Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

2 Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste Kokonaistyöaika ja henkilöstöseuranta Sairaus ja tapaturmapoissaolot Palkkakulujen seuranta Ostopalvelujen seuranta Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Rahoituksen seuranta Talouden seuranta ja ennuste palvelualueittain Koko kaupungin talousennuste Merkittävämpien investointien seuranta ajalta

3 Talousarvion seuranta ja ennuste 2013 Ydinkaupungin toteuma 8/ 2013 Ydinkaupungin talouden seurantatietojen suora vertailukelpoisuus edellisen vuoden vastaaviin tietoihin on heikko johtuen pääosin kuntaliitoksesta Nilsiän kanssa. Mikäli Kuopion vuoden 2012 talouden seurantatietoja oikaistaisiin kuukausiraportoinnissa Nilsiän vastaavilla tiedoilla, muodostuisi vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi tarvittava työmäärä kohtuuttomaksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Tilanne on seurausta mm. Nilsiän viimevuotisen toiminnan jakautumisesta v ydinkaupungin ohella Kuopion eri liikelaitoksiin ja taseyksiköihin, yhdistyneiden kuntien kirjaus ja seurantakäytäntöjen eroista sekä siitä, että Nilsiä hankki viime vuonna sosiaali ja terveyspalvelut liikelaitos Siiliset peruspalvelukeskukselta. Liikelaitos järjesti Siilinjärven, Nilsiän ja Maaningan muodostaman yhteistoiminta alueen sosiaali ja terveyspalvelut vuosina Ydinkaupungin v toteumaan sisältyy myös jonkin verran muita sellaisia uusia kuntien yhteistoimintana järjestettyjen palveluiden (ympäristönsuojelu, kirjasto ja kansalaisopisto) menoja ja tuloja, joita ei vuoden 2012 toteumassa ole. Niiden vaikutus ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittävä. Tulos ja rahoituslaskelman osalta vertailutaulukoissa vuoden 2012 toteutumislukuina on käytetty edellisessä kappaleessa mainituilla perusteilla Kuopion kaupungin toteumalukuja. Seurantateksteissä ja vero valtionosuustaulukoissa on käytetty Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettuja lukuja, kun ne ovat olleet selvitettävissä kohtuullisella työpanoksella. Seurantatekstit sisältävät lisäksi arvioita siitä, miltä osin menojen ja tulojen kasvu on seurausta kuntaliitoksesta. Toteumatietojen vertailukelpoisuutta vähentävät myös erot konsernin sisäisen laskutuksen ajantasaisuudessa sekä tilinpäätösjaksotuksiin tehdyt muutokset. Keskeiset tulot Verohallinto on tilittänyt kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana veroennakoita ja jäännösveroja 255,8 milj. euroa. Verokertymä on 20,4 milj. euroa ja 8,7 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä, 8,5 milj. euroa ja 3,4 % suurempi kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettu verokertymä vuoden 2012 tammi elokuussa. Verotulojen kertymä on 69,0 % talousarvion verotuloista. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 102,0 milj. euroa. Tämä on 65,5 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat noin 10,7 milj. euroa ja 11,7 % suuremmat kuin Kuopion vuotta aiemmat valtionosuudet. Tammi elokuun valtionosuudet jäävät kuitenkin noin 1,1 milj. euroa pienemmiksi (1,1 %) kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlasketut valtionosuudet vuotta aiemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus yhteensä on noin 7,4 milj. euroa ja 2,1 prosenttia suurempi kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettu verorahoitus viime vuoden vastaavalta ajalta. Toimintatulot vuoden 2013 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 75 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on 11,1 milj. euroa ja 17,3 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Arvio kuntaliitoksen ydinkaupungin tavanomaisia toimintatuloja kasvattavasta vaikutuksesta on vuositasolla noin 6,7 milj. euroa ja kuukausitasolla keskimäärin 0,5 0,6 milj. euroa. Näin ollen vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintatulojen kertymä on reaalisesti viime vuotta suurempi. Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kirjattu 65,5 % budjetoidusta määrästä. 1

4 Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin tammi elokuun toimintamenot ovat 438,3 milj. euroa. Menojen määrä on 43,3 milj. euroa ja 11,0 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kuntaliitoksen arvioidaan lisäävän toimintamenoja viime vuoden Kuopion toimintaan verrattuna vuositasolla noin 43 milj. euroa ja 7 %. Edellä sanotun perusteella vanhan Kuopion toimintamenojen kahdeksan ensimmäisen kuukauden kasvuvauhti on ollut vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 4 prosenttia. Toimintakulujen kahdeksan ensimmäisen kuukauden toteuma on 66,5 % talousarviosta. Vuoden 2013 tammi elokuun henkilöstömenot ovat 159,3 milj. euroa. Toteuma on 65,9 % talousarviosta. Henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 8,9 milj. euroa ja 5,9 prosenttia. Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet erityisesti kuntaliitoksen aiheuttamat henkilöstölisäykset sekä sopimusten mukaiset palkankorotukset. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on elokuun loppuun mennessä käytetty 193,4 milj. euroa. Tämä on 67,1 % talousarviosta. Menolajin kulut ovat kasvaneet liki 29 milj. euroa ja 17,4 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Pääosa po. menoista kertyy erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä. Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on heinäkuun lopussa noin 1,4 milj. euroa kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu 4,4 milj. euroa ja korko ja muita rahoituskuluja noin 3,0 milj. euroa. Vuosikate tammi elokuulta on 11,5 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 12,7 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 11,0 milj. euroa ja satunnaisia tuloja 6,1 milj. euroa alatorin pysäköintipaikkojen lunastussopimuksista. Vuosi sitten vastaavana aikana satunnaisten tuottojen kertymä oli 0,8 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden tulos tammi elokuulta on 6,7 milj. euroa. Tulos on noin 3,4 milj. euroa parempi kuin vuotta aiemman vastaavan ajanjakson tilikauden tulos. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Kuopion väkiluku oli heinäkuun 2013 lopulla henkeä, jossa on lisäystä vuoden alkuun 41 henkilöä. Kuopion väestökehitys on jatkunut edelleen positiivisena ja on tässä vaiheessa lähes identtinen edellisen hyvän vuoden kanssa. Pääosin syksyyn keskittyvä väestönlisäys on vielä edessäpäin ja perusennusteessa koko vuodelle arvioitu henkilön väestönlisäys näyttää ylittyvän. Kuopion työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 12,4 prosenttia ja työttömiä oli henkilöä. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan työttömyysaste oli 11,6 prosenttia ja työttömiä oli vajaat 500 henkilöä vähemmän. Koko maan työttömyysaste oli heinäkuussa 12,2 prosenttia, kun vuosi sitten vastaavana aikana työttömyysaste oli 11,1 %. Kuopion työttömyysaste on siten noussut koko maan tasoa hillitymmin. 2

5 Vuoden 2013 ennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2013 toimintatulojen yhteismääräksi 114,3 milj. euroa, joka on edellisen tuloennusteen mukainen. Toimintatuloja kertyy kuitenkin ennusteen mukaan 13,9 milj. euroa ja 13,8 % enemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä ja 0,1 milj. euroa ja 0,1 % vähemmän kuin talousarviossa. Kuntaliitoksen arvioidaan lisäävän tavanomaisia toimintatuloja 6,7 milj. euroa. Lisäksi valtio on maksanut liitosavustuksena ja valtionosuusmenetysten kompensaationa 4,5 milj. euroa. Valtionosuusmenetysten kompensaatio on 3,6 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa budjetoitua suurempi valtiovarainministeriön tehtyä asiassa päätöksen tuoreimmilla vuoden 2013 tiedoilla. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 677,8 milj. euroon. Menoarvio on 1,2 milj. euroa pienempi kuin heinäkuun ennusteessa ja lähes 19 milj. euroa ja 2,9 % suurempi kuin talousarviossa. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2012 tilinpäätöksestä liki 71 milj. euroa ja 11,6 %. Kun arvio kuntaliitoksen menovaikutuksista on noin 43 milj. euroa, nousevat vertailukelpoiset menot ennusteen mukaan nimellisesti lähes 28 milj. euroa ja 4,3 % viime vuodesta. Nimellinen menokehitys on jäämässä ennusteen mukaan edellistä vuotta vähäisemmäksi johtuen pääosin palkka ja hintatason nousun hidastumisesta. Verotuloennustetta on nostettu talousarviosta 6 milj. euroa. Arvio perustuu verotulojen osalta Kuntaliiton syyskuun alussa päivittämään valtakunnalliseen arvioon ja siitä johdettuun Kuopion ennusteeseen. Tässä on otettu huomioon kunnallisveron ja yhteisöveron tilitysarviot elokuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2013 kiinteistöverosta. Lisäksi on huomioitu se, että Verohallinnon elokuun lopussa julkaisemien ennakkotietojen perusteella näyttää marraskuussa olevan tarvetta pienemmälle lisäoikaisulle. Valtionosuusarvio perustuu ministeriöiden viime vuodenvaihteen valtionosuuspäätöksiin sekä lukiotoiminnan osalta tammikuun oppilasmäärälaskentaan sekä tulevan syyskuun oppilasmääräennusteeseen. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota pienempinä ja noin 5,9 milj. euron suuruisina. Arvio perustuu kaupunginhallituksen 3.6. päätöksen mukaisen lainanoton toteutumiseen sekä oletukseen sisäisten korkomenojen pysymisestä viime vuoden tasolla. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan tässä vaiheessa kertyvän noin 7 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Arvio perustuu talousarviota suurempiin osinkotuloihin, jotka on pääosin maksettu kesäkuussa. Talousarvioon sisältyi odotus 4 milj. euron tuloerästä liittyen alatorin pysäköintijärjestelyihin liittyvästä yhteisöjen velvoitepysäköintipaikkojen lunastuksesta. Vuoden 2013 tulot ovat 6,1 milj. euroa jo solmittujen sopimusten perusteella. Mikäli sopimuksia asiassa syntyy lisää, satunnaiset tulot nousevat ennustettua suuremmiksi. Ydinkaupungin tilikauden 2013 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 18,6 milj. euroa. Tämä on 9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 5,6 milj. euroa heikompi vuoden 2012 tilinpäätöksessä. 3

6 Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun alijäämänsä suuruudeksi 0,8 milj. euroa. Ennustettu alijäämä on noin 3,5 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa, Tilakeskuksen ja Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarviota heikommasta ennusteesta johtuen. Ennuste koko kaupungin vuoden 2013 alijäämäksi on 19,3 milj. euroa. Alijäämäarvio on 5,2 milj. euroa pienempi kuin heinäkuun ennuste. Talouden tasapainottaminen ja tuottavuustoimenpiteet Kuluvan vuoden talouskehitys ei ole edennyt talousarvion mukaisesti. Tammi maaliskuun talousarvion toteutumaennusteen näyttäessä yli 20 milj. euron alijäämää kaupunginhallitus päätti käynnistää normaalia laajemman valmistelun talouden tasapainottamiskeinojen hakemiseksi kuluvalle vuodelle 2013 sekä tuottavuuden kehittämistoimenpiteiksi lähivuosille. Kaupunginhallitus käsitteli palvelualueiden kuluvalle vuodelle valmistelemia talouden tasapainottamis ja tuottavuustoimenpiteitä, tasapainotustoimenpiteet olivat yhteisvaikutukseltaan noin 8,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi palvelualueiden tulevaa vuotta varten kokoamat ja esittämät tuottavuustoimenpiteet jatkotyöstämistä varten siten, että niistä laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja niitä tuodaan päätöksentekoon jo kuluvan vuoden aikana, jotta niillä on taloudellista vaikutusta jo vuonna Toimenpiteiden jatkovalmistelussa palvelualueilta edellytetään yhteistyötä mm. tilakysymysten osalta. Vetovoimaisuuden palvelualueella, kaupunkiympäristön palvelualueella, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella sekä konsernipalvelussa ja yleishallinnossa toteutettavia tasapainottamistoimenpiteitä vastaava määräraha päätettiin siirtää kasvun ja oppimisen palvelualueelle sekä perusturvan palvelualueelle. Määrärahaa kohdennettiin uudelleen vajaat 3 milj. euroa. Lisäksi kasvun ja oppimisen palvelualueen, terveydenhuollon palvelualueen ja perusturvan palvelualueen edellytetään toteuttavan valmistelemiaan tasapainotustoimenpiteitä (vaikutus noin 1,8 milj. euroa) ja etsivän myös uusia keinoja pienentää ylitysennustettaan. Kasvun ja oppimisen, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden tasapainotustavoite 1,8 milj. euroa ei toteutune, mutta muiden palvelualueiden tavoitteen 2,6 milj. euroa arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tavoitteeksi asetettiin yhteensä 2,4 milj. euroa maaliskuun ennustetta parempi tilikauden tulos. Uusimmat tulosennusteet ennakoivat, että tavoite ei tule toteutumaan. Ainoastaan Kuopion Vesi liikelaitos saavuttaa asetetun tavoitteen. Kuopion Energia liikelaitoksen liikevaihto jää budjetoitua pienemmäksi alhaisemmasta kaukolämmön myynnistä ja hinnankorotuksista luopumisesta johtuen sekä sähkösiirtohinnan alentamisesta johtuen, joten liikelaitoksen tilikauden tulos heikkenee maaliskuun ennusteesta. 4

7 Tilakeskuksen vuokratulojen arvioidaan jäävän 2,1 milj. euroa budjetoitua alhaisemmiksi ja menojen arvioidaan ylittyvät noin 0,5 miljoonaa euroa, joka johtuu mm. talousarvion jälkeen tehdystä energian hinnan korotuksesta ja budjetoimattomista myyntitappioista. Lisäksi tulosta heikentää 1 milj. euron kertapoisto kirjanpidossa Jynkän koulun poistuttua käytöstä. Tilakeskuksen tilikauden tulos siten heikkenee maaliskuun ennusteesta. Tilakeskuksen vapaaehtoisin henkilöstömenosäästöjen, paikkojen täyttämättä jättämisten ja muiden säästötoimenpiteiden vaikutus on yhteensä noin 0,4 milj. euroa kuluvana vuonna. Muiden liikelaitosten tulosennuste on hiukan maaliskuun ennustetta parempi tai sama kuin maaliskuussa. Kaupungille palveluja tuottavien tytäryhteisöjen (Servica, Kuhilas Oy, Istekki Oy ja IS HankintaOy) tavoitteeksi asetettiin yhteensä 1,2 milj. euron palvelumaksujen pienentämistavoite tuotantoa tehostamalla, jolloin yksikkökustannukset alenisivat. Tavoite ei toteudu täysimääräisesti. Palvelualueet ovat jatkovalmistelleet kokoamiaan kaupunginhallituksen hyväksymiä tuottavuustoimenpiteitä ja vieneet niitä käytäntöön. Vapaaehtoisilla henkilöstösäästötoimenpiteillä on toistaiseksi saavutettu n. 1,5 milj. euron säästö. Kh:ssa olleen selvityksen mukaan muilla henkilöstötoimenpiteillä on saatu säästöä aikaan lähes 1,6 milj.. Palvelualueiden ja liikelaitosten arvio tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta on noin 3,2 milj. euroa. Sovitut toimenpiteet etenevät koko ajan ja uusia toimenpiteitä valmistellaan, joten säästövaikutukset tulevat olemaan tämän hetkistä arviota suuremmat. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ylitysennuste budjettiin nähden on tällä hetkellä 9 milj. euroa. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin viranhaltijat ovat valmistelleet yhdessä sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaa, tuottavuusohjelman käynnistyminen on viivästynyt. Sairaanhoitopiirissä on aloitettu tuottavuusohjelman puitteissa mm. kattava henkilöstöohjelma, jonka vaikutuksen odotetaan näkyvän syksystä alkaen. Tämän vaikutus laskutuksen ja talouden tasapainoon arvioidaan myöhemmin syksyllä. 5

8 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 13/ TA 13/ Tot 13/ Tot % TP 12 TPE Tot 12 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 23,6 26,0 26,6 12,9 % 2,3 % 12,9 16,3 25,7 % 62,5 % Maksutuotot 33,4 35,5 33,5 0,2 % 5,7 % 20,9 20,8 0,3 % 58,6 % Tuet ja avustukset 19,9 24,7 25,1 26,3 % 1,6 % 13,8 18,7 35,1 % 75,5 % Vuokratuotot 16,5 16,9 17,7 7,4 % 4,6 % 12,7 14,2 12,1 % 84,2 % Muut toimintatuotot 7,1 11,2 11,5 61,7 % 2,3 % 3,4 4,9 41,1 % 43,5 % TOIMINTATUOTOT 100,4 114,4 114,3 13,8 % 0,0 % 63,8 74,9 17,3 % 65,5 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 168,3 182,0 180,4 7,2 % 0,9 % 113,8 120,1 5,5 % 66,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut 44,5 48,1 48,4 8,8 % 0,7 % 29,6 32,3 9,1 % 67,1 % Muut henkilösivukulut 9,7 11,6 10,4 7,0 % 10,7 % 7,1 7,0 1,3 % 60,3 % Henkilöstökulut yhteensä 222,4 241,7 239,2 7,5 % 1,1 % 150,4 159,3 5,9 % 65,9 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 187,2 201,8 215,0 14,9 % 6,6 % 118,9 138,0 16,0 % 68,4 % Muiden palvelujen ostot 76,6 86,6 92,1 20,2 % 6,3 % 45,8 55,4 20,9 % 63,9 % Palvelujen ostot yhteensä 263,8 288,4 307,1 16,4 % 6,5 % 164,7 193,4 17,4 % 67,1 % Muut toimintakulut yhteensä 120,9 128,8 131,5 8,8 % 2,2 % 79,9 85,6 7,2 % 66,5 % TOIMINTAKULUT 607,2 658,9 677,8 11,6 % 2,9 % 395,0 438,3 11,0 % 66,5 % TOIMINTAKATE 506,8 544,5 563,5 11,2 % 3,5 % 331,2 363,5 9,7 % 66,8 % Verotulot 331,5 371,0 377,0 13,7 % 1,6 % 235,4 255,8 8,7 % 69,0 % Valtionosuudet 136,1 153,6 153,4 12,7 % 0,1 % 91,3 102,0 11,7 % 66,4 % Rahoitustuotot ja kulut 2,7 0,7 1,3 51,6 % 288,0 % 1,0 1,4 30,9 % 197,2 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 24,3 23,8 23,8 1,9 % 0,0 % 16,2 15,9 1,9 % 66,7 % VUOSIKATE 12,2 3,2 8,0 34,5 % 347,7 % 12,7 11,5 9,1 % 358,8 % Suunn.mukaiset poistot 14,6 16,8 16,7 14,6 % 0,7 % 10,2 11,0 7,5 % 65,4 % Satunnaiset tuotot 1,6 4,0 6,1 289,0 % 52,5 % 0,8 6,1 681,8 % 152,5 % TILIKAUDEN TULOS 25,2 9,6 18,6 26,2 % 93,6 % 3,3 6,7 103,8 % 69,4 % Poistoeron lis. ( ) tai väh (+) 0,1 Rahastojen muutos 12,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 13,0 9,6 18,6 42,5 % 93,6 % 3,3 6,7 103,8 % 69,4 % 6

9 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 08 % 08 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 5,5 5,3 3,9 71,2 3,5 12,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 1,0 1,1 1,4 138,1 0,7 119,6 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,2 33,1 21,5 64,7 20,0 7,4 Kasvun ja oppimisen palvelualue 162,2 163,9 106,5 65,7 97,9 8,9 Perusturvan palvelualue 128,3 135,0 87,2 67,9 78,6 11,0 Terveydenhuollon palvelualue 192,7 205,0 133,9 69,5 114,9 16,5 Muu kaupunki 23,5 22,2 12,1 51,2 17,0 0,0 Vaalit 0,0 0,0 0,0 23,5 0,1 97,6 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,2 56,8 0,2 17,1 Konsernipalvelu 7,1 7,0 4,6 64,4 4,4 4,5 Yleishallinto 16,1 14,9 7,3 45,0 12,3 41,2 KAUPUNKI YHTEENSÄ 544,5 563,5 363,5 66,8 331,2 9,8 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2013 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE ELOK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 5,5 5,3 5,3 0,0 0,2 Kaupunkiympäristön palvelualue 1,0 1,0 1,1 0,1 0,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,2 33,1 33,1 0,0 0,1 Kasvun ja oppimisen palvelualue 162,2 163,6 163,9 0,3 1,7 Perusturvan palvelualue 128,3 135,2 135,0 0,2 6,7 Terveydenhuollon p palvelualue 192,7, 206,2, 205,0, 1,2, 12,3, Vaalit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 7,1 7,1 7,0 0,1 0,1 Yleishallinto 16,1 15,0 14,9 0,1 1,2 KAUPUNKI YHTEENSÄ 544,5 564,8 563,5 1,3 19,0 7

10 HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 24,9 24,9 0,0 0 % Kaupunkiympäristön palvelualue 120,9 127,2 6,3 5 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 245,3 262,9 17,6 7 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 1360,5 1424,3 63,8 5 % Perusturvan palvelualue 668,6 739,6 71,0 11 % Terveydenhuollon palvelualue 521,5 504,1 17,4 3 % Tarkastustoimi 1,3 1,7 0,4 31 % Konsernipalvelu 60,7 61,1 0,4 1 % Yleishallinto 12,3 7,6 4,7 38 % YHTEENSÄ 3016,0 3153,4 137,4 5 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 48,6 41,0 7,6 16 % Kuopion Vesi 51,4 57,5 6,1 12 % Kallaveden työterveys 23,4 27,3 3,9 17 % Kuntatekniikka liikelaitos 146,3 163,0 16,7 11 % YHTEENSÄ 269,7 288,8 19,1 7 % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Pohjois Savon pelastustoimi 180,7 183,6 2,9 2 % Kuopion Tilakeskus 29,7 31,8 2,1 7 % Isäntäkuntapalvelut 30,3 94,1 63,8 211 % YHTEENSÄ 240,7 309,5 68,8 29 % KAIKKI YHTEENSÄ 3526,4 3751,7 225,3 6 % Lukuihin ei sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimuksella palkatut eikä kesätyöntekijät. HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä ja ylityötä, lukuihin ei sisälly palkattomat kesekytykset. 8

11 Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 137 henkilötyövuotta suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012 ja koko kaupungin kertymä on 225 henkilötyövuotta suurempi. Nilsiän kuntaliitoksessa kaupungin palvelukseen siirtyi 319 henkilöä, Maaningan isäntäkuntapalveluiden käynnistyessä henkilöstöä siirtyi 90 henkilöä ja muiden vuonna 2013 käynnistyneiden isäntäkuntamallien vaikutus henkilöstömäärään on n. 20 henkilöä. Hajautetun laitoshuollon henkilöstöä, välinehuoltajia, ammattimiehiä ym. on siirtynyt vaiheittain kuluvan vuoden aikana liikelaitoskuntayhtymä Servican palvelukseen 128 henkilöä. Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi elokuussa on 66 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä pieneni 16 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 31 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 28 % perusturvan, 17 % hyvinvoinnin edistämisen ja 18 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi elokuun tukityöllistämisen kulut ovat 966 t ja tuotot ovat 354 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. Kesätyöntekijöiden henkilötyövuosikertymä elokuun loppuun mennessä on 31 htv (43 htv vuonna 2012) ja kulut ovat 664 t (888 t vuonna 2012). SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTV Kal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 % Vetovoimaisuuden palvelualue 18,9 8,6 10,3 54 % Kaupunkiympäristön palvelualue 12,1 12,1 0 0 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 13,1 10,4 2,7 21 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 15,3 14,9 0,4 3 % Perusturvan palvelualue 20,9 19,2 1,7 8 % Terveydenhuollon palvelualue 19 16,1 2,9 15 % Tarkastustoimi 6,1 1,2 4,9 80 % Konsernipalvelu 5,6 8,4 2,8 50 % Yleishallinto 11,8 3,7 8,1 69 % YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ 16,8 15,5 1,3 8 % Kuopion Energia 9,2 7,4 1,8 20 % Kuopion Vesi 15 14,0 1 7 % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos 17 17,4 0,4 2 % Pohjois Savon pelastustoimi 16,2 14,7 1,5 9 % Kuopion Tilakeskus 5,4 5,2 0,2 4 % Isäntäkuntapalvelut 18,1 27,3 9,2 51 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 1,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Vuoden 2013 tammi elokuun aikana sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on laskenut 2650 kalenteripäivää eli 7,2 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrät ovat suurimmat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla sekä kasvun ja oppimisen palvelualueella. 9

12 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Vetovoimaisuuden palvelualue % Kaupunkiympäristön palvelualue % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue % Kasvun ja oppimisen palvelualue % Perusturvan palvelualue % Terveydenhuollon palvelualue % Tarkastustoimi % Konsernipalvelu % Yleishallinto % YHTEENSÄ % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Kuopion Energia % Kuopion Vesi % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos % YHTEENSÄ % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Pohjois Savon pelastustoimi % Kuopion Tilakeskus % Isäntäkuntapalvelut % YHTEENSÄ % KAIKKI YHTEENSÄ % Lukuihin ei sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimuksella palkatut, kesätyöntekijät eikä luottamustoimipalkkiot ja tilille 4080 kirjattava muut palkkakustannnukset ja palkkiot. Lukuihin sisältyy palkkojen oikaisuerät (=sairaus ja tapaturmavakuutuskorvaukset). 10

13 Ydinkaupungin palkkakustannusten kasvu on 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joka pääsääntöisesti vastaa henkilöstömäärän kasvua. Palkkakustannusten kasvuun vaikuttaa Nilsiän kuntaliitos ja isäntäkuntamallilla käynnistyneet kirjaston, kansalaisopiston, ympäristönsuojelun ja Maaningan perusturvan ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet. Palkkoja korotettiin kaikilla sopimusaloilla 1,3 1,46 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,3 0,6 prosentin järjestelyerällä. Kuopion Energian palkkakustannusten alenema johtuu osittain asennusliiketoiminnan 28 henkilön siirtymisestä Kuntatekniikka liikelaitoksen palvelukseen

14 OSTOPALVELUJEN SEURANTA (ILMAN ERIKOISSAIRAANHOIDON KULUJA) YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Vetovoimaisuuden palvelualue % Kaupunkiympäristön palvelualue % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue % Kasvun ja oppimisen palvelualue % Perusturvan palvelualue % Terveydenhuollon palvelualue % Tarkastustoimi % Konsernipalvelu % Yleishallinto % YHTEENSÄ % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Kuopion Energia % Kuopion Vesi % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos % YHTEENSÄ % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Pohjois Savon pelastustoimi % Kuopion Tilakeskus % Isäntäkuntapalvelut % YHTEENSÄ % KAIKKI YHTEENSÄ % Ostopalvelukulujen kasvuun vaikuttaa Nilsiän kuntaliitos ja isäntäkuntamallilla käynnistyneet kirjaston, kansalaisopiston, ympäristönsuojelun ja Maaningan perusturvan ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet. Vuoden 2013 alussa on ostolaskujen kirjauskäytäntöä muutettu siten, että palveluiden ostosta aiheutuvien kulujen toteumatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 12

15 HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN t HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN % 13

16 Verotulot 2013 Talousarvion 371 milj. euron verotulokohdan toteutuminen edellyttää noin 21 milj. euron ja 6 prosentin kasvua vuoden 2012 Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettuihin verotuloihin. Kasvuodotuksesta noin kolmannes perustuu kiinteistöveroprosenttien korotuksiin ja verotusarvojen nousuun. Kunnallis ja yhteisöveron kasvun tulisi olla hieman yli 4 % talousarvion verotuloihin yltämiseksi. Alkuvuoden verotilitysten yhteismäärä on 255,8 milj. euroa. Se on noin 8,5 milj. euroa ja 3,4 % enemmän kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlasketut verotulot vuotta aiemmin. Kertymää ovat supistaneet erityisesti helmikuussa tilitettyjen edellisen vuoden veroennakkojen täydennysmaksujen väheneminen. Elokuussa kunnallisveron tilityksiin sisältyi verovuoden 2012 osalta kuntien ryhmäosuuden oikaisu, joka lisäsi kuntien verotuloja 223 milj. euroa. Kuopion osalta ko. erän suuruus oli 4,1 milj. euroa, joka on parantanut verotulojen toteutumaa. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt syyskuun alussa verotuloennusteen kuntasektorille. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 5,3 % ja yhteisöveron tuotto 7,2 %. Kunnallisveron tuoton lisäys perustuu pääosin ansiotulojen kasvuun, arvioon veronpalautusten vähentymisestä viime vuodesta ja tilityksiin edellisiltä vuosilta. Elokuun seurantaraporttiin Kuopion verotulojen kokonaismäärä on merkitty Kuntaliiton ennusteen ja jäljempänä esitettyjen ennakkotietojen perusteella 6 milj. euroa korkeammaksi kuin talousarviossa. Em. kuntaryhmän vuoden 2012 jako osuuden oikaisu on vaikuttanut verotuloarvion korottamiseen. Lisäksi myönteisiä viestejä verotuloarvion toteutumisen kannalta ovat verohallinnon huhtikuussa julkaisemat kuntakohtaiset ennakkotiedot v tulokehityksestä sekä kiinteistöveron maksuunpanosta, joka perustuu tilanteeseen ennen verovelvollisten kuulemista. Kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2011 vuoteen 2012 noin 5,0 % ja ansiotulot yhteensä 5,4 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 3,9 % ja 4,8 %. Näiden ennakkotietojen ja toteutuneen väestönkasvun perusteella Kuopion osuus vuoden 2013 ennakonpidätyksistä tulee nousemaan takautuvasti noin yhden prosenttiyksikön. Kiinteistöveron alustavien maksuunpanotietojen mukaan veron tuotto nousee liki 1 milj. euroa talousarviota suuremmaksi. Lisäksi verojen tilitysaikatauluihin tulee muutos, joka aikaistaa joitakin verotilityksiä ja lisää kuntien verotuloja tänä vuonna. Verotuloennuste päivitetään ja tarvittaessa tarkennetaan Kuntaliiton päivitettyä kuntakohtainen verotuloennuste lokakuussa. 14

17 VEROTULOENNUSTE 2013 TA TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot (2013) 302,6 306,0 3,4 1,1 % Edellisen vuoden ennakot 37,9 35,0 2,9 7,7 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 28,5 23,0 5,5 19,3 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 11,4 11,0 0,4 3,5 % Kunnallisvero 323,4 329,0 5,6 1,7 % Yhteisövero 16,8 16,5 0,3 1,8 % Kiinteistövero 30,8 31,5 0,7 2,3 % Yhteensä 371,0 377,0 6,0 1,6 % VEROTULOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot (2013) 289,4 306,0 16,6 5,7 % Edellisen vuoden ennakot 38,5 35,0 3,5 9,1 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 28,3 23,0 5,3 18,7 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 10,8 11,0 0,2 1,9 % Kunnallisvero 310,4 329,0 18,6 6,0 % Yhteisövero 15,6 16,5 0,9 5,8 % Kiinteistövero 23,7 31,5 7,8 32,9 % Yhteensä 349,7 377,0 27,3 7,8 % 15

18 VEROTILITYSTEN MUUTOS Tammi elokuu Muutos % Kunnallisveron ennakot (2013) 188,48 193,41 2,6 % Edellisen vuoden ennakot 37,33 38,74 3,8 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 0,00 0,00 Kunnallisvero, vanhat vuodet 9,99 10,69 7,0 % Kunnallisvero 235,80 242,84 3,0 % Yhteisövero 10,99 12,01 9,3 % Kiinteistövero 0,53 0,97 84,4 % Yhteensä 247,32 255,83 3,4 % Vuoden 2012 tietoihin sisältyy Nilsiä. 16

19 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan v ministeriöiden päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta ja opetus ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä noin 153 milj. euroa. Tämä on 0,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Tämän kuukausiraportin valtionosuusarvioksi on merkitty 153,4 milj. euroa, koska lukiokoulutuksen oppilasmäärälaskennan ja syksyn ennusteen perusteella joulukuun valtionosuustarkistus tuo noin 0,4 milj. euron lisäyksen po. valtionosuuteen. Kuopion ja Nilsiän valtionosuudet olivat vuonna 2012 yhteensä 153,8 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat jäämässä noin 0,5 milj. euroa viime vuoden yhteenlaskettuja valtionosuuksia pienemmiksi valtionosuusleikkauksista ja valtionosuusjärjestelmään sisältyvän kuntien välisen verotulotasauksen muutoksesta johtuen. Kuntaliitoksesta koituva valtion yhdistymisavustus ja valtionosuusmenetyksen korvaus käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä (liittymisavustus 0,8 milj. euroa ja valtionosuusmenetyksen korvaus 3,6 milj. euroa) eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. VALTIONOSUUSENNUSTE 2013 TA TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 163,1 162,7 0,4 0,2 % Verotulotasaus 0,5 0,5 0,0 2,0 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,0 9,9 0,2 1,5 % Yhteensä 153,6 153,4 0,2 0,1 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS TP TPE Ero 2012 *) 2013 Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 160,5 162,7 2,2 1,4 % Verotulotasaus 3,7 0,5 3,2 86,2 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,3 9,9 0,5 4,4 % Yhteensä 153,9 153,4 0,5 0,3 % *) sisältää sekä Kuopion että Nilsiän valtionosuudet 17

20 Pitkäaikaiset lainat 8/2013 Pitkäaikaisten lainojen määrä elokuun lopussa oli 231,2 milj. euroa, lainojen määrä on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana 43,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan lainakanta olisi vuoden lopussa 250,0 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 62,7 milj. euroa. Vuoden 2013 lainakantaan sisältyy Nilsiän pitkäaikaista lainakantaa 10,2 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu elokuun loppuun mennessä 11,3 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 2,0 milj. euroa. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2013 TA TPE Ero Milj. % Lisäys 51,7 75,7 24,0 46,4 % Vähennys 23,2 23,2 0,0 0,0 % Lainakannan muutos 28,5 52,5 24,0 84,2 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Lainakanta ,9 197,5 25,6 14,9 % Lisäys 46,6 75,7 29,1 62,4 % Vähennys 31,2 23,2 8,0 25,7 % Lainakanta ,3 250,0 62,7 33,5 % /as /asukas ,2 % 18

21 PALVELUALUEIDEN SEURANTA JA ENNUSTE Ydinkaupungin tilivelvolliset viranhaltijat: (kv , 91) Kaupunginjohtaja Palvelualuejohtajat Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, tietohallintojohtaja, kaupunginsihteeri, arviointijohtaja, konserniohjausjohtaja o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja, kehittämisjohtaja, o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja, o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinninjohtajat, tapahtumajohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja, mielenterveysjohtaja 19

22 Yhteenveto VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 2, , , , ,675 15, , TUET JA AVUSTUKSET 30, , , , , , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 1, , ,143 60,549 62,950 2, , TOIMINTATUOTOT 29, , ,651 1,014,105 1,168, , , PALKAT JA OIKAISUE 1,055, ,081, ,594,572 1,569,586 1,557,042 12, , HENKILÖSIVUKULUT 264, , , , ,042 11, , ASIAKASPALVELUJEN , ,500 75,985 32, MUIDEN PALVELUJEN 682, ,734, ,075,886 1,704,378 2,638, ,215 PALVELUJEN OSTOT 682, ,740, ,075,886 1,812,878 2,714, , ,562, ,638,692 AINEET, TARVIKKEET 29, , ,760 20,302 51,533 31, , AVUSTUKSET 1,373, , ,504,943 2,526,000 1,571, , , VUOKRAKULUT 105, , , , ,162 4, , MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 3,512,908 TOIMINTAKATE 3,483, , ,315 7,882 8, , ,125, ,906,053 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Toimintakatteen alitus on 0,2 milj. euroa ,756, ,251,843 6,497,986 5,483, ,448,304 49, , ,279, , , Talousarviomuutoksena on määrärahoista vähennetty kh:ssa 3.6. päätettyjen vuoden 2013 talouden tasapainottamiseen liittyvien sopeutustoimenpiteiden vaikutukset, yhteensä 0,33 milj. euroa. Tasapainotuksen sopeuttamistoimenpiteet on huomioitu ennusteessa: avustukset ja elinkeinohankkeet 0,25 milj.euroa henkilöstömenot 0,02 milj. euroa. Lomarahanvaihdot, vapaaehtoiset työ ja virkavapaat. ostopalvelut 0,06 milj.euroa 20

23 Yhteenveto KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 4,759, ,084, ,256,522 9,881,538 10,342, , ,086, MAKSUTUOTOT 3,440, ,941, ,635,257 4,643,531 4,403, , ,231, TUET JA AVUSTUKSET 54, , ,873 1,221,500 1,203,270 18, , VUOKRATUOTOT 10,758, ,806, ,001,356 13,420,164 13,925, , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 1,778, ,043, ,663,572 8,666,200 8,512, , ,848, TOIMINTATUOTOT 20,790, ,894, ,552,580 37,832,933 38,387, , ,835, PALKAT JA OIKAISUE 4,862, ,225, ,440,165 7,919,893 7,910,035 9, , HENKILÖSIVUKULUT 2,268, ,404, ,446,833 3,660,982 3,617,050 43, , ASIAKASPALVELUJEN 290, , , , , MUIDEN PALVELUJEN 8,366, ,090, ,917,871 16,120,522 17,376,927 1,256, ,459, PALVELUJEN OSTOT 8,656, ,090, ,408,005 16,958,722 17,376, , ,968, AINEET, TARVIKKEET 759, , ,263,325 1,292,014 1,260,370 31, , AVUSTUKSET 2,186, ,859, ,087,625 4,800,100 4,889,485 89, , VUOKRAKULUT 1,270, ,101, ,894,507 1,927,759 1,920,512 7, , MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 20,131,015 TOIMINTAKATE 659, , , , , ,789 47, , ,445, ,871,754 36,783,685 37,246, , ,374,414 1,448, ,174 1,049,248 1,141,464 92, ,460, TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Alueellisen ympäristösuojeluyksikön muodostamisesta Suonenjoen kaupungin kanssa aiheutuneista määrärahamuutoksista on tehty talousarviomuutos ja se on nettovaikutukseltaan +0. Eläinlääkintähuollon ostopalvelut on budjetoitu asiakaspalvelujen ostoon. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston mukaan ne on kirjattava muiden palvelujen ostoon. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Kuljetuspalvelut: Henkilökuljetusten kustannukset ylittyvät n euroa, josta koulukuljetusten ylitys arvioidaan olevan euroa johtuen kouluverkostomuutoksista ja indeksikorotuksista. Perusturvan vammais ja sos.huoltolain mukaisten kuljetusten menot ylittynevät n eurolla. Kertyneet kustannukset laskutetaan edelleen kasvun ja oppimisen palvelualueelta sekä peruspalvelujen vanhus ja vammaispalvelujen yksiköstä joten niillä ei ole vaikutusta kaupunkiympäristön palvelualueen nettotulokseen. Tori ja katualueet: Kauppatorin ja katualueiden vuokratuloissa on riski jäädä jopa euroa alle budjetoidun mm. rakentamisen viivästymisestä johtuen. Saamatta jäävät vuokratuotot pyritään kattamaan muilla tuloilla ja menosäästöillä. Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito: Kunnossapidon osalta on kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa tehty kolmella urakkaalueella sopimus, joka hinnaltaan ylittää ennakoidun tason. Urakkasopimus kattaa koko vuoden. Läntisen kunnossapitoalueen alueurakka, jonka sopimuskausi alkaa , on kilpailutettu kevään aikana. Tämänkin sopimushinta on suurempi mihin talousarviossa on varauduttu. Molempien sopimusten toteuttamista on tarkasteltava vuoden edetessä koko kunnossapidon käyttösuunnitelmatasolla ja tehtävä mahdollisia taloudellisia muutoksia tarvittaessa. Myyntivoitot / maanvuokratuotot: Myyntivoittotavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Maljalahden tonttien osalta on kolmesta tontista tehty kiinteistökauppojen esisopimukset. Lopulliset kaupat tehdään syksyllä. Lisäksi tiedossa on Kärängässä rivitalotontin myynti sekä Pirtin alueen rantatonttien myyntejä. Maanvuokratuotot toteutuvat noin 0,7 M talousarviota suurempana. Tämä johtuu lähinnä suuresta kerros ja rivitalotonttikysynnästä sekä elinkustannusindeksin noususta. Nilsiä: Nilsiän budjetoima :n maankäyttö ja kehittämiskorvus jää saamatta. Lisäksi Nilsiän osalta eläinlääkärien vastaanottotilan vuokrat puuttuvat talousarviosta. Nämä pyritään kattamaan taksojen korotuksilla, kulujen säästöillä sekä maaomaisuuden muilla tuloilla. Avustusmenot: Avustusmenot ylittyvät n eurolla. Joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt v paikallisliikennetukeen euron lisämäärärahan. Tämä käsitellään tamuutosten yhteydessä. Kaupunkiympäristön käyttösuunnitelman sisällä on kaupunkirakennelautakunta päättänyt käyttää euroa johdon tukipalvelujen säästöä talkootoiminnan avustuksiin. PALVELUJEN OSTOT PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN Henkilötyövuosien kehitys on henkilöstösuunnitelman mukainen. Lisäyksenä vuoteen 2012 verrattuna on Nilsiän kuntaliitoksen sekä isäntäkuntamallin vaikutus. Kunnossapitosopimusten tuoma kustannusylitys pyritään kompensoimaan muilla säästöillä

24 Yhteenveto HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 700, ,418, ,007,348 2,217,620 2,177,477 40, ,170, MAKSUTUOTOT 2,260, ,105, ,711,314 3,683,828 3,593,033 90, , TUET JA AVUSTUKSET 317, , , ,254 1,042, , , VUOKRATUOTOT 915, ,103, ,654,277 1,511,732 1,660, , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 329, , , , ,967 85, , TOIMINTATUOTOT 4,523, ,550, ,202,706 8,787,192 8,903, , ,700, PALKAT JA OIKAISUE 8,533, ,283, ,932,147 14,203,341 14,162,295 41, ,230, HENKILÖSIVUKULUT 2,590, ,742, ,888,562 4,301,519 4,162, , , ASIAKASPALVELUJEN , ,200 3,638 16, MUIDEN PALVELUJEN 3,049, ,414, ,112,055 6,168,369 6,290, ,660 PALVELUJEN OSTOT 3,049, ,418, ,112,055 6,188,569 6,293, , ,177, ,181, AINEET, TARVIKKEET 738, , ,146,441 1,469,882 1,485,891 16, , AVUSTUKSET 1,376, ,429, ,765,871 3,210,070 3,241,753 31, ,475, VUOKRAKULUT 8,187, ,245, ,992,794 12,504,445 12,510,328 5, , MUUT TOIMINTAKULUT 66, , , , ,852 54, , TOIMINTAKULUT 24,541,875 TOIMINTAKATE 20,018, ,051, ,501, ,981, ,778,323 41,996,249 33,209,057 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan alittuvan n ,028,880 33,125,490 32, ,047,851 83, ,347,167 Talousarviomuutoksena on määrärahoista jo vähennetty kh:ssa 3.6. päätettyjen vuoden 2013 talouden tasapainottamiseen liittyvien sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset, yhteensä Sopeuttamistoimenpiteitä ovat mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen, markkinointimäärärahasta säästäminen ja yleinen säästäväisyys kaikissa hankinnoissa sekä luopuminen mm. Kulttuuri ja liikuntapolkupäivien järjestämisestä. Kansalaisopiston tuloissa on budjetointivirhe Nilsiän kansalaisopiston osalta. Tuloihin oli budjetoidu liikaa laskutettavaksi Nilsiän vuokrataloilta, heidän ja kansalaisopiston yhteisen työntekijän palkkakustannuksista. Em. työntekijän palkasta laskutetaan puolet ( ) eikä koko palkkaa ( ), kuten oli budjetoitu. Kansalaisopisto pyrkii kattamaan tämän tulovajeen muilla tulojen lisäyksillä. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio sisältää sopeuttamistoimenpiteitä yhteensä n. 1,2 M. Niiden toteuttaminen esim. kirjaston osalta on erittäin haasteellista, koska sopeuttamistoimenpiteiksi suunnitellut verkostoratkaisut jäivät toteutumatta. Tilavaraustiimi siirtyi lukien kasvun ja oppimisen palvelualueelta liikuntapalveluihin, tämä on huomioitu talousarviomuutoksissa

25 Yhteenveto KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 1,459, ,769, ,013,451 3,093,253 3,222, , , MAKSUTUOTOT 3,461, ,597, ,272,567 7,039,936 6,503, , , TUET JA AVUSTUKSET 3,329, ,483, ,596,169 2,518,455 2,591,944 73, , VUOKRATUOTOT 157, , , , ,101 22, , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 30, , ,607 88,794 94,783 5, , TOIMINTATUOTOT 8,437, ,049, ,227,271 13,050,922 12,700, , , PALKAT JA OIKAISUE 49,661, ,934, ,987,967 78,694,123 79,560, , ,572, HENKILÖSIVUKULUT 13,681, ,769, ,243,202 22,247,378 22,002, , ,759, ASIAKASPALVELUJEN 2,285, ,159, ,741,988 3,792,522 3,796,506 3, , MUIDEN PALVELUJEN 12,847, ,475, ,205,558 24,856,507 25,515, , ,310, PALVELUJEN OSTOT 15,132, ,634, ,947,544 28,649,029 29,312, , ,364, AINEET, TARVIKKEET 1,586, ,693, ,146,408 2,434,943 2,442,213 7, , AVUSTUKSET 5,080, ,026, ,058,755 9,600,260 9,600, ,541, VUOKRAKULUT 21,002, ,313, ,367,641 33,408,821 33,408, ,041, MUUT TOIMINTAKULUT 151, , , , ,083 51, , TOIMINTAKULUT 106,296, ,580,410 TOIMINTAKATE 97,858, ,531, ,065, ,838, ,285, ,234, ,628, ,928,485 1,343,844 1,694,347 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,35 M alle talousarvion ja toimintakulujen n. 1,3 M talousarviota suurempana ,563, ,089,916 Toimintatuotoissa päivähoidon asiakasmaksujen kasvu on taittunut vuoden edetessä, tulojen alittuminen johtuu työttömyyden ja työn osaaikaisuuden lisääntymisestä talousalueella: perheen alentuneet tulot on asiakasmaksulain mukaan huomioitava asiakasmaksussa. Toimintakulujen ylitysennuste koostuu seuraavista asioista: Varhaiskasvatuksen ylitysennuste yhteensä n. 1M : henkilöstön vähentämistavoitteen toteutumatta jääminen n hoito ja avustajahenkilöstön lisäämisesta (lapismäärän kasvu on vaikuttanut hoitohenkilökunnan lisäämiseen, palkkatuella palkattuja työntekijöitä on päivähoidossa elokuun alussa 10 vähemmän kuin vuosi sitten. Avustajina työskennelleiden palkatuettujen työpanosta on jouduttu korvaamaan osittain omilla määräaikaisilla avustajille päivähoidon työntekijöiden palkantarkistuksista (palkantarkistuksen vaikutus järjestelyvaraerä palkattomat virkavapaat = ) n varhaiskasvatuksen ateriapalvelumenoista ja atkkustannuksista (hoidossa olevien lasten määrä ylittyy arvioidusta, MuksuNet asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönoton kustannukset ovat arvioitua suuremmat) n päivähoidon laitoshuollon siirrosta Servicalle (siirto toteutettiin asteittain 1.5. mennessä. Ylityksessä on huomioitu myös yhdistelmätyöntekijöiden siirtyminen Servicalle. Perusopetuksen ylitysennuste yhteensä n. 0,6 M : n henkilöstön vähentämistavoitteen toteutumatta jääminen n kuluvan vuoden talousarvioon sisällytettyjen sopeuttamistoimien toteutumatta jääminen (kouluverkosto, opetusryhmien väheneminen) n atkkustannusten vähentämistavoite ei toteudu n koulukuljetuskustannusten ylittyminen ostopalvelusopimuksesta. Ylityksen syynä ovat kouluverkostomuutokset mm. Jynkän koulun siirtyminen Niiralaan, myös ostoliikennesopimuksen kustannukset ovat nousseet arvioitua enemmän. perusopetuksen tulevan syksyn suunnittelun perusteella ylityspaineet kasvavat mm. iltapäivätoiminnan laajenemisen (56 uutta ryhmää) myötä, myös opetusryhmien määrä kasvaa oletettua enemmän. Opetusryhmien kasvun kustannukset pyritään kattamaan kouluille asetettujen sopeuttamisvelvoitteiden avulla, kk ja ipohjaajien määrän kasvun ylitykseksi ennustetaan tässä vaiheessa n euroa. Henkilökohtaisten ohjaajien hakemukset ovat vielä pääosin käsittelemättä. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yitysennusteet ovat yhteensä n , muiden palveluprosessien sopeuttamistoimilla saadaan katettua ylitysennusteesta n palvelualueille ilmoitettu henkilöstömenojen säästötavoite on kasvun ja oppimisen palvelualueella Nuorispalveluiden, kasvun ja oppimisen tuen palveluiden sekä tukipalveluiden ennusteet sisältävät em. säästöt, yhteensä n Varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta vaadittavat säästöt, jotka ovat yhteensä n , eivät sisälly ennusteeseen. Avainprosessien säästöesitykset on käsitelty johtoryhmässä. Varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä kasvaa vuoden 2013 talousarviossa arvioitua lapsimäärää enemmän, myös päivähoidon sisällä halvemman perhepäivähoidon osuus pienenee ja kalliimman päiväkotihoidon osuus palveluista kasvaa. Tämä aiheuttaa paineita lisätä myös oman henkilökunnan määrää, kustannuspaineet kohdistuvat myös ateria ym. palveluiden ostoihin. Sisäisissä vuokrissa on havaittu myös budjetointivajetta. Vaje johtuu siitä, että osassa tilakeskuksen ilmoittamista vuoden 2013 vuokrista puuttui pääomavuokran osuus ja joidenkin tilojen vuokrat kokonaan. Vuokrien osalta talousarviomuutosesitys on käsitelty lautakunnassa. Tässä vaiheessa vuokrat ennustetaan talousarvion mukaisena. Perusopetuksen oppilasmärää ei enää vähene, joten perusopetuksen sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen ei ennakkotietojen mukaan toteudu. Yhdeksi tuottavuustoimenpiteeksi päätetyn verkoston tarkistamisen osalta vain toisen esitetyn koulun eli Airakselan koulun lakkauttamispäätös on tehty. Uusi verkostotarkastelutyö on jo aloitettu

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 10 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste 26 11 214 Elokuun kuukausiraportti Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin Elokuun ennusteen mukaan koko

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1 Talousarvion seuranta ja tilanne...3 2 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys...11 3 Rahoituksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1 Talousarvion seuranta ja tilanne... 3 2 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain...12 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot