Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013"

Transkriptio

1 Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta Hanketoiminnan rakenteellinen, sisällöllinen ja toiminnallinen suunnittelu, kehittämisprosessin ja arvioinnin valmistelu: Allekirjoitetut osatoteuttajaorganisaatioiden yhteistyösopimukset Kehittämistiimien toimintasuunnitelmien täsmentäminen sekä kehittämistyön ja opetuksen integroinnin jatkaminen Saattohoidon nykytilanteen kyselyn palautteiden analysointi, arviointi ja tulosten hyödyntäminen kehittämisprosessissa Alueellisen saattohoitosuunnitelman laatiminen ja asiantuntijakommentointi Kuntakäyntien suunnittelun käynnistyminen ja toteuttaminen Ouluun kohdistuneet bm-matkan kokemusten hyödyntäminen kehittämisprosessissa. Oppisopimustyyppisen Palliatiivisen hoidon koulutuksen suunnittelun käynnistyminen Kansainvälisen yhteistyön suunnittelun aloittaminen ja toiminnan käynnistäminen Viestintäsuunnitelman laatiminen ja sen mukainen toiminta Kehittämishankkeen viestintään ja markkinointiin liittyvien englanninkielisen materiaalin suunnittelu ja toteutus sekä esitteen ja posterin suunnittelu, toteutus ja painatus Sähköisen viestintäympäristö käyttöönotto ja moodle-tunnukset hankehenkilöstölle, sparrausryhmän ja ohjausryhmän jäsenille Kehittämisprosessin itsearviointisuunnitelman laatimisen käynnistyminen Opinnäytetöiden (amk, yamk, yliopisto) ja kehittämistehtävien neuvottelut opettajien ja opiskelijoiden kanssa - opinnäytetöiden toimeksiannot. Harjoitteluyhteistyöstä sopiminen osatoteuttajaorganisaatioiden henkilöstön, Itä-Suomen yliopiston opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Budjetin seuranta, maksatushakemusten, seuranta- ja väliraportin valmistelu ja laatiminen osatoteuttajaorganisaatioissa hankkeen hallinnoijan ja ESR-ohjeistusten mukaisesti Kehittämistoiminta ja yhteistyön toteutus: Kehittämisprosessin lähtötilannekysely P-K:n kuntiin. MP Oulun bm-matkan suunnittelun käynnistäminen Lähtötilanne kysely maakunnan hoitokoteihin. HM Tiedote hankkeen käynnistymisestä PKSSK:n HM, S. Prokkola Hankkeen aloituskokous PKSSK. HM, JM, HK, MP, LS, AP, AN Lähtötilannekysely PKSSK:n vuodeosastoille. MP Suunnittelupalaveri PKKY /Amo KV, RP Suunnittelupalaveri PKSSK, MP, Heli Karvinen Suunnittelupalaveri Karelia-amk, HM, SH Hankehenkilöstön kokous, HM, SH, MP, KV, RP, H. Koponen, R. Muhonen, L. Surakka, Tarja Sivonen-Pesonen Karelia-ammattikorkeakoulu Paletti-hanke gsm Tikkarinne 9, JOENSUU

2 Hankkeen itsearviointiin perehtyminen T. Kukkonen, HM, MP, KV, SH Suunnittelupalaveri PKKY, KV, RP Hankehenkilöstön kokous, alustava viestintäsuunnitelma, opn toimeksiannot, HM, MP, SH, KV Sparrausryhmän kokous ja jäsenten perehdyttäminen hankkeeseen HM, SH, MP, KV Muu hanketoiminta. Hanke-esittelyt PKSSK, Kipupkl, MP PKSSK, osasto 3K, MP PKSSK, osasto 1G, MP Kehittämistoiminta ja yhteistyön toteutus Suunnittelupalaveri PKSSK. MP, LS Suunnittelupalaveri, Karelia-amk, pal. hoidon opetus. SH; R. Muhonen Saattohoitoympäristöihin PKSSK:n osastoilla 1A ja 2K perehtyminen. MP, KV Kehittämistiimi 1 suunnittelukokous. MP, LS, KV, SH, TPS Kehittämistiimi 2. suunnittelukokous, SH, RM, HK, PR, T. Kauhanen Karelia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset. HM Hankehenkilöstön kokous HM, MP, SH Hankehenkilöstön ja kohderyhmän bm-matka Ouluun (10 hlöä - erillinen matkakertomus) Itä-Suomen sisätautilääkäreiden koulutuspäivä Joensuussa; aiheena Palliatiivinen hoito JM, M. Kiljunen Hankkeen esitteen ja posterin suunnistelun käynnistämiskokous. HM, SH, E. Piiparinen, S Anttila (Karelia-amk) Suunnittelupalaveri PKSSK. HM, MP, LS, J. Mustonen Kehittämistiimi 2. suunnittelukokous RM, HK, RP Saattohoito 2013 seminaari Helsinki, HM, SH, MP, LS, ja kohderyhmän edustaja M. Vartiainen Jns kaupunki ONNI-koulutus koulutuskalenteritietojärjestelmä PKSSK. MP Palliatiivisen kansainvälisen konferenssin (kesä 2016) suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton, Palliatiivisen hoidon yhdistyksen ja Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n kanssa Helsinki. HM Itä-Suomen lääketiedepäivät Kuopiossa, LS, R. Keskikuru Hankehenkilöstönkokous, arviointisuunnitelman laatimisen käynnistäminen. HM, SH; MP, KV Opinnäytetyöseminaari A. Kurki. HM ECCO- konferenssi Amsterdam. HM

3 Suunnittelupalaveri PKKY, KV, AK Rakennerahastopäivät Joensuu; HM Kuntakäynti Joensuu/Pyhäselkä, LS. MP, KV ja 3 terv.hoitaja opiskelijaa Muu hanketoiminta: Hanke-esittelyt PKSSK, osastot 2K ja 1B. MP Joensuun kaupunki. HM PKSSK hoitotyön johtoryhmän/yleislääkärien kokoukset. MP Joensuun kaupungin kotihoito. HM Suunnitelma loka-joulukuu 2013 Kehittämistiimien toimintasuunnitelmien mukainen toiminta Kehittämisprosessin viestintäsuunnitelman mukainen toiminta. Kehittämisprosessin itsearviointisuunnitelman laatiminen Kehittämistiimien 1, 2 suunnittelukokoukset klo Valtakunnalliset Syöpäsairaanhoitajapäivät, posteriesitys Perehtyminen PKSSK:n ONNI koulutuskalenterijärjestelmään klo Hankehenkilöstön suunnittelukokous (arviointi) klo Sparrausryhmän kokous klo Kehittämistiimien 1, 2 suunnittelukokoukset klo Karelia-amk:n työelämäpäivä avainkumppaneille klo 12 16, hanke-esittely Kuntakäynti Ilomantsi klo Hankehenkilöstön suunnittelukokous klo Tiedotus-/koulutustilaisuus PKSSK:n, maakunnan terveyskeskusten ja hoitokotien hoitohenkilöstölle ohjelma Kehittämistiimien 1, 2 suunnittelukokoukset klo Kuntakäynti Kontiolahti klo Kuntakäynti Lieksa klo Hankehenkilöstön suunnittelukokous klo Saattohoitokoulutus Kuopio klo 8-16, esitys. HM, MP, LS Kuntakäynti Nurmes-Valtimo? Hankeseminaaripäivä, Karelia-amk klo Kehittämistiimien 1, 2 suunnittelukokoukset klo Karelia-amk:n strategiapäivä klo Palliatiivisen kv. konferenssin suunnittelu Helsinki. HM Hankehenkilöstön suunnittelukokous klo Kehittämistiimien 1, 2 suunnittelukokoukset klo Sparrausryhmän kokous klo Hallintoviranomaisten ohjeiden mukainen seuranta, tiedottaminen ja raportointi

4 Kehittämisprosessin ja hankkeen tavoitteiden saavuttamisen arviointi ajalta Projektin tavoitteet: 1. Yhtenäiset palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen rakenteet ja toimintamallit Karelia ammattikorkeakoulussa ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä vahvistavat maakunnan palliatiivisen- ja saattohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä lisäävät koulutusorganisaatioiden ja hoito-organisaatioiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. 2. Maakunnassa toimii palliatiivisen- ja saattohoidon asiantuntijaverkosto. Kaikissa terveyskeskuksissa on nimetty ja toimii hoidon toteutuksesta ja edelleen kehittämisestä vastaava lääkäri-hoitajatyöpari. Palliatiivinen- ja saattohoito toteutuu kotihoito ja -kunta keskeisesti moniammatillista asiantuntijuutta hyödyntäen. Sovittu konsultaatiotuki mahdollistuu erikoissairaanhoidon tai oman kunnan saattohoitopainotteisesta yksiköstä. Konsultoinnissa ja neuvotteluissa hyödynnetään vuorovaikutteista sähköistä viestintää ja tietoteknisiä sovelluksia. 3. Palliatiivisen- ja saattohoidon alueellinen rakenne ja hoitojärjestelmät Pohjois-Karjalan alueella mahdollistavat asiantuntijayhteistyönä toteutuvan, laadukkaan, vaikuttavan sekä terveystaloustieteellisesti kestävän palliatiivisen hoidon porrastuksen ja hoitokokonaisuuden. Kunnissa ja työyhteisöissä toimitaan asiakaslähtöisesti, kehitettyjen toimintamallien mukaan, huomioiden omaisten ja läheisten tukeminen. Kun vaikean sairauden hoito on suunnitelmallista ja hyvin johdettua, se on sekä inhimillisesti hyvää että myös taloudellisesti tehokasta. 1. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet Palliatiivisen- ja saattohoidon kehittämisen tarve on edelleen vahvistunut. Maakunnan terveyskeskusten ja hoitokotien henkilöstölle osoitetun kyselyn tulokset kertovat kehittämistarpeen tärkeydestä ja laajuudesta. Myös valtakunnallisesti Paletti-hanke on noteerattu edistykselliseksi ja merkittäväksi kehittämiskohteeksi. Kuntien tämänhetkinen taloustilanne ja rakenneuudistus edellyttävät kehittämään uusia, innovatiivisia (säästö)ratkaisuja, arvioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja pohtimaan uusia toimintamalleja Laajojen kehittämistavoitteiden savuttamiseksi ja kehittämisprosessin eteenpäin viemiseksi ja jalkauttamiseksi olisi tärkeää, että saataisiin kunnista lääkäri-hoitaja verkoston jäsenet nimettyä ja mahdollistettaisiin heille kehittämisprosessin osallistuminen. 2. Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus Kehittämistoiminta on edennyt myönteisesti ja innokkaasti sekä toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankehenkilöstön rekrytointi on ollut erittäin onnistunut ja moniammatilliset kehittämistiimit ovat käynnistäneet kehittämistoiminnan hyvin. Yhteinen bmmatka Ouluun tutustutti hanketoimijoita ja kohderyhmään kuuluvia osallistujia sekä mahdollisti lukuisat kehittämisprosessia eteenpäin vievät innovatiiviset ja tavoitteelliset keskustelut. Yhteinen ymmärrys hankkeen kehittämistavoitteista vahvistui. Valtakunnalliset ja kansainväliset

5 koulutukset ovat osaltaan antaneet virikkeitä ja hyviä käytänteitä sovellettavaksi kehittämistyössä. Opiskelijayhteistyö on käynnistynyt innostuneesti. Hankkeelle on tulossa tällä hetkellä 11 amk:n opinnäytetyötä, Kehittämistehtäviä ja selvityksiä tekevät sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat. Opinnäytetöiden toimeksiantoja on esitetty myös Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Opiskelijat ovat osoittaneet kiinnostusta myös hankkeessa suoritettavasta harjoittelusta. Hankkeessa harjoittelua on suorittamassa fysioterapeuttiopiskelija ja terveystieteiden maisteriopiskelija. 3. Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeen viestintäsuunnitelma on laadittu ja se täydentyy hankkeen edetessä. Hankkeesta tiedottamista on jatkettu organisaatiokohtaisilla hanketiedotteella ja hankeesittelyillä, Ouluun suuntautuneella bm-matkalla ja maakunnan kuntakierroksilla. Hanke oli esillä myös Itä-Suomen sisätautien lääkäripäivillä syyskuussa, josta oli myös artikkeli maakunnan sanomalehdessä. Esimiesten ja verkostossa toimijoiden toivotaan olevan aktiivisia tiedottajia ja tiedottavan omissa kunnissaan ja työyhteisöissään. Hanketta on esitelty kansainvälisesti Saksan Pritzwalkissa InnoCamp leirillä ja Hollannin Amsterdamissa ECCO 2013 syöpäkonferenssissa. Hankkeen esite ja posteri on saatu valmiiksi ja web-sivut sekä facebook avataan syksyn aikana. Hankkeen sisäinen Moodle -viestintä ja oppimisympäristö on tuotettu ja sen käyttöönottoa ohjeistetaan ja vahvistetaan koko ajan. 4. Ongelmat ja suositukset Hankkeen kuntakohtaiset käynnit ovat alkaneet ja kuntien taloudellinen tilanne huomioiden haasteena on saada kuntien henkilöstöä irrottautumaan ja sitoutumaan hankkeen kehittämistavoitteisiin ja verkostotoimintaan. Tarvitaankin ajattelumallien uudistumista, asenteiden tarkastelua sekä muutosta. Hankehenkilöstön innostava ote ja tuki työyhteisöille ja prosessissa mukana oleville on keskeistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös Kareliaammattikorkeakoulussa vuoden 2014 alussa käynnistyvät Palliatiivisen hoitotyön oppisopimuskoulutus 30op. voisi olla yksi kehittämistyötä eteenpäin vievä. Palliatiivisen hoidon 15 op kokonaisuuden saaminen Karelia-amk:n opetussuunnitelmauudistuksessa täydentäviin opintoihin vaatii myös perusteluja. 5. Projektin innovatiivisuus Tieto- ja viestintäteknologian sovellutukset ovat tärkeä mahdollisuus maakunnan palliatiivisen hoidon kehittämisprosessissa. Viestintäteknologian käyttö palliatiivisen hoidon konsultaatiossa mahdollistaa potilaalle tasa-arvoisen ja nopeamman avun. Koulutusyhteistyö eri organisaatioiden kanssa luo uusia mahdollisuuksia ja käytänteitä jopa valtakunnallisesti. Myös saattohoitoympäristön systemaattinen mallintaminen ja selvitys ensihoidon mahdollisuudesta kaupunkikeskusten ulkopuolisissa kotisaattohoidoissa vahvistavat palliatiivisten hoidon toteutusta maakunnassa. HM

PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa 1.4.2013-31.3.2015 PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Luonnos 11.9.2013

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TEPA-PROJEKTIN TAUSTA JA TARPEET... 2 2.1. VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 1 JOHDANTO... 3 ROHTOKÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ JA LYHENTEITÄ... 3 1 STRATEGIATYÖ... 4 2 PAJATOIMINNAN KATTAVUUS JA VAKIINNUTTAMINEN...

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN POLKU HANKE 1.1.2007 30.6.2008 Loppuraportti Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -ohjelma 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ITÄSUOMALAINEN

Lisätiedot

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Toteutus Maija Pekkanen, Opin Ovi Pirkanmaa Tiina Jakobsson, Urabaarista eteenpäin Pirkko

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO Hankkeen arviointiraportti Arja-Tuulikki Wilén Kotka 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 48. Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALITURVAYHDISTYS 19. joulukuuta 2011 Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008-2010 Hankkeiden raportointi toiminnasta lukuvuodella 2008 2009

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008-2010 Hankkeiden raportointi toiminnasta lukuvuodella 2008 2009 Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008-2010 Hankkeiden raportointi toiminnasta lukuvuodella 2008 2009 Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Jyri Manninen Sanna Mäkinen 2 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011

Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011 Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011 Sisällys Sisällys... 1 1. Johdanto... 2 2. Toiminta ajatus... 3 3. Klinikkaverkoston toimijat ja yhteistyötahot...

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A31522 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta 1. edistänyt palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot