Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana"

Transkriptio

1 iomateriaalit PEKKA VALLITTU JA HELENA FORSS Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana Hammaskudosta korvaavien materiaalien on kestettävä kovia purentapaineita, ja niiden on oltava fysikaalisilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman paljon hammaskudosta muistuttavia ja suun olosuhteissa haitattomia. Nykyaikaisen hammashoidon tavoitteena on säilyttää omaa, ehjää hammaskudosta mahdollisimman paljon. Puuttuvien hampaiden korvaamiseksi leukaluuhun voidaan asentaa yksi tai useampi tekojuuri eli hammas implantti. Näin viereisiä hampaita ei tarvita korvaavaa rakennelmaa tukemaan ja ne säilyvät koskemattomina. Myös kokonaan hampaattomiin leukoihin voidaan tekojuurten ja siltojen avulla rakentaa kiinteä purenta. Kuitulujitteiset komposiitit liimataan sidos muovin avulla hampaan pinnalle, jolloin tarve hioa omaa hammaskudosta vähenee. Menetelmä on kustannuksiltaan perinteisiä kiinteitä hammassiltoja edullisempi ja tarjoaa siksi tietyissä tilanteissa hyvän hoitovaihtoehdon. Vaikka hammaskiille on ihmiselimistön kovinta kudosta, karies eli hammasmätä pystyy tuhoamaan kiillettä ja hammasluuta hyvinkin nopeasti bakteereille suotuisissa olosuhteissa. Kaikissa ikäluokissa karies on tavallisin korjaamista vaativan hammasvaurion tai koko hampaiston menettämisen syy. Toinen merkittävä mutta edellistä paljon harvinaisempi syy ovat erilaiset hammas- ja leukatraumat. Terveys tutkimuksessa todettiin, että työikäisistä vain noin 5 % on menettänyt kaikki hampaansa, kun taas eläkeikäisistä noin 40 % on kokonaan hampaattomia. Tietoisuus omista hampaista ja hampaiden ja hyvän pureskelu kyvyn arvostus on lisääntynyt jatkuvasti jo muutaman vuosikymmenen ajan. Suun haasteellisissa olosuhteissa pitkälle kehitetty biomateriaaliteknologia on yhä tervetulleempaa, jotta pystytään mahdollisimman kustannustehokkaasti takaamaan luonnollisen näköinen ja toimiva purenta läpi elämän myös silloin kun omia hampaita on menetetty. Duodecim 2004;120: Eri ikäryhmissä hampaiston ja purennan kuntoutustarvetta aiheuttavat erilaiset tekijät, jotka ovat lisäksi muuttuneet vuosien varrella. Nuorilla karies on nykyään harvinaisempaa kuin parikymmentä vuotta sitten. Hammas- ja leukatraumojen määrä sen sijaan ei ole vähentynyt. Noin 3 %:lle lapsista sattuu vuosittain hampaita vaurioittava tapaturma. Keski-ikäisten suomalaisten hampaita on paikattu runsaasti, mikä lisää täytteiden ja hampaiden lohkeamista ja tekee ne toisinaan korjauskelvottomiksi. Vanhemmissa ikäryhmissä hampaattomuus on meillä edelleen yleistä. Amalgaamilla ja irtoproteeseilla pitkät perinteet Hampaiden vaurioita ja menetyksiä on pyritty hoitamaan mitä erilaisimmilla menetelmillä ja materiaaleilla kunkin aikakauden teknisten mahdollisuuksien ja taitotiedon mukaan. Hammaskudosta korvaaville materiaaleille asetettavat 1995

2 vaatimukset ovat tiukat: niiden on kestettävä kovia purentapaineita ja niiden on oltava fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hammaskudosta muistuttavia ja suun olosuhteissa mahdollisimman pysyviä. Edellisinä vuosikymmeninä tyypillisiä menetelmiä ovat olleet kariesvaurioiden korjaus hopea-amalgaamitäytteillä ja kokonaan menetettyjen hampaiden korvaaminen akryyli- tai kromi-kobolttirunkoisilla irrotettavilla proteeseilla. Laajat kariesvauriot ja muutaman hampaan puutokset on myös ollut mahdollista korvata kiinteillä metalli- tai keraamikruunuilla ja siltaproteeseilla. Ne sementoidaan pilareiksi hiottuihin omiin hampaisiin, jolloin ehjää hammaskudosta menetetään hoidon seurauksena runsaasti. Uusilla menetelmillä lisää vaihtoehtoja Uusimmissa kehityssuunnissa tavoitellaan käytettävien materiaalien ja menetelmien biologista haitattomuutta, luonnollista ja kaunista ulkonäköä sekä oman hammaskudoksen säästöä. Paikkamateriaalina hopea-amalgaami on maailmanlaajuisesti väistymässä ja tilalle on kehitetty biologiselta ja ympäristön kannalta haitattomampia ja tervettä hammaskudosta säästäviä, yleensä muovipohjaisia paikkamateriaaleja. Samaten hammaskruunujen ja siltojen rakentamiseen on uusia menetelmiä, joiden avulla omaa, ehjää hammaskudosta pystytään säästämään aikaisempaa enemmän. Kun korvataan kokonaan puuttuvia hampaita, on nykyaikaisen hammashoidon tavoitteena säilyttää puutosalueen vieressä olevat omat hampaat mahdollisimman ennallaan. Tähän päästään asentamalla leukaluuhun tekojuuri, implantti, jonka päälle valmistetaan hammaskruunu tai -silta. Potilaiden tietoisuuden lisääntyessä ja vaatimustason noustessa ovat melko kalliitkin implanttiratkaisut kysyttyjä vaihtoehtoja tavanomaisille irrotettaville osa- tai kokoproteeseille. Toinen uusi, paljolti suomalaiseen tutkimukseen perustuva hammaspuutosten korjausmenetelmä ovat hampaan pinnalle liimattavat kuitulujitteiset komposiittisillat, ns. kevytsillat. Nämä tarjoavat kustannuksiltaan edullisen ja omia ehjiä hampaita säästävän ja kestävän vaihtoehdon metallista valmistetuille hammassilloille. Hammasimplantit Puuttuvien hampaiden korvaamiseksi leukaluuhun voidaan implantoida yksi tai useampi tekojuuri, hammasimplantti, jonka varaan rakennetaan myöhemmin hampaan kruunu. Hammasimplanttien kehittäjistä merkittävin on ruotsalainen professori Per-Ingvar rånemark, joka tutkimuksissaan havaitsi titaanin hyvän yhteensopivuuden luun kanssa (rånemark ym. 1969). Suomessa ensimmäinen nykymenetelmän mukainen titaanihammasimplanttileikkaus tehtiin vuonna 1981 ja viime vuosina leikkausten määrä on vakiintunut vajaaseen kymmeneentuhanteen vuodessa (Lindén ym. 2003, Pihakari ym. 2004). Suurin osa implanteista istutetaan vuotiaille, mutta niitä asennetaan myös nuoremmille potilaille, lähinnä traumassa menetettyjä hampaita korvattaessa. Nykyään markkinoilla on satoja eri valmistajien tekemiä ja erilaisia titaani-implantteja, joista hammaslääkäri valitsee kuhunkin kliiniseen tilanteeseen sopivan. Implantti muistuttaa muodoltaan ruuvia (kuva 1), joten paikalleen asetetun implantin kierteet kiinnittävät sen heti mekaanisesti leukaluuhun porattuun reikään. Implantin pinta valmistetaan mikroskooppisen karheaksi. Karheuden on todettu parantavan titaanin kiinnittymistä luuhun. Implantti kiinnittyy luuhun (ns. osseointegraatio) mikro- ja makromekaanisesti kitkan ja luun paranemisen myötä. Titaanin ja luun välille ei muodostu pehmeää sidekudoskerrosta (Shroeder ym. 1996). Implantin kiinnittymisen sidoslujuus ei koskaan ylitä luun kohesiivista leikkauslujuutta; eräiden tutkimusten mukaan se olisi noin kolmasosa tiiviin luun leikkauslujuudesta (25 MPa vs 70 MPa) (Nevins ja Mellong 1998). Leukaluiden yksilölliset erityispiirteet asettavat usein rajoja implanttien ihanteelliselle asentamiselle. Jos luuta puuttuu implantoivalta alueelta runsaasti, voidaan implantoinnin yhtey dessä tehtävällä luunsiirrolla parantaa implantin kiinnittymistä ja hammaskruunun tai -sillan toimivuutta. Implantin asentamisen yhteydessä on oleellisen tärkeää ottaa huomioon vasta purijahampaiden implanttiin kohdistamien voimien suunta. Leukaluuhun kiinnittyneen im P. Vallittu ja H. Forss

3 plantin kyky vastata ulkoisiin voimiin on suurin implantin pituusakselin suunnassa. Tämän takia purennasta aiheutuvat voimat on pyrittävä saamaan implantin pituusakselin suuntaisiksi. Voimakas sivusuuntainen rasitus voi aikaansaada luun resorboitumista ja johtaa implantin irtoamiseen. Purentakuormituksen tasainen jakaantuminen omien hampaiden ja implanttikantoisten hampaiden välillä alaleuan nivelasemassa kallon suhteen on lähtökohta hoidon hyvälle ennusteelle ja purentaelimistön hyvälle pitkäaikaiselle toiminnalle (Kirveskari 2003). Implantin annetaan usein rauhassa kiinnittyä luuhun muutaman kuukauden ajan, ennen kuin sen päälle valmistetaan hammaskruunu tai -silta. Viime aikoina on otettu käyttöön menetelmä, jossa implantteja kuormitetaan heti niiden asentamisen jälkeen. Näin hammassilta voidaan ottaa käyttöön heti. Jos implantin annetaan luutua muutaman kuukauden ajan, joudutaan ulko näön kannalta tärkeillä alueille käyttämään väliaikaista irrotettavaa proteesia. Implanttien välitön kuormittaminen edellyttää hyvää mekaanista kiinnittymistä leukaluuhun jo leikkaustilanteessa, mikä ei ole kliinisesti kuitenkaan aina mahdollista. Posliinista ja kultaseoksesta valmistettu hammaskruunu tai -silta kiinnitetään implanttiin joko ruuvilla tai kiinnityssementillä. Useiden hampaiden puuttuessa asennetaan leukaluuhun riittävä määrä implantteja, jotta hammassiltaan kohdistuvat purentavoimat jakautuvat riittävän monen implantin kannettaviksi. Täysin hampaattomaan leukaan valmistettava kiinteä hammassilta tukeutuu yleensä kuuteen implanttiin. Lääkelaitos ylläpitää Suomessa hammasimplanttirekisteriä, johon on vuodesta 1994 lähtien hammaslääkärien ilmoitusten perusteella tallennettu tiedot istutetuista ja poistetuista hammasimplanteista. Uusimpien tietojen mukaan 60 % epäonnistumisista tulee ilmi ensimmäisen vuoden aikana (Lindén ym. 2003). Implanttien varaan kiinnitettyjen kruunujen ja siltojen ennuste on yleensä hyvä, jos potilaat valitaan oikein. Potilaiden valintaan vaikuttavat purentaolosuhteiden lisäksi yleisterveydelliset seikat ja kyky hyvän suuhygienian ylläpitämiseen. Ala leuan implanttisiltojen ennuste Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana A C KUVA 1. Röntgenkuva kahden puuttuvan alaposkihampaan korvaamiseksi asennetuista titaani-implanteista (A) ja implanttien () päälle valmistetuista yhteen kytketyistä hammaskruunuista (C). on hieman parempi kuin yläleuan siltojen. Tämä johtuu alaleuan tukevammasta luurakenteesta, joka antaa im plantille paremman tuen. Yleensä implanttikantoisille hammaskruunuille ja -silloille esitetään 90 %:n onnistumislukuja. Onnistumislukujen osalta on kuitenkin muistettava erottaa yksittäisen implantin pysyminen luussa 1997

4 A KUVA 2. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva hammaspaikka-aineena käytetystä yhdistelmämuovista (A) ja hammassilloissa käytetyn kuitukomposiitin poikittaisleikkauksesta (). kiinni ja kokonaishoidon onnistuminen. Vaikka itse implanttien kiinni pysymisen ennuste onkin hyvä, joudutaan korjaamis- tai uusimistoimenpiteitä tekemään hammaskruunuun tai siltaan esimerkiksi posliinin lohkeamisen vuoksi. Myös implanttien osien ja kruunujen kiinnittämisessä käytettäviä ruuveja joudutaan silloin tällöin vaihtamaan. Hammasimplantteja käytetään myös antamaan tukea huonosti pysyville irrotettaville kokoproteeseille. Hampaiden poiston seurauksena leukojen alveoliharjanteet menettävät korkeuttaan ja proteesin paikoillaan pysyvyys huonontuu. Tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi kiinnittämällä proteesi kahteen implanttiin neppareilla. Ratkaisua kutsutaan peittoproteesiksi. Peittoproteesit pysyvät hyvin paikoillaan, ja niillä on hyvä purra ja syödä. Toinen tyypillinen käyttöalue on yksittäisten, esimerkiksi hammas traumassa menetettyjen hampaiden korvaaminen implanteilla. Hammastraumoja sattuu usein hyvähampaisille nuorille. Implantteja käytettäessä ehjät naapurihampaat säästyvät siltapilarihionnoilta. Komposiitit eli yhdistelmämuovit Paikkaushoito muodostaa edelleen hyvin huomattavan osan hammaslääkärin työstä hammasterveyden kohenemisesta huolimatta (Nordblad ym. 2002) luvulla alkanut yhdistelmämuovipaikka-aineiden kehitys on johtanut hammasamalgaamin käytön huomattavaan vähenemiseen. Nykyään lähes 80 % kaikista hammaspaikoista tehdään yhdistelmämuovista (kuva 2) (Forss ja Widström 2001). Karieksen korjaavassa hoidossa käytettävät yhdistelmämuovit koostuvat muovimatriksista, johon on seostettu noin 65 % lasi hiukkasia. Lasi- tai keraamihiukkasten koko vaihtelee välillä 50 nm 10 µm. Hiukkasten tarkoitus on lisätä yhdistelmämuovin lujuutta ja pinnan kulumiskestävyyttä (O rien 1997). Yhdistelmämuovipaikka-aineiden kehitykseen vaikutti merkittävästi havainto, että lasihiukkasten koko ja hiukkasten välinen etäisyys vaikuttavat kulumiskestävyyteen. Lähellä toisiaan Y D I N A S I A T Jäljellä olevan ehjän hammaskudoksen säästäminen on keskeinen periaate vaurioituneen ja vajaalukuisen hampaiston nykyaikaisessa kuntouttamisessa. Puuttuvien hampaiden korvaamiseksi leukaluuhun voidaan asentaa yksi tai useampi titaanista valmistettu tekojuuri eli hammasimplantti. Äskettäin kliiniseen käyttöön on tullut kuitulujitteisia komposiitteja, jotka kiinnitetään hampaaseen liimaamalla ja joita voidaan käyttää puuttuvia hampaita korvaavien hammassiltojen kustannuksiltaan edullisena materiaalina P. Vallittu ja H. Forss

5 A KUVA 3. A) Hammaskarieksen tuhoaman kudoksen poistamisen jälkeen hammasluun ja -kiilteen pinta käsitellään sidosaineilla. ) Tämän jälkeen valmistetaan yhdistelmämuovista puuttuva hampaan osa. olevat pienet lujitehiukkaset tukevat paremmin matriksipolymeeria, jolloin purentakuormitus ei pääse lohkaisemaan paikallisesti polymeeriä yhtä helposti kuin silloin, kun lujitehiukkasten etäisyys toisistaan paikka-aineessa on suuri. Yhdistelmämuovipaikka-aineita on alettu käyttää asteittain myös takahammasalueella, missä purennan aiheuttamat kuormitukset ovat suuremmat kuin etuhammasalueella (kuva 3). Yhdistelmämuovi on hampaanväristä tahnamaista massaa, joka ruiskutetaan hampaaseen tehtyyn, karieksesta puhdistettuun onteloon. Massa kovettuu polymeroituessaan sinisessä valossa ja vapaiden radikaalien viedessä reaktiota eteenpäin. Kovettumisen jälkeen täyte muotoillaan ja viimeistellään käsityönä sopivaksi purentaan. Yhdistelmämuovin kiinnittäminen hammasluuhun (dentiini) ja hammaskiilteeseen perustuu liimausteknikkaan. Liimauksen perustana on kiilteen karhentaminen tai dentiinin pintakerroksen kollageenin (tyyppi I) paljastaminen syövyttämällä apatiittimineraalit säikeiden välistä pois fosforihapon avulla. Paljastuneet kollageenisäikeet käsitellään hydrofiilisella esikäsittelyaineella, joka on kemialliselta koostumukseltaan Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana pääasiassa hydroksietyylimetakrylaattia. Esikäsittelyaine mahdollistaa varsinaisen liimamuovin tunkeutumisen kollageenisäikeiden väliin. Liimamuovina käytetään erilaisia valokovetteisia dimetakrylaattimonomeereja, jotka kovetuttuaan peittävät kollageenisäikeet ja antavat tartuntapinnan täyteaineena käytetylle yhdistelmämuoville. Samalla liimamuovi sulkee hammasluussa olevat dentiinikanavat, joita pitkin ulkopuolinen ärsytys on voinut kulkea hampaan ytimeen. Koska liimaustekniikka poistaa tarpeen porata mekaanisia retentiouurteita, ja koska yhdistelmämuovitäyte kiinnittyy kauttaaltaan hampaaseen, ei hampaaseen pääse muodostumaan haitallisia purentakuormituksesta johtuvia jännityskeskittymiä, jotka altistaisivat sen murtumille. Ongelmia saattaa kuitenkin aiheuttaa yhdistelmämuovin kutistuminen kovettumisen aikana, sillä se voi huonontaa täytteen ja hampaan välisen sauman tiiviyttä. Kliinisesti ongelmaa vähennetään kovettamalla täyteaine pienissä erissä, jolloin haitallisen kutistuman suunta saadaan hallituksi. Polymeerikemian tutkimushankkeissa ongelmaa pyritään ratkaisemaan käyttämällä hyväksi hyperhaaroittuneita dendrimeerimolekyyle1999

6 A C KUVA 4. Synnynnäisesti puuttuvien yläetuhampaiden (A) korvaamiseksi valmistettiin lasikuitulujitteiset liimattavat hammassillat (), jotka kiinnitettiin liimaustekniikalla viereisiin hampaisiin (C). jä ja ROP-kovettumisreaktiota (ring opening polymerisation). Toinen merkittävä ongelma, joka liittyi yhdistelmämuovien käytön nopeaan yleistymiseen 1990-luvun alussa, oli monomeereihin liittyvien työperäisten allergioiden lisääntyminen (Lahtinen ym. 1996). Kun ongelma tiedostettiin, oikeisiin työskentelytapoihin ja muovikontaminaation välttämiseen pakkausteknisin keinoin alettiin kiinnittää yhä tarkempaa huomiota. Suojaustoimenpiteiden ansiosta työperäisten allergioiden määrä ei enää ole kasvanut hammashoitohenkilöstössä. Uusia allergiatapauksia todetaan silti edelleen. Myös potilaat voivat herkistyä yhdistelmämuoveille, mutta sitä todetaan hyvin harvoin. Tällöin on usein kyseessä potilas, joka on muualla, esimerkiksi työssään, jo aiemmin herkistynyt epoksi- tai uretaaniryhmän muoveille ja jolle sitten tämän herkistymisen vuoksi ilmaantuu ongelmia yhdistelmämuovista. Kuitulujitteiset komposiitit Hammaspaikka-aineena käytetty yhdistelmämuovi ei ole riittävän lujaa käytettäväksi esimerkiksi puuttuvia hampaita korvaavien hammassiltojen materiaalina. Äskettäin on saatu kliiniseen käyttöön pitkälti suomalaisen tutkimustyön ansiosta kuitulujitteisia komposiitteja (Freilich ym. 2000, Vallittu ja Sevelius 2000), jotka laajentavat yhdistelmämuovien käyttö alueita. Kuitulujitteisessa komposiitissa käytetään hiukkasmaisten lujitteiden sijasta lujitekuituja, joiden suuntauksella voidaan vaikuttaa komposiitin ominaisuuksiin. Suurin lujuus komposiitille saadaan käyttämällä yksisuuntaisia lujitekuituja, jolloin komposiitin taivutuslujuus vastaa valettujen metalliseosten lujuutta (Lassila ym. 2004). Väritön lasikuitukomposiitti mahdollistaa materiaalin käytön hammashoidossa myös ulkonäön kannalta tärkeillä alueilla (kuva 4). Kuitulujitteiset komposiittirakenteet kiinnitetään hampaan pinnalle tai vanhojen täytteiden poistamisen yhteydessä muodostuneisiin onteloihin vastaavalla liimaustekniikalla kuin yhdistelmämuovitäytteetkin. Menetelmässä tarve hioa omaa hammaskudosta vähenee tai poistuu joissakin tapauksissa kokonaan, minkä takia kuitulujitteisten komposiittien avulla tehtävä siltaproteettinen hoito myötäilee minimaalisen intervention hoitofilosofiaa. Menetelmää käytetään myös niissä tapauksissa, joissa omien hampaiden huonon kunnon takia tavanomaista, varsin kallista kultasiltarakennetta ei kannata tehdä huonon ennusteen takia. Myös silloin, kun implanttikiinnitteisten kruunujen ja siltojen valmistaminen on kustannussyistä mahdotonta, voidaan kiinteä proteesi tehdä pienemmillä kustannuksilla käyttämällä lasikuitulujitteisia sil toja P. Vallittu ja H. Forss

7 Hammaskruunun kiinnittämisessä hampaan juureen käytetään usein metallisia juurikanavanastoja. Juurikanavaan ankkuroitujen nastakruunujen ongelma on metallisen nastan usein aiheuttama hampaan juuren halkeaminen, joka johtaa hampaan poistamiseen. Syy juuren halkeamiseen on jäykän metallisen nastan juureen kohdistamat toistuvat jännitystilat, jotka johtavat hammasluun väsymiseen ja lopulta sen murtumiseen. Kuitukomposiitteihin kohdistunut biomekaaninen tutkimus on osoittanut, että lasikuitulujitteisen komposiitin ominaisuudet vastaavat hammasluun ominaisuuksia. Tämä on johtanut kuitulujitteisten komposiittinastojen käytön yleistymiseen, joka on vähentänyt juurien halkeamisriskiä (Isidor ym. 1996). Lopuksi Vaurioituneen ja vajaalukuisen hampaiston kuntouttamisessa on jäljellä olevan hammaskudoksen säästämisen periaate muodostunut tärkeäksi tavoitteeksi. Implanttikantoisten kruunujen ja siltojen käyttäminen tavanomaisten siltojen sijasta säästää puutosaukkojen viereisiä hampaita hionnalta. Yhdistelmä muovi tekniikoiden ja kuitulujitteisten komposiittien kehittymisen ja käyttöönoton myötä on hammaslääkäreille tarjolla huokea omia hampaita säästävä hoitomenetelmä. Kirjallisuutta rånemark PI, reine U, Adell R, Hansson O, Lindström J, Ohlsson A. Intraosseus anchorage of dental prostheses. Scand J Plast Recontr Surg 1969;3:1 90. Forss H, Widström E. From amalgam to composite: selection of restorative materials and restoration longevity in Finland. Acta Odontol Scand 2001;59: Freilich MA, Meiers JC, Duncan JP, Goldberg AJ. Fiber-reinforced composites. Chicago: Quintessence Publishing, 2000, s Isidor F, Ödman P, rondum K. Intermittent loading of teeth restored using prefabricated carbon fiber posts. Int J Prosthodont 1996; 9: Kirveskari P. Purenta ja päänsärky. Suom Lääkäril 2003;51 52: Lahtinen A, Kanerva L, Toikkanen J, Estlander T, Forss H. Ovatko hammashoitoalan ammattitaudit yleistyneet? Suom Hammaslääkäril 1996;3(18): Lassila LVJ, Tanner J, Leell A-M, Narva K, Vallittu PK. Flexural properties of fiber reinforced root canal posts. Dent Mater 2004;20: Linden R, Pihakari A, Perälä A, Mäkelä A. The 2002 Dental Implant Yearbook. Publications of the National Agency for Medicines 11 /2003. Helsinki: Lääkelaitos. Nevins M, Mellong JT. Implant therapy: clinal approaches and evidence of success. Tokyo: Quintessence Publishing, 1998, s Nordblad A, Vehkalahti M ja suun terveyden työryhmä. Suun terveydentila. Julkaisussa: Aromaa A, Koskinen S, toim. Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 3 /2002. Helsinki 2002, s O rien WJ. Dental materials and their selection. Chicago: Quintessence Publishing, 1997, s Pihakari A, Rintala J, Kitti U, Könönen M, Lindén R, Peltola J, Santavirta S, Konttinen YT. Hammasimplantti yleistyvä varaosa. Duodecim 2004;120: Shroeder A, Sutter F, user D, Krekeler G. Oral implantology. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, s Vallittu PK, Sevelius C. Resin-bonded, glass fiber reinforced composite fixed partial dentures a clinical study. J Prosthet Dent 2000;84: PEKKA VALLITTU, HLT, professori, EHL Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos Lemminkäisenkatu Turku HELENA FORSS, HLT, dosentti, EHL, ylihammaslääkäri KYS:n suu- ja leukasairauksien klinikka sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka PL 1777, Kuopio Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana 2001

Aivan kuin luonnolliset hampaat

Aivan kuin luonnolliset hampaat Aivan kuin luonnolliset hampaat DENSPLY Implantsilla on pitkät perinteet tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Laaja tieteellinen ja kliininen tutkimusohjelmamme todistaa, että ASTRA TECH Implant System -järjestelmän

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA Suun omahoito-ohjeet Esteettisen hammashoidon klinikan asiakkaille T E K I J Ä / T : Sannamari

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Tutkimuksen mukaan paras sidosaine Viime vuosina hammaslääketieteen adhesiivien kehitys on ollut valtavaa. Voco on työskennellyt johdonmukaisesti ja pikkutarkasti

Lisätiedot

3D-TULOSTUKSELLA KOHTI KESTÄVIÄ HAMMASPAIKKOJA

3D-TULOSTUKSELLA KOHTI KESTÄVIÄ HAMMASPAIKKOJA 3D-TULOSTUKSELLA KOHTI KESTÄVIÄ HAMMASPAIKKOJA Yhteyshenkilö: Prof. Kirsi Sipilä, Hammaslääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, Pl 1627, Itä- Suomen yliopisto, 70211 Kuopio kirsi.sipila@uef.fi, p.

Lisätiedot

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa Suun terveydenhuollon jaoston taustamuistioluonnos ja perusteet neuvostolle hammasprotetiikkaan liittyvän suosituksen antamiseksi Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin!

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! -VALMENNUS Hyvinvointia Hampaista -valmennus Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! Onko asiakkaan kohtaaminen ja hoitovaihtoehdoista kommunikointi aika ajoin haasteellista? Onko potilaan motivointi

Lisätiedot

Kuituvahvikkeen vaikutus väliaikaisen sillan vahvuuteen

Kuituvahvikkeen vaikutus väliaikaisen sillan vahvuuteen Sanni Sorjonen, Eevakaisa Tornberg Kuituvahvikkeen vaikutus väliaikaisen sillan vahvuuteen Materiaalitestaus Stick Tech Oy:lle Metropolia Ammattikorkeakoulu Hammasteknikko (AMK) Hammastekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä)

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) POHJOIS- SUOMEN KOHORTTI 1966:N HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) KYSELYLOMAKKEEN VASTAUSOHJEET Vastaa rengastamalla sen vaihtoehdon

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

Kaapelikiinnikkeet ELPRESS ADDED PRODUCTS. - pien- tai suurjännitejohtimien kiinnitykseen. Kaapelikiinnikkeet. Tuoteluettelo

Kaapelikiinnikkeet ELPRESS ADDED PRODUCTS. - pien- tai suurjännitejohtimien kiinnitykseen. Kaapelikiinnikkeet. Tuoteluettelo - pien- tai suurjännitejohtimien kiinnitykseen Tuoteluettelo ELPRESS ADDED PRODUCTS Kaapelikiinnikkeet Sovelluksia Materiaalitietoa kaapelikiinnikkeistä Kiinnikkeet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta

Lisätiedot

Hammasimplantit Suomessa 2010

Hammasimplantit Suomessa 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Hammasimplantit Suomessa 2010 Tandimplantat i Finland 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Anu Perälä +358 20 610 7362 anu.perala@thl.fi

Lisätiedot

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa

VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa VistaCam ix erinomaisia kuvia, ensiluokkaista kariesdiagnostiikkaa Huippulaadukkaat intraoraali- ja fluoresenssikuvat sekä uusi makrotoiminto Paineilma Imu Kuvankäsittely Hammashoito Hygienia ä Kevääll

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Belotero -täyteainehoidot. BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Tyypillisiä Beloteron hoitoalueita. The filler you ll love

Belotero -täyteainehoidot. BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Tyypillisiä Beloteron hoitoalueita. The filler you ll love BELOTEROn salaisuus voi olla myös Sinun salaisuutesi... Beloteron sopivat Beloterotuotteet BELOTERO www.global.belotero.com tai Belotero-täyteainehoidot Change the way you age Ikääntymisen myötä ihossa

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

HIRVI IKÄMÄÄRITYS Alces alces

HIRVI IKÄMÄÄRITYS Alces alces HIRVI IKÄMÄÄRITYS Alces alces Veli Lappalainen Nykykäytännön mukaan trofeearvostelussa hirvieläinten trofeista määritetään myös eläimen ikä. Näyttelyyn ja arvosteltavaksi tuotavan trofeen mukana tulee

Lisätiedot

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala SO WHAT!? YLEISIMMÄT VAMMATYYPIT KNK-LÄÄKÄRIN OSUUS, HOIDOT ENSIHOITO HOIDON KIIREELLISYYS? KASVOVAMMAT Suomessa

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen

Filtek Z500 Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi. Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Etu- ja taka-alueen yhdistelmämuovi Materiaali, jolla syntyy kestävä ja kaunis hymy yhä uudelleen ja uudelleen Filtek Z25 Z-linjan uusi, moderni versio 3M ESPE yhdistelmämuoveilla on 4 vuoden kehityshistoria.

Lisätiedot

Miten osoittaa hyvän taloudellista vaikutusta?

Miten osoittaa hyvän taloudellista vaikutusta? Miten osoittaa hyvän taloudellista vaikutusta? Miten laskea ja mihin lukuihin uskoa? Hyvän mitta - avausseminaari 26.9.2017 Outi Kuikanmäki Miten osoittaa hyvän taloudellista vaikutusta? Miten laskea ja

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

HAMPAISTON MORFOLOGIA

HAMPAISTON MORFOLOGIA 1 HAMPAISTON MORFOLOGIA YLÄLEUAN HAMPAAT YLÄ-1 -hampaiston näkyvimmät hampaat -kruunu suuri, lapiomainen, suorakaiteen muotoinen -nuoressa hampaassa inkisaalinystermät -linguaalisesti voimakkaat reunaharjut

Lisätiedot

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus vaaratilanneilmoitus 1 Muista vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Tiivistelmä: Valtion osoittama terveyden tutkimuksen rahoitus on vuosina 2011-2016 leikattu kolmanteen osaan (37%; TEM). Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lääketieteellisen

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Laadun strategiat. Mikko Mäntysaari

Laadun strategiat. Mikko Mäntysaari Laadun strategiat Mikko Mäntysaari Luennon sisältöä Millaisia strategioita laadun hallitsemiseksi voidaan käyttää ja on käytetty. Eversin typologia TQM:n malleja Laatustandardien asettaminen AdalbertEversin

Lisätiedot

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla.

Sivuvaikutukset ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkillä potilailla. Käyttöohje (suomi) Ominaisuudet ParaCore on yhdistelmämuovipohjainen, kaksoiskovetteinen, röntgenopaakki pilarimateriaali, joka on pakattu 5 ml ruiskuihin tai 25 ml ampulleihin. Materiaalia on saatavana

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/5 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Lisäaine

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Määräys 41/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

Teräsrakenteiden maanjäristysmitoitus

Teräsrakenteiden maanjäristysmitoitus Teräsrakenteiden maanjäristysmitoitus Teräsrakenteiden T&K-päivät Helsinki 28. 29.5.2013 Jussi Jalkanen, Jyri Tuori ja Erkki Hömmö Sisältö 1. Maanjäristyksistä 2. Seismisten kuormien suuruus ja kiihtyvyysspektri

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Ilmoitetut kantavuudet saavutetaan vain, kun kääntöpyörän runkolevy tukeutuu koko pintaalaltaan

Ilmoitetut kantavuudet saavutetaan vain, kun kääntöpyörän runkolevy tukeutuu koko pintaalaltaan Kiinnityslevy Keskiöreikä Terästappi Kierretappi (Lisänimike: -GS...) Pyörä kiinnitetään tasaista pintaa vasten pulttien ja mutterien avulla. Reikävälit ovat standardoituja. tä on saatavana kääntö- ja

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus.

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Vanhempien tulee valvoa lastensa hampaiden hoitoa aina yläkouluikään asti. Suomalaisten

Lisätiedot

KOE-ELÄINTEN ASIALLA

KOE-ELÄINTEN ASIALLA KOE-ELÄINTEN ASIALLA Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokeisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n osuus on runsaat 10 miljoonaa koe-eläintä. Suomessa käytettyjen koe-eläinten

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi

GC palaa estetiikassa olennaiseen. GC Essentia. Avaa ovi. yksinkertaisille. ratkaisuille. Seuraa intuitiotasi GC palaa estetiikassa olennaiseen GC Essentia Avaa ovi yksinkertaisille ratkaisuille Seuraa intuitiotasi Voisiko helpompaa olla? Esteettisiin täytteisiin liittyy usein monimutkaisia kerrostusvaiheita.

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Valokovetteisella muovilla pinnoitettu lasikuitu lämpökovetteisen polymeerin vahvikkeena

Valokovetteisella muovilla pinnoitettu lasikuitu lämpökovetteisen polymeerin vahvikkeena Kati Karilahti ja Rakel Päivinen Valokovetteisella muovilla pinnoitettu lasikuitu lämpökovetteisen polymeerin vahvikkeena Metropolia Ammattikorkeakoulu Hammasteknikko Hammastekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Potilastietoa. lasisista silmäproteeseista

Potilastietoa. lasisista silmäproteeseista Potilastietoa lasisista silmäproteeseista Hyvä potilas silmän poistaminen leikkauksella voi olla järkyttävä kokemus ja vaikea asia hyväksyä. Useimmille potilaillemme sopeutuminen uuteen tilanteeseen sujuu

Lisätiedot

Karieksen hallinnan uudet tuulet. Hannu Hausen

Karieksen hallinnan uudet tuulet. Hannu Hausen Karieksen hallinnan uudet tuulet Hannu Hausen 20.2.2014 Aiheita Karieksen hallinta pähkinänkuoressa Hampaiden harjaus Uudet ravitsemussuositukset Pieni vilkaisu hampaiden reikiintymisen kehityssuuntiin

Lisätiedot

LUMI Implantology Academy

LUMI Implantology Academy Implantology LUMI Implantology Academy Kattava hammasimplantointikoulutus, joka antaa hyvät valmiudet aloittaa implantointi. Koulutuksessa käydään läpi vaihe vaiheelta kaikki implantologiaan liittyvät

Lisätiedot

ARVOKASTA VUODEPOTILAIDEN KÄSITTELYÄ. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 VALUE IN CARING

ARVOKASTA VUODEPOTILAIDEN KÄSITTELYÄ. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 VALUE IN CARING R ARVOKASTA VUODEPOTILAIDEN KÄSITTELYÄ Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 VALUE IN CARING R VENDLET-JÄRJESTELMÄN TOIMINTA VENDLET on sähkötoiminen

Lisätiedot

varmasti kiinni? Kuinka liitos pysyy Teippi- ja liimakoulu

varmasti kiinni? Kuinka liitos pysyy Teippi- ja liimakoulu varmasti kiinni? Kuinka liitos pysyy Teippi- ja liimakoulu 3M TEIPPI- JA LIIMAKOULU Kuinka liitos pysyy varmasti kiinni? Oikean tuotteen valinta vaiheittain Tervetuloa 3M Teippi- ja liimakouluun. Tässä

Lisätiedot

Dental Intelligence. Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä

Dental Intelligence. Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä Artikkelin kirjoittanut Michael Brusch, MDT Dusseldorf, Germany Käännös Esko Kähkönen ja Markku Mikkola Dental Intelligence Ensimmäiset kokemukset GC:n One Body IQ systeemistä Osa 2. Kuva 52. Kuva 53.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

3D tulostus lääketieteessä. Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto

3D tulostus lääketieteessä. Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto 3D tulostus lääketieteessä Firpa vuosiseminaari 13.5.2014 Lappeenranta TkT Mika Salmi Aalto Yliopisto 3D tulostuksen teolliset sovellutukset Prototyypit Komponentit Työkalut Tuomi J., Vihtonen L., 2007.

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s

SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s SUOMI KÄYTTÖOHJEET Valokovettimen tyyppi (valoteho) Kovetusaika Suuritehoinen BLUE LED* Kaksi kertaa 3 tai 5 s I. JOHDANTO PANAVIA V5 on adhesiivinen resiinisementtijärjestelmä. PANAVIA V5 -järjestelmään

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition)

Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition) Lomake 6 Arviointikooste Sivu 1 / 1 11-04-2010 14:07:49 Lajinumero 102 Laji Autokorinkorja Osio Osio - kuva Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä A B C D E F G H Asiakaspalvelu Korjaktannlaskelman teko

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11

Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11 Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11 A. LAITTEEN KUVAUS Arthrexin olkaluun SuturePlate -levy on matalaprofiilinen lukituslevy- ja ruuvijärjestelmä. SuturePlate-levy on suunniteltu

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset

Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa. 19-21.5.2014 Tarkastaja Timo Helasvuo Säteilyturvakeskus Sisältö Tutkimusmäärät ja niiden kehitys.

Lisätiedot

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 24/09/2012 2 Nanoturvallisuus, osa uuden teknologian käyttöön liittyvien riskien tarkastelua Nanoskaalan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

VALKOHÄNTÄPEURA IKÄMÄÄRITYS Odocoileus virgianus

VALKOHÄNTÄPEURA IKÄMÄÄRITYS Odocoileus virgianus VALKOHÄNTÄPEURA IKÄMÄÄRITYS Odocoileus virgianus Veli Lappalainen HAMPAIDEN KEHITYS vasan alaleuan hampaat (alle6 kk.) pm1, pm2 ja pm3 ovat maitohampaita viimeiset takahampaat M2 ja M3 evät ole vielä puhjenneet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot