Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk. 1.8.2015"

Transkriptio

1 Liite PatuL 1/ Nina Sandström siivouspäällikkö Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk Johdanto Kunnanhallitus päätti palautta ruokahuolto-ja siivouspalvelujen kilpailuttaminen. Palvelutuotannon lautakunnalle tuodaan käsiteltäväksi kaksi (2) siivouspalvelun suunnitelma ja vaihtoehtoa. Kunnanhallitus on pyytänyt ruoka- ja siivouspalvelun suunnitelmat mennessä. Siivouspalvelun kaksi (2) suunnitelmaa; 1) Siivouspalvelua omana tuotantona, henkilöstömitoitus ja kustannukset 5 kk 2015 ja ) Käytetään yksikön voimassa olevia puhtauspalvelusopimuksia; SOL Palvelut Oy (päiväkodin siivousneliöhinta 2,11 ) ja Servisole Oy Siivouspalvelu (päiväkodin siivousneliöhinta 2,09 ) molemmat sopimukset voimassa ajanjaksolla yhden vuoden(2017) optiovarauksella. Masalan kaikki koulut kuitenkin omassa tuotannossa. Asiakas ja historia Asian päätösasiakirja, liitteenä Kunnanhallitus Kunnanvaltuustoon päättänyt keskittää siivoustoiminnan järjestämisen tilahallinnolle lähtien. Samalla päätettiin, että tilahallinnon tulee ennen vuoden 2000 loppua tehdä arviointi keskitetysti hoidetun siivouksen vaikutuksista. Jo vuoden 1999 jälkeen tuli antaa väliraportti siitä, miten toiminta oli sujunut. Väliraportti käsiteltiin kunnanhallituksessa Keskittämisen tavoitteena oli tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisääminen ja kiinteistöhoidon monipuolistaminen. Päätös: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi päivätyn raportin siivouspalveluiden toiminnasta Nykyisin siivottavia neliöitä kunnassa on yhteensä m2, josta omana palveluna tuotetaan 58,3 %, n. 70 hengen työntekijämäärällä. Osa palvelusta 41,7 % on ulkoistettu vertailun takia tai koska toimitilat sijaitsevat erillään kunnan keskittymistä tai muodostuvan työajan haasteellisuuden vuoksi. Masalassa on ollut vuodesta 2001 lukien ulkoistettuna päiväkodit ja muut pienet kohteet. Masalan ostopalvelun kuukausihinta n (2014). Prosessi Kun palvelu järjestetään omana tuotantona, rekrytoinnista tulee haastava, koska jossain kohteissa kokopäiväistä työtä ei voida tarjota. Siivouspalvelua tule järjestää yhteensä 17 eri kohteessa yhteensä n m2. Siivoustyön mitoitus ja siihen arvioitu henkilöstöresurssi ja varsinainen siivoustyöaika kohteissa on vaihteleva, kunnan toiminnan ja neliöiden mukaan 1 -,40 tuntia/kohde, liite. Henkilöstömitoituksen ja siivoustyönajan takia joudutaan tarjoamaan monta kohdetta per henkilö. Siirtymäajat kohteiden välillä tule suunnitella ja huomioida työajaksi.

2 Toimenpiteet Siivoojien rekrytoinnit on käynnistettävä 2015 kevään aikana alkaen siivoustyön perehdytyksiin panostetaan joukolla siivoustyönjohtajan, -ohjaajan ja -tiimivetäjän voimiin. Alueelle yhdestä laitoshuoltajasta tehdään tiiminvetäjä, joka myös toimisi alueen sijaisena. Nissnikun yhtenäiskoulun siivoojien taukotilasta tulisi työnjohdon tila, johon tilataan atk-palvelut ja nettiyhteydet. Siivouskoneiden hankinta tehdään keskitetysti, koneiden opastus järjestetään tiimeittäin. Puhdistusaineiden ja välineiden hankinta tehdään keskitetysti. Muut työnjohdollisetja hallinnolliset työt hoidetaan keskitetysti kuten tähänkin asti. Työjohdon kesälomat 2015 suunnitellaan tänä vuonna pidettäväksi touko- kesäkuussa tai jopa syyskuussa. Tavoite Kunnan tilat siivotaan ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti rakennusten arvo säilyttäen, estäen pintojen ennenaikainen kuluminen. Puhtaanapidolla turvataan tiloissa työskenteleville toimiva ja miellyttävä työympäristö. Siivouspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon ympäristömyönteisyysja asiakaskohteen ympäristökäytännöt. Palvelun laadun tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja siellä olevan toiminnan vaatimaa puhtaus-ja hygieniatasoa. Henkilökunta vaihtoehto 1) kunnan oma siivouspalvelu tuotanto > siivoustyönjohtaja, joka huolehtii henkilöstöhallinnosta, uuden henkilökunnan rekrytoinnista, huolehtii työntekijöiden koulutuksesta, rakentaa ja jalkauttaa siivouspalvelun imagoa, laadun seurantaa, järjestää asiakaspalavereja, hoitaa viestintä, pitää kehityskeskusteluja > siivoustyönohjaaja huolehtii laitoshuoltajien päivittäisistä sijaisjärjestelyistä, materiaalihankinnoista ja inventaariosta. Työhön sisältyy työvuorosuunnitelmat, asiakasyhteydet, perehdyttämiset, työnohjaus, työohjeiden päivittämiset, koneiden huolto, reklamaatiotja laatukierrokset. > 17 uutta laitoshuoltaja rekrytoitavaa menneessä Laitoshuoltaja vastaa tilojen puhtaanapidosta ja hygieniatason ylläpitämisestä, vuosittaisista perussiivouksista ja muista jaksottaisista siivouksista. Laitoshuoltaja tunnistaa pintamateriaalit ja hallitsee niiden ylläpidon, valitsee oikeat menetelmät ja käyttää siivouskoneita työssään. Laitoshuoltaja auttaa, neuvo ja opastaa asiakkaita kohteessa, noudattaa jätehuoltomääräyksiä, kasvien huoltoa yleisissä tiloissa, vuode- ja tekstiilihuoltoa toiminnan mukaan. vaihtoehto 2) ostopalvelu > siivoustyönjohtaja huolehtii henkilöstöstä kuten edellä, ostopalvelun jalkauttamisesta ja siivouspalvelun imagosta, laadun seurannasta, asiakaspalavereista ja viestinnästä. > siivoustyönohjaaja huolehtii henkilöstöstä kuten edellä, asiakasyhteyksistä, reklamaatioista ja laatukierroksista. > 9 uutta laitoshuoltaja kouluihin rekrytoitava menneessä

3 Talous Kustannukset ajanjaksolle (5 kk) vaihtoehto 1) tuotanto kunnan oma siivouspalvelu 17 vakanssia; Henkilöstökustannukset yhteensä; (5 kk) Hankinta kuten puhdistusaineet ja välineet yhteensä; (starttipaketti) Siivouskoneiden hankinta yhteensä (starttipaketti) työvaatteet 4 250,00 siivoustyönjohdon atk - palvelu Nissnikun koulu yhteensä 864,50 (5 kk) ^> 1 kpl kone + netti 525,00 (105 x 5 kk) -posti työasemalla 33,50 (6,70 x 5 kk) c> -posti netti 18 (3,60 x 5 kk) /henk x 17 yhteensä 306,00 Määrärahan lisäys 2015 yhteensä => neliöhinta 1,32 /m2 (ei huomioitu työnjohdon palkkakustannukset) 17 vakanssin henkilöstökustannukset (12 kk) aineet ja välineet (12 kk) atk palvelu (12 kk) Kustannukset ajanjaksolle (5 kk) vaihtoehto 2) koulut omassa tuotannossa ja muut kohteet 100 % ostopalveluna 9 vakanssia; Henkilöstökustannukset yhteensä; (5 kk) Hankinta kuten puhdistusaineet ja välineet yhteensä; (starttipaketti) Siivouskoneiden hankinta yhteensä (starttipaketti) työvaatteet 2 250,00 siivoustyönjohdon atk hankinnat Nissnikun koulu 720,50 (5 kk) =» 1 kpl kone + netti 525,00 (105 x 5 kk) -posti työasemalla 33,50 (6,70 x 5 kk) c? -posti netti 18 (3,60 x 5 kk) /henk x 9 yhteensä 162,00 Määrärahan lisäys 2015 yhteensä E-> neliöhinta 1,44 /m2 (ei huomioitu työnjohdon palkkakustannukset) 35,3 % ostopalvelu (12 kk) 9 vakanssin henkilöstökustannukset (12 kk) aineet Ja välineet (12 kk) atk palvelu 1 729,20 (12 kk) Aikataulu Lisämäärärahahakemus vaihtoehdoillel tai 2 on käsiteltävä palvelutuotannon lautakunnassa syksyllä Laitoshuoltajien rekrytointiprosessi on käynnistettävä huhti-toukokuussa Siivouskoneiden, puhdistusaineiden ja välineiden hankinnat on suunniteltava myös kevään aikana. Tilaukset tehtävä viimeistään kesäkuussa, koska Suomi on yleensä lomalla heinäkuussa. Käytettävissä ja voimassa olevat puhtauspalvelusopimukset (2 kpl) ovat voimassa asti yhdellä optiovuosivarauksella (2017).

4 KIRKKONUMMENKUNTA YT SIIVOUSPALVELUT MASAUN ALUFKR.7201 Hoivayksiköt m2/taajuus koneet t CNlfc * Masalanportti kotipalv. fysiot 179/5xvko hankittava; imuri Masalan Terveysasema 570,5xvko hankittava; imuri, y-kone, Nissnikun kuntoutuskeskus 114/lxvko hankittava; imuri Opetusyksiköt m2/taajuus koneet t Bobäksin koulu ja Hammas eskari 2036,5xvko hankittava; imuri, y-kone, Oitmäen kuolu 454,5xvko hankittava;, imuri, hidas-ja Junailijan eskari 250,5xvko hankittava; imuri, y-kone Nissnikun yhtenäiskoulu 5884, 5xvko Nissnikun yhtenäiskoulu 1891, 5xvko hankittava; iso y-kone, imuri, hidas-ja 3kpl hankittava; imuri, y-kone hidas- ja

5 Kartanonrannan koulu 3309, öxvko Masalan koulu 3283, 5xvko koneet hankittu hankittava; imuri, y-kone,, pesukone t on 2kpl Päiväkodit m2/taajuus koneet t Nissnikun pvk 1352/5xvko hankittava; imuri, y-kone Köpas ylä- ja ala talo 980,5xvko hankittava; imuri, y-kone, hidas- ja 2kpl Hammas pvk 918/5xvko hankittava; imuri, y-kone, Liinaharjan pvk 460,5xvko hankittava; imuri, y-kone, Masalan pvk 1091/5xvko hankittava; irnuri, y-kone,, pesukone Piennarkujan asukaspuisto 383,Sxvko hankittava; imuri, y-kone Kartanonrannan pvk 1150/Sxvko koneet hankittu t on

6 Kulttuuri m2/taajuus koneet silvousvaunut Ljusdalan teatteri 395,5xvko hankittava; imuri Köpaksen kylätalo kansalaisopisto 81,1xvko hankittava; imuri Masalan kirjasto ja posti 690,5xvko koneet hankittu t on Masalan nuoriso tilat 976,5xvko koneet ja yhteiskäytössä kirjaston ja postin tilojen kanssa Henkilöstön sijoittaminen Jm2 Siivoustyönjohtaja kokoalue Siivoustyönohjaaja kokoalue Kartanonrannan Oppimiskeskus 4459m ,5 Nissnikun pvkja Nissnikun kuntoutusk. (1krt/vko) 1466m2 siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava Köpasylä-ja alatalo Kopas kylätalo(1krt/vko)

7 Piennarpiha 1444m2 Hammas ja Liinaharjan pvk, Teatteri 1773m2 Masalankoulu ja pvk 4374m2 Kirjasto/posti/nuorisot. 1666m2 Nissnikun yhtenäiskoulu 5884m2 Nissnikun alakoulu 1891m2 Luomankoulu (Bobäck) 2036m2 Terveysasema ja Masalanportti kotih. ja fysioterp. 749m2 Oitbacka koulu Junailijan eskari 694m2 1 1,5 2, ,5 siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava siirtyy Nissnikun koulukeskukseen 2h haasteelliset pinnat haasteelliset pinnat kohteessa Hommaksen esikoulu terveydenhoidon kohteet, siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava ikoneetja Siivousvaunut kpl Kustannukset Imurit Y-koneet, iso/pieni Hidask. Ih kone Nopeak. Ih 16 kpl 11 kpl 4 kpl n n n

8 kone Pesukoneet Siivousvaunut 11 kpl n C 3-5 kpl n kpl n Yhteensä n Aineet startti 1ltr/kpl 5ltr kanisteri/kpl kustannukset Yleispuhdistusaine Saniteettitilojen puhdistusaine Ikkunan puhdistusaine Desinfioiva puhdistusaine Erikois puhdistusaine (vahanpoisto) Vahat Hoitoaine (huolto ja kiillotus) Muut aineet: mm. mappien pesu l lyhteensa Aineet

9 Välineet ja siivoustekstiilit startti kpl kustannukset Sangot Jatkovarret Levykehykset Astiaharjat Wc harjat Lattiaharjat Rikka harjat Rikka Swepitja pussit Hankaimetja kehykset Ikkunanpesu välineet, setti Ikkunakuivaimet Kuivaimet Läikät Mikrokuitupyyhkeet , (eri kokoisia) 100, värikoodit

10 Lattiapyyhkeet Mopit Pyykkipussit (un) Kertakäyttöpyyhkeet terveystoimi ja pvk:t Kestokäyttö käsineet Kerta käyttökäsineet Aluskäsineet Suojaimet (silmä- ja kuulo) Ensiapu pakkaukset Annostelu pumput 51tr Annostelu pumput 1ltr Jätesäkit150l Jätesäkit säkkiä 10kpl/kohde 13pkt 23 Ikpl/henkilö 1 kpl/kohde ,00 Välineet ja siivoustekstiilit startti yhteensä kustannukset 7.700,63 Yhteensä aineet ia välinfifit atartti b'1 ictanni il-cat O A-17 QK

11 Kirkkonummen kunta siivouspalvelut palvelukuvauksen liite 1 Holvaykslköf Masalan portti (kotipalv ja fys) Masalan terveysasema Nissnikun kuntoutuskeskus Yhteensä m2 m' taajuus x vko x vko x vko 863 osoite Eteläinen salmintie 1 Puolukkamäki 12 Hvittorpintie 6 Työaika h /pv /krt 1,09 h 1,72 h 1,04 h Opetusyksiköt Masalan koulu Kartanonrannan koulu Nissnikun yläkoulu Nissnikun alakoulu Bobäckin koulu sis. Hammas förskola Oitmäen koulu Junailijan eskari Yhteensä m2 m taajuus xvko x vko x vko x vko x vko x vko x vko osoite Gränsnäsintie 11 Osterbyntie 748 Junajlijankuja 4 12,28 h 11,94 h,40 h 7,20 h 7,30 h 1,97 h 1,42 h Pälväkotltominta Nissnikun pvk Köpaksen pvk 1 ja 2 Hammas pvk Lijnaharjan pvk Masalan pvk Piennarkujan asukaspuistotoiminta Kartanonrannan pvk Yhteensä m2 m2 taajuus x vko x vko x vko 460 5x vko x vko x vko v vko 6332 osoite Nissenpolku 1 Sepänkyläntie 3 Ljusdalantie 5 Ljusdalantie 7 Hommaksenkuja 2 Piennarkuja 2 6,65 h 4,84 h 4,59 h 2,16 h 5,53 h 2,02 h 5,65 h

12 Kulttuuri Ljusdalan teatteri Köpaksen kylätalo kansalaisopisto Masalan kirjasto ja posti Masalan nuorisotilat Yhteensä m1 m' taajuus osoite x vko Ljusdalantie 3,03 h 81 1 x vko Sepänkyläntie 3 0,84 h x vko Sundbergintie 1 5,22 h x vko Sundbergintie 1 42 Siivottavat tilat yhteensä nr 26443

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa LUe MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa SH-Palveluverkko Oy:n jäsenyritykset 1/2012 tässä NUMeroSSA: Uudet pelastussuunnitelmat laadittava kesäkuun

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tarjousten hintavertailuperusteena käytetään seuraavaa:

Tarjousten hintavertailuperusteena käytetään seuraavaa: ULVILAN KAUPUNKI 18.6.2014 TARJOUSPYYNTÖ Ulvilan kaupungin tekninen osasto pyytää tarjoustanne siivoustyön suorittamisesta kohteissa Vapaa-ajan keskus, Kouluhammashoitola ja terveydenhoitajan vastaanottotilat,

Lisätiedot

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Duo 1 2011 Eläke-Fennia: ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN Siistiä kulttuuria Turun Logomossa Oppilastaloja huolletaan ympäristön ehdoilla Siistii! sanoo

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistymistauoksi. Se on tarpeellinen sekä työajan tehokkaan käytön kannalta että työsuojelullisista syistä. Pääsääntönä

Lisätiedot