Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POKELY/484/ /2012 Käsittelijä Sirpa Catalano Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ala: STM:n hallinnonala 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Paletti - Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Itä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä EURA JÄRJESTELMÄ 1/17

2 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Organisaatiotyyppi Ammattikorkeakoulu Y-tunnus Lähiosoite Tikkarinne 9 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Joensuu Faksinumero IBAN FI BIC OKOYFIHH Pankkiyhteys Joensuun Seudun Osuuspankki Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Anne Ilvonen Asema organisaatiossa Tutkimus - ja kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Eero Elsinen Asema organisaatiossa Hallinto- ja talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi ei vielä tiedossa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Eero Elsinen Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Tuomas Lappalainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja EURA JÄRJESTELMÄ 2/17

3 4.1.1 Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalveluejn kuntayhtymä toteuttaa osan hankkeesta, mikä tarkennetaan yhteistyösopimuksella hankkeen rahoituksen varmistuttua. Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä toteuttaa hankkeen muiden osatoteuttajien kanssa hankesuunnitelman mukaisesti. Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä hankkeeseen osallistuu (24kk) sairaanhoitajakehittäjä ja 12kk asiantuntijalääkärien työpanosta. Kehittäjän tehtävänä on yhteistyössä lääkäriasiantuntijoiden kanssa suunnitella ja toteuttaa PKSSK:n hankkeelle asettamia tavoitteita ja toimenpiteitä:1. Kehittää palliatiivisen hoidon alueellista rakennetta ja hoitojärjestelmää kuvaamalla alueellinen saattohoitopolku, toimeenpanemalla saattohoitosuunnitelmat ja yhtenäiset ohjeistukset sekä kehittämällä sähköisiä monikanavaisia konsultaatiokäytänteitä perusterveydehuollon palliatiivisen hoidon laadun parantamiseksi. 2. Moniammatillisen palliatiivisen ja saattohoidon verkostotoimintamallin kehittäminen luomalla kuntiin lääkäri-hoitajatyöpari ja hyödyntämällä konsultaatio - ja hoitokäytänteissä moniammatillista asiantuntijuutta 3. Palliatiivisen ja saattohoidon osaaamisen rakenteiden kehittäminen antamalla asiantuntijatukea koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Osa toimenpiteistä tehdään yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan kuntayhytmän kanssa. Osatoteuttajan nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa osan hankkeesta, mikä tarkennetaan yhteistyösopimuksella hankkeen rahoituksen varmistuttua. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa hankkeen muiden osatoteuttajien kanssa hankesuunnitelman mukaisesti. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä hankkeeseen osallistuu projektiasiantuntija (12kk) ja suunnittelija (5kk). Projektiasiantuntijan tehtävänä on yhteistyössä suunnittelijan kanssa suunnitella ja toteuttaa hankkeelle asetetttuja tavoitteita ja toimenpiteitä: 1. Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen rakenteiden kehittäminen selvittämällä kunta-ja yritystoimijoiden palliatiivisen ja saattohoidon osaamistarvetta, osallistumalla suunnitteluun ja pilotointiin nuoriso-ja aikuiskoulutuksen perusopetuksen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opintojaksokokonaisuudessa. 2. Kehittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon alueellista rakennetta kuvaamalla ja visualisoimalla hyvä saattohoitoympäristö. 3.Moniammatillisen palliatiivisen- ja saattohoiton verkostotoimintamallin kehittäminen osallistumalla osaamisyhteisötyöskentelyyn. Osa toimenpiteistä tehdään yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmään kutsutaan edustajat Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä sekä perusterveydenhuollon kehittämisyksiköstä. Ohjausryhmään tulee Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Karelia ammattikorkeakoulun sekä rahoittajan edustajat. Ohjausryhmän kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa. Muut ohjausryhmän jäsenet {esim. P-K:n tietotekniikkakeskus, kuntien edustajia, potilasjärjestön edustaja (esim.p-k:n syöpäyhdistyksen edustaja) yksityisen hoitokodin edustaja} 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit * ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönototn innovaatiot perusterveydenhuollossa.( ) (ESR) EURA JÄRJESTELMÄ 3/17

4 * HIMA-hanke - virtuaalinen ideaalikoti ( ) (ESR) * Ympärivuorokautisen kotihoidon kehittäminen seudullisena verkostoyhteistyönä (EAKR) * IMMO-hanke - Ikäosaamisen kehittäminen monialaisena yhteistyönä (EAKR) * eterveyskeskus, Lieksan kaupunki ja Nurmes-Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä * Sosiaali -ja terveydenhuollon kansallinen kehhittämisohjelma, Kaste, * eosmo - hanke - Osaamisen hallinnan uudet innovaatiot kehittyvien sosiaali-ja terveyspalveluiden tukena ( , ESR) 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Potilaalla tulee olla oikeus hyvään oireita lievittävään palliatiiviseen- ja saattohoitoon asuinpaikastaan riippumatta. Suomessa on n saattohoitoa ja n palliat.hoitoa tarvitsevaa pot./v. Hoitopolut rakentuvat epäyhtenäisesti ja epäoikeidenmukaisesti eri alueilla. Palliatiivisen- ja saattohoidon organisointi on puutteellista ja hoidon taso kirjavaa. Osaavia saattohoitoon painottuneita osastoja tai hoitoyksiköitä ei juurikaan ole P-K:n maakunnassa. Alueellista saattohoidon järjestämistä ei ole koordinoitu. Haasteena eri erikoisalojen järjestämä hoito sairaalassa, terveyskeskuksessa, saattohoitoyksiköissä tai kotona. Väestörakenteen painottuessa ikääntyneisiin, eri sairausryhmien kroonistuessa ja yleistyessä (syöpä,keuhkosair,vaikeat sydänsair, dementoivat sair., neurol,sair) perus-ja erityisosaamisen tarve kasvaa kaikissa terveydenhuollon palveluja tarjoavissa organisaatioissa. Hankkeen tarkoituksena on moniammatillisen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen sekä rakenteiden kehittäminen PKSSK:n alueen kunnissa. Palliatiivisen- ja saattohoidon rakenteet ja hoitokäytäntöjen prosessit kuvataan, analysoidaan, arvioidaan ja kehittämistoimenpiteet suunnitellaan tukemaan kotihoito-ja kuntakeskeistä alueellista toteutusta. Akuuttien ja vaikeasti hallittavien oireiden asiantuntija- ja konsultaatiokäytänteitä kehitetään (PKSSK). STM:n (2012:7, 2010:6) suositusten mukaan kehitetään palliat-ja saattohoidon perus-ja täydennyskoulutusta vastaamaan alueen osaamistarpeisiin. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? STM:ltä on tullut useita suosituksia: Hyvä saattohoito Suomessa,STM:n julkaisuja 2010:6 Syövän hoidon kehittäminen vuosina STM:n selvityksiä 2010:6 STM:n tiedote 75/2009 Potilaan hoitopolku sujuvammaksi saattohoidossa. Duodecim &Palliatiivisen lääketieteen yhdistys 2008:Käypähoitosuositukset;Kuolevan potilaan oireiden hoito STM Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 2004:Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa,etene-julkaisuja 4. Sosiaali-ja terveystoimen strategiat kunnissa,mm. Joensuu, Lieksa Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin.stm 2012:7 P-K:n hyvinvointiohjelma P-K:n maakuntaliitto 2009 EURA JÄRJESTELMÄ 4/17

5 Hankkeiden tulokset:ympärivuorokautisen kotihoidon kehittäminen ,Palliatiivisen hoidon kehittäminen ja eosmo -hanke Kaikissa edellä mainituissa selvityksissä, suosituksissa, strategioissa ja hankkeiden tuloksissa tulee esille palliatiivisen ja saattohoidon kehittämisen ja osaamisen vahvistamisen tarve yli organisaatio-, kunta- ja sektorirajojen. Suosituksissa ja toimenpideehdotuksissa painotetaan saattohoidon kriteeristön- ja hoitosuunnitelman laatimista (potilaan, omaisten kuuleminen ja tuen järjestäminen, hoitotahto, hoitolinjaus, moniammatillinen asiantuntijuus, vapaaehtoiset), työnjaon organisointia sekä moniammatillisen osaamisen vahvistamista, niin, että potilaan sujuva, laadullisesti hyvä hoito ja saattohoitopolku varmistetaan asiantuntijayhteistyönä. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Projektin valmistelussa ovat olleet mukana projektin kohderyhmään kuuluvien organisaatioiden edustajat, jotka ovat: Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johdon ja henkilöstön edustajat, Joensuun kaupungin sosiaali-ja terveystoimen johdon ja henkilöstön edustajat, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän/aikuiskoulutus edustajat. Karelia- ammattikorkeakoulu on työstänyt yhdessä toimijoiden kanssa hankesuunnitelmaa ja kunkin omaa osiota hankkeesta. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Projektiin sitoutuneet toimijat ovat: * Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (SHP:n johtorymänmuistio , 148) (osatoteuttajasopimus liitteenä) (kattaa maakunnan kaikki kunnat) * Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (osatoteuttajasopimus liitteenä) 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Projektin toteutuksessa ei ole tehty varsinaista sukupuolivaikutusten arviointia. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomiotu nais-ja miesnäkökulmat mahdollisen syrjinnän estämiseksi ja tasaarvonäkökulmat huomioiden. Hankkeen suunnittelussa on ollut edustajia molemmista sukupuolista. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan, että edustettuina ovat molemmat sukupuolet (mm. hanketoiminta kunnissa, opintojakso kokonaisuuden pilotointi) 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektissa mallinnetaan maakunnallinen palliatiivisen- ja saattohoidon toimintamalli. Tätä mallia ja sen tekemiseen liittyviä kokemuksia voivat hyödyntää kaikki asiasta kiinnostuneet sosiaali-ja terveydenhuollon organisaatiot. Malli tullaan viemään THL:n, Suomen kuntaliiton ja Sosiaali-ja terveys ry vastaamaan Innokylä portaaliin hyödynnettäksi myös valtakunnallisesti. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemminkin sosiaali-ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisessa, myös monikanavaisten vuorovaikutteisten viestimien käyttöönotossa. Hankkeessa tuotetaan alan perusopetukseen opintojaksokokonaisuus sekä tutkinnon jälkeinen täydennyskoulutusmalli. Näin edistetään alueen EURA JÄRJESTELMÄ 5/17

6 ammatillisen koulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, lisätään koulutusorganisaatioiden yhteistyötä, työnjakoa ja voimavarojen hyödyntämistä. Kaikkia hankkeen tuloksia voivat hyödyntää eri koulutususorganisaatiot opetussuunnitelmissa ja täydennyskoulutuksissa. Hankkeessa tuotettuja materiaalia, tuotoksia ja julkaisuja voidaan hyödyntää perusopetuksessa, ylemmän ammattikorkeakoulun opetuksessa, sekä täydennyskoulutuksessa. Tuloksena syntyvää moniammatillista verkostotoimintamallia ja siinä toimivia asiantuntijoita voivat hyödyntää työelämän eri toimijat osaamisensa ja saattohoitokäytänteiden kehittämisessä. Verkosto jakaa myös hankkeessa esiintullutta tietoa osaamisvaatimuksista. Hankkeessa tuotettua tietoa ja tuloksia voidaan hyödyntää saattohoitoympäristöjen suunnittelu-ja rakentamistyössä. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Karjala Seutukunnat Joensuun Pielisen Karjalan Kunnat Ilomantsi Juuka Kitee Outokumpu Liperi Polvijärvi Tohmajärvi Keski-Karjalan Joensuu Kesälahti Kontiolahti Lieksa Nurmes Rääkkylä Valtimo 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? - Erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon henkilöstö vuodeosastoilla, kotihoidossa (myös tehostetun palveluasumisen yksiköt) ja konsultaatioyksiköissä. - Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sosiaali-ja terveysalan opiskelijat ja opettajat. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? - Hoitokotien ja muiden yksityisyritysten hoitohenkilöstö (saattohoidon osaaminen, verkostotoiminta, saattohoitoympäristö) - Potilasjärjestöjen ja - yhdistysten henkilökunta ja vapaaehtoistyöntekijät (saattohoito-osaaminen, verkostotoiminta) - Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tekniikan-, viestinnän-, muotoilun-, musiikin ja ravitsemusalan opiskelijat ja opettajat. (mm. moniammatillinen yhteistyö, uudenlaiset saattohoidon auttamismenetelmät, saattohoitoympäristö, monikanavainen viestintä) - Kehittämishaasteiden mukaisesti kehittämistoimintaan kutsutaan informaatio-ja hoitoteknologia yritysten, EURA JÄRJESTELMÄ 6/17

7 sekä tutkimus-ja kehittämisen asiantuntijoita. (monikanavainen viestintä, portaali, tutkimus) - Seurakuntien ja hengellisten järjestöjen toimijat (asiantuntijatuki, verkostotoiminta) 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Hanke toteutuu maakunnallisena hankkeena. Hankkeeseen osallistuu osatoteuttajana Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, jonka kautta maakunnan eri seutukunnat ja niiden sisällä olevat perusterveydenhuollon organisaatiot ovat mukana hankkeessa. Koulutusorganisaatioista ovat mukana osatoteuttajina Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/aikuiskoulutus ja Karelia-ammattikorkeakoulu, joka toimii hankkeen hallinnoijana, koordinoi ja antaa tukea ja ohjausta alueen osatoteuttajille. Lisäksi hanketyöhön voidaan kutsua kehittämistavoitteiden ja tarpeen mukaan hoitokotiyrityksiä, informaatio-ja hoitoteknologiayrityksiä sekä potilasjärjestöjen edustajia. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Tulostavoitteet: 1. Yhtenäiset palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen rakenteet ja toimintamallit Karelia ammattikorkeakoulussa ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä vahvistavat maakunnan palliatiivisenja saattohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä lisäävät koulutusorganisaatioiden ja hoito-organisaatioiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. 2.Maakunnassa toimii palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntijaverkosto. Kaikissa terveyskeskuksissa on nimetty ja toimii hoidon toteutuksesta ja edelleen kehittämisestä vastaava lääkäri-hoitajatyöpari. Palliatiivinen- ja saattohoito toteutuuu kotihoito ja -kunta keskeisesti moniammatillista asiantuntijuuutta hyödyntäen. Sovittu konsultaatiotuki mahdollistuu erikoissairaanhoidon tai oman kunnan EURA JÄRJESTELMÄ 7/17

8 saattohoitopainotteisesta yksiköstä. Konsultoinnissa ja neuvotteluissa hyödynnetään vuorovaikutteista sähköistä viestintää ja tietoteknisia sovelluksia. 3. Palliatiivisen-ja saattohoidon alueellinen rakenne ja hoitojärjestelmät Pohjois-Karjalan alueella mahdollistavat asiantuntijayhteistyönä toteutuvan, laadukkaan, vaikuttavan sekä terveystaloustieteellisesti kestävän palliatiivisen hoidon porrastuksen ja hoitokokonaisuuden. Kunnissa ja työyhteisöissä toimitaan asiakaslähtöisesti, kehitettyjen toimintamallien mukaan, huomioiden omaisten ja läheisten tukeminen. Kun vaikean sairauden hoito on suunnitelmallista ja hyvin johdettua, se on sekä inhimillisesti hyvää että myös taloudellisesti tehokasta. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Palliatiivisen hoidon alueellinen rakenne ja hoitojärjestelmät vahvistavat maakunnan imagoa palliatiivisenja saattohoidon ikäosaajana ja edistävät työvoiman saatavuutta sekä lisäävät vetovoimaisuutta väljästi asutuille alueille. Laadullista merkitystä on myös maakunnan väestön kokemukselle turvallisesta elämästä sekä myös palliatiivisen - ja saattohoidon asiantuntijaosaamiseen perustuvan hoidon järjestymisestä tutussa ympäristössä. Asiantuntijalääkärit ja moniammatilliset asiantuntijahoitajat osaavat toimia vastuullisesti palliatiivisen hoidon verkosto-ja konsultointiyhteistyössä omassa organisaatiossaan ja koko maakunnan alueella. Vastuuhenkilöt sitoutuvat vahvistamaan omaa osaamistaan, kehittämään edelleen ja levittämään hyviä käytänteitä kehityn toimintamallin mukaisesti. Kehittämistoiminnan laadullisia vaikutuksia arvioidaan itsearviointina (hankkeen aikana) ja pitkän välin vaikuttavuuden arviointina (hoitohenkilökunta, erityisasiantuntijat, asiakkaat, potilaat, omaiset ja opiskelijat). Seuranta- ja arviointiaineisto on sekä laadullista, että määrällistä. Aineistoa kerätään monitieteellisinä opinnäytetöinä ja kehittämistehtävinä. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Palliatiivisen hoidon- ja saattohoidon rakenteen, hoitokäytäntöjen mallintaminen ja käyttöönotto hyödyntäen sähköisiä tietojärjestelmäsovelluksia ja uudenlaisia monikanavaisia viestintämahdollisuuksia väljästi asutulla alueella edistää ekologista, taloudellista sekä sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä. Maakunnan eri alueille voidaan taata tasa-arvoiset palvelut, se vähentää matkustamista ja tuo yhteiskunnallista säästöä. Uudenlaiset sähköiset konsultaatiokäytänteet palliatiivisessa- ja saattohoidossa edistävät potilaan hyvää, tasa-arvoista hoitoa ja vahvistavat tuottavuutta ja taloudellista kestävyyttä. Osaamisen vahvistamisen uudet menetelmät, virtuaaliympäristö ja eri tieto-ja viestintäjärjestelmät vähentävät matkustamista, vapauttavat resursseja ja edistävät taloudellista kestävyyttä. EURA JÄRJESTELMÄ 8/17

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen rakenteiden kehittäminen 1.1 Sos.-ja terveysalan henkilöstön perusosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen (yht. opintojaksot,harjoittelu,virtuaali -ja simulaatiopedagogiikan hyödyntäminen =>pilotointi) 1.2 Uudenlaisen vuorovaikutteisen monikanavaisen täydennyskoulutusmallin luominen (lähtökoht.työelämän tarpeet,koulutuksen prosessinomaisuus,simulaatiopedagogiikan hyödyntäminen,huomioiden STM:n suositukset palliatiivisen ja saattohoidon 3-portaisen osaamisen laatukriteerien toteutumisesta). 2. Maakunnallisen moniammatillisen palliat.- ja saattohoidon verkostotoimintamallin luominen perustana Pall.-ja Käskynkkäverkostot(osaamisyhteisöperiaate,lääkäri-hoitaja työpari,moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen,osaamistarpeiden hallinta, -johtaminen, -ennakointi ja aktivointi verkostotoimintaan) 3. Maakunnallisen palliatiivisen - ja saattohoidon rakenteen kehittäminen 3.1 Alueellisen saattohoitosuunnitelman toimeenpano (organisointi,vastuut,lääkäri-hoitaja yhteistyö) 3.2 Potilaan alueellisen saattohoitopolun kuvaaminen (rakenne/portaali) 3.3 Ympärivuorokautisen konsultaatiokäytänteiden kehittäminen (kivunhoito) osana perusterveydenhuollon kehittämistä {yhteispäivystys,sähköiset tietojärjestelmät (mm. Mediatri) ja monikanavainen vuorovaikutteinen viestintä}(pilotointi) 3.4 Ajantasaiset yhtenäiset pall.- ja saattohoidon ohjeistukset PKSSK:n tietojärjestelmään ja niiden ylläpito. 3.5 Hyvän saattohoitoympäristön mallintaminen 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma 1. Yhteinen perusopintojaksokokonaisuus palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon (Karelia-amk, PKKY) 2. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen täydennyskoulutusmalli huomioiden PKSSK:n, PKKY:n ja Karelia-amk:n vastuut sekä STM:n suositukset 3-portaisen osaamisen laatukriterien toteumisesta (perusterv.huolto, erikoissairaanhoito, yliopistosairaala) 3. Hyvän saattohoitoympäristön kuvaus ja visuaalinen mallinnus PKSSK:n portaaliin hyödynnettäväksi saattohoitoympäristöjen ja koulutusorganisaatioiden oppimisympäristöjen (esim. simulaatio) suunnittelussa ja toteutuksessa. 4. Maakunnallisen moniammatillisen palliatiivisen- ja saattohoidon verkostotoimintamalli 5. Saattohoitopolku - portaali (PKSSK:n tietojärjestelmään (intranet/extranet) maakunnan kuntien toimijoiden hyödynnettäväksi) 6. Selvitys Ensihoidon toimintamahdollisuuksista kaupunkikeskusten ulkopuolisessa kotisaattohoidon toteutuksessa 7. Maakunnallinen palliatiivisen ja saattohoidon toimintamallikokonaisuus (sisältää mm. perusopintojakson ja täydennyskoulutusmallin, saattohoitopolku-portaalin, moniammatillisen verkostotoimintamallin) EURA JÄRJESTELMÄ 9/17

10 8.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Hankkeelle laaditaan tulosten hyödyntämis-ja jalkauttamissuunnitelma. Kuntien lääkäri-hoitaja työpari ja moniammatillinen verkosto: Ovat mukana alusta alkaen ja jalkauttavat kehittämistyötä sen edetessä ja tuloksista, vastaavat jatkossa kuntien palliatiivisen/ saattohoidon osaamistarpeiden kartoituksesta ja pitävät ajan tasalla organisaationsa henkilökuntaa uusista käytänteistä. PKSSK:n sairaanhoitaja ja lääkäri: Koordinoivat maakunnallista toimintaa, ylläpitävät portaalia, tiedottavat uusista käytänteistä PKSSK:n maakunnallisessa intra-/extranetissä, ottavat käyttöön maakuntiin uutta tekniikka tiedottamisessa, viestinnässä ja konsultaatiokäytäneissä. PKKY:n ja Karelia-amk:n opiskelijat:vievät kehittämistyötä organisaatioihin harjoitteluissa ja valmistuttuaan ja myöhemmin perus-ja täydennyskoulut.osallistujat omiin organisaatioihin PKKY:n ja Karelia-amk:n opettajat:tiedottavat maakunnallisesti,valtakunnallisesti uusista koulutustuotteista, keräävät osaamistarpeita verkostotoimijoilta, vastaavat perus-ja täydennyskoulutuksen toteuttamisesta ja jatkokehittämisestä Hankehenkilöstö:Vievät hankkeen etenemistä ja tuloksia asiantuntijakeskusteluihin, organisaatioiden johtajille ja kuntapäättäjille, tiedottavat organisaatioiden sisällä ja ulkoisesti, tuottavat artikkeleita ammattilehtiin ja julkaisun hyvistä käytänteistä, esittävät hankkeen tuloksia valtakunnallisissa ja mahdollisesti kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa, messuilla ja konferensseissa, bencmarking-matkoilla 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta Käynnistetään hankeyhteistyö valitsemalla projektihenkilöstö ja luomalla verkostomainen projektiorganisaatio. -Ohjeistetaan osatoteuttajat ja laaditaan yhteistyösopimukset, nimetään ohjausryhmän jäsenet sekä toteutetaan muut hallinnolliset toimet rahoittajan ohjeiden mukaisesti. - Laaditaan viestintäsuunnitelma ja aloitetaan sen mukaisesti hankkeesta tiedottaminen. - Laaditaan itsearviointi-, ja raportointi suunnitelmat. -Perustetaan moniammatilliset kehittämistyöryhmät (PKSSK, PKKY, Karelia amk) ja valitaan organisaatioille kehittäjät sekä suunnitellaan osatoteuttajien kehittämistyö konkreettisesti ja luodaan verkostomainen työskentely ja vertaistuen käytäntö. Asiantuntijoista ja päättäjistä koostuva kehittämistyöryhmä vastaa pall. rakenteiden ja osaamisen vahvistamisen uudistamisesta ja päätöksenteosta. - Suunnitellaan ja aloitetaan hankkeen kehittämistyön ja opetuksen integraatio. - Osallistutaan tavotteiden mukaisiin osaamista ja kehittämistyötä vahvistaviin alueellisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin ja asiantuntijatapaamisiin. -Toteutetaan bencmarkingmatka kotimaassa ja perehdytään palliatiivisen- ja saattohoidon rakenteiden ja osaamisen kehittämisen hyviin käytänteisiin. -Tunnistetaan ja kuvataan alueellisen palliatiivisen hoidon ja palvelujen rakenteet, osaaminen sekä osaamisen tarve. Aloitetaan palliatiivisen potilaan hoitoon liittyvien prosessien aukaiseminen (tutkimus, hoito, seuranta, palaute ja arviointi) Kehittämistyössä otetaan huomioon asiakaslähtöisyys, hoidon laatu, vaikuttavuus ja terveystaloudellisuus. EURA JÄRJESTELMÄ 10/17

11 2014 -Toteutetaan hallinnolliset toimet rahoittajan ohjeiden mukaisesti. -Järjestetään tilaisuuksia, jossa kehittämistyötä edelleen ideoidaan, innovoidaan jo olemassa olevien kokemusten pohjalta(osallistujina: kehittäjät,koulutusorganisaatioiden edustajat,opiskelijat,eri asiantuntijatahojen edustajat). -Jatketaan palliatiivisen potilaan hoitoon liittyvien prosessien(tutkimus,hoito,ohjaus,seuranta,palaute ja arviointi) analysointia, palautteen keräämistä ja arviointia organisaatioissa ja asiantuntijayhteistyössä hyödyntäen tutkimus-ja asiantuntijatietoa. -Jatketaan asiantuntijaverkostossa osaamisen vahvistamisen perus-ja täydennyskoulutuksen suunnittelua,pilotoidaan ja arvioidaan perusopetukseen suunniteltu koulutusorganisaatioiden yhteinen palliatiivisen- ja saattohoidon opintojakso. -Pilotoidaan konsultaatiokäytänteitä ja hyödynnetään sähköisiä tietojärjestelmien sovelluksia ja vuorovaikutteista monikanavaista viestintää. -Palaute-ja arviointitietoa kerätään arviointisuunnitelman mukaisesti koko prosessin ajan kehittämistyöhön osallistuvilta,myös opiskelijoilta,potilailta ja heidän läheisiltään. Osallistutaan tavotteiden mukaisiin osaamista ja kehittämistyötä vahvistaviin valtakunnallisiin koulutuksiin ja asiantuntijatapaamisiin. -Tehdään yhteistyötä kansainvälisten palliatiivisen hoidon organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan bencmarkingmatka perehtyen kohdemaan palliatiivisenhoidon hyviin käytänteisiin. -Laaditaan tulosten hyödyntämis-ja jalkauttamissuunnitelma Hankkeen hallinnollisten toimenpiteiden toteuttaminen rahoittajan ohjeiden mukaisesti (arviointiraportti, loppuraportti, hankkeen päättämiseen liittyvät asiat) -Asiantuntijaverkoston jäsenet toteuttavat palliatiivisen ja saattohoidon toimintamallia, keräävät palautetietoa myös osaamistarpeista ja juurruttavat ja jalkauttavat toimia ja konsultaatiokäytänteitä, sekä edelleen kehittävät toimintoja verkostotoimintamallin mukaisesti. -Hyvät toimivat käytännöt raportoidaan, julkaistaan (myös sähköisesti) ja levitetään alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Tulostavoitteet: 1.Yhtenäiset palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen rakenteet ja toimintamallit Karelia ammattikorkeakoulussa ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä vahvistavat maakunnan palliatiivisenja saattohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä lisäävät koulutusorganisaatioiden ja hoito-organisaatioiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. 2.Maakunnassa toimii palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntijaverkosto. Kaikissa terveyskeskuksissa on nimetty ja toimii hoidon toteutuksesta ja edelleen kehittämisestä vastaava lääkäri-hoitajatyöpari. Palliatiivinen- ja saattohoito toteutuuu kotihoito ja -kunta keskeisesti moniammatillista asiantuntijuuutta hyödyntäen. Sovittu konsultaatiotuki mahdollistuu erikoissairaanhoidon tai oman kunnan saattohoitopainotteisesta yksiköstä. Konsultoinnissa ja neuvotteluissa hyödynnetään vuorovaikutteista sähköistä viestintää ja tietoteknisia sovelluksia. 3.Palliatiivisen-ja saattohoidon alueellinen rakenne ja hoitojärjestelmät Pohjois-Karjalan alueella mahdollistavat asiantuntijayhteistyönä toteutuvan,laadukkaan, vaikuttavan sekä terveystaloustieteellisesti kestävän palliatiivisen hoidon porrastuksen ja hoitokokonaisuuden. Kunnissa ja työyhteisöissä toimitaan asiakaslähtöisesti, kehitettyjen toimintamallien mukaan, huomioiden omaisten ja läheisten tukeminen.kun vaikean sairauden hoito on suunnitelmallista ja hyvin johdettua, se on sekä inhimillisesti hyvää että myös taloudellisesti tehokasta. EURA JÄRJESTELMÄ 11/17

12 Toimenpiteet: 1. Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen rakenteiden kehittäminen 1.1 Sos.-ja terveysalan henkilöstön perusosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen (yht. opintojaksot,harjoittelu,virtuaali -ja simulaatiopedagogiikan hyödyntäminen =>pilotointi) 1.2 Uudenlaisen vuorovaikutteisen monikanavaisen täydennyskoulutusmallin luominen (lähtökoht.työelämän tarpeet,koulutuksen prosessinomaisuus,simulaatiopedagog. hyödyntäminen,huomioiden STM:n suositukset palliatiivisen ja saattohoidon 3-portaisen osaamisen laatukriteerien toteutumisesta). 2. Maakunnallisen moniammatillisen palliat.- ja saattohoidon verkostotoimintamallin luominen perustana Pall.-ja Käskynkkäverkostot(osaamisyhteisöperiaate,lääkäri-hoitaja työpari,moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen,osaamistarpeiden hallinta,-johtaminen,-ennakointi ja aktivointi verkostotoimintaan) 3. Maakunnallisen palliatiivisen -ja saattohoidon rakenteen kehittäminen 3.1 Alueellisen saattohoitosuunnitelman toimeenpano (organisointi,vastuut,lääkäri-hoitaja yhteistyö) 3.2 Potilaan alueellisen saattohoitopolun kuvaaminen (rakenne/portaali) 3.3 Ympärivuorokautisen konsultaatiokäytänteiden kehittäminen (kivunhoito) osana perusterveydenhuollon kehittämistä {yhteispäivystys,sähköiset tietojärjestelmät (mm.mediatri) ja monikanavainen vuorovaikutteinen viestintä}(pilotointi) 3.4 Ajantasaiset yhtenäiset pall.- ja saattohoidon ohjeistukset PKSSK:n tietojärjestelmään ja niiden ylläpito. 3.5 Hyvän saattohoitoympäristön mallintaminen 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Tietojen keruussa ja toimittamisessa noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja aikatuluja. Seurantatietojen koonnissa hyödynnetään ammattikorkeakoulussa kehitettyä excel-koontitaulukkoa. Seurantatietojen keräämisestä vastaa projektipäällikkö Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektin väli-ja loppuraportointi hoidetaan rahoittajan antamien ohjeiden mukaisesti ja siitä vastaa projektipäällikkö yhdessä osatoteuttajien kanssa. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy väliraportit ja loppuraportin, ennenkuin ne toimitetaan rahoittajalle Miten projektin toimintaa arvioidaan? Arviointi toteutetaan itsearviointina. Projektin alussa laaditaan itsearviointisuunnitelma, joka ohjaa tiedonkeruuta, analysointia ja arviointitiedon hyödyntämistä projektin kehittämistyössä. EURA JÄRJESTELMÄ 12/17

13 10.4 Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Asiakaspalaute kerätään laaditun projektin itsearviointisuunnitelman mukaisesti. Palaute kerätään mahdollisuuksien mukaisesti sähköisesti. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeessa laaditaan viestintäsuunnitelma ja hankkeen tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomioita. Hankkeesta tiedotetaan sisäisesti, että ulkoisesti. Sisäisen tiedottamisena huolehditaan kohderyhmien ja hanketoimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta, joka on erityisen merkityksellistä tavoitteellisen kehittämistyön etenemisessä. Ulkoisen tiedottamisen avulla huolehditaan tulosten näkyvyydestä ja levittämisestä. Hankkeen hyvistä käytänteistä tuotetaan julkaisu sekä artikkeleita ammattilehtiin. Tulokset esitetään Innokylä verkkopalvelussa (THL:n, Suomen kuntaliiton ja Sosiaali ja terveys ry:n vastaama portaali) Tiedottamisessa noudatetaan ESR-viestintään laadittuja ohjeita. Kaikissa materiaaleissa käytetään Eurooppatunnusta ja Vipuvarsi-logoa Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Viestintäsuunnitelma 2013 Kehittämistyön etenemistä ja hankkeen tuloksia esitellään hanketoimijoille ja maakunnallisesti Kehittämistyötä ja hankkeen tuloksia esitellään valtakunnallisesti ja mahdollisesti kansainvälisesti alan eri koulutustilaisuuksissa, messuilla ja konferensseissa Kehittämistyöstä ja tuloksista kirjoitetaan artikkeleita alan ammattilehtiin ja julkaisuihin sekä tuotetaan oma julkaisu ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa Tulokset laitetaan Innokylä verkkopalveluun (THL:n, Suomen kuntaliiton ja Sosiaali ja terveys ry:n vastaama portaali) HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Arkistoitavat asiakirjat arkistoidaan hallinnoijan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n paloturvallisessa arkistossa osoitteessa Tikkarinne 9, Joensuu EURA JÄRJESTELMÄ 13/17

14 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 17 %) yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2. Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset 5. Muut kustannukset 0 6. Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori 0 9. Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 14/17

15 14. B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus 0 7. Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä 0 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Osatoteuttaja sopimukset on allekirjoitettu Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntaytymän ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Muuta rahoitusta ei ole haettu De minimis -sääntöselvitys Ei ole tarvetta tehdä. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista EURA JÄRJESTELMÄ 15/17

16 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Osatoteuttajien allekirjoitukset Hankkeen tavoitteet ja tarkennetut toimenpiteet Hankekaavio HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. EURA JÄRJESTELMÄ 16/17

17 Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Petri Raivo Toimitusjohtaja, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy EURA JÄRJESTELMÄ 17/17

18 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 17 %). 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kustannus Yhteensä 13.A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 24 Karelia Projektipäällikkö osa-aikainen 12 Karelia Suunnittelija osa-aikainen 4 Karelia Projektisihteeri osa-aikainen 6 Karelia Projektiasiantuntijat osa-aikainen 12 PKSSK Lääkäriasiantuntijat kokoaikainen 24 PKSSK Sairaanhoitaja osa-aikainen 12 PKKY Projektiasiantuntija osa-aikainen 5 PKKY Suunnittelija Yhteensä A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Karelia Asiantuntijapalvelut & selvitykset Karelia Tiedotus- ja markkinointipalvelut Karelia kohderyhmälle suunnatut tilaisuudet PKKY Asiantuntijapalvelut Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

19 13.A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä 13.A. 5 Muut kustannukset Kustannus Yhteensä 13.A. 6 Välilliset kustannukset Kustannus Yhteensä Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä 13.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

20 13.B. 9 Muu julkinen sektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 10 Yksityinen sektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat kustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ Kustannukset yhteensä Yhteensä 13. A B Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Haettava ESR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

21 14.A. 2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Kuntien maksamat osallistumismaksut Muu kuntien rahoitus Yhteensä A. 3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus A. 4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Yksityisten maksamat osallistumismaksut Muu yksityinen rahoitus A. 5 Projektin tulot Projektin tulot Yhteensä 14. A YHTEENSÄ Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Yhteensä Yhteensä B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN TAHOJEN RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA 14.B. 6 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

22 14.B. 7 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 8 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat rahoituserät Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Rahoitus yhteensä Yhteensä 14. A B Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 5/5

Potilaalla tulee olla oikeus hyvään ja oireita lievittävään palliatiiviseen ja saattohoitoon asuinpaikastaan riippumatta

Potilaalla tulee olla oikeus hyvään ja oireita lievittävään palliatiiviseen ja saattohoitoon asuinpaikastaan riippumatta Paletti - Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa 1.4.2013-31.3.2015 Potilaalla tulee olla oikeus hyvään

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa 1.4.2013-31.3.2015 PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Luonnos 11.9.2013

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa

Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Paletti-hanke 1.4.2013 31.5.2015 Irja Väisänen Tuntiopettaja Projektisuunnittelija Osaamisen vahvistamisen tarve Todettu valtakunnallisesti

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013 Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013 11.6-11.10.2013 Hanketoiminnan rakenteellinen, sisällöllinen ja toiminnallinen suunnittelu, kehittämisprosessin ja arvioinnin valmistelu:

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

PALETTI-HANKKEEN ARVIOINTISUUNNITELMA

PALETTI-HANKKEEN ARVIOINTISUUNNITELMA PALETTI Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois- PALETTI-HANKKEEN ARVIOINTISUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 18.02.2014

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 707608 Projektikoodi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 12.6.2014 22.10.2014

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 12.6.2014 22.10.2014 Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 12.6.2014 22.10.2014 12.6.14 22.10.14 Hanketoiminnan rakenteellinen, sisällöllinen ja toiminnallinen suunnittelu, kehittämisprosessin ja arvioinnin valmistelu:

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.2.2009 Diaarinumero LLH-2009-00266/Ha-7 Käsittelijä Pohjonen Olli

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 POHJOIS - KARJALA MAAHANMUUTTOALUEENA Yhteensä 13 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti,

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3286/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Seminaarin avaus 10.2.2015 / Henna Myller, lehtori, Projektipäällikkö Kareliaammattikorkeakoulu

Seminaarin avaus 10.2.2015 / Henna Myller, lehtori, Projektipäällikkö Kareliaammattikorkeakoulu Seminaarin avaus 10.2.2015 / Henna Myller, lehtori, Projektipäällikkö Kareliaammattikorkeakoulu Hyvä palliatiivinen hoito jokaisen ihmisen oikeus on myös Paletti-hankkeen, maakunnallisen ESR-rahoitteisen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA Saattohoitotutkimuksen päivä 6.11.2012 Aira Pihlainen, TtT Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE SISÄLTÖ 1. Saattohoitosuunnitelmien

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700549 Projektikoodi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan organisointi

Kehittämistoiminnan organisointi Kehittämistoiminnan organisointi Tutkimus-, opetus- ja kehittämisteema työryhmän työskentelyä varten tehty esitys Elise Kosunen ja Kristiina Laiho 1 10.4.2017 Esityksen pohjana on Väli-Suomen kehittäjäryhmän

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hakemus on Pohjois-Pohjanmaan liitto täyttää Uusi Muutoshakemus, mihin Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1c) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Saapunut

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot