PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI"

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI

2 2 1. HANKINNAN KOHDE JA PALVELUN SISÄLTÖ SIIVOUSPALVELUN TAVOITTEET TILAAJAN VELVOLLISUUDET PALVELUTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET PALVELUHINNAN MUODOSTUMINEN YLLÄPITOSIIVOUS JAKSOSIIVOUKSET KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT SIIVOTTAVAT KOHTEET PINTOJEN JA KALUSTEIDEN PUHTAANAPITO LATTIOIDEN PUHTAANAPITO PUHTAUSPALVELUN LAATU JA LAADUNVALVONTA ASIAKASYHTEISTYÖ MAHDOLLISET SANKTIOT JA LISÄTYÖT YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI... 13

3 3 1. HANKINNAN KOHDE JA PALVELUN SISÄLTÖ Kohdetiedot on esitetty palvelukuvauksen liitteessä 1. (Taulukko 1: kohteet, neliöt ja taajuudet, tämän kuvauksen lopussa). Siivottava kokonaispinta-ala on noin m 2. Ostettava palvelu sisältää palvelukuvauksen mukaisen kokonaisvaltaisen puhtaanapidon, johon kuuluvat ylläpitosiivoustyöt, jaksottaiset työt ja perussiivoukset. Lisäksi palveluun sisältyy hygieniatarvikkeiden täydennys, vaihtomattojen huolto (imurointi) ja viherkasvien huolto. Muut palvelut: Päiväkotien itse hankkimat matot imuroidaan tilauksesta sopimuksen ulkopuolella. Erillisillä tilauksilla sopimuksen ulkopuolella voidaan ostaa avustavia tehtäviä ruoka- tai kokouspalveluissa. Homesiivouksista, rakennus- ja käyttöönottosiivouksista sovitaan myös erikseen. 2. SIIVOUSPALVELUN TAVOITTEET Kirkkonummen kunnan tilat siivotaan ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti rakennusten arvo säilyttäen, estäen näin pintojen ennenaikainen kuluminen. Puhtaanapidolla turvataan tiloissa työskenteleville toimiva ja miellyttävä työympäristö. Siivouspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon ympäristömyönteisyys ja asiakaskohteen ympäristökäytännöt. Palvelun laadun tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja siellä olevan toiminnan vaatimaa puhtaus- ja hygieniatasoa. 3. TILAAJAN VELVOLLISUUDET Tilaajan velvollisuudet Tiedottaa kunnan henkilöstöä tämän sopimuksen solmimisesta ja sen keskeisestä sisällöstä yhdessä palvelutuottajan kanssa. Luovuttaa palvelutuottajan käyttöön kohteiden avaimet ja siivouksen huoltotilat. Järjestää siivoukseen tarvittavan veden, valon, lämmön, sähkön ja voimavirran sekä vastaa jätehuoltokustannuksista. Vastaa siitä, että sen työntekijät eivät käy ilman lupaa Tuottajalle tällä sopimuksella luovutetuissa huoltotiloissa, eivätkä vahingoita, eivätkä ota luvatta käyttöönsä palvelutuottajan omaisuutta

4 4 Tiedottaa palvelutuottajalle omassa toiminnassaan tapahtuvista palveluihin oleellisesti vaikuttavista muutoksista hyvissä ajoin Tilaa ja sopii erillisveloitettavat työt hyvissä ajoin Vastaa siitä, että tilat ovat siivottavassa kunnossa ja vapaana sovittuun siivousaikaan tähän palvelukuvaukseen sopimusneuvotteluissa liitettävän aikataulun mukaisesti 4. PALVELUTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET Palvelutuottajan velvollisuudet Nimeää kohdekohtaiset siivouksen vastuuhenkilöt ja päivittää listausta muutosten mukaan, tiedottaa sijaishenkilöstön käytöstä kohteen yhteyshenkilöä Hankkii kohdekohtaiset puhelimet (kohdekohtainen vastuuhenkilö on tavoitettava tarvittaessa puhelimitse), tuottaja vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista Laatii selkeät päivittäiset ja viikoittaiset siivousohjelmat siivoushenkilöstölle kuukauden (1 kk) sisällä sopimuksen alkamisesta. Työohjeet päivitetään tilanteiden muuttuessa. Toimittaa kolmen (3) kuukauden sisällä kohteen aloituksesta tilaajan henkilöstön tietoon (esim. taukotiloihin) työhuoneiden ja yhteisten tilojen siivouspäivät o Työ- ja toimistotilojen siivousohjelmassa tulee joustaa, mikäli suunniteltuna siivouspäivänä ei päästä tiloja siivoamaan, siivotaan tila esim. seuraavana käyntipäivänä Toimittaa tilaajalle jakso- ja vuosisiivouksista suunnitelman viimeistään kolmen (3kk) kuluttua aloituksesta. Suunnitelma tehdään yhdeksi vuodeksi kerrallaan sopimuskauden ensimmäisestä kuukaudesta 12 kk eteenpäin, ei kalenterivuosina, koska sopimus ei ala tammikuussa Tekee omaa laadunseurantaa viikoittain. Tuottaja toimittaa omasta laadunseurannasta yhteenvetoraportin tilaajalle kaksi (2) kertaa vuodessa Laadunseuranta tilaajan yhdyshenkilön kanssa tehdään kerran (1) kuukaudessa sovittuna ajankohtana. Arkipyhät eivät vähennä siivousta muilta osin kuin joka päivä siivottavien tilojen osalta Jakso- ja vuositöiden suorittaminen ei saa vähentää ylläpitosiivouksessa sovittuja työtehtäviä. Jos samat työntekijät tekevät sekä ylläpitosiivoustehtäviä ja jaksotyötehtäviä, tulee heille varata erillinen työaika töiden tekemiselle Varaa tarvittavan määrän sijaishenkilöstöä. Tuottajan poikkeavat tilanteet, kuten sairaslomat tai vuosilomat eivät saa heikentää sovittua laatutasoa ja palvelua. Tilaajalla on oikeus saada korvausta, jos palvelun laatu ei vastaa sovittua Tuottaja vastaa huoltotilojen puhtaudesta ja kalusteiden kunnossapidosta.

5 5 5. HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Puhtauspalveluista vastaava esimies esimiesalan tutkinto siivouspalvelualalta esimieskokemusta vähintään viisi vuotta siivousalalta hyvä suomenkielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Kohde-esimies/tiiminvetäjä, koskee myös sijaisia siivousalan perus- tai ammattitutkinto esimies- tai ohjaajan työkokemus vähintään kaksi (2) vuotta siivousalalta koneajokortti hyvä suomenkielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Siivoushenkilöt, koskee myös sijaisia siivousalan perus- tai ammattitutkinto toivottavaa siivousalan perustiedot yrityksen antama koulutus siivousalan työkokemusta vähintään kaksi (2) vuotta koneajokortti - viimeistään puolen vuoden kuluttua sopimuksesta tyydyttävä suomen kielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Tarjoaja on velvollinen sitoutumaan henkilöstön pätevyysvaatimuksiin. Tilaajalla on oikeus saada tietoonsa henkilöstön koulutus- ja työkokemustiedot pyydettäessä. Palvelutuottaja velvoitetaan ilmoittamaan henkilövaihdoksista tilaajalle, jolla on oikeus olla myös perustellusti hyväksymättä esitettyä henkilöä. Henkilöstöltä edellytetään työasua (siivoustyöntekijät ja esimiehet), tarvittavia suojaimia ja yrityksen logolla varustettua kuvallista henkilökorttia. Myös sijaisilta edellytetään asianmukaista työvaatetusta ja kuvallista henkilökorttia. 6. PALVELUHINNAN MUODOSTUMINEN Palveluhintaan sisältyy: Siivouspalvelujen tuottamiseen tarvittavat puhdistus-, hoito- ja suoja-aineet Siivous tuotetaan ammattikäyttöön tarkoitetuilla työvälineillä, laitteilla ja koneilla Palvelutuottaja saa oikeuden käyttää kunnan pyykinpesukoneita. Tuottaja vastaa koneiden huollosta ja huollon kustannuksista. Uusinvestointivastuu on kunnalla Tuottaja käyttää säännöllisesti, päivittäin ja viikoittain lattioiden (käytävät, aulat, ruokasalit, liikuntasalit, kirjasto ja muut isot tilat) puhtaanapitoon yhdistelmäkonetta Lattioita hoidetaan lattianhoitokoneella, jonka kierrosluku on korkeintaan 1000 kierrosta minuutissa

6 6 Sauna- ja suihkutilojen puhdistamiseen käytetään vaahdotuslaitetta ja lattioiden sekä seinien ylläpitosiivouksessa käytetään mekaniikkaa Kohteisiin hankitaan tarvittaessa vesi-imurit, jos wc-tiloissa ei ole lattiakaivoja Kohteisiin hankitaan riittävä määrä pölynimureita irtomattojen ja tekstiilien puhtaanapitoon Saniteettitarvikkeiden täydennys ja annostelijoiden puhdistus, (käsipyyhepaperit, kangaspyyherullat, käsisaippuat ja wc-paperit). Tilaaja vastaa niiden tilaamisesta ja varastoinnista sekä hankintakustannuksesta Palvelutuottajan vastuulla on jätteiden keräykseen tarvittavat kiinteistöjen jäteastioihin soveltuvat jätesäkit ja pussit Palvelutuottaja huolehtii lajiteltujen jätteiden ulosviemisestä päivittäin sekä biologisen jätteen kuljetuksen jätetilaan Terveyskeskuksessa o Jätteiden lajittelu tehdään kohteen lajittelukäytäntöjen mukaisesti. (sekajäte, energiajäte, biojäte, paperi, sanomalehdet, pahvit, kartonki lasit ja metallit, silppuriroska) Lisäksi tehtäviin kuuluu jätehuoltotilojen puhtauden ja kunnon seuranta ja informointi tilaajan vastuuhenkilölle. 7. YLLÄPITOSIIVOUS Ylläpitosiivous suoritetaan arkipäivisin palvelukuvauksen mukaisesti. Opetusyksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Päiväkodeissa siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Kulttuurin yksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Hoivan yksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Edellä määriteltyjen työaikojen ulkopuolella tehtävistä töistä tulee aina sopia erikseen tilaajan kanssa. Ylläpitosiivouksen jälkeen tilat ovat siistit yhteisissä tiloissa ja työ- ja opetustiloissa sekä ryhmätiloissa ml.: luokka- ja opetustilat, työ- ja toimistotilat, kokoustilat, päivähoidon lasten leikki- ja ryhmätilat, kirjaston tilat, aulat, sisääntulot, kulku- ja käytävätilat, ruokailutilat, porrashuoneet sekä nuorisotilat. Tilan puhtaus siivouksen jälkeen: o Vapaat pinnat ovat puhtaat. Kalusteet ovat siistit ja järjestyksessä. Näkyvää pintapölyä ei ole. Lattiapinnoilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla saa olla pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla kulkujälkiä ja kulkuväyliä.

7 7 Tilan puhtaus siivouskertojen välillä: o Siivottavilla pinnoilla voi olla jonkin verran likaa. Lattioilla voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. Tasopinnoilla ja sisusteilla lika voi olla irtolikaa ja kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla irtolikaa ja tahroja. Pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla lika voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla jonkin verran kulkujälkiä ja kulkuväyliä. Ylläpitosiivouksen jälkeen tilat ovat puhtaat ja hygieeniset wc- ja pesutiloissa, vastaanotto- ja hoitotiloissa sekä toimenpidetiloissa ml.: terveydenhoitajan huoneet, lääkärin vastaanottohuoneet, laboratoriotilat (näytteenottotilat ja tutkimustilat) märkätilat. Tilan puhtaus siivouksen jälkeen: o Tilan yleisilme on puhdas. Pinnat ovat puhtaat ja tavarat järjestyksessä o Lattiapinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset Siivouskertojen välillä: o Siivottavilla pinnoilla voi olla vähän likaa. Lattiapinnoilla, tasopinnoilla ja sisusteilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla voi olla irtolikaa ja tahroja sekä kosketuspinnoilla tahroja. Lattiapinnoilla voi olla vähäisessä määrin kulkujälkiä. Ylläpitosiivouksen työkorkeus on 180 cm asti ulottuvat pinnat. Kouluissa ja päiväkodeissa sekä terveyskeskuksessa siivotaan tilat pääsääntöisesti joka päivä. Oppilaskäytössä olevat pesutilat siivotaan joka päivä. Henkilökunnan pukutilat siivotaan 3 kertaa viikossa ja suihkut ja saunat siivotaan 1 kertaa viikossa. Opetus- ja muut välinevarastot siivotaan 1 kertaa kuukaudessa. Työ- ja toimistotilat, kokoustilat, kopiotilat siivotaan 1 kertaa viikossa ja 1 kertaa viikossa tehdään tarkistussiivous. Kirjaston ja postin sisääntulot, kulkuväylät, asiakastilat, wc:t, henkilökunnan taukotilat siivotaan joka päivä. Henkilökunnan pukutilat siivotaan 3 kertaa viikossa ja suihkut siivotaan 1 kertaa viikossa. Kirjasto- ja lukusalit siivotaan keskimäärin 3 kertaa viikossa. Työ- ja toimistotilat, kokoustilat, kopiotilat siivotaan 1 kertaa viikossa ja 1 kertaa viikossa tehdään tarkistussiivous. Teatterissa tilat siivotaan käytön ja likaantuneisuuden mukaan päivittäin. Kansalaisopiston kaikki tilat siivotaan perjantaisin. Nuorisotiloissa siivotaan yhteiset tilat päivittäin. Bänditilat, skeittitilat ja jousiammuntatila siivotaan 3 kertaa viikossa. Siivoustilat ja jätetilat siivotaan 1 kertaa viikossa.

8 8 8. JAKSOSIIVOUKSET Jaksosiivouksen tavoitteena on palauttaa pintojen puhtaus sovitulle tasolle. Jaksosiivoukset tehdään ylläpitosiivouksen ohessa tavanomaisena työaikana. Jaksotyöt tehdään säännöllisen väliajoin. Esimerkiksi 2 kertaa vuodessa tehtävät työt tehdään kuuden kuukauden välein. Jaksotyöt on hyvä suunnitella tehtäväksi loma-aikoina tai juhlapyhien läheisyydessä tai järkevästi sovitettuna hiljaisempiin toiminta-aikoihin. Jaksosiivouksessa ja vuosisiivouksessa työkorkeus on koko huonekorkeus. Vuosityöt tehdään pääsääntöisesti kesäaikana. Jakso- ja vuosisiivoukset maksetaan, kun ne on hyväksytysti tehty. 1 kertaa / kuukausi tehtävät työt Seinävalaisimet puhdistetaan (esim. wc-tilat, portaikot, käytävät) Varastojen siivous (opetusvälinevarastot ja muut välinevarastot ja arkistot) Lattiakaivot pestään Kaappien päälliset pyyhitään kaikista tiloista, paitsi ei varasto- eikä huoltotiloista - ei ylärajaa 2 kertaa /vuosi jaksotyöt ovat: Wc- ja pesutilojen seinien pesu Lattioiden koneellinen puhdistushoito tai pesu materiaalin mukaan Pattereiden puhdistus Ilmastointiventtiilien ja ritilöiden ulkopintojen pyyhintä Alaslaskettujen lamppujen päälliset puhdistetaan irtopölystä 1 kertaa/ vuosi jaksotyöt ovat: Kalusteiden peruspuhdistus Ovien peruspuhdistus (ovet, pielet ja karmit) Pölynpoisto seinäpinnoilta Lattiapintojen pesu (pintapesu tai vahanpoisto kuluneille vahatuille lattiapinnoille, PUR lattioille pintapesun jälkeen kuivakiillotus) Verholautojen ja kiskojen puhdistus Yläpintojen pölyjen pyyhintä (putken päälliset, ulokkeet, kiskot ym. pölyä keräävät tasot, kattolamput) Ikkunoiden pesu: Vuosi 2016: ikkunat pestään kaikilta pinnoilta (läpipesu), ikkunan pielet ja karmit sekä sälekaihtimet puhdistetaan Vuosi 2017: ikkunat pestään sisä- ja ulkopinnalta

9 9 Puhtaustaso perussiivouksen jälkeen kaikissa tiloissa Lattiat ovat puhtaat ja niillä on materiaalille soveltuva suojakalvo Kalusteet ja kalusteiden pystypinnat sekä ylätasot, ovet ja ovenpielet sekä venttiilit ovat puhtaat Ikkunat ja sälekaihtimet ovat puhtaat Patterit ovat puhtaat Ylätasot, verholaudat ja -kiskot, seinäpinnat ja alas laskettujen valaisimien päälliset ovat pölyttömät ja puhtaat. 9. KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT Siivousmenetelmien valinnassa otetaan huomioon lian laatu ja määrä. Vuodenajalla on vaikutusta mm. kouluissa sisään kantautuvaan lian määrään ja sen luonteeseen. Siivoushenkilöstö osaa valita tarkoituksenmukaiset menetelmät eri tilanteissa. Lattioiden puhtaanapitoon ja huoltoon käytetään säännöllisesti yhdistelmäkonetta ja lattianhoitokonetta. Siivouksessa käytettävät puhdistusaineet valitaan likamäärän ja lian laadun mukaisesti. Siivoushenkilöstö osaa ja ymmärtää käyttää puhdistusaineita oikein eri tilanteissa. Puhdistusaineiden käytössä noudatetaan tilaajan ympäristövaatimuksia. 10. SIIVOTTAVAT KOHTEET Lattiapinnat: lattiat, irtomatot, jalkalistat, kynnykset, väliseinien /-lasien alalistat ja urat, portaat, ritilät, lattiakaivot. Huom. Pyöreät pöydän jalat katsotaan kuuluvaksi lattiapintaan. Tasopinnat ja sisusteet: pöydät, kaappien päälliset, avohyllyt, sähkökourut, kaappien listat, ikkunalaudat, sermien ja matalien väliseinien päälliset, saniteettikalusteet (altaat, istuimet, suihkut, suihkujen letkut, pidikkeet) taulut, ilmoitustaulut, istuimet, lauteet, valaisimet, taide-esineet, pistorasioiden päällinen. Vapaat hyllytasot ja yleensä kaikki pinnat, joissa on pölyä keräävä taso. Kosketuspinnat: valokatkaisijat, ovenkahvat ja sen lähiympäristöt, kaiteet, tuolien käsinojat, puhelimet, kaukosäätimet, wc-istuimen painonappi, hanat, käsipyyheannostelijat, saippua-annostelijat, ovien ja valaisimien vetonarut Pystysuorat pinnat: valko- ja liitutaulut, seinäpinnat, pilarit, sermien pystypinnat, ovet pielineen, kaappien pystypinnat, tuolien ja pöytien jalat (pyöreät jalat kuuluvat lattiapintaan) lasiväliseinät, ikkunat, peilit, patterit, ilmastoinnin seinäventtiilit, seinään kiinnitetyt kaapelikanavat ja -putkistot Kattopinnat: katot, ritiläkatot, putkistot, palkistot, ilmastointilaitteiden ja venttiilien ulkopinnat katossa, kattovalaisimet.

10 PINTOJEN JA KALUSTEIDEN PUHTAANAPITO Siivous kohdistuu vapaisiin pintoihin. Yhteisissä tiloissa, kuten aulat, tauko/keittiötilat, kopiointitilat ja pukutilat tasopinnoilla siirretään pyyhinnän yhteydessä yhteiskäytössä olevia tavaroita ja tarvikkeita Lehtien järjestäminen yhteisissä tiloissa sisältyy ylläpitosiivoukseen (mm. aulat, taukotilat) Tuulikaapeissa ja sisääntuloissa edellytetään että lasi-, teräs- sekä muut näkyvät pinnat ovat puhtaat ja pölyttömät. Sisääntulojen patterit ja niiden syvennykset tulee puhdistaa säännöllisesti. Myös seinät pyyhitään, jos ne ovat likaantuneet tai pölyssä Pöydät ja tasopinnat pyyhitään nihkeällä tai kostealla mikrokuituliinalla ja isot vapaat pinnat sekä vaikeasti ulottuvat pinnat voidaan puhdistaan nihkeällä tasomopilla Tekstiilituolit ja sohvat kuuluu puhdistaa ylläpitosiivouksen yhteydessä joko harjalla tai pyyhkeellä. Tuolien jalat kuuluu puhdistaa ylläpitosiivouksen yhteydessä Pesualtaiden ja hanojen pesussa käytetään säännöllisesti, vähintään 1 x viikossa astianpesuharjaa Kaappien päälliset (ylätasot) pyyhitään nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla tai vastaavalla (pölyhuiskaa ei hyväksytä) Pölyhuiskaa voidaan käyttää AV-laitteiden ulkopintojen pölynpoistoon, taulujen kehysten ja koriste-esineiden pölynpoistoon sekä lampun päällisten, ilmastointiventtiilien ja putkistojen ulkopinnat voidaan pyyhkiä kuivalla työmenetelmällä (kuivamoppi, pölyhuiska, pölynimuri jne.). Pölyhuiskassa ei saa olla teräviä eikä naarmuttavia osia Kokoustilojen pöydillä olevat sähköpistokkeet puhdistetaan säännöllisesti Vuositöissä kalusteiden siirto pois ja takaisin kuuluu siivoukseen, tästä ei erikseen veloiteta. 12. LATTIOIDEN PUHTAANAPITO Lattioiden pyyhinnän yhteydessä siirretään kevyet kalusteet, kuten roska-astiat, pyörillä olevat kevyet kaapistot, tuolit, kenkätelineet, kengät, kevyet naulakot jne. siivouksen tieltä Pöytien alla pyörillä olevat laatikostot siirretään vähintään 1 x kuukaudessa lattian siivouksen yhteydessä Lattiat pyyhitään ylläpitosiivouksessa joko nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla tai pyyhkeellä. Tarkoituksena on poistaa tahrat, irtoroskat ja irtolika sekä pinnalle kiinnittynyt lika Toimisto- ja työtiloissa reunat ja nurkat sekä ulokkeet imuroidaan, mikäli mopilla on vaikea saada puhdistettua ko. pintoja Lattiapinnaksi katsotaan kuuluvaksi myös välilasiseinien tai muiden väliseinien alakarmit, jotka ovat lattianrajassa tai sen lähipinnassa Lattiapinnaksi katsotaan kuuluvaksi myös pyöreät pöydän ja tuolien jalat, joiden päällinen puhdistetaan lattian siivouksen yhteydessä. Pyöreäjalkaisia pöytiä ja tuoleja tulee myös siirtää säännöllisesti esim. vähintään 1 x kuukaudessa siivouksen yhteydessä

11 11 Wc- ja pesutiloissa lattioiden mekaaninen pesu tehdään harjalla ja/tai lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella, jossa on pesuharja Lattiassa olevat sähköpistokekourut (voi olla avotoimistoissa ja kokoustiloissa) imuroidaan ja puhdistetaan tarpeen mukaan Lattioiden koneellinen hoitopuhdistus lattianhoitokoneella tehdään seuraavasti (lattioiden hoitopuhdistus ja kiillotus): o Kevyet kalusteet, kuten tuolit, jäteastiat ja lattialla olevat kevyet muut tavarat nostetaan tai siirretään pois o Imuroidaan nurkat, johtokasojen alustat ja muut hankalat kohdat, joihin mopilla eikä kuivaimella päästä. Lattiat kosteapyyhitään joko käsin tai yhdistelmäkoneella kauttaaltaan, myös nurkat ja listojen päälliset pyyhitään o Lattia puhdistetaan lattianhoitokoneella ja puhdistavalla/pesevällä laikalla sekä puhdistavalla ja hoitavalla lattianhoitotuotteella (kemikaali voi sisältää vahaa). Puhdistus/hoitava aine voidaan joko sumuttaa tai levittää kosteapyyhinnällä lattialle. o Huom. lattianhoitokoneen kierrosnopeus on oltava alle 1000 kierrosta minuutissa. o Tila viimeistellään pyyhkimällä lattia, etenkin reunat ja nurkat sekä tarvittaessa listojen päälliset, koska koneellisen ajon yhteydessä syntyy pölyä. Lattioiden pintapesussa käytetään pintapesuun tarkoitettuja puhdistusaineita, jotka ovat riittävän tehokkaita poistamaan kiinnittyneen ja pinttyneen lian. PUR-pintaiset materiaalit joita ei vahata, pintapestään ja kuivakiillotetaan vuosisiivousten yhteydessä. 13. PUHTAUSPALVELUN LAATU JA LAADUNVALVONTA Tuottaja laatii viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua aloituksesta suunnitelmat ylläpitosiivousohjelmasta, määräaikaista siivouksista ja perussiivouksista. Palvelutuottajalla tulee olla oma laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla seurataan puhtauden teknistä laatua. Palvelutuottaja esittää tarjouksessaan laadunhallinnan prosessin laadunvalvonnasta, reklamaatioiden käsittelystä, dokumentoinnista sekä raportoinnista. Tuottaja velvoitetaan toimittamaan tilaajalle raportit omasta laadunseurannasta kaksi kertaa vuodessa. Palvelutuottaja ja tilaaja tekevät yhteisiä laatukierroksia kuukausittain. Tilaajalla on oikeus käyttää ulkopuolista tahoa laadunseurannassa. Palvelutuottajalla ei ole oikeutta veloittaa yhteisistä laatukierroksista eikä yhteistyötapaamisista.

12 ASIAKASYHTEISTYÖ Palveluntuottajan laadunhallintajärjestelmän ja tilaajan asettamien laatuvaatimusten sekä laadunvalvonnan avulla seurataan, arvioidaan ja ohjataan palveluiden tuottamista kohteissa sekä kehitetään yhteistoimintaa tilaajan kanssa. Yhteistyöhön sisältyy seuraavia asioita: aloituskokous ennen puhtauspalveluiden käynnistämistä käyttäjille suunnatut tiedotustilaisuudet laadun seuranta ja arviointimenettelyt kehityskokoukset 2 x vuodessa asiakastyytyväisyystutkimukset 2016 ja 2018 (tilaajan vastuu) tiedottaminen muutoksista luovutuskatselmus sopimuksen päätyttyä 15. MAHDOLLISET SANKTIOT JA LISÄTYÖT Palvelutuottaja laatii viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua aloituksesta ylläpitosiivousohjelman ja suunnitelmat määräaikaista siivouksista ja perussiivouksista kohteittain. Tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, mikäli pyydettyjä suunnitelmia ei toimiteta määräaikojen puitteissa, á alv 24 % / suunnitelma /yksikkö (hoiva-, opetus-, päiväkoti ja kulttuuriyksiköt) Palvelutuottaja velvoitetaan toimittamaan kohdekohtaiset raportit omasta laadunseurannasta kaksi kertaa vuodessa. (Sovitaan aloituskokouksessa tarkat päivämäärät.) Tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, mikäli sopimuksen mukaisia raportteja ei toimiteta määräaikojen puitteissa, á alv 24 % / yksi raportti Ylimääräisistä laaduntarkastuksista, jotka aiheutuvat siivouslaatua koskevista reklamaatioista ja jotka koskevat joko ylläpito- tai perussiivouksen laatua, on tilaajalla oikeus periä palvelutuottajalta maksu, 100 /tunti + alv. 24 %. Tilaaja ei laskuta ko. sanktiota, jos reklamaatio katsotaan aiheettomaksi Palvelutuottajan vastuuhenkilön tulee ilmoittaa toimipaikan yhteyshenkilölle normaalista poikkeavista työajoista ja sijaisten nimet/sijaistuksen kesto viimeistään poikkeusolosuhteiden alkaessa, esim. työpäivän aluksi. Samassa yhteydessä kerrotaan, milloin normaalityöjärjestykseen palataan. Mikäli näitä ilmoituksia toistuvasti laiminlyödään, on tilaajalla oikeus määrittää alv. 24 % sanktio/laiminlyönti

13 13 Jos siivouksen laatu ei ole kolmesta kirjallisesta reklamaatiosta huolimatta ole sovitulla tasolla, tilaajalla on oikeus vaatia reklamaation kohteen siivouksen kuukausihinnasta -50 % alennus, kunnes siivouksen taso vastaa sovittua Mikäli kohteissa työskentelee henkilö, jolla ei ole asianmukaista työvaatetusta ja kuvallista henkilökorttia, tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, á alv 24 % / tapaus. 16. YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI Ylläpitosiivouksessa käytettävien puhdistusaineiden on oltava ympäristömerkittyjä tuotteita Jätteiden keräys ja lajittelu kohteiden käytäntöjen mukaisesti Siivousmenetelmien valinta tukee veden ja kemikaalien vähentämistä Tilaajan muiden kohteiden ympäristöohjeiden noudattaminen (mm. valot, veden käyttö)

14 14 Kirkkonummen kunta palvelukuvauksen liite 1 siivouspalvelut Hoivayksiköt m² taajuus osoite Masalan portti (kotipalv ja fys) x vko Eteläinen salmintie 1 Masalan terveysasema x vko Puolukkamäki 12 Nissnikun kuntoutuskeskus x vko Hvittorpintie 6 Yhteensä m² 863 Opetusyksiköt m² taajuus osoite Bobäckin koulu sis. Hommas förskola x vko Gränsnäsintie 11 Oitmäen koulu x vko Österbyntie 748 Karubyn koulu x vko Hirsalantie 623 Friggesbyn koulu x vko Porkkalantie 953 Junailijan eskari x vko Junajlijankuja 4 Yhteensä m² Päiväkotitominta m² taajuus osoite Nissnikun pvk x vko Nissenpolku 1 Köpaksen pvk 1 ja x vko Sepänkyläntie 3 Hommas pvk x vko Ljusdalantie 5 Liinaharjan pvk x vko Ljusdalantie 7 Masalan pvk x vko Hommaksenkuja 2 Piennarkujan asukaspuistotoiminta x vko Piennarkuja 2 Yhteensä m² Kulttuuri m² taajuus osoite Ljusdalan teatteri x vko Ljusdalantie Köpaksen kylätalo kansalaisopisto 81 1 x vko Sepänkyläntie 3 Masalan kirjasto ja posti x vko Sundbergintie 1 Masalan nuorisotilat x vko Sundbergintie 1 Yhteensä m² 2142 Siivottavat tilat yhteensä m²

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 E 1 1(9) Työväenopistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT pulpetit ja työpöydät taulut ja taulukourut

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne )

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) 24.11.2015 Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) Rakennus- ja sisustusmateriaalit (tekstiilipinnat,

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUSOPIMUS. Isonkyrön kunta

SIIVOUSPALVELUSOPIMUS. Isonkyrön kunta SIIVOUSPALVELUSOPIMUS Isonkyrön kunta 1 Sisältö SIIVOUSPALVELUSOPIMUS... 2 SOPIJAPUOLET... 2 VOIMASSAOLOAIKA... 2 SOPIMUSNEUVOTTELIJAT... 2 SIIVOUSPALVELUN YHTEYSHENKILÖT... 2 TILAT... 3 IRTISANOMINEN...

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset.

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. PALVELUN KUVAUS JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tällä liitteellä annetaan tietoja hankinnan kohteesta sekä määritellään palvelun vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä koko sopimuskauden ajan.

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

TYÖOHJEET (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset. Skolvägen Korsholom. Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01

TYÖOHJEET (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset. Skolvägen Korsholom. Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01 TYÖOHJEET 1 (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset Skolvägen 1 65610 Korsholom Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01 511.052.09 Atk -luokka 1007 Atk-tila 71.9 m2 151.245.02 Lasi- ja peilipinnoilta

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot

KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS

KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 A 1 1 (9) Koulujen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT, KIRJASTOT, AUDITORIOT taulut ja taulukourut lattiat ja matot

Lisätiedot

Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana?

Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana? 1 (5) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 9.5.2011 KYSYMYS 1 Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana?

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa 28.1.2015 Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Mitä on hyvä sisäilma ja mikä merkitys siivouksella on sisäilman

Lisätiedot

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Leila Kakko, MMM TAMK, lehtori Faktaa siivouksesta Mitä on siivous? Aputoiminto, jonka avulla prosessi (tilassa tehtävä toiminta) pidetään käynnissä Sisätiloissa

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Tervetuloa Villa Hillaan!

Tervetuloa Villa Hillaan! Villa Hilla Tervetuloa Villa Hillaan! Olet lämpimästi tervetullut lomailemaan YTYn Villa Hillaan Kittilän Leville. Tutustuthan ohjeisiin huolella ja muista ilmoittaa tuloaikasi avainpalveluumme. Perustiedot

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

2771/ /2016 servtj

2771/ /2016 servtj Perussiivoukset 2016 COOR SERVICE MANAGEMENT Tarkistuspäivämäärä koulut Malm skola 2.8., 4.8., 8.8. Huomiot 2.8. paljon poikkeamia. Korjattu 8.8. mennessä. Tekstiilikalusteita vielä imuroimatta 2771/10.03.02/2016

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

FinnClean Seminaari Tähtien sali

FinnClean Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? FinnClean 2011 26.10.2011 Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? MITÄ ON PYYDETTY TARJOUSPYYNNÖSSÄ? MITÄ TARJOAJA LUPAA TARJOUKSESSAAN?

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Tervetuloa Putti Torppaan!

Tervetuloa Putti Torppaan! Putti Torppa Tervetuloa Putti Torppaan! Olet lämpimästi tervetullut lomailemaan YTYn Putti Torppaan Jämsän Himokselle. Perustiedot Putti Torpasta Osoite: Kivistönkatu 5, 42100 Jämsä Tyyppi: hirsirakenteinen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Viite: hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Viite: hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö 1 (5) 21.1.2016 Vastaanottaja Viite: 21.1.2016 hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa ja Euroopan unionin virallisessa

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa.

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa. Kysymykset 1(6) kysymykset ja vastaukset siivouskoneet Kysymys 1. Tarjouspyynnön kohdassa Huolto pyydetään ilmoittamaan huollon sisältö. Huollon yksityiskohtainen sisältö on aina tapauskohtainen, joten

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Liite 3 (kalusteet tiloittain)

Liite 3 (kalusteet tiloittain) RANUAN YLÄASTE HANKITTAVAT IRTOKALUSTEET TILOITTAIN 2011 (tarjouksen suunnittelun avuksi) esim. Tila/Kaluste mitat (l x s x k) muu yksilöinti määrä Iskun malli HALLINTOTILAT: tai vastaava Opettajienhuone

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen.

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. 1 Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. VALMISTELU Suosittelemme tilaamaan saman lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti. 2 Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Tarjouspyynnön liite 3.7.

Tarjouspyynnön liite 3.7. Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO 6.9.2016 Tietokatu 2, Kemi D/192/02.08.01/2016 Tarjouspyynnön liite 3.7. Tilanro Tila m² Kust.paikka Taajuus Lattiamat. HUOM! A101 Tuulikaapp 6,2 Tietok. 2A

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

PUHTAASTI PAREMPI PINTA

PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA HYVÄ ASIAKAS: Tarjoamme teille uudenlaista pinnoitusta tiloihinne puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä helpottamaan. Suomalaisen nanoteknologian huipputuotteilla

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Helapuisto Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

Ruokalistat laaditaan etukäteen (useammaksi) 5-6 viikoksi ja ne ovat asukkaan ja omaisten nähtävinä.

Ruokalistat laaditaan etukäteen (useammaksi) 5-6 viikoksi ja ne ovat asukkaan ja omaisten nähtävinä. Seinäjoen kaupunki Materiaalihallinto Liite 1. Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen ATERIAPALVELUT 1. YLEISTÄ Aterioiden ravintoaine-, neste- ja energiasisältö (sekä) mitoitetaan asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 Rovaniemi 19.8.2015 OPPILAITOS- JA ASUNTOLAKIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN KIINTEISTÖNHOIDON TYÖT

TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 Rovaniemi 19.8.2015 OPPILAITOS- JA ASUNTOLAKIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN KIINTEISTÖNHOIDON TYÖT 1 Kiinteistöpalvelu TARJOUSPYYNTÖ Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 Rovaniemi 19.8.2015 OPPILAITOS- JA ASUNTOLAKIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN KIINTEISTÖNHOIDON TYÖT Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Yleispuhdistusaine

1. Yleispuhdistusaine Liite 1. 1/16 Tarjoaja ja puh.nro: Valkeakoski ja Akaa / pesu- ja puhdistusaineet, henkilöhygieniatuotteet, siivousvälineet, suojakäsineet, jätesäkit, konetiski- ja huuhtelukirkasteaineet Mikäli kaikkia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/ /2016 Tarjouspyynnön liite 3.4.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/ /2016 Tarjouspyynnön liite 3.4. Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO 6.9.2016 Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/02.08.01/2016 Tarjouspyynnön liite 3.4. Tilanro Tila m² Taajuus Lattiamat. HUOM! 1001 Tuulikaapp

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 7. Sopimuksen keskeisiä ehtoja. Sopijaosapuolten vastuut

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 7. Sopimuksen keskeisiä ehtoja. Sopijaosapuolten vastuut Sopimuksen keskeisiä ehtoja Sopijaosapuolten vastuut Tilaaja vastaa siitä, että - se luovuttaa korvauksetta Palveluntuottajan käyttöön kylmän ja lämpimän veden sekä sähkön. - se luovuttaa Palveluntuottajalle

Lisätiedot

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle.

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus mies Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus ei ole vain oma asiasi. Puhtaus on tärkeää, kun olet tekemisissä muiden

Lisätiedot

Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi. Saga Care on osa Esperi Care -konsernia

Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi. Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Monden nuoriso ja järjestötalo

Monden nuoriso ja järjestötalo Monden nuoriso ja järjestötalo Sali + kahvio (koko alakerta) Monden salin ja kahvion vuokraaja voi käyttää varaamansa ajan salia, kahviotilaa ja WC tiloja. Monden muiden tilojen, kuten yläkerran käyttö

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

Huutokauppaluettelo. Huutokauppaehdot 1 / 26. Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa. Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5.

Huutokauppaluettelo. Huutokauppaehdot 1 / 26. Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa. Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5. Huutokauppaluettelo 1 / 26 Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5.2014 tiistaina Näyttö alkaen klo 13.00. Huutokauppa alkaa klo 15.00 Huutokauppaehdot 1. Tavaroiden

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 Tarjouspyyntö 2012 RUOKAPALVELUT (KALVOLA JA RENKO) Hämeenlinnan kaupunki KYSYMYS 1 Soveltuvuusperusteet (liite 8), kohta 1. 1. Tarjoajayritystä

Lisätiedot

Kokouspalvelut vaihtoehdot ja hinnasto 2016

Kokouspalvelut vaihtoehdot ja hinnasto 2016 Kokouspalvelut vaihtoehdot ja hinnasto 2016 Länsi-Suomen opistolla tilaisuudet onnistuvat. JÄRJESTÄ KOKOUS OPISTON TILOISSA Viihtyisät tilat historiallisessa rakennuksessa sekä luonnonkaunis ympäristö

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot