Hankinnan kohteena ovat siivouspalvelut Savon koulutuskuntayhtymän kohteisiin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26.2.2014. Hankinnan kohteena ovat siivouspalvelut Savon koulutuskuntayhtymän kohteisiin:"

Transkriptio

1 Perustelumuistio SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SIIVOUSPALVELUHANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat siivouspalvelut n kohteisiin: Savon ammatti - ja aikuisopisto Presidentinkatu Kuopio Savon ammatti - ja aikuisopisto Presidentinkatu Kuopio Savon ammatti - ja aikuisopisto Sammakkolammentie Kuopio Best western hotelli Savonia Sammakkolammentie Kuopio Savon ammatti - ja aikuisopisto Pohjolankatu Kuopio Savon ammatti - ja aikuisopisto Hermanninaukio Kuopio Savon oppisopimuskeskus Kauppakatu 23 B Kuopio Savon ammatti - ja aikuisopisto Sahakatu Kuopio Savon ammatti - ja aikuisopisto Kolmisopentie Kuopio Savon ammatti - ja aikuisopisto Osmajoentie 75 A Varkaus Savon ammatti - ja aikuisopisto Osmajoentie Varkaus Varkauden lukio Osmajoentie Varkaus Savon ammatti - ja aikuisopisto Käsityökatu Varkaus Savon ammatti - ja aikuisopisto Asevelikatu Iisalmi Hankintamenettely Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Nopeutettu menettely Osatarjoukset ja vaihtoehtotarjoukset Kohteet muodostivat yhden kokonaisuuden. Palveluntuottaja jätti tarjouksen koko kokonaisuudesta. Osatarjouksia ja palvelun sisällöltään vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytty. Hankintailmoitus Ennakkoilmoitus on jätetty (2013/S ) ja hankintailmoitus on jätetty (Ted 20147S ) osoitteessa Tarjouksen ja tilojen esittely Palvelun tarjoajille järjestettiin tarjouskilpailua koskeva tiedotustilaisuus klo 9.00 Kohteiden näyttö tapahtui

2 Lisäkysymysten esittäminen Lisäkysymyksiä ehdokkaat saivat esittää kirjallisesti saakka. Tarjoajien lisäkysymyksiin vastattiin Esitetyt kysymykset ja vastaukset lähetettiin kaikille tarjoajille samanaikaisesti ja sisältöisesti sähköpostitse. Tarjousten käsittely Tarjousten viimeiseen jättöpäivään klo mennessä lle, Microkatu 1 saapui viisi (5) tarjousta seuraavilta tarjoajilta: 1. ISS Palvelut Oy 2. RTK-Palvelu Oy 3. SOL Palvelut Oy 4. Coor Service Management Oy 5. Servica Itä-Suomen huoltopalvelut Tarjoukset avattiin klo Avaajina toimivat hankintapäällikkö Jouni Vehviläinen ja hankintasihteeri Ari Nissinen stä. Avauksesta laadittiin avauspöytäkirja. Tarjoajan soveltuvuus hankinnan toteuttamiseen 1 Taloudellinen tilanne Tarjoajien tuli vakuuttaa tarjouksen liitteellä 1 (tarjouspyynnön liite 3.1) soveltuvuutensa seuraavasti: Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaikki tarjoajat vakuuttivat soveltuvuutensa Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin. Kaikki tarjoajat vakuuttivat soveltuvuutensa Tarjoaja on suorittanut lainsäädännön mukaisten verojen maksamisen. Kaikki tarjoajat vakuuttivat soveltuvuutensa Tarjoaja on suorittanut työntekijän eläkelakien mukaiset maksut. Kaikki tarjoajat vakuuttivat soveltuvuutensa Tarjoaja soveltaa henkilöstöönsä työehtosopimusta tai keskeisiä työehtoja Kaikki tarjoajat vakuuttivat soveltuvuutensa Tarjoajayritystä tai sen johtohenkilöä tai edustus- tai päätösvaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta Kaikki tarjoajat vakuuttivat soveltuvuutensa Selvitys tarjoajan käyttämästä alihankinnasta Kaikki tarjoaja ilmoittivat tuottavansa kaikki palvelut itse eivätkä käytä alihankintaa

3 2 Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys Tarjoajan tuli antaa selvitys liitteellä 2 (tarjouspyynnön liite 3.2) yrityksen teknisestä suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä. Tarjoajalla tulee olla riittävät edellytykset siivouspalvelun tuottamiseksi Kaikki tarjoajat toimittivat vapaamuotoisen esittelyn palveluorganisaatiosta ja sen tarjoamista palveluista. Tarjoajalla tulee olla riittävät edellytykset palveluprosessin suorituskyvyn varmistamiseksi Kaikki tarjoajat esittivät kuvauksen yrityksen laadunhallintajärjestelmästä. Tarjoajan tulee ottaa huomioon ympäristönkuormituksen hallinta palvelun tuottamisessa Kaikki tarjoajat toimittivat riittävän kuvauksen yrityksen ympäristönhallintajärjestelmästä. Tarjoajan työnjohdolla ja heidän varahenkilöillään tulee olla vähintään tarjouspyynnön liitteen 3.3 mukainen koulutus ja työkokemus Kaikki tarjoajat vakuuttivat soveltuvuutensa Tarjoajan työntekijöillä tulee olla vähintään liitteen 3 (tarjouspyynnön liite 3.3) mukainen koulutus ja työkokemus. Kaikki tarjoajat vakuuttivat soveltuvuutensa Tarjoajalla tulee olla liitteellä 4 (tarjouspyynnön liite 3.4)ilmoitetut tarkoituksenmukaiset siivous- ja tekstiilinhuoltokoneet sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseksi. Kaikki tarjoajat antoivat riittävän selvityksen siivouskoneista ja tekstiilinhuoltokoneista Todettiin, että kaikkien tarjoajien soveltuvuus eli tilaajan edellytykset taloudellisen tilanteen, teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden osalta täyttyivät. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu tehtiin tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaan. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena käytettiin sopimuksen aikaista toimintaa 40 prosenttia ja kokonaishintaa 60 prosenttia.

4 SOPIMUKSEN AIKAINEN TOIMINTA 40 % (400 PISTETTÄ) Tarjoajan tuli antaa liitteellä 4.1 kuvaukset pyydetyistä sopimuksenaikaista toimintaa koskevista asioista. a. Työnjohdon perehdyttäminen 5 % Tarjoajaa pyydettiin toimittamaan kuvaus työnjohdon perehdyttämisestä n kohteisiin. SOLin, RTK:n ja ISS:n kuvaus oli kattava. Solin kuvauksessa perehdytyksen aikataulu oli kuvattu vain hyvin yleisluontoisesti. Coorin kuvauksessa perehdytyksen sisältöä ja perehdyttämistä kiinteistön erityispiirteisiin ei ollut kuvattu riittävästi ja riittävän yksityiskohtaisesti ja kuvaus dokumentoinnista puuttui. Servican kuvauksesta ei ilmennyt työnjohdon tutustumista ja perehdyttämistä asiakaskiinteistöihin paikan päällä. b. Siivoojien perehdyttäminen 5 % Tarjoajaa pyydettiin toimittamaan kuvaus siivoushenkilöstön perehdyttämisestä Savon kulutuskuntayhtymän kohteisiin. SOLin, Servican ja ISS:n kuvaukset olivat kattavia. Coor ja RTK eivät olleet kuvannut siivoushenkilöstön esittelyä asiakkaan yhdyshenkilöille. RTK ei ollut kuvannut myöskään perehdytyksen seurantaa sopimuksen jatkuessa. c. Laadunhallinta ja dokumentointi 10 % Tarjoajaa pyydettiin toimittamaan kuvaus laadunhallinnasta ja dokumentoinnista siivouspalvelutuotannossa. Kaikkien kuvaukset olivat kattavia, joten kaikki saivat 100 pistettä. d. Palvelun käynnistämissuunnitelma 10 % Tarjoajaa pyydettiin toimittamaan kuvaus palvelun käynnistämissuunnitelmasta. Kaikkien kuvaukset olivat kattavia, joten kaikki saivat 100 pistettä. e. Siivoustyön dokumentointi 10 % Tarjoajaa pyydettiin toimittamaan kuvaus siivoustyön dokumentoinnista. Kaikkien kuvaukset olivat kattavia, joten kaikki saivat 100 pistettä. SOPIMUKSEN AIKAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 40 % (400 pistettä) MAX SOL COOR RTK ISS SERVICA A. Siivoojien perehdyttäminen 5% (50 pistettä) Pisteet ,08 46, B. Työnjohdon perehdyttäminen 5% (50 pistettä) Pisteet ,5 C. Laadunhallinta ja sen dokumentointi 10 % (100 pistettä) Pisteet D. Palvelun käynnistämissuunnitelma 10 % (100 pistettä) Pisteet E. Siivoustyön dokumentointi 10 % (100 pistettä) Pisteet Sopimuksen aikainen toiminta, pisteet yhteensä (max. 400) ,08 396, ,5 Sopimuksen aikainen toiminta, sijoitus

5 KOKONAISHINTA 60 % (600 PISTETTÄ) Palveluntarjoajat esittivät pyydetyt hinnat ja työtunnit tarjouspyynnön liitteenä 4.2 toimitetussa taulukossa. a. Hotellin huonehintojen keskiarvo 5 % (50 pistettä) Tarjoajat esittivät hotellin huonesiivousten hinnat. Vertailussa käytettiin 1-hh ja 2-hh arki- ja pyhäsiivousten hintojen keskiarvoa. Huonehintojen keskiarvot olivat seuraavat: SOL 5,34 /kpl 50 pistettä COOR 8,67 /kpl 30,78 pistettä RTK 10,65 /kpl 25,05 pistettä ISS 8,26 /kpl 32,30 pistettä SERVICA 14,75 /kpl 18,08 pistettä b. Työnjohdon resurssit 5 % (50 pistettä) Työnjohdon perehdyttämiseen, johtamiseen ja opastamiseen käytössä olevat työajat oli esitetty seuraavasti: SOL 4368 h/v 32 pistettä COOR 2706 h/v 19,83 pistettä RTK 944 h/v 6,92 pistettä ISS 1555,7 h/v 11,40 pistettä SERVICA 6824 h/v 50 pistettä c. Siivoojien työaika 15 % (150 pistettä) Siivoojien työaika oli esitetty seuraavasti: SOL COOR RTK ISS SERVICA ylläpitosiivous 24678,97 h/vuosi perussiivous 4102,92 h/vuosi 98,28 pistettä ylläpitosiivous 30420,96 h/vuosi perussiivous 4073,49 h/vuosi 118,59 pistettä ylläpitosiivous 22832,71 h/vuosi perussiivous 4448,03 h/vuosi 92,62 pistettä ylläpitosiivous 20237,05 h/vuosi perussiivous 3606,62 h/vuosi 81,22 pistettä ylläpitosiivous h/vuosi perussiivous 5777,07 h/vuosi 150 pistettä d. Ylläpito- ja perussiivouksen kokonaishinta 35 % (350 pistettä) Siivouspalvelun kokonaishinnat ( /v, alv. 0 %) olivat seuraavat: SOL /v 306,12 pistettä COOR ,36 /v 272,98 pistettä RTK ,82 /v 302,86 pistettä ISS ,48 /v 350 pistettä SERVICA /v 152,25 pistettä

6 KOKONAISHINTA 60 % (600 pistettä) MIN/MAX SOL COOR RTK ISS SERVICA 1. Hotellin huonehinnat 5 % (50 pistettä) Hotelli 1 ja 2 hh arki- ja pyhähintojen ka. (alv 0 %) 5,34 5,335 8, ,65 8, ,75 Pisteet 50,00 50,00 30,78 25,05 32,30 18,08 2. Työnjohdon ja palveluohjaajien resurssit 5 % (50 pistettä) Työnjohdon ja palveluohjaajien yhteenlasketut resurssit* h/vuosi 6824, , ,00 944, , ,00 Pisteet 50,00 32,00 19,83 6,92 11,40 50,00 3. Siivoojien työaika 15 % (150 pistettä) Siivoojien yhteenlaskettu työaika ylläpitosiivoukseen h/vuosi (90 % pisteistä) 38021, , , , , ,00 Siivoojien yhteenlaskettu työaika perussiivoukseen h/vuosi (10 % pisteistä) 5777, , , , , ,07 Pisteet 150,00 98,28 118,59 92,62 81,22 150,00 4. Ylläpito- ja perussiivouksen kokonaishinta 35 % (350 pistettä) Siivouspalvelun (ylläpito- ja perussiivous yhteensä) kokonaishinta /vuosi , , , , , ,00 Pisteet 350,00 306,12 272,98 302,86 350,00 152,25 Kokonaishinta pisteet yhteensä 600,00 486,40 442,17 427,44 474,92 370,34 Kokonaishinta sijoitus KOKONAISPISTEET Sopimuksenaikaisen toiminnan ja kokonaishinnan yhteispistemäärät olivat seuraavat: SOL COOR RTK ISS SERVICA 886,4 pistettä 830, 25 pistettä 823,59 pistettä 874,92 pistettä 767,84 pistettä TULOS YHTEENSÄ MAX SOL COOR RTK ISS SERVICA Sopimuksen aikainen toiminta, pisteet yhteensä ,0 388,08 396, ,50 Kokonaishinta, pisteet yhteensä ,40 442,17 427,44 474,92 370,34 Pisteet yhteensä ,4 830,25 823,59 874,92 767,84 Sijoitus Kokonaispisteiden mukaan siivouspalvelukilpailutuksen voitti SOL Palvelut Oy, joka sai 886,4 pistettä. Sopimusten voimassaoloaika / hankinnan ajankohta Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja siinä on kahdeksan (8) kuukauden irtisanomisaika. Sopimus alkaa Sopimus astuu voimaan, kun sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Ilmoitukset Tarjoajalle lähetetään hankintapäätöksen jälkeen kirjallinen ilmoitus hankintapäätöksestä postitse. Muutoksenhaku Tarjoajalle lähetetään hankintapäätöksen ilmoituksen liitteenä muutoksenhakuohje hankintapäätökseen. Kuopiossa Ari Orsjoki kiinteistöjohtaja

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

1/15. Restaurant Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä ---

1/15. Restaurant Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä --- 1/15 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2/2013 / Catering-palvelut, Pöytiin tarjoiltavat edustustarjoilut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Tarjousten hintavertailuperusteena käytetään seuraavaa:

Tarjousten hintavertailuperusteena käytetään seuraavaa: ULVILAN KAUPUNKI 18.6.2014 TARJOUSPYYNTÖ Ulvilan kaupungin tekninen osasto pyytää tarjoustanne siivoustyön suorittamisesta kohteissa Vapaa-ajan keskus, Kouluhammashoitola ja terveydenhoitajan vastaanottotilat,

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA

34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA TUKI 34 Hankinnan tarve ja kohde HUS-Servisin tekstinkäsittely purkaa HUS:n

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet

Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Raili Hokajärvi Raili Hokajärvi Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet Kuvaus yksityismetsien metsänuudistamistoiminnoista

Lisätiedot

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan yritys voi hakeutua Vaasan, Mustasaaren Vöyrin, Korsnäsin

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA. 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA. 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus. KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus. - kysymyksemme on, miten tuottaja voi sitoutua lisäkoulutuksen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot