Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana"

Transkriptio

1 iomateriaalit PEKKA VALLITTU JA HELENA FORSS Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana Hammaskudosta korvaavien materiaalien on kestettävä kovia purentapaineita, ja niiden on oltava fysikaalisilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman paljon hammaskudosta muistuttavia ja suun olosuhteissa haitattomia. Nykyaikaisen hammashoidon tavoitteena on säilyttää omaa, ehjää hammaskudosta mahdollisimman paljon. Puuttuvien hampaiden korvaamiseksi leukaluuhun voidaan asentaa yksi tai useampi tekojuuri eli hammas implantti. Näin viereisiä hampaita ei tarvita korvaavaa rakennelmaa tukemaan ja ne säilyvät koskemattomina. Myös kokonaan hampaattomiin leukoihin voidaan tekojuurten ja siltojen avulla rakentaa kiinteä purenta. Kuitulujitteiset komposiitit liimataan sidos muovin avulla hampaan pinnalle, jolloin tarve hioa omaa hammaskudosta vähenee. Menetelmä on kustannuksiltaan perinteisiä kiinteitä hammassiltoja edullisempi ja tarjoaa siksi tietyissä tilanteissa hyvän hoitovaihtoehdon. Vaikka hammaskiille on ihmiselimistön kovinta kudosta, karies eli hammasmätä pystyy tuhoamaan kiillettä ja hammasluuta hyvinkin nopeasti bakteereille suotuisissa olosuhteissa. Kaikissa ikäluokissa karies on tavallisin korjaamista vaativan hammasvaurion tai koko hampaiston menettämisen syy. Toinen merkittävä mutta edellistä paljon harvinaisempi syy ovat erilaiset hammas- ja leukatraumat. Terveys tutkimuksessa todettiin, että työikäisistä vain noin 5 % on menettänyt kaikki hampaansa, kun taas eläkeikäisistä noin 40 % on kokonaan hampaattomia. Tietoisuus omista hampaista ja hampaiden ja hyvän pureskelu kyvyn arvostus on lisääntynyt jatkuvasti jo muutaman vuosikymmenen ajan. Suun haasteellisissa olosuhteissa pitkälle kehitetty biomateriaaliteknologia on yhä tervetulleempaa, jotta pystytään mahdollisimman kustannustehokkaasti takaamaan luonnollisen näköinen ja toimiva purenta läpi elämän myös silloin kun omia hampaita on menetetty. Duodecim 2004;120: Eri ikäryhmissä hampaiston ja purennan kuntoutustarvetta aiheuttavat erilaiset tekijät, jotka ovat lisäksi muuttuneet vuosien varrella. Nuorilla karies on nykyään harvinaisempaa kuin parikymmentä vuotta sitten. Hammas- ja leukatraumojen määrä sen sijaan ei ole vähentynyt. Noin 3 %:lle lapsista sattuu vuosittain hampaita vaurioittava tapaturma. Keski-ikäisten suomalaisten hampaita on paikattu runsaasti, mikä lisää täytteiden ja hampaiden lohkeamista ja tekee ne toisinaan korjauskelvottomiksi. Vanhemmissa ikäryhmissä hampaattomuus on meillä edelleen yleistä. Amalgaamilla ja irtoproteeseilla pitkät perinteet Hampaiden vaurioita ja menetyksiä on pyritty hoitamaan mitä erilaisimmilla menetelmillä ja materiaaleilla kunkin aikakauden teknisten mahdollisuuksien ja taitotiedon mukaan. Hammaskudosta korvaaville materiaaleille asetettavat 1995

2 vaatimukset ovat tiukat: niiden on kestettävä kovia purentapaineita ja niiden on oltava fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hammaskudosta muistuttavia ja suun olosuhteissa mahdollisimman pysyviä. Edellisinä vuosikymmeninä tyypillisiä menetelmiä ovat olleet kariesvaurioiden korjaus hopea-amalgaamitäytteillä ja kokonaan menetettyjen hampaiden korvaaminen akryyli- tai kromi-kobolttirunkoisilla irrotettavilla proteeseilla. Laajat kariesvauriot ja muutaman hampaan puutokset on myös ollut mahdollista korvata kiinteillä metalli- tai keraamikruunuilla ja siltaproteeseilla. Ne sementoidaan pilareiksi hiottuihin omiin hampaisiin, jolloin ehjää hammaskudosta menetetään hoidon seurauksena runsaasti. Uusilla menetelmillä lisää vaihtoehtoja Uusimmissa kehityssuunnissa tavoitellaan käytettävien materiaalien ja menetelmien biologista haitattomuutta, luonnollista ja kaunista ulkonäköä sekä oman hammaskudoksen säästöä. Paikkamateriaalina hopea-amalgaami on maailmanlaajuisesti väistymässä ja tilalle on kehitetty biologiselta ja ympäristön kannalta haitattomampia ja tervettä hammaskudosta säästäviä, yleensä muovipohjaisia paikkamateriaaleja. Samaten hammaskruunujen ja siltojen rakentamiseen on uusia menetelmiä, joiden avulla omaa, ehjää hammaskudosta pystytään säästämään aikaisempaa enemmän. Kun korvataan kokonaan puuttuvia hampaita, on nykyaikaisen hammashoidon tavoitteena säilyttää puutosalueen vieressä olevat omat hampaat mahdollisimman ennallaan. Tähän päästään asentamalla leukaluuhun tekojuuri, implantti, jonka päälle valmistetaan hammaskruunu tai -silta. Potilaiden tietoisuuden lisääntyessä ja vaatimustason noustessa ovat melko kalliitkin implanttiratkaisut kysyttyjä vaihtoehtoja tavanomaisille irrotettaville osa- tai kokoproteeseille. Toinen uusi, paljolti suomalaiseen tutkimukseen perustuva hammaspuutosten korjausmenetelmä ovat hampaan pinnalle liimattavat kuitulujitteiset komposiittisillat, ns. kevytsillat. Nämä tarjoavat kustannuksiltaan edullisen ja omia ehjiä hampaita säästävän ja kestävän vaihtoehdon metallista valmistetuille hammassilloille. Hammasimplantit Puuttuvien hampaiden korvaamiseksi leukaluuhun voidaan implantoida yksi tai useampi tekojuuri, hammasimplantti, jonka varaan rakennetaan myöhemmin hampaan kruunu. Hammasimplanttien kehittäjistä merkittävin on ruotsalainen professori Per-Ingvar rånemark, joka tutkimuksissaan havaitsi titaanin hyvän yhteensopivuuden luun kanssa (rånemark ym. 1969). Suomessa ensimmäinen nykymenetelmän mukainen titaanihammasimplanttileikkaus tehtiin vuonna 1981 ja viime vuosina leikkausten määrä on vakiintunut vajaaseen kymmeneentuhanteen vuodessa (Lindén ym. 2003, Pihakari ym. 2004). Suurin osa implanteista istutetaan vuotiaille, mutta niitä asennetaan myös nuoremmille potilaille, lähinnä traumassa menetettyjä hampaita korvattaessa. Nykyään markkinoilla on satoja eri valmistajien tekemiä ja erilaisia titaani-implantteja, joista hammaslääkäri valitsee kuhunkin kliiniseen tilanteeseen sopivan. Implantti muistuttaa muodoltaan ruuvia (kuva 1), joten paikalleen asetetun implantin kierteet kiinnittävät sen heti mekaanisesti leukaluuhun porattuun reikään. Implantin pinta valmistetaan mikroskooppisen karheaksi. Karheuden on todettu parantavan titaanin kiinnittymistä luuhun. Implantti kiinnittyy luuhun (ns. osseointegraatio) mikro- ja makromekaanisesti kitkan ja luun paranemisen myötä. Titaanin ja luun välille ei muodostu pehmeää sidekudoskerrosta (Shroeder ym. 1996). Implantin kiinnittymisen sidoslujuus ei koskaan ylitä luun kohesiivista leikkauslujuutta; eräiden tutkimusten mukaan se olisi noin kolmasosa tiiviin luun leikkauslujuudesta (25 MPa vs 70 MPa) (Nevins ja Mellong 1998). Leukaluiden yksilölliset erityispiirteet asettavat usein rajoja implanttien ihanteelliselle asentamiselle. Jos luuta puuttuu implantoivalta alueelta runsaasti, voidaan implantoinnin yhtey dessä tehtävällä luunsiirrolla parantaa implantin kiinnittymistä ja hammaskruunun tai -sillan toimivuutta. Implantin asentamisen yhteydessä on oleellisen tärkeää ottaa huomioon vasta purijahampaiden implanttiin kohdistamien voimien suunta. Leukaluuhun kiinnittyneen im P. Vallittu ja H. Forss

3 plantin kyky vastata ulkoisiin voimiin on suurin implantin pituusakselin suunnassa. Tämän takia purennasta aiheutuvat voimat on pyrittävä saamaan implantin pituusakselin suuntaisiksi. Voimakas sivusuuntainen rasitus voi aikaansaada luun resorboitumista ja johtaa implantin irtoamiseen. Purentakuormituksen tasainen jakaantuminen omien hampaiden ja implanttikantoisten hampaiden välillä alaleuan nivelasemassa kallon suhteen on lähtökohta hoidon hyvälle ennusteelle ja purentaelimistön hyvälle pitkäaikaiselle toiminnalle (Kirveskari 2003). Implantin annetaan usein rauhassa kiinnittyä luuhun muutaman kuukauden ajan, ennen kuin sen päälle valmistetaan hammaskruunu tai -silta. Viime aikoina on otettu käyttöön menetelmä, jossa implantteja kuormitetaan heti niiden asentamisen jälkeen. Näin hammassilta voidaan ottaa käyttöön heti. Jos implantin annetaan luutua muutaman kuukauden ajan, joudutaan ulko näön kannalta tärkeillä alueille käyttämään väliaikaista irrotettavaa proteesia. Implanttien välitön kuormittaminen edellyttää hyvää mekaanista kiinnittymistä leukaluuhun jo leikkaustilanteessa, mikä ei ole kliinisesti kuitenkaan aina mahdollista. Posliinista ja kultaseoksesta valmistettu hammaskruunu tai -silta kiinnitetään implanttiin joko ruuvilla tai kiinnityssementillä. Useiden hampaiden puuttuessa asennetaan leukaluuhun riittävä määrä implantteja, jotta hammassiltaan kohdistuvat purentavoimat jakautuvat riittävän monen implantin kannettaviksi. Täysin hampaattomaan leukaan valmistettava kiinteä hammassilta tukeutuu yleensä kuuteen implanttiin. Lääkelaitos ylläpitää Suomessa hammasimplanttirekisteriä, johon on vuodesta 1994 lähtien hammaslääkärien ilmoitusten perusteella tallennettu tiedot istutetuista ja poistetuista hammasimplanteista. Uusimpien tietojen mukaan 60 % epäonnistumisista tulee ilmi ensimmäisen vuoden aikana (Lindén ym. 2003). Implanttien varaan kiinnitettyjen kruunujen ja siltojen ennuste on yleensä hyvä, jos potilaat valitaan oikein. Potilaiden valintaan vaikuttavat purentaolosuhteiden lisäksi yleisterveydelliset seikat ja kyky hyvän suuhygienian ylläpitämiseen. Ala leuan implanttisiltojen ennuste Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana A C KUVA 1. Röntgenkuva kahden puuttuvan alaposkihampaan korvaamiseksi asennetuista titaani-implanteista (A) ja implanttien () päälle valmistetuista yhteen kytketyistä hammaskruunuista (C). on hieman parempi kuin yläleuan siltojen. Tämä johtuu alaleuan tukevammasta luurakenteesta, joka antaa im plantille paremman tuen. Yleensä implanttikantoisille hammaskruunuille ja -silloille esitetään 90 %:n onnistumislukuja. Onnistumislukujen osalta on kuitenkin muistettava erottaa yksittäisen implantin pysyminen luussa 1997

4 A KUVA 2. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva hammaspaikka-aineena käytetystä yhdistelmämuovista (A) ja hammassilloissa käytetyn kuitukomposiitin poikittaisleikkauksesta (). kiinni ja kokonaishoidon onnistuminen. Vaikka itse implanttien kiinni pysymisen ennuste onkin hyvä, joudutaan korjaamis- tai uusimistoimenpiteitä tekemään hammaskruunuun tai siltaan esimerkiksi posliinin lohkeamisen vuoksi. Myös implanttien osien ja kruunujen kiinnittämisessä käytettäviä ruuveja joudutaan silloin tällöin vaihtamaan. Hammasimplantteja käytetään myös antamaan tukea huonosti pysyville irrotettaville kokoproteeseille. Hampaiden poiston seurauksena leukojen alveoliharjanteet menettävät korkeuttaan ja proteesin paikoillaan pysyvyys huonontuu. Tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi kiinnittämällä proteesi kahteen implanttiin neppareilla. Ratkaisua kutsutaan peittoproteesiksi. Peittoproteesit pysyvät hyvin paikoillaan, ja niillä on hyvä purra ja syödä. Toinen tyypillinen käyttöalue on yksittäisten, esimerkiksi hammas traumassa menetettyjen hampaiden korvaaminen implanteilla. Hammastraumoja sattuu usein hyvähampaisille nuorille. Implantteja käytettäessä ehjät naapurihampaat säästyvät siltapilarihionnoilta. Komposiitit eli yhdistelmämuovit Paikkaushoito muodostaa edelleen hyvin huomattavan osan hammaslääkärin työstä hammasterveyden kohenemisesta huolimatta (Nordblad ym. 2002) luvulla alkanut yhdistelmämuovipaikka-aineiden kehitys on johtanut hammasamalgaamin käytön huomattavaan vähenemiseen. Nykyään lähes 80 % kaikista hammaspaikoista tehdään yhdistelmämuovista (kuva 2) (Forss ja Widström 2001). Karieksen korjaavassa hoidossa käytettävät yhdistelmämuovit koostuvat muovimatriksista, johon on seostettu noin 65 % lasi hiukkasia. Lasi- tai keraamihiukkasten koko vaihtelee välillä 50 nm 10 µm. Hiukkasten tarkoitus on lisätä yhdistelmämuovin lujuutta ja pinnan kulumiskestävyyttä (O rien 1997). Yhdistelmämuovipaikka-aineiden kehitykseen vaikutti merkittävästi havainto, että lasihiukkasten koko ja hiukkasten välinen etäisyys vaikuttavat kulumiskestävyyteen. Lähellä toisiaan Y D I N A S I A T Jäljellä olevan ehjän hammaskudoksen säästäminen on keskeinen periaate vaurioituneen ja vajaalukuisen hampaiston nykyaikaisessa kuntouttamisessa. Puuttuvien hampaiden korvaamiseksi leukaluuhun voidaan asentaa yksi tai useampi titaanista valmistettu tekojuuri eli hammasimplantti. Äskettäin kliiniseen käyttöön on tullut kuitulujitteisia komposiitteja, jotka kiinnitetään hampaaseen liimaamalla ja joita voidaan käyttää puuttuvia hampaita korvaavien hammassiltojen kustannuksiltaan edullisena materiaalina P. Vallittu ja H. Forss

5 A KUVA 3. A) Hammaskarieksen tuhoaman kudoksen poistamisen jälkeen hammasluun ja -kiilteen pinta käsitellään sidosaineilla. ) Tämän jälkeen valmistetaan yhdistelmämuovista puuttuva hampaan osa. olevat pienet lujitehiukkaset tukevat paremmin matriksipolymeeria, jolloin purentakuormitus ei pääse lohkaisemaan paikallisesti polymeeriä yhtä helposti kuin silloin, kun lujitehiukkasten etäisyys toisistaan paikka-aineessa on suuri. Yhdistelmämuovipaikka-aineita on alettu käyttää asteittain myös takahammasalueella, missä purennan aiheuttamat kuormitukset ovat suuremmat kuin etuhammasalueella (kuva 3). Yhdistelmämuovi on hampaanväristä tahnamaista massaa, joka ruiskutetaan hampaaseen tehtyyn, karieksesta puhdistettuun onteloon. Massa kovettuu polymeroituessaan sinisessä valossa ja vapaiden radikaalien viedessä reaktiota eteenpäin. Kovettumisen jälkeen täyte muotoillaan ja viimeistellään käsityönä sopivaksi purentaan. Yhdistelmämuovin kiinnittäminen hammasluuhun (dentiini) ja hammaskiilteeseen perustuu liimausteknikkaan. Liimauksen perustana on kiilteen karhentaminen tai dentiinin pintakerroksen kollageenin (tyyppi I) paljastaminen syövyttämällä apatiittimineraalit säikeiden välistä pois fosforihapon avulla. Paljastuneet kollageenisäikeet käsitellään hydrofiilisella esikäsittelyaineella, joka on kemialliselta koostumukseltaan Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana pääasiassa hydroksietyylimetakrylaattia. Esikäsittelyaine mahdollistaa varsinaisen liimamuovin tunkeutumisen kollageenisäikeiden väliin. Liimamuovina käytetään erilaisia valokovetteisia dimetakrylaattimonomeereja, jotka kovetuttuaan peittävät kollageenisäikeet ja antavat tartuntapinnan täyteaineena käytetylle yhdistelmämuoville. Samalla liimamuovi sulkee hammasluussa olevat dentiinikanavat, joita pitkin ulkopuolinen ärsytys on voinut kulkea hampaan ytimeen. Koska liimaustekniikka poistaa tarpeen porata mekaanisia retentiouurteita, ja koska yhdistelmämuovitäyte kiinnittyy kauttaaltaan hampaaseen, ei hampaaseen pääse muodostumaan haitallisia purentakuormituksesta johtuvia jännityskeskittymiä, jotka altistaisivat sen murtumille. Ongelmia saattaa kuitenkin aiheuttaa yhdistelmämuovin kutistuminen kovettumisen aikana, sillä se voi huonontaa täytteen ja hampaan välisen sauman tiiviyttä. Kliinisesti ongelmaa vähennetään kovettamalla täyteaine pienissä erissä, jolloin haitallisen kutistuman suunta saadaan hallituksi. Polymeerikemian tutkimushankkeissa ongelmaa pyritään ratkaisemaan käyttämällä hyväksi hyperhaaroittuneita dendrimeerimolekyyle1999

6 A C KUVA 4. Synnynnäisesti puuttuvien yläetuhampaiden (A) korvaamiseksi valmistettiin lasikuitulujitteiset liimattavat hammassillat (), jotka kiinnitettiin liimaustekniikalla viereisiin hampaisiin (C). jä ja ROP-kovettumisreaktiota (ring opening polymerisation). Toinen merkittävä ongelma, joka liittyi yhdistelmämuovien käytön nopeaan yleistymiseen 1990-luvun alussa, oli monomeereihin liittyvien työperäisten allergioiden lisääntyminen (Lahtinen ym. 1996). Kun ongelma tiedostettiin, oikeisiin työskentelytapoihin ja muovikontaminaation välttämiseen pakkausteknisin keinoin alettiin kiinnittää yhä tarkempaa huomiota. Suojaustoimenpiteiden ansiosta työperäisten allergioiden määrä ei enää ole kasvanut hammashoitohenkilöstössä. Uusia allergiatapauksia todetaan silti edelleen. Myös potilaat voivat herkistyä yhdistelmämuoveille, mutta sitä todetaan hyvin harvoin. Tällöin on usein kyseessä potilas, joka on muualla, esimerkiksi työssään, jo aiemmin herkistynyt epoksi- tai uretaaniryhmän muoveille ja jolle sitten tämän herkistymisen vuoksi ilmaantuu ongelmia yhdistelmämuovista. Kuitulujitteiset komposiitit Hammaspaikka-aineena käytetty yhdistelmämuovi ei ole riittävän lujaa käytettäväksi esimerkiksi puuttuvia hampaita korvaavien hammassiltojen materiaalina. Äskettäin on saatu kliiniseen käyttöön pitkälti suomalaisen tutkimustyön ansiosta kuitulujitteisia komposiitteja (Freilich ym. 2000, Vallittu ja Sevelius 2000), jotka laajentavat yhdistelmämuovien käyttö alueita. Kuitulujitteisessa komposiitissa käytetään hiukkasmaisten lujitteiden sijasta lujitekuituja, joiden suuntauksella voidaan vaikuttaa komposiitin ominaisuuksiin. Suurin lujuus komposiitille saadaan käyttämällä yksisuuntaisia lujitekuituja, jolloin komposiitin taivutuslujuus vastaa valettujen metalliseosten lujuutta (Lassila ym. 2004). Väritön lasikuitukomposiitti mahdollistaa materiaalin käytön hammashoidossa myös ulkonäön kannalta tärkeillä alueilla (kuva 4). Kuitulujitteiset komposiittirakenteet kiinnitetään hampaan pinnalle tai vanhojen täytteiden poistamisen yhteydessä muodostuneisiin onteloihin vastaavalla liimaustekniikalla kuin yhdistelmämuovitäytteetkin. Menetelmässä tarve hioa omaa hammaskudosta vähenee tai poistuu joissakin tapauksissa kokonaan, minkä takia kuitulujitteisten komposiittien avulla tehtävä siltaproteettinen hoito myötäilee minimaalisen intervention hoitofilosofiaa. Menetelmää käytetään myös niissä tapauksissa, joissa omien hampaiden huonon kunnon takia tavanomaista, varsin kallista kultasiltarakennetta ei kannata tehdä huonon ennusteen takia. Myös silloin, kun implanttikiinnitteisten kruunujen ja siltojen valmistaminen on kustannussyistä mahdotonta, voidaan kiinteä proteesi tehdä pienemmillä kustannuksilla käyttämällä lasikuitulujitteisia sil toja P. Vallittu ja H. Forss

7 Hammaskruunun kiinnittämisessä hampaan juureen käytetään usein metallisia juurikanavanastoja. Juurikanavaan ankkuroitujen nastakruunujen ongelma on metallisen nastan usein aiheuttama hampaan juuren halkeaminen, joka johtaa hampaan poistamiseen. Syy juuren halkeamiseen on jäykän metallisen nastan juureen kohdistamat toistuvat jännitystilat, jotka johtavat hammasluun väsymiseen ja lopulta sen murtumiseen. Kuitukomposiitteihin kohdistunut biomekaaninen tutkimus on osoittanut, että lasikuitulujitteisen komposiitin ominaisuudet vastaavat hammasluun ominaisuuksia. Tämä on johtanut kuitulujitteisten komposiittinastojen käytön yleistymiseen, joka on vähentänyt juurien halkeamisriskiä (Isidor ym. 1996). Lopuksi Vaurioituneen ja vajaalukuisen hampaiston kuntouttamisessa on jäljellä olevan hammaskudoksen säästämisen periaate muodostunut tärkeäksi tavoitteeksi. Implanttikantoisten kruunujen ja siltojen käyttäminen tavanomaisten siltojen sijasta säästää puutosaukkojen viereisiä hampaita hionnalta. Yhdistelmä muovi tekniikoiden ja kuitulujitteisten komposiittien kehittymisen ja käyttöönoton myötä on hammaslääkäreille tarjolla huokea omia hampaita säästävä hoitomenetelmä. Kirjallisuutta rånemark PI, reine U, Adell R, Hansson O, Lindström J, Ohlsson A. Intraosseus anchorage of dental prostheses. Scand J Plast Recontr Surg 1969;3:1 90. Forss H, Widström E. From amalgam to composite: selection of restorative materials and restoration longevity in Finland. Acta Odontol Scand 2001;59: Freilich MA, Meiers JC, Duncan JP, Goldberg AJ. Fiber-reinforced composites. Chicago: Quintessence Publishing, 2000, s Isidor F, Ödman P, rondum K. Intermittent loading of teeth restored using prefabricated carbon fiber posts. Int J Prosthodont 1996; 9: Kirveskari P. Purenta ja päänsärky. Suom Lääkäril 2003;51 52: Lahtinen A, Kanerva L, Toikkanen J, Estlander T, Forss H. Ovatko hammashoitoalan ammattitaudit yleistyneet? Suom Hammaslääkäril 1996;3(18): Lassila LVJ, Tanner J, Leell A-M, Narva K, Vallittu PK. Flexural properties of fiber reinforced root canal posts. Dent Mater 2004;20: Linden R, Pihakari A, Perälä A, Mäkelä A. The 2002 Dental Implant Yearbook. Publications of the National Agency for Medicines 11 /2003. Helsinki: Lääkelaitos. Nevins M, Mellong JT. Implant therapy: clinal approaches and evidence of success. Tokyo: Quintessence Publishing, 1998, s Nordblad A, Vehkalahti M ja suun terveyden työryhmä. Suun terveydentila. Julkaisussa: Aromaa A, Koskinen S, toim. Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 3 /2002. Helsinki 2002, s O rien WJ. Dental materials and their selection. Chicago: Quintessence Publishing, 1997, s Pihakari A, Rintala J, Kitti U, Könönen M, Lindén R, Peltola J, Santavirta S, Konttinen YT. Hammasimplantti yleistyvä varaosa. Duodecim 2004;120: Shroeder A, Sutter F, user D, Krekeler G. Oral implantology. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, s Vallittu PK, Sevelius C. Resin-bonded, glass fiber reinforced composite fixed partial dentures a clinical study. J Prosthet Dent 2000;84: PEKKA VALLITTU, HLT, professori, EHL Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos Lemminkäisenkatu Turku HELENA FORSS, HLT, dosentti, EHL, ylihammaslääkäri KYS:n suu- ja leukasairauksien klinikka sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka PL 1777, Kuopio Uudet materiaalit hammaslääketieteen mullistajana 2001

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products Kuituvahvisteiset sillat Kaamospäivät 2-3.2.2012 EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd everstick products 1 Kuitujen käyttöindikaatioita: Sillat: -pintakiinnitteiset, kaviteettikiinnitteiset, vaippakruunukiinnitteiset

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi.

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Vältteletkö hymyilemistä yhden tai useamman puuttuvan hampaan vuoksi? Milloin olet viimeksi puraissut huoletta omenaa? Oletko lakannut tapaamasta

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää.

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Oletko menettänyt hampaan etkä tiedä, mitä asialle tekisit? Onko hammaslääkärisi poistanut takahampaasi, etkä näe syytä sen korvaamiselle?

Lisätiedot

Hammasimplanteilla. Esite potilaille

Hammasimplanteilla. Esite potilaille Hammasimplanteilla TURVALLISESTI ESTEETTINEN LOPPUTULOS Esite potilaille Hyvä lukija Hampaiden implanttihoito tehdään noudattaen luonnon esimerkkiä. Omien hampaidesi toiminta palautuu täydellisesti samalla

Lisätiedot

Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA Erityisasiantuntija Sari Koskinen

Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA Erityisasiantuntija Sari Koskinen Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA 22.11.2016 Erityisasiantuntija Sari Koskinen 23.11.2016 Sidonnaisuudet - Edellinen työnantaja HUS - ei sivutoimia - Karjalohjan aluetoimikunnan vpj.,

Lisätiedot

Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä...

Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä... Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä... Lisätietoja BIOMET 3i -hammasimplanttiratkaisuista Saat lisätietoja hammasimplanteista lukemalla koodin älypuhelimellasi. Suuren rahoitusalan yrityksen

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja.

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Milloin olet viimeksi puraissut omenaa? Kammoatko julkista esiintymistä huonosti istuvien proteesien vuoksi? Aiheuttaako proteesisi sinulle vaivaa ja epämukavuutta,

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnnan painoarvo 80 % Laadun painoarvo 20% = valittu toimittaja Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Lisätiedot

Aivan kuin luonnolliset hampaat

Aivan kuin luonnolliset hampaat Aivan kuin luonnolliset hampaat DENSPLY Implantsilla on pitkät perinteet tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Laaja tieteellinen ja kliininen tutkimusohjelmamme todistaa, että ASTRA TECH Implant System -järjestelmän

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Yhden hampaan lisääminen ja vahvistamien everstickc&b-kuidulla

Yhden hampaan lisääminen ja vahvistamien everstickc&b-kuidulla Kirjoittaja: HT Pasi Alander Yhden hampaan lisääminen ja vahvistamien everstickc&b-kuidulla tulisi käsitellä parhaan vahvuuden saavuttamiseksi. Kuituvahvistetuissa koekappaleissa (65 mm x 10 mm x 4 mm)

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa

Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa Katsaus Hammasimplantti ihmisen yleistyvä varaosa Antti Pihakari, Jaakko Rintala, Uula Kitti, Mauno Könönen, Robin Linden, Jaakko Peltola, Seppo Santavirta ja Yrjö T. Konttinen Hammaskuoppaharjanteen luuhun

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus TIEDE Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen ja Suomen Hammaslääkäriseura Unitutkimusseura Apollonia ry:n ry:n asettama työryhmä Unettomuuden hoito Lyhentyneen hammaskaaren

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA Suun omahoito-ohjeet Esteettisen hammashoidon klinikan asiakkaille T E K I J Ä / T : Sannamari

Lisätiedot

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET Parodontiitti: suomalainen kansansairaus Dos. Päivi Mäntylä 5000 suomalaista HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET TERVEYS 2000- TUTKIMUS Kahdella kolmesta > 30 v. suomalaisesta on parodontiittiin viittaavia

Lisätiedot

KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT OSUVAT KITALAKEEN MITÄ TEHDÄ?

KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT OSUVAT KITALAKEEN MITÄ TEHDÄ? Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dip AVDC, Dip EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRAN PURENTAVIKA: ALAKULMAHAMPAAT

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

3D-TULOSTUKSELLA KOHTI KESTÄVIÄ HAMMASPAIKKOJA

3D-TULOSTUKSELLA KOHTI KESTÄVIÄ HAMMASPAIKKOJA 3D-TULOSTUKSELLA KOHTI KESTÄVIÄ HAMMASPAIKKOJA Yhteyshenkilö: Prof. Kirsi Sipilä, Hammaslääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, Pl 1627, Itä- Suomen yliopisto, 70211 Kuopio kirsi.sipila@uef.fi, p.

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi

Futurabond U. Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Kaksoiskovetteinen universaali adhesiivi Tutkimuksen mukaan paras sidosaine Viime vuosina hammaslääketieteen adhesiivien kehitys on ollut valtavaa. Voco on työskennellyt johdonmukaisesti ja pikkutarkasti

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa Suun terveydenhuollon jaoston taustamuistioluonnos ja perusteet neuvostolle hammasprotetiikkaan liittyvän suosituksen antamiseksi Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Lisätiedot

Hankintaohjelma / Hintaliite

Hankintaohjelma / Hintaliite Liite 2. 1 (14) Hankintaohjelma / Hintaliite OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnat sisältävät kaikki seuraavat kulut: tuotteiden kuljetus, toimistomaksu, laskutuslisä, digitaaliseen

Lisätiedot

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas Kissaa on suuhun katsominen Kissojen hampaidenhoito-opas Kissa ei osaa hoitaa hampaitaan Aikuisella kissalla on 30 hammasta. Hampaan näkyvää osaa kutsutaan kruunuksi ja ikenen alla olevaa osaa juureksi,

Lisätiedot

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset

Lasi-ionomeerit. Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Lasi-ionomeerit Tunnetut, Kestävät, Pitkäikäiset Perinteiset lasi-ionomeerit Lasiionomeeriteknologia pitää pintansa! Hyvät tutkitut materiaalit Bioyhteensopivuus Fluoridin vapautuminen Hyvä saumatiiveys

Lisätiedot

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä TEHTÄVÄ 6. Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä Reg dd. 13, 21 on asetettu fikstuurat, joiden annetaan luutua useita kuukausia. Kun fikstuurat ovat kiinnittyneet lujasti

Lisätiedot

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dipl. AVDC, Dipl EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Jaakko Piitulainen: Kuitulujitteinen bioaktiivinen istute kallon luupuutosten korjausleikkauksissa Lectio praecursoria

Jaakko Piitulainen: Kuitulujitteinen bioaktiivinen istute kallon luupuutosten korjausleikkauksissa Lectio praecursoria Jaakko Piitulainen: Kuitulujitteinen bioaktiivinen istute kallon luupuutosten korjausleikkauksissa Lectio praecursoria 30.10.2015 Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat Onnettomuus. Aivokasvain.

Lisätiedot

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA

KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA KORJAAVA HOITO JA KÄYTETYT MATERIAALIT LASTEN HAMMASHOIDOSSA HLK Härkönen, Emmi Syventävien opintojen tutkielma Hammaslääketieteen laitos Oulun yliopisto 03 2015 Dosentti, EHLVuokko Anttonen ja HLT, EHLMarja-Liisa

Lisätiedot

Kuituvahvikkeen vaikutus väliaikaisen sillan vahvuuteen

Kuituvahvikkeen vaikutus väliaikaisen sillan vahvuuteen Sanni Sorjonen, Eevakaisa Tornberg Kuituvahvikkeen vaikutus väliaikaisen sillan vahvuuteen Materiaalitestaus Stick Tech Oy:lle Metropolia Ammattikorkeakoulu Hammasteknikko (AMK) Hammastekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Bisco Spotlight 2015

Bisco Spotlight 2015 Bisco Spotlight 2015 All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora Suora Itse-etsaus Total-etch-tekniikat Täydellinen yhteensopivuus Yhden pullon sidosaine! Vahvan sidostamisen suunnannäyttäjät:

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan

Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan Terveys, tiede ja tulevaisuus Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit Jukka Seppälä, Pekka Vallittu, Timo Närhi, Allan Aho ja Antti Yli-Urpo Uudet materiaalit ovat avainasemassa tulevaisuuden teknologioiden

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista

UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI. Yksinkertaisesti kaunista UNIVERSAALI NANO YHDISTELMÄMUOVI Yksinkertaisesti kaunista EHL, HLT Maarit Salonen-Kemppi Hammas Botnia Oulu SYNERGY D6 Helppokäyttöinen ja esteettinen Olen käyttänyt Synergyä etuhammastäytteisiin, etuhampaiden

Lisätiedot

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen GC Fuji II LC paikkaustekniikka Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Preparoi kaviteetti ja vie GC Cavity Conditioner, joka poistaa smear layer kerroksen ja suojaa dentiinitubulukset. Vie sekoitettu Fuji

Lisätiedot

Messukampanjat. Bisco Spotlight 2015. Hammaslääkäripäivät 2015. Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015. Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21.

Messukampanjat. Bisco Spotlight 2015. Hammaslääkäripäivät 2015. Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015. Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21. Messukampanjat Hammaslääkäripäivät 2015 Tarjoukset voimassa 19. 21.11.2015 Bisco Spotlight 2015 Bisco-tuotteet esittelyssä osastolla 2e21. All-Bond Universal Valokovetteinen universaali sidosaine Epäsuora

Lisätiedot

HUULI- JA SUULAKIHALKIOT

HUULI- JA SUULAKIHALKIOT HUULI- JA SUULAKIHALKIOT halkiotyypit hammashoidon ja oikomishoidon erityispiirteet luunsiirtoleikkaus ortognaattinen kirurgia Dos Arja Heliövaara, HUSUKE HUULI- JA SUULAKIHALKIOT huuli-suulakihalkiot

Lisätiedot

Muovit hammasprotetiikassa

Muovit hammasprotetiikassa Muovit hammasprotetiikassa Kirjoittajat: Pekka Vallittu, HLT, HT, dosentti, yliassistentti, Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos, proteesiosasto, Biomateriaaliprojekti Tapani Lastumäki HT- opiskelija,

Lisätiedot

Hammastekniikka tutuksi

Hammastekniikka tutuksi Hammastekniikka tutuksi Hammasteknikko on suun terveydenhuollon ammattilainen, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja -kojeita yhteistyössä hammaslääkärin kanssa. Hammasteknisessä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä)

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) POHJOIS- SUOMEN KOHORTTI 1966:N HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) KYSELYLOMAKKEEN VASTAUSOHJEET Vastaa rengastamalla sen vaihtoehdon

Lisätiedot

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Esteettiset juoksevat muovit GC:ltä. G-ænial & Universal Juoksevien muovien käsittelyominaisuudet Normaali täyteaineiden kestävyys. G-ænial juoksevien muovien uusi sukupolvi Etsitkö juoksevaa yhdistelmämuovia

Lisätiedot

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin.

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Ien- ja hammasvaivojen taustalla epätasapainoinen mikrobisto kk Annika Mäyrä I annika.mayra@versofinland.fi I +358 40 549 7114 Maailmanlaajuisesti 2.43 miljardia ihmistä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin!

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! -VALMENNUS Hyvinvointia Hampaista -valmennus Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! Onko asiakkaan kohtaaminen ja hoitovaihtoehdoista kommunikointi aika ajoin haasteellista? Onko potilaan motivointi

Lisätiedot

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use FI IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Lisätiedot

Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla

Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla SEHYK:ssä vuosina 2010-2012 hoidettujen potilaiden tutkimus ja tyytyväisyyskysely Sanna-Mari Virta HLK Hammaslääketieteen laitos Helsinki 6.3.2015

Lisätiedot

Uusi. *Fluoresenssikamera

Uusi. *Fluoresenssikamera Finnish Uusi Fluoresenssiperiaatteeseen perustuvan patentoidun teknologian kehitys Viimeisten viiden vuoden aikana SOPRO, hampaiden videokuvantamisen maailmanlaajuinen edelläkävijä, on hyödyntänyt kaiken

Lisätiedot

SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU

SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU Markus Similä SUORAT JA EPÄSUORAT TÄYTTEET TAKAHAMMASALUEELLA MEKAANISTEN OMINAISUUKSIEN, KLIINISEN TEKNIIKAN JA ENNUSTEEN VERTAILU Syventävien opintojen kirjallinen työ Syyslukukausi 2014 Markus Similä

Lisätiedot

G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys.

G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys. G-ænial GC:ltä Monikäyttöinen esteettisesti näkymätön yhdistelmämuovi täytemateriaali. Uusi potilaan ikään perustuvan värinmääritys. Luonnollista estetiikkaa G-ænial GC:ltä Etsintä on päättynyt. Kun tarvitset

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Hammasimplantit Suomessa 2010

Hammasimplantit Suomessa 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Hammasimplantit Suomessa 2010 Tandimplantat i Finland 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Anu Perälä +358 20 610 7362 anu.perala@thl.fi

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma

Lisätiedot

TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA. Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara

TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA. Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1 1. Anatomiaa 2 1.1 Hampaiden puhkeaminen 3 1.2 Purenta 4 1.3 Hampaan

Lisätiedot

Kliiniset toimenpiteet & tuoteluettelo. Immediate Provisional Implant

Kliiniset toimenpiteet & tuoteluettelo. Immediate Provisional Implant Kliiniset toimenpiteet & tuoteluettelo Immediate Provisional Implant Nobel Biocare AB -yrityksellä ja kaikilla tuotantoyksiköillä on ympäristöjärjestelmien mukainen ISO 14001 -sertifiointi Kaikkia tuotteita

Lisätiedot

Tervetuloa everstick -kurssille!

Tervetuloa everstick -kurssille! newdentaldimensions www.sticktech.com Tervetuloa everstick -kurssille! Seinäjoki 18.3.2011 Mikko Salminen / Stick Tech Pienoislennokeista hampaisiin 1990 luvun alussa Pekka Vallittu aloittaa kuitututkimuksen

Lisätiedot

Väliaikainen implanttikantoinen silta

Väliaikainen implanttikantoinen silta Sini Turunen Väliaikainen implanttikantoinen silta -apuväline lopullisen implanttikantoisen siltatyön valmistukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Hammasteknikko Hammastekniikka Opinnäytetyö 20.10.2014

Lisätiedot

Gradia Core TM. ja Fiber Post TM. GC:ltä. Täydellinen järjestelmä. esteettisen pilarin rakentamiseen. ja sementoimiseen.

Gradia Core TM. ja Fiber Post TM. GC:ltä. Täydellinen järjestelmä. esteettisen pilarin rakentamiseen. ja sementoimiseen. Gradia Core TM ja Fiber Post TM GC:ltä. Täydellinen järjestelmä esteettisen pilarin rakentamiseen ja sementoimiseen. Helpota jokapäiväistä työtäsi järkevällä järjestelmällä Haluatko yhdistää yksinkertaiset

Lisätiedot

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää.

Lähes kutistumaton. taka-alueen täytemateriaali. * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. Filtek Silorane Lähes kutistumaton taka-alueen täytemateriaali * < 1 % Kutistumisvertailu käyttäen bonded disc menetelmää. 3M ESPE Filtek Silorane Uusi standardi tulevaisuuden yhdistelmämuoveille Yhdistelmämuovien

Lisätiedot

Hammaskeskus Oy. 170,00 138,00 80,00 100,00 38,00 kipsistä, jotka kipsattu artikulaattoriin kasvokaariindeksin

Hammaskeskus Oy. 170,00 138,00 80,00 100,00 38,00 kipsistä, jotka kipsattu artikulaattoriin kasvokaariindeksin Hammaslaborpalvelut H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 2. ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRITASOISET PROTEETTISET JA PURENTAFYSIOLOGISET TYÖT = valittu toimittaja Hinnan painoarvo 40% Laadun painoarvo 60 % Tarjoajat: Tilausarvio

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä.

Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Täydellisesti tasapainotettu. GC EQUIA GC:ltä. Esittelyssä ensimmäinen paikkausjärjestelmä, jossa nopeus ja helppo käsiteltävyys yhdistyvät erinomaiseen esteettisyyteen. GC Fuji IX GP EXTRA ja G-Coat PLUS

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

HAMMASIMPLANTTIPOTILAAN HOITOPROSESSI

HAMMASIMPLANTTIPOTILAAN HOITOPROSESSI Opinnäytetyö (AMK) Suun terveydenhuollon koulutusohjelma 2011 Elina Laakso, Sanna-Mari A. Lehto & Sanna-Mari S. Lehto HAMMASIMPLANTTIPOTILAAN HOITOPROSESSI Kirjallisten potilasohjeiden ja hammasimplanttihoitoprosessin

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

Sementointioppaasi. Multilink Automix

Sementointioppaasi. Multilink Automix Sementointioppaasi Multilink Automix Tools VARUSTEET Universal YLEISSEMENTTI UUTUUS Ivoclean Mukana myös Liquid Strip Kaikkeen sementointiin Ivoclean Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta, joka puhdistaa

Lisätiedot

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 Hampaiden kuluminen (eroosio) mahdollinen hapan ylösnousu suuhun asti kuluttaa hampaita tavallisen syömisen ja juomisen lisäksi suu

Lisätiedot

Palauttaa sen, minkä aika vei. Luonnollinen ulkonäkö pidempään

Palauttaa sen, minkä aika vei. Luonnollinen ulkonäkö pidempään Luonnollinen ulkonäkö pidempään Ihosi iloksi Ajan myötä ihosi menettää täyteläisyyttään, kiinteyttään ja nuorekkuuttaan luonnollisen ikääntymisen vuoksi. Elimistön tuottaman kollageenin määrä alkaa vähentyä

Lisätiedot

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Suunterveys Johdattelua aiheeseen Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Hampaiden reikiintyminen on merkittävä kansanterveysongelma, joka käy kalliiksi sekä yhteiskunnalle että yksittäisille kansalaisille

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua?

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua? Mikä on parodontologi? Parodontologi on erikoishammaslääkäri, joka on saanut koulutuksen hampaiden kiinnityskudosten sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon. Parodontologilla on myös tavallista hammaslääkäriä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Araldite 2028-1 Kaksikomponenttinen kirkas polyuretaaniliima Ominaispiirteet Lasinkirkas Nopea kovetus UV- kestävä Liimaa monia metalleja ja muoveja Kuvaus

Lisätiedot

Hammasimplantit Suomessa 2009 Tandimplantat i Finland 2009

Hammasimplantit Suomessa 2009 Tandimplantat i Finland 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Hammasimplantit Suomessa 29 Tandimplantat i Finland 29 Antti Pihakari +358 4 53 9956 antti.pihakari@fimnet.fi Pekka Kallio + 358 5 559 5536 pekka@kallio.freeserve.co.uk

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Protemp. 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali. Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi.

Protemp. 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali. Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi. Protemp 3 Garant Yhdistelmämuovipohjainen väliaikaismateriaali Yhden sukupolven edellä.yhden askeleen lujempi. Menestyksen avaimet epäsuoriin restaurointeihin Epäsuorissa restauroinneissa, kuten kruunujen

Lisätiedot