistuminen sekä mahdollisten limakalvojen haavautuminen vastapurijan kohdalla (jos siitä on jo menetetty hampaita). Kokoproteesin etuna verrattuna esimerkiksi koko suun implantointiin on, että kokoproteesi on edullisempi. Lisäksi se on mahdollinen potilaille, joiden toimenpidekelpoisuus implanttileikkauksiin on alentunut. Kokoproteesi vaatii potilaalta sitoutumista sen käyttöön. Kokoproteesin haittoina ovat muun muassa plakkiretentiivisten alueiden pinta-alan kasvu. Puhdistaminen vaikeutuu, joilloin on syytä tarkistaa, onko potilas itse kyvykäs puhdistamaan proteesin. Jos potilaalla on kuiva suu, niin limakalvo saattaa ärtyä voimakkaasti ja proteesi ei istu suussa. Myös sieniinfektiot ja limakalvon vaurioituminen on normaalia tavanomaisempaa kokoproteesia käyttävillä. Proteesin materiaalit saattavat myös ärsyttää limakalvoja tai jopa allergisoida. Kokoproteesi saattaa myös mennä rikki. Se vaatii myös säännöllistä huoltoa leukojen luuston ja kudosten resorbtiivisten muutosten takia. Proteesi saattaa myös hukkua tai unohtua dementikkopotilaalta. Lina Julkunen, Elina Salasuo, Milja Taivainen, Matti Tuominen ja Maria Söder -erittäin hyvä vastaus -ei korjattavaa 5

5 TEHTÄVÄ 7 Ryhmä 4E: Marianna Matilainen, Anna Haimala, Merja Liimatainen, Erika Tiderman, Lauri Karhuketo, Jari Pitkänen Kysymys: Mallin päällä on se tilanne, mikä potilaallasi on suussaan. Mistä proteesista on kysymys ja miten voit auttaa potilastasi Kerro työvaiheet. Alkutilanne: Nyt d34 poikki ienrajan tasolta. Potilaalla ollut käytössä irroitettava metallirunkoinen peitto-osaproteesi korvaamassa alaleuan hampaita ja ympäröiviä kudoksia reg. 37, 36, 35, 46 & 47. Tukihampaina olleet d45 ja nyt irtilohjennut d34. Proteesin satulat yhdistetty metallisella linguaalikiskolla. D.44 on juotettu okklusaalinen kromikobolttipinne ja d. 34 on puoligingivaalinen juotettu pinne. Hoitovaihtoehdot: Hoitopäätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon jäännösjuuren kariologinen ja endodonttinen tilanne, ympäröivän parodontiumin tulehdusaste, suuhygienia ja potilaan kooperaatio ja kyky ylläpitää proteesia. Tällöin tulee tehdä päätös siitä, mikäli jäännösjuuri pidetään vai poistetaan. 1. Mikäli juuri on kariologisesti ja endodonttisesti hyvässä kunnossa, voi sen päälle rakentaa kruunun nastaupotuksella ja olemassa olevat pinteet sovitetaan uuteen kruunuun. Jos vain mahdollista, juuri on hyvä säilyttää alveolaariharjanteen resorption estämiseksi. Tämä toimenpide kuitenkin vaatii juurenpään olevan kariologisesti ja endodonttisesti terve. Mutta tässä tilanteessa tämä vaihtoehto ei ole kannattavaa, sillä omaa hammasta niin vähän jäljellä. Työvaiheet: 1. Otetaan alkumallit alginaatilla ja tehdään hoitosuunnitelma 2. Hiotaan jäljellä oleva juuri 3. Otetaan tarkkuusjäljennökset 4. Sovitetaan hammaslaboratoriossa teetetty valu 5. Valitaan kruunun väri 6. Kruunu teknikolle raakapolttoon 7. Sovitus 8. Kruunun sementointi 9. Valmis 10. Kontrollikäynti 2. Mikäli kariologinen ja endodonttinen tilanne sallii, pidetään juuri alaleuassa, mutta d34 tulee juurihoitaa. Tällöin proteesiin voi lisätä yhden hampaan, pinnekohtaa siirtää kohtaan d33. Työvaiheet: 1. Alginaattijäljennökset ylä- ja alaleuasta 2. Proteesi ja jäljennökset hammaslaboratorioon. Lähetteeseen kirjataan ohjeet d34:n lisäyksestä proteesiin ja taivutettavien pinteiden lisäämisestä reg Proteesin sovitus potilaan suuhun ja istuvuuden sekä purennan tarkistus. Potilaalle ohjeistus proteesin ylläpitohoidosta ja sen puhdistuksen tärkeydestä. 4. Valmis 5. Sovitaan kontrolliaika Ilmeisesti kummassakin vaihtoehdossa säästätte juuren. Kummassakaan vaihtoehdossa ette pohdi sitä miten potilas pärjää kruunaamisen ajan. Kysymykset miten proteesi kestää suussa ja miten proteesia tulisi muunnella, jos se korjataan.kruunun ja proteesin yhteensovitaminen

6 voi myös olla haasteellista. Epäloogista on myös sanoa ensin, ettei juuri ole säilyttämisen arvoinen ja kuitenkin säilyttää se. Jos hammasta on noinkin vähän jäljellä on preproteettinen jh suositeltavaa. Tämä kohta jäi vähän epäselväksi. Korjauksessa proteesi otetaan alginaatilla ulos suusta. 4 Tehtävä 2 Anne-Mari Ilo, Hanna Ahde ja Valtteri Arvaja Potilaalle on tekeillä yläleuan irroitettava osaproteesi. Osaproteesi kiinnittyy pysyviin hampaisiin tai kiinteisiin proteettisin ratkaisuihin ottaen tukea limakalvoilta. Tässä tapauksessa tukihampaina käytetään dd. 13 ja 24. Aluksi on otettu alkumallit ja päätetty tehdäänkö proteesin runko akryylistä vai metallista. Tämän hetkinen työvaihe on kaavion sovitus. Kaaviota tarvitaan purennan määritykseen valua varten. Kyseisen potilaan tapauksessa tämä on erityisen tärkeää, sillä hampaaton alue on laaja. Seuraava vaihe on, että työmalli sekä kaavio lähetetään laboratorioon, jossa valmistetaan valu. Kun valu valmis, sitä sovitetaan potilaalle. Tällöin tarkistetaan istuvuus, purenta, hampaiden väri, kaarien suhde limakalvoihin ja jäännöshampaisiin. Koska kyseessä on yläleuan proteesi, tulee palatinaalikaaren olla tarpeeksi tiivis myös pehmeillä limakalvoilla. Jos proteesiin on suunniteltu pinteitä, tarkistetaan niiden retentiokyky. Keskustellaan potilaan kanssa pinteiden mahdollisista esteettisistä vaikutuksista. Valu lähetetään takaisin laboratorioon juuri hankittujen tietojen kera. Seuraava vaihe on osaproteesin asettelu laboratoriossa. Tämän jälkeen osaproteesi lähetetään hammaslääkärille, joka sovittaa osaproteesia potilaalle. Jos korjattavaa löytyy, työ lähetetään takaisin laboratorioon tarkkojen korjausohjeiden kera, jonka jälkeen potilas saa proteesin koekäyttöön ohjeiden kera.mikäli proteesissa ei ole mitään korjattavaa, annetaan se potilaalle koekäyttöön tarkkojen käyttöohjeiden kera. Potilasta informoidaan alkuvaiheen ongelmista, joita ovat esimerkiksi hankala puheen tuottaminen sekä vaikeudet syömisessä. Potilas kutsutaan kontrollikäynnille 1-2 viikon kuluttua. Tiedustellaan käytön onnistumista, tarkastetaan istuvuus ja tutkitaan limakalvot. Jälkihoitotoimenpiteistä pohjaus on yleisin. Ajoitus riippuu resorption etenemisestä, yleisimmin pohjaus tehdään kahden kuukauden kuluttua osaproteesin luovuttamisesta. Pohjauksella varmistetaan osaproteesin istuvuus limakalvoilla sekä hampaiden pinnoilla resorption aiheuttamien muutosten jälkeen. Irroitettava osaproteesi on edullinen ratkaisu verrattuna kiinteisiin proteettisiin vaihtoehtoihin. Potilaalle ei voida tehdä siltaa, sillä hampaita puuttuu yläleuasta liikaa. Potilas saa osaproteesin käyttöön nopeammin verrattuna esimerkiksi implantteihin. Osaproteesi kerää plakkia, ruokaa ja vaatii potilaalta erityistä huolellisuutta suuhygieniassa sekä proteesin puhdistamisessa. Akryyliosaproteesi saattaa estää syljen huuhtovaa vaikutusta hampaiden kauloille, mikä altistaa kariekselle. Metallirunkoisella osaproteesilla ei ole tätä ongelmaa. Osaproteesin käyttöön liittyy aina epämukavuutta, eikä täydellistä istuvuutta voida taata. Osaproteesi rasittaa tukihampaita sekä aiheuttaa myös ylimääräistä kuormitusta kiinnityskudoksille. Koska jäännöshampaisto on noinkin vähäinen kuin malli osoittaa, on mahdollista, että tekeillä on akryyliosaproteesi. Tätä tukee myös se, ettei yläleuan hampaisiin ole hiottu okklusaaliupotuksia. Toki purennan määritystä voidaan tehdä myös preproteettisesti, joten saattaahan silti olla että tekeillä on rankaproteesi, vaikka se harvinaista onkin. Näin

7 vähäisessä jäännöshampaistossa rankaproteesin yhdysosasta saattaa tulla varsin kattavamiltei kuten akryyliosaproteesissa. Hyvä vastaus 4 Tehtävä 1 Protetiikan ryhmätyötentti Tehtävä 1 (Mari Kauhaniemi, Salla Masalin, Maricel Tiitinen, Kadri Saarväli, Touko Lapinsuo, Timo Girardi) Tekeillä oleva proteettinen työ on metallirunkoinen yläleuan osaproteesi (yleensä käytetään kromikobolttiterästä). Työ on valun sovitus- ja purennan määritysvaiheessa (kohta 5). Seuraava vaihe on asettelu laboratoriossa (kohta 6) ja tästä jatketaan alla olevan listan mukaan. Proteesin osat pääpiirteittäin (kyseisen proteesin kohdalla): satulat satulat ovat yleensä akryylia, jonka sisällä metallirunkoisessa satulassa sijaitsevat rungon metallirakenteet, pienet satulat saattavat olla kokonaan metallia pinteet kolme okklusaalista pinnettä kyseisessä proteesissamme yhdistäjät palatinaalikaari Proteesin teon työvaiheet: Ennen proteettisen hoidon aloitusta hoidetaan potilaan suun perushoito kuntoon. 1. Ensitapaaminen, alginaattijäljennös (hll) 2. Alkumallit ja yksilöllisen lusikan valmistaminen (labra) 3. Suunnitelman varmistaminen, upotukset purentatukia varten, tarkkuusjäljennös (hll) 4. Työmalli, valu, kaaviot (labra) 5. Valun sovitus, purennan määritys, hampaiden värin valinta (hll) 6. Asettelu (labra) 7. Asettelun sovitus (hll) 8. Valmiin proteesin viimeistely (labra) 9. Valmis koekäyttöön (hll) 10. Kontrolli (hll) Lähteet: Therapia Odontologica Luentomonisteet Kiitos vastauksestanne. Vastaus oli lyhyt ja ytimekäs. Vastauksesta puuttuu proteesihoidollinen komponentti, mutta toki kysymyksenasettelu oli myös teknisiin seikkoihin viittaava. Olisin kuitenkin toivonut myös potilaslähtöisiä seikkoja mukaan esim koekäyttöön ja kontrollikäyntiin liittyen. Kyseisellä proteesilla on varsin hankalaa määrittää purentaa, koska siitä puuttuu vahavallit. Toki purennan määritys silläkin käy päinsä, mutta vaatii avuksi muita keinoja. 3

8 Tehtävä 3. Kyseessä on irroitettava yläleuan rankaproteesi, ts. metallirunkoinen osaproteesi, josta on meneillään valun sovitusvaihe. Sovitusvaiheessa tulevan proteesin istuvuus tarkistetaan potilaan suussa, määritetään purenta ja valitaan hampaiden väri. Sovitusvaiheen jälkeen työ lähetetään laboratorioon asettelua varten, jossa valuun tehdään satulat ja asetetaan proteesin akryylihampaat (joka on yleisimmin käytetty materiaali ko. tehtävään). Tämän jälkeen hammaslääkäri tarkistaa asettelun sovittamalla proteesin potilaan suuhun. Hammaslaboratoriossa tehtävien tarvittavien säätöjen sekä viimeistelyn jälkeen proteesi on valmis koekäyttöön. Koekäyttöä varten potilaalle annetaan proteesin käyttö- ja hoito-ohjeet suullisesti ja kirjallisesti. Proteesin onnistuminen ja istuvuus tarkistetaan kontrollikäynnillä, jonka yhteydessä pinteet kiristetään hammaslääkärin toimesta. Proteesin osia tässä mallissa ovat: - Metallivaluosat palatinaalinen yhdyskaari okklusaalituet dd. 16 ja 24 palatinaalikiskot pinteet dd. 16, 13 ja 24 Proteesiin on asetettu fasadi d. 12 sekä tullaan asettamaan fasadi d. 23. Proteesilla korvattavia hampaita ovat dd. 15, 14, 12, 23, 25, 26, 27. Proteesin retention ja stabiliteetin vuoksi hampaisiin dd. 11, 13, 22 on tehty upotukset. Proteesi on radeerattu ilmasulun parantamiseksi. Kiitos vastauksestanne. Vastaus oli lyhyt ja ytimekäs. Vastauksen proteesihoidollinen komponentti on kovin niukka, mutta toki kysymyksenasettelu oli myös teknisiin seikkoihin viittaava. Olisin kuitenkin toivonut myös potilaslähtöisiä seikkoja enemmän mukaan, vaikka joitain asioita vastauksessa toki olikin. Kyseisellä proteesilla on myös varsin hankalaa määrittää purentaa, koska siitä puuttuu vahavallit. Toki purennan määritys silläkin käy päinsä, mutta vaatii avuksi muita keinoja. 3 Voisitko forwardata viestin asianomaisille, koska sukunimet puuttuvat vastauksesta.

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Kiinteän protetiikan taitopaja 20.9.12-30.10.12

Kiinteän protetiikan taitopaja 20.9.12-30.10.12 Kiinteän protetiikan taitopaja 20.9.12-30.10.12 Kurssin esittely: KH Kurssi käytännössä: PK-L Artikulaattori ja mallien kipsaaminen: HT Marita Jäppinen Toimiminen taitopajassa A&A Kiinteä protetiikka Valu-

Lisätiedot

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnnan painoarvo 80 % Laadun painoarvo 20% = valittu toimittaja Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Hankintaohjelma / Hintaliite

Hankintaohjelma / Hintaliite Liite 2. 1 (14) Hankintaohjelma / Hintaliite OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnat sisältävät kaikki seuraavat kulut: tuotteiden kuljetus, toimistomaksu, laskutuslisä, digitaaliseen

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja.

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Milloin olet viimeksi puraissut omenaa? Kammoatko julkista esiintymistä huonosti istuvien proteesien vuoksi? Aiheuttaako proteesisi sinulle vaivaa ja epämukavuutta,

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi.

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Vältteletkö hymyilemistä yhden tai useamman puuttuvan hampaan vuoksi? Milloin olet viimeksi puraissut huoletta omenaa? Oletko lakannut tapaamasta

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Hammasimplanteilla. Esite potilaille

Hammasimplanteilla. Esite potilaille Hammasimplanteilla TURVALLISESTI ESTEETTINEN LOPPUTULOS Esite potilaille Hyvä lukija Hampaiden implanttihoito tehdään noudattaen luonnon esimerkkiä. Omien hampaidesi toiminta palautuu täydellisesti samalla

Lisätiedot

Hammaskeskus Oy. 170,00 138,00 80,00 100,00 38,00 kipsistä, jotka kipsattu artikulaattoriin kasvokaariindeksin

Hammaskeskus Oy. 170,00 138,00 80,00 100,00 38,00 kipsistä, jotka kipsattu artikulaattoriin kasvokaariindeksin Hammaslaborpalvelut H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 2. ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRITASOISET PROTEETTISET JA PURENTAFYSIOLOGISET TYÖT = valittu toimittaja Hinnan painoarvo 40% Laadun painoarvo 60 % Tarjoajat: Tilausarvio

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää.

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Oletko menettänyt hampaan etkä tiedä, mitä asialle tekisit? Onko hammaslääkärisi poistanut takahampaasi, etkä näe syytä sen korvaamiselle?

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

Implanttikantoisen kokoproteesin valmistus uusimman teknologian avulla

Implanttikantoisen kokoproteesin valmistus uusimman teknologian avulla Implanttikantoisen kokoproteesin valmistus uusimman teknologian avulla Vesa Orhala HTs96AMK Helsingin Ammattikorkeakoulu, Hammastekniikan koulutusohjelma Artikkeli käsittelee erästä ratkaisua valmistaa

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Intron aiheet. Kiinteän protetiikan taitopaja. Taitopajakurssin tavoitteet. Kiinteä protetiikka. Ryhmät Palsola Hirvikangas Olkinuora.

Intron aiheet. Kiinteän protetiikan taitopaja. Taitopajakurssin tavoitteet. Kiinteä protetiikka. Ryhmät Palsola Hirvikangas Olkinuora. Intron aiheet Kiinteän protetiikan taitopaja 25.8.14-1.12.14 Kurssin esittely: KH Artikulaattori ja mallienkipsaaminen: HT Marita Jäppinen Toimiminen taitopajassa A&A Kiinteä protetiikka Valu- ja keraamiset

Lisätiedot

Aivan kuin luonnolliset hampaat

Aivan kuin luonnolliset hampaat Aivan kuin luonnolliset hampaat DENSPLY Implantsilla on pitkät perinteet tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Laaja tieteellinen ja kliininen tutkimusohjelmamme todistaa, että ASTRA TECH Implant System -järjestelmän

Lisätiedot

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET Parodontiitti: suomalainen kansansairaus Dos. Päivi Mäntylä 5000 suomalaista HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET TERVEYS 2000- TUTKIMUS Kahdella kolmesta > 30 v. suomalaisesta on parodontiittiin viittaavia

Lisätiedot

Hammastekniikka tutuksi

Hammastekniikka tutuksi Hammastekniikka tutuksi Hammasteknikko on suun terveydenhuollon ammattilainen, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja -kojeita yhteistyössä hammaslääkärin kanssa. Hammasteknisessä

Lisätiedot

Potilastapaus. Hammasteknisten töiden valmistus CAD/CAM tekniikalla. hammasteknikoiden keskuudessa. Valitettavasti

Potilastapaus. Hammasteknisten töiden valmistus CAD/CAM tekniikalla. hammasteknikoiden keskuudessa. Valitettavasti Hammasteknisten töiden valmistus CAD/CAM tekniikalla herättää paljon kysymyksiä hammasteknikoiden keskuudessa. Valitettavasti CAD/CAM tekniikkaan perehtymättömän teknikon käsitys aiheesta voi olla varsin

Lisätiedot

Hybridijatkeet. Anders Wollstén

Hybridijatkeet. Anders Wollstén teksti, kuvat Anders Wollstén Hybridijatkeet Hybridijatkeiden käyttö on jo muutaman vuoden ollut hammaslaboratorioissa normaalirutiineihin laskettava tapa tehdä implanttiprotetiikkaa. Hybridijatke -nimitys

Lisätiedot

Täydellinen. istuvuus. Huippuluokan GC pohjausmateriaalit koko ja osaproteeseille.

Täydellinen. istuvuus. Huippuluokan GC pohjausmateriaalit koko ja osaproteeseille. Täydellinen istuvuus. Huippuluokan GC pohjausmateriaalit koko ja osaproteeseille. Tervetuloa tutustumaan GC:n pohjausmateriaalilajitelmaan Tarjolla olevien erilaisten pohjausmateriaalien runsas määrä ja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus TIEDE Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen ja Suomen Hammaslääkäriseura Unitutkimusseura Apollonia ry:n ry:n asettama työryhmä Unettomuuden hoito Lyhentyneen hammaskaaren

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä...

Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä... Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä... Lisätietoja BIOMET 3i -hammasimplanttiratkaisuista Saat lisätietoja hammasimplanteista lukemalla koodin älypuhelimellasi. Suuren rahoitusalan yrityksen

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(9)

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(9) Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten

Lisätiedot

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products Kuituvahvisteiset sillat Kaamospäivät 2-3.2.2012 EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd everstick products 1 Kuitujen käyttöindikaatioita: Sillat: -pintakiinnitteiset, kaviteettikiinnitteiset, vaippakruunukiinnitteiset

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Opas Akryylisten Hammaskojeiden Käyttäjille

Opas Akryylisten Hammaskojeiden Käyttäjille Opas Akryylisten Hammaskojeiden Käyttäjille Ohjeita proteesien, oikomiskojeiden ja purentakiskojen hoitoon ja ylläpitoon Suomen Hammasteknikkoseura ry Tämä julkaisu on tehty osana Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(11)

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(11) Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten

Lisätiedot

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus.

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus. Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus Töölön sairaala TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Topeliuksenkatu 5, Helsinki Vuodeosasto puh. 09-47187442

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

Potilailta perittävät maksut LUKIEN

Potilailta perittävät maksut LUKIEN Potilailta perittävät maksut 1.2.2002 LUKIEN Potilaalta perittävät maksu Todistukset Todistuksista ja lausunnoista, jotka eivät liity hoitoon, peritään 27 kaikilta (myös maksuttomaan hoitoon oikeutetuilta).

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Kiinteän protetiikan taitopaja. Kiinteä protetiikka. Kurssin tavoitteet. Taitopaja opet 22/10/2013

Kiinteän protetiikan taitopaja. Kiinteä protetiikka. Kurssin tavoitteet. Taitopaja opet 22/10/2013 Kiinteän protetiikan taitopaja 5.9.13-19.12.13 Kurssin esittely: KH Artikulaattori ja mallienkipsaaminen: HT Marita Jäppinen Toimiminen taitopajassa A&A Kiinteä protetiikka Kurssin tavoitteet Valu- ja

Lisätiedot

Joka viidennen aikuisen vaiva

Joka viidennen aikuisen vaiva Kuiva suu ei laula. Joka viidennen aikuisen vaiva Suun kuivuus (kserostomia) johtuu alentuneesta syljen erityksestä ja hoitamattomana horjuttaa ihmisen koko yleisterveyttä ja hyvinvointia. Suun kuivumisesta

Lisätiedot

KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT OSUVAT KITALAKEEN MITÄ TEHDÄ?

KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT OSUVAT KITALAKEEN MITÄ TEHDÄ? Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dip AVDC, Dip EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT

Lisätiedot

AIKUISORTODONTIA. Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY

AIKUISORTODONTIA. Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY AIKUISORTODONTIA 2014 Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY Aikuisten hammashoidon tavoitteet hampaisto ja purenta kestävä terve parodontium hyvä purentafunktio

Lisätiedot

Hammasproteesia käyttävän suunhoitoopas. hoitohenkilökunnalle. Kuva: Kirsi Kaipainen. Kirsi Kaipainen & Moona Korva

Hammasproteesia käyttävän suunhoitoopas. hoitohenkilökunnalle. Kuva: Kirsi Kaipainen. Kirsi Kaipainen & Moona Korva Hammasproteesia käyttävän suunhoitoopas hoitohenkilökunnalle Kuva: Kirsi Kaipainen Kirsi Kaipainen & Moona Korva Sisältö Oppaan käyttäjälle--------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Määräys 41/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

Opas Akryylisten Hammaskojeiden Käyttäjille

Opas Akryylisten Hammaskojeiden Käyttäjille Opas Akryylisten Hammaskojeiden Käyttäjille Ohjeita proteesien, oikomiskojeiden ja purentakiskojen hoitoon ja ylläpitoon Suomen Hammasteknikkoseura ry Tämä julkaisu on tarkoitettu akryylisten hammasproteesien,

Lisätiedot

Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki

Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki Niina Nivala-Huhtaniska Suuhygienisti Länsi-Pohjan shp ky/hammas- ja suusairauksien poliklinikka niina.nivala-huhtaniska@lpshp.fi Tietoa on mutta ei tekoja?

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Puijon Diabetesyhdistys Ry

Puijon Diabetesyhdistys Ry Puijon Diabetesyhdistys Ry 1 Johdanto 2 Diabetes ja suun terveys 2.1 Näin voit ehkäistä suun sairauksia 3 Ientulehdus ja hampaiden kiinnityskudossairaus eli parodontiitti 4 Hampaiden reikiintyminen eli

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Aktivaattori. Aktivaattori

Aktivaattori. Aktivaattori Aktivaattori Aktivaattori Aktivaattorilla hoidetaan purentasuhdetta, jossa alaleuka on liian takana yläleukaan nähden. Aktivaattorin avulla pakotetaan alaleukaa edemmäs normaaliin purentasuhteeseen. Tällä

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO SUUN JA HAMPAIDEN HOITO www.eksote.fi Voit itse pitää huolta suun ja hampaiden terveydestä syömällä terveellisesti, harjaamalla hampaasi kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja käymällä säännöllisesti

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Sementointioppaasi. Multilink Automix

Sementointioppaasi. Multilink Automix Sementointioppaasi Multilink Automix Tools VARUSTEET Universal YLEISSEMENTTI UUTUUS Ivoclean Mukana myös Liquid Strip Kaikkeen sementointiin Ivoclean Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta, joka puhdistaa

Lisätiedot

-hampaita vain sinä ja potilaasi tietävät hammasproteesista. Tekninen esite. Products for better dentistry

-hampaita vain sinä ja potilaasi tietävät hammasproteesista. Tekninen esite. Products for better dentistry Käyttäessäsi -hampaita vain sinä ja potilaasi tietävät hammasproteesista Tekninen esite Products for better dentistry -filosofia ja järjestelmä Onnellinen -proteesin käyttäjä Ulkonäöllisesti en usko että

Lisätiedot

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA Suun omahoito-ohjeet Esteettisen hammashoidon klinikan asiakkaille T E K I J Ä / T : Sannamari

Lisätiedot

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa Suun terveydenhuollon jaoston taustamuistioluonnos ja perusteet neuvostolle hammasprotetiikkaan liittyvän suosituksen antamiseksi Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Nimike Koodi Hinta Kelakorvaus Potilaan osuus Tutkimukset Suun tutkimus, suppea SAA01 40 9,5 30,5 Suun perustutkimus SAA02 65 15,5 49,5 Suun laaja tutkimus SAA02(L)

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA EHL, HLT Päivi Siukosaari, suugeriatrian erityispätevyys Yliopistohammasklinikka suu on ensimmäinen osa ruuansulatuselintä ruokavaliolla on yhteys suun terveyteen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Hammaskesk us Oy. Hammalaboratorio Hyvä Hammas Oy

Hammaskesk us Oy. Hammalaboratorio Hyvä Hammas Oy HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 3. OIKOMISHOIDON LABORATORIOTYÖT Hinnan painoarvo 40 % Laadun painoarvo 60% = valittu toimittaja Tarjoajat: OIKOMISHOIDON LABORATORIOTYÖT Tilaausarvio

Lisätiedot

Potilastietoa. lasisista silmäproteeseista

Potilastietoa. lasisista silmäproteeseista Potilastietoa lasisista silmäproteeseista Hyvä potilas silmän poistaminen leikkauksella voi olla järkyttävä kokemus ja vaikea asia hyväksyä. Useimmille potilaillemme sopeutuminen uuteen tilanteeseen sujuu

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN SUUNHOITO

IKÄÄNTYNEEN SUUNHOITO IKÄÄNTYNEEN SUUNHOITO OPAS TUIRANKARTANON KIELOKODIN HOITAJILLE Sisällys JOHDANTO... 2 IKÄÄNTYMISEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET SUUNTERVEYDESSÄ... 3 HOITAJAN TEHTÄVÄT SUUNHOIDOSSA JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ...

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A.

Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Copyright 2012 Sleeping Well, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Zquiet on Sleeping Well, LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA IKÄÄNTYVIEN SUUN TERVEYDENHOITO Opetus- ja oppimismateriaali Moodle-oppimisympäristöön kurssille Ikääntyvien terveyden edistäminen Elina Pokka Hoitotyön

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas Kissaa on suuhun katsominen Kissojen hampaidenhoito-opas Kissa ei osaa hoitaa hampaitaan Aikuisella kissalla on 30 hammasta. Hampaan näkyvää osaa kutsutaan kruunuksi ja ikenen alla olevaa osaa juureksi,

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA Erityisasiantuntija Sari Koskinen

Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA Erityisasiantuntija Sari Koskinen Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA 22.11.2016 Erityisasiantuntija Sari Koskinen 23.11.2016 Sidonnaisuudet - Edellinen työnantaja HUS - ei sivutoimia - Karjalohjan aluetoimikunnan vpj.,

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto

Hammastekniikan perustutkinto Hammastekniikan perustutkinto Hammastekniikan perustutkinto Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut on hammaslaborantti. Hammaslaborantti toimii mallintamiseen ja purennan kuntouttamiseen liittyvissä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Diabetes ja suunterveys

Diabetes ja suunterveys Diabetes ja suunterveys Evhml Kati Kainulainen Hammas-, suu ja leukakirurgian poliklinikka Diabetes voi lisätä alttiutta suusairauksille Ientulehdus Hampaiden kiinnityskudos sairaus eli parodontiitti Hampaiden

Lisätiedot

Suun terveys osana hyvää ravitsemusta

Suun terveys osana hyvää ravitsemusta www.denta.fi Suun terveys osana hyvää ravitsemusta 27.1.2015 Suuhygienisti, Ttm Anna Dahlgren -Kuvat poistettu Terve suu Terve suu on kokonaisuus, jolla tarkoitetaan oireettomia hampaita ja niiden kiinnityskudoksia

Lisätiedot

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SISÄLLYS SUUN OMAHOITO... 3 Hampaiden harjaus... 3 Harjaustekniikka... 5 Hammasvälien puhdistaminen... 9 Hammasproteesien puhdistaminen... 12 RAVINNON VAIKUTUS SUUN TERVEYTEEN...

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (49) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

ehl Sirli Kerge 12.12.2014

ehl Sirli Kerge 12.12.2014 ehl Sirli Kerge 12.12.2014 1 Trauma < 12 v. 12 20 v. > 20 v. Kruunumurtuma ilman pulpayhteyttä Kruunumurtuma + pulpayhteys 45,2 % 36,5 % 26,3 % 6 % 8,8% 5,5% Kruunu-juurimurtuma 1,8 % 6,3 % 9,2 % Juurimurtuma

Lisätiedot