Nopea ohje, jonka avulla saat aikaan siistin diplomityön. Säästää aikaa ja vaivaa joka vaiheessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nopea ohje, jonka avulla saat aikaan siistin diplomityön. Säästää aikaa ja vaivaa joka vaiheessa."

Transkriptio

1 Microsoft Word Tieteellisen raportin teko suomeksi Nopea ohje, jonka avulla saat aikaan siistin diplomityön. Säästää aikaa ja vaivaa joka vaiheessa. Tässä ohjeessa opitaan mm: Sisällysluettelon teko automaattisesti otsikoista ja otsikoiden muodon määrääminen Sivunumerointi, kun sivunumerointi ei ala esimerkiksi etusivulta eikä ensimmäinen numeroitava sivu ole 1 (yleensä pelkkään tähän vaiheeseen tuhrautuu valtavasti aikaa) Kuvien liittäminen raporttiin, kuvien ja kuvatekstien pitäminen samalla sivulla automaattisesti Selkeiden tekstikappaleiden tekeminen ilman rivivälejä Lähdeluettelon tekeminen automaattisesti (muutosten jälkeen viitenumerot päivittyvät automaattisesti) Yhtälön tekeminen Tiedostopohjan, johon on tallennettu tämän ohjeen asetukset valmiiksi tulevia raportteja varten, tekeminen Ynnämuuta Muista tallentaa tiedosto säännöllisesti tätä esimerkkiä läpikäydessäsi! Huom! Komennot voivat omassa koneessasi poiketa hieman näistä ohjeista Tyypillisesti tekstieditoria käytetään sen enempää miettimättä miten raporttien tekemistä voisi helpottaa. Aikaa tuhraantuu toistuvasti ylimääräisien tyhjien rivien tekemiseen ja poistamiseen, kuvien ja kuvatekstien sovittamiseen samalle sivulle, sisällysluettelon ja lähdeluettelon kanssa tappelemiseen ynnämuuhun. Wordin omista ohjeista on harvoin ongelman ratkaisijaksi ainakaan nopeasti. Tähän dokumenttiin on koottu tärkeimmät diplomityön tai tieteellisen raportin tekemiseen tarvittavat tekniset ohjeet käytettäessä Microsoft Wordia. Ohjeeseen kuuluu raakateksti, joka muutetaan ohjeiden mukaan siistiksi Word-dokumentiksi. Ohje toimii myös sellaisenaan ilman raakatekstiä. Tämä ohje on englanninkieliselle Microsoft Wordille, mutta ohjetta voi käyttää varsin vaivattomasti myös suomenkieliselle versiolle. Ketetite-kurssin Word-työssä ei tehdä kohtia, joissa vasemmassa marginaalissa on pystyviiva!!

2 Sisällys 3.1 Tallenna tekstitiedosto Wordharj.txt ja kuvatiedostot kovalevyllesi Avaa MS Wordillä wordharj.txt-tiedosto ja tallenna se doc-muodossa Aseta marginaalit Tee pakotettu sivunvaihto Tee sisällysluettelo Sisällysluettelon sivunumeroiden päivittäminen Tyhjien rivien välttäminen Muuta kuvatekstit rivivälille yksi Kuvatekstin tasaaminen Yhtälönumeroiden oikealle tasaaminen Reaktioyhtälöiden nuolet Sisennykset lähdeluetteloon Liitä kuvat paikoilleen Kuvan ja kuvatekstin pitäminen samalla sivulla Taulukon tekeminen Kuvan tuominen Excelistä Wordiin Kieli ja tavutus Sivunumerointi Kuvien muokkaaminen, pienentäminen, suurentaminen Sivunumerot päivitetään sisällysluetteloon Automaattisen lähdeluettelon tekeminen dokumentin loppuun Yhtälön tekeminen Nimi- ja aiheluettelo Symbolien kirjoittaminen, prosenttimerkki, celsiusaste; numeron ja laatuosan pitäminen samalla rivillä Tiedoston tallentaminen tulevaksi pohjaksi... 18

3 1 3.1 Tallenna tekstitiedosto Wordharj.txt ja kuvatiedostot kovalevyllesi. 3.2 Avaa MS Wordillä wordharj.txt-tiedosto ja tallenna se docmuodossa (wordharj.doc) 3.3 Aseta marginaalit File Page Setup Margins Top: 30 mm, Bottom: 20 mm, Left: 50 mm, Right: 20 mm. Jos yksikkö on tuumina (inch), muuta senteiksi tai milleiksi: Tools Options General Measurement units. Ctrl+A = Select All Fontti (Format Font): Times New Roman 12, Tasaa molemmat reunat. Klikkaa samalla ruler-rivin (viivainrivi) numeroa 1, jolloin siihen tulee musta sarkain L.

4 2 3.4 Tee pakotettu sivunvaihto ABSTRACT-sivulle ja muihin tarvittaviin kohtiin (TIIVISTELMÄ, ABSTRACT, SISÄLLYS, 1 JOHDANTO) Ctrl+Enter-näppäimellä. Tee siis esim. sisällysluettelolle oma sivu. Lihavoi (maalaa ja pikakomentona Ctrl+B) otsikko KROMATOGRAFISET REAKTORIT (voi olla esim. fontilla 16). Lihavoi myös TIIVISTELMÄ, ABSTRACT ja SISÄLLYS. Käytä tabulaattoria (Caps Lockin päällä) Tiivistelmä- ja abstract-sivujen tietojen (nimi, osasto, kurssi ) stilisoimiseen: Lisää sisennys (indent) otsikoiden numeron jälkeen tabulaattorilla.

5 3 3.5 Tee sisällysluettelo Maalaa kukin otsikko ( 1 Johdanto lähtien) kerrallaan ja muuta niiden tyyli otsikkotyyliksi, joko Heading1 (esimerkiksi 1 JOHDANTO ) tai Heading2 (esimerkiksi 3.1 Kromatografinen kiintopetireaktori ), riippuen otsikon hierarkiasta (otsikon hierarkia saadaan valituksi fonttityylin vasemmalta puolelta). Otsikoiden tyyli ei välttämättä ole oikea Joten tyyli muutetaan seuraavasti (sama tyyli Heading1:lle ja Heading2:lle, pidä kursori jonkun muutettavan otsikon päällä), esim. Heading1: Valitaan Format Style Heading1 Modify Format Font Times New Roman Bold 12 ja Format Style Heading1 Modify Format - Paragraph Spacing Before: 24 After: 12. Otsikoita ennen ja niiden jälkeen ei näin tarvitse olla tyhjiä rivejä. Ne tulee poistaa. Mene sisällysluettelosivulle ja aseta kursori siihen paikkaan, mihin haluat sisällysluettelon. Valikosta Insert (Reference) - Index and Tables Table of Contents Show levels: 2 - ok Aseta lopuksi alemman tason numerointi alkamaan edellisen tason tekstin tasalta.

6 4 Mikäli työ ei ole kovin laaja, kannattaa otsikot todennäköisesti numeroida käsin ja välttää Microsoft Wordin automatiikkaa. 3.6 Sisällysluettelon sivunumeroiden päivittäminen Kun sisällysluettelon kohdalla hiiren oikealla näppäimellä klikataan ja valitaan Update Field, voidaan sisällysluettelon sivunumerot myöhemmin päivittää. Maalaa tiedosto johdantosivusta lähtien loppuun ja Muuta riviväli (line spacing) 1,5:ksi ( Format Paragraph Line spacing: 1,5 lines). 3.7 Tyhjien rivien välttäminen Kappaleiden väliin on turha lyödä tyhjää/tyhjiä rivejä. Maalaa koko tiedosto (Ctrl+A) ja valitse Format Paragraph Spacing Before: 12, After:12. Kappaleiden väliin jää ajatustila. Kappaleiden välissä ei siis tarvita tyhjää riviä!

7 5 Tekstin muokkaaminen kuntoon: Kappaleessa 2 on Numeroitu lista ( Tuotteiden ja lähtöaineiden ). Poista numerot ja maalaa lista. Valitse Format Paragraph Spacing Before: Auto, After: Auto ja klikkaa numbering-kuvaketta tai valitse numerointi Format Bullets and Numbering. Maalaa lista ja muokkaa ruler-riviä siten, että lista on tasattu vasempaan marginaaliin: 3.8 Muuta kuvatekstit rivivälille yksi Maalaa kuvateksti ja Format Paragraph Line spacing - single. Tai työkaluriviltä: 3.9 Kuvatekstin tasaaminen Kuvatekstin saa tasattua laittamalla kursori johonkin kuvatekstiin ja vetämällä rulerin alempi kolmio yhdessä sen alla olevan neliön kanssa oikealle.

8 Yhtälönumeroiden oikealle tasaaminen Reaktioyhtälöiden (4 kpl) numerot tasataan oikealle klikkaamalla Align Right - kuvaketta kursorin ollessa numeron edessä. Itse yhtälö keskitetään tabulaattorilla Reaktioyhtälöiden nuolet Reaktioyhtälön nuolet saadaan Insert Symbol -listalta (Lucida Sand Unicode). Tasapainoreaktiolle (etsi yhtäsuuruusmerkit ja korvaa, Ctrl+F = ) nuoli on ja irreversiibelille (merkitty tekstiin (r) ) reaktiolle Sisennykset lähdeluetteloon Tee lähdeluetteloon tabulaattorilla sisennykset (kursori esim. Lidenin L:n eteen) ja maalaa kaikki viitteet. Siirrä rulerin alempi kolmio ja neliö tabin tasalle (Rulerin aktivointi: View Ruler). a b c 1. Liden, G., Vamling, L., Periodic operation of a tubular reactor: A simulation study of consecutive reactions in a chromatographic reactor, The Chemical Engineering Journal 40(1989), Liitä kuvat paikoilleen Insert Picture From File. Kuvatekstien alle voi lisätä tilaa: Format Paragraph Spacing After: 24. Kuva kannattaa keskittää (Center-kuvake työkalurivillä) ja pienentää kulmasta tarttumalla, jos tarpeen. Sitä ennen kannattaa toimia seuraavasti, jotta kuva pysyisi jatkuvasti samalla sivulla kuvatekstin kanssa

9 Kuvan ja kuvatekstin pitäminen samalla sivulla Aktivoi kuva klikkaamalla sitä kerran. Format Paragraph Line and Page Breaks ruksaa Keep with next Maalaa kuvateksti. Format Paragraph Line and Page Breaks ruksaa Keep lines together Taulukon tekeminen Maalaa taulukko (ota otsikko mukaan) ja muuta riviväliksi 1 sekä poista spacing rivien ylä- ja alapuolelta: Format Paragraph Line spacing: single Spacing Before: 0 - After: 0 - OK. Pidä taulukko maalattuna ja valitse Table Insert Table. Syntyneen taulukon ollessa edelleen maalattuna aseta hiiri taulukon päälle ja hiiren oikealla näppäimellä valitse Table Properties Options Default cell margins Top: 0,10 cm Bottom: 0,10 cm Left: 0,05 cm Right: 0,05 cm OK. Muuta fonttikooksi 10. Kavenna ensimmäistä kolonnia (aika) hiiren vasemmalla näppäimellä vetämällä. Maalaa neljä oikeanpuoleisinta kolonnia (konsentraatiot) ja valitse hiiren oikealla näppäimellä Table Properties Column Preferred width: 2,7 cm OK. Taulukon pystyviivat ja sisävaakaviivat saadaan poistettua maalamalla haluttu alue taulukosta ja hiiren oikealla näppäimellä: Table Properties Table - Borders and shading (ikkunan oikean puolen Preview-valikosta) OK. Tasataan taulukon oikea puoli. Kaikki teksti on tasattuna vasemmalle. Lopuksi maalataan kuvateksti ja taulukko: Format Paragraph Line and page breaks Keep lines together Keep with next OK. Seuraavassa on vääränlainen taulukko

10 8

11 9 Taulukon tulee näyttää osapuilleen tältä: 3.16 Kuvan tuominen Excelistä Wordiin Lähtökohtana on tilanne, jossa Exceliin on piirretty kuva, joka halutaan siirtää Wordtiedostoon. Excelissä aktivoi kuva klikkaamalla ja valitse Copy. Siirrä kursori Wordtiedostossa paikkaan, johon kuvan haluat ja: Edit Paste Special - Picture (Enhanced Metafile).

12 Kieli ja tavutus Tarkasta, että on asetettu: Tools Language - Set Language - Finnish. Tools Spelling and grammar mahdollistaa automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistamisen. Dokumentin voi tavuttaa maalaamalla koko dokumentin (Ctrl+A) ja Tools Language Hyphenation Automatically hyphenate document. Ctrl+Shift+tavumerkki numeron edessä tekee miinusmerkin, joka ei jää kiusallisesti roikkumaan edelliselle riville tavumerkkinä numerosta erilleen. Sanaan voi lisätä huomaamattoman tavumerkin komennolla Ctrl+tavumerkki. Word tavuttaa tällöin sanan huomaamattoman tavumerkin kohdalta, vaikka automaattitavutus ei olisikaan päällä. Näin vältetään kiusallisen pitkät sanavälit käytettäessä osittaisdifferentiaalyhtälöryhmäratkaisijatyyppisiä sanoja. Kansisivulta, tiivistelmä- ja abstract-sivuilta lukuun ottamatta itse tekstiä poistetaan ilma rivien ympäriltä maalaamalla haluttu teksti ja: Format Paragraph - Spacing Before: 0 After: 0. Ylimääräiset tyhjät rivit poistetaan.

13 Sivunumerointi Insert Break Continuous sisällysluettelosivun loppuun, mennään ensimmäiselle sivunumeroitavalle sivulle (JOHDANTO-sivu) ja Insert - Page numbers Top of Page Center ok, klikataan sivunumeroa jolloin header-boxi avautuu, Format: page number Start at: 2 (tai haluttu numero) OK. Jos kansisivulla, tiivistelmäsivuilla ja sisällysluettelosivulla on sivunumerot niin ne poistetaan. Jos kaikki on ok, ensimmäinen sivunumero näkyy JOHDANTO-sivulla ja se on 2. Vanha Word: Insert Break Continuous sisällysluettelosivun loppuun, mennään ensimmäiselle sivunumeroitavalle sivulle (JOHDANTO-sivu) ja Insert - Page numbers Top of Page Center ok, klikataan sivunumeroa jolloin header-boxi avautuu, deaktivoidaan Same as Previous -ikoni, Format: page number Start at: 1 OK. Jos kansisivulla, tiivistelmäsivuilla ja sisällysluettelosivulla on sivunumerot niin ne poistetaan. Jos kaikki on ok, ensimmäinen sivunumero näkyy JOHDANTO-sivulla ja se on 2.

14 Kuvien muokkaaminen, pienentäminen, suurentaminen Kuvia voi pienentää tarpeen mukaan tarttumalla kuvan esimerkiksi oikeaan alakulmaan hiiren vasenta näppäintä painamalla ja vetämällä kuva pienemmäksi. Dokumentti tarkastetaan läpi ja 3.20 Sivunumerot päivitetään sisällysluetteloon Tämä käy menemällä sisällysluettelon päälle ja klikkaamalla hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Update field Update page numbers only. Sisällysluettelo tulee maalaamalla ja ruler-rivin avulla muokata siten, että alemman tason otsikot ovat tasassa ylemmän tason otsikoiden kanssa: 3.21 Automaattisen lähdeluettelon tekeminen dokumentin loppuun Mikäli viitteitä on paljon, kannattaa lähdeluettelon tekeminen automatisoida tämän ohjeen mukaan. Nykyään tiedelehdet suosivat viittaustapaa, jossa viitteet numeroidaan siinä

15 13 järjestyksessä kuin ne esiintyvät tekstissä. Lähdeluettelon tekeminen tekijän nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä on väistymässä. Esimerkiksi American Chemical Societyn lehdissä on siirrytty pois aakkosjärjestyksestä lähdeluettelossa. Jos lähdeluettelo tehdään automaattisesti, ei kaikkia viitteitä tarvitse numeroida uudestaan muutosten tai lisäysten jälkeen. Tässä ohjeessa lähdeluettelo tehdään dokumentin loppuun ja lopuksi valmiina oleva lähdeluettelo tuhotaan. Tehdään aluksi viitteestä [2] viite 1 (myöhemmin tehdään varsinainen viite [1]): Viedään kursori sanan konversio perään kohdassa konversio [2, s. 51]. Insert (Reference) - Footnote Endnote AutoNumber Options All Endnotes - Place at: End of document Number format: 1, 2, 3, - Start at: 1 Numbering: Continuous OK - OK. Kursori siirtyy dokumentin loppuun. Kopioidaan viitteeksi kakkosviitteen teksti. Annetaan viitteen olla toistaiseksi tässä muodossa. Aiemmat viitteet tekstissä [2, s. 51] voidaan lopuksi poistaa.

16 14 Palataan itse tekstiin ja asetetaan kursori ensimmäisen viitteen Lidenin ja Vamlingin [1, s. 31] sanan Vamlingin perään ja toistetaan edellinen Insert Footnote... Huomataan, että viitenumerot päivittyvät automaattisesti. Samalla lailla tehdään viitteelle 3. Sen jälkeen huomataan, että seuraava viite tekstissä on numero 2. Jos teemme kuten edellä, viite merkkautuu numerolla 4. Tämän kanssa onkin meneteltävä seuraavasti Cross-references (ristiviitteet). Kursori viedään sanan adsorbenttina perään. Insert (Reference) Cross-reference Reference type: Endnote Insert reference to: Endnote number (formatted) - Insert as hyperlink valitse listalta oikea viite Insert. Viitteen saattaa joutua muuttamaan käsin yläindeksiksi. Jos myöhemmin alkuun lisätään tai sieltä poistetaan viitteitä, Endnote-viitteet päivittyvät mutta Cross-reference viitteet eivät. Tällöin maalataan dokumentin tekstiosa ja valitaan hiiren oikealla näppäimellä Update Field (tai pikanäppäin F9) Update page numbers only OK. Loput viitteet käsitellään eo. tavalla. Lopuksi vanha lähdeluettelo poistetaan ja uusi lähdeluettelo muokataan siistiksi. Vanhat viitteet poistetaan tekstistä. Lopuksi teksti tarkistetaan ja sisällysluettelon sivunumerot sekä lähdeluettelo päivitetään (maalataan tekstialue F9). Esimerkkitekstissä viitteet 10 ja 11 olivat menneet tekijällä väärinpäin. Lähdeluettelon viivojen poistaminen. Lähdeluetteloon saattaa jäädä viiva tai viivoja, jotka on hyvä poistaa.

17 15 Valitaan View Normal ja sitten View Footnotes. Keskelle ilmestyy harmaa palkki jakamaan ruutua. Sen alla on valikko Endnotes, josta valitaan Endnote Separator. Maalataan viiva ja tuhotaan se. Valitaan Endnote Continuation Separator ja tuhotaan myös se viiva. Palataan View Print Layout ja tarkistetaan, ovatko viivat poistuneet Yhtälön tekeminen Kirjoitetaan yhtälö (5): Insert Object Create new - Microsoft Equation 3.0. Microsoftin oma yhtälöeditori ei ole erityisen hyvä. Esimerkiksi MathType on hyvä Add-in-ohjelma yhtälöiden kirjoittamiseen. MathTypessä on mahdollista myös automaattisesti numeroida yhtälöt.

18 Nimi- ja aiheluettelo Artikkeleihin ja lopputöihin harvoin tehdään nimi- tai aiheluettelo, jossa aakkosittain luetellaan sivut, joissa ko. nimi esiintyy. Sen sijaan kirjoihin varsinkin aiheluettelo usein liitetään. Tähän esimerkkiin teemme aiheluettelon käyttäen concordance-tiedostoa. Aiheluettelon tekemiseen on muitakin tapoja. Pidä tähän mennessä tekemäsi Word-tiedosto auki ja avaa uusi tiedosto: File New Blanc document Tallenna tiedosto nimellä concordance.doc. Uudessa tiedostossa valitse Table Insert Table Table size Number of columns: 2 Number of rows: 50 OK. Siirry omaan tiedostoosi wordharj.doc ja valitse Window Arrange All, jolloin pystyt kätevästi toimimaan Word-tiedostosi ja concordance-tiedoston välillä. Syntyneeseen taulukkoon kirjoitetaan vasemmalle sana täsmälleen niin kuin se tekstissä esiintyy. Oikealle kirjoitetaan sana niin kuin sen halutaan aiheluettelossa esiintyvän (pl. toisen tason hakusanat, ks. alla). Suomen kieli on tässä suhteessa hankala. Yhtä viitettä varten joudutaan mahdollisesti tekemään lukuisia eri sijamuotoja ja kirjoittamaan kukin muoto sekä isolla että pienellä alkukirjaimella. Käytännössä aiheluettelo kannattaa tehdä kuitenkin aivan lopuksi ja siirtää halutut luetteloitavat sanat concordance-tiedostoon käsin. Ohessa on esimerkkitiedostosta tehty lyhyt concordance-tiedoston taulukko:

19 17 Toisen tason aiheviitteet saadaan aiheluetteloon kirjoittamalla concordance-taulukkoon esimerkiksi Reaktori:Kromatografinen reaktori, jossa edellinen on päähakusana ja jälkimmäinen sen alahakusana. Kun concordance-tiedosto on valmis ja tallennettu, pidetään concordance-tiedosto auki ja mennään varsinaiseen tiedostoon. Concordance-taulukon vasemman puolen tekstikohdat merkataan tiedostoon seuraavasti: Insert (Reference) Index and Tables Index Automark concordance.doc Open. Word etsii tekstistä taulukon kohdat ja merkkaa ne piilotekstillä. Piiloteksti piilotetaan klikkaamalla väärinpäin olevaa P-painiketta työkalurivillä (Show/Hide). Muutoin sivunumerot tulevat aiheluetteloon väärin. Kursori asetetaan siihen kohtaan, johon aiheluettelo halutaan ja: Insert (Reference) Index and Tables OK.

20 Symbolien kirjoittaminen, prosenttimerkki, celsiusaste; numeron ja laatuosan pitäminen samalla rivillä Muotoseikat on esitetty tiivistetysti seuraavassa virkkeessä: Tekstissä, yhtälöissä, kaavioissa ja kuvissa esiintyvät muuttujat kursivoidaan, vektorit lihavoidaan ja kursivoidaan (tai kursivoidaan ja merkitään nuolella, E r ) ja ala- ja yläindeksit sekä numerot esitetään kursivoimatta elleivät indeksit viittaa johonkin muuttujaan. Laadut (kg, mol, ºC, MJ), alkuaineiden merkit ja molekyylikaavat kirjoitetaan normaalitekstillä. Numero-osa kirjoitetaan laadusta tai prosenttimerkistä erilleen (15 kpa, 100 %, 25 ºC). Numero-osan ja laadun väliin ei kirjoiteta normaalia välilyöntiä vaan Ctrl+Shift+välilyönti, jolloin laatuosa pysyy aina samalla rivillä eikä väli kasva automaattisen rivintasauksen takia häiritsevän suureksi. Esimerkkejä muusta Ctrl+Shift+välilyönnin käytöstä: A B + C, t = 0,9, [7, s. 3170] 3.25 Tiedoston tallentaminen tulevaksi pohjaksi Esimerkin teksti stilisoidaan. Esimerkiksi tekstiviittausten et al. ja symbolit kirjoitetaan kursiivilla, lähdeluettelon volyyminumerot lihavoidaan ja alaindeksit lisätään tarvittaviin

21 19 paikkoihin. Tiedoston voi lopuksi tallentaa template-tiedostona, jolloin sen asetukset on uutta word-dokumenttia tehtäessä käytettävissä: File Save As Save as type Document Template.

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins WORD-OHJE HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITTAJILLE (päivitetty 9.12.2014) 1 Kaikki nämä asetukset on tehty hallintotieteiden Word-mallipohjaan http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/administrative_sciences/,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE Koonnut: Kimmo Klemola 05.03.2010 ALKUSANAT Huoliteltu kirjallinen raportointi on tärkeää niin opiskellessa kuin työelämässäkin.

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Demon tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan rakenteen luomiseen ja esittämiseen. Harjoitus on tehty

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Harjoitusten tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi DOORS Word DOORS 29.04.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä Telelogic DOORS -ohjelmistoa, jolloin vaatimusten

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

YLÄ JA ALATUNNISTE...

YLÄ JA ALATUNNISTE... Word 2013 Ylä- ja alatunniste YLÄ- JA ALATUNNISTE YLÄ JA ALATUNNISTE... 1 Ylätunnisteen tekeminen... 1 Oman ylätunnisteen tekeminen ja tallentaminen rakenneosaksi... 4 Alatunnisteen tekeminen... 4 Erilainen

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2011 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2011 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5 3

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittaminen

Oppimistehtävän kirjoittaminen Ohje Päivi Klimenko 20.5.2008 Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus, Laurean uusi brändi) Ohje Päivi Klimenko 20.5.2008 Sisällys 1 Perusasetukset... 3 2 Nimiösivu... 5 2.1 Yhden

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007

Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007 Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007 SISÄLTÖ: 1. Kameran käyttö: Microsoft Excel 2003 ja Microsoft Windows XP. 2. Kameran käyttö: Microsoft Excel 2007 ja Microsoft Windows Vista Usein mitoituksesta tehdään

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

1. Mittayksikön muuttaminen. 2. Perusasiakirjan luominen. 3. Apuviivat jokaiselle sivulle (tehdään Master Page osioon) InDesign Perusteet 1

1. Mittayksikön muuttaminen. 2. Perusasiakirjan luominen. 3. Apuviivat jokaiselle sivulle (tehdään Master Page osioon) InDesign Perusteet 1 InDesign Perusteet 1 1. Mittayksikön muuttaminen 1. InDesignin mittayksiköt on muutettava tuumista millimetreihin. 2. Jos mikään asiakirja ei ole auki, muutos tehdään kaikkiin tuleviin asiakirjoihin. Jos

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2009 Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2009 Sisällys 1 uudet omaisuudet... 4 2 Perusasetukset... 6 3 Nimiösivu... 8 3.1 Ylätunniste...

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Word. Vinkki: hierarkiatason noston voit tehdä myös kätevästi Replace- toiminnon avulla, koska otsikot on merkitty tähdillä. (Miten?

Word. Vinkki: hierarkiatason noston voit tehdä myös kätevästi Replace- toiminnon avulla, koska otsikot on merkitty tähdillä. (Miten? Word Tässä harjoituksessa opiskellaan tekstinkäsittelyohjelman tehokasta käyttöä dokumenttien käsittelyssä. Esitettyjen käyttötapojen hyödyt tulevat parhaiten näkyviin käsiteltäessä suuria tietomääriä

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto H4: Tehtävänanto Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. LibreOfficen ja sen kielipaketin asennus käsiteltiin luennolla. Tällä kerralla

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot Otsikot voidaan numeroida automaattisesti.

2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot Otsikot voidaan numeroida automaattisesti. Sisällys 1 Tyylit (tärkeä):... 2 2 Otsikoiden numerointi ja otsikkotasot... 4 3 Viivaimen käyttäminen (jokseenkin tärkeä):... 6 4 Sisennys/marginaali:... 6 5 Erikoismerkkien näyttäminen:... 7 6 Rivivaihto

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET

ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET Excel 2013 Tulostaminen Sisällysluettelo ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET TULOSTAMINEN JA TULOSTUSASETUKSET... 1 Esikatselu ja tulostaminen... 1 Reunuksien määrittäminen, keskittäminen... 2 Ylä- ja

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Opinnäytetyön kirjoittaminen Wordilla

Opinnäytetyön kirjoittaminen Wordilla Ohje Päivi Klimenko 1.11.2009 Opinnäytetyön kirjoittaminen Wordilla Ohje Päivi Klimenko 1.11.2009 Saatesanat Tämä ohje on suunniteltu Laurean opinnäytetyön kirjoittamisen ohjeeksi tekstinkäsittelyohjelma

Lisätiedot

Sisältö: Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6.5 -taitto-ohjelmaan (Fin) 1 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 1

Sisältö: Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6.5 -taitto-ohjelmaan (Fin) 1 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 1 0 Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6. -taitto-ohjelmaan (Fin) Sisältö: Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 2 Ennen taittamisen aloittamista 2 3 Taittaminen 3 3. Objektien sijoittaminen julkaisuun

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Jussi Heikkilä TUTKIELMANTEKIJÄN MICROSOFT OFFICE 2013 WORD -OHJE

Jussi Heikkilä TUTKIELMANTEKIJÄN MICROSOFT OFFICE 2013 WORD -OHJE OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Jussi Heikkilä TUTKIELMANTEKIJÄN MICROSOFT OFFICE 2013 WORD -OHJE Syyskuu 2015 (Alkuperäinen opintomoniste Sanna Huikari, elokuu 2012) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 6 2 OPINNÄYTE.DOTX

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2010 Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 2 Word-ohjelman käynnistäminen Klikkaa käynnistä-kaikki ohjelmat-microsoft Office- Microsoft Office Word tai Klikkaa käynnistä

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

1 Dreamweaver MMX. 2 Tekstin muokkaus

1 Dreamweaver MMX. 2 Tekstin muokkaus 1 Dreamweaver MMX Dreamweaverissa on samantyylisiä paletteja kuin Photoshopissa. Niitä voi olla auki useampia, mutta alkuun tarvitaan vain Properties palettia joten sulje ensin kaikki paletit ja napauta

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio.

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio. ActivInspire JATKO AINEISTON TUOTTAMINEN Uuden aineiston tekemisen alkua helpottaa etukäteen tehty suunnitelma (tekstit, kuvat, videot, linkit) miellekarttaa hyödyntäen. Valmista aineistoa voi muokata

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 Metanolisynteesin bruttoreaktio on CO 2H CH OH (3) 2 3 Laske metanolin tasapainopitoisuus mooliprosentteina 350 C:ssa ja 350 barin paineessa, kun lähtöaineena

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

http://www.microsoft.com/expression/

http://www.microsoft.com/expression/ Verkkojulkaisuharjoitus1 TAVOITE Harjoituksen tarkoituksena on opiskella käyttämään verkkojulkaisueditoria (Microsoft Expression Web) ja käynnistämään verkkosivu internetissä. VERKKOSIVUEDITORIN KÄYTTÖOHJEITA

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS

REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS Word 2013 Asiakirjan laatiminen ja muokkaaminen REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS, TAVUTUS... 1 Uuden asiakirjan avaaminen... 1 Asiakirjan reunusten

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

1. Katsaus käyttöliittymään...2 1.1 Paletit... 3 1.2 Työkalupaletin työkalut... 4 1.3 Valikkorivi... 5

1. Katsaus käyttöliittymään...2 1.1 Paletit... 3 1.2 Työkalupaletin työkalut... 4 1.3 Valikkorivi... 5 InDesign CS Adobe InDesign CS -ohjelmaa voidaan käyttää muiden Adoben grafiikkasovellusten kanssa. Ohjelmassa on helppokäyttöisiä työkaluja, joilla voit yksinkertaistaa ja nopeuttaa suunnittelutehtäviä,

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

Posterin teko InDesignilla

Posterin teko InDesignilla Posterin teko InDesignilla Avatessasi InDesign CS5 -ohjelman, näyttöön aukeaa ikkuna, josta voit valita tarpeen mukaan aikaisemmin tallennetun dokumentin, uuden tai ohjelmassa valmiin mallin mukaisen inddtiedoston.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

BoD easyeditor -ohjeet

BoD easyeditor -ohjeet BoD easyeditor -ohjeet 1 Teksti 1.1 Sisällysluettelo ja luvut 1.2 Uuden luvun lisääminen ja muokkaaminen 1.3 Kirjoittaminen/tekstin lisääminen 1.4 Muotoilu 1.5 Muita toimintoja 2 kuvat 2.1 Kuvien lataaminen

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot