SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ"

Transkriptio

1 SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SISÄILMAPAJA 2 Jyväskylä Tarja Andersson

2 SISÄILMASTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maaperä Ulkoympäristö Rakentaminen Rakenteet Sisäilma Ylläpito Koneet Käyttö Laitteet

3 SIIVOUS JA SISÄILMA KIINTEISTÖN ELINKAARESSA Rakentaminen - Rakennuksen siivottavuutta tukevat ominaisuudet - Rakennuksen puhtaus vastaanottovaiheessa - Sisäilman laatua tukeva siivous Ylläpito - Siivouspalvelun hankinta ja laadunvalvonta Käyttö - Siivottavuutta helpottava kalustaminen - Käyttäjien toiminta

4 RAKENNUKSEN SIIVOTTAVUUS Kiinteistön hyvä siivottavuus tarkoittaa sitä, että asiakkaan ja sisäilman laatuvaatimukset täyttävä siivoustyö voidaan toteuttaa tehokkaasti, ergonomisesti sekä ympäristöä vähän kuormittaen kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa TPA Andersson Oy

5 SIIVOUS SISÄILMATEKIJÄNÄ Huonepöly heikentää sisäilmaston laatua Kerääntyy helposti tasopinnoille Sisältää mm. ihmisestä syntynyttä hilsettä, eläinten allergeeneja, VOC yhdisteitä, mikrobeja, lasi-, paperi- ja tekstiilikuituja, muovin pehmentimiä Vapauttaa ilmaan sitomiaan ainesosia päästessään tasopinnoilta takaisin hengitysilmaan Siivouksella voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun Siivouksen vaikutusta vaikea erottaa muista sisäilmatekijöistä Vähentää pintojen pölypitoisuutta; pinnoilta ilman kautta hengitysteihin ja limakalvoille kulkeutuvien kuitujen ja hiukkasten määrä pienenee Pintapölyn määrälle ei viranomaismääräyksiä Pintapölyn määrälle raja-arvot ja mittausmenetelmä INSTA 800- laadunarviointijärjestelmässä

6 SIIVOTTAVUUS RAKENNUSSUUNNITTELUSSA Rakennuksen ja sen tilojen ominaisuudet vaikuttavat siivottavuuteen Lian kantautuminen sisätiloihin Pintamateriaalivalinnat Pintojen saavutettavuus ja puhdistettavuus LVIS-tekniset ratkaisut Kiintokalusteet ja varusteet Huolto- ja varastointitilat Siivouskoneiden ja -vaunujen käytettävyys Yhteydet rakennuksen eri osiin ja jätetiloihin TPA Andersson Oy

7 LUOVUTETTAVAN RAKENNUKSEN PUHTAUS Kuvataan loppusiivous urakka-asiakirjoissa Sisältää kaikki katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä einäkyvät pinnat Määritellään puhtausvaatimukset ennen toimintakoetta ja vastaanottoa visuaalisesti / pintapölyn osalta Laatukriteeristö Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaisesti Määritellään puhtauden todentamisen vastuut ja dokumentointi Toteutetaan loppusiivous kahdessa vaiheessa Loppusiivous ennen toimintakoetta ja ennen vastaanottoa

8 PINTAPÖLYN RAJA-ARVOT Luotu TPA Anderssonin P1-hankkeista kerättyjen pintapölynäytteiden perusteella Mittaavat pintojen pölypitoisuutta (%) Mitataan pintapölymittarilla (BM - Dustdetector) Tarkastus- ajankohta Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita Ennen vastaanottoa Arvioitava pinta Alakaton yläpuoli, pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm korkeudella pl. lattiapinnat Pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm korkeudella Lattiapinnat Pintapölykerty mä (%) 5 % 1 % 3 % (Sisäilmastoluokitus 2008)

9 Olosuhdevaatimukset Pölyävät työvaiheet päätetty / hallittu Sähkö, vesi ja valaistus työskentelyalueella Siivouskoneiden kuljettaminen rakennuksen eri osiin / kerroksiin mahdollista Välineiden ja koneiden huolto ja varastointi järjestetty Oikea työjärjestys Oikeat puhdistusmenetelmät Lattiapintojen käyttöönottopuhdistus koneellisin menetelmin Runsaan irtolian poisto imuroimalla (HEPA) Mikrokuituiset siivouspyyhkeet nihkeä- ja kosteapyyhinnässä Puhdistusaineet pintojen valmistajien suositusten mukaan KAKSIVAIHEINEN LOPPUSIIVOUS

10 PINTAPÖLYN MÄÄRÄ ENNEN TOIMINTAKOKEITA JA VASTAANOTTOA TOIMINTAKOEVAIHE VASTAANOTTOVAIHE ,91 4,8 2,31 53,2 52,2 49,6 Tasot yli 180 cm Tasot alle 180 cm Alakatot ,91,1 2,9 38,0 21,5 21,0 Tasot yli 180 cm Tasot alle 180 cm Lattiat - Näytteet kerätty P1-hankkeista 2009 (37 kpl) (Andersson, Takkunen, 2010)

11 PINTAPÖLYN MÄÄRÄ ENNEN TOIMINTAKOKEITA JA VASTAANOTTOA Puhtaustasovaatimus saavutetaan selvästi paremmin toimintakoevaiheessa kuin vastaanottovaiheessa Pintapölyn määrä pienin helposti puhdistettavilla pinnoilla (alle 180 cm korkeudella tasopinnat ja lattiapinnat) Ennen vastaanottoa poikkeamia vaikeasti puhdistettavilla pinnoilla (yli 180 cm korkeudella olevilla pinnoilla) Rakennusten puhtautta voidaan edelleen parantaa Parantamalla pölynhallintaa mittausten ja säätöjen aikana Kehittämällä loppusiivousurakoitsijoiden osaamista Lisäämällä loppusiivouksen laadun järjestelmällistä ja dokumentoitua laadunarviointia (Andersson, Takkunen, 2010)

12 Tilojen irtokalustus Alhainen kalustetiheys Ovelliset kaapistot / varastot Kalusteiden siirrettävyys Kalusteiden yläpinnat ulottuvuuskorkeudella (< 180 cm) Yläpintojen käyttö säilytystiloina estetty RAKENNUKSEN KÄYTTÖ JA Sähköjohtojen ja laitteiden sijoittaminen pois lattiapinnoilta SIIVOTTAVUUS (1) TPA Andersson Oy

13 Tilojen käyttö Vapaat kaluste- ja lattiapinnat Kopiokoneiden ja paperin käsittelyn keskittäminen Sisäjalkineiden käyttö esim. päiväkodeissa ja kouluissa Ulkovaatteiden säilytys pukutiloissa RAKENNUKSEN KÄYTTÖ JA SIIVOTTAVUUS (2) TPA Andersson Oy

14 SIIVOTTAVUUDEN KUSTANNUSVAIKUTUKSIA Siivouskustannukset jopa 30 % rakennuksen ylläpidosta Tilojen siivottavuutta parantamalla voidaan vähentää ylläpitokustannuksia ja parantaa siivouksen laatua Huonon siivottavuuden kustannusvaikutukset merkittäviä Mallitoimisto: Kalustepintoja 4 m², lattiapinta 15 m², vähän likaa, ylläpitosiivous 1 x vk + lattian kiillotus 4 x v, tuntihinta 20 euroa/h Helposti siivottavassa toimistossa vapaita tasopintoja 84 % ja erittäin vaikeasti siivottavassa 8 % Erittäin vaikeasti siivottavan toimiston siivouskustannukset 152 e/vuosi Helposti siivottavan toimiston siivouskustannukset 66 e/vuosi Erotus - 86 e/v (-57 %) TPA Andersson Oy

15 Ylläpitosiivous YLLÄPITO- JA PERUSSIIVOUKSEN MÄÄRITTELYÄ Säännöllisin väliajoin käsi- ja/tai konemenetelmin tehtävää siivousta, joka on määritelty esim. palvelukuvauksissa Jaksottaiset työt Harvemmin toteutettavaa siivousta, jolla varmistetaan ylläpitosiivouksen taso Perussiivoustyö Harvoin ja perusteellisesti suoritettava kertaluontoinen siivous, joka tehdään silloin kun ylläpitosiivouksella ja hoidolla ei saavuteta sovittua puhtaustasoa Palauttaa sovitun puhtaustason

16 SIIVOUS KÄYTÖN AIKANA (1) Siivousaineiden oikea käyttö Hajuttomat puhdistusaineet Oikea annostelu Klooria sisältävien desinfiointiaineiden käyttö vain alhaisissa lämpötiloissa Liuoksia ei sumuteta pinnoille Säännöllinen kemiakaalikartoitus siivoustiloissa Tarkoituksenmukaisen siivousainevalikoiman varmistaminen Vanhentuneiden siivousaineiden poistaminen Riittävä ylläpitosiivous ja pintojen hoito Vähentää voimakkaiden kemikaalien käytön / perussiivouksen tarvetta TPA Andersson Oy

17 SIIVOUS KÄYTÖN AIKANA (2) Pölyn hallinta siivouksessa Pölyä sitovat siivousvälineet (mikrokuidut) Yli 180 cm korkeudella olevat pinnat puhdistetaan säännöllisesti Siivousvälineiden puhdistus huoltotiloissa Pölynimureiden käyttö vaikeasti puhdistettavilla pinnoilla Pölynimureiden puhtaus ja huolto Erittäin likaisten pintojen puhdistus muulloin kuin tilojen käytön aikana

18 SIIVOUS KÄYTÖN AIKANA (3) Veden säästeliäs käyttö Esikostutetut siivouspyyhkeet (ns. vedetön siivous) Perussiivoustyön koneellistaminen Vältetään runsaan veden käyttöä peruspesutehtävissä Sisäilman laatu perussiivousten aikana Peruspesu ja vahausta ei tehdä tilojen käytön aikana Lattiavaha levitetään kuivalla pinnalle (ei sumuteta) Riittävä kuivumisaika pintamateriaaleille peruspesun jälkeen Riittävä kuivumisaika suoja-aineille ennen tilojen käyttöä Riittävä ilmanvaihto perussiivoustyön aikana

19 Siivouspalvelun hankinta SIIVOUSPALVELUN LAADUN VARMISTAMINEN (1) Hankintapäätöstä ei tehdä vain halvimman hinnan perusteella laatukriteerit määriteltävä Hankitaan ns. kokonaispalvelua, joka kattaa sekä ylläpitoettä perussiivoustyöt Edellytetään palveluntuottajalta riittävää ammattitaitoa ja koulutusta Määritellään käytettävät siivousaineet, -välineet ja koneet palvelusopimuksessa Kuvataan palvelun sisältö ja laatutavoitteet tilatyypeittäin Otetaan huomioon tilojen käyttö ja toiminnan aiheuttama lika

20 Siivouspalvelun laadunohjaus SIIVOUSPALVELUN LAADUN VARMISTAMINEN (2) Edellyttää tilaajalta aktiivista sopimuksen johtamista Laadunhallinnan vastuut ja toimintatavat kuvataan palvelusopimuksessa Siivouspalvelun laadunarviointi tehdään säännöllisesti Laadunarvioinnin tulokset dokumentoidaan ja käsitellään palveluntuottajan kanssa Laatupoikkeamat voidaan sanktioida palvelusopimuksessa

21 SISÄILMA JA SIIVOUS YHTEENVETOA Rakennuksen siivottavuusominaisuuksia parantamalla voidaan vähentää ylläpitokustannuksia tinkimättä työajasta ja siivoustyön laadusta Rankennuttaja- ja ylläpito-organisaatioiden välinen yhteistyö arvokasta Vastaanotettavan rakennuksen puhtaus on sisäilmariskien hallintaa Sisäilmaa tukeva siivous otettava huomioon siivoustyön hankinnassa, toteutuksessa ja kehittämisessä Tilojen siivottavuuden ylläpitäminen ja kehittäminen käytön aikana edellyttää yhteistyötä käyttäjien kanssa TPA Andersson Oy

22 tj Tarja Andersson TPA Andersson Oy Kirrinpolku Palokka gsm

Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen

Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen Kalliolan koulu Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015 TPA Andersson Oy Juha Takkunen 2 Sisältö 1. MUUTTOPROSESSIN KUVAUS... 3 1.1 Kohdetiedot... 3 1.2 Muuton puhtaudenhallinnan tavoitteet... 3 1.3 Muuttoprosessin

Lisätiedot

Puhtaanapito elintarviketiloissa 18.1.2012

Puhtaanapito elintarviketiloissa 18.1.2012 Puhtaanapito elintarviketiloissa 18.1.2012 Elintarvike-, matkailu-, ravitsemis- ja puhdistuspalvelut, ravintolat Opettaja Seija Ikonen ja Eija Maaranen 2 Sisältö Omavalvonta Lika Siivousmenetelmät, - välineet

Lisätiedot

Ohje uimahallien ja kylpylöiden lattioiden liukkauden ehkäisemiseen

Ohje uimahallien ja kylpylöiden lattioiden liukkauden ehkäisemiseen Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 145 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Naantalin kaupunki Tilapalvelut Naantalin kaupunki Tilapalvelut SIIVOUSPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISKUVAUS SIIVOUSPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA... 3 1.1 ylläpitosiivous / perussiivous... 3 1.2 ostettavat siivouspalvelut...

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Puhtauspalvelut ja työympäristö

Puhtauspalvelut ja työympäristö JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 226 Esko Korhonen Puhtauspalvelut ja työympäristö Ostettujen siivouspalveluiden laadun mittausmenetelmät ja laatu sekä siivouksen vaikutukset sisäilman

Lisätiedot

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Olen Minna Laurinen ja työskentelen asiantuntijatehtävissä yrityksessä Sisäilmatalo Kärki Oy, ammattinimikkeellä rakennusterveysasiantuntija (VTT-C-6657-26-11).

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

KOTITALOUDEN OPETUSTILAT JA TYÖTURVALLISUUS

KOTITALOUDEN OPETUSTILAT JA TYÖTURVALLISUUS Heli Anttalainen ja Marjaana Manninen (toim.) KOTITALOUDEN OPETUSTILAT JA TYÖTURVALLISUUS Perusopetus Oppaat ja käsikirjat 2013:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:10 ISBN 978-952-13-5699-5

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP Hoitoympäristön puhdistaminen 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP SISÄLTÖ Puhdistamisen tavoite Puhtaustasovaatimukset Siivousmenetelmät Puhdistusaineet Tartuntojen torjunta PUHDISTAMISEN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4)

KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4) KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4) Terho Kylli 25.8.2014/päivitys 24.9.2014 1.0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA Rakennuskohteet ja niiden sijainti Kohteena on Helsingin

Lisätiedot

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN PUTUSA -tutkimushanke OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN Sisältö Korjausrakentamisen pölyt. 2 Pölyistä aiheutuvat haitat..... 2 Pölyntorjunnan tavoitteet.... 3 Pölyntorjunnan keinot.... 3 Tärkeimmät

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology. LUT Energy Research report Mari Hupponen, Risto Soukka

Lisätiedot

SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos

SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos Nina Seppänen SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Joulukuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 7.12.2010

Lisätiedot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Kriteeristön tavoitteet, rakenne ja käyttö

Kriteeristön tavoitteet, rakenne ja käyttö Terveen talon toteutuksen kriteerit toimisto- ja liikerakennukset Jarek Kurnitski, tekniikan tohtori Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, LVI-laboratorio jarek.kurnitski@hut.fi Terveen talon toteutuksen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 9 JÄTTEET... 11 PUHDISTUSPALVELUALA

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

LIITE 1 A Tarjouskilpailu: siivouspalvelut Vaatimukset siivouspalvelulle: Puhtaustasot Alla esitetyt puhtaustasovaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava palvelussa. Puhtaustasot ja

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA

PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA sivu 1/8 PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA OHJE Dnro 662/32/03 Hyvä perusohje tilojen jaotteluun niiden hygieniariskien perusteella, lisäksi paljon perustietoa

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta

Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta Hyvä asiakkaamme Tässä oppaassa esitellään yrityksemme tarjoamia

Lisätiedot