KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017"

Transkriptio

1 KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli

2 POHJOIS - KARJALA MAAHANMUUTTOALUEENA Yhteensä 13 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Rääkkylä, Polvijärvi, Ilomantsi, Juuka, Outokumpu, Valtimo, Lieksa, Nurmes, Kitee, Tohmajärvi. Pohjois-Karjalaan on muuttanut yhä enemmän työperäisiä maahanmuuttajia, asiantuntijoita, opiskelijoita sekä perheenjäseniä aikaisemman pakolaisuuden sekä paluumuuton ohella. Eniten alueelle muuttaa työntekijöitä, opiskelijoita, paluumuuttajia sekä perheenjäseniä. Vähiten pakolaisia. Suurimmat kieliryhmät koko Pohjois-Karjalan alueella ovat venäjänkieliset maahanmuuttajat.

3 TAUSTA-AINEISTOT HANKKEELLE Siunsote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen selvittämishanke. Siunsoten sote- kunta rajapinnat työryhmän esitys hankeideasta, jonka tavoitteena selvittää maahanmuuttajapalveluiden asemaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kunnan palveluiden välillä koko Pohjois-Karjalan seudulla. Joensuun kaupungin alkuvaiheen maahanmuuttajapalvelujen toimintamalli kaikille maahanmuuttajille Maahanmuuttajatyön keskus Sillan yhteistyömalli (kaupunki ja järjestöt) Seutuyhteistyösopimusehdotus yhteisistä tuotettavista maahanmuuttajapalveluista Joensuun seudulla vuodelta 2012.

4 TAUSTAA JA HUOMIOITA Kotouttamistyö on moniammatillista yhteistyötä yli sektorirajojen ja yli kuntarajojen. Monet viranomaisten palvelut toimivat valmiiksi jo Pohjois-Karjalan alueella, kuten TE- toimisto ja Kela, jotka osallistuvat aktiivisesti kotouttamispalvelujen tuottamiseen. Kolmannen sektorin monikulttuurista työtä edistävät hankkeet ja toimijat ovat pystyneet luomaan toimintaa yli kuntarajojen. Puuttuu koordinointi ja yhteinen näkemys ja tavoite! Joensuun toimintamallin kehittäminen ja levittäminen kaikkiin Pohjois-Karjalan kuntien käytettäväksi _ yhteistyösopimus

5 SIUNSOTE - HANKKEEN RAJATYÖPINTATYÖRYHMÄN ESITYS Työryhmä esitti väliraportissaan vuosille hanketta, jolla rakennettaisiin yhteisesti toimivat kotoutumisen palvelut Pohjois-Karjalaan. - Mitkä osiot kotouttamistyöstä kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluille sekä mitkä asiat kuuluvat kunnalle? - Mitkä ovat ne kotouttamistyöhön liittyvät asiat, jotka voidaan hoitaa Pohjois-Karjalan alueella yhteisesti? - Millaiset ovat palveluprosessit ja työnjaot uudessa toimintamallissa Pohjois-Karjalan kunnissa? - Mitä toimenpiteitä uudistukset edellyttävät? Sähköiset palvelut?

6 HANKKEEN TAVOITE Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalan kuntiin yhteinen malli maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja alkuvaiheen kotouttamispalveluihin sekä laatia välineet vuonna 2017 aloittavalle yhteistyömallille. Tähän tarvitaan kuntien palvelumallien, henkilöstön osaamisen sekä yhteisten rakenteiden kehittämistä. Kuntien kotouttamistyössä tarvitaan kotouttamisen erityisosaamista ja hankkeen tavoitteena on jo olemassa olevan erityisosaamisen jakaminen ja lisääminen kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien käyttöön. Pohjois-Karjalan kuntien yhteinen hanke hyödyttäisi erityisesti niitä pieniä Pohjois-Karjalan kuntia, joissa maahanmuuttajien määrä on vähäinen ja erityispalveluille ei sinänsä ole järkevää perustaa omaa resurssia. Vaikuttaa kuntien päätöksentekoon kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen lisäämiseksi Pohjois-Karjalassa

7 MIKSI YHTEISIÄ PALVELUITA TARVITAAN KOKO POHJOIS-KARJALASSA? Maahanmuuttajien määrän lisääntyessä ja monipuolistuessa Pohjois- Karjalassa asuvien asiakkaiden tarpeet tulee ottaa paremmin huomioon niin palveluiden sisältöä kuin henkilöstön osaamista kehittämällä. Hyvin hoidetut kuntien palvelut houkuttelevat alueelle osaajia ja opiskelijoita, jotka tuovat oman lisänsä alueen kansainvälistymiselle. Joensuun kaupunkiseudun työikäisten määrän vähentyminen ja alueen elinvoimaa tuovien uusien työpaikkojen saaminen edellyttävät muualta tänne siirtyvää työvoimaa. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää kuntia järjestämään kotouttamispalveluita (useita kunnista puuttuu toimijat ja välineet)- maahanmuuttaja voi muuttaa minkä tahansa kunnan alueelle!

8 MAAHANMUUTTO-JA MONIKULTTUURISUUSTYÖN OSAAMISKESKUS

9 KEHITETTÄVIÄ TEEMOJA Luoda yhteiset toimintamallit vuonna 2017 aloittavaan Pohjois-Karjalan maahanmuuttajapalveluihin. Toiminnan vakiinnuttaminen. Tavoitteena yhteistyösopimukset kuntien kanssa. Kotouttamistyön levittäminen keskuksesta kaikkiin kuntiin. työparityöskentely, esim. terveydenhoitaja-kotouttamisen asiantuntija Yhteinen maakunnallinen maahanmuutto, kotouttamis-ja monikulttuurisuusasioiden organisointi sekä koordinointi Sosiaali- ja terveystoimen sekä kunnan roolien selkeyttäminen pohjoiskarjalaisessa kotouttamistyössä. Siunsoten selvitykset taustalla: esim. pakolaisten vastaanottotyö Ohjaus ja neuvonta kaikille; sähköisten palveluiden lisääminen (fc, tiedotus) Järjestöjen aktiivinen rooli kaikissa kunnissa maahanmuuttajien kotouttamisen tehostamiseksi ja monipuolistamiseksi

10 HANKKEEN TUOTOKSET JA MATERIAALIT ALKUINFO-koulutuskokonaisuus (n. 4 vko) kaikille Pohjois-Karjalaan muuttaville Alkuvaiheen yhteiskuntatietoisuutta, kielenosaamista ja yhteiskunnallisia valmiuksia kehittävä palvelumalli (n. 4 vkoa); oppilaitosyhteistyö. (Sopimusluonnos) Kotouttamisen ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli kaikkien kuntien käyttöön Palvelumallin kuvaus miten hoidetaan kotouttamispalvelut hoidetaan Pohjois-Karjalassa: alkuhaastattelut (alkuhaastattelulomake ja asiakasrekisteri), alkukartoitukset (kielitestaus; sopimukset palvelun tarjoajien kanssa), kotoutumissuunnitelmat kaikille pysyvämmin kuntiin muuttaville. TEM/Alpo-hankkeen tuottaman. ALPO- rekisterin avulla voidaan pitää tilastoja henkilömääristä sekä asioinnin tarpeista, oman asiakasrekisterin avulla taas asiakkaiden henkilökohtaisista tiedoista. Asiakasrekisterin/oman sähköisen asiakasrekisterin hankkiminen (selvittäminen ja ostaminen Pohjois-Karjalaan) Järjestöjen rooli kotouttamispalvelujen täydentäjänä. Yhteistyökartta ja palvelut. Roolien selkeyttäminen. Yhteistyö- tai ostopalvelusopimukset. Kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvät palvelut (mahdollisuus yhteistyöhön Diakin valtakunnallisen pakolaisten vastaanottovaiheen kehittämishankkeen kanssa, vuosille )

11 MIKSI? MITÄ HYÖTYÄ? yhteisellä toimintamallilla taattaisiin Pohjois- Karjalaan osaavaa kotouttamisen asiantuntijuutta sekä maahanmuuttajille hyviä asiakaslähtöisiä palveluita. Pohjois-Karjalan kuntien yhteinen hanke hyödyttäisi erityisesti pieniä Pohjois-Karjalan kuntia, joissa maahanmuuttajien määrä on vähäinen ja erityispalveluille ei sinänsä ole järkevää perustaa omaa toimintaa.

12 MIKSI? Henkilöstö tarvitsee koulutusta Henkilöstön osaamisen lisääminen kotouttamiseen ja maahanmuuttoon sekä kulttuurien väliseen kohtaamiseen liittyvissä asioissa. Koordinoinnin ja yhteistyön lisääminen kuntien välillä Tiedottamisen tehostaminen. Infopankki -materiaalin hyödyntäminen maakunnallisesti. Tavoitteena on saada mallinnettua sujuvat, asukaslähtöiset, osallistavat sekä tulokselliset vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluprosessit huomioiden sekä lähi ja seudullisten sekä yhteisten palveluiden näkökulma. Palveluvalikoiman laajentaminen sähköisiin palveluihin on osa uutta palvelumallisuunnitelmaa. Sähköisten palveluiden tuoma lisäarvo voi tuoda mahdollisuuksia alueille, jossa maahanmuuttajien määrä on suhteellisen vähäistä.

13 KOHDERYHMÄ Pohjoisia-Karjalan kunnat Kuntien työntekijät viranomaisten ja järjestöjen työntekijät Maahanmuuttajat välillisesti

14 HANKKEEN HALLINNOINTI Hankkeen päätoteuttaja: Joensuun kaupunki Mukana Siunsote-työryhmä Pohjoisia-Karjalan kunnat Kuntien sosiaali -ja terveyspalvelut Alueella toimivat viranomaiset, TE-palvelut, Kela Oppilaitokset Järjestöt, seurakunnat, yhdistykset ym.

15 RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE : Haettava rahoitus yhteensä: n (2,5 v) Projektihenkilöstö, yht. 4 henk. projektipäällikkö / maahanmuuttajakoordinaattori (kehittäminen ja koordinointi) projektisihteeri (projektihallinnan sekä toimiston tehtävät) palveluohjaaja (osaaminen/koulutus, kielitaito, venäjä-englanti- suomi, muut kielet?) palveluohjaaja (osaaminen/koulutus, kielitaito arabia-englanti- suomi, muut kielet)

16 YHTEYSTIEDOT Hankevalmistelija Tarja Munne Maahanmuuttajakoordinaattori Joensuun kaupunki Hallintoyksikkö/Maahanmuuttajapalvelut p Vastuuhenkilö Jari Horttanainen Kaupunginsihteeri Joensuun kaupunki Konsernihallinto p

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

HAAPA-HANKKEET 2012 2013

HAAPA-HANKKEET 2012 2013 HAAPA-HANKKEET 2012 2013 KOOSTE KUNTIEN KEHITTÄMISHANKKEISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) AND THE

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä

Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä 1 Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä Tutkimustuloksia maahanmuuttajien kokemuksista suomalaisen palvelujärjestelmän asiakkaina Artikkeli on kirjoitettu Mikkelin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle

WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle Hankesuunnitelma 2008-2010 WasaWorks *Työperäisen muuton edistäminen ja yritysten etabloituminen * Energinen Vaasan seutu -tukimateriaali Taustaa

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ LIITE B3, SOSLTK 25.4.2007

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ LIITE B3, SOSLTK 25.4.2007 Sosiaalilautakunta 26 25.04.2007 Kaupunginhallitus 254 07.05.2007 Kaupunginhallitus 338 18.06.2007 Kaupunginhallitus 351 13.08.2007 Kaupunginhallitus 483 29.10.2007 Kaupunginhallitus 502 05.11.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot