Hakemusnumero: Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks..."

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 46/ /2011 Käsittelijä Petri Veijalainen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Täydennettävänä VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Päijät-Hämeen liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeksi ICT-palveluliiketoiminnaksi Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 5 : Suuralueet-toimenpiteiden temaattinen keskittäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Lappeenrannan teknillinen yliopisto Hakijatyyppi Yliopisto Y-tunnus Lähiosoite Skinnarilankatu 34 (PL 20) Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Lappeenranta Faksinumero IBAN FI BIC OKOYFIHH Pankkiyhteys POHJOLA PANKKI OYJ Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Joni-Kristian Kämäräinen Asema organisaatiossa Professori Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Minna Sutela Asema organisaatiossa Talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Joni-Kristian Kämäräinen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/12

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy (KyAMK) toteuttaa tutkimussuunnitelmassa (LIITE) mainitut osuudet hankkeesta. Ensisijaisesti leikkauslogiikan määrittely yhdessä LUT:in tutkijan kanssa, testimateriaalin tuottaminen sekä automaattisesti tehtyjen videoiden arviointi arviointikomiteoissa. 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy (KyAMK), tekemässä hankesuunnitelmaa Kouvolan kaupunki ja Kouvola Innovation Oy, tarkastamassa suunnitelman 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 3. Kouvolan kaupunki / Kouvola Innovation Oy 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Liittyy Lappeenrannan teknillisen yliopiston Konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorion pitkäaikaiseen tutkimusalaan ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun pitkäaikaiseen opetusalaan (digitaalinen media ja avtuotanto). 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Tulevaisuuden tietoyhteiskunta tarvitsee uudenlaista teknologiaa, joka hyödyntää laaja-alaista osaamista. Yksi tällainen on kotikäyttöön ja verkossa henkilökohtaisilla sivuilla levitettävä videomateriaali. "Raakavideota" tuotetaan suunnattomia määriä kymmenillä tuhansilla koteihin hankituilla videokameroilla ja enenevissä määrin kamerakännyköillä. Tämän raakadatan editoiminen on kuitenkin hidasta, hankalaa ja ammattitaitoa vaativaa. Edellisestä johtuen on olemassa merkittävä tarve palvelulle, josta voi edullisesti ostaa kotivideoeditoinnin. EURA JÄRJESTELMÄ 2/12

3 Kustannustehokkuuden takia videoiden tuottaminen on ratkaistava automaattisilla tietotekniikan menetelmillä, mutta myös hyödyntäen AV-tuotantoon liittyvät tekniset ja taiteelliset näkökohdat. Tässä hankkeessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietotekniikan osasto ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun Digitaalisen median ja av-tuotannon koulutusohjelma muodostavat Etelä-Suomeen osaamiskeskittymän, jossa tarvittavaa teknologiaa ja osaamista aletaan kehittämään. Ensimmäisenä yhteistyöhankkeena on tarkoitus ratkaista edellä kuvattu automaattinen kotivideon leikkaus ja tutkia kehitettävän teknologian liiketoimintapotentiaalia. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Valmisteluvaiheessa on tehty alustava tutkimus vastaavista teknologioista kansainvälisesti ja todettu ettei vastaavaa teknologiaa ole vielä olemassa vaikka aktiivista tutkimusta tehdään. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Ylimaakunnallinen projekti Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Kouvola Etelä-Karjala Lappeenrannan Lappeenranta 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Pääasiallisena kohderyhmänä ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkijat ja opettajat ja opiskelijat. Kehitettävä teknologia parantaa heidän asiantuntemustaan ja tuo uuden tutkimus- ja opetusalan. Jos kehitettävää teknologiaa myöhemmin kaupallistetaan, sitä voivat hyödyntää kaikki kansalaiset. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Tietotekniikka) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Digitaalinen media). Hankkeen päätarkoituksena on aloittaa LUT ja KyAMK välinen pitkäjänteinen yhteistyö, jossa kehitetään modernia tietotekniikka hyödyntäviä sovelluksia, teknologiaa ja palveluita mediatekniikan tarpeisiin. Saavutettuja tuloksia hyödynnetään tutkimuksessa ja opetuksessa ja niiden toivotaan johtavan näitä uusia innovaatioita hyödyntävän liiketoiminnan muodostumiseen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. Esitetty hanke on yksi tärkeä osa tätä pitkäjänteistä kokonaisuutta. EURA JÄRJESTELMÄ 3/12

4 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kehittää Etelä-Suomeen Kymenlaakson alueelle (Kouvola) kansallisesti korkeatasoista huipputeknologiaa ja sen hyödyntämisen osaamista alueella, jossa yhdistyvät moderni tietotekniikka (automaattinen kuvankäsittely ja tietokonenäkö) ja media-ala (AV-tuotanto). Tämän uuden alan toivotaan johtajan uuden suomalaisen teknologiaosaamisen nousuun ja edesauttavan opetusta (KyAMK, LUT), soveltavaa tutkimusta (LUT, KyAMK) ja tuotekehitystä (KyAMK, yritykset). Tässä hankkeessa yhdistetään Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa olevat toimijatahot kehittämään ja testaamaan aivan uudenlaista tekniikkaa, joka tarvitsee sekä mediatekniikan että modernin tietotekniikan osaamista. Kehitettävä teknologia mahdollistaa täysin uuden liiketoimintamuodon, jolla on kansainväliset markkinat ja joka itsessään on hyvin vähäisessä määrin työntekijäintensiivistä johtuen korkeasta automaatioasteesta. Teknologian liiketoimintapotentiaali selvitetään hankkeen yhteydessä. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Tämä hanke tukee merkittävästi kahden maakunnallisesti merkittävän toimijan kehitystä ja yhteistyötä: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala) ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu (Kymenlaakso). Nämä toimijat ovat alueillaan eräitä merkittävimpiä teollisuuden tukijoita, uusien työpaikkojen luojia ja erityisesti koulutetun työvoiman tuottajia. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Tässä hankkeessa KyAMKin av-tuotannon ja digitaalisen median henkilökunta ja LUT Tietotekniikan tietokonenäkötutkijat yhdistävät voimavaransa kehittääkseen uutta teknologiaa ja sitä hyödyntäviä sovelluksia. Tällaisen avauksen toivotaan vahvistavan molempia osapuolia ja mahdollistavan pitkän tähtäimen kehitykseen pyrkivän yhteistoiminnan mediaa ja tietotekniikkaa yhdistävällä rajapinnalla. Tämä samalla mahdollistaa, että kyseiset tahot voivat keskittyä ydinosaamiseensa siten että niiden yhdistelmä kuitenkin edesauttaa kansallista ja alueellista osaamista. Hankkeen lopputuotoksena muodostuu myös teknologia, joka on käytettävissä liiketoiminnassa ja hankkeen jälkeen pyritään tukemaan kehitetyn teknologian hyödyntämistä sitä kehittämässä olevien henkilöiden toimesta (LUT:n ja KyAMK:n projektiin osallistujat). Tavoitteiden mukaiset konkreettiset tulokset ovat: EURA JÄRJESTELMÄ 4/12

5 * Sovellus, jota voidaan käyttää video-raakamateriaalinen automaattiseen leikkaamiseen. * Uusi palveluun perustuva liiketoimintamuoto, jossa kehitettyä sovellusta käytetään tarjoamaan kuluttajatason videotuotantopalvelua. * Uutta osaamista tietotekniikan ja median rajapinnassa olevasta tulevaisuuden alasta, joka yhdistää ICTteknologiaa, media alan osaamista ja taiteellista näkemystä. Tuloksia voivat hyödyntää suomalaiset yritykset. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 2 kpl joihin työllistyy naisia 1 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 2 kpl joista naisten työpaikkoja 1 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? LUT ja KyAMK tutkimushenkilökunta kehittävät osaamistaan kehitettävän teknologian saralla ja näin pääsevät lähelle maailman huippua tällä kasvavalla alalla. Pitkällä tähtäimellä koko suomalainen teknologiaosaaminen kehittyy ja syntyy uusi innovaatioita. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Hanke kehittää automaattista ICT-teknologiaa, joka ei saastuta ja on myös energiankulutuksellisesti ympäristöystävällistä Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen EURA JÄRJESTELMÄ 5/12

6 - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen Sähköisen median tuotanto helpottuu merkittävästi automaation johdosta. Ihmiset pystyvät hyödyntämään videomateriaalia paremmin ja sen määrä ja tallennustarve vähenee automaattisen leikkauksen johdosta. EURA JÄRJESTELMÄ 6/12

7 - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Tämän hankkeen konkreettiset toimenpiteet on jaettu työpaketeiksi TP1-TP5 (vastaavat tahot merkattu sulkeisiin): * [TP1] Tutkijat toteuttavat kirjallisuuden pohjalta tietokonenäön ja kuvankäsittelyn menetelmät, jotka automaattisesti siirtävät videomateriaalin kovalevylle, etsivät videomateriaalista ns. leikkauskohdat sekä kategorisoivat otokset tunnistein ja aikaleimoin, joilla ne voidaan yhdistää toisiinsa ajallisesti tai sisällöllisesti. (LUT) * [TP2] Tutkijat/luennoitsijat määrittelevät yleisen tason leikkauslogiikan, joka yhdistää automaattisesti löydetyt otokset kerronnallisesti järkeväksi kokonaisuudeksi annetun aikarajoitteen puitteissa. (KyAMK) * [TP3] KyAMK teettää opiskelijoillaan testimateriaalia (videoita erilaisista tapahtumista), jotka syötetään raakadatana järjestelmään, jonka LUT toteuttaa TP1 ja TP2 tulosten perusteella. Automaattisesti tuotetut videot arvioi erikseen sekä ammatti- että loppukäyttäjäraadit. TP1 ja TP2 menetelmiä kehitetään edelleen saadun palautteen avulla. (KyAMK) * [TP4] LUT ja KyAMK yhdessä kehittävät ohjelmiston ympärille tarvittavat toiminnot kuluttajaystävällisten tuotteiden (esim. DVD sisältäen valikot ja musiikkia) tuottamiseksi. (LUT) * [TP5] Tehdään kuluttajatutkimus teknologiasta ja tutkitaan sen liiketoimintapotentiaali. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Kohdassa 8.1 toimenpiteet johtavat seuraavien menetelmien ja ohjelmien kehittämiseen: * Sovellus, jota voidaan käyttää video-raakamateriaalinen automaattiseen leikkaamiseen. EURA JÄRJESTELMÄ 7/12

8 Tämän sovelluksen (tietokoneohjelmat ja laitteistot) ovat hankkeen merkittävin työosuus. Lisäksi alueen kehittymistä tukevat : * Potentiaalinen uusi teknologia opetuksen, tutkimuksen ja yritysten liiketoiminnan käyttöön. * Uutta osaamista tietotekniikan ja median rajapinnassa olevasta tulevaisuuden alasta, joka yhdistää ICTteknologiaa, media alan osaamista ja taiteellista näkemystä. Näiden osalta tehdään hankkeen loppuvaiheessa liiketoimintasuunnitelma. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Pysyvänä vaikutuksena muodostuu uutta teknologiaa ja vankka yhteistyö LUT Tietotekniikan ja KyAMK median ja av-tuotannon välille. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? LUT ja KyAMK jatkavat yhteistä tutkimustoimintaa ja opetusta. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2011 Loppuvuosi 2011: TP1 videodatan esiprosessointi Loppuvuosi 2011: TP2 leikkauksen logiikka 2012 Koko vuosi 2012: TP1 videodatan esiprosessointi Koko vuosi 2012: TP2 leikkauksen logiikka Loppuvuosi 2012: TP4 loppukäyttäjäkeskeinen kehitys 2013 Koko vuosi 2013: TP3 testikuvaukset ja evaluaatiot Koko vuosi 2013: TP4 loppukäyttäjäkeskeinen kehitys Loppuvuosi 2013: TP5 Liiketoimintapotentiaalin selvittäminen 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kehittää Etelä-Suomeen kansallisesti korkeatasoista tekniikkaa ja osaamista uudelle alueella, jossa yhdistyy moderni tietotekniikka (automaattinen kuvankäsittely ja tietokonenäkö) ja digitaalinen media ja av-tuotanto. Tämän uuden alan toivotaan johtajan uuden suomalaisen teknologiaosaamisen nousuun ja edesauttavan opetusta, soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Hankkeen lopputuotoksena muodostuu myös teknologia, joka on käytettävissä liiketoiminnassa. Hankkeen EURA JÄRJESTELMÄ 8/12

9 puitteissa pyritään tukemaan kehitetyn teknologian hyödyntämistä sitä kehittämässä olevien henkilöiden toimesta (Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Kymenlaason ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta). Tavoitteiden mukaiset konkreettiset tulokset ovat: * Sovellus, jota voidaan käyttää video-raakamateriaalinen automaattiseen leikkaamiseen. * Uusi ICT-palvelu, jossa kehitettyä sovellusta käytetään tarjoamaan kuluttajatason videotuotantopalvelua. * Uutta osaamista tietotekniikan ja median rajapinnassa olevasta tulevaisuuden alasta, joka yhdistää ICTteknologiaa, media alan osaamista ja taiteellista näkemystä. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa vahvistetaan yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietotekniikan osaston Konenäön ja hahmontunnistuksen tutkimusryhmän ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Muotoilun ja median yksikön välillä. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Pääasiallisesti hanketta arvioidaan sen johtoryhmään osallistuvien tahojen toimesta. Hankkeeseen liittyy kiinteänä osana osuus, jossa lopputuotosta arvioidaan sekä loppukäyttäjien että ammattihenkilöiden toimesta. Näin saadaan välitön ja konkreettinen palaute hankkeen lopputuloksesta. Hankkeen lopputulos (mittava joukko automaattisesti leikattuja videoita) arvioidaan tutkimussuunnitelmassa (LIITE) kuvatulla tavalla ja KyAMK:n henkilökunnan toimesta. Tuloksena saadaan riippumaton arvio kehitetystä teknologiasta. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeesta tiedotetaan pääasiallisesti aiheesta kirjoitettujen tieteellisten ja yleistajuisten artikkelien avulla sekä hankkee kotisivuilla. Hankkeen osana on myös ammattitiedottajan tekemä tiedotus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu) Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt 2011: Hankkeen aloitusilmoitus ja kutsu asiasta kiinnostuneille yrityksille ja muille tahoille 2012: Tieteellinen artikkeli 1 ja : Tieteellinen artikkeli 3 ja 4, yleistajuinen artikkeli 1 ja loppuseminaari EURA JÄRJESTELMÄ 9/12

10 2014: Hankkeen lopputuloksen arvioinnin (ulkopuoliset loppukäyttäjät) raportointi kansallisesti Kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali ja aineisto (poislukien liiketoiminnan kannalta tähän soveltumaton materiaali) jaetaan hankkeen kotisivun kautta. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen vastuuorganisaatio (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) omistaa kehittämänsä teknologian ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu omat kehittämänsä innovaatiot. Materiaali säilytetään sähköisenä LUT:in tarjoamassa versionhallinnassa ja kirjanpitoaineisto ko. organisaatioiden sähköisessä kirjanpidossa. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut 0 3. Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 10/12

11 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kohdan "muu kuntarahoitus" osuudesta tehty päätös (Kouvolan kaupunki, Leo Pyöriä) KyAMK omarahoitusosuudesta virallinen sitoumus liitteenä Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole 15.3 De minimis -sääntöselvitys Julkinen tutkimushanke, jonka tulokset tehdään julkisiksi. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote KyAMK Verovelkatodistus KyAMK ALV-selvitys LUT ALV-selvitys KyAMK Aiesopimus (LUT ja KyAMK) Osaprojektin kuvaus LUT Osaprojektin kuvaus KyAMK Osaprojektin kustannusarvio LUT Osaprojektin kustannusarvio KyAMK Camera2DVD tutkimussuunnitelma Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta LUT Omarahoitussitoumus KyAMK HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. EURA JÄRJESTELMÄ 11/12

12 Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Tanja Grönlund Tutkimuspalvelujohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 12/12

13 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 27 Työn ohjaus (LUT) kokoaikainen 27 Jatko-opiskelija (LUT) kokoaikainen 7 Projektipäällikkö (KyAMK) kokoaikainen 2 Viestintäsuunnittelija (KyAMK) kokoaikainen 30 Opiskelija-assistentit (KyAMK) kokoaikainen 3 Projektisihteeri (KyAMK) Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Tieteelliset konferenssit Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Projektimatkat (KyAMK) Projektimatkat (LUT) Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

14 13.5 Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä KyAMK Yhteensä Muut kustannukset Kustannus Yhteensä Materiaalit ym, (KyAMK) Tarvikkeet (LUT) Yhteensä Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

15 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Omarahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/4

16 RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/4

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.05.2011 Diaarinumero 463 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2012 Diaarinumero POPELY/33/07.04/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.05.2010 Diaarinumero 193/10, EU10004 Käsittelijä Eero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2007 Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero

Lisätiedot

Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö

Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n uuden projektin nimeltään Kaveri III. Se on suoraa jatkoa aiemmille

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.10.2008 Diaarinumero ESLH-2008-09024/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.3.2009 Diaarinumero 39/3562/09 Käsittelijä leena Ruopuro Puhelinnumero

Lisätiedot