Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011"

Transkriptio

1 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

2 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen 2 Kuka saa Kelan tukia? 2 Mikä on vakinaista asumista? 3 Työntekijäksi Suomeen 3 Kelan tukiin liittyviä ehtoja 6 Hakeminen Suomen sosiaaliturvan piiriin 7 Etuuksien hakeminen 7 Muutoksenhaku päätökseen 7 Lisätietoja 8 Kun muutat Suomesta ulkomaille 9 Tilapäinen vai vakinainen muutto? 9 Osa vuodesta ulkomailla 10 Työskentely EU-maassa, ETA-maassa tai Sveitsissä 10 Muutto sosiaaliturvasopimusmaahan 11 Lähetetyt työntekijät 11 Opiskelijat ja tutkijat 12 Perheenjäsenet 12 Oikeus Kelan etuuksiin ulkomailla 13 Ilmoitus ja hakeminen, päätös, muutoksenhaku 14 Paluu Suomeen 14 Lisätietoja 15 Yhteystietoja 17

3 Kun muutat Suomeen ja Suomesta Tässä esitteessä kerrotaan, millä ehdoilla voit saada Kelan etuuksia, kun muutat Suomeen. Esitteen toinen osa kertoo, mitä tapahtuu sosiaaliturvallesi, kun muutat pois Suomesta. Kun Kela päättää jostakin tuesta, jokaisen hakijan elämäntilanne käsitellään yksilöllisesti. Hakijoiden elämäntilanne ja tuen tarve ovat usein hyvin erilaisia. Siksi myös tukien määrä ja perusteet vaihtelevat. Kela maksaa rahallista tukea eri elämäntilanteissa. Tavallisesti Kela huolehtii perusturvasta silloin, kun muut tulot jäävät pieniksi. Kelan tukia ovat esimerkiksi kansaneläke, takuueläke ja muut eläkkeellä olevien tuet asumistuki sairastamiseen liittyvät tuet työttömän perusturva opiskelijan tuet lapsiperheille tarkoitetut tuet. Saat tietoa Kelan etuuksista Kelan internetsivuilta osoitteesta Saat tietoa myös etuuksia käsittelevistä esitteistä (katso takakansi). Selkokieltä Tämä esite on tehty yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Selkokeskus on antanut esitteelle selkoesitteen tunnuksen. Se on merkki siitä, että esite on helppo lukea. Kelan tukien perusteet on määritelty laissa. 1

4 Kun muutat Suomeen Pääsääntö on, että voit saada Kelan etuuksia, jos asut Suomessa vakinaisesti. Tukien saamiseen vaikuttaa kuitenkin se, muutatko Suomeen jostakin Pohjoismaasta jostakin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) maasta tai Sveitsistä tai maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus. ETA-maita ovat Euroopan unionin maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein. Kuka saa Kelan tukia? Kelan tukia saa yleensä henkilö, joka kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Siihen kuuluvat yleensä kaikki, jotka asuvat Suomessa vakinaisesti. Poikkeus ovat Suomessa asuvat, mutta toisessa Euroopan unionin maassa työskentelevät henkilöt. Henkilöt, jotka ovat Suomessa sairausvakuutettuja, saavat Kela-kortin. Tuen saamiseen vaikuttaa lisäksi, muutatko Suomeen työntekijänä tai yrittäjänä opiskelijana perheenjäsenenä lähetettynä työntekijänä. 2

5 Mikä on vakinaista asumista? Asut Suomessa vakinaisesti, jos sinulla on täällä varsinainen asunto ja koti ja oleskelet pääasiallisesti täällä. Muutat vakinaisesti Suomeen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: Olet paluumuuttaja eli palaat ulkomailta takaisin Suomeen asumaan. Sinulla on vähintään 2 vuoden työsopimus tai vastaava Suomessa tehtävää työtä varten. Olet avioliitossa tai muussa läheisessä perhesuhteessa henkilön kanssa, joka asuu Suomessa vakinaisesti. Jos muutat Suomeen tilapäisesti, sinulla ei ole yleensä oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Esimerkiksi opiskelija on Suomessa tilapäisesti silloin, kun ainoa syy maassa olemiseen on opiskelu. Työntekijäksi Suomeen Muualta kuin EU:n tai ETAn alueelta tai Sveitsistä Sosiaaliturvaasi vaikuttaa se, miten kauan työskentely kestää ja mistä maasta muutat Suomeen. Sinulla on oikeus Kelan etuuksiin, jos muutat vakinaisesti Suomeen eli sinulla on työsopimus vähintään 2 vuodeksi ja täytät muut etuuden saamisen edellytykset. Jos et muuta Suomeen vakinaisesti, voit kuitenkin päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelyn perusteella, jos työaika ja palkka ovat riittävät. Jos työsuhteesi kestää vähintään 4 kuukautta, sinut vakuutetaan sairauden, vanhemmuuden ja työttömyyden varalta heti työskentelyn alusta lähtien. Edellytys on, että työaika ja palkka ovat vähimmäistason mukaiset. Vähimmäistyöaika on yleensä 18 tuntia viikossa. Palkan pitää olla työehtosopimuksen mukainen, tai jos sitä ei alalla ole, vähintään euroa kuukaudessa (tilanne vuonna 2011). 3

6 EU-maat, ETA-maat ja Sveitsi Jos muutat Suomeen töihin Euroopan unionin alueelta tai jostakin ETA-maasta tai Sveitsistä, lyhytkin työskentely tuo sinut yleensä osittain Suomen sosiaaliturvan piiriin. Esimerkkejä: Jos tulet töihin alle 4 kuukaudeksi, sinulla voi olla oikeus lasten kotihoidon tukeen sekä julkiseen terveydenhuoltoon. Jos työskentely kestää 4 kuukautta 2 vuotta, voit saada lapsilisää ja sairausajan tukia, sinulle kertyy kansaneläkettä ja perhe-eläkettä ja olet vakuutettu työttömyyden varalta. Edellytys on, että palkkasi ja työaikasi ovat vähimmäistason mukaisia. Jos työsuhteesi kestää yli 2 vuotta, muuttoa pidetään vakinaisena ja pääset Suomen sosiaaliturvan piiriin. Sosiaaliturvasopimusmaista muuttavat työntekijät Suomi on solminut joidenkin maiden kanssa sosiaaliturvaa koskevia sopimuksia. Näitä maita ovat Pohjoismaat (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti) USA, Kanada ja Quebec Chile Israel Australia. Sopimukset koskevat lähinnä eläkkeitä ja osa myös sairaanhoitoa. Jos tulet näistä maista, tarkista Kelasta, miten sopimukset vaikuttavat sosiaaliturvaasi. Saat lisätietoja puhelinnumerosta ma pe kello

7 Lähetetyt työntekijät Jos työnantajasi lähettää sinut Suomeen töihin muualta kuin EU:n tai ETAn alueelta tai Sveitsistä, sinuun pätevät samat säännöt kuin muihin työntekijöihin. Pääset Suomen sosiaaliturvan piiriin, kun muutat maahan vakinaisesti, eli esimerkiksi työskentelysi on tarkoitus kestää vähintään 2 vuotta. Sairausvakuutuksen piiriin pääset, jos aiot työskennellä Suomessa vähintään 4 kuukautta ja palkkaa ja työaikaa koskevat edellytykset täyttyvät. Oikeus muihin etuuksiin edellyttää vakinaista maahanmuuttoa tai vähintään 4 kuukauden työskentelyä. Työskentelyperusteinen sosiaaliturva Jos työskentelet Suomessa, voit saada myös työskentelyyn perustuvaa sosiaaliturvaa. Sitä ovat esimerkiksi työeläke, ansioon sidottu työttömyysturva sekä työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet. Niistä ei kuitenkaan huolehdi Kela, vaan yksityiset vakuutusyhtiöt, työttömyyskassat ja säätiöt. Jos tulet lähetettynä työntekijänä toisesta EU-maasta tai ETA-maasta tai Sveitsistä, pysyt lähtömaasi sosiaaliturvan piirissä. Saat äkillisen sairauden vaatimaa hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka saat lähtömaastasi. Sinulla pitää olla lähettäjämaan viranomaisen myöntämä todistus siitä, että työnantajasi on lähettänyt sinut Suomeen töihin. Jos tulet lähetettynä työntekijänä maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, saat sopimuksessa mainitut etuudet lähtömaasta. 5

8 Perheenjäsenet Kun muutat Suomeen työntekijän tai opiskelijan perheenjäsenenä, sinun pitää yleensä asua Suomessa vakinaisesti, jotta voit päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin. EU-maista tai ETA-maista tai Sveitsistä tulevien työntekijöiden perheenjäsenet voivat saada sairaanhoitoa, lapsilisää ja lasten kotihoidon tukea, vaikka he eivät itse asuisi Suomessa tai heidän asumisensa olisi tilapäistä. Joidenkin maiden kanssa solmitut sosiaaliturvasopimukset voivat vaikuttaa myös perheenjäsenten sosiaaliturvaan. Lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet pysyvät yleensä lähtömaan sosiaaliturvassa. Opiskelijat Jos muutat Suomeen pelkästään opiskelun vuoksi eli tilapäisesti, et pääse Suomen sosiaaliturvaan. Jos oleskeluun liittyy myös muita syitä kuin opiskelu, kuten työskentely, voit päästä tietyin edellytyksin sosiaaliturvan piiriin. Sinulle ei kuitenkaan yleensä voida maksaa opintotukea Suomesta. Kelan tukiin liittyviä ehtoja Kela maksaa etuuksia yleensä siitä päivästä lähtien, kun olet päässyt Suomen sosiaaliturvan piiriin. Joitakin tukia maksetaan kuitenkin vain niille, jotka ovat asuneet Suomessa tietyn ajan ennen tuen myöntämistä. Niitä ovat esimerkiksi vanhemmuuden perusteella maksettavat päivärahat, Kelan tuet työttömille, Kelan eläkkeet sekä yli 16-vuotiaiden vammaisten etuudet. 6

9 Joitakin tukia myönnettäessä otetaan huomioon vakuutuskaudet toisessa EU-maassa tai ETA-maassa tai Sveitsissä. Voit esimerkiksi saada äitiysrahaa, kun olet kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin ja asunut Suomessa vähintään 180 päivää välittömästi ennen laskettua aikaa. Suomessa asumisaikaan voidaan hyväksyä myös sairausvakuutuskausi toisesta EU-maasta. Tarkista Kelasta, milloin voit saada Kelan tukea. Lisätietoja puhelinnumerosta ma pe kello 8 18 Hakeminen Suomen sosiaaliturvan piiriin Jos muutat Suomeen vakinaisesti, sinun pitää hakea pääsyä Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin. Hakemus tehdään Kelan internetsivujen asiointipalvelujen kautta (www.kela.fi/asiointi) tai lomakkeella, joka palautetaan Kelan toimistoon. Kela lähettää sinulle asiasta kirjallisen päätöksen. Jos päätös on myönteinen, sinulle lähetetään Kela-kortti eli sairausvakuutuskortti. Etuuksien hakeminen Kelan etuuksia pitää hakea erikseen omilla lomakkeillaan tai Kelan internetsivujen asiointipalvelujen kautta (www.kela.fi/asiointi). Muutoksenhaku päätökseen Kelan päätöksiin voi hakea muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhausta on ohjeet Kelasta saamasi päätöksen liitteenä. 7

10 Lisätietoja Puhelimitse ma pe kello 8 18 Sosiaaliturvaan liittyvät asiat, kun muutat Suomeen tai ulkomaille Ruotsinkielinen palvelunumero (palvelee myös englanniksi) Verkossa Kelan internetsivuilta saat tietoa Kelan etuuksista ja voit esittää kysymyksiä. Voit laskea etuuksien määriä laskureilla. Kelan asiointipalvelussa voit hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista voit hakea Kelan etuuksia saat tietoa hakemuksesi käsittelystä voit ilmoittaa muutoksista. Asiointipalveluun kirjaudut omilla verkkopankkitunnuksillasi. Toimistossa Kelan toimistot palvelevat kaikissa Kelan etuuksiin liittyvissä asioissa. Toimistojen osoitetiedot ovat internetissä Varaa aika Voit selvittää asiasi rauhassa, kun varaat ajan Kelan toimistosta. Kelan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. He eivät saa puhua asiakkaiden asioista ulkopuolisille. Hakemusten käsittelyn yhteydessä Kela voi saada tietoja sekä Suomen että ulkomaiden viranomaisilta. Ota rohkeasti yhteyttä! Jos sinulla on kysyttävää Kelan etuuksista, ota rohkeasti yhteyttä Kelaan. Usein jo soitto riittää! Kelan internetsivuilta löydät paljon lisätietoa Kelan tuista. 8

11 Kun muutat Suomesta ulkomaille Kun muutat ulkomaille, ilmoita muutosta Kelaan. Myös tilapäisestä asumisesta ulkomailla on tehtävä ilmoitus Kelaan. Sinun pitää ilmoittaa Kelaan myös ulkomailla tapahtuvista olosuhteiden muutoksista. Ne voivat liittyä esimerkiksi opiskelun tai työskentelyn aloittamiseen tai lopettamiseen tai perhesuhteisiin. Tilapäinen vai vakinainen muutto? Oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan yleensä sen perusteella, kuinka pitkään aiot olla ulkomailla. Jos aiot olla ulkomailla enintään vuoden, kuulut sinä aikana yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tällöin voit saada niitä Kelan etuuksia, joita maksetaan ulkomaille. Niitä ovat esimerkiksi lapsilisä, äitiysavustus ja vanhempainetuudet. 9

12 Jos muutat ulkomaille vakinaisesti, et yleensä kuulu Suomen sosiaaliturvaan. Muuttoa pidetään vakinaisena, jos sen on tarkoitus kestää yli vuoden. Tällöin oikeutesi Kelan etuuksiin päättyy, kun muutat maasta. Kun muutat toiseen maahan, selvitä, voitko päästä uuden asuinmaasi sosiaaliturvaan. Jotkut erityisryhmät voivat säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä, vaikka ovat ulkomailla yli vuoden. Heitä ovat esimerkiksi opiskelijat ja lähetetyt työntekijät. Heidän pitää hakea Kelasta säilymistä Suomen sosiaaliturvassa. Ilman hakemusta Suomen sosiaaliturvassa säilyvät valtion virkamiehet tai lähetys- ja kehitysyhteistyössä olevat Suomen kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä. Osa vuodesta ulkomailla Jos asut ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta, sinulla ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Voit kuitenkin säilyä Suomen sosiaaliturvassa, jos siteesi Suomeen ovat edelleen kiinteät. Kun niitä arvioidaan, otetaan huomioon esimerkiksi asumasi aika Suomessa ja ulkomailla sekä perhesiteesi. Työskentely EU-maassa, ETA-maassa tai Sveitsissä Jos aloitat työn jossakin EU-maassa tai ETA-maassa tai Sveitsissä, lyhytkin työskentely siirtää sinut yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. Kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin huolimatta siitä, missä maassa asut. Työntekijät kuuluvat vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan. Et siis voi samanaikaisesti kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos kuulut jonkin muun maan sosiaaliturvaan. 10

13 Muutto sosiaaliturvasopimusmaahan Suomella on sosiaaliturvasopimus Pohjoismaiden, USA:n, Kanadan, Chilen, Israelin, Australian ja Quebecin kanssa. Sopimukset koskevat lähinnä eläkkeitä ja osin sairaanhoitoa. Eri maissa sosiaaliturvasopimus koskee vähän eri asioita, joten kannattaa selvittää ennen muuttoa, miten maiden väliset sopimukset vaikuttavat sosiaaliturvaan. Lisätietoja puhelinnumerosta ma pe kello 8 18 Lähetetyt työntekijät Lähetettyjä työntekijöitä ovat henkilöt, jotka suomalainen työnantaja on lähettänyt yrityksensä töihin ulkomaille. Työkomennus muuhun kuin EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaihin Jos komennus kestää alle vuoden, säilyt Suomen sosiaaliturvassa. Jos työskentely kestää yli vuoden, hae Kelasta päätöstä kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan. Hakemus on tehtävä vuoden sisällä muutosta. Työkomennus EU-maahan tai ETA-maahan tai Sveitsiin Jos sinut lähetetään lähetettynä työntekijänä näihin maihin, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvan piirissä koko komennuksen ajan. Työnantajasi pitää hakea sinulle Eläketurvakeskuksesta todistus. Sen perusteella Kela antaa ilman hakemusta päätöksen oikeudestasi Kelan etuuksiin. Lisätietoja todistuksen hakemisesta saat Eläketurvakeskuksesta (www.etk.fi). 11

14 Työkomennus sosiaaliturvasopimusmaahan Jos sinut lähetetään työhön sosiaaliturvasopimusmaahan, säilyt yleensä sopimuksen kattamien etuuksien osalta Suomen sosiaaliturvan piirissä. Työkomennus voi tällöin kestää yli vuodenkin. Näissäkin tilanteissa Eläketurvakeskus antaa todistuksen sopimukseen kuuluvista etuuksista. Opiskelijat ja tutkijat Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan, vaikka opiskelisit ulkomailla yli vuoden. Jos opiskelusi kestää yli vuoden, sinun pitää hakea Kelasta päätös kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan. Päätös on haettava vuoden sisällä ulkomaille muutosta. Jos työskentelet opintojesi ohessa, sinua voivat koskea työntekijän säännöt, varsinkin jos oleskelet EU-maassa. Perheenjäsenet Ulkomaille muuttavien perheenjäsenten oikeus Suomen sosiaaliturvaan riippuu yleensä siitä, kuinka kauan oleskelun on tarkoitus kestää. Jos aiot asua ulkomailla enintään vuoden, kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvaan. Jos muutat lähetetyn työntekijän, valtion virkamiehen, opiskelijan tai lähetys- tai kehitysyhteistyössä olevan perheenjäsenenä, voit hakea Kelasta kuulumista Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin oleskelu voi kestää yli vuodenkin. Työskentely ulkomailla voi kuitenkin muuttaa tilannetta. Lisätietoja puhelinnumerosta ma pe kello 8 18 Muista ilmoittaa Kelaan ulkomailla tekemästäsi työstä. Ota myös selvää työskentelymaan sosiaaliturvasäännöistä. 12

15 Oikeus Kelan etuuksiin ulkomailla Jos kuulut ulkomailla ollessasi Suomen sosiaaliturvan piiriin, voit saada yleensä samoja etuuksia, joita saisit Suomessa. Ulkomaillekin maksetaan esimerkiksi lapsilisää, äitiysavustusta sekä vanhempainetuuksia. Kaikkia Kelan etuuksia ei kuitenkaan makseta ulkomaille. Niitä ovat esimerkiksi työttömyysturvan päivärahat. Eläkkeiden maksu ulkomaille Vakinaisesti ulkomaille muuttaville eläkkeensaajille maksetaan kansaneläkettä ja perhe-eläkettä enintään vuoden ajan ulkomaille muutosta. EU- tai ETA-maihin tai Sveitsiin sekä sosiaaliturvasopimusmaihin muuttaville eläkettä kuitenkin maksetaan yleensä pidemmän ajan. Takuueläkettä ei makseta, jos muutat vakinaisesti ulkomaille. Työeläkkeiden karttumisesta ja maksamisesta ulkomaille saat lisätietoa Eläketurvakeskuksesta (www. etk.fi). Jos kuulut Suomen sairausvakuutuksen piiriin, voit hakea Kelasta maksutonta eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Sillä saat äkillisen sairauden vaatimaa hoitoa EU-maassa tai ETA-maassa tai Sveitsissä. Voit tilata kortin numerosta ma pe kello

16 Ilmoitus ja hakeminen Tilapäisestä tai vakinaisesta muutosta ulkomaille pitää ilmoittaa Kelaan. Ilmoituksen voi tehdä Kelan internetsivujen asiointipalvelujen kautta (www.kela.fi/asiointi). Voit ilmoittaa asiasta myös lomakkeella Y39. Lomakkeet ovat Kelan internetsivuilla. Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen verkkosivuilla ja palauttaa sen mihin tahansa Kelan toimistoon. Lomakkeita saat myös toimistoista. Muista ilmoittaa muutosta myös maistraattiin. Muutoksenhaku päätökseen Kelan päätöksiin voi hakea muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhausta on ohjeet Kelasta saamasi päätöksen liitteenä. Paluu Suomeen Jos olet kuulunut Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla ollessasi ja palaat Suomeen, ilmoita paluustasi Kelaan. Jos et ole kuulunut Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla ollessasi, sinun pitää hakea Kelasta sosiaaliturvaan kuulumista. Jos et enää kuulu Suomen sosiaaliturvaan, sinun pitää palauttaa Kela-korttisi ja eurooppalainen sairaanhoitokorttisi Kelaan. Päätös Kun hakemuksesi on käsitelty, saat kotiin päätöksen. Siinä kerrotaan, kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin. Saat päätöksen myös, jos se on kielteinen. 14

17 Lisätietoja Puhelimitse Sosiaaliturvaan liittyvät asiat, kun muutat Suomeen tai ulkomaille: ma pe kello 8 18 Ruotsinkielinen palvelunumero: (palvelee myös englanniksi) ma pe kello 8 18 Opintotukeen liittyvät asiat, jos suoritat koko tutkinnon ulkomailla: ma pe kello Kelan ulkomaan yksikkö palvelee yli vuoden ulkomailla asuvia Suomessa vakuutettuja sekä ulkomailla asuvia eläkkeensaajia ja eläkkeenhakijoita Eläkeasiat: ma pe kello 9 16 Vakuuttaminen ja etuudet ma pe kello 9 16 Verkossa Kelan internetsivuilta saat tietoa Kelan etuuksista ja voit esittää kysymyksiä. Voit laskea etuuksien määriä laskureilla. Kelan internetsivujen asiointipalvelussa voit hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista Kelan etuuksia saat tietoa hakemuksesi käsittelystä voit ilmoittaa muutoksista. Asiointipalveluun kirjaudut omilla verkkopankkitunnuksillasi. Toimistossa Kelan toimistot palvelevat kaikissa Kelan etuuksiin liittyvissä asioissa. Toimistojen osoitetiedot ovat internetissä 15

18 Varaa aika Voit selvittää asiasi rauhassa, kun varaat ajan Kelan toimistosta. Kelan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. He eivät saa puhua asiakkaiden asioista ulkopuolisille. Hakemusten käsittelyn yhteydessä Kela voi saada tietoja sekä Suomen että ulkomaiden viranomaisilta. Ota rohkeasti yhteyttä! Jos sinulla on kysyttävää Kelan etuuksista, ota rohkeasti yhteyttä Kelaan. Usein jo soitto riittää! Kelan internetsivuilta löydät paljon lisätietoa Kelan tuista. Tulkkauspalveluja Kuulo-, näkö- ja puhevammaiset henkilöt tarvitsevat tulkkausapua. Kela myöntää tulkkausapua 16

19 Yhteystietoja Osoitteita Kelan toimistojen osoitetiedot ja Kelan palvelunumerot ovat paikallisissa puhelinluetteloissa sekä Kelan internetsivuilla Kansaneläkelaitos Kela Muutoksenhaku Nordenskiöldinkatu 12 Sosiaaliturvan muutoksen Helsinki hakulautakunta PL 450, Helsinki Siltasaarenkatu 12 A Puhelinvaihde PL 330, Helsinki Faksi Puhelin (09) (09) Kelan palvelut verkossa Voit hoitaa yhä useammin asiasi internetissä sinulle parhaiten sopivana aikana. Kelan verkkopalvelut löydät osoitteesta Kelan verkkopalvelut Laskurit, joilla voit arvioida etuuden määrän. Etuuksien hakemuslomakkeet, jotka voit täyttää ja tulostaa. Kysymyslomake, jolla voit kysyä Kelan etuuksista tai Kelaan liittyvistä asioista. Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) voit täyttää useita hakemuksia ja ilmoituksia tarkistaa etuustietojasi, kuten onko hakemuksesi ratkaistu ja koska etuus maksetaan katsoa Kelan sinulle lähettämiä kirjeitä ja päätöksiä muuttaa tilinumerotietosi. Asiointipalveluun kirjaudut omilla verkkopankkitunnuksillasi. Recommended Finland Oy, PunaMusta Oy

20 Kelan esitteet Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat, kuntoutus ja vammaisetuudet Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Työttömyys Työttömyysajan tuet Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille?

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 kel an sid osryhmälehti 4 2010 Sosiaalivakuutus Juoksutusta koko rahalla s. 10 teema: PERUSTURVAN VARASSA Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16 Tutkijalta Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 Tulottomien

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen pääkirjoitus 10.6.2007 Lapsilisä yllätyksenä n Suomen lapsilisät tulivat virolaiselle Sulev Saarelle täytenä yllätyksenä.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot