PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI"

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI

2 2 1. HANKINNAN KOHDE JA PALVELUN SISÄLTÖ SIIVOUSPALVELUN TAVOITTEET TILAAJAN VELVOLLISUUDET PALVELUTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET PALVELUHINNAN MUODOSTUMINEN YLLÄPITOSIIVOUS JAKSOSIIVOUKSET KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT SIIVOTTAVAT KOHTEET PINTOJEN JA KALUSTEIDEN PUHTAANAPITO LATTIOIDEN PUHTAANAPITO PUHTAUSPALVELUN LAATU JA LAADUNVALVONTA ASIAKASYHTEISTYÖ MAHDOLLISET SANKTIOT JA LISÄTYÖT YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI... 13

3 3 1. HANKINNAN KOHDE JA PALVELUN SISÄLTÖ Kohdetiedot on esitetty palvelukuvauksen liitteessä 1. (Taulukko 1: kohteet, neliöt ja taajuudet, tämän kuvauksen lopussa). Siivottava kokonaispinta-ala on noin m 2. Ostettava palvelu sisältää palvelukuvauksen mukaisen kokonaisvaltaisen puhtaanapidon, johon kuuluvat ylläpitosiivoustyöt, jaksottaiset työt ja perussiivoukset. Lisäksi palveluun sisältyy hygieniatarvikkeiden täydennys, vaihtomattojen huolto (imurointi) ja viherkasvien huolto. Muut palvelut: Päiväkotien itse hankkimat matot imuroidaan tilauksesta sopimuksen ulkopuolella. Erillisillä tilauksilla sopimuksen ulkopuolella voidaan ostaa avustavia tehtäviä ruoka- tai kokouspalveluissa. Homesiivouksista, rakennus- ja käyttöönottosiivouksista sovitaan myös erikseen. 2. SIIVOUSPALVELUN TAVOITTEET Kirkkonummen kunnan tilat siivotaan ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti rakennusten arvo säilyttäen, estäen näin pintojen ennenaikainen kuluminen. Puhtaanapidolla turvataan tiloissa työskenteleville toimiva ja miellyttävä työympäristö. Siivouspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon ympäristömyönteisyys ja asiakaskohteen ympäristökäytännöt. Palvelun laadun tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja siellä olevan toiminnan vaatimaa puhtaus- ja hygieniatasoa. 3. TILAAJAN VELVOLLISUUDET Tilaajan velvollisuudet Tiedottaa kunnan henkilöstöä tämän sopimuksen solmimisesta ja sen keskeisestä sisällöstä yhdessä palvelutuottajan kanssa. Luovuttaa palvelutuottajan käyttöön kohteiden avaimet ja siivouksen huoltotilat. Järjestää siivoukseen tarvittavan veden, valon, lämmön, sähkön ja voimavirran sekä vastaa jätehuoltokustannuksista. Vastaa siitä, että sen työntekijät eivät käy ilman lupaa Tuottajalle tällä sopimuksella luovutetuissa huoltotiloissa, eivätkä vahingoita, eivätkä ota luvatta käyttöönsä palvelutuottajan omaisuutta

4 4 Tiedottaa palvelutuottajalle omassa toiminnassaan tapahtuvista palveluihin oleellisesti vaikuttavista muutoksista hyvissä ajoin Tilaa ja sopii erillisveloitettavat työt hyvissä ajoin Vastaa siitä, että tilat ovat siivottavassa kunnossa ja vapaana sovittuun siivousaikaan tähän palvelukuvaukseen sopimusneuvotteluissa liitettävän aikataulun mukaisesti 4. PALVELUTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET Palvelutuottajan velvollisuudet Nimeää kohdekohtaiset siivouksen vastuuhenkilöt ja päivittää listausta muutosten mukaan, tiedottaa sijaishenkilöstön käytöstä kohteen yhteyshenkilöä Hankkii kohdekohtaiset puhelimet (kohdekohtainen vastuuhenkilö on tavoitettava tarvittaessa puhelimitse), tuottaja vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista Laatii selkeät päivittäiset ja viikoittaiset siivousohjelmat siivoushenkilöstölle kuukauden (1 kk) sisällä sopimuksen alkamisesta. Työohjeet päivitetään tilanteiden muuttuessa. Toimittaa kolmen (3) kuukauden sisällä kohteen aloituksesta tilaajan henkilöstön tietoon (esim. taukotiloihin) työhuoneiden ja yhteisten tilojen siivouspäivät o Työ- ja toimistotilojen siivousohjelmassa tulee joustaa, mikäli suunniteltuna siivouspäivänä ei päästä tiloja siivoamaan, siivotaan tila esim. seuraavana käyntipäivänä Toimittaa tilaajalle jakso- ja vuosisiivouksista suunnitelman viimeistään kolmen (3kk) kuluttua aloituksesta. Suunnitelma tehdään yhdeksi vuodeksi kerrallaan sopimuskauden ensimmäisestä kuukaudesta 12 kk eteenpäin, ei kalenterivuosina, koska sopimus ei ala tammikuussa Tekee omaa laadunseurantaa viikoittain. Tuottaja toimittaa omasta laadunseurannasta yhteenvetoraportin tilaajalle kaksi (2) kertaa vuodessa Laadunseuranta tilaajan yhdyshenkilön kanssa tehdään kerran (1) kuukaudessa sovittuna ajankohtana. Arkipyhät eivät vähennä siivousta muilta osin kuin joka päivä siivottavien tilojen osalta Jakso- ja vuositöiden suorittaminen ei saa vähentää ylläpitosiivouksessa sovittuja työtehtäviä. Jos samat työntekijät tekevät sekä ylläpitosiivoustehtäviä ja jaksotyötehtäviä, tulee heille varata erillinen työaika töiden tekemiselle Varaa tarvittavan määrän sijaishenkilöstöä. Tuottajan poikkeavat tilanteet, kuten sairaslomat tai vuosilomat eivät saa heikentää sovittua laatutasoa ja palvelua. Tilaajalla on oikeus saada korvausta, jos palvelun laatu ei vastaa sovittua Tuottaja vastaa huoltotilojen puhtaudesta ja kalusteiden kunnossapidosta.

5 5 5. HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Puhtauspalveluista vastaava esimies esimiesalan tutkinto siivouspalvelualalta esimieskokemusta vähintään viisi vuotta siivousalalta hyvä suomenkielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Kohde-esimies/tiiminvetäjä, koskee myös sijaisia siivousalan perus- tai ammattitutkinto esimies- tai ohjaajan työkokemus vähintään kaksi (2) vuotta siivousalalta koneajokortti hyvä suomenkielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Siivoushenkilöt, koskee myös sijaisia siivousalan perus- tai ammattitutkinto toivottavaa siivousalan perustiedot yrityksen antama koulutus siivousalan työkokemusta vähintään kaksi (2) vuotta koneajokortti - viimeistään puolen vuoden kuluttua sopimuksesta tyydyttävä suomen kielen taito ja ruotsinkielen taito katsotaan eduksi Tarjoaja on velvollinen sitoutumaan henkilöstön pätevyysvaatimuksiin. Tilaajalla on oikeus saada tietoonsa henkilöstön koulutus- ja työkokemustiedot pyydettäessä. Palvelutuottaja velvoitetaan ilmoittamaan henkilövaihdoksista tilaajalle, jolla on oikeus olla myös perustellusti hyväksymättä esitettyä henkilöä. Henkilöstöltä edellytetään työasua (siivoustyöntekijät ja esimiehet), tarvittavia suojaimia ja yrityksen logolla varustettua kuvallista henkilökorttia. Myös sijaisilta edellytetään asianmukaista työvaatetusta ja kuvallista henkilökorttia. 6. PALVELUHINNAN MUODOSTUMINEN Palveluhintaan sisältyy: Siivouspalvelujen tuottamiseen tarvittavat puhdistus-, hoito- ja suoja-aineet Siivous tuotetaan ammattikäyttöön tarkoitetuilla työvälineillä, laitteilla ja koneilla Palvelutuottaja saa oikeuden käyttää kunnan pyykinpesukoneita. Tuottaja vastaa koneiden huollosta ja huollon kustannuksista. Uusinvestointivastuu on kunnalla Tuottaja käyttää säännöllisesti, päivittäin ja viikoittain lattioiden (käytävät, aulat, ruokasalit, liikuntasalit, kirjasto ja muut isot tilat) puhtaanapitoon yhdistelmäkonetta Lattioita hoidetaan lattianhoitokoneella, jonka kierrosluku on korkeintaan 1000 kierrosta minuutissa

6 6 Sauna- ja suihkutilojen puhdistamiseen käytetään vaahdotuslaitetta ja lattioiden sekä seinien ylläpitosiivouksessa käytetään mekaniikkaa Kohteisiin hankitaan tarvittaessa vesi-imurit, jos wc-tiloissa ei ole lattiakaivoja Kohteisiin hankitaan riittävä määrä pölynimureita irtomattojen ja tekstiilien puhtaanapitoon Saniteettitarvikkeiden täydennys ja annostelijoiden puhdistus, (käsipyyhepaperit, kangaspyyherullat, käsisaippuat ja wc-paperit). Tilaaja vastaa niiden tilaamisesta ja varastoinnista sekä hankintakustannuksesta Palvelutuottajan vastuulla on jätteiden keräykseen tarvittavat kiinteistöjen jäteastioihin soveltuvat jätesäkit ja pussit Palvelutuottaja huolehtii lajiteltujen jätteiden ulosviemisestä päivittäin sekä biologisen jätteen kuljetuksen jätetilaan Terveyskeskuksessa o Jätteiden lajittelu tehdään kohteen lajittelukäytäntöjen mukaisesti. (sekajäte, energiajäte, biojäte, paperi, sanomalehdet, pahvit, kartonki lasit ja metallit, silppuriroska) Lisäksi tehtäviin kuuluu jätehuoltotilojen puhtauden ja kunnon seuranta ja informointi tilaajan vastuuhenkilölle. 7. YLLÄPITOSIIVOUS Ylläpitosiivous suoritetaan arkipäivisin palvelukuvauksen mukaisesti. Opetusyksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Päiväkodeissa siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Kulttuurin yksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Hoivan yksiköissä siivouspalvelu suoritetaan klo välisenä aikana Edellä määriteltyjen työaikojen ulkopuolella tehtävistä töistä tulee aina sopia erikseen tilaajan kanssa. Ylläpitosiivouksen jälkeen tilat ovat siistit yhteisissä tiloissa ja työ- ja opetustiloissa sekä ryhmätiloissa ml.: luokka- ja opetustilat, työ- ja toimistotilat, kokoustilat, päivähoidon lasten leikki- ja ryhmätilat, kirjaston tilat, aulat, sisääntulot, kulku- ja käytävätilat, ruokailutilat, porrashuoneet sekä nuorisotilat. Tilan puhtaus siivouksen jälkeen: o Vapaat pinnat ovat puhtaat. Kalusteet ovat siistit ja järjestyksessä. Näkyvää pintapölyä ei ole. Lattiapinnoilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla saa olla pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla kulkujälkiä ja kulkuväyliä.

7 7 Tilan puhtaus siivouskertojen välillä: o Siivottavilla pinnoilla voi olla jonkin verran likaa. Lattioilla voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. Tasopinnoilla ja sisusteilla lika voi olla irtolikaa ja kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla irtolikaa ja tahroja. Pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla lika voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla jonkin verran kulkujälkiä ja kulkuväyliä. Ylläpitosiivouksen jälkeen tilat ovat puhtaat ja hygieeniset wc- ja pesutiloissa, vastaanotto- ja hoitotiloissa sekä toimenpidetiloissa ml.: terveydenhoitajan huoneet, lääkärin vastaanottohuoneet, laboratoriotilat (näytteenottotilat ja tutkimustilat) märkätilat. Tilan puhtaus siivouksen jälkeen: o Tilan yleisilme on puhdas. Pinnat ovat puhtaat ja tavarat järjestyksessä o Lattiapinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset Siivouskertojen välillä: o Siivottavilla pinnoilla voi olla vähän likaa. Lattiapinnoilla, tasopinnoilla ja sisusteilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla voi olla irtolikaa ja tahroja sekä kosketuspinnoilla tahroja. Lattiapinnoilla voi olla vähäisessä määrin kulkujälkiä. Ylläpitosiivouksen työkorkeus on 180 cm asti ulottuvat pinnat. Kouluissa ja päiväkodeissa sekä terveyskeskuksessa siivotaan tilat pääsääntöisesti joka päivä. Oppilaskäytössä olevat pesutilat siivotaan joka päivä. Henkilökunnan pukutilat siivotaan 3 kertaa viikossa ja suihkut ja saunat siivotaan 1 kertaa viikossa. Opetus- ja muut välinevarastot siivotaan 1 kertaa kuukaudessa. Työ- ja toimistotilat, kokoustilat, kopiotilat siivotaan 1 kertaa viikossa ja 1 kertaa viikossa tehdään tarkistussiivous. Kirjaston ja postin sisääntulot, kulkuväylät, asiakastilat, wc:t, henkilökunnan taukotilat siivotaan joka päivä. Henkilökunnan pukutilat siivotaan 3 kertaa viikossa ja suihkut siivotaan 1 kertaa viikossa. Kirjasto- ja lukusalit siivotaan keskimäärin 3 kertaa viikossa. Työ- ja toimistotilat, kokoustilat, kopiotilat siivotaan 1 kertaa viikossa ja 1 kertaa viikossa tehdään tarkistussiivous. Teatterissa tilat siivotaan käytön ja likaantuneisuuden mukaan päivittäin. Kansalaisopiston kaikki tilat siivotaan perjantaisin. Nuorisotiloissa siivotaan yhteiset tilat päivittäin. Bänditilat, skeittitilat ja jousiammuntatila siivotaan 3 kertaa viikossa. Siivoustilat ja jätetilat siivotaan 1 kertaa viikossa.

8 8 8. JAKSOSIIVOUKSET Jaksosiivouksen tavoitteena on palauttaa pintojen puhtaus sovitulle tasolle. Jaksosiivoukset tehdään ylläpitosiivouksen ohessa tavanomaisena työaikana. Jaksotyöt tehdään säännöllisen väliajoin. Esimerkiksi 2 kertaa vuodessa tehtävät työt tehdään kuuden kuukauden välein. Jaksotyöt on hyvä suunnitella tehtäväksi loma-aikoina tai juhlapyhien läheisyydessä tai järkevästi sovitettuna hiljaisempiin toiminta-aikoihin. Jaksosiivouksessa ja vuosisiivouksessa työkorkeus on koko huonekorkeus. Vuosityöt tehdään pääsääntöisesti kesäaikana. Jakso- ja vuosisiivoukset maksetaan, kun ne on hyväksytysti tehty. 1 kertaa / kuukausi tehtävät työt Seinävalaisimet puhdistetaan (esim. wc-tilat, portaikot, käytävät) Varastojen siivous (opetusvälinevarastot ja muut välinevarastot ja arkistot) Lattiakaivot pestään Kaappien päälliset pyyhitään kaikista tiloista, paitsi ei varasto- eikä huoltotiloista - ei ylärajaa 2 kertaa /vuosi jaksotyöt ovat: Wc- ja pesutilojen seinien pesu Lattioiden koneellinen puhdistushoito tai pesu materiaalin mukaan Pattereiden puhdistus Ilmastointiventtiilien ja ritilöiden ulkopintojen pyyhintä Alaslaskettujen lamppujen päälliset puhdistetaan irtopölystä 1 kertaa/ vuosi jaksotyöt ovat: Kalusteiden peruspuhdistus Ovien peruspuhdistus (ovet, pielet ja karmit) Pölynpoisto seinäpinnoilta Lattiapintojen pesu (pintapesu tai vahanpoisto kuluneille vahatuille lattiapinnoille, PUR lattioille pintapesun jälkeen kuivakiillotus) Verholautojen ja kiskojen puhdistus Yläpintojen pölyjen pyyhintä (putken päälliset, ulokkeet, kiskot ym. pölyä keräävät tasot, kattolamput) Ikkunoiden pesu: Vuosi 2016: ikkunat pestään kaikilta pinnoilta (läpipesu), ikkunan pielet ja karmit sekä sälekaihtimet puhdistetaan Vuosi 2017: ikkunat pestään sisä- ja ulkopinnalta

9 9 Puhtaustaso perussiivouksen jälkeen kaikissa tiloissa Lattiat ovat puhtaat ja niillä on materiaalille soveltuva suojakalvo Kalusteet ja kalusteiden pystypinnat sekä ylätasot, ovet ja ovenpielet sekä venttiilit ovat puhtaat Ikkunat ja sälekaihtimet ovat puhtaat Patterit ovat puhtaat Ylätasot, verholaudat ja -kiskot, seinäpinnat ja alas laskettujen valaisimien päälliset ovat pölyttömät ja puhtaat. 9. KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT Siivousmenetelmien valinnassa otetaan huomioon lian laatu ja määrä. Vuodenajalla on vaikutusta mm. kouluissa sisään kantautuvaan lian määrään ja sen luonteeseen. Siivoushenkilöstö osaa valita tarkoituksenmukaiset menetelmät eri tilanteissa. Lattioiden puhtaanapitoon ja huoltoon käytetään säännöllisesti yhdistelmäkonetta ja lattianhoitokonetta. Siivouksessa käytettävät puhdistusaineet valitaan likamäärän ja lian laadun mukaisesti. Siivoushenkilöstö osaa ja ymmärtää käyttää puhdistusaineita oikein eri tilanteissa. Puhdistusaineiden käytössä noudatetaan tilaajan ympäristövaatimuksia. 10. SIIVOTTAVAT KOHTEET Lattiapinnat: lattiat, irtomatot, jalkalistat, kynnykset, väliseinien /-lasien alalistat ja urat, portaat, ritilät, lattiakaivot. Huom. Pyöreät pöydän jalat katsotaan kuuluvaksi lattiapintaan. Tasopinnat ja sisusteet: pöydät, kaappien päälliset, avohyllyt, sähkökourut, kaappien listat, ikkunalaudat, sermien ja matalien väliseinien päälliset, saniteettikalusteet (altaat, istuimet, suihkut, suihkujen letkut, pidikkeet) taulut, ilmoitustaulut, istuimet, lauteet, valaisimet, taide-esineet, pistorasioiden päällinen. Vapaat hyllytasot ja yleensä kaikki pinnat, joissa on pölyä keräävä taso. Kosketuspinnat: valokatkaisijat, ovenkahvat ja sen lähiympäristöt, kaiteet, tuolien käsinojat, puhelimet, kaukosäätimet, wc-istuimen painonappi, hanat, käsipyyheannostelijat, saippua-annostelijat, ovien ja valaisimien vetonarut Pystysuorat pinnat: valko- ja liitutaulut, seinäpinnat, pilarit, sermien pystypinnat, ovet pielineen, kaappien pystypinnat, tuolien ja pöytien jalat (pyöreät jalat kuuluvat lattiapintaan) lasiväliseinät, ikkunat, peilit, patterit, ilmastoinnin seinäventtiilit, seinään kiinnitetyt kaapelikanavat ja -putkistot Kattopinnat: katot, ritiläkatot, putkistot, palkistot, ilmastointilaitteiden ja venttiilien ulkopinnat katossa, kattovalaisimet.

10 PINTOJEN JA KALUSTEIDEN PUHTAANAPITO Siivous kohdistuu vapaisiin pintoihin. Yhteisissä tiloissa, kuten aulat, tauko/keittiötilat, kopiointitilat ja pukutilat tasopinnoilla siirretään pyyhinnän yhteydessä yhteiskäytössä olevia tavaroita ja tarvikkeita Lehtien järjestäminen yhteisissä tiloissa sisältyy ylläpitosiivoukseen (mm. aulat, taukotilat) Tuulikaapeissa ja sisääntuloissa edellytetään että lasi-, teräs- sekä muut näkyvät pinnat ovat puhtaat ja pölyttömät. Sisääntulojen patterit ja niiden syvennykset tulee puhdistaa säännöllisesti. Myös seinät pyyhitään, jos ne ovat likaantuneet tai pölyssä Pöydät ja tasopinnat pyyhitään nihkeällä tai kostealla mikrokuituliinalla ja isot vapaat pinnat sekä vaikeasti ulottuvat pinnat voidaan puhdistaan nihkeällä tasomopilla Tekstiilituolit ja sohvat kuuluu puhdistaa ylläpitosiivouksen yhteydessä joko harjalla tai pyyhkeellä. Tuolien jalat kuuluu puhdistaa ylläpitosiivouksen yhteydessä Pesualtaiden ja hanojen pesussa käytetään säännöllisesti, vähintään 1 x viikossa astianpesuharjaa Kaappien päälliset (ylätasot) pyyhitään nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla tai vastaavalla (pölyhuiskaa ei hyväksytä) Pölyhuiskaa voidaan käyttää AV-laitteiden ulkopintojen pölynpoistoon, taulujen kehysten ja koriste-esineiden pölynpoistoon sekä lampun päällisten, ilmastointiventtiilien ja putkistojen ulkopinnat voidaan pyyhkiä kuivalla työmenetelmällä (kuivamoppi, pölyhuiska, pölynimuri jne.). Pölyhuiskassa ei saa olla teräviä eikä naarmuttavia osia Kokoustilojen pöydillä olevat sähköpistokkeet puhdistetaan säännöllisesti Vuositöissä kalusteiden siirto pois ja takaisin kuuluu siivoukseen, tästä ei erikseen veloiteta. 12. LATTIOIDEN PUHTAANAPITO Lattioiden pyyhinnän yhteydessä siirretään kevyet kalusteet, kuten roska-astiat, pyörillä olevat kevyet kaapistot, tuolit, kenkätelineet, kengät, kevyet naulakot jne. siivouksen tieltä Pöytien alla pyörillä olevat laatikostot siirretään vähintään 1 x kuukaudessa lattian siivouksen yhteydessä Lattiat pyyhitään ylläpitosiivouksessa joko nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla tai pyyhkeellä. Tarkoituksena on poistaa tahrat, irtoroskat ja irtolika sekä pinnalle kiinnittynyt lika Toimisto- ja työtiloissa reunat ja nurkat sekä ulokkeet imuroidaan, mikäli mopilla on vaikea saada puhdistettua ko. pintoja Lattiapinnaksi katsotaan kuuluvaksi myös välilasiseinien tai muiden väliseinien alakarmit, jotka ovat lattianrajassa tai sen lähipinnassa Lattiapinnaksi katsotaan kuuluvaksi myös pyöreät pöydän ja tuolien jalat, joiden päällinen puhdistetaan lattian siivouksen yhteydessä. Pyöreäjalkaisia pöytiä ja tuoleja tulee myös siirtää säännöllisesti esim. vähintään 1 x kuukaudessa siivouksen yhteydessä

11 11 Wc- ja pesutiloissa lattioiden mekaaninen pesu tehdään harjalla ja/tai lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella, jossa on pesuharja Lattiassa olevat sähköpistokekourut (voi olla avotoimistoissa ja kokoustiloissa) imuroidaan ja puhdistetaan tarpeen mukaan Lattioiden koneellinen hoitopuhdistus lattianhoitokoneella tehdään seuraavasti (lattioiden hoitopuhdistus ja kiillotus): o Kevyet kalusteet, kuten tuolit, jäteastiat ja lattialla olevat kevyet muut tavarat nostetaan tai siirretään pois o Imuroidaan nurkat, johtokasojen alustat ja muut hankalat kohdat, joihin mopilla eikä kuivaimella päästä. Lattiat kosteapyyhitään joko käsin tai yhdistelmäkoneella kauttaaltaan, myös nurkat ja listojen päälliset pyyhitään o Lattia puhdistetaan lattianhoitokoneella ja puhdistavalla/pesevällä laikalla sekä puhdistavalla ja hoitavalla lattianhoitotuotteella (kemikaali voi sisältää vahaa). Puhdistus/hoitava aine voidaan joko sumuttaa tai levittää kosteapyyhinnällä lattialle. o Huom. lattianhoitokoneen kierrosnopeus on oltava alle 1000 kierrosta minuutissa. o Tila viimeistellään pyyhkimällä lattia, etenkin reunat ja nurkat sekä tarvittaessa listojen päälliset, koska koneellisen ajon yhteydessä syntyy pölyä. Lattioiden pintapesussa käytetään pintapesuun tarkoitettuja puhdistusaineita, jotka ovat riittävän tehokkaita poistamaan kiinnittyneen ja pinttyneen lian. PUR-pintaiset materiaalit joita ei vahata, pintapestään ja kuivakiillotetaan vuosisiivousten yhteydessä. 13. PUHTAUSPALVELUN LAATU JA LAADUNVALVONTA Tuottaja laatii viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua aloituksesta suunnitelmat ylläpitosiivousohjelmasta, määräaikaista siivouksista ja perussiivouksista. Palvelutuottajalla tulee olla oma laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla seurataan puhtauden teknistä laatua. Palvelutuottaja esittää tarjouksessaan laadunhallinnan prosessin laadunvalvonnasta, reklamaatioiden käsittelystä, dokumentoinnista sekä raportoinnista. Tuottaja velvoitetaan toimittamaan tilaajalle raportit omasta laadunseurannasta kaksi kertaa vuodessa. Palvelutuottaja ja tilaaja tekevät yhteisiä laatukierroksia kuukausittain. Tilaajalla on oikeus käyttää ulkopuolista tahoa laadunseurannassa. Palvelutuottajalla ei ole oikeutta veloittaa yhteisistä laatukierroksista eikä yhteistyötapaamisista.

12 ASIAKASYHTEISTYÖ Palveluntuottajan laadunhallintajärjestelmän ja tilaajan asettamien laatuvaatimusten sekä laadunvalvonnan avulla seurataan, arvioidaan ja ohjataan palveluiden tuottamista kohteissa sekä kehitetään yhteistoimintaa tilaajan kanssa. Yhteistyöhön sisältyy seuraavia asioita: aloituskokous ennen puhtauspalveluiden käynnistämistä käyttäjille suunnatut tiedotustilaisuudet laadun seuranta ja arviointimenettelyt kehityskokoukset 2 x vuodessa asiakastyytyväisyystutkimukset 2016 ja 2018 (tilaajan vastuu) tiedottaminen muutoksista luovutuskatselmus sopimuksen päätyttyä 15. MAHDOLLISET SANKTIOT JA LISÄTYÖT Palvelutuottaja laatii viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua aloituksesta ylläpitosiivousohjelman ja suunnitelmat määräaikaista siivouksista ja perussiivouksista kohteittain. Tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, mikäli pyydettyjä suunnitelmia ei toimiteta määräaikojen puitteissa, á alv 24 % / suunnitelma /yksikkö (hoiva-, opetus-, päiväkoti ja kulttuuriyksiköt) Palvelutuottaja velvoitetaan toimittamaan kohdekohtaiset raportit omasta laadunseurannasta kaksi kertaa vuodessa. (Sovitaan aloituskokouksessa tarkat päivämäärät.) Tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, mikäli sopimuksen mukaisia raportteja ei toimiteta määräaikojen puitteissa, á alv 24 % / yksi raportti Ylimääräisistä laaduntarkastuksista, jotka aiheutuvat siivouslaatua koskevista reklamaatioista ja jotka koskevat joko ylläpito- tai perussiivouksen laatua, on tilaajalla oikeus periä palvelutuottajalta maksu, 100 /tunti + alv. 24 %. Tilaaja ei laskuta ko. sanktiota, jos reklamaatio katsotaan aiheettomaksi Palvelutuottajan vastuuhenkilön tulee ilmoittaa toimipaikan yhteyshenkilölle normaalista poikkeavista työajoista ja sijaisten nimet/sijaistuksen kesto viimeistään poikkeusolosuhteiden alkaessa, esim. työpäivän aluksi. Samassa yhteydessä kerrotaan, milloin normaalityöjärjestykseen palataan. Mikäli näitä ilmoituksia toistuvasti laiminlyödään, on tilaajalla oikeus määrittää alv. 24 % sanktio/laiminlyönti

13 13 Jos siivouksen laatu ei ole kolmesta kirjallisesta reklamaatiosta huolimatta ole sovitulla tasolla, tilaajalla on oikeus vaatia reklamaation kohteen siivouksen kuukausihinnasta -50 % alennus, kunnes siivouksen taso vastaa sovittua Mikäli kohteissa työskentelee henkilö, jolla ei ole asianmukaista työvaatetusta ja kuvallista henkilökorttia, tilaajalla on oikeus vaatia sanktio, á alv 24 % / tapaus. 16. YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI Ylläpitosiivouksessa käytettävien puhdistusaineiden on oltava ympäristömerkittyjä tuotteita Jätteiden keräys ja lajittelu kohteiden käytäntöjen mukaisesti Siivousmenetelmien valinta tukee veden ja kemikaalien vähentämistä Tilaajan muiden kohteiden ympäristöohjeiden noudattaminen (mm. valot, veden käyttö)

14 14 Kirkkonummen kunta palvelukuvauksen liite 1 siivouspalvelut Hoivayksiköt m² taajuus osoite Masalan portti (kotipalv ja fys) x vko Eteläinen salmintie 1 Masalan terveysasema x vko Puolukkamäki 12 Nissnikun kuntoutuskeskus x vko Hvittorpintie 6 Yhteensä m² 863 Opetusyksiköt m² taajuus osoite Bobäckin koulu sis. Hommas förskola x vko Gränsnäsintie 11 Oitmäen koulu x vko Österbyntie 748 Karubyn koulu x vko Hirsalantie 623 Friggesbyn koulu x vko Porkkalantie 953 Junailijan eskari x vko Junajlijankuja 4 Yhteensä m² Päiväkotitominta m² taajuus osoite Nissnikun pvk x vko Nissenpolku 1 Köpaksen pvk 1 ja x vko Sepänkyläntie 3 Hommas pvk x vko Ljusdalantie 5 Liinaharjan pvk x vko Ljusdalantie 7 Masalan pvk x vko Hommaksenkuja 2 Piennarkujan asukaspuistotoiminta x vko Piennarkuja 2 Yhteensä m² Kulttuuri m² taajuus osoite Ljusdalan teatteri x vko Ljusdalantie Köpaksen kylätalo kansalaisopisto 81 1 x vko Sepänkyläntie 3 Masalan kirjasto ja posti x vko Sundbergintie 1 Masalan nuorisotilat x vko Sundbergintie 1 Yhteensä m² 2142 Siivottavat tilat yhteensä m²

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT Otaniemen palvelukuvaus 1 (7) LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET Työ- ja tutkimuspöytien pyyhintä vapailta pinnoilta Ovenkahvat ja valokatkaisijoiden pyyhintä Pesualtaiden puhdistus ja

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 E 1 1(9) Työväenopistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT pulpetit ja työpöydät taulut ja taulukourut

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa

Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa Siivouspalvelujen palvelukuvaus Kirkonkulman koulu, Vanhanpappilantie 87, 13300 Hämeenlinna Tuulikaapit Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen tilojen puhtaanapito työohjeiden mukaisesti. LIITE 5

Tehostetun palveluasumisen tilojen puhtaanapito työohjeiden mukaisesti. LIITE 5 PALVELUKUVAUS 27.12.2016 Juuan kunta / Puhtauspalvelut Juuan kunta toteuttaa Siun soten puhtauspalvelut. Siun soten ostama palvelu sisältää palvelukuvauksen ja liitteinä olevien työohjeiden mukaisen puhtaanapidon.

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli. Siivouksen vastuunjakotaulukko

Tuusulan uimahalli. Siivouksen vastuunjakotaulukko Tuusulan uimahalli Siivouksen vastuunjakotaulukko 22.1.2015 2/17 Tuusulan uimahalli Siivouksen vastuunjakotaulukko Yleistä Siivoushenkilöstön on oltava paikalla kaikkina uimahallin aukioloaikoina Kohteenseen

Lisätiedot

PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS

PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 H 1 1 (8) PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS KÄYTÄVÄT, KOPIOINTIHUONE, HISSIT, PORTAAT, TASANTEET, AULAT JA TUULIKAAPIT Puhdistetaan t ja matot pöydät ulottuvuuskorkeudella olevat tasopinnat

Lisätiedot

Roska-astiat, roskakorit Tilaaja Tilaaja Palveluntuottaja vastaa niiden tyhjennyksestä ja puhtaudesta

Roska-astiat, roskakorit Tilaaja Tilaaja Palveluntuottaja vastaa niiden tyhjennyksestä ja puhtaudesta Tuotekohtaiset vastuut Käyttö- ja hoitokustannukset Investointi- /hankinta kustannukset Huomioitavaa Jätesäkit, roskapusit Palveluntuottaja Palveluntuottaja Roska-astiat, roskakorit Tilaaja Tilaaja Palveluntuottaja

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi HOITO-OHJE Orient Occident vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun... 3 Käyttöönottopuhdistus... 3 Suojaus...

Lisätiedot

Liite 1; Palvelukuvaus

Liite 1; Palvelukuvaus SIIVOUKSEN PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Uimahallin aukioloajat, tilat ja varusteet... 2 1.1 Allas ja sauna-ajat 2015 2016... 2 1.2 Uima-altaat... 3 1.3 Saunat... 3 1.4 Palveluntuottajan käytettävissä

Lisätiedot

Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk. 1.8.2015

Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk. 1.8.2015 Liite PatuL 1/26.2.2015 Nina Sandström 10.2.2015 siivouspäällikkö Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk. 1.8.2015 Johdanto Kunnanhallitus päätti 26.1.2015 palautta ruokahuolto-ja siivouspalvelujen

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS 1(5) Sotainvalidien siivous - ja asiointipalvelu SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS Sopimuksen osapuolet TORNION KAUPUNKI (tilaaja / ostaja ) ja SOVEA Oy (palvelutuottaja

Lisätiedot

KOHTEET Liite 1 1(23)

KOHTEET Liite 1 1(23) KOHTEET Liite 1 1(23) Varattava ylläpitosiivoukseen aikaa vähintaan h/pv Kohde Osoite Yhdyshenkilö Puhelinnro Hoitopaikat Aukioloajat Ryhmät Puhelinnro Ikäryhmät Ylläpito Vaate Lahelan tertun päiväkoti

Lisätiedot

Tarjouspyynnön Nov01/2013 kohdan 24 mukaiset lisäkysymykset ja vastaukset.

Tarjouspyynnön Nov01/2013 kohdan 24 mukaiset lisäkysymykset ja vastaukset. Tarjouspyynnön Nov01/2013 kohdan 24 mukaiset lisäkysymykset ja vastaukset. Kysymys 1: Kohdassa 4.4 pyydetään täyttämään tarjouspyynnön liitteeseen 3 kunkin palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilön henkilötiedot.

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUSOPIMUS. Isonkyrön kunta

SIIVOUSPALVELUSOPIMUS. Isonkyrön kunta SIIVOUSPALVELUSOPIMUS Isonkyrön kunta 1 Sisältö SIIVOUSPALVELUSOPIMUS... 2 SOPIJAPUOLET... 2 VOIMASSAOLOAIKA... 2 SOPIMUSNEUVOTTELIJAT... 2 SIIVOUSPALVELUN YHTEYSHENKILÖT... 2 TILAT... 3 IRTISANOMINEN...

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Siivouksen vuosikello Päivittäinen siivous roska-astioiden tyhjennys, roskapussin vaihto ja roska-astian ulkopintojen nihkeäpyyhintä kosketuspintojen

Lisätiedot

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Olen Anneli Ruotsalainen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut - yksikössä siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A Oulu

PALVELUKUVAUS YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A Oulu PALVELUKUVAUS 15.3.2017 YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A 90570 Oulu 1. KRS TILAT Päivittäin siivottavat tilat: - vastaanottohuoneet n. 300 m² - ajanvaraustila n. 52 m² - toimisto n. 12 m² - WC tilat

Lisätiedot

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne )

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) 24.11.2015 Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) Rakennus- ja sisustusmateriaalit (tekstiilipinnat,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki 1(40) 19.10.2012

Äänekosken kaupunki 1(40) 19.10.2012 Äänekosken kaupunki 1(40) Tilapalvelut/siivoustoimisto OHEISMATERIAALI 19.10.2012 SIIVOUSPALVELUN YLEISET TAVOITTEET SUMIAISTEN ALUEELLA Ylläpitosiivouksen tavoitteena on luoda ympäri vuoden turvalliset

Lisätiedot

TYÖOHJEET 07.05.14 1 (9) F00388 VAKA Lpk Laajasuo. Poutuntie 4 00400 Helsinki. Numero Kustannuspaikka Aluenumero

TYÖOHJEET 07.05.14 1 (9) F00388 VAKA Lpk Laajasuo. Poutuntie 4 00400 Helsinki. Numero Kustannuspaikka Aluenumero TYÖOHJEET 1 (9) F00388 VAKA Lpk Laajasuo Poutuntie 4 00400 Helsinki Numero Kustannuspaikka Aluenumero 231.003.02 Henkilökunnan pukutila - Päiväkoti 110 pukuh 16 m2 113 pukuh 3 m2 Tuolien kosketuskohtien

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

TYÖOHJEET (9) Myrskylän kunta Kirkonkylän koulu / Myrskylä. Mestarintie Myrskylä. Atk-luokka - Koulu

TYÖOHJEET (9) Myrskylän kunta Kirkonkylän koulu / Myrskylä. Mestarintie Myrskylä. Atk-luokka - Koulu TYÖOHJEET 1 (9) Myrskylän kunta Kirkonkylän koulu / Myrskylä Mestarintie 3 07600 Myrskylä Atk-luokka - Koulu Liitutaulujen puhdistus Atk -laitteiden vapaiden tasopintojen pyyhintä Audiolaitteiden pyyhintä

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset.

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. PALVELUN KUVAUS JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tällä liitteellä annetaan tietoja hankinnan kohteesta sekä määritellään palvelun vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä koko sopimuskauden ajan.

Lisätiedot

PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS

PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS 1 Tarjouspyyntö G.Wessman PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne ylläpitosiivouksesta. Sopimuskausi ulottuu sopimuksen allekirjoittamisesta (arvio 1.6.2013)

Lisätiedot

1/6. Oy Marita Wikman AB

1/6. Oy Marita Wikman AB 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 124347 / Siivouspalveluiden hankinta Loviisan kaupungille vuosille 2017-2018 (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 5 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä. Huomioitavaa

Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä. Huomioitavaa Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä KOHDE JA TEHTÄVÄ SUORITUSVASTUU Huomioitavaa Ylläpitosiivous Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin käsi- ja/tai konemenetelmin tehtävää siivousta,

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI

INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI TUULA SUONTAMO OY Tutkittua puhtautta Koulutus Konsultointi Puhtausmittaukset Puhtausalan kehittämisprojektit www.suontamo.fi LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SISÄILMAPAJA 2 Jyväskylä 24. -25.11.2010 Tarja Andersson SISÄILMASTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maaperä Ulkoympäristö Rakentaminen Rakenteet Sisäilma Ylläpito Koneet Käyttö Laitteet

Lisätiedot

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta:

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta: 1 KYSYMYKSIIN Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut (Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu) Tarjouspyyntö 15.2.2013 Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos KYSYMYS 1 Sopimusluonnoksissa

Lisätiedot

TYÖOHJEET (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset. Skolvägen Korsholom. Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01

TYÖOHJEET (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset. Skolvägen Korsholom. Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01 TYÖOHJEET 1 (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset Skolvägen 1 65610 Korsholom Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01 511.052.09 Atk -luokka 1007 Atk-tila 71.9 m2 151.245.02 Lasi- ja peilipinnoilta

Lisätiedot

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN www.moveria.fi. Katso myös www.moveria.se/blogg Valmistelu Tyhjennä koko asunnon huonekalut, muuttolaatikot ja kaikki tavarat, jotka vielä ovat kaapeissa ja laatikoissa. Muista

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.6.2015

TARJOUSPYYNTÖ 10.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ 10.6.2015 Palvelutuotanto PL 20 02401 Kirkkonummi TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne siivouspalvelujen hoitamisesta ajalla

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot

KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS

KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 A 1 1 (9) Koulujen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT, KIRJASTOT, AUDITORIOT taulut ja taulukourut lattiat ja matot

Lisätiedot

Entä A-talon vuokralaisen ikkunat (Voglia), jos vuokralainen hoitaa itse siivouksen?

Entä A-talon vuokralaisen ikkunat (Voglia), jos vuokralainen hoitaa itse siivouksen? 1 (13) SIIVOUSPALVELUT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.8.2011 KYSYMYS 1 Ikkunanpesut: Perussiivous käsittää ikkunoiden pesun, lukuun ottamatta julkisivuikkunoiden ulkopintoja Luetaanko julkisivuikkunoiksi kaikki

Lisätiedot

TYÖOHJEET, liite 1 c

TYÖOHJEET, liite 1 c TYÖOHJEET, liite 1 c 1 (12) Myrskylän kunta Helmi-Tarjan laajennus ja peruskorjaus Koivistontie 1 07600 Myrskylä Askartelu ja leikkihuone ( 1.kerros, vanhalla puolella) Lasten tuolien kosketuskohtien (selkänoja)

Lisätiedot

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Työmaapalvelut Rakennussiivous Loppusiivous Käyttöönottosiivous Sopimussiivous Monipuoliset puhtauden- ja pölynhallinnan

Lisätiedot

SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA

SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA Ulla-Maija Höglund Hygieniahoitaja Tampereen kaupunki 30.11.2017 HYVÄ SIIVOTTAVUUS ON YKSI TERVEEN SISÄILMAN EDELLYTYKSISTÄ Päiväkodin siivottavuuden tavoitteena on hyvä sisäilma

Lisätiedot

Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana?

Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana? 1 (5) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 9.5.2011 KYSYMYS 1 Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana?

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu PIR/338/0407/2017

Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu PIR/338/0407/2017 Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu Dnro 1.6.2017 PIR/338/0407/2017 SIIVOUSPLVELUN LDUNRVIOINTI Laadunarvioinnissa käytetään INST 800:2010 laadunarviointijärjestelmän silmämääräistä

Lisätiedot

Kotisiivous työjärjestys ja eteneminen

Kotisiivous työjärjestys ja eteneminen Kotisiivous työjärjestys ja eteneminen Tässä materiaalissa kerrotaan kotisiivouksen työjärjestyksistä ja siivoustyön etenemisestä kodissa. Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa hanke, 9.6.2011 Kohteeseen

Lisätiedot

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa 28.1.2015 Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Mitä on hyvä sisäilma ja mikä merkitys siivouksella on sisäilman

Lisätiedot

Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko

Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko 1 2 3 http://docplayer.fi/3709510-siivous-sisailman-laatutekijana.html 4 Siivouksen vaikutus sisäilmaan Siivouksella voidaan poistaa lähinnä pinnoille

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATIN KOSKETUSPINNAT

RAHA-AUTOMAATIN KOSKETUSPINNAT RAHA-AUTOMAATIN KOSKETUSPINNAT Puhdistuskohde Raha-automaatin kosketuspinnat: kosketusnäyttö, painikkeet, maksupäätteen näppäimistö, likaantuneet kohdat Raha-automaatin kosketuspinnat, eli kosketusnäyttö,

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74)

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74) 1(74) ANTTILAN PÄIVÄKOTI Siivottava pinta-ala 484 Tiedot ovat puutteellisia Numero Tila m² Ikkuna 123 Käytävä 13,5 5 x vko Upofloor, Lifeline ei ei ei 3 Siivoustiheys lattiamateriaali Lamput iv-päät. Matto

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.12.2014

TARJOUSPYYNTÖ 15.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ 15.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUISTA ja SIIVOUSPALVELUISTA Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne ruokapalvelujen sekä siivouspalvelujen hoitamisesta ajalla

Lisätiedot

Kotisiivouksen suunnittelu

Kotisiivouksen suunnittelu Kotisiivouksen suunnittelu Kun teet kotisiivouksen itse, niin kannattaa tehdä suunnitelma, mitä siivotaan päivittäin, viikoittain ja mitä harvimmin. Esimerkki suunnitelmasta Päivittäin 1. Tavaroiden järjestely

Lisätiedot

Lapin keskussairaalan ja psykiatrian klinikan lattiamateriaalit ja niiden hoito

Lapin keskussairaalan ja psykiatrian klinikan lattiamateriaalit ja niiden hoito Lapin keskussairaalan ja psykiatrian klinikan lattiamateriaalit ja niiden hoito LSHP:n laitoshuoltajat SISÄLLYS MARMORI... 2 KERAAMINEN LAATTA... 3 MOSAIIKKIBETONI... 4 TURVALATTIA... 5 MUOVIPÄÄLLYSTEET...

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP Hoitoympäristön puhdistaminen 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP SISÄLTÖ Puhdistamisen tavoite Puhtaustasovaatimukset Siivousmenetelmät Puhdistusaineet Tartuntojen torjunta PUHDISTAMISEN

Lisätiedot

Pesutilojen siivous. Siivouksen tavoite

Pesutilojen siivous. Siivouksen tavoite Pesutilojen siivous Hygieniailtapäivä laitoshuoltajille 2017 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Siivouksen tavoite Saavuttaa tarkoituksenmukainen puhtaus Palauttaa toiminnasta aiheutuneet puhtaustason muutokset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINNASTA ESITETYT LISÄ- KYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET

MÄNTYHARJUN KUNNAN SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINNASTA ESITETYT LISÄ- KYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET MÄNTYHARJUN KUNNAN SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINNASTA ESITETYT LISÄ- KYSYMYKSET JA NIIHIN ANNETUT VASTAUKSET 1. Hankinnasta esitetyt lisäkysymykset Tarjouspyynnön mukaan tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä

Lisätiedot

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Leila Kakko, MMM TAMK, lehtori Faktaa siivouksesta Mitä on siivous? Aputoiminto, jonka avulla prosessi (tilassa tehtävä toiminta) pidetään käynnissä Sisätiloissa

Lisätiedot

INSTA 800 STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ

INSTA 800 STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ INSTA 800 STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ Puhtausalan kehityspäivät 19.-21.10. 2017 Suunnittelupäällikkö Eija Hirvonen 2 3 VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU 4 INSTA 800 STANDARDIN KÄYTTÖ Missä standardia voidaan käyttää:

Lisätiedot

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Päivämäärä 28.11.2017 Laatija Jakelu Anne Lempinen Asiantuntija Pasi Kanerva, Mika- Matti Orrela SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Pintojen pölyisyysselvitys Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Ammattitaitoinen ylläpitosiivous

Ammattitaitoinen ylläpitosiivous Ammattitaitoinen ylläpitosiivous Puhtaustason ylläpitäminen Päivi Kekäläinen Siivouksen tavoite sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa Hygieenisyys Tavoitteena on tartuntojen ja sairaalainfektioiden ehkäisy

Lisätiedot

PIENI OPASKIRJA LOPPUSIIVOUKSEN TEKOON

PIENI OPASKIRJA LOPPUSIIVOUKSEN TEKOON PIENI OPASKIRJA LOPPUSIIVOUKSEN TEKOON www.asokodit.fi Onnella on osoite. LOPPUSIIVOUS TEHOKKAASTI JA VAIVOJA SÄÄSTÄEN Opas muuttosiivoukseen Asukas huolehtii muuttosiivouksesta ennen poismuuttoa. Asunnon

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

2771/ /2016 servtj

2771/ /2016 servtj Perussiivoukset 2016 COOR SERVICE MANAGEMENT Tarkistuspäivämäärä koulut Malm skola 2.8., 4.8., 8.8. Huomiot 2.8. paljon poikkeamia. Korjattu 8.8. mennessä. Tekstiilikalusteita vielä imuroimatta 2771/10.03.02/2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan kunta Tarjouspyyntö 27.1.2015 2/6 Tarjouspyyntö 1. Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60 04301 Tuusula 2. Tarjottavat kohteet Tuusulan kunta

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA VARAUSEHDOT ALLIN MATALA Yleistä Allin Matala tarjoaa viihtyisät tilat kokouksille ja juhlille. Vierailijoiden viihtyvyyden sekä turvallisuuden lisäämiseksi tilojen vuokraajille (myöhemmin tilaaja) on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2012. tarjoaja/palveluntuottaja/toimittaja/myyjä. Palvelukuvaukset on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 1.

TARJOUSPYYNTÖ 2012. tarjoaja/palveluntuottaja/toimittaja/myyjä. Palvelukuvaukset on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 1. 1 (23) SIIVOUSPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n (www.hmlliikuntahallit.fi) toimeksiannosta tarjoustanne siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Tervetuloa Villa Hillaan!

Tervetuloa Villa Hillaan! Villa Hilla Tervetuloa Villa Hillaan! Olet lämpimästi tervetullut lomailemaan YTYn Villa Hillaan Kittilän Leville. Tutustuthan ohjeisiin huolella ja muista ilmoittaa tuloaikasi avainpalveluumme. Perustiedot

Lisätiedot

PUHTAANAPIDON HAASTEET. Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY. Tutkittua puhtautta

PUHTAANAPIDON HAASTEET. Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY. Tutkittua puhtautta PUHTAANAPIDON HAASTEET Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY Tutkittua puhtautta Koulutus Konsultointi Puhtausmittaukset Puhtausalan kehittämisprojektit www.suontamo.fi

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot