ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero KASELY387/ /2010 Käsittelijä Riitta Mattila Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S10591 Hakemustyyppi Muutoshakemus Tila Käynnissä (7) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ala: OPM:n hallinnonala 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi KOULUSTA DUUNIIN - tie tähtiin Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Kouvolan kaupunki/kouvolan seudun ammattiopisto Organisaatiotyyppi Ammatillinen oppilaitos Y-tunnus Lähiosoite Utinkatu Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Kouvola Faksinumero Pankkiyhteys Kouvolan seudun osuuspankki Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Ulla Jaskari Asema organisaatiossa suunnittelupäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Marja Huovinen Asema organisaatiossa taloussuunnittelupäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sari Laiho Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sari Laiho Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Ulla Jaskari Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/18

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano - ELY -keskus, projektin vastuuvirkamies - ELY -keskus, ammatillisen koulutuksen edustaja - KSAOn neuvottelukuntajaoksen edustaja - työelämän edustaja - Kouvolan seudun ammattiopisto: - johdon edustaja - projektihenkilöstöä - opettajien edustaja - opinto-ohjaaja - oppilaskuntaedustus - erityisopetuksen koordinaattori - kuraattori - Kouvolan seudun työvoiman palvelukeskuksen edustaja, nuorten työvoimaneuvoja - Parik-säätiön edustaja - Kouvolan seudun kuntayhtymän OTE Nuorten työpajojen edustaja - Kouvolan kaupunki, Nuorisopalvelut 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit - KSAO:n ESR-projektit TATU ja TATU2 vuosina Koulutuskeskus Salpauksen ESR-hanke Työnäky. Projektipäällikkö Sirkku Oksanen. - Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittäminen-hanke, Parik -säätiö. Projektipäällikkö Isa Mäkelä - KSAO Ohjaava ja valmistava koulutus -pilotti, henkilökohtaisten taitojen osalta - Bovallius ammattiopisto Laukaan ESR -hanke Monet polut ammattiin. Projektityöntekijä Pirjo Kovanen 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Pohjois-Kymenlaaksossa on koko joukko nuoria, joilla ammatillisen uran selkiytyminen ja työhön sijoittuminen tuottaa vaikeuksia. Useimmiten on kysymys nuorista, joiden elämänhallinta tai yleiset työelämävalmiudet eivät ole riittäviä työelämän kannalta. EURA JÄRJESTELMÄ 2/18

3 Hankkeella parannetaan opiskelijan mahdollisuuksia a) työllistyä koulutuksen mukaiseen työtehtävään tai muuhun työhön avoimilla työmarkinoilla tai työllistyä kolmannelle sektorille omalla seutukunnalla b) kiinnittyä työelämään Hankkeen tavoitteena on - selkiyttää opiskelijan ohjauksen tavoitteita, keinoja ja työnjakoa - vahvistaa hankkeen kohderyhmän ohjausvalmiuksia ja osaamista - luoda selkeät käytännöt KSAO:n ja työvoimatoimiston sekä työvoiman palvelukeskuksen, OTE nuorten työpajojen ja Parik-säätiön työvalmennuskeskuksen väliselle yhteistyölle - löytää oppilaitoksen ja työelämän välille uudenlaisia yhteistyötapoja ja yhteistyöpaikkoja - koota ja tuottaa työllistymisohjauksen materiaalia Työllistymisohjauksella tarkoitetaan koko opiskeluajan oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla toteutettavaa, opiskelijan työelämätaitojen kehittymistä tukevaa ohjausta ja opetusta. Työllistymisohjausta antavat mm. opettajat, työpaikkaohjaajat, työssäoppimista ohjaavat opettajat ja opinto-ohjaajat. Hankkeen kehittämillä toimintatavoilla nostetaan Kymenlaakson alueella ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta. Välillisiä tavoitteita ovat negatiivisen keskeyttämisen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Ammatillisen koulutuksen tulosrahoituksen mittarit, KSAO:n läpäisy- ja työllistymismittari, keskeyttämisaste sekä seutukunnan nuorisotyöttömyysaste - näiden mittarien ja tilastojen tiedot viime vuosilta ovat herättäneet huolta. Tukipalveluja nuorten työllistymiseksi on seutukunnassa olemassa ja tällä hankkeella pyritään mm. yhdistämään toiminnot tehokkaaksi, nuoria parhaiten eteenpäin luotsaavaksi verkostoksi ja selkeäksi, toiminnalliseksi poluksi - jo ammatillisen opetuksen alkumetreiltä saakka. Hankkeen tavoitteena on myös tukea ja vahvistaa ohjaushenkilöstön osaamista työllistymispoluille ohjaamisessa ja herättää ajatuksia suunnitelmallisen ja tärkeän työllistymisohjauksen välttämättömyydestä. KSAO:ssa yhtenä toiminnan painopisteenä on jo useana vuonna ollut syrjäytymisen ehkäiseminen. Sen vuoksi ammattiopistolla on ollut mm. TATU ja TATU2-projketit vuosina TATU2-hankkeessa kehitettiin KOULUSTA DUUNIIN-tie tähtiin -hankeaihio. Syrjäytymisen ehkäisy on edelleen keskeisiä painopistealueita uudenkin Kouvolan strategiassa. Taustaselvitystä on tehty ja yhteistyöverkostoa koottu myös Onnistuvat opit Kouvolan seudun ESRhankkeessa vuosina EURA JÄRJESTELMÄ 3/18

4 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Hankeaihiosta on käyty keskustelua ja sitä ovat kommentoineet seuraavat seudulliset yhteistyökumppanit: -Kouvolan seudun työvoimatoimiston, -Kouvolan työvoiman palvelukeskuksen, -Kouvolan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen, -Parik-säätiön ja -Kouvolan seudun kuntayhtymän OTE Nuorten työpajojen edustajat; KSAO:n henkilöstöryhmien edustajat: -koulutuspäälliköt, opot, kuraattorit, ammatinopettajat, projektihenkilöstö; Oppilaitoskumppanit seuraavista oppilaitoksista: -EKAMI, -Koulutuskeskus Salpaus -Porvoon ammattiopisto. Projektia on myös valmisteltu KSAO:n TATU2-projektissa. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Kouvolan seudun työvoiman palvelukeskus / työvoimaneuvoja Ghita Branders Parik-säätiö / palvelupäällikkö Mirja Willberg OTE Nuorten työpajat / yksilövalmentaja Sirkka Turpeinen, työpajajohtaja Marja-Leena Vainio Yritykset / KSAOn työssäoppimispaikkojen yritysrekisteri Kouvolan kaupungin nuorisopalvelut Kymenlaakson sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian poliklinikka Mukaan tulevat työelämän edustajat valitaan sen jälkeen, kun on tehty projektin alkukartoitus ja saatu selville mukaan tulevat koulutusalat. Koulutusalat (opiskelijat välillinen kohderyhmä): -Valitaan projektin alkukartoituksen jälkeen tarpeelliseksi katsottuja koulutusaloja -Sosiaali- ja terveysalan toimipisteessä toteutettava hoiva-alalle valmentava koulutus, 20 keväällä 2009 koulutuksensa päättävää opiskelijaa. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Ensisijaisen kohderyhmän valinnassa ei ole tarvetta ottaa huomioon nais- ja miesnäkökulmaa. EURA JÄRJESTELMÄ 4/18

5 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projekti toteuttaa Kouvolan seudun työvoimastrategiaa , jonka mukaan erityistä panostusta tarvitaan "Opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja -yhteyksien kehittämiseen". Projektin tuloksia hyödyntävät: 1. Opiskelijat: - vaikeasti työllistyvät opiskelijat, työssäoppimisen kautta työllistyminen - tuloksena opiskelijalle on luotu toimivat ja selkeät väylät oppilaitoksesta työpajalle tai työelämään - työllistymisohjaus 2. Opetushenkilöstö - työllistymisohjauksen merkitys koko opiskelijanpolun ajan realisoituu - luodaan oppilaitokseen työllistymisohjauksen suunnitelma ja koulutusmalli ja kartoitetaan ohjauksen työnjako - luodaan opettajien käyttöön verkostoyhteistyökartta 3. KSAO:n opot ja kuraattorit - Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa tehostuu ja sitä kautta opiskelijoihin kohdistuvien toimenpiteiden tehokkuus ja vaikuttavuus paranee. Projektin kautta haetaan työelämään "saattaen vaihdon" mallia oppilaitoksen sisäisen moniammatillisen yhteistyön kautta. 4. Valtakunnallisesti kaikki: KSAOn nettisivujen kautta tulokset ovat valtakunnallisesti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Infoa projektista levitetään mahdollisimman laajalle toisen asteen oppilaitosten keskuudessa. KSAO:n työssäoppimisen ohjaus, oppilaanohjaus ja opiskelijahuolto hyötyvät projektista, samoin seudun työvoimatoimisto ja työvoiman palvelukeskus ja muut nuorten työllistymistä seudullisesti hoitavat tahot. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Iitti Kouvola EURA JÄRJESTELMÄ 5/18

6 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? - Kouvolan seudun ammattiopiston opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit - työelämän työpaikkaohjaajat ja työnantajat - Parik-säätiön ja OTE Nuorten työpajojen työ- ja yksilövalmentajat - Kouvolan kaupungin nuorten ohjaamiseen osallistuvat toimijatahot 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? 1) KSAO:n ohjaustyöhön osallistuva henkilöstö ja opiskelijat 2) Työssäoppimispaikat 3) Seudulliset verkostokumppanit - työhallinto - sosiaali- ja terveystoimi/ mielenterveyspalvelut - Parik-säätiön nuoret asiakkaat - Kouvolan seudun kuntayhtymän OTE Nuorten työpajojen asiakkaat - perusasteen yläkoulun ammatinvalinnan ohjaus - Kouvolan seudulla nuorten hyvinvointia edistävät tahot 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus - OTE Nuorten työpajat - Parik -säätiö - Kouvolan nuorisotoimi - Kouvolan työvoiman palvelukeskus EURA JÄRJESTELMÄ 6/18

7 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 50 joista naisia PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? - Oppilaitoksen toimintakulttuurin muutos. Työssäoppimisen suunnittelu lähtee siitä tavoitteesta, että työssäoppiminen palvelee opiskelijan työllistymistä. Tämä merkitsee muutosta sellaiseen suuntaan, jossa opettajien ja ohjaajien työllistymisohjauksen taidot vahvistuvat, oppilaitoksen toimintakulttuuri on opiskelijalähtöistä ja työllistymisen ohjaus selkeää ja suunnitelmallista. -"saattaen vaihto oppilaitoksesta työelämään" -malli ja työnjako - kehitetään KSAOn työllistymismittari ja tehostetaan tätä toimintoa - verkostoyhteistyömalli KSAO:n ja työhallinnon/työvoiman palvelukeskuksen, OTE Nuorten työpajojen ja Parik-säätiön kanssa. - luodaan yrityspankki tuettua ohjausta työssäoppimisessa tarvitseville opiskelijoille sekä vaikeasti työllistyville opiskelijoille (hoiva-alan valmentava ja kuntouttava koulutus) - luodaan työllistymisohjauksen suunnitelman materiaalit 1 ov ja jalkautetaan opetussuunnitelmaan(e., painotuotteet, dvd:t) - tiivistetään yhteistyötä ammattioppilaitoksen ja työelämän välillä, yhteiset pelisäännöt työelämätaidoissa - alueellinen työelämään siirtymisvaiheen toimintamalli, verkostoyhteistyön toimintakartta - Kouvolan kaupungin ja KSAOn moniammatillisen yhteistyöverkoston luominen opiskelijan työllistymiseksi, jolla on yhteinen focus ja yhteinen toimintamalli - sähköisen palautejärjestelmän luominen (toimijat, opiskelijat) ja aktivoiminen ja jalkauttaminen - luodaan ja jalkautetaan työvaltainen koulutusmalli osaksi KSAOn normaalia toimintaa 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Hankkeen taustaoletuksena on, että siinä kehitettävin toimenpitein parannetaan KSAOn opiskelijoiden sijoittumista a) koulutuksen mukaiseen työtehtävään EURA JÄRJESTELMÄ 7/18

8 b) muuhun työhön, työharjoitteluun, työvalmennukseen tai työpajaan omalla seutukunnalla. Toimenpiteet tukevat erilaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden koulutuksen loppuun suorittamista ja siirtymistä työelämään. Toimenpiteet parantavat ammattiopiston ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta niin opintojen aikana kuin työelämään siirtymisvaiheessa. Ohjauskulttuuri kehittyy niin, että opettajat saavat välineitä haasteellisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Verkostokumppaneiden ja oppilaitoksen sisäisen moniammatillisen verkoston kesken luotava yhteistyön malli auttaa kaikkia opiskelijan ohjauksen osapuolia. Tämän toivotaan näkyvän opiskelijoiden motivaation ja työelämätaitojen lisääntymisenä ja koulutuksen läpäisyasteen kohoamisena. Hankkeen kehittämillä toimintatavoilla nostetaan Kymenlaakson alueella ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden ja työllistymisen parantumisen mittarina käytetään ammatillisen koulutuksen tulosrahoituksen työllistymismittaria ja KSAOn työllistymismittaria. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Suunnitelmallinen työllistymisohjaus ja yhteistoiminnallinen toimintakulttuuri ovat luonteeltaan toimintamalleja, joilla uskotaan saatavan aikaan kestäviä vaikutuksia. Niillä uskotaan olevan myös sellaista vaikutusta, joka lisää yksilön hyvinvointia ja pienentää yhteiskunnan sosiaalikuluja. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Kartoitusvaihe (asiantuntijatyöryhmät; opiskelijahuolto, ammatinopettajat, työelämä, nuorisotyö/vanhemmat, yhteistyökumppanit). Selvitetään koulutusalat, joilla erityisesti halutaan kokeilla ja tehostaa työllistymisohjausta sekä tarkennetaan oppilaitoksen, työvoiman, työelämän, nuorten työpajojen ja työhönvalmennuksen välisen yhteistyön tarpeet. EURA JÄRJESTELMÄ 8/18

9 2. Työllistymisohjausmateriaalin keruu, tuottaminen ja levittäminen ja KSAOn työllistymismittarin kehittäminen ja jalkauttaminen 3. Yrityspankin kokoaminen yrityksistä, joissa voidaan tarjota monimuotoista ohjausta sitä työssäoppimisessaan tarvitseville opiskelijoille. Projektissa toimivat opettajat jalkautuvat yrityksiin. 4. Ohjauskoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Järjestetään tuetun työssäoppimisen ohjauskoulutusta työpaikkaohjaajille ja yrittäjille ja työllistymisohjauskoulutusta mm. opettajille, opinto-ohjaajille ja pajojen yksilö- ja työvalmentajille yhdessä verkostokumppaneiden kanssa. 5. Työvaltaisen koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja pilotointi 6. Hyvien käytäntöjen kokoaminen, kehittäminen ja levittäminen 7. TE -toimiston toimipisteen jalkauttaminen KSAOon Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen, Parik-säätiön ja OTE-työpajojen kanssa. Näiden toimijoiden kesken vaihdetaan tietoa luoduista hyvistä käytännöistä. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma - KSAO:n työllistymisohjauksen ja -suunnitelman ohjausmateriaali sekä toteutussuunnitelma ja KSAOn työllistymismittari(sähköinen palautejärjestelmä) - seudullinen yrityspankki, jossa on tiedot niistä yrityksistä, jotka ovat kokeilleet tehostettua työllistymisohjausta tai haluavat olla mukana monimuotoisessa työssäoppimisen ohjauksessa ja työllistämisessä - seudullinen työelämään siirtymisen toimintamalli - systematisoitua työssäoppimisen ohjausta ja koulutuksen opetussuunnitelmaan liitettyä työllistymisen suunnittelua ja ohjausta - oppilaitoksen sisäisen verkostoyhteistyökulttuurin muodostuminen, jäsentyminen ja tehokas toiminta sekä oppilaitoksen ja muiden tahojen verkostoyhteistyön luominen, kehittäminen ja vahvistaminen. 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 9/18

10 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2008 Kevät projektin hallinnoinnin järjestäminen ja projektitoimiston perustaminen Syksy projektipäällikön ja -assistentin valinta ja palkkaaminen - ohjausryhmän toiminnan organisoiminen - seurantajärjestelmien luominen - toimintasuunnitelman tarkentaminen - nykytilan kartoituksen suunnittelu ja toteutus alkaa - projektin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja siihen tarvittavan materiaalin laatiminen - oppilaitoksen henkilöstön sitouttamisen aloittaminen - rahoittajan koulutuksiin osallistuminen - verkostoyhteistyön käynnistäminen ja suunnittelu - opiskelijakohderyhmien kartoittaminen ja valinta - mukaan tulevien opettajien kartoittaminen - mukaan tulevien yritysten kartoittaminen alkaa - yrityspankki-idean tarkentaminen - tehostetun työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja materiaalin kokoaminen - yhteistyö seudullisten verkostokumppaneiden kanssa käynnistyy ja tarkennetaan 2009 Kevät tehostetun työpaikkaohjauksen koulutuksen toteuttaminen - mukaan tulevien yritysten tarkentumien - yrityspankin kokoaminen alkaa - verkostoyhteistyön kehittäminen - KSAOn työllistymisohjauksen suunnitelman laatiminen käynnistyy - työllistymismittarin kehittäminen ja kokeilu - kohderyhmän koulutuksen suunnittelu ja toteuksen aloittaminen - alueellisen työllistymisvaiheen yhteistyön nykytilan kartoittaminen - toiminnan arviointi ja toimintasuunnitelman tarkentaminen Syksy tehostetun työpaikkaohjauksen koulutuksen 2. vaiheen toteuttaminen ja seuranta - alueellisen työllistymisvaiheen toimtamallin kehittäminen - kohderyhmien tarkentaminen - opiskelijoiden ohjauksen jatkuminen - ohjausmateriaalin keruu, kehittäminen ja levittäminen - yrityspankin kokoaminen jatkuu - työllistymismittarin kehittäminen jatkuu - työvaltaisen koulutuksen kehittäminen alkaa EURA JÄRJESTELMÄ 10/18

11 2010 Kevät ohjausmateriaalin keruu jatkuu - opiskelijoiden tehostetun ohjauksen jatkuminen - verkostoyhteistyön kehittäminen - toiminnan arviointi ja toimintasuunnitelman tarkentaminen - työllistymismittari ja sähköisen palautejärjestelmän kokeilu jatkuu - työvaltaisen koulutuksen pilotointi alkaa Syksy opiskelijoiden tehostettu ohjaus jatkuu - KSAOn työllistymisohjauksen suunnittelu jatkuu - työvaltaisen koulutuksen pilotointi jatkuu - IMBA/Melba kouluttautuminen alkaa - yrityskysely ja yrityspankin kokoaminen alkaa - neuvottelut TE -toimiston kanssa toimispisteen jalkauttamiseksi KSAOon - työelämäohjaajan toimenkuvan suunnittelu - työllistymisohjauksen materiaalin toteuttaminen alkaa 2011 Kevät yrityspankki valmistuu ja käyttö jalkautetaan KSAOon - työvaltaisen koulutuksen pilotointi jatkuu - IMBA/Melba kouluttautuminen jatkuu ja taito- ja vaativuusarvioinnit alkavat KSAOssa - työllistymisohjausmateriaali valmistuu - INKA sähköisen palautejärjestelmän pilotointi päättyy ja INKA jalkautuu oppilaitokseen - ohjausmateriaalien ja hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelma ja toteutus - projektin toiminnan ja tulosten vaikuttavuuden arviointi - verkostoyhteistyön vakinaistaminen - päätösfoorumi - projektin hallinnollinen päättäminen - tulosten levittäminen 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Kouvolan seudun ammattiopiston KOULUSTA DUUNIIN - tie tähtiin -projektin ensisijainen tehtävä on parantaa nuorten ammatillista koulutusta suorittavien työllistymisen valmiuksia niin, että he suorittaisivat opinnot loppuun, sijoittuisivat koulutuksen mukaiseen työtehtävään tai muuhun työhön, työvalmennukseen tai työpajaan omalla seutukunnalla ja kiinnittyisivät työelämään. Hankkeen toimenpitein kartoitetaan koulutuksen aikana ilmenevät työllistymisen ongelma-alueet. Siinä rakennetaan toimintamalli, jolla ohjauskoulutuksen, tehostetun työssäoppimisen ja verkostokumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla parannetaan nuoren työllistymisen mahdollisuuksia. Toimenpiteet tukevat erilaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden koulutuksen loppuun suorittamista ja siirtymistä työelämään. Samalla parannetaan ammattiopiston ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta. Välillisiä tavoitteita ovat opiskelijan parempi motivoituminen opiskeluun ja keskeyttämisen vähentäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Projektin kohderyhmänä ovat oppilaitoksen opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, oppilaskunta, työelämän työpaikkaohjaajat ja muutoin ohjaustyötä tekevät yhteistyötahot. EURA JÄRJESTELMÄ 11/18

12 KOULUSTA DUUNIIN - tie tähtiin -projektin toimenpiteillä; - kehitetään työssäoppimiskäytäntöjä monipuolisemmiksi ja yksilöllisemmiksi yhdessä työelämän edustajien kanssa. - selvitetään, millaiset KSAO:n ja työvoiman palvelukeskuksen, työvoimatoimiston, nuorten terveyspalvelujen sekä ennaltaehkäisevän nuorisotyön väliset yhteistyökäytännöt edistävät työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Yhteistyötä syvennetään Parik-säätiön ja OTE Nuorten työpajojen kanssa - sovitaan mm. arviointikäytänteistä. - luodaan oppilaitokselle ennakoivaa tietoa tuottava sähköinen palautejärjestelmä mm. työllistymismittari Projekti kehittää yhdessä yhteistyökumppanien kanssa alueen tarpeisiin vastaavan työelämään siirtymisen mallin. Se edistää monipuolisen ohjauskulttuurin muodostumista oppilaitoksen sisälle sekä yhteistyötä KSAOn ja uuden Kouvolan kaupungin verkostokumppaneiden kanssa. Projektin tuloksena; - KSAOn työllistymisohjauksen suunnitelma ja materiaalit sekä työllistymismittari - alueellinen työelämään siirtymisvaiheen toimintamalli - työssäoppimisen suunnittelu vahvistuu opiskelijan lähtökohdista ja siitä tavoitteesta, että työssäoppiminen palvelee hänen työllistymistään - opettajien, työpaikkaohjaajien, työpajaohjaajien ja työhönvalmentajien työllistymisohjaus vahvistuu ja todentuu - saadaan aikaan yhteistyömalli KSAO:n ja työhallinnon/työvoiman palvelukeskuksen välille - yhteistyö Parik-säätiön ja OTE Nuorten työpajojen kanssa juurtuu - saadaan luotua yrityspankki, jota voidaan käyttää erityisesti silloin, kun haetaan työssäoppimispaikkoja nuorelle, joka tarvitsee monimuotoista ohjausta - opiskelijan valmistumisen jälkeinen työllistyminen ja työelämään kiinnittyminen paranee - KSAOn ja uuden Kouvolan kaupungin yhteistyöverkoston toimintakartta 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektihenkilöstö seuraa projektin tavoitteiden toteutumista keräämällä tietoa siitä, miten varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat projektin toimijat osallistuvat järjestettävään kehittämistyöhön, koulutuksiin sekä muihin tapahtumiin. Opiskelijat kuuluvat projektin välilliseen kohderyhmään. Projektissa seurataan kuinka opiskelijat työllistyvät EURA JÄRJESTELMÄ 12/18

13 - KSAOn työllistymismittarin käytön tehostaminen. Projektihenkilöstö kerää seurantatiedot rahoittajan pyytämällä tavalla. Ohjausryhmä seuraa tietojen keruuta, dokumentointia ja hankkeen edistymistä. Tarvittaessa se tekee muutosehdotuksia projektin toteutus- ja seurantakaytänteisiin Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektihenkilöstö vastaa koko projektin ajan raportoinnista rahoittajan ohjeiden mukaisesti Miten projektin toimintaa arvioidaan? Projektin alussa tehdään arviointisuunnitelma. Arviointi voidaan suunnitella myös yhdessä kumppanuusoppilaitoksen, Koulutuskeskus Salpauksen, kanssa. Arviointiin osallistuu projektihenkilöstö ja projektin kohderyhmä. Arvioinnin muodot: itsearviointi, kyselyt, palautekeskustelut, määrälliset ja laadulliset tulokset Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Kouvolan Seudun Ammattiopisto ja muut yhteistyötahot keräävät palautteen omilta, projektiin osallistuneilta, toimijoiltaan. Ohjaukseen ja koulutuksiin osallistujat sekä opiskelijat: palautekysely ja -keskustelut Ohjausryhmä: palautekeskustelut ja -raportti Verkostokumppanit: yhteinen palautekeskustelu ja -raportti Käytetään projektissa luotua, uutta sähköistä palutejärjestelmää. Ohjausryhmä yhdessa alkuperäisten kehitystyöryhmien kanssa analysoi ja arvioi kyselyjen ja raporttien pohjalta projektin vaikuttavuutta, toiminnan tehokkuutta ja tuloksia. Tulosten perusteella ohjausryhmä voi matkan varrella tehdä ehdotuksia projektin toimenpiteiden muutoksista. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektista laaditaan tiedotussuunnitelma yhteistyössä KSAO:n tiedottajan kanssa. 1. Sisäinen tiedotus - kohderyhmä: johtoryhmä, henkilöstö ja opiskelijat - keinot: projektin esite ja KSAOn kotisivut, KSAOn nettilehti, tiedotustilaisuudet, kokoukset ja keskustelut 2. Ulkoinen tiedotus - kohderyhmä: muut oppilaitokset, työpajat, työvoima, yhteistyöyritykset, nuorisotyö EURA JÄRJESTELMÄ 13/18

14 - keinot: julkaisu, jossa kerrotaan hankkeessa luoduista toimintatavoista sekä hankkeeseen kiinteästi liittyvissä tapahtumissa esiintyminen ja yhteistyökummppaniverkoston kautta tiedottaminen. Julkaisu laaditaan sellaiseen muotoon, että julkaisua voidaan hyödyntää KSAO:n lisäksi muissakin oppilaitoksissa viitteellisesti. Julkaisu kohdistetaan erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä työssäoppimispaikoille, mutta se tarjoaa tietopaketin myös muille tärkeille sidosryhmäläisille. Julkaisu on löydettävissä KSAOn nettisivuilta josta se on vapaasti hyödynnettävissä Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Projektissa kertyvää tietoa levitetään ja hyödynnetään koko projektin ajan koulutus-, keskustelu- ja konsultaatiotilaisuuksissa, jotka projekti järjestää tai muiden tilaisuuksissa.työllistymisohjauksen materiaalit ja menetelmät sekä yrityspankin tiedot kootaan materiaalipankiksi KSAO:n extranetiin. Kumppanuustoimijoiden kanssa yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen levittämistä varten muodostetaan seuraavien hankkeiden kesken konsultaatiorinki, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa vuorotellen kussakin instansissa: 1. Työnäky / Koulutuskeskus Salpaus, ESR haku Projektipäällikkö Sirkku Oksanen. 2. KaaSu/ Parik -säätiö. Projektipäällikkö Isa Mäkelä. Yhteistyöhön osallistuvat hankkeiden keskeiset toimijat. Yhteistyön keskeiset toimenpiteet: 1) Esiselvitysvaiheen ja projektin toimenpiteiden suunnittelun benchmarking 2) Tulosten ja kokemusten vaihto projektin kuluessa 3) Hyvien käytäntöjen levittäminen omissa oppilaitoksissa ja seudullisissa verkostoissa 4) Salpauksen Työnäky - hankkeen kanssa järjestetyt yhteiset luentotilaisuudet Projektissa luoduista hyvistä käytännöistä tehdään julkaisu (esim. case-tyyppisesti). Ne laitetaan KSAO:n extranetin lisäksi esille KSAO:n verkkosivuille kenen tahansa ladattavaksi. Luodaan lista yhteistyöyrityksistä, jota päivitetään. Projektin lopuksi pidetään päätösfoorumi, jossa esitellään tuloksia henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja muiden oppilaitosten edustajille, jotka työskentelevät samojen asioiden parissa. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? KSAO ja projektihenkilöstö vastaa asiakirjojen säilytyksestä ja arkistoinnista KSAO:n arkistointiohjeistuksen ja asianmukaisten säädösten mukaisesti. Projektiasiakirjoja säilytetään rahoittajan edellyttämä vähimmäisaika. Erityistä lisähaastetta hankkeen menestykselliseen hallinnointiin tuo uuden Kouvolan kaupungin syntyminen Toimintatavat, hallinnolliset kustannukset ja palvelut, tilavuokrat sekä atk-palvelut ja niiden EURA JÄRJESTELMÄ 14/18

15 hinnoittelu voivat muuttua paljonkin. Projektihenkilöstön on seurattava tarkasti mahdollisia muutoksia. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 15/18

16 14. B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Tie tähtiin -hankkeen kuntarahoituksen osuus on , josta A-rahoituksen osuus on (66,3 %) ja B-rahoituksen osuus (33,7 %). Rahoitus jakaantuu seuraavasti: vuodelle vuodelle vuodelle vuodelle Rahoitus tulee Kouvolan Seudun Ammattiopiston kehittämisen määrärahasta. KSAO on kuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos, joka siirtyy uuden Kouvolan kaupungin syntymisen myötä sen omistukseen Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole De minimis -sääntöselvitys Ei tarpeellinen. EURA JÄRJESTELMÄ 16/18

17 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Kokemus projektien toteuttamisesta ja sisällöllisestä teemasta Todistus verojen maksamisesta Hankkeen valmistelupaperi/hankeaihio Tie tähtiin - koulusta duuniin Laskennallisten selvitys Alv-selvitys Välillisten kustannusten selvitykset (kiinteistö/hallinto/atk) Muutoshakemuksen perustelut Muutoshakemuksen Excel-laskelma HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). EURA JÄRJESTELMÄ 17/18

18 Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Vesa Toikka Tuotantojohtaja, sivistyspalvelut EURA JÄRJESTELMÄ 18/18

19 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kustannus Yhteensä Toimistotarvikkeet, ammattikirjat, koulutusmateriaalit, seurantaan ja arviointiin liittyvät materiaa GSM-puhelin 2 kpl Digikamera Videotykki Yhteensä A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 34 projektipäällikkö osa-aikainen 15 projektiassistentti osa-aikainen 11 opettajat projektin toimijoina Yhteensä A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Ohjaajien koulutus, asiantuntijaluennot, vierailukäynnit, koulutuspäivät Esiselvitys, asiantuntijakulut Projektihenkilöstön koulutuskulut Ohjausmateriaalit, koulutusmateriaalit, sähköisen palutejärjestelmän kehittäminen Yhteensä A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Matkakulut, projektihenkilöstö ja projektin toimijat Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

20 13.A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Verkostoyhteistyön kulut, mm. tarjoilukulut Tietokone & tulostin, kannettava tietokone (poistot) Tiedotus ja markkinointikulut, painatuskulut, esitteet, markkinointimateriaali, levitysseminaari Posti-, puhelin- ja kopiokulut Yhteensä A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Kustannus Yhteensä tilakustannukset sisäiset kustannukset: hallinto- ja tukipalvelut, atk-tuki Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä 13.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

21 13.B. 9 Muu julkinen sektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Yhteensä B. 10 Yksityinen sektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Yhteensä B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat kustannukset Yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ Kustannukset yhteensä Yhteensä 13. A B Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Haettava ESR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

22 14.A. 2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Kuntien maksamat osallistumismaksut Muu kuntien rahoitus Yhteensä A. 3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yhteensä A. 4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Yksityisten maksamat osallistumismaksut Muu yksityinen rahoitus Yhteensä A. 5 Projektin tulot Projektin tulot Yhteensä Yhteensä A YHTEENSÄ Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Yhteensä Yhteensä B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN TAHOJEN RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA 14.B. 6 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

23 14.B. 7 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Yhteensä B. 8 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Yhteensä B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat rahoituserät Yhteensä Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Rahoitus yhteensä Yhteensä 14. A B Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 5/5

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Alkukartoitus Tatu hankkeen tulosten hyödyntäminen Nuorisotutkimusten tuloksia: Työllistyminen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ 1.4.2008 31.12.2011 Tavoitteet: Kouvolan seudun ammattiopiston läpäisyasteen kohottaminen sekä valmistumisen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 87/3562/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Tuettu työllistyminen - yrityspankki Moniammatillinen verkostoyhteistyö - yhteistyökartta

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.2.2009 Diaarinumero LLH-2009-00266/Ha-7 Käsittelijä Pohjonen Olli

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti SOSIAALIALAN KEHITTÄMISHANKE 4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti Tavoitteena on hallituskauden aikana luoda

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot