Talous: Kokonaisuudessaan sivistystoimen toimintakate ylittyi vajaa (102,4 %).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous: Kokonaisuudessaan sivistystoimen toimintakate ylittyi vajaa 280 000 (102,4 %)."

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMI Toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kuntalaisten koulutustarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi sekä kaikkinainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämänlaadun kohentaminen. : Kokonaisuudessaan sivistystoimen toimintakate ylittyi vajaa (102,4 %). KOULUTUS Koulutuksen tehtävänä on tuottaa laadukkaita opetuspalveluja (peruskoulut, toinen aste/lukio ja ammattikoulu, hallinto). Tulosalueeseen kuuluu lisäksi kaupungin ruokapalvelut. Pudasjärven kouluissa kasvatetaan tulevaisuuden tekijät. Koulussa lapset saavat laadukasta opetusta toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön ohjauksessa. Koulun ja kodin yhteistyö toimii. ja niiden toteutuminen on esitetty tarkemmin tulosalueiden taulukoissa. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta koko koulutustoimen osalta: Pitkään esillä ollut ja pohdittu kouluverkkomuutos toteutettiin Muutos sujui suunnitelman mukaan. Koulujen toiminta sujui hyvin ja opetuksen tavoitteet toteutuivat. Opetushallitus antoi valtionapua opetusryhmien pienentämiseen, mikä osaltaan helpotti tilannetta. puolen tavoitteisiin ei päästy, toimintakate ylittyi noin Toimintatuloja tuli arvioitua enemmän, pääasiassa ateriamaksuja, joita kertyi yli arvion. Toimintamenot ylittyivät lähes mm. palvelujen ostot , joista oppilaiden kyyditysmenot , aineet ja tarvikkeet , vuokrat ja ammattioppilaitoksen eläkemaksut , mihin talousarviossa ei varauduttu. Muihin toimintakuluihin kirjattiin talouden tasapainotus ( = , nettomuutos), mikä kohdistettiin peruskoulutoimintaan. Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Koulutus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

2 Perustelutiedot / Koulutus Laskennalliset erät (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim Poisto KOULUTOIMISTO/HALLINTO Koulutuslautakunnan, koulujen johtokuntien ja koulutoimiston tehtävänä on pääasiassa opetuslainsäädännön mukaisen toiminnan hoitaminen tuloksellisesti ja taloudellisesti. Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan nopeasti. Tavoitteena on opetustoiminnan kaikkinainen tukeminen. Toiminnan toteutumista verrataan Oulun lääninhallituksen tunnuslukuihin vuodelta 2008, missä maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Koulutoimessa tapahtui suuri muutos. Valtuuston hyväksymä tasapainotussopimus sisälsi viiden alakoulun lakkauttamisen (Ervasti, Hetekylä, Paukkerinharju, Poijula, Puhos) lukien. Talouden tasapainotussopimus tehtiin kaupunginhallituksen johdolla konsulttiselvityksen pohjalta. Tiedotus- ja kuulemistilaisuus perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmista järjestettiin 1.4. Lautakunta käsitteli asiaa 6.4. ja esitti, että Paukkerinharjun koulun säilytetään ja siihen liitetään Puhoksen koulun alue. Muita suuria muutoksia oli Pärjänsuon koulun lakkauttaminen koulurakennuksen käyttökiellon takia. Ranuan Asmuntin koulun lakkaaminen vaikutti Aittojärven koulun oppilasmäärän kasvuun. Muutokset sujuivat ilman suurempia ongelmia. Tavoite / hallinto Toteutuminen 1 Toimiva kouluverkko, Kouluverkkomuutokset valtuuston päätök sen

3 panostus opetukseen, laadukkaat, toimintaa palvelevat hallintopalvelut (lautakunta-, työryhmätyö) mukaan, pohjana vuoden 2006 perusopetuksen kehittäminen/kouluverkkoselvitys Opetuksen saavutettavuus hyvä: keväällä peruskoulua, 8 syksyllä 2009 sekä lukio Menoista opetukseen 54, 8 %, vertailukunnissa 57,2 Alakoulujen keskikoko 50, maaseutumaisissa kunnissa 79 2 Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen, tunnusluvut vertailukuntien tasolla 3 Vetovoimaisuus koulutuksessa, kehittämishankkeet, verkostoituminen ja yhteistyö, hyvä hallintokulttuuri mm. asioiden ennakointi 4 Oppimisympäristö ja tukipalvelut 5 Henkilöstöpolitiikka ja rekrytointi onnistunutta osaamistarpeeseen vastaaminen, arviointi ja tiedottaminen mm. tilaisuudet 6 Päätöksenteko suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, käsittelyaika, tiedotus toimii Taloudessa ei päästy asetettuun tavoitteeseen, toimintakatteen ylitys noin , koska annettu raami oli todella tiukka Tunnusluvuissa on lähennytty vertailukuntia Hallinnossa säästyi 1500, mikä johtui henkilöstöjärjestelyistä ja osallistumisesta säästötalkoisiin Kehittämishankkeet, joille opetushallituksen tuki: kerhot, oppilashuoltohanke, opetusryhmien pienentäminen, kansainvälisyyshankkeita Yhteistyö hyvä hallintokunnan sisällä sekä hallintokuntien välillä (sote- ja tekninen toimi) samoin ulospäin: seurakunnan kanssa koulunaloituskirkko 14.8., lääninhallituksen kanssa aluekoulutuspäivä Maahanmuuttajien koulutustyöryhmä Koulukuljetuksiin erityinen huomio koulujen lakkauttamisien johdosta (valtuustoponnet), keskushallinnon kuljetuskoordinaattorin apu merkittävä Tilojen kunnossapito minimitasolla Sisäilmaongelmia eri kouluilla Onnistunut henkilöstön sijoittelu ja rekrytointi Opettajien kelpoisuus peruskoulussa 89 %, lukiossa 100 % Lautakunta piti 12 kokousta, pykäliä 174, asiat käsiteltiin viipymättä. Kouluverkkopäätöksistä valitus ja kantelu. Kehitysmyönteinen työ lautakunnassa ja työryhmissä 370 v juhlavuoden kunniaksi julkaisu Elämän eväät ja muita hallinnon ja koulujen tiedotteita Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Hallinto

4 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / hallinto Laskennalliset erät, arvonlisäverot (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim Poisto RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut on oma tulosyksikkö, joka myy ruokapalveluita kaupungin eri toimialoille. Ruokapalveluja myytiin myös ulkopuolisille (Validia, maahanmuuttajat, Luovi- ja lähihoitajakoulutus). Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Ruokapalvelulle asetetuissa tavoitteissa edettiin. Toiminta oli ansiokasta mm. juhlavuoden eri tilaisuuksissa. Toimintatuloja tuli lähes arvioitua enemmän, pääasiassa maahanmuuttajien ateriamaksuja, joita kertyi yli arvion. Maahanmuuttajien palvelut järjestettiin Rimmillä, palvelu onnistui hyvin. Toimintakulut ylittyivät yli , mm. elintarvikkeet yli Ruuankuljetusta moniin eri toimipisteisiin, kuljetuskustannukset ovat korkeat. Joulukuussa 2009 aloitettiin konsulttiselvitys ruokapalvelujen kehittämisestä. Tavoite / Ruokapalvelut Toteutuminen 1 Laadukkaat tuotteet Ruuan laatu kiitettävä, positiivinen palaute asiakkailta Palvelu toimii hyvin, asiakkaiden toiveet otettu huomioon Suoritteiden määrä nousi kokonaisuudessaan 2 Tuotteistaminen Tuotelaskentaa kehitetty

5 3 Verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestelmä 4 Yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen Rimminkankaan ja terveyskeskuksen keittiöiden yhteistyö on edelleen tiivistynyt mm. lomituksissa. Pienten koulujen keittiöhenkilöstön sijoitus tuotantokeittiöihin onnistui suhteellisen hyvin. Toiminnot yhteisen johdon alle vuonna 2010, työaikamuoto samaksi Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Ruokapalv. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / ruokapalvelut Laskennalliset erät (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Rimminkankaan keittiö (toiminta 9,5 kk) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suoritteet Toimintakulut / ateria (1,25) / , , ,08 Terveyskeskuksen keittiö (kokopv.toiminta) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suoritteet

6 Toimintakulut / ateria (1,25) / 5,54 6,22 0,68 PERUSKOULUT nä on huolehtia opetustoiminnasta, myös esiopetuksesta yhdessä perusturvan kanssa. Tavoitteena on onnistunut oppiminen ja hyvien jatko-opinto mahdollisuuksien turvaaminen, tulevaisuuden tekijöiden kasvattaminen. Toiminnan toteutumista verrataan Oulun lääninhallituksen tunnuslukuihin vuodelta Maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toiminta, laadukas opetus ja onnistunut oppiminen on toteutunut odotusten mukaisesti huolimatta suuresta kouluverkkomuutoksesta, mikä liittyi kaupungin talouden tasapainottamiseen. Talouden tasapainotussopimuksen mukaan viiden koulun lakkauttamisien säästö olisi /vuosi (5 kk noin ). Menolisäys kuljetuksissa arvioitiin yli /v. Kuljetusmenojen ylitys oli vajaa Sisäiset vuokrat ylittyivät, ne sisältävät mm. kiinteistöjen lämmityskulut, mihin on vaikuttanut öljyn ja sähkön korkea hinta. Peruskoulujen menot olivat laskennallisen valtionosuuden tasolla, mitä voidaan pitää menojen vertailutasona (1116 oppilasta x e/opp = noin 9, 2 milj. ; mikä on sama kuin koulujen toimintakulut). Koulut antavat toiminnastaan oman selonteon vuodelta Taulukko Koulujen tuotot, kulut ja toimintakate vuodelta Oppilasmäärä sisältää myös koulussa olleet esikoululaiset ( , ). PUDASJÄRVEN KAUPUNKI/KOULUTOIMI TUOTOT, KULUT JA TOIMINTAKATE VUOSI 2009 Kust. Toiminta- Toiminta- Toiminta- Oppilas- Toimintapaikka Koulut tuotot kulut kate lkm/keskim. kate/oppilas 3200 Aittojärvi , Ervasti , Hetekylä , Hirvaskoski , Kipinä , Kurenala , Lakari , Paukkerinharju , Poijula , Puhos , Pärjänsuo , Sarakylä , Syöte , Rimminkangas , Yhteiset kulut

7 3216 Kouluprojektit Koulutoimi yhteensä Tavoite / Peruskoulu 1 Laadukkaat opetuspalvelut, motivoiva opetus lapsen edellytysten mukaan turvallisessa ympäristössä, panostus opetukseen, ydintehtävään (opetus/tukipalvelut) taloudellinen, tuloksellinen, palvelukykyinen toiminta, jatko-opintokelpoisuus koulutustakuu (96 % jatkaa samana vuonna koulutuksessa), Tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä Toteutuminen Opetustunnit/oppilas: alakoulut 1,8, maaseutu- maisissa kunnissa 1,7 (merkintä 1,8 / 1,7); yläkoulu 1,8 / 2,0; koko peruskoulu 2,01 / 1,89 Opetusryhmäkoko: alakoulut 15/17; yläkoulu 20/18 Erityisopetus painopistealueena: erityisopetustunnit 15,3 % kunnan tuntimäärästä, maaseutumaisissa kunnissa 14,6 Tukiopetus 0,48 /oppilas, vertailukunnat 0,69 Kuraattori- ja koulunkäyntiavustajapalvelut hyvät Opiskelun nivelvaiheiden tuki toimii Oppimistulokset hyvät, koulutustakuu toteutui 100 %:sti Pärjänsuon koulun hajuhaitta johti koulun sulkemiseen, koulujärjestelyt kevät 2009: 0-2 oppilaat Pärjänsuolla ruokailurakennuksessa, 3-6 luokat Lakarille omina opetusryhminään; syksy 2009 Kurenalan koulun ryhmiin Pärjänsuon koulun rakentamista ei toteutettu, koulun lakkauttaminen alkaen

8 2 ja toiminta tasapainossa, resurssien kohdentaminen, kustannus laatu suhde, Opetuksen tuottavuusluku, tuntia 1000 eurolla 9,08, vertailukunnissa 9,61 Kokonaiskustannus/asukas 992, vertailukunnissa Vetovoimainen koulu opetuksen aktiivinen kehittäminen hankkeiden avulla; opetussuunnitelman toteuttaminen ja arviointi; toimiva oppilashuolto 4 Oppimista tukevat oppimisympäristöt ja tukipalvelut yhteistyö ja verkottuminen: koulu-koti, aluekoulut, sidosryhmät 5 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 6 Päätöksentekokulttuuri ja toimintaan vapauttava johtaminen, viestintä Kehittämishankkeet valtionavulla: mm. kerhot, opetusryhmien pienentäminen, oppilashuoltohanke Kurenalan koululla, kansainvälisyyshanke Comenius Kipinän koululla, Syötteen koululla opiskelijaharjoittelija Petroskoin yliopistosta Aamu-iltapäivätoiminnassa oman toimintamallin kokeilu Maahanmuuttajien opetussuunnitelma valmistui Yrittäjyys pilottikokeilu, salippo, yläkoululla sai valtakunnallista huomiota Kouluympäristö: koulutilatarkastukset, tilat täyttävät pääosin terveydelliset ja opetukselliset kriteerit, mutta joillain kouluilla on sisäilmaongelmia, myös peruskorjaustarvetta Kuljetusten järjestämisiin kiinnitettiin erityistä huomiota kouluverkkomuutosten takia Henkilöstö on osaavaa (opettajakelpoisuus 89 %), sitoutunutta ja motivoitunutta, pieni vaihtuvuus Työhyvinvointiin ja jaksamiseen huomiota Joka yksiköllä oma koulunjohtaja /rehtori Muutoksen hallinta yhteistoiminnalla Tiivis yhteistyö kodin ja koulun sekä muiden sidosryhmien välillä tiedottein, tapahtumin Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Peruskoulut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / Peruskoulut Laskennalliset erät (vyörytykset)

9 Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Oppilaiden määrä, keskimäärin Toimintakate/ /oppilas Valtionosuuden yksikköhinta Oppilaiden kyyditykset Kyyditysoppilaat /kyyditysoppilas Aamu-/iltapäivätoiminta oppilaat - ap-/ip-tunnit Aterian hinta 1,25/sivukoulut/ Oppilasruokailu /opp/koulup (2008) Täydennyskoulutus /opettaja (2008) ,49 2, ,99 vertailu 2,76 vertailu ,50 0,03 TOINEN ASTE Antaa yleissivistävää opetusta sekä ammatillista perusopetusta. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate ylittyi Ylitys johtui ammattioppilaitoksen toiminnasta, mikä ylittyi Ylitys oli eläkemaksuja. Lukion toimintakate ylittyi arvio Alkuperäinen arvio- Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten II aste Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / Toinen aste Laskennalliset erät

10 (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Poisto

11 Lukio Antaa yleissivistävää opetusta ja valmentaa jatko-opintoja varten. ja niiden toteutuminen on esitetty taulukossa. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta:.lukion opiskelijamäärä nousi, minkä takia lukion toimintakate ylittyi ovat toteutuneet opetussuunnitelman ja odotusten mukaisesti. Valtionosuuden yksikköhintaan saatiin harkinnanvaraista korotusta 10 % (625,78 e/op). Jos laskennallinen yksikköhinta on perusteena, menot voisivat hieman suuremmat (166 x 6 883= 1,14 milj. ). Tavoite / Lukio Vetovoimainen lukio, laadukas opetus hyvät jatko-opintovalmiudet Opetuksen kehittäminen: laaja kurssitarjonta (KO,TS) kansainvälisyyshanke Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukio, ammattioppilaitos, kansalaisopisto, PohjanTähti, yliopisto Saumaton yhteistyö yläkoulun kanssa Toteutuminen Lukiopaikka varataan 50 %:lle ikäluokasta: Syksyllä 2009 aloitti yli 40 % ikäluokasta Etälukion yhteydessä muutamia aikuisopiskelijoita, (tutkintotavoite tai tietyn kurssin tai yksittäisen oppiaineen oppimäärän suorittaminen) Ylioppilastutkintomenestys keskitasoa, jatko-opintoihin pääsi lähes kaikki 370 juhlavuoden kunniaksi syksyllä 2009 aloittaneet saivat juhlavuoden stipendin Kurssitarjonta laaja, taitoaineita teoriaopetuksen vastapainona mm. hevoskurssit Lukiodiplomit eri oppiaineissa (liikunta, äidinkieli, kuvaamataito) Kansainvälisyys toteutui mm.vaihto-oppilaiden kautta Kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus: ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto (ranskan opetus Taivalkoskelta); Kansalaisopiston kurssien hyväksikäyttö; Yliopistoyhteistyö (ruotsi) Yläkoulun kanssa 14 yhteistä opettajaa syksyllä 2009 Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

12 Perustelutiedot / Lukio Laskennalliset erät (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim. 12,5 10,5-2 Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Opiskelijamäärä, Toimintakate/opiskelija/ Valtionosuuden yksikköhinta Keskeyttäneet (2008 %) Täydennyskoulutus /opettaja (2008 Pätevät opettajat % (2008) , vertailu 6,1 vertailu Ammattioppilaitos Ammatillista koulutusta, mikä tuki kaupungin ja alueen koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa, antoi Oulun

13 seudun ammatillinen oppilaitos, Pudasjärven yksikkö. Laadukas ja vetovoimainen ammatillinen opetus. 370 v juhlavuoden kunniaksi ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat saivat juhlavuoden stipendin. Ammatillisen ppilaitoksen toimintakate ylittyi , mikä johtui eläkemaksuista. Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Amm.op. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / Ammattioppilaitos Laskennalliset erät (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Poisto

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT?

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Päivi Atjonen, Sanna Mäkinen, Jyri Manninen, Marjatta Vanhalakka-Ruoho MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Väliarviointi oppilaanohjauksen 2008 2010 kehittämisestä Raportit ja selvitykset 2010:4 Opetushallitus

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA Matti Rimpelä, Anne-Marie Rigoff, Jorma Kuusela ja Heidi Peltonen (toimittajat) HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA perusraportti kyselystä 7. 9. vuosiluokkien kouluille Opetushallitus,

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot