Kokeileva kehittäminen työelämäyhteistyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokeileva kehittäminen työelämäyhteistyössä"

Transkriptio

1 Kokeileva kehittäminen työelämäyhteistyössä tai siis Ajatuksista tekoihin! Mikko Markkanen Business Arena Oy Levi!

2 12 KESKISUOMALAINEN TORSTAINA Kotimaa Operaatio Metsonpesä -raportti: Parantamisen varaa riittää Koulutus ja työelämä: Keskisuomalaisten korkeakoulujen henkilökunnalla on liian vähän kontakteja yrityksiin. Myös opiskelijoita voisi hyödyntää laajemmin. JYVÄSKYLÄ Anna Kivinen 1 Keskisuomalaisilla korkeakouluilla on paljon parannettavaa työelämäyhteistyössään. Operaatio Metsonpesä -selvitykseen osallistuneista yritysten, viranomaisten ja järjestöjen edustajista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa oli tehnyt alle joka viides. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa yhteistyötä oli tehnyt noin joka kolmas.!jamkissa on viime aikoina panostettu yrittäjyyden edistämiseen. Se näkyy myös tuloksissa, arvioi selvityksen tehneen Business Arenan toimitusjohtaja Mikko Markkanen. Humanistisessa ammatti- Opiskelijoita voisi käyttää yrityksen suunnan löytämiseen. Mikko Markkanen korkeakoulussa (Humak) työelämäyhteistyö on luonnollinen osa kaikkea toimintaa.!humak on pieni toimija, joka on keskittynyt tietyille aloille. Myös kansalaisjärjestöjä on lähellä. Yksittäiset tiedekunnat tai yksiköt voisivat ottaa oppia Humakilta, Markkanen arvioi. 2 Alueen yritykset saavat korkeakouluista osaavaa työvoimaa. Hyvänä esimerkkinä yliopiston tiedekunnista mainitaan it-tiedekunta. Lehtori Vesa Lappalainen Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselta kertoo, että yrityksistä otetaan usein yhteyttä häneen ja kysellään, olisiko opiskelijoiden joukossa tarjolla hyviä työntekijöitä.!työvoimatoimiston kautta näitä työntekijöitä ei haeta, Lappalainen kuvaa. Julkisuudessa olleet jutut voivat Lappalaisen mielestä antaa opiskelijoille kuvan, ettei töitä ole, vaikka todellisuudessa niitä riittää.!kaikki it-alan firmat ruikut- YHTEISTYÖ Usein epävirallista ja huomaamatonta VILLE MÄKILÄ tavat, että niillä ei ole työvoimaa, mutta kun lukee lehtiä, niin aina lukee vaan yt-neuvotteluista. Median luoma kuva on liian pessimistinen todelliseen tilanteeseen nähden. Toiveeni olisi, että yritykset kertoisivat rehellisesti, että ne kaipaavat työvoimaa. 3 Moni opiskelija tekee harjoittelunsa tai opinnäytetyönsä yritykselle, mutta yhteistyö jää usein siihen. Opiskelijoiden osaamista, havaintoja sekä aloitettua suhdetta yritykseen tai julkiseen toimijaan ei selvityksen mukaan hyödynnetä riittävästi etenkään Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.!opiskelijoita voisi käyttää yrityksen suunnan löytämiseen. Voisi riittää, jos harjoittelun tai opinnäytetyön valmistuttua käytäisiin vielä yhteinen palaveri, jossa pohdittaisiin, mitä kehityskohteita opiskelija on harjoittelun aikana havainnut ja miten korkeakoulu voisi niissä auttaa, Mikko Markkanen kuvaa. JAMKin liiketoiminta-yksikön projektipäällikkö Jaana Saarisilta kertoo, että opiskelijat voivat tehdä kehittämissuunnitelman jollekin yritykselle osana tiettyjä kursseja. Tradenomiksi JAMKissa opiskelevan Erja Aarnun mielestä kontakteista yrityksiin jo opintojen aikana on ehdottomasti hyötyä.!teimme muutosjohtamisen kurssilla projektin Aava&Bangille. Sitä kautta päädyin sinne myös kesäksi harjoitteluun, Aarnu kertoo. Operaatio Metsonpesä sel- vitti keskisuomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyön nykytilaa. Hankkeessa tehtiin muun muassa kysely 206:lle korkeakoulujen henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle sekä 308:lle yrityksen, julkisen viranomaisen tai järjestön toimijalle. Moni opiskelija tekee harjoit- telunsa tai päättötyönsä yritykselle tai julkiselle toimijalle. Lisäksi työelämäyhteistyö voi olla esimerkiksi korkeakoulujen henkilöstön yritykselle tekemiä toimeksiantoja, tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä tai tutkimuksen kaupallistamiseen tähtäävää toimintaa. Yhteistyötä tapahtuu paljon epävirallisesti ja huomaamatta. Työelämäyhteistyön isoa kokonaiskuvaa ei korkeakouluissa hahmoteta. Ammattikorkeakouluissa yk- sittäinen opettaja käyttää eri yhteistyön muotoja laaja-alaisesti. Yliopistoissa yhteistyö on usein fokusoidumpaa. Esimerkiksi opiskelijoiden harjoitteluun liittyvät asiat on usein yliopiston laitoksilla nimetty yhden henkilön vastuulle. Hankkeen toteutti Busi- Jyväskyläläinen tradenomiopiskelija Erja Aarnu sai hyvin tehdyn kouluprojektin jälkeen harjoittelupaikan mainostoimisto Aava&Bangilta. Keskiviikkona Aarnu teki etätyöpäivän kotona ja mökillä. 4 Korkeakoulujen opettajien ja tutkijoiden halukkuutta tehdä yhteistyötä korkeakoulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa vähentää selvityksen mukaan se, ettei yhteistyöstä koeta tulevan henki- lökohtaista hyötyä työuralla (uralla etenemistä, lisää palkkaa). Selvityksessä ehdotetaan, että korkeakoulut voisivat luvata henkilöstölleen, että nämä saavat käyttää tietyn osan työajastaan yritysmentorina eli neuvojina toimimiseen.!voisiko opettaja tai tutkija jatkossa edetä vaikka huippuasiantuntijaksi oman päätehtävänsä ohella. Sillä tavalla voisi päästä enemmän hyötymään osaamisestaan henkilökohtaisesti, Mikko Markkanen ehdottaa. JAMKin Jaana Saarisillan mielestä olennainen osa korkeakoulussa työskentelevän asiantuntijan työtä on, että työelämäosaamista päivitetään jatkuvasti.!se on jatkuvaa vuoropuhelua, josta ainakin itse koen saavani hyvin paljon, Saarisilta sanoo. ness Arena Oy. Sen rahoittivat Keski-Suomen ely-keskuksen myöntämänä Euroopan sosiaalirahasto sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Vivecayksikkö. Koko raportti löytyy osoit- teesta bit.ly/metsonpesa.

3 Kokeilukulttuuri

4 LÄHDE (c) Anssi Tuulenmäki KORKEA Suunnitelma alkuideasta ja keskeisistä toteuttamisen ideoista on valmis, idea jäädytetään Palaute asiakkaalta prototyyppiin Palaute asiakkaalta valmiiseen tarjoomaan. Lanseeraus V A R M U U S Investointimuuri A) Suunnittelemalla kehittämisen prosessimalli; päämäärä ja toteuttamisen keinot ovat tiedossa kunhan tieto huolella kerätään ja muutetaan suunnitelmaksi. Tärkein ajuri: saada asia kerralla kehitettyä oikein. MATALA Kokeiluja AIKA

5 KORKEA B) Kokeilemalla kehittämisen prosessimalli; Tärkein ajuri: synnyttää validoitua oppimista LÄHDE (c) Anssi Tuulenmäki nopeasti, jotta syntyy uniikkia uutta. V A R M U U S MATALA Palaute asiakkaalta Kokeiluja Palaute asiakkaalta U u s i a t o t e u t t a m i s e n i d e o i t a Kokeiluja Palaute asiakkaalta Kokeiluja Palaute asiakkaalta Palaute asiakkaalta Lanseeraus 1 Palaute asiakkaalta Lanseeraus 2 Speksi alkaa olla kokeilujen tuloksena selvillä, idea voidaan puolittain jäädyttää AIKA

6 Se voittaa joka KATSO SITRAN KOKEILUKULTTUURI -VIDEO: 1YEM2pQQNEc tekee enemmän kokeiluja samassa ajassa.

7 Myynnin kokeilut Tuotannon kokeilut Levittämisen kokeilut

8 (c) Kodin Kuvalehti

9 Tutkimuksesta liiketoimintaa henkilökohtaista kontaktia / vuosi (ennen alle 100 /v) 7-9 työpajaa / vuosi, hlö per paja Yli 200 ideailmoitusta vuodessa! (noin 400% kasvu) Business Arena Oy 2014

10 ! Linkki uutiseen:!

11 Tuotannon kokeilut Levittämisen kokeilut

12 Visio kirkkaana mielessä Apollo ohjelma:

13 = Läpimurto! Onnistunut kokeilu Kokeilu 1 = Torjunta, seinä vastassa, ei-toimiva malli Kokeilu 2 Kokeilu 5 Isompi päämäärä, visio Kokeilu 3 lu i e k o K 7 u il e k o Kokeilu 4 Kokeilu 6 K 8

14 Levittämisen (ja oppimisen!) kokeilut

15

16 Mitenkäs sitten?

17 Kiitos! Mikko Markkanen yrittäjä! Business Arena Oy